Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar"

Transcriptie

1 Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie Drs. A. Weynschenk november

2 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT (cliëntenthermometer) meting. Deze rapportage bevat de uitkomsten van de CT meting op basis van de vragenlijst voor jongeren vanaf 12 jaar. De CT meting is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau TRIQS Onderzoek in opdracht van Accare. TRIQS is vanaf 2002 actief in het uitvoeren van cliëntervarings- en tevredenheidsmetingen bij zorginstellingen waaronder metingen met de cliëntenthermometer. De succesvolle uitvoering van deze CT meting is voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van de samenwerking met Accare. Op deze plaats bedankt TRIQS Onderzoek de heer F. Kamminga voor de plezierige samenwerking gedurende de meting. Tevens bedanken wij de cliëntenraad, de medewerkers en de cliënten van Accare voor hun medewerking aan de meting. Zwolle, november 2014 Drs. A. Weynschenk TRIQS Onderzoek Accare CLIËNTENTHERMOMETER

3 rapportage CT INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING LEESWIJZER METHODE RESPONSANALYSE UITKOMSTEN METING PRESTATIE-INDICATOREN INVLOED VARIABELEN OP RAPPORTCIJFER VERGELIJKING UITKOMSTEN MET ANDERE METINGEN SAMENVATTING

4 INLEIDING Deze meting is uitgevoerd in navolging van de Kwaliteitswet. Deze wet schrijft voor dat geestelijke gezondheidszorgaanbieders zich dienen te verantwoorden over de kwaliteit van de geleverde zorg. Een manier om dat te doen is door het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek middels een cliëntenthermometer. Deze cliëntenthermometer is ontwikkeld door het TRIMBOS instituut en is geschikt voor het meten van de ervaringen van (ouders van) cliënten met de ontvangen zorg. Er zijn vier verschillende vragenlijsten beschikbaar, namelijk een vragenlijst voor volwassenen, een vragenlijst voor jongeren vanaf 12 jaar, een vragenlijst voor ouders over de begeleiding van hun kind en een vragenlijst voor ouders over de begeleiding die zij zelf hebben ontvangen. In de periode september t/m november 2014 is onder cliënten van Accare een CT meting uitgevoerd. In deze rapportage zullen de uitkomsten van dit onderzoek getoond worden. Deze uitkomsten bieden inzicht in, en aangrijpingspunten voor verbeteringen in de zorg- en dienstverlening. Accare CLIËNTENTHERMOMETER

5 rapportage CT 01 LEESWIJZER De resultaten van de meting worden weergegeven door middel van honderd procent gestapelde staafdiagrammen. Links van dit staafdiagram staat vermeld op hoeveel respondenten de resultaten zijn gebaseerd (n=...). De gekleurde staven bevatten de scores van de respondenten op de verschillende antwoordmogelijkheden. Onderin het staafdiagram staat een legenda met de betekenis van de gebruikte kleuren. Tevens wordt een tabel met het aantal gegeven antwoorden per antwoordcategorie weergegeven. De antwoordcategorie weet niet is niet meegenomen in het staafdiagram, maar wel vermeld in de tabel. Hieronder vindt u een voorbeeld van een staafdiagram met bijbehorende tabel. 1 Heb je voldoende informatie gekregen over de begeleidingsmogelijkheden van de organisatie? (n=78) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ja nee Ja % Nee % v ,03% 7 8,97% Opbouw rapportage In hoofdstuk 2 wordt de methode van onderzoek beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de persoonskenmerken van de responsgroep beschreven. In hoofdstuk 4 vindt u de uitkomsten van de meting zonder enige vorm van interpretatie. Hoofdstuk 5 toont vervolgens de scores voor de prestatie-indicatoren, welke berekend kunnen worden op basis van vragen uit de cliëntenthermometer. Er is ook berekend welke vragen invloed hebben op het rapportcijfer en wat deze invloed is. U vindt dit terug in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 toont een vergelijking tussen de metingen die in 2012, 2013 en 2014 zijn uitgevoerd. Tevens wordt in dit hoofdstuk een vergelijking gemaakt met de benchmark van TRIQS. Tot slot wordt in hoofdstuk 8 een samenvatting van de uitkomsten gegeven. 5

