Gamrupa Europe Belgium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gamrupa Europe Belgium"

Transcriptie

1 Gamrupa Europe Belgium Projectplan Bouw kraamkliniek Locatie: Sifoe, The Gambia Dit project wordt mede ondersteund door: de gemeente Kampenhout via Gemeentelijke Raad voor Ontwikkeling Samenwerking de Gemeente Heist-op-den-Berg via Noord-Zuiddienst pag. 1

2 Inhoudsopgave 1. Gamrupa Europe - Belgium 1.1 Inleiding 1.2 Visie, Missie en Werkwijze 1.3 Bestuurssamenstelling 1.4 Activiteitenoverzicht Stichting Gamrupa Europe 2.1 Inleiding 2.2 Bestuurssamenstelling 2.3 Contactgegevens 3. Partnerorganisatie Association GamRuPa (The Gambia) 3.1 Achtergrond 3.2 Visie, Missie en Werkwijze 3.3 Bestuur en vrijwilligers 3.4 Contactgegevens 4. Project: Bouw kraamkliniek 4.1 Probleemstelling 4.2 Doelstellingen 4.3 Doelgroep 4.4 Planning en taakverdeling 4.5 Methodiek 4.6 Verwachte resultaten 4.7 Controle en verslaglegging 4.8 Begroting Colofon Gamrupa Europe - Belgium Loverdal Kampenhout GSM: 0485/ Website: Rekeningnummer: IBAN: BE BIC: ARSPBE22 t. n. v. Gamrupa Europe- Belgium te Kampenhout Gamrupa Europe Belgium is door de provincie Vlaams Brabant erkend als vrijwilligersorganisatie. Lid van de Gemeentelijke raad voor ontwikkeling samenwerking van de gemeente Kampenhout pag. 1

3 1. Gamrupa Europe Belgium 1.1 Inleiding Op 19/7/2011 werd Gamrupa Europe Belgium opgericht als een feitelijke vereniging. Het is de Belgische afdeling van Stichting Gamrupa Europe. Als een zelfstandige en onafhankelijke vereniging willen wij in nauwe samenwerking met Gamrupa Europe en GamRuPa The Gambia meewerken aan de projecten. Gamrupa Europe - Belgium is lid van GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings Samenwerking) van de gemeente Kampenhout en herkend als vrijwilligersorganisatie door de provincie Vlaams Brabant. 1.2 Visie, Missie en Werkwijze Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsprojecten in The Gambia, West-Afrika. Visie De visie van Gamrupa Europe is het welzijn van de plattelandsbewoners en de ontwikkeling van de gemeente Sifoe (Gambia) bevorderen. Missie Op basis van deze visie ondersteunt en begeleidt Gamrupa Europe kleine ontwikkelingsprojecten in Gambia om vooruitgang te realiseren. Dankzij de wisselwerking tussen lokale kennis en arbeidskracht van de plattelandsbewoners enerzijds en de professionele begeleiding en kennis vanuit België en Nederland anderzijds, richten Gamrupa Europe en de lokale inwoners zich samen op de ontwikkeling van de gemeenschap. Werkwijze Het team dat werkzaam is in Sifoe bestaat uit mensen die het dorp heel goed kennen. De projecten worden uitgevoerd in overleg met de mensen uit het dorp. Dit heeft geleid tot een groot vertrouwen tussen de dorpsbewoners en de stichting, dat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat Ellen Meulenveld de dorpsvergaderingen van de mannen mag bijwonen. Dat is bijzonder omdat de vrouwen uit het dorp niet bij de dorpsvergaderingen worden toegestaan. Gamrupa Europe gaat uit van de wensen en de (traditionele) manier van werken van het dorp en bereidt samen met de inwoners de projecten, van werkplan tot begroting, voor. De vrijwilligers van Gamrupa Europe geven voorlichting over het werk dat de stichting verricht en zoeken regelmatig de publiciteit op. Zowel regionale weekbladen, gemeenteberichten in Kampenhout en de Daily Observer (de krant in Gambia) hebben meerdere malen een artikel gepubliceerd over de activiteiten van Gamrupa Europe. Daarnaast staan vrijwilligers van de organisatie regelmatig op verschillende jaarmarkten in de regio om voorlichting te geven en met ludieke acties geld in te zamelen. Op deze wijze creëert de organisatie op lokaal niveau zowel in België en Nederland als in Gambia naamsbekendheid. 1.3 Bestuursamenstelling en vrijwilligers Marcel Simons Chrisitan Jongerson Heidi Dils Martijn Pakker Paul Vlamir Paula Simons Rita Van Huffel Stijn De Cock Voorzitter 1.4 Activiteitenoverzicht Gamrupa Europe heeft sinds 2007 o.a. de volgende projecten uitgevoerd: Medische post Gamrupa Europe heeft een oud bestaand gebouw in het dorp Sifoe gerenoveerd en er een medische post gehuisvest. De renovatie is door de dorpsbewoners zelf verricht. pag. 2

4 Ziekenfondssysteem Gamrupa Health Care Fund Ambulance Sponsorprogramma voor schoolkinderen Schooltuin Container verzendingen Een belangrijke bijdrage van Gamrupa Europe is de creatie van een ziekenfondssysteem in Sifoe, zodat de patiënten uit het dorp zelf hun medische behandelingen kunnen bekostigen. Sinds 2007 worden de inwoners in toenemende mate geregistreerd en betalen ze per maand een kleine bijdrage aan een spaarsysteem voor ziekenzorg. Dankzij de collectieve cultuur die heerst in het dorp, wordt er goed in de gaten gehouden of iedereen wel of niet betaalt. Het Vlaamse Kruis bood in 2011 een ambulance aan die nog in goede conditie was voor meerdere jaren dienst. Na de nodige voorbereidingen en aankoop van reserveonderdelen, werd de ambulance in de lente van 2012 overgebracht naar Gambia en in gebruik genomen door het Gamrupa Health Care Fund. Uit het ziekenfonds betaalt de bevolking zelf het onderhoud van de ambulance en een vergoeding voor de chauffeurs. Als aanvulling hierop heeft de bevolking van Sifoe zelf een garage voor de ambulance gebouwd. Gamrupa Europe steunt vijftien kinderen met schoolgeld. Ook is een oud busje omgebouwd tot een schoolbus. Voor de kinderen van de school is een tuin aangelegd waarin kinderen leren hoe zij zelf groente- en fruitplanten kunnen zaaien en verzorgen zodat er gezond voedsel voor de schoolmaaltijden is. Hier is ook een waterverdeelsysteem aangelegd. Een deel van de opbrengst uit de tuin eten de kinderen zelf op en de rest wordt verkocht op de markt. De opbrengst gaat naar de school. Hiervan hebben de onderwijzers en scholieren bijvoorbeeld op eigen initiatief een EHBO-cursus gevolgd. Benodigde goederen, kettingpapier voor de scholen, bouwmaterialen, en medische middelen voor de gezondheidspost worden, indien nodig, per container verzonden. pag. 3

5 2. Stichting Gamrupa Europe 2.1 Inleiding Sinds 2002 werkt de kern van het bestuur van Stichting Gamrupa Europe in Sifoe, een dorp zonder elektriciteit en met slechts provisorische watervoorzieningen op het platteland van The Gambia (West-Afrika). Ellen Meulenveld en haar moeder Hinke de Klerck ondersteunden, in nauwe samenwerking met dorpelingen, de ontwikkeling van kleinschalige vee- en tuinprojecten en een waterverdeelsysteem (in de schooltuin). Tot 2007 werden deze projecten uitgevoerd vanuit een ongeregistreerde werkgroep in Nederland en een groep toegewijde mensen uit het dorp Sifoe. Maar de projecten groeiden en de focus breidde zich uit naar het verbeteren van onderwijs en medische zorg in de regio. Deze ontwikkelingen leidden tot de officiële registratie van de NGO Gamrupa, wat staat voor Gambian Rural Poor Association, in Gambia op 7 juni Het bestuur bestaat uit de mensen die tot dat moment alle projecten hebben gecoördineerd. De werkgroep in Nederland schreef zich in als Stichting Gamrupa Europe bij Kamer van Koophandel op 1 oktober Sindsdien zijn er verschillende projecten opgezet en uitgevoerd, die blijk geven van een intensieve samenwerking tussen de lokale bevolking in het dorp Sifoe en de stichting in Nederland. Ook lokale scholen, de ziekenpost, overheidsinstanties en andere relevante partijen in Gambia werken mee aan de projecten. 2.2 Bestuursamenstelling Elberta Meulenveld - De Klerck Voorzitter Ellen Meulenveld heeft een huis in het dorp Sifoe, waar ze 1 tot 2 keer per jaar met haar man naartoe gaat om toezicht te houden op de uitvoering van de projecten. Hendrikje de Klerck Stegeman Henny Sueters Matty Zwart Marcel Simons 2.3 Contactgegevens Stichting Gamrupa Europe Maandagweg MT Vorden Tel: Mobiel: Website: Rekeningnummer: Rabobank IBAN/SEPA nummer : NL24RABO BIC nummer: RABONL2U t. n. v. Gamrupa Europe te Vorden Stichting Gamrupa Europe staat ingeschreven bij de KvK dossiernummer en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) pag. 4

6 3. Partnerorganisatie Association GamRuPa (The Gambia) 3.1 Achtergrond Om de uitvoering van de kleine ontwikkelingsprojecten in Gambia succesvol te laten verlopen, is er een lokale stichting in het leven geroepen waarmee vanuit Nederland nauw wordt samengewerkt. In 2007 is Association GamRuPa (The Gambia) officieel als NGO in Gambia geregistreerd. De association is politiek en religieus neutraal en het bestuur bestaat uit mensen die samen een dwarsdoorsnede van de lokale gemeenschap vormen. De vrouwen in de gemeenschap worden in het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter van de Women s Group en de jongeren worden vertegenwoordigd door de jongerenorganisatie. Samen richt deze groep toegewijde mensen uit Sifoe zich op het verbeteren van de leefomstandigheden in de gemeenschap. 3.2 Visie, Missie en Werkwijze Visie De visie van Association GamRuPa (The Gambia) is het verminderen van armoede in het rurale gebied bij Sifoe en het creëren van een beter economisch en sociaal welzijn voor de bevolking. Missie De missie van de stichting is het verbeteren van de voedselveiligheid, gezondheidszorg en het economisch en sociaal welzijn van de bevolking van Gambia. Om deze missie te realiseren, heeft de stichting de volgende doelstellingen opgesteld: Het ontwikkelen van armoedebestrijdingsprogramma s voor de gemeenschap; Verbeterde landbouw mogelijk maken voor de plattelandsbewoners; Maximale betrokkenheid van de inwoners bij de ontwikkelingsprojecten garanderen; Maximale transparantie en vertrouwen t.o.v. de donors garanderen; Samenwerken met de ontwikkelingspartners en overheidsorganisaties in Gambia; Capaciteitsontwikkeling t.b.v. de projecten. Werkwijze Association GamRuPa (The Gambia) heeft zowel een initiatief nemende als uitvoerende rol. De association geeft (met inspraak van de dorpsbewoners) aan op welke gebieden in de gemeenschap behoefte is aan verbetering. Stichting Gamrupa Europe in Nederland denkt vervolgens mee over de aanpak van het probleem, het opzetten van een geschikt project en helpt met het verkrijgen van de materiële en financiële voorzieningen. Het bestuur en de vrijwilligers van Association GamRuPa (The Gambia) voeren vervolgens het project uit en houden Stichting Gamrupa Europe in Nederland op de hoogte van de vorderingen. Tot de hoofdactiviteiten van Association GamRuPa (The Gambia) behoren het managen van de gezondheidspost en de zorgverzekering. Daarnaast biedt de association onderwijs over milieubescherming. De association leert de schoolkinderen hoe duurzaam om te gaan met de schooltuin en de omgeving waarin de gemeenschap leeft. pag. 5

7 3.3 Bestuur en Vrijwilligers Bestuur Lamin Camara Voorzitter Lamin Badjie Secretaris Kalifa Kanteh Penningmeester Vrijwilligers Fatou Jallow Jensuru Kassama Bekou Bojany Fatou Sambou Byima Kolley Lamin Drammeh Jola Janneh Sociale hulpverlener Sociale hulpverlener Sociale hulpverlener Voorzitter van de Women s Group Verpleegster Ambulance chauffeur Schoonmaakster De drie bestuursleden zijn lokale mannen die tot 2007 de eerste projecten hebben gecoördineerd in Gambia. Tot de vrijwilligers van Assosiation GamRuPa (The Gambia) behoren de mensen die reeds bij de medische post werken. Omdat zij uit de lokale omgeving komen en over de benodigde vakkennis beschikken, spelen zij een belangrijke rol in het team voor de Stichting. Ellen Meulenveld is ongeveer twee keer per jaar in Gambia en dan komt de association tenminste twee keer bij elkaar om te vergaderen over de vorderingen van de actuele projecten. Eén van de twee vergaderingen is een algemene ledenvergadering, waarbij alle vertegenwoordigers van het dorp aanwezig zijn. Maandelijks komen de hoofdvrouwen van de familiegroepen, genaamd kabilo s bijeen om de voortgang van diverse projecten te bespreken. Zij hebben volledige inzage in de financiële en organisatorische boekhouding van de stichting en de projecten. GamRuPa (The Gambia) acht transparantie van groot belang, omdat het de samenwerking bevordert tussen de groepen onderling binnen de gemeenschap. 3.3 Contactgegevens GamRuPa (The Gambia) New Kanteh Kunda Highway between Kitti and Sifoe C/O P.O. Box 2090 Serrekunda The Gambia Tel: / Website: pag. 6

8 4 Project: Bouw kraamkliniek in Sifoe 4.2 Probleemstelling Sifoe is een dorp op het platteland met inwoners van verschillende stammen zoals Mandinka, Fulla, Wolof en Serrer. De Islam is de belangrijkste religie in het gebied, een klein deel is katholiek of behoort tot de Anglicaanse kerk. Sifoe ontwikkelt zich op het gebied van onderwijs en handel. Er is een nieuwe middelbare school gebouwd en het aantal mensen dat vanuit kleine dorpjes migreert naar Sifoe, in de hoop op een betere toekomst, neemt sterk toe. Toch is ook in Sifoe de economische situatie marginaal en zijn de meeste inwoners arm. Een deel van de mannen laat zijn gezin voor een langere termijn achter in de hoop op beter werk en inkomen buiten Sifoe. De dorpsbewoners van Sifoe hebben aangegeven dat er meer aandacht nodig is voor de zorg aan moeder en kind. Een van de acht millenniumdoelen is het terugdringen van kindersterfte. Met het oog hierop heeft de overheid van Gambia een verbod gelegd op thuisbevallingen. Maar op dit moment is de dichtstbijzijnde kliniek in Brikama, een stad ver van Sifoe en met een beperkt aantal plaatsen. Dit creëert een directe noodzaak voor het dorp om een kliniek te bouwen waar zwangere vrouwen en moeders met kinderen terecht kunnen. Stichting Gamrupa Europe en Assosiation GamRuPa (The Gambia) hebben besloten zich hier gezamenlijk voor in te zetten en een nieuwe kraamkliniek te vestigen in een aanbouw van de bestaande gezondheidspost in Sifoe (welke door de stichting is gerenoveerd). 4.3 Doelstellingen Het algemene doel van dit project is het creëren van een faciliteit waar zwangere vrouwen kunnen bevallen onder veilige omstandigheden en onder begeleiding van een gekwalificeerde vroedvrouw. De kliniek zal bestaan uit vier kraamkamers en ingericht worden met de nodige medische materialen. De doelstellingen van dit project zijn: Bijdragen aan een betere gezondheid van moeder en kind; Realiseren van minder sterfgevallen in het kraambed; Zwangere vrouwen en moeders voorzien van informatie over hygiëne; Drinkwatervoorzieningen bij de kraamkliniek en op centrale punten in Sifoe; Bijdragen aan de ontwikkeling van een algemene gezondheidszorg. 4.4 Doelgroep Tot de doelgroep behoren de zwangere vrouwen, baby s en kleine kinderen uit vijf dorpen in de regio van Sifoe, ongeacht hun geloof, afkomst of inkomen. In Sifoe wonen ongeveer 1000 vrouwen en 2500 kinderen die baat zullen hebben bij de kraamkliniek. Op het platteland rondom Sifoe wonen nog eens 2000 vrouwen en een veelvoud aan kinderen die ook op deze kraamkliniek aangewezen zullen zijn. Ook moeders en kinderen met een handicap kunnen terecht bij de kliniek. 4.5 Planning en taakverdeling De startdatum voor de bouw van de kraamkliniek is 1 augustus De verwachting is dat de aanbouw op 31 juli 2015 voltooid is en in gebruik wordt genomen door het personeel. Stichting Gamrupa Europe: Association GamRuPa The Gambia: Inwoners van Sifoe: Village Development Committee: Begeleidt de coördinatie en voortgang van het project en zorgt voor de financiering van de benodigde bouw- en medische materialen. Coördineert de bouw van de kliniek en vormt het projectmanagement team: Projectmanager: Lamin Camara Penningmeester: Kalifa Kanteh Secretaris: Lamin Badjie Vrouwenvertegenwoordiging: Fatou Sambou Vrouwenvertegenwoordiging: Sohna Sahwo Uitvoering van het project: Bouw van de kraamkliniek, zoals het produceren van baksteen, uitgraven van fundering en een septische put; Betalen de arts en medische behandelingen via een maandelijkse bijdrage aan het ziekenfonds; Leveren de kennis over de lokale gebruiken bij het volbrengen van een zwangerschap, zodat de kliniek daar op aansluit. Biedt juridisch advies. pag. 7

9 Situatieschets van de gezondheidspost en nieuw te bouwen kraamkliniek in Sifoe Existing medical post Proposed building for maternity clinic Street Office (not related) Waiting Shade Tap Garage Tarmac Road Site plan scale 1:100 De bouwtekening van de kraamkliniek pag. 8

10 4.6 Methodiek Om de doelstellingen te realiseren, bestaat het project uit de volgende activiteiten: Bouwen en inrichten van de kraamkliniek; Trainen van de medewerkers, zoals de vroedvrouw, een manager en een supervisor voor de stagiaires; Inrichten van de woning bij de kraamkliniek voor de vroedvrouw en de stagiaires, zodat zij oproepbaar zijn. Het voorzien in schoon drinkwater voor de kliniek en op centrale punten in Sifoe. Werknemers Kraamkliniek De kliniek zal worden gerund door een manager, een vroedvrouw, een supervisor en stagiaires (kraamverpleging). De vroedvrouw krijgt een erkende opleiding en wordt na haar opleiding gefinancierd door de overheid. Daarnaast ontvangen de manager en stagebegeleider een training om de kliniek op langere termijn in stand te houden. De vroedvrouw en haar stagiaires krijgen woongelegenheid aangeboden nabij de kraamkliniek. Exploitatie kraamkliniek De kliniek is eigendom van de gemeente Sifoe, die er de volle verantwoordelijkheid voor draagt. Na de bouw dekt Stichting Gamrupa Europe het eerste jaar vijftig procent van de kosten om de kliniek in stand te houden, excl. de salariskosten die door de overheid zullen worden gedekt. Door meer mensen uit de omliggende dorpen te stimuleren om deel te nemen aan het ziekenfonds, is de lokale Stichting GamRuPa The Gambia op de langere termijn in staat de kraamkliniek financieel zelfstandig te runnen. Watervoorziening Een belangrijk onderdeel van ziektepreventie en goede medische zorg is de beschikking over schoon (drink)water. Dit is in Sifoe nauwelijks beschikbaar. Om deze reden zal er een team worden opgeleid om van lokale materialen, zoals ijzerdraad en cement, watertanks van 5000 liter te bouwen. In deze watertanks zal regenwater worden opgevangen gedurende het regenseizoen, dat door hygiënische en donkere bewaaromstandigheden in afnemende mate ziektekiemen zal bevatten. Dit systeem heet Rainwater Harvesting. Op centrale plaatsen in Sifoe, zoals bij de kraamkliniek, maar ook bij schooltjes en op pleinen zal een watertank worden gebouwd. In het nabijgelegen Guinee Bissau wordt deze methode met succes al jaren toegepast, mede ontwikkeld en ondersteund door de Nederlandse stichting Vrienden Holten-Bedanda (www.degevuldewaterkruik.nl). Voorlichting Ten behoeve van fondsenwerving verricht Gamrupa Europe o.a. de volgende voorlichtingsactiviteiten: In België en Nederland Gamrupa is aanwezig op meerdere jaarmarkten, braderies, vrijwilligersmarkten...in België en in Nederland; Gamrupa plaatst redactionele stukken in dag- en weekbladen; Via weekbladen en gemeenteberichten worden regelmatig oproepen geplaatst met de vraag naar steun en vrijwilligers voor het project; Eens per zes tot acht weken vertelt de stichting over de vorderingen van het project op Radio Achterhoek FM en roept de luisteraars op voor financiële steun; De stichting heeft een statiegeldactie lopen bij de Plus Supermarkt in Ruurlo, waarvan de opbrengst naar het project gaat. In Gambia De stichting legt contact met vroedvrouwen en ziekenhuizen in de regio om bij de doelgroep (zwangere vrouwen) het project onder de aandacht te brengen, zodat zij op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de kraamkliniek en de mogelijkheden hiervan. 4.7 Verwachte resultaten Gamrupa Europe en GamRuPa The Gambia verwachten dat er met behulp van de kliniek een veilige omgeving ontstaat voor zwangere vrouwen om te bevallen. Dankzij de aanbouw komt er een faciliteit waar de zwangere vrouwen terecht kunnen voor medische zorg en professionele kraamverpleging bij de bevalling. Als gevolg zullen minder baby s bij de geboorte sterven en zal ook het aantal moeders dat overlijdt in het kraambed lager zijn. Daarnaast ontvangen de zwangere vrouwen en moeders informatie over hygiëne en ontwikkelt er zich een algemene gezondheidszorg. 4.8 Controle en verslaglegging Gamrupa Europe en GamRuPa The Gambia zijn voortdurend met elkaar in contact om de voortgang te bespreken en eventuele problemen op te lossen. Stichting Gamrupa Europe legt hier verslag van en rapporteert, met behulp van persoonlijke verhalen, op welke wijze het project de levens van de inwoners verandert. pag. 9

11 4.9 Begroting De begroting voor het project is als volgt: Kale bouw ,57 Zie offerte aannemer Inrichting ,00 Stelpost Opleidingen: Vroedvrouw Kliniekmanager Stagebegeleider (om verplichte stages te bieden aan studenten uit heel Gambia) 1.500,00 Opleidingsduur 2 jaar 1.500,00 Opleidingsduur 2 jaar 750,00 Opleidingsduur 1 jaar Onvoorziene bouwkosten 1.250,00 Totaalkosten bouw, inrichting, opleiding en schoon drinkwater ,57 Bijdrage Gemeente Kampenhout 2.277,00 Bijdrage Gemeente Heist-op-den-Berg Dossier ingedient Bijdrage Wereld Missie Hulp Dossier ingedient... Wordt nog aan gewerkt pag. 10

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen

Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen Beleidsplan Stichting Kledingbank Nieuwleusen 2014 tot 2017 Inhoud: Inleiding Over de Stichting Kledingbank Nieuwleusen Missie Visie Bestuurssamenstelling Contactgegevens Doelstelling Doelgroep Werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek

Beleidsplan. Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Beleidsplan 2011 Januari 2011 Bestuur Stichting Salek Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en

Nadere informatie

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt

developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt developing sustainable welfare Projecten voor drinkwater, basisgezondheid, landbouw en veeteelt the well foundation Developing sustainable welfare, daar staat The Well foundation voor. Meer dan 10 jaar

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 1. Oprichting en doelstelling De Stichting Wijchen Wereldwijd is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen De Rooms Katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014

Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Beleidsplan Stichting Kenya Kinderen 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Kenya Kinderen. Stichting Kenya Kinderen is opgericht op 07 mei 2009 door Erwin van Andel, Jan Brinkman en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

1. Inhoud. 1. Inhoud Algemene gegevens Visie en missie Bestuur Projecten Financiële verantwoording...

1. Inhoud. 1. Inhoud Algemene gegevens Visie en missie Bestuur Projecten Financiële verantwoording... JAARVERSLAG 2015 1 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Algemene gegevens... 2 3. Visie en missie... 3 4. Bestuur... 4 5. Projecten... 5 6. Financiële verantwoording... 9 2 2. Algemene gegevens De Stichting Karamba

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Stichting Manusia Papua Steun uit Nederland, betekent voor Papua s veel meer dan alleen materiële steun!

Stichting Manusia Papua Steun uit Nederland, betekent voor Papua s veel meer dan alleen materiële steun! Projectbeschrijving Kraamkliniek Wamena Stichting Manusia Papua Steun uit Nederland, betekent voor Papua s veel meer dan alleen materiële steun! Voorgeschiedenis/Doelstelling Stichting Manusia Papua is

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2015 Leonie Jansen 2015 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

Beleidsplan (Samenvatting)

Beleidsplan (Samenvatting) Beleidsplan 2016-2020 (Samenvatting) Inhoud 1 Over Stichting Congo... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Visie... 3 1.2 Werkgebied... 3 2 Projecten... 3 3 Werkwijze... 4 4 Financiën... 5 5 Vermogen... 5 6 Planning...

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5.

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5. Aanvraagformulier Deel I : Het Project 1. Project titel 2. Locatie Land Regio Stad / Dorp(en) 3. Looptijd Startdatum Aantal maanden 4. Doelstellingen 5. Doelgroep Directe begunstigden + aantallen Sociaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com

Jaarverslag 2014. Stichting Madamfo Contactadres: J. Claessens De Scheerder 40 5506 BM Veldhoven. www.madamfo.com Jaarverslag 2014 Stichting Madamfo is opgericht in 1997 en ondersteunt in Ghana projecten op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Madamfo is het Ghanese woord voor vriend. Stichting Madamfo Contactadres:

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2020 Inhoud 1. Algemene Gegevens 2. Introductie 3. Visie en Missie 4. Doelen en beleid 2016-2020 5. Reeds gerealiseerde projecten 6. Financiën 7. Dekkingsplan 8. Verantwoording Algemene

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011 2015 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM

BELEIDSPLAN 2011 2015 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM BELEIDSPLAN 2011 2015 STICHTING SCHOLENPROJECT CAMBODJA ROTTERDAM Een betere toekomst voor Cambodja door het onderwijs voor meer kinderen toegankelijk te maken en door financiële ondersteuning te verlenen

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2011 Vastgesteld te Rijsenhout, 16 mei 2012 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam

Beleidsplan. International End Time Revival Ministries Amsterdam Beleidsplan International End Time Revival Ministries Amsterdam International End Time Revival Ministries Amsterdam Eeftink 100 F 1103 AE Amsterdam Postadres: 12915 1100 AX Amsterdam Beleidsplan Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan

Stichting 4WD Supporting Bosnia Beleidsplan Beleidsplan 2015 Mensen met een passie voor 4x4 steunen mensen in Bosnië Kerkstraat 30 6675 BS Valburg Tel: 0488-431422 Mobiel: 06-53885361 Fax: 0488-431883 Mail: info@stichting4wdsupportingbosnia.nl 1

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level

Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level Jaarverslag 2014 Stichting Agri Next Level webversie AGRI NEXT LEVEL Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur...1 1.1 Oprichting stichting...1 1.2 Doelstelling...1 1.3 Bestuur...1 1.4 Projecten...2 1.5

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel PERSDOSSIER Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel MEMISA Memisa is een Belgische NGO die ijvert voor een betere toegang tot basisgezondheidszorg. Ieder individu heeft immers het recht

Nadere informatie

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23 Beleidsplan Stichting Liefde met Daden 2015-2018 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Liefde met Daden voor Akim Achiasi in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden. De stichting is

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G. Stichting Projectmatige Charitas. Grubbenvorst

J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G. Stichting Projectmatige Charitas. Grubbenvorst J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 Stichting Projectmatige Charitas Grubbenvorst Inhoudsopgave 1. Verslag over het jaar 2014 2. Ondersteunde projecten in 2014 3. Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014 In deze nieuwsbrief vind u achtereenvolgens informatie over: - Bestuur SHGD zoekt jou! - Hoe kan ik donateur worden? - SHGD gaat digitaal..www.shgd.nl - Spinningmarathon 2013 nieuw recordbedrag of? - Plan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Kennisdocument 3 CONTEXTANALYSE

Kennisdocument 3 CONTEXTANALYSE Kennisdocument 3 CONTEXTANALYSE Inhoud 1. Het belang van een contextanalyse 4 2. Ken de context in het belang van de duurzaamheid van het project 4 3. Het uitvoeren van een contextanalyse 5 4. Conclusies

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G. Stichting Projectmatige Charitas. Grubbenvorst

J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G. Stichting Projectmatige Charitas. Grubbenvorst J A A R V E R S L A G E N J A A R R E K E N I N G 2 0 1 6 Stichting Projectmatige Charitas Grubbenvorst Inhoudsopgave 1. Verslag over het jaar 2016 2. Ondersteunde projecten in 2016 3. Jaarrekening 2016

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Datum: 31-december-2013 Versie: 1.1. Inhoudsopgave Missie... 3 De doelstelling en het actuele beleid... 3 De werkzaamheden... 3 Fondsen werving... 4 Vermogen beheer...

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Stichting hand in hand gambia

Stichting hand in hand gambia Stichting hand in hand gambia Jaarverslag 2014 INHOUDOPGAVE Voorwoord 3 Stichting Hand in Hand Gambia Visie & missie 4 Oprichting 5 Bestuur Samenstelling bestuur Nederland 5 Samenstelling van bestuur Gambia

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD JAARVERSLAG 2011! JAARVERSLAG 2011 Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD Het doet het bestuur van de Patiënten Organisatie Stichting Transvisie genoegen u het jaarverslag over 2011 te kunnen

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Beleidsplan 2015-2018 1 Vincentiusvereniging St.Jan geboorte Vlijmen Beleidsplan 2015-2018 Inleiding: De Vincentiusvereniging Vlijmen is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek

Beleidsplan 2013-2015. Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan 2013-2015 Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek Beleidsplan Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek 2013-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2013

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen.

Jaarverslag Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat AR Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen www.kabangahospitalfoundation.org Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Ontstaan van de stichting blz. 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Visie, strategie en missie... 4 3.1 Visie... 4 3.2 Missie... 4 3.3 Strategie... 4 3.4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD

JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD JAARREKENING 2014 STICHTING KLEINOOD te Tilburg 2 Stichting Kleinood Bredaseweg 375 5037 LD Tilburg Bankrekening NL 44 RABO 0130165891 www.stichtingkleinood.nl INLEIDING DOEL De Stichting Kleinood heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen. KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank)

Jaarverslag 2014. Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen. KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank) Jaarverslag 2014 Stichting Kabanga Hospital Foundation Oscar Wildestraat 43 9746AR Groningen KVK : 01179973 Rek. nr: NL86RABO0119755483 (Rabobank) www.kabangahospitalfoundation.org mail@kabangahospitalfoundation.org

Nadere informatie

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319

Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Stichting KARDO Jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting Kardo Nederland adres: Thomas A kempisstraat 101A 8021BL Zwolle Nummer KvK: 56193319 Kaalmo relief and development organization 1 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven

Stichting Samburu Child Support www.samburuchild.com - info@samburuchild.com ABN AMRO 43.79.68.553 KvK 18084586 Lassuslaan 97, 3723 LJ Bilthoven JAARVERSLAG STICHTING SAMBURU CHILD SUPPOR T 2015 1 Jaarverslag Stichting Samburu Child Support 2015 1. Voorwoord Dit document betreft het jaarverslag van Stichting Samburu Child 2015. Dit verslag is een

Nadere informatie

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN JAARREKENING 2014 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BLZ. BESTUURSVERSLAG 2014 1 JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten 2014 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Gesar Fund Mollenakker GC Houten (fiscaalnummer ) Stichting Gesar Fund HOUTEN JAARREKENING 2011

Stichting Gesar Fund Mollenakker GC Houten (fiscaalnummer ) Stichting Gesar Fund HOUTEN JAARREKENING 2011 Stichting Gesar Fund Mollenakker 2 3994 GC Houten (fiscaalnummer 8129.27.102) Stichting Gesar Fund HOUTEN JAARREKENING 2011 1 STICHTING GESAR FUND, HOUTEN BALANS PER 31 DECEMBER 2011 Activa 2011 2010 Vorderingen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

RENOVATIE 6 KLINIEKEN

RENOVATIE 6 KLINIEKEN PROJECT PERSOONLIJK PROJECTVOORSTEL RENOVATIE 6 KLINIEKEN + OPLEIDING 24 ARTSEN, VERPLEEGKUNDIGEN EN VERLOSKUNDIGEN VERLOSKAMERS VERNIEUWEN WATERVOORZIENINGEN AANLEGGEN ARTSEN, VERPLEEGKUNDIGEN EN VERLOSKUNDIGEN

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation

Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Beleidsplan Stichting Dutch-Lanka Friendship Foundation Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan

Nadere informatie

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten.

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. UNICEF in Mozambique: 2010 2014 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. 2 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten In Mozambique overlijden ieder jaar tienduizenden kinderen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2017 1. INLEIDING Stichting WellWishes is een kleine Nederlandse vrijwilligersorganisatie die op nonprofit-basis een bijdrage wil leveren aan een betere wereld door kleine woongemeenschappen

Nadere informatie

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care

Beleidsplan en focus. Stichting LUGA Care Beleidsplan en focus Stichting LUGA Care Opgesteld door: Bestuur LUGA Care Datum laatste wijziging: 25-11-2014 Inleiding Dit beleidsplan is geschreven voor een ieder die kennis wil nemen c.q. geïnteresseerd

Nadere informatie

4 GOEDE DOELEN VOOR. Stichting 4 goals4u. Jaarverslag 2008

4 GOEDE DOELEN VOOR. Stichting 4 goals4u. Jaarverslag 2008 4 GOEDE DOELEN VOOR Stichting 4 goals4u Jaarverslag 2008 U Inleiding. Met veel plezier bieden we u het jaarverslag 2008 aan van de Stichting 4GOALS4U. Aanpassen van de doelstellingen. Nadat de stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2015 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2014, 2015 en 2016

Nadere informatie

Standaardbeleidsplan Carelanka

Standaardbeleidsplan Carelanka Standaardbeleidsplan Carelanka Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan Carelanka 2

Nadere informatie