Veel gestelde vragen VAVO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel gestelde vragen VAVO 2014-2015"

Transcriptie

1 Veel gestelde vragen VAVO vavo Breda Verviersstraat HT Breda of vavo Roosendaal Hoogstraat ZW Roosendaal Waar staat het Kellebeek College voor? Voor ons staat centraal wat jíj wilt bereiken. Daarom wil het Kellebeek College het voor jou zo aantrekkelijk en uitdagend mogelijk maken op weg naar de bestemming die jij voor ogen hebt. We gaan zelfs zover dat je tot vijf jaar na je vertrek altijd bij ons terug kunt komen voor een goed gesprek over jouw bestemming. Bestemmingsgarantie noemen we dat: het Kellebeek College helpt je graag op weg! Hoort het Kellebeek College bij het ROC West Brabant? Het Kellebeek College vormt samen met acht andere Colleges het Regionaal Opleidingscentrum West- Brabant, afgekort het ROC West-Brabant. De andere Colleges zijn: Cingel College, Florijn College, Markiezaat College, Prinsentuin College, Radius College, Vitalis College en Zoomvliet College. Wat is vavo? De letters vavo staan voor Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Het is door de overheid erkend en gesubsidieerd onderwijs op vmbo-tl /mavo-, havo-, en vwo-niveau. Het vavo biedt leerlingen een kans om alsnog een diploma of certificaat voor het vmbo tl (theoretische leerweg of mavo), havo of vwo te halen. Het vavo is toegankelijk voor leerlingen vanaf 18 jaar. In bepaalde situaties echter kan het vavo voor leerlingen van 16 of 17 jaar geschikter zijn dan een gewone school. Bijvoorbeeld omdat een leerling gezakt is en niet het volledige laatste jaar over wil doen. Of omdat een andere leeromgeving met een meer volwassen benadering voor de leerling beter is. Wat is uitbesteding? Onder bepaalde voorwaarden kan een middelbare school 16- en 17-jarigen uitbesteden aan het vavo. De leerlingen blijven ingeschreven staan op hun eigen middelbare school, maar volgen hun opleiding op het vavo. De middelbare school beslist over de uitbesteding en blijft eindverantwoordelijk voor de leerling. De leerling blijft ingeschreven op de middelbare school, maar in de praktijk loopt alles via het vavo: lessen, begeleiding, toetsen, examens, diplomering. Er wordt ook wel gesproken van detachering of de Rutteregeling. De mogelijkheid tot uitbesteding geldt niet voor het mbo. Leerlingen van 16 of 17 jaar die naar het vavo willen overstappen, moeten daarvoor hun oude middelbare school benaderen. Kunnen leerlingen van 18 jaar ook uitbesteed worden? Ja, dat kan wel, maar niet alle scholen kiezen daarvoor. Pagina 1 van 6

2 Wat zijn de verschillen tussen het vavo en het voortgezet onderwijs voor jou als leerling? Als je al eerder examen hebt gedaan, hoef je het examenjaar niet helemaal over te doen. De behaalde vakken blijven staan. Bij een overstap van vwo naar havo kun je de vakken die je met een voldoende hebt afgesloten laten staan. De stof van de laatste twee schooljaren wordt in zijn geheel herhaald en afgetoetst. Je wordt dus niet achtervolgd door oude onvoldoendes uit mavo 3, havo 4 of vwo 5. Een sterk punt van het vavo is dat de klassen vaak niet erg groot zijn. Dit resulteert in een persoonlijkere studieomgeving, meer aandacht voor jou als leerling en een directer contact met je leraren. Je bent in principe vrij in het aantal vakken dat je kiest. Certificaten blijven 10 jaar geldig. Vakken zoals LO, godsdienst en CKV1 (Culturele en kunstzinnige vorming) behoren niet tot het programma. Bij vavo word je op een meer volwassen manier benaderd. Heeft het vavo goede resultaten? Het vavo heeft goede examenresultaten. De laatste jaren laten een slagingspercentage van ruim 80 % zien. Hoeveel leerlingen telt het vavo? In stonden er ongeveer 450 leerlingen ingeschreven in Roosendaal en Breda samen. Wat is de gemiddelde leeftijd van de leerlingen? De meeste leerlingen zijn een jaar of 18, 19. Op de mavo is de gemiddelde leeftijd iets lager. Ook oudere leerlingen zijn echter van harte welkom. Welke leerlingen kunnen naar het vavo? Leerlingen van 16 jaar en ouder (dus ook 18- en 19-jarigen) via uitbesteding vanuit het Voortgezet Onderwijs (VO). Deze leerlingen kunnen alleen bij het vavo aangemeld worden door het VO. Het VO draagt de subsidiemiddelen over. Volwassen leerlingen van buiten de regio West-Brabant verwijzen we in principe naar andere vavoopleidingen. Kun je vrijstellingen krijgen? Oude certificaten (maximaal 10 jaar oud) kunnen vrijstelling geven voor een nieuw diploma. Als je een vak in een eerder jaar afgesloten hebt, kun je het cijfer inbrengen op je uiteindelijke diploma. Buitenlandse leerlingen en leerlingen met dyslexie kunnen soms vrijstelling krijgen voor Duits en Frans op vwo. Meer informatie hierover kun je krijgen bij de examensecretaris, mw. Widdershoven (Roosendaal) en mw. Arts (Breda). Vrijstellingen van handelingsdelen, praktische opdachten en luistertoetsen worden zelden verleend. De vakdocent bepaalt of het mogelijk is. Vwo-leerlingen met een havodiploma krijgen vrijstelling voor ANW en maatschappijleer in het gemeenschappelijk deel, indien het havodiploma overlegd kan worden. Kun je ook je cijfer verbeteren? Natuurlijk kun je een vak ook opnieuw doen om zo compensatie te halen voor eventuele onvoldoendes. Voor leerlingen die uitbesteed worden, is het aantal vakken waarvoor dit mogelijk is beperkt. Hoe zit dat met certificaten? Een voorbeeld: als je in al examen hebt gedaan en je bent gezakt, dan kun je de vakken die je met een voldoende hebt afgesloten meebrengen. Je doet dan op het vavo alleen de onvoldoende vakken over. De cijferlijst van is het officiële document waarop je certificaten staan. Als je in voldoet aan de diploma-eisen ( compensatie voor onvoldoendes etc.) kun je onder dezelfde voorwaarden als op een middelbare school je diploma krijgen. Pagina 2 van 6

3 Wat is het verschil tussen vavo Roosendaal en vavo Breda? De vavo-opleidingen in Breda en Roosendaal zijn grotendeels hetzelfde. Beide locaties vallen onder het Kellebeek College Colleges, docenten werken op beide locaties, het programma van toetsing en afsluiting is gelijk, etc. De mavolessen worden alleen in Roosendaal aangeboden. Wat zijn de toelatingseisen voor mavo 4? (alleen in Roosendaal) Je hebt een eindrapport schooljaar derde klas mavo / vmbo-tl of vmbo-gl met maximaal 3x5 of 1x4/1x5 in de theoretische vakken. Nederlands moet minimaal een 6 zijn. Je bent gezakt mavo TL of GL Je hebt een diploma vmbo-kader met gemiddeld 6,5 en zonder onvoldoendes in de theorievakken. Welke vakken worden aangeboden op mavo 4? (alleen in Roosendaal) De aangeboden vakken zijn: Nederlands, Engels, Frans, Duits, aardrijkskunde, geschiedenis, economie, wiskunde, biologie, maatschappijleer. Wat zijn de toelatingseisen voor havo 5? Je hebt een eindrapport van havo 4 naar havo 5 met niet meer onvoldoendes dan 3x5 of 1x4/1x5; voor de kernvakken minimaal 6/6/5 of Je hebt een eindrapport van vwo 4 naar vwo 5 met niet meer onvoldoendes dan 3x5 of 1x4/1x5; voor de kernvakken minimaal 6/6/5 of Je bent gezakt voor havo 5 of Je bent gedoubleerd in vwo 5 Welke vakken worden aangeboden in havo 5? Havo 5 heeft de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde A en wiskunde B, biologie, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, management en organisatie, maatschappijwetenschappen, scheikunde, natuurkunde, maatschappijleer en rekenen. Wat is de havo in 2 jaar? Voor leerlingen met een Vmbo-tl/gl achtergrond en leerlingen die niet voldoen aan bovengenoemde toelatingseisen voor havo 5, duurt de opleiding havo twee jaar. Ze worden voor maximaal 4 examenvakken toegelaten. Daarbij wordt het eenjarige traject over twee jaar verspreid. Indien er twijfel bestaat over geschiktheid of haalbaarheid van de gewenste opleiding, ligt de uiteindelijke beslissing bij het vavo. Welke vakken worden aangeboden in de havo in 2 jaar? De leerling kan kiezen uit de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde A, wiskunde B, biologie, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, scheikunde, natuurkunde, maatschappijwetenschappen en management en organisatie. De vakken maatschappijleer en rekenen sluit je ook af in het eerste jaar. Voor de leerlingen van havo in 2 jaar is er een extra ondersteuningsles per vak. Pagina 3 van 6

4 Wat zijn de toelatingseisen voor vwo 6? Je bent gezakt voor vwo of Je hebt een havo5-diploma met voldoendes of Je hebt een eindrapport van vwo 5 naar vwo 6 met maximaal 3 tekorten voor relevante vakken bij een volledig pakket. Welke vakken worden aangeboden in vwo 6? VWO 6 heeft de volgende vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C, biologie, economie, geschiedenis, aardrijkskunde, management en organisatie, maatschappijwetenschappen, scheikunde, natuurkunde, maatschappijleer en rekenen. Wat voor diploma krijg je? Op het diploma van het vavo kun je niet zien welke vakken je eerder of later gehaald hebt. Je kunt wel zien of een vak afgesloten is op mavo-, havo- of vwo-niveau. Je krijgt een diploma van het Kellebeek College. Dat geldt ook voor uitbestede leerlingen. Kun je bij het vavo in januari examen doen? Nee, helaas niet. De examens zijn altijd in de maanden mei/juni. Wat is een septemberdiploma? Een leerling die in schooljaar zakt op vwo, kan in sommige gevallen in september al aanspraak maken op een havodiploma, omdat het havodiploma een vak minder heeft dan vwo. Deze constructie is mogelijk als een onvoldoende cijfer voor klassieke talen of Frans of Duits of wiskunde weggestreept kan worden. Of één van de genoemde vakken kan vervallen is afhankelijk van het profiel en de profieleisen, de resultaten voor de andere vakken en het rekenexamen. Heeft het vavo toetsweken? Het schooljaar is verdeeld in 3 periodes voor de examenklassen. Op het einde van elke periode volgt een toetsweek. Sommige toetsen vallen buiten de toetsperiodes. Meer daarover vind je in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Na deze drie periodes volgt in de examenklassen de voorbereiding op het centraal examen of in havo 4 de laatste periode met aansluitend een toetsweek. Zijn de lessen verplicht? Het ligt voor de hand dat je naar school gaat en de lessen volgt als je je inschrijft voor een studie. Zo niet, dan kan dat leiden tot maatregelen en zelfs uitschrijving. Voor leerlingen jonger dan 18 jaar is lesbezoek wettelijk verplicht. Verzuim wordt gemeld bij het Verzuimloket. Hoe kun je je inschrijven? Op de site vind je het aanmeldformulier en het doorstroomformulier van het vavo. Het doorstroomformulier: deel 1 moet je zelf invullen en deel 2 moet jouw vorige school invullen. Voor uitbestede leerlingen geldt daarnaast ook: op de laatste bladzijde moet de verklaring uitbesteding worden ingevuld en ondertekend door iemand van de schoolleiding. Bovendien hebben we voor uitbestede leerlingen het IBAN-rekeningnummer, de tenaamstelling en het adres nodig i.v.m. terugbetaling van het boekengeld door de uitbestedende school. Dit formulier kun je versturen naar of afgeven op de locatie Breda of Roosendaal. Het digitale aanmeldformulier: dit moet je zelf invullen en versturen. Je ontvangt dan verdere informatie over het intakegesprek op onze school. Het is ook mogelijk om telefonisch een intakeafspraak te maken. Tot wanneer kun je je inschrijven? Je kunt je inschrijven tot 29 augustus, met uitzondering van de vakantieperiode van 8 juli tot en met 26 augustus. Houd er wel rekening mee dat de groepen al veel eerder vol kunnen zijn. Pagina 4 van 6

5 Waarom is een intakegesprek nodig? Omdat wij er zeker van willen zijn dat je op het juiste niveau instroomt, krijg je een persoonlijk intakegesprek, waarbij we de individuele mogelijkheden bespreken. De intaker bespreekt met jou in detail hoe jouw schooltraject binnen het vavo eruit gaat zien. Wat moet je voor de intake meebrengen? Een bewijs van eerdere opleidingen (diploma, cijferlijsten, rapport) In geval van vrijstellingen: gewaarmerkte kopieën / bewijzen Je identiteitsbewijs Je Burgerservicenummer (als dat niet op je identiteitsbewijs staat) Een compleet ingevuld doorstroomformulier ( bij voorkeur is dat al eerder ingestuurd) 16- en 17-jarigen kunnen alleen door hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger ingeschreven worden. Let op: als je de benodigde papieren niet bij je hebt bij het intakegesprek kan dat vertraging geven. Een IBAN-nummer Wanneer ben je een voltijdleerling? Een leerling is voltijd als hij/zij alle examenvakken van het diploma in een jaar doet. Wat zijn de kosten van de opleiding? Bij inschrijving moet je tekenen voor de betaling van de studiekosten. De betaling geschiedt via een acceptgiro die je in oktober/november ontvangt. 1. Een voltijdleerling betaalt lesgeld à 1118,- aan DUO in Groningen en komt in aanmerking voor een maandelijkse tegemoetkoming scholieren. 2. Een deeltijdleerling betaalt cursusgeld (ongeveer 125,- per vak; dat is afhankelijk van het aantal lessen) en komt mogelijk in aanmerking voor tegemoetkoming deeltijders. 3. Leerlingen die ingeschreven zijn via het VO (uitbesteding) betalen geen lesgeld of cursusgeld en hebben recht op gratis schoolboeken. Kun je studiefinanciering krijgen? Voor het vavo geldt hetzelfde als voor het gewone voortgezet onderwijs. Er zijn diverse regelingen voor tegemoetkoming in de studiekosten: tegemoetkoming ouders, tegemoetkoming scholieren, tegemoetkoming deeltijders. Zie hiervoor Kun je een ov-chipkaart krijgen? Nee, want een OV-chipkaart krijg je alleen als je ingeschreven staat bij het mbo (voor 18+-ers) en bij hbo en universiteit. Wat zijn de kosten voor boeken en hoe kom je eraan? Via Van Dijk (www.vandijk.nl) kun je de boeken die je nodig hebt huren. De kosten van de boeken verschillen per vak en per niveau. Bijvoorbeeld: de koopprijs voor de boeken van geschiedenis mavo is minder dan voor geschiedenis havo. De huurprijs via Van Dijk bedraagt 34% van de nieuwprijs. Werkboeken zijn niet te huur. Uitbestede leerlingen hebben recht op gratis schoolboeken. Maar woordenboeken, atlas, een rekenmachine e.d. vallen daar niet onder. Wat is de afstand naar het station? Locatie Breda: 10 minuten met de bus, lijn 4 of 5. Locatie Roosendaal: 900 meter. Zijn de lessen overdag of s avonds? In Breda zijn er alleen lessen overdag. In Roosendaal zijn er soms avondlessen op dinsdagavond. Pagina 5 van 6

6 Wat zijn de lestijden? 1e les uur 2e les uur 3e les uur 4e les uur pauze 15 minuten 5e les uur 6e les uur pauze 30 minuten 7e les uur 8e les uur Pauze 15 minuten 9e les uur 10e les uur 11 e les uur 12 e les uur 13 e les uur Pauze 70 minuten 14 e les uur 15 e les uur 16 e les uur Meestal worden twee lessen aaneengesloten geroosterd. Bijvoorbeeld voor Nederlands mavo zijn er 4 lessen van 35 minuten. Die zijn verdeeld over twee blokken van 70 minuten. Hoe is de leerlingbegeleiding geregeld? Elke leerling krijgt een mentor. Daarnaast is er leerlingbegeleiding voor vragen of een gesprek over schoolse of persoonlijke zaken. Leerlingen kunnen er vrij binnenlopen of op afspraak komen. De leerlingbegeleiders kunnen leerlingen uitnodigen om te komen praten. Dat kan nodig zijn vanwege absentie, gedrag, huiswerk, behaalde cijfers of op verzoek van docenten. Verder kunnen leerlingen een gesprek aanvragen bij de decaan als ze vragen hebben of advies willen op het gebied van de keuze voor een vervolgopleiding. Wanneer start het nieuwe schooljaar? Alle leerlingen beginnen met een informatieve bijeenkomst op woensdag 3 september. De lessen beginnen op donderdag 4 september. Pagina 6 van 6

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... het groene lyceum 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Eelde Wij zijn groen... Inhoudsopgave 1 Inleiding 1. Inleiding 3 Welkom bij AOC Terra Eelde! 2. Pedagogisch klimaat 4 3. Leerlingbegeleiding 5 Dit is de schoolgids

Nadere informatie

DAGOPLEIDING VWO-SNEL. infobulletin 2014-2015

DAGOPLEIDING VWO-SNEL. infobulletin 2014-2015 Onderwijs voor volwassenen DAGOPLEIDING VWO-SNEL infobulletin 2014-2015 Schooladres: Mathenesserlaan 321 3021 HL Rotterdam Tel: 010 221 41 04 website: www.vavorijnmondcollege.nl 1 Inhoud 1. Het Vavo Rijnmond

Nadere informatie

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst!

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! mavo en vmbo mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! Deze brochure gaat over de mavo en het vmbo op het Dollard College. Er wordt uitleg gegeven over de mavo en vmbo-opleidingen. Je kunt lezen welke

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

havo-top! hv.penta.nl

havo-top! hv.penta.nl havo-top! In Hoogvliet start per 1 augustus 2015 een havo- TOP opleiding in het profiel Economie en Maatschappij. Door de samenwerking tussen de PENTA business school Hoogvliet, het VAVO Rijnmond College

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO 2013-2014

Profielkeuze 3 VWO 2013-2014 Profielkeuze 3 VWO 2013-2014 Profielkeuze VWO 3 Aan de leerlingen van VWO 3, Het derde jaar op het voortgezet onderwijs betekent voor jullie een keuze maken voor een vakkenpakket waarmee je de bovenbouw

Nadere informatie

Marketing Medewerker

Marketing Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 4 Marketing Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Raalte: Zwolsestraat 63a / Zwolle: Dokterspad 2 Bedrijven,

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

Medewerker Marketing & Communicatie

Medewerker Marketing & Communicatie Commerciële Dienstverlening Medewerker Marketing & Communicatie LEERWEG: BOL NIVEAU: 4 DUUR: 3 jaar LESLOCATIE(S): Harderwijk: Westeinde 33 Raalte: Zwolsestraat 63a Zwolle: Dokterspad 2 Bedrijven, organisaties

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening

Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening Juridisch Administratieve Dienstverlening niveau 4 Juridisch Medewerker Zakelijke Dienstverlening LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Zwolle* * Zwolle: Dokterspad 2 In Nederland worden alle juridische zaken

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Werktuigbouwkunde. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Metaalbewerking. Ontwerp & Productie. Dat kan op horizoncollege.

Werktuigbouwkunde. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Metaalbewerking. Ontwerp & Productie. Dat kan op horizoncollege. Beroepsopleidingen 2013-2014 Werktuigbouwkunde Metaalbewerking Ontwerp & Productie ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden HORIZONCOLLEGE.NL

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Schoolgids versie 15.1 2015-2016

Schoolgids versie 15.1 2015-2016 2015-2016 Kinskystraat 15 Postbus 6 6171 LX Stein 6170 AA Stein Telefoon 046-4332820 Telefax 046-4339884 E-mail groenewald@groenewald.nl Internet www.groenewald.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het Onderwijssysteem in Nederland

Het Onderwijssysteem in Nederland Het Onderwijssysteem in Nederland Onderwijssysteem Voortgezet onderwijs / Middelbare school In Nederland wordt voortgezet onderwijs op verschillende niveaus aangeboden: vmbo (voortgezet middelbaar beroeps

Nadere informatie

SPRINT LYCEUM (vavo) Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

SPRINT LYCEUM (vavo) Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs SPRINT LYCEUM (vavo) Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs 2015 2016 kennis maken? Sprintlyceum (vavo) 2 INHOUDS OPGAVE Een studie kies je niet zomaar. Het is belangrijk om hier goed over na te denken.

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8.

Uilenhof. Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior. Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CS De Hoven locatie Uilenhof. Oude Hoven 8. Uilenhof Nieuwe Mavo/TOT/ Havo Junior Schoolondersteuningsplan 2014-2015 CS De Hoven locatie Uilenhof Oude Hoven 8 4205AK Gorinchem Inhoud Missie en Visie vanuit de Stichting CVO-AV... 3 Missie en Visie

Nadere informatie