I verr"r"rins"n I eanrnroaucten I oezononeioszors I rnuroiu ruier** a rrle", I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I verr"r"rins"n I eanrnroaucten I oezononeioszors I rnuroiu ruier** a rrle", I"

Transcriptie

1 Vergoedingen Fysiotherapie zorgverzekeing pagina van12 Mijn lndepender i Klantenservrce j Over lndepender Waar ben je naar op zoek? Zoeken verr"r"rins"n eanrnroaucten oezononeioszors rnuroiu ruier** a rrle", aeter uoor etraar Vergoed ing fysiotherapie 20í 5 Fysiotherapie wordt voor mensen ouder dan l8 jaar maar heel beperk vergoed vanuit de basisvèrzekeflng. Alleen v rzekerden met een chronische aandoening krijgen vanaf de 20e behandeling de kosten vergoed. Heb je een chronische aandoening? Dan kun je je aanvullend verzekeren voor de vergoeding van de eerste 20 behandelingen. Als je geen chronische aendoening hebt, vali de dekking altijd onder de aanvuilende veízekerirg. Fysiotherapie is een van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van zorgvei'zekeíingef. Wl je welen welke vergoedingen er per verzekeraer worden gegèven? Hierondèr vind je het complele overzicht. Ga je naar de lherapeul voor manuele therapie, efgolflerapie of haplcnornie? Dan kan er een andeíe dekking gelden. Kijk voor die dekkingen in het btjbehorende vergoedingsoven icht. Let op: de genoemde vergoeding geldl alleen wanneerje naar een gecontracieerde Íysiotherapeut gaat. Dus een Íysiotherapeut waar jouw zorgverzekeraar afspraken mee heeíl gemaald. Als je naar een niet{econlracteerde fysiotherapeut gaat kan de dekking lager zijn. Voor aanvullende vezekeringen voor Fysiotherapie varieert de premie van 4,95 tot 142,Í5. t"r*rz"*r"* 0p prijs gesorteerd "-i Zorgverzekerin g v6rgelijken Aevitae (ASR) Naam verzèkering ZorgEnvrij Eenvoudig 100%, max. 12 behandelingen pjr E Toon alleen vezekeringen die fysiotherapie vergoeden vanaf Í0,20 ZorgEnvrij Optimaal 1 0Oo/o, Ítràx. 21 behandelingen p.jr vanaí 28,05 ZorgEnvrij Ruim '100%, max. 18 behandelingen p.ir vanaf Í7,40 ZorgEnvrij Start 100%, max.9 behandelingen p..lr. vanaf 6,1 5 Anderzorg PrÍJs prm Budget Í00oó, max.9 behandèlingen p.lr. vanaí 10,25 Kies dëre Buitenland Werelddekking dekking vanaf 0,75 Eíra '100o/o, max. 9 behandelingen p.jr. vanaf 13,65 Kres dcze Fysiotherapie ' /0, rï13x. 18 behandelingen p.jr. vanaf 24,00 Kles deze Fysiotherapie 9 100%, max. 9 behandelingen p.jr. vanaf 5,00 Kies dezè Jong vanaí 15,75 ANNOl2 Naam v6rzekering Gewoon Bewust Prima Bewust '100%, max.20 behandelingen p.jr '100%, max.36 behandelingen p.jr vanaf 25,00 vanaí 4'1,67 Avéro Achmea Beter Voor Nu 100%, max. 27 behandelingen pjr. vanaf 34,53 Excellent looo/o vanaí 45,78 K;es deze Eíra '100%, max.27 behandelingen p.ir. vanaf 21,99 Juist Voor Jou Jongeren 100%, max. 12 behandelingen p.ií. vanaf 20,01 Juisl Voor Jou Studenten (HBO/VVO vanaf 10,17 Juist Voor Jou Studenten (MBO 1O0Vo, rnax. í2 behandelingen p.jr. vanal 10,17 Royaal 100%, max.27 behandelingen p.jr. vanaf 30,39 Kres cieze Start vanaf 12,83 Kies cleze Avéro Achmea (Nedasco) https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ffsiotherapie.aspx

2 Vergoedingen Fysiotherapie zargverzekering pagina 2 van 12 Naam verzeksring Extrazorg Beter 1m%, max. behandelingen pjr. Prljs p/m vanaf 18,70 Extrazorg Budgol 100%, max.9 behandelingen p.ir. vanaf 13,75 E,Írazorg Europa dekking vanaí 2,50 Extrazorg Goed '100%, max.9 bèhandelingen p.jr. vanaf 14,51 Juist Voor Jou Studenlen (HBO/WO (íudenten)) lnax. 12 behandelingen p.jr vanal.1o,17 Juisl VooÍ Jou Studenten (MBO (student6n)) 100%, max. í2 behandelingen p.jr vanaí '10,17 Avéro Achmea (via Aevitae) PrUs p/m Eírazorg Basis dekking vanaí 9,71 bdrazorg BasisExtra ceen dekking vanal 25,17 Extrazorg Compact í00%, max. 9 behandelingen p.jr. vanaí 13,3'l Extrazorg Go '100%, max. behandelingen p.jr. vanaf í6,50 ExtrazoÍg Plus 100%, max. 9 behandelingen p.jr. vanaf 16,99 Exlrazorg Smart vanaí 5,94 Extrazorg Uilgebreid 10O%, max. 18 behandelingen p.jr. vanaí 33,78 ExtÍazorg vvereld dekking vanaf 2,50 Azivo Naam vorzekèíing AV Basis AV AV Extra 100%, max. 9 behandelingen p. jr. 100%, max. '18 behandelingen p. jr 1000/0, max. 27 behandelingen p. jr vanaí '10,50 vanaf 32,00 vanaf samenwèrking AZVZ AV ComÍoí 100% vanaf 37,00 AV Comfort Extra looo/o vanaí 60,80 BeterDichtbij Naam veflekering Zorg Premium Zorg Premium Plus Zorg Xtra 100%, max. 18 behandelingen pjr. 100%, max. 6 behandelingen p.jr. vanaí 18,85 vanat 32,25 vanaf 5,í5 Zorg Xtra Plus 1000/o, max. 9 behandelingen p.jr. vanaí 8,55 sarnenwerking Bewuzt Naam vezekerlng Bewuzt Buitenland Beter dekking vaní 3,00 Bewuzt Buitenland Goed dekking vanaf 1,50 Bewuzt Fysio Beter 1000/o, max. l8 behandelingen p.jr. vanaf 18,50 Bewuzl Fysio Goed 1000/6, max. behandelingen p.jr. vanaf 5,75 cz PÍiJs p/m 50 Plus 10o%,max..425,- p.y. vsnaf '16,15 https://www.independer.nl,/zorgverzekeinglvergoedingen/ffsiotherapie.aspx 8-l-2015

3 Vergoedingen Fysiotherapie zorgverzekering 20 5 Basis Gezinnen loox, max. 250,- p.jr. 100%, max. 325,- p.jr. PrUs prm vanaf 7,25 uanaí 42,25 x es aeze Kles deze Jongeren '100%, max. 250,- p.jr. uaoaí 17,75 Plus 100%, max. 500,- p.jr. vanaf 17,75 Kies dez? í00%, max ,- p.jr vanaf 30,85 CZdirect Naam veízekering CZdirect Basic (inclusief tandarts) 100%, max. 12 behandelingen p.ir. vanat e 12,25 CZdirect Budget í00%, max.9 behandelingen p.jr. vanaf 4,95 Kres cleze CZdirect Extra (inclusief tandarts) í000/o, Írax. 18 behandelingen p.jr. vanaí 26,00 De Amersfoortse Basis Oekking looo/o, max. l behandelingen pjr. vanaf í8,40 Kres dëje Budget vanaf 1 1,20 Compact 100%, max. 9 behandelingen p.ir. vanaf 6,í 5 K!Ës deze Optimaal 'lo0o/o, max. 36 behandelingen p.jr. vanaf Uitgebreid 100%, max. 21 behandelingen p.jr. vanaf 29,05 Kies de::e De Friesland Zorgverzekeraar Naam venekering AV Budget vanaf 6,50 AV Budget Online í000/6, max.9 behandelingen p.jr. vanaf 5,75 Kres de: AV Eíra 1000/o, max. 20 behandelingen p.jr. vanaf 19,25 AV Extra Online 100%, max.20 behandelingen p.jr. vanaí 19,25 AV Optimaal í00% (vanaf 37e behandeling toestemming nodig) vanaí 37,25 Kies (iezt) AV Optimaal Online 100% (vanaí 37e behandeling to stemming nodig) vanaí 37,25 Kiós Ceze AV Standaard 1o0%, max. 12 behandelingen p.jr. vanaf 13,50 Kies CÉze AV Standaard Online Í00%, max. Í2 behandelingen p.jr. vanaf 12,95 De Goudse Naam verz6kering Aanvullende Vèzekering Basis 10070, max. 300,- p.jr. vanaí 10,40 Aanvullende Vezekering 100%, max ,- p.jr vanaf 86,90 Kies dëze Aenvullende Verzekering Tolaal 100%, max pjr. vanaf 56,95 Kies dei:e Aanvullende Verzekering Uitgebreid 100%, max. 700,- p.jr. vanaí 24,90 Delta Lloyd Naam venekering ComÍort 1 00o/o, Íoëx. 36 behandelingen p.jr. vanaf 61,20 K:es deze Compleet max.27 behandelingen p.jr. vanaf 39,80 ExtÍa 100%, max. behandelingen p.jr. vanaf 25,90 Kies Ceze Start 100%, max. 6 behandelingen p.jí. vanaf 13,90 10Oo/o vanaí 142,15 Zeker vanaí 10,90 Niet meeí te siuiten ZllveÍ 10O%, max. 12 behandelingen p.jr. vanaí 23,20 (ies deze Ditzo https://www.independer.d,lzorgverzekering/vergoedingen/ffsiotherapie.aspx

4 Vergoedingen Fysiotherapie zorgverzekering 20 5 pagina 4van12 Naem verzekering Bril en lenzen dekxing tt ZorgBest 100%, max. 18 behandelingen pjr. PrUs prm vanaf 4,25 vanal 24,25 xie s,ieze ZorgBest + Bril en lenzen 100%. max. 18 behandelingen p.jr. vanaf 28,50 ZorgBeteÍ vanaf 8,85 ZorgBeter + Bril en lenzen 100%, max. 9 behandelingen p.jr. vanaf í3,10 ZorgGoed 100%, max. 9 behandelingèn p.ir. vanaí 5,50 Kres cieze zorgcoed + Bril en lenzen vanaf 9,75 DSW Zorgverzekeraar Naam verzekedng AV Compaci 100%, max. 9 behandelingen p.jr. vanaf 7,50 AV Standaard 100%, max. 20 behandelingen p.jr. vanaí 18,75 samenwerklng AV Student (HBO/WO 100%, max. 20 behandelingen p.jr. vanaf 13,25 AV Studenl (MBO '100%. max. 20 behandelingen p.jr. vanaf '13,25 AV 100%, max.36 behandelingen p.jr. vanaí 31,25 Energiek Prijs pím E)dra í00%, max. 9 zittingen pjr. (ook littekenbehandeling) vanaí 9,25 Plus '100oó, max. 15 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling) vanaí 17,50 Start 10Oo/0, max. 6 zittingen pjr. (ook littekenbehandeling) vanaf 5,85 Kles deze 100%, max. 25 zitlingen p.jr. (ook littekenbehandelíng) vanaí 29,90 l(ies dezg FBTO Oekkhg Prljs p/m Module Alternatieve Geneeswijzen 500 dekking vanaf 9,99 Module Builenland dekking vanaf 2,1 9 Kies oeze Module Calamiteiten dekking vanaí 2,43 Kies deza Module Extra Zorg dekking vanaf 8,38 Kres cieze Module Gezichtszorg en Orthodontie dekking vanaf 12,36 Kiès cieze Module Gezinsplanning dekking vanaf 6,28 Kres cleze Module Therapieèn Eíra looo/o, max. 500,- p.jr. vanaf 6,99 Kies doze Module Tnerapieén Standaard 100%, max. 350,- p.í. vanaí 4,99 Kies aleze Module Therapieën í00%, max. p.jr vanaí 1 3,49 HEMA Naam verzekering Aanvullend 'l vanaí 7,00 Aanvullend 2 100%, max. 12 behandelingen p.jr vanaí 14,00 Kies deza Aanvullend 3 '1000/o, max. 18 behandelingen p.jr vanaf 24,00 tk! Naam vedokering ik! zorg beter ik! zorg gericht ik! zoíg go d Oekking '10070, max. 14 behandelingen p.jr. 1 No/o, max. 9 behandelingen p.jr. 100%, max. 12 behandelingen p.ir. vanaf 28,62 vanaf 5,62 vanaf 16,12 ceen lnterpolis ZorgActief https://www.independer.ri,/zorgverzekeinglvergoedingen/ffsiotherapie.aspx s

5 Vergoedingen Fysiotherapie zorgverzekering pagina 5 van12 Meerzeker 10070, max. 12 behandelingen p.jr. (of max. 24 behandèlingen p.jr. bij het delen ven behandelingen) vanaí 'l',,95 ZonderMeer 100%, max.6 behandelingen p.jr. vanaf 5,82 Zonderzorgen 100%, max. 27 behandelingen p..ir. vanaí '18,20 lntwente AV Compact 100%, max.9 behandelingen pjr. vanaf 7,50 samenwerkrng AV Slandaard '100%, max.20 behandelingen p.jr. vanaf 18,75 AV Student (HBO/WO (íudenten)) 100%, max. 20 behandelingen p.jr. vanaf 13,25 sainenwerking AV Student (MBO (íudenten)) Ínàx. 20 behandelingen p.jr. vanaf í3,25 AV 100%, max. 36 behandelingen p.jr. vanaf lza, Zorgverzekeraar Basic Classic Classic Comfort 100%, max, 9 behandelingen p.indicatie (tot een max bedrag p. behandeling); brj bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie (tol een max bedrag p. behandeling) 10O%, max. 14 behandelingen p.indicatie (tot een max bedrag p. behandeling); brj bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen P.indicatie (tot een max bedrag p. behandeling) 100%, max. í4 behandelingen p.indicatie, max. 28,9í p. behandeling; bij bepsalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicalie, max. 28,9Í p. behandeling vanaí 20,95 vanaf 42,95 vanaf 44,50 saínenwerking Extazo.g 1 É.^raZorg2 ; bij bepaalde chronische aandoeningen: í00%, max. 20 behandelingen p.indicatie OOo/o, ínax. 24 behandelingen p, jr. ; bij bepaalde óronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie vanaí 12,25 vanaf 20,58 samenwerkrng Extra Zorg /o; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie vanaí 32,94 Erl.Íazory4 100o/"; bij bepaalde chronisc,he aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie vanaf 67,15 PerÍec1 1000/0, max. 21 behandelingen p.indicatie (tot een max bedrag p. behandeling)i bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.indicatie (tot een max bedrag p. behandeling) vanaf 73,25 sarnenwerking ZZ Zorgverz-ekeraar Naam vezekerlng D6kking Bijzonder Bewust 100%, max. 150,- p.jr. vana, 1 3,50 samenwerki!'re ZZ Buitenland Europa dekking vanaf 1,00 Gèen samenweíking ZZ Buitenland Wereld dekking vanaf 2,00 sanrenwerking ZZ Fysio Beter 100%, max. 18 behandelingen p.jr. vanaí '18,00 ZZ Fysio Goed 1OOY, max.9 behandelingen p.jr. vanaf 6,00 Zorg voor de Zorg í00%, max. 500,- p.jr. vanaí 21,00 Zorg voor de Zorg + zorg voor de Zorg Extra í Zorg vooí de Zog + zorg voor de zorg ExlÍa 2 100%, max. 500,- p.jr. 100%, max. 750,- p jr. vanaf 33,50 vanaf 49,00 Zorg voor de Zorg + Zorg voor de Zorg Extra 3 100%; bij bepaalde chronische aandoeningen: 100%, max. 20 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hooídveftekering) vanaf 67,50 samenwerkíng Kettl itz Wulfse Verzekeringen Excellent Dèkking l00o/o vanaí 45,78 samenwerkinq https://www.independerrilzorg:rerzekeringlvergoedingen/fysiotherapie.aspx 8-l-2015

6 Vergoedingen Fysiotherapie zorgverzekering pagina 6vanl2 Naam venekering Extra Royaal StaÍt tooz,, max.27 behandelingen p.jr tt 100%, max.27 behandelingen p.ir. '100%, max. 12 behandelingen pjr. Prils p/m vanaf vanaí 30,39 vanaf 12,83 l Kiemer Zorgverzekeraar Naam v6.zokering AV Best 100%, max. l8 behandelingen p.jr. vanaí 18,95 AV Beter í00%, max.9 behandelingen p.jr. vanaí 8,95 AV Goed looo/o, Ínax. 9 behandelingen p.jr. vanaf 5,25 Menzis PrUs p/m BudgetBewust Aenvullend 10070, max.9 behandelingen p.jr. vanaí 12,95 BudgètBewust Extra Aanvullend í00%, max.9 behandelingen p.jr. vanaí 19,95 Extravezorgd 100%, max. 9 behandelingen p.jr. vanaf 6,95 Extraverzorgd 2 100%, max. 18 behandelingen p.jr vanaf 19,30 Extraveeorgd 3 100%, max.40 behandelingen p.jr vanaf 41,65 JongerenVerzorgd 100%. max. 9 behandelingen p.jr. vanaí 16,95 Kres cieze OHRA PriF p/m Aanvullend 100%, max.4 behandelingen p.jr. vanaf 10,70 Compleet 'l0oo/o vanaf 98,50 Niet meer te sluiten Extra Aanvullend 10o%, max.9 behandelingen p.jr. vanaf 20,80 Extra Sterk 100%, max. 18 behandelingen p.jr. vanaf Í9,05 Niel meer te sluiten Extra Uitgebreid loo0/o vanaí 61,5O Niet meer te sluiten JongerenveÍzekering 100%, max.6 behandelingen p.jr. vanaí 8.45 Nret meer te sluiten Sterk 100%, max. behandelingen p.jr. vanaf 5,75 Uitgebreid 10O%, max. 18 behandelingen p.jr. vanaf 38,95 Uitgebreid Vitaal '100%, max. 18 behandelingen p.jr. vanaf 45,60 Niet meer te s{uilen ZetÍVeÍzekerd Compacl ' vanaí Niet meer ie sluilen onvz Naam v6rzekering Vrije Keuze Benfít Dokklng 100%, max. 12 behandelingen pjr vanaí 23,00 Kies cle?e Vrije Keuze Elitrafit 1000/o, ÍÍtàx. 9 behandelingen p.jr. vanaf 9,50 Vrije Keuze Oilifit '100%, max. 35 behandelingen p.jr vanaí 39,50 Vrije Keuze Startfrt 100%, max. behandelingen p.ir. vanaf 7,25 VrUe Keuze SuperfÍt l0oyo vanaf Kles Ceze Vrije Keuze fit 100% vanaf 58,00 OZF Achmea PrUs p/m AV Compact vanaf 10,50 AV Royaal 100%, max. 27 behandelingen p.ir. vanaf 17,60 PMA zorgverzekering https://www.independer.nllzorgverzekering/vergoedingen/ffsiotherapie.aspx

7 Vergoedingen Fysiotherapíe zorgverzekering 2015 pagina 7 van 12 BudgetBe' /ust Aanvullend BudgetBewust Extra Aanvullend Extraverzorgd 1 Extraverzorqd 2 Exlravezorgd 3 JongerenVeeorgd 100%, max.9 behandelingen p.jr í00%, max. behandelingen p.jr. í00%, max. 18 behandelingen p.jr. max. 40 behandelingen p.jr. Í00%, max. 9 behandelingen p.jr. vanaf 12,95 vanaf 19,95 vanaf 6,25 vanaf 17,37 vanaf 37,48 vanaí 15,25 samenwerkrng samenwerkrng samènwerking PNOzorg PriF P/m PNO Be Young fiàx.6 behandelingen p. jr. vanaf 9,60 PNO Budget 100%, max. behandelingen p. jr. vanaí 19,18 PNO Budget zonder Allematieve tttàx. 9 behandelingen p. jr. vanaf Í 6,30 geneeswijzen/middelen, Preventieve zorg en Huidtherapie PNO Budget zonder Farmaceutische 100%, max. 9 behandelingen p. jr. zorg, Altematieve geneeswijzen/middelen Huidtherapie en PNO Budget zonder Farmaceutische 1 000/o, max. 9 behandelingen p. jr. vanaf í6,30 zorg, Altematieve geneeswízen/middelen en Preventieve zorg PNO Budget zondeí Farmaceutische 100%, max. 9 behandelingen p. jr. zorg, Hulpmiddelen en Altemalieve geneeswijzen/middelen PNO Budget zonder Farmaceutische looo/o, max.g behandelingen p. jr. vanaf 6,30 'l zorg, Hulpmiddelen en Huidtherapie PNO Budget zonder Farmaceulische 100%, max. 9 behandelingen p. jr. zorg, Hulpmiddelen en Kraampakket PNO Budget zonder Farmaceutische 100%, max. 9 behandelingen P. jr. vanaf 16,30 zorg, Hulpmiddelen en Preventieve zorg PNO Budget zonder Farmaceutisóe 100%, max. 9 behandelingen p. jr. vanaf 16,30 zorg, Kraampakkel en Attematieve geneeswijzen/middelen san]enwerklng PNO Budget zonder Farmaceulische 100%, max.9 behandelingen p. ir. vanaí í6,30 zorg, Kraampakket en Huidtherapie PNO Budget zonder Farmaceutische 100%, max. 9 behandelingen p. jr. zorg, Kraampakket en Preventieve zotg PNO Budget zonder Farmaceutische 100%, max. 9 behandelingen p. jr. vanaf 16,30 zorg, Preventieve zorg en Huidtherapie PNO Budget zonder Hulpmiddelen, 100%, max. 9 behandelingen p. jr. vanaf í6,30 Altematieve geneeswijzen/middelèn en Huidtherapie PNO Budget zonder Hulpmiddelen, 100%, max. 9 behandelingen p. jr. vanaf 16,30 Altematievè geneeswijzen/middelen en Preventieve zorg PNO BudgetzonderHulpmiddelen, vanaí 16,30 Kraampakket en Attematieve geneeswijzen/middelen $amenwerking samenwerktng PNO Budget zonder Hulpmiddelen, 100%, max. behandelingen p. jr. vanaf í6,30 Kraampakket en Huidtherapie PNO Budgel zonder Hulpmiddelen, 100%, max. behandelingen p. jr. vanaf 16,30 Kraampakketen Preventieve zorg PNO Budget zonder Hulpmiddelen, 100%, max. 9 behandelingen p. jr. Preventieve zorg en Huidtherapie PNO Budget zonder Kraampakket, looo/o, me,t.g behandelingen p. ir. vanaf 1 6,30 Altematieve geneeswuzen/middelen en Huidtherapie PNO Budget zonder Kraampakket, 100%, max. behandelingen p. jr. Aitematieve geneeswirzen/middelen en Preventieve zorg PNO Budget zonder Kraampakket, 100%, max. 9 behandelingen p. jr. vanaf Í6,30 Prevenlieve zorg en Huidtherapiè samenlverking PNO Budget zonder Orthodontie (tot 100%, max. 9 behandelingen p. jr. vanaf í6,30 í8 jaar), Altematieve sarnenwerking https://www.independer.n)lzorgverzekering/vergoedingen/fisiotherapie.aspx

8 Vergoedingen Fysiotherapie zorgverzekering 20 5 pagina 8 van 12 geneeswjzen/middelen en Huidtherapie PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Altematieve geneeswijzen/middelen en Preventieve zorg PNO Budget zonder Orthodontie (tol 18 jaar), Farmaceutische zorg en Altematieve geneeswízen/middelen PNO Budget zondeí Orthodontie (tot 18 jaar), Farmaceutische zorg en Huidtherapie PNO Budget zonder Orthodonlie (tot 1 8 iaar), Farmaceutische zorg en Hulpmiddelen PNO Budget zonder Orthodontie (tot 18 jaar), Farmaceutische zoíg en Kraampakket PNO Budget zondeí Orthodontie (tot Í8 jaar), Farmaceutische zorg en Preventieve zorg PNO Budget zonder Orlhodontie (tot í8 jaar), Hulpmiddëlen en Alternalieve geneeswijzenimiddelen PNO Budget zonder Orthodonlie (tot í8 jaa0, Hulpmiddelen en Huidtherapie PNO Budget zonder Oíhodontie (tot 18 jaar), Hulpmiddelen en Kraampakket PNO Budget zonder Odhodontie (tot í8 jaar), Hulpmiddelen en Preventieve zorg PNO Budget zonder Orthodonlie (tot 18 jaar), Kraampakket en Altematieve geneeswijzen/middelen PNO Budget zonder Orthodontie (lot '18 jaar), Kraampakkei en Huidtherapie PNO Budget zonder Orthodontie (tot '18.iaar), Kraampakket en Preventieve zorg PNO Budget zonder Orthodontie (tot 1 jaar), Preventieve zorg en Hudiherapie PNO Compleet PNO ExtÍa llt 100%, max. 9 behandelingen p. jr. '100%, max. behandelingen p. jr. 100%, max. behandelingen p. jr. 100%, mex. behandelingen p. jr. 100%, max. 9 behandelingen p. jr. '100%, max. 9 behandelingen p. jr. í00%, max. 9 behandelingen p. jr. 100%, max. 9 behandelingen p. ir. 100o/o, màx. 9 behandelingèn P. jr. í00%, max. 9 behandelingen p. jr. '100%, max. behandelingen p. jr. 100%, max. 9 behandelingen p. jr. 100o/o, max. 9 behandelingèn p. jr. 100%, max. behandelingen p. jr. 100%, max. 26 behandelingen p. jr. PrUs prm vanaí 16,30 vanaf '16,30 vanaf 16,30 vanaí 16,30 vanaí 16,30 vanaf í6,30 vanaf 60,50 vanaf 33,90 samenweíking Pro Life Extra Largepolis 100%, max.40 behandelingen p.ir. vanaf 59,50 i<i s dezë Largepolis 100%, max. 27 behandelingen p.jr. vanaf 32,50 Kres cieze Mediumpolis vanaí 16,75 Kl0s deze Smallpolis 100%, max. behandelingen p.jr. vanaí 6,80 Kr,:s claze Salland Prljs prm Extra 100%, max. 9 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling) vanaf 9,25 Kres de:e Plus 100%, max. 15 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling) vanaí 17,50 Kles de:iè Starl 100%, max. 6 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling) vanaf 5,85 Kres aieze 100%, max. 25 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling) vanaí 29,90 Krei aieze Salland ZorgDirect Dèkking Extra 1000/0, ffiax. 9 zittingen p.í. (ook littekenbehandeling) vanaf 9,25 EÍra 100%, max. 9 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling) vanaf 9,25 Kies de?e Plus í000/0, max. 15 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling) vanaf https://www.independer.nllzorgverzekering/vergoedingen/ffsiotherapie.aspx

9 Vergoedingen Fysiotherapie zorgverzekering pagina 9 valnl? Plus too"a, max. 15 zittingen p.jr. (ook litlekenbehandeling) vanaf 17,50 xres oeze Start 1007o, max. 6 zittingen p.jr. (ook litlekenbehandeling) vanaf 5,85 Start '100oó, max. 6 zittingen pjr. (ook littekenbehandeling) vanaf 5, /o, max. 25 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling) vanaf 29,90 10O%, max. 25 zittingen p.jr. (ook littekenbehandeling) vanaf 29,90 Kies cleze Select & Go S&G Europa dekking vanaf 2,00 S&G Europa en Tand dekking vanaí 13,'10 S&G Europa, Tand en Fysio 100%, max.9 behandelingen p.ir. vanaí 15,46 S&G Wereld dekking vanaí 2,30 S&G Wereld en Tand dekking vanaf 13,31 S&G Wereld, Tand en Fysio 100%, max. 9 behandelingen p.jr. vanaf 16, 10 Stad Hol land Zorgverzekeraar AV Zorg Riant 100%, max.36 behandelingen p.jr. vanaf 53,75 Compact AV 100%, max.9 behandelingen pjr. vanaf 7,50 Extra UitgebÍeide AV max. 36 behandelingen p.jr. vanaf 43,50 Standaard AV 100%, max. 20 behandelingen p.jr. vanaí 18,75 Uiigebreide AV 100%, max.36 behandelingen p.jí. vanaí 31,25 Kies dèze Studenten Goed Verzekerd Oekklng PrUs p/m Aanvullend ster + Extra Pakket Studenten (HBO/WO vanaí 5,50 Aanvullend 2 slerren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO 100%, max. 12 behandelingen p.ir. vanaf 1'l,01 Aanvullend 3 stenen + Extra Pakket Studenten (HBO/WO max. 27 behandelingen p.jr. vana( 20,50 Aanvullend 4 steríen + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (sludenlen)) 100%, max.40 behandelingen p.jr. vanaf 37,49 Basis Plus Module + Extra Pakket Studenten (HBO/WO dekking vanaí 3.36 Turien & Co (Avéro Achrnea) Naam vezekerlng Avéro Compact 1 00o/o, max. 9 behandelingen p.jr. vanaí 6,20 Avéro Excellent looo/o vanaf 41,20 Avéro Eíra '100%, max. 27 behandelingen p.jr. vanaf 19,79 Avéro Prima 100%, max. 20 behandelingen p. jr. vanaf 30,75 Avéro Primair 100%, max. 12 behandelingen p. jr. vanaf í2,50 Avéro Privilege í00%, max. 27 behandelingen p. jr. vanal 54,24 Avéro Royaal max.27 behandelingen p.jr. vanaf 27,35 Avém Sta( 1000/o, Í$dx. 12 behandelingen p.ir. vanaf 1'l,55 Beter Voor Nu 100%, max.27 behandelingen p.ir, vanaí 34,53 Compact 1OOV, max.9 behandelingen p.jr. vanaí 5,20 KiÉs ciezé Prima 100%, max. 20 behandelingen p. jr. vanaf 30,75 Primair 100%, max. 12 behandelingen p. ir. vanaf 12,50 Privilege 100%, max. 27 behandelingen p. jr. vanaf 54,24 ïc Gezin Pakket 100%, max. 600,- pjr. vanaí 49,99 TC Jong Pakket 100%, max. 600,- p.jr. vanaf 24,99 Kies dezè https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/frsiotherapie.aspx

10 Vergoedingen Fysiotherapie zorgverzekering pagina l0 van 12 Naam ve126kering TC Vitaal Pakket tooozo, max. 'l.ooo,- p.jr. lt Prils prm vanaí 44,99 xtes cieze UnitedConsumers (VGZ) PrUs prm VGZ Aanvullend Best 100%, max. 600,- p.jr. vanaí 25,19 Ki6s deze VGZ Aanvullend Beter 100%, max. 400,- p.jr. vanaf 14,84 Kies dezé VGZ Aanvullend Goed 'l0o%, max. 200,- pjr. vanaí 6,29 VGZ Fit & Vrij Pakket 100%, max ,- pjr. vanaí 33,29 VGZ Gezin Pakket 100o/o, max. 600,- p.jr. vanaí 44,99 VGZ Jong Pakket 100o/o, max- 600,- P.jr. vanat 22,49 Kies dez VGZ Vitaal Pakket 1000/o, méx. 1,000,- pjr. vanaí 40,49 Univé Exlrazolg polis Beí 100%, max. 600,- p.jr. Prljs p/m vanaí 3í,95 polis Beter 100o/o, max. 400,- p.jí. vanaf 18,50 i<iei ciezo Extra ZoÍg polis Goed 1000/0, max. 200,- P.jr. vanaí 8,75 Fit & VrÍ Pakket 100%, max ,- p.ir. vanaf 38,95 KiÈs c,eze Gezin Pakket '100%, max. 600,- pjr. vanaf 51,50 l(res déze Jong Pakkei 100%, max. 600,- p.jr. vanaf 27,50 Kre$ dëze Univé Europa dekking vanaí í,50 Univé Fysio'18 100%, max. 18 behandelingen p.jr vanaí 1 8,25 Univé Fysio 9 í000/0, fiàx.9 behandelingen p.jr. vanaf 5,50 Kles deze Univé Wereld dekking vanaf 2,50 Kies Ceze Vrtaal Pakket í00%, max ,- pjr. vanaf 46,50 Univé ZEKUR Aanvullend ZEKl...lR Buitënland dekking vanaf 4,50 KÍes oeze Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie 100%, max.9 behandelingen p.jr vanaí 6,00 K!es Ceze Extra ZEKUR Zorg (inclusieí tandarts) 100%, max. 500,- p.jr. vanaf 27,00 vgz Naam vezekeíing PrUs p/m Collectieí VGZ Aanvullend Goed '100%, max. 300,- p.jr. vanaí 6,99 vgz Aanvullend Best 10070, max. 600,- pjr. vanaí.27,99 Ki.s deze VGZ Aanvullend Beter 100%, max. 400,- p.jr. vanaí 16,49 VGZ Fit & Vrij Pakket 100%, max ,- p.jr vanaf 36,99 l(igs il zé) VGZ Gezin Pakket '100%, max. 600,- p.jr. vanaí 49,99 VGZ Jong Pakket 100%, max. 600,- p.jr. vanaf 24,99 VGZ Vnaal Pakket 100%, max ,- p.jr vanaí 44,99 VvAA Zorgverzekering Excellent looo/o vanaf 119,00 samenweíking Optimaal 100%, max.35 behandelingen p.jr. vanaf 39,50 samenwerkrng Plus 100%, max. 12 behandèlingen p.jr. vanaí 23,00 PÍivé Zorgpakket dekking vanaí 32,00 Start ' vanaf 9.50 https://www.independeí.rll/zorgyerzekering/vergoedingen/frsiotherapie.aspx r5

11 Vergoedingen Fysiotherapie zorgverzekering pagina ll van 12 Student Zorgversneller Í00%, max. 9 behandelingen p.jr. looo/o dekking Prljs p/m vanaf 11,11 vanaf 58,00 vanaf 9,50 samenwerkíng ceen YouCare YouCare + Youcare ++ YouCare +++ Oekking 100%, max.6 behandelingen p.jr. 100%, max. behandelingen p.jr. í00%, max. í2 behandelingen p.jr. PrUs prm vanaí 5,95 vanaí 12,00 vanaí 21,90 ZieZo van Zilveren Kruis Ziezo Aanvullend í í0070, max. behandelingen pjr. PrUs prm vanaf 5,50 Kies ceze Ziezo Aanvullend 2 10o%, max.20 behandelingen p.jr. vanaí 12,50 Zilveren Kriris Achmea Prljs p/m Aanvullend 1 ster 100%, max. 9 behandelingen p.ir. vanaf 6,55 Kies de?e Aanvullend 1 ster (MBO 1000/0, max.9 behandelingen p.jr. vanaf 6,55 Kies {leze Aanvullend 2 slerren (MBO Í00%, max. 12 behandelingen p.jr. vanaf '12,95 Kies deie Aanvullend 2 sterren 10Oo/o, max. 12 behandelingen p.jr. vanaf 12,95 Aanvullend 3 sterren títdx. 27 behandelingen p.ir. vanaf 20,50 Aanwllend 3 stenen (MBO '100%, max.27 behandelingen p.jr. vanaf 20,50 l<ies deze Aanvullend 4 sterren (MBO 100%, max.40 behandelingen p.jr. vanaf 37,49 Aanvullend 4 sterren 1wok, max. 40 behandelingen p.ir. vana, 37,49 Kie$ deze Basis Plus Module dekking vanat 3,95 Kres dè:e Basis Plus Module (MBO dekking vanaf 3,95 'r(i is deze Zorg en Zekerheid AV Basis (HBO/WO vanaf 10,95 Kies dezo AV Basis (MBO (studenlen)) 100o/o, max. '12 behandelingen p.jr. vanaf 10,95 Kres ieze AV Basis max. 12 behandelingen p.ir. vanaf í0,95 K es deze AV Gemak 10O%, max.9 behandelingen p.jr. vanaf 8,60 l(ies cieze AV GeZZin 100%, max.25 behandelingen p.jr. vanaf 43,50 Kies de7é AV GeZZin (HBO/WO 100%, max. 25 behandelingen p.jr. vanaí 43,50 l(les deze AV GeZZin (MBO '100%, max. 25 behandelingen p.jr. vanaf 43,50 AV GeZZin Compact (HBOWO 100%, max. 9 behandelingen p.í. vanaí 20,95 Kies Ceze AV GeTZin Compact (MBO 10O%, max. 9 behandelingen p.jr. vanaf 20,95 K;es ceze AV GeZZin Compact vanaí 20,95 Kres dëze AV Plus 10Q0/o, max. 25 behandelingen p.jr. vanaf 42,55 l"(i s de:c AV Plus (HBO^/VO (íudenten)) 100%. max. 25 behandelingen p.jr. vanaf 42,55 Kies ieze AV Plus (MBO (sludenten)) l0oo/o, toàx. 25 behandelingen p.jr. vanaf 42,55 Kres cieze AV Standaard (MBO vanaf 1 7,80 Ki s deze AV Standaard (HBO/WO 100%. max, 12 behandelingen p.jr. vanaf 17,80 Kies cleze AV Standaard vanaf Kies dete htps://www.independer.ntlzorgverzekering/vergoedingen/ffsiotherapie.aspx

12 Vergoedingen Fysiotherapie zorgverzekeing 201, 5 pagina lzvanl2 Naam v6rzekerlng AV Sure 1OO,/", max. í2 behandelingen p.jr. AV Sure (HBO^ lo (sludenten)) 100%, max. 12 behandelingèn p.jr. AV Sure (MBO AV (MBO AV (HBOTVC AV AV Tolael AVTotaal (HBOTWO 100% AV Totaal (MBO (studenten)\ 1000/0, max. 12 behandelingen pjr 100o/o, max.25 behandelingen p.jr í00%, max. 25 behandelingen p.jr. 100%, max. 25 behandelingen p.jr. 1ofloÀ vanaf 15,90 vanaf 15,90 venaf 15,90 vanaf 36,95 vanaf 36,95 vanaf 36,95 vanaf 91,00 vanaf 9í,00 looo/o vanaf 91,00 «ies oeze Kies cleze Zorgverzekeraar UMC Naam veízekering UMC Eíra Zorg 1 UMC Extra Zorg 2 UMC Extra ZoÍg 3 UMC Extra Zorg 4 100%, mex 250,- p.jr. '100%, max 500,- pjr. í0o%, max í.000,- p.jr 100%, max 1.500,- p.jí Prljs p/m vanaí 7,50 vanaf 16,75 vanaí 25,50 vanaí 75,00 Verzekeringen Reisverzekering Uitvaarwerzekering Woonverzekering Zorgverzekering Service Alles over schade Woekerpolis check Bankproducten Aansprakelijkheidsverzekering Hypotheek Autoverzekering Beste-in-1 pakket lnboedelverzekering Opstalverzekering Lenen Gezondheidszorg Overlijdensrisicoverzekering Ziekenhuis RechtsbUstandvezekering Huisarts Spaarrekening en deposito Tandarts Fysiotherapie Zorgvezekering Energie Energie vergelijken lndepender en energie? Wat is belangrijk? Nieuws en pers Weblog Forum Persbericriten ln de media Perscontact Beter voor elkaar Onze droom Jouw review telt Profs helpen elkaar Praat mee. forum Onze trots Beoordeel ons Word panellid Onze experts Vind ook Goede doelen Hypotheekadviseurs Over ons Beter voor elkaar We is lndepender Meer over lndepender Medewerkers Vacatures Nieuwsbrief Aanmelden Hulp en advies Klantenservrce lndependernlnvhodnindepender Sneliruslaanl0i1222TEHrlversumlKvKnr34llT3BTlWFT-ve.gní12C12777 Dienslveílenrnq Cookiebelerd PÍvacv i Drsclarmer Servicecode: $..00 BTWnrNL B01ilndepender https://www.independer.ri/zorgverzekering/vergoedingen/ffsiotherapie.aspx 8-l-2015

Vergoeding Acnétherapie 2015

Vergoeding Acnétherapie 2015 Home Zorgverzekering Vergoedingen Acnétherapie Vergoeding Acnétherapie 2015 Acnétherapie is een therapie die is ontwikkeld om alle vormen van acné te bestrijden. Acnétherapie is niet opgenomen in de basisverzekering,

Nadere informatie

Vergoeding Oefentherapie Mensendieck en Cesar 2016

Vergoeding Oefentherapie Mensendieck en Cesar 2016 Mijn Independer Klantenservice Over Independer Waar ben je naar op zoek? Zoeken Verzekeringen Bankproducten Gezondheidszorg Energie Nieuws & Meer Beter voor elkaar Vergoeding Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

Vergoedingen Oefentherapie Mensendieck en Cesar zorgverzekering 2016

Vergoedingen Oefentherapie Mensendieck en Cesar zorgverzekering 2016 pagina 1 van 19 Mijn Independer Klantenservice Over Independer Waar ben je naar op zoek? Zoeken Verzekeringen Bankproducten Gezondheidszorg Energie Nieuws & Meer Beter voor elkaar Vergoeding Oefentherapie

Nadere informatie

AV Comfort 100% vanaf 37,00 AV Comfort Extra 100% vanaf 60,80

AV Comfort 100% vanaf 37,00 AV Comfort Extra 100% vanaf 60,80 Aevitae (ASR) ZorgEnVrij Eenvoudig 100%, max. 12 behandelingen p.jr. vanaf 10,20 ZorgEnVrij Optimaal 100%, max. 21 behandelingen p.jr. vanaf 28,05 ZorgEnVrij Ruim 100%, max. 18 behandelingen p.jr. vanaf

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen 2016

Overzicht Vergoedingen 2016 Overzicht Vergoedingen 2016 Aevitae (ASR) ZorgEnVrij Eenvoudig ZorgEnVrij Optimaal ZorgEnVrij Ruim ZorgEnVrij Start 100%, max. 80,- per bevalling Anderzorg Budget Budget Buitenland Werelddekking Extra

Nadere informatie

Vergoedingen Alternatieve zorg 2016

Vergoedingen Alternatieve zorg 2016 Vergoedingen Alternatieve zorg 2016 Aevitae (ASR) ZorgEnVrij ZorgEnVrij Eenvoudig ZorgEnVrij Ruim ZorgEnVrij Optimaal Anderzorg Budget Buitenland Werelddekking Fysiotherapie 9 Fysiotherapie 18 Jong Extra

Nadere informatie

Naam verzekering Dekking Prijs p/m Naam verzekering Dekking Prijs p/m Naam verzekering Dekking Prijs p/m Naam verzekering Dekking Prijs p/m

Naam verzekering Dekking Prijs p/m Naam verzekering Dekking Prijs p/m Naam verzekering Dekking Prijs p/m Naam verzekering Dekking Prijs p/m OVERZICHT VERGOEDINGEN VOOR BRILLEN EN CONTACTLENZEN 2015 Hier vindt u een overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar voor brillen en contactlenzen indien u deze koopt bij een zelfstandige opticien.

Nadere informatie

Vergoedingen Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014

Vergoedingen Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 Vergoedingen Oefentherapie Cesar/Mensendieck 2014 Aevitae (VGZ) Plus Pakket Supervip Pakket 100% Top Pakket 100%, max. 18 Vip Pakket 100%, max. 30 Agis 50+ Actief Polis 100%, max. 18 50+ Actief Polis +

Nadere informatie

VERGOEDINGEN OEFENTHERAPIE 2014

VERGOEDINGEN OEFENTHERAPIE 2014 VERGOEDINGEN OEFENTHERAPIE 2014 Aevitae (VGZ) Plus Pakket Supervip Pakket 100% Top Pakket Vip Pakket max. 30 behandelingen per jaar Agis 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis + Vrouw Plus ComfortPluspolis

Nadere informatie

Naam verzekering Dekking Prijs p/m Naam verzekering Dekking Prijs p/m Naam verzekering Dekking Prijs p/m

Naam verzekering Dekking Prijs p/m Naam verzekering Dekking Prijs p/m Naam verzekering Dekking Prijs p/m OVERZICHT VERGOEDINGEN VOOR HOORTOESTELLEN 2015 Hier vindt u een overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar voor hoortoestellen indien u deze koopt bij een zelfstandige audicien. Uitsluitingen en

Nadere informatie

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m Zorgwijzer Premie p/m Independer

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m Zorgwijzer Premie p/m Independer Aevitae (VGZ) Plus 100% 9 behandelingen 11,76 11,76 Top 100% 18 behandelingen 31,38 31,38 Vip 100% 30 behandelingen 48,30 48,30 Supervip [niet meer af te sluiten] 100% Volledig 59,53 59,53 Anderzorg Budget

Nadere informatie

Vergoeding dieetadvisering 2016

Vergoeding dieetadvisering 2016 Vergoeding dieetadvisering 2016 Aanvullende Verzekering AEVITAE (ASR) Naam Verzekering Zorg En Vrij Eenvoudig Zorg En Vrij Optimaal Zorg En Vrij Ruim Zorg En Vrij ANDERZORG Budget Budget Buitenland Werelddekking

Nadere informatie

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6

Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Inhoud Acne- en huidbehandelingen... 6 Aevitae (VGZ)... 6 Agis... 6 Anderzorg... 6 Avéro Achmea... 7 Azivo... 7 CZ... 7 De Amersfoortse... 7 De Friesland... 8 De Goudse... 8 Delta Lloyd... 8 Ditzo... 8

Nadere informatie

Vergoeding fysiotherapie 2013

Vergoeding fysiotherapie 2013 Vergoeding fysiotherapie 2013 Fysiotherapie is één van de meest gekozen dekkingen in het aanvullend pakket van zorgverzekeringen. Wil je weten welke vergoedingen er per verzekeraar worden gegeven? Hieronder

Nadere informatie

Vergoeding gehoorapparaten 2016 Bronvermelding: Independer

Vergoeding gehoorapparaten 2016 Bronvermelding: Independer Vergoeding gehoorapparaten 2016 Bronvermelding: Independer Aevitae (ASR) ZorgEnVrij Eenvoudig ZorgEnVrij Optimaal ZorgEnVrij Ruim ZorgEnVrij 100%, max. 100,- p.jr. (vergoeding eigen bijdrage) 100%, max.

Nadere informatie

Vergoedingen voor fysiotherapie 16

Vergoedingen voor fysiotherapie 16 Vergoedingen voor fysiotherapie 16 De onderstaande vergoedingen hebben betrekking op 2016 en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.ing ijs p/m Aevitae (VGZ) VGZ Aanvullend Goed 100%, max. 200,-

Nadere informatie

Extra 100%, max. 150,- p. 2 jr. vanaf 13,65 Jong 100%, max. 100,- p. 2 jr. vanaf 15,75 Jong 100%, max. 100,- p. 2 jr. vanaf 15,75 Avéro Achmea

Extra 100%, max. 150,- p. 2 jr. vanaf 13,65 Jong 100%, max. 100,- p. 2 jr. vanaf 15,75 Jong 100%, max. 100,- p. 2 jr. vanaf 15,75 Avéro Achmea Aevitae (ASR) ZorgEnVrij Optimaal vanaf 1,5 dioptrieën: 100%, max. 200,- p. 2 jr. vanaf 28,05 ZorgEnVrij Ruim vanaf 1,5 dioptrieën: 100%, max. 150,- p. 2 jr. vanaf 17,40 Anderzorg Extra 100%, max. 150,-

Nadere informatie

Aevitae Naam dekking Uitleg Prijs p/m. Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. vanaf 11,47. Supervip Pakket 100% vanaf 55,12

Aevitae Naam dekking Uitleg Prijs p/m. Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. vanaf 11,47. Supervip Pakket 100% vanaf 55,12 Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. vanaf 11,47 Supervip Pakket 100% vanaf 55,12 Top Pakket 100%, max. 20 behandelingen p. jr. vanaf 30,61 Vip Pakket 100%, max. 36 behandelingen p. jr. vanaf

Nadere informatie

Bron: http://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie Prijs per maand Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. 11,47 Supervip Pakket 100%

Bron: http://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie Prijs per maand Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. 11,47 Supervip Pakket 100% Bron: http://www.zorgkiezer.nl/vergoedingen/fysiotherapie Verzekeraar Vergoeding Prijs per maand Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. 11,47 Supervip Pakket 100% 55,12 Top Pakket 100%, max. 20

Nadere informatie

100%, max. EUR 50,- p. behandeling, max. EUR 300,p. jr.

100%, max. EUR 50,- p. behandeling, max. EUR 300,p. jr. Shòu & Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. Aevitae Supervip Pakket Aevitae Top Pakket 100%, max. 20 behandelingen p. jr. Aevitae Vip Pakket 100%, max. 3 p. jr. Agis 50+ Actief Polis Agis 50+

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2015

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2015 MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2015 AEVITAE (VGZ) Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket AnderZorg Anderzorg Budget Anderzorg Jong 80% Anderzorg Extra 80% Anno 12 Gewoon Bewust 100% max. 35/dag

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2015

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2015 MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2015 AEVITAE (VGZ) Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket AnderZorg Anderzorg Budget Anderzorg Jong 80% Anderzorg Extra 80% Anno 12 Gewoon Bewust 100% max. 35/dag

Nadere informatie

Verzekering Opsporing / redding Repatriëring na overlijden Repatriëring bij ziekte / ongeval. Aevitae Top Pakket Geen dekking 100%, max. 7.

Verzekering Opsporing / redding Repatriëring na overlijden Repatriëring bij ziekte / ongeval. Aevitae Top Pakket Geen dekking 100%, max. 7. Aevitae Plus Pakket, max. 3.500,-, max. 3.500,- Top Pakket, max. 7.000,-, max. 7.000,- Vip Pakket Supervip Pakket, max. 11.345,- Agis Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis ComfortPluspolis Gezinnenpolis

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2015

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2015 MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2015 AEVITAE (VGZ) Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket AnderZorg Anderzorg Budget Anderzorg Jong 80% Anderzorg Extra 80% Anno 12 Gewoon Bewust 100% max. 35/dag

Nadere informatie

50+ Actief Polis 100%, max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr. 50+ Actief Polis + Vrouw Plus 100%, max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr.

50+ Actief Polis 100%, max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr. 50+ Actief Polis + Vrouw Plus 100%, max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr. Aevitae (VGZ) Supervip Pakket 100%, max. EUR 200,- p.jr. Top Pakket tot 18 jr.: max. EUR 100,- 1 x p.jr. Vip Pakket 100%: max. EUR 230,- p. 2 jr. Agis 50+ Actief Polis 100%, max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr.

Nadere informatie

Vergoeding gehoorapparaten 2017

Vergoeding gehoorapparaten 2017 Vergoeding gehoorapparaten 2017 Anderzorg Budget Buitenland Werelddekking Fysiotherapie 18 Fysiotherapie 9 Jong Avéro Achmea Excellent Intro Royaal Bewuzt Bewuzt Alternatief Beter Bewuzt Alternatief Goed

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen fysiotherapie 2017

Overzicht vergoedingen fysiotherapie 2017 Overzicht vergoedingen fysiotherapie 2017 Anderzorg Budget Budget Extra Fysiotherapie 18 Fysiotherapie 9 Jong Avéro Achmea Excellent 100% Intro Royaal Bewuzt Bewuzt Fysio Beter Bewuzt Fysio Goed CZ 50

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 1 Vergoedingenoverzicht 2016 Zorgverzekering Aanvullend pakket Vergoeding CZ 50 plus 100%, max. 15 behandelingen p.jr.. CZ Basis 100%, max. 9 behandelingen p.jr.. CZ Gezinnen 100%, max. 12 behandelingen

Nadere informatie

Bewuzt Dekking Laserontharing Acne Therapie Camouflage Alle Bewuzt verzekeringen Geen dekking Geen dekking Geen dekking

Bewuzt Dekking Laserontharing Acne Therapie Camouflage Alle Bewuzt verzekeringen Geen dekking Geen dekking Geen dekking Bel 085-9022080 voor meer info Laser ontharen 2017 Acne therapie 2017 Camouflage 2017 Anderzorg Dekking Laserontharing Acne Therapie Camouflage Budget Buitenland Werelddekking Extra 80%, max. 500,- (eenmalig)

Nadere informatie

Gecontracteerd: Niet-gecontracteerd: 100%, max. 75,- p.jr. Gecontracteerd: Niet-gecontracteerd: 100%, max. 75,- p.jr.

Gecontracteerd: Niet-gecontracteerd: 100%, max. 75,- p.jr. Gecontracteerd: Niet-gecontracteerd: 100%, max. 75,- p.jr. Verzekering Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vaccinaties 100%, max. 200,- p. jr. Vip Pakket 100% Supervip Pakket 100% Agis Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis ComfortPluspolis 100%, max. 125,- p.jr.

Nadere informatie

Vergoedingen brillen en lenzen 2017

Vergoedingen brillen en lenzen 2017 Vergoedingen brillen en lenzen 2017 Anderzorg Budget Buitenland Werelddekking Fysiotherapie 18 Fysiotherapie 9 Jong Avéro Achmea Excellent Intro Royaal 100%, max. 300,- 1 x per 3 jaar 100%, max. 150,-

Nadere informatie

overzicht CAM-vergoedingen zorgverzekeraars vanaf zonder restricties tot de laagste dagvergoeding polis vergoeding premie zorgverzekeraar

overzicht CAM-vergoedingen zorgverzekeraars vanaf zonder restricties tot de laagste dagvergoeding polis vergoeding premie zorgverzekeraar overzicht CAM-vergoedingen zorgverzekeraars vanaf zonder restricties tot de laagste dagvergoeding polis vergoeding premie zorgverzekeraar Optimaal 100%, max. 1000,- p.jr. vanaf 50,00 De Amersfoortse UMC

Nadere informatie

Vergoedingen overzicht Oefentherapie Cesar/Mensendieck en Fysiotherapie 2012.

Vergoedingen overzicht Oefentherapie Cesar/Mensendieck en Fysiotherapie 2012. Vergoedingen overzicht Oefentherapie Cesar/Mensendieck en Fysiotherapie 2012. Agis 50+ Actief Polis ComfortPluspolis 100% Comfortpolis Compactpolis Compleetpolis of 6 behandelingen en 1 beweegprogramma

Nadere informatie

Vergoedingen brillen en lenzen 2017

Vergoedingen brillen en lenzen 2017 Vergoedingen brillen en lenzen 2017 Anderzorg Budget Buitenland Werelddekking Fysiotherapie 18 Fysiotherapie 9 Jong Avéro Achmea Excellent Intro Royaal 100% max. 150,- per 2 jaar 100%, max. 300,- 1 x per

Nadere informatie

Overzicht u aangeboden door Praktijk voor fysiotherapie MCTOZ te Amsterdam: Naam verzekering Dekking fysiotherapie 2015 Dekking fysiotherapie 2016

Overzicht u aangeboden door Praktijk voor fysiotherapie MCTOZ te Amsterdam: Naam verzekering Dekking fysiotherapie 2015 Dekking fysiotherapie 2016 Agis (Zilveren kruis Achmea) Compact 100% max. 9 behandelingen p.jr. idem Compleet 100% max. 12 behandelingen p.jr. idem Comfort 100%, max. 27 behandelingen p.jr. idem ComfortPlus 100%, max. 32 behandelingen

Nadere informatie

Naam verzekering Dekking Prijs p/m. ZorgEnVrij Eenvoudig max. 45,- per dag, max 150,- p.jr. vanaf 10,20

Naam verzekering Dekking Prijs p/m. ZorgEnVrij Eenvoudig max. 45,- per dag, max 150,- p.jr. vanaf 10,20 Alleen verzekeringen die alternatieve zorg en geneesmiddelen vergoeden tussenpersonen (de volmachten) zijn niet vermeld, zoals Kettlitz, Nedasco en Turien in alfabetische volgorde Aevitae (ASR) ZorgEnVrij

Nadere informatie

Verzekeraar Pakketnaam Vergoeding Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze - Eigen bijdragen medicijnkosten tellen

Verzekeraar Pakketnaam Vergoeding Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze - Eigen bijdragen medicijnkosten tellen Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze Eigen bijdragen medicijnkosten tellen VGZ Goede keuze VGZ Eigen keuze Aevitae Avéro Select Zorgplan Eigen bijdragen medicijnkosten tellen Keuze Zorg Plan Aevitae ASR ASR Natura

Nadere informatie

Vergoedingen brillen 2017

Vergoedingen brillen 2017 Vergoedingen brillen 2017 Anderzorg Budget Buitenland Werelddekking Fysiotherapie 18 Fysiotherapie 9 Jong Avéro Achmea Excellent Intro Royaal 100% max. 150,- per 2 jaar 100%, max. 300,- 1 x per 3 jaar

Nadere informatie

Aevitae (VGZ) Agis. Anderzorg. Avéro Achmea. Vip Pakket 100% 50+ Actief Polis 100%, max. 100,- p.jr. 100%, max. 75,- p.jr.

Aevitae (VGZ) Agis. Anderzorg. Avéro Achmea. Vip Pakket 100% 50+ Actief Polis 100%, max. 100,- p.jr. 100%, max. 75,- p.jr. Verzekering Vaccinaties Aevitae (VGZ) Plus Pakket 100%, max. 200,- p. jr. Top Pakket Vip Pakket 100% Agis Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis ComfortPluspolis 100%, max. 125,- p.jr. Gezinnenpolis 50+

Nadere informatie

Plus Pakket Supervip Pakket Top Pakket Vip Pakket 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis + Vrouw Plus 50+ Actief Polis + Vrouw Plus

Plus Pakket Supervip Pakket Top Pakket Vip Pakket 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis + Vrouw Plus 50+ Actief Polis + Vrouw Plus Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 125,- p. jr. Supervip Pakket 100% Top Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. Vip Pakket 100%, max. EUR 500,- p. jr. Agis 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis 50+ Actief Polis

Nadere informatie

100%, max. EUR 150,- 1 x p. 3 jr. (ook speciale regeling voor kinderbrillen) Anderzorg

100%, max. EUR 150,- 1 x p. 3 jr. (ook speciale regeling voor kinderbrillen) Anderzorg Aevitae Supervip Pakket 100%, max. EUR 300,- p.jr. Top Pakket tot 18 jr.: max. EUR 100,- 1 x p.jr. Vip Pakket 100%: max. EUR 230,- p. 2 jr. Agis 50+ Actief 100%, max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr. ComfortPluspolis

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2015

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2015 Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2015 Basisverzekering: 3 uur dieetadvisering voor iedereen (Eerst wordt het eigen risico verbruikt. In 2015 is dit E 375,-) + Evt. aanvullende vergoeding (Hierover

Nadere informatie

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden.

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden. Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan contact

Nadere informatie

Vergoeding manuele therapie 2012. Zorgweb BV Pagina 1 van 25

Vergoeding manuele therapie 2012. Zorgweb BV Pagina 1 van 25 Verzekering Agis Compactpolis Manuele therapie tot 18 jaar Manuele therapie vanaf 18 jaar Nietgecontracteerd: 80% van het laagst gecontracteerde tarief, max. 9 en p.jr. Agis Compleetpolis, max. 12 en p.jr.

Nadere informatie

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie. Basic 6 behandelingen 5,76 p/m. Plus 9 behandelingen 12,76 p/m. Top 18 behandelingen 33,60 p/m

Naam verzekering Maximale vergoeding Premie. Basic 6 behandelingen 5,76 p/m. Plus 9 behandelingen 12,76 p/m. Top 18 behandelingen 33,60 p/m Aevitae Basic 6 behandelingen 5,76 p/m Plus 9 behandelingen 12,76 p/m Top 18 behandelingen 33,60 p/m Vip 30 behandelingen 54,75 p/m Anderzorg Budget 9 behandelingen 10,95 p/m Extra 9 behandelingen 14,95

Nadere informatie

200,- per verzekerde per jaar (1 paar podotherapeutische zolen).

200,- per verzekerde per jaar (1 paar podotherapeutische zolen). Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar 2012 Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 125,- p. jr. Top Pakket 100%, max. EUR 250,- p. jr. Vip Pakket 100%, max. EUR 500,- p. jr. Agis 50+ Actief Polis ComfortPluspolis

Nadere informatie

Vergoedingen craniosacraal therapie 2014

Vergoedingen craniosacraal therapie 2014 Vergoedingen craniosacraal therapie 2014 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Per Consult Per Jaar Aevitae VGZ Jong en Vrij 30,00 200,00 Jong en Vrij Collectief 30,00 200,00 Plus Pakket 50,00 300,00 Solide

Nadere informatie

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op 2015. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Aevitae Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per

Nadere informatie

Dekking 80% Max. 500 bij overmatige haargroei in het gezicht (eenmalig)

Dekking 80% Max. 500 bij overmatige haargroei in het gezicht (eenmalig) Vergoedingenoverzicht 2016 Verzekering Pakket Acnetherapie Elektrische epilatie/ laserontharing Camouflagetherapie Oedeemtherapie Aevitae Basic (VGZ) 100 100 100 6 behandelingen Plus (VGZ) 200 200 Top

Nadere informatie

Aevitae Basic 100% 6 behandelingen Plus 100% 9 behandelingen Top 100% 18 behandelingen Vip 100% 30 behandelingen

Aevitae Basic 100% 6 behandelingen Plus 100% 9 behandelingen Top 100% 18 behandelingen Vip 100% 30 behandelingen Aevitae Basic 100% 6 behandelingen Plus 100% 9 behandelingen Top 100% 18 behandelingen Vip 100% 30 behandelingen Anderzorg Budget 100% 9 behandelingen Jong 100% 9 behandelingen Extra + Tand combinatie

Nadere informatie

Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag

Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Maximaal per kalenderjaar Aevitae Plus Alternatieve geneeswijzen 50,- 300,- Top 50,- 400,- VIP 50,-

Nadere informatie

Energiek AV Start geen vergoeding AV. Energiek AV Plus 75% max 100 per jaar Let op: max vergoeding geldt voor alle preventieve cursussen tezamen

Energiek AV Start geen vergoeding AV. Energiek AV Plus 75% max 100 per jaar Let op: max vergoeding geldt voor alle preventieve cursussen tezamen Vergoeding EHBO cursus 2013 Verzekeraar Polis Vergoeding Aanvullende voorwaarde Agis 50+ actief 100% max 150 per jaar Let op: max vergoeding geldt voor alle cursussen tezamen Agis Comfort 100% max 100

Nadere informatie

Bekijk hieronder uw zorgverzekering 2016 om inzicht te krijgen in uw (eventuele) vergoeding

Bekijk hieronder uw zorgverzekering 2016 om inzicht te krijgen in uw (eventuele) vergoeding Bekijk hieronder uw zorgverzekering 2016 om inzicht te krijgen in uw (eventuele) vergoeding Pakket Zorgverzekering Maximale vergoeding Basis Verzekering Aanvullend Start Aanvullend Juist voor Jou Aanvullend

Nadere informatie

100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100% 100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100%

100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100% 100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100% Aevitae Plus Pakket Aevitae Top Pakket Aevitae Vip Pakket 3.500,- 3.500,- 7.000,- 7.000,- Comfortpolis Compactpolis Compleetpolis ComfortPluspolis Gezinnenpolis 50+ Actief Polis Optimaal Basis Optimaal

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2014. consulten 60,- Juist voor jou 40,- 250,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2014. consulten 60,- Juist voor jou 40,- 250,- Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Aevitae Plus Alternatieve geneeswijzen 50,- 300,- Top 50,- 400,- VIP 50,- 600,- SuperVIP 50,- 750,-

Nadere informatie

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2015

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2015 Vergoedingen Craniosacraal therapie 2015 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Per Consult Per jaar Dekking Aevitae VGZ Plus (VGZ) 50,- 300,- Top (VGZ) 50,- 400,- Vip (VGZ) 50,- 600,- Super Vip (VGZ) 50,-

Nadere informatie

Aevitae. Anderzorg ANNO12. Avéro Achmea MAXIMALE VERGOEDING PREMIE P/M AANVULLEND PAKKET DEKKING MAXIMALE VERGOEDING PREMIE P/M AANVULLEND PAKKET

Aevitae. Anderzorg ANNO12. Avéro Achmea MAXIMALE VERGOEDING PREMIE P/M AANVULLEND PAKKET DEKKING MAXIMALE VERGOEDING PREMIE P/M AANVULLEND PAKKET Aevitae Top (VGZ) 100% 100 (tot 18 jr.) 31,38 p/m Vip (VGZ) 100% 200 per 2 jaar 48,30 p/m Supervip (VGZ) [niet meer af te sluiten] Anderzorg 100% 200 59,53 p/m Extra 100% 150 (per 2 jaar) 13,65 p/m Jong

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Zorgverzekeringen 2015 Verzekeraar Aanvullende polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar Aevitae / VGZ Plus 300 (max. 50 / dag) Aevitae / Avéro Plus 300 (max. 50 / dag) Aevitae / ASR Plus 300 (max.

Nadere informatie

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Agis 50+ Actief Polis 75%, max. EUR 350,- p.jr. ComfortPluspolis Comfortpolis Compleetpolis Gezinnenpolis AnderZorg Jong

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2016

Vergoedingen zorgverzekeraars 2016 Vergoedingen zorgverzekeraars 2016 Zorgverzekeraar Aanvullend Dekking Maximale vergoeding Acupunctuur Shiatsu Chinese Geneeswijzen Aevitae (VGZ) Plus 100% 300,- ( 50,- per behandeling) X X Top 100% 400,-

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2016

Zorgverzekeringen 2016 Zorgverzekeringen 2016 Verzekeraar Aanvullende polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar Aevitae / VGZ Basic - Aevitae / Avéro Basic - Aevitae / ASR Basic - Agis Compactpolis - Compleetpolis Comfortpolis

Nadere informatie

Aevitae. Anderzorg. Avéro Achmea. Azivo. Besured. CZdirect. Vergoedingenoverzicht 2015. Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m

Aevitae. Anderzorg. Avéro Achmea. Azivo. Besured. CZdirect. Vergoedingenoverzicht 2015. Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m Aevitae Plus (VGZ) 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 400 ( 50 per behandeling) 31,38 p/m Vip (VGZ) 600 ( 50 per behandeling) 48,30 p/m Supervip (VGZ) [niet meer af te sluiten] 750 ( 50 per

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2014. consulten 60,- Juist voor jou 40,- 250,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2014. consulten 60,- Juist voor jou 40,- 250,- Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Aevitae Plus Alternatieve geneeswijzen 50,- 300,- Top 50,- 400,- VIP 50,- 600,- SuperVIP 50,- 750,-

Nadere informatie

Volledig (alle medisch noodzakelijke behandelingen, v.a. 37e of 51e behandelingen op aanvraag) De Goudse

Volledig (alle medisch noodzakelijke behandelingen, v.a. 37e of 51e behandelingen op aanvraag) De Goudse Aevitae Basic Vip 30 behandelingen Anderzorg Budget Jong + Tand combinatie Fysio 9 + Tand: 250 (100%) Fysio 9 + Tand: 500 (100%) Fysio 18 + Tand: 250 (100%) Fysio 18 + Tand: 500 (100%) Anderzorg (modules)

Nadere informatie

Overzicht aanvullende zorgverzekeringen 2016

Overzicht aanvullende zorgverzekeringen 2016 Overzicht aanvullende zorgverzekeringen 2016 In dit overzicht vindt u de vergoeding chiropractie per aanvullende verzekering en de premie van de betreffende verzekering per maand en per jaar. In de laatste

Nadere informatie

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2016

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2016 VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2016 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding AEVITAE Plus 50 300 Top 50 400 Vip 1) 50 600 Supervip 50 750 Start 40 440 Extra 40 640 Royaal 40 16 consulten Excellent 40 20

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen 2018 door zorgverzekeraars door Arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts)

Overzicht vergoedingen 2018 door zorgverzekeraars door Arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts) In dit overzicht zijn de vergoedingen voor de diensten van de Arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (MSK-arts) uit de aanvullende verzekering verzameld. Aanvullende verzekeringen die geen vergoedingen

Nadere informatie

Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Aevitae Plus Alternatieve geneeswijzen - -

Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Aevitae Plus Alternatieve geneeswijzen - - Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Aevitae Plus Alternatieve geneeswijzen Top VIP AnderZorg Extra Alternatieve behandelwijzen 80% Jong

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars. Aevitae. Top Pakket. tot 18 jr.: max. EUR 100,- 1 x p.jr. Vip Pakket. 100%, max. EUR 100,- p. 2 jr.

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars. Aevitae. Top Pakket. tot 18 jr.: max. EUR 100,- 1 x p.jr. Vip Pakket. 100%, max. EUR 100,- p. 2 jr. Aevitae Top Pakket Vip Pakket tot 18 jr.: max. EUR 100,- 1 x p.jr. 100%: max. EUR 230,- p. 2 jr. Agis 50+ Actief Polis 100%, max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr. ComfortPluspolis Comfortpolis Compleetpolis Gezinnenpolis

Nadere informatie

Klik hieronder uw zorgverzekeraar aan

Klik hieronder uw zorgverzekeraar aan Klik hieronder uw zorgverzekeraar aan Aevitae (ASR) Anderzorg Avéro Achmea Avéro Achmea (via Aevitae) AZIVO AZVZ Beter Dichtbij Bewuzt CZ CZ Direct De Amersfoortse De Friesland De Goudse Delta Lloyd DSW

Nadere informatie

OVERZICHT AANVULLENDE VERGOEDING 1E LIJNS PSYCHOLOGISCHE HULP 2013 Aevitae

OVERZICHT AANVULLENDE VERGOEDING 1E LIJNS PSYCHOLOGISCHE HULP 2013 Aevitae 1 OVERZICHT AANVULLENDE VERGOEDING 1E LIJNS PSYCHOLOGISCHE HULP 2013 Aevitae Plus Pakket 100%, max. EUR 120,- p.jr. (aanvulling op de zittingen vanuit de Supervip Pakket 100%, max. EUR 1.000,- p.jr. (als

Nadere informatie

aevitae anderzorg avero achmea azivo besured bewuzt www.maurifysio.nl vergoeding fysiotherapie 2015

aevitae anderzorg avero achmea azivo besured bewuzt www.maurifysio.nl vergoeding fysiotherapie 2015 vergoeding fysiotherapie 2015 vergoeding fysiotherapie 2015 Let op: de maandpremie is slechts indicatief, deze kan per persoon en per situatie verschillen De verzekeraars staan alfabetisch gerangschikt

Nadere informatie

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Top (VGZ) 100% 100 (tot 18 jr.) 31,38 p/m. Vip (VGZ) 100% 200 per 2 jaar 48,30 p/m

Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m. Top (VGZ) 100% 100 (tot 18 jr.) 31,38 p/m. Vip (VGZ) 100% 200 per 2 jaar 48,30 p/m Aevitae Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Top (VGZ) 100% 100 (tot 18 jr.) 31,38 Vip (VGZ) 100% 200 per 2 jaar 48,30 Anderzorg Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Extra 100% 150 (per

Nadere informatie

Vergoedingen brillen en lenzen 2017

Vergoedingen brillen en lenzen 2017 Vergoedingen brillen en lenzen 2017 Anderzorg* Budget Buitenland Werelddekking Fysiotherapie 18 Fysiotherapie 9 Jong Avéro Achmea* Excellent Intro Royaal 100%, max. 300,- 1 x per 3 jaar 100%, max. 150,-

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetpreparaten vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetpreparaten vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetpreparaten vanuit de Aanvullende verzekering 2014 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus Niet gedekt N.v.t. Aevitae AV Top Niet gedekt N.v.t.

Nadere informatie

Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag

Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Aevitae Plus Alternatieve geneeswijzen 50,- 300,- Top 50,- 400,- VIP 50,- 600,- AnderZorg Extra Alternatieve

Nadere informatie

Aevitae. Agis. De Amersfoortse. AnderZorg. Compactpolis 50+ Actief Polis max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr.

Aevitae. Agis. De Amersfoortse. AnderZorg. Compactpolis 50+ Actief Polis max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr. Aevitae Pakket tot 18 jr. Vip Pakket Supervip max. EUR 100,- 1 x p.j. max. EUR 230,- 1 x p. 2 jr. max. EUR 300,- 1 x p.j. Agis Compactpolis 50+ Actief Polis max. EUR 116,50 1 x p. 3 jr. ComfortPluspolis

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen vaccinaties per zorgverzekeraar

Overzicht vergoedingen vaccinaties per zorgverzekeraar Overzicht vergoedingen vaccinaties per zorgverzekeraar Aevitae vergoedingen Plus 200 Top 250 Vip 100% Agis vergoedingen Compact 75 Compleet 75 Comfort 100 Comfortplus 125 Actief 50+ 100 Gezinnen 100 De

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 Aevitae/ASR Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae Vip 2016 Aevitae/Avero Achmea Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae

Nadere informatie

100% 750 ( 50 per behandeling) 59,53 714,36. Extra 80% 400 13,65 163,80 Jong 80% 200 15,75 189,00

100% 750 ( 50 per behandeling) 59,53 714,36. Extra 80% 400 13,65 163,80 Jong 80% 200 15,75 189,00 Aevitae Plus (VGZ) 100% 300 ( 50 per behandeling) 11,76 141,12 Top (VGZ) 100% 400 ( 50 per behandeling) 31,38 376,56 Vip (VGZ) 100% 600 ( 50 per behandeling) 48,30 579,60 Supervip (VGZ) [niet meer af te

Nadere informatie

Vergoeding natuurgeneeskunde 2017

Vergoeding natuurgeneeskunde 2017 Vergoeding natuurgeneeskunde 2017 De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden acupunctuur vanuit de aanvullende zorgverzekering. Deze zorg komt niet ten laste van het eigen risico. De onderstaande vergoedingen

Nadere informatie

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s.

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan

Nadere informatie

Verzekeraar Aanvullende Polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar. 600,00 (max. 50,00 per dag) 50+ Actiefpolis 400,00 (max.

Verzekeraar Aanvullende Polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar. 600,00 (max. 50,00 per dag) 50+ Actiefpolis 400,00 (max. Verzekeraar Aanvullende Polis Vergoed bedrag per verzekerde per jaar Aevitae / VGZ Basic - Aevitae / Avéro Basic - Aevitea / ASR Basic - Agis Compactpolis - Compleetpolis 350,00 (max. 40,00 per dag) Comfortpolis

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2016

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2016 Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2016 Basisverzekering: 3 uur dieetadvisering voor iedereen (Eerst wordt het eigen risico verbruikt. In 2016 is dit E 385,-) + Evt. aanvullende vergoeding (Hierover

Nadere informatie

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2015

VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2015 VERGOEDINGEN CHIROPRACTIE 2015 GEEN EIGEN RISICO Voor chiropractie geldt géén verplicht eigen risico van 375 of een nog hoger vrijwillig eigen risico! Dit verplichte en vrijwillige eigen risico geldt namelijk

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 Aevitae/ASR Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae Vip 2016 Aevitae/Avero Achmea Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae

Nadere informatie

Overzicht vergoeding per verzekeraar bij brillen en contactlenzen

Overzicht vergoeding per verzekeraar bij brillen en contactlenzen Overzicht vergoeding per verzekeraar bij brillen en contactlenzen Op 1 januari is uw nieuwe zorgverzekering ingegaan. Hier vindt u een overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar voor brillen en contactlenzen.

Nadere informatie

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95

ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA. premie per maand. compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 1 ZORGVERZEKERINGEN 2014 * KOEPEL ACHMEA AGIS premie per maand compleet 40,00 per dag, maximaal 350,00 per jaar 10,95 comfort 40,00 per dag, maximaal 500,00 per jaar 32,50 comfortplus 40,00 per dag, maximaal

Nadere informatie

Anderzorg 1. AnderZorg Extra : 80% tot 400,- 2. Jong (18-30) : 80% tot 200,-

Anderzorg 1. AnderZorg Extra : 80% tot 400,- 2. Jong (18-30) : 80% tot 200,- Overzicht Aanvullende verzekeringen Zorgverzekeraars 2013 (zie de websites voor de juiste informatie) Zie ook: http://zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/acupunctuur/ Aevitae 1. Plus : 50,-/ beh.

Nadere informatie

aevitae anderzorg avéro achmea azivo besured bewuzt mauri fysio vergoeding fysiotherapie 2016

aevitae anderzorg avéro achmea azivo besured bewuzt mauri fysio vergoeding fysiotherapie 2016 vergoeding fysiotherapie 2016 Let op: de maandpremie is slechts indicatief, deze kan per persoon en per situatie verschillen De verzekeraars staan alfabetisch gerangschikt Er is gepoogd deze lijst zo volledig

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016

MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 MBOG overzicht Zorgverzekeraars vergoedingen 2016 Aevitae/ASR Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae Vip 2016 Aevitae/Avero Achmea Aevitae Basic Aevitae Plus 2016 Aevitae Top 2016 Aevitae

Nadere informatie

Vip Pakket Max. 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen.

Vip Pakket Max. 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen. Vergoedingen 2014 1 Inhoudsopgave Aevitae VGZ 3 Agis 3 Anderzorg 3 Avéro Achmea 4 Azivo 4 AZVZ 4 CZ 5 CZdirect 5 De Amersfoortse 6 De Friesland 6 De Goudse 7 Delta Lloyd 7 Ditzo 8 DSW 8 Energiek 8 FBTO

Nadere informatie

Overzicht van alle zorgverzekeraars en hun vergoedingen voor haarwerken

Overzicht van alle zorgverzekeraars en hun vergoedingen voor haarwerken Overzicht van alle zorgverzekeraars en hun vergoedingen voor haarwerken AEVITAE Plus Pakket Supervip Pakket Top Pakket Vip Pakket 100%, max. 50,- per jaar (aanvulling op de basisverzekering) 100%, max.

Nadere informatie

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar.

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar. Vergoedingen 2013 1 Inhoudsopgave Aevitae 3 Agis 3 Anderzorg 3 Avéro Achmea 4 Azivo 4 AZVZ 4 CZ 5 CZdirect 6 De Amersfoortse 6 De Friesland 7 De Goudse 7 Delta Lloyd 8 Ditzo 9 DSW 9 DVZ 9 FBTO 10 Groene

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam

Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam Overzicht vergoedingen eigen bijdrage per kalenderjaar: 2015 Stichting Transman Vergoeding Verzekeraar Pakketnaam Eigen bijdrage Opmerking Aevitae VGZ VGZ Ruime keuze 0 VGZ Goede keuze VGZ Eigen keuze

Nadere informatie

Lijst 2015 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s.

Lijst 2015 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Lijst 2015 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden, in euro s. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan

Nadere informatie

Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding

Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding. Pakket Zorgverzekering Maximale Vergoeding Vergoedingenoverzicht 2017 - Ooglaseren Bekijk hieronder uw zorgverzekering 2017 om inzicht te krijgen in uw (eventuele) vergoeding voor ooglaseren. Dit vergoedingsoverzicht is samengesteld op basis van

Nadere informatie

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j

per jaar VMT lid Tot 440,- p/j Aevitae Vip 50 Lid zijn VMT maximaal 500,-p/j, daarboven: 70% tot 750,- Aevitae Top 50 Lid zijn VMT maximaal 400,-p/j Aevitae Plus 50 Lid zijn VMT maximaal 300,-p/j Agis Compactpolis 40 lid zijn VMT 350

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar 2011

Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar 2011 Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar 2011 Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket 100%, max. EUR 70,- p.jr. 100%, max. EUR 250,- p.jr. Agis 50+ Actief Polis 100%, max. EUR 150,- p.jr. ComfortPluspolis

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen osteopathie 2015

Overzicht vergoedingen osteopathie 2015 Aevitae Plus (VGZ) 300 50 Top (VGZ) 400 50 Vip (VGZ) 600 50 Supervip (VGZ) 500 50 Compactpolis Geen vergoeding - Compleetpolis 350 40 Comfortpolis 500 40 Comfortpluspolis 650 40 50+ actief polis 400 40

Nadere informatie