Voorwoord. Beste ouders,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Beste ouders,"

Transcriptie

1 Ouderinfo Jaargang 13 nummer 51 Maart 2015 FFaaaallaannggsstt ddee bbaaaass m meett ssiiddddeerrkkuuuurr SSppeeaakkiinngg CCoonntteesstt M Maavvoo 22 bbeezzooeekktt D Daa VViinnccii SSuuzzaannnnee N Nuuiiss iinn ddee pprraakkttiijjkk O Oppeenn hhuuiiss SSttiim muulleerreenn vvaann vvaaaarrddiigghheeddeenn

2 Inhoud Voorwoord... 3 Ik dacht dat ik de enige was die dit had... 4 Omgaan met faalangst, vergroten van zelfvertrouwen... 4 Executieve functies: stimuleren van vaardigheden... 5 Mavo-2 bezoekt duurzaamheidsfabriek Da Vinci college... 6 Cambridge Advanced English voor Farel Lyceum leerlingen... 7 Naar elkaar blijven luisteren... 8 Agenda: Open dagen vervolgopleidingen in de regio... 8 Kiomi en Rachell winnen voorleeswedstrijd... 9 Vmbo basis met lwoo weer terug op honk... 9 Leerling uit Alblasserdam: Ik vind Farel een heel leuke school Ouderraadbericht Open huis 31 januari Pilot dyslexie Noortje van der Steen wint Voice of the Fuik De wedstrijd voor en door leerlingen: Farel Lyceum Speaking Contest 2014/ TTO beleeft Shakespeare en meer Docent in de praktijk Suzanne Nuis: Ik wil dat kinderen zich veilig voelen Familienieuws SO Thijs Bok Een gedicht van deze tijd

3 Voorwoord Beste ouders, Het Onderwijs in Nederland is van een hoog niveau. Ondanks alle verhalen in kranten over ongemotiveerde leerlingen, luie docenten en op geld beluste onderwijsbestuurders, presteren scholen naar behoren en zijn leerlingen tevreden. Dat willen we ook in de toekomst zo houden. De overheid van haar kant probeert daarom de ruimte voor scholen te vergroten om goed onderwijs te blijven bieden. Zo wordt per 1 augustus aanstaande de wet op de onderwijstijd wederom aangepast. Het gaat niet langer om de urennorm van 1040 uur per jaar die vanaf 2006 geleid heeft tot de beruchte ophokuren op sommige scholen. De kwaliteit van het onderwijs komt voorop te staan, waarbij maatwerk mogelijk wordt. Hiermee wordt naar mijn mening een belangrijke stap vooruit gezet om het onderwijs toekomstbestendig te maken. Daarin zal de school nog altijd een belangrijke rol blijven spelen, maar ontstaat er ruimte voor buitenschools leren, voor digitale les- en ondersteuningsprogramma s, waardoor leerlingen niet meer alleen op klassenniveau worden bediend. We zijn op weg naar toekomstbestendig onderwijs. Het onderwijs van 2020 vraagt een andere inrichting dan we van onze eigen schooltijd kennen. Van 50 jaar onderwijsvernieuwing van bovenaf naar wezenlijke vernieuwing van onderop. Van bureaucratisch naar flexibel. Van rendementsdenken naar kwaliteit en ruimte. Alleen zo kunnen we onze jongeren goed voorbereiden op onze toekomstige samenleving. Een samenleving die al veel veranderd is en dat zal blijven doen en -naar verwachting- in een steeds sneller tempo. drs. D. Wakker MME rector Open huis 31 januari 3

4 Faalangst de baas met de Sidderkuur Ik dacht dat ik de enige was die dit had Thommy Heinsmann uit klas b2c had last van faalangst. Ondanks dat hij hard voor toetsen studeerde, vielen de resultaten vaak tegen. Hij volgde de Sidderkuur, een speciale training om te leren omgaan met faalangst. Ik voelde me heel onzeker bij toetsen, vertelt Thommy. Ook al had ik goed geleerd, ik kreeg het niet op papier. Ik kreeg een soort black-out. Uit onderzoek bleek toen dat ik last had van faalangst. Dat was vorig jaar, in de eerste klas. Mevrouw Van den Berg vertelde toen dat er een speciale training voor was, de Sidderkuur. Je kunt er nooit slechter van worden, dacht ik, laat maar komen. Thommy startte met de Sidderkuur, in een flinke groep van leeftijdsgenoten die allemaal met hetzelfde probleem kampten. Ik dacht dat ik de enige op de wereld was die dit had, zoiets van: ja hoor, dat heb ik weer! Bij de cursus kwam ik tot de conclusie, dat ik helemaal niet de enige was! We kwamen op woensdagmiddag bij elkaar. Het stond eigenlijk los van school, het was ook niet gericht op prestaties of cijfers. Maar er wordt natuurlijk wel van je verwacht dat je serieus meedoet en dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor wat je wilt leren. In de Sidderkuur wordt er veel gepraat, de leerlingen doen opdrachten en spelletjes. De leerlingen leren positiever te denken en er worden middelen aangereikt om meer rust en vertrouwen te krijgen. Er kwam zo rond de derde les een gymleraar, die heel goed was met ademhaling. Hij legde uit hoe je door je ademhaling rustig kunt blijven. Dat is iets dat je ter plekke, bij de toets kunt doen. Dat vond ik echt een eye-opener, zegt Thommy. Ook de gesprekken met elkaar en met de docenten die de cursus geven, mevrouw Van den Berg en mevrouw Vink, waren heel nuttig. Mevrouw Van den Berg en mevrouw Vink zijn top, ze hebben heel veel aandacht voor je. Thommy merkte niet onmiddellijk dat het beter ging. Maar na een paar lessen wel. En mijn resultaten lieten dat ook zien. Ik hoorde het ook van andere kinderen die de training volgden. Het is al weer een tijdje geleden, maar sinds de training gaat het stukken beter met het maken van toetsen. Ook andere docenten, die weten van zijn faalangst, steken hem bij een toets vaak een hart onder de riem en vragen of het gaat. Faalangst gaat nooit helemaal weg, zegt Thommy. Maar je leert met dat gevoel omgaan en jezelf niet meer de put in te praten. Je krijgt meer zelfvertrouwen en voelt je niet beperkt. De cursus was ook gewoon leuk. Ik kan het iedereen aanraden. Ook al zijn het maar tien lessen, je leert heel veel over jezelf. Omgaan met faalangst, vergroten van zelfvertrouwen Faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen kunnen de leerprestaties enorm in de weg staan. Binnen het Farelcollege is er elk jaar de mogelijkheid om de Sidderkuur (faalangstreductietraining) te volgen. Deze cursus wordt gegeven in leerjaar 1 (alle niveaus), duurt tien weken (2 uur per week) en wordt buiten het lesrooster aangeboden. De Sidderkuur leert de leerlingen omgaan met hun angst en helpt leerlingen bouwen aan meer zelfvertrouwen. De mentor van uw zoon of dochter kan u er meer over vertellen. 4

5 Executieve functies: stimuleren van vaardigheden Ellis Mulder, orthopedagoog van Accent Onderwijsondersteuning, werkt sinds begin van dit schooljaar samen met de verschillende docententeams op het Farelcollege aan het versterken van de executieve functies van leerlingen. In dit artikel legt ze uit wat dat zijn en wat zij doet. Momenteel geef ik in elk team een aantal workshops om docenten kennis te laten maken met de executieve functies: vaardigheden die belangrijk zijn op school en in de ontwikkeling in het algemeen, zoals planning, concentratie, omgaan met emoties, op tijd komen en problemen oplossen. In de workshops probeer ik aan te sluiten bij de kennis en tools die docenten reeds bezitten in de begeleiding van leerlingen. Ook ouders hebben zeker een rol in het begeleiden van kinderen in het aanleren van deze vaardigheden, die het leren op school vergemakkelijken en die van belang zijn voor de gehele ontwikkeling. Vaardigheden Waarom hebben sommige kinderen het zo moeilijk op school, terwijl er geen sprake is van duidelijke leerproblemen of emotionele stoornissen? Een belangrijke reden is dat leerlingen op het voortgezet onderwijs vaak over onvoldoende vaardigheden beschikken om te kunnen voldoen aan de eisen op school. Bijvoorbeeld kunnen starten met een opdracht zonder uitstelgedrag, omgaan met gevoelens die het leren in de weg kunnen staan, aantekeningen maken tijdens een les, het plannen en organiseren van huiswerk, het flexibel toepassen van oplossingsstrategieën, op tijd komen met de juiste spullen voor school. Deze vaardigheden worden aangestuurd door hogere processen in de hersenen en worden executieve functies genoemd. Het is niet zo dat iedereen over dezelfde vaardigheden beschikt. Bij de geboorte beschikken we nog niet over ontwikkelde executieve functies. Ze zijn in aanleg in de hersenen aanwezig als vaardigheden die we in de toekomst gaan gebruiken, net zoals bij ons taalvermogen het geval is. In de loop van de tijd zullen deze vaardigheden zich ontwikkelen. Tijdens de ontwikkeling worden ze beïnvloed door de genen die we van onze ouders hebben geërfd en door de omgeving (opvoeding en training) waarin we opgroeien. Het is dus zo dat de ene persoon beter is in plannen en het behalen van deadlines en de ander beter is om aandacht bij een taak te houden of in het beheersen van zichzelf. Dat zien wij ook als volwassenen terug in ons gedrag. Maar het is dus niet zo dat kinderen binnen het voortgezet onderwijs vanzelf over deze vaardigheden beschikken. De vaardigheden zijn wel te trainen, vooral in de puberteit. Een uitdaging voor ouders en docenten om aandacht te besteden aan het trainen van deze vaardigheden. Inzicht Door met elkaar in gesprek te gaan over de executieve functies van een kind en door gebruik te maken van speciale vragenlijsten (school, ouder en leerling) kunnen de sterke en zwakke executieve functies in beeld worden gebracht. Bijvoorbeeld dat een kind nog niet goed is in het plannen van grotere opdrachten en het op tijd starten met het leren van huiswerk waardoor hij steeds in tijdsnood komt bij het leren, opdrachten op het laatste moment moeten worden uitgevoerd, toetsresultaten tegenvallen en motivatie voor het schoolse leren in gevaar komt. Of bijvoorbeeld dat een kind snel overstuur is door veranderingen in plannen, worstelt met opdrachten die een open einde hebben en zich zeer strikt aan regels houdt. Samenwerking met ouders en school is belangrijk om een kind zo goed mogelijk te begeleiden. Via coachinggesprekken worden kinderen betrokken bij het eigen leer- en ontwikkelingsproces. Docenten en ouders kunnen zelf ook hun sterke en zwakke executieve functies in kaart brengen. Soms helpt het om te weten dat je als volwassene niet goed bent in het omgaan met spanning en stress (emoties), zodat je een kind beter kunt begrijpen en wellicht tips kunt geven hoe het jou als volwassene wel lukt om hiermee om te gaan. Volwassenen die zelf sterk zijn in het plannen en het behalen van deadlines kunnen kinderen helpen bij het aanleren van deze vaardigheden. 5

6 Mavo-2 bezoekt duurzaamheidsfabriek Da Vinci college Tijdens de ENERWIZE workshop in de Duurzaamheidsfabriek van het Da Vinci College in Dordrecht hebben mavo-2 leerlingen op 17 februari en 19 februari kennisgemaakt met de mogelijkheden binnen een technische vervolgopleiding. De leerlingen gingen aan de slag met de nieuwste duurzame technieken en kregen een andere kijk op de wereld en spullen om hen heen. Ze hebben kennisgemaakt met de onderwerpen isolatie, tandwieloverbrengingen, recycling, 3D printen en zonne-energie. Ook voor niet technisch georiënteerde leerlingen was er veel te ontdekken en te leren tijdens de verscheidene workshops! 6

7 Cambridge Advanced English voor Farel Lyceum leerlingen Dit schooljaar biedt het Farel Lyceum aan haar bovenbouwleerlingen de gelegenheid om het CAE Cambridge examen af te leggen. Het CAE Examen staat voor Certificate in Advanced English en wordt ontwikkeld door het Cambridge English Language Assessment Center, onderdeel van de University of Cambridge in Engeland. Het certificaat wordt geaccepteerd door vooraanstaande internationale bedrijven en het hoger onderwijs, waardoor het een goede aanvulling is op een havo- en atheneumdiploma. Op 3 februari vond op het Farel Lyceum de CAE examenvoorlichting plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden leerlingen geïnformeerd over de waarde van het CAE certificaat en hoe ze zich kunnen voorbereiden op dit examen. Wij vonden de voorlichting heel nuttig, vonden Sterre van Helden (a4b) en Marousha Werensteijn (h4b). Het is goed om te weten dat er een gelegenheid is om het advanced level Cambridge examen via de school te doen. Sinds dit schooljaar is Farel Lyceum een officieel Cambridge Pre-testing centre. In maart 2015 zal voor de eerste keer de Cambridge CAE Pretesting worden gehouden op het Farel Lyceum. De CAE Pre-testing biedt de leerlingen de kans om het examen te oefenen in een setting die lijkt op de setting van het echte examen. De Pre-testing heeft namelijk hetzelfde niveau als het echte examen. Met het resultaat van de Pre-testing krijgen de leerlingen dus niet alleen een concreet beeld van hun beheersing van het Engels, maar ze ervaren ook hoe het echte examen in zijn werk gaat. 7

8 Naar elkaar blijven luisteren De hele wereld leek op zijn kop te staan de dagen na de aanslagen in Parijs. Zo n onderwerp komt de klas binnen, of je dat nou wil of niet. Marjolijn Uringa is docent maatschappijleer en levensbeschouwing op de Farel Business School en gaf in de klas de ruimte aan de discussie. Op zo n moment komt de buitenwereld heel hard de klas in, zegt Marjolijn Uringa. Juist als docent maatschappijleer en levensbeschouwing wil en kan ik dat niet buitenhouden. Ik heb de rest van de week mijn lessen hiervoor leeggeruimd. Ik vond dat we het er in de klas over moeten hebben. Soms was het echt emotioneel, leerlingen waren echt boos. Het was zeker niet makkelijk, ik heb de discussie ook weleens stilgelegd, maar ik vind het fijn dat je het met de leerlingen hierover kunt hebben. De leerlingen moeten het wel met de docent willen bespreken. Voor mijn vak is het heel belangrijk om je mening te durven geven en de discussie met elkaar aan te gaan. Het is goed dat hier op school de ruimte voor is, dat je de actualiteit even voorrang mag geven. De schok en de impact van de gebeurtenissen was groot. Marjolijn Uringa was blij met de uitnodiging van de directie van Farel om met de docenten die dat wilden, na te denken over hoe gaan we hiermee om? Ik wil mijn leerlingen meegeven dat we het samen moeten doen hier op school, maar ook hierbuiten, door naar elkaar te luisteren en respect te tonen. We gaan met elkaar het examen in, samen slagen en feestvieren. We werken vanuit christelijke normen en waarden en dus behandelen alle leerlingen gelijk. Een van de belangrijkste dingen die Marjolijn Uringa mee wil geven is kritisch zijn en zelf nadenken. Dat ze zichzelf leren kennen en ook kritisch naar hun eigen ideeën gaan kijken en hiervoor is mijn les de ruimte om dat te bespreken. Bij een aantal klassen was ik supertrots op de manier waarop ze het gesprek met mij en elkaar zijn aangegaan, dit was respectvol ondanks tegengestelde meningen. Samen komen we er wel! Agenda: Open dagen vervolgopleidingen in de regio Nog geen knoop doorgehakt over een vervolgopleiding? Er zijn in de komende weken nog verschillende open dagen bij opleidingen in de buurt. Zadkine Info Dag Dinsdag 24 maart uur Open Dag Albeda Donderdag 26 maart uur Open Dag Hogeschool Rotterdam Zaterdag 14 maart uur Open Avond Hogeschool Inholland Woensdag 8 april uur Bachelor Open Dag Erasmus Universiteit Zaterdag 21 maart uur 8

9 Kiomi en Rachell winnen voorleeswedstrijd Rachell las voor uit Stiefkind Kiomi van Breukelen (klas ma1a) en Rachell Bakker (klas a1a) zijn de winnaars van de voorleeswedstrijd op het Farelcollege! Tijdens de lessen Nederlands werden de afgelopen weken voorrondes georganiseerd. Elke klas koos een beste voorlezer. Tien leerlingen namen het op dinsdag 10 februari tegen elkaar op in de aula. Alle leerlingen leverden een topprestatie en werden aangemoedigd door hun klasgenoten met posters, spandoeken en gejoel. Kiomi las voor uit Familiegeheim van Caja Cazemier en Martine Letterie en Rachell uit Stiefkind van Selma Noort. De voorleeswedstrijd op school maakt deel uit van de landelijke voorleeswedstrijd Read2Me. Op 11 maart doen Rachell en Kiomi mee aan de regiofinale in Dordrecht. Vmbo basis met lwoo weer terug op honk In september 2010 is de onderbouw van vmbo basis met lwoo verhuisd naar de Platanenstraat. De bedoeling was, dat we daar een jaar of twee zouden zitten, maar dat zijn er uiteindelijk vijf geworden. Het was in het begin wennen. Maar we hebben er met elkaar een goede eigen plek van gemaakt en we hebben het goed naar ons zin gehad. In september 2015 komen we weer terug op honk. De brugklassen van vmbo gaan volgend jaar starten met de ipad en de faciliteiten op de Platanenstraat zijn daarvoor niet toereikend. Bovendien is er door het nieuwe Farel Mavo-gebouw voldoende ruimte beschikbaar. Intussen zijn we bezig met een herindeling van het Farel Business School gebouw, waarin vmbo basis met lwoo een duidelijke eigen ruimte zal krijgen, zodat we de lijnen kort kunnen houden en een thuisbasis kunnen bieden aan de leerlingen. Als we aan het eind van het schooljaar verhuizen, zal dat ongetwijfeld een dubbel gevoel opleveren. Enerzijds wat weemoed omdat het op de Platanenstraat zo lekker kleinschalig was en we wat meer vrijheid hadden om bijvoorbeeld roosterzaken te regelen (..en stiekem op 5 december het 6e i.p.v. het 8e uur Sint vieren en de leerlingen daarna naar huis sturen ), anderzijds het vooruitzicht, dat we onze Kastanjelaan-collega s weer vaker tegenkomen en niet meer hoeven te pendelen tussen de twee locaties. Kortom: Nog een paar maanden genieten van de voordelen van ons stekkie op de Plataan en na de zomervakantie gaan we voor een succesvolle herstart op de Kastanje! Annet de Kluijver teamleider 9

10 Ik vind Farel een heel leuke school Leerling uit Alblasserdam Sanne de Vogel uit klas hs1a komt iedere dag vanuit Alblasserdam naar het Farel Lyceum. Dat betekent vroeg opstaan, soms laat thuis en goed plannen. Maar ik heb zeker geen spijt van mijn keuze, ik vind Farel een heel leuke school. Sanne is niet de enige die uit Alblasserdam komt, er zijn er meer. Alle brugklassers uit Alblasserdam zitten in dezelfde klas. Zo kunnen ze samen reizen als ze willen. Er zijn verschillende manieren om vanuit Alblasserdam naar het Farelcollege te komen. Sanne kent ze inmiddels allemaal wel en kiest meestal op basis van het weer op welke manier ze naar school gaat. Met mooi weer komt ze met de fiets naar school, daar doet ze ongeveer 3 kwartier over. Een andere route die ze regelmatig kiest, is met de waterbus: ze fietst eerst naar de opstapplaats, ongeveer een kwartiertje. Daarna zit ze 8 minuten op de waterbus en na het afstappen in Ridderkerk fiets ze nog ongeveer 10 à 15 minuten. Als het erg slecht weer is, kan ze ook de bus nemen die er ongeveer een kwartiertje over doet. Daarna loopt ze nog 10 minuten vanaf de Sportlaan. En zoals een paar weken geleden, met die sneeuw en hagel, kan ik ook wel eens met mijn moeder meerijden. Die werkt in Barendrecht, dus dat is handig. En dan ga ik met de bus terug. Als ze om 8 uur moet beginnen is het wel echt vroeg opstaan geblazen. Na een lange dag ben ik rond half 5 thuis. Ik voetbal twee avonden en heb ook nog een keer catechisatie, dus ik moet goed plannen en huiswerk meteen doen als ik thuiskom. Er zijn heel wat scholen dichterbij voor Sanne. Het was dus een heel bewuste keuze, voor Farel. Mijn ouders hadden van de scholenmarkt in Alblasserdam folders van het Farel meegenomen. Ik vond het er leuk uitzien en we zijn toen naar de open dag gekomen. Ik vond de school er leuk uitzien met al die kleuren, het was gezellig. En de mensen waren aardig, ik voelde me echt welkom. Op een andere school waar ik ging kijken, stonden de docenten alleen maar met elkaar te praten. Ze houdt ervan dingen te onderzoeken en te kijken hoe iets werkt. Daarom gingen we bij science kijken en ik heb ook voor havo science gekozen. In het begin van het jaar waren we vooral met veiligheid bezig, maar nu wordt het echt leuk. We hebben laatst een waterraket gebouwd en afgevuurd. Het is nu echt zoals ik had verwacht. Al met al heeft ze geen spijt van haar keuze. Ze vindt het Farel de reis wel waard. Ik vind het leuk dat mensen hier heel behulpzaam zijn. Ook als je ergens juist goed in bent, dan helpen ze je om er nog beter in te worden. Engels, tekenen en geschiedenis vind ik heel leuk. Ook omdat de docenten enthousiast en grappig zijn. En mijn klas is heel leuk, ik heb twee goede vriendinnen in de klas. Er is eigenlijk niets op school dat me is tegengevallen. 10

11 Ouderraadbericht Wanneer we op 8 januari voor de eerste OR vergadering van 2015 bij elkaar komen, overschaduwt de aanslag in Parijs de traditionele nieuwjaarswensen. De heer Wakker deelt ons dan ook direct mee, dat deze aanslagen bespreekbaar gemaakt moesten worden in de klassen, bijvoorbeeld bij de dagopening. Hij heeft dan ook al het personeel en leerlingen inmiddels een mail gestuurd. Hierin stond tevens de oproep van de gemeente Ridderkerk voor een bijeenkomst. Anno 2015 is het een taak van de school, maar ook van de ouders, om hierover thuis met de kinderen te praten, aldus onze rector. In heel wat klassen heeft het vervolgens reacties en discussies doen oplaaien, misschien heeft ook u hierover gehoord van uw kind. Wij als Ouderraad zijn in ieder geval blij, dat onze school dingen bespreekbaar wíl maken en de leerlingen de kans geeft hun mening te uiten in het klaslokaal. Dan waren er gelukkig ook agendapunten van een heel andere orde. Er is op 5 januari een cursusmorgen geweest voor alle docenten. Het komend schooljaar starten namelijk alle eerste klassen met het gebruik van de ipad. Dus ook de Farel Business School zal na de zomervakantie in de eerste klas de ipad gaan introduceren. Tegelijkertijd rijst de vraag, of er resultaten bekend zijn van de afgelopen schooljaren, waarin gewerkt is met de ipad. Er zijn veel positieve geluiden, maar het blijkt toch ook, dat voor sommige vakken en voor sommige doeleinden, de ouderwetse schoolboeken het beste dienst blijven doen. We hebben de vraag bij de MR neergelegd, of er een enquête gehouden kan worden over het gebruik van de ipad. Een kwaliteitsmeting kan echter volgens de schoolleiding alleen gaan over het gehele onderwijsproces. De invoering van de ipad vormt hiervan maar een klein onderdeel. Wat we overigens ook van de MR mochten vernemen, is dat het digitaal opgegeven huiswerk inmiddels leidend moet zijn voor alle leerlingen. Dus zodra er discussie ontstaat over het opgegeven huiswerk, is de digitale informatie bepalend. Verder kan ik u vertellen, dat de school druk bezig is om binnen het hoofdgebouw een prettige plek te zoeken voor de groep leerlingen die vmbo basis met lwoo volgen. Het schoolgebouw aan de Platanenstraat zal het nieuwe schooljaar namelijk niet meer gebruikt worden. Op het hoofdgebouw moet een middenweg gevonden worden tussen de nodige kleinschaligheid en het horen bij het geheel van het vmbo. Ook is er een bijeenkomst geweest van zorgcoördinatoren en docenten over de uitvoering van het dyslexiebeleid binnen de school. Onze dyslexiecommissie wordt op de hoogte gehouden van eventuele daaruit voortkomende feiten. Een ander bericht wat ons bereikte, is, dat de pleinwacht per 1 januari 2015 helaas niet meer in dienst is, vanwege het intrekken van de subsidie door de gemeente. Nu zijn er, via een andere regeling, alsnog twee personen aangesteld, die weliswaar minder intensief, maar wel samen verschillende taken, zoals toezicht op de fietsenstalling, uitvoeren. Op de open avond en het Open Huis in januari, heeft de Ouderraad ook weer zijn medewerking verleend met het ontvangen van potentiële nieuwe leerlingen. Dit jaar werd de nadruk gelegd op de drie verschillende scholen. Wij als ouders zijn ook gebaat bij een gezonde school met genoeg nieuwe leerlingen en gelukkig werden de Open Dag en Open Avond goed bezocht. De inschrijfavonden zullen gaan uitwijzen, wat het heeft opgeleverd! Namens de Ouderraad, Bianca Huizer (secretaris OR) 11

12 Open huis 31 januari Het Open huis werd goed bezocht. Pilot dyslexie Binnen het Farelcollege werken we met een dyslexieprotocol. In dit protocol staan alle afspraken en mogelijkheden die we bieden voor leerlingen met dyslexie. Het bestaande protocol willen we graag verder blijven ontwikkelen. Een onderdeel van deze ontwikkeling is een pilot waarin leerlingen de mogelijkheid krijgen om toetsen met behulp van verklanking te maken. Hiervoor gebruiken wij het softwareprogramma Kurzweil. Groot voordeel voor de leerling is, dat de toets een vergroot lettertype heeft en dat de toets voorgelezen wordt. De tekst heeft een oplichtende balk die met de voorgelezen tekst meeloopt. Leerlingen hebben zo een optimale combinatie van auditieve- en visuele hulp bij het maken van de toets. Vier leerlingen uit alle schoolniveaus zijn geselecteerd om aan de pilot deel te nemen. Saskia Dräer en Sacha Tempels, dyslexiecoaches Noortje van der Steen wint Voice of the Fuik Farel Mavo-leerling Noortje van der Steen doet niets liever dan zingen en dansen. Bij de opening van de Farel Mavo maakte ze indruk met haar zang. Onlangs won ze zelfs voor de tweede keer - de Ridderkerkse talentenjacht The Voice of The Fuik. Noortje zingt bij de opening van het Farel Mavogebouw. 12

13 Ik heb al voor het eerst meegedaan toen ik in groep 8 zat, vertelt Noortje. Ik heb dat jaar een liedje gedaan en gewonnen. Ik vond het zo leuk dat ik me dit jaar weer heb ingeschreven. Ik heb veel geoefend en weer gewonnen. Het was heel leuk, ik had veel publiek meegenomen: vrienden, vriendinnen, ouders, opa s en oma s, buren. Dit jaar werd ze eerste met haar vertolking van het nummer Boss van Fifth Harmony. Ik hou vooral van pop, rock en jazz, zegt ze. De Fuik heeft niet alleen een leuke talentenjacht, maar biedt ook andere mogelijkheden. We oefenen er twee keer in de week en er is ook een mini studio waar we opnames kunnen maken. De mensen van Sport & Welzijn, Ton, Terry en Tina, begeleiden dat. Zingen en dansen is echt mijn passie. Ik wil misschien ook nog zangles nemen en zou heel graag zelf piano willen leren spelen. Ze zou het leuk vinden om haar zangtalent nog verder te brengen. Ik wilde me ook al inschrijven voor de landelijke Voice Kids, maar helaas waren de audities op een moment dat ik op vakantie was. De Farel musical lijkt me ook leuk, maar de repetities daarvan kwamen slecht uit met het rooster en met mijn oefenmiddagen in De Fuik. De wedstrijd voor en door leerlingen: Farel Lyceum Speaking Contest 2014/2015 Tweedejaars atheneumleerlingen met tweetalig onderwijs (TTO) van het Farel Lyceum hebben onlangs de Farel Speaking Contest 2014/2015 georganiseerd. De winnaar hiervan neemt op 24 maart 2015 deel aan de regionale ronde van de Junior Speaking Contest van de TTO scholen. Het grote thema van de Farel Speaking Contest was Too Much of a Good Thing. De Farel Lyceum Speaking Contest 2014/2015 was een wedstrijd, die door de leerlingen zelf georganiseerd werd als onderdeel van het vak Engels. In deze wedstrijd hielden ze een vier minuten durende speech in het Engels en beantwoordden vragen, gesteld door de jury. Leerlingen bezig met de voorbereidingen. Aan tafel bij de directie om hen uit te nodigen. Alle tweedejaars leerlingen uit het tweetalig atheneum waren betrokken bij het organiseren van deze schoolvoorronde. Tien leerlingen namen deel aan de wedstrijd, terwijl de rest van de klas verantwoordelijk was voor verschillende taken zoals het plannen, het promoten en het uitvoeren van dit evenement. Door het organiseren van deze wedstrijd leerden de leerlingen om Engels in het echt toe te passen en hoe ze met elkaar konden samenwerken. Tristan Tummers: Het was een heel leuk project om aan mee te werken, omdat alles door onszelf kon worden georganiseerd. Het is een uitstekend platform voor TTO leerlingen om te leren in het openbaar te spreken. Het vergroot het zelfvertrouwen van de leerlingen. Ze leren ook, dat deelnemen belangrijker is dan winnen winnen is leuk, maar de ervaring om mee te kunnen doen is veel waardevoller, aldus Renée van den Berg, teamleider van het TTO. 13

14 De jury vermaakt zich. Prijsuitreiking. De winnaars, v.l.n.r. Tristan Tummers (derde plaats), Chrisnel Zonneveld (eerste plaats), docent Chonticha Amkham en Precious Chocolaad (tweede plaats). De winnaar van de Farel Lyceum Speaking Contest 2014/2015, Chrisnel Zonneveld, heeft voor zijn toespraak op 24 maart 2015 tegen andere TTO deelnemers in de regionale ronde een origineel onderwerp gekozen: It Doesn t Exist!. Chonticha Amkham docent Engels en Cambridge-coördinator 14

15 TTO beleeft Shakespeare en meer Op 20 en 22 januari stond voor klas 1, 2 en 3 van atheneum met tweetalig onderwijs (TTO) weer het project Shakespeare in Performance op het programma. Elk jaar komen er (inmiddels voor de elfde keer!) twee professional actors uit Engeland over, die de leerlingen een 3 uur durende workshop geven over acteren. Tegelijkertijd leren zij over de literatuur van Shakespeare (en de tweede klas ook over de schrijver Charles Dickens). Het resultaat wordt diezelfde avond getoond aan de ouders in een 1 uur durende show, waarin de kinderen, in het Engels uiteraard, het werk van bovengenoemde schrijvers uitvoeren met humoristische sketches. Het is geweldig om te zien wat de leerlingen presteren in de Engelse taal op het toneel! Misschien is het nog wel het meest verrassend hoe snel de eersteklassers alles oppakken, maar bij alle drie de klassen spatte het enthousiasme en de saamhorigheid van de kinderen onderling er vanaf. De Engelse acteurs waren dan ook weer zeer lovend over onze leerlingen en de aanwezige ouders ontzettend trots. Speaking contest Twee maanden eerder hadden de tweede klas TTO-leerlingen hun Engelse spreekvaardigheid al mogen tonen in de English Speaking Contest. Nadat zij allemaal een pleidooi hadden geschreven waarin zij naar eigen inzicht het thema too much of a good thing moesten overbrengen, moest dit gepresenteerd worden aan de klas. De beste tien leerlingen brachten hun speech vervolgens voor een jury (met hooguit wat steekwoorden op een briefje), waar de ouders ook bij aanwezig waren. De overige leerlingen werden ingezet om de avond te voorzien van aankondigingen en zang en dans. De winnaar, Chrisnel Zonneveld, zal doorgaan naar de volgende ronde, om te strijden tegen de winnaars van andere tweetalige scholen. Nieuw en spannend Zoals voor bijna alle twaalfjarige brugklaskinderen, is het ook voor deze TTOleerlingen heel spannend om op een nieuwe school al die nieuwe lessen te volgen, en dan ook nog in de Engelse taal. De eerste tijd is heftig met je nieuwe klas, bijna de hele dag in het Engels les krijgen! (De vakken Frans, Nederlands, webtechnologie en wetenschapsoriëntatie uitgezonderd). De band onderling in deze klassen is dan ook sterk, en met elkaar kunnen ze zich na een paar maanden al niet meer voorstellen dat het anders was. Rond de meivakantie is er voor klas 1, 2 en 3 een Engelandreis, waarin veel plezier gemaakt wordt, maar waar ook gewerkt wordt, door middel van excursies, en uiteraard Engelstalige opdrachten. Landenproject Naast deze Engelandreis staat onder meer nog het landenproject op het programma. In deze week worden de TTO-klassen 1, 2 en 3 bij elkaar geplaatst en ingedeeld in groepjes. Met dit groepje gaan de leerlingen informatie verzamelen en een verhaal schrijven over een land. Dit wordt vervolgens in een Engelstalig toneelstuk gepresenteerd aan de ouders aan het einde van deze week. Van de leerlingen wordt dus samenwerking, creativiteit en inzet verwacht en zij worden hierop dan ook beoordeeld. Finland In februari vertrekken de 5e klassers naar Finland voor een onderdompeling in een andere Europese cultuur. Een hele week lopen zij mee op een Upper Secondary School in Espoo en verblijven daar ook in gastgezinnen. 15

16 Cambridge Certificate De beloning voor de kinderen komt na het derde schooljaar in de vorm van het Cambridge First Certificate English. In het zesde jaar kunnen de leerlingen het IB English examen (IB staat voor International Baccalaureate) halen, wat toegang geeft tot vele studies over de gehele wereld. TTO-leerlingen hebben dus veel extraatjes. Aan de andere kant wordt er veel van hen verwacht. En er zijn extra kosten verbonden aan deze opleiding, voor de extra studieboeken, bijscholing van leerkrachten en de reizen en excursies die bij deze opleiding horen. Bianca Huizer, ouder Rubriek: Docent in de praktijk Suzanne Nuis: Ik wil dat kinderen zich veilig voelen Op haar 17 e stond ze al voor de klas. Docent Engels Suzanne Nuis deed de duale opleiding, waarbij werken en leren elkaar afwisselen. Naast docent op de Farel Business School is ze mentor en sectieleider. de vierdeklassers die al voor hun examen zitten. Dit jaar heb ik voor het eerst een tweede klas als mentorklas. Tot nu toe had ik eerste klassen. Ook superleuk, maar de tweede klas is weer eens iets anders. Ik vind het leuk om hen te begeleiden met de keuze voor een sector. Samen nadenken: welke kant wil je op, aan welke vervolgopleidingen denk je en welke vakken heb je daar voor nodig? Suzanne Nuis is meestal te vinden in lokaal 255. Het lokaal, waarin ze alle uren zit, staat geheel in het teken van Engels en Engeland, vol met spullen die vaak door de leerlingen zijn gemaakt of meegebracht zoals shirts van Engelse voetbalclubs. Een vast lokaal is fijn, je kunt je spullen kwijt, je kunt het gezellig maken, het blijft schoner en de leerlingen weten je makkelijk te vinden. Vooral dat. Mijn mentorleerlingen komen hier regelmatig even binnenvallen, als er iets is. Om bijvoorbeeld te vertellen dat ze een goed cijfer hebben gehaald. Als ik een toets geef, hang ik het bordje toets op de deur. Dan weten ze dat ze niet moeten storen. Maar anders vind ik het helemaal niet erg. Ik zou het juist vervelend vinden als leerlingen zouden denken ach dat boeit haar toch niet of ze heeft vast geen tijd. Ze geniet enorm van de leerlingen, ze geeft les aan alle vmbo-kader klassen. Die afwisseling is leuk: van de brugklassers die hier net nieuw zijn tot Duale opleiding Al 8 jaar werkt ze op het Farelcollege. Ze begon in haar vierde opleidingsjaar. Na het atheneum ben ik eerst een internationale opleiding gaan doen. Eigenlijk ging ik vooral met een vriendin mee. Ik had al snel in de gaten dat het niks voor me was, ik vond het vreselijk saai. Na 6 jaar atheneum wilde ik wel eens wat anders dan colleges en studeren. In november ben ik overgestapt naar de lerarenopleiding. De keuze voor het vak Engels was voor haar vanzelfsprekend. Ik had op het atheneum zelf een heel goede docent, echt een inspirerend voorbeeld. Van haar kon je echt zo veel leren, ze legde enorm goed uit en bood heel veel aan. Dat wilde ik ook! Ik koos voor de duale opleiding, waarbij je direct voor de klas staat. Dan ga ik het maar meteen doen ook, dacht ik. Zo kwam ik als 17-jarige voor de klas. Eerst op het Develsteincollege. Ik kreeg daar brugklassen havo-atheneum, dus daarmee was het leeftijdsverschil nog net groot genoeg. Ik had een fijne begeleidster. Ik had steeds leuke stages, daarna op het mbo wel pittig en op 16

17 scholengemeenschap Nieuw Zuid waar ik ook Nederlands als Tweede Taal gaf. Tot slot in het vierde jaar op het Farelcollege. Ik was blij dat ik hier ook kon blijven: we hadden een leuke sectie en ik werd goed gesteund. Ik had hier altijd het gevoel, dat er een goed vangnet was. Ik heb hier veel geleerd. het belangrijk dat de ouders er thuis ook achter staan. Op het moment is ze zelf sectieleider. Dat betekent dat ze het voortouw neemt in de ontwikkeling van het vak. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig een nieuwe methode te selecteren. Volgend schooljaar gaan alle brugklasleerlingen op de Farel Business School met de ipad werken, dus dat geeft ons weer een nieuwe uitdaging. Tevreden Na een dag die lekker liep, met goede lessen, leuke klassen en zonder vervelende incidenten gaat ze tevreden naar huis. Ik wil in mijn lessen graag bereiken, dat leerlingen zich goed kunnen redden in het Engels. Als ze mijn vak leuk vinden, tonen ze meer inzet. Het is leuk als je na de werkweek Londen hoort dat ze echt wel overweg konden met de taal. De relatie met de leerlingen is voor haar het belangrijkst. Onderwijs begint bij die relatie, vindt ze. Een goed contact met ouders hoort er ook bij. Ik houd niet van mail, dat vertel ik ouders ook altijd, ik pak liever de telefoon. Als ik een bepaalde aanpak afspreek met een kind, is Anglia Sinds vorig jaar krijgen de vmbo-kader leerlingen ook 1 uur Anglia in de week. Dat is ook Engels, maar toch anders. De methode is helemaal in het Engels. Verder verdiep je je meer in de taal. Uiteindelijk doet iedereen examen op zijn of haar eigen niveau. Goede leerlingen kunnen dus nog een stapje verder. Ik vind het als docent door de verdieping leuk om te geven. Je kunt er net even dat stukje meer kennis in kwijt. Dat ze op hun eigen niveau het certificaat kunnen halen vind ik erg fijn. Zo kan een leerling zich bewijzen en excelleren, maar een ietwat minder Engels gerichte leerling kan zich toch veilig voelen op zijn of haar eigen niveau. De leerlingen vinden het volgens mij best uitdagend en soms een hele stap vanuit het normale Engels. Er worden andere opdrachten aangeboden, wat voor veel afwisseling zorgt. Dat kan natuurlijk ook best spannend zijn. Zo hoor je aan het begin ook vaak: Helemaal in het Engels! Dat kan ik helemaal niet! Maar nu we dan een tijdje bezig zijn, merk je dat ze de opdrachten goed oppakken en veel meer kunnen dan dat ze zelf dachten. De leerlingen werken ze toe naar het Angliaexamen in de derde klas. Het examen is niet verplicht, maar wel echt een aanrader. Je hebt dan een internationaal erkend certificaat; dat kan in je voordeel werken als je bijvoorbeeld een niveau 4-opleiding wilt gaan doen in het mbo. 17

18 Familienieuws Hallo allemaal, ik ben Lenka en dit zijn mijn trotse, blije en gelukkige ouders! Tanja Brkovic, docent wiskunde SO Thijs Bok Naam Thijs Bok Functie docent Biologie, SDV, EHBO en ipad-coördinator Leeftijd 29 Ik heb dit vak gekozen, omdat ik al vanaf kinds af aan een enorme fascinatie heb voor de natuur. Ik vind het prachtig om dit over te brengen op jonge mensen. 18

19 Ik woon in Mijn gezinssamenstelling is Ik groeide op in Ik heb op deze scholen gezeten Voordat ik op Farel kwam Dordrecht Ik woon samen met mijn vriendin Simone. Ridderkerk CBS De Bongerd, Farelcollege en Hogeschool Rotterdam ben ik werkzaam geweest op het NieuwZuid College in Rotterdam- Zuid en op het Develstein College in Zwijndrecht. Mijn beste eigenschap Het glas is bij mij altijd halfvol. Mijn slechtste eigenschap Als ik niet werk, ben ik lui. Althans, volgens mijn vriendin. Mijn droom is Met mijn 3 broers op vakantie naar IJsland. Mijn nachtmerrie Ik zie het leven best rooskleurig eigenlijk. Ik word vrolijk van De zon, geef mij maar de lente en de zomer! Als ik vrij ben Ga ik het liefst lekker vissen, uit eten, buiten sporten. In ieder geval naar buiten, de hort op. Ik word chagrijnig van Chagrijnig ben ik ongeveer twee keer in het jaar. Meestal door slechte nachtrust. Lievelingsfilm Ja, blijft toch de Lord of the Rings trilogie. Lievelingsboek Ik ben Pelgrim van Terry Hayes. Dat is echt spannend. Muziek Er is eigenlijk weinig wat ik niet kan waarderen. In de auto luister ik graag naar The Black Keys, Johnny Cash, Seasick Steve, maar ook house kan ik zeker waarderen. Als ik mag kiezen eet ik Beef de Lomo bij Gauchos. En drink ik Een ijskoud pilsje. Favoriete sport Kickboksen en voetbal. Dit vind ik leuk aan het Het contact met leerlingen. Het is bijna nooit ongezellig. Farelcollege De vraag van Freek Bahlman: Kijk, een leuke vraag om je fantasie op los te laten. Over 15 jaar Jij bent samen met Peter Bas hebben we in ieder geval geen ipads meer. Mijn ideale lokaal zou Maaskant bezig met ipads in bijvoorbeeld buiten zijn op een grote campus in een soort glazen de klas en digitalisering op koepel, waarbij technologie en biologie samen een geheel vormen het Farelcollege. Hoe geven om op een leuke, uitdagende manier te kunnen leren. Weg met de we, als het aan jou ligt, les stoelen en tafels, erin met de zitkussens, toedeloe saai beton, hallo over 15 jaar? bomen en groen. Leerlingen die activiteiten ondernemen waarbij samenwerken en sociale vaardigheden een belangrijke rol innemen. Een sfeer waarin leerlingen elkaar helpen naar een hoger niveau te brengen waarbij de technologie een belangrijke sleutelrol vervuld om leerlingen bij het behalen van hun leerdoelen te ondersteunen. In mijn utopie zijn onvoldoendes verleden tijd en is leren een vanzelfsprekendheid. Ik geef de SO door aan En stel hem de volgende vraag Sjoerd Mol Nu we toch bezig zijn met het onderwijs van de toekomst. Hoe ziet jouw vak eruit over 15 jaar? 19

20 Een gedicht van deze tijd Tussen wat jij gelooft En wat ik geloof Gaapt een kloof Zeggen ze En dat leidt tot scheuren in de wereld Ik sta op de Gebarsten aarde En kijk naar de wolken En ik kan niet geloven Dat onze dromen zo Verschillend zijn Want jij en ik Weten beiden Van de God die alles schiep Die de wereld deed ontstaan En elke vorm van leven. Zouden wij dan Geen respect hebben Voor wat de Schepper Heeft gemaakt? Zouden wij dan niet Dromen van vrede? Ik geloof dat de kloof Tussen jou en mij Niet ligt in ons geloof. De scheuren In de wereld zijn typisch Het werk van mensen. 20

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs:

Nadere informatie

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs Editie Zwolle 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs 4 TalentStad Zwolle 6 Meander College Zwolle 8 Thomas a Kempis College Zwolle 10 JenaXL Zwolle 12 Centre for Sports & Education Zwolle 14 Praktijkonderwijs

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt

Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt CVOpen 3 Jaargang 10 April 2010 Interview met staatssecretaris Van Bijsterveldt Kennisreizen en passieshops inspireren medewerkers Accent Hoogleraar Van der Wolf: Ontzorg de school Pilot Vriendschapsscholen

Nadere informatie

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Nummer 1 Jaargang 14 November 2013 Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Opvoedhoogleraar Jo Hermanns over ouders als partner Interview met Jan van Dijk, nieuwe directeur van Accent Projectleider

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

Bericht. Let op! Ouderbetrokkenheid. Derde prijs en award. Belangrijke mededeling op pag. 3

Bericht. Let op! Ouderbetrokkenheid. Derde prijs en award. Belangrijke mededeling op pag. 3 Bericht Nr. 21 - December 2012 Technasiumprijs Ben Woldring Drenthe voor deelt leerlingen ervaringen 2vwo met leerlingen entreprenasium Ouderbetrokkenheid Derde prijs en award bijzonder voor vakcollege

Nadere informatie

de fontein goois lyceum sg huizermaat

de fontein goois lyceum sg huizermaat magazine 2011 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college GOED ONDERWIJS voor elke leerling ICT IN DE LES werken

Nadere informatie

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Brugklasgids Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Welkom! Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. Deze gids is er speciaal voor jou. Als je

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

de fontein goois lyceum sg huizermaat

de fontein goois lyceum sg huizermaat magazine 2012 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college betekenisvol leren sleutel tot schoolsucces uitblinken

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

atheneum havo rector erik van der vaart balans oud en nieuw ga mee op werkweek! ro-bo-cup

atheneum havo rector erik van der vaart balans oud en nieuw ga mee op werkweek! ro-bo-cup gymnasium atheneum havo uitgave van het www.kennemerlyceum.nl kennis learn english cultuur jouw museum nieuwbouw sport sportieve ontwikkeling waarom gymnasium? de cotebent projectdag een dag op het lyceum

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Een nieuwe school: een nieuw avontuur!

Een nieuwe school: een nieuw avontuur! Editie Zwolle januari 2013 Betekenisvol voortgezet onderwijs Een nieuwe school: een nieuw avontuur! Carolus Clusius College icm Orfeo Zwolle 2 Meander College Zwolle 4 Thomas a Kempis College Zwolle 5

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

AMBITIES EN VERWACHTINGEN

AMBITIES EN VERWACHTINGEN 13 14 Informatiebulletin 1 GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT ONDERWIJS AMBITIES EN VERWACHTINGEN De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer even achter ons en we zijn begonnen in een

Nadere informatie

Via Tessenderlandt. portretten van oud-leerlingen

Via Tessenderlandt. portretten van oud-leerlingen Via Tessenderlandt portretten van oud-leerlingen Via Tessenderlandt 1 Colofon Via Tessenderlandt portretten van oud-leerlingen Via Tessenderlandt Een uitgave van Tessenderlandt mavo en voorbereidend mbo

Nadere informatie