AXA BELGIUM FUND. prospectus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AXA BELGIUM FUND. prospectus"

Transcriptie

1 AXA BELGIUM FUND BEVEK naar Belgisch recht met compartimenten Categorie: ICBEL (art , 2 wet van 4 december 1990) Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25; 1170 BRUSSEL prospectus SEPTEMBER 2005

2 INHOUDSTAFEL Voorstelling van de BEVEK AXA Belgium Fund 3 Lijst van de compartimenten van AXA Belgium Fund 6 Compartiment MULTIBASE 7 Compartiment MULTIBASE USA 10 Compartiment BELGIAN EQUITIES 15 Compartiment TALENTS 18 Compartiment EURO EQUITIES 20 Compartiment PHARMA AND HEALTH CARE 22 Compartiment FINANCE 25 Compartiment CONSUMER GOODS 28 Compartiment TECHNOLOGY 30 Compartiment CYCLICALS EUROPE 33 Compartiment EURO BONDS 35 Compartiment DOLLAR BONDS 37 Compartiment EUROPEAN BONDS NON EUR 40 Compartiment EURIBOR CLICK 43 Compartiment GLOBAL FoF 47 Compartiment DYNAMIC FoF 51 Compartiment DEFENSIVE FoF 55 Compartiment OPTIMAL FoF 59 Compartiment CLICK EQUI-FIX 7 61 Compartiment EQUITY-FIX EUROPE 3 66 Compartiment EQUITY-FIX EUROPE 4 70 Compartiment CLICK TECHNOLOGY 74 Compartiment CLICK PHARMA 78 Compartiment OPTIMUM CLICK USA 82 Compartiment CLICK EUROLAND 86 Compartiment ACTIVE PROTECTION WORLD 90 Compartiment ACTIVE PROTECTION BEST OF SECTORS 94 Compartiment ACTIVE PROTECTION TOP PHARMA 98 Compartiment ACTIVE PROTECTION TOP TECHNOLOGY 102 Compartiment ACTIVE PROTECTION ASIA 106 Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES 110 Compartiment ACTIVE FIX TOP EUROPEAN SECTORS 114 Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS 118 Compartiment ACTIVE FIX BIOTECH 122 Compartiment EQUITY-FIX NETHERLANDS 126

3 Voorstelling van de BEVEK AXA BELGIUM FUND Dit uitgifteprospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig artikel 53, 1, 1 ste lid, en artikel 60 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles op 26 juli Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of van de kwaliteit van het aanbod, noch van toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. Dit prospectus is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Het prospectus bevat de voorstelling van AXA Belgium Fund, de lijst van compartimenten, een afzonderlijke voorstelling van elk compartiment, de statuten en, als bijlage, het inschrijvingsformulier, het laatste jaarverslag alsmede het daaropvolgende halfjaarlijks verslag als dat is openbaar gemaakt. Partijen Raad van bestuur: Voorzitter: - de Heer Geert VAN DE WALLE, bestuurder en lid van het Directiecomité van AXA BANK BELGIUM N.V. Leden: - de Heer Yves BARSIN, district manager van AXA BELGIUM N.V. en van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Christophe DEMAIN, head Product Management Investment Products van AXA BELGIUM N.V. en van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Gérard FIEVET, bestuurder van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Dirk MEYERS, Compliance & Controls Fund Services van AXA BANK BELGIUM N.V. - de Heer Jean SANDERS, General Counsel van AXA BANK BELGIUM N.V. en van AXA BELGIUM N.V. - de Heer Eddy VAN SANTVOORT, head Portfolio Management van AXA BANK BELGIUM N.V. Beheer: Sinds november 2003 wordt het portefeuillebeheer van AXA Belgium Fund gevoerd door AXA Investment Managers Paris, (een maatschappij naar Frans recht gevestigd te Parijs) die voor het beheer van de dakfondsen een beroep doet op AXA Multimanager Ltd (een maatschappij naar Engels recht gevestigd te Londen) en op AXA Investment Managers UK Ltd (een maatschappij naar Engels recht gevestigd te Londen) voor het compartiment Talents. Wat betreft het beheer van de dakfondsen staat AXA Multimanager Ltd in voor de analyse en de selectie van de onderliggende ICB en de beheerders, wat betreft het beheer van het compartiment Talents, staat AXA Investment Managers UK Ltd in voor de analyse en de selectie van de belegggingen. AXA Investment Managers Paris zorgt voor de goede afloop van de transacties en controleert of de reglementaire en beleggingslimieten worden nageleefd. Sedert 1 december 2004 heeft AXA Investment Managers Paris haar Middle-Office-taken betreffende alle huidige en toekomstige compartimenten uitbesteed aan State Street Bank France S.A. De vergoedingen die aan AXA Investment Managers Paris worden betaald, bedragen (per soort compartiment): - voor obligatiecompartimenten: 20 basispunten ; - voor aandelencompartimenten: 35 basispunten; 55 basispunten voor Talents, waarvan 30 % voor AXA Investment Managers UK Ltd (voor 2005) ; - voor dakfondsen: 25 basispunten voor Global FoF en Defensive FoF ; 28 basispunten voor Dynamic FoF en 40 basispunten voor Sectors FoF waarvan 66 % voor AXA Multimanager Ltd ;

4 - voor obligatie-fixcompartimenten: 10 basispunten ; - voor fixcompartimenten met equity-swap opgericht voor 1 januari 2000: 10 basispunten ; - voor fixcompartimenten met equity-swap opgericht na 1 januari 2000: 20 basispunten ; - voor de multibase-compartimenten: 18 basispunten ; - voor de Active-Protection/Active Fix compartimenten: 15 basispunten. Het administratief beheer van AXA Belgium Fund wordt bij contract sinds juni 2001 toevertrouwd aan de N.V. Fastnet Belgium. Deze overeenkomst omvat in hoofdzaak volgende diensten: - administratief agent: boekhouding, berekening en controle netto inventariswaarde ; - aanmaken van de jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen en assistentie bij het sociale leven van AXA Belgium Fund ; - controle en settlementvoorbereiding van de uitgevoerde transacties waarvoor een vergoeding verschuldigd is in functie van de aard en het aantal van de verrichtingen. De vergoeding voor het administratief beheer wordt betaald uit de beheersvergoeding. Na aftrek van de vergoedingen betaald aan AXA Investment Managers Paris en Fastnet Belgium ontvangt AXA Bank Belgium het saldo van de beheersvergoeding als vergoeding voor de distributie. De beheersvergoeding wordt berekend op het gemiddeld netto-actief van elk compartiment zoals dat resulteert uit de evaluaties. Voor de fix-compartimenten met equity-swap wordt de vergoeding berekend op basis van het gemiddeld aantal aandelen in omloop, vermenigvuldigd met de startwaarde van de aandelen. De vergoeding voor administratief beheer wordt maandelijks gefactureerd en is betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Het saldo van de beheersvergoeding is trimestrieel betaalbaar. Dit saldo zal betaald worden aan de begunstigden binnen de 15 dagen na factuurdatum. Dagelijks bestuur Het toezicht op het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door: - de Heer Geert Van de Walle, bestuurder en lid van het Directiecomité van AXA Bank Belgium N.V. - de Heer Dirk Meyers, Compliance & Controls Fund Services bij AXA Bank Belgium N.V. Commissaris: Bewaarder: Financiele dienst: PriceWaterhouseCoopers B.C.V.B.A., bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1932 Sint-Stevens- Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Roland Jeanquart. The Bank of New York (Luxembourg) SA, kredietinstelling onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie, gevestigd te 1A Hoegenhof, L 1736 Sennigerberg, Groot Hertogdom Luxemburg, met een geregistreerde vestiging in België te 1040 Brussel, Kunstlaan 35. AXA Bank Belgium NV, Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen.

5 Algemene kenmerken Oprichtingsdatum van AXA Belgium Fund (voorheen Anhyp Invest): 25 oktober 1994 Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25; 1170 Brussel Ondernemingsnummer: Balansdatum: 31 december Datum van de gewone algemene vergadering: de laatste vrijdag van de maand mei Werking van AXA B Fund: Kenmerkend voor een beleggingsinstelling met een veranderlijk aantal rechten van deelneming is het vrije toetredings-en uittredingsrecht. Aanvragen om inschrijving, wederinkoop of conversie in rechten van deelneming van een ander compartiment, worden wekelijks (voor de fix- en de Active Protectioncompartimenten tweewekelijks) uitgevoerd tegen de op de evaluatiedag berekende inventariswaarde. Die inventariswaarde wordt bepaald door van (in principe) de marktwaarde van de portefeuille de kosten en de verplichtingen af te trekken. De provisies, kosten en belastingen die hetzij door de belegger, hetzij door de BEVEK worden gedragen, worden gedetailleerd beschreven in de voorstelling van elk compartiment. Belastingstelsel: Voor de BEVEK: - een jaarlijkse belasting op het totaal van de in België op 31 december van het voorgaande jaar netto uitstaande bedragen (0,07% op 1 januari 2005 en 0,08% vanaf 1 januari 2007) ; - terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden (via vennootschapsbelasting) en buitenlandse inkomsten (in de mate dat de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing hierin voorzien), geïnd door de BEVEK. Voor de belegger: - de meerwaarden die het gevolg zijn van de kapitalisatie van de inkomsten zijn vrijgesteld ; - de uitgifte, wederinkoop en omruiling van aandelen is onderworpen aan beurstaks. Beschikbare informatie De hierna vermelde documenten en gegevens kunnen kosteloos worden verkregen aan de loketten van de instelling die de financiële dienst waarneemt: - een algemene informatiefolder over ICB s, Beleggen in instellingen voor collectieve belegging (ICB s) - BEVEK s, beleggingsfondsen. Deze folder heeft tot doel de belegger wegwijs te maken in de sector van de ICB s; welke zijn hun voornaamste kenmerken, hoe werken ze, wat zijn de voor-en nadelen van een belegging in rechten van deelneming in een ICB en wat is de rol van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ten aanzien van de ICB s; - het uitgifteprospectus met bijlagen; - de netto inventariswaarde.

6 01/09/05 Lijst van de compartimenten van AXA Belgium Fund Gerangschikt volgens datum van goedkeuring door de Commissie voor het Bank- en Financie- en Verzekeringswezen. strategische compartimenten datum CBF tactische compartimenten datum CBF Belgian Equities 13/01/1995 Equity-Fix Europe 3 15/12/1998 Multibase 29/09/1994 Equity-Fix Europe 4 02/02/1999 Multibase USA 31/01/1996 Active protection World 30/03/1999 Euro Bonds 31/01/1996 Active protection Best of Sectors 10/05/1999 Dollar Bonds 31/01/1996 Active protection Top Pharma 25/06/1999 Talents 19/11/1996 Active protection Top Technology 03/08/1999 Global FoF 02/12/1997 Active protection Asia 30/08/1999 Euro Equities 24/03/1998 Active Fix Euro Equities 03/01/2000 Dynamic FoF 02/06/1998 Active Fix Top European Sectors 17/02/2000 Pharma & Health Care 05/10/1998 Click Technology 30/03/2000 European Bonds Non Euro 24/11/1998 Active Fix New Markets 03/08/2000 Defensive FoF 22/12/1998 Click Pharma 17/11/2000 Finance 02/02/1999 Active Fix Biotech 02/04/2001 Consumer Goods 01/03/1999 Optimum Click USA 23/08/2001 Technology 16/04/1999 Click Euroland 05/11/2001 Optimal FoF 16/09/1999 Euribor Click 03/06/2003 Cyclicals Europe 25/05/2000 Click Equi Fix 7 23/12/2003 Equity-Fix Netherlands 19/04/2005

7 Compartiment MULTIBASE 1. Financiële kenmerken 1.1. Soort belegging: korte-termijnfonds met kapitaalbescherming 1.2. Beoordeling van het risico: klasse 0 op een risicoschaal tussen 0 (laagste risico) en 6 (hoogste risico) Beleggingsdoeleinden en -beleid In dit compartiment worden de activa zodanig belegd dat twee doelstellingen gerealiseerd worden : 1) op de eerstvolgende scharnierdatum 1 van de beleggingsperiode wordt een indexering van de netto-inventariswaarde aan een aan het compartiment gekoppelde europese aandelenindex geboden. We gebruiken de intrestmassa na kosten om via optiecontracten en/of equityswaps met hetzelfde doel een deelname in de stijging van een europese aandelenindex te verwezenlijken waarbij we ernaar streven een indexatie van maximaal 40% te realiseren. Dit kan in sommige omstandigheden niet mogelijk blijken. Indien de intrestmassa anderzijds meer bedraagt dan de benodigde optiekost zullen de resterende intresten gekapitaliseerd worden en tot uiting komen in de inventariswaarde. 2) op de eerstvolgende scharnierdatum wordt tevens kapitaalbescherming geboden. Dit betekent dat de netto-inventariswaarde van de vorige scharnierdatum van de beleggingsperiode minimaal behouden blijft ( op de eerstvolgende scharnierdatum van de beleggingsperiode ). Tussen twee scharnierdata kan de belegger uitstappen aan de dan geldende wekelijkse netto-inventariswaarde, berekend aan de slotkoersen van de vorige werkdag. Om de doelstellingen te bereiken zal geïnvesteerd worden in kortlopende vastrentende activa en in opties 2 op europese aandelenindices en/of equityswaps met hetzelfde doel. Het grootste deel van het kapitaal wordt geïnvesteerd in kortlopende vastrentende activa zoals o.m. schatkistcertificaten en straight deposits die vervallen rond de eerstvolgende scharnierdatum. De graad van indexering bepaalt het volume aan onderliggende waarden waarvoor opties en/of equityswaps gekocht worden met een afloopdatum die overeenstemt met de eerstvolgende scharnierdatum. De optiepremies maken slechts een fractie uit van het kapitaal. Conform artikel 57 1 van het Koninklijk Besluit van vier maart 1991 heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen Axa Belgium Fund toegestaan om in het compartiment Multibase, volgens het beginsel van de risicospreiding, tot honderd procent (100 %) van haar activa te beleggen in verschillende uitgiften van effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheden van de landen van de eurozone. Voorbeeld : graad van indexering 40% op de BEL20-index Op scharnierdatum bedraagt de netto-inventariswaarde BEF, de korte rente 5.5 % en de BEL20-index punten. De graad van indexering wordt vastgesteld op 40%. Op de volgende scharnierdatum zal de netto-inventariswaarde evolueren als volgt: 1 2 In dit compartiment spreken we van een beleggingsperiode van 3 maanden, waarbij telkens de begindatum van deze periode overeenstemt met de einddatum van de voorgaande periode. Deze data worden scharnierdata genoemd. Opties worden at-the-money gekocht, d.w.z. dat de optieserie gekocht wordt waarvan de uitoefenprijs het dichtst in de buurt ligt van de koers van de onderliggende aandelen-index. Deze uitoefenprijs dient als basis voor de berekening van de indexeringsgraad.

8 BEL-20 index Basis n.i.w. Renteopbrengst Optiepremie Optiewaarde Netto inv. waarde BEF 138 BEF - 11 BEF 0 BEF BEF BEF 138 BEF - 11 BEF 0 BEF BEF BEF 138 BEF - 11 BEF 384 BEF BEF Tussen twee scharnierdata kan de netto-inventariswaarde uiteraard onder deze BEF dalen aangezien de opties een bescherming bieden van een scharnierdatum naar de volgende scharnierdatum. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de BEVEK genomen heeft om de doelstellingen te bereiken, blijft de belegging onderhevig aan marktrisico's en andere risico's zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen. Het compartiment geeft dus geen formele garantie voor de realisatie van de doelstellingen. 2. Kenmerken van de rechten van deelneming Aandelen aan toonder van het kapitalisatietype, verkrijgbaar in coupures van 1, 5, 10 of 50 aandelen. 3. Netto inventariswaarde Startwaarde: BEF op 16 februari De netto inventariswaarde wordt wekelijks berekend op vrijdag (de evaluatiedag). De berekening is gebaseerd op de slotkoersen van de vorige bankwerkdag. Wanneer de evaluatiedag geen bankwerkdag is, wordt de netto inventariswaarde berekend op de vorige bankwerkdag. De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt in de financiële pers. Zij is eveneens bekend bij de loketten van AXA Bank. De evolutie van de netto-inventariswaarde na de lancering zal afhangen van verschillende elementen, waarvan de belangrijkste zijn : de evolutie van de onderliggende aandelen-index en de marktrentevoeten. De beursfluctuaties kunnen als gevolg hebben dat tussen twee scharnierdata de nettoinventariswaarde zakt onder het niveau van de inschrijvingswaarde. Immers het behoud van het kapitaal wordt niet gewaarborgd aan de klant die zijn aandelen verkoopt voor de volgende scharnierdatum. 4. Werking van het compartiment 1. Looptijd: van onbepaalde duur 2. Toetredingscommissie: 2 % 3. Minimuminschrijving : 5 aandelen De aanvragen om inschrijving, conversie of inkoop die voor donderdag, u (de afsluiting) zijn ingediend bij de loketten van AXA Bank, worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde die bepaald wordt op de eerstvolgende evaluatiedag na de ontvangst van de aanvraag. ). Wanneer de evaluatie wordt vervroegd, wordt de afsluiting in dezelfde mate vervroegd. Betaaldatum: twee bankwerkdagen volgend op de evaluatiedag (vrijdag). 5. Provisies, kosten en belastingen a) Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger. ( in EURO/BEF of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel )

9 Intrede Uittreding Compartimentswijziging Plaatsingsprovisie 2 % Beurstaks 0,50 % 0,50 % Belasting op de materiële levering van effecten 3 Kosten materiële levering: 12,5 EUR (incl. BTW) per verrichting (aankopen en opvragingen uit effecten-dossier) b) Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door belegginsinstelling/compartiment ( in EURO/BEF of jaarlijks percentage berekend op de netto-actiefwaarde ) Beheersvergoeding 0,50 % Vergoeding bewaarder Vergoeding Commissaris-revisor maximaal 0,10 % (excl. transactiekost, minimum USD per jaar) euro ( excl. BTW ) (indexeerbaar) Overige kosten (geraamd) 0,10 % Wanneer wordt ingeschreven voor een groot bedrag, kan de volgende korting op de plaatsingsprovisie worden toegekend: - voor bedragen van euro tot euro: 0,40 % - voor bedragen van euro tot euro : 0,80 % - voor bedragen boven de euro: 1,20 % Axa Belgium Fund heeft het recht om inschrijvingsaanvragen te weigeren in de gevallen bedoeld in de artikelen 18 en 19 van het KB van 4 maart 1991 m.b.t. bepaalde instellingen voor collectieve belegging. Wanneer massale uittredingen de blijvende aandeelhouders dreigen te benadelen, kan de raad van bestuur beslissen om aan de uittredende aandeelhouders een verhoogde uittredingscommissie van maximaal 5% aan te rekenen ter vergoeding van de kosten van desinvestering. Deze vergoeding komt volledig toe aan Axa Belgium Fund. Voor de conversie van rechten van deelneming van het compartiment Multibase naar een ander compartiment wordt geen plaatsingsprovisie aangerekend, maar bij overgang naar een compartiment met een hogere plaatsingsprovisie, wordt een commissie ten belope van het verschil aangerekend. 3 De leveringen van effecten ingevolge een opname uit een open bewaargeving blijven onderworpen aan een taks van 0,60 %

10 Compartiment MULTIBASE USA 1. Financiële kenmerken 1.1. Soort belegging: korte-termijnfonds met kapitaalbescherming 1.2. Beoordeling van het risico: klasse 0 op een risicoschaal tussen 0 (laagste risico) en 6 (hoogste risico) Beleggingsdoeleinden en -beleid In dit compartiment worden de activa zodanig belegd dat twee doelstellingen gerealiseerd worden : 1 op de eerstvolgende scharnierdatum 1 van de beleg-gingsperiode wordt een indexering van de netto-inventariswaarde aan de aan het compartiment gekoppelde aandelenindex geboden. We gebruiken de intrestmassa (euro) na kosten om via optiecontracten (USD) en/of equityswaps met hetzelfde doel een deelname in de stijging van de S&P500-index te verwezenlijken waarbij we ernaar streven een zo hoog mogelijke indexatie te realiseren. 2) op de eerstvolgende scharnierdatum wordt tevens kapitaalbescherming geboden. Dit betekent dat de netto-inventariswaarde van de vorige scharnierdatum van de beleggingsperiode minimaal behouden blijft ( op de eerstvolgende scharnierdatum van de beleggingsperiode ). Tussen twee scharnierdata kan de belegger uitstappen aan de dan geldende wekelijkse nettoinventariswaarde, berekend aan de slotkoersen van de vorige werkdag. Om de doelstellingen te bereiken zal geïnvesteerd worden in kortlopende vastrentende activa en in opties 2 op de S&P 500-index en/of equityswaps met hetzelfde doel. Het grootste deel van het kapitaal wordt geïnvesteerd in kortlopende vastrentende activa zoals o.m. schatkistcertificaten en straight deposits die vervallen rond de eerstvolgende scharnierdatum. De graad van indexering bepaalt het volume aan onderliggende waarden waarvoor opties op de S&P500-index en/of equityswaps met hetzelfde doel gekocht worden met een afloopdatum die overeenstemt met de eerstvolgende scharnierdatum.deze optiepremies maken slechts een fractie uit van het kapitaal en worden betaald in USD. Hierdoor ontstaat er op die optiepremies een wisselkoersrisico, daar het fonds genoteerd wordt in euro. Conform artikel 57 1 van het Koninklijk Besluit van vier maart 1991 heeft de Commissie voor het Bank- en Financiewezen Axa Belgium Fund toegestaan om in het compartiment Multibase USA, volgens het beginsel van de risicospreiding, tot honderd procent (100 %) van haar activa te beleggen in verschillende uitgiften van effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de OESO, zijn plaatselijke besturen of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer lidstaten van de OESO deelnemen VOORBEELD : Op scharnierdatum bedraagt de netto-inventariswaarde BEF, de korte termijnrente 4.00 %, de S&P500-index 550 punten en de wisselkoers 30. Call-opties op de S&P500 met uitoefenprijs 550 punten en afloopdatum op de volgende scharnierdatum noteren aan een koers van ( bijvoorbeeld ) 11 USD. 1 In dit compartiment spreken we van een beleggingsperiode van 3 maanden, waarbij telkens de begin-datum van deze periode overeenstemt met de einddatum van de voorgaande periode. Deze data worden scharnierdata genoemd. 2 Opties worden at-the-money gekocht, d.w.z. dat de optieserie gekocht wordt waarvan de uitoefenprijs het dichtst in de buurt ligt van de koers van de onderliggende aandelen-index. Deze uitoefenprijs dient als basis voor de berekening van de indexeringsgraad.

11 We beleggen BEF op korte termijn ( tot de volgende scharnierdatum ) aan 4.00 %. Dit levert een intrest van 99 BEF op. Er blijft dus een bedrag van 99 BEF ( = ) over om in opties op de S&P 500 te beleggen. Omgerekend kunnen we dan 3.3 USD in opties op de S&P 500 beleggen. Hiermee kunnen we dan 0.30 opties ( = 3.3 USD / 11 USD ) op de S&P 500 kopen. Op de volgende scharnierdatum zal de netto-inventariswaarde evolueren als volgt: Vaste wisselkoers: S&P500 index Basis n.i.w. Rente Optiepremie Wisselkoers Optiewaarde Netto inv. waarde BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF Participatie: % Stijgende wisselkoers: S&P500 index Basis n.i.w. Rente Optiepremie Wisselkoers Optiewaarde Netto inv. waarde BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF Participatie: % Dalende wisselkoers: S&P500 index Basis n.i.w. Rente Optiepremie Wisselkoers Optiewaarde Netto inv. waarde BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF 99 BEF USD BEF BEF Participatie: % Tussen twee scharnierdata kan de netto-inventariswaarde uiteraard onder deze BEF dalen aangezien de opties slechts een bescherming bieden van de éne scharnierdatum naar de volgende scharnierdatum. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de BEVEK genomen heeft om de doelstellingen te bereiken, blijft de belegging onderhevig aan marktrisico's en andere risico's zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen. Het compartiment geeft dus geen formele garantie voor de realisatie van de doelstellingen. INFORMATIE OVER DE S&P500-INDEX De S&P500-index is een niet-dividendbeschermde aandelenindex die door Standard & Poor's wordt berekend en die bestaat uit 500 verschillende aandelen. De S&P500-index is hoofdzakelijk bedoeld om een continue indicator van de markttendens te verstrekken. De berekening van de S&P500-index is gebaseerd op de marktwaarde van de aandelen van 500 ondernemingen op een bepaald ogenblik in vergelijking met de marktwaarde van de aandelen van 500 gelijkaardige ondernemingen tijdens de basisperiode 1941 tot Op 29 mei 1992 vertegenwoordigen deze 500 ondernemingen 76% van de totale marktwaarde van de aandelen die verhandeld worden op de New York Stock Exchange. De samenstelling van de S&P500-index is gebaseerd op volgende criteria: 1.de leefbaarheid van de onderneming; 2. de mate waarin de onderneming representatief is voor de industrietak waartoe zij behoort; 3. de mate waarin de koers van het aandeel van die onderneming mee evolueert met de gebeurtenissen die zich voordoen in de sector waartoe de onderneming behoort; 4. de beurskapitalisatie en de verhandelde hoeveelheden van het aandeel van die onderneming.

12 Standard & Poor's 3 berekent de S&P500-index op een bepaald tijdstip als volgt: (1) de marktwaarde van elk aandeel, op een bepaald tijdstip, wordt bepaald; (2) de marktwaarde van alle onderliggende aandelen, op dat bepaald tijdstip, wordt gesommeerd; (3) het gemiddelde van de marktwaarde, van elke week in de basisperiode van 1941 tot en met 1943, van elk aandeel uit de groep van 500 gelijkaardige ondernemingen wordt bepaald; (4) de gemiddelde marktwaarde van al die aandelen uit de basisperiode (zoals bedoeld onder (3)) wordt gesommeerd. Naar dit gesommeerd bedrag wordt verwezen als "Basiswaarde"; (5) de gesommeerde marktwaarde van alle onderliggende aandelen op een bepaald tijdstip (zoals bedoeld onder (2)) wordt gedeeld door de "Basiswaarde"; (6) het bekomen quotiënt wordt vermenigvuldigd met tien. Standard & Poor's past de formule aan om het effect uit te schakelen van bepaalde veranderingen in de beurskapitalisatie waarvan Standard & Poor's vindt dat zij arbitrair zijn gebeurd of niet voortvloeien uit de werkelijke marktgebeurtenissen. Zulke veranderingen kunnen het gevolg zijn van de uitgifte van dividendaandelen, werkgeversaandelen, fusies en overnames, het verlenen aan de aandeelhouders van het recht om andere effecten van de onderneming te kopen, de vervanging door Standard & Poor's van specifieke aandelen uit de Index, e.a. In die gevallen herberekent Standard & Poor's de gesommeerde marktwaarde van alle onderliggende aandelen (bedoeld onder (2)) rekening houdende met de nieuwe koers van elk aandeel of met het nieuwe aantal uitstaande aandelen of met beide, indien dit van toepassing is. Vervolgens berekent zij een nieuwe "Basiswaarde" volgens volgende formule: OudeBasiswaarde* NieuweMarktwaarde = NieuweBasiswaarde OudeMarktwaarde Indien de Index op de vervaldag van het compartiment niet door Standard & Poor's wordt berekend en gepubliceerd, zal Anhyp Spaarbank N.V. één van de grote onafhankelijke in België gevestigde accountantsfirma's aanstellen om de slotkoers van de Index te berekenen. Bij deze berekening zal de accountantsfirma de berekeningswijze die Standard & Poor's het laatst hanteerde, dienen te respecteren. 2. Kenmerken van de rechten van deelneming Aandelen aan toonder van het kapitalisatietype, verkrijgbaar in coupures van 1, 5, 10 of 50 aandelen. 3. Netto inventariswaarde Startwaarde: BEF op 15 maart 1996 De netto inventariswaarde wordt wekelijks berekend op vrijdag (de evaluatiedag). De berekening is gebaseerd op de slotkoersen van de vorige bankwerkdag. Wanneer de evaluatiedag geen bankwerkdag is, wordt de netto inventariswaarde berekend op de vorige bankwerkdag. De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt in de financiële pers. Zij is eveneens bekend bij de loketten van AXA Bank. 3 Standard & Poor's behoudt zich alle rechten voor m.b.t. de S&P 500-index en de S&P-merken behalve voor deze die uitdrukkelijk in licentie gegeven werden aan Axa B Fund. S&P staat niet in voor de juistheid en/of de volledigheid van de S&P 500-index of van de gegevens die zich hierin bevinden en S&P is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen daarvan. S&P geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garantie m.b.t. de resultaten die Axa B Fund, de aandeelhouders of enige andere (rechts)persoon zouden kunnen behalen door het gebruik van de S&P 500-index of van de gegevens die zich hierin bevinden. S&P geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garantie en ontkent uitdrukkelijk elke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een welbepaald doel of gebruik van de S&P 500-index of van de gegevens die zich hierin bevinden. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande zal S&P in geen geval aansprakelijk zijn voor speciale, strafrechtelijke, onrechtstreekse of daaruit voortvloeiende schade (gederfde winst inbegrepen) zelfs indien zij in kennis werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

13 De evolutie van de netto-inventariswaarde na de lancering zal afhangen van verschillende elementen, waarvan de belangrijkste zijn : de evolutie van de onderliggende aandelen-index (S&P 500), de marktrentevoeten en de wisselkoers (euro/usd). De beursfluctuaties kunnen als gevolg hebben dat tussen twee scharnierdata de netto-inventariswaarde zakt onder het niveau van de inschrijvingswaarde. Immers het behoud van het kapitaal wordt niet gewaarborgd aan de klant die zijn aandelen verkoopt voor de volgende scharnierdatum. 4. Werking van het compartiment 1. Looptijd: van onbepaalde duur 2. Toetredingscommissie: 2 % 3. Minimuminschrijving : 5 aandelen De aanvragen om inschrijving, conversie of inkoop die voor donderdag, u (de afsluiting) zijn ingediend bij de loketten van AXA Bank, worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde die bepaald wordt op de eerstvolgende evaluatiedag na de ontvangst van de aanvraag). Wanneer de evaluatie wordt vervroegd, wordt de afsluiting in dezelfde mate vervroegd. Betaaldatum : twee bankwerkdagen volgend op de evaluatiedag (vrijdag). 5. Provisies, kosten en belastingen a) Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger. ( in EURO/BEF of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel ) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Plaatsingsprovisie 2 % Beurstaks 0,50 % 0,50 % Belasting op de materiële levering van effecten 4 Kosten materiële levering: 12,5 EUR (incl. BTW) per verrichting (aankopen en opvragingen uit effecten-dossier) b) Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door belegginsinstelling/compartiment ( in EURO/BEF of jaarlijks percentage berekend op de netto-actiefwaarde ) Beheersvergoeding 0,50 % Vergoeding bewaarder Vergoeding Commissaris-revisor maximaal 0,10 % (excl. transactiekost, minimum USD per jaar) euro ( excl. BTW ) (indexeerbaar) 4 De leveringen van effecten ingevolge een opname uit een open bewaargeving blijven onderworpen aan een taks van 0,60 %

14 Overige kosten (geraamd) 0,10 % Wanneer wordt ingeschreven voor een groot bedrag, kan de volgende korting op de plaatsingsprovisie worden toegekend: - voor bedragen van euro tot euro: 0,40 % - voor bedragen van euro tot euro : 0,80 % - voor bedragen boven de euro: 1,20 % Axa Belgium Fund heeft het recht om inschrijvingsaanvragen te weigeren in de gevallen bedoeld in de artikelen 18 en 19 van het KB van 4 maart 1991 m.b.t. bepaalde instellingen voor collectieve belegging. Wanneer massale uittredingen de blijvende aandeelhouders dreigen te benadelen, kan de raad van bestuur beslissen om aan de uittredende aandeelhouders een verhoogde uittredingscommissie van maximaal 5% aan te rekenen ter vergoeding van de kosten van desinvestering. Deze vergoeding komt volledig toe aan Axa Belgium Fund. Voor de conversie van rechten van deelneming van het compartiment Multibase USA naar een ander compartiment wordt geen plaatsingsprovisie aangerekend, maar bij overgang naar een compartiment met een hogere plaatsingsprovisie, wordt een commissie ten belope van het verschil aangerekend.

15 Compartiment BELGIAN EQUITIES 1. Financiële kenmerken 1.1. Soort belegging: Belgische aandelen-icb 1.2. Beoordeling van het risico: klasse 4 op een risicoschaal tussen 0 (laagste risico) en 6 (hoogste risico) Beleggingsdoeleinden en -beleid De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van Belgische aandelen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de BEVEK genomen heeft om de doelstellingen te bereiken, blijft de belegging onderhevig aan marktrisico's en andere risico's zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen. Het compartiment geeft dus geen formele garantie voor de realisatie van de doelstellingen. 2. Kenmerken van de rechten van deelneming Aandelen aan toonder van het kapitalisatietype, verkrijgbaar in coupures van 1, 5, 10 of 50 aandelen. 3. Netto inventariswaarde Startwaarde: BEF op 16 februari De netto inventariswaarde wordt wekelijks berekend op woensdag (de evaluatiedag). De berekening is gebaseerd op de slotkoersen van de vorige bankwerkdag. Wanneer de evaluatiedag geen bankwerkdag is, wordt de netto inventariswaarde berekend op de vorige bankwerkdag. De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt in de financiële pers. Zij is eveneens bekend bij de loketten van AXA Bank. 4. Werking van het compartiment 1. Looptijd: van onbepaalde duur. 2. Minimuminschrijving : 5 aandelen 3. De aanvragen om inschrijving, conversie of inkoop die voor dinsdag, u (de afsluiting) zijn ingediend bij de loketten van AXA Bank, worden uitgevoerd op basis van de nettoinventariswaarde die bepaald wordt op de eerstvolgende evaluatiedag na de ontvangst van de aanvraag (woensdag). Wanneer de evaluatie wordt vervroegd, wordt de afsluiting in dezelfde mate vervroegd. 4. Betaaldatum : twee bankwerkdagen volgend op de evaluatiedag.

16 5. Provisies, kosten en belastingen a) Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger. ( in EURO/BEF of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel ) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Plaatsingsprovisie 2 % Beurstaks 0,50 % 0,50 % Belasting op de materiële levering van effecten 1 Kosten materiële levering: 12,5 EUR (incl. BTW) per verrichting (aankopen en opvragingen uit effecten-dossier) b) Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door belegginsinstelling/compartiment ( in EURO/BEF of jaarlijks percentage berekend op de netto-actiefwaarde ) Beheersvergoeding 1,20 % Vergoeding bewaarder Vergoeding Commissaris-revisor maximaal 0,10 % (excl. transactiekost) euro ( excl. BTW ) (indexeerbaar) Overige kosten (geraamd) 0,10 % Wanneer wordt ingeschreven voor een groot bedrag, kan de volgende korting op de plaatsingsprovisie worden toegekend: - voor bedragen van euro tot euro: 0,40 % - voor bedragen van euro tot euro : 0,80 % - voor bedragen boven de euro: 1,20 % Axa Belgium Fund heeft het recht om inschrijvingsaanvragen te weigeren in de gevallen bedoeld in de artikelen 18 en 19 van het KB van 4 maart 1991 m.b.t. bepaalde instellingen voor collectieve belegging. Wanneer massale uittredingen de blijvende aandeelhouders dreigen te benadelen, kan de raad van bestuur beslissen om aan de uittredende aandeelhouders een verhoogde uittredingscommissie van 1 De leveringen van effecten ingevolge een opname uit een open bewaargeving blijven onderworpen aan een taks van 0,60 %

17 maximaal 5% aan te rekenen ter vergoeding van de kosten van desinvestering. Deze vergoeding komt volledig toe aan Axa Belgium Fund. Voor de conversie van rechten van deelneming van het compartiment Belgian Equities naar een ander compartiment wordt geen plaatsingsprovisie aangerekend, maar bij overgang naar een compartiment met een hogere plaatsingsprovisie, wordt een commissie ten belope van het verschil aangerekend.

18 Compartiment TALENTS 1. Financiële kenmerken 1.1. Soort belegging: Internationale aandelen-icb Beoordeling van het risico: klasse 5 op een risicoschaal tussen 0 (laagste risico) en 6 (hoogste risico) Beleggingsdoeleinden en -beleid De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te beleggen in een wereldwijde selectie van aandelen of met aandelen vergelijkbare effecten (onder andere converteerbare obligaties, warrants, opties, beleggingscertificaten) die als onderliggend de aandelen van vennootschappen wereldwijd hebben. De beleggingen zullen hoofdzakelijk gedaan worden in bedrijven die gekenmerkt worden een ondernemingscultuur waarin de leiding uitgeoefend wordt door ondernemers die zelf een relevante participatie in het bedrijf aanhouden. Deze selectiemethode vertrekt van de idee dat bedrijven, gekenmerkt door deze bedrijfscultuur, een intensieve lange termijn groei nastreven. Dit compartiment wordt uitgedrukt in euro. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de BEVEK genomen heeft om de doelstellingen te bereiken, blijft de belegging onderhevig aan marktrisico's en andere risico's zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen. Het compartiment geeft dus geen formele garantie voor de realisatie van de doelstellingen. 2. Kenmerken van de rechten van deelneming Aandelen aan toonder van het kapitalisatietype, verkrijgbaar in coupures van 1, 5, 10 of 50 aandelen. 3. Netto inventariswaarde Startwaarde: BEF op 10 december 1996 De netto inventariswaarde wordt wekelijks berekend op woensdag (de evaluatiedag). De berekening is gebaseerd op de slotkoersen van de vorige bankwerkdag. Wanneer de evaluatiedag geen bankwerkdag is, wordt de netto inventariswaarde berekend op de vorige bankwerkdag. De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt in de financiële pers. Zij is eveneens bekend bij de loketten van AXA Bank. 4. Werking van het compartiment 1. Looptijd: van onbepaalde duur. 2. Oorspronkelijke inschrijvingsperiode: Duur: van 25/11/1996 tot 10/12/1996 om 12 uur Uitgifteprijs: 5.000;-BEF Plaatsingsprovisie: 1 % Betaaldatum: 10/12/ Minimuminschrijving : 5 aandelen 4. De aanvragen om inschrijving, conversie of inkoop die voor dinsdag, u (de afsluiting) zijn ingediend bij de loketten van AXA Bank, worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde die bepaald wordt op de eerstvolgende evaluatiedag na de ontvangst van de aanvraag. Wanneer de evaluatie wordt vervroegd, wordt de afsluiting in dezelfde mate vervroegd. 5. Betaaldatum : twee bankwerkdagen volgend op de evaluatiedag (woensdag).

19 5. Provisies, kosten en belastingen Niet-recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door de belegger ( in EURO/BEF of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel ) Intrede Uittreding Compartimentswijziging Plaatsingsprovisie tijdens de oorspronkelijke inschrijvingsperiode Plaatsingsprovisie na de oorspronkelijke inschrijvingsperiode 1 % 2 % Beurstaks 0,50 % 0,50 % Belasting op de materiële levering van effecten 1 Kosten materiële levering: 12,5 EUR (incl. BTW) per verrichting (aankopen en opvragingen uit effecten-dossier) Recurrente vergoedingen, provisies en kosten gedragen door belegginsinstelling/compartiment ( in EURO/BEF of jaarlijks percentage berekend op de netto-actief waarde) Beheersvergoeding 1,50 % Vergoeding bewaarder Vergoeding Commissaris-revisor maximaal 0,10 % (excl. transactiekosten) EUR ( excl. BTW ) (indexeerbaar) Overige kosten (geraamd) 0,10 % Wanneer wordt ingeschreven voor een groot bedrag, kan de volgende korting op de plaatsingsprovisie worden toegekend: - voor bedragen van euro tot euro: 0,40 % - voor bedragen van euro tot euro : 0,80 % - voor bedragen boven de euro: 1,20 % Axa Belgium Fund heeft het recht om inschrijvingsaanvragen te weigeren in de gevallen bedoeld in de artikelen 18 en 19 van het KB van 4 maart 1991 m.b.t. bepaalde instellingen voor collectieve belegging. Wanneer massale uittredingen de blijvende aandeelhouders dreigen te benadelen, kan de raad van bestuur beslissen om aan de uittredende aandeelhouders een verhoogde uittredingscommissie van maximaal 5% aan te rekenen ter vergoeding van de kosten van desinvestering. Deze vergoeding komt volledig toe aan Axa Belgium Fund. Voor de conversie van rechten van deelneming van het compartiment Talents naar een ander compartiment wordt geen plaatsingsprovisie aangerekend, maar bij overgang naar een compartiment met een hogere plaatsingsprovisie, wordt een commissie ten belope van het verschil aangerekend. 1 De leveringen van effecten ingevolge een opname uit een open bewaargeving blijven onderworpen aan een taks van 0,60 %

20 Compartiment EURO EQUITIES 1. Financiële kenmerken 1.1. Soort belegging: Europese aandelen-icb 1.2. Beoordeling van het risico: klasse 5 op een risicoschaal tussen 0 (laagste risico) en 6 (hoogste risico) Beleggingsdoeleinden en -beleid De doelstelling van dit compartiment bestaat erin te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van aandelen van vennootschappen uit landen die tot de euro-zone behoren of met aandelen vergelijkbare effecten (onder andere converteerbare obligaties, warrants, opties, beleggings-certificaten) die als onderliggend de aandelen van vennootschappen uit landen, die tot de euro-zone behoren, hebben. Inzake beheer wordt een sectoriële benadering gehanteerd op basis van de marktkapitalisatie. Om tot een degelijke diversificatie van de beleggingsportefeuille te komen, wordt er naar gestreefd om de concentratie van beleggingen in één sector te beperken tot maximaal 30 % van de portefeuille. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die de BEVEK genomen heeft om de doelstellingen te bereiken, blijft de belegging onderhevig aan marktrisico's en andere risico's zoals wetswijzigingen of fiscale maatregelen. Het compartiment geeft dus geen formele garantie voor de realisatie van de doelstellingen. 2. Kenmerken van de rechten van deelneming Aandelen aan toonder van het kapitalisatietype, verkrijgbaar in coupures van 1, 5, 10 of 50 aandelen. 3. Netto inventariswaarde Startwaarde: BEF op 28 april De netto inventariswaarde wordt wekelijks berekend op woensdag (de evaluatiedag). De berekening is gebaseerd op de slotkoersen van de vorige bankwerkdag. Wanneer de evaluatiedag geen bankwerkdag is, wordt de netto inventariswaarde berekend op de vorige bankwerkdag. De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt in de financiële pers. Zij is eveneens bekend bij de loketten van AXA Bank. 4. Werking van het compartiment 1. Looptijd: van onbepaalde duur. 2. Oorspronkelijke inschrijvingsperiode: Duur : van 02/04/1998 tot 28/04/1998 om 12 uur Uitgifteprijs : 5.000;-BEF Plaatsingsprovisie: 1 % Betaaldatum : 28/04/ Minimuminschrijving : 5 aandelen 4. De aanvragen om inschrijving, conversie of inkoop die voor dinsdag, u (de afsluiting) zijn ingediend bij de loketten van AXA Bank, worden uitgevoerd op basis van de nettoinventariswaarde die bepaald wordt op de eerstvolgende evaluatiedag na de ontvangst van de aanvraag. Wanneer de evaluatie wordt vervroegd, wordt de afsluiting in dezelfde mate vervroegd. 5. Betaaldatum : twee bankwerkdagen volgend op de evaluatiedag (woensdag).

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2

KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC EQUISAFE INDEXSELECT INVEST 2 FINANCIËLE KENMERKEN SOORT BELEGGING : Index-ICB met kapitaalbescherming: buitenlandse indexen. BELEGGINGSDOELEINDEN EN

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment GLOBAL

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment EURO

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT

KBC - LIFE BEHEERSREGLEMENT KBC - LIFE EXCLUSIVE TIMING BOOSTER EUROPE 1 BEHEERSREGLEMENT EXCLUSIVE TIMING BOOSTER EUROPE - is een intern beleggingsfonds van KBC Verzekeringen NV, met zetel van de vennootschap te B-3000 LEUVEN, Professor

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands

Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands Euro Distribution - Euro Telecom - Retail - Scandinavia - High Dividend Belgium - Belgium - High Dividend Netherlands - Netherlands Compartimenten van KBC MULTI TRACK Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN Citi Sicav: Bevek naar Luxemburgs recht 1. CitiSelect Conservative Portfolio (Euro) 2. CitiSelect Conservative Portfolio (GBP) 3. CitiSelect Conservative Portfolio (USD) VERGOEDINGEN, PROVISIES EN KOSTEN

Nadere informatie

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media

Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Nasdaq - Technology - World - Euro Non Cyclicals - Euro Technology - Media Compartimenten van KBC EQUITY FUND Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

Beheersreglement trendshare

Beheersreglement trendshare Beheersreglement trendshare Naam van het interne beleggingsfonds Fund trendshare A is een intern beleggingsfonds verbonden aan het verzekeringsproduct trendshare, uitgegeven door AXA Belgium, hierna 'de

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Millesimo BlackRock 1

Millesimo BlackRock 1 Millesimo BlackRock - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo BlackRock 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de Millesimo BlackRock 1.... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

<Millesimo Tocqueville Dividend> FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING (TAK 23) Type levensverzekering Millesimo Tocqueville Dividend is een levensverzekeringscontract van AXA Belgium, verbonden met een

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

1. ICB, bevek, vastgoedbevak,... Wat betekenen die benamingen?

1. ICB, bevek, vastgoedbevak,... Wat betekenen die benamingen? 8 augustus 1997 Met deze algemene informatienota wenst de Commissie voor het Bank- en Financiewezen bij te dragen tot de voorlichting van de beleggers in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve

Nadere informatie

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel

FORTIS B FIX. BEVEK naar Belgisch recht ICB in effecten en liquide middelen. Warandeberg 3-1000 Brussel FORTIS B FIX NOTA MET BETREKKING TOT HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX «EQUITY 143» ADDENDUM VOOR DE NEDERLANDSE BELEGGER Voor de Nederlandse belegger is een addendum beschikbaar gesteld. Dit addendum is opvraagbaar

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo FT

AXA Life Protected Millesimo FT AXA Life Protected Millesimo FT - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo FT Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo FT 1... 2

Nadere informatie

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) Naam

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

KBC EQUISAFE GROWTH STOCKS INVEST 1

KBC EQUISAFE GROWTH STOCKS INVEST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC EQUISAFE GROWTH STOCKS INVEST 1 FINANCIËLE KENMERKEN SOORT BELEGGING : index-icb met kapitaalbescherming: buitenlandse aandelen. BELEGGINGSDOELEINDEN

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima Invest gekoppeld aan het fonds Post Optima DOUBLE 1 Blootstelling van 100% van de netto geïnvesteerde premie via depot bij BNP Paribas Fortis Type levensverzekering Waarborgen Individuele levensverzekering

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de 1.... 2 3. Samenstelling van de 1 in bedragen en in percentages op 31 december 2014....

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009.

Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1/17 Beheersreglement van de interne fondsen WinSave Invest op 01/12/2009. 1. Specifieke bepalingen per intern fonds WFS Active Protection Fund - Benaming van het fonds: WFS Active Protection Fund - Datum

Nadere informatie