6 02 METHODE Vragenlijst Voor het cliënttevredenheidsonderzoek onder cliënten van Accare is de door het TRIMBOS ontworpen cliëntenthermometer gebruikt, versie jongeren vanaf 12 jaar. Deze vragenlijst bestaat uit 27 vragen en is bedoeld voor schriftelijke afname. De vragenlijst bevat vier thema s: waardering informatie, waardering inspraak, waardering hulpverlener, en waardering resultaat. Tevens wordt cliënten gevraagd een algeheel oordeel te geven over de zorginstelling in de vorm van een rapportcijfer. De vragenlijst eindigt met enkele vragen naar persoonskenmerken. Dataverzameling De vragenlijsten zijn per post verstuurd naar de cliënten. Bij de vragenlijst zat een begeleidende brief waarin uitgelegd werd wat het doel van de meting was en hoe men deel kon nemen aan de meting. Tevens werd een antwoordenvelop meegestuurd waarmee de cliënten de vragenlijst kosteloos konden retourneren. Er zijn geen herinneringen verstuurd. Dataverwerking De teruggestuurde vragenlijsten zijn, na controle op beschadigingen, gescand en ingevoerd in een database. Er heeft een 100% controle plaatsgevonden van de gescande vragenlijsten. Bij het inscannen is gebruik gemaakt van de unieke code op de vragenlijst. Daarmee is voorkomen dat antwoorden gekoppeld konden worden aan de naam van een respondent en kan de anonimiteit van de respondenten worden gewaarborgd. Databewerking Op de data uit deze database is vervolgens (met behulp van SPSS) een aantal statistische bewerkingen uitgevoerd, alvorens deze in de rapportage te kunnen presenteren. Accare CLIËNTENTHERMOMETER

7 rapportage CT 03 RESPONSANALYSE Respons Van de 2970 cliënten die benaderd zijn voor deelname aan de meting, hebben uiteindelijk 568 cliënten een vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is 19,12%. Persoonskenmerken responsgroep Onderstaande staafdiagrammen tonen de uitkomsten op de uitgevraagde parameters (achtergrondgegevens). 21. Wat is je leeftijd? gemiddelde standaarddeviatie leeftijd 16,97 8,4 22. Ik ben een (n=552) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% meisje jongen meisje % jongen % geslacht ,46% ,54% 7

8 23. In welk land ben je geboren? (n=553) 24. In welk land is je (biologische) vader geboren? (n=553) 25. In welk land is je (biologische) moeder geboren? (n=553) Nederland 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Overige landen v23 % v24 % v25 % Nederland ,65% ,24% ,77% Overige landen 13 2,35% 54 9,76% 40 7,23% 26. Deze vragenlijst kan op verschillende momenten in de behandeling of begeleiding worden uitgereikt. Is er bij spake van... (n=526) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% een lopende behandeling of begeleiding een afgesloten behandeling of begeleiding v26 % een lopende behandeling of begeleiding ,39% een afgesloten behandeling of begeleiding ,61% Locatie (n=568) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% UCKJP DO locatie % UCKJP ,25% DO ,75% Accare CLIËNTENTHERMOMETER

9 rapportage CT 04 UITKOMSTEN METING 1 INLEIDING In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de uitkomsten van de meting gepresenteerd. De uitkomsten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk in 1 grafiek getoond (afhankelijk van het aantal antwoordcategorieën van een vraag). De antwoorden op de open vragen worden in bijlage 1 getoond. In de gehanteerde vragenlijst zijn de volgende thema s te onderscheiden: Waardering informatie (vraag 1 t/m 3). Waardering inspraak (vraag 4 t/m 6). Waardering hulpverlener (vraag 7 t/m 10). Resultaat van de behandeling of begeleiding (vraag 11 t/m 16). Overige vragen (vraag 17 t/m 20). 2 WAARDERING INFORMATIE 1. Heb je voldoende informatie gekregen over de behandel- en begeleidingsmogelijkheden van de instelling? (n=560) 2. Heb je voldoende informatie gekregen over de aanpak van je behandeling of begeleiding? (n=560) 3. Heb je voldoende informatie gekregen over wat je kon (kan) verwachten als resultaat van je behandeling of begeleiding? (n=561) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ja nee ja % nee % v ,18% 55 9,82% v ,54% 53 9,46% v ,60% 92 16,40% Het gemiddelde percentage positieve antwoorden is 88,10%. 9

10 3 WAARDERING INSPRAAK 4. Kon (kun) je meebeslissen over de behandeling of begeleiding die je zou krijgen (krijgt)? (n=561) 5. Is er voor jou een behandel- of begeleidingsplan gemaakt? (n=551) 6. Heb je ingestemd met je behandel- of begeleidingsplan? (n=533) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ja nee ja % nee % v ,92% 79 14,08% v ,13% ,87% v ,18% 95 17,82% Het gemiddelde percentage positieve antwoorden is 81,74%. 4 WAARDERING HULPVERLENER 7. Vond (vind) je de hulpverlener voldoende deskundig (goed genoeg in zijn/haar vak)? (n=560) 8. Kon (kun) je de hulpverlener voldoende vertrouwen? (n=559) 9. Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor jou? (n=558) 10. Luisterde (luistert) de hulpverlener voldoende naar jou? (n=554) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ja nee ja % nee % v ,86% 40 7,14% v ,56% 36 6,44% v ,31% 15 2,69% v ,13% 27 4,87% Het gemiddelde percentage positieve antwoorden is 94,71%. Accare CLIËNTENTHERMOMETER

11 rapportage CT 5 RESULTAAT VAN DE BEHANDELING OF BEGELEIDING 11. Werd (wordt) het behandel- of begeleidingsplan zo uitgevoerd als jij het wilde? (n=534) 12. Vond (vind) je de behandeling of begeleiding de juiste aanpak voor jouw problemen of klachten? (n=543) 13. Heb je door de behandeling of begeleiding meer greep op je problemen of klachten gekregen? (n=542) 14. Ben je door de behandeling of begeleiding voldoende vooruit gegaan? (n=536) 15. Ben je door de behandeling of begeleiding beter in staat de dingen te doen die je wilt? (n=538) 16. Kun je door de behandeling of begeleiding beter omgaan met mensen of situaties waar je eerder moeite mee had? (n=536) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ja nee ja % nee % v ,08% 85 15,92% v ,98% 87 16,02% v ,23% ,77% v ,87% ,13% v ,67% ,33% v ,80% ,20% Het gemiddelde percentage positieve antwoorden is 80,27%. 11

12 6 OVERIGE VRAGEN 17. Welk rapportcijfer zou je geven aan de totale behandeling of begeleiding? (n=555) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% cijfers 1 t/m 5 cijfers 6 t/m 8 cijfers 9 en 10 v17 % 1 3 0,54% 2 5 0,90% 3 3 0,54% 4 8 1,44% ,98% ,91% ,85% ,14% ,68% ,03% gemiddeld rapportcijfer 7, Zou je een ander aanraden hulp te zoeken bij deze instelling? (n=544) 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100% ja nee ja % nee % v ,07% 54 9,93% Accare CLIËNTENTHERMOMETER

13 rapportage CT 05 PRESTATIE-INDICATOREN Dit hoofdstuk toont de indicatorwaarden welke berekend kunnen worden op basis van de uitkomsten van de cliëntenthermometer. Deze indicatorwaarden zijn van belang voor het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) en geven inzicht in de resultaten en de kwaliteit van de zorg die een zorginstelling levert. De indicatorwaarden bestaan uit een teller en een noemer. De teller wordt gevormd door het aantal cliënten dat alle vragen behorende tot de indicator met ja heeft beantwoord. De noemer wordt gevormd door het aantal cliënten dat alle vragen behorende tot een indicator beantwoord heeft. Op basis van de vragen uit de cliëntenthermometer kunnen de volgende indicatoren berekend worden: 1.2a - cliëntperspectief/oordeel van de cliënt over verandering van ernst van de problematiek. Vraag 13: Heb je door de behandeling of begeleiding meer greep op je problemen of klachten gekregen? Vraag 14: Ben je door de behandeling of begeleiding voldoende vooruit gegaan? informed consent. Vraag 6: Heb je ingestemd met je behandel- of begeleidingsplan? keuzevrijheid. Vraag 4: Kon (kun) je meebeslissen over de behandeling of begeleiding die je zou krijgen (krijgt)? 3.5 vervulling zorgwensen: het ervaren verloop van het behandel-/begeleidingsproces. Vraag 11: Werd (wordt) het behandel- of begeleidingsplan zo uitgevoerd als jij het wilde? Vraag 12: Vond (vind) je de behandeling of begeleiding de juiste aanpak voor jouw problemen of klachten? 3.10 adequate bejegening door hulpverleners. Vraag 9: Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor jou? Vraag 10: Luisterde (luistert) de hulpverlener voldoende naar jou? 13

14 3.11 adequate informatieverstrekking door de hulpverlener. Vraag 1: Heb je voldoende informatie gekregen over de behandel- en begeleidingsmogelijkheden van Accare? Vraag 2: Heb je voldoende informatie gekregen over de aanpak van je behandeling of begeleiding? Vraag 3: Heb je voldoende informatie gekregen over wat je kon (kan) verwachten als resultaat van je behandeling of begeleiding? Scores prestatie-indicatoren Onderstaande tabel toont de scores voor de prestatie-indicatoren. De interpretatie is als volgt (voorbeeld op basis van prestatie-indicator 1.2a): 528 respondenten hebben beide vragen behorende tot de indicator verandering ernst problematiek beantwoord. Van deze 528 respondenten hebben 371 respondenten beide vragen met ja beantwoord. teller noemer 1.2a verandering ernst problematiek informed consent keuzevrijheid vervulling zorgwensen adequate bejegening adequate informatieverstrekking Accare CLIËNTENTHERMOMETER

15 rapportage CT 06 INVLOED VARIABELEN OP RAPPORTCIJFER In dit hoofdstuk wordt de invloed van bepaalde variabelen op het rapportcijfer besproken. Allereerst is berekend welke vragen een significante invloed hebben op het rapportcijfer. Vervolgens is, op basis van deze unieke invloed per vraag, berekend wat per thema uit de vragenlijst de relatieve invloed op het rapportcijfer is. 15

16 1 INVLOED PER VRAAG Er is berekend welke vragen uit de vragenlijst een significante invloed hebben op het rapportcijfer. Voor het berekenen van deze samenhang tussen bepaalde vragen uit de vragenlijst en het gegeven rapportcijfer is gebruikt gemaakt van een regressieanalyse. De vragen die opgenomen zijn in de berekening zijn de vragen 1 t/m 22. Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de regressieanalyse. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven. Vraag % ja % nee Vraag 11: Werd (wordt) het behandel- of begeleidingsplan zo uitgevoerd als jij het wilde? 84,08% 15,92% Vraag 7: Vond (vind) je de hulpverlener voldoende deskundig (goed genoeg in zijn/haar vak)? 92,86% 7,14% Vraag 14: Ben je door de behandeling of begeleiding voldoende vooruit gegaan? Vraag 2: Heb je voldoende informatie gekregen over de aanpak van je behandeling of begeleiding? 76,87% 90,54% 13,13% 9,46% Vraag 12: Vond (vind) je de behandeling of begeleiding de juiste aanpak voor jouw problemen of klachten? Vraag 9: Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor jou? 83,98% 97,31% 16,02% 2,69% Vraag 5: Is er voor jou een behandel- of begeleidingsplan gemaakt? 77,13% 22,87% Correlatiecoëfficiënt % verklaarde variantie 44,60% Bovenstaande tabel toont allereerst de vragen met een significante invloed op het rapportcijfer (kolom 1). Per vraag wordt vervolgens weergegeven hoe de verdeling van de antwoorden is over de antwoordcategorieën (kolom 2 en 3). Deze informatie kan gebruikt worden om te bepalen welke vragen prioriteit hebben voor wat betreft verbeteracties. Immers de vragen met een relatief hoog percentage negatieve antwoorden zullen bij verbetering, naar verwachting, een verhoging van het rapportcijfer tot gevolg hebben. Om aan te geven hoe sterk het gevonden verband is en wat de kwaliteit van het model is worden onder in de tabel de correlatiecoëfficiënt en het percentage verklaarde variantie getoond. De correlatiecoëfficiënt zegt iets over de sterkte van het verband. De waarde ligt altijd tussen -1 en +1 waarbij een waarde van -1 staat voor een perfect negatief verband en een waarde van +1 staat voor een perfect positief verband. Met andere woorden als je correlatiecoëfficiënt -1 of +1 is, kan op basis van de waarde van variabele X (vraag/vragen uit de vragenlijst) exact de waarde van variabele Y (rapportcijfer) voorspeld worden. Een waarde van 0 geeft aan dat er geen verband is. Hoe dichter dus de waarde richting de -1 of de +1 ligt, hoe sterker het verband. Het percentage verklaarde variantie geeft aan hoeveel procent van de gevonden variatie in het rapportcijfer verklaard wordt door de vragen die opgenomen zijn in de tabel. Hoe hoger dit percentage, hoe beter dit is. Immers stel dat het percentage verklaarde variantie 100% is, dan zou dat dus betekenen dat je precies weet welke variabelen van invloed zijn op de variatie in het rapportcijfer. Uit bovenstaande tabel blijkt dus dat 7 vragen van invloed zijn op het rapportcijfer. De correlatiecoëfficiënt is en het percentage verklaarde variantie is 44,60%. Accare CLIËNTENTHERMOMETER

17 rapportage CT 2 INVLOED PER THEMA Naast de individuele invloed van vragen op het rapportcijfer, kan ook inzichtelijk gemaakt worden wat per thema het procentuele aandeel is in de verklaring van het rapportcijfer. Dit kan berekend worden door voor elke vraag te bepalen welke procentueel aandeel deze vraag heeft in het percentage verklaarde variantie. Vervolgens worden de procentuele aandelen van de vragen behorende tot hetzelfde thema bij elkaar opgeteld. Onderstaand schema toont de procentuele verdeling van de thema s over het percentage verklaarde variantie. Onder het schema wordt in een tabel getoond wat per vraag het percentage verklaarde variantie is (kolom 2). Per vraag is deze waarde gedeeld door het totaal percentage verklaarde variantie wat leidde tot het procentueel aandeel per vraag in het totale percentage verklaarde variantie (kolom 3). INFORMATIE INSPRAAK HULPVERLENER RESULTAAT 4,71% 2,02% 21,98% 71,30% Rapportcijfer vraag % verklaarde variantie Procentueel aandeel in totaal percentage verklaarde variantie Vraag 11: Werd (wordt) het behandel- of begeleidingsplan zo uitgevoerd als 25,20% 56,50% jij het wilde? Vraag 7: Vond (vind) je de hulpverlener voldoende deskundig (goed genoeg 8,7% 19,51% in zijn/haar vak)? Vraag 14: Ben je door de behandeling of begeleiding voldoende vooruit gegaan? Vraag 2: Heb je voldoende informatie gekregen over de aanpak van je 5% 2,1% 11.21% 4,71% behandeling of begeleiding? Vraag 12: Vond (vind) je de behandeling of begeleiding de juiste aanpak voor jouw problemen of klachten? Vraag 9: Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor jou? 1,6% 1,1% 3,59% 2,47% Vraag 5: Is er voor jou een behandel- of begeleidingsplan gemaakt? 0,9% 2,02% Totaal 44,6% 100% 17

18 Het percentage verklaarde variantie is 44,6% (zie tabel pagina 19). Het thema resultaat heeft het grootste aandeel in dit percentage verklaarde variantie, namelijk 71,30%. Een tweede thema met een relatief hoog aandeel in het percentage verklaarde variantie is hulpverlener met 21,38%. Accare CLIËNTENTHERMOMETER

19 rapportage CT 07 VERGELIJKING UITKOMSTEN MET ANDERE METINGEN In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de metingen uit 2012 en 2013 naast de uitkomsten van de meting uit 2014 gezet. Tevens wordt benchmarkinformatie getoond zodat de uitkomsten ook daarmee vergeleken kunnen worden. De benchmark is gebaseerd op verschillende door TRIQS uitgevoerde metingen met de cliëntenthermometer, versie jongeren vanaf 12 jaar. Deze metingen zijn uitgevoerd bij verschillende zorginstelling. Omdat er verschillen kunnen zijn tussen zorginstellingen dient bij het interpreteren van de uitkomsten hiermee rekening gehouden te worden. Om een vergelijking te kunnen maken is per vraag een score berekend. Deze score komt tot stand door aan elke antwoordoptie punten toe te kennen. Het antwoord nee krijgt 1 punt, het antwoord ja krijgt 2 punten. Door alle punten bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal respondenten dat de vraag ingevuld heeft, ontstaat een score. De minimale score is 1 punt (alle respondenten hebben nee geantwoord) en de maximale score is 2 punten (alle respondenten hebben ja geantwoord). Hoe hoger dus de score, hoe beter dit is. Onderstaande tabel toont de scores van de verschillende metingen en van de benchmark van TRIQS. Onder de tabel vindt u een overzicht van de vraagnummers met bijbehorende vraag. vraag meting 2014 meting 2013 meting 2012 benchmark TRIQS n score n score n score n score vraag , , , ,84 vraag , , , ,84 vraag , , , ,77 vraag , , , ,80 vraag , , , ,82 vraag , , , ,81 vraag , , , ,90 vraag , , , ,90 vraag , , , ,94 vraag , , , ,91 vraag , , , ,78 vraag , , , ,77 vraag , , , ,74 vraag , , , ,74 vraag , , , ,76 vraag , , , ,74 vraag , , , ,13 vraag , , , ,80 19

20 Overzicht vraagnummers met bijbehorende vraag vraag 1 vraag 2 vraag 3 vraag 4 vraag 5 vraag 6 vraag 7 vraag 8 vraag 9 vraag 10 vraag 11 vraag 12 vraag 13 vraag 14 vraag 15 vraag 16 vraag 17 vraag 20 Heb je voldoende informatie gekregen over de behandel- en begeleidingsmogelijkheden van de instelling? Heb je voldoende informatie gekregen over de aanpak van je behandeling of begeleiding? Heb je voldoende informatie gekregen over wat je kon (kan) verwachten als resultaat van je behandeling of begeleiding? Kon (kun) je meebeslissen over de behandeling of begeleiding die je zou krijgen (krijgt)? Is er voor jou een behandel- of begeleidingsplan gemaakt? Heb je ingestemd met je behandel- of begeleidingsplan? Vond (vind) je de hulpverlener voldoende deskundig (goed genoeg in zijn/haar vak)? Kon (kun) je de hulpverlener voldoende vertrouwen? Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor jou? Luisterde (luistert) de hulpverlener voldoende naar jou? Werd (wordt) het behandel- of begeleidingsplan zo uitgevoerd als jij het wilde? Vond (vind) je de behandeling of begeleiding de juiste aanpak voor jouw problemen of klachten? Heb je door de behandeling of begeleiding meer greep op je problemen of klachten gekregen? Ben je door de behandeling of begeleiding voldoende vooruit gegaan? Ben je door de behandeling of begeleiding beter in staat de dingen te doen die je wilt? Kun je door de behandeling of begeleiding beter omgaan met mensen of situaties waar je eerder moeite mee had? Welk rapportcijfer zou je geven aan de totale behandeling of begeleiding? Zou je een ander aanraden hulp te zoeken bij deze instelling? Accare CLIËNTENTHERMOMETER

21 rapportage CT 08 SAMENVATTING Respons Van de 2970 cliënten die benaderd zijn voor deelname aan de meting zijn uiteindelijk 568 ingevulde vragenlijsten teruggekomen. Het responspercentage is 19,12%. Algeheel oordeel Van de respondenten zou 90,07% een ander aanraden hulp te zoeken bij Accare en 9,93% van de respondenten zou een ander niet aanraden hulp te zoeken bij Accare. De respondenten beoordelen de totale behandeling/begeleiding met een 7,59. Opvallende scores De drie vragen met het hoogste percentage positieve antwoorden (antwoordoptie ja ) zijn: 9. Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor jou? (n=558) (97,31%) 10. Luisterde (luistert) de hulpverlener voldoende naar jou? (n=554) (95,13%) 8. Kon (kun) je de hulpverlener voldoende vertrouwen? (n=559) (93,56%). De drie vragen met het hoogste percentage negatieve antwoorden (antwoordoptie nee ) zijn: 14. Ben je door de behandeling of begeleiding voldoende vooruit gegaan? (n=536) (23,13%) 5. Is er voor jou een behandel- of begeleidingsplan gemaakt? (n=551) (22,87%) 16. Kun je door de behandeling of begeleiding beter omgaan met mensen of situaties waar je eerder moeite mee had? (n=536) (22,20%). Invloed op rapportcijfer Uit de regressieanalyse blijken er zeven vragen een significantie invloed hebben op het rapportcijfer. Gezamenlijk verklaren deze vragen voor 44,60% de variantie in het rapportcijfer. 21

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT (cliëntenthermometer)

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk maart 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Cliëntenthermometer begeleiding kind

Cliëntenthermometer begeleiding kind Cliëntenthermometer begeleiding kind GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk maart 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Cliëntenthermometer volwassenen/ouderen GGZ Westelijk Noord-Brabant

Cliëntenthermometer volwassenen/ouderen GGZ Westelijk Noord-Brabant Cliëntenthermometer volwassenen/ouderen GGZ Westelijk Noord-Brabant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk maart 2015 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging

Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Rapportage cliëntervaringsmeting dagverzorging Leger des Heils Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting.

Nadere informatie

Juli%2013% % Geachte%lezer%van%dit%cliënttevredenheidsonderzoek,% %

Juli%2013% % Geachte%lezer%van%dit%cliënttevredenheidsonderzoek,% % Juli%2013% % Geachte%lezer%van%dit%cliënttevredenheidsonderzoek,% % Hieronder%vind%u%een%%de%uitkomsten%van%een%tweetal%onderzoeken%naar%de%tevredenheid% van%de%cliënten%van%carehouse,%uitgevoerd%door%triqs.%het%eerste%onderzoek%is%gericht%

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Steunende Huisvesting Amsterdam ZO (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Gorinchem/Zeeland (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Adelante 2 Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Twente (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Tikvah. november 2014 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Tikvah Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Arnhem (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Dordrecht (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zuid-Limburg (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Zwolle (O) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Zwolle Ambulant Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Grijs Genoeg(en) Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem

Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils - Zorg Thuis Arnhem Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk mei 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils 10 voor Toekomst Goes (ZWN) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Vragenlijst. GGZ Thermometer voor waardering door cliënten (volwassenenzorg versie )

Vragenlijst. GGZ Thermometer voor waardering door cliënten (volwassenenzorg versie ) Vragenlijst GGZ Thermometer voor waardering door cliënten (volwassenenzorg versie 2003.2) Onderstaande gegevens vooraf in te vullen door de instelling! Naam instelling: Naam circuit: Naam afdeling: Zorgsoort:

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Preventieve Woonbegeleiding Eindhoven (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Woonbegeleiding Valleiregio (G) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Goodwillburgh Amsterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Opvang Emmen (N) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (ambulant) Leger des Heils Prison Gate Office Veenhuizen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Steiger Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Sociaal Pension Zuiderburgh Amsterdam (A) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Almere (F) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Hier en Nu Kostersgang Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang Dordrecht & Nachtopvang Terneuzen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Slaaphuis de Fronten (LB) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Friesland Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Maatschappelijk Centrum Den Haag Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Achterhoek / Nijmegen. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Vast & Verder Den Haag / Zij aan Zij Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Groningen Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Begeleid Wonen Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Leger des Heils Ambulant Drenthe Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Dag- en Nachtopvang Almere (Flevoland) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda. Juli 2012 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uurs: het Kompas Gouda Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Flevoland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils Nachtopvang de Meerpaal Rotterdam Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening

Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Rapport CQI-meting Begeleid Zelfstandig Wonen (GGZ) Ambulante Hulpverlening Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk februari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Dordrecht (Herstart) & La Salette (ZW) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014

Rapport CQI-meting. Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede. Opvang (niet-ambulant) juni 2014 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Kortdurende opvang Enschede Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Vast en Verder Lelystad Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) juli 2012 www.triqs.nl Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel Hirundo Amersfoort) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder

Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Rapport CQI-meting (officieus) Beschermd wonen (GGZ) Vast en Verder Den Helder Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Culemborg. December 2015

Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Culemborg. December 2015 Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Culemborg Versie 2.0.0 December 2015 www.triqs.nl Drs. J.J. Laninga 1-meting Regio Rivierenland - Culemborg Klantbelevingsonderzoek 2015 rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (BWW Zwolle) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW Nos Casa Zwolle) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg Hart voor Nederland Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg IZT-Limburg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 September 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Boschstraatkwartier) Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl rapportage CQI meting 1 VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Wittenbergzorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl Leger des Heils (RIBW Het Veerhuys Gouda) CQI Beschermd wonen (GGZ)

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Ambulant Apeldoorn. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (ambulant) Leger des Heils - Ambulant Apeldoorn. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW Boshuis Emmen) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Domus Haarlem/RIBW De Hoeksteen Haarlem Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Domus Vrieheide Heerlen III) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Hostel De Hoek Utrecht) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012

Rapport CQI-meting. Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere. juli 2012 Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - Domus Almere Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (Enkeltje Zelfstandig Utrecht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils - RIBW Dordrecht Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (RIBW De Lichtboei Rotterdam) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2016 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ROZA zorg Versie 1.0.0 November 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW De Borgh Enschede) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht)

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils (LIBW A2 Maastricht) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016

Rapport CQI-meting. Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils - Herstart. juni 2016 Rapport CQI-meting Opvang (niet-ambulant) Versie 0.0.1 Drs. A. Weynschenk juni 2016 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee.

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee. Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Warande - De Loericker Stee Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over

Nadere informatie

Rapport CQI-meting (officieus)

Rapport CQI-meting (officieus) Rapport CQI-meting (officieus) Opvang (niet-ambulant) Leger des Heils 24 uursopvang Maastricht (Boschkwartier) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Goodwillcentra Amsterdam

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Goodwillcentra Amsterdam Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 1.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor De Hoop Resultaten CQi Klinische geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Inleiding In deze rapportage staan uw scores

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Uitkomsten voor Raphaëlstichting LPGGz Terugkoppeling resultaten Resultaten CQi Kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Woonzorgcentrum Heemzicht Versie 1.0.0 Juli 2015 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Regio Rivierenland - Gemeente Culemborg

Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Regio Rivierenland - Gemeente Culemborg Rapportage klantbelevingsonderzoek Hulp bij het Huishouden Regio Rivierenland - Gemeente Culemborg Versie 1.0.0 Maart 2015 Drs. J.J. Laninga www.triqs.nl Gemeente Culemborg Klantbelevingsonderzoek 2015

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport

Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) Leger des Heils - Totaalrapport Rapportage CQI-meting GGZ (beschermd wonen) - Totaalrapport Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2016 CQI-BW 2.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie