Nalatenschap. Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nalatenschap. Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt!"

Transcriptie

1 UITGAVE 2015 Nalatenschap Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt! Checklist met informatie over legaten en nalatenschappen op pagina 2 en 3!

2 Checklist: nalatenschappen en goede doelen Bij het bereiken van een bepaalde leeftijd, staat men op een gegeven moment wel eens stil bij het overlijden en wat er allemaal geregeld moet worden. De uitvaart is bij de meeste mensen afgedekt via een uitvaartverzekering of men heeft er zelf voor gespaard. De vraag over wat er met de nalatenschap wordt gedaan, blijft echter vaak onbeantwoord. Bijvoorbeeld doordat er geen kinderen of andere erfgenamen zijn of simpelweg omdat er tot op heden nooit bij stil is gestaan. De nalatenschap wordt bij wet volgens het erfrecht verdeeld als er geen testament aanwezig is. Het is door een testament op te stellen mogelijk om zelf te bepalen wat er met het vermogen en bezittingen moet gebeuren na het overlijden. Wettelijke erfgenamen, zoals kinderen hebben overigens volgens het erfrecht recht op een vast deel van de erfenis. Dat wordt de legitieme portie genoemd. Nalatenschap schenken Er zijn steeds meer mensen die ervoor kiezen om een deel of de gehele nalatenschap aan een of meerdere goede doelen te schenken. Misschien zet u dat aan het denken over wat u met uw nalatenschap wilt doen. Wellicht besluit u na uw overwegingen zelf ook een deel aan een goed doel na te laten. Wie het voornemen heeft om de nalatenschap aan een goed doel te schenken of te verdelen over meerdere goede doelen, krijgt met een aantal zaken te maken. Onderstaande checklist geeft inzicht in de stappen die moeten worden ondernomen bij het schenken van de nalatenschap aan een goed doel. Goede doelen selecteren Bij het nalaten van het vermogen aan een goed doel, komt uiteraard de vraag om de hoek kijken aan welk goed doel de schenking plaatsvindt. Misschien hebt u al wel een of meerdere goede doelen op het oog. Deze kunnen dan genoteerd worden. Indien dat nog niet het geval is, kunt u eerst op onderzoek uitgaan en ontdekken naar welk goed doel uw hart uitgaat. Het is ook mogelijk om eerste een lijstje met goede doelen te maken en deze af te strepen tot er een of meerdere opties overblijven. Het is altijd een persoonlijke keuze om een goed doel op te nemen in een testament. Het is dan ook goed voor te stellen dat men geen overhaaste beslissingen wenst te nemen. Er zijn goede doelen die graag een oriënterend gesprek aangaan om in alle vertrouwelijkheid de mogelijkheden te bespreken. Wie dat wenst, kan dan ook vooraf in contact treden met het goede doel om daarna een definitief besluit te nemen. Legaat of erfgenaam? Bij het schenken van de nalatenschap is het belangrijk om te bepalen of er sprake zal zijn van het opnemen van een legaat voor goede doelen of dat er sprake zal zijn van het benoemen van een goed doel als erfgenaam. Bij een legaat is het doorgaans zo dat er een vast bedrag aan een specifiek goed doel of meerdere goede doelen wordt geschonken. Bij een legaat kunnen eveneens bezittingen in het testament worden benoemd. Het benoemen van een goed doel als erfgenaam strekt in dat opzicht uiteraard veel verder. In deze situatie zal het zo zijn dat de nalatenschap in percentages verdeeld wordt en in de vastgestelde verhouding onder het goede doel en eventuele andere erfgenamen wordt verdeeld. Er is daarnaast nog een optie en dat is dat u een goed doel opricht en in het testament benoemd tot erfgenaam. De laatstgenoemde mogelijkheid wordt overigens het minst vaak benut. Testament opstellen Het opstellen van een testament is nodig als er wordt afgeweken van de wet. Dat is het geval indien u na het overlijden een deel of het gehele vermogen wenst te schenken aan een goed doel. De eerste stap voor het laten opstellen van een testament is contact opnemen met de notaris. Tijdens het eerste gesprek worden de wensen ten aanzien van de nalatenschap besproken. Naast het goede doel kunnen er uiteraard ook andere erfgenamen in het testament worden benoemd of een legaat worden opgenomen. Deze informatie wordt in een ontwerptestament in de vorm van een concept opgenomen. Het concept van het testament wordt vervolgens naar u toegezonden ter controle. Er kunnen dan nog gegevens worden aangepast of toegevoegd. Nadat het ontwerptestament uw goedkeuring heeft verkregen, bezoekt u de notaris om het testament te ondertekenen. Er wordt een afschrift van het testament verstrekt en de notaris bewaart het origineel en zal geregistreerd worden in het Centraal Testamentenregister. Nultarief bij nalatenschap Het is prettig om te weten dat de nalatenschap geheel aan het goede doel verstrekt zal worden. De Belastingdienst hanteert bij nalatenschappen voor goede doelen het zogenoemde nultarief. Dat betekent dat het goede doel er geen erfbelasting over hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Het goede doel dient dan wel over een ANBI-status te beschikken. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. De Belastingdienst verstrekt een ANBI-status aan een instelling of organisatie als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Door de nalatenschap te schenken aan een goed doel met een ANBI-status kan het vermogen honderd procent ten dienste van het doel komen. In andere situaties zal het goede doel successierecht dienen te voldoen.

3 Stichting 3xM is een internationale zendingsorganisatie die tv-programma s uitzendt in West-Afrika, Centraal-Azië en Zuid-Azië, Indonesië en Bangladesh. De programma s worden gemaakt door lokaal getrainde partnerorganisaties die de cultuur goed kennen. De programma s van 3xM gaan over sociale noden in de plaatselijke samenleving, zoals drugsverslaving in Indonesië, het kidnappen van bruiden in Centraal Azië, corruptie in Bangladesh en Hiv/ Aids in West-Afrika. In de programma s worden verhalen verteld door slachtoffers en daders en wordt een christelijk alternatief geboden. Doorgeven wat belangrijk is! Het getuigenis in het televisieprogramma heeft me geraakt. Het liet me zien dat er hoop is en zicht op herstel. Mijn leven is veranderd. Uiteindelijk kan ik met Gods hulp een leven zonder verslaving leiden. Er is weer hoop en toekomst! De Bijbel wordt niet alleen verspreid, maar er wordt ook een programma geboden door lokale kerken en partners om te zorgen dat de Bijbel daadwerkelijk opengaat. Zo weten we zeker dat de Bijbel ook gelezen en begrepen wordt. Het Woord van God wortelt in het leven van een man, een vrouw, een kind, een tiener of een gemeenschap. Dat noemen wij Planting God s Word. Bible League dient over de hele wereld lokale kerken en andere partners door ze te voorzien van Bijbels, Bijbelgedeeltes en studiematerialen. Daarmee kunnen zij mensen bereiken en in contact brengen met onze Heer en Heiland Jezus Wereldwijd hebben 1 miljard mensen geen Bijbel die ze kunnen lezen én begrijpen. Bible League wil deze mensen bereiken. Daarom vertalen, drukken en verspreiden we Bijbels, én zorgen dat er in wordt gelezen. Christus. Een indrukwekkend getuigenis. En Tessa is niet de enige. Alleen al vanuit West-Afrika lieten de afgelopen jaren mensen weten dat ze geraakt werden door de programma s van 3xM. Ook u kunt bijdragen aan de verspreiding van Gods 3xM wil de boodschap van Gods liefde blijven doorgeven. Helpt u mee? Wilt u dat ook na uw leven miljoenen mensen bereikt worden met het Woord. Dit kan door een schenkingsovereenkomst. Of door Bible League op te nemen in uw nalatenschap of testament. evangelie? Neem dan het werk van 3xM op in uw testament. Daardoor maakt u het mogelijk dat 3xM meer televisieprogramma s kan maken en uitzenden, meer mensen kan bereiken zodat er meer mensen gaan geloven. Wilt u hierover meer informatie of wilt u in een persoonlijk gesprek van gedachten wisselen? Dan kunt u contact opnemen met Gerda Sneep via of 3xM Postadres: Postbus 2510 Postcode: 3800 GB Amersfoort Telefoonnummer: Website: IBAN: NL13 INGB Sector: Zending Bible League Postadres: Antwoordnummer 1704 Postcode: 3900 VC Veenendaal Telefoonnummer: Website: IBAN: NL69 INGB Sector: Bijbelverspreiding en evangelisatie

4 Kinderen uit armoede bevrijden, in Jezus naam! Compassion is een christelijke, internationale hulporganisatie die kinderen in extreme armoede helpt zich zo gezond mogelijk te ontwikkelen. Dat doen we door lokale kerken in 26 ontwikkelingslanden. Ieder kind telt! Daarom bevrijden we kinderen van armoede, in Jezus naam! Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd en geraakt door Jezus Christus, die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven in delen. Nalaten voor kinderen in armoede Wilt u kinderen die in armoede leven een goede toekomst geven, ook als u er niet meer bent? U kunt via Compassion nalaten voor directe hulp aan kinderen in armoede. Compassion helpt kinderen via lokale projecten van lokale kerken. De kinderen krijgen in een veilige, kindvriendelijke omgeving onderwijs, gezonde voeding, medische zorg, sociaal en emotionele vorming en horen het evangelie van Jezus Christus. Het doel: hen in Jezus naam van armoede bevrijden en hen helpen op te groeien tot zelfredzame, gezonde, christelijke volwassenen. Lees er alles over op: Het (wereld)diaconale en zendingswerk van de Protestantse Kerk in Nederland Kerk in Actie steunt in Nederland en wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties om mensen hoop te bieden, tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Ongeacht geloof, politieke overtuiging, sekse of nationaliteit. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap zijn belangrijke waarden voor ons. Wereldwijd komen we in actie tegen armoede en onrecht. We steunen honderden projecten in meer dan vijftig landen die zich richten op: Vluchtelingen en mensenhandel, denk aan menswaardige opvang en werken aan terugkeer. Christenen die een minderheid vormen in hun land of in een conflictgebied leven. Kinderen in de knel, zoals kinderen met een handicap of kinderen die uitgebuit worden. Groepen die achtergesteld worden, zoals vrouwen in conflictgebieden, slachtoffers van oorlogsgeweld en inheemse volkeren. Noodhulp na een ramp, wederopbouw en rampenpreventie. Kerken en christelijke organisaties die levendige gemeenschappen van hoop willen zijn. Kerk in Actie gelooft in de eigen kracht van mensen. Zij weten zelf het beste wat zij nodig hebben. Financiële steun en samenwerking verlopen altijd via lokale kerken en partnerorganisaties, want die staan het dichtstbij. We bieden elkaar hoop en delen ons geloof in een betere wereld. Stichting Compassion Nederland Postadres: Postbus 1340 Postcode: 7301 BN Apeldoorn Telefoonnummer: Website: IBAN: NL91 INGB Sector: Ontwikkelingswerk, hulp aan kinderen Kerk in Actie Postadres: Postbus 456 Postcode: 3500 AL Utrecht Telefoonnummer: Website: IBAN: NL89 ABNA Sector: Internationale hulp

5 En toen Hij de melaatse zag werd Hij met ontferming bewogen naar Marcus 1:41-42 We streven met liefde en de inzet van onze expertise en kracht naar ons doel: lepra overwinnen. Als navolgers van Jezus Christus ondersteunen we mensen die getroffen zijn door lepra in hun strijd voor een gezond, hersteld en volwaardig leven. Een vergeten ramp Wist u dat 90% van alle blinden in een ontwikkelingsland woont? Daaruit blijkt de sterke relatie tussen armoede en blindheid. Mensen die leven in armoede hebben vaak geen toegang tot medische zorg. In navolging van Jezus oproep in Matteüs 25:40 zet LIGHT FOR THE WORLD zich in voor betere oogzorg in Afrika en Azië. We doen oogoperaties en verstrekken medicijnen. Ook geven we voorlichting over het voorkomen, herkennen en behandelen van oogproblemen. Daarnaast helpen we blinden en slechtzienden met hulpmiddelen, aangepast onderwijs en vaktrainingen zodat zij écht de kans krijgen om hun talenten te ontplooien. Steek uw hand uit naar mensen met lepra! Bij Sonia werd lepra ontdekt toe ze 3 jaar was. Lees het verhaal van Sonia op Wanneer oogziektes niet op tijd worden behandeld, neemt het risico op blindheid enorm toe. Zo zijn er gebieden waar blindheid als gevolg van staar wordt beschouwd als iets dat gewoon bij het leven hoort. De mobiele teams van LIGHT FOR THE WORLD bezoeken afgelegen gebieden om voorlichting te geven over het voorkomen, herkennen en behandelen van oogziektes. Er worden medicijnen verstrekt en U kent lepra misschien als melaatsheid in Bijbelse U zou het een vergeten ramp kunnen noemen oogoperaties uitgevoerd. Een goedkope ingreep kan tijden. Maar wist u dat ook vandaag nog zo n 3 al genoeg zijn om iemand een nieuwe toekomst te miljoen mensen lijden onder deze afschuwelijke geven! Een staaroperatie kost maar 35,-. ziekte? Lepra leidt vaak tot verminkingen en gaat gepaard met armoede en uitstoting. In navolging van Uw nalatenschap Jezus, steken wij onze hand uit naar mensen met Dankzij de nalatenschap van dhr. Van W. uit lepra. Samen werken we aan herstel. Dat doen wij U kunt o.a. op een rijtje zetten welke bezittingen Bilthoven is het oogzorgprogramma voor Ethiopië met medicijnen, hulpmiddelen en met persoonlijke u heeft, hoe u die graag zou verdelen en wat voor de komende drie verzekerd. Daarmee worden en praktische pastorale hulp. Zodat zij voor zichzelf bijzondere wensen u heeft. Het helpt om de wensen duizenden kinderen en volwassenen gered van weer een toekomst kunnen opbouwen. rond het testament aan de notaris duidelijk te maken blindheid. Wilt u ook zo n duurzame bestemming Steekt u ook uw hand uit naar mensen die verder en voor een eventuele executeur. U kunt het dossier voor uw nalatenschap? Neem dan contact op met niemand hebben? Uw steun is nú en in de toekomst gratis aanvragen via of directeur Ton ten Hove of vraag uw notaris hard nodig. Denkt u na over uw testament? Over Voor vragen of een persoonlijk naar de mogelijkheden. weeg dan Leprazending erin op te nemen. Zodat gesprek belt u direct onze nalatenschapslijn: leprapatiënten op ons kunnen blijven rekenen! Voor mensen die hun nalatenschap zorgvuldig willen regelen hebben wij een Erfenisdossier ontwikkeld. Het Erfenisdossier is een persoonlijk boekje dat u voor uzelf en uw naasten kunt invullen. Er lijkt ogenschijnlijk niets aan de hand met Azeab uit Ethiopië. Maar schijn bedriegt. Ze heeft, net als 40% van haar dorpsgenoten, de oogziekte trachoom. Een ooglidoperatie is nodig om verdere schade aan haar ogen te voorkomen. Foto: Aleksandra Pawloff Leprazending Nederland Postadres: Postbus 902 Postcode: 7301 BD Apeldoorn Telefoonnummer: Website: IBAN: NL49 ING Sector: Internationale Hulp Light for the World Postadres: Postbus 672 Postcode: 3900 AR Veenendaal Telefoonnummer: Website: IBAN: NL10 INGB Sector: Internationale hulp

6 MAF is onmisbaar GZB, Medair, Open Doors, Wycliffe, World Vision en (hulp)organisaties en kerken zijn afhankelijk van MAF in onveilige en moeilijk bereikbare gebieden. Dankzij MAF komt hulp op tijd en wordt het bijbelvertaalwerk bespoedigd. In 30+ landen actief Kwetsbare mensen ontvangen hulp en Gods Woord, omdat de 130 MAF vliegtuigen zes dagen per week uitvliegen. Daar waar wegen onbegaanbaar zijn of de infrastructuur slecht is. C: 0 M: 1 Y: 0 K: OMF bestaat 150 jaar! In 1865 richtte James Hudson Taylor de China Inland Mission (CIM) op. Na het gedwongen vertrek uit China in 1950 breidde het werk zich uit naar andere landen in Oost-Azië. De naam van de organisatie veranderde toen in Overseas Missionary Fellowship (OMF). Wij delen het Goede Nieuws van Jezus OMF is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie met ca zendingswerkers uit meer dan 30 verschillende landen. Met 60 Nederlandse zendingswerkers werken we mee aan het doel om onder onbereikte volken in Oost- Azië een zendingsbeweging te stimuleren, zodat ontvangers van het Goede Nieuws van Jezus Christus datzelfde Nieuws gaan uitdelen aan anderen. Het is heerlijk om dat te zien gebeuren in landen als China en Thailand. Wij houden vol,dankzij uw gebed! Piloot Ryan Unger,Zuid-Soedan COMPASS CREATIVE STUDIO INC south service rd burlington, on L7N 3H8 title: client: date: designer(s): MAF LOGO CMYK Mission Aviation Fellowship June 2012 Jason Bouwman Christus met de volken van Oost-Azië in woorden, daden en houding tot eer van God. Gedurende de afgelopen 150 jaren heeft de CIM/OMF zich toegelegd op het Onze Visie uitwerken van deze missie. Hulpverle- Wij zetten vliegtuigen en communicatiediensten in ning, ontwikkelingswerk en delen van het om Gods Woord en Liefde te brengen bij geïsoleer- evangelie gaan hand in hand. Ook in de de bevolkingsgroepen wereldwijd. Onze bevlogen toekomst willen we dit blijven doen. Doet piloten vervoeren Bijbels, evangelisten, Bijbelver- U daarin met OMF mee? talers en bouwmaterialen voor het bouwen van kerken of voor wederopbouw van dorpen na een cycloon. Heb uw naaste lief als uzelf maken wij praktisch door vervoer van artsen, onderwijzers, ernstig zieke mensen en materialen om de bevolking vooruit te helpen of mensen te redden. Wat doet MAF met uw nalatenschap? Uw geld wordt gebruikt om de MAF vloot uit te breiden, te onderhouden en het MAF personeel te ondersteunen. Ook willen we MAF bases starten in landen, waar onze hulp ook hard nodig is, zoals Myanmar en Liberia. Red mensenlevens met een legaat! U kunt de volgende zin opnemen in uw testament: Ik legateer, vrij van rechten en kosten, na mijn overlijden aan Stichting MAF Nederland, een bedrag in contanten groot euro. Zonder het MAF vliegtuig kunnen we deze mensen geen medische hulp bieden Medair OMF is de nalatenschap van James Hudson Taylor. De organisatie wordt nog steeds als een middel in Gods hand gebruikt voor velen in Oost-Azië en in de rest van de wereld. Met uw nalatenschap kunnen we doorgaan met dit werk, in lijn met wat Hudson Taylor begon. Tot eer van God en tot zegen voor velen! Als U behoefte heeft aan meer informatie, dan kunt U bellen met het OMF kantoor. Directeur Willem van Dis staat U graag te woord. In mijn eigen leven heb ik de Heere Jezus leren kennen. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Met de inzet van mijn nalatenschap hoop en bid ik dat velen diezelfde Jezus leren kennen en zullen dienen en eren, ook al weet ik niet wie dat zullen zijn. Dat is een verrassing; wie er allemaal voor Zijn troon zullen staan. (D. Smits) MAF Nederland Postadres: Postbus 7 Postcode: 7390 AA Twello Telefoonnummer: Website: IBAN: NL40 ABNA Sector: Internationale Hulp en Zending Stichting OMF Nederland Postadres: Eendrachtstraat 29a Postcode: 3784 KA Terschuur Telefoonnummer: Website: IBAN: NL36 INGB Sector: Zending en Ontwikkelingshulp

7 Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Spreuken 24:11 Vrienden van De Hoop geeft financiële steun aan de vele niet-gesubsidieerde hulpverleningsprojecten van Stichting De Hoop. Deze stichting biedt christelijke hulp bij verslaving. De Hoop ontvangt steeds minder overheidssubsidie en heeft de hulp en betrokkenheid van vrienden hard nodig. Stichting Vrienden van De Hoop werft fondsen voor De Hoop. Zo kunnen we in een tijd waarin overheidssubsidies steeds verder teruglopen, mensen in nood blijven helpen. Wij werken uit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook is. Dit doen wij in afhankelijkheid van God, maar Het was een dag als alle andere. Felipa Pérez (62) bezocht haar zieke zus in het ziekenhuis van Quetzaltenango (Guatemala). Terwijl ze met elkaar in gesprek waren, legde een jonge vrouw haar baby in de armen van Felipa. Wilt u even op hem passen? Ik ben zo weer terug. Maar de vrouw kwam nooit weer terug Felipa nam de zorg voor de jongen, Jesús Felipe (nu 15), op zich. Hij gaat naar school bij AMG, partner van Woord en Daad in Guatemala. Overdag verdient Jesús een zakcentje, s avonds doet hij zijn huiswerk bij het licht van een kaars. Tobben? Hij glimlacht. Ik droom van een betere toekomst als grafisch ontwerper. Daar doe ik het voor. Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. We zijn actief in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika. Woord en Daad werkt samen met overheden, achterban in Nederland en lokale partnerorganisaties aan de thema s: (beroeps) onderwijs en training, arbeidsbemiddeling, agribusiness, bedrijfsontwikkeling, basisvoorzieningen (water, voeding, gezondheid, landbouw) en noodhulp. In Nederland wil Woord en Daad mensen, bedrijven en overheid bewustmaken van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van armoede wereldwijd. Geven om de ander Vele kwetsbare mensen krijgen te maken met verslaving. Na een vaak lange worsteling waarin zij zelf oplossingen proberen te vinden, zoeken zij steun bij Stichting De Hoop. Bij De Hoop krijgen ze christelijke professionele zorg. De Hoop is al veertig jaar een veilige plek waar ze kunnen herstellen en een nieuw leven kunnen opbouwen, samen met de Here God. ook uw hulp is belangrijk. Wij kunnen mensen alleen blijven helpen via uw steun, bemoediging, gebed en vriendschap. Ook via uw testament kunt u ons helpen. Uw nalatenschap zal er aan bijdragen dat mensen die zijn vastgelopen in hun bestaan een nieuw leven kunnen opbouwen. U zorgt er zo dan ook voor dat het Evangelie verder verspreid wordt, want God staat centraal in ons werk. Nalatenschap Via een erfstelling of legaat kunt u het werk van Woord en Daad begunstigen. Daardoor kunnen jongeren als Jesús Felipe de toekomst optimistisch tegemoet zien en verantwoordelijkheid nemen voor hun gezin, familie en samenleving. Legaat of erfstelling Bij een erfstelling wordt Woord en Daad alleen of samen met anderen aangewezen als erfgenaam. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met mr. Samuël Siahaija: mail of bel Een legaat is een specifiek omschreven bedrag of zijn specifiek beschreven goederen die u nalaat aan Woord en Daad. Jesús Felipe droomt van een betere toekomst. Heeft u vragen? We zijn van harte bereid om u te woord te staan of ineen persoonlijk gesprek van gedachten te wisselen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Zegers via of via Vrienden van De Hoop Postadres: Provincialeweg 122 Postcode: 3329 KP Dordrecht Telefoonnummer: Website: IBAN: NL06 INGB Sector: Zorg en Welzijn Woord en Daad Postadres: Postbus 560 Postcode: 4200 AN Gorichem Telefoonnummer: Website: IBAN: NL64 RABO Sector: Ontwikkelingssamenwerking

8 Wycliffe Bijbelvertalers heeft een eenvoudige maar ambitieuze visie: in 2025 moet er in iedere taal waarin dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject zijn gestart. In 1860 talen is dat nog nodig, een enorme uitdaging. Met uw nalatenschap maakt u het mogelijk om deze visie te realiseren. Uw nalatenschap: een Nieuw Testament? Denkt u zich eens in dat u geen Bijbel zou Nadenken over uw nalatenschap is nadenken over de toekomst. Nalaten aan ZOA biedt u de bijzondere mogelijkheid om ook na uw leven bij te dragen aan hulp, hoop en herstel voor vluchtelingen en slachtoffers van rampen. In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen willen wij bijdragen aan tekenen van hoop en herstel. Wij zien dit gebeuren als mensen weer vrede, recht en wederzijds vertrouwen ervaren en hun persoonlijke waardigheid hervinden. ZOA handelt naar het Bijbels perspectief van Gods koninkrijk, dat verzoening en herstel zal brengen. Intussen roept God ons op recht te doen en trouw te zijn aan mensen die onze steun nodig hebben. hebben. Of dat er geen Bijbel in het Nederlands zou zijn. Onvoorstelbaar toch? Voor miljoenen mensen op deze wereld is dit helaas nog realiteit. Voor hen is de Bijbel hun hele leven al een gesloten boek. Zij hebben nog nooit in de Bijbel kunnen lezen, omdat er gewoonweg geen vertaling beschikbaar is. In mijn eigen leven is het belangrijkste dat ik weet dat Jezus mijn Verlosser is. Dat gun ik alle mensen op de wereld. Daarom steun ik het werk van Wycliffe, zoveel als in mijn vermogen ligt. Onrecht is niet zomaar oplosbaar, we leven immers in een gebroken wereld. Maar we kunnen onrecht wel tegengaan. De bijbel vraagt van ons om op te komen voor het recht van de weerloze, de wees en de weduwe. Aan die oproep willen wij samen met u gehoor geven. Graag gaan we met u in gesprek over de mogelijkheid ZOA op te nemen in uw testament. U kunt daarvoor contact opnemen met Yolenta Pater of ). Voor meer informatie over ZOA: Mevrouw J. Koppe liet haar huis en bezittingen na aan Wycliffe Bijbelvertalers Wycliffe Bijbelvertalers geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) om het Evangelie aan alle mensen bekend te maken. Is het ook uw verlangen om alle mensen toegang te geven tot Gods Woord? Overweeg dan om Wycliffe op te nemen in uw testament. Met uw nalatenschap kunnen we meer volken een Nieuwe Testament of complete Bijbel geven. Dat wil Wycliffe Bijbelvertalers graag veranderen. We hebben als doel dat ieder mens op deze wereld Op kunt u onze folder over in zijn eigen taal toegang krijgt tot de Bijbel, Gods nalaten aanvragen. U kunt ook bellen met Bram van Woord. Grootheest voor meer informatie. Wycliffe Bijbelvertalers Postadres: Postbus 150 Postcode: 3970 AD Driebergen Telefoonnummer: Website: IBAN: NL44 RABO Sector: Bijbelvertaalwerk ZOA Postadres: Sleutelbloemstraat 45 Postcode: 7320 AJ Apeldoorn Telefoonnummer: +31 (0) Website: IBAN: NL02 RABO Sector: Internationale humanitaire hulpverlening

9 In deze gids zijn de volgende goede doelen opgenomen: CMYK COLOURS C: 100 M: 57 Y: 0 K: 40 C: 5 M: 100 Y: 71 K: 22 C: 0 M: 1 Y: 0 K: 51 COMPASS CREATIVE STUDIO INC south service rd burlington, on L7N 3H8 title: MAF LOGO CMYK client: Mission Aviation Fellowship date: June 2012 designer(s): Jason Bouwman Checklist met informatie over legaten en nalatenschappen op pagina 2 en 3! Informatie Deze Gids Nalatenschap verschijnt bij EO Visie 17/2015. Uitgave van Helderblauw BV, Barneveld. Vormgeving: Origin Media Venture uitgeverij & beursorganisatie

Nalatenschap. Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt! Checklist met informatie over nalatenschappen en levenstestament.

Nalatenschap. Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt! Checklist met informatie over nalatenschappen en levenstestament. UITGAVE APRIL 2016 Nalatenschap Een mens wordt herinnerd om wat hij geeft, niet om wat hij krijgt! Checklist met informatie over nalatenschappen en levenstestament. Checklist: nalatenschappen en goede

Nadere informatie

Uw hart spreekt in uw testament

Uw hart spreekt in uw testament Uw hart spreekt in uw testament De laatste woorden van een overleden dierbare maken vaak indruk en leven voort bij de nabestaanden. Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat u met uw testament laatste woorden

Nadere informatie

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550 NalateN aan zoa www.zoa.nl GIRO 550 Geven voor schoon drinkwater De beschikbaarheid van schoon drinkwater spreekt na een ramp of conflict niet vanzelf. Het aanleggen van waterputten is de eerste stap op

Nadere informatie

Wat laat u achter? OVER NALATEN AAN CAMA

Wat laat u achter? OVER NALATEN AAN CAMA Wat laat u achter? OVER NALATEN AAN CAMA Voorwoord Door de Bijbel weten we wat het laatste hoofdstuk van de geschiedenis van de wereld is, namelijk: Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent?

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Beste lezer, De toekomst, denkt u daar vaak over na? Over de mooie dingen die nog in het verschiet liggen, maar ook het onvermijdelijke

Nadere informatie

WIE IS ONZE ERFGENAAM?

WIE IS ONZE ERFGENAAM? WIE IS ONZE ERFGENAAM? WELDOEN DOOR NA TE LATEN Handreiking voor christenen bij het maken van een testament. Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 3 INLEIDING Veel mensen zien op tegen

Nadere informatie

GOED NALATEN. Over nalaten aan ZOA

GOED NALATEN. Over nalaten aan ZOA GOED NALATEN Over nalaten aan ZOA Nalaten aan ZOA 1 VOORWOORD In 2014/2015 mocht ik acht maanden werken als programmamanager in Ethiopië (aan de grens met Zuid-Sudan). Hier zijn tienduizenden Zuid-Sudanese

Nadere informatie

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk.

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk. Interserve, postbus 133, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg. Incassant-ID: NL24ZZZ411267350000. Incasso s worden rond de 25e van de maand afgeschreven. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming

Nadere informatie

Contextueel bijbellezen. Bijbellezen met andere ogen

Contextueel bijbellezen. Bijbellezen met andere ogen Contextueel bijbellezen Bijbellezen met andere ogen Het levert regelmatig verrassende ontdekkingen op in een bijbeltekst. Jolanda Petter Bijbellezen met andere ogen Contextueel bijbellezen is een manier

Nadere informatie

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds Ik geef om VUmc... ook in de toekomst Nalaten aan Stichting VUmc Fonds De receptioniste bij de balie, de verpleegkundige op de IC, de kinderarts, het personeel in de traumahelikopter allemaal geven we

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder TBC Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Nalatenschap Waarom een testament? Wat kan ik opnemen in een testament?

Nalatenschap Waarom een testament? Wat kan ik opnemen in een testament? UITGAVE APRIL 2017 Nalatenschap Waarom een testament? Wat kan ik opnemen in een testament? Wat kan ik bij testament regelen? Wie heeft er zin om zijn testament te maken? Niemand zal op die vraag juichend

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder tbc Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Chinezen laten hun. identiteit bepalen door hun werk. 75% van de. Antwoordkaart. Waar liggen dan de beste kansen om je geloof te laten zien?

Chinezen laten hun. identiteit bepalen door hun werk. 75% van de. Antwoordkaart. Waar liggen dan de beste kansen om je geloof te laten zien? Hoofdstraat 55 Postbus 133 3970 AC Driebergen-Rijsenburg T 0343 74 54 00 info@interserve.nl www.interserve.nl NL94 INGB 0001 9423 05 75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk. Antwoordkaart

Nadere informatie

SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND. Rekruteren & Begeleiden

SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND. Rekruteren & Begeleiden SAMUËL & XIMENA BIJ OM-NEDERLAND Rekruteren & Begeleiden WIE ZIJN WIJ? WIJ ZIJN SAMUËL & XIMENA BEKX... al jarenlang volgen wij de Here Jezus en is het ons verlangen dat andere mensen ook Jezus Christus

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, alle volken en dat in zijn naam opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Lukas 24:46-48

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l KvK: Harderwijk: 41 23 11 29 Nieuwsbrief 1 September 2012 Na een lange periode van voorbereiding

Nadere informatie

Beste gemeente van Vriezeveen,

Beste gemeente van Vriezeveen, Beste gemeente van Vriezeveen, Mijn Nepalese vriend ds. Uma Kanta Sharma en zijn gemeente zijn u zeer dankbaar voor de collecte die vanuit Vriezeveen ontvangen werd naar aanleiding van de aardbevingen

Nadere informatie

Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen. Nalaten aan Natuur & Milieu

Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen. Nalaten aan Natuur & Milieu Laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen Nalaten aan Natuur & Milieu NAtuur & Milieu laat een duurzame en gezonde wereld tot bloei komen Laat uw erfenis de toekomst veranderen Ons klimaat verandert.

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Uw nalatenschap: een geschenk voor het leven

Uw nalatenschap: een geschenk voor het leven Uw nalatenschap: een geschenk voor het leven Stichting Liliane Fonds Havensingel 26 5211 TX s-hertogenbosch Nederland T +31 (0)73-518 94 20 F +31 (0)73-518 94 21 Gratis infolijn: 0800-7 800 800 www.lilianefonds.nl

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder.

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. {tab=pastoraat} Binnen de gemeente zijn we geroepen om te zien naar elkaar. De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. Zij hebben de opdracht de kudde Gods te hoeden (1 Petr.

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

Veelkleurige Samenvatting beleidsplan Kerk. Het Evangelie voor iedereen

Veelkleurige Samenvatting beleidsplan Kerk. Het Evangelie voor iedereen Veelkleurige Samenvatting beleidsplan 2017-2021 Kerk Het Evangelie voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding 1. Missionair verlangen 2. Geloven & Groeien en Dienen 3. De GZB in en voor Nederland 4 8 12 20

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Gemeente van de Heer Jezus Christus, Gemeente van de Heer Jezus Christus, Marcus vertelt ons vandaag opnieuw een verhaal, een verhaal wat hij al eerder heeft verteld. Voor de luisteraar lijkt het verhaal als twee druppels water op dat van

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Wereldwijd Jeugdwerk. Omdat geen kerk zonder jongeren kan!

Wereldwijd Jeugdwerk. Omdat geen kerk zonder jongeren kan! Wereldwijd Jeugdwerk Omdat geen kerk zonder jongeren kan! Vandaag dansen wij als ouderen in de kerk en we zeggen tegen de jongeren: Morgen zijn jullie aan beurt! Maar als we zo denken, dan dansen we morgen

Nadere informatie

Reumafonds Postbus KB Amsterdam

Reumafonds Postbus KB Amsterdam Reumafonds Postbus 59091 1040 KB Amsterdam t 020 589 64 64 f 020 589 64 44 info@reumafonds.nl www.reumafonds.nl Reumalijn Voor al uw vragen over reuma 0900 20 30 300 (lokaal tarief), maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen

schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen schenk jongeren de kans Jezus te leren kennen Omdat we het ze gunnen Regelmatig krijgen we van wethouders, bestuurders en welzijnsorganisaties het compliment dat de mensen die zich inzetten voor Youth

Nadere informatie

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven

Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP. Geef het door. Leven is doorgeven Provinciale vereniging voor natuurbescherming UW NALATENSCHAP Geef het door Leven is doorgeven Bescherm de natuur voor later It Fryske Gea vereniging voor natuurbescherming in Fryslân It Fryske Gea is

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

We maken beleid op sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en kiezen daar een nieuwe methode voor die we in alle groepen gaan gebruiken.

We maken beleid op sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en kiezen daar een nieuwe methode voor die we in alle groepen gaan gebruiken. 27 september dienst kerk school gezin 29 september ontruimingsoefening 1 oktober gebedsgroep 8.30 uur 5 oktober Dag van de leerkracht 8 oktober Start kinderboekenweek 14 oktober Studiedag de Meent, alle

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN

GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN GEEF KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN NEEM EDUKANS OP IN UW TESTAMENT LAAT KINDEREN DE KANS VAN HUN LEVEN NA DOOR EDUKANS TE STEUNEN LEVEN UW IDEALEN VOORT IN DE KINDEREN DIE Een kind dat leert, is een kind

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter?

Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Bent u er ook nog voor haar dochter en kleindochter? Emerge Kinder Fonds in uw testament Zo mooi geschapen, is onze aarde helaas lang niet overal leefbaar. Er zijn mensen in nood. Op de vlucht voor oorlog

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Bonaire Preek Jesaja 58 versie 1.1 5 oktober 2014. Leef 58

Bonaire Preek Jesaja 58 versie 1.1 5 oktober 2014. Leef 58 Leef 58 Best een vreemde titel op de voorkant van de liturgie vind je ook niet Leef 58 wat kan dat toch betekenen? 58 jaar leven misschien gelukkig niet stel je voor dat iedereen 58 wordt dat is toch raar.

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l

P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l P o s t b u s 6 5 3 8 4 0 A B H a r d e r w i j k T e l. 0 3 4 1 5 6 4 4 8 8 i n f o @ m a f. n l w w w. m a f. n l KvK: Harderwijk: 41 23 11 29 www.maf.nl/baarssen Nieuwsbrief nr. 1 April 2013 BESTE

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Nalaten voor kwetsbaar leven

Nalaten voor kwetsbaar leven *Om privacy redenen zijn de namen en foto s gefingeerd Dankzij uw nalatenschap......kan de NPV in de toekomst vanuit een Bijbelse visie antwoorden blijven geven aan de nieuwe generatie en zich blijven

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom neem ik UNICEF op in mijn testament. Akash (1) en zijn moeder Patir uit Pakistan zijn beschermd tegen malaria dankzij een muskietennet. Paul van Vliet:

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL Beleidsplan 2014 2015 Stichting Light for the Children - NL Versie 1, november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 1.1. Historie... 2 1.2. Missie... 2 1.3. Visie... 3 1.4. Bestuur... 3 1.5. Financiën...

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Inleiding op de dienst van Epifanie, 7 januari 2018

Inleiding op de dienst van Epifanie, 7 januari 2018 Inleiding op de dienst van Epifanie, 7 januari 2018 Gemeente, op deze zondag Epifanie de verschijning van Jezus zongen we zojuist over hoe de geweldige gedreven wind onze tongen los slaat. De melodie lijkt

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden.

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden. Bidden met jongeren Voorbede Ben je teleurgesteld in het leven? Ben je gekwetst door anderen? Draag je vervelende herinneringen met je mee? A. God, wij bidden U voor alle mensen die hun leven graag anders

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding

Voor u persoonlijk! SAMPLE. Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Voor u persoonlijk! Zo is het: Gods hart gaat naar de mens uit, naar alle mensen, want het evangelie is voor alle mensen op de gehele aarde, en

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

Liesje gaat op weg. Jezus kwam geen nieuwe godsdienst brengen. Hij kwam zijn Vaders koninkrijk herstellen. Special edition.

Liesje gaat op weg. Jezus kwam geen nieuwe godsdienst brengen. Hij kwam zijn Vaders koninkrijk herstellen. Special edition. 11-2014 Liesje gaat op weg Namaste, Special edition Dat is hallo in het Indisch voor diegene die dat nog niet zouden weten. Samen met ons team zijn we al begonnen aan de eerste lessen in de Indische taal

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35

Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35 Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35 I Vanmorgen gaat het om de bede die ons in het dagelijkse leven meteen op de huid kan zitten,

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

EEN GIFT VAN BLIJVENDE WAARDE. Informatie over nalaten aan het Nederlands Bijbelgenootschap

EEN GIFT VAN BLIJVENDE WAARDE. Informatie over nalaten aan het Nederlands Bijbelgenootschap EEN GIFT VAN BLIJVENDE WAARDE Informatie over nalaten aan het Nederlands Bijbelgenootschap INHOUD Van blijvende waarde 3 Een testament 4 Nalaten aan het NBG 6 Een codicil 7 Het verhaal van Tineke Kramer

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Woord van Welkom. Woorden op de drempel

Woord van Welkom. Woorden op de drempel Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt 6 maart 2016, 10.45 uur Voorganger: Ellen Hogema Welkom: Majanne Wolters Vleugel: Marijke van Leerzem Woord van Welkom -we gaan staan- Woorden op de drempel

Nadere informatie

Moeder Theresa 8 Click

Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa 8 Click Moeder Theresa Met haar eigen woorden Wacht niet op leiders; begin er zelf aan. Moeder Theresa leert ons hoe zij het evangelie tot leven brengt. Ik denk dat de wereld op zijn kop

Nadere informatie

Mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in Christus Jezus. (Filippenzen 4:19)

Mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in Christus Jezus. (Filippenzen 4:19) Dorpse Proat rondzendbrief nr. 15 Nairobi, september 2010 Mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in Christus Jezus. (Filippenzen 4:19) Lieve familie en vrienden, Het is september en

Nadere informatie

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer ; zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer. Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één! Pinksterfeest Zondag 4 juni 2017 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Januari 2016 WELKOM IN 2016

Januari 2016 WELKOM IN 2016 Januari 2016 WELKOM IN 2016 Lieve vrienden, welkom in 2016. Een nieuwe mogelijkheid Christus te verkondigen en een nieuw jaar dichter bij de wederkomst van onze Heiland. We hopen dat u een gezegend Kerstfeest

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Welkom bij Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Breng ons samen Sela U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig

Nadere informatie

breder langer dieper hoger

breder langer dieper hoger breder langer dieper hoger breder langer dieper hoger Tien bijbelstudies met portretten uit Gods wereldwijde kerk Iwan Dekker & Mathilde Schouwstra Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie

Nadere informatie

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015 JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van de ZWO over het jaar 2015. Het geeft zicht op alle activiteiten en financiële inkomsten en uitgaven die het afgelopen jaar op het terrein

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie