5. Effectieve wijkinterventies: met inzet van best persons en toepassing van best practices

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Effectieve wijkinterventies: met inzet van best persons en toepassing van best practices"

Transcriptie

1 5. Effectieve wijkinterventies: met inzet van best persons en toepassing van best practices Bijdrage door Ton van der Pennen. TU Delft. Een dialoog met een open einde Hans: A casting Cop 1. Introductie Een Best Practice is een techniek, werkmethode, proces of activiteit die zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek, methode etc. De gedachte is dat met de juiste werkmethode een project uitgevoerd kan worden met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en betere eindresultaten. Het is dus voor organisaties belangrijk de "best practice" binnen hun branche te kennen en de eigen manier van werken hiermee te kunnen vergelijken. De best practice van een bepaalde organisatie is niet noodzakelijk de best practice voor een andere organisatie. Een goed begrip van de context, de randvoorwaarden en de kritieke succesfactoren is essentieel. (Bron: Wikipedia) Juist over deze context van een Best Practice spreek ik op deze sessie. Ik presenteer zo n Best Practice. Het gaat om een project dat de nodige landelijke en internationale waardering heeft gekregen. Een project, het rolmodellenproject, dat op een andere dan gebruikelijke manier is ingezet om de dreiging van de openbare orde in een achterstandswijk aan te pakken. Een project dat

2 geïnitieerd is en gedragen wordt door een Best Person, die ik in beeld heb gebracht en van zijn inzet jullie deelgenoot maak. Aan de hand van deze documentaire maak ik het onderscheid tussen een Best Practice en de handelende eigenzinnige professional die het in een bepaalde context moet gaan uitvoeren, een Best Person. Het een kan niet zonder het andere. Hans, de Casting Cop, persoonlijkheid, zijn biografie, zijn doorslaggevend om het project tot uitvoering te brengen. De betekenis van persoonlijke kwaliteiten gaat juist op in situaties in zogenoemde achterstandswijken. Hier komt het juist aan op persoonlijke ervaringen, vaardigheden, verbindingen, niet alleen waar het om professionals gaat, maar ook om bestuurders en de bewoners. Voor een normale wijk heeft het idee van de Best Practice wellicht nut, maar voor de aanpak van achterstandswijken is het veel te abstract. En zo kwamen we ertoe om het perspectief van ons onderzoek radicaal om te keren: we gingen niet op zoek naar praktijken die in allerlei omstandigheden het beste zijn, maar naar personen die het in hun specifieke situatie bijzonder goed doen. (zie Introductie uit Best Persons: pp ) Filmpresentatie a. Ik laat jullie nu het werk van een best person zien, the casting cop : b. Wat heb ik met dit filmportret van Hans willen illustreren? Graag jullie reacties. Herkennen jullie deze praktijk? 3. Een Typologie Om te komen tot een classificatie of typologie, is er behalve gelijkenissen theoretisch ook een aantal relevante onderscheidende verschillen of accenten te onderscheiden. Bijgevolg konden we vier typen voor die elk een eigen mix van kwaliteiten met zich meebrengen. We hebben het over een alledaagse doener, een frontliniewerker, een sociaal ondernemer en een bruggenbouwer. (zie: De best person en hun geheim uit: Best Persons: pp ) 2 Deze vier onderscheiden typen overziend, wil ik stellen dat Hans primair een alledaagse doener is, weliswaar met raakvlakken met de kenmerken uit de andere onderscheiden typen en toebedeelde kwalitatieve kenmerken. Theoretisch Intermezzo: Het eerste type is de Alledaagse doener 3 en daar is Hans vooral in te herkennen. Deze vallen met name op door een hoge mate van bevlogenheid. Dat blijkt uit hun werkwijze. 1 Brink, Gabriel van den, Merlijn van Hulst, Laurens de Graaff & Ton van der Pennen (2012). Best Persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk. Den Haag: Boom/Lemma. 2 Pennen, Ton van der (2013). Best Persons: professionals die het verschil maken In: Nova Terra, Speciale editie: Kennis voor krachtige buurten. pp

3 Om te beginnen leggen zij, zoals de meeste best persons uit ons onderzoek, een grote dadendrang en veel ambitie aan de dag. Ze lijken te beschikken over een onuitputtelijke hoeveelheid energie en zijn voortdurend bezig met het oplossen van problemen. Op die manier kunnen ze vaak een vastgelopen project vlot trekken. Maar ze kunnen ook pioniers zijn die nieuwe projecten in gang zetten of een onorthodoxe aanpak testen. Ze lopen over van creatieve ideeën zijn steeds op innovatie uit. Ze kiezen voor een vrije opstelling en wel in meerdere betekenissen van het woord: vrij van conventies of ingesleten rolpatronen, vrij van regulatie of aansturing, vrij van stereotypen en vooringenomenheid. Het is dan ook niet vreemd dat zijn optreden bij beleidsmakers een zekere spanning oproept. De alledaagse doener weet dat nieuwe of gedurfde projecten niet vanzelfsprekend landen. Je moet vaak een gevecht leveren voordat het project of initiatief wordt geaccepteerd. Om iets te bereiken is eigenzinnigheid, standvastigheid en een sterk geloof in eigen kunnen noodzakelijk. Best persons weten vaak heel goed wat de geldende regels en procedures zijn, maar ze leggen zich er niet zonder meer bij neer. Een houding die door een best person als volgt onder woorden werd gebracht: ik kleur graag buiten de lijntjes. Sommigen van hen zoeken die grenzen bewust op, maar ze zijn wel bereid om het hoe en waarom van hun optreden uit te leggen. In de ogen van leidinggevenden zijn het vaak eigenwijze lastpakken. Ze laten zich moeilijk aansturen. De alledaagse doeners hebben hun (beleids)netwerk zowel, maar vooral opgebouwd in de leefwereld als in de systeemwereld. Ze hebben hun ingangen gezocht en bewegen zich op soepele wijze tussen beide werelden. Ze stappen op de bewoners af, leggen hun oor te luister en gaan met hen in gesprek, ze tonen empathie. Ze slagen erin om mensen te enthousiasmeren zodat het draagvlak voor hun initiatieven allengs groter wordt. Ze zien wijkbewoners niet als object van een interventie, maar als meedenkers en gelijkwaardige partners. Het is juist de combinatie van doelgerichtheid en menselijke betrokkenheid die hen succesvol laat zijn, een combinatie die je bij andere professionals zoals ambtenaren, welzijnswerkers of politici minder snel zult aantreffen. 4. De paradox van de eigenzinnigheid. Wat is er gebeurd? Je zou kunnen stellen dat in deze case de paradox van de eigenzinnigheid, zoals ik deze benoem, zich manifesteert. Een belangrijk kwaliteitskenmerk dat van een eigenzinnigheid, zoals dat is onderscheiden in de typologie die wij hebben ontwikkeld van een best person, keert zich tegen deze best person en daarmee tegen zijn Best Practice. Hans is op non-actief gesteld. Hij is van het project afgezet. Zijn project is overgenomen en er wordt gezocht om deze Best Practice in de bestaande organisatie in te passen. Het kwam tot een breuk tussen Hans, de casting cop en de corpsleiding van de politie Haaglanden. In de winter van 2012 lag 3 Bang, H.P. & Sørensen, E. (1999). The everyday maker: a new challenge to democratic governance. In: Administrative theory & praxis, 21, Hendriks, F., Tops, P. (2005). Everyday fixers as local heroes: A case study of vital interaction in urban governance. In: Local Government Studies, 31. pp

4 het project stil, maar kreeg op 1 april 2013 een herstart met de aanstelling van Marinus van der Vos. Het systeem moet opnieuw worden ingericht zo formuleert hij zijn taakstelling, en: De brug met de eigen instelling moet daarbij vastgehouden worden. Hij onderkent de kwaliteit van zijn voorganger, maar geeft daar een andere inhoud aan. In grote lijnen blijft het project zijn basis vinden in een netwerk. Dit wordt intern en extern (opnieuw) geactiveerd. Ontegenzeggelijk was er een uitgebreid netwerk opgebouwd, waaruit een aanzienlijk aantal rolmodellen kon worden gerekruteerd. De kwaliteit van Hans had dit mogelijk gemaakt, maar tegelijkertijd was dit naar zeggen de kwetsbaarheid van het netwerk. Het was teveel aan zijn persoon gebonden en met zijn vertrek ontmanteld. Stappenplan Een keurig stappenplan ligt dan voor (juli 2013). In fase 0 zijn de nodige voorbereidingen voor het plan gemaakt en dan is er: Fase 1: 4. Startbijeenkomst wijkagenten (het gaat om de wijken Molenwijk/Spoorwijk en het Zuiderpark) 5. Opbouwen intern netwerk 6. Opbouwen extern (professioneel) netwerk Fase 2: 7. Opbouwen wijknetwerk 8. Inventariseren netwerk wijkagent 9. Scouten rolmodellen Fase 3: 10. Werving rolmodellen a. Identiteit vaststellen b. Achtergrond en drijfveren c. Pay off d. Aanpak negatieve rolmodellen Fase Inzet Fase Overdracht 13. Nazorg 5. Discussie De vraag is of deze best practice, wel kan worden ingevoegd in de bestaande organisatie, zonder de dragende kracht van Hans. Behoudt deze Best Practice nog zijn effectiviteit? Ofwel: welke

5 institutionele voorwaarden/condities moeten er zijn om Best Practices een kans te geven en is het instrument van een stappenplan iets?

Help mij het zelf te doen

Help mij het zelf te doen Help mij het zelf te doen Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap Auteur(s) Radboud Engbersen (Platform31), Peter Rensen (Movisie) Datum Utrecht / Den Haag, november 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl

Dit is een uitgave van Welzijn Bezoekadres Postadres Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn Nieuwe Stijl 2 Welzijn Nieuwe Stijl Inhoudsopgave Vooraf 5 1. De meerwaarde van Welzijn Nieuwe Stijl 9 2. Acht bakens voor Welzijn Nieuwe Stijl 15 3. De relatie opdrachtgever-opdrachtnemer

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Durven, delen, doen en doorgeven

Durven, delen, doen en doorgeven n e o d, n e l Durven, de ven e g r o o d n e ieproject nnovat t e h n a v k a Aanp Na meer dan vijf jaar van stimuleren en faciliteren van innovaties in het voortgezet onderwijs kunnen wij het Innovatieproject

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks. Ervaringen met ontwikkelend beheer in de Tineke Lupi. praktijk. Marieke Jonker-Verkaart (Platform31)

Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks. Ervaringen met ontwikkelend beheer in de Tineke Lupi. praktijk. Marieke Jonker-Verkaart (Platform31) Bloemkoolwijken weerbaar maken nu en straks Ervaringen met ontwikkelend beheer in de Tineke Lupi praktijk Marieke Jonker-Verkaart (Platform31) Henk Jan Bierling (Platform31) Bloemkoolwijken weerbaar maken

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 1 AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad AL DOENDE LEREN NON- EN INFORMEEL LEREN DOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie