Gamrupa Europe Belgium

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gamrupa Europe Belgium"

Transcriptie

1 Gamrupa Europe Belgium Projectplan Bouw kraamkliniek Locatie: Sifoe, The Gambia Dit project wordt mede ondersteund door: de gemeente Kampenhout via Gemeentelijke Raad voor Ontwikkeling Samenwerking de Gemeente Heist-op-den-Berg via Noord-Zuiddienst pag. 1

2 Inhoudsopgave 1. Gamrupa Europe - Belgium 1.1 Inleiding 1.2 Visie, Missie en Werkwijze 1.3 Bestuurssamenstelling 1.4 Activiteitenoverzicht Stichting Gamrupa Europe 2.1 Inleiding 2.2 Bestuurssamenstelling 2.3 Contactgegevens 3. Partnerorganisatie Association GamRuPa (The Gambia) 3.1 Achtergrond 3.2 Visie, Missie en Werkwijze 3.3 Bestuur en vrijwilligers 3.4 Contactgegevens 4. Project: Bouw kraamkliniek 4.1 Probleemstelling 4.2 Doelstellingen 4.3 Doelgroep 4.4 Planning en taakverdeling 4.5 Methodiek 4.6 Verwachte resultaten 4.7 Controle en verslaglegging 4.8 Begroting Colofon Gamrupa Europe - Belgium Loverdal Kampenhout GSM: 0485/ Website: Rekeningnummer: IBAN: BE BIC: ARSPBE22 t. n. v. Gamrupa Europe- Belgium te Kampenhout Gamrupa Europe Belgium is door de provincie Vlaams Brabant erkend als vrijwilligersorganisatie. Lid van de Gemeentelijke raad voor ontwikkeling samenwerking van de gemeente Kampenhout pag. 1

3 1. Gamrupa Europe Belgium 1.1 Inleiding Op 19/7/2011 werd Gamrupa Europe Belgium opgericht als een feitelijke vereniging. Het is de Belgische afdeling van Stichting Gamrupa Europe. Als een zelfstandige en onafhankelijke vereniging willen wij in nauwe samenwerking met Gamrupa Europe en GamRuPa The Gambia meewerken aan de projecten. Gamrupa Europe - Belgium is lid van GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelings Samenwerking) van de gemeente Kampenhout en herkend als vrijwilligersorganisatie door de provincie Vlaams Brabant. 1.2 Visie, Missie en Werkwijze Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsprojecten in The Gambia, West-Afrika. Visie De visie van Gamrupa Europe is het welzijn van de plattelandsbewoners en de ontwikkeling van de gemeente Sifoe (Gambia) bevorderen. Missie Op basis van deze visie ondersteunt en begeleidt Gamrupa Europe kleine ontwikkelingsprojecten in Gambia om vooruitgang te realiseren. Dankzij de wisselwerking tussen lokale kennis en arbeidskracht van de plattelandsbewoners enerzijds en de professionele begeleiding en kennis vanuit België en Nederland anderzijds, richten Gamrupa Europe en de lokale inwoners zich samen op de ontwikkeling van de gemeenschap. Werkwijze Het team dat werkzaam is in Sifoe bestaat uit mensen die het dorp heel goed kennen. De projecten worden uitgevoerd in overleg met de mensen uit het dorp. Dit heeft geleid tot een groot vertrouwen tussen de dorpsbewoners en de stichting, dat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat Ellen Meulenveld de dorpsvergaderingen van de mannen mag bijwonen. Dat is bijzonder omdat de vrouwen uit het dorp niet bij de dorpsvergaderingen worden toegestaan. Gamrupa Europe gaat uit van de wensen en de (traditionele) manier van werken van het dorp en bereidt samen met de inwoners de projecten, van werkplan tot begroting, voor. De vrijwilligers van Gamrupa Europe geven voorlichting over het werk dat de stichting verricht en zoeken regelmatig de publiciteit op. Zowel regionale weekbladen, gemeenteberichten in Kampenhout en de Daily Observer (de krant in Gambia) hebben meerdere malen een artikel gepubliceerd over de activiteiten van Gamrupa Europe. Daarnaast staan vrijwilligers van de organisatie regelmatig op verschillende jaarmarkten in de regio om voorlichting te geven en met ludieke acties geld in te zamelen. Op deze wijze creëert de organisatie op lokaal niveau zowel in België en Nederland als in Gambia naamsbekendheid. 1.3 Bestuursamenstelling en vrijwilligers Marcel Simons Chrisitan Jongerson Heidi Dils Martijn Pakker Paul Vlamir Paula Simons Rita Van Huffel Stijn De Cock Voorzitter 1.4 Activiteitenoverzicht Gamrupa Europe heeft sinds 2007 o.a. de volgende projecten uitgevoerd: Medische post Gamrupa Europe heeft een oud bestaand gebouw in het dorp Sifoe gerenoveerd en er een medische post gehuisvest. De renovatie is door de dorpsbewoners zelf verricht. pag. 2

4 Ziekenfondssysteem Gamrupa Health Care Fund Ambulance Sponsorprogramma voor schoolkinderen Schooltuin Container verzendingen Een belangrijke bijdrage van Gamrupa Europe is de creatie van een ziekenfondssysteem in Sifoe, zodat de patiënten uit het dorp zelf hun medische behandelingen kunnen bekostigen. Sinds 2007 worden de inwoners in toenemende mate geregistreerd en betalen ze per maand een kleine bijdrage aan een spaarsysteem voor ziekenzorg. Dankzij de collectieve cultuur die heerst in het dorp, wordt er goed in de gaten gehouden of iedereen wel of niet betaalt. Het Vlaamse Kruis bood in 2011 een ambulance aan die nog in goede conditie was voor meerdere jaren dienst. Na de nodige voorbereidingen en aankoop van reserveonderdelen, werd de ambulance in de lente van 2012 overgebracht naar Gambia en in gebruik genomen door het Gamrupa Health Care Fund. Uit het ziekenfonds betaalt de bevolking zelf het onderhoud van de ambulance en een vergoeding voor de chauffeurs. Als aanvulling hierop heeft de bevolking van Sifoe zelf een garage voor de ambulance gebouwd. Gamrupa Europe steunt vijftien kinderen met schoolgeld. Ook is een oud busje omgebouwd tot een schoolbus. Voor de kinderen van de school is een tuin aangelegd waarin kinderen leren hoe zij zelf groente- en fruitplanten kunnen zaaien en verzorgen zodat er gezond voedsel voor de schoolmaaltijden is. Hier is ook een waterverdeelsysteem aangelegd. Een deel van de opbrengst uit de tuin eten de kinderen zelf op en de rest wordt verkocht op de markt. De opbrengst gaat naar de school. Hiervan hebben de onderwijzers en scholieren bijvoorbeeld op eigen initiatief een EHBO-cursus gevolgd. Benodigde goederen, kettingpapier voor de scholen, bouwmaterialen, en medische middelen voor de gezondheidspost worden, indien nodig, per container verzonden. pag. 3

5 2. Stichting Gamrupa Europe 2.1 Inleiding Sinds 2002 werkt de kern van het bestuur van Stichting Gamrupa Europe in Sifoe, een dorp zonder elektriciteit en met slechts provisorische watervoorzieningen op het platteland van The Gambia (West-Afrika). Ellen Meulenveld en haar moeder Hinke de Klerck ondersteunden, in nauwe samenwerking met dorpelingen, de ontwikkeling van kleinschalige vee- en tuinprojecten en een waterverdeelsysteem (in de schooltuin). Tot 2007 werden deze projecten uitgevoerd vanuit een ongeregistreerde werkgroep in Nederland en een groep toegewijde mensen uit het dorp Sifoe. Maar de projecten groeiden en de focus breidde zich uit naar het verbeteren van onderwijs en medische zorg in de regio. Deze ontwikkelingen leidden tot de officiële registratie van de NGO Gamrupa, wat staat voor Gambian Rural Poor Association, in Gambia op 7 juni Het bestuur bestaat uit de mensen die tot dat moment alle projecten hebben gecoördineerd. De werkgroep in Nederland schreef zich in als Stichting Gamrupa Europe bij Kamer van Koophandel op 1 oktober Sindsdien zijn er verschillende projecten opgezet en uitgevoerd, die blijk geven van een intensieve samenwerking tussen de lokale bevolking in het dorp Sifoe en de stichting in Nederland. Ook lokale scholen, de ziekenpost, overheidsinstanties en andere relevante partijen in Gambia werken mee aan de projecten. 2.2 Bestuursamenstelling Elberta Meulenveld - De Klerck Voorzitter Ellen Meulenveld heeft een huis in het dorp Sifoe, waar ze 1 tot 2 keer per jaar met haar man naartoe gaat om toezicht te houden op de uitvoering van de projecten. Hendrikje de Klerck Stegeman Henny Sueters Matty Zwart Marcel Simons 2.3 Contactgegevens Stichting Gamrupa Europe Maandagweg MT Vorden Tel: Mobiel: Website: Rekeningnummer: Rabobank IBAN/SEPA nummer : NL24RABO BIC nummer: RABONL2U t. n. v. Gamrupa Europe te Vorden Stichting Gamrupa Europe staat ingeschreven bij de KvK dossiernummer en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) pag. 4

6 3. Partnerorganisatie Association GamRuPa (The Gambia) 3.1 Achtergrond Om de uitvoering van de kleine ontwikkelingsprojecten in Gambia succesvol te laten verlopen, is er een lokale stichting in het leven geroepen waarmee vanuit Nederland nauw wordt samengewerkt. In 2007 is Association GamRuPa (The Gambia) officieel als NGO in Gambia geregistreerd. De association is politiek en religieus neutraal en het bestuur bestaat uit mensen die samen een dwarsdoorsnede van de lokale gemeenschap vormen. De vrouwen in de gemeenschap worden in het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter van de Women s Group en de jongeren worden vertegenwoordigd door de jongerenorganisatie. Samen richt deze groep toegewijde mensen uit Sifoe zich op het verbeteren van de leefomstandigheden in de gemeenschap. 3.2 Visie, Missie en Werkwijze Visie De visie van Association GamRuPa (The Gambia) is het verminderen van armoede in het rurale gebied bij Sifoe en het creëren van een beter economisch en sociaal welzijn voor de bevolking. Missie De missie van de stichting is het verbeteren van de voedselveiligheid, gezondheidszorg en het economisch en sociaal welzijn van de bevolking van Gambia. Om deze missie te realiseren, heeft de stichting de volgende doelstellingen opgesteld: Het ontwikkelen van armoedebestrijdingsprogramma s voor de gemeenschap; Verbeterde landbouw mogelijk maken voor de plattelandsbewoners; Maximale betrokkenheid van de inwoners bij de ontwikkelingsprojecten garanderen; Maximale transparantie en vertrouwen t.o.v. de donors garanderen; Samenwerken met de ontwikkelingspartners en overheidsorganisaties in Gambia; Capaciteitsontwikkeling t.b.v. de projecten. Werkwijze Association GamRuPa (The Gambia) heeft zowel een initiatief nemende als uitvoerende rol. De association geeft (met inspraak van de dorpsbewoners) aan op welke gebieden in de gemeenschap behoefte is aan verbetering. Stichting Gamrupa Europe in Nederland denkt vervolgens mee over de aanpak van het probleem, het opzetten van een geschikt project en helpt met het verkrijgen van de materiële en financiële voorzieningen. Het bestuur en de vrijwilligers van Association GamRuPa (The Gambia) voeren vervolgens het project uit en houden Stichting Gamrupa Europe in Nederland op de hoogte van de vorderingen. Tot de hoofdactiviteiten van Association GamRuPa (The Gambia) behoren het managen van de gezondheidspost en de zorgverzekering. Daarnaast biedt de association onderwijs over milieubescherming. De association leert de schoolkinderen hoe duurzaam om te gaan met de schooltuin en de omgeving waarin de gemeenschap leeft. pag. 5

7 3.3 Bestuur en Vrijwilligers Bestuur Lamin Camara Voorzitter Lamin Badjie Secretaris Kalifa Kanteh Penningmeester Vrijwilligers Fatou Jallow Jensuru Kassama Bekou Bojany Fatou Sambou Byima Kolley Lamin Drammeh Jola Janneh Sociale hulpverlener Sociale hulpverlener Sociale hulpverlener Voorzitter van de Women s Group Verpleegster Ambulance chauffeur Schoonmaakster De drie bestuursleden zijn lokale mannen die tot 2007 de eerste projecten hebben gecoördineerd in Gambia. Tot de vrijwilligers van Assosiation GamRuPa (The Gambia) behoren de mensen die reeds bij de medische post werken. Omdat zij uit de lokale omgeving komen en over de benodigde vakkennis beschikken, spelen zij een belangrijke rol in het team voor de Stichting. Ellen Meulenveld is ongeveer twee keer per jaar in Gambia en dan komt de association tenminste twee keer bij elkaar om te vergaderen over de vorderingen van de actuele projecten. Eén van de twee vergaderingen is een algemene ledenvergadering, waarbij alle vertegenwoordigers van het dorp aanwezig zijn. Maandelijks komen de hoofdvrouwen van de familiegroepen, genaamd kabilo s bijeen om de voortgang van diverse projecten te bespreken. Zij hebben volledige inzage in de financiële en organisatorische boekhouding van de stichting en de projecten. GamRuPa (The Gambia) acht transparantie van groot belang, omdat het de samenwerking bevordert tussen de groepen onderling binnen de gemeenschap. 3.3 Contactgegevens GamRuPa (The Gambia) New Kanteh Kunda Highway between Kitti and Sifoe C/O P.O. Box 2090 Serrekunda The Gambia Tel: / Website: pag. 6

8 4 Project: Bouw kraamkliniek in Sifoe 4.2 Probleemstelling Sifoe is een dorp op het platteland met inwoners van verschillende stammen zoals Mandinka, Fulla, Wolof en Serrer. De Islam is de belangrijkste religie in het gebied, een klein deel is katholiek of behoort tot de Anglicaanse kerk. Sifoe ontwikkelt zich op het gebied van onderwijs en handel. Er is een nieuwe middelbare school gebouwd en het aantal mensen dat vanuit kleine dorpjes migreert naar Sifoe, in de hoop op een betere toekomst, neemt sterk toe. Toch is ook in Sifoe de economische situatie marginaal en zijn de meeste inwoners arm. Een deel van de mannen laat zijn gezin voor een langere termijn achter in de hoop op beter werk en inkomen buiten Sifoe. De dorpsbewoners van Sifoe hebben aangegeven dat er meer aandacht nodig is voor de zorg aan moeder en kind. Een van de acht millenniumdoelen is het terugdringen van kindersterfte. Met het oog hierop heeft de overheid van Gambia een verbod gelegd op thuisbevallingen. Maar op dit moment is de dichtstbijzijnde kliniek in Brikama, een stad ver van Sifoe en met een beperkt aantal plaatsen. Dit creëert een directe noodzaak voor het dorp om een kliniek te bouwen waar zwangere vrouwen en moeders met kinderen terecht kunnen. Stichting Gamrupa Europe en Assosiation GamRuPa (The Gambia) hebben besloten zich hier gezamenlijk voor in te zetten en een nieuwe kraamkliniek te vestigen in een aanbouw van de bestaande gezondheidspost in Sifoe (welke door de stichting is gerenoveerd). 4.3 Doelstellingen Het algemene doel van dit project is het creëren van een faciliteit waar zwangere vrouwen kunnen bevallen onder veilige omstandigheden en onder begeleiding van een gekwalificeerde vroedvrouw. De kliniek zal bestaan uit vier kraamkamers en ingericht worden met de nodige medische materialen. De doelstellingen van dit project zijn: Bijdragen aan een betere gezondheid van moeder en kind; Realiseren van minder sterfgevallen in het kraambed; Zwangere vrouwen en moeders voorzien van informatie over hygiëne; Drinkwatervoorzieningen bij de kraamkliniek en op centrale punten in Sifoe; Bijdragen aan de ontwikkeling van een algemene gezondheidszorg. 4.4 Doelgroep Tot de doelgroep behoren de zwangere vrouwen, baby s en kleine kinderen uit vijf dorpen in de regio van Sifoe, ongeacht hun geloof, afkomst of inkomen. In Sifoe wonen ongeveer 1000 vrouwen en 2500 kinderen die baat zullen hebben bij de kraamkliniek. Op het platteland rondom Sifoe wonen nog eens 2000 vrouwen en een veelvoud aan kinderen die ook op deze kraamkliniek aangewezen zullen zijn. Ook moeders en kinderen met een handicap kunnen terecht bij de kliniek. 4.5 Planning en taakverdeling De startdatum voor de bouw van de kraamkliniek is 1 augustus De verwachting is dat de aanbouw op 31 juli 2015 voltooid is en in gebruik wordt genomen door het personeel. Stichting Gamrupa Europe: Association GamRuPa The Gambia: Inwoners van Sifoe: Village Development Committee: Begeleidt de coördinatie en voortgang van het project en zorgt voor de financiering van de benodigde bouw- en medische materialen. Coördineert de bouw van de kliniek en vormt het projectmanagement team: Projectmanager: Lamin Camara Penningmeester: Kalifa Kanteh Secretaris: Lamin Badjie Vrouwenvertegenwoordiging: Fatou Sambou Vrouwenvertegenwoordiging: Sohna Sahwo Uitvoering van het project: Bouw van de kraamkliniek, zoals het produceren van baksteen, uitgraven van fundering en een septische put; Betalen de arts en medische behandelingen via een maandelijkse bijdrage aan het ziekenfonds; Leveren de kennis over de lokale gebruiken bij het volbrengen van een zwangerschap, zodat de kliniek daar op aansluit. Biedt juridisch advies. pag. 7

9 Situatieschets van de gezondheidspost en nieuw te bouwen kraamkliniek in Sifoe Existing medical post Proposed building for maternity clinic Street Office (not related) Waiting Shade Tap Garage Tarmac Road Site plan scale 1:100 De bouwtekening van de kraamkliniek pag. 8

10 4.6 Methodiek Om de doelstellingen te realiseren, bestaat het project uit de volgende activiteiten: Bouwen en inrichten van de kraamkliniek; Trainen van de medewerkers, zoals de vroedvrouw, een manager en een supervisor voor de stagiaires; Inrichten van de woning bij de kraamkliniek voor de vroedvrouw en de stagiaires, zodat zij oproepbaar zijn. Het voorzien in schoon drinkwater voor de kliniek en op centrale punten in Sifoe. Werknemers Kraamkliniek De kliniek zal worden gerund door een manager, een vroedvrouw, een supervisor en stagiaires (kraamverpleging). De vroedvrouw krijgt een erkende opleiding en wordt na haar opleiding gefinancierd door de overheid. Daarnaast ontvangen de manager en stagebegeleider een training om de kliniek op langere termijn in stand te houden. De vroedvrouw en haar stagiaires krijgen woongelegenheid aangeboden nabij de kraamkliniek. Exploitatie kraamkliniek De kliniek is eigendom van de gemeente Sifoe, die er de volle verantwoordelijkheid voor draagt. Na de bouw dekt Stichting Gamrupa Europe het eerste jaar vijftig procent van de kosten om de kliniek in stand te houden, excl. de salariskosten die door de overheid zullen worden gedekt. Door meer mensen uit de omliggende dorpen te stimuleren om deel te nemen aan het ziekenfonds, is de lokale Stichting GamRuPa The Gambia op de langere termijn in staat de kraamkliniek financieel zelfstandig te runnen. Watervoorziening Een belangrijk onderdeel van ziektepreventie en goede medische zorg is de beschikking over schoon (drink)water. Dit is in Sifoe nauwelijks beschikbaar. Om deze reden zal er een team worden opgeleid om van lokale materialen, zoals ijzerdraad en cement, watertanks van 5000 liter te bouwen. In deze watertanks zal regenwater worden opgevangen gedurende het regenseizoen, dat door hygiënische en donkere bewaaromstandigheden in afnemende mate ziektekiemen zal bevatten. Dit systeem heet Rainwater Harvesting. Op centrale plaatsen in Sifoe, zoals bij de kraamkliniek, maar ook bij schooltjes en op pleinen zal een watertank worden gebouwd. In het nabijgelegen Guinee Bissau wordt deze methode met succes al jaren toegepast, mede ontwikkeld en ondersteund door de Nederlandse stichting Vrienden Holten-Bedanda (www.degevuldewaterkruik.nl). Voorlichting Ten behoeve van fondsenwerving verricht Gamrupa Europe o.a. de volgende voorlichtingsactiviteiten: In België en Nederland Gamrupa is aanwezig op meerdere jaarmarkten, braderies, vrijwilligersmarkten...in België en in Nederland; Gamrupa plaatst redactionele stukken in dag- en weekbladen; Via weekbladen en gemeenteberichten worden regelmatig oproepen geplaatst met de vraag naar steun en vrijwilligers voor het project; Eens per zes tot acht weken vertelt de stichting over de vorderingen van het project op Radio Achterhoek FM en roept de luisteraars op voor financiële steun; De stichting heeft een statiegeldactie lopen bij de Plus Supermarkt in Ruurlo, waarvan de opbrengst naar het project gaat. In Gambia De stichting legt contact met vroedvrouwen en ziekenhuizen in de regio om bij de doelgroep (zwangere vrouwen) het project onder de aandacht te brengen, zodat zij op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de kraamkliniek en de mogelijkheden hiervan. 4.7 Verwachte resultaten Gamrupa Europe en GamRuPa The Gambia verwachten dat er met behulp van de kliniek een veilige omgeving ontstaat voor zwangere vrouwen om te bevallen. Dankzij de aanbouw komt er een faciliteit waar de zwangere vrouwen terecht kunnen voor medische zorg en professionele kraamverpleging bij de bevalling. Als gevolg zullen minder baby s bij de geboorte sterven en zal ook het aantal moeders dat overlijdt in het kraambed lager zijn. Daarnaast ontvangen de zwangere vrouwen en moeders informatie over hygiëne en ontwikkelt er zich een algemene gezondheidszorg. 4.8 Controle en verslaglegging Gamrupa Europe en GamRuPa The Gambia zijn voortdurend met elkaar in contact om de voortgang te bespreken en eventuele problemen op te lossen. Stichting Gamrupa Europe legt hier verslag van en rapporteert, met behulp van persoonlijke verhalen, op welke wijze het project de levens van de inwoners verandert. pag. 9

11 4.9 Begroting De begroting voor het project is als volgt: Kale bouw ,57 Zie offerte aannemer Inrichting ,00 Stelpost Opleidingen: Vroedvrouw Kliniekmanager Stagebegeleider (om verplichte stages te bieden aan studenten uit heel Gambia) 1.500,00 Opleidingsduur 2 jaar 1.500,00 Opleidingsduur 2 jaar 750,00 Opleidingsduur 1 jaar Onvoorziene bouwkosten 1.250,00 Totaalkosten bouw, inrichting, opleiding en schoon drinkwater ,57 Bijdrage Gemeente Kampenhout 2.277,00 Bijdrage Gemeente Heist-op-den-Berg Dossier ingedient Bijdrage Wereld Missie Hulp Dossier ingedient... Wordt nog aan gewerkt pag. 10

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12)

GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST (GIVE THE CHILDREN OF MPONGWE A FUTURE) (REGISTERED IN ZAMBIA AS A SOCIETY NUMBER ORS/102/96/12) JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...2 2 VOORWOORD...4

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Investeren in duurzame ontwikkeling

Investeren in duurzame ontwikkeling Investeren in duurzame ontwikkeling 2 Voorwoord ASAP bestaat 15 jaar! Net zoals kinderen van deze leeftijd, kent ASAP ook groeipijnen. Het hebben van groeipijnen betekent dat de stichting nog steeds groeit

Nadere informatie

Beleidsplan. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi. Weert, januari 2015. Stichting Peramiho Kruisstraat 20 6006 ZL Weert Nederland

Beleidsplan. Wees de verandering die je wilt zien in de wereld Ghandi. Weert, januari 2015. Stichting Peramiho Kruisstraat 20 6006 ZL Weert Nederland Beleidsplan Wees de verandering die je wilt zien in de wereld" Ghandi Weert, januari 2015 Stichting Peramiho Kruisstraat 20 6006 ZL Weert Nederland info@stichtingperamiho.nl www.moniquehelpt.nl KvK: 14116408

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 4 DOELSTELLINGEN... 7 4.1 Aanleiding oprichting stichting... 7 4.2 Doelstellingen statuten...

Nadere informatie

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation.

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation. Projectvoorstel 1 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 E-mail: info@thempowerfoundation.com

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016 Beleidsplan Onyame 2014 2016 1. Inleiding Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van de Stichting Onyame. Deze stichting faciliteert ontwikkelingswerk in Ghana. Het feitelijke ontwikkelingswerk wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project 1 2 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Email: Contact personen in Malawi: Email: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom),

Nadere informatie

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren !""#$%#&'"()*+,+ Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren Rondkomen van minder dan 1 euro per dag, en dat niet één dag, maar elke dag. Voor 925 miljoen mensen was dat in 2010 de dagelijkse werkelijkheid.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care

Beleidsplan Stichting Kenya Child Care Beleidsplan Stichting Kenya Child Care 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding 3 3 Missie 4 4 Doelgroep 5 5 Organisatie 5 6 Bestuur 6 7 Organisatie Kenia 7 7.1 Toelating kinderen 8 7.2 Medische zorg

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Vrouwelijk leiderschap betaalt zichzelf uit! In 2011 bood Het Dogon Vrouwen Initiatief aan ruim 2500 vrouwen veelzijdige begeleiding bij hun

Vrouwelijk leiderschap betaalt zichzelf uit! In 2011 bood Het Dogon Vrouwen Initiatief aan ruim 2500 vrouwen veelzijdige begeleiding bij hun Vrouwelijk leiderschap betaalt zichzelf uit! In 2011 bood Het Dogon Vrouwen Initiatief aan ruim 2500 vrouwen veelzijdige begeleiding bij hun ontwikkeling. jaarverslag 2011 Voorwoord Het Dogon Vrouwen Initiatief

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN TIM & KIM VILLAGE. 1 september 2012

BEDRIJFSPLAN TIM & KIM VILLAGE. 1 september 2012 BEDRIJFSPLAN TIM & KIM VILLAGE 1 september 2012 1 1. Het idee voor het product of de dienstverlening 1.1. Het idee/initiatief Met het project Tim & Kim Village willen we de toeristische mogelijkheden van

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2

Inhoud. Jaarverslag 2014 Stichting Bake for Life Pagina 2 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord blz. 3 Algemeen blz. 5 Jaarrekening 2014 blz. 7 Financieel verslag 2014 blz. 8 Projecten algemeen blz. 19 Project Accra (Ghana) blz. 20 Project Nkokonjeru (Oeganda) blz.

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Stichting Aman-Iman

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Stichting Aman-Iman Project Water is Leven Fase 2: Plaatsing van een waterinstallatie Fase 3: Voorlichting over hygiëne, sanitatie en agrarische bevloeiing Waar: in het dorp Inadougoum, Niger Voor wie: 10.000 mensen en 50.000

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie