Schoolgids Utrechtse School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Utrechtse School 2012-2013"

Transcriptie

1 Schoolgids Utrechtse School

2 Inhoud Woord vooraf Deel 1 1. Wat is de Utrechtse School? 6 2. De verschillende afdelingen 8 3. Omgaan met elkaar op de Utrechtse School Begeleiding op de Utrechtse School Belangrijke/bijzondere functionarissen 13 Deel 2 6. De regels van de Utrechtse School Aanwezigheid Organisatie en administratie Wie werken er bij de Utrechtse School? Jaarplanning 22 Contactgegevens OPDC Utrecht Wittevrouwenkade CR Utrecht Postbus BN Utrecht E W utrechtseschool.nl 2

3 3

4 Woord vooraf Welkom op de Utrechtse School! De Utrechtse School brengt veel deskundigheid samen in een bijzondere voorziening. Het ministerie van OCW heeft ons de status van een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) gegeven. Onze opdracht is om leerlingen binnen twee jaar weer terug te schakelen naar het reguliere onderwijs. De leerlingen blijven ingeschreven bij de school van herkomst (de moederschool ). De Utrechtse School is dus een tijdelijke opvangvoorziening. Op de Utrechtse School volgen leerlingen een prima opleiding, waardoor ze goed worden voorbereid op hun toekomst. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en werken handelingsgericht om hun persoonlijke doelen waar te maken. We werken hierin samen met verschillende onderwijs- en ondersteuningsorganisaties in Utrecht en omgeving. Docenten ondersteunen en begeleiden de leerlingen bij het leren en het bereiken van hun doelen. Er is veel persoonlijke aandacht voor leerlingen en hun talenten. We willen door maatwerk uit onze leerlingen halen wat er in zit. Daarom hebben we naast theorielokalen ook bijzondere werkplekken, zoals een garage en een restaurantkeuken. In deze schoolgids kunt u lezen op welke manier wij de leerlingen centraal stellen. In het eerste deel krijgt u meer informatie over de Utrechtse School, zodat u zich een goed beeld kunt vormen en weet wat u van ons kunt verwachten als uw kind bij ons naar school gaat. In het tweede deel geven we u belangrijke praktische informatie en beschrijven we wat wij van u en de leerlingen verwachten. Op deze manier bouwen we met elkaar aan een veilige en stimulerende leeromgeving voor alle leerlingen. Erg trots zijn we op de resultaten van schooljaar Ongeveer 100 leerlingen zijn succesvol teruggeplaatst of doorgeschakeld naar het reguliere onderwijs (VO en MBO), het speciaal onderwijs of naar werk. Daarvan verlieten 25 leerlingen de school met een diploma arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (AKA, niveau 1 MBO) en 13 leerlingen behaalden een VMBO-TL diploma. Geen enkele leerling is gezakt. Ook al blijven leerlingen hier soms maar een korte periode, we willen dat iedereen zich hier welkom voelt! Ik wens alle leerlingen dan ook een fijne tijd toe op de Utrechtse School. Ik wil de ouders bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking. Want we zijn samen verantwoordelijk om de schoolloopbaan van de leerling weer op de rails te krijgen. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen, dan vindt u achter in de gids namen en contactgegevens zodat u direct bij de juiste persoon terecht kunt. Vragen staat natuurlijk altijd vrij! Namens het team van de Utrechtse School, Kees Brouwer Directeur 4

5 5

6 Deel 1 1. Wat is de Utrechtse School? De Utrechtse School is bedoeld voor alle leerlingen van 12 tot 18+ jaar uit het VO en MBO in de regio Utrecht die de aansluiting met het regulier onderwijs dreigen te verliezen of verloren hebben. Leerlingen gaan samen met deskundige begeleiders en docenten aan de slag om de schoolloopbaan verder in te vullen of weer op de rails te krijgen. We bieden een passende leeromgeving met maatwerk: elke leerling krijgt een programma met een eigen didactische invulling dat past bij zijn of haar behoeften en mogelijkheden. We begeleiden iedere leerling naar school, diploma of werk. Alleen leerlingen met een advies voor de Utrechtse School worden toegelaten. Het Schakel Loket van het Samenwerkingsverband VO/VSO toetst of de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria. Als dat zo is ontvangt de aanmelder van het Schakel Loket een schriftelijk advies en een aanmeldingsformulier voor de Utrechtse School. Een school op maat voor iedere leerling Op onze school zitten ongeveer 150 leerlingen. Wij kennen alle leerlingen persoonlijk, niemand loopt hier verloren rond. De leerlingen zullen zelf ook (bijna) iedereen leren kennen en kennismaken met de medewerkers die niet dagelijks voor de klas staan. Wij zijn een echte gemeenschap waarin je leert verantwoordelijk voor elkaar te zijn. We werken in kleine groepen. Leerlingen krijgen ondersteuning van docenten en andere medewerkers. Regelmatig overlegt de mentor met leerling en ouders, zo wordt stap voor stap gewerkt aan het beste resultaat. We doen veel leuke dingen, maar daarnaast zijn er natuurlijk ook de gewone vakken zoals iedereen die krijgt op elke school. De meeste leerlingen blijven niet zo lang op de Utrechtse School. Sommigen doen alleen een schakelprogramma en gaan na drie maanden weer verder op hun eigen school. Andere leerlingen blijven maximaal twee jaar. Het komt soms voor dat een leerling langer dan twee jaar blijft, maar de noodzaak daarvan moet dan via een handelingsplan aangetoond worden. In de tijd op de Utrechtse School krijgen leerlingen een goede opleiding die past bij wat zij kunnen, daarna stromen ze door naar vervolgonderwijs op een reguliere school, naar werk of naar een combinatie van die twee. Een school die met ouders samenwerkt De Utrechtse School heeft veel contact met ouders. Ouders zijn voor ons partners, we betrekken hen zoveel mogelijk bij het onderwijs op de Utrechtse School; zowel voor, tijdens als na schooltijd. Samen willen we ervoor zorgen dat de leerling goed onderwijs krijgt en zich goed ontwikkelt. Dat betekent ook: wederzijdse verplichtingen en elkaar aanspreken. Ouders betrekken we bij de intake en we overleggen regelmatig hoe het met hun kind gaat. Ouders kunnen voor vragen altijd terecht bij de mentor van hun kind. Soms betrekken we ook overige familieleden, vrienden en andere belangrijke mensen uit de omgeving van een leerling bij de (leer)ontwikkeling op de Utrechtse School. Zo kunnen we leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen. Overal waar ouders staat, kan ouders/verzorgers worden gelezen 6

7 Een schooljaar is opgedeeld in vijf periodes. Elke periode sluiten we af met een rapportage, waarbij het rapport en het handelingsplan voor die periode met de leerling en de ouders wordt besproken. In overleg met de mentor kunnen aanvullende contactafspraken gemaakt worden. Een actieve school Brede school activiteiten Op de Utrechtse School krijgen leerlingen ruime kansen om zich te ontwikkelen. Tijdens de lessen zelf, maar ook door goed met elkaar om te gaan, maatschappelijke stages, zinvolle vrijetijdsbesteding, sport en creativiteit. Daarom werken we samen met partners die voor onze leerlingen activiteiten organiseren als aanvulling op het onderwijsprogramma. Een gezonde school Er is veel aandacht voor sport en bewegen. Maar ook gezonde voeding is nodig om goed te kunnen presteren. In de pauzes bieden we daarom gezond eten aan voor leerlingen en medewerkers. De leerlingkantine is een kwartier voor het begin van de lessen open tot een kwartier na afloop van de laatste onderwijsactiviteit. De leerlingen zorgen zelf voor het opruimen van het afval. We vinden het ook belangrijk dat een leerling verantwoordelijkheid leert nemen voor een gezond lichaam: niet roken, geen alcohol, geen drugs. Die beschadigen de hersenen en zorgen vaak voor problemen. Een veilige school De Utrechtse School voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid op school. Regelmatig vragen we de leerlingen, ouders en medewerkers of ze zich veilig voelen op school en wat eventueel beter kan. Ook andere mensen houden zich daarmee bezig, zoals de Arbocoördinator, de bedrijfshulpverlener en de vertrouwenspersonen. Een school gericht op de toekomst Op de Utrechtse School staat werken aan de toekomst centraal. Een diploma is belangrijk, maar een diploma in een vak wat je niet leuk vindt, heeft niet zoveel waarde. Uitvinden wat de leerling wil en kan en een leerling voorbereiden op zijn eigen toekomst is waar het echt om gaat. Dat kan betekenen dat een leerling teruggaat naar de school van herkomst, dat er een goede bovenbouw wordt gezocht of dat een diploma wordt behaald. Leerlingen stromen bij ons nooit uit met alleen maar een diploma, maar ook met een concreet plan waarin staat wat zij gaan doen als het traject klaar is. De zorg en begeleiding van de Utrechtse School stopt niet als een leerling uitstroomt naar werk of een vervolgopleiding. Leerlingen worden warm overgedragen, in overleg professioneel begeleid en nog twee jaar lang gevolgd. Een school waar we verwachten dat leerlingen aanwezig zijn Om leerlingen de juiste begeleiding en ondersteuning te geven, is het belangrijk dat een leerling niet verzuimt. We bereiden leerlingen voor op een andere school of een diploma met stage en/of werk en daar is op tijd komen ook noodzakelijk. We werken daarom heel serieus met de leerlingen aan op tijd komen en niet verzuimen. In deel 2 kunt u meer lezen over deze procedure. 7

8 2. De verschillende afdelingen Onderbouw Start it! Start it! is voor leerlingen die wel naar het voortgezet onderwijs gaan, maar voor wie nog niet duidelijk is welke school het beste is en welke ondersteuning en begeleiding zij nodig hebben. Bij Start it! volgt de leerling een gewoon onderwijsprogramma met verschillende vakken. De leerling kan alles in het voor hem of haar juiste tempo doen en krijgt veel persoonlijke begeleiding. Er is intensief contact met de ouders. Start it! duurt maximaal een jaar. Als de leerling klaar is, zijn er verschillende mogelijkheden. De leerling gaat terug naar één van de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht en/of omgeving of de leerling stroomt door naar de middenbouw van de Utrechtse School. Middenbouw Make it! De middenbouw bestaat uit het tweede en derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. De leerlingen zijn doorgestroomd vanuit Start it! of zijn zij-instromers vanuit het reguliere onderwijs. Net als in de onderbouw volgt de leerling een gewoon onderwijsprogramma met verschillende vakken. De leerling kan alles in het voor hem of haar juiste tempo doen en krijgt veel persoonlijke begeleiding. Er is intensief contact met de ouders. Om de leerling goed op de toekomst voor te bereiden, besteden we veel aandacht aan sectororiëntatie; de leerling maakt kennis met alle richtingen waaruit gekozen kan worden. In principe stromen de leerlingen van de middenbouw terug naar het reguliere onderwijs. Daarnaast zijn er leerlingen die doorstromen naar de bovenbouw en via de Utrechtse School het diplomatraject afleggen. Wat nodig is wordt vastgesteld via het periodieke handelingsplan. Bovenbouw Do it! Do it! is een opleiding voor leerlingen vanaf 15 jaar die zich het beste in een praktische omgeving verder ontwikkelen. Het programma is gebaseerd op leren-door-doen. De leerling volgt een programma op school en loopt stage. Op school zijn diverse werkplaatsen waar aan projecten gewerkt wordt. Per project kan gekozen worden uit verschillende sectoren: horeca, zorg/welzijn, handel, administratie. Daarnaast volgt de leerling vakken als Nederlands, Engels en rekenen. Na Do it! kan de leerling instromen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO niveau 2) of wordt de leerling begeleid naar een baan. Een combinatie van werken en leren is natuurlijk ook mogelijk. De meeste leerlingen verlaten de school met het AKA-diploma (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent). 8

9 Link it! Link it! is een programma voor leerlingen vanaf 15 jaar die aanleg hebben om op een meer theoretische manier te leren. Leerlingen van Link it! komen van allerlei scholen: van VMBO tot VWO. Elke leerling zit in een lesgroep, maar doorloopt een individueel programma. De leerling werkt onder begeleiding met studiewijzers waarin per vak staat wat gedaan moet worden. De opleiding kan gevolgd worden op verschillende niveaus, ook een combinatie van niveaus is mogelijk. Zo werken we altijd aan het hoogst mogelijke eindresultaat. Als de leerling Link it! heeft afgerond, heeft hij of zij een diploma waarmee doorstroom naar een vervolgopleiding mogelijk is. De Rebound De Rebound bestaat uit een kortdurend traject (drie maanden) en wordt uitgevoerd in de reguliere afdelingen van de Utrechtse School. Gedurende drie maanden werkt de leerling in een klas op de Utrechtse School onder intensieve begeleiding aan het lesprogramma van de eigen school. Er wordt gewerkt aan doelen die ervoor zorgen dat de leerling kan terugkeren naar de eigen school. Aan het einde van de periode vindt een beoordeling plaats. De meeste leerlingen gaan weer terug naar hun eigen school of eventueel naar een andere VO- of MBO-school. 9

10 3. Omgaan met elkaar op de Utrechtse School Bij ons op school is respect een belangrijk begrip. Op de Utrechtse School gaan we op de volgende manier met elkaar om: We respecteren onszelf, anderen en de omgeving We behandelen elkaar zoals we zelf ook behandeld willen worden. We laten de ander in zijn/haar waarde. We zorgen er samen voor dat het in de school en daarbuiten netjes en schoon blijft. We respecteren de werksfeer We zorgen voor een prettige werksfeer en een rustige omgeving, zodat iedereen op een prettige wijze kan werken en leren. We mogen elkaar op een normale manier vragen te stoppen met iets wat storend is. We respecteren elkaars deskundigheid We onderkennen dat iedere leerling en medewerker van de Utrechtse School zijn/haar kwaliteiten heeft. Wie ergens goed in is, kan een ander daarmee helpen. We vragen anderen om hulp als daarmee problemen voorkomen of opgelost kunnen worden. We respecteren afspraken en spreken elkaar daar ook op aan We houden ons aan alle gemaakte afspraken; zowel leerlingen als medewerkers. Dat zijn de algemene schoolafspraken en de afspraken die binnen elke afdeling gelden. We spreken elkaar dus aan op ongewenst gedrag in en rond het gebouw. We respecteren onze eigendommen en die van anderen We komen alleen met toestemming aan de spullen van een ander en zorgen er voor dat alle spullen netjes en onbeschadigd blijven. Dat geldt ook voor het hele gebouw: dat moet gezellig en verzorgd blijven. 10

11 4. Begeleiding op de Utrechtse School Handelingsplan Wij werken handelingsgericht en vanuit een positieve benadering. Iedere leerling heeft zijn eigen plan. In ieder handelingsplan staan resultaten en afspraken voor de onderwijs- en sociaalemotionele ontwikkeling. Het onderwijs van de Utrechtse School gaat uit van wat een leerling nodig heeft. We beschrijven nauwkeurig met welk traject en welke begeleiding we de leerling kunnen ondersteunen om terug te keren naar het reguliere onderwijs. Leerlingen krijgen zicht op hun mogelijkheden en sterke kanten, op een gestructureerde manier wordt gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen en het bieden van nieuwe kansen. Dit kunnen belemmeringen zijn op leergebied, maar ze kunnen ook leervoorwaardelijk, pedagogisch of sociaal-emotioneel van aard zijn. Afspraken leggen we vast in een handelingsplan. Iedere periode van acht weken bespreken we op school of de aanpak nog wel de goede is of dat er iets moet veranderen. Bij die besprekingen zijn docenten en begeleiders aanwezig. Aan de school zijn orthopedagogen, psychologen, schoolmaatschappelijk werkers en de Jeugdgezondheidszorg verbonden. Deze deskundigen observeren, begeleiden of roepen meer specialistische hulp in. Vanzelfsprekend betrekken we de leerling en de ouders bij deze besprekingen en het maken van plannen. Leerlingbegeleiding Elke leerling van de Utrechtse School krijgt een vaste begeleider, een mentor, toegewezen. De mentor is het aanspreekpunt voor deze leerling en onderhoudt contact met de leerling, ouders, stagebegeleiders, hulpverleners, etc. De leerling wordt minimaal vier keer per jaar besproken in een leerling-bespreking. De basis hiervoor is het handelingsplan. Per periode wordt afgesproken aan welke punten wordt gewerkt. De mentor bespreekt dit met de leerling in een mentorgesprek. Samenwerking met kernpartners De Utrechtse School werkt nauw samen met andere scholen en partners om de school. Zo is bij het opstellen van een individueel handelingsplan overleg met de school van herkomst belangrijk. In het handelingsplan kunnen ook gecombineerde arrangementen van onderwijs en zorg worden ingezet. Partners uit het wijkwelzijnswerk, huiswerkbegeleiding of jeugdhulpverlening werken samen aan een uitdagend aanbod voor vrijetijdsbesteding en ondersteuning bij het leren of opgroeien (zoals sociale vaardigheidstraining). De Utrechtse School wil leerlingen een stap verder te helpen; zowel wat betreft leerprestaties als sociale ontwikkeling. De kernpartners van de Utrechtse school (leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en het samenwerkingsverband) kunnen hierin adviseren en begeleiden. Zij vormen samen het ondersteuningsteam van de school en komen regelmatig bij elkaar om te bespreken wat de beste volgende stap is om een leerling te begeleiden in zijn schoolloopbaan en ontwikkeling. Soms is ook specialistische ondersteuning nodig, bijvoorbeeld vanuit het speciaal onderwijs, de jeugd-ggz of Bureau Jeugdzorg. Voor het bespreken van een leerling in het ondersteuningsteam is toestemming nodig; de leerling van 16 jaar of ouder kan die zelf geven, ouders geven toestemming als de leerling jonger is dan 16 jaar. Een vaste medewerker van de Utrechtse School is voorzitter van dit overleg. 11

12 Jeugdgezondheidszorg Preventief geneeskundig onderzoek (PGO) In principe worden alle leerlingen op de Utrechtse School in het tweede schooljaar gezien door de schoolverpleegkundige. Zij overlegt met de jeugdarts welke jongeren wel of niet opgeroepen worden. Dit hangt af van of een jongere al recent gezien is door een jeugdarts of al bekend is bij de Jeugdgezondheidsdienst. Bij het PGO wordt aandacht besteed aan onder andere het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengtegroei en het gewicht, de lichamelijke rijping, de rug en de houding. Er wordt ook gesproken over hoe het gaat op school, thuis, bij het sporten, in de vrije tijd, etc. Bij ernstige problemen kan een leerling doorverwezen worden naar de huisarts of een hulpverleningsinstelling. Bij problemen op school (bijvoorbeeld pesten) neemt de jeugdarts, in overleg met de leerling en de ouders, contact op met de school om een oplossing te bespreken. Ouders zijn altijd welkom bij het PGO. Onderzoek op aanvraag Leerlingen zelf, hun ouders en docenten kunnen een onderzoek of een gesprek aanvragen, bijvoorbeeld vanwege bezorgdheid over groei en ontwikkeling of het algemeen functioneren. Afhankelijk van de vraag heeft de schoolverpleegkundige een gesprek met de leerling of doet onderzoek. Ook hier kan zo nodig een verwijzing volgen naar de huisarts of hulpverleningsinstelling. Soms is er contact met de school. De jeugdarts heeft een beroepsgeheim. Vooral bij het bespreken van privacygevoelige onderwerpen kan dit belangrijk zijn. Om deze reden vindt overleg met de school of andere instanties over individuele leerlingen pas plaats na toestemming van de leerling en/of ouders. School Maatschappelijk Werk Leerlingen kunnen op de Utrechtse School worden aangemeld bij School Maatschappelijk Werk. Ze begeleiden de leerling en ouders bijvoorbeeld in het zoeken naar de juiste hulpverlening. Leerplicht De Utrechtse School werkt nauw samen met de afdeling Leerplicht. Met de leerplichtambtenaar bespreken we een paar maal per jaar het verzuimbeleid van de school door. Enkele malen per schooljaar houdt een medewerker van Leerplicht een spreekuur in de school. Zo proberen we direct ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan. Specialistische ondersteuning Op de Utrechtse School zitten veel leerlingen die met een combinatie van problemen te maken hebben. Dan is zowel ondersteuning op school nodig als in het gezin en de buurt. Vaak zijn er al hulpverleners betrokken bij de leerling en/of het gezin. Dan moet goed worden afgesproken welke ondersteuning wordt geboden en wie daar verantwoordelijk voor is. De Utrechtse School heeft invloed op het stuk school- en beroepsvorming en de dagbesteding. Voor de andere gebieden spelen de kernpartners van de school een belangrijke verbindende en ondersteunende rol. Zij kunnen specialistische hulp inroepen als dat nodig is en samen met de leerling, de ouders en de school zorgen voor de best passende vorm van ondersteuning. 12

13 5. Belangrijke/bijzondere functionarissen Mentor Iedere leerling heeft een mentor. Deze mentor beschikt over alle gegevens en is de contactpersoon voor de leerling en voor de ouders. De mentor bespreekt regelmatig met de leerling hoe het gaat en maakt afspraken tijdens het traject. Als dat nodig of gewenst is, schakelt de mentor in overleg andere functionarissen in. De teamleider De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school met extra aandacht voor roosterverplichtingen, inhoud van het programma, aanwezigheid en absentie. Conciërge Op de Utrechtse School werken verschillende conciërges. Zij zorgen ervoor dat iedereen goed aan het werk kan, door bijvoorbeeld de lokalen en de spullen op orde te hebben. Als er iets kapot is, dan kan dit bij hen gemeld worden. Bij de receptie kunnen leerlingen terecht voor praktische zaken, zoals een aspirine of een pleister. De conciërges zorgen ook voor toezicht en veiligheid in en rond de school. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze goed luisteren naar de medewerkers van de school. De vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er om persoonlijke en vertrouwelijke zaken te behandelen. Dit kan over klachten gaan zoals pesten, racisme, geweld, seksuele intimidatie, etc. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met deze informatie om. De vertrouwenspersonen op de Utrechtse School zijn Janine Zanen en Adri Dijkinga. 13

14 Deel 2 6. De regels van de Utrechtse School Op de Utrechtse School houdt iedereen zich aan de schoolregels: 1. Aanwijzingen van de schoolleiding, docenten en ander personeel worden opgevolgd. Achteraf kenbaar maken en bespreken van bezwaren is natuurlijk altijd mogelijk bij de teamleider. 2. De school verwacht dat de leerling afspraken nakomt en school- en huiswerk goed verzorgt. 3. De leerling heeft ook verantwoordelijkheden tegenover medeleerlingen en houdt duidelijk rekening met hen. Seksistische of racistische uitingen zijn niet toegestaan. 4. Op school is de kleding van de leerling netjes, heel en schoon en belemmert het de communicatie niet. 5. Op school is het bezit, gebruik of onder invloed verkeren van verdovende dan wel geestverruimende middelen en/of alcoholhoudende drank, onder welke naam of vorm dan ook, ten strengste verboden. In geval van misdrijf of strafbare poging daartoe, in de zin van het Wetboek van strafrecht, zoals diefstal, verduistering, belediging, bedreiging, mishandeling, afpersing, vernieling en wapenbezit, wordt de politie ingeschakeld en kan verwijdering volgen. 6. De leerling draagt er zorg voor dat lokalen, gangen, meubels en andere inventaris netjes en onbeschadigd blijven. De leerling of zijn ouders kunnen voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld. 7. De pauzes worden doorgebracht in de kantine of in de buitenruimte, niet in gangen of klaslokalen. De gangen en trapportalen zijn niet bedoeld om er te eten of te drinken. 8. In het gebouw en op het plein van de Utrechtse School wordt niet gerookt. Voor de bovenbouwleerlingen wordt een uitzondering gemaakt, op het schoolplein is een daarvoor aangewezen plaats beschikbaar. 9. Het gebruik van mobiele telefoons en MP3-spelers is tijdens onderwijsactiviteiten niet toegestaan. Leerlingen bewaren deze in de kluisjes. 10. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Gevallen van diefstal, verlies of beschadigingen worden gemeld bij de conciërge of mentor. De school is hiervoor niet aansprakelijk. 11. Fietsen en scooters worden op het schoolplein gestald. Geadviseerd wordt om een stevig kettingslot te gebruiken. De Utrechtse School kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen en of diefstal. Als het de leerling niet lukt om zich aan deze regels en afspraken te houden, dan zijn hier consequenties aan verbonden. Deze variëren van een gesprek met de leerling en/of ouders, het opstellen van een leercontract en/of een schorsing. In het uitzonderlijke geval dat een leerling niet meer welkom is op de Utrechtse School doen we moeite een andere passende plek voor de leerling te vinden. 14

15 7. Aanwezigheid Om leerlingen de juiste begeleiding en ondersteuning te geven, is het belangrijk dat een leerling niet verzuimt. We bereiden leerlingen voor op een andere school of een diploma met stage en/of werk en daar is op tijd komen ook noodzakelijk. Vandaar dat de Utrechtse School heel serieus omgaat met het voorkomen van te laat komen en verzuim. Hieronder kunt u lezen op welke manier we hiermee omgaan. a. Lesuitval en opvang Valt een les om welke reden dan ook uit, dan nemen andere docenten de lessen zoveel mogelijk over of wordt er een alternatief programma gevolgd. Mocht er toch sprake zijn van lesuitval, dan stellen we de ouders hiervan op de hoogte. b. Te laat komen Veel leerlingen op de Utrechtse School hebben moeite om s ochtends op tijd in de les te zijn. Dit een belangrijk ontwikkelpunt waarvoor een strakke procedure is afgesproken. We verwachten leerlingen minstens vijf minuten voor aanvang van de les in de lesruimte. Elke keer als de leerling te laat komt, volgt er een sanctie. Na drie keer te laat komen sturen we een standaardbrief naar de ouders. Na zes keer schakelen we Leerplicht in. c. Afwezigheid en Verzuim Als een leerling vanwege ziekte of om een andere reden niet op school aanwezig kan zijn, dan dienen ouders dit direct, liefst voor aanvang van de les, te melden. Als een leerling niet aanwezig is zonder afmelding, dan neemt de Utrechtse School contact op met ouders. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. d. Ziekte Bij ziekte gelden dezelfde regels als bij afwezigheid. Als een leerling ziek wordt, terwijl hij/zij al op school is, wordt toestemming gevraagd en/of de ouders gebeld voordat een leerling naar huis mag. Afspraken met dokters, fysiotherapeuten, ziekenhuis en dergelijke moeten zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Dit geldt zeker voor regelmatig terugkerende afspraken. Als een leerling langere tijd ziek is, raden we ouders aan contact op te nemen met de mentor, zodat achterstanden snel kunnen worden weggewerkt. Ook kan de jeugdarts ingeschakeld worden bij veelvuldig ziek zijn. Ziekmelden kan telefonisch bij de receptie van de Utrechtse School De ziekmelding kan niet door de leerling zelf of door broers/zussen gedaan worden. e. Bijzonder verlof Bijzonder verlof buiten de schoolvakanties is in sommige gevallen mogelijk. Daar moet wel een geldige reden voor zijn. In alle gevallen waarin u toestemming krijgt voor extra verlof, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Het is niet bedoeld voor extra vakantie. Bijzonder verlof vanwege gewichtige omstandigheden voor minder dan tien schooldagen. Bij bijzondere familieomstandigheden kan de directeur van de school toestemming geven om een kind van school te houden. Het gaat hier om verlof bij: huwelijk, overlijden of jubilea van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste twee dagen); verhuizing (een dag); gezinsuitbreiding (een dag); ziekte, met een schriftelijk goed gemotiveerd advies van een arts. 15

16 Aanvragen: de ouders dienen de aanvraag vooraf in bij de directeur. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, moet het binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur worden voorgelegd. Bijzonder verlof vanwege gewichtige omstandigheden langer dan tien schooldagen. In geval van gewichtige omstandigheden kan voor meer dan tien schooldagen per schooljaar verlof worden aangevraagd. Aanvragen: minimaal één maand van te voren, via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar. Meenemen: een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie van (één van) de gezinsleden. 16

17 8. Organisatie en administratie In de Utrechtse School werken verschillende organisaties samen. Dat vergroot de effectiviteit van ons aanbod en benadrukt de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De samenwerkende organisaties zijn: NUOVO, Willibrord Stichting, Samenwerkingsverband VO/VSO, De Pels, ROC Midden Nederland, ROC ASA en de gemeente Utrecht. Magister Op de Utrechtse School maken we gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem met de naam Magister. Alle medewerkers gebruiken dit systeem om belangrijke gegevens over uw kind te noteren. Het is mogelijk om in te loggen via Magister en zo dit leerlingvolgsysteem te bekijken. U kunt het volgende vinden in Magister: - De agenda met het rooster - Cijfers - Aanwezigheid - Adresgegevens - Administratie o Basisgegevens o Kwadrant met Capaciteiten, Ontwikkeling, Leerprestaties en Leerhouding o Logboek U ontvangt een persoonlijke brief met daarop de inloggegevens. Via de website kunt u inloggen. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij de mentor van uw kind. Zeggenschap Omdat de Utrechtse School volgens de wet geen school is, maar een tijdelijke opvangvoorziening, heeft ze ook geen officiële medezeggenschapsraad. Wel heeft de Utrechtse School een klankbordgroep. Deze groep heeft dezelfde rechten en plichten als een normale medezeggenschapsraad en is verbonden met de moederorganisaties. Ouders zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Klachtenregeling Bij klachten neemt u contact op met de teamleider van de afdeling. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de directeur van de school. De Utrechtse School hanteert de klachtenregeling VO. Als u daar gebruik van wilt maken, verzoeken wij u contact op te nemen met de administratie van de school. Administratie Het is van groot belang dat wij voortdurend op de hoogte zijn van de actuele persoonsgegevens (Naam/Adres/Woonsituatie) van zowel de leerling als de ouders. Bijzonder belangrijk is het telefoonnummer waaronder u altijd bereikbaar bent (calamiteitennummer). 17

18 Onderwijskaart Als een leerling op 1 augustus 18 jaar of ouder is, is de onderwijskaart nodig voor inschrijving op een school. Dat geldt ook als een leerling stage loopt. Met de onderwijskaart schrijft de leerling zich in bij scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg) en volwassenenonderwijs. Meer weten? Kijk op Kosten Lesgeld Leerlingen tot 18 jaar hoeven geen lesgeld te betalen. Leerlingen die per 1 augustus 18 jaar of ouder zijn en ingeschreven staan voor een MBO-opleiding of Vavo, betalen wel lesgeld. Voor het schooljaar is dit 1.065,-. Afhankelijk van het inkomen kan dit lesgeld voor 18+leerlingen en een vergoeding voor schoolkosten worden teruggevraagd, via (Tegemoetkoming Scholieren). Kosten voor beroepspraktijkvorming Leerlingen die het MBO volgen van de Utrechtse School lopen stage: de kosten die daarvoor worden gemaakt (reiskosten, kleding, etc) zijn voor eigen rekening. De tegemoetkoming schoolkosten van DUO - IB-groep is hier onder andere voor bedoeld (zie tegemoetkoming MBO). Voor meer informatie kunt u ook terecht op het steunpunt van DUO - IB-groep. Zij zijn gevestigd op het adres: Herman Gorterstraat 40, 3511 EW Utrecht. Het servicekantoor is iedere werkdag geopend van uur tot uur. Hier kunt u ook terecht voor het invullen van formulieren. Kluisjes Alle leerlingen zijn verplicht een (afsluitbaar) kluisje te huren. Dit kost 15,-. In een kluisje passen bijvoorbeeld een rekenmachine, boeken, maar ook een jas. De schoolleiding controleert de kluisjes regelmatig op inhoud. Activiteiten (U-pas) De hoogte van het bedrag voor activiteiten is vastgesteld op 85,- per leerling. Per schooljaar vinden er allerlei sportieve en culturele activiteiten plaats, maar ook groepsactiviteiten, excursies, Sint- en kerstactiviteiten. De bijdrage is vrijwillig. Leerlingen die in het bezit zijn van een U-pas (zie onderdeel U-pas) en een kopie geven aan de administratie van de school worden vrijgesteld van betaling van dit bedrag. School xtra (U-pas) Iedere inwoner van Utrecht, Nieuwegein, Houten, De Bilt, IJsselstein, Maarssen en Breukelen met een gezinsinkomen tot ,- bruto per jaar komt in aanmerking voor een U-pas. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school. De gemeente Utrecht heeft geld beschikbaar gesteld voor schoolactiviteiten (zoals werkweken) waarvoor ouders van leerlingen (van jaar) een financiële bijdrage moeten leveren. Leerlingen uit de genoemde plaatsen met een U-pas, kunnen tot een bedrag van 100,- per persoon per schooljaar gebruik maken van de activiteiten die de school biedt. Hebben ouders al een U-pas, dan ontvangen ze rechtstreeks informatie van de gemeente Utrecht. Hoe werkt het? De leerling laat de U-pas op school zien bij de administratie. De administratie maakt hiervan een kopie en stuurt deze naar het U-pasbureau. De school ontvangt het geld dat de ouder zou betalen voor de activiteit rechtstreeks van het U-pasbureau. Alleen de school kan de bijdrage bij het U- pasbureau declareren, de ouder ontvangt dus zelf geen geld. 18

19 Tegemoetkoming schoolkosten Voortgezet Onderwijs Per 1 januari 2010 is de Tegemoetkoming Studiekosten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs komen te vervallen. Sinds 1 januari 2010 is het Kindgebonden Budget van de Belastingdienst verhoogd met een deel voor de schoolkosten. Het Kindgebonden Budget is een inkomensafhankelijke Toeslag in de kosten voor opgroeiende kinderen. Ouders krijgen een maandelijks bedrag, dit gebeurt niet altijd automatisch. Een deel van het kindgebonden budget (ongeveer 20,- per maand) is bedoeld voor de schoolkosten. Dit geldt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en MBO-leerlingen. Voor de bedragen en aanvragen verwijzen we naar de website van de belastingdienst, of Tegemoetkoming schoolkosten MBO Voor leerlingen die ingeschreven staan op het MBO kan een tegemoetkoming in de schoolkosten worden aangevraagd. Deze tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. Aanvragen kan op (Tegemoetkoming Ouders). Problemen met de schoolkosten Als u er niet uitkomt met de kosten voor de school van uw kind en u woont in Utrecht, De Meern, of Vleuten, dan kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld Utrecht. Ook voor de kosten van bijvoorbeeld een sportactiviteit kunt u bij hen terecht om mee te kijken naar oplossingen, zodat alle kinderen kunnen meedoen. Zie voor de contactgegevens en meer informatie: Identiteitskaart Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen van 14 jaar en ouder zich kunnen identificeren. Dit kan met een paspoort of een Nederlandse identiteitskaart. Voor de aanmelding is dit noodzakelijk. 14-jarigen kunnen een identiteitskaart bij de gemeente aanvragen. De aanvraag kan worden ingediend vanaf acht weken voordat de leerling 14 jaar wordt en uiterlijk tot de 15 e verjaardag. Om in aanmerking te komen voor een identiteitskaart is het volgende nodig: - een goede recente pasfoto (volgens de laatste normen) - de leerling moet zelf de identiteitskaart aanvragen en afhalen. Het duurt ± 1 week voordat de identiteitskaart geleverd wordt. Meer informatie: Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen, telefoon , website: Verzekeringen De Utrechtse School stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, zoekraken of beschadiging van eigendommen van leerlingen. Voor alle leerlingen is een verzekering afgesloten voor ongevallen op school, tijdens woon-schoolverkeer en tijdens georganiseerde excursies of bijeenkomsten. Deze ongevallen moeten binnen 24 uur door de ouders aan de schooladministratie worden gemeld. Eventuele uitkeringen voor medische hulp en tandheelkundige behandeling vinden alleen plaats als aanvulling op een al bestaande wettelijk verplichte ziektekostenverzekering die voor elk kind moet zijn afgesloten. De verzekering van de school komt daar niet voor in de plaats. De dekking omvat ook een uitkering bij blijvende invaliditeit en/of overlijden ten gevolge van een ongeval als boven omschreven. Deze uitkeringen geschieden ongeacht een bestaande verzekering. 19

20 Bovendien zijn de leerlingen verzekerd tegen schade die zij aan derden toebrengen gedurende de schooltijd en dus gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van de school. Uitkeringen van schade vindt plaats voor zover geen eigen verzekering bestaat. De verzekering betreft overkomen lichamelijk letsel. Materiële schade ten gevolge van een ongeval is verzekerd. Schade aan fietsen en brommers is uitgesloten. We bevelen het aan dat ouders voor hun kind(eren) een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) afsluiten. 20

Schoolgids OPDC Utrecht 2013-2014

Schoolgids OPDC Utrecht 2013-2014 Schoolgids OPDC Utrecht 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 5 Deel 1 1. Wat is het OPDC Utrecht? 7 1.1. Een school op maat voor iedere leerling 7 1.2. Een school die met de ouders samenwerkt 8 1.3. Een actieve

Nadere informatie

OPDC. utrecht. schoolgids. OPDC Utrecht 2014-15 1

OPDC. utrecht. schoolgids. OPDC Utrecht 2014-15 1 OPDC utrecht schoolgids 2014 2015 2014-15 1 2014-15 2 1 2 3 Wat is het? 5 De verschillende afdelingen 8 Begeleiding op het 11 4 5 6 Belangrijke personen in de school 14 Welkom op het! De regels van het

Nadere informatie

OPDC. utrecht. schoolgids. OPDC Utrecht 2015-16 1

OPDC. utrecht. schoolgids. OPDC Utrecht 2015-16 1 OPDC utrecht schoolgids 2015 2016 2015-16 1 2015-16 2 1 2 3 Wat is het? 5 De verschillende afdelingen 8 Begeleiding op het 11 4 5 6 Belangrijke personen in de school 14 Welkom op het! Positive Behavior

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

OPDC. utrecht. schoolgids. OPDC Utrecht

OPDC. utrecht. schoolgids. OPDC Utrecht OPDC utrecht schoolgids 2016 2017 2016-17 1 2016-17 2 1 2 3 Wat is het? 5 De verschillende afdelingen 8 4 5 6 Belangrijke personen in de school 14 Contactgegevens: Organisatie en Wie werken er bij het

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2017-2018 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2017-2018. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl)

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) Juli 2014 De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) In dit boekje staat de volgende informatie: De mensen die op school werken blz. 3 t/m 12 Een plattegrond van de

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Verzuimprotocol Emmacollege

Verzuimprotocol Emmacollege Verzuimprotocol Emmacollege Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Oosterschelderegio 2 Inhoud Leerplicht Kwalificatieplicht Vrijstelling van inschrijvingsplicht Vrijstellingen

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Je toekomst maak je met Altra

Je toekomst maak je met Altra 2017-2018 ALTRA COLLEGE WATERLAND Je toekomst maak je met Altra WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College Waterland! Altra College Waterland is een school met kleine klassen en veel individuele

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

regels en afspraken

regels en afspraken regels en afspraken 2015-2016 Regels en afspraken Daar waar een grote groep mensen samen is, zijn regels en afspraken belangrijk. Ze gelden voor iedereen. We werken en leren in een veilig klimaat, op basis

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012 Montessori College Locatie Berg en Dalseweg Verzuimprotocol 2011-2012 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken Wat gebeurt er op school om het verzuimbeleid

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

even bijtanken Doorstart

even bijtanken Doorstart Doorstart even bijtanken Welkom bij schakelopvang De Doorstart Waarom naar De Doorstart? Je bent nog (partieel) leerplichtig maar het kan zijn dat het niet zo lekker loopt op school. Misschien doordat

Nadere informatie

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk Huisregels Kijkduin In deze huisregels staan belangrijke afspraken over de manier waarop we op het Maris College met elkaar omgaan en hoe we een ordelijk en veilig schoolklimaat kunnen houden. 1.Respect

Nadere informatie

VMBO Putten. Spelregels

VMBO Putten. Spelregels VMBO Putten Spelregels 2017 2018 Inhouds opgave Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen als de sfeer goed is, ZO GAAN WE MET ELKAAR

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid uur uur uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid uur uur uur Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken

Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken Het schoolklimaat: visie, regels en afspraken Algemeen: het klimaat op school; de visie In ons leer- en leefklimaat, waarin de leerling centraal staat, vormen veiligheid en wederzijds respect de basis.

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. www.lereninzeeland.nl

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. www.lereninzeeland.nl Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten www.lereninzeeland.nl Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Inhoudsopgave Leerplicht...4 Kwalificatieplicht... 4 Vrijstelling van

Nadere informatie

Verzuimboekje 2012-2013

Verzuimboekje 2012-2013 Verzuimboekje 2012-2013 Inhoudsopgave Schoolregels 2012-2013 (gedeelte over afwezigheid)... 3 Verzuimprocedure 2012/2013 voor 1 e en 2 e fase Oosterlicht Nieuwegein... 4 Rode Kaart 2012/2013 (procedure

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Sint-Jan

Verzuimprotocol Sint-Jan Verzuimprotocol Sint-Jan Inleiding Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren!

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren! zakboekje Buitenpost schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. Normaal Verkort lesrooster lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Deze minigids is bedoeld voor iedereen die dagelijks met onze school te maken heeft: als leerling, ouder of

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie