Nalatenschap. Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nalatenschap. Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt!"

Transcriptie

1 UITGAVE 2015 Nalatenschap Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt! Checklist met informatie over legaten en nalatenschappen op pagina 2 en 3!

2 Checklist: nalatenschappen en goede doelen Bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, staat men op een gegeven moment wel eens stil bij het overlijden en wat er allemaal geregeld moet worden. De uitvaart is bij de meeste mensen afgedekt via een uitvaartverzekering of men heeft er zelf voor gespaard. De vraag over wat er met de nalatenschap wordt gedaan, blijft echter vaak onbeantwoord. Bijvoorbeeld doordat er geen kinderen of andere erfgenamen zijn of simpelweg omdat er tot op heden nooit bij stil is gestaan. De nalatenschap wordt bij wet volgens het erfrecht verdeeld als er geen testament aanwezig is. Het is door een testament op te stellen mogelijk om zelf te bepalen wat er met het vermogen en bezittingen moet gebeuren na het overlijden. Wettelijke erfgenamen, zoals kinderen hebben overigens volgens het erfrecht recht op een vast deel van de erfenis. Dat wordt de legitieme portie genoemd. Nalatenschap schenken Er zijn steeds meer mensen die ervoor kiezen om een deel of de gehele nalatenschap aan een of meerdere goede doelen te schenken. Misschien zet u dat aan het denken over wat u met uw nalatenschap wilt doen. Wellicht besluit u na uw overwegingen zelf ook een deel aan een goed doel na te laten. Wie het voornemen heeft om de nalatenschap aan een goed doel te schenken of te verdelen over meerdere goede doelen, krijgt met een aantal zaken te maken. Onderstaande checklist geeft inzicht in de stappen die moeten worden ondernomen bij het schenken van de nalatenschap aan een goed doel. Goede doelen selecteren Bij het nalaten van het vermogen aan een goed doel, komt uiteraard de vraag om de hoek kijken aan welk goed doel de schenking plaatsvindt. Misschien hebt u al wel een of meerdere goede doelen op het oog. Deze kunnen dan genoteerd worden. Indien dat nog niet het geval is, kunt u eerst op onderzoek uitgaan en ontdekken naar welk goed doel uw hart uitgaat. Het is ook mogelijk om eerste een lijstje met goede doelen te maken en deze af te strepen tot er een of meerdere opties overblijven. Het is altijd een persoonlijke keuze om een goed doel op te nemen in een testament. Het is dan ook goed voor te stellen dat men geen overhaaste beslissingen wenst te nemen. Er zijn goede doelen die graag een oriënterend gesprek aangaan om in alle vertrouwelijkheid de mogelijkheden te bespreken. Wie dat wenst, kan dan ook vooraf in contact treden met het goede doel om daarna een definitief besluit te nemen. Legaat of erfgenaam? Bij het schenken van de nalatenschap is het belangrijk om te bepalen of er sprake zal zijn van het opnemen van een legaat voor goede doelen of dat er sprake zal zijn van het benoemen van een goed doel als erfgenaam. Bij een legaat is het doorgaans zo dat er een vast bedrag aan een specifiek goed doel of meerdere goede doelen wordt geschonken. Bij een legaat kunnen eveneens bezittingen in het testament worden benoemd. Het benoemen van een goed doel als erfgenaam strekt in dat opzicht uiteraard veel verder. In deze situatie zal het zo zijn dat de nalatenschap in percentages verdeeld wordt en in de vastgestelde verhouding onder het goede doel en eventuele andere erfgenamen wordt verdeeld. Er is daarnaast nog een optie en dat is dat u een goed doel opricht en in het testament benoemd tot erfgenaam. De laatstgenoemde mogelijkheid wordt overigens het minst vaak benut. Testament opstellen Het opstellen van een testament is nodig als er wordt afgeweken van de wet. Dat is het geval indien u na het overlijden een deel of het gehele vermogen wenst te schenken aan een goed doel. De eerste stap voor het laten opstellen van een testament is contact opnemen met de notaris. Tijdens het eerste gesprek worden de wensen ten aanzien van de nalatenschap besproken. Naast het goede doel kunnen er uiteraard ook andere erfgenamen in het testament worden benoemd of een legaat worden opgenomen. Deze informatie wordt in een ontwerptestament in de vorm van een concept opgenomen. Het concept van het testament wordt vervolgens naar u toegezonden ter controle. Er kunnen dan nog gegevens worden aangepast of toegevoegd. Nadat het ontwerptestament uw goedkeuring heeft verkregen, bezoekt u de notaris om het testament te ondertekenen. Er wordt een afschrift van het testament verstrekt en de notaris bewaart het origineel en zal geregistreerd worden in het Centraal Testamentenregister. Nultarief bij nalatenschap Het is prettig om te weten dat de nalatenschap geheel aan het goede doel verstrekt zal worden. De Belastingdienst hanteert bij nalatenschappen voor goede doelen het zogenoemde nultarief. Dat betekent dat het goede doel er geen erfbelasting over hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Het goede doel dient dan wel over een ANBI-status te beschikken. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. De Belastingdienst verstrekt een ANBI-status aan een instelling of organisatie als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Door de nalatenschap te schenken aan een goed doel met een ANBI-status kan het vermogen honderd procent ten dienste van het doel komen. In andere situaties zal het goede doel successierecht dienen te voldoen.

