Schoolgids Utrechtse School

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Utrechtse School 2012-2013"

Transcriptie

1 Schoolgids Utrechtse School

2 Inhoud Woord vooraf Deel 1 1. Wat is de Utrechtse School? 6 2. De verschillende afdelingen 8 3. Omgaan met elkaar op de Utrechtse School Begeleiding op de Utrechtse School Belangrijke/bijzondere functionarissen 13 Deel 2 6. De regels van de Utrechtse School Aanwezigheid Organisatie en administratie Wie werken er bij de Utrechtse School? Jaarplanning 22 Contactgegevens OPDC Utrecht Wittevrouwenkade CR Utrecht Postbus BN Utrecht E W utrechtseschool.nl 2

3 3

4 Woord vooraf Welkom op de Utrechtse School! De Utrechtse School brengt veel deskundigheid samen in een bijzondere voorziening. Het ministerie van OCW heeft ons de status van een orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC) gegeven. Onze opdracht is om leerlingen binnen twee jaar weer terug te schakelen naar het reguliere onderwijs. De leerlingen blijven ingeschreven bij de school van herkomst (de moederschool ). De Utrechtse School is dus een tijdelijke opvangvoorziening. Op de Utrechtse School volgen leerlingen een prima opleiding, waardoor ze goed worden voorbereid op hun toekomst. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en werken handelingsgericht om hun persoonlijke doelen waar te maken. We werken hierin samen met verschillende onderwijs- en ondersteuningsorganisaties in Utrecht en omgeving. Docenten ondersteunen en begeleiden de leerlingen bij het leren en het bereiken van hun doelen. Er is veel persoonlijke aandacht voor leerlingen en hun talenten. We willen door maatwerk uit onze leerlingen halen wat er in zit. Daarom hebben we naast theorielokalen ook bijzondere werkplekken, zoals een garage en een restaurantkeuken. In deze schoolgids kunt u lezen op welke manier wij de leerlingen centraal stellen. In het eerste deel krijgt u meer informatie over de Utrechtse School, zodat u zich een goed beeld kunt vormen en weet wat u van ons kunt verwachten als uw kind bij ons naar school gaat. In het tweede deel geven we u belangrijke praktische informatie en beschrijven we wat wij van u en de leerlingen verwachten. Op deze manier bouwen we met elkaar aan een veilige en stimulerende leeromgeving voor alle leerlingen. Erg trots zijn we op de resultaten van schooljaar Ongeveer 100 leerlingen zijn succesvol teruggeplaatst of doorgeschakeld naar het reguliere onderwijs (VO en MBO), het speciaal onderwijs of naar werk. Daarvan verlieten 25 leerlingen de school met een diploma arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent (AKA, niveau 1 MBO) en 13 leerlingen behaalden een VMBO-TL diploma. Geen enkele leerling is gezakt. Ook al blijven leerlingen hier soms maar een korte periode, we willen dat iedereen zich hier welkom voelt! Ik wens alle leerlingen dan ook een fijne tijd toe op de Utrechtse School. Ik wil de ouders bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking. Want we zijn samen verantwoordelijk om de schoolloopbaan van de leerling weer op de rails te krijgen. Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen, dan vindt u achter in de gids namen en contactgegevens zodat u direct bij de juiste persoon terecht kunt. Vragen staat natuurlijk altijd vrij! Namens het team van de Utrechtse School, Kees Brouwer Directeur 4

5 5

6 Deel 1 1. Wat is de Utrechtse School? De Utrechtse School is bedoeld voor alle leerlingen van 12 tot 18+ jaar uit het VO en MBO in de regio Utrecht die de aansluiting met het regulier onderwijs dreigen te verliezen of verloren hebben. Leerlingen gaan samen met deskundige begeleiders en docenten aan de slag om de schoolloopbaan verder in te vullen of weer op de rails te krijgen. We bieden een passende leeromgeving met maatwerk: elke leerling krijgt een programma met een eigen didactische invulling dat past bij zijn of haar behoeften en mogelijkheden. We begeleiden iedere leerling naar school, diploma of werk. Alleen leerlingen met een advies voor de Utrechtse School worden toegelaten. Het Schakel Loket van het Samenwerkingsverband VO/VSO toetst of de leerling voldoet aan de plaatsingscriteria. Als dat zo is ontvangt de aanmelder van het Schakel Loket een schriftelijk advies en een aanmeldingsformulier voor de Utrechtse School. Een school op maat voor iedere leerling Op onze school zitten ongeveer 150 leerlingen. Wij kennen alle leerlingen persoonlijk, niemand loopt hier verloren rond. De leerlingen zullen zelf ook (bijna) iedereen leren kennen en kennismaken met de medewerkers die niet dagelijks voor de klas staan. Wij zijn een echte gemeenschap waarin je leert verantwoordelijk voor elkaar te zijn. We werken in kleine groepen. Leerlingen krijgen ondersteuning van docenten en andere medewerkers. Regelmatig overlegt de mentor met leerling en ouders, zo wordt stap voor stap gewerkt aan het beste resultaat. We doen veel leuke dingen, maar daarnaast zijn er natuurlijk ook de gewone vakken zoals iedereen die krijgt op elke school. De meeste leerlingen blijven niet zo lang op de Utrechtse School. Sommigen doen alleen een schakelprogramma en gaan na drie maanden weer verder op hun eigen school. Andere leerlingen blijven maximaal twee jaar. Het komt soms voor dat een leerling langer dan twee jaar blijft, maar de noodzaak daarvan moet dan via een handelingsplan aangetoond worden. In de tijd op de Utrechtse School krijgen leerlingen een goede opleiding die past bij wat zij kunnen, daarna stromen ze door naar vervolgonderwijs op een reguliere school, naar werk of naar een combinatie van die twee. Een school die met ouders samenwerkt De Utrechtse School heeft veel contact met ouders. Ouders zijn voor ons partners, we betrekken hen zoveel mogelijk bij het onderwijs op de Utrechtse School; zowel voor, tijdens als na schooltijd. Samen willen we ervoor zorgen dat de leerling goed onderwijs krijgt en zich goed ontwikkelt. Dat betekent ook: wederzijdse verplichtingen en elkaar aanspreken. Ouders betrekken we bij de intake en we overleggen regelmatig hoe het met hun kind gaat. Ouders kunnen voor vragen altijd terecht bij de mentor van hun kind. Soms betrekken we ook overige familieleden, vrienden en andere belangrijke mensen uit de omgeving van een leerling bij de (leer)ontwikkeling op de Utrechtse School. Zo kunnen we leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen. Overal waar ouders staat, kan ouders/verzorgers worden gelezen 6

7 Een schooljaar is opgedeeld in vijf periodes. Elke periode sluiten we af met een rapportage, waarbij het rapport en het handelingsplan voor die periode met de leerling en de ouders wordt besproken. In overleg met de mentor kunnen aanvullende contactafspraken gemaakt worden. Een actieve school Brede school activiteiten Op de Utrechtse School krijgen leerlingen ruime kansen om zich te ontwikkelen. Tijdens de lessen zelf, maar ook door goed met elkaar om te gaan, maatschappelijke stages, zinvolle vrijetijdsbesteding, sport en creativiteit. Daarom werken we samen met partners die voor onze leerlingen activiteiten organiseren als aanvulling op het onderwijsprogramma. Een gezonde school Er is veel aandacht voor sport en bewegen. Maar ook gezonde voeding is nodig om goed te kunnen presteren. In de pauzes bieden we daarom gezond eten aan voor leerlingen en medewerkers. De leerlingkantine is een kwartier voor het begin van de lessen open tot een kwartier na afloop van de laatste onderwijsactiviteit. De leerlingen zorgen zelf voor het opruimen van het afval. We vinden het ook belangrijk dat een leerling verantwoordelijkheid leert nemen voor een gezond lichaam: niet roken, geen alcohol, geen drugs. Die beschadigen de hersenen en zorgen vaak voor problemen. Een veilige school De Utrechtse School voldoet aan de wettelijke eisen voor veiligheid op school. Regelmatig vragen we de leerlingen, ouders en medewerkers of ze zich veilig voelen op school en wat eventueel beter kan. Ook andere mensen houden zich daarmee bezig, zoals de Arbocoördinator, de bedrijfshulpverlener en de vertrouwenspersonen. Een school gericht op de toekomst Op de Utrechtse School staat werken aan de toekomst centraal. Een diploma is belangrijk, maar een diploma in een vak wat je niet leuk vindt, heeft niet zoveel waarde. Uitvinden wat de leerling wil en kan en een leerling voorbereiden op zijn eigen toekomst is waar het echt om gaat. Dat kan betekenen dat een leerling teruggaat naar de school van herkomst, dat er een goede bovenbouw wordt gezocht of dat een diploma wordt behaald. Leerlingen stromen bij ons nooit uit met alleen maar een diploma, maar ook met een concreet plan waarin staat wat zij gaan doen als het traject klaar is. De zorg en begeleiding van de Utrechtse School stopt niet als een leerling uitstroomt naar werk of een vervolgopleiding. Leerlingen worden warm overgedragen, in overleg professioneel begeleid en nog twee jaar lang gevolgd. Een school waar we verwachten dat leerlingen aanwezig zijn Om leerlingen de juiste begeleiding en ondersteuning te geven, is het belangrijk dat een leerling niet verzuimt. We bereiden leerlingen voor op een andere school of een diploma met stage en/of werk en daar is op tijd komen ook noodzakelijk. We werken daarom heel serieus met de leerlingen aan op tijd komen en niet verzuimen. In deel 2 kunt u meer lezen over deze procedure. 7

8 2. De verschillende afdelingen Onderbouw Start it! Start it! is voor leerlingen die wel naar het voortgezet onderwijs gaan, maar voor wie nog niet duidelijk is welke school het beste is en welke ondersteuning en begeleiding zij nodig hebben. Bij Start it! volgt de leerling een gewoon onderwijsprogramma met verschillende vakken. De leerling kan alles in het voor hem of haar juiste tempo doen en krijgt veel persoonlijke begeleiding. Er is intensief contact met de ouders. Start it! duurt maximaal een jaar. Als de leerling klaar is, zijn er verschillende mogelijkheden. De leerling gaat terug naar één van de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht en/of omgeving of de leerling stroomt door naar de middenbouw van de Utrechtse School. Middenbouw Make it! De middenbouw bestaat uit het tweede en derde leerjaar van het voortgezet onderwijs. De leerlingen zijn doorgestroomd vanuit Start it! of zijn zij-instromers vanuit het reguliere onderwijs. Net als in de onderbouw volgt de leerling een gewoon onderwijsprogramma met verschillende vakken. De leerling kan alles in het voor hem of haar juiste tempo doen en krijgt veel persoonlijke begeleiding. Er is intensief contact met de ouders. Om de leerling goed op de toekomst voor te bereiden, besteden we veel aandacht aan sectororiëntatie; de leerling maakt kennis met alle richtingen waaruit gekozen kan worden. In principe stromen de leerlingen van de middenbouw terug naar het reguliere onderwijs. Daarnaast zijn er leerlingen die doorstromen naar de bovenbouw en via de Utrechtse School het diplomatraject afleggen. Wat nodig is wordt vastgesteld via het periodieke handelingsplan. Bovenbouw Do it! Do it! is een opleiding voor leerlingen vanaf 15 jaar die zich het beste in een praktische omgeving verder ontwikkelen. Het programma is gebaseerd op leren-door-doen. De leerling volgt een programma op school en loopt stage. Op school zijn diverse werkplaatsen waar aan projecten gewerkt wordt. Per project kan gekozen worden uit verschillende sectoren: horeca, zorg/welzijn, handel, administratie. Daarnaast volgt de leerling vakken als Nederlands, Engels en rekenen. Na Do it! kan de leerling instromen in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO niveau 2) of wordt de leerling begeleid naar een baan. Een combinatie van werken en leren is natuurlijk ook mogelijk. De meeste leerlingen verlaten de school met het AKA-diploma (arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent). 8

9 Link it! Link it! is een programma voor leerlingen vanaf 15 jaar die aanleg hebben om op een meer theoretische manier te leren. Leerlingen van Link it! komen van allerlei scholen: van VMBO tot VWO. Elke leerling zit in een lesgroep, maar doorloopt een individueel programma. De leerling werkt onder begeleiding met studiewijzers waarin per vak staat wat gedaan moet worden. De opleiding kan gevolgd worden op verschillende niveaus, ook een combinatie van niveaus is mogelijk. Zo werken we altijd aan het hoogst mogelijke eindresultaat. Als de leerling Link it! heeft afgerond, heeft hij of zij een diploma waarmee doorstroom naar een vervolgopleiding mogelijk is. De Rebound De Rebound bestaat uit een kortdurend traject (drie maanden) en wordt uitgevoerd in de reguliere afdelingen van de Utrechtse School. Gedurende drie maanden werkt de leerling in een klas op de Utrechtse School onder intensieve begeleiding aan het lesprogramma van de eigen school. Er wordt gewerkt aan doelen die ervoor zorgen dat de leerling kan terugkeren naar de eigen school. Aan het einde van de periode vindt een beoordeling plaats. De meeste leerlingen gaan weer terug naar hun eigen school of eventueel naar een andere VO- of MBO-school. 9

10 3. Omgaan met elkaar op de Utrechtse School Bij ons op school is respect een belangrijk begrip. Op de Utrechtse School gaan we op de volgende manier met elkaar om: We respecteren onszelf, anderen en de omgeving We behandelen elkaar zoals we zelf ook behandeld willen worden. We laten de ander in zijn/haar waarde. We zorgen er samen voor dat het in de school en daarbuiten netjes en schoon blijft. We respecteren de werksfeer We zorgen voor een prettige werksfeer en een rustige omgeving, zodat iedereen op een prettige wijze kan werken en leren. We mogen elkaar op een normale manier vragen te stoppen met iets wat storend is. We respecteren elkaars deskundigheid We onderkennen dat iedere leerling en medewerker van de Utrechtse School zijn/haar kwaliteiten heeft. Wie ergens goed in is, kan een ander daarmee helpen. We vragen anderen om hulp als daarmee problemen voorkomen of opgelost kunnen worden. We respecteren afspraken en spreken elkaar daar ook op aan We houden ons aan alle gemaakte afspraken; zowel leerlingen als medewerkers. Dat zijn de algemene schoolafspraken en de afspraken die binnen elke afdeling gelden. We spreken elkaar dus aan op ongewenst gedrag in en rond het gebouw. We respecteren onze eigendommen en die van anderen We komen alleen met toestemming aan de spullen van een ander en zorgen er voor dat alle spullen netjes en onbeschadigd blijven. Dat geldt ook voor het hele gebouw: dat moet gezellig en verzorgd blijven. 10

11 4. Begeleiding op de Utrechtse School Handelingsplan Wij werken handelingsgericht en vanuit een positieve benadering. Iedere leerling heeft zijn eigen plan. In ieder handelingsplan staan resultaten en afspraken voor de onderwijs- en sociaalemotionele ontwikkeling. Het onderwijs van de Utrechtse School gaat uit van wat een leerling nodig heeft. We beschrijven nauwkeurig met welk traject en welke begeleiding we de leerling kunnen ondersteunen om terug te keren naar het reguliere onderwijs. Leerlingen krijgen zicht op hun mogelijkheden en sterke kanten, op een gestructureerde manier wordt gewerkt aan het wegnemen van belemmeringen en het bieden van nieuwe kansen. Dit kunnen belemmeringen zijn op leergebied, maar ze kunnen ook leervoorwaardelijk, pedagogisch of sociaal-emotioneel van aard zijn. Afspraken leggen we vast in een handelingsplan. Iedere periode van acht weken bespreken we op school of de aanpak nog wel de goede is of dat er iets moet veranderen. Bij die besprekingen zijn docenten en begeleiders aanwezig. Aan de school zijn orthopedagogen, psychologen, schoolmaatschappelijk werkers en de Jeugdgezondheidszorg verbonden. Deze deskundigen observeren, begeleiden of roepen meer specialistische hulp in. Vanzelfsprekend betrekken we de leerling en de ouders bij deze besprekingen en het maken van plannen. Leerlingbegeleiding Elke leerling van de Utrechtse School krijgt een vaste begeleider, een mentor, toegewezen. De mentor is het aanspreekpunt voor deze leerling en onderhoudt contact met de leerling, ouders, stagebegeleiders, hulpverleners, etc. De leerling wordt minimaal vier keer per jaar besproken in een leerling-bespreking. De basis hiervoor is het handelingsplan. Per periode wordt afgesproken aan welke punten wordt gewerkt. De mentor bespreekt dit met de leerling in een mentorgesprek. Samenwerking met kernpartners De Utrechtse School werkt nauw samen met andere scholen en partners om de school. Zo is bij het opstellen van een individueel handelingsplan overleg met de school van herkomst belangrijk. In het handelingsplan kunnen ook gecombineerde arrangementen van onderwijs en zorg worden ingezet. Partners uit het wijkwelzijnswerk, huiswerkbegeleiding of jeugdhulpverlening werken samen aan een uitdagend aanbod voor vrijetijdsbesteding en ondersteuning bij het leren of opgroeien (zoals sociale vaardigheidstraining). De Utrechtse School wil leerlingen een stap verder te helpen; zowel wat betreft leerprestaties als sociale ontwikkeling. De kernpartners van de Utrechtse school (leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en het samenwerkingsverband) kunnen hierin adviseren en begeleiden. Zij vormen samen het ondersteuningsteam van de school en komen regelmatig bij elkaar om te bespreken wat de beste volgende stap is om een leerling te begeleiden in zijn schoolloopbaan en ontwikkeling. Soms is ook specialistische ondersteuning nodig, bijvoorbeeld vanuit het speciaal onderwijs, de jeugd-ggz of Bureau Jeugdzorg. Voor het bespreken van een leerling in het ondersteuningsteam is toestemming nodig; de leerling van 16 jaar of ouder kan die zelf geven, ouders geven toestemming als de leerling jonger is dan 16 jaar. Een vaste medewerker van de Utrechtse School is voorzitter van dit overleg. 11

12 Jeugdgezondheidszorg Preventief geneeskundig onderzoek (PGO) In principe worden alle leerlingen op de Utrechtse School in het tweede schooljaar gezien door de schoolverpleegkundige. Zij overlegt met de jeugdarts welke jongeren wel of niet opgeroepen worden. Dit hangt af van of een jongere al recent gezien is door een jeugdarts of al bekend is bij de Jeugdgezondheidsdienst. Bij het PGO wordt aandacht besteed aan onder andere het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengtegroei en het gewicht, de lichamelijke rijping, de rug en de houding. Er wordt ook gesproken over hoe het gaat op school, thuis, bij het sporten, in de vrije tijd, etc. Bij ernstige problemen kan een leerling doorverwezen worden naar de huisarts of een hulpverleningsinstelling. Bij problemen op school (bijvoorbeeld pesten) neemt de jeugdarts, in overleg met de leerling en de ouders, contact op met de school om een oplossing te bespreken. Ouders zijn altijd welkom bij het PGO. Onderzoek op aanvraag Leerlingen zelf, hun ouders en docenten kunnen een onderzoek of een gesprek aanvragen, bijvoorbeeld vanwege bezorgdheid over groei en ontwikkeling of het algemeen functioneren. Afhankelijk van de vraag heeft de schoolverpleegkundige een gesprek met de leerling of doet onderzoek. Ook hier kan zo nodig een verwijzing volgen naar de huisarts of hulpverleningsinstelling. Soms is er contact met de school. De jeugdarts heeft een beroepsgeheim. Vooral bij het bespreken van privacygevoelige onderwerpen kan dit belangrijk zijn. Om deze reden vindt overleg met de school of andere instanties over individuele leerlingen pas plaats na toestemming van de leerling en/of ouders. School Maatschappelijk Werk Leerlingen kunnen op de Utrechtse School worden aangemeld bij School Maatschappelijk Werk. Ze begeleiden de leerling en ouders bijvoorbeeld in het zoeken naar de juiste hulpverlening. Leerplicht De Utrechtse School werkt nauw samen met de afdeling Leerplicht. Met de leerplichtambtenaar bespreken we een paar maal per jaar het verzuimbeleid van de school door. Enkele malen per schooljaar houdt een medewerker van Leerplicht een spreekuur in de school. Zo proberen we direct ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan. Specialistische ondersteuning Op de Utrechtse School zitten veel leerlingen die met een combinatie van problemen te maken hebben. Dan is zowel ondersteuning op school nodig als in het gezin en de buurt. Vaak zijn er al hulpverleners betrokken bij de leerling en/of het gezin. Dan moet goed worden afgesproken welke ondersteuning wordt geboden en wie daar verantwoordelijk voor is. De Utrechtse School heeft invloed op het stuk school- en beroepsvorming en de dagbesteding. Voor de andere gebieden spelen de kernpartners van de school een belangrijke verbindende en ondersteunende rol. Zij kunnen specialistische hulp inroepen als dat nodig is en samen met de leerling, de ouders en de school zorgen voor de best passende vorm van ondersteuning. 12

13 5. Belangrijke/bijzondere functionarissen Mentor Iedere leerling heeft een mentor. Deze mentor beschikt over alle gegevens en is de contactpersoon voor de leerling en voor de ouders. De mentor bespreekt regelmatig met de leerling hoe het gaat en maakt afspraken tijdens het traject. Als dat nodig of gewenst is, schakelt de mentor in overleg andere functionarissen in. De teamleider De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school met extra aandacht voor roosterverplichtingen, inhoud van het programma, aanwezigheid en absentie. Conciërge Op de Utrechtse School werken verschillende conciërges. Zij zorgen ervoor dat iedereen goed aan het werk kan, door bijvoorbeeld de lokalen en de spullen op orde te hebben. Als er iets kapot is, dan kan dit bij hen gemeld worden. Bij de receptie kunnen leerlingen terecht voor praktische zaken, zoals een aspirine of een pleister. De conciërges zorgen ook voor toezicht en veiligheid in en rond de school. Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze goed luisteren naar de medewerkers van de school. De vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er om persoonlijke en vertrouwelijke zaken te behandelen. Dit kan over klachten gaan zoals pesten, racisme, geweld, seksuele intimidatie, etc. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met deze informatie om. De vertrouwenspersonen op de Utrechtse School zijn Janine Zanen en Adri Dijkinga. 13

14 Deel 2 6. De regels van de Utrechtse School Op de Utrechtse School houdt iedereen zich aan de schoolregels: 1. Aanwijzingen van de schoolleiding, docenten en ander personeel worden opgevolgd. Achteraf kenbaar maken en bespreken van bezwaren is natuurlijk altijd mogelijk bij de teamleider. 2. De school verwacht dat de leerling afspraken nakomt en school- en huiswerk goed verzorgt. 3. De leerling heeft ook verantwoordelijkheden tegenover medeleerlingen en houdt duidelijk rekening met hen. Seksistische of racistische uitingen zijn niet toegestaan. 4. Op school is de kleding van de leerling netjes, heel en schoon en belemmert het de communicatie niet. 5. Op school is het bezit, gebruik of onder invloed verkeren van verdovende dan wel geestverruimende middelen en/of alcoholhoudende drank, onder welke naam of vorm dan ook, ten strengste verboden. In geval van misdrijf of strafbare poging daartoe, in de zin van het Wetboek van strafrecht, zoals diefstal, verduistering, belediging, bedreiging, mishandeling, afpersing, vernieling en wapenbezit, wordt de politie ingeschakeld en kan verwijdering volgen. 6. De leerling draagt er zorg voor dat lokalen, gangen, meubels en andere inventaris netjes en onbeschadigd blijven. De leerling of zijn ouders kunnen voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld. 7. De pauzes worden doorgebracht in de kantine of in de buitenruimte, niet in gangen of klaslokalen. De gangen en trapportalen zijn niet bedoeld om er te eten of te drinken. 8. In het gebouw en op het plein van de Utrechtse School wordt niet gerookt. Voor de bovenbouwleerlingen wordt een uitzondering gemaakt, op het schoolplein is een daarvoor aangewezen plaats beschikbaar. 9. Het gebruik van mobiele telefoons en MP3-spelers is tijdens onderwijsactiviteiten niet toegestaan. Leerlingen bewaren deze in de kluisjes. 10. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Gevallen van diefstal, verlies of beschadigingen worden gemeld bij de conciërge of mentor. De school is hiervoor niet aansprakelijk. 11. Fietsen en scooters worden op het schoolplein gestald. Geadviseerd wordt om een stevig kettingslot te gebruiken. De Utrechtse School kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen en of diefstal. Als het de leerling niet lukt om zich aan deze regels en afspraken te houden, dan zijn hier consequenties aan verbonden. Deze variëren van een gesprek met de leerling en/of ouders, het opstellen van een leercontract en/of een schorsing. In het uitzonderlijke geval dat een leerling niet meer welkom is op de Utrechtse School doen we moeite een andere passende plek voor de leerling te vinden. 14

15 7. Aanwezigheid Om leerlingen de juiste begeleiding en ondersteuning te geven, is het belangrijk dat een leerling niet verzuimt. We bereiden leerlingen voor op een andere school of een diploma met stage en/of werk en daar is op tijd komen ook noodzakelijk. Vandaar dat de Utrechtse School heel serieus omgaat met het voorkomen van te laat komen en verzuim. Hieronder kunt u lezen op welke manier we hiermee omgaan. a. Lesuitval en opvang Valt een les om welke reden dan ook uit, dan nemen andere docenten de lessen zoveel mogelijk over of wordt er een alternatief programma gevolgd. Mocht er toch sprake zijn van lesuitval, dan stellen we de ouders hiervan op de hoogte. b. Te laat komen Veel leerlingen op de Utrechtse School hebben moeite om s ochtends op tijd in de les te zijn. Dit een belangrijk ontwikkelpunt waarvoor een strakke procedure is afgesproken. We verwachten leerlingen minstens vijf minuten voor aanvang van de les in de lesruimte. Elke keer als de leerling te laat komt, volgt er een sanctie. Na drie keer te laat komen sturen we een standaardbrief naar de ouders. Na zes keer schakelen we Leerplicht in. c. Afwezigheid en Verzuim Als een leerling vanwege ziekte of om een andere reden niet op school aanwezig kan zijn, dan dienen ouders dit direct, liefst voor aanvang van de les, te melden. Als een leerling niet aanwezig is zonder afmelding, dan neemt de Utrechtse School contact op met ouders. Ongeoorloofd verzuim wordt altijd doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. d. Ziekte Bij ziekte gelden dezelfde regels als bij afwezigheid. Als een leerling ziek wordt, terwijl hij/zij al op school is, wordt toestemming gevraagd en/of de ouders gebeld voordat een leerling naar huis mag. Afspraken met dokters, fysiotherapeuten, ziekenhuis en dergelijke moeten zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden. Dit geldt zeker voor regelmatig terugkerende afspraken. Als een leerling langere tijd ziek is, raden we ouders aan contact op te nemen met de mentor, zodat achterstanden snel kunnen worden weggewerkt. Ook kan de jeugdarts ingeschakeld worden bij veelvuldig ziek zijn. Ziekmelden kan telefonisch bij de receptie van de Utrechtse School De ziekmelding kan niet door de leerling zelf of door broers/zussen gedaan worden. e. Bijzonder verlof Bijzonder verlof buiten de schoolvakanties is in sommige gevallen mogelijk. Daar moet wel een geldige reden voor zijn. In alle gevallen waarin u toestemming krijgt voor extra verlof, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Het is niet bedoeld voor extra vakantie. Bijzonder verlof vanwege gewichtige omstandigheden voor minder dan tien schooldagen. Bij bijzondere familieomstandigheden kan de directeur van de school toestemming geven om een kind van school te houden. Het gaat hier om verlof bij: huwelijk, overlijden of jubilea van bloed- of aanverwanten in de eerste graad (ten hoogste twee dagen); verhuizing (een dag); gezinsuitbreiding (een dag); ziekte, met een schriftelijk goed gemotiveerd advies van een arts. 15

16 Aanvragen: de ouders dienen de aanvraag vooraf in bij de directeur. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, moet het binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur worden voorgelegd. Bijzonder verlof vanwege gewichtige omstandigheden langer dan tien schooldagen. In geval van gewichtige omstandigheden kan voor meer dan tien schooldagen per schooljaar verlof worden aangevraagd. Aanvragen: minimaal één maand van te voren, via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar. Meenemen: een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie van (één van) de gezinsleden. 16

17 8. Organisatie en administratie In de Utrechtse School werken verschillende organisaties samen. Dat vergroot de effectiviteit van ons aanbod en benadrukt de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De samenwerkende organisaties zijn: NUOVO, Willibrord Stichting, Samenwerkingsverband VO/VSO, De Pels, ROC Midden Nederland, ROC ASA en de gemeente Utrecht. Magister Op de Utrechtse School maken we gebruik van een digitaal leerlingvolgsysteem met de naam Magister. Alle medewerkers gebruiken dit systeem om belangrijke gegevens over uw kind te noteren. Het is mogelijk om in te loggen via Magister en zo dit leerlingvolgsysteem te bekijken. U kunt het volgende vinden in Magister: - De agenda met het rooster - Cijfers - Aanwezigheid - Adresgegevens - Administratie o Basisgegevens o Kwadrant met Capaciteiten, Ontwikkeling, Leerprestaties en Leerhouding o Logboek U ontvangt een persoonlijke brief met daarop de inloggegevens. Via de website kunt u inloggen. Als u vragen heeft, kunt u terecht bij de mentor van uw kind. Zeggenschap Omdat de Utrechtse School volgens de wet geen school is, maar een tijdelijke opvangvoorziening, heeft ze ook geen officiële medezeggenschapsraad. Wel heeft de Utrechtse School een klankbordgroep. Deze groep heeft dezelfde rechten en plichten als een normale medezeggenschapsraad en is verbonden met de moederorganisaties. Ouders zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Klachtenregeling Bij klachten neemt u contact op met de teamleider van de afdeling. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de directeur van de school. De Utrechtse School hanteert de klachtenregeling VO. Als u daar gebruik van wilt maken, verzoeken wij u contact op te nemen met de administratie van de school. Administratie Het is van groot belang dat wij voortdurend op de hoogte zijn van de actuele persoonsgegevens (Naam/Adres/Woonsituatie) van zowel de leerling als de ouders. Bijzonder belangrijk is het telefoonnummer waaronder u altijd bereikbaar bent (calamiteitennummer). 17

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2013-2014. De schoolgids geeft niet alleen informatie over Scala in Teteringen, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids is niet

Nadere informatie

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van

&meer. Groen is... Buitenpost. Voeding & Gezondheid. Groene economie. Groene techniek. Plant & Productie 2014-2015. VMBO-groen is onderdeel van Groen is... Voeding & Gezondheid Groene economie Groene techniek Plant & Productie &meer Buitenpost 2014-2015 Groen & Recreatie Plant & Productie Voeding & Gezondheid Bloem & Design Groene economie Groene

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef 1 woord vooraf Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de beknopte schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat

SCHOOLGIDS. Inspecteur Boelensschool. Onderwijs op maat SCHOOLGIDS Inspecteur Boelensschool Inspecteur Onderwijs op maat Boelensschool Onderwijs 2014/2015 op maat I Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave 5 Algemene Informatie 7 Voorwoord 8 1. Inspecteur

Nadere informatie

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo @het pallas Schoolgids 2015-2016 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Welkom@het Pallas Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: 0318 624500 6715 CW Ede Fax:

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 Esborg

schoolgids 2014/2015 Esborg schoolgids 2014/2015 Esborg Inhoud 1 De Esborg 1.1 School voor praktijkonderwijs 2 Schoolpraktijk 2.1 Voor wie? 2.2 Toelating 2.3 De onderwijsorganisatie 2.4 De lestijden 2.5 Onderwijstijd 2.6 Absentie

Nadere informatie