JAARVERSLAG 2009 Stichting Steun aan Kinderen Overzee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009 Stichting Steun aan Kinderen Overzee"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009 Stichting Steun aan Kinderen Overzee stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO) Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Bankrekening nummer ANBI Fiscaal nummer

2 Secretariaat : Markt BN Biervliet status : definitief Telefoon : opgesteld : februari goedgekeurd : 2 april 2010 Web site : Inhoud : 0 Doelstelling stichting en samenstelling bestuur. 1 Verslag van het bestuur. 2 Korte projectverantwoording. 2.1 desa Pekayon in Indonesië. 2.2 Weeshuis ELISAMA, Denpasar Indonesië. 2.3 Integrated Rural Health Support Programme, Aloshikha in Bangladesh 2.4 Pre-school Programme, Aloshikha in Bangladesh 2.5 Resistance Fund, Aloshikha in Bangladesh. 2.6 Vocational Training Center, Aloshikha in Bangladesh. 2.7 Pre-school Programme, BVDO in Bangladesh. 2.8 Health Motivator Programma, BVDO in Bangladesh. 2.9 Twee PRIMA gebouwtjes van BVDO in Bangladesh Moeder en kind Programma, Chandradip in Bangladesh 2.11 Non Formel Education programma aan straatkinderen, DHARA in Bangladesh. 3 Jaarrekening Ontvangen rapporten en verantwoordingen in 2009, die op het secretariaat aanwezig zijn. Via het secretariaat van stichting Steun aan Kinderen Overzee zijn deze opvraagbaar. A. Overzicht van stichting Els Bakker, met betrekking tot de financiële steun aan de kinderen in desa Pekayon; B. Overzicht Elisama, opgesteld door stichting Pa van der Steur in Nederland C. Project Rapport 2009 van het Integrated Rural Health Support Programme, van Aloshikha Rajihar Social Development Center; D. Kopie van het Audit rapport 2009 van Aloshikha Rajihar Social Development Center, met betrekking tot het Integrated Rural Health Support Programme ; E. Overzicht Resistance Fund 2009 van Aloshikha Rajihar Social Development Center; F. Project Rapport 2009 van het Pre-school programma van Aloshikha Rajihar Social Development Center; G. Kopie van het Audit rapport 2009 van Aloshikha R.S.D.Center, m.b.t. het Pre-school Programme ; H. Project Rapport 2009 van het Kindergarten school programma van Aloshikha Rajihar Social Development Center; I. Kopie van het Audit rapport 2009 van Aloshikha R.S.D. Center, m.b.t. het Kindergarten school programma; J. Project Rapport van het Vocational Training Center; K. Projectrapport 2009 van BVDO, met betrekking tot het BVDO Pre School Programme, van de 22 Pre Scholen; L. Audit rapport 2009, over het BVDO Pre School Programme ; M. Project rapport 2009 van BVDO, met betrekking tot het Health Motivator Programme ; N. Audit rapport 2009, over van BVDO over het Health Motivator Programme ; O. Project rapport 2009, met betrekking tot het Care for Mother & Child Project (CMC) van Chandradip Development Society; P. Audit rapport 2009, over het Care for Mother & Child Project van Chandradip. Q. Project rapport 2009, met betrekking tot het project Ensure Child Rights and Development trough Education van DHARA, Jessore; R. Audit rapport 2009 over het project Ensure Child Rights and Development trough Education van DHARA, Jessore. Blad 2 van 8

3 0 Doelstelling stichting en samenstelling bestuur. De stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO) opgericht in april 1999, heeft als belangrijkste doelstelling, hulp te bieden aan kinderen. Specifiek op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in derde wereld landen, ongeacht ras, huidskleur of religie. De werkzaamheden van de stichting omvatten, het onderhouden van de contacten met de projecthouders en de donateurs. Ook het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de projecten, waar op dat moment hulp aan kinderen wordt geboden, behoord tot het takenpakket van SAKO. De stichting Steun aan Kinderen Overzee heeft de verplichting op zich genomen, alle gelden verkregen uit donaties, volledig te besteden aan structurele hulpverlening. Gedurende het jaar 2009 was de bestuurssamenstelling als volgt: Voorzitter : Mr. J.L.M. Burlet Penningmeester : G.J. van Kasteren AA Secretaris : Ing. J.F.J.M. Verwilghen Bestuurslid : Ing. S.A.L.M. Langendoen - Claeys Bestuurslid : A.C.M. van Pamelen-Verwilghen 1 Beknopt verslag van het bestuur. Het jaar 2009 heeft in het teken gestaan van de bouw van het Vocational Training Center van Aloshikha Rajihar Social Development Centre. Voor de bouw van dit opleidingen centrum is in 2009 veel aandacht besteed. Veel steun is ontvangen van de grote Goede Doelen stichting die in de loop van het jaar 50 % van de bouwkosten voor haar rekening heeft genomen. De andere helft is door middel van subsidie via Impulsis / Edukans tot stand gekomen. In maart 2009 heeft de grote Goede Doelen stichting besloten om ook de Kindergarten van Aloshikha in Goila deels te steunen met een bijdrage voor de salarissen van de leerkrachten. Op 20 april is een bijkomst, georganiseerd door de gemeente Terneuzen gehouden met betrekking tot de uitreiking van de Millennium projecten Deze middag is door de minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Bert Koenders, de projecten bekend gemaakt die een bijdrage hebben ontvangen. De SAKO Nieuwsbrief van mei 2009, het jubileum nummer voor het tienjarig bestaan, is uiterlijk volledig gewijzigd. Dit is mogelijk gemaakt door de belangeloze medewerking van enkele professionals, waaronder Annemarie Robesin uit Helmond en studio Jesse uit Amsterdam. In juni 2009 is de eindafmelding ontvangen van Wilde Ganzen met betrekking tot de bouw van een PRIMA. De Christelijke Basisschool De Westerkim in Zaandam heeft zich hiervoor ingezet en het bouwen van een Multi Functioneel centrum voor een van de schooltjes van BVDO. Door het SAKO bestuur is op 10 juni toestemming verleend aan DHARA in Jessore om een aantal afdakjes en wanden te maken aan 7 van hun openlucht schooltjes. Het bedrag van 745 was ontvangen vanwege een gouden bruiloft. Blad 3 van 8

4 De Paul Tensen stichting heeft in juni 2009 de jaarlijkse subsidie verstrekt van voor het Pre-school programma van BVDO en steun aan de naar de stichting genoemde school in Madra. In september is de reis voorbereid naar Bangladesh, om de officiële opening van het VTC bij te wonen. De opening zal plaats vinden op 6 februari Ook de voorzitter van de grote Goede Doelenstichting zal deelnemen aan de openingsceremonie. Medio oktober is door de grote Goede Doelenstichting besloten om het Pre-school project van BVDO voor de komende drie jaar te steunen ( ). Ook de projecten van de Health Motivators, bij zowel Aloshikha als BVDO wordt door de grote Goede Doelen stichting gesteund in 2010 tot en met De SAKO Nieuwsbrief heeft dit jaar een uiterlijke update gekregen door belangeloze medewerking van een aantal professionals. In de voorgaande jaren zijn de nummers 1 tot en met 17, kosteloos afgedrukt door de gemeente Sluis. Met ingang van 1 juli 2009 was dat niet meer mogelijk. Een nieuwe sponsor Trendkom uit Hoek heeft de kosten voor het drukken van de Nieuwsbrief op zich genomen. Begin december is via de Provincie Zeeland een stimuleringssubsidie aangevraagd als bijdrage in de kosten voor het promotiemateriaal van de stichting SAKO. Rotary Club Hulst heeft door middel van een subsidie via Cordaid Nederland een bedrag bijeengebracht van voor het vervangen van de Shapla Pre-school in Bisherkandi voor een PRIMA schooltje. Dit Multi Functioneel gebouwtje zal in de loop van 2010 gebouwd worden. 2 Korte projectverantwoording. 2.1 Desa Pekayon Indonesië. Het project voor het jaar 2009 ligt, evenals in de voorgaande jaren, in de sfeer van educatie van kinderen. Dit jaar is aan 15 kinderen de gelegenheid geboden, op het eind van hun studie, het afsluitende examen te doen. De steun bedragen lopen uiteen van roepia tot roepia per kind, dit is afhankelijk van de kosten per kind. De heer Bram Bernard en zijn vrouw doen de controlerende taken op de diverse scholen. Zij betalen het schoolgeld rechtstreeks aan de scholen. Ook met de boeken en schooluniformen is dit het geval, om eventueel misbruik van het geld uit te sluiten. De steun aan desa Pekayon in 2009 was een totaal bedrag van 2.000, - waaruit 15 kinderen gedurende een heel schooljaar gesponsord zijn, voor een bedrag van ongeveer 1.850, bij een wisselkoers van Rp per Euro. Totaal aan rupia is bijna 26 miljoen geïnvesteerd in deze kinderen. Deze donatie is door de reguliere donateurs van SAKO gevoteerd en het project loopt via de stichting Els Bakker. 2.2 Weeshuis Elisama in Denpasar op het eiland Bali, Indonesië. Weeshuis Elisama wordt gesteund voor een bedrag van 1.550, per jaar en 2009 is het derde jaar dat het weeshuis dit bedrag ontvangt. Dit bedrag is ongeveer het noodzakelijk budget voor één maand exploitatie van dit weeshuis. Dit project loopt via de stichting Pa van der Steur in Nederland. Blad 4 van 8

5 De overeenkomst met stichting Pa van der Steur in Nederland loopt tot eind 2009 en in de bestuursvergadering van 16 oktober is besloten dit project weer voor drie jaar te steunen met een bedrag van per jaar. 2.3 Integrated Rural Health Support Program in Bangladesh. De Maria Mother and Child Health Care Clinic van Aloshikha Rajihar Social Development Centre word nu voor het dertiende jaar gesteund. Uit de evaluatie blijkt dat de inzet van de Health Motivators (HM) voor de kliniek onontbeerlijk zijn. Evenals in de vorige jaren is in 2009 het Integrated Rural Health Support Programme gesteund door de grote Goede Doelen stichting voor een bedrag van 6.300,-. De ondersteuning van dit project loopt tot en met Door de grote Goede Doelen stichting is in oktober 2009 besloten dit project voor de komende drie jaar ( ) te blijven steunen met een jaarlijkse bijdrage van Pre-school Programma, van Aloshikha R.S.D. Center in Bangladesh. Het Pre-school programma van Aloshikha valt maar voor een deel onder de verantwoording van SAKO. Dit is voor het derde jaar dat SAKO de totale verantwoording van het onderwijs programma van Aloshikha heeft beoordeeld. De verantwoording naar de hoofdsponsor verloopt eveneens via SAKO. Aloshikha R.S.D. Center heeft 40 Prescholen en twee Primary scholen tot de vierde klas, onder haar hoede. Begin dit jaar is er een derde Primary school bijgekomen in de plaats Goila. De grote Goede Doelen stichting heeft in maart 2009 besloten met ingang van 2010 ook voor deze school de salarissen van de leerkrachten te betalen. Het volledige programma van de 40 Pre-scholen en de Primary scholen wordt financieel gesteund via de landelijk Goede Doelen stichting, die ook het bijbehorend budget rechtstreeks overmaakt naar Aloshikha. Het budget voor het Primary onderwijs verloopt via SAKO. Evenals in de vorige jaren wordt het Pre-school programma rechtreeks gesteund door een Goede Doelen stichting. Een bedrag van 6.980,- voor de Primary scholen verloopt via stichting SAKO. Deze steun aan het school programma loopt tot en met Resistance Fund Aloshikha in Bangladesh. Aloshikha Rajihar Social Development Center, is in 1997 gestart met haar kliniek, de Maria Mother & Child Health Care Clinic. Door Aloshikha is via SAKO en met financiële steun van een Goede Doelen stichting een Resistance Fund (RF) ingesteld, waar de allerarmsten gebruik van kunnen maken. Om gebruik te mogen maken van dit fonds, is een indicatie commissie in het leven geroepen, van de Health Motivator, de verpleegster van het ziekenhuis, de supervisor en de dokter van de kliniek. Deze commissie geeft aan wie er voor dit fonds in aanmerking komt. Door Aloshikha wordt absoluut geen bekendheid gegeven aan dit fonds, zodat het fonds op een adequate en rechtvaardige wijze wordt gebruikt. Voor dit fonds is een bedrag beschikbaar gesteld van 1.800, - per jaar en loopt tot en met Vocational Training Center van Aloshikha in Bangladesh. Dit jaar is een start gemaakt met de bouw van het Vocational Training Center van Aloshikha in Rajihar, Bangladesh. De bouw van dit VTC is mogelijk gemaakt door een donatie van de grote Goede Doelen stichting van 50 % van de kosten. Blad 5 van 8

6 Door een subsidie van Impulsis / Edukans uit Utrecht van eveneens 50 %, van het totale bedrag van In dit bedrag is eveneens de kosten van inrichting opgenomen. In het voorjaar van 2009 is gestart met de grondwerken en het ophogen van het terrein met klei uit de diverse vijvers die gegraven zijn op het terrein. Daarna is de bouw gestart en de school met de logiesgebouwen zullen in februari 2010 gereed zijn voor gebruik. Op 6 februari 2010 is de officiële opening gepland, waarbij de voorzitter van de grote Goede Doelen stichting en de SAKO vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. 2.7 Pre School Programma van BVDO in Bangladesh. Barisal Village Development Organisation (BVDO) in Chhabikharpar, vlak bij Agailjhara, is een kleine plattelands ontwikkelingsorganisatie opgericht in 1997, door mevrouw Cecilia Parul Mondal. De organisatie richt zich specifiek op vrouwen en kinderen en is een van de weinige NGO s in Bangladesh die geleid wordt door een vrouw. Dit jaar is de naam van deze NGO gewijzigd van Barisal Village Development Organisation naar Bangladesh Village Development Organisation. De afkorting BVDO blijft gelijk maar de organisatie wilde haar werkgebied uitbreiden buiten het district Barisal. In de komende jaren zal in het district Gopalgonj drie schooltjes worden opgericht. De steun loopt tot en met 2009, waarbij eind 2009 BVDO over 22 schooltjes beschikt. De steun is vooral gericht op het verstrekken van vier maaltijden per week aan de kinderen. Dit is een verdubbeling van voorheen en wordt door de leerkrachten en hun ouders als zeer waardevol ervaren. De jaarlijkse steun van de Paul Tensen stichting, met een donatie van 2.000, wordt deels gebruikt voor de Paul Tensen Pre-school en het overgrote deel om de extra impuls aan de gezondheidszorg te continueren. Samen met de reguliere sponsors van SAKO en genoemde specifieke sponsoren, is het mogelijk geweest de schooltjes te exploiteren. Twee particuliere sponsoren steunen specifiek de Pre-school die hun naam draagt. Het BVDO Pre-school Program is gesteund door de gezamenlijke donateurs van stichting Steun aan Kinderen Overzee, voor een bedrag van Health Motivator Programma van BVDO in Bangladesh. In het tweede jaar van de ondersteuning van dit project is uit de rapportage van Bangladesh Village Development Organisation (BVDO) in Chhabikharpar, duidelijk te lezen dat deze ondersteuning werkt. Deze kleine plattelands ontwikkelingsorganisatie zet zich in om als kleine NGO zich te onderscheiden in de omgeving door het adequate en doeltreffende werk. Ook in 2009 heeft de steun van de Grote Goede Doelen stichting en de particuliere sponsoren het mogelijk gemaakt dit project te continueren. De Praktijk voor Implantologie Axel / Oosterhout is door overlijden van de heer Wouters gestopt met de bijdrage aan dit project. Dit project is met hulp van de donateurs van stichting SAKO, gesteund voor een totaal bedrag van en de overeenkomst loopt tot eind In de loop van oktober 2009 is de verlenging van dit project gewaarborgd voor een periode van drie jaar ( ) waarbij de steun van de Grote Goede Doelen stichting essentieel is, want zij leveren deze steun volledig voor de komende drie jaar. Blad 6 van 8

7 2.9 Twee PRIMA gebouwtjes van BVDO in Bangladesh. Op 2 juli 2008 heeft de gemeente Terneuzen voor de eerste keer de stimuleringsprijzen gegeven aan de Millenniumprojecten, gericht op ontwikkelingshulp. Stichting SAKO werd op die dag verrast met een cheque van voor de door haar ingediende projecten. Een van de projecten is het bouwen van twee multifunctionele gebouwtjes ter vervanging van het bestaande schooltje. Dit gebouw wordt op de eerste plaats gebruikt als schoolgebouw, maar ook voor het geven van voorlichting / cursussen aan de dorpsgemeenschap, vrouwen-groepen, Gender cursussen en Micro Krediet bijeenkomsten. De naastgelegen ruimte wordt gebruikt door een dokter die op regelmatige basis het dorp bezoekt voor pre- en post natale zorg, voor moeders en kinderen. Kosten van beide gebouwtjes Op termijn worden dit soort gebouwtjes als middelpunt van educatie en ontwikkeling van het dorp gebruikt. Vooral het programma Volwassenen Educatie is één van de speerpunten in de toekomst. Maar het belangrijkste punt is het gebruik als Pre-school, vergaderruimte voor allerlei soorten cursussen en de praktijkruimte voor de dokter die het dorp bezoekt. Deze schooltjes zijn in 2009 gebouwd onder de verantwoording van Bangladesh Village Development Organisation (BVDO) Moeder en Kind Programma van Chandradip in Barisal, Bangladesh. Dit project wordt voor het derde jaar gesteund en uitgevoerd door de NGO Chandradip Development Society (CDS) in Barisal. De organisatie wordt geleid door mevrouw Jahanara Begum Shapna en het project wordt begeleid door haar assistent de heer Bashudeb Guha. De steun aan deze organisatie wordt volledig gedaan met sponsorgeld van de SAKO donateurs. De doelgroep zijn kwetsbare, arme en vaak alleen gelaten vrouwen die in zeven kleine dorpjes wonen in het open veld net onder de "Kuakata high way". Deze mensen leven aan de zelfkant van de maatschappij en Chandradip tracht hier een beetje verlichting in te brengen. Zij doen dit door mentale en ondersteuning van de zwangere vrouwen, controles te doen tijdens de zwangerschap en te helpen bij bevallingen. Tevens verlenen zij daar waar nodig medische zorg. Ook worden trainingen gegeven aan deze kwetsbare groep om zich beter te kunnen handhaven in hun samenleving. Een van de zaken die tijdens de voorlichting aan jonge moeders wordt gegeven zijn de mogelijkheden tot geboorte beperking. Aan jonge meisjes die zwanger zijn wordt extra aandacht besteed. Naast de begeleiding die ze krijgen van Chandradip, wordt ook aandacht besteed aan onderwijs via het "Non Formal Education" systeem. Dit is een schoolvorm in Bangladesh, waarbij in drie jaar tijd de vaardigheden op gebied van lezen en schrijven aan oudere kinderen wordt bijgebracht. De dorpjes liggen erg verspreid in het veld en dat maakt het voor de hulpverleners niet eenvoudig om daar in alle seizoenen hulp te bieden. Het Moeder en Kind Programma van Chandradip in Bangladesh is in 2009 gesteund door de gezamenlijke donateurs van stichting Steun aan Kinderen Overzee, voor een totaal bedrag van Door het bestuur van SAKO is in de vergadering van 16 oktober 2009 besloten om deze organisatie voor de komende drie jaar ( ) te blijven steunen met een bedrag van per jaar. Blad 7 van 8

8 2.11 Non Formal Education programma aan straatkinderen in Jessore, Bangladesh, door DHARA. Dit project wordt voor het eerste jaar gesteund en uitgevoerd door de NGO Development of Health & Agriculture Rehabilitation Advancement (DHARA) in Jessore. Het project en de organisatie wordt geleid door mevrouw Lipika Das Gupta. DHARA werkt sinds 2001 met vrouwengroepen op sociaal en economisch gebied en wil het programma uitbreiden met hulp aan kinderen die slachtoffer zijn van criminele activiteiten en seksueel misbruik. Dit nieuwe project van SAKO is gestart in januari 2009 en wordt drie jaar (2009 t/m 2011) gesteund, mede door subsidie van de millenniumgemeente Terneuzen. Dit jaar heeft DHARA bewezen dat het een goed lopend project is, door een zeer adequate verslaggeving. Vooral het bezoek aan de organisatie in februari 2009 door Joost Verwilghen, lid van het uitvoerend comité, was erg positief. De door hem verstrekte bezoekverslag heeft bijgedragen aan een duidelijk inzicht in deze organisatie. Het SAKO bestuur heeft op 10 juni 2009 besloten om 745 beschikbaar te stellen voor het maken van afdakjes voor zes van de tien schooltjes. Het budget voor het scholingsprogramma dit jaar is 2.780, - en wordt gefinancierd uit de Millennium bijdrage 2008 van de gemeente Terneuzen. 3 Jaarrekening De Jaarrekening 2009 opgesteld conform de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving en is een aparte bijlage van dit verslag. Jaarverslag 2009 en de bijbehorende Jaarrekening 2009 zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van 2 april 2010 Blad 8 van 8

JAARVERSLAG 2015 Stichting Steun aan Kinderen Overzee

JAARVERSLAG 2015 Stichting Steun aan Kinderen Overzee JAARVERSLAG 2015 Stichting Steun aan Kinderen Overzee Correspondentie adres: Scheldekade 23 B, 4531 EG Terneuzen E-mail: sako@zeelandnet.nl Website: www.stichtingsako.nl Inschrijfnummer Kamer van Koophandel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Stichting Steun aan Kinderen Overzee

JAARVERSLAG 2014 Stichting Steun aan Kinderen Overzee JAARVERSLAG 2014 Stichting Steun aan Kinderen Overzee Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 210 204 24 IBAN NL14 ABNA 0540 357 820 ANBI Fiscaal nummer 8084.52.095 Secretariaat : Scheldekade 23 B 4531 EG

Nadere informatie

15-jarig jubileum Stichting SAKO. Inhoudsopgave. juni 2014 Jaargang 15, Nummer 1; Volgnummer 25

15-jarig jubileum Stichting SAKO. Inhoudsopgave. juni 2014 Jaargang 15, Nummer 1; Volgnummer 25 juni 2014 Jaargang 15, Nummer 1; Volgnummer 25 Inhoudsopgave 15 jaar projecten van SAKO: een overzicht 2 Boekhandel Van de Sande sponsort schooltje Jessore 4 Jongeren hebben toekomst door opleiding VTC

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016-2018

BELEIDSPLAN 2016-2018 BELEIDSPLAN 2016-2018 Correspondentie adres: Scheldekade 23 B, 4531 EG, Terneuzen Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 210 204 24 IBAN NL14 ABNA 0540 3578 20 ANBI Fiscaal nummer 8084.52.095 Website www.stichtingsako.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December Nieuwsbrief S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a December 2013 Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen Nelson Mandela www.facebook.com/projectgroepkenya

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2016 Financieel jaarverslag Stichting Matunkha 1-1- 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het bestuur... 3 ANBI Status... 3 Algemeen financieel beleid... 4 Balans 2016 in euro s... 5 Toelichting...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018

BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 BELEIDSPLAN STICHTING COLOURFUL CHILDREN DEN BOSCH 2014-2018 1. Inleiding De Stichting Colourful Children geeft scholing en onderdak aan verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen in Zuid India De kinderen

Nadere informatie

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Jaarverslag 2012 Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea te Apeldoorn INHOUD Pagina Voorwoord 2 1 Algemeen 3 2 Verslag van de projecten

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag Stichting Matunkha 1-1- 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het bestuur... 3 ANBI Status... 3 Algemeen financieel beleid... 4 Balans 2015 in euro s... 5 Toelichting...

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2005 INLEIDING Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. Met dit jaarverslag wil het bestuur

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G 2 0 1 3 Stichting Projectmatige Charitas Grubbenvorst Inhoudsopgave 1. Verslag over het jaar 2013 2. Jaarrekening 2013-1 - 1.1 Oprichting De Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag Stichting Matunkha 1-1-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het bestuur... 3 ANBI Status... 3 Algemeen financieel beleid... 4 Balans 2014 in euro s... 5 Toelichting...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2012 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2012 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg Bewust actief in Tilburg en in Same Jaarrekening van Tanzania Stichting Tilburg Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Max Jaarverslag 2006. Doelstelling

Stichting Max Jaarverslag 2006. Doelstelling Doelstelling Stichting Max bestrijdt kindersterfte door het selecteren en financieel ondersteunen van kleinschalige drinkwatervoorzieningprojecten. De keuze voor Bangladesh wordt gemotiveerd door enerzijds

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Een woord van de voorzitter.!

JAARVERSLAG. Een woord van de voorzitter.! Een woord van de voorzitter.! JAARVERSLAG 21 Stichting KarooCare!!!!!! Pampuszigt 1! 1111 TG Diemen tel. (2) 69 78 44 fax: (2) 699 14 37 informatie@karoocare.nl www.karoocare.nl! Een woord van de voorzitter.!

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Stichting Ajax Foundation

Stichting Ajax Foundation Stichting Ajax Foundation Jaarrapportage Seizoen 2013/2014 29-12-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Verslag van het bestuur 1 2. Balans per 30 juni 2014 2 3a. Staat van baten en lasten m.b.t. baten 3 3b. Staat

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten,

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten, Holland address: c/o J.W. de Rijke Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet Telefoon +31 181 661451 of +31 10 2831105 Email: jan.derijke@nl.rmi-global.com ABN AMRO bank 50.07.96.009 ING bank 68.20.43.486 Stichting

Nadere informatie

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016

Stichting Smile on a Face Kampakker PL Breda JAARVERSLAG 2016 Stichting Smile on a Face Kampakker 2 4813PL Breda info@smileonaface.nl 076-5227114 JAARVERSLAG 2016 www.smileonaface.nl Inhoud Woord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 3 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015

Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Stichting Tumani Tenda Development Fund Jaarverslag 2015 Abaraka voor onze mooie nieuwe Kleuterschool! We hopen dat jullie onze juffen en meesters ook verder zullen helpen. 2 INLEIDING Binnen het TTDF

Nadere informatie

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013

Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Boelie Fonds T.a.v. het bestuur Eibergsestraat 80 7481 HM HAAKSBERGEN Jaarrekening over de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

2014 Algemene gegevens De stichting heeft twee doelen: Projecten Het bestuur bestond op 31-12-2014 uit:

2014 Algemene gegevens De stichting heeft twee doelen: Projecten Het bestuur bestond op 31-12-2014 uit: 2014 Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: Tweede Constantijn

Nadere informatie

Stichting Omwana Uganda. Beleidsplan 2014-2015

Stichting Omwana Uganda. Beleidsplan 2014-2015 Stichting Omwana Uganda Beleidsplan 2014-2015 Stichting Omwana Uganda Zuidwolde (Dr.), december 2013 Stichting Omwana Uganda Mevrouw Jans-Dijkstralaan 29 7921 KG Zuidwolde (Dr.) +31 (0) 528-321801 KvK-nummer:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam

JAARVERSLAG 2014. Transforming Culture Transforming Lives. Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam JAARVERSLAG 2014 Transforming Culture Transforming Lives Stichting Kalai Manram Dom H v/d Laanstraat 28 1064 DC Amsterdam KvK nr: 41189663 ING 635567 Utrecht Triodos bank 78.67.74.738 Utrecht kalaimanram@hotmail.com

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

ANBI Stichting Colibri

ANBI Stichting Colibri ANBI Stichting Colibri Inhoud: 1. Naam p.3 2. RSIN p.3 3. Contactgegevens p.3 4. Bestuurssamenstelling p.3 5. Doelstelling p.3 6. Beleidsplan p.3 7. Beloningsbeleid p.4 8.1 Een verslag van de uitgeoefende

Nadere informatie

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl

Jaarplan 2015. KNMG district Groningen. info@knmg- groningen.nl Jaarplan 2015 KNMG district Groningen info@knmg- groningen.nl BESPREKING IN JAARVERGADERING 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 3 2. Bestuurlijke activiteiten... 3 Bestuursvergaderingen... 3 Samenwerking

Nadere informatie

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Jaarverslag 2011 Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea te Apeldoorn INHOUD Voorwoord Pagina 1 Algemeen 3 2 Verslag van de projecten

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fursa

Beleidsplan Stichting Fursa Beleidsplan 2016-2020 1824 TE Alkmaar 072-5616979 info@fursa.nl Beleidsplan 2016-2020 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Missie 4 Doelgroep 5 Organisatie 6 Bestuur 7 Organisatie Kenia 8 Communicatie 9 Financiën

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children

Jaarverslag 2013. Stichting All for Children Jaarverslag 2013 Stichting All for Children Algemene gegevens De stichting is opgericht op 8 november 2007, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2006

STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2006 STICHTING VAN DER LOOIJ WELFARE FOUNDATION SRI LANKA JAARVERSLAG 2006 INLEIDING Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. Met dit jaarverslag wil het bestuur

Nadere informatie

Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014

Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014 Stichting H.E.L.P. Malawi Nederland Financieel verslag 1 april 2013 31 maart 2014 H.E.L.P. Malawi, Nederland C. van Eesterenlaan 624 1019KD Amsterdam www.helpmalawi- nederland.nl info@helpmalawi- nederland.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren)

Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve. 2016-2018 ( 3 jaren) Beleidsplan Stichting Abhilasa Global Serve 2016-2018 ( 3 jaren) Adres: Secretariaat AGS Merwekade 69 311 TH Dordrecht E-mail: info@abhilasa-global-serve.nl Website: Abhilasa-global-serve.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.

Jaarverslag. Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland. Jaarverslag 2015 Stichting Suba Nederland Kameelstraat 19 6531 RN Nijmegen tel. 024-3510245 e-mail: info@subanederland.nl www.subanederland.nl Stichting Suba Nederland Jaarverslag 2015 1 JAARVERSLAG STICHTING

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Update 2012: stand van zaken projecten India. Aggregaat voor school in Leh, Ladakh India. India projecten. Chinakury "3 PIT Colliery Primary School".

Update 2012: stand van zaken projecten India. Aggregaat voor school in Leh, Ladakh India. India projecten. Chinakury 3 PIT Colliery Primary School. Inhoud Update 2012: stand van zaken projecten India.... 2 Aggregaat voor school in Leh, Ladakh India.... 2 3 PIT Colliery Primary-school in Chinakuri, India.... 3 Handicraft project alleenstaande moeders,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation Beleidsplan Stichting Levante Foundation 2012-2016 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Levante Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht

Nadere informatie

De stichting heeft in ontvangen aan donaties. Dat is meer dan in 2014.

De stichting heeft in ontvangen aan donaties. Dat is meer dan in 2014. Financiële verantwoording 2015 Stichting Dutch Down Support Foundation Jaarverslag De stichting heeft in 2015 8.064 ontvangen aan donaties. Dat is 3.186 meer dan in 2014. De stichting heeft inmiddels een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ)

Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) Jaarverslag 2013 Stichting Durlstone Foundation Zimbabwe (DFZ) In het jaar 2013 is veel bereikt zowel op het gebied van de infrastructuur van de school als op onderwijskundig gebied. Met deze resultaten

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5.

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5. Aanvraagformulier Deel I : Het Project 1. Project titel 2. Locatie Land Regio Stad / Dorp(en) 3. Looptijd Startdatum Aantal maanden 4. Doelstellingen 5. Doelgroep Directe begunstigden + aantallen Sociaal

Nadere informatie

Bestuursverslag boekjaar 2009

Bestuursverslag boekjaar 2009 Bestuursverslag boekjaar 2009 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2010 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org

Nadere informatie

ANBI Rapport 2014. www.colibri08.com 1076 DT Amsterdam. +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com

ANBI Rapport 2014. www.colibri08.com 1076 DT Amsterdam. +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com ANBI Rapport 2014 www.colibri08.com Eosstraat 485 1076 DT Amsterdam +31 (0)6 4302 2902 info@colibri08.com Stichtingenregister 41207009 ABN AMRO IBAN NL53ABNA0617002347 Inhoud: 1. Naam p.3 2. RSIN p.3 3.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL Beleidsplan 2014 2015 Stichting Light for the Children - NL Versie 1, november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 1.1. Historie... 2 1.2. Missie... 2 1.3. Visie... 3 1.4. Bestuur... 3 1.5. Financiën...

Nadere informatie

jaarrekening 2009www.rrdf.nl

jaarrekening 2009www.rrdf.nl jaarrekening 2009www.rrdf.nl Medische zorg voor iedereen Stichting RRDF levert medische zorg aan alle bewoners. Er is ook een vaccinatieprogramma voor alle kinderen uit onze slums. Dit meisje heeft een

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht VT Abcoude

Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht VT Abcoude Bagi Sama Serata Eerlijk samen delen JAARRAPPORT 2012 Stichting Bagi Sama Serata Holendrecht 25 1391 VT INHOUD Blad Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 Rekening van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Leonardo Assen. Beleidsplan

Stichting Vrienden van Leonardo Assen. Beleidsplan Stichting Vrienden van Leonardo Assen Beleidsplan 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Over de Stichting Vrienden van Leonardo Assen... 3 3 Doelstelling... 3 4 Organisatie en gang

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Salek 2010

Financieel jaarverslag Salek 2010 Financieel jaarverslag Salek 2010 Bestuur Salek Juli 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Stichting Salek in 2010...4 3. Project Namu...5 3.1 Het project...5 3.2 Deelproject watervoorziening...6 4. Financieel

Nadere informatie

Websitepublicatie t.b.v. de ANBI status Stichting Les Oiseaux Bleus 2014

Websitepublicatie t.b.v. de ANBI status Stichting Les Oiseaux Bleus 2014 1. Naam van de instelling 2. Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 27247935 3. Het post- of bezoekadres van de instelling

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Dank u voor het waarmaken van mijn droom.

Dank u voor het waarmaken van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem november 2014 Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af waarom hij het

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Umthombo

Stichting Vrienden van Umthombo Stichting Vrienden van Umthombo Beleidsplan(januari 2014) 1 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten, tevens geeft het inzicht in

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org De stichting Durlstone Foundation Zimbabwe heeft als doel: 1) kinderen uit kansarme gezinnen tenminste negen jaar basisonderwijs te geven in een veilige en

Nadere informatie

Stichting Fonds Anna Cornelis

Stichting Fonds Anna Cornelis Stichting Fonds Anna Cornelis Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuursvergaderingen... 3 3. Subsidieaanvragen 2013... 3 4. Afgeronde subsidieaanvragen... 3 5. Incidenteel verstrekte

Nadere informatie

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007

Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Stichting Esperanza Jaarverslag 2007 Inhoud 0. Inleiding p. 2 1. Stichting Esperanza p. 3 1.1 Wie zijn wij? P. 3 1.2 Doelen & uitgangspunten p. 3 2. Samenwerking met Bendicion de Dios p. 4 2.1 Bendicion

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Vrienden van OLVG Jaarverslag Bestuur vrienden van OLVG Datum September 2017

Vrienden van OLVG Jaarverslag Bestuur vrienden van OLVG Datum September 2017 Vrienden van Auteur(s) Bestuur vrienden van Datum September 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Fusie vriendenstichtingen en SLAZ 3 3 Doel van de Stichting 3 4 Bestuurssamenstelling 3 5 Comité van

Nadere informatie

JAARREKENING 2011! 1

JAARREKENING 2011! 1 JAARREKENING 2011 1 Voorwoord!!! We believe that children are the future, teach them well and let them lead the way... Op 16 februari 2011 is Stichting Meraih Bintang opgericht. We zijn een kleine enthousiaste

Nadere informatie

: AF-JV-2012. : Definitief. : Stichting Atos Foundation. : Dirk van Tellingen

: AF-JV-2012. : Definitief. : Stichting Atos Foundation. : Dirk van Tellingen JAARVERSLAG 2012 AUTEUR(S) : Dirk van Tellingen DOCUMENTNUMMER : AF-JV-2012 VERSIE : v1.0 STATUS : Definitief BRON : Stichting Atos Foundation DOCUMENTDATUM : 27 december 2013 AANTAL PAGINA S : 11 EIGENAAR

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2012 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Dermatologie Project Mozambique. Jaarrekening en jaarverslag 2010

Stichting Dermatologie Project Mozambique. Jaarrekening en jaarverslag 2010 Stichting Dermatologie Project Mozambique Jaarrekening en jaarverslag 2010 1 Algemeen. De Stichting Dermatologie Project Mozambique is opgericht d.d. 15 juli 2004, heeft haar statutaire zetel te Wageningen

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

Stichting Fonds Anna Cornelis

Stichting Fonds Anna Cornelis Stichting Fonds Anna Cornelis Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Bestuurssamenstelling en -vergaderingen... 3 3. Subsidieaanvragen 2012... 3 4. Afgeronde subsidieaanvragen... 4 6. Lopende

Nadere informatie