Scholen voor Jongeren/ Jongeren voor Scholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholen voor Jongeren/ Jongeren voor Scholen"

Transcriptie

1 Scholen voor Jongeren/ Jongeren voor Scholen Startinformatie voor preventiemedewerkers

2 Ik mag mezelf zijn en groeien in de richting die ik wil. (Pieter, 21 jaar, Gent)

3 3 Dag preventiemedewerker Proficiat met je nieuwe job. Jij gaat aan het werk in een school. Je werkt binnen het project Scholen voor Jongeren Jongeren voor scholen. Of afgekort: het JoJo-project. Deze startbaan is een unieke kans om ervaring op te doen en een opleiding te volgen. We vinden het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over je contract, je job en de opleidingen die je nog kan volgen. Daarom krijg je deze korte brochure. Heb je toch nog vragen? Contacteer ons dan gerust. De JoJo-coördinatoren Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten - AgODi Hendrik Consciencegebouw - Kamer 2M08 Koning Albert II- laan BRUSSEL Tel of Fax

4 4 1. Wat is jouw TAAK ALS preventiemedewerker? Als preventiemedewerker vervul je een brugfunctie tussen de school, de leerlingen en de ouders en ben je een aanspreekpunt voor de leerlingen. In elke tewerkstelling kan het takenpakket er een beetje anders uitzien. Dat hangt af van de school waar je gaat werken. Je mag ook zelf aangeven welke taken je het meest ziet zitten. Hieronder vind je een opsomming van taken die je kan doen. 1. Leerlingen helpen zodat ze niet diep in de problemen komen Meedoen met acties op school tegen drugs, pesten of racisme Luisteren naar leerlingen met problemen en een oplossing zoeken Contact leggen met moeilijke leerlingen Zware problemen niet zelf oplossen maar de leerling verwijzen naar de leerlingenbegeleider of het CLB Extra toezicht houden in moeilijke klassen 2. Leerlingen begeleiden Leerlingen aanmoedigen om in zichzelf te geloven, om hun best te doen Sociale vaardigheden aanleren, normen en waarden bijbrengen. Leerlingen aanspreken op hun taalgebruik, beleefdheid, verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen, voorkomen Meewerken met opvoeders en leerlingenbegeleiders Wanneer een leerling ziek wordt op school of een ongeval heeft: contact opnemen met de ouders, een dokter of het ziekenhuis 3. Contact leggen met ouders Luisteren naar de ouders en hun opmerkingen doorgeven aan de school Ondersteunen van gesprekken als tolk/ vertaler 4. Activiteiten begeleiden Bedenken, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten: uitstappen, sportdag, opendeurdag, projectweek Activiteiten van de leerlingenraad steunen Activiteiten organiseren op momenten dat de leerlingen geen les hebben Activiteiten uitwerken met organisaties uit de buurt rond de school Huiswerkklassen begeleiden Informatieavonden organiseren voor ouders: over de werking van de school, diploma-uitreiking 5. De werking van de school verbeteren Voorstellen doen om de werking van de school te verbeteren Doorgeven aan de school welke problemen bij veel leerlingen voorkomen Ideeën geven en actie ondernemen voor beter ingerichte klassen, refter of speelplaats Meewerken aan de promotie van de school

5 5 Mijn levenservaring gebruik ik om goede raad te geven aan leerlingen. Sabrina, 23 jaar, Genk 6. Bewaken dat leerlingen het schoolreglement naleven Bewaken en aanmoedigen dat leerlingen zich veilig gedragen in het verkeer Bewaken en aanmoedigen dat leerlingen het milieu respecteren Vandalisme en overlast in de school tegengaan en bespreekbaar maken Toezicht houden op de speelplaats en tussenkomen als regels overtreden worden Afwezigheden opnemen 8. Dit behoort niet tot jouw takenpakket: toezicht en leerlingen begeleiden buiten de school (mag alleen als er nog een andere leraar bij is) eindverantwoordelijkheid dragen busbegeleiding EHBO Leerlingen vervoeren met je eigen wagen of die van iemand anders 7. Gevorderde taken Leerlingen die spijbelen opvolgen, telefoneren met de ouders of op huisbezoek gaan Tussenbeide komen bij problemen tussen leerlingen onderling en samen een oplossing zoeken Mededelingen van de school aan de ouders bezorgen Leerlingen begeleiden die een alternatieve straf kregen van de school

6 6 2. Wie DOET WAT? Ik heb veel con een soort balie De school: is jouw werkgever, je tekent samen het contract beslist over je uurrooster beslist over je verlofaanvragen: vormingsverlof, gewoon verlof bezorgt je officiële documenten: tewerkstellingsattest, C4 (bij ontslag of einde contract) Je coach: legt uit wat je taken zijn en stelt je voor aan de collega s vertelt aan de leerlingen wat jij doet op school, waarom jij daar bent zorgt dat je genoeg informatie hebt om je job te doen geeft je constructieve feedback, zodat jij weet wat je sterke punten zijn en je werkpunten schrijft een evaluatie aan het einde van je contract zoekt samen met jou naar een geschikte opleiding of vorming zit minstens één keer per maand met je samen, voor een gesprek over je werk. De coach schrijft een verslag daarvan. is de persoon waar je altijd bij terecht kan. Met vragen of opmerkingen. Ook als er problemen zijn of gewoon omdat je iets leuk hebt meegemaakt Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en de JoJo-coördinatie: betaalt je loon, vakantiegeld en eindejaarspremie volgt ook de administratie rond je tewerkstelling op betaalt het inschrijvingsgeld van je opleiding terug beantwoordt al je vragen over het JoJo-project komt misschien eens op bezoek voor een gesprek met jou en met je coach over je job en je opleiding. Je weet steeds vooraf wanneer de JoJo-coördinator langskomt.

7 ontact met leerlingen maar met lie tussen ons. (Soumaya, 19 jaar, Brussel) 7

8 8 3. JOUW contract Wat is een startbaan? Als JoJo-preventiemedewerker werk je in een startbaan. Dat is een job speciaal voor jongeren onder 26 jaar die bij de VDAB ingeschreven staan als werkzoekende. Zo krijg je de mogelijkheid om ervaring op te doen en veel bij te leren. Hoe lang loopt jouw contract? Je hebt een contract van 1 jaar. Wat is een proefperiode? In jouw contract staat dat je proefperiode 3 maanden duurt. Tijdens die periode kijkt jouw werkgever, de school dus, of je geschikt bent voor de job. En jij kan ervaren of de job je wel ligt. Je kan in die 3 maanden makkelijk ontslag nemen en je werkgever kan je zonder veel moeite ontslaan. Na de proefperiode is dat veel moeilijker. Kan de school het startbaancontract verlengen? Ja, de school kan je contract verlengen. Maar er zijn twee voorwaarden. Ten eerste moet jouw werkgever, de school, akkoord zijn. Ten tweede moet je tijdens je startbaan een opleiding gevolgd hebben. Het is heel belangrijk dat je zo snel mogelijk start met een opleiding. Wanneer stopt het startbaancontract? Normaalgezien stop je na een jaar. Je kan langer werken als je een verlenging aanvraagt (zie hierboven). Maar het kan ook sneller gedaan zijn door vroegtijdig ontslag. Je werkgever kan je ontslaan om dringende redenen. Dit kan als er ernstige feiten gebeurd zijn waardoor de samenwerking tussen jou en de school onmogelijk is geworden. Of misschien beslissen jij en je werkgever samen dat het beter is om er mee te stoppen. Of je neemt zelf ontslag omdat je ander werk hebt. Ik voel mij Michiel, 20 jaar, T

9 9 4. AFWEZIG OMDAT JE ZIEK BENT Ik ben ziek en kan niet gaan werken. Wat moet ik doen? Laat zo snel mogelijk aan de school weten dat je niet kan komen. Doe dat op tijd, ruim voor het uur waarop je normaal start. Breng nadien het doktersattest mee naar school. Dat is belangrijk want anders ben je ongewettigd afwezig. Vraag bij het begin van je tewerkstelling na op school wie je precies moet verwittigen en welke afspraken er zijn. Ziek op een opleidingsdag. Wat moet ik doen? Laat zo snel als mogelijk aan de leraar van je opleiding weten dat je niet kan komen. En je hebt een doktersattest nodig. Anders ben je ongewettigd afwezig. Krijg ik nog loon uitbetaald tijdens mijn ziekte? De eerste 30 dagen van de ziekte wordt je loon gewoon verder betaald. Vanaf de 31ste dag krijg je een uitkering van het ziekenfonds. Waarschuw dus je ziekenfonds, zodra je weet dat je voor een lange periode ziek zal zijn. Wat is ongewettigd afwezig? Je bent ongewettigd afwezig als je de school niet tijdig op de hoogte brengt of als je geen doktersattest kan voorleggen. De school meldt dat ook zo aan het Ministerie voor Onderwijs en Vorming. Voor deze dagen zal je geen loon krijgen. mij al thuis tussen de collega s. jaar, Tienen.

10 10 Dit is een kans, een ni

11 11 5. Verlof NEMEN Hoeveel verlof heb ik? Dat verschilt van school tot school. Je hebt alleszins dezelfde verlofregeling als het secretariaatspersoneel van de school. Vraag dus zelf na hoeveel dagen je hebt en hoe je verlof aanvraagt. Je verlofregeling staat in het arbeidscontract. Wat is sollicitatieverlof? Tijdens het eerste jaar van je startbaan heb je recht op sollicitatieverlof. Dat betekent dat je vrij krijgt om te gaan solliciteren. De uren voor en na de sollicitatie moet je natuurlijk wel op je werk zijn. Breng steeds de school vooraf op de hoogte als je sollicitatieverlof neemt. nieuwe start. (Yücel, 24 jaar, Anderlecht)

12 12 6. Opleiding OF vorming VOLGen Welke vormingen kan ik volgen? Vormingen van de JoJo-coördinatie: De coördinatie organiseert regelmatig vormingen die nuttig zijn voor je job als preventiemedewerker. Deze vormingen zijn gratis. Je wordt hiervoor uitgenodigd via je coach. Neem ook regelmatig een kijkje op onze website, hier kan je je ook inschrijven. vorming op be/jojo Vormingen van de school: De school moet ervoor zorgen dat jij je goed kan inwerken in de school en zo je taken goed kan uitvoeren. Daarom is het belangrijk dat jij ook mag deelnemen aan vormingsmomenten voor leerkrachten, pedagogische studiedagen Hoe kies ik een individuele opleiding? Je kiest een opleiding die aansluit bij je eigen interesses en vaardigheden. Deze opleiding moet ervoor zorgen dat je na het JoJo-project een geschikte job zal vinden. Het is niet altijd gemakkelijk om een geschikte opleiding te vinden. Je kan hierbij steeds hulp vragen aan je coach. Hoe kan ik mijn diploma van het secundair onderwijs behalen? Het tweedekansonderwijs (TKO): In een Centrum voor Volwassenenonderwijs volg je algemene vorming ASO of je combineert de opleiding aanvullende algemene vorming met een diplomagerichte opleiding uit het TSO of BSO. Een lijst van deze diplomagerichte opleidingen kan je vinden in bijlage 1. Een lijst van centra voor volwassenenonderwijs htm Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap: je plant zelf wanneer je examen wilt afleggen naargelang de beschikbare data. Je moet zelf je cursussen bijeenzoeken en de leerstof zelfstandig verwerken examencommissie Welke andere opleidingen kan ik volgen? VDAB: diverse opleidingen en aanbod van andere organisaties Syntra: beroepsgerichte opleidingen Centra voor Basiseducatie: lezen, schrijven en andere basisvaardigheden www. basiseducatie.be Centra voor Volwassenenonderwijs: hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding

13 13 Heb ik recht op vormingsverlof? De JoJo-coördinatie moedigt de scholen aan om vormingsverlof te geven. Scholen kunnen je maximaal twee dagen per week verlof geven om een opleiding te volgen terwijl je doorbetaald wordt. Let op: dit is een gunst van de school, de school is niet verplicht om dit te geven. Je kan hier dus best over overleggen met je coach en de directie. Hoe kan ik mijn inschrijvingsgeld laten terugbetalen? Het Ministerie van Onderwijs en Vorming betaalt het inschrijvingsgeld van je opleiding terug tot een maximum van 350 c per semester. Je kan enkel je inschrijvingsgeld terugvragen van opleidingen die erkend zijn door de VDAB. Hobbycursussen worden niet terugbetaald. Je moet hiervoor eerst een aanvraag indienen bij de JoJo-coördinatie. Wanneer je een goedkeuring krijgt, kan je het geld terugvragen. De stappen die je moet volgen, kan je vinden in bijlage 2. Dit werk combineren met 2 kinderen: dat lukt perfect. Sanne, 24 jaar, Peer

14 14 7. wat na Je STARTBAAN? Je contract is bijna afgelopen? twee tips: 1. Start je zoektocht naar nieuw werk op tijd. Wacht niet tot de laatste week. 2. Volg trajectbegeleiding bij een jobcoach van de VDAB. Die zoekt samen met jou naar een toffe nieuwe job. Meer informatie over trajectbegeleiding en contactpersonen vind je in bijlage 3. Het JoJo- project opent veel deuren op professioneel vlak. (Salima, 20 jaar, Antwerpen)

15 . 15

16 16 BELANGRIJK Introductie voor preventiemedewerkers Twee razend interessante doe- en denkdagen - Kom alles te weten over de job: hoe begin je eraan? - Deel ervaringen met andere jonge preventiewerkers - Oefen: contact leggen, grenzen trekken, omgaan met agressie - Ken je rechten en plichten als werknemer - Weet welke opleidingen je nog kan volgen Wij verwachten alle beginnende preventiemedewerkers op deze cursus. Waar en wanneer? Vraag aan je coach of surf naar Ik weet altijd hoe mijn dag begint, maar nooit wat er daarna zal komen. Silvia, 24 jaar, Diest

17 17 Bijlage 1 Diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs De volgende opleidingen of combinaties van opleidingen leiden, in combinatie met het certificaat van de opleiding aanvullende algemene vorming (TSO of BSO), tot een diploma secundair onderwijs. Let op: Om het diploma secundair onderwijs te behalen moet je dus zowel de diplomagerichte opleiding als de aanvullende algemene vorming volgen en voltooien. Studiegebied Opleiding/combinatie van opleidingen Rangschikking volgens onderwijsvorm en -graad Auto Fietsenmaker + Mecanicien bromfietsen en BSO 3 + BSO 3 tuinmateriaal Koetswerkhersteller BSO 3 Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens TSO 3 Bijzondere educatieve Vrachtwagenchauffeur BSO 3 noden Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale TSO 3 uitsluiting Boekbinden Manueel boekbinder TSO 3 Bouw Dakdekker metalen dak + loodgieter (studiegebied BSO 3 + BSO 3 Koeling en warmte) Metselaar BSO 3 Polyvalent dakdekker BSO 3 Schilder-decorateur BSO 3 Chemie Chemie TSO 3 Farmaceutisch technisch assistent TSO 3 Grafische technieken Digitaal drukker TSO 3 Fotografie TSO 3 TSO 3 Multimedia operator TSO 3 Offsetdrukker rotatie TSO 3

18 18 Studiegebied Opleiding/combinatie van opleidingen Rangschikking volgens onderwijsvorm en -graad Webdesigner TSO 3 Webontwikkelaar TSO 3 Webserverbeheerder TSO 3 Handel Boekhouden-informatica TSO 3 Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO 3 Maritiem medewerker TSO 3 Secretariaat - talen TSO 3 Hout Binnenschrijnwerker BSO 3 Buitenschrijnwerker BSO 3 Daktimmerman BSO 3 Interieurbouwer BSO 3 Meubelmaker BSO 3 Koeling en warmte Airco-technieker TSO 3 Installateur centrale verwarming TSO 3 Koeltechnieker TSO 3 Loodgieter + dakdekker metalen dak (studiegebied BSO 3 + BSO 3 Bouw) Monteur centrale verwarming + installateur BSO 3 + BSO 3 individuele gasverwarming Monteur centrale verwarming + loodgieter BSO 3 + BSO 3 Monteur centrale verwarming + technieker BSO 3 + TSO 3 centrale verwarming Monteur klimatisatie BSO 3 Sanitair installateur BSO 3 Lichaamsverzorging Schoonheidsverzorging TSO 3 TSO 3 Mechanica-elektriciteit BMBE-lasser + MIG/MAG-lasser BSO 3 + BSO 3

19 19 Studiegebied Opleiding/combinatie van opleidingen Rangschikking volgens onderwijsvorm en -graad BMBE-lasser + TIG-lasser BSO 3 + BSO 3 Buisfitter staal + Buisfitter kunststof BSO 3 + BSO 3 Computeroperator TSO 3 Draaier frezer BSO 3 Hersteller witgoed BSO 3 Industrieel elektrotechnisch installateur BSO 3 Lasser monteerder BSO 3 Matrijzenmaker BSO 3 MIG/MAG-lasser + TIG-lasser BSO 3 + BSO 3 Netwerktechnicus TSO 3 Onderhoudsmecanicien TSO 3 Plaatlasser BSO 3 PLC technieker TSO 3 Podiumtechnicus TSO 3 Productieoperator verspaning TSO 3 Technieker aandrijfsystemen TSO 3 Personenzorg Jeugd- en gehandicaptenzorg TSO 3 Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang BSO 3 Begeleider in de kinderopvang BSO 3 Polyvalent verzorgende/thuis- en bejaardenzorg BSO 3 Tandartsassistent TSO 3 Textiel Regelaar tapijt/fluweelweefmachines TSO 3 Regelaar weefmachines TSO 3 Tapijt/fluweelwever TSO 3 Toerisme Toerisme en onthaal TSO 3

20 20 Studiegebied Opleiding/combinatie van opleidingen Rangschikking volgens onderwijsvorm en -graad Voeding Brood en banket TSO 3 Grootkeukenkok BSO 3 Grootkeukenverantwoordelijke BSO 3 Hotel TSO 3 Hotelbedrijf BSO 3 Keukenverantwoordelijke BSO 3 Kok BSO 3 Traiteur-banketaannemer BSO 3 Slagerij en vleeswaren TSO 3 Verantwoordelijke brasserie taverne bistro BSO 3 Zaalverantwoordelijke BSO 3 Bron: Het aanbod van het Centrum voor Volwassenenonderwijs in jouw buurt vind je op deze website: Je vindt er ook alle adressen. Als je geïnteresseerd bent om een opleiding te volgen, neem je best rechtstreeks contact op met het CVO. Ik grijp de kans om mijn diploma secundair te halen. Klaartje, 19 jaar, Hasselt

21 21 Bijlage 2: procedure tot aanvraag van terugbetaling opleidingskosten Volg deze stappen: 1. Je maakt in samenspraak met de school de keuze voor een bepaalde opleiding. Voor sommige opleidingen zal je een toelatingsproef moeten doen. Wanneer je iets gekozen hebt en toelating hebt regel je met de school het uurrooster. 2. Nadien vraag je opleidingscheques aan door: te bellen op het gratis nummer langs te lopen in de plaatselijke werkwinkel te surfen naar (hier ook alle info) 3. Je geeft de vormingsorganisatie en de kosten van de opleiding door. VDAB kan dan meedelen hoeveel je (eventueel) zelf nog moet bijdragen. 4. Jij of je coach stuurt het document vormingsaanvraag (Word) per naar de JoJo-coördinatie. Met een mail laten wij jou weten wat je volledig, gedeeltelijk of niet zal terugbetaald krijgen. 5. Je ontvangt een overschrijving voor het verschuldigde bedrag aan opleidingscheques en houdt na betaling het betalingsbewijs bij. 6. De opleidingscheques komen bij jou aan. 7. Je vult het document Vereffeningsborderel voor een gevolgde opleiding door een JoJo-startbaner (Word) in, neemt dit mee naar de vormingsinstelling en overhandigt de opleidingscheques om de vorming te betalen. Het vereffeningsborderel met een stempel van de vormingsinstelling wordt samen met het betalingsbewijs opgestuurd naar de JoJo-coördinatie. 8. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming stort het bedrag aan jou terug, dit tot een maximum van 350 c per semester. De vermelde documenten kan je terugvinden op

22 22 Bijlage 3 Info trajectbegeleiding Om jou en je coach nog beter te ondersteunen tijdens de tewerkstelling in het kader van ons startbanenproject kan je bij de VDAB gebruik maken van trajectbegeleiding. Hierdoor wordt het voor jou gemakkelijker om na je tewerkstelling een andere job te vinden een opleiding te kiezen De trajectbegeleiding kan volgens onderstaand schema verlopen. Wat Wanneer Uitleg Afspraak met trajectbegeleider 3 maand na indiensttreding Als je geïnteresseerd bent in trajectbegeleiding van de VDAB, kan je aan je coach vragen om een afspraak te maken met een trajectbegeleider van de lokale werkwinkel. Het kan zinvol zijn dat je coach ook aanwezig is bij dit eerste gesprek. Opstellen van opleidingsplan 3 maand na indiensttreding Je weet niet wat je wilt studeren en je weet ook niet welke studierichtingen er allemaal zijn. Een trajectbegeleider kan je hiermee helpen. Bemiddeling naar werk 3 maand voor uitdiensttreding Het is niet altijd gemakkelijk om na afloop van je contract werk te vinden. Een trajectbegeleider kan je begeleiden bij het zoeken naar vacatures en bij sollicitaties. Hij zal met jou bespreken welk soort werk bij je past en of er vacatures zijn die bij jou passen. Je wordt ook aangemoedigd om te gaan solliciteren en je kunt gebruikmaken van sollicitatieverlof. Meer informatie over trajectbegeleiding door de VDAB kan je vinden op Wanneer je geïnteresseerd bent in trajectbegeleiding kan je contact opnemen met de contactpersoon van jouw regio.

23 23 AMB-REGIO Contactpersoon adres Telefoon Antwerpen Jana Verbaendert Mechelen Griet Cortebeeck Turnhout Guy Meerts Gent Kristien De Clercq Sint-Niklaas Marijke Aerts Aalst Tineke Van Vooren Leuven Mickey Vangramberen Vilvoorde Christine Nys Hasselt Hilde Geys Tongeren Peter Claes Oostende Nicole Decombel Brugge Tamara Van Dycke Kortrijk Virginie Meyfroot Colofon Verantwoordelijk uitgever Guy Janssens, Administrateur-generaal; Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Eindredactie Stephanie Bawin, Coördinatie Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Charlotte Laridaen, Coördinatie Startbanenproject Scholen voor Jongeren - Jongeren voor Scholen Mieke Santermans, Agentschap voor Onderwijscommunicatie Grafische vormgeving: Ingrid Van Rintel, Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, afdeling Communicatie Foto s Jo Valvekens, Redactie Klasse - Maks! Druk Agentschap voor Facilitair Management, Facilitaire Diensten Digitale Drukkerij Depotnummer: D/2010/3241/472 Uitgave: augustus 2012

24

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming schooljaar 2015-2016 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 Aarschot

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee

DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT. Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken CENTRUMREGLEMENT Maatschappelijke zetel: Don Bosco Onderwijscentrum vzw - Don Boscolaan 15-3050 Oud- Heverlee DON BOSCO HALLE Centrum Leren & Werken Welkom in ons

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht

Handleiding voor de leerkracht Handleiding voor de leerkracht ASO BSO TSO KSO Wijs! aan t werk (WAW) www.wijsaantwerk.be WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. op de gewone arbeidsmarkt. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel

Onze Nieuwe Toekomst vzw. Werken. op de gewone arbeidsmarkt. ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw Werken op de gewone arbeidsmarkt ONTmoetingsdagen Werk aan de Winkel Onze Nieuwe Toekomst vzw is een beweging van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking. We willen

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste leerwerkplek

Op zoek naar de juiste leerwerkplek Inleiding Voor je ligt de leerwerkwijzer van JOB. Deze leerwerkwijzer is speciaal ontwikkeld voor mbo ers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Dan werk je het grootste gedeelte van je opleiding,

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR

SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT HEILIGE HARTEN SECUNDAIR Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring 1 Pedagogisch project 5 2 Engagementsverklaring 6 Deel II Reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 9 2 Onze

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2011-2012

CENTRUMREGLEMENT CVO DE AVONDSCHOOL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHOOLJAAR 2011-2012 CENTRUMREGLEMENT CV DE AVNDSCHL met vestigingen in Torhout, Koekelare, Izegem, Bredene en Roeselare SCHLJAAR 2011-2012 BC 26-05-2011 Schoolraad 27-05-2011 RVB 22-06-2011 Centrumreglement CV DE AVNDSCHL

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen:

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe job, stel je je waarschijnlijk een heleboel vragen: > Hoe moet ik mij inschrijven als werkzoekende? > Waar vind ik passende werkaanbiedingen? > Hoe stel ik mij voor

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Competenties van de toeleider

Competenties van de toeleider Competenties van de toeleider Toeleiders zijn brugfiguren die werken in een integratie- en inburgeringscontext. Dit document geeft je een volledig overzicht van je functie. Het beschrijft de competenties

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Je vertrekt niet van nul. Leeftijd

Je vertrekt niet van nul. Leeftijd lleen gaan wonen Vele jongeren kijken uit naar de dag dat ze op eigen benen kunnen staan. Voor sommigen is dat als ze op kot gaan, voor anderen gaat die droom in vervulling op het moment dat ze alleen,

Nadere informatie

Hoe werkt de uitzendsector?

Hoe werkt de uitzendsector? Hoe werkt de uitzendsector? Opgelet: deze presentatie is een onderdeel van een opleiding van een halve dag over hoe de uitzendsector werkt. Deze presentatie kan handvaten bieden om beter gewapend contact

Nadere informatie

Wat na de universiteit?

Wat na de universiteit? Wat na de universiteit? INhoudstafel 1. VOORWOORD...2 GEBRUIKTE AFKORTINGEN...3 2. PROCEDURES OVER WERKEN...4 2.1. THINGS TO DO BIJ AFSTUDEREN... 4 2.1.1. Jezelf inschrijven als werkzoekende...4 2.1.2.

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie