JAARVERSLAG 2009 Stichting Steun aan Kinderen Overzee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009 Stichting Steun aan Kinderen Overzee"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009 Stichting Steun aan Kinderen Overzee stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO) Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Bankrekening nummer ANBI Fiscaal nummer

2 Secretariaat : Markt BN Biervliet status : definitief Telefoon : opgesteld : februari goedgekeurd : 2 april 2010 Web site : Inhoud : 0 Doelstelling stichting en samenstelling bestuur. 1 Verslag van het bestuur. 2 Korte projectverantwoording. 2.1 desa Pekayon in Indonesië. 2.2 Weeshuis ELISAMA, Denpasar Indonesië. 2.3 Integrated Rural Health Support Programme, Aloshikha in Bangladesh 2.4 Pre-school Programme, Aloshikha in Bangladesh 2.5 Resistance Fund, Aloshikha in Bangladesh. 2.6 Vocational Training Center, Aloshikha in Bangladesh. 2.7 Pre-school Programme, BVDO in Bangladesh. 2.8 Health Motivator Programma, BVDO in Bangladesh. 2.9 Twee PRIMA gebouwtjes van BVDO in Bangladesh Moeder en kind Programma, Chandradip in Bangladesh 2.11 Non Formel Education programma aan straatkinderen, DHARA in Bangladesh. 3 Jaarrekening Ontvangen rapporten en verantwoordingen in 2009, die op het secretariaat aanwezig zijn. Via het secretariaat van stichting Steun aan Kinderen Overzee zijn deze opvraagbaar. A. Overzicht van stichting Els Bakker, met betrekking tot de financiële steun aan de kinderen in desa Pekayon; B. Overzicht Elisama, opgesteld door stichting Pa van der Steur in Nederland C. Project Rapport 2009 van het Integrated Rural Health Support Programme, van Aloshikha Rajihar Social Development Center; D. Kopie van het Audit rapport 2009 van Aloshikha Rajihar Social Development Center, met betrekking tot het Integrated Rural Health Support Programme ; E. Overzicht Resistance Fund 2009 van Aloshikha Rajihar Social Development Center; F. Project Rapport 2009 van het Pre-school programma van Aloshikha Rajihar Social Development Center; G. Kopie van het Audit rapport 2009 van Aloshikha R.S.D.Center, m.b.t. het Pre-school Programme ; H. Project Rapport 2009 van het Kindergarten school programma van Aloshikha Rajihar Social Development Center; I. Kopie van het Audit rapport 2009 van Aloshikha R.S.D. Center, m.b.t. het Kindergarten school programma; J. Project Rapport van het Vocational Training Center; K. Projectrapport 2009 van BVDO, met betrekking tot het BVDO Pre School Programme, van de 22 Pre Scholen; L. Audit rapport 2009, over het BVDO Pre School Programme ; M. Project rapport 2009 van BVDO, met betrekking tot het Health Motivator Programme ; N. Audit rapport 2009, over van BVDO over het Health Motivator Programme ; O. Project rapport 2009, met betrekking tot het Care for Mother & Child Project (CMC) van Chandradip Development Society; P. Audit rapport 2009, over het Care for Mother & Child Project van Chandradip. Q. Project rapport 2009, met betrekking tot het project Ensure Child Rights and Development trough Education van DHARA, Jessore; R. Audit rapport 2009 over het project Ensure Child Rights and Development trough Education van DHARA, Jessore. Blad 2 van 8

3 0 Doelstelling stichting en samenstelling bestuur. De stichting Steun aan Kinderen Overzee (SAKO) opgericht in april 1999, heeft als belangrijkste doelstelling, hulp te bieden aan kinderen. Specifiek op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in derde wereld landen, ongeacht ras, huidskleur of religie. De werkzaamheden van de stichting omvatten, het onderhouden van de contacten met de projecthouders en de donateurs. Ook het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over de projecten, waar op dat moment hulp aan kinderen wordt geboden, behoord tot het takenpakket van SAKO. De stichting Steun aan Kinderen Overzee heeft de verplichting op zich genomen, alle gelden verkregen uit donaties, volledig te besteden aan structurele hulpverlening. Gedurende het jaar 2009 was de bestuurssamenstelling als volgt: Voorzitter : Mr. J.L.M. Burlet Penningmeester : G.J. van Kasteren AA Secretaris : Ing. J.F.J.M. Verwilghen Bestuurslid : Ing. S.A.L.M. Langendoen - Claeys Bestuurslid : A.C.M. van Pamelen-Verwilghen 1 Beknopt verslag van het bestuur. Het jaar 2009 heeft in het teken gestaan van de bouw van het Vocational Training Center van Aloshikha Rajihar Social Development Centre. Voor de bouw van dit opleidingen centrum is in 2009 veel aandacht besteed. Veel steun is ontvangen van de grote Goede Doelen stichting die in de loop van het jaar 50 % van de bouwkosten voor haar rekening heeft genomen. De andere helft is door middel van subsidie via Impulsis / Edukans tot stand gekomen. In maart 2009 heeft de grote Goede Doelen stichting besloten om ook de Kindergarten van Aloshikha in Goila deels te steunen met een bijdrage voor de salarissen van de leerkrachten. Op 20 april is een bijkomst, georganiseerd door de gemeente Terneuzen gehouden met betrekking tot de uitreiking van de Millennium projecten Deze middag is door de minister van Ontwikkelingssamenwerking, de heer Bert Koenders, de projecten bekend gemaakt die een bijdrage hebben ontvangen. De SAKO Nieuwsbrief van mei 2009, het jubileum nummer voor het tienjarig bestaan, is uiterlijk volledig gewijzigd. Dit is mogelijk gemaakt door de belangeloze medewerking van enkele professionals, waaronder Annemarie Robesin uit Helmond en studio Jesse uit Amsterdam. In juni 2009 is de eindafmelding ontvangen van Wilde Ganzen met betrekking tot de bouw van een PRIMA. De Christelijke Basisschool De Westerkim in Zaandam heeft zich hiervoor ingezet en het bouwen van een Multi Functioneel centrum voor een van de schooltjes van BVDO. Door het SAKO bestuur is op 10 juni toestemming verleend aan DHARA in Jessore om een aantal afdakjes en wanden te maken aan 7 van hun openlucht schooltjes. Het bedrag van 745 was ontvangen vanwege een gouden bruiloft. Blad 3 van 8

4 De Paul Tensen stichting heeft in juni 2009 de jaarlijkse subsidie verstrekt van voor het Pre-school programma van BVDO en steun aan de naar de stichting genoemde school in Madra. In september is de reis voorbereid naar Bangladesh, om de officiële opening van het VTC bij te wonen. De opening zal plaats vinden op 6 februari Ook de voorzitter van de grote Goede Doelenstichting zal deelnemen aan de openingsceremonie. Medio oktober is door de grote Goede Doelenstichting besloten om het Pre-school project van BVDO voor de komende drie jaar te steunen ( ). Ook de projecten van de Health Motivators, bij zowel Aloshikha als BVDO wordt door de grote Goede Doelen stichting gesteund in 2010 tot en met De SAKO Nieuwsbrief heeft dit jaar een uiterlijke update gekregen door belangeloze medewerking van een aantal professionals. In de voorgaande jaren zijn de nummers 1 tot en met 17, kosteloos afgedrukt door de gemeente Sluis. Met ingang van 1 juli 2009 was dat niet meer mogelijk. Een nieuwe sponsor Trendkom uit Hoek heeft de kosten voor het drukken van de Nieuwsbrief op zich genomen. Begin december is via de Provincie Zeeland een stimuleringssubsidie aangevraagd als bijdrage in de kosten voor het promotiemateriaal van de stichting SAKO. Rotary Club Hulst heeft door middel van een subsidie via Cordaid Nederland een bedrag bijeengebracht van voor het vervangen van de Shapla Pre-school in Bisherkandi voor een PRIMA schooltje. Dit Multi Functioneel gebouwtje zal in de loop van 2010 gebouwd worden. 2 Korte projectverantwoording. 2.1 Desa Pekayon Indonesië. Het project voor het jaar 2009 ligt, evenals in de voorgaande jaren, in de sfeer van educatie van kinderen. Dit jaar is aan 15 kinderen de gelegenheid geboden, op het eind van hun studie, het afsluitende examen te doen. De steun bedragen lopen uiteen van roepia tot roepia per kind, dit is afhankelijk van de kosten per kind. De heer Bram Bernard en zijn vrouw doen de controlerende taken op de diverse scholen. Zij betalen het schoolgeld rechtstreeks aan de scholen. Ook met de boeken en schooluniformen is dit het geval, om eventueel misbruik van het geld uit te sluiten. De steun aan desa Pekayon in 2009 was een totaal bedrag van 2.000, - waaruit 15 kinderen gedurende een heel schooljaar gesponsord zijn, voor een bedrag van ongeveer 1.850, bij een wisselkoers van Rp per Euro. Totaal aan rupia is bijna 26 miljoen geïnvesteerd in deze kinderen. Deze donatie is door de reguliere donateurs van SAKO gevoteerd en het project loopt via de stichting Els Bakker. 2.2 Weeshuis Elisama in Denpasar op het eiland Bali, Indonesië. Weeshuis Elisama wordt gesteund voor een bedrag van 1.550, per jaar en 2009 is het derde jaar dat het weeshuis dit bedrag ontvangt. Dit bedrag is ongeveer het noodzakelijk budget voor één maand exploitatie van dit weeshuis. Dit project loopt via de stichting Pa van der Steur in Nederland. Blad 4 van 8

5 De overeenkomst met stichting Pa van der Steur in Nederland loopt tot eind 2009 en in de bestuursvergadering van 16 oktober is besloten dit project weer voor drie jaar te steunen met een bedrag van per jaar. 2.3 Integrated Rural Health Support Program in Bangladesh. De Maria Mother and Child Health Care Clinic van Aloshikha Rajihar Social Development Centre word nu voor het dertiende jaar gesteund. Uit de evaluatie blijkt dat de inzet van de Health Motivators (HM) voor de kliniek onontbeerlijk zijn. Evenals in de vorige jaren is in 2009 het Integrated Rural Health Support Programme gesteund door de grote Goede Doelen stichting voor een bedrag van 6.300,-. De ondersteuning van dit project loopt tot en met Door de grote Goede Doelen stichting is in oktober 2009 besloten dit project voor de komende drie jaar ( ) te blijven steunen met een jaarlijkse bijdrage van Pre-school Programma, van Aloshikha R.S.D. Center in Bangladesh. Het Pre-school programma van Aloshikha valt maar voor een deel onder de verantwoording van SAKO. Dit is voor het derde jaar dat SAKO de totale verantwoording van het onderwijs programma van Aloshikha heeft beoordeeld. De verantwoording naar de hoofdsponsor verloopt eveneens via SAKO. Aloshikha R.S.D. Center heeft 40 Prescholen en twee Primary scholen tot de vierde klas, onder haar hoede. Begin dit jaar is er een derde Primary school bijgekomen in de plaats Goila. De grote Goede Doelen stichting heeft in maart 2009 besloten met ingang van 2010 ook voor deze school de salarissen van de leerkrachten te betalen. Het volledige programma van de 40 Pre-scholen en de Primary scholen wordt financieel gesteund via de landelijk Goede Doelen stichting, die ook het bijbehorend budget rechtstreeks overmaakt naar Aloshikha. Het budget voor het Primary onderwijs verloopt via SAKO. Evenals in de vorige jaren wordt het Pre-school programma rechtreeks gesteund door een Goede Doelen stichting. Een bedrag van 6.980,- voor de Primary scholen verloopt via stichting SAKO. Deze steun aan het school programma loopt tot en met Resistance Fund Aloshikha in Bangladesh. Aloshikha Rajihar Social Development Center, is in 1997 gestart met haar kliniek, de Maria Mother & Child Health Care Clinic. Door Aloshikha is via SAKO en met financiële steun van een Goede Doelen stichting een Resistance Fund (RF) ingesteld, waar de allerarmsten gebruik van kunnen maken. Om gebruik te mogen maken van dit fonds, is een indicatie commissie in het leven geroepen, van de Health Motivator, de verpleegster van het ziekenhuis, de supervisor en de dokter van de kliniek. Deze commissie geeft aan wie er voor dit fonds in aanmerking komt. Door Aloshikha wordt absoluut geen bekendheid gegeven aan dit fonds, zodat het fonds op een adequate en rechtvaardige wijze wordt gebruikt. Voor dit fonds is een bedrag beschikbaar gesteld van 1.800, - per jaar en loopt tot en met Vocational Training Center van Aloshikha in Bangladesh. Dit jaar is een start gemaakt met de bouw van het Vocational Training Center van Aloshikha in Rajihar, Bangladesh. De bouw van dit VTC is mogelijk gemaakt door een donatie van de grote Goede Doelen stichting van 50 % van de kosten. Blad 5 van 8

6 Door een subsidie van Impulsis / Edukans uit Utrecht van eveneens 50 %, van het totale bedrag van In dit bedrag is eveneens de kosten van inrichting opgenomen. In het voorjaar van 2009 is gestart met de grondwerken en het ophogen van het terrein met klei uit de diverse vijvers die gegraven zijn op het terrein. Daarna is de bouw gestart en de school met de logiesgebouwen zullen in februari 2010 gereed zijn voor gebruik. Op 6 februari 2010 is de officiële opening gepland, waarbij de voorzitter van de grote Goede Doelen stichting en de SAKO vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. 2.7 Pre School Programma van BVDO in Bangladesh. Barisal Village Development Organisation (BVDO) in Chhabikharpar, vlak bij Agailjhara, is een kleine plattelands ontwikkelingsorganisatie opgericht in 1997, door mevrouw Cecilia Parul Mondal. De organisatie richt zich specifiek op vrouwen en kinderen en is een van de weinige NGO s in Bangladesh die geleid wordt door een vrouw. Dit jaar is de naam van deze NGO gewijzigd van Barisal Village Development Organisation naar Bangladesh Village Development Organisation. De afkorting BVDO blijft gelijk maar de organisatie wilde haar werkgebied uitbreiden buiten het district Barisal. In de komende jaren zal in het district Gopalgonj drie schooltjes worden opgericht. De steun loopt tot en met 2009, waarbij eind 2009 BVDO over 22 schooltjes beschikt. De steun is vooral gericht op het verstrekken van vier maaltijden per week aan de kinderen. Dit is een verdubbeling van voorheen en wordt door de leerkrachten en hun ouders als zeer waardevol ervaren. De jaarlijkse steun van de Paul Tensen stichting, met een donatie van 2.000, wordt deels gebruikt voor de Paul Tensen Pre-school en het overgrote deel om de extra impuls aan de gezondheidszorg te continueren. Samen met de reguliere sponsors van SAKO en genoemde specifieke sponsoren, is het mogelijk geweest de schooltjes te exploiteren. Twee particuliere sponsoren steunen specifiek de Pre-school die hun naam draagt. Het BVDO Pre-school Program is gesteund door de gezamenlijke donateurs van stichting Steun aan Kinderen Overzee, voor een bedrag van Health Motivator Programma van BVDO in Bangladesh. In het tweede jaar van de ondersteuning van dit project is uit de rapportage van Bangladesh Village Development Organisation (BVDO) in Chhabikharpar, duidelijk te lezen dat deze ondersteuning werkt. Deze kleine plattelands ontwikkelingsorganisatie zet zich in om als kleine NGO zich te onderscheiden in de omgeving door het adequate en doeltreffende werk. Ook in 2009 heeft de steun van de Grote Goede Doelen stichting en de particuliere sponsoren het mogelijk gemaakt dit project te continueren. De Praktijk voor Implantologie Axel / Oosterhout is door overlijden van de heer Wouters gestopt met de bijdrage aan dit project. Dit project is met hulp van de donateurs van stichting SAKO, gesteund voor een totaal bedrag van en de overeenkomst loopt tot eind In de loop van oktober 2009 is de verlenging van dit project gewaarborgd voor een periode van drie jaar ( ) waarbij de steun van de Grote Goede Doelen stichting essentieel is, want zij leveren deze steun volledig voor de komende drie jaar. Blad 6 van 8

7 2.9 Twee PRIMA gebouwtjes van BVDO in Bangladesh. Op 2 juli 2008 heeft de gemeente Terneuzen voor de eerste keer de stimuleringsprijzen gegeven aan de Millenniumprojecten, gericht op ontwikkelingshulp. Stichting SAKO werd op die dag verrast met een cheque van voor de door haar ingediende projecten. Een van de projecten is het bouwen van twee multifunctionele gebouwtjes ter vervanging van het bestaande schooltje. Dit gebouw wordt op de eerste plaats gebruikt als schoolgebouw, maar ook voor het geven van voorlichting / cursussen aan de dorpsgemeenschap, vrouwen-groepen, Gender cursussen en Micro Krediet bijeenkomsten. De naastgelegen ruimte wordt gebruikt door een dokter die op regelmatige basis het dorp bezoekt voor pre- en post natale zorg, voor moeders en kinderen. Kosten van beide gebouwtjes Op termijn worden dit soort gebouwtjes als middelpunt van educatie en ontwikkeling van het dorp gebruikt. Vooral het programma Volwassenen Educatie is één van de speerpunten in de toekomst. Maar het belangrijkste punt is het gebruik als Pre-school, vergaderruimte voor allerlei soorten cursussen en de praktijkruimte voor de dokter die het dorp bezoekt. Deze schooltjes zijn in 2009 gebouwd onder de verantwoording van Bangladesh Village Development Organisation (BVDO) Moeder en Kind Programma van Chandradip in Barisal, Bangladesh. Dit project wordt voor het derde jaar gesteund en uitgevoerd door de NGO Chandradip Development Society (CDS) in Barisal. De organisatie wordt geleid door mevrouw Jahanara Begum Shapna en het project wordt begeleid door haar assistent de heer Bashudeb Guha. De steun aan deze organisatie wordt volledig gedaan met sponsorgeld van de SAKO donateurs. De doelgroep zijn kwetsbare, arme en vaak alleen gelaten vrouwen die in zeven kleine dorpjes wonen in het open veld net onder de "Kuakata high way". Deze mensen leven aan de zelfkant van de maatschappij en Chandradip tracht hier een beetje verlichting in te brengen. Zij doen dit door mentale en ondersteuning van de zwangere vrouwen, controles te doen tijdens de zwangerschap en te helpen bij bevallingen. Tevens verlenen zij daar waar nodig medische zorg. Ook worden trainingen gegeven aan deze kwetsbare groep om zich beter te kunnen handhaven in hun samenleving. Een van de zaken die tijdens de voorlichting aan jonge moeders wordt gegeven zijn de mogelijkheden tot geboorte beperking. Aan jonge meisjes die zwanger zijn wordt extra aandacht besteed. Naast de begeleiding die ze krijgen van Chandradip, wordt ook aandacht besteed aan onderwijs via het "Non Formal Education" systeem. Dit is een schoolvorm in Bangladesh, waarbij in drie jaar tijd de vaardigheden op gebied van lezen en schrijven aan oudere kinderen wordt bijgebracht. De dorpjes liggen erg verspreid in het veld en dat maakt het voor de hulpverleners niet eenvoudig om daar in alle seizoenen hulp te bieden. Het Moeder en Kind Programma van Chandradip in Bangladesh is in 2009 gesteund door de gezamenlijke donateurs van stichting Steun aan Kinderen Overzee, voor een totaal bedrag van Door het bestuur van SAKO is in de vergadering van 16 oktober 2009 besloten om deze organisatie voor de komende drie jaar ( ) te blijven steunen met een bedrag van per jaar. Blad 7 van 8

8 2.11 Non Formal Education programma aan straatkinderen in Jessore, Bangladesh, door DHARA. Dit project wordt voor het eerste jaar gesteund en uitgevoerd door de NGO Development of Health & Agriculture Rehabilitation Advancement (DHARA) in Jessore. Het project en de organisatie wordt geleid door mevrouw Lipika Das Gupta. DHARA werkt sinds 2001 met vrouwengroepen op sociaal en economisch gebied en wil het programma uitbreiden met hulp aan kinderen die slachtoffer zijn van criminele activiteiten en seksueel misbruik. Dit nieuwe project van SAKO is gestart in januari 2009 en wordt drie jaar (2009 t/m 2011) gesteund, mede door subsidie van de millenniumgemeente Terneuzen. Dit jaar heeft DHARA bewezen dat het een goed lopend project is, door een zeer adequate verslaggeving. Vooral het bezoek aan de organisatie in februari 2009 door Joost Verwilghen, lid van het uitvoerend comité, was erg positief. De door hem verstrekte bezoekverslag heeft bijgedragen aan een duidelijk inzicht in deze organisatie. Het SAKO bestuur heeft op 10 juni 2009 besloten om 745 beschikbaar te stellen voor het maken van afdakjes voor zes van de tien schooltjes. Het budget voor het scholingsprogramma dit jaar is 2.780, - en wordt gefinancierd uit de Millennium bijdrage 2008 van de gemeente Terneuzen. 3 Jaarrekening De Jaarrekening 2009 opgesteld conform de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving en is een aparte bijlage van dit verslag. Jaarverslag 2009 en de bijbehorende Jaarrekening 2009 zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van 2 april 2010 Blad 8 van 8

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

I n h o u d. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 2

I n h o u d. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 2 Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga helpt de leefomstandigheden van de arme plattelandsbevolking van de dorpsgemeenschappen in Tampèlga (Burkina Faso) duurzaam te verbeteren via kleinschalige projecten

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Voor wie is dit jaarverslag?

Voor wie is dit jaarverslag? Voor wie is dit jaarverslag? Dit jaarverslag is bedoeld voor eenieder die geïnteresseerd is in de activiteiten van Cucu. Wij willen ons met dit jaarverslag verantwoorden naar alle mensen die Cucu het afgelopen

Nadere informatie

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005

Inhoud. Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 Inhoud Dit is de printversie van het jaarverslag van Net4kids. De volledige versie staat online op www.net4kids.org/jaarverslag2005 1. Net4kids: missie, visie en doelstelling 2. Voorwoord 3. Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX

STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX STICHTING GOEDE WERKEN GLORIEUX JAARVERSLAG 2014 jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 De Stichting... 5 Oprichting... 5 Adres... 5 Bestuur per 31 december 2014... 5 Fondswerving: de belangrijkste

Nadere informatie

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation.

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation. Projectvoorstel 1 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 E-mail: info@thempowerfoundation.com

Nadere informatie

DE BRUG Jaarverslag 2012

DE BRUG Jaarverslag 2012 1 Directe hulp aan de allerarmsten versie: definitief 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei

Nadere informatie

DE BRUG Jaarverslag 2014. Januari 2015

DE BRUG Jaarverslag 2014. Januari 2015 1 Januari 2015 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei 1978 en is statutair gevestigd te Zwolle.

Nadere informatie

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016 Beleidsplan Onyame 2014 2016 1. Inleiding Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van de Stichting Onyame. Deze stichting faciliteert ontwikkelingswerk in Ghana. Het feitelijke ontwikkelingswerk wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 UNICEF NEDERLAND

JAARVERSLAG 2010 UNICEF NEDERLAND JAARVERSLAG 2010 UNICEF NEDERLAND PAGINA INHOUD 4 VOORWOORD 7 HOOFDSTUK 1 7 1.1. Onze missie en visie 7 1.2. Werken aan de Millenniumdoelen 8 1.3. Hulp aan allerarmsten is effectiever 8 1.4. Onze vijf

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking)

Invulling beleid internationale samenwerking 2010 (gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking) Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Bestuur 21 oktober 2010 AB10.01006 CN2010.025 Gemeente Bussum Invulling beleid internationale samenwerking 2010

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz.

Nadere informatie

Secretariaat: Wilde Wingerd 16 5708 DC Helmond Penningmeester: Einthovenstraat 16 5707 EG Helmond

Secretariaat: Wilde Wingerd 16 5708 DC Helmond Penningmeester: Einthovenstraat 16 5707 EG Helmond ANBI- gegevens Samenvatting en locatie informatie. Statutaire naam: Stichting Helmond- San Marcos, Wis en Waarachtig. Verkorte naam: Stichting Helmond-San Marcos RSIN of fiscaal nummer 8062.19.701 Contactgegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg Stichting Thembalethu Nederland Jaarverslag 2013 PIJLERS VAN HET BELEID ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1 Algemeen beleid... 1 Consolidatie

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2011 Colofon Dit is het jaarverslag 2011 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en

Nadere informatie