DD Equity Fund Bridging financial and social return

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DD Equity Fund Bridging financial and social return"

Transcriptie

1 DD Equity Fund Bridging financial and social return Maandbericht: augustus 2015 Profiel Het DD Equity Fund (DDEF) belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van kwaliteitsondernemingen die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Bij het DDEF is de analyse op duurzaamheids- en financiële aspecten volledig geïntegreerd. Het fonds streeft naar een rendement van 8% per jaar op lange termijn en heeft geen benchmark. DDEF wordt beheerd door een onafhankelijk partnership met de overtuiging dat duurzaamheid een positieve bijdrage levert aan het rendement en risicoprofiel van een aandelenportefeuille. De partners van DoubleDividend beleggen zelf ook in het fonds. Het fonds is genoteerd op Euronext te Amsterdam. Rendement DDEF heeft over de maand augustus een negatief rendement behaald van 8,3% waardoor de intrinsieke waarde per aandeel daalde naar EUR 124,29. Het rendement over 2015 bedroeg per ultimo augustus 4,0%. Tabel: Performance DDEF Augustus Vanaf start (april 2013) Koersresultaat -7.26% -1.55% 12,28% Valutaresultaat -1.12% 5,11% 10,22% Dividend 0,17% 1,28% 5,08% Overig -0,09% -0,87% -3,30% Totaal resultaat -8,30% 3,97% 24,29% Fondsinformatie Portefeuille Omvang 21,5m NAV per aandeel Aantal participaties 124, Aantal posities 37 Bèta 0,99 Categorie Aandelen 91% Vastgoedaandelen 6% Liquiditeiten 3% Kosten Management fee 0,8% TER 1,2% Performance fee geen Overig Liquiditeit Benchmark Start Isin Bloomberg Lipper Morningstar wekelijks geen April 2013 NL DDEFARA NA F00000Q2B4 Uitgelicht: United Natural Foods Deze maand is het aandeel United Natural Foods aan de portefeuille toegevoegd. Deze groothandel in biologische producten is marktleider in de VS en Canada. Na de forse daling van de aandelenkoers dit jaar is het aandeel aantrekkelijk geprijsd. De investment case wordt verderop in het maandbericht behandeld. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze zijn verkrijgbaar op de website van DoubleDividend Management B.V. (www.doubledividend.nl). DoubleDividend Management B.V. is beheerder van DD Equity Fund en heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. De intrinsieke waarde is niet door een externe accountant gecontroleerd.

2 Ontwikkelingen in de markt De maand augustus 2015 gaat de boeken in als een ongekend onrustige maand op de financiële markten. De Europese aandelenmarkten moesten gemiddeld 8,5% prijsgeven op basis van de breed gespreide Eurostoxx 600 index. Ook de Amerikaanse S&P 500 index daalde met een stevige 6,3%. Voor Europese beleggers met posities buiten Europa waren de verliezen nog groter omdat de euro steeg ten opzichte van andere valuta waaronder de Amerikaanse dollar. Hoewel de verliezen fors waren, ook in historisch perspectief, was vooral de stijging van de beweeglijkheid (oftewel volatiliteit) extreem. De VIX index, ook wel de angstbarometer genoemd en de belangrijkste maatstaf voor de volatiliteit in de markt, steeg in enkele dagen van 13 tot boven de 40. De forse stijging van de volatiliteit bleef niet beperkt tot de aandelenmarkten. Ook de valuta- en grondstoffenmarkten lieten forse uitslagen zien. Een dergelijke volatiliteit doet denken aan de crisis van 2008/2009 en het hoogtepunt van de Eurocrisis in Over de oorzaken van de onrust hebben we al uitgebreid geschreven in onze extra nieuwsbrief van afgelopen week. Naast onrust over de groei in de opkomende markten in het algemeen en China in het bijzonder, spelen een mogelijke renteverhoging in de Verenigde Staten en de daling van de grondstoffenprijzen een rol. Ruim een week verder is duidelijk dat de forse bewegingen op de financiële markten vooralsnog aanhouden. De olieprijs heeft in enkele dagen een spurt omhoog gemaakt van bijna 30%. In de VS bleek de economie met 3,7% te zijn gegroeid, maar de productie groei in China viel weer tegen. In de loop van deze maand komt de FED bijeen, iets waar de markten erg naar uitkijken. De meeste analisten hebben hun verwachtingen voor een eventuele renteverhoging inmiddels bijgesteld en verwachten de eerste stap in december. Wij verwachten dat de Chinese overheid de situatie onder controle krijgt. De Chinese economie groeit nog steeds fors en de overheid beschikt over een flink aantal instrumenten om de groei te stimuleren. Wel is de betrouwbaarheid van de Chinese economische statistieken een probleem, dat bovendien niet eenvoudig is op te lossen. In andere opkomende markten waaronder Rusland en Brazilië is de situatie zorgwekkender. Voor wat betreft de renteverhoging in de VS verwachten we niet dat de FED op dit moment aan de onrust zal bijdragen. Een rentestijging in de VS is nodig en uiteindelijk onvermijdelijk, maar zal alleen gebeuren als de economie het toe laat. Binnen de economie en de financiële markten zoeken momenteel een flink aantal variabelen een nieuw evenwicht: de bodem van de groei in opkomende markten, het herstel in Europa, het pad van renteverhogingen in de VS en het functioneren van grondstoffenmarkten na de schalierevolutie. Bovendien blijven geopolitieke spanningen naar verwachting een prominente rol spelen. De markt heeft op dit moment moeite alle informatie en scenario s in te prijzen hetgeen leidt tot flinke volatiliteit. We verwachten dat deze bewegelijkheid aanhoudt totdat het nieuwe evenwicht is gevonden, maar per saldo is voor de lange termijn belegger het risico rendementsperspectief door de recente koersdalingen verbeterd. Ontwikkelingen in de portefeuille Ten opzichte van de wereldwijde aandelenmarkt liet DDEF een vergelijkbaar rendement zien. Klassieke defensieve aandelen als Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Unilever, Novartis en Unibail-Rodamco boden de portefeuille afgelopen maand weinig bescherming. Op zich is dat een patroon dat vaker voorkomt aan het begin van een correctie aangezien doorgaans alles wordt verkocht. Ook zitten we over het algemeen in de meer liquide namen. Daar waar liquiditeit is wordt verkocht! Daarnaast daalde de dollar ten opzichte van de euro, waardoor er bovenop een koersverlies ook een negatief valuta resultaat werd geboekt.

3 Per saldo behaalden maar twee aandelen een positief rendement. Grand Vision steeg met 2,3% als gevolg van zeer sterke cijfers en ook United Natural Foods sloot de maand nipt positief af. Aan de andere kant stonden banken als ANZ en Standard Chartered flink onder druk. Ook Johnson Controls en CSX moesten terrein prijsgeven. Tabel: top 5 rendement en bijdrage aan resultaat (in EUR) Top 5 hoogste bijdrage Top 5 laagste bijdrage Rendement Bijdrage Rendement Bijdrage Grand Vision (NL) 2,3% 0,1% ANZ Bank (AUS) -18,7% -0,5% United Natural Foods (VS) 1,4% 0,0% Johnson Controls (VS) -11,0% -0,4% ASML (NL) -3,9% 0,0% CSX corp (VS) -13,2% -0,4% Unilever (NL) -11,8% 0,0% Standard Chartered (VK) -23,4% -0,4% Ebay (VS) -5,0% -0,1% Medtronic (VS) -9,1% -0,4% /Bloomberg Portefeuille wijzigingen Gedurende de maand is de kaspositie teruggebracht van 7% naar 3%. We hebben van de koersdalingen gebruikgemaakt door een aantal posities te vergroten en twee nieuwe bedrijven aan de portefeuille toe te voegen. Fundamentele factoren blijven de invulling van de portefeuille sturen en onze blik is gericht op de lange termijn. Volatiliteit biedt dus zeker ook kansen met onze strategie. De posities in Procter & Gamble, Henkel, Unilever en ebay zijn verhoogd. De posities in Unilever en Henkel waren aan het begin van het jaar afgebouwd. Het huidige niveau zien we weer als een interessant instapmoment. Het aandeel ASML is opnieuw aan de portefeuille toegevoegd. ASML zat al eens in portefeuille. Ook hiervoor geldt dat we de huidige koers als een interessant instapmoment zien. Geheel nieuw is het aandeel United Natural Foods, een Amerikaanse groothandel in biologische producten. Het aandeel staat al vanaf het begin van het fonds op onze lijst, maar de prijs was steeds te hoog, tot de recente prijsdaling. De posities in Nestle en Unibail-Rodamco zijn gedurende de maand wat afgebouwd. Als gevolg van de recente aankopen zijn Henkel en Procter & Gamble nieuw in de top 10 van grootste holdings. Tabel: top 10 Holdings (naar weging) in portefeuille per einde maand Onderneming en weging Google (VS) 5,0% IBM (VS) 3,8% Johnson & Johnson (VS) 4,0% Becton Dickinson (VS) 3,7% Mastercard (VS) 4,0% Johnson Controls (VS) 3,5% Henkel (Dui) 3,9% HCP (VS) 3,5% Medtronic (VS) 3,9% Procter & Gamble (US) 3,5% Portefeuille karakteristieken De tabel hieronder geeft de belangrijkste kenmerken van de aandelenportefeuille van DDEF weer. De VAR (Value At Risk) geeft het maximale verlies in een jaar van de portefeuille weer op jaarbasis met 95% zekerheid op basis van Monte Carlo simulatie. De tracking error geeft de verwachte standaard deviatie van het rendement op de portefeuille ten opzichte van de wereldwijde aandelenmarkten (ishares MSCI World).

4 Tabel: Kenmerken portefeuille DDEF per einde maand Waardering Risico Koers/Winst huidig 18,9 Bèta (raw) 0,99 Koers/Winst verwacht 15,8 Schuld /EBITDA 2,6 EV/EBITDA verwacht 11,1 VAR (Monte Carlo, 95%, 1 jaar) 24,6% Dividendrendement verwacht 2,5% Standaarddeviatie 16,3% Price/ cashflow verwacht 12 Tracking error (vs MSCI world) 3,3% /Bloomberg Spreiding over landen en sectoren De weging naar landen en sectoren is een uitkomst van de selectie van de individuele aandelen. We sturen niet actief op landen- of sectorwegingen. Wel wordt vanuit risicoperspectief gekeken of bepaalde landen en/of sectoren niet een te zware weging in de portefeuille hebben. Het doel is een breed gespreide portefeuille van duurzame en defensieve kwaliteitsaandelen. Tabel: Spreiding portefeuille DDEF per einde maand Spreiding: GICS Sectors Spreiding: Thuisland Information Technology 27,2% Australië 3,2% Energy 3,1% Brazilië 0,7% Materials 8,6% Duitsland 14,1% Consumer Staples 12,4% Frankrijk 4,4% Financials 10,0% Ierland 3,9% Consumer Discretionary 11,9% Nederland 4,6% Industrials 10,6% Verenigd Koninkrijk 9,3% Health care 15,7% Verenigde Staten 54,0% Zwitserland 5,6% Liquiditeiten 3,2% Liquiditeiten 3,2% /Bloomberg Naast de traditionele verdeling op basis van sector en thuisland hebben we een onderverdeling van de portefeuille gemaakt naar regio op basis van de onderliggende omzet van de ondernemingen in portefeuille. Tabel: Spreiding portefeuille op basis van omzet van de ondernemingen Regio Verenigde Staten 39% Europa 25% Opkomende markten 24% Overig/onbekend 11% Liquiditeiten 3% Spreiding van oplossingen op duurzaamheid Naast een financieel rendement streeft het DDEF ook naar een maatschappelijk rendement. Alleen ondernemingen die voorop lopen in duurzaamheid komen in aanmerking voor opname in de portefeuille. We beleggen met de overtuiging dat duurzaamheid een positieve bijdrage levert aan het risico/rendementsprofiel van een onderneming. Duurzaamheid gaat niet ten koste van het financieel rendement, maar gaat naar onze mening op de lange termijn gepaard met een lager risicoprofiel. DoubleDividend kwalificeert een onderneming als duurzaam wanneer deze onderneming een serieuze inspanning levert op de maatschappelijke trends klimaat, ecosysteem en welzijn en tevens een flinke positieve impact heeft. De tabel hieronder geeft een onderverdeling van portefeuille op basis van oplossingen op het gebied van duurzaamheid.

5 Tabel: Spreiding portefeuille oplossingen op duurzaamheid Trend Klimaat Reductie CO 2 uitstoot 27% Duurzame energie 10% Ecosysteem Reductie milieuschadelijke stoffen 7% Natuurlijke balans 15% Welzijn Volksgezondheid 28% Armoedebestrijding 9% Liquiditeiten 3% Uitgelicht: United Natural Foods United Natural Foods (UNFI) is deze maand nieuw toegevoegd aan de portefeuille. De onderneming is een groothandel in biologische producten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten in de VS en Canada. De onderneming is opgericht in de jaren 70 en uitgegroeid tot absolute marktleider in de VS. UNFI koopt haar producten van circa kleine lokale producenten en levert vooral aan supermarkten (zoals Whole Foods Market) en heeft daarnaast 13 eigen supermarkten. Investment Case Voordat een onderneming in aanmerking komt voor opname in portefeuille wordt deze beoordeeld op 5 hoofdpunten: 1. Duurzaamheid 2. Bedrijfsmodel en vooruitzichten 3. Track record 4. Balansstructuur en 5. Waardering. Alleen ondernemingen die op al deze 5 punten goed scoren komen worden gekocht. 1. Duurzaamheid UNFI presteert sterk op duurzaamheid doordat het zich volledig richt op de distributie van natuurlijke, biologische en fair trade producten. De onderneming besteedt ook veel aandacht aan energieefficiency, gebruik van duurzame energie en waterverbruik in de distributieactiviteiten. UNFI heeft een significante positieve impact op het behoud van ecosystemen door het distribueren van natuurlijke en biologische productie van voedsel, waarbij het gebruik van milieuschadelijke middelen als kunstmest en pesticiden wordt vermeden. UNFI Foundation stimuleert en ondersteunt traditionele boeren in de VS in het omschakelen naar biologische landbouw. In de distributieactiviteiten weet de onderneming de energie-efficiency te verhogen door de vloot van vrachtwagens zuiniger te laten rijden. De distributiecentra worden ontwikkeld op een zogeheten Gold LEED certificaat dat duidt op hoge energie-efficiëntie, laag watergebruik en het recyclen van (bouw)afval. Daarnaast produceert het bedrijf duurzame energie met zonnepanelen op de distributiecentra en koopt het duurzame elektriciteit in (samen 12% van het totale energiegebruik). UNFI groeit stevig in omzet en de totale CO 2 uitstoot van de eigen activiteiten stijgt, maar de CO 2 uitstoot per omzet is sinds 2011 gedaald met 18%. Dit geldt ook voor het waterverbruik, dit is per omzet gedaald met 20%. 2. Bedrijfsmodel en vooruitzichten De markt voor biologische producten is groot en groeit sterk. United Natural Foods is marktleider en is daarmee optimaal gepositioneerd om van deze groei te profiteren. De concurrentie is erg gefragmenteerd. Bovendien is het fijnmazige distributienetwerk met leveranciers en klanten moeilijk te kopiëren. De marges in de groothandel zijn niet heel hoog, maar wel stabiel.

6 3. Track record United Natural Foods heeft een zeer sterk track record. De omzet is gestegen van ruim USD 1 miljard in 2002 naar bijna USD 8 miljard nu. De winst per aandeel is gegroeid met gemiddeld 12% over afgelopen 10 jaar. Sinds de beursnotering is in elk jaar winst gemaakt. 4. Balansstructuur United Natural Foods beschikt over een sterke balans met een schuld van minder dan 2 keer de bruto winst. De schuld is de afgelopen jaren wel wat gestegen, maar nog steeds laag in relatie tot de winst. 5. Waardering De waardering van het aandeel UNFI was de reden dat we het aandeel niet eerder hebben gekocht. Over de afgelopen 10 jaar schommelde de koerswinstverhouding tussen de 20 en 30 keer. Dat is een waardering die op lange termijn niet houdbaar is. Op dit moment handelt UNFI op circa 17 keer de huidige winst en minder dan 15 keer de verwachte winst in Gezien de groeivooruitzichten is dat wat ons betreft aantrekkelijk. Het DoubleDividend Team

DD Equity Fund Bridging financial and social return

DD Equity Fund Bridging financial and social return DD Equity Fund Bridging financial and social return Maandbericht: juli 2015 Profiel Het DD Equity Fund (DDEF) belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van kwaliteitsondernemingen die voorop lopen

Nadere informatie

DD Equity Fund Bridging financial and social return

DD Equity Fund Bridging financial and social return DD Equity Fund Bridging financial and social return Maandbericht: februari 2015 Profiel Het DD Equity Fund (DDEF) belegt in een wereldwijd gespreide portefeuille van kwaliteitsondernemingen die voorop

Nadere informatie

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return

DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return DD Property Fund N.V. Bridging financial and social return Maandbericht: juli 2015 Profiel DD Property Fund N.V. (DDPF) is een duurzaam vastgoedaandelenfonds met een focus op Europa. Het fonds heeft een

Nadere informatie

DoubleDividend Equity Fund. een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam

DoubleDividend Equity Fund. een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam DoubleDividend Equity Fund een fonds voor gemene rekening gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE DECEMBER 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Performance at the end of December 2014 (gross of Last Last Last Last Since December Last 3M YTD

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE SEPTEMBER 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Bruto rendement (%) Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Sinds dec YTD maand 3M 12M

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Beleggen in smallcaps onder Solvency II Beleggingen in staatsobligaties: de fundamentele-indexmethode

Beleggen in smallcaps onder Solvency II Beleggingen in staatsobligaties: de fundamentele-indexmethode Kempen Insight pril 212 Beleggen in smallcaps onder Solvency II Beleggingen in staatsobligaties: de fundamentele-indexmethode Voorwoord In de vorige Kempen Insight (november 211) beschreven wij de onevenwichtigheden

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE MAART 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Afgelopen Bruto rendement (%) YTD maand 3M 12M 24M* 36M* 60M* BNP Paribas OBAM N.V. 3.24 17.70 17.70

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE AUGUSTUS 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Sinds dec Bruto rendement (%) YTD maand 3M 12M

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014

Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Kwartaalrapportage Q1 2014 Volendam, 17 april 2014 Care IS Toelichting rendement Inleiding In de tabel hiernaast worden de rendementen van de Care IS modelportefeuilles over het eerste kwartaal van 2014

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen:

Jaarbericht 2014. Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Jaarbericht 2014 Intereffekt Investment Funds N.V. (opgezet volgens een zogenaamde paraplustructuur) Aandelenfondsen: Intereffekt Global Frontier High Dividend Equity Intereffekt Frontier Vietnam Intereffekt

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM

Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Triodos SICAV I Jaarverslag 2012 TLIM Maatschappelijk verantwoord beleggen maatschappelijk verantwoord beleggen is rechtstreeks investeren in duurzame ondernemingen, en daarnaast beleggen in beursgenoteerde

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers MAANDRAPPORTAGE AUGUSTUS 2015 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement Sinds Afgelopen Laatste Laatste Laatste Laatste Laatste Bruto rendement (%) YTD aanvang, maand 3M

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV

FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV FINANCIEEL VERSLAG OVER 2014 HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV... 3 VERKLARING BEWAARDER BANK OF

Nadere informatie

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken

Samenvatting. Insinger de Beaufort Beleggingsvisie juli 2015. George Raven. Jan Wirken voor staatsobligaties die wij de afgelopen maanden zagen, was volgens de statistische risicomodellen die banken gebruiken vrijwel onmogelijk.,, George Raven Jan Wirken Insinger de Beaufort Beleggingsvisie

Nadere informatie

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust?

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Kwartaal Focus 3 e kwartaal 2015 Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Het afgelopen kwartaal stond vooral in het teken van de beslissing van de Fed over de langverwachte renteverhoging en de

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie