Afscheid Vrijdag 13 mei was het Vale Augustus!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afscheid Vrijdag 13 mei was het Vale Augustus!"

Transcriptie

1 Afscheid Vrijdag 13 mei was het Vale Augustus! Op donderdag 23 juni aanstaande nemen we afscheid van onze collega Guus Hendrichs s.j. Guus is de laatste jezuïet die nog op het Canisius werkzaam is. Zijn vertrek betekent dan ook het einde van een tijdperk. De jezuïeten hebben het Canisius College gesticht en in 1900 de school in Nijmegen gevestigd. Zij hebben de school vormgegeven. Hoewel het motto Haal eruit wat erin zit! toen niet uitdrukkelijk als zodanig werd gebruikt, werd er wel degelijk vanuit die gedachte gewerkt. Dat blijkt uit de grote aandacht die er was voor kwaliteit van het onderwijs en voor begeleiding en ondersteuning van de leerlingen enerzijds en cultuur, sport en ontspanning anderzijds. Natuurlijk wil het Canisius College ook na het vertrek van de laatste jezuïet geïnspireerd blijven worden om goed onderwijs en goede zorg voor leerlingen te kunnen geven. Daartoe zijn er volop mogelijkheden. Op de afscheidsbijeenkomst zal de filosoof professor W. Derkse een toespraak houden over spiritualiteit en zingeving in het onderwijs. Sedert 1967 was Guus werkzaam op onze school, als docent klassieke talen, vele jaren ook als conrector, als plaatsvervangend rector, sectordirecteur en afdelingsleider. Al die functies en taken heeft hij steeds met grote inzet en toewijding vervuld. Hij wilde uitdrukkelijk contact hebben en houden met de leerlingen; daarom koos hij er voor om afdelingsleider te worden, bij de reorganisatie van de schoolleiding enige jaren geleden. We zullen zijn werkkracht, ervaring en wijsheid gaan missen. Namens heel veel leerlingen en alle medewerkers dank ik Guus van harte voor zijn jarenlange toegewijde inzet voor onze school. Afscheid vijf collega s, Op donderdag 7 juli zal de school wederom afscheid nemen van een grote dosis ervaring en toewijding voor onze school en onze leerlingen. Aan het einde van dit jaar gaan Marie-José van Beek, docente lichamelijke opvoeding, Alex Jaspers, docent tekenen, handvaardigheid en techniek, Margriet Knops, docente wiskunde, Ton Rutten, technisch onderwijsassistent natuurkunde en Dick Volmer, docent Duits, de school verlaten. Zij hebben niet alleen met hart en ziel gewerkt om goed onderwijs te verzorgen, maar daarnaast ook veel gedaan om het leven op school voor onze leerlingen en medewerkers beter en aangenamer te maken. Het gaat o.a. om de volgende uiteenlopende dingen: tomeloze inzet bij Actie Adoptie, een groep van leerlingen en docenten die gelden inzamelt voor de derde wereld, jarenlang secretaris MR en GMR, docententoneel, grote inzet voor ict, vooral in de pionierstijd, organisatie van reizen o.a. naar Berlijn. Elk van deze vijf collega s heeft op zijn eigen wijze extra bijdragen geleverd om van onze school een goede plek om te leren en te werken te maken. Daarvoor dank ik hen namens vele duizenden leerlingen en vele medewerkers van harte. Willem Wijnakker, Locatiedirecteur. Diploma-uitreikingen. Het eerste tijdvak van het centraal examen is voorbij; veel leerlingen nemen een korte vakantie in een warm oord; docenten zijn druk bezig met de correctie; allemaal zien we uit naar de eerste uitslagen. Op woensdag 15 juni wordt de uitslag voor de vmbo-t leerlingen bekend gemaakt en en dag later voor de leerlingen van de havo en het vwo. Voor diegenen die een cijfer moeten of willen verbeteren is er het tweede tijdvak op dinsdag 21 en woensdag 22 juni. Die uitslagen zijn een week later bekend en dan komen de diploma-uitreikingen Donderdag 30 juni vmbo-t; vrijdag 1 juli havo en dinsdag 5 juli vwo. Aangezien het aantal geslaagde havo kandidaten naar verwachting hoog zal zijn, zal de diploma-uitreiking voor hen op vrijdag 1 juli beginnen om uur en niet om uur. De overige twee avonden beginnen wel om uur. Het beloven weer drie feestelijke avonden te worden!

2 Beheerszaken Beheer Het is een enerverend jaar geweest, waarin veel zaken door de technische dienst zijn opgepakt. De volgende grote projecten komen volgende schooljaar aan bod: Toiletten De renovatie van de toiletgroepen bij de aula staat in de planning voor de tweede helft van het jaar. Fietsenstalling De laatste weken is de fietsenstalling vergroot. Met de start van het nieuwe schooljaar worden de leerlingen geholpen snel aan de nieuwe indeling te wennen, zodat het vrijblijvend neerzetten en de daarmee samenhangende schades, ook afgelopen zullen zijn. Leerlingenplein Met het verbeteren van het terrein zijn ook nieuwe parkeerplaatsen gemaakt op het achterste deel van het terrein. Het plein voor de leerlingen wordt met ingang van het nieuwe schooljaar autovrij. Wel wordt het plein iets kleiner door de uitbouw van de nieuwe gymzaal. Nieuwe gymzaal Met de bouw van de nieuwe gymzaal wordt na de zomervakantie gestart. De nieuwe zaal wordt volgens de planning voor 30 januari opgeleverd. We hebben alle redenen om aan te nemen dat de planning ook gehaald gaat worden. Mede door gebruik te maken van het sportveld en de vorig jaar gerealiseerde fitnessruimte zullen de lessen lichamelijke opvoeding nagenoeg zonder uitval gewoon doorgaan. Kangoeroewedstrijd Op 18 maart hebben zo n leerlingen in Nederland meegedaan aan de jaarlijkse kangoeroewedstrijd. Zij deden dit tegelijk met leerlingen uit 29 andere Europese landen en ook uit andere werelddelen. Allen hebben zich 75 minuten over een dertigtal puzzelachtige wiskundeopgaven gebogen. Hierbij wordt per land de lay-out van de vragen aangepast, maar blijft de opgave in wezen hetzelfde. Er zijn voor onze school twee versies: wizbrain voor de brugklas, de tweede en 3 VMBO en wizprof voor de andere klassen. Op onze locatie hebben een kleine 250 leerlingen meegedaan. Daarbij sprong Patrick Pijnappel uit 4VE erboven uit. Van de VWO leerlingen die er landelijk meededen is hij derde geworden met een score van 125 punten van de 150. De hoogst behaalde score in deze categorie was 131,25, de tweede score 127,50. Voorwaar een felicitatie waard. Beste brugklasser van onze school was Stijn Wiegerinck. Hij behaalde een score van 104,25 punten. Landelijk gezien liet hij daarmee 99% van de brugklasleerlingen die meededen achter zich. In het tweede leerjaar was Finn Smeets de beste van de school in de categorie HAVO ( 2465 deden er landelijk in deze categorie mee, 95% hadden minder punten) en op 2 VWO won Lucas Weerheijm ( Daar deden 5807 leerlingen mee en hij liet 97% achter zich). Max van Koolwijk moest zich als enige vertegenwoordiger op 3 VMBO meten met 1043 andere leerlingen. Met zijn score van 61,25 punten was hij 81% te slim af. Goed gedaan. Op 3 VWO was Lieke Claassen de beste op school. Landelijk deden 3483 leerlingen mee en ze won van 79 %. Op 4 HAVO was het Jim Konings ( 453 mededingers en 95% achter zich), op 5 VWO Dominique de Kemp (673 mededingers en 96 % achter zich). Veel leerlingen vonden het leuk om mee te doen. Die zie ik misschien volgend jaar weer terug. Er waren er ook die het bar moeilijk vonden. Dit eens maar nooit weer! Het is en blijft elk jaar weer een uitdaging. Met dank aan diegenen die zo aardig waren die middag te surveilleren. Tot volgend jaar op vrijdag 17 maart 2006? Maria Aalbers, docente wiskunde.

3 Filosofie, Aflevering 4: Identiteit. Afgelopen week stemde een meerderheid van de Nederlanders tegen de voorgestelde Europese grondwet. De dagen voor de stemdag voerden de voor-en tegenstanders fel campagne om toch nog zoveel mogelijk mensen aan hun kant te krijgen. De voorstanders vinden dat de grondwet nodig is om allerlei zaken goed te kunnen regelen, zoals bescherming tegen het terrorisme, economische stabiliteit en de voortgang van de Europese eenwording. Juist tegen dit laatste punt kwamen de tegenstanders met argumenten. Een van de meeste populaire tegenargumenten die ik heb gehoord, is dat van het gevaar dat ons land door de grondwet niet meer Nederland zou kunnen zijn. De grondwet zou een bedreiging zijn voor het typische Nederlandse. Het werd me echter niet duidelijk wat ze daarmee bedoelen. Duidelijk is wel dat je hier te maken hebt met een echt filosofisch probleem, zoals dat meestal het geval is met dit soort redenen. Het probleem dat hierachter schuilt, is dat van de identiteit. Identiteit wil zeggen dat je jezelf bent, dat je de persoon bent die je van nature bent. Het tegenargument luidt dus: de Europese grondwet is een bedreiging voor de Nederlandse identiteit. Nederland zou niet meer zichzelf kunnen zijn Je kunt je dan echter meteen afvragen: wat betekent het dan om Nederlander te zijn? Of anders gesteld: wat houdt het Nederlanderschap van nature in? Wat is die Nederlandse identiteit die hier schijnbaar bedreigd wordt? En algemeen filosofisch geformuleerd: wanneer ben je jezelf en wanneer niet? Zo zie je maar weer dat achter de actuele maatschappelijke discussies en de argumenten die mensen hanteren om hun standpunt te verdedigen veel vragen van filosofische aard schuilen. Maar het mag duidelijk zijn: het tegenargument roept meer vragen op dan dat het antwoorden schept. Iets wat de gebruikers ervan blijkbaar niet in de gaten hebben? Daarom is het best zinvol om je eerst deze vragen te stellen. Het vak filosofie biedt daarvoor natuurlijk de ruimte en de gelegenheid. Misschien een aardig idee voor het profielwerkstuk in het volgende schooljaar? Al mag de stemming dan voorbij zijn, de discussie zal ongetwijfeld voortduren. Een filosofische, vragende houding is dus nooit te laat. Een oproep dus om kritisch te blijven! Erik Reijnen, docent filosofie. Romeins kamp op de kaart gezet Slinger in het kader van Nijmegen 2000 Op vrijdag 30 september om uur gaat het Canisius College in het kader van Nijmegen 2000 samen met de basisscholen en middelbare scholen uit Nijmegen-Oost het Romeinse kamp op de kaart zetten! Het idee is als volgt: de vele leerlingen gaan, uitgedost als Romeinen, een menselijke slinger vormen langs de omtrek van het Romeinse legioenskamp, zoals het in de tijd van Keizer Augustus in Nijmegen lag. Dit kamp besloeg een oppervlakte van 42 hectare en een omtrek van 2600 meter. De omtrek gaat langs de volgende straten: Ubbergseveldweg, Sterreschansweg, Museum Kamstraat, Heydenrijckstraat, Daalseweg, Toopopstraat, Berg en Dalseweg, Broerweg. Dat betekent dat we voor de slinger 2600 mensen nodig hebben! Het comité Nijmegen 2000 is erg enthousiast over ons plan en denkt hard met ons mee, hoe we dit plan kunnen realiseren. In elk geval is het de bedoeling om educatief materiaal te ontwikkelen voor de scholen. Ook de burgers die langs de route wonen zullen uitgebreid worden geïnformeerd. De gehele operatie zal worden aangekleed met trompetgeschal, Romeinse soldaten en andere passende activiteiten. We hopen het geheel vanuit de lucht te kunnen laten vastleggen! Zijn er leuke aanvullende ideeën, laat het ons weten! Vincent Loth en Joep Mes

4 KUNST IN 'T CANISIUS (5), Mater Dei, door Jac Maris. Op 20 november 1930 vond de inzegening plaats van het oudste deel van ons schoolgebouw dat toen in gebruik werd genomen als meisjesgymnasium van de zusters Ursulinnen. Het was een plechtig gebeuren waarbij vele notabelen uit de R.K. kerk en uit de Nijmeegse onderwijswereld aanwezig waren. De zusters waren vijf jaar eerder, in 1925, in een herenhuis aan de Batavierenweg, met 18 leerlingen een gymnasium begonnen voor 'meisjes uit de betere kringen' en dat liep zo goed dat ze in 1930 met 75 leerlingen het nieuwe gebouw konden betrekken De zusters wilden onderwijs geven 'in harmonie met de godsdienst' en aangezien ze als beschermheilige voor hun school de moeder gods (= mater dei) gekozen hadden, sierde een afbeelding daarvan de buitengevel van het gebouw. Die eerste afbeelding van Maria met kind bevond (en bevindt) zich echter zo hoog in de gevel, meters boven de ingang, dat men op het Stephanusplein moet gaan staan om hem te kunnen zien. Men begrijpt dat de zusters al snel een Moeder Gods wensten die duidelijker aanwezig was. Die wens werd vervuld in 1950, toen bij gelegenheid van het 25- jarig bestaan van de school, de oud-leerlingen een beeld van Mater Dei aanboden, dat geplaatst werd in de centrale ontvangsthal van de school. Het beeld was van de hand van de beeldhouwer Jac Maris uit Heumen, over wie we al eerder in deze kolommen schreven. Bij een eerste aanblik lijkt het een traditioneel beeld van een lieve, wat melancholische moeder met kind. De kunstenaar heeft ervoor gezorgd dat het goed aansluit bij de sfeer van de hal die in belangrijke mate bepaald wordt door de keramische tegels van de lambrizering, lichtbruin van onder en met een zwarte bovenrand. Het beeld sluit bij die kleurstelling aan: het heeft een lichtere bruine tint in de sokkel, en is boven, in de kleding van Maria, donkerder. De betekenis van het beeld is echter veel complexer en polemischer dan men op het eerste gezicht zou denken. Op de sokkel bevinden zich twee beeldhouwwerkjes die in deze combinatie maar zelden voorkomen. Aan de ene zijde zien we een scène uit het Oude Testament: Adam en Eva in het paradijs, en tussen hen de duivelse slang die hen in de fatale verleiding brengt. Daarna immers verloren beiden het paradijselijk geluk en werd de mensheid getroffen door de erfzonde, waardoor de hemel voortaan gesloten zou blijven. Aan de zijkant van de sokkel van het beeld staat echter Johannes de Doper, een figuur uit het Nieuwe Testament, die omhoog wijst naar Maria en het kindje Jesus. Want Jezus heeft door zijn dood er voor gezorgd dat het effect van de erfzonde ongedaan is gemaakt en de hemel weer geopend werd voor wie geloven. Bovendien wordt Maria als een nieuwe Eva, en Jezus als een nieuwe Adam gezien, omdat beiden volgens de christelijke leer als enigen zonder erfzonde geboren zijn (vandaar dat Maria de onbevlekte ontvangenis wordt genoemd, d.w.z niet bevlekt door de erfzonde). In feite sluit het beeld met deze extra figuurtjes aan bij een eeuwenoude polemiek tussen Joden en Christenen. Beide godsdiensten bouwen voort op het Oude Testament, maar terwijl voor de Joden Jezus Christus niet meer is dan een profeet en zij nog steeds op een verlosser wachten, is voor de christenen met de komst van Christus een nieuwe tijd aangebroken, die van het Nieuwe Testament. Op de middeleeuwse kathedralen zien we vaak scènes uit het Oude en Nieuwe Testament naast elkaar afgebeeld om aan te geven dat het christendom de logische voortzetting is van het Oude Testament, en dat de Joden het dus bij het verkeerde eind hebben. Met die polemiek heeft de kunstenaar in dit werk weer aangeknoopt.

5 Leo Ewals Zo is dit Maria-beeld niet alleen een wat nostalgische herinnering aan de oorsprong en identiteit van de school, maar ook een geëngageerd document uit het oude rijke roomse leven. En ondanks zijn kleine be- schadigingen is het een mooi kunstwerk en een sfeerbepalend element in de ontvangsthal van de school, dat ieder bezoeker een stille gewijde groet brengt. Atelierbezoek Derde Klassen 20 kunstenaasr bezocht Op dinsdagmiddag 31 mei hebben leerlingen uit de derde klassen, H,V en G op de fiets een bezoek ge- aan een kunstenaar in zijn atelier. Zo n 20 kunstenaars in Nijmegen hebben onze leerlingen en colle- bracht ga s gastvrij ontvangen op hun atelieradres. Doel van deze middag was een vervolg te geven aan het bezoek van een kunstenaar in de klas in de onderbouw. Nu hadden ze gelegenheid vragen, die ze hadden voorbereid bij Tekenen, aan de kunstenaar te stellen. Deze vragen hadden betrekking op het werk en het atelier. Daarna hebben de meeste leerlingen zelf een korte beeldende opdracht uitgevoerd. Na afloop mochten ze hun werkstuk meenemen en een kunstenaar heeft het gezamenlijk kunstwerk naar school vervoerd. Dit werk is twee dagen op het binnenplein tentoongesteld. Binnenkort zal deze ateliermiddag door leerlingen worden geëvalueerd en een verslag ervan in hun kunstdossier opgenomen worden. Al met al een gezellige, leerzame middag geweest! Auke Huinink

6 Regels en richtlijnen slotfeest Entree Aan de entree worden geen kaarten verkocht. Kaarten zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar Leerlingen worden alleen toegelaten met een toegangsbewijs met stempel. Introducés worden niet toegelaten. Dronken leerlingen wordt de toegang geweigerd. Wie het feest verlaat, wordt niet meer toegelaten. Feest Het feest duurt van tot uur. Leerlingen van de klassen 1 t/m 3 mogen geen alcohol en niet roken, ongeacht hun leeftijd. Voor de hogere klassen is alcohol en roken wel toegestaan. Roken mag alleen op de binnencourt. Je mag geen eigen drank meenemen. Je kunt geen gebruik maken van je kluisje. Consumpties kunnen alleen met Zjee-Huubmunten verkregen worden. Zjee-Huubmunten zijn tijdens het feest verkrijgbaar bij de conciërgeloge. Zjee-Huubmunten worden niet terug genomen. Het bestuur van Zjee Huub en de schoolleiding zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, en schade aan kledingstukken en andere eigendommen. Het bestuur van Zjee Huub heeft te allen tijde het recht personen de toegang te ontzeggen, dan wel te verwijderen.

7 Colofon Collage is de nieuwsbrief voor alle ouders van de leerlingen van het Canisius College. Jaargang 7, juni 2005 Oplage: 1400 Frequentie: 5 maal per jaar Redactie: René Heijnen Adviseur: Tine Verheij-van der Linden Kopij: De redactie heeft zich het recht voorbehouden om wijzigingen in de kopij aan te brengen. Daar waar de mannelijke vorm is gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm bedoeld zijn.

CC Collage. CC Gala. Kerstactie AA. In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek. KairosTheater. ECDL geslaagden

CC Collage. CC Gala. Kerstactie AA. In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek. KairosTheater. ECDL geslaagden CC Collage F E B R U A R I 2 0 1 2 Nieuwsbrief voor de ouders van de leerlingen van het Canisius College In dit nummer o.a. Elsevier scholenonderzoek KairosTheater ECDL geslaagden Kerstactie AA CC Gala

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Internet ellende Wat kun je doen om verkeer op de elektronische snelweg zo veilig mogelijk te laten verlopen?

Internet ellende Wat kun je doen om verkeer op de elektronische snelweg zo veilig mogelijk te laten verlopen? Nieuwe vleugel op CC Op zondag 16 mei wordt de nieuwe vleugel op passende wijze ingewijd. Sinds kort beschikt onze school over een prachtige nieuwe vleugel, zeer grotendeels dankzij een forse financiële

Nadere informatie

AMBITIES EN VERWACHTINGEN

AMBITIES EN VERWACHTINGEN 13 14 Informatiebulletin 1 GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT ONDERWIJS AMBITIES EN VERWACHTINGEN De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer even achter ons en we zijn begonnen in een

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn)

Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren. Mini-uitwisseling Gelsenkirchen en Dortmund (naar Baarn) Agenda wo 25 april ma 30 april vr 4 mei ma 7 vr 11 mei di 8 mei do 10 zo 13 mei ma 14 mei vr 1 juni ma 14 mei e.v. wo 16 mei do 17 ma 20 mei Controle schoolexamencijfers door kandidaten en examinatoren

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. December 2014. pagina 1

Inhoudsopgave. December 2014. pagina 1 pagina 1 December 2014 Inhoudsopgave Uit de rectorskamer... 2 Bouwzaken... 3 Personalia... 3 First Lego League 2014... 4 Duitse Hiphop-Battle in de Melkweg Amsterdam... 5 Lancering Campagne Aandacht op

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

de fontein goois lyceum sg huizermaat

de fontein goois lyceum sg huizermaat magazine 2011 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college GOED ONDERWIJS voor elke leerling ICT IN DE LES werken

Nadere informatie

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Wie om zich heen kijkt, ziet dat alles gekleurd is.

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Wie om zich heen kijkt, ziet dat alles gekleurd is. Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Basisonderwijs Kees Boekelaan 10 3723 BA Bilthoven Directeur: Jeroen Goes T 030 228 28 42 bo@wpkeesboeke.nl www.wpkeesboeke.nl

Nadere informatie

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Allereerst heet ik u, ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011

PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011 Van de rector De eerste periode zit erop. Er is hard gewerkt door leerlingen en docenten en ik hoop van harte dat deze PAnieuws vergezeld gaat met een mooi eerste rapport van uw kind. Als u volgende week

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013

Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Ouders@Oscar jaargang 30, nummer 4 juni 2013 Inleiding Het dertigste schooljaar van Oscar Romero zit er bijna op. Zoals gebruikelijk weer een jaar waarin heel veel gebeurd is, mooie en minder mooie dingen.

Nadere informatie

Calvijn Contact. 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014. Voorbeelden en idolen

Calvijn Contact. 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014. Voorbeelden en idolen Calvijn Contact 23 e jaargang - nummer 3 - april 2014 Voorbeelden en idolen Inhoudsopgave Voorwoord Ideaal of idool Voorwoord - Ideaal of idool...3 Mededelingen...4 Financiële opvoeding loont!...5 Sfeer

Nadere informatie

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29.

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29. Ouderinfo 1 Inhoudsopgave Agenda 2 Ten geleide 4 Uit de afdelingen 5 De Bacchanten 20 Afscheid collega s 24 Ouderklankbordgroep 26 Van de decanen 29 Personalia 33 Uit de krant 34 Overige wetenswaardigheden

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd!

Lezen 3a tekst 1 Geslaagd! OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Cross Your Borders Leerlingen 6vwo lopen stage De passie van Katja de Graaff ASHRAM BULLETIN

Cross Your Borders Leerlingen 6vwo lopen stage De passie van Katja de Graaff ASHRAM BULLETIN Cross Your Borders Leerlingen 6vwo lopen stage De passie van Katja de Graaff ASHRAM BULLETIN 16e jaargang, oktober 2010 Colofon Het Ashram Bulletin is een periodiek van het Ashram College en verschijnt

Nadere informatie

Inhoud. Omhoog! Organisatie 6. Ontwikkelingen 8. Bestuursniveau van de stichting 20. Personeeldbeleid 22. Financiën 24.

Inhoud. Omhoog! Organisatie 6. Ontwikkelingen 8. Bestuursniveau van de stichting 20. Personeeldbeleid 22. Financiën 24. Inhoud Organisatie 6 Ontwikkelingen 8 De dagelijkse praktijk op de scholen Geert Groote College Amsterdam 10 De dagelijkse praktijk op de scholen Adriaan Roland Holstschool Bergen 12 De dagelijkse praktijk

Nadere informatie