de#goudse Doorlopende Reis Polis Particnlier Jnhoudsopgave Goudse Verzekering Maatschappij N.V. Postbus MA Gouda, Nederland Tel.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de#goudse Doorlopende Reis Polis Particnlier Jnhoudsopgave Goudse Verzekering Maatschappij N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel."

Transcriptie

1 Goudse Verzekering Maatschappij N.V. Postbus MA Gouda, Nederland Tel. (0182) de#goudse -VEEZEKEERNGENormuliernr Doorlopende Reis Polis Particnlier Jnhoudsopgave u) 9 Dekkingsoverzicht Algemeen At?ikel Begripsomschrijvingen Grondslag van de verzekering Verzekeringsgebied Verzekeringsperiode Duur en van de verzekering Premie Algemene uitsluitingen Verplichtingen van de verzekerde bij schade, ziekte o ongeval Verschillende verzekeringen bii de Goudse Andere verzekeringen Herziening van de premie Vervaltermijn Adres Privacyreglement Klachtenregeling 16 Toepasselijk recht Rubriek 1 Bagage Artikel 17 Begripsomschrijvingen 18 Dekking 19 Extra dekking 20 Eigen risico 2 1 Schadevergoeding 22 Uitsluitingen Rubriek 2 Geneeskundige kosten Artikel 23 Begripsomschrijvingen 24 Dekking 25 Eigen risico 26 Uitsluitingen bladzijde 2 Rubriek 3 Buitengewone kosten bladzijde 9 Artikel 27 Begripsomschrijvingen bladzijdr 4 28 Dekking 29 Uitsluitingen c bladzijde 7 bladzijde 8 Rubriek 4 Ongevallen Artikel 30 Dekking Rubriek 5 Rechtsbijstand Artikel 31 Begripsomschrijvingen 32 Dekkingsperiode 33 Dekking 34 Schaderegeling 35 Uitsluitingen 36 Verplichtingen Rubriek 6 Annuleringskosten Artikel 37 Begripsomschrijvingen 38 Verzekeringsperiode 39 Dekking 40 Schadevergoeding 41 Uitsluitingen 42 Verplichtingen Rubriek 7 Automobilistenhulp Artikel 43 Begripsomschrijvingen 44 Geldigheidsduur 45 Verzekeringsgebied 46 Dekking 47 Uitsluitingen 48 Verplichtingen 49 Voorschotten 50 Aanvragen vergoedingen bladzijde 11 bladzijde 12 bladzijde 13 bladzijde 14 Neem deze verzekeingspapieren mee op reis, want bij shade o ongeval (U kunt ze in uw mapje met reisdocumenten voegen). zijn ze onmisbaar!

2 Dekkingsoverzicht Doorlopende Reis Polk Particulier Dekkingsoverzicht Maximale aaneengesloten reisduur Dekkingsgebied Winter-/Onderwatersport (ook in Nederland) Avontuurlijke sporten Economy Class Comort Class Royal Class 45 dagen 90 dagen 120 dagen Europa/wereld * wereld wereld n.v.t. acultatie * standaard n.v.t. acultatie * standaard oo,- 1 oo,- Verzekerde bedraqen ** Rubriek 1 Bagage 4.000, ,- 1 o.ooo,- Eigen risico per gebeurtenis 200,- 1 Maximaal per jaar voor alle verzekerden tezamen 600,- 250,- 250,- Maximaal voor: oto-, ilm, beeld- en geluidsapparatuur, optische- en muziekinstrumenten (spel)computers, notebooks, elektronische agenda s, bont, suede en lederen kleding en andere kostbaarheden met bijbehorende accessoires (tele)communicatie-apparatuur sieraden horloges Voor bovenstaande kostbaarheden geldt een maximum bedrag per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen Rubriek 2 Geneeskundige kosten Eigen risico per gebeurtenis 200,- n.v.t. n.v.t. Maximaal per jaar voor alle verzekerden tezamen 600,- n.v.t. n.v.t. geneeskundige kosten bulten Nederland nabehandelingskosten binnen Nederland t.g.v. een ongeval in het buitenland ,- 2. tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval 1.ooo,- 1.ooo,- spoedeisende tandheelkundige hulp verzendkosten dringend noodzakelijke medlcijnen Bedragen in Nederlandse guldens. geld en geldswaardige papieren, met een maximum bedrag per jaar voor alle verzekerden tezamen auto-geluidsapparatuur met uitsluitend accu-aansluiting, autogereedschap, sneeuwkettingen en reserve-onderdelen voor vervoermiddelen (waaronder uitsluitend te verstaan: V-snaar, bougies, bougiekabels, verdeelkap, contactpunties en lampen) rijbewijzen, kentekenbewijzen, kentekenplaten, paspoorten, toeristenkaarten, reisbiljetten en andere reisdocumenten brillen, zonnebrillen, contactlenzen, prothesen, tandbeugels, hoorapparaten ietsen, iets- en surimperialen, surmateriaal, kano s en opvouwbare- o opblaasbare boten (de voortstuwingsinstaltie is niet gedekt) kinder-, wandel- en invalidewagens goederen die tijdens de reis zijn aangeschat op reis meegenomen geschenken ,- 400,- 600,- 1.ooo,- 400,- 600,- 1.ooo,- 400,- 600,- 1.ooo, , ,- 250,- 1.ooo, ,- 1.ooo,- 400,- 750,- 750,- 750,- 750,- 750,- 1.ooo,- 1.ooo,- 1.ooo,- 1.ooo,- 1.ooo,- Extra dekking indien winter-, onderwater- en avontuurlijke winter-, onderwater- en avontuurlijke sportuitrusting kosten huur vervangend materiaal niet gebruikte lessen door ziekte o ongeval sporten zijn meeverzekerd: n..v.t ,- 300,- 300, ,- Boven de verzekerde som komen voor vergoeding in aanmerking: schade aan (goederen in) logiesverblijven (eigen risico SO,- per gebeurtenis) verlies kluissleutel noodzakelijk aan te schaen vervangende kleding en toiletartikelen, met een maximum bedrag per gebeurtenls voor alle verzekerden tezamen 750,- 1.ooo,- 250,- 250,- 1.ooo,- 750,- 750,- 1.

3 Rubriek 3 Buitengewone kosten repatrieringskosten per ambulancevliegtuig transportkosten stoelijk overschot naar Nederland opsporings- en reddingskosten extra reiskosten extra verblijkosten telecommunicatiekosten per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen Voor uitsplitsing van (overige) maxima, zie polisvoorwaarden Economy Class Comort Class 1 o.ooo,- 75,- p.d./ max. 14 dgn 200,- 300,- Roval Class 400,- Rubriek 4 Ongevallen bij overlijden , , ,- - kinderen tot 16 jaar en personen van 70 jaar en ouder 5.000, ,- - motor-, scooterrisico en (indien meeverzekerd) avontuurlijke sporten 5.000, ,- bij blijvende invaliditeit , , ,- - personen van 70 jaar en ouder 5.000, ,- - motor-, scooterrisico en (indien meeverzekerd) avontuurlijke sporten 5.000, ,- Rubriek 5 Recbtsbijstand binnen Europa buiten Europa n.v.t. n.v.t. 1 o.ooo,- 1 o.ooo,- Rubriek 6 Annuleringskosten (acultatie) annuleringskosten, vertreks-/aankomstvertraging, voortijdige terugkeer, met een maximum bedrag per reis voor alle verzekerden tezamen ,- 1 o.ooo, , ,- Rubriek 7 Automobilistenhulp (acultatie) n.v.t zie voorwaarden zie voorwaarden * Zie het polisblad voor de door u gekozen dekking ** De verzekerde bedragen zijn vermeld in Nederlandse guldens en per gebeurtenis tenzij anders vermeld. gelden per persoon, Bedragen in Nederlandse guldens.

4 Voorwaarden van verzekering Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 De Goudse Goudse Verzekering Maatschappij N.V 1.2 Verzekeringnemer Degene die de verzekering met de Goudse is aangegaan 1.3 Verzekerde(n) De op het polisblad vermelde perso(o mits deze zijn/hun vaste woonplaats in Nederland heet/hebben en ingeschreven is/zijn in een Nederlands bevolkingsregister. Het/de op het polisblad vermelde ongehuwde inwonende en uitwonende studerende kind(eren) is/zijn meeverzekerd tot de leetijd van 27 jaar. 1.4 Familieleden in de eerste en de tweede graad 1 e graad: echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner, (schoon)ouders, kinderen, schoonzonen, -dochters en degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont; 2e graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, grootouders en kleinkinderen; o van degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont. 1.5 Motorrijtuig Een van een Nederlands kentekenbewijs voorzien personenmotorrijtuig, mits het besturen daarvan is toegestaan met een rijbewijs A o B en waarmee vanuit Nederland de reis wordt gemaakt. Zie verder artikel 28.4 en Rubriek TravelCare De alarmcentrale die namens de Goudse de hulpverlening verzorgt in het buitenland. Teleoonnummer * * internationaal toegangsnummer, per land verschillend. 1.7 Gebeurtenis Een voorval o reeks voorvallen die met elkaar verband houden en die dezelde schadetoebrengende oorzaak hebben. 1.8 Uitkering Vergoeding van schade, kosten o verliezen, uitkerrng bij ongeval o, indien dit valt onder de dekking, verlenen van rechtsbijstand. 1.9 De onder 1 Sporten.I 0, 1.l 1 en 1.I2 genoemde sporten Dekking Bij Economy Class zijn winter-, onderwater- en avontuurlijke sporten uitgesloten; bij Royal Class standaard gedekt. De sportdekking voor de Comort Class is ahankelijk van de door verzekeringnemer gekozen opties. Deze staan vermeld op het polisblad. De dekking voor Sporten geldt voor de rubrieken Bagage, Geneeskundige kosten, Buitengewone Kosten, Ongevallen en Rechtsbijstand. De dekking geldt voor verzekerden tot de leetijd van 70 jaar Wintersport Elke van sneeuw o ijs ahankelijke sport. Onder de wintersportdekking vallen sporten die uitgeoeend worden op normale, geprepareerde pistes o ijsbanen, met uitzondering van de onder 1.12 genoemde wintersporten o andere wintersporten die een groter risico met zich meebrengen. Voor langlauen is geen wintersportdekking noodzakelijk. Extra dekking Onder de wintersportdekking valt ook het uitoeenen van de skisport in Nederland op binnen- o buitenskibanen en het vervoer van en naar de plaats waar de skisport wordt uitgeoeend Onderwatersport Sporten die onder water plaatsvinden, waarbij gebruik gemaakt wordt van zuurstoapparatuur. Extra dekking Onder de onderwatersportdekking valt ook het uitoeenen van de duiksport in Nederland en het vervoer van en naar de plaats waar de onderwatersport wordt uitgeoeend Avontuurlijke sporten De navolgende met name genoemde Bergsporten Abseilen, cavetochten, rotsklimmen en speleologie. Het van bergtochten anders dan over wegen en/o terreinen die zonder bezwaar ook voor ongeoeenden begaanbaar zijn. Watersporten Branding kanovaren, hydrospeeden, van zeekanoen), kajakken, vlotvaren, wildwatervaren. Vliegsporten Ballonvaren, deltavliegen, hanggliding, paragliding, parachutespringen, parapente, parasailing, ultra-lightvliegen en zeilvliegen. Overige Sporten Mountainbiken buiten daarvoor bestemde paden o wegen, tokkelen, survival tochten en adventure parcoursen. Wintersport (alleen van toepassing als er ook wintersportdekking is) Biathlon, bergtochten, gletsjerskien, gletsjertochten, paragliding, rodelen, skibob, skiguiding, ski-joring, skizeilen, sneeuwscooteren, surskien, tourskien en ijszeilen. Artikel2 Grondslag van de verzekerin g De door o namens verzekeringnemer aan de Goudse verstrekte inlichtingen en gedane verklaringen, in welke vorm dan ook, vormen de grondslag van deze verzekeringsovereenkomst. Artikel3 Verzekeringsgebied sporten: maken kanoen (met uitzondering raten, waterskien en De verzekering geldt voor reizen en verblij in het gekozen gebied zoals vermeld op het polisblad en/o dekkingsoverzicht: _ Europa, waaronder ook wordt verstaan de eilanden in en de landen rondom de Middellandse Zee, Madeira, de Canarische Eilanden en de Azoren; o _ wereld.

5 In Nederland is de verzekering alleen van toepassing, als sprake is van een meerdaagse reis en het boekings- o reserveringsormulier kan worden overgelegd. lndien winter- en onderwatersport zijn meeverzekerd bestaat er dekking in Nederland zoals omschreven in artikel 1.10 en 1.I 1. Niet onder de dekking in Nederland vallen woon-, werkverkeer, amiliebezoeken en recreatiebezigheden, zoals een dagje naar een avonturenpark, het strand o een stad. Artikel4 Verzekeringsperiode De verzekering biedt dekking vana het moment dat verzekerde het vaste woon- o verblijadres in Nederland verlaat om een recreatieve reis te ondernemen. De dekking eindigt bij terugkeer in Nederland op het vaste woon- o verblijadres o eerder zodra verzekerde weer deelneemt aan het woon- en/o werkverkeer. De risicodekking geldt voor de maximaal aaneengesloten reis- duur zoals vermeld op het dekkingsoverzicht en wordt opge- schort zodra een reis o verblij langer duurt dan deze reisduur. Artikel 5 Duur en beeindiging van de verzekering 5.1 Duur verzekering De verzekering is aangegaan voor een periode zoals op het polisblad is omschreven en wordt daarna telkens stilzwijgend voor een gelijke periode verlengd. 5.2 Einde verzekering De verzekering eindigt: a. door opzegging door verzekeringnemer per de op het polisblad genoemde contractvervaldatum, mits de opzegging schritelijk aan de Goudse geschiedt en daarbij een termijn van tenminste drie maanden in acht wordt genomen; b. door opzegging door de Goudse per de op het polisblad genoemde contractvervaldatum mits de opzegging schritelijk geschiedt en daarbij een termijn van ten minste drie maanden in acht wordt genomen; c. door schritelijke opzegging door de Goudse: - binnen dertig dagen nadat de Goudse heet kennisgenomen van een gebeurtenis die tot een verplichting tot uitkering kan leaden; _ binnen dertig dagen nadat de Goudse een schade heet uitgekeerd dan wel agewezen die betrekking heet op deze verzekering; - indien een verzekerde naar aanleiding van een gebeurtenis met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heet gegeven; In deze gevallen eindigt de verzekering op de datum die in de opzeggingsbrie wordt genoemd. De Goudse zal in deze gevallen een opzeggingstermijn in acht nemen van tenminste 14 dagen. d. als verzekeringnemer niet akkoord gaat met de wijzigingen op grond van artikel De verzekering eindigt automatisch op het tijdstip waarop verzekeringnemer zijn eitelijke domicilie buiten Nederland heet. In dit geval zal restitutie van een evenredig deel van de betaalde premie plaatsvinden. Artikel 6 Premie 6.1 Premiebetaling De verzekeringnemer dient de premie, de kosten en eventueel verschuldigde assurantiebelasting vooruit te betalen uiterlijk op de dertigste dag nadat deze verschuldigd worden. 6.2 Niet ((tijdige) betaling lndien de verzekeringnemer het geheel o een gedeelte van het verschuldigde bedrag weigert te betalen, dan wel de in artikel 6.1 gestelde termijn van dertig dagen verstrijkt zonder dat het verschuldigde is betaald, wordt de dekking opgeschort. Een nadere ingebrekestelling door de Goudse is daarvoor niet vereist. De opschorting wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het tijdvak waarover het totaalbedrag verschuldigd is. De verzekeringnemer dient het verschuldigde alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop het verschuldigde door de Goudse is ontvangen en aangenomen. Gedurende de schorsingstermijn is geen uitkering verschuldigd. 6.3 Terugbetaling Bij tussentijdse opzegging wordt de premie naar billijkheid verminderd en worden administratiekosten in rekening gebracht. lndien de beeindiging het gevolg is van het opzettelijk misleiden van de Goudse zal geen terugbetaling van premie plaatsvinden. Artikel 7 Algemene uitsluitingen Deze verzekering biedt geen dekking voor schaden, kosten o ongevallen die direct o indirect het gevolg zijn van o ontstaan zijn door: I. gewapend conlict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De deinities van deze zes vormen van molest zijn gedeponeerd door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 op de griie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag onder nummer 136/1981; 2. een reis die ondernomen wordt waarbij bij de aanvang bekend is dat voor de reisbestemming een negatie reisadvies geldt; 3,atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de reactie is ontstaan; 4. het plegen o medeplegen van een misdrij door verzekerde, bij opzet van verzekerde o diegene, die belang heet bij de uitkering, zelmoord en zeldoding, grove roekeloosheid o grove nalatigheid, het deelnemen aan ruzies, vechtpartijen o waagsi.ukken (tenzij bij een reddingspoging van een menseno dierenleven), gebruik van alcoholhoudende dranken, bedwelmende, opwekkende o soortgelijke middelen (waaronder ook wordt verstaan hard- en sotdrugs); 5,vrijheidsbeperking, behalve in geval van vliegtuigkaping o deportatie, inbeslagneming en/o verbeurdverklaring; 6. de uitoeening van beroepswerkzaamheden; 7. het beoeenen van winter-, onderwater- o avontuurlijke sporten indien deze niet zijn verzekerd; 8:vecht- en zelverdedigingssporten, rugby, snelheids-, wedstrijdsporten (anders dan Gasterennen) o andere sporten die een meer dan normaal risico met zich meebrengen, zoals bungee jumping, ijsklimmen o zeezeilen. 9. het zonder proessionele begeleiding uitoeenen van avontuurlijke sporten als dit gezien de ervaring van verzekerde en de aard van de sport wel vereist is.

6 De verzekerde verliest het recht op uitkering, indien hij ten aanzien van enig onderdeel van de claim en/o ten aanzien van omstandigheden waaronder het evenement plaatsvond: 1. onjuiste gegevens verstrekt; en/o 2. gegevens verzwijgt, waarvan hij wist o kon weten dat deze voor de Goudse bij haar beoordeling van belang konden zijn. Artikel8 Verplichtingen van verzekerde bij schade, ziekte o ongeval De verzekerde is verplicht: 1.a. in geval van vermissing o diestal van bagage onmiddellijk aangite te doen bij de politie ter plaatse. Is aangite ter plaatse niet mogelijk, dan moet dit bij de eerstvolgende gelegenheid worden gedaan; b.de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na het einde van de reis bij de Goudse te melden. Het bewijs van aangite, nota s, bewijsmiddelen en alle gegevens die van belang zijn omtrent de aard van de schade en de omstandigheden waaronder zij is ontstaan aan de Goudse te verstrekken; c. in geval van beschadiging, tijdens het vervoer door derden, aangite te doen bij de verantwoordelijke vervoerder (per- soneel van luchtvaartmaatschappijen, busonderneming, scheepvaartmaatschappij), de hoteldirectie o de reisleiding en hiervan het bewijs aan de Goudse te overleggen; d. bij ontvangst van de schadevergoeding alle rechten op het gestolene, verlorene o vermiste over te dragen aan de Goudse. 2. bij ziekte o ongeval mee te werken aan een zo spoedig mogelijk herstel en aan elk door de Goudse verlangd medisch onderzoek, dan wel observatie in een door haar aangewezen inrichting, een en ander voor rekening van de Goudse. 3,voora met de alarmcentrale TravelCare contact op te nemen: a. als repatriering per ambulancevlucht dient plaats te vinden; b. bij ziekenhuisopname in het buitenland. In geval van overlijden van verzekerde door een ongeval zijn de belanghebbenden verplicht: a. direct hiervan de Goudse, o bij verblij in het buitenland TravelCare, in kennis te stellen. In ieder geval zo tijdig dat de Goudse voor de teraardebestelling o crematie een onderzoek kan instellen; b.een uittreksel uit de overlijdensregisters van de burgerlijke stand aan de Goudse te overleggen; c. een door de Goudse aangewezen geneeskundige in de gelegenheid te stellen een onderzoek naar de doodsoorzaak te verrichten en de Goudse te machtigen tot het nemen van alle hiervoor nodige maatregelen. Bij het niet nakomen van de in dit artikel genoemde verplichtingen vervalt elk recht op uitkering, tenzij de belanghebbende aantoont dat daardoor de belangen van de Goudse in geen enkel opzicht zijn geschaad. Artikel9 Verschillende verzekeringen bij de Goudse lndien voor een verzekerde bij de Goudse verschillende zekeringen voor dezelde reis zijn agesloten kan tot ten ste de navolgende bedragen worden uitgekeerd: , , ,- reisver- hoog- Bagage Kostbaarheden Geld en geldswaardige papieren Ongevallen: overlijden - tot 16 jaar _ van 16 tot 70 jaar - 70 jaar en ouder _ motor-/scooterrisico en avontuurlijke blijvende invaliditeit - 70 jaar en ouder - motor-/scooterrisico en avontuurlijke Ongevallen t.g.v. winter- en onderwatersport: overlijden - tot 16 jaar _ van 16 tot 70 jaar blijvende invaliditeit tot 70 jaar Artikel 10 Andere verzekeringen sporten sporten Als blijkt dat de door deze reisverzekering gedekte kosten en/o schade(n) ook op (een) andere polis(sen), al dan niet van oudere datum, is/zijn gedekt o daarop zou(den) zijn gedekt als deze reisverzekering niet zou hebben bestaan, loopt deze reisverzekering slechts als excedent boven de dekking die op de andere polis(sen) is verleend o zou zijn verleend als deze reisverzekering niet zou hebben bestaan. Uitdrukkelijk - en onverminderd het bovenstaande - wordt bepaald dat voorzover onder de hierboven genoemde andere verzekering(en) o een andere (wettelijke) voorziening aanspraak kan worden gemaakt (o bij gebreke van onderhavige verzekering zou kunnen worden gemaakt) op vergoeding van ziektekosten deze reisverzekering een subsidiair karakter heet. Onder deze reisverzekering wordt daarom uitsluitend dekking verleend voor kosten die niet verzekerd zijn onder een ziektekostenverzekering o voorziening, dan wel kosten die niet worden vergoed vanwege een eigen risico. Artikel 11 Herziening van de premie De Goudse heet het recht de premie en/o voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep dan heet de Goudse het recht de premie en/o voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen de in de mededeling genoemde termijn schritelijk het tegendeel heet bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum die in de mededeling door de Goudse is genoemd. De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien: a. de wijziging van de premie en/o voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen o bepalingen; b. de wijziging een verlaging van de premie en/o een uitbreiding van de dekking inhoudt , , , , , , , , , ,- 6

7 Artikel 12 Vervaltermijn Heet de Goudse ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de polis een deinitie standpunt ingenomen, hetzij door een (aanbod van) betaling bij wijze van inale adoening, hetzij door het awijzen van de vordering, dan vervalt na 12 maanden, te rekenen vana de dag waarop de rechthebbende o zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, iedere aanspraak op de Goudse terzake van het schadegeval. Artikel 13 Adres Kennisgevingen door de Goudse aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij de Goudse bekende adres o aan het adres van de tussenpersoon, door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. Artikel 14 Privacyreglement De door verzekeringnemer verstrekte en/o nog te verstrekken gegevens kunnen worden opgenomen in het door de Goudse aangehouden clientenbestand. Hierop is een privacyreglement van toepassing. Artikel 15 Klachtenregeling Klachten verbandhoudend met deze verzekering kunnen worden voorgelegd aan de directie van de Goudse en/o aan de volgende instanties: - Ombudsman Schadeverzekering Postbus AN DEN HAAG _ Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrij Postbus AN DEN HAAG Artikel 16 Toepasselijk BAGAGE Artikel 17 Begripsomschrijvingen In deze rubriek wordt verstaan onder: Recht Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing RUBRIEK Geld Contant geld en geldswaardig papier, waaronder begrepen een chipkaart. De dekking geldt eveneens ten aanzien van cheques en girobetaalkaarten met eventuele bijbehorende passen en/o creditcards indien elders geen o geen volledige vergoeding wordt verleend Reisdocumenten Paspoorten, rijbewijzen, kentekenbewijzen, visa, identiteitsbewijzen en reisbescheiden bestemd voor de betreende reis Bagage De reisbagage die verzekerden bij aanvang van de reis voor eigen gebruik hebben meegenomen, dan wel de vooruit- o nagezonden bagage en/o persoonlijke eigendommen en tijdens de reis aangeschate artikelen Aanschawaarde Het bedrag dat nodig is geweest om de zaak aan te schaen 17.5 Taxatiewaarde De voora door een deskundige 17.7 Waardevolle zaken Waardevolle zaken zijn onder meer oto-, ilm-, beeld-, geluids-, (tele)communicatie-apparatuur, andere niet-genoemde opti- sche instrumenten, (spel)computers, notebooks, elektronische agenda s, sieraden, horloges, muziekinstrumenten, bont, suede en lederen kleding en andere kostbaarheden met bijbehorende accessoires Dagwaarde De waarde van de zaak onmiddellijk voor de gebeurtenis. Voor het bepalen van de dagwaarde wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke aanschawaarde o taxatiewaarde onder atrek van een redelijk bedrag wegens waardevermindering door ouderdom o slijtage. betaal Waardevolle papieren Waardevolle papieren zijn onder meer geld, cheques, pasjes en reisdocumenten Sportuitrusting De voor het uitoeenen van de in artikel 1.9, 1.10 en 1.11 genoemde sporten benodigde materialen (met inbegrip van skiboxen en -imperialen). Artikel 18 Dekking De Goudse vergoedt schade aan bagage door een van buiten komend onheil, inclusie verlies, diestal o vermissing. Voor bepaalde bagagestukken geldt een maximum vergoeding zoals aangegeven in het dekkingsoverzicht. lndien Sporten zijn meeverzekerd valt onder de dekking ook: 1. de sportuitrusting tot het maximum bedrag dat staat vermeld in het dekkingsoverzicht; 2. de kosten van huur van een sportuitrusting als tijdens de reis de eigen sportuitrusting uitvalt door breuk o diestal. De schade wordt vergoed tot het maximum bedrag dat staat vermeld in het dekkingsoverzicht; 3. vooruit betaalde maar nog niet gebruikte o niet volledig gebruikte lessen, passen en huur van sportuitrusting, als de verzekerde tijdens de verzekeringsperiode door ziekte o ongeval in het ziekenhuis wordt opgenomen o op medische indicatie: a. zijn vakantieverblij niet mag verlaten; b.voortijdig naar zijn woonplaats in Nederland dient terug te keren; De vergoeding vindt pro rata plaats over de niet genoten leso huurperiode. De schade wordt vergoed tot het maximum bedrag dat staat vermeld in het dekkingsoverzicht. Artikel 19 Extra dekking begrote waarde van de zaak. De Goudse vergoedt boven de verzekerde som: 1. a. schade aan logiesverblijven o goederen in logiesverblijven, stacaravans en tenten dienend als logiesverbij, die aan verzekerde in huur o gebruik zijn gegeven, voor zover deze voor rekening van een verzekerde belanghebbende als huurder o gebruiker zijn, tenzij sprake is van opzet o grove schuld tot het maximum verzekerd bedrag dat vermeld staat in het dekkingsoverzicht. Voor deze dekking geldt niet het standaard eigen risico, maar een eigen risico van 50,- per gebeurtenis. b. bij verlies van een kluissleutel, de kosten van vervanging

8 van de sleutel en/o het slot van een tijdens de reis gehuurde kluis tot het maximum bedrag dat vermeld staat in het dekkingsoverzicht. Z.vervangende kleding en toiletartikelen als dit noodzakelijk is door vertraagde aankomst van geregistreerde bagage op de vakantiebestemming tot het maximum bedrag dat vermeld staat in het dekkingsoverzicht. Voor de dekking sub 1 b en 2 geldt g&n eigen risico. Artikel 20 Eigen risico Voor de rubriek bagage geldt: 1.voor Economy Class een eigen risico van 200,- per gebeur- tenis met een maximum van 600,- per polis voor ieder verzekeringsjaar; 2.voor Comort en Royal Class een eigen risico van loo,- per gebeurtenis met een maximum van 250,- per polis voor ieder verzekeringsjaar. Artikel2 1 Schadevergoeding De Goudse vergoedt: - de aanschawaarde van zaken die niet ouder zijn dan een jaar en waarvan een bewijs van aankoop overgelegd kan worden; - de dagwaarde van zaken die ouder zijn dan een jaar en waarvan een bewijs van aankoop overgelegd kan worden; - herstelkosten tot maximaal de dagwaarde van beschadigde zaken die hersteld kunnen worden. De vergoeding zal nooit meer bedragen dan de oorspronkelijke aanschawaarde. De Goudse doet bij vergoeding van schade geen beroep op onderverzekering. Als binnen 3 maanden na het ontstaan van de schade de zaak teruggevonden wordt en verzekerde schadeloos gesteld is, is verzekerde verplicht de zaak terug te kopen indien deze nog niet opnieuw aangeschat is. De kosten van het verkrijgen van een politierapport c.q. bewijs van aangite worden vergoed tot een maximum van 50,- per verzekeringsjaar voor alle verzekerden samen. Artikel 22 Uitsluitingen De Goudse zal niet tot schadevergoeding overgaan als verzekerde niet de normale zorgvuldigheid in acht heet genomen tegen schade door diestal, verlies, vermissing o beschadiging van verzekerde zaken. Normale zorgvuldigheid Verzekerde moet zo zorgvuldig met zijn bagage - en in het bijzonder met waardevolle zaken en waardevolle papieren - omgaan en ervoor de meest veilige bewaarplaats benutten, dat diestal, verlies, vermissing o beschadiging zoveel mogelijk wordt voorkomen. Van normale zorgvuldigheid kan onder meer niet worden gesproken bij vervoer met een motorrijtuig: 1. als verzekerde waardevolle zaken en waardevolle papieren achterlaat in de auto, caravan/camper o motor; 2. als de overige bagage in de auto, caravan/camper o op de motor niet wordt opgeborgen in: a. een azonderlijke, agesloten koerruimte in een personenauto; b. een door een rolhoes, hoedenplank o andere daarmee gelijk te stellen deugdelijke voorziening agedekte koerlaadruimte in een personenauto met derde o vijde deur, waaronder ook wordt begrepen een stationcar; c. het interieur van een kampeerauto, bestelbus/-auto o caravan, waarbij van buitena geen zicht is op de goe- deren door een deugdelijke aangebrachte voorzie- nlng; d. een deugdelijk gemonteerde en agesloten bagagebox o motorkoer. 3. als verzekerde gedurende een overnachting handzaam in koers en tassen verpakte overige bagage niet naar het logiesverblij meeneemt; bij vervoer door een vervoersorganisatie: 4. als verzekerde tijdens een vlieg-, trein-, bus- o bootreis waardevolle zaken, waardevolle papieren, breekbare voorwerpen en medicijnen laat vervoeren als ruimbagage; bij verblij op de vakantiebestemming: 5. als verzekerde waardevolle papieren, waardevolle zaken en overige bagage onbeheerd achterlaat in een nietdeugdelijk agesloten ruimte. Voor alle situaties geldt dat geen recht op uitkering bestaat als verzekerde onder de gegeven omstandigheden niet de maatregelen getroen heet die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen en mogen worden ter voorkoming o beperking van schade. Veiligere maatregelen kunnen onder meer zijn het in een kluis bewaren van waardevolle zaken en waardevolle papieren. i Van de verzekering zijn uitgesloten: 1. handelsgoederen, monstercollecties, postzegels, munten, oto- o diacollecties, soortgelijke verzamelingen en waardepapieren; 2. schade aan uitsluitend opnamebuizen, video- en geluidskoppen van audiovisuele apparatuur; 3. gereedschappen, auto-accessoires, vaar-, voer- o rijtuigen, en de daartoe behorende accessoires, onderdelen en toebehoren met uitzondering van de in het dekkingsoverzicht genoemde voorwerpen; 4. schade door insecten, ongedierte, roo- o knaagdieren, slijtage, ouderdom o eigen gebrek en door geleidelijk werkende weersinvloeden; 5. andere schade dan aan de zaken zel; 6. verband houdend met o veroorzaakt door dieren van verzekerde (behalve in geval van een gebeurtenis als in artikel 24); 7. ontsieringen, krassen, deuken e.d. aan koers en reistassen, indien deze voor het daarvoor bestemde doel nog te gebruiken zijn. RUBRIEK 2 GENEESKUNDIGE KOSTEN Artikel23 Begripsomschrijvingen In deze rubriek wordt verstaan onder: 23.1 Geneeskundige kosten Kosten van geneeskundige behandeling gemaakt op grond van medische noodzaak voor: a. de honoraria van een behandelende erkende arts (waaronder niet wordt verstaan chiropractor, acupuncturist o alternatie genezer); b. de kosten van de door een arts voorgeschreven behandelingen en onderzoeken; 8

Aanvullende voorwaarden Continu Reis 2005

Aanvullende voorwaarden Continu Reis 2005 Aanvullende voorwaarden Continu Reis 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Aritkel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Begripsomschrijvingen Grondslag van

Nadere informatie

Aflopende Reis- en Annuleringskostenverzekering dekkingsoverzicht

Aflopende Reis- en Annuleringskostenverzekering dekkingsoverzicht Aflopende Reis- en Annuleringskostenverzekering dekkingsoverzicht DZ1316(okt2009)a verzekerde rubrieken & dekkingsoverzicht economy class comfort class royal class bagage 2.000,- 3.000,- 5.000,- eigen

Nadere informatie

250,- verlies kluissleutel van een tijdens de reis gehuurd kluisje (geen eigen risico)

250,- verlies kluissleutel van een tijdens de reis gehuurd kluisje (geen eigen risico) Top Zakenreisverzekering Dekkingsoverzicht verzekerde rubrieken & dekkingsoverzicht verzekerde bedragen* bagage 6.000,- eigen risico per reis 100,- maximaal voor: handelsgoederen, monstercollecties en

Nadere informatie

Special ISIS Verzekering

Special ISIS Verzekering Special ISIS Verzekering Inhoudsopgave Wereldwijde medische assistentie 2 Laat je vakantieplezier niet afpikken! 3 Verzekeringsvoorwaarden 4-23 Hoe te handelen bij schade 24 1 Wereldwijde (medische) assistentie

Nadere informatie

polismantel 4308 DOORLOPENDE REISVERZEKERING 06-08

polismantel 4308 DOORLOPENDE REISVERZEKERING 06-08 polismantel 4308 DOORLOPENDE REISVERZEKERING 06-08 ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder Maatschappij N.V. Noordhollandsche van 1816, Algemene

Nadere informatie

Non-stop Reisverzekering. Polisvoorwaarden

Non-stop Reisverzekering. Polisvoorwaarden Non-stop Reisverzekering Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Duur van de verzekering 3 Einde van de verzekering 4 Geldigheidsduur 5 Verzekeringsgebied 6

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Doorlopende reisverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden DR 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Doorlopende reisverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden DR 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Doorlopende reisverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden DR 03 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering voor particulieren

Doorlopende reisverzekering voor particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Doorlopende reisverzekering voor particulieren Verzekeringsvoorwaarden DR 07 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering voor particulieren

Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Polismantel 436-95 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen Definities 1

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering voor particulieren

Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Polismantel 436-95 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen Definities 1

Nadere informatie

4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING. REISRAAD Neem uw reisverzekeringspas en dit voorwaardenboekje mee op reis.

4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING. REISRAAD Neem uw reisverzekeringspas en dit voorwaardenboekje mee op reis. 4 SEIZOENEN VAKANTIE REISVERZEKERING REISRAAD Neem uw reisverzekeringspas en dit voorwaardenboekje mee op reis. Het is aan te raden altijd een creditcard mee op reis te nemen. Als u bijvoorbeeld een (vervangende)

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering voor particulieren

Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Polismantel 436-95 Doorlopende Reisverzekering voor particulieren Polisvoorwaarden Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen Definities 1 Omschrijving van de dekking Algemeen 2 Verzekeringsgebied,

Nadere informatie

Doorlopende Reisverzekering voor bedrijven. Begripsomschrijvingen 1. Omschrijving van de dekking 2 t/m 11 Uitsluitingen 12

Doorlopende Reisverzekering voor bedrijven. Begripsomschrijvingen 1. Omschrijving van de dekking 2 t/m 11 Uitsluitingen 12 NnL Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Doorlopende Reisverzekering voor bedrijven Polisvoorwaarden Polismantel 433-96 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Voorwaarden doorlopende reisverzekering model rei 0110

Voorwaarden doorlopende reisverzekering model rei 0110 Voorwaarden doorlopende reisverzekering model rei 0110 Index Hoofdstuk pagina 1. Algemene voorwaarden 1 2. Reis-basis 3 3. Voertuighulp 8 4. Annulering 9 Belangrijke telefoonnummers Voor inlichtingen over

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Route Mobiel Doorlopende Reisverzekering RM.R.12.07

Polisvoorwaarden Route Mobiel Doorlopende Reisverzekering RM.R.12.07 Polisvoorwaarden Route Mobiel Doorlopende Reisverzekering RM.R.12.07 2 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Route Mobiel Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopende Vakantiereisverzekering 311.265 Zorg en Zekerheid 09-10. Indeling van de voorwaarden per artikel

Algemene Voorwaarden Doorlopende Vakantiereisverzekering 311.265 Zorg en Zekerheid 09-10. Indeling van de voorwaarden per artikel REISADVIEZEN Met een reisverzekering van Zorg en Zekerheid gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de voorwaarden vindt u hieronder enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard mee

Nadere informatie

Artikel 36 Verzekeringsgebied

Artikel 36 Verzekeringsgebied VOORWAARDEN Doorlopende Reisverzekering MODEL GHA Doorlopende reis 0210 Inhoud ALGEMEEN Reisadviezen Dekkingsoverzicht Wijze van melden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsduur verzekering

Nadere informatie

IAK PRIVE PAKKET RECREATIE

IAK PRIVE PAKKET RECREATIE IAK PRIVE PAKKET RECREATIE Voorwaarden CATR01 Dit boekje bevat de voorwaarden van de verzekeringen uit de categorie Recreatie van het IAK Privé Pakket. De categorie Recreatie bestaat uit hulpverlening

Nadere informatie

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht BASISDEKKING UITBREIDINGEN

ALGEMEEN Dekkingsoverzicht BASISDEKKING UITBREIDINGEN REISADVIEZEN Met een reisverzekering van de Europeesche gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de voorwaarden volgen hier enkele adviezen: Het is aan te raden altijd een creditcard mee op reis

Nadere informatie

Lees vooral de artikelen 30.5 tot en met 30.12 en artikel 31.2 tot en met 31.3 uit de voorwaarden.

Lees vooral de artikelen 30.5 tot en met 30.12 en artikel 31.2 tot en met 31.3 uit de voorwaarden. Rubrieksvoorwaarden REISRAAD Neem uw Zakanreisverzekeringspas en deze voorwaarden mee op reis. Het is absoluut aan te raden altijd een creditcard mee op reis te nemen. Als u bijvoorbeeld een (vervangende)

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering . Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering.Dekkingsoverzicht Rubrieken en verzekerde bedragen. Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders is vermeld. Basisdekking euro

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. BOVAG Reisverzekering Model: REI 0110. Inhoud

Polisvoorwaarden. BOVAG Reisverzekering Model: REI 0110. Inhoud Polisvoorwaarden BOVAG Reisverzekering Model: REI 0110 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene voorwaarden 1 Hoofdstuk 2 Reis-basis 4 Hoofdstuk 3 Voertuighulp 9 Hoofdstuk 4 Annulering 10 Belangrijke telefoonnummers

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering

Doorlopende reisverzekering apple verzekeringen Postbus 1919, 3000 BX Rotterdam Telefoon 0900 1514 (lokaal tarief) apple DR 2009.01 Doorlopende reisverzekering Inhoudsopgave A Wat te doen bij schade of een ongeval 2 B Dekkingsoverzicht

Nadere informatie

Extra kosten - neem voor het maken van extra kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten, vooraf contact op met de Europeesche Hulplijn.

Extra kosten - neem voor het maken van extra kosten, zoals extra reis- en verblijfkosten, vooraf contact op met de Europeesche Hulplijn. IEREISVERZEKERING REISADVIEZEN Met een reisverzekering van AssuradeurenGilde b.v., als gevolmachtigde van de Europeesche, gaat u goed verzekerd op reis. In aanvulling op de verzekeringsvoorwaarden vindt

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering (744)

Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering (744) Bijzondere Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering (744) Dekkingsoverzicht Rubrieken en verzekerde bedragen. Verzekerde bedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders is vermeld. Basisdekking euro

Nadere informatie

Voorwaarden Witgeld.nl Reisverzekering. Algemene Voorwaarden Reisverzekering

Voorwaarden Witgeld.nl Reisverzekering. Algemene Voorwaarden Reisverzekering Algemene Voorwaarden Reisverzekering Model 311.21 01-09-2009 Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN Dekkingsoverzicht 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

VOORW AAR DEN RAETSHER EN V AN ORDEN

VOORW AAR DEN RAETSHER EN V AN ORDEN VOORW AAR DEN RAETSHER EN V AN ORDEN VAK ANTIEVERZEKERING-VERUS Raetsheren van Orden B.V. Registermakelaar in Assurantiën Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T: 072 54 14 151 F:

Nadere informatie

DOORLOPENDE REISVERZEKERING

DOORLOPENDE REISVERZEKERING Algemene voorwaarden van verzekering Dekkingsoverzicht (verzekerde bedragen zijn maxima en gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld) Onderdeel 1 - Ongevallen - Overlijden 10.000,-- - Blijvende

Nadere informatie

polismantel reis 04 REISVERZEKERING

polismantel reis 04 REISVERZEKERING polismantel reis 04 REISVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1- Definities In deze voorwaarden die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekerde(n) de op het polisblad als zodanig vermelde

Nadere informatie

Turien & Co. Doorlopende Reisverzekering. Algemene verzekeringsvoorwaarden

Turien & Co. Doorlopende Reisverzekering. Algemene verzekeringsvoorwaarden Turien & Co. Doorlopende Reisverzekering Algemene verzekeringsvoorwaarden INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Dekkingsoverzicht 2 1 Begripsomschrijvingen 3 2 Geldigheidsduur verzekering 3 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie