RSM DIPLOMA PROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RSM DIPLOMA PROGRAMMA"

Transcriptie

1 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT Open Programmes RSM DIPLOMA PROGRAMMA VOOR NON-PROFIT ORGANISATIES VERGROOT DE IMPACT VAN UW ORGANISATIE Erasmus Centre for Strategic Philanthropy

2 VERGROOT DE IMPACT VAN UW ORGANISATIE NON-PROFITORGANISATIES, ZOALS GOEDE DOELEN STREVEN NAAR MAATSCHAPPELIJKE IMPACT. Daarvoor moet een organisatie uiteraard inzicht hebben in de effecten van haar activiteiten, maar daarvoor moeten ook de onderliggende processen op orde zijn. De wensen en belangen van de verschillende belang - hebbenden, zoals begunstigden, donateurs, vrijwilligers, sponsors en diverse overheden, moeten helder in kaart worden gebracht en vertaald worden in governance, accountability en transparantie. Ten slotte moet de korte en lange termijn financiering worden afgestemd op de doelen van de organisatie. RSM DIPLOMA PROGRAMMA VOOR NON-PROFITORGANISATIES Dit programma is ontwikkeld door de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) in samenwerking met het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP). Het biedt managers, functionele experts (professionals) en bestuurders/toezichthouders van non-profit organisaties de mogelijkheid om zichzelf verder te ontwikkelen en binnen de organisatie een actieve bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van impact.

3 DE MODULES WAT KUNT U LEREN VAN HET RSM DIPLOMA PROGRAMMA VOOR NON-PROFIT ORGANISATIES? Door deel te nemen aan het programma kunt u: Uw inzicht in een aantal cruciale non-profit managementthema s vergroten; Een helder beeld krijgen van de wijze waarop de impact van uw organisatie kan worden verbeterd; Onder begeleiding van prof. dr. Lucas Meijs werken aan een concreet verbeteringsplan voor uw organisatie; Kennismaken met de actuele inzichten van de faculteit van RSM en ECSP en van diverse gastsprekers; Uw professionele netwerk vergroten en leren van de aanpak van anderen. IS DIT EEN PROGRAMMA VOOR U? Het RSM Diploma Programma voor non-profit organisaties is gericht op managers, functionele experts en bestuurders/toezichthouders die willen bijdragen aan het omzetten van de ambities van hun organisatie in een herkenbare en meetbare impact op de maatschappij. Het programma is daarom vooral bedoeld voor: Managers die hun organisatie willen verbeteren door een meer integrale benadering en hun individuele kennis willen vergroten; Functionele experts die vanuit hun eigen discipline hun bijdrage aan de organisatie willen vergroten; Bestuurders/toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de organisatie en het management. Het RSM Diploma Programma voor non-profit organisaties wordt aangeboden in twee modules van twee respectievelijk drie dagen. Elke dag wordt een ander onderwerp behandeld. In de eerste module staat het Beheer van de middelen alsmede de Financiën van de non-profit organisatie MODULE 1 - BEHEER VAN DE MIDDELEN EN FINANCIËN DAG 1 DAG 2 Beheer van de middelen Financiën centraal. In de tweede module wordt Governance, Partnershappen en Impact van de non-profit organisatie behandeld. In deze driedaagse module worden tevens de avondprogramma s gebruikt om de opzet en begeleiding van concrete verbeterplannen voor de eigen organisatie te bespreken. MODULE 2 - GOVERNANCE, PARTNERSCHAPPEN EN IMPACT DAG 1 Partnerschappen DAG 2 Governance DAG 3 Effectiviteit en impact WORKSHOP EXPERT COACHING Twee avonden Bespreking Aanpak Verbeteringsplannen Expert coaching gedurende een periode van 8 weken

4 MODULE 1 MODULE 2 DAG 1: BEHEER VAN DE MIDDELEN DAG 2: FINANCIËN DAG 1: PARTNERSCHAPPEN DAG 2: GOVERNANCE Organisaties zijn, om met Peter Drucker te spreken, geobsedeerd door middelen; ze hebben altijd te weinig. Vooreen non-profit organisatie zijn de belangrijkste middelen geld, vrijwilligers en kosteloos verkregen diensten en goederen. In deze module wordt zowel in tactisch als in strategisch opzicht gekeken naar de middelenbasis van non-profit organisaties. Hoe kan deze basis worden verbreed, bijvoorbeeld door samenwerking met bedrijven en overheden of door het uitbreiden van het donorpotentieel. Hoe kan er op de korte termijn 'geoogst' worden door middel van fondsen werving en vrijwilligersbeheer, of een combinatie van beide instrumenten? Hoe kan de middelenbasis duurzaam gemaakt worden? Inzicht te geven in de diversiteit van hun middelen basis; Inzicht te geven in modern betrokkenheidmanagement, vrijwilligersbeheer en fondsenwerving; Bekend te maken met de achtergronden van vrijwilligerswerk en donatiegedrag; Praktische handreikingen te verschaffen om de middelenbasis optimaal te kunnen benutten; Inzicht te geven in de mogelijkheid om de middelenbasis te verduurzamen. Management van betrokkenheid De relatie tussen betaalde krachten en vrijwilligers Fondsenwerving Vrijwilligersmanagement Strategische fondsenwerving Geefgedrag van donoren Ontwikkelingen in de filantropische sector Dr Pamala Wiepking Op deze dag leert u hoe financiële en niet-financiële gegevens worden gerapporteerd, en hoe deze gegevens worden gebruikt voor besluitvormingsprocessen, prestatie - metingen, organisatie verbeteringen en waarderingsvraag - stukken. De module helpt u om een beter begrip te krijgen welke financiële gevolgen bepaalde organisatorische keuzen kunnen hebben, hoe u zelf de financiële situatie en behoeftes van een onderneming kunt meten, en hoe u kunt communiceren en effectief kunt samenwerken met financiële specialisten. Ook heeft deze cursus tot doel om te leren hoe financiële gegevens van partnerorganisaties snel en effectief kunnen worden beoordeeld. In deze cursus komt een breed scala aan veelgebruikte financiële instrumenten aan de orde en het nut daarvan voor de non-profit sector. De theoretische onderwerpen worden geïllustreerd aan de hand van casestudies die zijn toegespitst op de non-profitsector. Inzicht te geven in hun eigen bijdrage aan de financiële prestaties van een organisatie; Te leren hoe zij financiële gegevens (van de eigen en andere organisaties) kunnen interpreteren en evalueren; Te leren hoe zij effectiever kunnen communiceren met financiële experts; Bekend te raken met methoden die worden gehanteerd door financiële experts; Introductie in financieel management Kostenmanagement Balans lezen en W&V rekeninganalyse Investeringsselectiemethoden en investeringsbeslissingen Financieringsopties voor gezondere non-profitorganisaties DOCENT Prof. dr Gerard Mertens Meer en meer wordt duidelijk dat ook non-profit organisaties niet langer in staat zijn om zelfstandig hun eigen doel - stellingen te verwezenlijken. Vaak zijn er op een bepaald vlak meerdere partijen actief en werkt men langs elkaar, naast elkaar of zelfs tegen elkaar in. Het hoort een beetje bij de dynamiek van het maatschappelijk middenveld, maar is niet altijd erg effectief. Daarom zoeken organisaties in toenemende mate samenwerking met elkaar, maar vooral ook met andere organisaties van buiten de eigen sector. Alle aspecten van dergelijke partnerschappen worden hier onder de loep genomen vooral als het gaat om het effect op de eigen organisatie en doelstellingen. Inzicht te laten verwerven in de verschillende vormen van partnerschappen te leren analyseren welk partnerschap voor welk type probleem vereist is; Praktische vaardigheden bij te brengen op basis waarvan een partnerschap effectiever kan worden beheerd inzicht te verwerven in de partnerschapnetwerken van de eigen beleidssector; De identiteit en ambities van de eigen organisatie beter te leren kennen door beoordeling van de aangegane partnerschappen. Fasering van de ontwikkeling van partnerschappen Evaluatie van en toezicht op partnerschappen Verschillende vormen van partnerschappen (publiek/privaat; profit/non-profit; tripartiet) De strategische match tussen partners Beheer van de partnerschapportefeuille Partnerschappen en veranderingsprocessen (rollen, afhankelijkheden, effectiviteit) Prof. dr Rob van Tulder Governance gaat over de besluitvorming binnen organisaties en de verantwoording daarover aan de voor de organisatie relevante belanghebbenden. In deze module worden op interactieve wijze de specifieke uitdagingen van non-profit organisaties ten aanzien van governance in kaart gebracht en zullen verschillende manieren uiteen worden gezet en toegelicht om deze uitdagingen tegemoet te treden. Uitgangspunt daarbij is dat elke soort organisatie zijn eigen governance-situatie heeft, en dat effectieve oplossingen voor governance-kwesties om die reden ook organisatiespecifiek zijn. Inzicht te geven in de specifieke uitdagingen van governance voor (verschillende soorten) non-profit organisaties; Inzicht te geven in de verschillende manieren waarop deze uitdagingen door non-profit organisaties, hun bestuurders/ toezichthouders en hun belanghebbenden tegemoet kunnen worden getreden; Kennis en ervaring uit te laten wisselen over de verschillende concrete wijzen waarop governance binnen bestaande non-profit organisaties is opgezet en zou kunnen worden verbeterd. Betekenis en effect van governance voor non-profit organisaties Specifieke uitdagingen op het vlak van governance voor de non-profit organisaties de besluitvorming en verantwoording binnen verschillende soorten non-profit organisaties, Vormgeving effectief beleid inzake governance Prof. dr Hans van Oosterhout

5 MODULE 2 DAG 3: EFFECTIVITEIT EN IMPACT Non-profit organisaties streven een of meerdere doelen na. De leidende manier om te zien of die doelen gehaald worden is door het vaststellen van de impact van de organisatie en haar projecten. Het toepassen van impactmetingen is daarom essentieel. Dit is echter soms ook ingewikkeld en tijdrovend. Deze dag geeft meer inzicht in de manieren waarop impact gemeten kan worden en wanneer welke methoden het beste kunnen worden toegepast. Op een aantal technieken zal dieper worden ingegaan. Ook wordt er gekeken naar hoe de verkregen informatie kan worden gebruikt voor het verder verbeteren van de organisatie. Inzicht te bieden in verschillende impactmeetmethoden en evaluatietechnieken; Inzicht bieden in de toepasbaarheid van de verschillende methoden op de eigen organisatie, programma s en projecten; Te helpen de resultaten van impactmetingen te gebruiken voor de eigen organisatie; Te kijken in hoeverre de eigen organisatie en haar projecten kans maken om impact te hebben. De limieten van impact en impactmeting bij te brengen. Doel van impactmeting Verschillende evaluatietechnieken en hun toepassingsgebieden Impactpotentie van de organisatie Beoordeling van organisatie- en programma-evaluaties Omzetten van metingen naar programmamanagement / leren van uitkomsten Verantwoording afleggen op grond van impactmetingen en evaluaties WORKSHOP CONCRETE VERBETERPLANNEN EN BEGELEIDING Het vergroten van de efficiëntie en impact van uw nonprofit organisatie omvat alle aspecten van management. In de verschillende modules zijn tal van facetten besproken en hebt u ideeën kunnen ontwikkelen die u kunt toepassen in uw eigen organisatie. In een eendaagse workshop krijgt u begeleiding bij de verdere uitwerking van deze ideeën. In de workshop kunt u leren hoe u de impact van uw organisatie kunt verbeteren, onder meer door De specifieke vraagstukken van uw eigen organisatie in kaart te brengen; Een aantal scenario s te ontwikkelen; Een plan op te stellen voor uw organisatie; en Praktische aanbevelingen te formuleren. EXPERT COACHING Gedurende een periode van 8 weken na de workshop kunt u nog informatie verzamelen, analyses verrichten en concrete aanbevelingen formuleren. Hiermee kunt u komen tot een plan voor uw organisatie. U zult in deze periode worden begeleid door de programmadirecteur, prof. dr Lucas Meijs. Dr. Karen Maas Prof. dr Dinand Webbink

6 PRAKTISCHE INFORMATIE SPREKERS EN Gezien het interactieve en intensieve karakter van dit programma is het aantal plaatsen beperkt tot maximaal 25 deelnemers. Voor vragen of aanvullende informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met Hans Vollebregt, tel: of via AANMELDING U kunt zich aanmelden door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en op te sturen naar de programmamanager, Henriëtte Cleton. Henriëtte is te bereiken op tel en via TAAL De voertaal van dit programma is Nederlands. Het kan voorkomen dat een enkele (gast-)spreker een bijdrage in het Engels zal leveren. Incidenteel wordt gebruik gemaakt van Engelstalig studiemateriaal. LOCATIE Het programma vindt plaats op de Rotterdam School of Management, Erasmus University, in het RSM-gebouw aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam. HOTELACCOMMODATIE Deelnemers kunnen, indien gewenst, zelf een overnachting boeken in het nabijgelegen Novotel Brainpark tegen een korting van ongeveer 10%. KOSTEN De kosten voor deelname aan het gehele programma zijn 3.750,-. Dank zij een financiële bijdrage van het ECSP, hoeven goede doelen organisaties, slechts een bedrag van 1.500,- voor deelname aan het gehele programma te betalen. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, koffie/thee en lunches. In dit bedrag zijn de kosten voor overnachting (waar van toepassing) niet meegerekend. WERKVORMEN Tijdens het programma worden verschillende werkvormen toegepast, zodat een interactieve, boeiende en effectieve overdracht van kennis en inzichten kan plaatsvinden. DIPLOMA De deelnemers ontvangen na afloop van het programma het RSM Diploma. DISCLAIMER Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Alle gegevens zijn onder voorbehoud en worden pas definitief bij aanvang van het programma. Dr Karen Maas Assistant Professor, Department of Applied Economics, Erasmus School of Economics (ESE) and Erasmus Centre for Strategic Philanthropy, Erasmus University Rotterdam Prof. dr Hans van Oosterhout Professor of Corporate Governance and Responsibility, Department of Business Society Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University Rotterdam Prof. dr Dinand Webbink Professor Policy Evaluation, with specific focus on Strategic Philanthropy, Health and Education, Erasmus School of Economics (ESE) and Erasmus Centre for Strategic Philanthropy, Erasmus University Rotterdam Prof.dr Lucas Meijs Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses, and Professor of Strategic Philanthropy, Department of Business Society Management, Rotterdam School of Management (RSM) and Erasmus Centre for Strategic Philanthropy, Erasmus University Rotterdam Rob van Tulder Professor of International Business-Society Management, Department of Business Society Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University Dr Pamala Wiepking Assistant Professor Sociology, Department of Sociology and Erasmus Centre for Strategic Philanthropy, Erasmus University Rotterdam DATA Het programma bestaat uit twee modules. De eerste module duurt twee dagen, de tweede module duurt drie dagen. Bij beide modules heeft de eerste dag, en bij de tweede module eveneens de tweede dag een avondprogramma. De exacte tijden en overige gegevens vindt u op het inschrijfformulier. Prof. dr Gerard Mertens Professor of Financial Analysis, Department of Accounting and Control, Rotterdam School of Management, Erasmus University

7 B&T Ontwerp en advies (www.b-en-t.nl) Open Programmes Rotterdam School of Management Erasmus University Accredited by Bezoekadres Burgemeester Oudlaan 50, J Building 3062 PA Rotterdam Nederland Tel.: Fax: Postadres Executive Education and Organisational Development Open Programmes Postbus 1738, kamer J DR Rotterdam Nederland Rotterdam School of Management, Erasmus University. The information in this publication is correct as of May 2011, but RSM reserves the right to make changes affecting policies, fees, curricula, or any other matter announced in this publication without further notice. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without written permission from RSM.

rotterdam school of management erasmus university parttime master bedrijfskunde 2015-2017 Voor mensen met Start 3 september

rotterdam school of management erasmus university parttime master bedrijfskunde 2015-2017 Voor mensen met Start 3 september rotterdam school of management erasmus university parttime master bedrijfskunde 2015-2017 2015ambitie Voor mensen met Start 3 september The business school that thinks and lives in the future Inzicht in

Nadere informatie

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT

CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS CROSS CHANNEL STRATEGIE EN MANAGEMENT HET FORMULEREN EN REALISEREN VAN EEN GOEDE STRATEGIE! Deze expert class helpt organisaties direct om

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2013 2015 VOOR MENSEN MET START 5 SEPTEMBER 2013

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2013 2015 VOOR MENSEN MET START 5 SEPTEMBER 2013 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2013 2015 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 5 SEPTEMBER 2013 The business school that thinks and lives in the future RANKINGS

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

ONLINE MARKETING STRATEGIE

ONLINE MARKETING STRATEGIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXPERT CLASS ONLINE MARKETING STRATEGIE HOE ZET JE INTERNET IN BINNEN HET MARKETINGBELEID? In deze expert class gaan we in op trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012

AMBITIE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET START 30 AUGUSTUS 2012 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PARTTIME MASTER BEDRIJFSKUNDE 2012 2014 VOOR MENSEN MET AMBITIE START 30 AUGUSTUS 2012 The business school that thinks and lives in the future INZICHT

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Auteurs: Kellie Liket, PhD studente ECSP, Erasmus Universiteit Rotterdam Karen Maas, Assistent

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs

HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs HOOFDSTUK 7 VERMOGENSFONDSEN ALS FINANCIER VAN PUBLIEKE DOELEN Michiel de Wilde en Lucas Meijs Dit hoofdstuk is onderdeel van de publicatie Filantropie in Nederland, onder redactie van Lucas Meijs, een

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Towers Watson Academy

Towers Watson Academy Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Inhoud Voorwoord 03 Professionals uit de praktijk 04 Opleidingsaanbod 05 Deskundigheidsopleidingen

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Onderzoeksrapport Abstract: Dit rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van de nieuwe webtool

Nadere informatie

Blijf als Raad van Toezicht bij de les

Blijf als Raad van Toezicht bij de les PROFESSIONALISERINGSPROGRAMMA EN OPLEIDINGEN VOOR TOEZICHTHOUDERS IN HET ONDERWIJS Blijf als Raad van Toezicht bij de les Aanmelden voor opleidingen en regiobijeenkomsten via vtoi.nl Voorjaar 2015 www.vtoi.nl

Nadere informatie

SALES LEADERSHIP DOELTREFFEND OP WEG NAAR SALES EXCELLENCE

SALES LEADERSHIP DOELTREFFEND OP WEG NAAR SALES EXCELLENCE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY PROGRAMMA VOOR SALES PROFESSIONALS SALES LEADERSHIP DOELTREFFEND OP WEG NAAR SALES EXCELLENCE RETHINKING SALES Het lijkt steeds lastiger om vanuit het

Nadere informatie

De route naar de antwoorden in het sociaal domein

De route naar de antwoorden in het sociaal domein De route naar de antwoorden in het sociaal domein Onderzoeksaanbod 2014-2015 onderzoek 2 Inhoudsopgave Introductie.... 5 Overzicht onderzoeksaanbod sociaal domein... 6 Hoofdstuk 1 - Zicht op prestaties...

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

De unieke waarde van Vrijwilligerswerk

De unieke waarde van Vrijwilligerswerk De unieke waarde van Vrijwilligerswerk De voortgang van het onderzoek naar de waarde van vrijwilligerswerk binnen de pedagogische civil society Onderzoeksteam: Prof. Dr. Lucas Meijs Dr. Judith Metz Niek

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen

Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen Op weg naar beter evalueren, meten en verantwoorden van bestedingen Auteurs: drs. E.M. Ten Hoorn drs. W.M. Stubbe Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Executive Master in Information Management. Management voor de Informatiesamenleving

Executive Master in Information Management. Management voor de Informatiesamenleving Executive Master in Information Management Management voor de Informatiesamenleving Inhoudsopgave EMIM: iets voor u? 4 Karakter van de opleiding 6 Programma 8 De docenten 12 Praktische informatie 14 2

Nadere informatie

As each case is new, then we must think anew and act anew

As each case is new, then we must think anew and act anew As each case is new, then we must think anew and act anew van klantbewust naar klantgericht ondernemen Moderne kunst en golf zijn bezigheden die mij, naast mijn werk, veel voldoening geven. Ik denk dat

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie