Opleiding verpleegkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding verpleegkunde"

Transcriptie

1 Opleiding verpleegkunde

2 2 Welkom!

3 Wie zijn wij? Onze school kent een rijke en een lange geschiedenis. Wij zijn ontstaan uit het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Stuivenberg, een school die opgericht werd in Onze school is trots op haar geschiedenis en haar afgestudeerden. We maken deel uit van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen en bieden een hogere beroepsopleiding kwalificatieniveau 5 ( HBO 5) aan. Onze toonaangevende opleiding met leerrijke stages en interactieve lessen garandeert optimale slaagkansen en een succesvolle toekomst in Vlaanderen of in Europa. Dit is onze zorg, een doelstelling waar ons hele team zich permanent voor inzet. Welkom! Wat bereik je? Na 3 jaar modulair onderwijs in een kwaliteitsvolle en praktijkgerichte opleiding, ben je een volwaardige verpleegkundige met het diploma graduaat in de HBO 5 opleiding verpleegkunde, dat erg gewaardeerd wordt door het arbeidsveld. Je behaalt hiermee ook het diploma secundair onderwijs, indien je dat nog niet had. Na Module 2 voldoe je reeds aan de kwaliteitsvereisten om te werken als zorgkundige. Daar onze opleiding voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie, bieden onze diploma s je ook binnen Europa werkgelegenheid. Wat zijn de werkmogelijkheden met je diploma? Werkmogelijkheden zijn er te over in ziekenhuizen, thuiszorg, ouderenzorg (zelfstandig of in dienstverband), school - en arbeidsgeneeskunde, poliklinieken in binnen -en buitenland Verpleegkunde is een beroep met een fundamentele rol in de gezondheidszorg. Je diploma biedt je maximale kansen op een werk zekere en succesvolle toekomst met doorgroeimogelijkheden. 3

4 4 Wie kan onze opleiding volgen? Iedereen, die wil werken in een team, samen met andere gezondheidswerkers in een sfeer waar de zorgvrager centraal staat en die aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Studenten in het bezit van een studiegetuigschrift van het 6de leerjaar beroeps secundair onderwijs (BSO) starten in Module1. Studenten die houder zijn van het diploma secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO, BSO). Zij die houder zijn van een toelatingsattest uitgereikt door de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Wie geen van bovenvermelde getuigschriften of attesten heeft, kan in aanmerking komen om deel te nemen aan het toelatingsexamen ingericht door onze school. Onze opleiding is tevens een erkende beroepsopleiding in samenwerking met de VDAB en met het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (Opleidingsproject voor verpleegkundigen). Onze visie De verpleegkundige is de spilfiguur binnen het brede domein van gezondheids- en welzijnszorg. Conform de rechten van de zorgvrager en de kwaliteitszorg worden studenten opgeleid tot beginnende professionals. De belangrijkste competentie is het tijdig, veilig en doelmatig toedienen van goede zorg. Door interdisciplinaire samenwerking en een gestructureerde communicatie kan deze geïntegreerde zorg plaatsvinden. De continuïteit van de zorg is daarbij intra-, extra- en transmuraal verzekerd. Ook op preventief vlak is deze zorgverlening van toepassing. De verpleegkundige gaat evidence-based, methodisch en gestructureerd te werk. Levenslang leren is van primordiaal belang. Onze missie: Samen verpleegkundig competent De school begeleidt studenten tot competente verpleegkundigen. Deze bieden kwaliteitsvolle zorg en bezitten voldoende theoretische en technische bagage om te functioneren in het werkveld. De afgestudeerden zijn sociaal vaardig en handelen ethisch verantwoord op holistische wijze. Ze functioneren in een interdisciplinair team, bieden verpleegkundige zorg aan de zorgvrager en garanderen de continuïteit van patiëntgestuurde zorg.

5 Begeleiding in onze opleiding Geef studenten een pluim en ze krijgen vleugels. Ons leerkrachtenteam zet zich enthousiast in om je slaagkansen optimaal te benutten. Daarvoor voorzien wij tijdens praktijklessen kleine studentengroepen vaardigheidslabo s om technische vaardigheden veelvuldig in te oefenen. interessante stageplaatsen op stage een individuele begeleider en mentor per module en per thema een verantwoordelijke doelgerichte studietips op regelmatige tijdstippen individueel overleg, bijsturing en directe samenwerking met CLB bij problemen een luisterend oor inspraak via de studentenraad lessenpakket beter studeren individuele begeleiding bij studeren indien gewenst faalangst training taalondersteuning voor taalzwakke studenten ondersteuning bij verpleegkundig rekenen GOA-uren (Gedifferentieerde Onderwijs Activiteit): ondersteuning bij theorie en praktijk Wij zien opleiding ruimer dan enkel een schoolse opleiding, daarom organiseren wij interessante studiebezoeken. Onze buitenschoolse activiteiten kennen een groot succes en bevorderen de teamspirit. We hechten veel belang aan een toffe sfeer. Organisatie van de opleiding Verpleegkunde is een opleiding die niet enkel op de schoolbanken wordt gevolgd, daarom wisselen lessen en stages elkaar af. Studenten gaan op school in onze vaardigheidslabo s - VALO technische vaardigheden inoefenen. In het eerste jaar starten we na enkele weken opleiding (4 tot 5) reeds met stages. Daar gaat de praktische vorming verder. Stage verloopt op verschillende diensten: geneeskunde, heelkunde, bejaardenzorg, spoedgevallen, intensieve zorgen, thuisverpleging, psychiatrie Ze worden georganiseerd in verschillende Antwerpse ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, psychiatrische instellingen. Op stage worden studenten intensief begeleid door leerkrachten van de school en door stage mentoren van de stage dienst. Een stageweek omvat 38 stage-uren. Aanwezigheid tijdens de stages is verplicht. Inhaalstages worden steeds in overleg gepland, tijdens de schoolvakanties en tijdens weekends. Voor module 4 zijn er keuzestages voorzien. Nachtdiensten worden enkel in module 4 gepland. 5

6 6 Een lesweek omvat 34 lesuren van 50 minuten. We starten om 8.20 en eindigen om uur. Woensdagnamiddag is er geen les, op vrijdag eindigen de lessen om uur. Aanwezigheid tijdens de lessen is verplicht. GOA-uren (Gedifferentieerde Onderwijs Activiteit) tijdens de lesweken bieden je de mogelijkheid om theorie en/of praktijk te oefenen onder begeleiding van je leerkracht. Je geeft hierbij individueel vooraf op wat je wil inoefenen. Wat is modulair onderwijs? Het Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde bestaat uit 3 studiejaren waarin modules elkaar opvolgen. De klassieke vakken worden vervangen door thema s. Deze thema s vormen samen 4 modules, gespreid over drie jaren. Kennis verwerven, vaardigheden ontwikkelen en een verpleegkundige attitude ontplooien, wordt in al onze thema s verwerkt. Het praktijkgedeelte, oefeningen en stages (klinisch onderwijs) omvat de helft van de ganse opleiding. Een modulaire opleiding biedt enige flexibiliteit omdat de modules 2 keer per jaar aangeboden worden nl. 1 september en 1 februari. Wanneer je slaagt in een module ontvang je telkens een deelcertificaat. Het geheel van alle deelcertificaten geeft je recht op het diploma het graduaat in de HBO5 opleiding verpleegkunde, en ontvang je je diploma secundair onderwijs.

7 7 Overzicht modules Module 1 : 20 weken Initiatie in de verpleegkunde Module 2 : 20 weken Verpleegkundige basiszorg Module 3 : 20 weken Oriëntatie algemene gezondheidszorg Module 3 : 20 weken Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg Module 4 : 40 weken Toegepaste verpleegkunde Algemene ziekenhuisberpleegkunde Ouderenzorg Geestelijke gezondheidszorg

8 8 Inhoud : Modulaire systeem Module 1: Initiatie in de verpleegkunde Op stage en tijdens de praktijklessen ligt het accent op het dagelijks toilet van de patiënt, opzetten en ondersteunen van de patiënt, oog- en mondverzorging, de voeding van de patiënt, parameters controleren, verbandleer, het opdekken van het bed,.. Hier worden alle basis verpleegkundige handelingen aangeleerd: Berekeningen Vaardigheden (bedbad, oogverzorging, verplaatsingstechnieken, ) Fysieke parameters EHBO Anatomie van het menselijk lichaam Cellen en weefsel Het bewegingsapparaat Vitale parameters Neus-, keel en oor Communicatie Psychosociaal- en maatschappelijk kader Taalvaardigheid in de verpleegkunde Projectwerk Studievaardigheden GOA-uren = Gedifferentieerde Onderwijs Activiteit Module 2 : Verpleegkundige basiszorg Op stage en tijdens de praktijklessen word je kennis aangevuld met allerlei inspuitingen, wondzorg, Hier worden een aantal verpleegkundige handelingen aangeleerd Vaardigheden (basis wondzorg, inspuitingen) Medicatieleer Voedingsleer Biochemie /micro-organisme Kwaliteitszorg Het wettelijk kader / ethiek Communicatie Anatomie en pathologie van het menselijk lichaam Uitscheidingsstelsel Klieren De diabetespatiënt Zorgen aan de maag Casuïstiek Projectwerk GOA -uren = Gedifferentieerde Onderwijs Activiteit Hierna voldoe je reeds aan de kwaliteitsvereisten om te werken als zorgkundige!

9 9 Modules 3A : Oriëntatie algemene gezondheidszorg. Hier maak je kennis met de heelkundige en geneeskundige ziekenhuisdiensten. Modules 3 O/G : Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Hier maak je kennis met acute geriatrische diensten in ziekenhuizen en de psychiatrische diensten. Na het doorlopen van de modules heb je een goed beeld van de verschillende werkvelden en kan je op basis hiervan je keuze maken in module 4. Modules 4: Toegepaste verpleegkunde Je maakt een keuze uit de volgende werkvelden. Toegepaste verpleegkunde algemene gezondheidszorg. Toegepaste verpleegkunde ouderenzorg. Toegepaste verpleegkunde geestelijke gezondheidszorg. Zowel de lessen als de stages zijn afgestemd op het werkveld van je keuze. Indien je meer informatie wenst over thema s van modules kan je steeds terecht op ons secretariaat. Bel:

10 10 Evaluaties Regelmatig organiseren we toetsen en vooraf geplande evaluatieweken. Inhaalevaluaties en her-evaluaties behoren tot de mogelijkheden. Opdrachten, projectwerk en groepswerk worden eveneens beoordeeld. Op de stages worden de prestaties beoordeeld door de mentor van de dienst en de stagebegeleider. Zowel bij de tussentijdse als bij de eindevaluatie wordt de student betrokken. De leerpunten uit een stage worden via een individuele portfolio opgevolgd. Hier wordt een grote verantwoordelijkheid bij de student gelegd. Wat kost deze opleiding? In onze opleiding betaal je geen inschrijvingsgeld. We werken met een maximumfactuur. Daarbuiten betaal je enkel nog studieboeken en extra oefenmateriaal. Studenten kunnen tegen betaling, vaak gratis, maaltijden nuttigen op de stageplaatsen. Natuurlijk kunnen de studenten ook een eigen lunchpakket meebrengen. Wie voldoet aan de voorwaarden kan een studietoelage krijgen. Voor verdere informatie kan je terecht in de school via het secretariaat of of telefonisch op het gratis nummer 1700 van de Vlaamse overheid en via de website: Meer informatie en inschrijving Denk je dat deze opleiding je wel ligt, dan ontmoeten wij je graag op onze infomomenten (zie bijgevoegde flyer voor data en uur van afspraak en de inschrijvingsdata). Je kan ook persoonlijk kennismaken. Wij willen je graag verder helpen met al je vragen, liefst na telefonische afspraak: of Het secretariaat is open tijdens de schooldagen van 9 tot 16 uur. Er bestaat de mogelijkheid ons uit te nodigen in je school. Verpleegkundige leerkrachten komen je dan alles vertellen over het beroep van verpleegkundige en over onze opleiding. Deze uiteenzetting is gratis. De data voor inschrijving en/of toelatingsexamen worden je graag telefonisch meegedeeld of kijk op onze website De opleiding Verpleegkunde start twee keer per schooljaar. Dit wil zeggen dat je zowel met de opleiding kan starten op 1 september als op 1 februari.

11 DE PRETSTRAAT Hoe bereik je ons? Premetro Lijnen 2, 3, 5 en 6 (metrohalte Handel) Premetro Lijn 12 (tramhalte Schijnpoort) Bus (bushalte Stuivenbergziekenhuis) Trein: Station Antwerpen Centraal sluit rechtstreeks aan op de premetro lijnen. HBO5 Antwerpen Lesplaats Stuivenberg Verpleegkunde Lange beeldekensstraat Antwerpen KEMPENSTRAAT Tel NOORDERLAAN NOORD E RL AAN DIJLESTRAAT KALVERSTRAAT SLACHTHUISLAAN R1 ELLERMANSTRAAT VIADUCT-DAM SINT-J OBSTRAAT DUBOISSTRAAT VAN DE WERVESTRAAT VONDELSTRAAT SIN T-JANSPLEIN LANGE DIJKSTRAAT BRUGSTRAAT MARNIX STRAAT OUDESTEENWEG RICHARDSTRAAT ORANJ ESTRAAT KLIPSTRAAT GASSTRAAT WALENSTRAAT DIEPESTRAAT VISESTRAAT BIEKORFSTRAAT EVERAERTSSTRAAT VISESTRAAT WILGENSTRA AT TULPSTRAAT LANGE SCHOLIERSSTRAAT S TUIVE N BERGPLEIN HANDELSTRAAT LANGE LOBROEKSTRAAT HALENSTRAAT VELDSTRAAT SCHOOLSTRAAT ONDER WIJSSTRAAT BO ER HAA VESTR AAT EENDRACH TSTRAAT VAN HELMONTSTRAAT SCHIJN POORTWEG TOUWSTRAAT VLAGSTRAAT R1 POTHOE KSTRAAT VAN MAERLANTSTRAAT R OTTERDAMSTRAAT PESTHOFSTRAAT ITALIELEI KIPDORPVEST FRANKRIJK LEI QUELLINSTRAAT QUINTEN M A TSIJSLEI OSYSTRAAT DE KEYSERLEI LANGE HERENTALSESTRAAT VAN STRALENSTRAAT VAN ARTEVELDESTRAAT STATIESTRAAT VESTINGSTRAA T VAN WESENBEKESTRAAT lesplaats Stuivenberg bushalte Stuivenbergziekenhuis metrohalte Handel tramhalte Schijnpoort Station Antwerpen Centraal HOVENIE RSSTRAAT PELIKAANSTRAAT SINT-ELISABETHSTRAAT DA MBRUG GESTRAAT DELINSTRAAT GREINSTRAAT PLOEGSTRAA T OFFERAN DESTRAAT BISSCHOPSTRAAT OMMEGANCKSTRAAT CARNOTSTRAAT PROVINCIESTRAAT DUINSTRAAT LANGE BEELD EKENSSTRAAT CONSTITUTIE STRAAT VAN GEERTSTRAAT KETSSTRAAT MILISSTRAAT WETSTRAAT KLAP PEISTRAAT KROONSTRAAT DUINSTEEG HUYBRE CHTS STRAAT ME ETINGSTRAAT LANGE VAN BLOERSTRA AT KERK STRAAT LAMME KENSSTRAAT ZONSTRAAT L AAR VIOLE TSTRAAT ELIAERTSSTRAAT HELMSTRAAT DRINK BAKKERSTRAAT BEEKSTRAAT POTGIETERSTRAA T EGGESTRAAT KATTENBERG LANGE KONGOSTRAAT SOMMESTRAAT VINCOTTESTRAAT KORTRIJKSTRAAT POSTSTRAAT KWEKERIJ STRAAT GIJSELS STRAAT BOTHAST RAAT BIJLSTRAAT ME RTENSSTRAAT TE RLO STRAA FLORASTRAAT GRAV INS TU RNH OUTSEBAAN 11 H OG EWE

12

HBO 5 VERPLEEGKUNDE. Samen bouwen we aan jouw toekomst in de zorgsector

HBO 5 VERPLEEGKUNDE. Samen bouwen we aan jouw toekomst in de zorgsector HBO 5 VERPLEEGKUNDE Samen bouwen we aan jouw toekomst in de zorgsector De opleiding verpleegkunde Hou je van mensen? Kan je goed luisteren? Ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken? Leer je

Nadere informatie

Sint-Norbertus Antwerpen. Verpleegkunde. Verpleegkunde: een opleiding met een hart

Sint-Norbertus Antwerpen. Verpleegkunde. Verpleegkunde: een opleiding met een hart Sint-Norbertus Antwerpen Verpleegkunde,, Verpleegkunde: een opleiding met een hart,, De ene helft van de tijd breng je door Het is leuk dat de lessen zo verschillend zijn. Het ene uur verdiep je je in

Nadere informatie

Verpleegkunde. vernieuwde, brede opleiding. howest.be 1. Bachelor Oostende

Verpleegkunde. vernieuwde, brede opleiding. howest.be 1. Bachelor Oostende Verpleegkunde vernieuwde, brede opleiding Bachelor Oostende howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Verpleegkunde? Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende hogeschool met

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor cursisten ONTHAALBROCHURE

Onthaalbrochure voor cursisten ONTHAALBROCHURE ONTHAALBROCHURE ONZE MISSIE: Doelstellingen Het Opleidingscentrum wil opleidingen aanbieden: - die maximaal de mogelijkheid bieden aan alle kandidaten, die beantwoorden aan de objectieve selectiecriteria,

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

BACHELOR. verpleegkunde

BACHELOR. verpleegkunde BACHELOR verpleegkunde Zoek je een praktijkgerichte wetenschappelijke opleiding met zicht op werkzekerheid? Heb je vooral heel veel zin om als verpleegkundige professioneel zorg te dragen voor mensen?

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin Sylvia Walravens 3-1-2013 1. Situering In 2010 sloten VDAB, VIVO, Kind en Gezin en 15

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken

Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Specifieke lerarenopleiding Dag - zaakvakken Pagina 1 van 18 Een welkom perspectief Welkom bij de lerarenopleiding van Het Perspectief, het Provinciale Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals onze naam

Nadere informatie

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Boekhouden } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor. 107289 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 1 Welkom 1 ASO-BSO-TSO Geachte ouders Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Inhoud 1. Doel van de opleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Structuur en duur... 2 4. Organisatie

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

verpleegkunde Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout Vaardiger. Bekwamer. Zelfstandiger. K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More. verpleegkunde Professionele bachelor in de verpleegkunde 2013 Campus Lier 2014 Campus turnhout

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be www.sg-sintjozef.be Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be WELKOM! De lagere school is voorbij, vol goede moed begin je aan je secundair

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

Specialisatie en professionalisering. Gezondheid & Life Sciences

Specialisatie en professionalisering. Gezondheid & Life Sciences Specialisatie en professionalisering bachelortrajecten banaba s postgraduaten permanente vorming expertise Gezondheid & Life Sciences Farmacie & Chemie, Laboratoriumtechnologie Verpleegkunde & Vroedkunde

Nadere informatie

Schoolreglement 2010 2011 1

Schoolreglement 2010 2011 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 INLEIDING.4 DEEL I PEDAGOGISCHE PROJECT... 5 DEEL II REGLEMENT... 6 1 INSCHRIJVING... 6 1.1 Eerste inschrijving... 6 1.2 Voorrang... 6 1.3 Herinschrijving... 6 1.4 Inschrijving

Nadere informatie

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang

Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Kind en Gezin Startopleiding Begeleider buitenschoolse opvang Evaluatie van 2 jaar proefproject door Kind en Gezin 1 Bijlagen 2 Bijlage 1 - protocolovereenkomst Protocolovereenkomst tussen VDAB Centrum

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Antwerpen. Infogids voor anderstalige, minderjarige nieuwkomers en hun ouders

Voor het eerst naar school in Antwerpen. Infogids voor anderstalige, minderjarige nieuwkomers en hun ouders Voor het eerst naar school in Antwerpen Infogids voor anderstalige, minderjarige nieuwkomers en hun ouders Beste ouders Is je kind nieuw in België? Dan kan Inburgering Antwerpen helpen. Samen een school

Nadere informatie

{ Rechtspraktijk } Volwassenenonderwijs

{ Rechtspraktijk } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Rechtspraktijk } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag zijn.

Nadere informatie