Creditnotes. dutch state business

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creditnotes. dutch state business"

Transcriptie

1 dutch state business Nummer 5/ oktober Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Mexico: baanbrekende hervormingen bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven Groeiende samenwerking tussen Philips Healthcare en NMC Health (VAE) Atradius biedt een zelfstandige contragarantie voor banken

2 Inhoudsopgave Hoewel bij het redigeren van Creditnotes de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist meer is. Atradius is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze uitgave. Mexico: baanbrekende hervormingen bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven Groeiende samenwerking tussen Philips Healthcare en NMC Health (VAE) Introductieseminar Atradius biedt een zelfstandige contragarantie voor banken Atradius introduceert exportkredietgarantie die funding van exportkredieten via de Duitse pandbriefmarkt mogelijk maakt Laatste nieuws Landenbeleid Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding ISSN Nummer 5/ oktober - pagina 2

3 Mexico: baanbrekende hervormingen bieden kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven De eind 2012 aangetreden president Enrique Peña Nieto heeft flink vaart gezet achter het doorvoeren van zijn ambitieuze hervormingsagenda. Omdat hij leiding geeft aan een minderheidsregering van de PRI moest hij een verbond sluiten met de twee belangrijkste oppositie partijen, de PAN en de PRD. Dit verbond, het zogenaamde Pacto por México, is zeer succesvol geweest. De belangrijkste hervormingsvoorstellen arbeidsmarkt, energiesector, financiële sector, onderwijs, overheidsfinanciën en telecommunicatie zijn inmiddels allemaal aangenomen door het parlement. Meest baanbrekend was de goedkeuring afgelopen augustus van de secundaire wetgeving voor de energiehervormingen, ondanks tegenstemmen door de PRD. Hiermee wordt de energiemarkt geopend voor buitenlandse investeringen en komt een einde aan het 75-jarige staatsmonopolie van oliemaatschappij Pemex en van het federale elektriciteitsbedrijf. Buitenlandse investeerders kunnen nu exploitatieovereenkomsten sluiten; volledig buitenlands eigendom blijft echter taboe. Desalniettemin bieden de hervormingen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Sinds de crises van de jaren 80 en 90 heeft Mexico veel gedaan om zijn economie te versterken. Het voert een stabiel macro-economisch beleid, het heeft de wisselkoers geflexibiliseerd en de buitenlandse schulden teruggedrongen. Dit werd beloond met een verbetering van de ratings voor de Mexicaanse overheid tot de investeringscategorie. Maar de economie bleef kampen met structurele zwakheden. Een aantal belangrijke zwakheden wordt door middel van hervormingen aangepakt. Hierdoor kan het risicoprofiel van Mexico op termijn verder verbeteren. In de eerste plaats zal de verdiencapaciteit van de economie kunnen toenemen. Die is nu met een gemiddelde jaarlijks bruto binnenlands product (bbp) groei van 2,8% sinds 1990 relatief laag. Het IMF schat dat de jaarlijkse bbp-groei door de hervormingen zou kunnen stijgen tot 3,5-4%. De energiehervorming levert hieraan de grootste bijdrage. Hierdoor wordt ontsluiting van de diepzee-olievelden en van de schaliegasvelden mogelijk gemaakt. Staatsoliemaatschappij Pemex heeft hiervoor niet de financiële middelen, noch de kennis. Volgens de Amerikaanse Energy Information Agency kan de olieproductie stijgen van 2,5 mln vaten per dag nu naar 3,7 mln in Naar verwachting zal de overheid in de eerste helft van volgend jaar de eerste aanbestedingsronde voor deelname in de olie- en gassector houden. Andere factoren die kunnen bijdragen aan het verhogen van de verdiencapaciteit van de economie zijn lagere energieprijzen door meer concurrentie op de elektriciteitsmarkt, betere toegang tot financiering door de hervormingen in de financiële sector en verhoging van de arbeidsproductiviteit door de onderwijshervormingen en de liberalisering. Ten tweede zal de flexibiliteit van de overheidsfinanciën kunnen verbeteren door het afbouwen van subsidies op brandstof en vooral door het verhogen van de belastingbasis. Die is nu met belastinginkomsten van minder dan 10% bbp heel laag (en de laagste van de OESO-landen). De fiscale hervormingen behelzen namelijk o.a. een verhoging van de btw met 1%-punt bbp in 2014 en uiteindelijk 3%-punt bbp in Ook zal een betere belastinginning moeten bijdragen aan hogere belastinginkomsten. Ten derde zal de externe schokgevoeligheid van de Mexicaanse economie kunnen afnemen. Deze gevoeligheid is nu relatief hoog vanwege een grote afhankelijkheid van sterk in waarde variërende aandelen en obligaties. De totale portefeuille aan beleggingen in Mexico bedraagt zo n 273% van de officiële reserve. Dit is fors hoger dan het gemiddelde van 83% van landen met een vergelijkbaar risicoprofiel. Door de hervormingen zullen de directe buitenlandse investeringen in met name de energie- en telecommunicatiesector kunnen toenemen. Buitenlandse investeringen zijn een stabielere vorm van kapitaalinvoer dan portefeuillebeleggingen, omdat ze minder onderhevig zijn aan veranderingen in het marksentiment. Hierdoor zal de kapitaalbalans minder schokgevoelig worden. Daarnaast zullen de hervormingen de externe positie van Mexico meer toekomstbestendig maken. Door lagere kosten van energie en arbeid zal het concurrentievermogen van de Mexicaanse economie verbeteren en de uitvoer kunnen stijgen. De hervormingen van de energiesector kunnen ook bijdragen aan een hogere uitvoer. Tegelijkertijd zal de behoefte aan invoer van energie kunnen dalen. Zonder de hervormingen in de energiesector zou Mexico rond 2020 namelijk een netto importeur van olie worden. De lopende rekening zal op termijn dus kunnen verbeteren wat samen met de hogere buitenlandse investeringen zal kunnen Nummer 5/ oktober - Pagina 3

4 leiden tot hogere officiële reserves (van 173 miljard dollar in 2013 tot 223 miljard dollar in 2018 volgens het IMF). Hierdoor zal de Mexicaanse economie beter in staat zijn om schokken op te vangen. Het effect van de hervormingen op de economische groei, overheidsfinanciën en externe sector, zal afhangen van de invoering ervan en zal een proces van jaren zijn. Dit proces zal niet zonder slag of stoot verlopen. Gevestigde belangen, politieke machtsspelletjes en het leren omgaan met de spelregels in een meer concurrerende omgeving zullen voor uitdagingen zorgen. Oppositiepartij PRD, die afgelopen augustus tegen de secundaire wetgeving voor de energiesector heeft gestemd, en andere linkse partijen zouden de uitvoering van de hervormingen kunnen vertragen, bijvoorbeeld door het aanvragen van een volksraadpleging. Ook is een meer confronterende oppositie te verwachten met het oog op de tussentijdse verkiezingen (voor 500 leden van de Tweede Kamer) in juli Maar de algemene verwachting is toch dat de hervormingen in de energiesector niet zullen worden teruggedraaid. Nummer 5/ oktober - pagina 4

5 Verder zijn de hervormingen ook nog niet af. Na de tussentijdse verkiezingen zal president Peña Nieto zich moeten richten op het aanpakken van de corruptie en de zorgelijke veiligheidssituatie. Mexico s score op de Corruptie Perceptie Index van Transparency International is onveranderd slecht (plek 106 van 177, vergelijkbaar met Argentinië en veel slechter dan Brazilië (72)). De veiligheidssituatie is verslechterd, ondanks spectaculaire arrestaties van kopstukken van de drugkartels: ontvoeringen en afpersing zijn fors toegenomen. Dit is weerspiegeld in een slechte score van Mexico voor misdaad (140 van 144 op de Global Competitiveness Index) en kosten daarvan voor bedrijven (plek 135 van 144). Het aanpakken van de corruptie en het hoge veiligheidsrisico is nodig om de economische groei naar een niveau te tillen dat beter past bij de ontwikkelingsfase waarin de Mexicaanse economie zich bevindt. Ook zal de belastingbasis verder moeten worden verhoogd en zijn verdere hervormingen nodig in o.a. het onderwijs, de sociale zekerheid en de landbouw. Na de tussentijdse verkiezingen van 2015 zal duidelijk worden hoeveel ruimte de regering van Peña Nieto zal hebben voor een vervolg op het Pacto por México. Mexico is zeker op de goede weg. Maar voor een verdere verbetering van de kredietwaardigheid is meer nodig. Atradius is open zonder beperkingen op Mexico. Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Greetje Frankena, Senior Economist op telnr of per Nummer 5/ oktober - pagina 5

6 Groeiende samenwerking tussen Philips Healthcare en NMC Health (VAE) In september 2014 heeft Atradius Dutch State Business de vierde polis uitgereikt aan Philips Healthcare op NMC Health in de Verenigde Arabische Emiraten. NMC Health is één van de grootste particuliere medische dienstverleners in de Verenigde Arabische Emiraten. De groep is gevestigd in Dubai en is opgericht in Sinds 2012 is NMC Health genoteerd aan de Londense beurs. NMC Health heeft een omzet van 550 miljoen dollar (2013) en meer dan werknemers. De twee belangrijkste bedrijfsonderdelen zijn NMC Trading (distributie van farmaceutische producten, fast-moving consumentengoederen, voedingsmiddelen, diergeneesmiddelen en voorlichtingsproducten) en Gezondheidszorg (ziekenhuizen, dagbehandelingscentra, medische centra en apotheken). De ziekenhuizen en klinieken waarvan NMC Health eigenaar is en/of die zij beheert, zijn zeer modern en staan in Abu Dhabi, Al Ain, Dubai, Sharjah en Um al Quwain. Nummer 5/ oktober - Pagina 6

7 De markt voor gezondheidszorg in de VAE is over de afgelopen jaren sterk gegroeid, ten gevolge van toename van de bevolking, goede economische ontwikkelingen, toenemende bewustwording ten aanzien van gezondheid, overheidsbeleid en een toegenomen focus op medisch toerisme. Om deze kansen te benutten voert NMC Health een investeringsbeleid gericht op groei en uitbreiding. Via overnames (bijvoorbeeld dagbehandelingscentrum BR Medical Suits in Dubai) en de bouw van nieuwe ziekenhuizen en klinieken (bijvoorbeeld NMC Specialty Hospital, Khalifa City - Abu Dhabi; NMC General Hospital, DIP- Dubai; Brightpoint Women s Hospital, Abu Dhabi; NMC Day Surgery Centre, Abu Dhabi) heeft de groep haar aanwezigheid in de VAE sinds 2012 aanzienlijk uitgebreid. Dergelijke uitbreiding kan alleen indien de juiste medische apparatuur wordt aangeschaft. NMC Health en Philips Healthcare zijn al meer dan 20 jaar partners. Door de snelle groei van NMC Health zijn de contacten tussen Philips Healthcare en NMC Health dan ook geïntensiveerd. Om in te spelen op de verwachtingen van NMC Health heeft Philips Healthcare een totaaloplossing geboden: Philips Healthcare levert medische apparatuur aan NMC Health en verzorgt het onderhoud hiervan gedurende de economische levensduur van de apparatuur. Op financieel gebied geschiedt de terugbetaling van de apparatuur gedurende enkele jaren met een wisselkrediet, dat door Atradius Dutch State Business is verzekerd en waarvoor Directe Garanties zijn afgegeven aan de disconterende bank. Dit stelt Philips Healthcare in staat om aantrekkelijkere tarieven voor de discontering van de wissels te kunnen bedingen, waarvan NMC Health meeprofiteert door een gunstiger prijsstelling van de transactie. Deze totaaloplossing heeft de samenwerking tussen Philips Healthcare en NMC Health naar een hoger plan getild, wat heeft geresulteerd in vier door Atradius Dutch State verzekerde contracten tussen Philips Healthcare en NMC Health in de afgelopen 12 maanden. Aangezien Philips Healthcare over de komende jaren het onderhoud op deze medische apparatuur in de NMC klinieken verricht, is het waarschijnlijk dat de samenwerking tussen NMC Health en Philips Healthcare zich over de komende jaren verder zal uitbreiden. Introductieseminar middellange exportkredietverzekering Op dinsdag 18 november a.s. organiseert Atradius Dutch State Business een introductieseminar over middellange exportkredietverzekering. Dit seminar, dat plaats zal vinden op ons kantoor aan de David Ricardostraat 1 te Amsterdam, zal een hele dag beslaan en is bestemd voor (nieuwe) medewerkers van bestaande én nieuwe exporterende klanten, die via hun werk te maken hebben met middellange exportkredietverzekering. Tijdens deze dag zullen aspecten van het middellange kredietverzekeringsbedrijf, zoals onze producten, acceptatie van aanvragen, afhandeling van schade en het landenbeleid aan bod komen. Tevens wordt de praktijk van acceptatie toegelicht in de vorm van een case. Het seminar begint om uur en eindigt omstreeks uur. Indien u zichzelf of collega s wilt opgeven, dan kunt u een sturen naar het adres hieronder. Ongeveer een week voor aanvang ontvangt u een bevestiging met het programma en de routebeschrijving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Duns op telnr of per Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Oskar Henkelman, Account Manager, com, tel nr Nummer 5/ oktober - Pagina 7

8 Atradius biedt een zelfstandige contragarantie voor banken Veel kapitaalgoederenexporteurs moeten bij een transactie garanties stellen ten gunste van de afnemer. Soms gaat het om vooruitbetalingsgaranties, soms ook om uitvoerings- of onderhoudsgaranties. U kunt bij Atradius een verzekering krijgen tegen het risico van het onterecht opvragen van die garanties. Om ook behulpzaam te zijn bij het behouden van financieringsruimte bij de bank, kunnen wij ook een contragarantie aan de bank afgeven. Deze vrijwaart de bank tegen het opvragen van een garantie, ook als deze terecht wordt opgevraagd. Sinds enige jaren hoeft u deze combinatie van verzekering en contragarantie niet meer samen met de verzekering van onderliggende transactie af te nemen, maar kunt u deze ook als een zelfstandig geheel verkrijgen, de zgn. Fair Calling Facility. In toenemende mate zagen wij exporteurs die het risico op Nummer 4/ augustus - pagina 8

9 het onterecht opvragen van door hen te stellen garanties niet wilden verzekeren. Dit is vaak omdat zij de klant goed kenden en zij het risico te gering vonden of omdat het landenrisico verwaarloosbaar was. Ook is dat het geval bij voorwaardelijke garanties. Toch namen zij in die gevallen vaak de Fair Calling Facility af omwille van de contragarantie, die hun de financieringsruimte kon bieden die zij nodig hadden. Om nu in deze laatste gevallen beter te kunnen voorzien, hebben wij een nieuw product: de zelfstandige contragarantie, zonder de onderliggende dekking van de garanties tegen onterecht opvragen. Hiermee spaart u dus premie uit. Het gaat hierbij om een product voor banken die de garantie moeten stellen voor hun klant. Dit product moet wel voldoen aan de vereisten die de Europese Commissie stelt aan de afgifte van garanties ten behoeve van binnenlandse risico s om verboden staatssteun te voorkomen (ervan uitgaande dat de garantiestellende bank een Nederlandse bank is). Deze gelden overigens ook al voor de Fair Calling Facility; 1. De exporteur mag niet in financiële moeilijkheden verkeren; 2. Omvang en duur van de garantie moeten vaststaan; 3. Het gedekte percentage mag niet meer zijn dan 80%; 4. Er dient een marktprijs voor de premie gehanteerd te worden. Wij hopen met deze uitbreiding van ons productenpallet weer een bijdrage te leveren aan versterking van het exporterend bedrijfsleven. Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Bert de Jongh, Senior International Relations & Insurance Advisor, op tel. nr of per Nummer 4/ augustus - Pagina 9

10 Atradius introduceert exportkredietgarantie die funding van exportkredieten via de Duitse pandbriefmarkt mogelijk maakt Wij informeerden u al eerder dat door veranderde marktomstandigheden en vanwege de voorziene strengere kapitaalseisen voor banken (de regels onder Bazel III), de markt voor exportfinanciering krapper is geworden. Met de afgifte van verscheidende exportkredietgaranties (EKG s) kunnen we vaststellen dat we een succesvolle oplossing hebben ontwikkeld voor deze problematiek. Om Nederlandse exporteurs nog meer opties te geven, heeft Atradius in samenwerking met het ministerie van Financiën een derde variant van de exportkredietgarantie ontwikkeld. Het betreft een EKG speciaal voor pandbriefbanken. Deze EKG-variant maakt het mogelijk dat Nederlandse exporteurs de grootste kapitaalmarkt van Europa voor funding van exportkredieten aan kunnen boren, namelijk de Duitse pandbriefmarkt. De omvang van de Duitse pandbriefmarkt bedraagt zo n 600 miljard euro. Naast de omvang van de pandbriefmarkt heeft de markt een uitstekende reputatie vanwege de goede regulering en goede tarieven. De pandbrief-ekg is ontwikkeld in nauwe samenwerking het het Verband Deutscher Pfandbriefbanken, waardoor de pandbrief-ekg voldoet aan de Duitse pandbriefregelgeving. Voor de twee andere EKG-varianten (de overdrachts- en de separate herfinancieringsvariant) geldt dat de bank en de investeerder twee afzonderlijke entiteiten zijn. De pandbrief-ekg voorziet in de situatie waarbij de bank en de investeerder dezelfde entiteit zijn. Vandaar dat deze EKGvariant de bijnaam 2 in 1-EKG heeft gekregen. Bij deze variant wordt de EKG aangevraagd door een bank ten gunste van zichzelf, in de hoedanigheid van pandbriefbank, waarbij de bank het verzekerde exportkrediet en de EKG zal opnemen in haar Deckungsregister. Het feit dat het exportkrediet en EKG worden opgenomen in het Deckungsregister is belangrijk, omdat de Duitse pandbriefwet regelt dat de pandbriefschuldeisers bij een insolventie van de pandbriefbank voorrang krijgen. Dit betekent dat in het geval van een insolventie van een pandbriefbank, de activa in het Deckungsregister niet tot de insolvente boedel van de pandbriefbank behoren. Hoewel een pandbriefbank in het bezit zal zijn van zowel een EKG als een Exportkredietverzekering (EKV), is het niet zo dat de bank bij wanbetaling door de leningnemer onder het exportkrediet willekeurig onder de EKV of de EKG mag claimen. Zolang het pandbriefvermogen niet van het algemene vermogen van de bank is afgesplitst (dit gebeurt bij betalingsproblemen/faillissement van de bank) mag de pandbriefbank geen beroep doen op de EKG, maar alleen op de EKV. Voor het opnemen van het exportkrediet en EKG in het Deckungsregister zijn de juridische handelingen en dus Schematische weergave van de pandbrief-ekg: Nummer 5/ oktober - pagina 10

11 kosten beperkt, wat deze EKG ook goed geschikt maakt voor kleinere exportkredieten. Nog voor wij het product gereed hadden, ontvingen we al de eerste aanvragen voor deze EKG-variant. Ondertussen is de pandbrief-ekg gelanceerd en hebben wij de eerste EKG-toezeggingen kunnen afgeven. Wij voorzien dan ook dat deze garantie een goede aanvulling is op de overige fundingsproducten, zoals de 100% Directe Garantie en de andere EKG-varianten. Wilt u meer informatie over de pandbrief-ekg dan kunt u contact opnemen met Marieke Nes, Senior Account Manager op of Laatste nieuws Exporteursbijeenkomst Op dinsdag 9 december vindt de jaarlijkse exporteursbijeenkomst plaats bij Atradius Dutch State Business. Als gastspreker hebben wij minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uitgenodigd. U ontvangt binnenkort een uitnodiging van ons en we zullen meer informatie op onze website plaatsen. Wijzigingen landenklassen Antigua and Barbuda: 7 (was 6) Benin: 7 (was 6) Bolivia: 5 (was 6) Ecuador: 6 (was 7) Guatemala: 4 (was 5) Nummer 5/ oktober - pagina 11

12 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 oktober 2014 Atradius Dutch State Business verzekert namens de Nederlandse Staat betalingsrisico s verbonden aan transacties van ondernemingen met buitenlandse afnemers. Voor inlichtingen over het landenbeleid kunt u zich wenden tot Afke Zeilstra, Afdeling Economic Research, Postbus 8982, 1006 JD Amsterdam, telefoon of of tot uw account-manager. U kunt ook kijken op Deze informatie bevat slechts algemene richtlijnen over het Atradius Dutch State Business landenbeleid in een gecomprimeerde vorm en is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Het is mogelijk dat er veranderingen hebben plaatsgevonden na publicatie. Atradius Dutch State Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichtingen die voortvloeien uit onze verzekeringspolissen. Middellang landenbeleid Het beleid is van toepassing op namens de Nederlandse Staat verzekerde ééntransactiepolissen met een krediettermijn van langer dan 12 maanden, alsmede contante aannemingswerken met een uitvoeringsduur langer dan 12 maanden. In geval van verzekering van middellang krediet geldt een signaleringsplafond. Zodra het obligo op een land het signaleringsplafond bereikt, wordt samen met de Nederlandse Staat bezien of en hoe dit plafond kan worden aangepast of overschreden. Ook wordt aangegeven welk gedeelte van het plafond reeds benut is (exclusief in behandeling zijnde aanvragen). Tevens zijn de middellange landenklassen vermeld voor het politieke risico, van 0 (zeer goed) tot en met 7 (slecht). De landenklasse is medebepalend voor de hoogte van de middellange premie en de hoogte van het landenplafond. Op landen voorzien van een (*) is sinds de datum van de voorafgaande publicatie van dit overzicht het beleid opnieuw vastgesteld. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het beleid dan is gewijzigd. n.r. non-rated (niet geclassificeerd). Nadere informatie en uitleg van begrippen kunt u vinden op Legenda beleid 1. Open zonder beperkingen 4. Dekking opgeschort 2. Open met beperkingen 5. Beleid wordt herzien 3. Geen dekking 6. Geen beleid vastgesteld Definities Signaleringsplafonds Wanneer door de acceptatie van een zaak het signaleringsplafond * wordt overschreden zal het landenbeleid opnieuw worden bezien. De minister van Financiën besluit, na advisering van de Commissie Advisering Risicobeheer**, tegen welke voorwaarden resterende capaciteit kan worden geboden. In geval van aanhoudende grote politieke en/of economische risico s kan worden besloten deze capaciteit niet te bieden. Andersom kan bij ongewijzigde of verbeterde omstandigheden capaciteit tegen de reeds geldende voorwaarden worden geboden. Dekkingsadviessituatie (da) Een dekkingsadviessituatie ontstaat door capaciteitsgebrek op een bepaald land. Een dekkingsadvies is geen verplichting voor de staat om een verzekering af te geven. Het is alleen een verzekeringstechnische beoordeling van een transactie. Indien op een later tijdstip weer ruimte ontstaat, zal de transactie opnieuw beoordeeld worden tegen de dan geldende voorwaarden, voordat eventueel een polis zal worden uitgereikt. Tekenclausule (tc) Een tekenclausule bij een nog niet getekend contract houdt in dat de verzekerde het contract niet mag tekenen voordat schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business is verkregen. Een tekenclausule bij een getekend contract dat nog niet in werking is getreden en waarvoor een handeling van de verzekerde noodzakelijk is, houdt in dat deze handeling niet mag worden verricht dan na schriftelijke goedkeuring van Atradius Dutch State Business. DSA/DSF Nederland onderschrijft de IMF/Wereldbank-uitgangspunten ten aanzien van de schuldhoudbaarheid van ontwikkelingslanden (Debt Sustainability Analysis, Debt Sustainability Framework). Dit betekent dat overheidskopers in deze landen slechts onder beperkende voorwaarden (de concessionaliteitseis en goed bestuur -toets) nieuwe schulden mogen aangaan. In de kolom DSA/DSF is aangegeven hoe groot deze concessionaliteit dient te zijn indien het niet-schenkingsdeel verzekerbaar is. Neem voor alle zaken waar de kolom DSA/DSF gevuld is contact op met uw accountmanager, want er zijn uitzonderingen op de concessionaliteitseis mogelijk. DGGF Open voor Dutch Good Growth Fund (DGGF). Voor meer informatie zie onze website. * Relevant voor het bepalen van de overschrijding is het maximale-schadebedrag, niet het contractbedrag ** De leden van de deze commissie zijn vertegenwoordigers van het ministerie van Financiën, Atradius Dutch State Business, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF DGGF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Afghanistan 3 7 ja Albanië ja Algerije ja Andorra 2 N.R. 50 Angola ja Anguilla Antigua en Barbuda Argentinië* 3 7 Armenië ja Aruba Australië 1 N.R Azerbeidzjan Azoren 1 N.R. Bahama s Bahrein Bangladesh J, 35% ja Barbados België 1 N.R Belize Benin J, 35% ja Bermuda Bhutan ja Boeroendi 3 7 ja Nummer 5/ oktober - Pagina 12

13 LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF DGGF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Bolivia ja Bosnië-Herzegowina ja Botswana Brazilië Brits Ter. Indische Oceaan 4 N.R. Brunei Bulgarije Burkina Faso J, 35% ja Cambodja ja Canada 1 N.R Canarische Eilanden 1 N.R. Centraal Afrikaanse Rep 3 7 Chili China Christmas Eiland 1 1 Cocos (Keeling) Eilanden 1 1 Colombia ja Comoro Eilanden 3 7 Congo Kinshasa 3 7 Congo Brazzaville* ja Cook Eilanden 6 N.R. 10 Costa Rica Cuba 3 7 Curaçao Cyprus 2 N.R Denemarken 1 N.R Djibouti J, 35% ja Dominica Dominicaanse Republiek Duitsland 1 N.R Ecuador Egypte ja El Salvador Equatoriaal Guinee Eritrea J, 35% ja Estland 2 N.R. 350 Ethiopië J, 35% ja Falkland Eilanden 6 3 Faroër Eilanden 1 N.R. Fiji 3 6 Filippijnen ja Finland 1 N.R Frankrijk 1 N.R Frans Polynesië Gabon Gambia 3 7 ja Georgië ja Ghana 2 da ja Gibraltar Goeam 1 N.R. Grenada J, 35% Griekenland 2 N.R Groenland 1 N.R. Groot Brittannië 1 N.R Guadeloupe 1 N.R. Guatemala ja Guernsey 1 N.R. Guinee 3 7 Guinee Bissau 3 7 Guyana Guyana Frans 1 N.R. Haïti 3 7 Honduras Hongarije 2 N.R. 500 Hongkong Ierland 1 N.R India ja Indonesië ja Irak Iran 3 7 Israël 1 N.R Italië 1 N.R Ivoorkust J, 35% Jamaica 3 7 Japan 1 N.R Jemen 3 7 ja Jersey 1 N.R. Jordanië ja Kaaiman Eilanden Kaap Verdië ja Kameroen J, 35% Nummer 5/ oktober - Pagina 13

14 Landenbeleid voor ééntransactiepolissen ATRADIUS DUTCH STATE BUSINESS Situatie 1 oktober 2014 Legenda 1. Open zonder beperkingen 4. Dekking opgeschort 2. Open met beperkingen 5. Beleid wordt herzien 3. Geen dekking 6. Geen beleid vastgesteld LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF DGGF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Kazachstan Kenia ja Kirgizië 3 7 Kiribati 6 4 J, 35% Koeweit Kosovo 3 7 ja Kroatië Laos J, 35% ja Lesotho J, 35% Letland Libanon Liberia J, 35% Libië 3 7 ja Liechtenstein 2 N.R Litouwen Luxemburg 1 N.R Maagden Eilanden (Brits) Maagden Eilanden (U.S.A.) 4 N.R. Macau Macedonië (fyrom) ja Madagascar 3 7 ja Madeira 1 N.R. Malawi J, 35% ja Malediven 3 7 ja Maleisië Mali ja Malta 1 N.R. 450 Man 1 N.R. Marokko ja Marokko Spaans (Ceuta/Melilla) 1 N.R. Marshall Eilanden J, 35% Martinique 1 N.R. Mauretanië Mauritius Mayotte 1 N.R. Mexico Micronesië 6 4 Moldavië J, 35% ja Monaco 2 N.R. 100 Mongolië ja Montenegro Montserrat 6 4 Mozambique J, 35% ja Myanmar (Birma)* ja Namibië Nauru 6 5 Nepal J, 35% ja Nicaragua J, 35% ja Nieuw Caledonië Nieuw Zeeland 1 N.R Niger J, 35% ja Nigeria ja Niue 6 7 Noord-Korea 3 7 Noordelijke Marianen 2 5 Noorwegen 1 N.R Norfolk eiland 1 1 Oeganda J, 35% ja Oekraïne* Oezbekistan Oman Oost-Timor Oostenrijk 1 N.R Pakistan ja Palau 6 N.R. Panama Papoea Nieuw Guinea Paraguay Peru ja Pitcairn Eiland 6 2 Nummer 5/ oktober - Pagina 14

15 LAND beleid landen signalerings- benut DSA/DSF DGGF klasse plafond (mln euro) (mln euro) per Polen 1 N.R Porto Rico 1 N.R. Portugal 1 N.R Qatar Réunion 1 N.R. Roemenië Rusland Rwanda J, 35% ja Salomons Eilanden 3 7 Samoa-Amerikaans 4 N.R. Samoa Eilanden J, 35% San Marino 2 N.R. 50 Saoedi Arabië Saô Tomé en Principe 6 7 J, 50% ja Senegal J, 35% ja Servië Seychellen Sierra Leone J, 35% ja Singapore 1 N.R Slovenië 2 N.R. 500 Slowakije 2 N.R Soedan 3 7 Somalië 3 7 ja Spanje 2 N.R Spitsbergen 1 N.R. Sri Lanka 2,da ja St. Helena 2 3 St. Kitts-Nevis St. Lucia 6 6 St. Maarten 2 N.R. 20 St. Pierre et Miquelon 4 1 St. Vincent en de Grenadinen 6 6 Suriname ja Swaziland Syrië 3 7 Tadzjikistan 3 7 Taiwan Tanzania 2,da J, 35% ja Thailand ja Togo 3 7 Tokelau 1 2 Tonga Eilanden 3 7 Trinidad en Tobago Tsjaad 3 7 Tsjechië 2 N.R Tunesië ja Turkije Turkmenistan Turks en Caicos Eilanden 6 3 Tuvalu 6 N.R. J, 35% Uruguay VAE Vanuaatu 6 N.R. Vaticaanstad 6 N.R. Venezuela 3 7 Verenigde Staten 1 N.R Vietnam 2,da ja Wallis en Futuna Westelijke Sahara 3 7 Witrusland 3 7 IJsland* 2 4 Zambia J, 35% ja Zimbabwe 3 7 ja Zuid Afrika ja Zuid Korea 1 N.R Zuid-Soedan 3 7 ja Zweden 1 N.R Zwitserland 1 N.R Nummer 5/ oktober - Pagina 15

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011

Voizz Prijslijst. 1 maart 2011 Voizz Prijslijst 1 maart 2011 Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing, druk- en zetfouten voorbehouden. De voorgaande prijslijsten komen te vervallen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.

Nadere informatie

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA -12- Landenlijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De associatie

Nadere informatie

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal)

mobiel prepaid HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) HEMA Tarieven Buitenland: 1. Bellen in Nederland naar buitenlandse nummers (internationaal) naar vast naar mobiel Europese Unie (EU) 0,25 0,49 Rest van Europa 0,49 0,59 VS & Canada 0,30 0,30 Rest van de

Nadere informatie

Proximus mobile Business tarieven

Proximus mobile Business tarieven Proximus mobile Business tarieven Proxiworld tarieven vanaf 01/07/2015: De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In verzonden in Europese Unie

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen)

Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) Proximus mobile prijzen (GSM-abonnementen) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW excl. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel

Bestemming Starttarief Inclusief 21% BTW Exclusief BTW Vast Mobiel Vast Mobiel Afghanistan 0,000 0,319 0,319 0,264 0,264 Albanie 0,000 0,213 0,319 0,176 0,264 Albanie special 0,000 1,012 1,012 0,836 0,836 Algerije 0,000 0,182 0,373 0,150 0,308 America Samoa 0,000 0,319 0,319 0,264

Nadere informatie

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten)

Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) Proximus mobile prijzen (prepaid kaarten) 01/07/2015 De prijzen in de tabellen hieronder worden in EUR/min, EUR/SMS, EUR/ en EUR/MB weergegeven, BTW inb. In gevoerd verzonden Europese Unie in * * Sommige

Nadere informatie

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2)

LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) Forfaits tot 01/04/2016 Forfaits tot 01/042016 LANDNAAM Forfait reiskosten (1) Forfait verblijfkosten (2) euro per overnachting euro AFGHANISTAN 1000 120 ALBANIE 400 180 ALGERIJE 750 220 AMERIKAANS SAMOA

Nadere informatie

Prijslijst vaste telefonie

Prijslijst vaste telefonie Belgacom VP Company United Telecom piek dal setup piek dal setup naar een vaste lijn 0,0302 0,0198 0,0198 0,0242 0,0158 0,0198 naar andere vaste netwerken 0,0343 0,0227 0,0198 0,0274 0,0182 0,0198 naar

Nadere informatie

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%.

Alle prijzen zijn afgerond per minuut en inclusief het hogere btw tarief van 21%. Voor bellen naar buitenland heeft ZeelandNet daar waar mogelijk één tarief voor bellen naar vast en mobiel. De belangrijkste bestemmingen België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Frankrijk

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Internationale gesprekstarieven

Internationale gesprekstarieven Afghanistan 1,2072 1,4607 Afghanistan Mobiel 1,2072 1,4607 Albanië 0,2767 0,3348 Albanië Mobiel 0,3346 0,4049 Algerije 0,3548 0,4293 Algerije Mobiel 0,3548 0,4293 Amerikaans Samoa 0,4797 0,5804 Amerikaanse

Nadere informatie

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA

Landen (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA (inclusief LGO) lijst Bazel, OESO, EU en EVA Toelichting: EVA staat voor de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, Island en Zwitserland. De

Nadere informatie

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only

tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tariefvoorwaarden hollandsnieuwe Sim Only tarieven voor bellen, sms en en mobiel internet in Nederland Sim Only bundels zakelijk Sim Only abonnement prijs per maand (24 mnd) tarief per MB, minuut of sms

Nadere informatie

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier

XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier XSyou Gesprekskosten VoIP Particulier Nederland Vast Bestemming Starttarief Minuuttarief Nederland Vast-PIEK Piek=Maandag t/m Vrijdag 08:00-19:00 0,0500 0,0400 Nederland Vast-DAL Dal=Maandag t/m Vrijdag

Nadere informatie

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl

Gesprekstarieven ISDN2. Versie: 4.3. www.telecollectief.nl Gesprekstarieven ISDN2 Versie: 4.3 www.telecollectief.nl Let op: Onderstaande tarieven zijn exclusief 18% extra factuurkorting. Gesprekstarieven nationaal ISDN2 Nationale bestemming Start Piek Dal Regionaal

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten Internationaal

Tarieven Gesprekskosten Internationaal Tarieven Gesprekskosten Internationaal Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en dal tarieven. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief BTW. De bestemmingen die zijn benoemd met speciaal staan

Nadere informatie

Internationale Tarieven

Internationale Tarieven Internationale Tarieven De vaste diensten van Teleservice brengen ook vele internationale voordelen met zich mee. In dit overzicht staan al onze internationale gespreks tarieven en voorwaarden. Er wordt

Nadere informatie

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016

Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf 4 januari 2016 Nieuwe FedEx tarieven Geldig vanaf januari 0 Of uw zendingen nu zwaar of licht zijn - en spoedeisend of minder dringend, FedEx heeft de oplossing voor u. Profiteer van scherpe tarieven voor een zeer betrouwbare

Nadere informatie

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland

Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Overkomstduur brieven en pakketten van Nederland naar het buitenland Introductie U verstuurt brieven of pakketten vanuit Nederland naar het buitenland en u wilt weten hoeveel dagen een poststuk ongeveer

Nadere informatie

Onbezorgd lekker veel bellen.

Onbezorgd lekker veel bellen. Onbeperkt lekker Onze belpakketten. Wij hebben voor iedere veel-beller een pakket. Belt u veel naar vaste nummers in Nederland of juist naar vaste nummers in het buitenland er is altijd een pakket voor

Nadere informatie

Internationale tarieven Telecom Capacity

Internationale tarieven Telecom Capacity Internationale tarieven Telecom Capacity Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Alle bedragen zijn in euro's en ex BTW, afrekening per seconde De bestemmingen die zijn benoemd met

Nadere informatie

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04

Kosten per minuut afhankelijk van bestemming 14XYZ/085/088/06760 0,075 0,04 Beltarieven ON Beltarieven vanaf 1-2-2012 Per Bellen naar klanten van ON, OnsBrabantNet, en OnsNet Nuenen GRATIS GRATIS Bellen naar vast 0,075 0,04 Bellen naar mobiel 0,075 0,15 Bellen naar premium nummers*

Nadere informatie

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V.

Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. Tarieven 0187-bellen.nl een product van Voizz Nederland B.V. 2016 0187-bellen.nl Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Bellen

Nadere informatie

Berekening kindgebondenbudget 2013

Berekening kindgebondenbudget 2013 Toeslagen Belastingdienst Berekening kindgebondenbudget 2013 ib 998 - ib*7pl Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Uw klant krijgt het kindgebonden budget naast de

Nadere informatie

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer

MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer + Prijsinformatie MultiPass Frans telefoonnummer + Zwitsers telefoonnummer Uw simkaart met uw twee telefoonnummers: Frans nr + Zwitsers nr Ontvang al uw oproepen op uw 2 telefoonlijnen, met een automatische

Nadere informatie

Tarieven Gesprekskosten

Tarieven Gesprekskosten Tarieven Gesprekskosten INTERNATIONAAL Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daltarieven. Bestemming Starttarief Per minuut Afghanistan 0,042 0,300 Albanie 0,042 0,200 Albanie mobiel 0,042

Nadere informatie

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement per maand

Nadere informatie

5 www.voizz.net! " # " $ %& '"(")"

5 www.voizz.net!  #  $ %& '() 5 www.voizz.net Gesprekskosten nationaal Nationaal vast 0,0195 Nationaal mobiel 0,0790 Starttarief 0,0650 Onderling bellen 0,0000 Abonnementen ZZP-er pakket 0,00 25,00 extra extensie 0,00 7,50 MKB pakket

Nadere informatie

Datum onderteken ing

Datum onderteken ing Datum onderteken ing Datum inwerkingtreding Land Status Vindplaats 1. Albanië In werking 15-04-1994 01-09-1995 1994, 145 2. Algerije In werking 20-03-1997 01-08-2008 2007, 079 3. Argentinië In werking

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 1 van 22 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/01/2013 tot en met 31/01/2013 Dossier Land van Bestemming Land van Eindgebruik Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1/4/2009. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1/4/2009 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen geldig voor bellen

Nadere informatie

Bellen Avond & Weekend

Bellen Avond & Weekend Bellen Avond & Weekend (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10

EU-pack Prijs bundel 10,00. Minuuttarief bellen 0,10 Minuuttarief gebeld worden 0,05 SMS sturen 0,06 SMS ontvangen 0,00 Dataverbruik per Mb 0,10 Verkeer in het buitenland Omdat veel mensen tijdens de vakantie eropuit trekken en Nederland verlaten is het zinvol om vooraf te weten hoe het zit met de abonnementen. Zakelijk kan men toch bereikbaar

Nadere informatie

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW

Prijslijst Chippie World. Geldig per 1 juli 2010. Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijslijst Chippie World Geldig per 1 juli 2010 Alle prijzen in euro en inclusief BTW Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden Versie juni 2010 Binnen bundel tarieven De volgende tarieven zijn alleen

Nadere informatie

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN

UNET VOIP GESPREKSKOSTEN UNET VOIP GESPREKSKOSTEN TARIEFLIJST ZAKELIJKE AFNEMERS VERSIE UNET.VOIPUSAGE.TL.ZA.V5.1 GELDIG PER 09-01-2015 Document index Titel UNET.VOIPUSAGE.ZA.TL.v5.1 Document type Tarieflijst (TL) Classificatie

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG APRIL 2015 Publicatiedatum: 18 mei 2015 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen in 2015... 2 II. Overzicht van asielaanvragen in België... 4 1. Aantal asielaanvragen

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24

INHOUD INLEIDING REIZEN MET DE GROTE DRIE: WWW, E-MAIL EN NIEUWSGROEPEN 24 INHOUD INLEIDING VIRTUEEL OF REËEL REIZEN 11 HET INTERNET 12 De geschiedenis van het internet 13 Hoe is het internet zo verspreid geraakt? 14 Wat vind je nu op het internet? En wat niet? 16 Hoe geraak

Nadere informatie

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden)

Bellen Onbeperkt. Abonnementskosten. Kosten extra telefonie diensten. (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Bellen Onbeperkt (Dit abonnement kan niet meer besteld worden) Alle prijzen zijn inclusief btw. Alle abonnementen zijn op basis van een 1-jarig contract (tenzij anders vermeld). Daarna is je abonnement

Nadere informatie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie

Tarieven. Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie Tarieven Internationale Merken Overeenkomst Van Madrid En Protocol o.b.v. een Benelux Registratie MERKDEPOT Depot van een merk voor 1 t/m 3 klassen voor een periode van 10 jaar: Basisbedrag (eenmalig bedrag)

Nadere informatie

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst

25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25. HD Mededeling 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem aanpassing landenlijst 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna:

Nadere informatie

De tarieven van Belgacom

De tarieven van Belgacom De tarieven van Belgacom Versie Value Pack Excellium 2.0 De prijzen in de tabel hieronder worden in eurocent/min en in eurocent/oproep weergegeven, excl. btw. Value Pack Excellium Nationaal Piekuur Daluur

Nadere informatie

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG

ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG ASIELSTATISTIEKEN MAANDVERSLAG OVERZICHT 2014 Publicatiedatum: 8 januari 2015 Contact: Tine Van Valckenborgh tine.vanvalckenborgh@ibz.fgov.be 02 205 50 56 INHOUDSTAFEL I. Algemeen overzicht van asielaanvragen

Nadere informatie

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST

Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST Internet en Bellen met Interactieve TV van KPN PRIJSLIJST ACN behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen. Maandelijkse Bijdragen De tarieven zijn weergegeven in euro's, incl. 21 % BTW. Pakketten

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Mededeling April 2014 (herdruk) 25.1. Inleiding Mededeling April 2014 (herdruk) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*4ED 25.1. Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader van het stelsel van algemene

Nadere informatie

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep

Classic. Internationaal Landcode Piekuur Daluur Connectiekosten euro/min euro/min euro/oproep De tarieven van De prijzen in de tabel hieronder worden in euro/min en in euro/oproep weergegeven, excl. btw. Classic Nationaal Piekuur Daluur Connectiekosten Nationaal* naar een vast toestel 0,0479 0,0240

Nadere informatie

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst

Mededeling nr. 25. Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst. Douane Belastingdienst Douane Belastingdienst Mededeling April 2014 (herdruk 4) Mededeling nr. 25 Nieuw Algemeen Preferentieel Systeem - Landenlijst DO 108-1Z*10ED 25.1 Inleiding Sinds 1971 kent de Europese Unie in het kader

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Versie 1.1 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen en gebeld worden in het

Nadere informatie

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013

Roaming buitenland Tarieven per 1 juli 2013 Bellen van / naar Zone 1 2 3 4 5 (Europese Unie) 1 0,24 1,15 1,35 1,50 2,25 (Europa) 2 1,15 1,15 1,35 1,50 2,25 (USA / Canada) 3 1,35 1,35 1,35 1,50 2,25 (Midden-, Zuid-Amerika) 4 1,50 1,50 1,50 1,50 2,25

Nadere informatie

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies

Virtuele PBX omgeving Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55. Overige vpbx functies Zakelijke VoIP Aansluitingen Per maand Virtuele PBX omgeving gratis Hosted VoIP account Onbeperkt aantal lijnen inkomend/uitgaand 1,55 Hunt groepen Intern nummerplan Telefoonboek Wachtmuziek Wachtrij Keuzemenu

Nadere informatie

Landenlijst 2015. Februari 2015 1

Landenlijst 2015. Februari 2015 1 Landenlijst 2015 Toelichting Binnenkomst In de Vreemdelingenwet is bepaald dat immigranten die langer dan drie maanden in Nederland willen verblijven gescreend moeten won op tuberculose (tbc). Uitgezonderd

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Datum 29 januari 2014 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Internationaal

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief

Tarievenoverzicht. - - - - - - Inclusief Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan

Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Zakendoen in Midden-Europa en de Balkan Jan Limbeek Ieder jaar brengt de Wereldbank een rapport uit dat voor 183 landen aangeeft hoe het met hun zakenklimaat is gesteld. Deze Doing Business-lijst geeft

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

Haagcom Managed Mobiel tarieven

Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel tarieven Haagcom Managed Mobiel overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door Hosted VoIP en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen

Nadere informatie

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden

Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden Mobiel Onbeperkt KPN Tarieven en voorwaarden D atum 1 1 juli 2013 Versie 1.6 Inhoudsopga ve 1 Basisabonnement... 3 1.1 Abonnementskosten... 3 1.2 Internationaal bellen vanuit Nederland... 3 1.3 Bellen

Nadere informatie

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Maandbedrag van het abonnement 7,50 14,00 22,50 34,00 39,00 49,00. Minutenbundel - 150 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Haagcom Mobiel tarieven Haagcom Mobiel vormt de basis in het aanbod van de mobiele telefoniediensten van Haagcom, maar biedt daarbij al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Haagcom biedt

Nadere informatie

www.eurotherm.nl ZWITSERLAND Wollerau EurothermProdukte(Schweiz)AG T (+4144)7871040 F (+4144)7871044 E info.eurotherm.ch@invensys.

www.eurotherm.nl ZWITSERLAND Wollerau EurothermProdukte(Schweiz)AG T (+4144)7871040 F (+4144)7871044 E info.eurotherm.ch@invensys. Eurotherm: Internationaleverkoopenservice AUSTRALIE Melbourne InvensysProcessSystems AustraliaPty.Ltd. T (+610)85629800 F (+610)85629801 E info.eurotherm.au@invensys.com OOSTENRIJK Wenen EurothermGmbH

Nadere informatie

Mobile Connect tarieven

Mobile Connect tarieven Mobile Connect tarieven Mobile Connect verbindt het brede gamma aan faciliteiten van uw telefooncentrale met het gebruiksgemak van mobiele telefonie. Dankzij deze connectie komen alle faciliteiten waaraan

Nadere informatie

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

DE VOORDELEN OP EEN RIJ 10-2014 / V2.0 10-2014 V2.0 Communicatie gaat tegenwoordig een stuk verder dan alleen vaste of mobiele telefonie. OZMO zorgt voor een uitstekende vast mobiel integratie. Hierdoor bent u als ondernemer

Nadere informatie

Managed Mobile tarieven

Managed Mobile tarieven Managed Mobile tarieven Managed Mobile overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door hosted voice en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen noodzaak meer

Nadere informatie

Voiceworks Mobile tarieven

Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile tarieven Voiceworks Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van Voiceworks, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. Voiceworks biedt

Nadere informatie

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht

TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKRECHT per 1 januari 2010 conform bijgaande voorwaarden merkenrecht TARIEVEN MERKREGISTRATIE BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) Kosten BBIE* Depot individueel merk (incl. vooronderzoek

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 3/2014 - juni Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Ivoorkust Dutch Good

Nadere informatie

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014

Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Prijslijst - Geldig vanaf 6 mei 2014 Abonnementen Online.nl DSL producten en snelheden Glasvezel producten en snelheden Snel Internet 10 Mb/s Supersnel Internet 30 Mb/s Supersnel Internet 40 Mb/s Ultrasnel

Nadere informatie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Dutch Good Growth Fund (DGGF) Dutch Good Growth Fund (DGGF) DGGF doel: mkb financiering mogelijk maken in ontwikkelingslanden MKB financiering in DGGF landen wordt als high risk gezien door financiers: - Hoge transactiekosten - Beperkte

Nadere informatie

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS.

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS. VoiceTronics Mobile tarieven VoiceTronics Mobile vormt de basis van het aanbod mobiele telefoniediensten van VoiceTronics, doch biedt het u al veel meer dan wat u van mobiele telefonie verwacht. VoiceTronics

Nadere informatie

Mozaïek Programmabrochure ronde 2009

Mozaïek Programmabrochure ronde 2009 Mozaïek Programmabrochure ronde 2009 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 3 2 Doel 4 3 Richtlijnen voor aanvragers 5 3.1 Wie kan aanvragen 5 3.2 Wat kan aangevraagd

Nadere informatie

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen

Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak. Werkgroep: Walter Michielsen Binnenlandse, Europese en globale mobiliteit van artsen en de beperkingen van een Vlaams of Belgisch beleid op dit vlak Werkgroep: Walter Michielsen MOBILITEIT Binnenlands Europese Unie Buiten Europa ELEMENTEN

Nadere informatie

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS.

TELEFONIE MOBIEL INTERNET CLOUD OPLOSSINGEN. Deken van Baarstraat 4B 5253 DA Nieuwkuijk The Netherlands T +31 (0)73 518 6060 WWW.VOICETRONICS. Managed Mobile tarieven Managed Mobile overschrijdt alle grenzen op het gebied van vast-mobiel integratie door hosted voice en mobiele telefonie met elkaar te verenigen. Er is namelijk geen noodzaak meer

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 3/2013 - juni Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Toetreding van Kroatië

Nadere informatie

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. REDWORKS PRIJSLIJST Versie: 2013 04 01 Alle prijzen worden uitgedrukt in euro s ( ) en zijn exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen. Diensten die slechts voor een gedeelte

Nadere informatie

Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN

Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN Bijlage IV: VETERINAIRRECHTELIJKE VOORWAARDEN VOOR HET IN BELGIE BINNENBRENGEN VAN HONDEN, KATTEN OF FRETTEN Binnenbrengen vanuit een andere lidstaat Binnenbrengen vanuit een derde land Niet-commercieel

Nadere informatie

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers)

OneXS mobiel. Gesprekstarieven Nederland (afgerekend per seconde) OneXS sms-module (1.000 sms-berichten vanuit Nederland naar Nederlandse nummers) OneXS mobiel Als ondernemer in Nederland kunt u kiezen uit vele mobiele providers en nog veel meer soorten abonnementen. De mobiele abonnementen van de grote Nederlandse providers blinken in één opzicht

Nadere informatie

Kosten buitenlandse bank

Kosten buitenlandse bank Kosten buitenlandse bank Ingangsdatum 1 september 2011 Land Muntsoort Kosten buitenlandse bank (in EUR) Afghanistan alle muntsoorten 12,50 Albania alle muntsoorten 12,50 Algeria alle muntsoorten 7,50 Andorra

Nadere informatie

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 43

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 43 .7 Prognoses 43 Bevolking.1..3.4.5.6.7 Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE. Opsplitsing in nationaliteitsgroepen Fiche Kleurrijk West-Vlaanderen OOSTENDE HUIDIGE NATIONALITEIT PG2 NATIONALITEIT BIJ GEBOORTE PG 3 HUISHOUDENS PG 4 WERKZOEKENDEN PG 5 NIEUWKOMERS PG 6 Arrondissement Oostende Opsplitsing in nationaliteitsgroepen

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 2/2014 - april Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Myanmar, een land met

Nadere informatie

Bellen vanuit Bellen naar Gebeld worden in sms'en vanuit of naar Data vanuit Land

Bellen vanuit Bellen naar Gebeld worden in sms'en vanuit of naar Data vanuit Land Afghanistan 11,86 1,52 1,49 0,23 Prijs op aanvraag Albania 10,74 1,08 1,07 0,23 Prijs op aanvraag Algeria 10,61 1,35 1,33 0,23 Prijs op aanvraag American Samoa 1,96 1,91 0,23 Prijs op aanvraag Andorra

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven

ZZP abonnement. Zakelijk. Prepaid. Belbundel 1.1 Zakelijk OpMaat basisabonnement. Sim only. Internet. Vast bellen. Productinformatie & Tarieven Productinformatie & Tarieven 1 OpMaat (inclusief VastMobiel) 1.1 OpMaat basisabonnement OpMaat basisabonnement Per gebruiker Per gebruiker sim only 12,00 9,00 1.2 VastMobiel voordeel VastMobiel voordeel

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) - 2013 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN VAN BELGIE Algemene administratie van de FISCALITEIT VERKLARENDE NOTA 276 R (Not.) 2013 1. Wie moet het formulier 276 R gebruiken? Het formulier 276 R moet worden gebruikt

Nadere informatie

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49

2 Bevolking. 2.7 Prognoses 49 Bevolking.7 Prognoses 49.1..3.4.5.6.7 Stand van de bevolking Loop van de bevolking Geboorte en sterfte Huwelijken, partnerschappen en echtscheidingen Vestiging, vertrek en verhuizingen Nationaliteitswijzigingen

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 augustus 2011 (17.08) (OR. en) 13479/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0208 ( LE) STAT 35 FI 570 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 29 juli 2011 Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) L 81/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 539/2001 VAN DE RAAD van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen

Nadere informatie

Creditnotes. dutch state business

Creditnotes. dutch state business dutch state business Nummer 4/2014 - augustus Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus Is de Eurocrisis

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Vermeldingen bedoeld in artikel 17, onder b, c en d, en gegevens bedoeld in artikel 18, onder c, d en e, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen

Nadere informatie

Creditnotes. De wereldeconomie: groei valt opnieuw tegen DRIVE Nieuw programma voor ontwikkelingsrelevante

Creditnotes. De wereldeconomie: groei valt opnieuw tegen DRIVE Nieuw programma voor ontwikkelingsrelevante Nummer 4/2015 - augustus Creditnotes Informatiebulletin voor kapitaalgoederenexporteurs, banken, internationaal opererende aannemingsbedrijven en ingenieursbureaus De wereldeconomie: groei valt opnieuw

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.09.2004 COM(2004) 588 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende de toepassing van bijlage X bij het statuut (Verordening (Euratom,

Nadere informatie

Lijst van zones bpack World Business

Lijst van zones bpack World Business A Afghanistan 9 Albanië Algerije Alcohol, parfum, stalen, farmaceutica, planten, Amerikaans Samoa Andorra Angola Vliegtuigtickets, alcohol, likeuren,tabak, sigaretten, namaak wapens, Anguilla Politieke

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Aanvraagformulier IMVO vouchers

Aanvraagformulier IMVO vouchers Aanvraagformulier IMVO vouchers Versie augustus 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u een IMVO voucher aanvragen bij MVO Nederland. De IMVO vouchers (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nadere informatie

IBAN: NL82RABO0385683189 KvK: 37102400 BTW: NL81092414.B.01 ViaVoIP is een handelsnaam van Netformatie BV

IBAN: NL82RABO0385683189 KvK: 37102400 BTW: NL81092414.B.01 ViaVoIP is een handelsnaam van Netformatie BV ViaVoIP tarieven binnenland (hosted telefonie) Type Bestemming Starttarief Tarief per minuut Vast NL 0,03 0,0189 Vast ViaVoIP GRATIS GRATIS Mobiel NL 0,03 0,0850 Mobiel ViaVoIP 0,03 0,0850 Collect Call

Nadere informatie

Criteria en voorwaarden voor Young Experts

Criteria en voorwaarden voor Young Experts Criteria en voorwaarden voor Young Experts Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Young Expert Programma Water... 4 3. Opzet YEP Water... 8 a. Hoofdproces Young Expert Programme Water... 9 4. Criteria en voorwaarden

Nadere informatie