JAARVERSLAG 2009 Stichting Steun aan Kinderen Overzee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009 Stichting Steun aan Kinderen Overzee"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009 Stichting Steun aan Kinderen Overzee stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO) Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Bankrekening nummer ANBI Fiscaal nummer

2 Secretariaat : Markt BN Biervliet status : definitief Telefoon : opgesteld : februari goedgekeurd : 2 april 2010 Web site : Inhoud : 0 Doelstelling stichting en samenstelling bestuur. 1 Verslag van het bestuur. 2 Korte projectverantwoording. 2.1 desa Pekayon in Indonesië. 2.2 Weeshuis ELISAMA, Denpasar Indonesië. 2.3 Integrated Rural Health Support Programme, Aloshikha in Bangladesh 2.4 Pre-school Programme, Aloshikha in Bangladesh 2.5 Resistance Fund, Aloshikha in Bangladesh. 2.6 Vocational Training Center, Aloshikha in Bangladesh. 2.7 Pre-school Programme, BVDO in Bangladesh. 2.8 Health Motivator Programma, BVDO in Bangladesh. 2.9 Twee PRIMA gebouwtjes van BVDO in Bangladesh Moeder en kind Programma, Chandradip in Bangladesh 2.11 Non Formel Education programma aan straatkinderen, DHARA in Bangladesh. 3 Jaarrekening Ontvangen rapporten en verantwoordingen in 2009, die op het secretariaat aanwezig zijn. Via het secretariaat van stichting Steun aan Kinderen Overzee zijn deze opvraagbaar. A. Overzicht van stichting Els Bakker, met betrekking tot de financiële steun aan de kinderen in desa Pekayon; B. Overzicht Elisama, opgesteld door stichting Pa van der Steur in Nederland C. Project Rapport 2009 van het Integrated Rural Health Support Programme, van Aloshikha Rajihar Social Development Center; D. Kopie van het Audit rapport 2009 van Aloshikha Rajihar Social Development Center, met betrekking tot het Integrated Rural Health Support Programme ; E. Overzicht Resistance Fund 2009 van Aloshikha Rajihar Social Development Center; F. Project Rapport 2009 van het Pre-school programma van Aloshikha Rajihar Social Development Center; G. Kopie van het Audit rapport 2009 van Aloshikha R.S.D.Center, m.b.t. het Pre-school Programme ; H. Project Rapport 2009 van het Kindergarten school programma van Aloshikha Rajihar Social Development Center; I. Kopie van het Audit rapport 2009 van Aloshikha R.S.D. Center, m.b.t. het Kindergarten school programma; J. Project Rapport van het Vocational Training Center; K. Projectrapport 2009 van BVDO, met betrekking tot het BVDO Pre School Programme, van de 22 Pre Scholen; L. Audit rapport 2009, over het BVDO Pre School Programme ; M. Project rapport 2009 van BVDO, met betrekking tot het Health Motivator Programme ; N. Audit rapport 2009, over van BVDO over het Health Motivator Programme ; O. Project rapport 2009, met betrekking tot het Care for Mother & Child Project (CMC) van Chandradip Development Society; P. Audit rapport 2009, over het Care for Mother & Child Project van Chandradip. Q. Project rapport 2009, met betrekking tot het project Ensure Child Rights and Development trough Education van DHARA, Jessore; R. Audit rapport 2009 over het project Ensure Child Rights and Development trough Education van DHARA, Jessore. Blad 2 van 8

3 0 Doelstelling stichting en samenstelling bestuur. De stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO) opgericht in april 1999, heeft als belangrijkste doelstelling, hulp te bieden aan kinderen. Specifiek op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in derde wereld landen, ongeacht ras, huidskleur of religie. De werkzaamheden van de stichting omvatten, het onderhouden van de contacten met de projecthouders en de donateurs. Ook het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de projecten, waar op dat moment hulp aan kinderen wordt geboden, behoord tot het takenpakket van SAKO. De stichting Steun aan Kinderen Overzee heeft de verplichting op zich genomen, alle gelden verkregen uit donaties, volledig te besteden aan structurele hulpverlening. Gedurende het jaar 2009 was de bestuurssamenstelling als volgt: Voorzitter : Mr. J.L.M. Burlet Penningmeester : G.J. van Kasteren AA Secretaris : Ing. J.F.J.M. Verwilghen Bestuurslid : Ing. S.A.L.M. Langendoen - Claeys Bestuurslid : A.C.M. van Pamelen-Verwilghen 1 Beknopt verslag van het bestuur. Het jaar 2009 heeft in het teken gestaan van de bouw van het Vocational Training Center van Aloshikha Rajihar Social Development Centre. Voor de bouw van dit opleidingen centrum is in 2009 veel aandacht besteed. Veel steun is ontvangen van de grote Goede Doelen stichting die in de loop van het jaar 50 % van de bouwkosten voor haar rekening heeft genomen. De andere helft is door middel van subsidie via Impulsis / Edukans tot stand gekomen. In maart 2009 heeft de grote Goede Doelen stichting besloten om ook de Kindergarten van Aloshikha in Goila deels te steunen met een bijdrage voor de salarissen van de leerkrachten. Op 20 april is een bijkomst, georganiseerd door de gemeente Terneuzen gehouden met betrekking tot de uitreiking van de Millennium projecten Deze middag is door de minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Bert Koenders, de projecten bekend gemaakt die een bijdrage hebben ontvangen. De SAKO Nieuwsbrief van mei 2009, het jubileum nummer voor het tienjarig bestaan, is uiterlijk volledig gewijzigd. Dit is mogelijk gemaakt door de belangeloze medewerking van enkele professionals, waaronder Annemarie Robesin uit Helmond en studio Jesse uit Amsterdam. In juni 2009 is de eindafmelding ontvangen van Wilde Ganzen met betrekking tot de bouw van een PRIMA. De Christelijke Basisschool De Westerkim in Zaandam heeft zich hiervoor ingezet en het bouwen van een Multi Functioneel centrum voor een van de schooltjes van BVDO. Door het SAKO bestuur is op 10 juni toestemming verleend aan DHARA in Jessore om een aantal afdakjes en wanden te maken aan 7 van hun openlucht schooltjes. Het bedrag van 745 was ontvangen vanwege een gouden bruiloft. Blad 3 van 8

4 De Paul Tensen stichting heeft in juni 2009 de jaarlijkse subsidie verstrekt van voor het Pre-school programma van BVDO en steun aan de naar de stichting genoemde school in Madra. In september is de reis voorbereid naar Bangladesh, om de officiële opening van het VTC bij te wonen. De opening zal plaats vinden op 6 februari Ook de voorzitter van de grote Goede Doelenstichting zal deelnemen aan de openingsceremonie. Medio oktober is door de grote Goede Doelenstichting besloten om het Pre-school project van BVDO voor de komende drie jaar te steunen ( ). Ook de projecten van de Health Motivators, bij zowel Aloshikha als BVDO wordt door de grote Goede Doelen stichting gesteund in 2010 tot en met De SAKO Nieuwsbrief heeft dit jaar een uiterlijke update gekregen door belangeloze medewerking van een aantal professionals. In de voorgaande jaren zijn de nummers 1 tot en met 17, kosteloos afgedrukt door de gemeente Sluis. Met ingang van 1 juli 2009 was dat niet meer mogelijk. Een nieuwe sponsor Trendkom uit Hoek heeft de kosten voor het drukken van de Nieuwsbrief op zich genomen. Begin december is via de Provincie Zeeland een stimuleringssubsidie aangevraagd als bijdrage in de kosten voor het promotiemateriaal van de stichting SAKO. Rotary Club Hulst heeft door middel van een subsidie via Cordaid Nederland een bedrag bijeengebracht van voor het vervangen van de Shapla Pre-school in Bisherkandi voor een PRIMA schooltje. Dit Multi Functioneel gebouwtje zal in de loop van 2010 gebouwd worden. 2 Korte projectverantwoording. 2.1 Desa Pekayon Indonesië. Het project voor het jaar 2009 ligt, evenals in de voorgaande jaren, in de sfeer van educatie van kinderen. Dit jaar is aan 15 kinderen de gelegenheid geboden, op het eind van hun studie, het afsluitende examen te doen. De steun bedragen lopen uiteen van roepia tot roepia per kind, dit is afhankelijk van de kosten per kind. De heer Bram Bernard en zijn vrouw doen de controlerende taken op de diverse scholen. Zij betalen het schoolgeld rechtstreeks aan de scholen. Ook met de boeken en schooluniformen is dit het geval, om eventueel misbruik van het geld uit te sluiten. De steun aan desa Pekayon in 2009 was een totaal bedrag van 2.000, - waaruit 15 kinderen gedurende een heel schooljaar gesponsord zijn, voor een bedrag van ongeveer 1.850, bij een wisselkoers van Rp per Euro. Totaal aan rupia is bijna 26 miljoen geïnvesteerd in deze kinderen. Deze donatie is door de reguliere donateurs van SAKO gevoteerd en het project loopt via de stichting Els Bakker. 2.2 Weeshuis Elisama in Denpasar op het eiland Bali, Indonesië. Weeshuis Elisama wordt gesteund voor een bedrag van 1.550, per jaar en 2009 is het derde jaar dat het weeshuis dit bedrag ontvangt. Dit bedrag is ongeveer het noodzakelijk budget voor één maand exploitatie van dit weeshuis. Dit project loopt via de stichting Pa van der Steur in Nederland. Blad 4 van 8

5 De overeenkomst met stichting Pa van der Steur in Nederland loopt tot eind 2009 en in de bestuursvergadering van 16 oktober is besloten dit project weer voor drie jaar te steunen met een bedrag van per jaar. 2.3 Integrated Rural Health Support Program in Bangladesh. De Maria Mother and Child Health Care Clinic van Aloshikha Rajihar Social Development Centre word nu voor het dertiende jaar gesteund. Uit de evaluatie blijkt dat de inzet van de Health Motivators (HM) voor de kliniek onontbeerlijk zijn. Evenals in de vorige jaren is in 2009 het Integrated Rural Health Support Programme gesteund door de grote Goede Doelen stichting voor een bedrag van 6.300,-. De ondersteuning van dit project loopt tot en met Door de grote Goede Doelen stichting is in oktober 2009 besloten dit project voor de komende drie jaar ( ) te blijven steunen met een jaarlijkse bijdrage van Pre-school Programma, van Aloshikha R.S.D. Center in Bangladesh. Het Pre-school programma van Aloshikha valt maar voor een deel onder de verantwoording van SAKO. Dit is voor het derde jaar dat SAKO de totale verantwoording van het onderwijs programma van Aloshikha heeft beoordeeld. De verantwoording naar de hoofdsponsor verloopt eveneens via SAKO. Aloshikha R.S.D. Center heeft 40 Prescholen en twee Primary scholen tot de vierde klas, onder haar hoede. Begin dit jaar is er een derde Primary school bijgekomen in de plaats Goila. De grote Goede Doelen stichting heeft in maart 2009 besloten met ingang van 2010 ook voor deze school de salarissen van de leerkrachten te betalen. Het volledige programma van de 40 Pre-scholen en de Primary scholen wordt financieel gesteund via de landelijk Goede Doelen stichting, die ook het bijbehorend budget rechtstreeks overmaakt naar Aloshikha. Het budget voor het Primary onderwijs verloopt via SAKO. Evenals in de vorige jaren wordt het Pre-school programma rechtreeks gesteund door een Goede Doelen stichting. Een bedrag van 6.980,- voor de Primary scholen verloopt via stichting SAKO. Deze steun aan het school programma loopt tot en met Resistance Fund Aloshikha in Bangladesh. Aloshikha Rajihar Social Development Center, is in 1997 gestart met haar kliniek, de Maria Mother & Child Health Care Clinic. Door Aloshikha is via SAKO en met financiële steun van een Goede Doelen stichting een Resistance Fund (RF) ingesteld, waar de allerarmsten gebruik van kunnen maken. Om gebruik te mogen maken van dit fonds, is een indicatie commissie in het leven geroepen, van de Health Motivator, de verpleegster van het ziekenhuis, de supervisor en de dokter van de kliniek. Deze commissie geeft aan wie er voor dit fonds in aanmerking komt. Door Aloshikha wordt absoluut geen bekendheid gegeven aan dit fonds, zodat het fonds op een adequate en rechtvaardige wijze wordt gebruikt. Voor dit fonds is een bedrag beschikbaar gesteld van 1.800, - per jaar en loopt tot en met Vocational Training Center van Aloshikha in Bangladesh. Dit jaar is een start gemaakt met de bouw van het Vocational Training Center van Aloshikha in Rajihar, Bangladesh. De bouw van dit VTC is mogelijk gemaakt door een donatie van de grote Goede Doelen stichting van 50 % van de kosten. Blad 5 van 8

6 Door een subsidie van Impulsis / Edukans uit Utrecht van eveneens 50 %, van het totale bedrag van In dit bedrag is eveneens de kosten van inrichting opgenomen. In het voorjaar van 2009 is gestart met de grondwerken en het ophogen van het terrein met klei uit de diverse vijvers die gegraven zijn op het terrein. Daarna is de bouw gestart en de school met de logiesgebouwen zullen in februari 2010 gereed zijn voor gebruik. Op 6 februari 2010 is de officiële opening gepland, waarbij de voorzitter van de grote Goede Doelen stichting en de SAKO vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. 2.7 Pre School Programma van BVDO in Bangladesh. Barisal Village Development Organisation (BVDO) in Chhabikharpar, vlak bij Agailjhara, is een kleine plattelands ontwikkelingsorganisatie opgericht in 1997, door mevrouw Cecilia Parul Mondal. De organisatie richt zich specifiek op vrouwen en kinderen en is een van de weinige NGO s in Bangladesh die geleid wordt door een vrouw. Dit jaar is de naam van deze NGO gewijzigd van Barisal Village Development Organisation naar Bangladesh Village Development Organisation. De afkorting BVDO blijft gelijk maar de organisatie wilde haar werkgebied uitbreiden buiten het district Barisal. In de komende jaren zal in het district Gopalgonj drie schooltjes worden opgericht. De steun loopt tot en met 2009, waarbij eind 2009 BVDO over 22 schooltjes beschikt. De steun is vooral gericht op het verstrekken van vier maaltijden per week aan de kinderen. Dit is een verdubbeling van voorheen en wordt door de leerkrachten en hun ouders als zeer waardevol ervaren. De jaarlijkse steun van de Paul Tensen stichting, met een donatie van 2.000, wordt deels gebruikt voor de Paul Tensen Pre-school en het overgrote deel om de extra impuls aan de gezondheidszorg te continueren. Samen met de reguliere sponsors van SAKO en genoemde specifieke sponsoren, is het mogelijk geweest de schooltjes te exploiteren. Twee particuliere sponsoren steunen specifiek de Pre-school die hun naam draagt. Het BVDO Pre-school Program is gesteund door de gezamenlijke donateurs van stichting Steun aan Kinderen Overzee, voor een bedrag van Health Motivator Programma van BVDO in Bangladesh. In het tweede jaar van de ondersteuning van dit project is uit de rapportage van Bangladesh Village Development Organisation (BVDO) in Chhabikharpar, duidelijk te lezen dat deze ondersteuning werkt. Deze kleine plattelands ontwikkelingsorganisatie zet zich in om als kleine NGO zich te onderscheiden in de omgeving door het adequate en doeltreffende werk. Ook in 2009 heeft de steun van de Grote Goede Doelen stichting en de particuliere sponsoren het mogelijk gemaakt dit project te continueren. De Praktijk voor Implantologie Axel / Oosterhout is door overlijden van de heer Wouters gestopt met de bijdrage aan dit project. Dit project is met hulp van de donateurs van stichting SAKO, gesteund voor een totaal bedrag van en de overeenkomst loopt tot eind In de loop van oktober 2009 is de verlenging van dit project gewaarborgd voor een periode van drie jaar ( ) waarbij de steun van de Grote Goede Doelen stichting essentieel is, want zij leveren deze steun volledig voor de komende drie jaar. Blad 6 van 8

7 2.9 Twee PRIMA gebouwtjes van BVDO in Bangladesh. Op 2 juli 2008 heeft de gemeente Terneuzen voor de eerste keer de stimuleringsprijzen gegeven aan de Millenniumprojecten, gericht op ontwikkelingshulp. Stichting SAKO werd op die dag verrast met een cheque van voor de door haar ingediende projecten. Een van de projecten is het bouwen van twee multifunctionele gebouwtjes ter vervanging van het bestaande schooltje. Dit gebouw wordt op de eerste plaats gebruikt als schoolgebouw, maar ook voor het geven van voorlichting / cursussen aan de dorpsgemeenschap, vrouwen-groepen, Gender cursussen en Micro Krediet bijeenkomsten. De naastgelegen ruimte wordt gebruikt door een dokter die op regelmatige basis het dorp bezoekt voor pre- en post natale zorg, voor moeders en kinderen. Kosten van beide gebouwtjes Op termijn worden dit soort gebouwtjes als middelpunt van educatie en ontwikkeling van het dorp gebruikt. Vooral het programma Volwassenen Educatie is één van de speerpunten in de toekomst. Maar het belangrijkste punt is het gebruik als Pre-school, vergaderruimte voor allerlei soorten cursussen en de praktijkruimte voor de dokter die het dorp bezoekt. Deze schooltjes zijn in 2009 gebouwd onder de verantwoording van Bangladesh Village Development Organisation (BVDO) Moeder en Kind Programma van Chandradip in Barisal, Bangladesh. Dit project wordt voor het derde jaar gesteund en uitgevoerd door de NGO Chandradip Development Society (CDS) in Barisal. De organisatie wordt geleid door mevrouw Jahanara Begum Shapna en het project wordt begeleid door haar assistent de heer Bashudeb Guha. De steun aan deze organisatie wordt volledig gedaan met sponsorgeld van de SAKO donateurs. De doelgroep zijn kwetsbare, arme en vaak alleen gelaten vrouwen die in zeven kleine dorpjes wonen in het open veld net onder de "Kuakata high way". Deze mensen leven aan de zelfkant van de maatschappij en Chandradip tracht hier een beetje verlichting in te brengen. Zij doen dit door mentale en ondersteuning van de zwangere vrouwen, controles te doen tijdens de zwangerschap en te helpen bij bevallingen. Tevens verlenen zij daar waar nodig medische zorg. Ook worden trainingen gegeven aan deze kwetsbare groep om zich beter te kunnen handhaven in hun samenleving. Een van de zaken die tijdens de voorlichting aan jonge moeders wordt gegeven zijn de mogelijkheden tot geboorte beperking. Aan jonge meisjes die zwanger zijn wordt extra aandacht besteed. Naast de begeleiding die ze krijgen van Chandradip, wordt ook aandacht besteed aan onderwijs via het "Non Formal Education" systeem. Dit is een schoolvorm in Bangladesh, waarbij in drie jaar tijd de vaardigheden op gebied van lezen en schrijven aan oudere kinderen wordt bijgebracht. De dorpjes liggen erg verspreid in het veld en dat maakt het voor de hulpverleners niet eenvoudig om daar in alle seizoenen hulp te bieden. Het Moeder en Kind Programma van Chandradip in Bangladesh is in 2009 gesteund door de gezamenlijke donateurs van stichting Steun aan Kinderen Overzee, voor een totaal bedrag van Door het bestuur van SAKO is in de vergadering van 16 oktober 2009 besloten om deze organisatie voor de komende drie jaar ( ) te blijven steunen met een bedrag van per jaar. Blad 7 van 8

8 2.11 Non Formal Education programma aan straatkinderen in Jessore, Bangladesh, door DHARA. Dit project wordt voor het eerste jaar gesteund en uitgevoerd door de NGO Development of Health & Agriculture Rehabilitation Advancement (DHARA) in Jessore. Het project en de organisatie wordt geleid door mevrouw Lipika Das Gupta. DHARA werkt sinds 2001 met vrouwengroepen op sociaal en economisch gebied en wil het programma uitbreiden met hulp aan kinderen die slachtoffer zijn van criminele activiteiten en seksueel misbruik. Dit nieuwe project van SAKO is gestart in januari 2009 en wordt drie jaar (2009 t/m 2011) gesteund, mede door subsidie van de millenniumgemeente Terneuzen. Dit jaar heeft DHARA bewezen dat het een goed lopend project is, door een zeer adequate verslaggeving. Vooral het bezoek aan de organisatie in februari 2009 door Joost Verwilghen, lid van het uitvoerend comité, was erg positief. De door hem verstrekte bezoekverslag heeft bijgedragen aan een duidelijk inzicht in deze organisatie. Het SAKO bestuur heeft op 10 juni 2009 besloten om 745 beschikbaar te stellen voor het maken van afdakjes voor zes van de tien schooltjes. Het budget voor het scholingsprogramma dit jaar is 2.780, - en wordt gefinancierd uit de Millennium bijdrage 2008 van de gemeente Terneuzen. 3 Jaarrekening De Jaarrekening 2009 opgesteld conform de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving en is een aparte bijlage van dit verslag. Jaarverslag 2009 en de bijbehorende Jaarrekening 2009 zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van 2 april 2010 Blad 8 van 8

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December Nieuwsbrief S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a December 2013 Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen Nelson Mandela www.facebook.com/projectgroepkenya

Nadere informatie

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Jaarverslag 2012 Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea te Apeldoorn INHOUD Pagina Voorwoord 2 1 Algemeen 3 2 Verslag van de projecten

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 1. Inleiding De Stichting Colourful Children geeft scholing en onderdak aan verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen in Zuid India De kinderen

Nadere informatie

Stichting Max Jaarverslag 2006. Doelstelling

Stichting Max Jaarverslag 2006. Doelstelling Doelstelling Stichting Max bestrijdt kindersterfte door het selecteren en financieel ondersteunen van kleinschalige drinkwatervoorzieningprojecten. De keuze voor Bangladesh wordt gemotiveerd door enerzijds

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 INLEIDING Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. Met dit jaarverslag wil het bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Omwana Uganda. Beleidsplan 2014-2015

Stichting Omwana Uganda. Beleidsplan 2014-2015 Stichting Omwana Uganda Beleidsplan 2014-2015 Stichting Omwana Uganda Zuidwolde (Dr.), december 2013 Stichting Omwana Uganda Mevrouw Jans-Dijkstralaan 29 7921 KG Zuidwolde (Dr.) +31 (0) 528-321801 KvK-nummer:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

2014 Algemene gegevens De stichting heeft twee doelen: Projecten Het bestuur bestond op 31-12-2014 uit:

2014 Algemene gegevens De stichting heeft twee doelen: Projecten Het bestuur bestond op 31-12-2014 uit: 2014 Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: Tweede Constantijn

Nadere informatie

Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014

Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014 Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014 H.E.L.P. Malawi, Nederland C. van Eesterenlaan 624 1019KD Amsterdam www.helpmalawi- nederland.nl info@helpmalawi- nederland.nl

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Een woord van de voorzitter.!

JAARVERSLAG. Een woord van de voorzitter.! Een woord van de voorzitter.! JAARVERSLAG 21 Stichting KarooCare!!!!!! Pampuszigt 1! 1111 TG Diemen tel. (2) 69 78 44 fax: (2) 699 14 37 informatie@karoocare.nl www.karoocare.nl! Een woord van de voorzitter.!

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Projectmatige Charitas Grubbenvorst Inhoudsopgave 1. Verslag over het jaar 2013 2. Jaarrekening 2013-1 - 1.1 Oprichting De Stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam JAARVERSLAG 2014 Transforming Culture Transforming Lives Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam KvK nr: 41189663 ING 635567 Utrecht Triodos bank 78.67.74.738 Utrecht kalaimanram@hotmail.com

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

ANBI Rapport 2014. www.colibri08.com 1076 DT Amsterdam. +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com

ANBI Rapport 2014. www.colibri08.com 1076 DT Amsterdam. +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com ANBI Rapport 2014 www.colibri08.com Eosstraat 485 1076 DT Amsterdam +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com Stichtingenregister 41207009 ABN AMRO IBAN NL53ABNA0617002347 Inhoud: 1. Naam p.3 2. RSIN p.3 3.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ)

Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) In het jaar 2013 is veel bereikt zowel op het gebied van de infrastructuur van de school als op onderwijskundig gebied. Met deze resultaten

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children Jaarverslag 2013 Stichting All for Children Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5.

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5. Aanvraagformulier Deel I : Het Project 1. Project titel 2. Locatie Land Regio Stad / Dorp(en) 3. Looptijd Startdatum Aantal maanden 4. Doelstellingen 5. Doelgroep Directe begunstigden + aantallen Sociaal

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten,

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten, Holland address: c/o J.W. de Rijke Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet Telefoon +31 181 661451 of +31 10 2831105 Email: jan.derijke@nl.rmi-global.com ABN AMRO bank 50.07.96.009 ING bank 68.20.43.486 Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Luchtfoto Makiungu Hospital, Tanzania. www.stichtingmakiungu.nl

Jaarverslag 2009. Luchtfoto Makiungu Hospital, Tanzania. www.stichtingmakiungu.nl Jaarverslag 2009 Luchtfoto Makiungu Hospital, Tanzania www.stichtingmakiungu.nl INHOUD Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2009 6 Balans 6 Staat van Baten en Lasten 7 Toelichting op de Balans 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009

Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009 Stichting Wanawa Noordkade 64 2741 EZ Waddinxveen M 06-20006535 E info@wanawa.nl KVK 24 37 96 28 Rabobank 11.04.55.657 Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009 Organisatie

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

I n h o u d. Oude Delft 36 2611 CC Delft Nederland +31 (0)15 2120021 www.madameouaga.nl info@madameouaga.nl KvK 27301261 bank: 22 58 85 255

I n h o u d. Oude Delft 36 2611 CC Delft Nederland +31 (0)15 2120021 www.madameouaga.nl info@madameouaga.nl KvK 27301261 bank: 22 58 85 255 Jaarverslag 2007 I n h o u d Oude Delft 36 2611 CC Delft Nederland +31 (0)15 2120021 www.madameouaga.nl info@madameouaga.nl KvK 27301261 bank: 22 58 85 255 Bestuursverslag Doelstelling 3 Kennismaking in

Nadere informatie

DE BRUG Jaarverslag 2012

DE BRUG Jaarverslag 2012 1 Directe hulp aan de allerarmsten versie: definitief 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis)

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) Jaarrekening 2012 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Postbus 250 1441 AG Purmerend Bank: 14.74.39.604 Kamer van Koophandel: 37142840 BTW- nummer:

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009

Beleidsplan. Stichting Ethioberhan. Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan Secretariaat: Berkenweide 43 1647 BG Berkhout Tel: 0229-551727 info@ethioberhan.nl www.ethioberhan.nl Beleidsplan Versie 05 november 2009 Stichting Ethioberhan 1/7 Sponsoring dagopvang

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Umthombo

Stichting Vrienden van Umthombo Stichting Vrienden van Umthombo Beleidsplan(januari 2014) 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Voorhanden middelen 3. Criteria voor de toekenning van subsidies 4. Verwerving van nieuwe middelen 5. ANBI status 6.

Nadere informatie

Stichting Dermatologie Project Mozambique. Jaarrekening en jaarverslag 2010

Stichting Dermatologie Project Mozambique. Jaarrekening en jaarverslag 2010 Stichting Dermatologie Project Mozambique Jaarrekening en jaarverslag 2010 1 Algemeen. De Stichting Dermatologie Project Mozambique is opgericht d.d. 15 juli 2004, heeft haar statutaire zetel te Wageningen

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Bestuursverslag boekjaar 2009

Bestuursverslag boekjaar 2009 Bestuursverslag boekjaar 2009 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2010 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Stichting Fonds Anna Cornelis

Stichting Fonds Anna Cornelis Stichting Fonds Anna Cornelis Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuursvergaderingen... 3 3. Subsidieaanvragen 2013... 3 4. Afgeronde subsidieaanvragen... 3 5. Incidenteel verstrekte

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD JAARVERSLAG 2011! JAARVERSLAG 2011 Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD Het doet het bestuur van de Patiënten Organisatie Stichting Transvisie genoegen u het jaarverslag over 2011 te kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting SOID Nederland

Jaarverslag 2015 Stichting SOID Nederland Jaarverslag 2015 Stichting SOID Nederland Bankrekening t.n.v. Stichting SOID Nederland IBAN code: BIC code: NL79INGB0004994195 INGBNL2A KvK-nummer: 55045448 ANBI-nummer: 851543996 8 januari 2016 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL Beleidsplan 2014 2015 Stichting Light for the Children - NL Versie 1, november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 1.1. Historie... 2 1.2. Missie... 2 1.3. Visie... 3 1.4. Bestuur... 3 1.5. Financiën...

Nadere informatie

Stichting Hart voor een Kinderhart

Stichting Hart voor een Kinderhart Stichting Hart voor een Kinderhart Inhoudsopgave Blz. Algemene informatie over de Stichting 2 Overzicht werkzaamheden in 2014 4 Financiën 5 Verantwoording besteding giften 6 Terugblik op het jaar 2014

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Stichting Fonds Anna Cornelis

Stichting Fonds Anna Cornelis Stichting Fonds Anna Cornelis Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuurssamenstelling en -vergaderingen... 3 3. Subsidieaanvragen 2012... 3 4. Afgeronde subsidieaanvragen... 4 6. Lopende

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens:

Jaarverslag 2014. Stichting Thomas. Contactgegevens: Jaarverslag 2014 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas Terrahof 13, 5044 RM Tilburg T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN: 009740235

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN BURO LIMA 2015-2020 Oktober 2014 Stichting Vrienden van Buro Lima, Fokkershoek 8b, 5473VD Heeswijk-Dinther. tel.: 0610001854 www.burolima.nl vrienden@burolima.nl KvK

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting Faja Lobi Friends For Future. Jaarrekening 2012. Jaarrekening. Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 2

Inhoudsopgave. Stichting Faja Lobi Friends For Future. Jaarrekening 2012. Jaarrekening. Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 2 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Bijlagen: pagina Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 2 Staat van Baten en Lasten 2012 3 Toelichting algemeen 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting

Nadere informatie

Dank u voor het waarmaken van mijn droom.

Dank u voor het waarmaken van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem november 2014 Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af waarom hij het

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

jaarrekening 2009www.rrdf.nl

jaarrekening 2009www.rrdf.nl jaarrekening 2009www.rrdf.nl Medische zorg voor iedereen Stichting RRDF levert medische zorg aan alle bewoners. Er is ook een vaccinatieprogramma voor alle kinderen uit onze slums. Dit meisje heeft een

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2010-2015 STICHTING KINDERHULP BODHGAYA

BELEIDSPLAN 2010-2015 STICHTING KINDERHULP BODHGAYA BELEIDSPLAN 2010-2015 STICHTING KINDERHULP BODHGAYA 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kinderhulp Bodhgaya, opgericht op 19 mei 2003. In dit beleidsplan legt de stichting haar beleidsvoornemens

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2014 Amy Sonko vraagt: steun de bouw van mijn nieuwe Kleuterschool nu de oude door termieten wordt opgegeten 2 INLEIDING Binnen het TTDF zijn er twee

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Werkartaal

Stichting Steunfonds Werkartaal Stichting Steunfonds Werkartaal Secretariaat Kersbergenlaan 20, 3703 AP Zeist e-mail corfeitsma@xs4all.nl Nieuwe voorwaarden ANBI per 1 januari 2014 De naam Het RSIN of het fiscaal nummer De contactgegevens

Nadere informatie

Standaardbeleidsplan Carelanka

Standaardbeleidsplan Carelanka Standaardbeleidsplan Carelanka Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan Carelanka 2

Nadere informatie

1. Naam Stichting Ontluikend Sumba (S.O.S. Indonesië) 2. RSIN nummer / KvK nummer RSIN nummer: 813645803 KvK nummer: 05066924

1. Naam Stichting Ontluikend Sumba (S.O.S. Indonesië) 2. RSIN nummer / KvK nummer RSIN nummer: 813645803 KvK nummer: 05066924 http://www.sumba.nl/overzicht.htm Stichting Ontluikend Sumba (S.O.S. Indonesië) is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ingevolge de regelgeving voor ANBI s volgt onderstaande

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G. Stichting Projectmatige Charitas. Grubbenvorst

J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G. Stichting Projectmatige Charitas. Grubbenvorst J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 Stichting Projectmatige Charitas Grubbenvorst Inhoudsopgave 1. Verslag over het jaar 2014 2. Ondersteunde projecten in 2014 3. Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

: AF-JV-2012. : Definitief. : Stichting Atos Foundation. : Dirk van Tellingen

: AF-JV-2012. : Definitief. : Stichting Atos Foundation. : Dirk van Tellingen JAARVERSLAG 2012 AUTEUR(S) : Dirk van Tellingen DOCUMENTNUMMER : AF-JV-2012 VERSIE : v1.0 STATUS : Definitief BRON : Stichting Atos Foundation DOCUMENTDATUM : 27 december 2013 AANTAL PAGINA S : 11 EIGENAAR

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2010

J A A R V E R S L A G 2010 J A A R V E R S L A G 2010 Publicatieverslag Stichting Kampala 96, Twickel 22, 8226 RW Lelystad Tel. 0320 241608, rekening nr. 67.88.14.090 ING Bank Lelystad. KvK Lelystad 39073081, ANBI Stichting Kampala

Nadere informatie

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014 Samen voor Same Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl Tilburg,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2014. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2014 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 28 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 Vernieuwing beleid... 3 Doelstellingen KNMG district Groningen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode:

Aanvraagformulier. 1. De organisatie. 1.1. Contactgegevens organisatie. Naam van de organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Bezoekadres: Postcode: Aanvraagformulier In dit formulier stellen wij u vragen over: 1. Uw organisatie 2. Het project waarvoor u een aanvraag indient 3. De financiering van het project 4. Overige zaken 1. De organisatie 1.1.

Nadere informatie

H e i l z a m e A a r d e

H e i l z a m e A a r d e H e i l z a m e A a r d e Nieuwsbrief Stichting Thiru Valagum Farm 2012 Juli Nummer 37 Dhanalakshmi voor Thiru Valagum House- een Vastenaktie Project wordt volgende winter in gebruik genomen. 12-12-2012

Nadere informatie

Stichting Support for Homa Hills

Stichting Support for Homa Hills Stichting Support for Homa Hills Rekening 2006 Rekening 2006 pagina 0 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Bestuurssamenstelling 3 Vaststelling rekening 3 Balans per 31 december 2006 - cijfers 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy

Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy Beleidsplan Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2011-2015 Inhoud: 1. Activiteiten van de Stichting Tanzania Ubuntu Academy 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Tanzania Ubuntu Academy 4.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes

Financieel jaarverslag 2013. Begroting 2014. Stichting de Vleugeltjes Financieel jaarverslag 2013 & Begroting 2014 Stichting de Vleugeltjes Stichting de Vleugeltjes Pagina 1 van 6 Algemeen Inleiding De Stichting draagt de naam Stichting de Vleugeltjes en is opgericht op

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016

Beleidsplan 2012-2016 Beleidsplan 2012-2016 Website: www.straatkindghana.org 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...Pagina 2 2. Oprichting....Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 3 4. Werving van fondsen.....pagina 4 5. Beheer van fondsen...

Nadere informatie