J a a r v e r s l a g. y a r d e n j a a r v e r s l a g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J a a r v e r s l a g. y a r d e n j a a r v e r s l a g 2 0 0 5"

Transcriptie

1 J a a r v e r s l a g y a r d e n j a a r v e r s l a g

2

3

4

5 J a a r v e r s l a g y a r d e n j a a r v e r s l a g N N BEETJE Sterven doe je niet ineens, maar af en toe n beetje en alle beetjes die je stierf, t is vreemd, maar die vergeet je, het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe, maar op n keer dan ben je aan je laatste beetje toe. Toon Hermans ( )

6

7 y a r d e n j a a r v e r s l a g I N H O U D Voorwoord 6 Iedere uitvaart uniek 7 - Berendina Kuivenhoven-Meints 7 - Rick van der Linden 8 - Luciano van den Berg 9 - Egeron (Ron) Landman 10 - Jan Ham 12 - Mathijs de Bruijn 13 - Antoinetta Francisca Le Brun 14 - Mieke van der Laan-Horstman 16 Personalia 17 Missie 18 Kerncijfers 19 Bericht van de raad van commissarissen aan de aandeelhouders 20 Verslag van de directie 22 Jaarrekening 2005 Geconsolideerde balans 32 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 34 Overzicht van totaalresultaat groep 35 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 36 Toelichting grondslagen 38 Toelichting op de geconsolideerde balans 43 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 49 Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening 50 Vennootschappelijke balans 54 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening 56 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening 57 5 Inhoud Overige gegevens Accountantsverklaring 62 Voorstel tot resultaatbestemming

8 V o o r w o o r d Voorwoord Iedere uitvaart uniek. Yarden. Ieder mens is uniek. Dat unieke uit zich op allerlei manieren. De wijze waarop we denken, ons kleden, de onderwerpen waarvoor we ons interesseren, wat we mooi of juist lelijk vinden. Mensen met dezelfde ideeën hebben een gemeenschappelijke factor en zoeken elkaar op. Zo zijn geloofsovertuigingen of politieke partijen ontstaan. Maar ook een vereniging van liefhebbers van modelspoortreinen of tennis brengt mensen samen omdat ze iets gemeenschappelijks met elkaar hebben. Sommige groeperingen, denk dan aan groepen die een bepaalde politieke of religieuze overtuiging bezitten, hebben in de loop der tijd zo n grote invloed gekregen dat hun denkbeelden en opvattingen tot algemene norm zijn geworden. En sommige normen krijgen, ingehaald door de tijd, zelfs de status van traditie. Dit verschijnsel is op zich niets bijzonders en doet zich al eeuwen voor. Op elke geldende norm of opvatting komt na een zekere tijd een reactie. Nieuwe generaties ontwikkelen zich en zetten zich af tegen opvattingen en ideeën van hun ouders en grootouders. Mensen willen losbreken uit de gevestigde orde en vragen aandacht voor nieuwe ideeën. Soms gaat dat gepaard met heftige acties. Denk aan de rellen met Provo s in de jaren zestig, de bezetting van het Maagdenhuis in 1969 en de acties van Dolle Mina s. In al deze roerige tijden is de dood een constante factor. De dood is onafwendbaar en is het moeilijkst te bevatten deel van ons bestaan. De manier waarop wij het levenseinde gestalte geven, wordt gekenmerkt door tradities en gewoonten. Soms ontstaan vanuit geloof, maar ook vaak als gevolg van plaatselijk of streekgebonden gebruiken. In de loop van de jaren tachtig zien we hierin langzaam verandering optreden. op de maatschappij die oordeelde en veroordeelde. Niet zelden werd een uitvaart een feestje. Een laatste, maar niet onbelangrijke oorzaak van de verandering in uitvaarttraditie is de komst van allochtonen. Nederland werd geconfronteerd met uitvaarten afkomstig uit andere culturen. Dat was in veel gevallen voor ons een eye-opener. Uitvaarten met veel kleur, dans en muziek en met name de prominente rol van de familie hebben ons doen realiseren dat het ook anders kan. Uitvaarten van bekende Nederlanders die opvallend waren, hebben mensen ook doen beseffen dat je je eigen uitvaart moet laten verlopen zoals je dat zelf hebt beslist. Bekende voorbeelden hiervan zijn de uitvaart van Manfred Langer (1994), Annie M.G. Schmidt (1995), Frank Govers (1997), Pim Fortuyn (2002) en André Hazes (2004). Uitvaarten van bekende Nederlanders die afwijken van het geijkte patroon, hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. In de overtuiging dat ieder mens uniek is, is ook elke uitvaart dat. Voor dit jaarverslag hebben wij nabestaanden gevraagd hoe hun ervaring was met een uitvaart en in hoeverre er sprake is geweest van bijzondere wensen van de overledene of naaste familie. Ook dit jaar een woord van dank aan iedereen die op openhartige en spontane wijze heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit jaarverslag. Drs. P.N. van Wageningen directievoorzitter Yarden De dood wordt bespreekbaar als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Steeds meer mensen volgen hoger onderwijs en vrouwen eigenen zich een volwaardige rol toe in de samenleving. De ontkerkelijking, ingezet in de zestiger jaren, is ook een belangrijke oorzaak van het breken met vaste gewoonten en tradities rond een uitvaart. Maar er zijn nog twee belangrijke redenen te noemen. De komst van aids, begin jaren tachtig. Jonge mensen werden geconfronteerd met het feit dat ze zouden gaan overlijden. De aids-patiënt, door de maatschappij gestigmatiseerd, uitte zijn gevoelens door zelf de regie van de uitvaart ter hand te nemen. De uitvaart werd een reactie

9 y a r d e n j a a r v e r s l a g I e d e r e u i t va a r t u n i e k Berendina Kuivenhoven-Meints Geboren te Gent - België (1955) - Overleden woensdag 4 juni 2003 In gesprek met Arie Kuivenhoven, weduwnaar van Berendina (Beertje) Mijn vrouw had een enorme passie in haar leven en dat was kerstmis Een brief, een kaart, een handdruk-soms woorden of alleen maar aanwezig zijn. Het waren allemaal uitingen van mensen die ons wilden bemoedigen en troosten in ons grote verdriet na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma. 4 juni Ik had avonddienst gehad en kwam thuis. Mijn zoon, die net terug was van vakantie, was de hele avond bij mijn vrouw geweest. Ik zei tegen mijn vrouw: Ik ga me even wassen en dan kom ik nog wat drinken. Toen ik weer binnenkwam, lag ze op de vloer: een hartstilstand. Mijn vrouw had een enorme passie in haar leven en dat was kerstmis. Ze was helemaal gek van kerstmis en ons huis werd elk jaar nog uitbundiger versierd. Dat begon al in oktober dat we de eerste spullen tevoorschijn gingen halen. Het is wel eens gebeurd dat alles er in juni van het jaar erop nog stond. In het begin moest ik daar wel aan wennen. Al die kleine verlichte huisjes en lichtjes in en om het huis in Rotterdam. Er zijn periodes geweest dat we zes kerstbomen hadden staan. Met mijn vrouw sprak ik wel eens over haar of mijn uitvaart. Ik wist heel goed wat ze wilde: een kerstuitvaart. Ik dacht wel, het is niet te hopen dat ze in de zomer overlijdt. Want waar haal ik dan een kerstboom vandaan? Ze overleed in juni. De uitvaartondernemer moest op de hoogte worden gebracht van onze wens. Met het crematorium is toen overlegd hoe een en ander aan te pakken. We hebben onze eigen (kunst)kerstboom met alle versiering naar het crematorium gebracht. De avond voor de crematie hebben mijn kinderen die in de kelder van het crematorium opgetuigd. s Morgens is de boom met de lift naar boven gehaald en stond naast de kist van mijn vrouw. Mijn vrouw had een rode kist, de kleur van kerstmis. De dagen voor de crematie heeft ze thuis opgebaard gelegen in een kerstpak. Dat pak vinden in juni viel nog niet mee. Mijn zoon heeft via internet net zo lang gezocht totdat hij er een had. Eigenlijk reageerde iedereen heel enthousiast. Veel mensen wisten van de passie van mijn vrouw voor kerstmis. Berendina Kuivenhoven - Meints ~ Beertje ~ Wij hebben dat zeer gewaardeerd en betuigen u hiervoor onze oprechte dank. Arie Rotterdam, juni 2003 Ronnie en Marianne Aïcha, Georgina, July en Angel Arjon en John Nathalie Anderen, die dat niet wisten, vonden het heel bijzonder. We hebben een banketbakker gevraagd om voor ons een kerstbanket te maken en na de dienst was er voor iedereen koffie met kerstbanket. De muziek die we hebben gedraaid waren kerstliedjes. Hoe kijkt u nu terug op deze uitvaart? Tevreden. De uitvaart is gegaan zoals dat moest en zoals mijn vrouw dat had gewild. Het was achteraf wel een bijzondere wens, hartje zomer. Vooral omdat het op de dag van de crematie snikkend heet was. Hoe vond u dat men in het crematorium hiermee omging? Heel goed. Ze hebben ons heel goed opgevangen. We zijn drie dagen in het crematorium bezig geweest met allerlei voorbereidingen. We wilden tijdens de dienst een achtergrond van bergen projecteren met daarin de foto van mijn vrouw geplaatst. Mijn zwager heeft in het crematorium een programma geïnstalleerd waarmee dit mogelijk werd. Iedere uitvaart uniek De boom is met de lift naar boven gehaald en stond naast de kist van mijn vrouw. Vindt u dat een uitvaart moet verlopen zoals de overledene (of nabestaanden) dat wil? Ik begrijp ook wel dat je een crematorium niet vol water kan laten lopen om er een zwembad van te maken. Maar als het enigszins kan, moeten wensen ingewilligd kunnen worden.

10 I e d e r e u i t va a r t u n i e k Rick van der Linden Geboren te Badhoevedorp (1946) - Overleden zondagochtend 22 januari 2006 In gesprek Inez van der Linden-Zwart, weduwe van Rick Als ik soms zei: ga je mee naar die of die, dan zei die: moet dat Hij zat liever te componeren Iedere uitvaart uniek Misschien klinkt het vreemd, maar voor Op 21-jarige leeftijd studeerde Rick af Rick is het beter dat hij er niet meer aan het Koninklijk Conservatorium in is. Spelen zou hij nooit meer gekund Den Haag. Vrij snel na zijn afstuderen hebben en alle beperkingen die zijn werd hij gevraagd toe te treden tot de suikerziekte en de nierdialyse met zich band Ekseption. Na het winnen van het meebracht, taste de kwaliteit van leven zo ernstig aan dat ik me afvraag hoe we verder hadden moeten gaan. Voor mij had hij hier nog wel twintig jaar naast me mogen zitten, maar Rick wilde niet meer. Nu Rick er niet meer is, voel ik mij geamputeerd. We hebben samen een heerlijk leven gehad, met ups en downs. We hebben gelachen en gehuild, maar we waren er wel voor elkaar. Rick is niet meer hier, maar ergens anders. Daar ben ik van overtuigd en ik hoop echt dat hij het daar goed heeft. Rick van der Linden werd op 5 augustus 1946 geboren in Badhoevedorp. Al vrij snel bleek dat Rick voorbestemd was voor de muziek. Op 13-jarige leeftijd kreeg hij les van Piet Vincent en won hij drie pianocontests en was als solist vaak te bewonderen bij verschillende symfonieorkesten. Rick van der Linden trouwde in 1989 met Inez Zwart. Loosdrecht Jazz Festival in 1968 kwam de doorbraak. Rick was inmiddels verantwoordelijk voor alle composities voor de muziek en dit wierp zijn vruchten af. Spoedig stond de band op de belangrijkste podia te wereld. In 1974 stopte Rick met Ekseption, maar pakte in 1978 de draad weer op. Inez van der Linden: Rick was muziek en muziek was van Rick. Dat was zijn leven en daar voelde hij zich gelukkig bij. Rick kon heel asociaal zijn. Als ik soms zei: ga je mee naar die of die, dan zei die: moet dat Hij zat liever te componeren. Vaak zat er een melodie in zijn hoofd die hij wilde uitwerken. Rick had al 35 jaar suikerziekte. Dat heeft hem uiteindelijk gesloopt. Later kreeg hij nierproblemen en was nierdialyse noodzakelijk. Dat eist een enorme aanpassing van je leven, maar daar zijn we samen heel goed tegen bestand geweest. Op 20 november 2005 kreeg Rick een herseninfarct, met als gevolg dat een deel van zijn lichaam uitviel en hij ook niet meer kon praten. De negen weken tot zijn dood was communiceren met hem heel moeilijk. Hij begreep wel wat ik zei en reageerde door zijn linker mondhoek of linker wenkbrauw te bewegen. Een heel emotioneel moment vond ik toen hij in december 2005 in de top 2000 stond met Leo Blokhuis. We hebben zijn bed toen bij de tv geschoven. Mathijs van Nieuwkerk zei toen bij de beelden: dit is een historisch moment, want Rick zal nooit meer kunnen spelen. Rick reageerde niet op de uitzending. Maar s nachts werd ik gebeld dat Rick alle slangen uit zijn lichaam had getrokken. Ik ben er s nachts naartoe gegaan en merkte dat hij in paniek was. Ik heb toen tegen hem gezegd: Luister. Ik hoop dat je me begrijpt. Als je niet meer wilt, is dat jouw keuze. Die respecteer ik. Als je wel verder wilt, zullen we samen knokken tot het einde. Samen kunnen we het aan en ik zal je overal bij helpen. Als je verder wilt, gaan alle slangen er weer in en gaan we ervoor. Met zijn linkerarm gaf hij toen een teken verder te willen. Dat moment was voor mij moeilijk. Ik moest toen eigenlijk heel hard zijn, maar de tranen sprongen in mijn ogen.

11 y a r d e n j a a r v e r s l a g Ik wilde met Rick verder, maar hij moest mij. Beide zijn we gelovig opgevoed en dat ook willen. Het is zijn leven. hielden dat in zekere zin nog bij ons. Maar wel op onze eigen manier. Zo was Vrijdag 20 januari 2006 voelde ik dat bidden voor Rick muziek. het fout ging. Op zondagochtend 22 januari 20 minuten voor acht overleed Op vrijdag 27 januari hebben we hij. Die laatste dagen in het ziekenhuis afscheid genomen van Rick in de heb ik de muziek van zijn bandje van Hoofdstraatkerk in Hoogeveen. Daar zijn tournee uit 2003 keihard gedraaid. was iedereen welkom die afscheid wilde Ricks lichaam gaf aan niet verder te nemen, ook de media. Het afscheid in kunnen. Door een hartoperatie die ik de kerk was het afscheid van Rick als muzikant. Daar had hij recht op. Iedereen nog moet ondergaan, spraken Rick en ik regelmatig over wat er moest gebeuren die wilde komen, was welkom. Dat vond als een van ons kwam te overlijden. Ik ik absoluut een must. Rick kon dan door wist wat Rick wilde en hij wist het van de mensen die zijn muziek kochten of Luciano van den Berg Geboren te Amsterdam (1984) - Overleden zondag 18 september 2005 In gesprek met Muriël en Tommy van den Berg, ouders van Luciano Op zeker moment ontdekte Luciano dat hij niet alleen talent had, maar dat hij van voetballen ook zijn beroep kon maken Luciano was voetballer bij Stormvogels worden gespeeld. Die dag werd Luciano Telstar en debuteerde in de nacompetitie van het seizoen In wedstrijd werd de maandag erop van den Berg begraven en de geplande de vroege ochtend van zondag 18 gespeeld. In het stadion kon je een september 2005 verloor hij de macht speld horen vallen. Een indrukwekkend over het stuur en verongelukte slechts spandoek met daarachter drie fakkels een paar honderd meter van zijn huis. en duizenden sterretjes moesten De dag voor zijn dood speelde Luciano illustreren wat voor een tragedie had zijn eerste reguliere competitiewedstrijd. plaatsgevonden. Daar zou het bij blijven. Tommy: Ik ben niet alleen mijn zoon De vrijdag na zijn dood zou de wedstrijd kwijt, maar ook mijn maatje en beste De Graafschap - Stormvogels Telstar vriend. Luciano kon een dondersteen zijn, maar hij wist heel goed wat wel en niet kon. Pas op de begrafenis realiseerden wij ons hoeveel mensen hij kende, voor zijn 21 jaar. Later hoorden we ook hoe vaak hij jongens had geholpen. Knullen die dreigden het verkeerde pad op te gaan stimuleerde hij te sporten. Precies zoals wij hem dat ook van jongs af aan hebben bijgebracht. Ons gezin groeide op in de Amsterdamse Bijlmer. Maar toen Luciano 13 jaar was, zijn we verhuisd naar Almere. We vonden de Bijlmer toch niet de omgeving om onze kinderen verder groot te brengen. naar zijn concerten kwamen zijn leven leiden zoals hij dat graag wilde. We hadden heel veel muziek, onder anderen met Jan Akkerman en Jan Vayne. Op zijn kist stond een grote foto van Rick en na afloop hebben we luid geapplaudiseerd. Dit was zijn laatste optreden, waar zo n 700 mensen bij aanwezig waren. Diezelfde middag hebben we Rick met alleen de naasten erbij gecremeerd in Assen. Binnenkort krijg ik de as van Rick. Die blijft bij mij en als ik er niet meer ben, komt mijn as bij die van hem. Dan zijn we weer samen. Ik vond het geen prettig idee dat mijn dochter s avonds op de bus stond te wachten. Luciano vond de verhuizing naar Almere eerst niks, maar al snel had hij zijn draai gevonden. Zijn voetbaltalent was er mede de oorzaak van dat hij al snel de held van de straat werd. Het voetballen begon hij op zijn vijfde. Op zeker moment ontdekte Luciano dat hij niet alleen talent had, maar dat hij van voetballen ook zijn beroep kon maken. Eigenlijk stond hij op het punt door te breken, maar dat heeft hij niet mogen meemaken. Met Luciano kon je ongelooflijk lachen. Hij had mijn (Tommy) Hollandse nuchterheid en aan de andere kant de relaxedheid van mijn vrouw die van Surinaamse afkomst is. Luciano zag het leven als een grap. Zijn kamer was een rotzooi, maar van de vloer in zijn auto kon je eten. Zo schoon. Hij was heel sterk gericht op zijn uiterlijk. Alles moest schoon zijn en tip top verzorgd. Iedere uitvaart uniek

12 I e d e r e u i t va a r t u n i e k Begraven was zijn antwoord en dat was voor ons een zekerheid. 10 Iedere uitvaart uniek Negen dagen na het ongeluk werd de wedstrijd De Graafschap - Stormvogels Telstar gespeeld. Oorspronkelijk stond de wedstrijd op de dag van de uitvaart gepland. Voor aanvang werd een minuut stilgestaan bij het tragische ongeval en volgde een indrukwekkend eerbetoon. Die bewuste zondagmorgen 18 september reed ik van mijn werk - ik zit in de horeca - langs de plek waar mijn zoon 10 minuten later zou verongelukken. Als je dan het bericht krijgt dat je zoon is verongelukt, stort alles in. Een week voor zijn overlijden zaten mijn vrouw en ik naar een programma te kijken van ouders die een kind hadden verloren. Het zal je toch maar gebeuren, zeiden we tegen elkaar. Een kind verliezen is het ergste wat je kan overkomen en wij kunnen ons niet voorstellen dat je dat een plek kunt geven in je leven. We wilden Luciano thuis opgebaard hebben. Dat is ook gebeurd en honderden mensen hebben hier afscheid van hem genomen. Een week voor zijn dood had Luciano een interview afgegeven. In dat interview werd hem gevraagd of hij begraven of gecremeerd wilde worden. We vonden dat iemand van 21 geen uitvaart in het zwart moest hebben. Daarom hebben we gevraagd of iedereen die naar de begrafenis kwam zich in het wit wilde kleden. Niet alleen de kist, maar ook de rouwauto s waren wit. Luciano had geleefd als een koning en moest als een koning worden begraven. Op de begraafplaats had zich vanaf het hek tot aan het gebouw waar de plechtigheid zou plaatsvinden een haag gevormd van mensen. Allemaal in het wit. Daartussen reden de witte auto s door naar voren. Als we dat beeld terughalen, kun je niet geloven dat je je kind gaat begraven. Muriël: Ik kreeg Luciano toen ik 21 jaar was en hij is me afgenomen toen hij 21 jaar was. Luciano stond nog aan het begin van zijn leven, moest het nog allemaal gaan maken. De enige troost die wij hebben is dat hij ergens anders is. Waar weten we niet. Maar dat hij ergens is, dat weten we zeker. Op zondag 21 mei 2006 zal een memorialwedstrijd plaatsvinden voor Luciano van den Berg. De wedstrijd wordt gespeeld op Sportpark Schoonenberg tussen Stormvogels Telstar en een team bestaand uit vrienden van Luciano. Van de opbrengst van de wedstrijd wordt een gedenkteken betaald. Egeron (Ron) Landman Geboren te Badjubang - Indonesië (1937) - Overleden vrijdag 4 november 2005 In gesprek met Harmen Landman, zoon Ik wist dat ik een halfbroer had, maar had deze nog nooit ontmoet was hij weer verdwenen. Op zeker moment woonde hij in Argentinië. Daar heb ik hem nog telefonisch gesproken. Vanaf mijn 32 ste jaar tot zijn overlijden hebben we geen contact meer gehad. Mijn vader was een soort avonturier. Hij was werktuigbouwkundig ingenieur en heeft zijn hele leven gewerkt in de olie en het baggerwerk. Wij woonden in de Emiraten, Dubai. Toen ik vijf jaar was, overleed mijn moeder. Mijn moeder kan ik mij goed herinneren. Vanaf het overlijden van mijn moeder is het contact met mijn vader verbroken. Ik ben opgegroeid bij mijn grootouders van moeders kant. Toen ik zo n jaar of 28 was, zocht mijn vader contact met mij. Gedurende drie jaar zocht hij een paar keer per jaar contact. Maar steeds - en dat is typisch mijn vader - als ik met hem contact zocht, Een achternichtje van mij - met wie mijn vader contact onderhield - belde mij dat mijn vader overleden was. Toen bleek dat hij al zo n twee jaar hier in Den Haag woonde. Nota bene een paar straten bij mij vandaan. Toen hij uit het buitenland terugkwam in Nederland heeft hij nog enige tijd bij zijn moeder

13 y a r d e n j a a r v e r s l a g (mijn andere oma) gewoond. Nadat zij was overleden heeft hij elf maanden bij zijn nicht in Den Haag gelogeerd. Die heeft een kamer in een soort pension voor hem gevonden waar hij de laatste twee jaar heeft gewoond. Daar leed hij de laatste jaren een nogal armoedig bestaan. Dat staat nogal in contrast met het leven dat hij eerder had. Hij heeft altijd goed werk gehad en had ook een zeer behoorlijk inkomen. Maar, avonturier die hij was, bekommerde hij zich niet zo over later. Hij was niet verzekerd en de pensioenen die hij opbouwde, liet hij steeds weer uitbetalen. Het gevolg was dat hij uiteindelijk aangewezen was op zijn AOW. Na zijn dood hoorden wij dat zijn gezondheid de laatste tijd nogal te wensen overliet. Zijn hospes klopte op de bewuste ochtend van zijn overlijden op zijn kamerdeur om te zeggen dat hij de schilder de achterkant van het huis wilde laten opnemen. Toen mijn vader geen gehoor gaf, werd snel duidelijk dat het mis was. Hij is aan een hartaanval in zijn slaap overleden. Ik wist dat ik een halfbroer had, maar had deze nog nooit ontmoet. Toen ik weer eens via internet op zoek was naar mijn vader om te weten waar hij nu weer uithing, kwam ik een oproep tegen van de vrouw van mijn halfbroer. Die bleek in Antwerpen te wonen. Mijn halfbroer Nicolaas, die 10 jaar ouder is dan ik, heb ik zo n vijf maanden voor de dood van mijn vader ontmoet. Ik moet zeggen dat ik erg blij ben mijn halfbroer te kennen, vooral omdat we heel goed met elkaar overweg kunnen. Toen ik het bericht kreeg dat mijn vader was overleden zat ik in een vergadering in Roermond. Ik ben direct teruggereden naar Den Haag en Nicolaas is in Antwerpen op de trein gestapt. Onderweg hadden we telefonisch contact om te overleggen wat we moesten doen. We waren het er samen over eens dat, gezien het feit dat onze vader nooit naar ons omgekeken had, het niet gerechtvaardigd was de kosten van de uitvaart op ons te nemen. De recherche had ons al geattendeerd op de mogelijkheid van een uitvaart van de Sociale Dienst. En zo is het ook gegaan. Achteraf sta ik nog volledig achter dat besluit. De relatie die Nicolaas en ik met mijn vader hadden, liet ons eigenlijk geen andere keuze. Mijn vader is gecremeerd, dat hebben wij zo beslist. De manier waarop de Sociale Dienst de uitvaart heeft geregeld was overigens erg netjes. Natuurlijk is het, als je terugkijkt, een verhaal met een trieste kant. Het positieve van alles wat er gebeurd is, is dat ik mijn halfbroer heb leren kennen. Van de uitvaart van Egeron Landman heeft de IKON opnames gemaakt. In de serie Donderdag Documentaire werd op 29 december 2005 een aflevering uitgezonden over uitvaarten van de Sociale Dienst Den Haag. 111 Iedere uitvaart uniek Yarden Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen, Den Haag

14 I e d e r e u i t va a r t u n i e k Jan Ham Geboren te Schagen (1946) - Overleden donderdag 11 juli 2002 In gesprek met Elly Ham-Schermer, weduwe Wat gebeurt, gebeurt. Maar Jan gaat op de ladderwagen naar het crematorium 12 Iedere uitvaart uniek De uitvaart van mijn man was heel bijzonder. Wat we gedaan hebben hoorde bij hem en als ik er op terugkijk zou ik er niets aan willen veranderen. In 2000 werd bij Jan darmkanker geconstateerd. Daaraan is hij geopereerd, waarna een periode van bijna een jaar chemokuur volgde. Aanvankelijk leek het dat de ziekte tot stilstand was gekomen en was er bij ons weer hoop. Zo n driekwart jaar na de behandeling kreeg hij last van zijn benen en bleek al snel dat er uitzaaiingen waren. Misschien was dat ook wel het moment dat we beseften dat het niet meer te redden was. Met mijn man heb ik wel gesproken over de dood. Makkelijk was dat niet, maar soms deden we dat wel. Mijn man was hovenier bij de gemeente en had een passie voor oude brandweerwagens. Hij was al 25 jaar verbonden aan de vrijwillige brandweer en in de vrije tijd die hij en zijn collega s hadden, restaureerden ze oude brandweerauto s. Daarvoor hadden ze ook Stichting De Ladderwagen opgericht waarvan mensen aandelen konden kopen. Ook wij hadden een aantal aandelen. Jan bestuurde vaak de ladderwagen als die werd ingezet voor een bijzondere gelegenheid. Hij zei ook altijd voor een rouwtje en een trouwtje. Op het eind van zijn leven sprak mijn man over de ladderwagen (Magirus- Deutz 1952, red.). Ik kreeg daardoor ook sterk het gevoel dat we iets met de ladderwagen moesten doen op zijn Bij de uitvaart van Jan Ham werd de kist op een ladderwagen uit 1952 vervoerd. uitvaart. Echt in detail kon ik het niet met Jan bespreken. Op het laatst was hij, ook door de medicijnen, vaak erg in de war en haalde hij dingen door elkaar. Zo wist ik dat Jan gecremeerd wilde worden, maar op het laatst sprak hij ook steeds over zijn begrafenis. Op een zeker moment dacht ik, hij wil het allebei. En dat is ook zo gegaan. Toen mijn man op het laatst was, heb ik met de jongens van de vrijwillige brandweer gesproken over zijn wens. Hun reactie was direct: wat gebeurt, gebeurt. Maar Jan gaat op de ladderwagen naar het crematorium. De uitvaartondernemer hebben we op de hoogte gesteld en die reageerde heel spontaan. Als het kan,

15 y a r d e n j a a r v e r s l a g dan moeten we het zo doen. Vooraf aan de echte rit naar het crematorium hebben de jongens een proefrit gemaakt om te kijken of er zich geen problemen voordeden. Maar dat verliep allemaal goed. Op 16 juli werd mijn man met de ladderwagen, waarop hij zelf zoveel gereden had, naar het crematorium Schagerkogge gebracht. Langs de weg stonden heel veel mensen te kijken. We leven hier in een kleine gemeenschap en dit soort dingen is snel bekend. De politie assisteerde door kruispunten vrij te maken. Van de rit op de ladderwagen stond s morgens een grote foto in het Noordhollands Dagblad. De kist werd gedragen door de jongens van de vrijwillige brandweer en in het crematorium hebben zij aan weerszijde van de kist gestaan. De uitvaart is gegaan op de manier die mijn man past en dat heeft mij veel goed gedaan. Mensen uit onze omgeving hebben ook allemaal positief gereageerd op de manier waarop dit is gegaan. Toen ik de as van Jan mocht halen op het crematorium ben ik naar de uitvaartondernemer gegaan en heb gezegd dat ik de urn wilde begraven in een graf. Hier op de gemeentelijke begraafplaats. Juist omdat Jan op het laatst over cremeren en begraven sprak, vond ik dat ik het zo moest doen. Hij ligt nu op de begraafplaats waar hij als hovenier zo veel heeft gewerkt. Als ik er niet meer ben, word ik gecremeerd en gaat mijn urn ook in dat graf. Dan zijn Jan en ik weer samen Mathijs de Bruijn Geboren te Venray (1938) - Overleden vrijdag 21 mei 2004 In gesprek met Sheila Hermans - de Bruijn, dochter Het is de laatste keer dat ik betaal, maak er wel een feestje van Toen mijn vader 58 was, heeft hij zich naar de dokter. Daar werd kanker teruggetrokken uit het bedrijf en zijn mijn geconstateerd. Hij was een vrolijke, ouders naar Spanje vertrokken. Puur maar wel heel realistische man. Nadat om lekker te kunnen leven. Mijn vader zijn ziekte was geconstateerd heeft hij had zo n 36 jaar geleden een bedrijf gevraagd naar zijn kansen en welke opgezet in isolatie voor industriële behandeling mogelijk was. Een second toepassing. Dat bedrijf heeft hij uit niets opinion in het Antoni van Leeuwenhoek opgebouwd. Ze kwamen regelmatig gaf dezelfde uitslag. Er was 40/50% naar Nederland om familie en vrienden kans op genezing. Dat was voor mijn te bezoeken. Achteraf ben ik blij dat vader voldoende om zijn beslissing te mijn vader eerder gestopt is met werken. nemen. Allerlei behandelingen met - in Nu heeft hij nog een kleine tien jaar zijn ogen - geringe kans op genezing, kunnen genieten. daar had hij geen zin in. Een toekomst met chemokuren en niet de zekerheid Mijn vader voelde zich niet zo goed te genezen was voor hem geen optie. en ging bij zijn bezoek aan Nederland Voor mij was het even wennen. Mijn vader koos er bewust voor zich niet te laten behandelen. Hij koos voor een waardig einde. Uiteindelijk begreep ik hem en begon ik ook mee te gaan in zijn gedachte. Mijn vader heeft ook bij volle verstand beslist dat zijn resterende tijd menswaardig moest zijn, zonder ondraaglijk lijden. In het laatste stadium is op zijn verzoek euthanasie toegepast. De datum daarvan heeft hij zelf aangegeven. De vrijdag na Hemelvaart, om zeven uur s avonds. Toen hij dat zei, dacht ik Nou, dat moet ik nog zien. Maar ook dat is gegaan zoals hij dat wilde. De keuze die mijn vader heeft gemaakt hoort bij hem en is ook een keuze waar ik als dochter achter kan staan. Het feit dat hij zijn eigen dood en uitvaart heeft geregisseerd geeft mij veel rust. In de dagen voor zijn dood zijn al zijn vrienden langsgeweest. Tegen niemand heeft hij gezegd dat hij die bewuste vrijdag zou sterven. In feite heeft iedereen, zonder dat te beseffen, afscheid van hem genomen. Alles rond zijn uitvaart is hij tot in detail gaan regelen. De tekst van de kaart, maar ook de speech werd door hem geschreven. Tot de foto die op het bidprentje staat is door mijn vader zelf uitgezocht. Zijn uitvaart moest een feestje worden, Ik betaal er tenslotte voor. Hij belde op zeker moment de uitvaartondernemer in Venray om alle details door te spreken. Hij wilde gecremeerd worden. Iedere uitvaart uniek

16 I e d e r e u i t va a r t u n i e k 14 Iedere uitvaart uniek Tegen de uitvaartondernemer zei hij: Crematorium Blerick, dat is niks. Daar kunnen niet voldoende mensen zitten. De uitvaartondernemer kwam toen met Beuningen. Niet alleen vanwege de capaciteit, maar in Beuningen was men ook in staat om een Spaans buffet te verzorgen voor een paar honderd mensen. Want dat was wat mijn vader wilde. Mijn vader is samen met mijn moeder en de uitvaartondernemer in Beuningen gaan kijken of de locatie naar zijn zin was. Hij is s avonds gecremeerd, dat wilde hij omdat hij vond dat de mensen dan de tijd hadden en niet - vanwege een andere uitvaart - het crematorium moesten verlaten. Het afscheid was vlak voor de crematie in het crematorium. Zo werd iedereen in de gelegenheid gesteld afscheid te nemen. Normaal neem ik nooit afscheid van een overledene. Bij mijn vader heb ik het wel gedaan en daar heb ik achteraf geen spijt van. Het feit dat mijn vader zelf zijn uitvaart heeft geregisseerd heeft mij wel geholpen bij de rouwverwerking. We konden er ook samen over praten, zonder emoties. We hebben zelfs vaak samen moeten lachen. Op zeker moment vroeg ik hem: Wat zal ik met de as doen na de crematie? Mijn vader had daarover niet nagedacht. Toen heb ik gezegd: Moet ik je in Spanje verstrooien of ergens anders? Zeg het maar en als je het niet weet, dan zet ik je gewoon bij mij thuis op de schoorsteen. Nu staat hij in een felgroene sierurn bij ons op de schoorsteen. De dag van zijn dood heeft hij alles gecontroleerd of het nog klopte. Toen mijn vader overleden was, belde de uitvaartondernemer met de vraag wat voor kist hij wilde. Alles was door vader geregeld, behalve de kist. Dat vond ik vreemd en het lijkt of hij daar een bedoeling mee had. We hebben een kist uitgezocht en die is door de werknemers van mijn vaders bedrijf helemaal bekleed met aluminium. Tenslotte zitten wij in de aluminiumverwerkende industrie. Na de bijeenkomst is de beplating van de kist verwijderd omdat aluminium niet de oven in mag. Hij is door zijn oudste werknemers in werkkleding gedragen en dat was wel indrukwekkend. Zeker omdat mijn vader nog altijd contact hield met het bedrijf. Als hij in Nederland was, ging hij er altijd naartoe. De uitvaart op 27 mei is een feestje geworden, net zoals vader dat had beslist. Het is ook een uitvaart geweest die precies paste bij hoe hij was. Vrolijk en een samenzijn van iedereen die hem kende en op hem gesteld was. Er waren zo n 350 mensen die allemaal meegegeten hebben van het Spaanse buffet. Hij had beslist dat er geen koffie geschonken werd, alleen maar Spaanse wijn. De muziek: Spaanse muziek. Het geheel was tot in detail perfect geregeld en in harmonie. Het is de laatste keer dat ik betaal, maak er wel een feestje van. Antoinetta Francisca Le Brun Geboren te Den Haag (1919) - Overleden zondag 17 augustus 2003 In gesprek met Francisca en Joke, dochters Het einde van moeders leven was nogal triest. Maar met deze uitvaart hebben we daar toch een heel ander gevoel aan overgehouden Onze moeder dementeerde de laatste jaren. Eerst woonde ze in een verzorgingshuis, maar in de laatste fase van haar leven woonde ze in een verpleeghuis. Het is bepaald niet plezierig te zien onder welke omstandigheden moeder daar verbleef. Over het algemeen liggen er zes tot acht mensen op een kamer. Een afzonderlijke ruimte om te kunnen sterven, was er aanvankelijk niet. We hebben wel altijd het gevoel gehad dat moeder wist wie wij waren. Mensen die dementeren hebben soms goede, maar ook mindere dagen. Over de dood wilde moeder absoluut niet praten. Daarom hebben we aan haar uitvaart zelf invulling gegeven. De dood was niet alleen voor haar, maar misschien ook voor ons een oplossing. De laatste periode van haar leven was niet prettig, eigenlijk mensonterend. Onze vader overleed op 12 april Voor hem was alles wat wij beslisten rond zijn uitvaart goed. Hij heeft ook tegen ons gezegd dat we het moesten doen zoals wij dat wilden. Onze ouders waren gescheiden, maar waren onafscheidelijk. Toen vader overleed hebben

17 y a r d e n j a a r v e r s l a g wij dat moeder verteld en ze was enorm aangeslagen. Onze ouders zijn beide gecremeerd, maar niet in hetzelfde crematorium. Nu zijn ze herenigd. Beide urnen staan samen met een monumentje op Westduin in Den Haag. Omdat moeder niet over de dood en zeker niet over haar uitvaart wilde spreken, moesten we zelf een invulling geven. Mijn moeders achternaam was Le Brun en daar was ze erg trots op. Eerlijk gezegd had mijn moeder veel trekjes die aan een Française doen denken. We zijn toen, daardoor geïnspireerd, op de Franse toer gegaan. De uitvaartleider had door dat wij een bijzondere uitvaart wilden en kwam met de suggestie een buitenplechtigheid te organiseren. Overigens wisten wij niet van deze mogelijkheid. In de tuin van het crematorium stonden stoelen met parasols. Daar zaten we, met het uitzicht over het weiland. Net een schilderij. De dag van de uitvaart hadden we prachtig weer en dat droeg er aan bij dat het geheel een heel bijzonder karakter kreeg. De baar die voor ons naar buiten werd gedragen, is een heel bijzonder beeld in onze herinnering geworden. Buiten speelde Franse muziek, die soms door de wind leek weg te waaien. We merkten dat de familie en alle andere belangstellenden deze uitvaart ook als heel bijzonder hebben ervaren. Het einde van moeders leven was nogal triest. Dat werkt heel erg op je in. Maar met deze uitvaart hebben we daar toch een heel ander gevoel aan overgehouden. Door de laatste fase van moeders leven zijn wij veel sterker over euthanasie gaan nadenken. Het toepassen van euthanasie in geval van dementie is niet echt gebruikelijk en ook moeilijk bespreekbaar. Toch zou het voor iedereen beter zijn geweest als moeder in haar laatste fase zou zijn geholpen. Het beeld van je moeder die aftakelt, is heel moeilijk kwijt te raken. Het grafmonument dat voor onze moeder op Westduin staat, is voor ons belangrijk. We gaan daar regelmatig naartoe, zorgen dat alles er netjes uitziet. Soms zitten we samen op een bankje en praten we over dagelijkse dingen. Dan hebben we het gevoel toch bij onze ouders in de buurt te zijn Iedere uitvaart uniek Yarden Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg, Rijswijk

18 I e d e r e u i t va a r t u n i e k 16 Iedere uitvaart uniek Mieke van der Laan-horstman Geboren te Hengelo (1937) - Overleden maandag 21 november 2005 In gesprek met Oeno van der Laan, weduwnaar van Mieke Eigenlijk wilde Mieke een besloten uitvaart, sober en zonder bloemen Toen ik 19 jaar was, moest ik in militaire dienst, maar dat wilde ik niet. Ik had familie in Zuid-Limburg en zodoende ben ik daar naartoe gegaan om in de mijnen te gaan werken. Werken in de mijnen gold toen als vervangende dienstplicht. Ik werkte in de Prins Hendrikmijn in Brunssum. In Zuid-Limburg heb ik ook mijn vrouw ontmoet. Mijn vrouw en ik zijn bijna 48 jaar bij elkaar geweest. In het voorjaar van 2004 constateerde de dokter blaaskanker bij mijn vrouw. In het begin van 2005 heeft mijn vrouw een euthanasieverklaring opgesteld en heeft ze daar onze huisarts van op de hoogte gesteld. Onze huisarts liet weten dat ze om geloofsovertuiging geen medewerking kon geven. Wel zei ze dat haar man, ook huisarts, anders tegenover euthanasie stond en dat ze het met haar man zou bespreken of hij de behandeling wellicht kon overnemen. De volgende dag kwam de huisarts weer en zei dat als het met mijn vrouw zover zou komen, haar man wel bereid was de behandeling over te nemen. Ik merkte aan Mieke dat ze gerust was, omdat het geregeld was. Ze wilde waardig sterven. Dat was haar uitdrukkelijke wens. Mieke is, nadat haar ziekte werd geconstateerd, nog geopereerd. Toen bleek dat er teveel uitzaaiingen waren en is de operatie afgebroken. Toen mijn vrouw weer thuis was, knapte ze wonderwel weer op en hebben we samen eigenlijk nog een heel goed jaar gehad. In oktober, een maand voor haar dood, hebben we nog een huisje gehuurd in Zuid-Limburg en dat ging goed. Maar opeens ging het snel achteruit. Nadat ze een jaar eerder in het ziekenhuis had gelegen hebben we afgesproken dat ze - wat er ook gebeurde - niet meer terug zou gaan naar het ziekenhuis. Dat is ook gebeurd. We hebben haar hier thuis verpleegd. Samen hadden we besproken hoe de uitvaart geregeld moest worden. We hadden ook een afspraak gemaakt met een raadgever van Yarden die ons alle mogelijkheden heeft uitgelegd. Eigenlijk wilde Mieke een besloten Ik ben mijn stuurman kwijt. uitvaart, sober en zonder bloemen. Ze vond dat familie en vrienden van haar niet zo n lange reis naar Appingedam hoefden te maken. Mijn kinderen hebben daar nog met haar over gesproken. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om de mensen zelf te laten beslissen. De dag van de crematie, 25 november 2005, was ook de dag dat door sneeuwval en vorst half Nederland vast kwam te staan. Sommige belangstellenden zijn ook teruggekeerd omdat ze in eindeloze files terecht kwamen. De uitvaart hebben we zelf geregisseerd. Mijn kinderen en kleinkinderen hebben stukjes voorgelezen. Hun persoonlijke herinnering. Ikzelf was daartoe niet in staat en daarom heeft mijn schoonzoon dat voor mij gedaan. Mieke wilde geen bloemen, in plaats daarvan hadden we twee collectebussen van het Koningin Wilhelminafonds Kankerbestrijding in het crematorium staan. Is de uitvaart verlopen zoals u dat wilde? Ja, het is gegaan zoals mijn vrouw dat wilde. Tijdens haar leven had ze zelf de muziek al uitgezocht. Wat mij nog wel dwars zit, is dat de euthanasie die Mieke wilde niet heeft plaatsgevonden. Ik vind dat onze huisarts daarover duidelijk had moeten zijn of een andere arts had moeten inschakelen. De laatste dagen van mijn vrouw waren niet menswaardig en dat is niet wat zij wilde. Ik heb na haar overlijden een andere huisarts genomen. Vandaag 21 november 05 om uur is ze van boord gegaan, na 47 jaar en 167 dagen. Onze boot heeft na al die jaren in relatief rustig water gevaren. Af en toe was er wel eens wat veel wind, maar Mieke stond aan het roer en zorgde dat er geen averij van kwam. Ik hoefde niet veel anders dan varen en we hebben goed gevaren. Twee lieve kinderen en aangetrouwde kinderen en drie pracht van kleinzonen hebben we bij elkaar gevaren. Toen ging plotseling begin 2004 bij stralend mooi weer de grote mast overboord. Niet te repareren averij volgens de specialisten. Zo goed als mogelijk was, hebben we de zaak opgekalefaterd en geprobeerd rustig aan zover mogelijk te komen. t Gangboord werd door Mieke evenwel steeds smaller en nu vandaag is ze dan overboord gevallen en ben ik stuurloos. Natuurlijk zal ik proberen nog wat verder te komen, zo heel ver zal ik ook wel niet meer hoeven te gaan, maar zonder mijn Mieke wordt het wel moeilijker. Gelukkig sta ik niet alleen, want ook daar heeft mijn roerganger voor gezorgd. Ik zal haar onvoorstelbaar missen.

19 y a r d e n j a a r v e r s l a g P E R S O N A L I A Samenstelling hoofdbestuur Yarden Vereniging Mr. W.P.M. Urlings, voorzitter Mevrouw mr. T. ten Have, vice-voorzitter J. Nammensma, secretaris P. Buisman, penningmeester Drs. J. Martens C.M. Leliveld Mevrouw S.J. van West Raad van Commissarissen Yarden Holding bv en Yarden Uitvaartverzekeringen nv Ir. A. Langstraat M.Sc., voorzitter Drs. J.G. Baaij Mevrouw mr. M.J.A. Braspenning Prof.dr.ir. O.A.M. Fisscher Drs. C.H. Tesselhoff G. Visser Directie Yarden Drs. P.N. van Wageningen, directievoorzitter J.A.W. Croes, directeur divisie Uitvaartverzekeringen Drs. B. van der Weide, directeur divisie Uitvaartverzorging Internal auditor G. Worst MSM Van der Stappen M.M.W. Thijssens, directeur Gemeenschappelijke Ondernemingsraad G.H.J. Brughuis, voorzitter A. de Vries, secretaris Mevrouw J.P. Boonstra, plv Mevrouw I. de Bruin-Muntjewerff A.M. Buijs Mevrouw C.J. Eblé-Sessler E.A. Jensen Mevrouw J.T. Jepma-Kooistra Mevrouw H.J. van Luipen R.G. Ploeger Mevrouw H.E. Raven Mevrouw S.A. Riegen C. de Vries Certificerend Actuaris Watson Wyatt Insurance Consulting bv Accountant KPMG Accountants nv 1717 Personalia Staf Drs. H.A. Eleveld, marketingmanager Mevrouw drs. J.J.M. Eek, manager Personeel en Organisatie Mr. W.H.J. Semeijn, hoofd juridische zaken/ compliance officer Drs. J.W. Brinker, Financiën Uitvaartverzekeringen Mevrouw drs. A.S.A. Bouwknegt, Financiën Uitvaartverzorging

20 M i s s i e 18 Missie De missie van Yarden Yarden is specialist in dienstverlening rondom de uitvaart en biedt producten en diensten aan die een eigentijdse en persoonlijke invulling van de uitvaart mogelijk maken en daarmee iedere uitvaart tot een unieke gebeurtenis maakt. De producten en diensten (voorlichting, verzekering en verzorging) die een uitstekende kwaliteit/prijsverhouding kennen, worden gekenmerkt door zorgvuldigheid, aandacht en respect. Yarden biedt zijn diensten in het hele land aan. Waar Yarden op het gebied van uitvaartzorg zelf nog niet actief is, onderhoudt Yarden een relatie met een geselecteerde groep dienstverleners. De binding met Yarden Vereniging biedt meerwaarde middels het vormgeven van voorlichting en bewustwording rondom het levenseinde. A A DIEU Voor Nora, Je bént niet dood - de Heer heeft je geroepen Bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis; Je hoeft geen rust en vrede meer te zóeken, Je hébt ze nu - want je bent veilig thuis. Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven, Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd - Je bent niet dood. - Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest-geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen, En ik geloof: God heeft zich níét vergist... Nel Benschop ( )

Inhoud. Kerncijfers 32

Inhoud. Kerncijfers 32 Inhoud Voorwoord 5 Verslag van de directie 6 Voor de uitvaart - voorlichting 12 - verzekeringen eigen verkooporganisatie 14 assurantietussenpersonen 16 allianties 18 De uitvaart - begraven 22 - cremeren

Nadere informatie

yarden jaarverslag 2004

yarden jaarverslag 2004 J A A R V E R S L A G yarden jaarverslag 2004 J A A R V E R S L A G yarden jaarverslag 2004 Jim ik zou willen weten wat maakt het de moeite waard dat je door blijft schrijven brieven, opstellen en gedichten

Nadere informatie

Konden wij u van dienst zijn?

Konden wij u van dienst zijn? Klantverslag over 2014 Konden wij u van dienst zijn? Een goed afscheid helpt je verder. 1 Yarden verzorgt elke uitvaart Majid Bamouhand over een islamitisch afscheid Klantverslag over 2014 Maken wij onze

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 MEERVAL 21 7908 WT HOOGEVEEN 06 373 222 85 Onze werkwijze Begraven of cremeren Draaikolk van emoties Uitvaartzorg is onze zorg Pag. 3 Pag. 7 Pag.

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

sterven i n f o r m at i e m a g a z i n e over de uitva a r t rouwverwerking palliatieve zorg erfrecht digitale tijdperk de dood en kunst trends

sterven i n f o r m at i e m a g a z i n e over de uitva a r t rouwverwerking palliatieve zorg erfrecht digitale tijdperk de dood en kunst trends & Leven sterven i n f o r m at i e m a g a z i n e over de uitva a r t rouwverwerking palliatieve zorg erfrecht digitale tijdperk de dood en kunst trends uitvaartkosten uitgave van HDC Media - mei 2012

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Werken tot je zeventigste: last of lust?

Werken tot je zeventigste: last of lust? Werken tot je zeventigste: last of lust? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Maak het mij niet moeilijk

Maak het mij niet moeilijk NVVE nummer 4 november 2011 FOTOBIJLAGE N V V E Gerda Havertong: Maak het mij niet moeilijk Politie onderzoekt niet-natuurlijke dood De familie dramt en de dokter verkrampt Wat heb ik aan een gevolmachtigde?

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

financieel jaarverslag

financieel jaarverslag 2006 financieel jaarverslag doorgeven In dit jaarverslag gaat het om cijfers. Daarbij vergeten wij nooit dat achter die cijfers mensen ons kapitaal vormen. Wij portretteren mensen, veelal leden, in hun

Nadere informatie

Mag dat? Nico Klink Klink Uitvaart krijgt een nieuwe toekomst. Maar ík ben mijn zus kwijt. Tijdschrift dat met je meeleeft

Mag dat? Nico Klink Klink Uitvaart krijgt een nieuwe toekomst. Maar ík ben mijn zus kwijt. Tijdschrift dat met je meeleeft 2014 PRIJS 4,95 nieuwe rubriek riek Tijdschrift dat met je meeleeft Stille krachten De koffiedames Mag dat? Dossier Asverstrooiing Maar ík ben mijn zus kwijt Broers en zussen rouwen ook Nico Klink Klink

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord 3 Missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 8 Kerncijfers 13 Jaarrekening 2013 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

KRACHTENBUNDEL DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID NAJAAR 201 1 EDITIE STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

KRACHTENBUNDEL DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID NAJAAR 201 1 EDITIE STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN KRACHTENBUNDEL DE KRACHT VAN KWETSBAARHEID EDITIE STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN 2015 NAJAAR 201 1 ALSJEBLIEFT! DEZE KRACHTENBUNDEL IS VOOR JOU. Lees de twaalf verhalen en ervaar de kracht van kwetsbaarheid.

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Geen blote voetjes in het gras

Geen blote voetjes in het gras Geen blote voetjes in het gras Informatie voor de patiënt Geen blote voetjes in het gras Voorwoord 3 Thuis wachtte een wiegje (gedicht) 4 De eerste dagen na de dood van uw baby 5 Het contact met uw baby

Nadere informatie

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans humanistischverbond.nl nummer 3 2014 Zorg voor zorg Participatie & ik Op de werkvloer Een bijzonder afscheid Kunst Verzoening met de sterfelijkheid Interview Margriet Vroomans HUMANIST AAN HET WOORD Roeland

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen Voorwoord Van 1 januari 2011 tot en met 16 augustus was ik waarnemend bestuurder van Cello, een organisatie voor zorg en begeleiding van verstandelijke gehandicapten. Een bijzondere ervaring in de zorg

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

Kanker... als de dood dichtbij is

Kanker... als de dood dichtbij is Kanker... als de dood dichtbij is Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Zorg rondom sterven 4 Als de dood dichterbij komt 6 Afscheid nemen 10 Wat gebeurt er lichamelijk? 16 Veelvoorkomende klachten 21 Pijnbestrijding

Nadere informatie