3 Stichting 3xM is een internationale zendingsorganisatie die tv-programma s uitzendt in West-Afrika, Centraal-Azië en Zuid-Azië, Indonesië en Bangladesh. De programma s worden gemaakt door lokaal getrainde partnerorganisaties die de cultuur goed kennen. De programma s van 3xM gaan over sociale noden in de plaatselijke samenleving, zoals drugsverslaving in Indonesië, het kidnappen van bruiden in Centraal Azië, corruptie in Bangladesh en Hiv/ Aids in West-Afrika. In de programma s worden verhalen verteld door slachtoffers en daders en wordt een christelijk alternatief geboden. Doorgeven wat belangrijk is! Het getuigenis in het televisieprogramma heeft me geraakt. Het liet me zien dat er hoop is en zicht op herstel. Mijn leven is veranderd. Uiteindelijk kan ik met Gods hulp een leven zonder verslaving leiden. Er is weer hoop en toekomst! De Bijbel wordt niet alleen verspreid, maar er wordt ook een programma geboden door lokale kerken en partners om te zorgen dat de Bijbel daadwerkelijk opengaat. Zo weten we zeker dat de Bijbel ook gelezen en begrepen wordt. Het Woord van God wortelt in het leven van een man, een vrouw, een kind, een tiener of een gemeenschap. Dat noemen wij Planting God s Word. Bible League dient over de hele wereld lokale kerken en andere partners door ze te voorzien van Bijbels, Bijbelgedeeltes en studiematerialen. Daarmee kunnen zij mensen bereiken en in contact brengen met onze Heer en Heiland Jezus Wereldwijd hebben 1 miljard mensen geen Bijbel die ze kunnen lezen én begrijpen. Bible League wil deze mensen bereiken. Daarom vertalen, drukken en verspreiden we Bijbels, én zorgen dat er in wordt gelezen. Christus. Een indrukwekkend getuigenis. En Tessa is niet de enige. Alleen al vanuit West-Afrika lieten de afgelopen jaren mensen weten dat ze geraakt werden door de programma s van 3xM. Ook u kunt bijdragen aan de verspreiding van Gods 3xM wil de boodschap van Gods liefde blijven doorgeven. Helpt u mee? Wilt u dat ook na uw leven miljoenen mensen bereikt worden met het Woord. Dit kan door een schenkingsovereenkomst. Of door Bible League op te nemen in uw nalatenschap of testament. evangelie? Neem dan het werk van 3xM op in uw testament. Daardoor maakt u het mogelijk dat 3xM meer televisieprogramma s kan maken en uitzenden, meer mensen kan bereiken zodat er meer mensen gaan geloven. Wilt u hierover meer informatie of wilt u in een persoonlijk gesprek van gedachten wisselen? Dan kunt u contact opnemen met Gerda Sneep via of 3xM Postadres: Postbus 2510 Postcode: 3800 GB Amersfoort Telefoonnummer: Website: IBAN: NL13 INGB Sector: Zending Bible League Postadres: Antwoordnummer 1704 Postcode: 3900 VC Veenendaal Telefoonnummer: Website: IBAN: NL69 INGB Sector: Bijbelverspreiding en evangelisatie

4 Kinderen uit armoede bevrijden, in Jezus naam! Compassion is een christelijke, internationale hulporganisatie die kinderen in extreme armoede helpt zich zo gezond mogelijk te ontwikkelen. Dat doen we door lokale kerken in 26 ontwikkelingslanden. Ieder kind telt! Daarom bevrijden we kinderen van armoede, in Jezus naam! Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd en geraakt door Jezus Christus, die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven in delen. Nalaten voor kinderen in armoede Wilt u kinderen die in armoede leven een goede toekomst geven, ook als u er niet meer bent? U kunt via Compassion nalaten voor directe hulp aan kinderen in armoede. Compassion helpt kinderen via lokale projecten van lokale kerken. De kinderen krijgen in een veilige, kindvriendelijke omgeving onderwijs, gezonde voeding, medische zorg, sociaal en emotionele vorming en horen het evangelie van Jezus Christus. Het doel: hen in Jezus naam van armoede bevrijden en hen helpen op te groeien tot zelfredzame, gezonde, christelijke volwassenen. Lees er alles over op: Het (wereld)diaconale en zendingswerk van de Protestantse Kerk in Nederland Kerk in Actie steunt in Nederland en wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties om mensen hoop te bieden, tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Ongeacht geloof, politieke overtuiging, sekse of nationaliteit. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap zijn belangrijke waarden voor ons. Wereldwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. We steunen honderden projecten in meer dan vijftig landen die zich richten op: Vluchtelingen en mensenhandel, denk aan menswaardige opvang en werken aan terugkeer. Christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven. Kinderen in de knel, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit worden. Groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, slachtoffers van oorlogsgeweld en inheemse volkeren. Noodhulp na een ramp, wederopbouw en rampenpreventie. Kerken en christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop willen zijn. Kerk in Actie gelooft in de eigen kracht van mensen. Zij weten zelf het beste wat zij nodig hebben. Financiële steun en samenwerking verlopen altijd via lokale kerken en partnerorganisaties, want die staan het dichtstbij. We bieden elkaar hoop en delen ons geloof in een betere wereld. Stichting Compassion Nederland Postadres: Postbus 1340 Postcode: 7301 BN Apeldoorn Telefoonnummer: Website: IBAN: NL91 INGB Sector: Ontwikkelingswerk, hulp aan kinderen Kerk in Actie Postadres: Postbus 456 Postcode: 3500 AL Utrecht Telefoonnummer: Website: IBAN: NL89 ABNA Sector: Internationale hulp

5 En toen Hij de melaatse zag werd Hij met ontferming bewogen naar Marcus 1:41-42 We streven met liefde en de inzet van onze expertise en kracht naar ons doel: lepra overwinnen. Als navolgers van Jezus Christus ondersteunen we mensen die getroffen zijn door lepra in hun strijd voor een gezond, hersteld en volwaardig leven. Een vergeten ramp Wist u dat 90% van alle blinden in een ontwikkelingsland woont? Daaruit blijkt de sterke relatie tussen armoede en blindheid. Mensen die leven in armoede hebben vaak geen toegang tot medische zorg. In navolging van Jezus oproep in Matteüs 25:40 zet LIGHT FOR THE WORLD zich in voor betere oogzorg in Afrika en Azië. We doen oogoperaties en verstrekken medicijnen. Ook geven we voorlichting over het voorkomen, herkennen en behandelen van oogproblemen. Daarnaast helpen we blinden en slechtzienden met hulpmiddelen, aangepast onderwijs en vaktrainingen zodat zij écht de kans krijgen om hun talenten te ontplooien. Steek uw hand uit naar mensen met lepra! Bij Sonia werd lepra ontdekt toe ze 3 jaar was. Lees het verhaal van Sonia op Wanneer oogziektes niet op tijd worden behandeld, neemt het risico op blindheid enorm toe. Zo zijn er gebieden waar blindheid als gevolg van staar wordt beschouwd als iets dat gewoon bij het leven hoort. De mobiele teams van LIGHT FOR THE WORLD bezoeken afgelegen gebieden om voorlichting te geven over het voorkomen, herkennen en behandelen van oogziektes. Er worden medicijnen verstrekt en U kent lepra misschien als melaatsheid in Bijbelse U zou het een vergeten ramp kunnen noemen oogoperaties uitgevoerd. Een goedkope ingreep kan tijden. Maar wist u dat ook vandaag nog zo n 3 al genoeg zijn om iemand een nieuwe toekomst te miljoen mensen lijden onder deze afschuwelijke geven! Een staaroperatie kost maar 35,-. ziekte? Lepra leidt vaak tot verminkingen en gaat gepaard met armoede en uitstoting. In navolging van Uw nalatenschap Jezus, steken wij onze hand uit naar mensen met Dankzij de nalatenschap van dhr. Van W. uit lepra. Samen werken we aan herstel. Dat doen wij U kunt o.a. op een rijtje zetten welke bezittingen Bilthoven is het oogzorgprogramma voor Ethiopië met medicijnen, hulpmiddelen en met persoonlijke u heeft, hoe u die graag zou verdelen en wat voor de komende drie verzekerd. Daarmee worden en praktische pastorale hulp. Zodat zij voor zichzelf bijzondere wensen u heeft. Het helpt om de wensen duizenden kinderen en volwassenen gered van weer een toekomst kunnen opbouwen. rond het testament aan de notaris duidelijk te maken blindheid. Wilt u ook zo n duurzame bestemming Steekt u ook uw hand uit naar mensen die verder en voor een eventuele executeur. U kunt het dossier voor uw nalatenschap? Neem dan contact op met niemand hebben? Uw steun is nú en in de toekomst gratis aanvragen via of directeur Ton ten Hove of vraag uw notaris hard nodig. Denkt u na over uw testament? Over Voor vragen of een persoonlijk naar de mogelijkheden. weeg dan Leprazending erin op te nemen. Zodat gesprek belt u direct onze nalatenschapslijn: leprapatiënten op ons kunnen blijven rekenen! Voor mensen die hun nalatenschap zorgvuldig willen regelen hebben wij een Erfenisdossier ontwikkeld. Het Erfenisdossier is een persoonlijk boekje dat u voor uzelf en uw naasten kunt invullen. Er lijkt ogenschijnlijk niets aan de hand met Azeab uit Ethiopië. Maar schijn bedriegt. Ze heeft, net als 40% van haar dorpsgenoten, de oogziekte trachoom. Een ooglidoperatie is nodig om verdere schade aan haar ogen te voorkomen. Foto: Aleksandra Pawloff Leprazending Nederland Postadres: Postbus 902 Postcode: 7301 BD Apeldoorn Telefoonnummer: Website: IBAN: NL49 ING Sector: Internationale Hulp Light for the World Postadres: Postbus 672 Postcode: 3900 AR Veenendaal Telefoonnummer: Website: IBAN: NL10 INGB Sector: Internationale hulp

6 MAF is onmisbaar GZB, Medair, Open Doors, Wycliffe, World Vision en (hulp)organisaties en kerken zijn afhankelijk van MAF in onveilige en moeilijk bereikbare gebieden. Dankzij MAF komt hulp op tijd en wordt het bijbelvertaalwerk bespoedigd. In 30+ landen actief Kwetsbare mensen ontvangen hulp en Gods Woord, omdat de 130 MAF vliegtuigen zes dagen per week uitvliegen. Daar waar wegen onbegaanbaar zijn of de infrastructuur slecht is. C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51 OMF bestaat 150 jaar! In 1865 richtte James Hudson Taylor de China Inland Mission (CIM) op. Na het gedwongen vertrek uit China in 1950 breidde het werk zich uit naar andere landen in Oost-Azië. De naam van de organisatie veranderde toen in Overseas Missionary Fellowship (OMF). Wij delen het Goede Nieuws van Jezus OMF is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie met ca zendingswerkers uit meer dan 30 verschillende landen. Met 60 Nederlandse zendingswerkers werken we mee aan het doel om onder onbereikte volken in Oost- Azië een zendingsbeweging te stimuleren, zodat ontvangers van het Goede Nieuws van Jezus Christus datzelfde Nieuws gaan uitdelen aan anderen. Het is heerlijk om dat te zien gebeuren in landen als China en Thailand. Wij houden vol,dankzij uw gebed! Piloot Ryan Unger,Zuid-Soedan COMPASS CREATIVE STUDIO INC south service rd burlington, on L7N 3H8 title: client: date: designer(s): MAF LOGO CMYK Mission Aviation Fellowship June 2012 Jason Bouwman Christus met de volken van Oost-Azië in woorden, daden en houding tot eer van God. Gedurende de afgelopen 150 jaren heeft de CIM/OMF zich toegelegd op het Onze Visie uitwerken van deze missie. Hulpverle- Wij zetten vliegtuigen en communicatiediensten in ning, ontwikkelingswerk en delen van het om Gods Woord en Liefde te brengen bij geïsoleer- evangelie gaan hand in hand. Ook in de de bevolkingsgroepen wereldwijd. Onze bevlogen toekomst willen we dit blijven doen. Doet piloten vervoeren Bijbels, evangelisten, Bijbelver- U daarin met OMF mee? talers en bouwmaterialen voor het bouwen van kerken of voor wederopbouw van dorpen na een cycloon. Heb uw naaste lief als uzelf maken wij praktisch door vervoer van artsen, onderwijzers, ernstig zieke mensen en materialen om de bevolking vooruit te helpen of mensen te redden. Wat doet MAF met uw nalatenschap? Uw geld wordt gebruikt om de MAF vloot uit te breiden, te onderhouden en het MAF personeel te ondersteunen. Ook willen we MAF bases starten in landen, waar onze hulp ook hard nodig is, zoals Myanmar en Liberia. Red mensenlevens met een legaat! U kunt de volgende zin opnemen in uw testament: Ik legateer, vrij van rechten en kosten, na mijn overlijden aan Stichting MAF Nederland, een bedrag in contanten groot euro. Zonder het MAF vliegtuig kunnen we deze mensen geen medische hulp bieden Medair OMF is de nalatenschap van James Hudson Taylor. De organisatie wordt nog steeds als een middel in Gods hand gebruikt voor velen in Oost-Azië en in de rest van de wereld. Met uw nalatenschap kunnen we doorgaan met dit werk, in lijn met wat Hudson Taylor begon. Tot eer van God en tot zegen voor velen! Als U behoefte heeft aan meer informatie, dan kunt U bellen met het OMF kantoor. Directeur Willem van Dis staat U graag te woord. In mijn eigen leven heb ik de Heere Jezus leren kennen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Met de inzet van mijn nalatenschap hoop en bid ik dat velen diezelfde Jezus leren kennen en zullen dienen en eren, ook al weet ik niet wie dat zullen zijn. Dat is een verrassing; wie er allemaal voor Zijn troon zullen staan. (D. Smits) MAF Nederland Postadres: Postbus 7 Postcode: 7390 AA Twello Telefoonnummer: Website: IBAN: NL40 ABNA Sector: Internationale Hulp en Zending Stichting OMF Nederland Postadres: Eendrachtstraat 29a Postcode: 3784 KA Terschuur Telefoonnummer: Website: IBAN: NL36 INGB Sector: Zending en Ontwikkelingshulp

7 Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Spreuken 24:11 Vrienden van De Hoop geeft financiële steun aan de vele niet-gesubsidieerde hulpverleningsprojecten van Stichting De Hoop. Deze stichting biedt christelijke hulp bij verslaving. De Hoop ontvangt steeds minder overheidssubsidie en heeft de hulp en betrokkenheid van vrienden hard nodig. Stichting Vrienden van De Hoop werft fondsen voor De Hoop. Zo kunnen we in een tijd waarin overheidssubsidies steeds verder teruglopen, mensen in nood blijven helpen. Wij werken uit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook is. Dit doen wij in afhankelijkheid van God, maar Het was een dag als alle andere. Felipa Pérez (62) bezocht haar zieke zus in het ziekenhuis van Quetzaltenango (Guatemala). Terwijl ze met elkaar in gesprek waren, legde een jonge vrouw haar baby in de armen van Felipa. Wilt u even op hem passen? Ik ben zo weer terug. Maar de vrouw kwam nooit weer terug Felipa nam de zorg voor de jongen, Jesús Felipe (nu 15), op zich. Hij gaat naar school bij AMG, partner van Woord en Daad in Guatemala. Overdag verdient Jesús een zakcentje, s avonds doet hij zijn huiswerk bij het licht van een kaars. Tobben? Hij glimlacht. Ik droom van een betere toekomst als grafisch ontwerper. Daar doe ik het voor. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. We zijn actief in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika. Woord en Daad werkt samen met overheden, achterban in Nederland en lokale partnerorganisaties aan de thema s: (beroeps) onderwijs en training, arbeidsbemiddeling, agribusiness, bedrijfsontwikkeling, basisvoorzieningen (water, voeding, gezondheid, landbouw) en noodhulp. In Nederland wil Woord en Daad mensen, bedrijven en overheid bewustmaken van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van armoede wereldwijd. Geven om de ander Vele kwetsbare mensen krijgen te maken met verslaving. Na een vaak lange worsteling waarin zij zelf oplossingen proberen te vinden, zoeken zij steun bij Stichting De Hoop. Bij De Hoop krijgen ze christelijke professionele zorg. De Hoop is al veertig jaar een veilige plek waar ze kunnen herstellen en een nieuw leven kunnen opbouwen, samen met de Here God. ook uw hulp is belangrijk. Wij kunnen mensen alleen blijven helpen via uw steun, bemoediging, gebed en vriendschap. Ook via uw testament kunt u ons helpen. Uw nalatenschap zal er aan bijdragen dat mensen die zijn vastgelopen in hun bestaan een nieuw leven kunnen opbouwen. U zorgt er zo dan ook voor dat het Evangelie verder verspreid wordt, want God staat centraal in ons werk. Nalatenschap Via een erfstelling of legaat kunt u het werk van Woord en Daad begunstigen. Daardoor kunnen jongeren als Jesús Felipe de toekomst optimistisch tegemoet zien en verantwoordelijkheid nemen voor hun gezin, familie en samenleving. Legaat of erfstelling Bij een erfstelling wordt Woord en Daad alleen of samen met anderen aangewezen als erfgenaam. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met mr. Samuël Siahaija: mail of bel Een legaat is een specifiek omschreven bedrag of zijn specifiek beschreven goederen die u nalaat aan Woord en Daad. Jesús Felipe droomt van een betere toekomst. Heeft u vragen? We zijn van harte bereid om u te woord te staan of ineen persoonlijk gesprek van gedachten te wisselen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Zegers via of via Vrienden van De Hoop Postadres: Provincialeweg 122 Postcode: 3329 KP Dordrecht Telefoonnummer: Website: IBAN: NL06 INGB Sector: Zorg en Welzijn Woord en Daad Postadres: Postbus 560 Postcode: 4200 AN Gorichem Telefoonnummer: Website: IBAN: NL64 RABO Sector: Ontwikkelingssamenwerking

8 Wycliffe Bijbelvertalers heeft een eenvoudige maar ambitieuze visie: in 2025 moet er in iedere taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject zijn gestart. In 1860 talen is dat nog nodig, een enorme uitdaging. Met uw nalatenschap maakt u het mogelijk om deze visie te realiseren. Uw nalatenschap: een Nieuw Testament? Denkt u zich eens in dat u geen Bijbel zou Nadenken over uw nalatenschap is nadenken over de toekomst. Nalaten aan ZOA biedt u de bijzondere mogelijkheid om ook na uw leven bij te dragen aan hulp, hoop en herstel voor vluchtelingen en slachtoffers van rampen. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen willen wij bijdragen aan tekenen van hoop en herstel. Wij zien dit gebeuren als mensen weer vrede, recht en wederzijds vertrouwen ervaren en hun persoonlijke waardigheid hervinden. ZOA handelt naar het Bijbels perspectief van Gods koninkrijk, dat verzoening en herstel zal brengen. Intussen roept God ons op recht te doen en trouw te zijn aan mensen die onze steun nodig hebben. hebben. Of dat er geen Bijbel in het Nederlands zou zijn. Onvoorstelbaar toch? Voor miljoenen mensen op deze wereld is dit helaas nog realiteit. Voor hen is de Bijbel hun hele leven al een gesloten boek. Zij hebben nog nooit in de Bijbel kunnen lezen, omdat er gewoonweg geen vertaling beschikbaar is. In mijn eigen leven is het belangrijkste dat ik weet dat Jezus mijn Verlosser is. Dat gun ik alle mensen op de wereld. Daarom steun ik het werk van Wycliffe, zoveel als in mijn vermogen ligt. Onrecht is niet zomaar oplosbaar, we leven immers in een gebroken wereld. Maar we kunnen onrecht wel tegengaan. De bijbel vraagt van ons om op te komen voor het recht van de weerloze, de wees en de weduwe. Aan die oproep willen wij samen met u gehoor geven. Graag gaan we met u in gesprek over de mogelijkheid ZOA op te nemen in uw testament. U kunt daarvoor contact opnemen met Yolenta Pater of ). Voor meer informatie over ZOA: Mevrouw J. Koppe liet haar huis en bezittingen na aan Wycliffe Bijbelvertalers Wycliffe Bijbelvertalers geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om het Evangelie aan alle mensen bekend te maken. Is het ook uw verlangen om alle mensen toegang te geven tot Gods Woord? Overweeg dan om Wycliffe op te nemen in uw testament. Met uw nalatenschap kunnen we meer volken een Nieuwe Testament of complete Bijbel geven. Dat wil Wycliffe Bijbelvertalers graag veranderen. We hebben als doel dat ieder mens op deze wereld Op kunt u onze folder over in zijn eigen taal toegang krijgt tot de Bijbel, Gods nalaten aanvragen. U kunt ook bellen met Bram van Woord. Grootheest voor meer informatie. Wycliffe Bijbelvertalers Postadres: Postbus 150 Postcode: 3970 AD Driebergen Telefoonnummer: Website: IBAN: NL44 RABO Sector: Bijbelvertaalwerk ZOA Postadres: Sleutelbloemstraat 45 Postcode: 7320 AJ Apeldoorn Telefoonnummer: +31 (0) Website: IBAN: NL02 RABO Sector: Internationale humanitaire hulpverlening

9 In deze gids zijn de volgende goede doelen opgenomen: CMYK COLOURS C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40 C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22 C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51 COMPASS CREATIVE STUDIO INC south service rd burlington, on L7N 3H8 title: MAF LOGO CMYK client: Mission Aviation Fellowship date: June 2012 designer(s): Jason Bouwman Checklist met informatie over legaten en nalatenschappen op pagina 2 en 3! Informatie Deze Gids Nalatenschap verschijnt bij EO Visie 17/2015. Uitgave van Helderblauw BV, Barneveld. Vormgeving: Origin Media Venture uitgeverij & beursorganisatie

Werkwijze Woord en Daad. Van kostganger... ...tot kostwinner. Aids raakt je. Fietsen voor Afrika. Betrokken ondernemers

Werkwijze Woord en Daad. Van kostganger... ...tot kostwinner. Aids raakt je. Fietsen voor Afrika. Betrokken ondernemers jaarverslag 2004 publieksversie Werkwijze Woord en Daad Van kostganger......tot kostwinner Aids raakt je Fietsen voor Afrika Betrokken ondernemers I n h o u d s o p g a v e Woord en Daad in één oogopslag

Nadere informatie

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131 Themagids Voor Kerken, gespreksgroepen en zondagsscholen een uitgave van Stichting Dark & Light Over blindheid in ontwikkelingslande n vanuit Bijbels persp ectief Giro 131 Veenendaal maak zichtbaar verschil

Nadere informatie

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom neem ik UNICEF op in mijn testament. Akash (1) en zijn moeder Patir uit Pakistan zijn beschermd tegen malaria dankzij een muskietennet. Paul van Vliet:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: 0341-465 000 Fax: 0341-412 622 E-mail: info@opendoors.nl Internet: www.opendoors.nl Registratienummer Kamer van

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarthema GZB 2014//2015

Jaarthema GZB 2014//2015 magazine van de GZB #2 juni 2014 Christenen uit Malawi inspireren ons Maak kennis met Arnold, George, Norbet en Oscar. Jaarthema GZB 2014//2015 Soms clown, soms kok, soms zus Dat is dokter Pauline van

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47 1 Inhoud Inleiding 3 1. Zoek eerst over het belang van zoeken 7 2. Het koninkrijk van God zoeken 12 3. Het koninkrijk nabij 18 4. En zijn gerechtigheid 23 5. Waar ben je nog bang voor?! 29 6. Zie Ik doe

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda

Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Beleidsplan 2013-2016 Diaconie Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente Gouda Vaststelling en goedkeuring Voorliggend Beleidsplan 2013-2016 is vastgesteld in de vergadering van het college van diakenen

Nadere informatie

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 De EGS is een betrokken en enthousiaste groep mensen met een passie voor Jezus. We zijn een actieve gemeente en soms is het goed om een pas op de plaats te maken,

Nadere informatie

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

Dienen Delen Doen. Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Dienen Delen Doen Onderzoek naar de maatschappelijke inzet van de diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland Een initiatief van de Federatie van Diaconieën in samenwerking met Kerk in Actie (Binnenlands

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Terugblik 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Sien Magazine. Sanne is ook Sien. Meerderjarig worden. Genieten van een bijzonder concert. voor mensen met een verstandelijke beperking

Sien Magazine. Sanne is ook Sien. Meerderjarig worden. Genieten van een bijzonder concert. voor mensen met een verstandelijke beperking #1 Sien Magazine Genieten van een bijzonder concert Sanne is ook Sien Meerderjarig worden nummer 1 / 2013 voor mensen met een verstandelijke beperking inhoud in dit nummer Jesse 3 Jesse Oudenaarden overleed

Nadere informatie

Ik heb geleerd dat ik er mag zijn

Ik heb geleerd dat ik er mag zijn SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG - APR 2014 NR. 1 Diaconale kansen Fusie met Timon Familienetwerkberaad Ik heb geleerd dat ik er mag zijn Laura, ex-bewoner van de behandelgroep in Zwolle en het is steeds weer

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

DE HULPVRAGER CENTRAAL

DE HULPVRAGER CENTRAAL DE HULPVRAGER CENTRAAL Een handreiking voor verbetering van ons vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Doel van dit handboek... 3 Waarom dit handboek?... 3 Wat is kwaliteit?... 4 Hoe dit handboek

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Welkom bij. Kinderfonds MAMAS! INSPIRERENDE VROUWEN KANSEN VOOR KINDEREN MAMAKRACHT IN ACTIE!

Welkom bij. Kinderfonds MAMAS! INSPIRERENDE VROUWEN KANSEN VOOR KINDEREN MAMAKRACHT IN ACTIE! Welkom bij Kinderfonds MAMAS! INSPIRERENDE VROUWEN KANSEN VOOR KINDEREN MAMAKRACHT IN ACTIE! VOORWOORD Hartelijk welkom! In 1999 kregen wij het persoonlijke verzoek van Nelson Mandela om in Nederland een

Nadere informatie

jaarverslag 2010 jaar jaa versla g 2 ersla 010 < 0 < o W or o d en Daa d < 1 d en Daa

jaarverslag 2010 jaar jaa versla g 2 ersla 010 < 0 < o W or o d en Daa d < 1 d en Daa jaarverslag 2 jaarverslag 2 < Woord en Daad < Woord en Daad kort en bondig 5 Woord en Daad wereldwijd 6 Voorwoord 9 Inleiding: Ontwikkelingen in 2 Strategie en visie 2. Inleiding 3.2 Missie, visie en kernwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie