Creditnotes. dutch state business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creditnotes. dutch state business"

Transcriptie

1 dutch state business Nummer 5/ oktober Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Mexico: baanbrekende hervormingen bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven Groeiende samenwerking tussen Philips Healthcare en NMC Health (VAE) Atradius biedt een zelfstandige contragarantie voor banken

2 Inhoudsopgave Hoewel bij het redigeren van Creditnotes de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Atradius is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Mexico: baanbrekende hervormingen bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven Groeiende samenwerking tussen Philips Healthcare en NMC Health (VAE) Introductieseminar Atradius biedt een zelfstandige contragarantie voor banken Atradius introduceert exportkredietgarantie die funding van exportkredieten via de Duitse pandbriefmarkt mogelijk maakt Laatste nieuws Landenbeleid Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding ISSN Nummer 5/ oktober - pagina 2

3 Mexico: baanbrekende hervormingen bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven De eind 2012 aangetreden president Enrique Peña Nieto heeft flink vaart gezet achter het doorvoeren van zijn ambitieuze hervormingsagenda. Omdat hij leiding geeft aan een minderheidsregering van de PRI moest hij een verbond sluiten met de twee belangrijkste oppositie partijen, de PAN en de PRD. Dit verbond, het zogenaamde Pacto por México, is zeer succesvol geweest. De belangrijkste hervormingsvoorstellen arbeidsmarkt, energiesector, financiële sector, onderwijs, overheidsfinanciën en telecommunicatie zijn inmiddels allemaal aangenomen door het parlement. Meest baanbrekend was de goedkeuring afgelopen augustus van de secundaire wetgeving voor de energiehervormingen, ondanks tegenstemmen door de PRD. Hiermee wordt de energiemarkt geopend voor buitenlandse investeringen en komt een einde aan het 75-jarige staatsmonopolie van oliemaatschappij Pemex en van het federale elektriciteitsbedrijf. Buitenlandse investeerders kunnen nu exploitatieovereenkomsten sluiten; volledig buitenlands eigendom blijft echter taboe. Desalniettemin bieden de hervormingen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Sinds de crises van de jaren 80 en 90 heeft Mexico veel gedaan om zijn economie te versterken. Het voert een stabiel macro-economisch beleid, het heeft de wisselkoers geflexibiliseerd en de buitenlandse schulden teruggedrongen. Dit werd beloond met een verbetering van de ratings voor de Mexicaanse overheid tot de investeringscategorie. Maar de economie bleef kampen met structurele zwakheden. Een aantal belangrijke zwakheden wordt door middel van hervormingen aangepakt. Hierdoor kan het risicoprofiel van Mexico op termijn verder verbeteren. In de eerste plaats zal de verdiencapaciteit van de economie kunnen toenemen. Die is nu met een gemiddelde jaarlijks bruto binnenlands product (bbp) groei van 2,8% sinds 1990 relatief laag. Het IMF schat dat de jaarlijkse bbp-groei door de hervormingen zou kunnen stijgen tot 3,5-4%. De energiehervorming levert hieraan de grootste bijdrage. Hierdoor wordt ontsluiting van de diepzee-olievelden en van de schaliegasvelden mogelijk gemaakt. Staatsoliemaatschappij Pemex heeft hiervoor niet de financiële middelen, noch de kennis. Volgens de Amerikaanse Energy Information Agency kan de olieproductie stijgen van 2,5 mln vaten per dag nu naar 3,7 mln in Naar verwachting zal de overheid in de eerste helft van volgend jaar de eerste aanbestedingsronde voor deelname in de olie- en gassector houden. Andere factoren die kunnen bijdragen aan het verhogen van de verdiencapaciteit van de economie zijn lagere energieprijzen door meer concurrentie op de elektriciteitsmarkt, betere toegang tot financiering door de hervormingen in de financiële sector en verhoging van de arbeidsproductiviteit door de onderwijshervormingen en de liberalisering. Ten tweede zal de flexibiliteit van de overheidsfinanciën kunnen verbeteren door het afbouwen van subsidies op brandstof en vooral door het verhogen van de belastingbasis. Die is nu met belastinginkomsten van minder dan 10% bbp heel laag (en de laagste van de OESO-landen). De fiscale hervormingen behelzen namelijk o.a. een verhoging van de btw met 1%-punt bbp in 2014 en uiteindelijk 3%-punt bbp in Ook zal een betere belastinginning moeten bijdragen aan hogere belastinginkomsten. Ten derde zal de externe schokgevoeligheid van de Mexicaanse economie kunnen afnemen. Deze gevoeligheid is nu relatief hoog vanwege een grote afhankelijkheid van sterk in waarde variërende aandelen en obligaties. De totale portefeuille aan beleggingen in Mexico bedraagt zo n 273% van de officiële reserve. Dit is fors hoger dan het gemiddelde van 83% van landen met een vergelijkbaar risicoprofiel. Door de hervormingen zullen de directe buitenlandse investeringen in met name de energie- en telecommunicatiesector kunnen toenemen. Buitenlandse investeringen zijn een stabielere vorm van kapitaalinvoer dan portefeuillebeleggingen, omdat ze minder onderhevig zijn aan veranderingen in het marksentiment. Hierdoor zal de kapitaalbalans minder schokgevoelig worden. Daarnaast zullen de hervormingen de externe positie van Mexico meer toekomstbestendig maken. Door lagere kosten van energie en arbeid zal het concurrentievermogen van de Mexicaanse economie verbeteren en de uitvoer kunnen stijgen. De hervormingen van de energiesector kunnen ook bijdragen aan een hogere uitvoer. Tegelijkertijd zal de behoefte aan invoer van energie kunnen dalen. Zonder de hervormingen in de energiesector zou Mexico rond 2020 namelijk een netto importeur van olie worden. De lopende rekening zal op termijn dus kunnen verbeteren wat samen met de hogere buitenlandse investeringen zal kunnen Nummer 5/ oktober - Pagina 3

4 leiden tot hogere officiële reserves (van 173 miljard dollar in 2013 tot 223 miljard dollar in 2018 volgens het IMF). Hierdoor zal de Mexicaanse economie beter in staat zijn om schokken op te vangen. Het effect van de hervormingen op de economische groei, overheidsfinanciën en externe sector, zal afhangen van de invoering ervan en zal een proces van jaren zijn. Dit proces zal niet zonder slag of stoot verlopen. Gevestigde belangen, politieke machtsspelletjes en het leren omgaan met de spelregels in een meer concurrerende omgeving zullen voor uitdagingen zorgen. Oppositiepartij PRD, die afgelopen augustus tegen de secundaire wetgeving voor de energiesector heeft gestemd, en andere linkse partijen zouden de uitvoering van de hervormingen kunnen vertragen, bijvoorbeeld door het aanvragen van een volksraadpleging. Ook is een meer confronterende oppositie te verwachten met het oog op de tussentijdse verkiezingen (voor 500 leden van de Tweede Kamer) in juli Maar de algemene verwachting is toch dat de hervormingen in de energiesector niet zullen worden teruggedraaid. Nummer 5/ oktober - pagina 4

5 Verder zijn de hervormingen ook nog niet af. Na de tussentijdse verkiezingen zal president Peña Nieto zich moeten richten op het aanpakken van de corruptie en de zorgelijke veiligheidssituatie. Mexico s score op de Corruptie Perceptie Index van Transparency International is onveranderd slecht (plek 106 van 177, vergelijkbaar met Argentinië en veel slechter dan Brazilië (72)). De veiligheidssituatie is verslechterd, ondanks spectaculaire arrestaties van kopstukken van de drugkartels: ontvoeringen en afpersing zijn fors toegenomen. Dit is weerspiegeld in een slechte score van Mexico voor misdaad (140 van 144 op de Global Competitiveness Index) en kosten daarvan voor bedrijven (plek 135 van 144). Het aanpakken van de corruptie en het hoge veiligheidsrisico is nodig om de economische groei naar een niveau te tillen dat beter past bij de ontwikkelingsfase waarin de Mexicaanse economie zich bevindt. Ook zal de belastingbasis verder moeten worden verhoogd en zijn verdere hervormingen nodig in o.a. het onderwijs, de sociale zekerheid en de landbouw. Na de tussentijdse verkiezingen van 2015 zal duidelijk worden hoeveel ruimte de regering van Peña Nieto zal hebben voor een vervolg op het Pacto por México. Mexico is zeker op de goede weg. Maar voor een verdere verbetering van de kredietwaardigheid is meer nodig. Atradius is open zonder beperkingen op Mexico. Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Greetje Frankena, Senior Economist op telnr of per Nummer 5/ oktober - pagina 5

6 Groeiende samenwerking tussen Philips Healthcare en NMC Health (VAE) In september 2014 heeft Atradius Dutch State Business de vierde polis uitgereikt aan Philips Healthcare op NMC Health in de Verenigde Arabische Emiraten. NMC Health is één van de grootste particuliere medische dienstverleners in de Verenigde Arabische Emiraten. De groep is gevestigd in Dubai en is opgericht in Sinds 2012 is NMC Health genoteerd aan de Londense beurs. NMC Health heeft een omzet van 550 miljoen dollar (2013) en meer dan werknemers. De twee belangrijkste bedrijfsonderdelen zijn NMC Trading (distributie van farmaceutische producten, fast-moving consumentengoederen, voedingsmiddelen, diergeneesmiddelen en voorlichtingsproducten) en Gezondheidszorg (ziekenhuizen, dagbehandelingscentra, medische centra en apotheken). De ziekenhuizen en klinieken waarvan NMC Health eigenaar is en/of die zij beheert, zijn zeer modern en staan in Abu Dhabi, Al Ain, Dubai, Sharjah en Um al Quwain. Nummer 5/ oktober - Pagina 6

7 De markt voor gezondheidszorg in de VAE is over de afgelopen jaren sterk gegroeid, ten gevolge van toename van de bevolking, goede economische ontwikkelingen, toenemende bewustwording ten aanzien van gezondheid, overheidsbeleid en een toegenomen focus op medisch toerisme. Om deze kansen te benutten voert NMC Health een investeringsbeleid gericht op groei en uitbreiding. Via overnames (bijvoorbeeld dagbehandelingscentrum BR Medical Suits in Dubai) en de bouw van nieuwe ziekenhuizen en klinieken (bijvoorbeeld NMC Specialty Hospital, Khalifa City - Abu Dhabi; NMC General Hospital, DIP- Dubai; Brightpoint Women s Hospital, Abu Dhabi; NMC Day Surgery Centre, Abu Dhabi) heeft de groep haar aanwezigheid in de VAE sinds 2012 aanzienlijk uitgebreid. Dergelijke uitbreiding kan alleen indien de juiste medische apparatuur wordt aangeschaft. NMC Health en Philips Healthcare zijn al meer dan 20 jaar partners. Door de snelle groei van NMC Health zijn de contacten tussen Philips Healthcare en NMC Health dan ook geïntensiveerd. Om in te spelen op de verwachtingen van NMC Health heeft Philips Healthcare een totaaloplossing geboden: Philips Healthcare levert medische apparatuur aan NMC Health en verzorgt het onderhoud hiervan gedurende de economische levensduur van de apparatuur. Op financieel gebied geschiedt de terugbetaling van de apparatuur gedurende enkele jaren met een wisselkrediet, dat door Atradius Dutch State Business is verzekerd en waarvoor Directe Garanties zijn afgegeven aan de disconterende bank. Dit stelt Philips Healthcare in staat om aantrekkelijkere tarieven voor de discontering van de wissels te kunnen bedingen, waarvan NMC Health meeprofiteert door een gunstiger prijsstelling van de transactie. Deze totaaloplossing heeft de samenwerking tussen Philips Healthcare en NMC Health naar een hoger plan getild, wat heeft geresulteerd in vier door Atradius Dutch State verzekerde contracten tussen Philips Healthcare en NMC Health in de afgelopen 12 maanden. Aangezien Philips Healthcare over de komende jaren het onderhoud op deze medische apparatuur in de NMC klinieken verricht, is het waarschijnlijk dat de samenwerking tussen NMC Health en Philips Healthcare zich over de komende jaren verder zal uitbreiden. Introductieseminar middellange exportkredietverzekering Op dinsdag 18 november a.s. organiseert Atradius Dutch State Business een introductieseminar over middellange exportkredietverzekering. Dit seminar, dat plaats zal vinden op ons kantoor aan de David Ricardostraat 1 te Amsterdam, zal een hele dag beslaan en is bestemd voor (nieuwe) medewerkers van bestaande én nieuwe exporterende klanten, die via hun werk te maken hebben met middellange exportkredietverzekering. Tijdens deze dag zullen aspecten van het middellange kredietverzekeringsbedrijf, zoals onze producten, acceptatie van aanvragen, afhandeling van schade en het landenbeleid aan bod komen. Tevens wordt de praktijk van acceptatie toegelicht in de vorm van een case. Het seminar begint om uur en eindigt omstreeks uur. Indien u zichzelf of collega s wilt opgeven, dan kunt u een sturen naar het adres hieronder. Ongeveer een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met het programma en de routebeschrijving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Duns op telnr of per Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oskar Henkelman, Account Manager, com, tel nr Nummer 5/ oktober - Pagina 7

8 Atradius biedt een zelfstandige contragarantie voor banken Veel kapitaalgoederenexporteurs moeten bij een transactie garanties stellen ten gunste van de afnemer. Soms gaat het om vooruitbetalingsgaranties, soms ook om uitvoerings- of onderhoudsgaranties. U kunt bij Atradius een verzekering krijgen tegen het risico van het onterecht opvragen van die garanties. Om ook behulpzaam te zijn bij het behouden van financieringsruimte bij de bank, kunnen wij ook een contragarantie aan de bank afgeven. Deze vrijwaart de bank tegen het opvragen van een garantie, ook als deze terecht wordt opgevraagd. Sinds enige jaren hoeft u deze combinatie van verzekering en contragarantie niet meer samen met de verzekering van onderliggende transactie af te nemen, maar kunt u deze ook als een zelfstandig geheel verkrijgen, de zgn. Fair Calling Facility. In toenemende mate zagen wij exporteurs die het risico op Nummer 4/ augustus - pagina 8

9 het onterecht opvragen van door hen te stellen garanties niet wilden verzekeren. Dit is vaak omdat zij de klant goed kenden en zij het risico te gering vonden of omdat het landenrisico verwaarloosbaar was. Ook is dat het geval bij voorwaardelijke garanties. Toch namen zij in die gevallen vaak de Fair Calling Facility af omwille van de contragarantie, die hun de financieringsruimte kon bieden die zij nodig hadden. Om nu in deze laatste gevallen beter te kunnen voorzien, hebben wij een nieuw product: de zelfstandige contragarantie, zonder de onderliggende dekking van de garanties tegen onterecht opvragen. Hiermee spaart u dus premie uit. Het gaat hierbij om een product voor banken die de garantie moeten stellen voor hun klant. Dit product moet wel voldoen aan de vereisten die de Europese Commissie stelt aan de afgifte van garanties ten behoeve van binnenlandse risico s om verboden staatssteun te voorkomen (ervan uitgaande dat de garantiestellende bank een Nederlandse bank is). Deze gelden overigens ook al voor de Fair Calling Facility; 1. De exporteur mag niet in financiële moeilijkheden verkeren; 2. Omvang en duur van de garantie moeten vaststaan; 3. Het gedekte percentage mag niet meer zijn dan 80%; 4. Er dient een marktprijs voor de premie gehanteerd te worden. Wij hopen met deze uitbreiding van ons productenpallet weer een bijdrage te leveren aan versterking van het exporterend bedrijfsleven. Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Bert de Jongh, Senior International Relations & Insurance Advisor, op tel. nr of per Nummer 4/ augustus - Pagina 9

10 Atradius introduceert exportkredietgarantie die funding van exportkredieten via de Duitse pandbriefmarkt mogelijk maakt Wij informeerden u al eerder dat door veranderde marktomstandigheden en vanwege de voorziene strengere kapitaalseisen voor banken (de regels onder Bazel III), de markt voor exportfinanciering krapper is geworden. Met de afgifte van verscheidende exportkredietgaranties (EKG s) kunnen we vaststellen dat we een succesvolle oplossing hebben ontwikkeld voor deze problematiek. Om Nederlandse exporteurs nog meer opties te geven, heeft Atradius in samenwerking met het ministerie van Financiën een derde variant van de exportkredietgarantie ontwikkeld. Het betreft een EKG speciaal voor pandbriefbanken. Deze EKG-variant maakt het mogelijk dat Nederlandse exporteurs de grootste kapitaalmarkt van Europa voor funding van exportkredieten aan kunnen boren, namelijk de Duitse pandbriefmarkt. De omvang van de Duitse pandbriefmarkt bedraagt zo n 600 miljard euro. Naast de omvang van de pandbriefmarkt heeft de markt een uitstekende reputatie vanwege de goede regulering en goede tarieven. De pandbrief-ekg is ontwikkeld in nauwe samenwerking het het Verband Deutscher Pfandbriefbanken, waardoor de pandbrief-ekg voldoet aan de Duitse pandbriefregelgeving. Voor de twee andere EKG-varianten (de overdrachts- en de separate herfinancieringsvariant) geldt dat de bank en de investeerder twee afzonderlijke entiteiten zijn. De pandbrief-ekg voorziet in de situatie waarbij de bank en de investeerder dezelfde entiteit zijn. Vandaar dat deze EKGvariant de bijnaam 2 in 1-EKG heeft gekregen. Bij deze variant wordt de EKG aangevraagd door een bank ten gunste van zichzelf, in de hoedanigheid van pandbriefbank, waarbij de bank het verzekerde exportkrediet en de EKG zal opnemen in haar Deckungsregister. Het feit dat het exportkrediet en EKG worden opgenomen in het Deckungsregister is belangrijk, omdat de Duitse pandbriefwet regelt dat de pandbriefschuldeisers bij een insolventie van de pandbriefbank voorrang krijgen. Dit betekent dat in het geval van een insolventie van een pandbriefbank, de activa in het Deckungsregister niet tot de insolvente boedel van de pandbriefbank behoren. Hoewel een pandbriefbank in het bezit zal zijn van zowel een EKG als een Exportkredietverzekering (EKV), is het niet zo dat de bank bij wanbetaling door de leningnemer onder het exportkrediet willekeurig onder de EKV of de EKG mag claimen. Zolang het pandbriefvermogen niet van het algemene vermogen van de bank is afgesplitst (dit gebeurt bij betalingsproblemen/faillissement van de bank) mag de pandbriefbank geen beroep doen op de EKG, maar alleen op de EKV. Voor het opnemen van het exportkrediet en EKG in het Deckungsregister zijn de juridische handelingen en dus Schematische weergave van de pandbrief-ekg: Nummer 5/ oktober - pagina 10

11 kosten beperkt, wat deze EKG ook goed geschikt maakt voor kleinere exportkredieten. Nog voor wij het product gereed hadden, ontvingen we al de eerste aanvragen voor deze EKG-variant. Ondertussen is de pandbrief-ekg gelanceerd en hebben wij de eerste EKG-toezeggingen kunnen afgeven. Wij voorzien dan ook dat deze garantie een goede aanvulling is op de overige fundingsproducten, zoals de 100% Directe Garantie en de andere EKG-varianten. Wilt u meer informatie over de pandbrief-ekg dan kunt u contact opnemen met Marieke Nes, Senior Account Manager op of Laatste nieuws Exporteursbijeenkomst Op dinsdag 9 december vindt de jaarlijkse exporteursbijeenkomst plaats bij Atradius Dutch State Business. Als gastspreker hebben wij minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uitgenodigd. U ontvangt binnenkort een uitnodiging van ons en we zullen meer informatie op onze website plaatsen. Wijzigingen landenklassen Antigua and Barbuda: 7 (was 6) Benin: 7 (was 6) Bolivia: 5 (was 6) Ecuador: 6 (was 7) Guatemala: 4 (was 5) Nummer 5/ oktober - pagina 11

12 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 oktober 2014 Atradius Dutch State Business verzekert namens de Nederlandse Staat betalingsrisico s verbonden aan transacties van ondernemingen met buitenlandse afnemers. Voor inlichtingen over het landenbeleid kunt u zich wenden tot Afke Zeilstra, Afdeling Economic Research, Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam, telefoon of of tot uw account-manager. U kunt ook kijken op Deze informatie bevat slechts algemene richtlijnen over het Atradius Dutch State Business landenbeleid in een gecomprimeerde vorm en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is mogelijk dat er veranderingen hebben plaatsgevonden na publicatie. Atradius Dutch State Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichtingen die voortvloeien uit onze verzekeringspolissen. Middellang landenbeleid Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse Staat verzekerde ééntransactiepolissen met een krediettermijn van langer dan 12 maanden, alsmede contante aannemingswerken met een uitvoeringsduur langer dan 12 maanden. In geval van verzekering van middellang krediet geldt een signaleringsplafond. Zodra het obligo op een land het signaleringsplafond bereikt, wordt samen met de Nederlandse Staat bezien of en hoe dit plafond kan worden aangepast of overschreden. Ook wordt aangegeven welk gedeelte van het plafond reeds benut is (exclusief in behandeling zijnde aanvragen). Tevens zijn de middellange landenklassen vermeld voor het politieke risico, van 0 (zeer goed) tot en met 7 (slecht). De landenklasse is medebepalend voor de hoogte van de middellange premie en de hoogte van het landenplafond. Op landen voorzien van een (*) is sinds de datum van de voorafgaande publicatie van dit overzicht het beleid opnieuw vastgesteld. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het beleid dan is gewijzigd. n.r. non-rated (niet geclassificeerd). Nadere informatie en uitleg van begrippen kunt u vinden op Legenda beleid 1. Open zonder beperkingen 4. Dekking opgeschort 2. Open met beperkingen 5. Beleid wordt herzien 3. Geen dekking 6. Geen beleid vastgesteld Definities Signaleringsplafonds Wanneer door de acceptatie van een zaak het signaleringsplafond * wordt overschreden zal het landenbeleid opnieuw worden bezien. De minister van Financiën besluit, na advisering van de Commissie Advisering Risicobeheer**, tegen welke voorwaarden resterende capaciteit kan worden geboden. In geval van aanhoudende grote politieke en/of economische risico s kan worden besloten deze capaciteit niet te bieden. Andersom kan bij ongewijzigde of verbeterde omstandigheden capaciteit tegen de reeds geldende voorwaarden worden geboden. Dekkingsadviessituatie (da) Een dekkingsadviessituatie ontstaat door capaciteitsgebrek op een bepaald land. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor de staat om een verzekering af te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien op een later tijdstip weer ruimte ontstaat, zal de transactie opnieuw beoordeeld worden tegen de dan geldende voorwaarden, voordat eventueel een polis zal worden uitgereikt. Tekenclausule (tc) Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business. DSA/DSF Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (Debt Sustainability Analysis, Debt Sustainability Framework). Dit betekent dat overheidskopers in deze landen slechts onder beperkende voorwaarden (de concessionaliteitseis en goed bestuur -toets) nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom DSA/DSF is aangegeven hoe groot deze concessionaliteit dient te zijn indien het niet-schenkingsdeel verzekerbaar is. Neem voor alle zaken waar de kolom DSA/DSF gevuld is contact op met uw accountmanager, want er zijn uitzonderingen op de concessionaliteitseis mogelijk. DGGF Open voor Dutch Good Growth Fund (DGGF). Voor meer informatie zie onze website. * Relevant voor het bepalen van de overschrijding is het maximale-schadebedrag, niet het contractbedrag ** De leden van de deze commissie zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, Atradius Dutch State Business, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF DGGF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Afghanistan 3 7 ja Albanië ja Algerije ja Andorra 2 N.R. 50 Angola ja Anguilla Antigua en Barbuda Argentinië* 3 7 Armenië ja Aruba Australië 1 N.R Azerbeidzjan Azoren 1 N.R. Bahama s Bahrein Bangladesh J, 35% ja Barbados België 1 N.R Belize Benin J, 35% ja Bermuda Bhutan ja Boeroendi 3 7 ja Nummer 5/ oktober - Pagina 12

13 LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF DGGF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Bolivia ja Bosnië-Herzegowina ja Botswana Brazilië Brits Ter. Indische Oceaan 4 N.R. Brunei Bulgarije Burkina Faso J, 35% ja Cambodja ja Canada 1 N.R Canarische Eilanden 1 N.R. Centraal Afrikaanse Rep 3 7 Chili China Christmas Eiland 1 1 Cocos (Keeling) Eilanden 1 1 Colombia ja Comoro Eilanden 3 7 Congo Kinshasa 3 7 Congo Brazzaville* ja Cook Eilanden 6 N.R. 10 Costa Rica Cuba 3 7 Curaçao Cyprus 2 N.R Denemarken 1 N.R Djibouti J, 35% ja Dominica Dominicaanse Republiek Duitsland 1 N.R Ecuador Egypte ja El Salvador Equatoriaal Guinee Eritrea J, 35% ja Estland 2 N.R. 350 Ethiopië J, 35% ja Falkland Eilanden 6 3 Faroër Eilanden 1 N.R. Fiji 3 6 Filippijnen ja Finland 1 N.R Frankrijk 1 N.R Frans Polynesië Gabon Gambia 3 7 ja Georgië ja Ghana 2 da ja Gibraltar Goeam 1 N.R. Grenada J, 35% Griekenland 2 N.R Groenland 1 N.R. Groot Brittannië 1 N.R Guadeloupe 1 N.R. Guatemala ja Guernsey 1 N.R. Guinee 3 7 Guinee Bissau 3 7 Guyana Guyana Frans 1 N.R. Haïti 3 7 Honduras Hongarije 2 N.R. 500 Hongkong Ierland 1 N.R India ja Indonesië ja Irak Iran 3 7 Israël 1 N.R Italië 1 N.R Ivoorkust J, 35% Jamaica 3 7 Japan 1 N.R Jemen 3 7 ja Jersey 1 N.R. Jordanië ja Kaaiman Eilanden Kaap Verdië ja Kameroen J, 35% Nummer 5/ oktober - Pagina 13

14 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 oktober 2014 Legenda 1. Open zonder beperkingen 4. Dekking opgeschort 2. Open met beperkingen 5. Beleid wordt herzien 3. Geen dekking 6. Geen beleid vastgesteld LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF DGGF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Kazachstan Kenia ja Kirgizië 3 7 Kiribati 6 4 J, 35% Koeweit Kosovo 3 7 ja Kroatië Laos J, 35% ja Lesotho J, 35% Letland Libanon Liberia J, 35% Libië 3 7 ja Liechtenstein 2 N.R Litouwen Luxemburg 1 N.R Maagden Eilanden (Brits) Maagden Eilanden (U.S.A.) 4 N.R. Macau Macedonië (fyrom) ja Madagascar 3 7 ja Madeira 1 N.R. Malawi J, 35% ja Malediven 3 7 ja Maleisië Mali ja Malta 1 N.R. 450 Man 1 N.R. Marokko ja Marokko Spaans (Ceuta/Melilla) 1 N.R. Marshall Eilanden J, 35% Martinique 1 N.R. Mauretanië Mauritius Mayotte 1 N.R. Mexico Micronesië 6 4 Moldavië J, 35% ja Monaco 2 N.R. 100 Mongolië ja Montenegro Montserrat 6 4 Mozambique J, 35% ja Myanmar (Birma)* ja Namibië Nauru 6 5 Nepal J, 35% ja Nicaragua J, 35% ja Nieuw Caledonië Nieuw Zeeland 1 N.R Niger J, 35% ja Nigeria ja Niue 6 7 Noord-Korea 3 7 Noordelijke Marianen 2 5 Noorwegen 1 N.R Norfolk eiland 1 1 Oeganda J, 35% ja Oekraïne* Oezbekistan Oman Oost-Timor Oostenrijk 1 N.R Pakistan ja Palau 6 N.R. Panama Papoea Nieuw Guinea Paraguay Peru ja Pitcairn Eiland 6 2 Nummer 5/ oktober - Pagina 14

15 LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF DGGF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Polen 1 N.R Porto Rico 1 N.R. Portugal 1 N.R Qatar Réunion 1 N.R. Roemenië Rusland Rwanda J, 35% ja Salomons Eilanden 3 7 Samoa-Amerikaans 4 N.R. Samoa Eilanden J, 35% San Marino 2 N.R. 50 Saoedi Arabië Saô Tomé en Principe 6 7 J, 50% ja Senegal J, 35% ja Servië Seychellen Sierra Leone J, 35% ja Singapore 1 N.R Slovenië 2 N.R. 500 Slowakije 2 N.R Soedan 3 7 Somalië 3 7 ja Spanje 2 N.R Spitsbergen 1 N.R. Sri Lanka 2,da ja St. Helena 2 3 St. Kitts-Nevis St. Lucia 6 6 St. Maarten 2 N.R. 20 St. Pierre et Miquelon 4 1 St. Vincent en de Grenadinen 6 6 Suriname ja Swaziland Syrië 3 7 Tadzjikistan 3 7 Taiwan Tanzania 2,da J, 35% ja Thailand ja Togo 3 7 Tokelau 1 2 Tonga Eilanden 3 7 Trinidad en Tobago Tsjaad 3 7 Tsjechië 2 N.R Tunesië ja Turkije Turkmenistan Turks en Caicos Eilanden 6 3 Tuvalu 6 N.R. J, 35% Uruguay VAE Vanuaatu 6 N.R. Vaticaanstad 6 N.R. Venezuela 3 7 Verenigde Staten 1 N.R Vietnam 2,da ja Wallis en Futuna Westelijke Sahara 3 7 Witrusland 3 7 IJsland* 2 4 Zambia J, 35% ja Zimbabwe 3 7 ja Zuid Afrika ja Zuid Korea 1 N.R Zuid-Soedan 3 7 ja Zweden 1 N.R Zwitserland 1 N.R Nummer 5/ oktober - Pagina 15

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17.

Aruba-Mobiel 24. Australië 8. Australië-Mobiel 19. Azerbeidzjan 18. Azerbeidzjan-Mobiel 30. Azoren 5. Bahama s 17. Bahama s-mobiel 17. Algerije 9 Aruba-Mobiel 24 Brazilië 6 Algerije-Mobiel 25 Australië 8 Brazilië-Mobiel 19 Marokko 1 Australië-Mobiel 19 Britse-Maagdeneilanden 19 Marokko-Mobiel 25 Azerbeidzjan 18 Britse-Maagdeneilanden-Mobiel

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Bezorginformatie per land

Bezorginformatie per land Bezorginformatie per land De overkomstduur van een zending voor rest vd wereld kan beïnvloed worden door de inklaringstijd bij de douane. De inklaringstijd varieert van 1 week tot 4 weken. Land Overkomstduur

Nadere informatie

Naar de nieuwe tariefplannen

Naar de nieuwe tariefplannen Naar de nieuwe tariefplannen Je herlaadkaart Maghreb Mobile De informatie over de vroegere tariefformules is beschikbaar als referentie voor klanten die deze tariefformules op dit moment gebruiken en deze

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2011) Landen Steden in EUR Afghanistan Alle bestemmingen 155 69 Albanië Alle bestemmingen 139 92 Algerije

Nadere informatie

International Call Advantage

International Call Advantage Oproep vanuit België naar Afghanistan Vast en mobiel 2,1 1,42 Alaska Vast en mobiel 2,1 1,42 Albanië Vast en mobiel 2,1 0,82 Algerije Vast en mobiel 2,1 1,05 Amerikaanse eilanden Vast en mobiel 2,1 0,29

Nadere informatie

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Afghanistan incl mobiel - Azoren

Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel - Azoren Afghanistan incl mobiel 2,57 Alaska incl mobiel 0,10 Albanië 0,36 Albanië Mobiel 0,42 Albanië Tirana 0,27 Algerije Mobiel 0,51 Amerikaans Samoa 1,00 Amerikaanse Maagendeilanden

Nadere informatie

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten

Binnen de EU bellen, sms en en internetten uit je bundel, zonder extra kosten Tarieven buitenland De tarieven buitenland zijn ingedeeld in 4 zones. Zone 1, 2 en 3 hebben een lijst met landen waarvoor specifieke tarieven van toepassing zijn. Zone 4 is uitsluitend van toepassing voor

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016)

Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Buitenlandse dienstreizen - tabel van de dagelijkse en en maximumprijzen voor logies (vanaf 1 april 2016) Maximale Afghanistan Alle bestemmingen 180 66,09 Albanië Alle bestemmingen 175 90,09 Algerije Alle

Nadere informatie

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut

Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Land (Op)starttarief Belkosten Tijdseenheid Bellen naar mobiel 0,05 0,18 per minuut Oezbekistan 0,05 1,96 per minuut Kirgizie 0,05 1,96 per minuut Georgie 0,05 1,96 per minuut Azerbeidzjan 0,05 1,96 per

Nadere informatie

0,09 per SMS 0,20 per MMS

0,09 per SMS 0,20 per MMS Nationaal buiten bundle Gesprekken SMS MMS Data < 100 MB Data > 100 MB Prijs 0,15 per minuut 0,09 per SMS 0,20 per MMS 0,15 per MB 0,075 per MB Afghanistan 2,45 0,07 0,15 Afghanistan Mobiel 2,45 0,07 0,15

Nadere informatie

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4

Tarieven buitenland. Tarieven zone 1. Landen zone 1 1/4 Tarieven buitenland Per 30 april 2016 zijn de tarieven voor gebruik van je abonnement in zone 1 veranderd. De minuten, sms'jes en MB's gaan vanaf nu uit je gewone bundel en je betaalt een kleine toeslag.

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE

TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE TARIEVENLIJST TTG STUDENTENTELEFONIE Algemeen Deze tarievenlijst is geldig voor de dienst TTG Studententelefonie. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze tarievenlijst: - Alle Piek en Dal tarieven

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Exclusief BTW Inclusief 21% BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,2596 0,2596 0,3142 0,3142 Albanie 0,000 0,1731 0,2596 0,2094 0,3142 Albanie special 0,000 0,8222 0,8222 0,9948 0,9948 Algerije 0,000 0,1475 0,3029 0,1785 0,3665 America Samoa 0,000

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1.

A) Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum. 1. Lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en lijst van derde landen waarvan de onderdanen van deze plicht zijn vrijgesteld

Nadere informatie

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW.

Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2011. Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. B C D Tarieven per maart 2011

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,314 0,314 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,209 0,314 0,176 0,264 Albanie special 0,000 0,995 0,995 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,179 0,367 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,314 0,314 0,264

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 augustus 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland vanaf 1 augustus 2017. Wat wijzigt

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Libervoice gesprekstarieven internationaal

Libervoice gesprekstarieven internationaal Alle prijzen in Euro en exclusief BTW 1 van 13 Afghanistan 0,0500 Afghanistan Mobiel 0,0500 Albanië 0,0500 0,2767 Albanië Mobiel 0,0500 0,3346 Algerije 0,0500 0,3548 Algerije Mobiel 0,0500 0,3548 Amerikaans

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.9.815 Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 8306, d.d. 27.4.2012 (oorspronkelijke regeling) Staatscourant

Nadere informatie

Gesprekstarieven Internationaal

Gesprekstarieven Internationaal Gesprekstarieven Internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,0420 0,3000 Albanie 0,0420 0,2000 Albanie mobiel 0,0420 0,3000 Albanie special 0,0420 0,9500 Algerije 0,0420 0,2000 Algerije

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe

Werelddeel Land Verzekeringsbewijs. Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea. Sao Tomé en Principe Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea Eritrea

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017

De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 De tarieven voor bellen naar het buitenland wijzigen vanaf 1 juli 2017 Door een versimpeling van de tariefzones wijzigen ook de tarieven voor bellen naar het buitenland. Wat wijzigt er? 1. De zones worden

Nadere informatie

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420

Nationaal. Internationaal. Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420. Aruba mobiel 0,0420. Algerije 0,0420. Belgie mobiel 0,0420 Nationaal Bestemming Start Per minuut Vast 0,0550 0,0195 Mobiel 0,0550 0,0990 Onderling bellen 0,0000 0,0000 Internationaal Bestemming Start Per minuut Afghanistan 0,0420 Albanie 0,0420 Albanie mobiel

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

Tarieven Internationaal

Tarieven Internationaal Tarieven Internationaal De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gesprekstarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2017 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2017 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie

Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie Ziggo Zakelijk Connect MKB Internationale tarieven telefonie Steden bestemmingen Land / Netcode Per minuut België, Antwerpen 323 0,0390 België, Brussel 322 0,0390 Duitsland, Berlijn 4930 0,0338 Duitsland,

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland

Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Overkomstduur pakketten van België naar het buitenland Introductie U verstuurt pakketten vanuit België naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een pakket ongeveer onderweg is. In de tabel in

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Lijst landen. Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea 1/7

Lijst landen. Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika. Centraal-Afrikaanse Republiek. Congo-Brazzaville. Equatoriaal-Guinea 1/7 1/7 Lijst landen Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Centraal-Afrikaanse Republiek Comoren Congo-Brazzaville Congo-Kinshasa Djibouti Egypte Equatoriaal-Guinea

Nadere informatie

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal

Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Verkooptarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

TARIEVEN EN BEZORGING

TARIEVEN EN BEZORGING PAKKET VERSTUREN BUITENLAND TARIEVEN EN BEZORGING WERELDWIJD PAKKETTEN VERSTUREN DHL kent geen grenzen voor jou. Verstuur makkelijk je pakket naar het buitenland vanaf 10,-. Bereid je pakket online voor

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33538 19 juni 2017 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2017, 2017-0000094795, tot

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale beltarieven ZET solutions geldig per 1 maart 2015 Alle bedragen zijn in euro's en excl BTW. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. De bestemmingen die zijn benoemd

Nadere informatie

CNE Internationale gesprekstarieven

CNE Internationale gesprekstarieven CNE Internationale gesprekstarieven Alle prijzen in Euro en exclusief BTW Bestemming Locatie Starttarief Minuuttarief Afghanistan 0,0250 1,2072 Afghanistan Mobiel 0,0250 1,2072 Albanië 0,0250 0,2767 Albanië

Nadere informatie

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise)

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise) De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. Deze zijn van toepassing op alle minuten die niet begrepen zijn in de voordelen beschreven in artikels

Nadere informatie

TARIEVEN EN BEZORGING

TARIEVEN EN BEZORGING PAKKET VERSTUREN BUITENLAND TARIEVEN EN BEZORGING WERELDWIJD PAKKETTEN VERSTUREN DHL kent geen grenzen voor jou. Verstuur makkelijk je pakket naar het buitenland vanaf 10,-. Bereid je pakket online voor

Nadere informatie

De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw.

De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, incl. btw. Nationaal Piekuur eurocent/min Daluur eurocent/min Nationaal* naar een vast toestel 4,96 3,03 6,59

Nadere informatie

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise)

De tarieven van Proximus > Unlimited Calls National/International (Enterprise) De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, excl. btw. Deze zijn van toepassing op alle minuten die niet begrepen zijn in de voordelen beschreven in artikels

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening kindgebonden budget 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebonden budget 2015 Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag.

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel

Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Verzekeringsbewijs per land gesorteerd per werelddeel Werelddeel Land Verzekeringsbewijs Afrika Algerije Zorgpas Afrika Angola Zorgpas Afrika Benin Zorgpas Afrika Botswana Zorgpas Afrika Burkina Faso Zorgpas

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Per minuut

Bestemming Starttarief Per minuut Internationale tarieven PBXcomplete Per 1 september 2016 Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Benefit Preference. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1

Benefit Preference. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1 Benefit Preference Huidig tarief Tarief vanaf 01/01/12 Connectiekost Piek Dal Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0405 0,0360 0,0225 0,0419 0,0372 0,0233 Nationale oproepen

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN20&30 Service. Referentie: Corp 0609 Versie:

Gesprekstarieven ISDN20&30 Service. Referentie: Corp 0609 Versie: Gesprekstarieven ISDN20&30 Service Referentie: Corp 0609 Versie: 0609 www.telecollectief.nl Gesprekstarieven Nationaal WLR Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal On Net ISDN (incl. 10% extra korting)

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

Tarieven gesprekskosten internationaal

Tarieven gesprekskosten internationaal Tarieven gesprekskosten internationaal Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042 0,300 Algerije 0,042 0,200 Algerije mobiel 0,042 0,350 America

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

Value Pack Nations. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1

Value Pack Nations. Alle tarieven zijn in euro en zonder BTW p 1 Value Pack Nations Huidig tarief Tarief vanaf 01/01/12 Connectiekost Piek Dal Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0275 0,0330 0,0220 0,0284 0,0341 0,0227 Nationale oproepen

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven

Nieuwe FedEx tarieven Nieuwe FedEx tarieven Geldig in België vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012)

Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Telfort vast bellen tarieven (Vanaf 9 juli 2012) Alle tarieven zijn in euro's en inclusief 21% BTW. Telfort bellen Bij Telfort kun je kiezen voor Bellen Standaard of Bellen Onbeperkt. Daarmee bel je heel

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG MEI 2015 Publicatiedatum: 11 juni 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

1 april, p 1. Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic

1 april, p 1. Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic Prijzen in euro, zonder BTW Pulse to All Basic 1 april, 2012. Connectiekost Piek Dal Nationale oproepen naar Belgacom netwerk 0,0339 0,0396 0,0226 Nationale oproepen naar andere vaste netwerken 0,0339

Nadere informatie

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement per maand

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

Bellen Avond & Weekend

Bellen Avond & Weekend Bellen Avond & Weekend (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Oproep naar een GSM nummer

Oproep naar een GSM nummer Afghanistan 2,20 2,20 0,40 Albanië 2,20 2,20 0,40 Algerije 2,20 2,20 0,40 Andorra 1,05 0,75 0,40 Angola 2,20 2,20 0,40 Anguilla 2,20 2,20 0,40 Antigua en Barbuda 2,20 2,20 0,40 Argentinië 2,20 2,20 0,40

Nadere informatie

Oproep naar een GSM nummer

Oproep naar een GSM nummer Afghanistan 1,82 1,82 0,33 Albanië 1,82 1,82 0,33 Algerije 1,82 1,82 0,33 Andorra 0,87 0,62 0,33 Angola 1,82 1,82 0,33 Anguilla 1,82 1,82 0,33 Antigua en Barbuda 1,82 1,82 0,33 Argentinië 1,82 1,82 0,33

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG JULI 2014 Publicatiedatum: 6 augustus 2014 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven

Nieuwe FedEx tarieven Nieuwe FedEx tarieven Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare service en vertrouw

Nadere informatie

Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016

Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016 Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.4.816 Woonlandfactoren gewijzigd per 1 januari 2016 bronnen Staatscourant 2015, nr. 17551, d.d. 30.6.2015 Staatscourant 2015, nr. 33009, d.d. 6.10.2015 Het woonlandbeginsel

Nadere informatie

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10 Verkeer in het buitenland Omdat veel mensen tijdens de vakantie eropuit trekken en Nederland verlaten is het zinvol om vooraf te weten hoe het zit met de abonnementen. Zakelijk kan men toch bereikbaar

Nadere informatie

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN:

A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao. artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b, van het Toelatingsbesluit; HEEFT GOEDGEVONDEN: A 2014 N 91 PUBLICATIEBLAD Landsbesluit van de 23 ste oktober 2014, no. 14/2329 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, onderdeel 1, sub b van het Toelatingsbesluit 1 De Gouverneur van Curaçao Op de

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN UNET VOIP GESPREKSKOSTEN TARIEFLIJST ZAKELIJKE AFNEMERS VERSIE UNET.VOIPUSAGE.TL.ZA.V5.1 GELDIG PER 09-01-2015 Document index Titel UNET.VOIPUSAGE.ZA.TL.v5.1 Document type Tarieflijst (TL) Classificatie

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG AUGUSTUS 2015 Publicatiedatum: 10 september 2015 Contact: Damien Dermaux damien.dermaux@ibz.fgov.be 02 205 56 27 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie