De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Samenspel"

Transcriptie

1 Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: Redactie John Bolk Herman Schaars Advertenties Business Club DVC 26 Adressering en distributie Karin van de Berg Kardinaal de Jonglaan 39 Tel Drukkerij Copy Point Lichtenhorststraat GS Didam Tel.: Winter 2014 De redactie wil aan het eind van het jaar graag iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de 4 nummers van Samenspel in In dit nummer is de schijnwerper gericht op secretaris Gerry Schuurman. Niet alleen heeft hij met de notulen van de ALV het langste stuk geschreven, hij is ook de persoon die is geïnterviewd door John Bolk. Een bijzonder woord van dank aan de bezorgers die in de donkere dagen Samenspel bij u allen hebben bezorgd. De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2015 Inhoudsopgave Samenspel Redactiepagina 1 Jeugdzaken 26 Column van de voorzitter 2 B1. Succes in 4e divisie 27 Nieuws secretariaat 3 B1M. Competitie zit erop 28 Protocol Letsel op Sportpark 4 B2. Eindelijk groepsfoto 29 DVC ballen in Tanzania 5 C1. Koploper in hoofdklasse 30 Interview met Gerry Schuurman 6 C1M. Het gaat steeds beter 31 Aerofitt voordeel voor leden DVC 8 C2M. Team met veel kwaliteiten 32 Notulen ALV C2M. Zien er piekfijn uit 33 DVC 1. Writer s block 15 Onder 12. Moeizaam seizoen 33 DVC 3. Spektakel ten top 16 D1. Opgaande lijn 34 DVC 5. Seizoen zonder kampioen 17 D1M. Nieuwe shirts 34 DVC 7. De Wolf en de spelertjes 18 Afdeling Pupillen 36 DVC 8. Kunnen er niets aan doen 20 E5. Een goed stel 37 DVC 10. Altied wat bi-j vat! 21 E8. Kracht, kracht, kracht 38 DVC 11. Geeft vol gas 21 F3. Opleiden tot prof 39 DVC 10. Nieuwjaarsduik F4. De toekomst van DVC Dames 1. 1e seizoenshelft 23 Sponsorpagina 41 Dames 1. Super start 24 Verenigingswijzer 42 Dames 3. Geeft rode lantaarn door 25 Bestuur & Commissies 43 Samenspel seizoen nummer 2 pagina 1

2 Column van de voorzitter Door voetbal verenigd Bij het schrijven van deze column zijn er een aantal mensen van De Aanvoerders aanwezig. Titel van het bezoek is: Door Voetbal Verenigd. Dit onderwerp heeft ook centraal gestaan in mijn openingswoord bij de Algemene Ledenvergadering. Wij zijn met z n allen door voetbal verenigd. (Zie ook filmpje You Tube en de site www. deaanvoerders.nl). De verenigingen nemen een zeer belangrijke rol in binnen de lokale gemeenschap, nu en in de toekomst. Naast het plezier in voetbal staat ook samenwerken centraal. Verenigen is een ander woord hiervoor. DVC 26 is hier een mooi voorbeeld van. Wij zijn een afspiegeling van de lokale maatschappij en spelen samen het mooie spelletje voetbal. Dit stellen wij ook graag beschikbaar voor vele evenementen, hoewel voetbal natuurlijk de hoofdzaak blijft. De gesprekken met de Gemeente Montferland over de invulling en wat de rol is van De Vereniging in een gemeente is een mooi onderwerp. Een belangrijke vraag daarbij is: Hoe kunnen we samen de toekomst in? Daarbij komt de rol van De Vereniging duidelijk naar voren. Hier liggen mooie kansen maar ook enkele bedreigingen. Wat betekent dit voor het sportpark, onderhoud en aanleg van de velden? Diverse goede initiatieven Een mooi voorbeeld waar toe samenwerking kan leiden is de invulling van onze Jan Welling sporthal. Samen met Aerofitt hebben wij sinds september de beschikking over een speedsoccer veld. Daar wordt door veel teams maar zeker ook door derden gebruik van gemaakt. Tevens zijn een aantal enthousiaste leden bezig een Sport en Spel middag te organiseren. Deze staat gepland op 21 december as. Een mooi voorbeeld van een samenwerkingsinitiatief. Zo leven er bij verschillende leden mooie ideeën om samen invulling te geven aan onze mooie vereniging. Wij als bestuur staan open voor deze ideeën. Spreek mij of de andere bestuursleden aan en ga in gesprek met elkaar. Waarom staat juist dit onderwerp centraal in mijn column? Afgelopen periode maar zeker ook de komende jaren krijgen wij te maken met een veranderende maatschappij. De (lokale) overheid trekt zich meer en meer terug naar haar kerntaken. Meer verantwoordelijkheid komt bij de maatschappij zelf te liggen. Daarin spelen verenigingen een zeer belangrijke rol. DVC 26 is zich hier al enkele jaren van bewust. Hier gaan wij de komende jaren ons beleid verder op uitbouwen. Niet alleen op gebied van voetbal maar ook in samenwerking met andere (sport) verenigingen. Samenwerken nu en in de toekomst Jaarlijks houden enkele scholen hun sportdag op ons sportpark. Triathliem organiseert al enkele jaren de jaarlijkse triatlon op de Nevelhorst. Een nieuwe samenwerking waar wij onze accommodatie voor beschikbaar stellen is een mountainbike en cyclecross evenement op 17 januari as. georganiseerd door stichting Wieler ppromotion Montferland. Ons sportpark ligt in een zeer mooie omgeving, waar naast voetbal vele andere activiteiten mogelijk zijn. Het sportpark is van de vereniging en samen met de gemeente ligt er een mooi complex. Speerpunt meisjes en damesvoetbal Ook binnen het voetbal spelen er een groot aantal initiatieven om DVC 26 als voetbal vereniging nog beter op de kaart te zetten. Een groep enthousiaste leden, onder leiding van het bestuurslid technische zaken, is hard bezig hier invulling aan te geven. Daarnaast zijn een aantal leden binnen het meisjes voetbal met ideeën gekomen om binnen het beleid van DVC 26 verder invulling te geven aan het meisjes en dames voetbal. Het meisjes en dames voetbal is een zeer belangrijk onderdeel van onze vereniging. Het is fantastisch om te zien hoe dit zich ontwikkelt tot een mooi voetbal onderdeel binnen DVC 26. Ook hier is ontzettend belangrijk dat iedereen op zijn of haar niveau kan voetballen. De jeugd staat centraal 2014 is een zeer bewogen jaar geweest voor DVC 26 met o.a. de aanleg van de kunstgrasvelden, het speedsoccerveld en de aanzet tot aanpassing (technisch) beleid voor DVC 26. Wij als bestuur nemen onze rol zeer serieus en willen onze vereniging verder leiden naar de toekomst. De jeugd staat centraal wat niet wegneemt dat wij alle leden en mensen in de omgeving de ruimte willen bieden om sportbeoefening mogelijk te maken op en rond onze prachtige accommodatie. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 2

3 Er staan nog enkele mooie ontwikkelingen op de agenda welke nog meer inhoud gaan geven aan deze ambitie. Belangrijk binnen onze vereniging zijn de vele vrijwilligers, medewerkers, leden en alle overige mensen die DVC 26 een warm hart toedragen. Bedankt voor uw bijdrage en steun voor Wij wensen u een prettig Kerstfeestkerstfeest en een zeer goed, gezond, succesvol en sportief verenigingsjaar. Wij zien u graag terug in Bas Strijbosch, voorzitter DVC 26 Nieuws van het secretariaat Nieuwjaarsloop/receptie Op zondag 4 januari zal de jaarlijkse Nevelhorstloop voor jong en oud weer plaatsvinden. Aansluitend de Nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis. Om zaken in goede banen te leiden worden we ondersteund door het activiteitenteam van Triathliem. Zij zullen de organisatie in handen nemen en o.a. zorgen voor de tijdregistratie. Om zaken goed te kunnen voorbereiden is de mogelijkheid om je als team voor in te schrijven. De 2 teams met % gezien de meeste voorinschrijvingen dingen mee naar leuke prijzen (zie website). De samenwerking met Triathliem werpt zo steeds meer zijn vruchten af. Overige activiteiten Het staat de afgelopen en komende tijd bol van de activiteiten bij onze club. Op de donderdagavonden is er met medewerking van Sappleflap in de kantine een schietcompetitie en een dart toernooi georganiseerd. Ook is op 4 december Sinterklaas voor de volwassenen langs geweest. Op 21 december is er een kinderavonturen paradijs in onze sporthal en op 17 januari is ons sportpark het decor van een heuse veldritwedstrijd georganiseerd door Stichting Wielerpromotion Montferland. Verhuur Speedsoccer Sinds een aantal maanden is het speedsoccerveld gereed. Het veld is een samenwerkingsverband tussen sportschool Aerofitt en DVC 26. Samen zijn we verantwoordelijk voor de exploitatie van het veld. Voor het gebruik van het speedsoccerveld is het noodzakelijk om deze te reserveren (dit kan via onze eigen website). Zonder reservering is het niet mogelijk gebruik te maken van het veld. De kosten (50 euro per uur) zijn voor een ieder gelijk en dienen vooraf in het clubhuis afgerekend te worden (pinnen mogelijk). Er zijn ook uren die niet via de website gereserveerd kunnen worden, mocht je interesse hebben in deze uren dan een mail met de wens naar Protocol letsel op sportpark Binnen de vereniging was er behoefte aan duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden bij letsel/blessures op ons sportpark. Samen met het lid van de gedragscommissie Jos Hulshof heeft het bestuur hiervoor een protocol opgesteld. Het protocol is te vinden in deze Samenspel en uiteraard ook op onze website. Scheidsrechters Onder leiding van Frank Philippo en Eddie Bos (wedstrijdsecretarissen) is er een werkgroep opgericht die een inventarisatie gaat doen van ons scheidsrechter bestand, hoe dit te vergroten, opleidingen aanbieden, etc. Ze zullen dit doen met een aantal scheidsrechters uit onze vereniging. Met vriendelijke groet Gerry Schuurman Secretaris Samenspel seizoen nummer 2 pagina 3

4 Protocol letsel op het sportpark Het bestuur van DVC is blij met het nog steeds groeiende aantal leden van de vereniging. Maar deze groei brengt ook met zich mee dat het noodzakelijk is om binnen onze vereniging steeds meer zaken te regelen en of vast te leggen. Een van deze dingen is, hoe te handelen bij letsel opgelopen op het sportpark. Niet altijd is er iemand aanwezig met een EHBO diploma of die met een AED apparaat kan omgaan. Globaal kunnen we letselsituaties in 3 groepen onderscheiden: a. Letsel van een speler DVC 26 b. Letsel van een speler tegenpartij c. Letsel / onwel wording bezoeker sportpark. Mocht de medische zorg niet door onze eigen mensen afdoende gedaan kunnen worden en is bezoek aan de huisartsenpost of ziekenhuis nodig dan is een voormelding aan de huisartsenpost noodzakelijk. De huisartsenpost is te vinden naast de eerste hulp van het ziekenhuis Zevenaar, Hunneveldweg 14b. Indien er verwijzing naar een ziekenhuis nodig is mag betrokkene zelf bepalen welk ziekenhuis dit moet zijn maar ook dan dient altijd eerst de huisartsenpost gewaarschuwd te worden ( ). Indien het opgelopen letsel levensbedreigend is bel dan direct 112. Het telefoonnummer van de huisartsenpost ligt ook bij het wedstrijdsecretariaat en bij de brancard in het ballenhok. Probeer als teamleiding ook aandacht te schenken aan nazorg, een belangstellend bezoekje, telefoontje of kaartje doet soms wonderen. Letsel speler DVC 26 We weten het allemaal, natuurlijk hebben wij als DVC 26 fair play en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan maar soms kan het gebeuren dat een speler letsel oploopt bij de strijd om de bal en dat medische hulp gewenst dan wel noodzakelijk is. Indien zich zo n situatie voordoet dan is primair de teamleiding verantwoordelijk dat er hulp geboden wordt. Er moeten instanties en familie of kennissen gewaarschuwd worden. Denk hierbij aan een voormelding bij de huisartsenpost en het informeren van eventuele partner en bij minderjarigen aan ouders/verzorgers. Het staat de teamleiding geheel vrij om zich in zo n situatie bij te laten staan door andere leden van de vereniging. Maar de teamleiding blijft verantwoordelijk voor de noodzakelijke hulp/zorg aan de speler. Letsel van een speler van de tegenpartij Ook een speler van de tegenpartij kan medische hulp nodig hebben. Natuurlijk is dan de teamleiding van de tegenpartij als eerste aan zet. Maar wij moeten als vereniging proberen zo goed mogelijk te faciliteren. Dus ligt ook hier een rol voor de teamleiding van het thuisspelende DVC 26 team, eventueel bijgestaan door andere leden van onze vereniging. Letsel / onwel wording bezoeker Hoewel zo n situatie zich bijna niet voordoet mogen we het ook niet uitsluiten. In deze situatie wordt er een beroep gedaan op ons allen. Dus niet alleen kijken maar handelen. Waarschuw en help mensen die kennis hebben van medisch handelen of om kunnen gaan met het AED apparaat. Bij DVC 26 is het AED apparaat te vinden in de ruimte van het wedstrijdsecretariaat, zie logo boven de toegangsdeur. Als zich één van de situaties voordoet, meldt dit dan altijd bij het wedstrijdsecretariaat. Contributie Seizoen Januari 2012 Augustus 2012 Januari 2013 Januari 2014 Januari 2015 Senioren Junioren A en B Junioren C en Pupillen D Pupillen E en F Mini s Niet spelende leden senioren Niet spelende leden jeugd Jeugd lichamelijke beperking Samenspel seizoen nummer 2 pagina 4

5 DVC ballen en shirtjes in Tanzania Natalya Staring en ik (uit de MA1) zijn met nog 5 andere leerlingen in oktober 2 weken naar Tanzania geweest om sportlessen te geven op de Dinka School. We kwamen met dit plan omdat we natuurlijk allemaal graag sporten maar vooral omdat we het erg belangrijk vinden dat alle kinderen op jonge leeftijd al beginnen met sporten. Toen we daar aankwamen werden we warm ontvangen met allemaal dansjes en liedjes van de kinderen. Op de tweede dag begonnen we met sporten, wat we 2 weken lang elke middag deden. In de ochtend werkten we aan lesvoorbereidingen, die we daar achter hebben gelaten, zodat ze nu zelf verder kunnen met de sportlessen. We hebben ze basketbal, volleybal, hockey en natuurlijk voetbal geleerd en daar ook alle spullen van meegenomen. Dankzij DVC hadden we ballen en shirtjes mee, waar de kinderen heel veel aan hebben gehad. We kwamen erachter dat als je niet vroeg begint met sporten, je heel erg moeite hebt met je motoriek. Veel kinderen vonden het dan ook moeilijk in het begin, maar naar mate we meer gingen sporten zag je ze groeien. Het was echt super om met de kinderen te werken, ze waren zo enthousiast en wilden zo graag dingen leren. De laatste dag hebben we een sportdag georganiseerd waarop we hebben gevoetbald maar ook allemaal spelletjes hebben gedaan. Het was een hele leuke dag om de 2 mooie, maar ook hele leerzame weken mee af te sluiten. DVC, we willen jullie nogmaals bedanken voor de spullen die jullie ons hebben geschonken, de kinderen van de Danka school waren er heel erg blij mee! Groetjes Floor van Pelt. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 5

6 Interview met Gerry Schuurman Op de avond dat Ajax zijn plaats veilig stelde in de Europa League was ik op bezoek bij één van de minst getalenteerde voetballers die DVC 26 ooit rijk is geweest. Gelukkig heeft Gerry wel heel veel andere talenten die DVC 26 koestert. Eenmaal gesetteld op de bank onder het genot van een vers bakkie koffie, kon ik beginnen met de eerste vraag. In 1999 ben ik van Arnhem naar Utrecht gegaan waar ik diverse functies binnen de ICT heb uitgeoefend en waar ik nu nog steeds zit. Ik zit lekker op mijn plek bij NS en hoop dat nog de nodige jaren vol te houden. Marga kende ik al een paar jaar. Wij gingen wekelijks samen naar De Cluse in Herwen, totdat de vlam in 1979 in één keer echt oversloeg en wij echt verkering kregen. Wij hebben eerst nog even samengewoond in de Els voordat wij getrouwd zijn op 9 september Na 3 jaar zijn wij verhuisd naar de Zwaluwstraat waar wij 26 jaar gewoond hebben. Sinds ruim 2 jaar wonen wij nu hier in De Schutterije en dat bevalt ons prima. Gerry, heb jij zelf ook gevoetbald? Ik heb twee keer lid een blauwe maandag bij DVC 26 gevoetbald. Ongeveer een half seizoen in de C en voor mijn twintigste heb ik het nog een paar maanden geprobeerd. Beide keren is dat uitgelopen op een gigantische mislukking omdat ik totaal niet kon voetballen. Als ik mij af meldde, omdat ik geblesseerd was of andere verplichtingen had, stond iedereen te juichen. Personalia: Naam: Gerry Schuurman Adres: De Schutterije 64 Geboren: 21 juli 1960 Burgerlijke staat: gehuwd met Marga Kinderen: Femke(25) en Mayelle(23) Beroep: ICT-manager NS Gerry, in het kort jouw levensloop? Ik ben geboren in Didam aan de Willibrordusweg uit een nest van vier kinderen en ik heb drie zussen. Mary is ouder dan mij en Anja en Chantal zijn jonger. Toen ik één jaar was zijn wij verhuisd naar de Ralandstraat in Ik heb daar tot mijn vijfentwintigste gewoond. Na de Ludgerusschool en de mavo ben ik naar Doetinchem gegaan omdat ik de metselopleiding wilde gaan doen. Na mijn opleiding ben ik gaan werken in de bouw. Tussentijds ben ik ook nog in militaire dienst geweest. Omdat het steeds slechter ging in de bouw ben ik in 1986 begonnen als hoofd conducteur bij de NS. Al vrij snel kreeg ik de mogelijkheid om mij verder te ontwikkelen. Ik heb op latere leeftijd een hbo opleiding ICT gevolgd. In alle sporten waar een bal aan te pas kwam was ik slecht omdat ik daar de motoriek niet voor had. Ik heb later nog wel een aantal jaren in de zaal gekeept. Eén keer in de week speelden wij met ons zaalvoetbalteam Zand Erover in de Muizenberg. Als je niet kunt voetballen kom je al snel in de goal terecht. Een echt goede keeper was ik ook niet, maar het ging me wel een stuk beter af dan het voetballen. Balsport was niets voor jou, maar er zijn toch ook nog sporten zonder bal? Vanaf mijn vijfentwintigste ben ik fanatiek gaan hardlopen. Nog steeds loop ik drie keer in de week, waarvan twee keer met een vaste loopgroep. Met sommigen loop ik al meer dan vijfentwintig jaar. Ik heb verschillende marathons en halve marathons gelopen. Ik ben geen talent, maar wel een volhouder. Ik ben ook nog een jaar lid geweest van Triathliem om te gaan trainen voor de triatlon. Ik heb dat maar één jaar gedaan. Twee keer zwemmen, twee keer fietsen en drie keer hardlopen was voor mij fysiek gezien te veel van het goede in de week. Hoe bij DVC 26 weer terug gekomen? Mijn jongste dochter ging voetballen, dus ik ging zaterdags mee. Ik ben een paar jaar leider geweest met Samenspel seizoen nummer 2 pagina 6

7 Bert Egging, later met Paul Buiting, Geert Kuppens, Manon Derksen en Kizzy Mom die daarnaast ook verantwoordelijk waren voor de trainingen. Zelf heb ik ook regelmatig op trainingen geholpen. Totaal ben ik ongeveer 10 jaar actief geweest bij het meisjes en damesvoetbal met als hoogtepunt het kampioenschap van Dames 1. Mijn dochter Mayelle speelde al op jonge leeftijd bij Dames 1, omdat er geen A was. Ik denk dat ze toen vijftien jaar was. In 2009 kwam er in het bestuur een vacature omdat Theo Gudden zou stoppen als secretaris. Na een aantal gesprekken met o.a. Jan Overgoor ben ik ingewerkt door Theo en gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Ook in de jaren erna heb ik nog regelmatig gebruik gemaakt van de expertise van Theo. Ik kon hem altijd bellen als het nodig was. Hoeveel tijd ben je kwijt aan DVC 26 Gemiddeld vijftien tot twintig uur. Elke dag moet ik de mail en de post checken en verwerken. Elke donderdag vergaderen we met het dagelijks bestuur bestaande uit de penningmeester Willy Elshof, secretaris en voorzitter (Bas Strijbosch). Periodiek sluiten de andere twee bestuursleden (Paul Tomassen van Technische Zaken en Martin Som van Jeugdzaken) ook aan dus dan vergaderen wij met het algemene bestuur. Ook nodigen wij periodiek de commissies uit of externe partijen die wat voor DVC 26 kunnen betekenen, maar ook andersom. Er schuiven dus altijd wel mensen aan. Afgelopen keer hebben wij nog met de fysio Therapie Didam om de tafel gezeten om te kijken of we wat kunnen beteken voor elkaar. Ook op andere dagen in de week zijn er met regelmaat vergaderingen of bijeenkomsten met externe partijen zoal de KNVB, de gemeente en de voetbalverenigingen in Montferland. Verder ben ik regelmatig zaterdags op het sportpark bij de jeugd en zondags ga ik vaak mee met het eerste van DVC 26. Afgelopen jaar heeft het mij, net als alle andere bestuursleden, sowieso veel uren en kopzorgen gekost vanwege de kunstgrasvelden en het speedsoccerveld. Het was een druk jaar maar ook een leuk jaar omdat er veel is bereikt. Daar krijg je ook weer energie voor terug. Ook ben ik ontzettend blij met Herman Schaars (ledenadministratie), Ilona Willemsen(spelerspasjes) en de ICT-commissie(o.a. hele nieuwe website). Zij nemen mij gelukkig veel werk uithanden, anders is het helemaal niet te doen. Wat vind je nu van DVC 26? Het is een geweldige club met een grote diversiteit aan teams. Het is mooi dat DVC 26 naast de prestatieve en recreatieve teams, ook een G en een H-team heeft en daarnaast ook een bloeiende meisjes en damesafdeling. Wij mogen trots zijn dat in deze tijd het ledenaantal nog steeds groeit. Er wordt vaak genöld, maar er wordt ook heel veel door de DVC-er gedaan, denk alleen maar aan de benefietwedstrijd tbv de familie Udink en de verharding van de parkeerplaats. Ik ben super blij met alle vrijwilligers. Alle werkzaamheden worden gedaan door een geweldig kader, het wedstrijdsecretariaat, alle commissies, Herman Schaars, de vrijdagploeg, de zaterdag en zondagdienst, Gerrie Groenen, etc.... Belangrijk is binnen de vereniging de rol van de gedragscommissie. Zij zijn onpartijdig en geven het bestuur goed en onderbouwd advies. Ik ben heel blij met de samenwerking in het bestuur. Het is een klein bestuur dat goed kan functioneren omdat de verantwoordelijkheid ligt bij de commissies. Het bestuur is goed op elkaar ingespeeld en houdt elkaar scherp. Wij hebben de visie om goed om ons heen te kijken en samenwerking te zoeken die voor beide partijen voordelen opleveren zoals de zorg die naar de gemeente komt. De samenwerking met Aerofit, waarmee we samen de speedsoccerhal exploiteren, loopt goed. Ook werken wij samen met Triathliem. Wij gaan o.a. samen de Nevelhorstloop organiseren en we faciliteren bij de jaarlijkse Triatlon Het motto is dat alles wat wij doen wel in relatie dient te staan met voetbal. Heb je nog andere hobby s? Naast het hardlopen houd ik van lezen. Gezamenlijk houden wij van wandelen, fietsen en sauna bezoek Graag een kort antwoord? -muziek: heel breed, geen echte liefhebber -favoriete schrijver: Lee Child (thrillers) -fav. TV: ik kijk wat er op is -favoriete eten: boerenkool -favoriete drank: bier -politiek: geïnteresseerd, middenpartij, ik heb niets met radicalen - vakantie: één keer een zonvakantie en één keer actief met wandelen en fietsen -goede eigenschap: nauwkeurig en betrouwbaar -slechte eigenschap: ongenuanceerd, kort lontje, -favoriete profclub: heb ik niet -hekel aan: langdradigheid, ik wil meters maken Samenspel seizoen nummer 2 pagina 7

8 -bewondering voor: mijn medebestuursleden en alle vrijwilligers en voor mijn vrouw. Haar lichaam heeft haar een aantal keren flink in de steek gelaten, maar zij heeft dat weer heel goed opgepakt, echt super. -Samenspel: lees ik van A tot Z -Diem: mien dorp, geen enkele reden om weg te gaan Wil je nog iets kwijt of toevoegen? Ik hoop dat alle leden zich blijven gedragen binnen alle normen en waarden zoals we die als vereniging voorstaan. Je moet trots kunnen zijn op DVC 26. Wat één persoon omgooit kunnen soms honderd man niet opbouwen. Men moet met plezier en respect over DVC 26 praten. Heel veel dingen gaan goed en daarom is DVC 26 ook een aantrekkelijke club om lid van te worden. Het ambitieniveau mag best hoog liggen maar moet wel reëel zijn. Er moet altijd ruimte zijn voor mensen die goede ideeën hebben. Samen kunnen wij er iets heel moois van maken. Na Gerry bedankt te hebben voor het interview liep ik met een tevreden gevoel richting de Diemse Toren met de verlichte kerstboom naar huis. John Bolk Samenspel seizoen nummer 2 pagina 8

9 Notulen algemene ledenvergadering 27 oktober 2014 Aanvang: uur. Aanwezige bestuursleden: Bas Strijbosch (voorzitter); Gerry Schuurman (secretaris); Willy Elshof (penningmeester); Paul Tomassen (technische zaken); Martin Som (jeugdzaken) de Businessclub en accommodatie-commissie (waaronder ook de vrijdagploeg valt.) Complimenten voor deze grote groep vrijwilligers welke belangeloos veel zaken organiseren voor DVC. In het clubblad staat netjes verwoord wat de resultaten zijn van het afgelopen seizoen. In totaal zijn 72 leden aanwezig. 9 personen zijn met kennisgeving afwezig. 1. Opening. Voorzitter Bas Strijbosch opent de vergadering met de christelijke groet. Hieronder een samenvatting van het voorwoord van voorzitter Bas Strijbosch. Het seizoen heeft zich gekenmerkt door enkele grote projecten. Het realiseren van extra kunstgrasvelden en het speedsoccerveld. Beide zijn met behulp van vele vrijwilligers en op dit moment beschikbaar maar nog lang niet gereed. Vooral de zelfwerkzaamheid bij kunstgrasveld is niet klaar. Afgelopen weken is door kleine groepen vrijwilligers een start gemaakt. De website is vernieuwd en de nodige functionaliteit is beschikbaar gekomen voor leden en begeleiding. Denk hierbij aan de app, speler-volgsysteem, trainingsmodule, etc. Complimenten voor de commissie welke dit heeft gerealiseerd. Op voetbal technisch gebied heeft de technische commissie een metamorfose ondergaan. Een groep onder leiding van Paul Tomassen is druk geweest met een aangepast beleidsplan om dvc 26 mee te nemen naar de toekomst. (Komt verder op terug op de agenda.) * Het aantal leden is het afgelopen seizoen wederom gestegen, van 1290 tot Het bestuur bestond uit: Bas Strijbosch, voorzitter, Willy Elshof, penningmeester/vice-voorzitter, Gerry Schuurman, secretaris, Paul Tomassen, technische zaken, Martin Som, jeugdzaken Het 1e jaar waarin het bestuur in een kleinere samenstelling (van 7 naar 5 bestuursleden) waarbij periodiek commissies aansluiten. De commissies die we op dit moment bij DVC 26 hebben zijn: clubbladcommissie, wedstrijdsecretariaat, ICT-commissie, gedragscommissie, technische commissie, Nevelhorsttoernooi, Pupillen Deelname competitie: D: 6 jongens teams, O12 en 2 meiden teams, E: 8 jongens teams, 3 meiden teams F: 6 jongens teams en 1 gemengd team Junioren De juniorenafdeling bestond uit de volgende teams: A-junioren: 3 jongens teams, B-junioren: 5 jongens en 2 meiden teams C-junioren: 6 jongens en 2 meiden teams H-teams De H-teams kunnen wederom terugkijken op een goed en sportief voetbaljaar! Afgelopen jaar hebben er 16 jongens en 2 meisjes gevoetbald in de H1 en de H2. Twee trainers zijn aan het einde van het seizoen gestopt; inmiddels zijn er weer twee nieuwe trainers gevonden die de trainingen gaan leiden. We gaan 2014/2015 weer starten met 18 kinderen en 5 trainers. G-team Het G-team bestaat op dit moment uit 5 jongens Trainers Bart Egging en Ricardo Bugter. Ze trainen nog steeds om de week op de zaterdagmorgen, eerst flink trainen en daarna een onderling wedstrijdje. Senioren * DVC 1 heeft zich uitstekend geweerd met een plek in de midden moot. * DVC 2 heeft na een flinke verjonging uit eigen jeugd een moeilijke start gehad. Toch heeft men een verdienstelijke 3e plaats behaald met als beloning meedoen om promotie naar de hoofdklasse wat helaas niet gelukt is. * DVC 3 heeft een moeilijk jaar gehad en heeft zich ternauwernood weten te handhaven in de 2e klasse. (aantal spelers doorgeschoven naar DVC 2) * DVC 4 voor de 3e keer kampioen, waar ligt hun plafond, nu 1e klasse. * DVC 5 heeft na een aantal jaren eindelijk het kampioenschap te pakken in de 4e klasse. En heeft ook nog eens de beker gewonnen dus de dubbel. * DVC 6 heeft een leuk seizoen gehad en zijn keurig in de middenmoot geëindigd. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 9

10 * DVC 7 jaren iedere keer net niet kampioen, heeft het dan eindelijk gered. En dat was dan ook verdiend met een ruime voorsprong op de concurrentie. * DVC 8 heeft een moeilijk jaar gehad in de 6e klasse en zijn dan ook als laatste geëindigd. Omstandigheden waren, studie en enkele zware blessures. * DVC 9 had het moeilijk in het begin van het seizoen. Maar ze hebben zich na de winterstop keurig hersteld met een 5e plek op de ranglijst. * DVC 10 heeft een goed seizoen gedraaid en zijn bij de 1e 5 geëindigd. * DVC 11 bekend als het veteranenelftal heeft het een seizoen geprobeerd tegen de jonkies ( 20 tot 30 jaar ) Stonden met de winterstop zelfs nog op de 1e plaats. Na de winterstop kreeg men te maken met vermoeidheid en zijn ze uiteindelijk toch nog als 5e geëindigd * Dames 1 zijn netjes in de middenmoot geëindigd. * Dames2 zijn met zeer jonge speelsters de competitie in gegaan en hebben leuk meegedraaid en zijn een ervaring rijker geworden. * Dames3 hebben zich in de 4e klasse keurig gehandhaafd en ze hebben een goedseizoen gehad. * Dames4 kunnen terugkijken op een goed seizoen. Alle teams hebben elkaar het hele seizoen geholpen waar spelers tekort waren zodat ze toch met voldoende mensen op pad konden om een balletje te trappen. Een bewogen jaar Op papier ziet het er allemaal prachtig uit. Om dit allemaal te realiseren maken wij gebruik van vrijwilligers. We merken en zien echter dat er een groot verwachtingspatroon is zowel intern als extern. De leden willen graag komen trainen, voetballen en gezellig na kletsen. Ontspanning even los komen van de dagelijkse sleur. Aan deze wens willen wij als DVC 26 graag invulling geven. Dit mag echter niet betekenen dat er van de groep vrijwilligers gevraagd mag worden dit allemaal mogelijk te maken. Wij zijn een vereniging en het woord zegt het al. De KNVB heeft hier een mooi filmpje over gemaakt. Dit geeft volgens mij exact weer wat we willen en moeten zijn. Back 2 Basics van de KNVB (te vinden op You Tube). Ook voor de leden die niet aanwezig waren op de ledenvergadering is dit een must om dit te bekijken. Waarom deze film. We kunnen en mogen niet verwachten dat wij als bestuur en vrijwilligers alleen voor deze klus staan. De projecten van afgelopen seizoen hebben een flinke wissel getrokken op de bestuursleden en een aantal vrijwilligers (vooral in de voorbereiding en start fase). Meer dan alleen in de avonduren hebben zij moeten werken om te komen waar we nu staan. Ik sta hier als voorzitter dan ook met een dubbel gevoel. Een bijna perfecte accommodatie waar we 52 weken per jaar en 7 dagen per week kunnen voetballen. Maar met een bestuur welke niet nog meer van zulke jaren kunnen trekken. Ik heb inschatting fouten gemaakt bij de realisatie van kunstgras. Zaken zelf laten doen door de vereniging is naast de reeds vele zaken welke we zelf ook doen bijna onmogelijk. Dat frustreert en geeft op dit moment weinig ruimte om te kunnen genieten. Het moet eerst klaar. Echter de betrokkenheid is zeer enorm geweest afgelopen jaar. Dat sterkt mij en mijn mede bestuursleden om verder te bouwen aan DVC 26. Het was een bewogen jaar welke ik absoluut niet had willen missen en ben trots op DVC 26. In het bijzonder wil ik de meiden en dames afdeling noemen. Deze groep is zeer hard gegroeid de laatste jaren en ze zijn bezig een positie te krijgen binnen DVC 26. We werken daar hard aan en ik nodig ze dan ook uit om dit samen met ons op te pakken. Een groot compliment. 2. Notulen ALV en In de notulen van 28 oktober 2014 staat vermeld bij hoofdstuk 8 bestuursverkiezing dat Nancy van Wessel Bestuurslid Technische Zaken is, dit dient te zijn Bestuurslid Sponsorzaken. Theo Holleman geeft terecht aan dat in de agenda die openbaar is gemaakt niet aangegeven is dat ook de notulen van de Extra ALV van 12 mei behandeld zullen worden. Dit is correct. Secretaris vraagt aan de vergadering of dit punt alsnog aan de agenda toegevoegd mag worden. De vergadering is hier mee akkoord. Beide verslagen worden goedgekeurd door de vergadering en als zodanig vastgesteld. 3. Presentatie Beleidsplan Paul Tomassen geeft een presentatie waarin het Beleidsplan wordt toegelicht. Hieronder de grote lijnen van het gepresenteerde. De opstellers van het beleidsplan zijn Jan Lammers, Theo te Wil, Laurens Knippenborg en Paul Tomassen. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 10

11 Tijdens de ALV 2013 zijn onderstaande doelen gepresenteerd. Het Beleidsplan borduurt hier op voort. De beste jeugdopleiding in de omgeving Zoveel mogelijk opgeleid en gediplomeerd kader Breed voetbalaanbod (voor diverse groepen) Heren 1 naar 1e klasse Financieel gezonde vereniging Onderlinge samenwerking commissies noodzakelijk Verenigingbelang gaat voor eigen belang Alles binnen de normen en waarden van DVC 26! Begin 2014 is er met ruim 20 personen vanuit de vereniging een SWOT (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen) analyse gemaakt. De naar voren gekomen punten zijn ook in het beleidsplan meegenomen. Missie DVC 26 DVC 26 wil een toonaangevende voetbalvereniging zijn op het gebied van: * Kwaliteit en structuur in het opleiden van jeugdspelers en jeugdkader * Een representatieve 1e selectie bij zowel mannen als vrouwen die hoofdzakelijk bestaat uit spelers die in de eigen jeugdafdeling zijn opgeleid * Voetbal voor iedereen ongeacht afkomst of beperking * Het binden van (kader)leden aan DVC 26 DVC 26 heeft normen en waarden hoog in het vaandel staan. Spelers, begeleiding en supporters van DVC 26 dienen respect te tonen voor elkaar, de tegenstander, de toeschouwers, het kader en de (arbitrale) leiding. DVC 26 is zich als grote voetbalvereniging met ruim leden bewust van het feit dat een vereniging in de huidige tijd ook sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden draagt. Acties en tijdpad Middels eigen onderzoek en de SWOT-analyse is behoefte aan: * Een duidelijke organisatiestructuur * Beschrijving procedures, regels, taken en verantwoordelijkheden * Beschrijving van de gehanteerde normen en waarden * Aanspreken op slecht of onsportief gedrag * Betere communicatie, ook via website en social media DVC 26 stelt zich ten doel in de periode juni juni 2016 de volledige beschrijving van de organisatie gereed te hebben. Er dient een kwaliteitshandboek tot stand te komen waarin procedures, regels, taakbeschrijvingen, afspraken en verantwoordelijkheden zijn gebundeld en gedocumenteerd. DVC 26 stelt zich ten doel om al in de periode juni 2014-juni 2015 de organisatie ten aanzien van de jeugdafdeling te beschrijven. Toezicht uitvoering: Aanstelling in juni juni 2015 van een bestuurfunctionaris. Uit eigen onderzoek en uit de SWOT-analyse is gebleken dat de hierna genoemde zaken binnen de jeugdafdeling voor verbetering vatbaar zijn: * Duidelijke organisatie met taakbeschrijvingen * Voldoende opgeleid kader bij zowel selectie- als niet selectieteams * Jaarplanning en structureel overleg * Beleid en invulling keeperstrainingen * Interne scouting voor goede en tijdige selectie van de teams * Beleid ten aanzien van meisjesvoetbal * Beleid ten aanzien van de overgang van jeugd naar senioren * DVC 26 stelt zich ten doel om in de periode juni 2014-juni 2015 een opleidingshandboek jeugdvoetbal te ontwikkelen en vanaf juni 2015 operationeel te hebben. * DVC 26 stelt zich verder ten doel om de opmerkingen uit de SWOT-analyse ten aanzien van het jeugdvoetbal in de periode juni 2014-juni 2015 in het opleidingshandboek jeugdvoetbal te verwerken. * DVC 26 zal in de periode juni 2014 juni 2015 een technisch manager aanstellen die zal toezien op een verantwoorde uitvoering (is reeds gebeurd). De jeugdopleiding van DVC 26 moet zorgen voor continuïteit door de kwaliteit van de opleiding! Samenspel seizoen nummer 2 pagina 11

12 Groei van de jeugdafdeling en de ingezette kwaliteitsimpuls betekent voor het aanwezige (vrijwillig) kader vaak een uitbreiding van de werkzaamheden met alle mogelijke nadelen van dien. Gebrek aan voldoende (vrijwillig) kader vormt dan ook een bedreiging voor de vereniging. DVC 26 stelt zich ten doel om in de periode juni juni 2015 beleid te ontwikkelen ten aanzien van het werven van (vrijwillig) kader om alle taken ingevuld te krijgen. Ook aanwezig (vrijwillig) kader dat met teveel taken is of zal worden belast, dient daarbij aandacht te krijgen. DVC 26 heeft het streven om een financieel gezonde vereniging te zijn en te blijven. Het op peil brengen en houden van een kwalitatief goede jeugdopleiding kost geld. Die kwaliteit zal er niet komen c.q. verminderen als daarvoor onvoldoende budget aanwezig is. Begin oktober heeft de kascommissie een controlebezoek gebracht aan penningmeester Willy Elshof, tevens was onze voorzitter Bas Strijbosch hierbij aanwezig. In de hieraan voorafgaande weken hebben de penningsmeester en de kascommissie per overleg gevoerd, zodat de kascommissie in staat is geweest de stukken te bestuderen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een vruchtbare en productieve bespreking inzake de financiële situatie van DVC 26. Uit het onderzoek en de verantwoording daarover door de penningmeester rapporteert de kascommissie als volgt: 1. De aanbevelingen uit het verslag zijn nagenoeg allen overgenomen. De meerjarenbegroting is in ontwikkeling, er zijn op hoofdlijnen reeds cijfers bekend. Daar de begroting voor aankomend jaar nog niet sluitend is, adviseert de kascommissie om van de meerjarenbegroting een prioriteit te maken. 2. Tijdens het overleg heeft de voorzitter het één en ander uitgelegd over de toekomst van DVC en waar wij met zijn allen naar toe willen. Hier is vooral gesproken over de toekomst van de Jan Welling hal. Op dit moment is er een goede oplossing gevonden in de samenwerking met Aerofitt. 3. Wat erg opvalt zijn de dalende sponsorinkomsten. De penningmeester neemt hierbij alleen de opbrengsten, die daadwerkelijk zijn toegezegd. In het jaar is het zichtbaar dat de sponsorinkomsten lager zijn dan begroot, dit is vreemd gezien het feit dat alleen de toegezegde sponsorinkomsten waren opgenomen. Hier had de penningmeester een verklaring voor en wel te weten: faillissementen. Bedrijven zeggen sponsoring toe, echter als deze failliet gaan, dan krijgt DVC niets. De kascommissie komt tot de conclusie dat de penningmeester de administratie op verantwoorde en met veel inzet heeft gevoerd. Wij stellen de vergadering voor om de penningmeester en het bestuur van DVC 26 decharge te verlenen. De aanwezige leden gaan met dit advies akkoord Daarvoor is uitbreiding van de aanwezige inkomsten noodzakelijk. DVC 26 stelt zich ten doel in de periode juni juni 2017 een meerjarenbegroting op te stellen waarin rekening wordt gehouden met de extra uitgaven die dit beleidsplan met zich meebrengt. 4. Verslag kascommissie 2013/2014 De kascommissie bestaat uit de leden Inge Jansen, Daan Wijnholts en Erik Wenting. De commissie heeft onderstaande verklaring opgesteld: 5. Benoeming lid kascommissie Aftredend is Daan Wijnholts De aanwezige leden gaan akkoord met de benoeming van Paul Gies als zijn opvolger. Inge Jansen en Erik Wenting blijven lid. De vergadering bedankt Daan voor zijn inzet en goede ideeën. 6. Verslag boekjaar 2013/2014 en begroting 2014/2015 Allereerst wil ik de vraag van Fred Burgers beantwoorden naar aanleiding van de in mei 2014 gehouden extra ALV voor de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 12

13 In de ALV is toen besloten om gelet op de complexiteit van ons sportpark geen Stichting op te richten doch als vereniging een deel van de BTW middels een mengpercentage te claimen bij de Belastingdienst. Dit mengpercentage is de verhouding van de belaste inkomsten ten opzichte van de onbelaste inkomsten van onze exploitatie door te trekken naar onze uitgaven. Hierover zijn wij nog in overleg met de Belastingdienst. In de begroting voor hebben wij nog geen rekening gehouden met dit mengpercentage. De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van ruim 7 mille en de begroting is nog niet sluitend, er wordt een tekort geraamd van bijna 7 mille. De belangrijkste afwijkingen: * De inkomsten stijgen door de toename van het aantal leden en de bijbehorende contributies, maar daar tegenover dalen ten opzichte van het vorig seizoen de sponsorinkomsten en de huuropbrengsten van de hal. Het komend seizoen zijn wij met Aerofitt een overeenkomst aangegaan m.b.t. verhuur van het speedsoccerveld. In de begroting ramen wij ten opzichte van vorig seizoen een lagere huuropbrengst doch verwachten wij wel extra kantine inkomsten. * Bij de uitgaven stijgen de huisvestingskosten voor gas water en elektra en het onderhoud aan de gebouwen, de accommodatie en de velden. Bij de wedstrijdkosten stijgen als gevolg van meer leden vooral de kosten voor de aanschaf van ballen, spelmaterialen en kleding en werden door de KNVB voor komend seizoen de kosten en de afdracht per lid behoorlijk verhoogd. In totaal wordt voor het komend seizoen een klein nadelig saldo geraamd waarvoor wij in het volgende agendapunt een kleine contributieverhoging ingaande van de leden vragen. 8. Huldiging van jubilarissen 60 jaar lidmaatschap: Bert ter Voert 50 jaar lidmaatschap: Bert Hageman 40 jaar lidmaatschap: Willie vd Berg, Bennie Beyer, Geert v Dijk, Theo Geurts, Theo Holleman, Henk Looman, Henk Mom, Jo Mom, Harry Peters, Geert Verheij, Carlo Verhulsdonk, Hens Wolf, Bennie Wenting en Bertus Hageman. 25 jaar lidmaatschap: Paul Aaldering, Henk Boerstal, Frans Lahau en Tom Wolf. 12 ½ jaar lidmaatschap: Koen v Aalst, Arie Barendsz, Timo vd Boom, Laura Cornelissen, Kim Cornelissen, Willem Cornelissen, Paul Frazer, Rob Gesthuizen, Ernst Gerardts, Casper Gies, Kristie Gies, Joyce Hageman, Tom Hendriks, Roel Jansen, Bas Kaldenhoven, Anouk Kok, Joost Klein Herenbrink, Esmee Kruijs, Fons Kuipers, Casper Lenting, Jelle Mom, Marc Menting, Koen Peters, Guillaume Philippo, Marvin Raben, Steven Reymer, Tom Rondhout, Dirk v Schaik, Alex Scheffer, Koen Schlief, Martin Som, Joelle Verbeet, Maurice v Wessel, Nino Wienholts, Luuk Winters. De voorzitter spreekt een persoonlijk woord van dank uit aan de aan aanwezige 60, 50 en 40 jarige jubilarissen. 7. Contributie verhoging Het bestuur doet een voorstel tot contributie verhoging. De verhoging bestaat uit de kosten van de KNVB (met ingang van 1 juli 2014 met ruim 20% per lid verhoogd) en een inflatie correctie van 2%. Er is bewust voor gekozen om geen verhoging te doen voor de kosten die de aanleg van het kunstgrasveld met zich meebrengen en niet gedekt zijn door de bijdrage van de gemeente. Er lopen nog een aantal zaken met de belastingdienst die het bestuur eerst wil afwachten. Mocht er onverhoopt toch een extra verhoging noodzakelijk zijn zal dit aan de leven voorgelegd worden tijdens een extra Algemene Leden Vergadering. De leden gaan akkoord met de aanpassing van de contributie per 1 januari Bas Strijbosch feliciteert Bert ter Voert 60 jaat lid 40 jaar lid: Harry Peters, Hens Wolf, Jo Mom, Bennie Wenting, Henk Mom en Theo Holleman Samenspel seizoen nummer 2 pagina 13

14 9. Benoeming Lid van Verdienste Als Lid van Verdienste worden voorgedragen: * Antoine Wiendels * Harry Peters Beide leden hebben zich tientallen jaren ingezet (en nog) voor onze vereniging in vele verschillende functies. Voorzitter geeft een korte samenvatting van hun loopbaan. Ook de partners van Antoine en Harry (Betsie en Ans) worden naar voren gehaald. Namens de vereniging speldt Bas Strijbosch het speldje op en geeft de partners een bos bloemen. Zowel Antoine als Harry spreken de aanwezigen toe om hun waardering voor deze benoeming uit te spreken. 10. Bestuursverkiezing * Aftredend en herkiesbaar: Willy Elshof, penningmeester De aanwezigen leden gaan akkoord met de herbenoeming van Willy Elshof als penningmeester 11. Rondvraag * Frank Philippo: vraagt of er nog een scheidsrechterscursus komt. Er zal indien daar behoefte aan is wederom een cursus gegeven worden. Ook zijn er andere mogelijkheden om te faciliteren vanuit de vereniging. * Bert Egging; Hoe gaat DVC 26 om tijdens de wintermaanden met de jeugd die in die periode gebruik konden maken van de sporthal? Buiten de commerciële uren van Aerofitt zijn er ook nog vrije uren die door de vereniging naar eigen inzicht ingezet kunnen worden. Bert geeft ook aan dat er naar zijn inzicht niet goed genoeg is nagedacht over het trainingsschema. Dit wordt meegenomen in de volgende planning van het schema. * Gerrie Groenen: Er is op sommige momenten in de week een hele kleine bezetting op de velden (bv 2 x 7 voetballers op het hoofdveld). Paul Tomassen geeft aan dat het trainingsschema en de veldbezetting tijdens trainingen in de winterstop geëvalueerd zal worden. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 14 Gerrie vraagt wederom aandacht voor het schoonmaken van de kleedkamers, Martin Som erkent ook dat de procedure het probleem niet oplost. Aanspreken van leiders/trainers zal wederom de aandacht krijgen. * Mike Stokman: Wordt er bij trainers/leiders van elftallen gevraagd naar een VOG (verklaring omtrent gedrag)? Martin Som geeft aan dat hierover contact is met de KNVB, in eerste instantie zal hierbij gekeken worden naar de kwetsbare groepen binnen de vereniging. * Eddie Bos: Is het een optie om het clubblad digitaal aan te bieden, dit i.v.m. de kosten van het drukken en verspreiden? Gerry Schuurman geeft aan dat hierin het bestuur over gesproken is. Een aantal jaren geleden is een dergelijk voorstel door de ALV afgewezen. Omdat tijden snel veranderen zal het bestuur volgend jaar tijdens de ALV met een voorstel komen hierover. * Robbie van de Berg: Wat is het beleid omtrent eenheid van tenue? Hij constateert dat er o.a. verschillende soorten sokken gedragen worden. Bas Strijbosch geeft aan dat we zoekende zijn naar een nieuwe kledinglijn. De sokken met logo zijn niet meer besteld i.v.m. het grote aantal dat er besteld dient te worden. * Harry Peters: Wat is de status van de verlichting op de nieuwe kunstgrasvelden? Bas Strijbosch beaamt dat het veel te lang duurt. Het is een hele zoektocht geweest naar de oorzaak. Deze is nu gevonden (bij het rooien van de bomen is er een kabel stuk getrokken). Er is overleg geweest met de aannemer en de opdracht is verstrekt om op korte termijn het euvel verholpen te hebben. 12. Sluiting door de voorzitter. In zijn slotwoord laat Bas nog een aantal zaken de revue passeren: * DVC 26 biedt voetbal voor een ieder. Mochten er problemen zijn met de betaling van contributie dan het verzoek om dit aan te geven bij het bestuur, er zal dan naar een passende oplossing gezocht worden. * In oktober 2016 bestaat DVC jaar. We willen dit niet zomaar voorbij laten gaan. Mocht je mee willen werken aan dit jubileum meld je dan aan. * We zijn bezig om te kijken hoe we slimmer om kunnen gaan met materialen en de aanschaf van kleding. We zullen hier op korte termijn op terug komen. Bas sluit af met de mededeling dat hij veel energie krijgt van alles wat er in onze vereniging gebeurt en is er trots op om hier aan mee te mogen werken. November 2014, de secretaris, Gerry Schuurman.

15 Writer s block bij DVC 1 Daar waar we in het vorige nummer nog opschepten over een heuse clubbladcommissie, waren de lakse ambtenaar en de luie student toch even verrast bij de aankondiging: inleveren kopij kerst/winternummer Samenspel clubblad DVC 26. Met een writer s block en compleet inspiratieloos proberen we op deadline-dag nog snel even een stukje te fabriceren. Puur en alleen om Michiel Kok, beheerder van de boetepot, zijn pleziertje niet te gunnen. De luie student bleek op deadline-dag toch niet zo lui, met plausibele redenen zoals stage, trainen geven en trainen, dus was het aan de lakse ambtenaar om een stukje te schrijven. Bedenkend waar ik het over wilde hebben, besefte ik (na 2,5 liter koffie) dat een stukje schrijven ook macht geeft. Naast het publiceren van leuke weetjes kun je iemand ook gigantisch door het slijk halen, dus Pim Wijnands kan zijn borst nat maken. Wist u dat: *Mike Klinkhamer tegenwoordig nog steeds een ijskoud biertje neemt, maar gevarieerd eet; *Daan Meijer het bier drinken om het bier drinken ook weer oppakt; *Frank van de Rijdt een boete heeft ontdoken; *Pim Wijnands in het dagelijks leven rustig is, op het podium een BEEST is, en ook nog op én naast het veld rockt ; *Pim Wijnands beste optreden in de Nostalgie was en dat ie daar zelf niet bij was; *Sven Udink ooit eens 3 keer scoorde in een partijspel en nog met 4-3 verloor; *Wilco van Wessel het postuur heeft van een darter, maar beter kan biljarten; *Martin Vreman 2 wedstrijden geschorst was, waarin DVC 1 6 punten pakte; *Casper Gies niet zo goed is in oortje-tik; *Barry Elshof niet zo goed is in uitdelen van oortje-tik; *De verhuurperiode van Rik Welling en Geert van de Rijdt binnenkort afloopt; *Steven Reijmer best vaak Freeman is; *Jan van Zimmeren heel goed ladders vast kan houden; *Jan van Zimmeren en Martijn van Zimmeren behoorlijk bij de pinken zijn; *Koen Hagen in principe lekker nonchalant is met de dames; *Coen Steintjes heel behoorlijke moves liet zien op de dansvloer; *Coen Steintjes het fijn vindt wanneer mensen net zo veel praten als hijzelf; *Nino Wienholts sindsdien niet meer stopt met praten; *Erwin Lentink als speler/keeper kalmte en rust predikte bij een 6-4 voorsprong, zelf de bal achter het standbeen in eigen goal werkte en in principe de 6-7 nederlaag eigenhandig inleidde; *Erwin Lentink IQ relateert aan poffertjes; *Rob Lemein tegenwoordig met een KNVB-jas rondloopt; *Robbie Gieling tegenwoordig hersteltrainer is; *Michiel Kok later aanwezig mag zijn zodat ie langer kan slapen; *Bert Hendriks en Erwin Lentink best leuke boodschappenwagentjes rijden; *Kleine en grote Geert helemaal geen auto hebben (PROOST); *Mark Hengeveld en Niels Hendriksen de 100 meter in 9 sec en 88 honderdste lopen; *Barry Elshof u de sportieve groeten doet en dat Niels Menting het volgende stukje in Samenspel schrijft. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 15

16 DVC 3. Spektakel ten top.. Dat wij van alles zouden gaan meemaken in de 1 ste klasse was een feit. Maar wat ik tot nu toe allemaal mee maak gaat zelfs mijn pet te boven. Wedstrijden tegen RKZVC en Grol werden met 1 á 2 vingers in de neus gewonnen. Voor de wedstrijd tegen RKZVC werd er maar weer eens een groepsfoto gemaakt. Sponsoren RP Security en Rompelaar Installatiebedrijf bedankt namens heel DVC3. Helaas ontbreken op deze foto 2 parade paardjes van DVC3. De één was op een welverdiende vakantie en Sander S. had geen appje gekregen en kwam zodoende te laat. Ja, als je toch niet meegaat met de moderne tijd. Uit naar de Tukkers werd toch nog 1 punt uit het vuur gesleept. De Tukkers een vereniging waar men breekt met alle wetten der natuur. Schenken in de kantine niet voor 13:30 uur, ja u leest het goed. Zelfs met een briefje van de dokter mocht het niet baten. Maar gelukkig zat er om de hoek een gezellig cafeetje waar wij dan maar even een paar biertjes zijn gaan snoepen. Het is mij en anderen wel opgevallen dat sinds B. Staarink geblesseerd is het gemiddelde promillage bij menig toeschouwer omhoog is gegaan. U zult het wel raden dat wij niet de enigen waren die daar voor een versnapering kwamen, de gehele vereniging Tukkers zat daar lekker te genieten. Een wedstrijd in Enschede tegen Rigtersbleek waar wij het in de eerste helft hadden moeten afmaken. Maar helaas. Tommie H. 1 op 1 op de keeper en de bal zo raakte dat men in Enschede weer een wijk in puin had liggen. Maar de bedoeling was goed, uitwerking minder. Ruststand 2 1. Maar dit was zo n wedstrijd waar het in de 2 de helft alle kanten op kon gaan. En het ging ook alle kanten op, maar niet de goeie. 1 verkeerde bal en hopsa keetje 7 1 achter ( was alles maar zo snel als Vodafone ), het enige voordeel was dat we niet 1 schuldige hoefden aan te wijzen, op moment van typen alle topjes van de vingers nog blauw. Einduitslag 7 1 verloren, laatste kwartier kwam de tegenstander er niet meer aan te pas en met veel geluk hebben ze niet alsnog met 7 2 gewonnen. Maar aan deze wedstrijd toch leuke herinneringen overgehouden en de plaatselijke mensen wat beter leren kennen onder het genot van een kratje bier. Een thuiswedstrijd tegen Achilles waar een opgewonden standje in de eerste helft al kon gaan douchen en wij uiteindelijk de wedstrijd met 4 3 wonnen. De tegenstander wond zich nogal op over de manier van fluiten van de uitstekende leidende scheids. Laten we wel wezen, wees blij dat die man fluit. In deze klasse zijn de afstanden toch een drempel waar je even overheen moet. Oldenzaal werd aangedaan en wat een mooie kantine, ivm de kou hebben wij de wedstrijd maar vanachter thermopane en warme kachel bekeken. De eerste helft was een aantrekkelijke en kregen we toch aardige mogelijkheden. 6 corners in the pocket maar helaas geen succes. Einduitslag 4 1 verloren helaas. Deze nederlaag werd toch opgevrolijkt door de goedheilig man en zijn pieten. Een gezellig samenkomen met aanhang en de kinderen in de sporthal bij DVC 26. Onze master chef Sjakie H. had het buffet weer tip top in orde gemaakt. Een geslaagde Sinterklaas viering. Achterste rij v.l.n.r.: Marco Swenne ( trainer ), Danny Swenne, Basje Kaldenhoven, Gijs de Reus, Bjorn Gies. Bjorn Kok, Bas Staarink, Brian Aaldering, Dennis Hageman, Chris Santema ( chauffeur ). Middelste rij v.l.n.r.: Erik Lohschelder ( invaller ), Frank Luiking, Sjoerd Wanders, Koen van Aalst, Tom Hageman, Jeffrey Zeen, Wesley Dijkstra, Wim Klaassen, Patrick Berendsen, Ruud Peters ( grensrechter / sponsor ), Peter ten Brinke ( scorebord manager ) Zittend v.l.n.r.: Paul van de Beld ( team icoon ), Hendrik-Jan Wijkamp ( assistent coach ) Kees Gerards ( aanvoerder ) Bjorn Aaldering, Ralf Tiemes, Maarten Hoogeveen ( revalidatie trainer ), Harry Koster, Rob Looman ( assistent coach ), Raymond Rompelaar ( sponsor ) Ontbrekend op de foto: Erik Duis ( reserve keeper ), Sander Scheerder ( manager housekeeping ), Roy Hageman, Nick Peters ( mental coach ) Samenspel seizoen nummer 2 pagina 16

17 Zondag 7 december de dag dat Tubantia op bezoek komt. Een wedstrijd die bij winst voor ons weer de weg omhoog zal betekenen. De wedstrijd is 12 minuten aan de gang en op het scorebord stond al 2 0. Een overtreding waar bijna niets aan de hand was. Een zin die genoteerd is en regelmatig terug zal komen, Bompa A. bedankt. Het was de eerste week van december ook een rare maand. Er gebeuren soms onverwachts dingen die je gewoonweg niet ziet aankomen. Iedereen heeft wel eens een moment dat je echt perplex aan de grond genageld staat. Dat overkwam de selectie op vrijdag 5 december. De dag van pakjes avond en de dag dat.het blijft zo ongeloofwaardig.de dag dat Sander S. whatsapp heeft gekregen. Het bewijs is geleverd, je ziet het voor je en toch kun je het nog steeds niet geloven. Maar genoeg is genoeg, tot hier en niet verder. Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een goed uiteinde. Met vriendelijke groet, Kuuken DVC 5 een seizoen zonder kampioen Het wordt weer winter in Didam. Zodra de laatste herfstblaadjes zijn weg geharkt door onze groundsman Gerrie Green kan de winterstop eindelijk beginnen. Het vijfde elftal heeft op het moment van dit schrijven zes punten achterstand op de koploper en staat op een verdienstelijke 2 de plek. Het eerste seizoen voor de jongens van VIJF in de derde klasse gaat beter dan verwacht. Hoofdtrainer Bert Egging heeft er dan ook alles aan gedaan om de groep bij elkaar te houden. Daarnaast heeft hij zijn oudste telg Koen aan de selectie toegevoegd. Koen heeft twee hele goede wedstrijden bij het vijfde gespeeld. Echter vanwege een blessure komt hij dit seizoen niet meer in actie. Tomas Vissink dringt aan op vertrek Ik heb er lang over nagedacht en moet eerlijk tegen mezelf blijven. Ik krijg weinig speelminuten en zit veel op de bank, Geïnteresseerde clubs kunnen hem voor 2 meter bier op halen. #Chinaikzieje Fabian Viel zit momenteel in China. Omdat Sinterklaas daar niet wil langskomen heeft Fan Bi An besloten om zelf een baard te laten staan. Zo heeft hij de Nederlandse traditie nieuw leven ingeblazen. Daarnaast probeert Fabian te studeren. Dit wordt hem lastig gemaakt doordat er veel trips en uitjes op het programma staan. Niemand weet of hij nog terug komt. Tomas Vissink lijkt te gaan vertrekken bij DVC 5. De buitenspeler kwam twee jaar geleden voor een prikkie naar DVC 5. In een gesprek met Samenspel spreekt hij zich voor het eerst echt uit over zijn toekomst. Als team vinden we het jammer dat hij weinig interesse toont in het presteren van zijn maatjes uit het vijfde. Ondanks dat wensen we hem nog een leuke tijd toe. #groetenuitmallorca Samenspel seizoen nummer 2 pagina 17

18 Tom van den Boom versus Rudi Kersjes Rudi Kersjes is al jarenlang een belangrijke factor voor DVC 5. Het is een typische lijn grensrechter. Hij wijkt niet af van zijn lijn, en ziet het spelletje op zijn eigen manier. Echter, vanwege een typische grensrechter blessure heeft hij het stokje tijdelijk doorgegeven aan Tom van der Boom. Van den Boom zelf is verguld met zijn transfer. DVC 5 is en blijft één van de mooiste teams van Nederland. Ik ga er alles aan doen om op beslissende momenten van doorslaggevend belang te zijn. Tom is met vlag en wimpel geslaagd voor zijn grensrechters cursus bij de KNVB, alleen de kledij was onder de maat maar vanwege een uitstekende derde helft zag hoofd district-oost Jan Lammers dit door de vingers. Verder maakt DVC 5 er een sportief seizoen van. Helaas door omstandigheden kunnen wij niet promoveren. Neem voor vragen gerust contact op met Bert Egging. De Wolf en de spelertjes van DVC 7 Begin december, weer tijd om een stukje te schrijven voor Samenspel. Over het mooie DVC 7 en in rijm nog wel. De afgelopen weken volgen de overwinningen elkaar weer rap. En onze Wolf is alweer overtuigd van het kampioenschap. De Wolf neemt het woord kampioenschap maar al te graag in de mond. Dat moet iedereen horen en hij roept het graag in het rond. Wolfje laat de kampioenskar nog maar even in de schuur staan. Kruip met dit koude weer maar lekker tegen je mooie Greetje aan. Wie zijn toch die spelers die voor de Wolf door het vuur gaan? Laten we er eens een paar doornemen die op het wedstrijdformulier staan. Niels Ketels. Op goal staat de look a like van darter Vincent van de Voort Helaas kan die dit seizoen niet altijd meedoen, wat ons wel eens stoort. Als vervanger krijgen wij dan de clown van Wenting of Stokman Vergeleken met Ketels kunnen deze twee er helemaal niets van. Remko Viel. Zijn moeder Marian heeft de Wolf de hele zomer lastig gevallen Uiteindelijk is Hens er voor gezwicht en mocht Remko bij ons komen voetballen. Samen met zijn vriendin gaat die het oude huis van Kraay huren Laten we voor Marian hopen dat die weg blijft en de relatie nog lang zal duren. Lion Peters. Deze jongen heeft alles mee, goede baan, leuke vrouw en een mooie kaaklijn In potentie zou dit de nieuwe Jeff van Veen en ideale schoonzoon kunnen zijn. Echter eenmaal op het veld valt deze mooie jongen snel door de mand Met zijn trucjes zoals de draaideur krijgt die de lachers altijd op zijn hand. Daan Gudden. Kinderachtige spelletjes met zijn neefjes speelt die graag in zijn vrije tijd Ondanks deze kansloze hobby heeft die toch een onwijs leuke meid. Onlangs mocht hij na veel gezeur zelfs de aanvoerdersband dragen Na welgeteld 30 sec. kon die de druk niet meer aan en moest die al om een wissel vragen. Koen Bolder. Deze begenadigd voetballer heeft nog nooit voor ons gescoord Gelukkig weet die thuis wel het doel te vinden, zoals het hoort. Een wiegje van Portugees hardhout is al in de maak Hopelijk schiet die voor ons met buitenkantje links ook een keer raak. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 18

19 Rob Freriks. Onze kleine verdediger is helaas alweer een tijdje geblesseerd Maar thuis schijnt die wel te keer te gaan als een ponypeerd. Hopelijk raakt zijn vrouwtje door zijn lengte straks niet in de war En stopte ze hem in plaats van de baby in de kinderkar. Chiel Polman. Voor onze technische mid-mid is onlangs een droom uitgekomen Hij mocht mee doen met DVC 2, waar die altijd over zat te dromen. Naast dit debuut is er sinds kort ook een aandoening vernoemt naar Pollie Het gaat hier om meer haar op de borst en buik doen op je bollie. Toek. De toekie toek vogel een hele bijzondere jongen Sinds kort heeft die zelfs een nieuwe schoonfamilie, waar is die toch aan begonnen. Met zijn schoonmoeder kan die het erg goed vinden, wat een geluk Er gaan zelfs geruchten over een affaire tussen hem en dit lekkere stuk. Bowie Jansen. Bobbie is de man van de strakke ballen en het harde knallen Tenminste dat zijn de woorden die Femke liet vallen. Op het veld rent hij graag als een dolle stier in het rond, Buiten het veld staat hij ook wel bekend als een bouvier, de grote hond. Mike Stokman. Stokkie heeft dit jaar 1 keer bij ons in het doel gestaan Sinds die wedstrijd is die van het testament van Hens vandaan. In de laatste minuut besloot die ik duik onder de bal door deze keer Ik hoor het Hens nog schreeuwen vanaf de bank: Jij bent me (stief)zoon niet meer. Robbin Kraaijvanger. De Kraay is een jongen die met geen pen is te beschrijven Hij laat zelfs voetbal schieten om naar de fancy fair te gaan, is dat niet voor wijven? Dankzij deze rare keuzes hebben wij zelfs een baaldag moeten aanvragen Sinds die in de modewereld werkt begint die zich wel een beetje als een meid te gedragen. Nobby van Dijk. Als je hem hoort praten zou je denken hij is net zo goed als Huntelaar Echter zie je hem lopen lijkt die meer op Ailton, de geweldenaar. Het is ook een echte zuiperd en menig tap bij DVC is al naar hem vernoemd Drink je met zijn tempo mee dan ben je echt gedoemd. Bart Berendsen. Bart is een jongen met veel potentie die alleen nergens zin in heeft Werken, stappen, voetbal nergens waar die iets om geeft. Elke zondagochtend op het veld snapt die er weer weinig van Het is maar goed dat die zo hard rennen kan. Verder bestaat onze selectie nog uit Morren, Som, Frazer en Duis. En niet te vergeten Kroes, Mom, Venus, Thijssen en Robje Gesthuis. Mochten jullie nog vragen hebben over deze spelers van DVC 7. Bel dan de Wolf maar even op die wilt je graag alle informatie geven. Dan nu nog een kleine sneer naar DVC 3 Want van dat gezeur van hun houden wie nie. Rompelaar heeft zich door de bal van Aaldering en Kok laten opnaaien En dan van die smsjes naar DVC 7 sturen om een beetje haat te zaaien. Ondanks dat wij volgens het 3de een schande voor DVC zijn Ben ik blij met zo n brede selectie en elke zondag genoeg man is wel zo fijn. Boven, vlnr: Frazer (verzorger), Van den Heuvel (grensrechter), Groot Bruinderink (C), Van Dijk, Kroesen, Mom, Gesthuizen, Ketels, Thijssen, Peters, Polman, Gudden, Stokman, Wolf (leider) Beneden, vlnr: Duis, Jansen, Berendsen, Bolder, Frazer, Freriks, Morren, Viel, Kraaijvanger Samenspel seizoen nummer 2 pagina 19

20 Wilt u weten wie dit ludieke gedicht heeft geschreven Kom dan een keer op de zondagavond in de kantine, na half 7. Dan ziet u mij zitten met Daan, Stokkie en Nobby uiteraard Met een biertje in de hand en een grote ISIS baard. Bij deze wensen wij alle leden van DVC een fijne kerst en gelukkig Nieuwjaar We zien jullie graag met de nieuwjaarsreceptie dan drinken we (vooral Nobby) er weer een paar. Gegroet, de aanvoerder Spelers DVC8 kunnen er niets aan doen De hieronder vermelde figuren zijn in ieder geval een onlosmakelijk onderdeel van het 8 e team van DVC 26. Een ode aan Bram. Bram, je bent voor Vitesse. Daar kan je niets aan doen. Dat je er regelmatig gaat kijken. Dat snapt niemand. Je haar zit meestal goed. Behalve als je te veel gedronken hebt. Je bent verdediger van beroep. Maar je bent ook onze topscorer. Koppen kan je. Ga zo door. Zorgen over Rick Rick, je bent zo geblesseerd. Daar kan je niets aan doen. Geef die lies toch eens op zijn kop. Die moet nog jaren mee. Je hoort op ons middenveld. We missen je grijze haren. Ga zo door. Voetballen met Dennis Dennis, je bent zo lang. Daar kan je niets aan doen. Je ziet alles uit een ander perspectief. Daarom sta je als rechtsback vaak linksbuiten. Het lijkt een trend. Rens doet het nu ook. Ik vind het vreemd. Creatief is het wel. Ga zo door. Nick is gevlogen Nick, je bent naar 6. Daar kan je niets aan doen. De wetten van Didam zijn ondoorgrondelijk. Talent komt en gaat. Bij 6 hebben ze looplijnen. Op de foto ben je keeper. Vaak ben je in de kuip. Ga zo door. Nico is zo snel Nico, je bent als water. Daar kan je niets aan doen. Studeren doe je slim. Op zondag schoppen ze naar je. Soms wordt je geraakt. Laat dat vaker horen. Complimenten voor je assist. Ga zo door. Bier drinken met Robbie Robbie, je bent de enige normale. Daar kan je niets aan doen. Je tennist vooral. Vaak zit er een klein kind op je schouders. Of een konijn. Het staat je goed. Een krat bier laat je niet staan. Je hebt ook een mooie auto. Ga zo door. Studentikoos met Freek Freek, je bent zo breed. Daar kan je niets aan doen. Je fitnest waarschijnlijk in de trein. Op de foto lach je niet. Je scoorde laatst. In je dromen ben je spits. In het echt nog niet. Ga zo door. Jaap langs de lijn Jaap, je debuut wacht. Daar kan je niets aan doen. Je bent er wel altijd. Ook altijd geblesseerd. Wel raar. Je bent fysiotherapeut. Maak je zelf eens beter. Ga zo door. Fijne feestdagen namens DVC8! Bovenste rij vlnr: Thijs, Jaap, Twan, Rob, Robbie, Jeroen, Floep, Dennis, Sladjo, Rick, Nico Onderste rij vlnr: Bram, Freek, Robin, Kai, Nick, Wietse, Niels, Kevin Samenspel seizoen nummer 2 pagina 20

21 ALTIED WAT BI-J VAT! Op het moment van schrijven staat DVC10 op de gedeelde vijfde plaats. Mooie overwinningen werden afgewisseld met onnodige nederlagen. Een van die nederlagen valt te wijten aan de gebroeders Peters. De heren Tim en Niels zijn allebei zo verliefd dat ze soms staan te dagdromen in het veld. Zo keek Tim bijvoorbeeld liever naar zijn Rachel dan naar de bal tijdens de wedstrijd tegen AFC Arnhem, een 8-2 nederlaag was het gevolg. Paul kijkt ook niet naar de bal, maar ook niet naar een dame langs de lijn. Het liefst kijkt Paul naar de benen van de tegenstander. Met bloeddoorlopen ogen rent hij op de tegenstander af om hem dan bij de knieën door midden te zagen en tegen de scheids te zeggen dat hij wel degelijk de bal probeerde te spelen. Op dit moment zijn er vergaande onderhandelingen tussen DVC10 en een niet nader te nomen voetbalvereniging uit Nieuw Dijk om tot een transfer te komen. Een mogelijk vertrek van Paul is reeds opgevangen door de technische staf van het tiende. In de zomer werd Marcel Kock (Kockie, masje) uit de Dikkop getrokken om het tiende te versterken. De man met meer inkt op de armen dan haren op het hoofd maakt tot nu toe een betere indruk dan zijn maat Maurice van Wessel die tegenwoordig na vijf minuten de pap al op heeft. Waar Maurice nog moe wordt van de tegenstander lijkt de tegenstander vooral moe te worden van Ronnie Wenting. Het eeuwige enfant terrible van DVC weet het zelfs voor elkaar te krijgen dat de tegenstander zijn handen ten hemel reikt na het zoveelste commentaar op de leiding, het weer, de grensrechter, een toeschouwer, een boom of de scheids. Gelukkig beschikt DVC10 ook over de betere Wenting. Erik schiet voorin met scherp en is zelfs topscorer van heel DVC. Dit moeten we dan ook elke zondag enkele uren aanhoren. Al met al is er altijd wat te beleven, dus mocht u echt niets te doen hebben op een zondagmorgen wees dan van harte welkom op de Nevelhorst. Rest ons niks anders dan iedereen fijne feestdagen en een sportief en gezond 2015 toe te wensen! DVC10 DVC 11 geeft vol gas De 1e helft van het seizoen zit er bijna weer op. Wat gaat dat toch snel. De goedheiligman is al weer terug naar Spanje en de kerstman staat te popelen om naar Neder- land te komen. De kerst- boom wordt opgetuigd en staat straks te glinsteren in de kamer. De avonden worden korter. Het wordt zo kouddddd en dat is te mer- ken aan de trainings- opkomst van het 11 e. De harde kern, de bouwvakkers zijn er altijd m.n. Frank te Dorsthorst (opperman), Ronnie Verbaten (speciedraaier), Robert Hendriksen (hout sjouwer), Frans Peters (metselaar), Michel Luiking (tekenaar), Gert-Jan (sloper) en Eric himself (bouwkundig advies op maat). Ook de uitzendkrachten Jan van Delden, Pake, Glenn, Jeff, Rompelaar en Ray die altijd achter de kruiwagen lopen, zijn er ook regelmatig. Het resultaat is er niet minder om, want we draaien lekker bovenin mee. We staan op de 2 e plaatst ondanks de mindere opkomst bij het trainen. Geert Kwaaknaat en Beerndje v.d. Hoge Loch hebben de boel goed op orde. Het komt denk ik ook door dat we een hecht team zijn die lief en leed met elkaar deelt. Feesten kunnen we ook. Ik denk dan aan het feest van Geert Kwaaknaat toen hij 50 werd en dat op een toplocatie werd gevierd met daarbij een heavige vreettent van Zoef. Het enige jammer op dat feest was dat er veel Duitsers en Naatjes waren, maar verder was het een genaaid feest. Nog geen 2 weken later was het feest van Ronnie von der Pumpe. Hij was 25 jaar getrouwd met zijn lieve Miranda. Nou wat een feest! Bah allemoal van dat kale driet volk. Ronald ten Kleij, den autohandelaar, Marco v.d. Berg vuulde zich zo belangrijk dat hij niet eens met het cadeau van het 11 de wilde meedoen. Dan denk ik Marco waarom, waarom ben jij meer dan ons? Samenspel seizoen nummer 2 pagina 21

22 Omdat jij een helikopter vliegt en een mooie vrouw hebt? Nou Marco ik heb ook een mooie oranje twingo en een mooie vrouw. Ik doe toch ook normaal! En zo bijzonder was da feest nie! Alleen de openingsdans al van Ron en Miranda en hun blagen. Ut was dat de bediening en de muziek goed was, anders waren we al lang noar huus gegoan. In de competitie gaat het redelijk. Pas 1 wedstrijd verloren en we staan dan ook netjes op de 2 de plaats. Een geluk is dat Bulten weer in China zit. Daar zijn de wereldkampioenschappen sumoworstelen. Volgens de laatste berichten zit Bulten in kwartfinale. Ja Bult daar hoef je niet te rennen hé. Ook hebben we er sinds kort weer een keeper bij. Mark, de grote smurf, een man met ervaring want hij heeft 2 jaar in de F1 gekeept. Hij heeft ons tegen Angeren gered. Het werd toen 2-2. Aan de eerste goal kon hij niks doen, dat was een grote fout van R. Hendriksen. Aan die vent heb je niks. Volgens een bekende bron komt Robert waarschijnlijk binnenkort uit de kast. Michel Luiking heeft mij dat in vertrouwen verteld. Sinds kort zit Robert in het OC, dit omdat Jos C. hier ook in zit. Jos krijgt van Robert alle aandacht. Jos vindt dit niet erg, want hij heeft als motto: een bil is een bil. Zondagmiddag 14 dec. hebben we weer een olderwets stampottenbuffet bij J.& C. in de kelder met daarbij heerlijk eten van Sjaakie Hanegraaf. Die middag wordt ook de kamerindeling bekend gemaakt voor degenen die 27 februari meegaan op de loveboat naar een wedstrijd in Engeland. Ja dat wordt wat. Er zal trouwens wel weer gemanipuleerd worden. Dit omdat de locoburgemeister aus Alten in die commissie zit samen met die 2 ja-knikkers: Kesie Plantovich en Ronnie von der Pumpe. Het huidige DVC11-OC zit vol verrassingen. Ook is het OC op bezoek geweest bij de zieke Dorientje van Bennie. Dat was een gezellige avond. Jos C. had steeds het grootste woord en wij luisterden aandachtig. Dorien had weer die rode bh met die zwarte bandjes aan, dat Dorien zo mooi staat. Dit had ze speciaal voor mij gedaan. Gelukkig gaat het beter met Dorien, maar ze heeft nog een lange weg te gaan en de vooruitzichten zijn gelukkig goed. Dorientje en Bennie zijn ook opa & oma geworden van een kleinzoon genaamd Eric. Nou genoeg geluld. Tot slot wil ik even de trainers en leiders bedanken dat ze er elke keer toch weer voor ons staan. Mannen bedankt. Ook het G- team en het olde G- team bedankt dat jullie ons zondags aanmoedigen en degenen die nog mee trainen. Klasse mannen. Ik wens jullie allemaal hele fijne en gelukkige kerstdagen, maar vooral een gezond en een zorgeloos Hopelijk eens een jaar zonder nare dingen, meer kun je als mens niet wensen. Groetjes van Sappleflap DVC-10 was actief bij de Nieuwjaarsduik op Op 1 januari a.s. om uur is weer de traditionele Nieuwjaarsduik in het Baggergat. Elk jaar doen hier veel DVC leden aan mee. Afgelopen keer was bijna het gehele team van DVC-10 aanwezig en namen ook veel DVC-dames deel aan deze duik. Ook prins carnaval van de Geinsköp (Bjorn Duis), zijn adjudant (Chiel Polman) van DVC-7 en adjudant Wilco Udink van DVC-2, duiken gegarandeerd in het koude water. Het belooft weer wat te worden! Bij DVC 26 voetballen geen mietjes! Samenspel seizoen nummer 2 pagina 22

23 1e seizoenshelft Dames 1 Over een collectieve ontlading en de noodzaak tot creativiteit Halverwege het seizoen kijken we even terug en blikken we alvast wat vooruit. De overwinning tegen de koploper SDOUC in Ulft, de tweede plek op de ranglijst en het bereiken van de halve finale van de Bordbusters Achterhoek Cup is geweldig. Na de prachtige overwinning, zeker als we kijken naar de vele kansen, van onze hoofdmacht in de eerste ronde van de competitie, ontplofte iets bij de speelsters. Progressie aan hun ontwikkeling, tactisch, mentaal, een kroon op hun harde werk. Een collectieve euforische ontlading van blijdschap van iedereen die achter de Didamse brigade van hoofdtrainer Christos en zijn staf staat. Mooi om te zien en voor de speelsters natuurlijk een enorme belevenis en tevens stimulans om in de tweede ronde van dit seizoen, samen, nog nadrukkelijker op jacht te gaan naar de titel in de Tweede Klasse die recht geeft op een optreden in de landelijke Eerste Klasse. Een punt achterstand na twaalf competitiewedstrijden op de koploper is een collectieve prestatie van formaat, de dames verkopen de huid niet voor de beer is geschoten.. Met andere woorden, er zijn nog tien wedstrijden te gaan. Uiteindelijk doe je het allemaal voor de hoofdprijs: kampioen worden! Alle returns volgen in de komende vier maanden van In die maanden worden de prijzen verdeeld, dan komt het er op aan. Een besef dat bij de ploeg uit Didam zeker aanwezig is. Dat zie je, dat voel je, dat proef je, ja, dat ruik je, de geur van een gretige en hongerige ploeg zweeft als een welriekend en aanstekelijk aroma over Sportpark Nevelhorst. Kortom, het leeft! De doelstelling is terug naar het niveau waar de vrouwen van DVC 26 thuis horen, met aanvallend en attractief spel, belevenis en passie, iets wat de supporters verlangen. Aantal feiten: het elftal heeft de halve finale van de Achterhoek Cup bereikt en de kans is groot dat ze straks in de finale staan. In de competitie na 12 wedstrijden 27 punten, doelsaldo 34-14, 6 keer geen goal tegen, 8 overwinningen, drie gelijk, een nederlaag. Het is ook de tijd voor discussie en overleg. Hoe gaan wij verder met meisjes- en vrouwenvoetbal? Wat is de Visie en Missie van de vereniging? Altijd weer een hele tijdsinvestering. Blijft de trainer en zijn staf? De club weet, in nauw overleg met de speelsterraad, wat ze willen en gaat zeker proberen het plaatje binnen niet al te lange tijd rond te krijgen. Feit is dat DVC 26 een jonge selectie heeft en dat we er van overtuigd zijn dat deze groep zowel individueel als collectief nog stappen kan maken. Een logische conclusie is dan, dat het streven erop gericht zal zijn de selectie zoveel mogelijk (van door - selecteren zal ook zeker sprake zijn uit eigen jeugd en tweede elftal) bij elkaar te houden. Maar daar zijn altijd twee partijen voor nodig. De economische crisis, die ook aan DVC 26 niet helemaal voorbij gaat, noodzaakt tot inventiviteit en creativiteit. De selectie van de vrouwen 1 doet alles om een trainingskamp naar Griekenland te realiseren, trainingen en wedstrijden tegen teams uit de hoogste niveau. Met tegenstanders FC Gelre uitkomende in de Hoofdklasse thuis (11/1) en VDZ uitkomende in de Eerste klasse uit (25/1) liggen er enkele leuke vriendschappelijk wedstrijden in het verschiet. Op donderdag 8 januari 2015 hervat de selectie de trainingen. Op 8 februari wordt de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen FC Trias en direct volgt opnieuw een thuiswedstrijd tegen SC Westervoort(22/2). Rest van het programma FC Kunde uit (1/3),RKHVV thuis(8/3),hoeve Vooruit uit (15/3),De Zweef thuis(29/3),varsseveld uit(12/4),sdouc thuis(19/4), FC Gelre uit(26/4),vios Beltrum thuis(3/5). Nu even een paar weken adempauze, korte vakantie, ontspannen, relaxen, gezellig in de familiekring, huisje, kerstboompje, kids, zoiets. Iedereen heel fijne en prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling gewenst. Respect voor elkaar. Geniet er van en morgen allemaal gezond op! Samenspel seizoen nummer 2 pagina 23

24 Super start Dames 1 Na een super start in de beker en een meer dan oké start in de competitie zitten we nu alweer op de helft. We kunnen terug kijken op vooral een leerzame en sportieve eerste seizoenshelft. In de Achterhoek Cup doen wij nog mee na een 2-0 overwinning op FC Zutphen onder 23 (ja inderdaad, van die jonge loslopende hondjes, maar daar moet wel bij gezegd worden dat onze eigen gemiddelde leeftijd die avond ook maar 21 jaar was) en 7-0 winst op de Ulftse Girls spelen wij in maart 2015 de halve finale van dit Achterhoekse evenement. Heftige overtredingen, onze verzorger Patrick die de nodige aantal meters in de benen had en nog een aantal van die flauwe en nare gebeurtenissen was het een moeizame, spannende en bloed-zweet-en-tranen 2 e helft. Een hoop blauwe plekken, kapotte knieën, gekneusde tenen en pijnlijke billen later stond het aan het eind van de strijd 4-6 voor ons en konden we met alweer een handbal uitslag en een gerust hart en terug naar huis keren. Het schijnt dat de scheidsrechter de 30 weer heeft moeten inleveren Naast dat alle dames (en heren, ja ook jij Patrick!) wel aardig een balletje kunnen trappen hebben ze stuk voor stuk ook hun eigenaardigheden. Helaas zijn we door concurrent SDOUC uitgeschakeld in de beker, maar die hebben we in de competitie netjes met een 0-2 overwinning letterlijk in de kou laten staan. De wedstrijd die ons het meest is bijgebleven in de competitie is toch wel de wedstrijd tegen de Zweef uit Nijverdal. In de auto op de heenweg nog gesproken over de handbaluitslagen die wij daar vaak hadden. Zo stonden wij vorig jaar 0-3 voor, maar verloren we uiteindelijk met 4-3. We waren dus gewaarschuwd. Het werd een wedstrijd waar alles in zat. Het begon met een slechte zandbak om op te voetballen, maar goed dat heb je wel eens denk je dan. Ook had dit veld geen omheining (wat verplicht is in onze klasse) en de lijnen waren niet goed zichtbaar, waardoor de supporters bijna mee konden voetballen. Gelukkig sta je 0-4 voor met de rust en gaat alles op rolletjes, maar 15 minuten na de theepauze stond het alweer 4-4. Dat was niet alles, behalve een scheidsrechter die in de rust werd omgekocht door de tegenstander voor 30, rode kaarten aan Zweefse zijde die gegeven moesten worden, maar die er niet kwamen. Gele kaarten aan onze zijde die gegeven werden, maar niet gegeven hoefden te worden. Wist u namelijk dat Eva naast voetballen ook goed is in plaatjes draaien, maar dat Sanne na een Apfelkorn-ZoeteWitteWijn aan hele andere plaatjes denkt. Dat je te allen tijde ervoor moet zorgen dat je hoe dan ook VOOR Sherida een bezoek brengt aan het toilet. Dat Coco Nine is en Nine Coco. Rob wel een lekkere manier heeft van tea drinken, namelijk Ice en Ice koud. Lidwien door Christos de diva van de groep wordt genoemd omdat ze altijd legaal te laat komt op de training. Maruscha voor de wedstrijd de meest zenuwachtige speelster van ons allemaal is en ze deze zenuwen tijdens de wedstrijd er regelmatig uitschreeuwt. Calijn helaas niet bij ons door kan gaan op de zondag, maar ons niet kan missen en daarom gelukkig wel met ons mee blijft trainen. Marc na de Diemse kermis en het herleven van jeugdherinneringen de verhuisdozen al ingepakt heeft om weer terug te keren naar zijn oude jeugdliefde, het mooie Didam! Wij nu steeds beter de ladders kunnen beklimmen Waar vooral Fleur eerst nog wel eens in de kluts kwam te zitten met de touwladder, weet ze nu hoe ze haar benen moet laten gaan. Tessa naast haar rechter poot ook haar linker poot ontdekt heeft en daar tegenwoordig zelfs vaker het net mee vind dan met rechts! Go Tessa! De nieuwe dames eerst niet wisten welke kant ze op moesten kijken toen we zijwaarts met het gezicht naar de Diemse toren moesten warming-uppen. Staring de tweede helft van het seizoen haar debuut maakt in Barcelona! Succes en heel veel plezier daar Tessa! Sharon het liefst dicht bij Rotterdam is. Iedereen blij is als Veronique binnen de lijnen staat! Samenspel seizoen nummer 2 pagina 24

25 Dan kan ze haar energie kwijt in het spel en is het tenminste lekker rustig op de bank. Er bij Sarah van alles uit haar mond komt! Een boer of een jodelahietie lied, niks is haar te gek. Ze heeft namelijk van haar moeder geleerd dat je een boer moet laten als je buikpijn hebt. Nienke het liefst in stijl komt? Met haar hakjes nog aan ligt ze op de massagetafel bij Nico. Fleur niet op haar mondje gevallen is, maar wel regelmatig op haar kontje. Christos, Marc, Rob en Patrick beweren dat ze hun oude club Westervoort achter zich hebben gelaten, maar wij tegenwoordig wel in blauwe inloopshirts lopen Behalve een sportieve, leerzame en succesvolle eerste seizoenshelft konden wij als team, toen we de eerste versie van dit stukje schreven, ook terug kijken op een fitte eerste seizoenshelft. Hoewel we elke dinsdag, donderdag en zondag nummertjes moesten trekken wie er eerst bij Nico, Rob en Patrick op bezoek mochten, konden we toch zeggen dat we een fitte selectie hadden. Hier en daar even wat pijntjes, maar dat was het dan ook. En nu versie 2: Helaas zijn de afgelopen weken een aantal meiden geblesseerd geraakt. Gelukkig kunnen we na de winterstop weer op alle meiden rekenen. We willen de heren verzorgers bedanken voor alle verbandjes, tapejes, smeerseltjes en massages die ons zo fit houden! Dat mag ook wel eens gezegd worden! En dan hebben we nog onze topper Jos Hulshof, super dat je zo af en toe met de vlag wil zwaaien als onze prins carnaval weer eens verplicht aan de alcoholische drankjes moet. Onze trouwe supporters willen wij ook even bedanken voor de steun en support, door regen en wind komen deze vaste supporters zowel de uit als thuiswedstrijden kijken. We vangen dit maar op als dat onze wedstrijden dus wel om aan te zien zijn. Gelukkig kun je dit ook terug zien in de ranglijst. Wij staan netjes 2 e, slechts 1 punt verwijderd van de koppositie en staan bovenaan (3 punten los) in de strijd om de periodetitel. Op naar de tweede helft van de competitie! Wij zijn benieuwd wie het stokje overneemt bij de dames om de traditie, die bij deze begonnen is, voort te zetten. Rest ons nog iedereen een goed uiteinde en een sportief maar vooral gezond 2015 toe te wensen! En oh ja Lidwien Vergeet je slippers niet! Laura Smit & Kristie Gies namens dames 1 Dames 3 geeft de rode lantaarn door Het team begon als een bij elkaar geraapt zooitje. Een stel meiden die graag wilden voetballen maar ze hadden geen trainer en leiders. Hoe zou dit team ooit fatsoenlijk kunnen voetballen was de vraag. De eerste wedstrijden willen we graag snel vergeten. Zonder een goede training stonden we op het veld en de doelpunten vlogen ons om de oren. Gelukkig was er toch iemand bij DVC zo aardig om ons 1x in de week trainen te geven en daar zijn we Roy ook erg dankbaar voor. Samen met Harm en Bas die ons wilden helpen als leiders en Leo als vlagger kwamen we toch steeds een stapje verder. Voetballend werden we geleidelijk aan steeds beter. We verloren nog wel maar er zat vooruitgang in. Zo kwamen de driehoekjes die we in de E'tjes hadden geleerd steeds meer uit de verf en werden er redelijk wat goaltjes gescoord. Maar toch stonden we nog met nul punten onder aan. Daar moest snel verandering in komen. En ja hoor daar kwamen de eerste 3 puntjes en nog wel van de dames van Kilder. Een tegenstander waar wij in een van onze eerste wedstrijden kansloos van verloren, hebben we nu laten zien dat wij ook meedoen. Ook SDZZ is geschrokken van onze skills en van de snelheid van onze 2 spitsen de beide Anne's. We hebben de rode lantaren door kunnen geven en hebben nu mooi 6 punten. Zo kunnen we toch met opgeheven hoofd de winterstop in! En genieten van de feestdagen! Samenspel seizoen nummer 2 pagina 25

26 Van de afdeling jeugdzaken We zijn halverwege het seizoen en hoewel je het qua weer niet direct zou zeggen staat de winterstop voor de deur en komen de feestdagen eraan. Eerste helft competitie Na de indeling van de jeugdteams met hier en daar nog wat kleine aanpassingen zijn alle jeugdteams enthousiast aan de competitie gestart. Met relatief zeer weinig afgelastingen konden bijna alle teams vrijwel iedere zaterdag voetballen. Voor een enkel team loopt het competitieprogramma nog en moeten in december nog wedstrijden gespeeld worden, hetzij volgens schema hetzij ingehaald. Zaalcompetitie en trainingen De D, E en F pupillen beginnen deze weken aan hun KNVB zaalcompetities in de regio. Wij wensen hen allen uiteraard veel zaalvoetbalplezier en succes. De Champions League blijft in de winterstop regelmatig buiten wedstrijdjes spelen. De Mini s en Champions League trainingen gaan t/m februari naar binnen. De F teams gaan 1x per week naar binnen en 1x naar buiten (op de vrijdag). De F1 en E en D teams blijven in zijn geheel buiten trainen. We zijn immers een veldvoetbalvereniging en hebben ook nog eens voldoende kunstgras zodat we in de winterperiode door kunnen gaan met het ontwikkelen van spelers en teams op het veld. Vanuit jeugdzaken en het bestuur werken we met de leiders en trainers er dagelijks aan om voetbal zo goed mogelijk te faciliteren zodat individuele spelers en teams dat plezier en die beleving hebben en vasthouden. De ouders hebben hierin ook een belangrijke rol. Uiteraard zijn zij de trouwe supporters van de jeugd. De verwachtingen die men als ouder(s) overbrengt en de mate waarin de spelers en speelsters het gevoel hebben hieraan te kunnen voldoen bepalen voor een groot deel het plezier en de beleving van het voetbal. Gelukkig zien we dit steeds meer positief ontwikkelen langs de lijn. De eerste vraag moet niet altijd zijn wat heb je gemaakt?. Want als er verloren is gaat het dan vervolgens alleen maar over wat er fout ging. Beter eerst te vragen heb je lekker gevoetbald, hoe is het gegaan vandaag? die uitslag komt toch wel voorbij als het eenmaal over de wedstrijd gaat. Voetbalclub 2000 Bij het faciliteren van de teams horen ook de Voetbalclub2000 functies op de teamsites en op de smartphone. Iedere trainer en leider kan hierin eenvoudig de opkomst bij trainingen bijhouden, spelers beoordelen op ontwikkeling, trainingsmateriaal onderling uitwisselen en op wedstrijddagen de opstelling en speeltijd van spelers registreren en tussenstanden live bijhouden voor het thuisfront. Prestaties en beleving Binnen de jeugdteams is het plezier in voetbal overal aanwezig en daar gaat het voor DVC 26 in eerste instantie ook om. Als er plezier is en men in teamverband goed met elkaar kan samenwerken en samenspelen dan volgen de resultaten ook. En met resultaten bedoelen we dan niet het winnen van de wedstrijd. Uiteraard is het prettig als je na een goede pot voetbal met winst van het veld kunt gaan maar resultaat van een team en spelers is ook dat men wekelijks het gevoel heeft beter te worden door de trainingen. Dat zich dat niet altijd op zaterdag vertaalt naar een overwinning is soms lastig maar hangt van meerdere factoren af die deels onderdeel van voetbal zijn en ook door indeling van teams bij tegenstanders en/of indelingen van competities. Beleving en zich wekelijks willen verbeteren zijn dan de belangrijkste drijfveren om als team door te willen en kunnen gaan. Sommige teams maken heel uitgebreid gebruik van de mogelijkheden, andere teams doen er nog vrijwel niets mee. Langs deze weg nog eens de oproep om in te loggen op de DVC 26 site en je eigen teamsite te verkennen en als leiders en trainers stapsgewijs deze tool te gaan gebruiken zodat we ook goede historie van spelers kunnen opbouwen die in de toekomst kan helpen spelers en teams beter te laten spelen, op alle niveaus e lid DVC 26 Op 1 november hebben we ons 1300 e lid Fedde Thämer in het zonnetje gezet. De Mini s trainen normaal op vrijdagavond maar voor deze gelegenheid kwam Fedde op zaterdag 1 november graag met ouders, zus en grootouders naar het sportpark. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 26

27 In de speedsoccerhal hebben voorzitter Bas Strijbosch en ondergetekende Fedde en ouders gefeliciteerd met dit heugelijke feit. Fedde kreeg een DVC 26 shirt met daarop zijn naam en de vermelding dat hij DVC 26 lid nummer 1300 is. Wij hopen Fedde nog jaren bij de club te mogen zien. Volgens Pepijn, zijn vader en tevens 1 van de trainers van de Mini s, komt dat wel goed. Fedde heeft er veel plezier in! Vervolg jeugdscheidsrechters Zoals vorige keer vermeld zijn wij medio september gestart met bijeenkomsten voor de B junioren om hen te informeren over het verplichte spelregelbewijs van de KNVB vanaf 2015/2016. Omdat ook 1 e jaars B spelers hiermee aan de slag willen hebben we navraag bij de KNVB gedaan maar het antwoord was dat voor dit seizoen alleen 2 e jaars B (geboortejaar 1998) het spelregelbewijs moeten en kunnen halen. De andere junioren kunnen zich er al wel vast op voorbereiden maar hebben dit seizoen geen verplichte toets. De scheidsrechterervaring wordt volgens mij zeer positief ervaren, zowel door de pupillenteams als ook door de scheidsrechters zelf. Laten we dit vasthouden en verder uitbouwen. Extra aandacht gevraagd (vervolg) Er is al op meerdere manieren en diverse malen aandacht gevraagd voor het schoon achterlaten van kleedlokalen en het verantwoord omgaan met materialen en de accommodatie van DVC 26. Jammer genoeg komen er nog steeds wekelijks meldingen binnen van niet schoon achtergelaten kleedkamers bij trainingen en na wedstrijden (dan ook de kleedkamer van de tegenstander). Verder geldt voor alle teams dat bij uitwedstrijden DVC 26 teams ook hun eigen kleedkamer schoon opleveren. Alle leiders zijn begin van het seizoen via de kaderbrief hierop gewezen. We verwachten nu dat men zich ook aan dit deel van voetballen bij DVC 26 houdt. Intern is een aardige lijst beschikbaar van de teams die het niet zo nauw nemen met de afspraken op dit gebied. Een lijst is natuurlijk gemakkelijk gepubliceerd, maar we willen hier eerst nog een keer aandacht vragen voor het schoonmaken van de kleedkamers en het verantwoord omgaan met materialen en accommodatie. Leiders en trainers zijn verantwoordelijk voor het opleveren van schone kleedruimtes, het team is uitvoerend en zorgt daarvoor, inclusief het opruimen van de verpakkingen van drinken etc. Vernielingen aan DVC 26 eigendommen worden bij waarneming streng bestraft. Het geld dat we uit moeten geven voor extra schoonmaken en/of vernielingen kunnen we niet aan voetbal besteden en dat is zonde. Afsluitend wens ik allen fijne feestdagen en alvast een heel gezond, sportief en succesvol 2015 toe. We zien elkaar op 4 januari a.s. bij de Nevelhorstloop! Namens de afdeling jeugdzaken, Martin Som Succesvol eerste seizoen B1 in vierde divisie De B1 is na de promotie dit seizoen gestart in de vierde divisie. Onze rots in de branding Toine begon geblesseerd aan het seizoen, Justin en Stan hebben de Honneurs goed waargenomen voor Toine. Na de voorbereiding was de eerste wedstrijd tegen Woezik. Na een 0-3 achterstand kwamen we in de tweede helft goed terug en eindigde de wedstrijd in een 3-3 gelijkspel. Daarna volgde de uitwedstrijd tegen Beuningse Boys. We kwamen goed uit de startblokken en stonden vlak voor rust met 1-3 voor. Helaas viel Lars aan het eind van de eerste helft met een zware blessure uit. In de 2e helft maakten we het af, eindstand 2-4. Tegen DTS Ede stond Toine weer onder de lat, en moesten we Tristan missen door een blessure. We wonnen met 1-4. De spelers begonnen elkaar steeds beter te vinden in het veld, en dit zag je terug in de resultaten. Na een zwaarbevochten 1-0 winst tegen G.V.V.V. thuis kwamen we bij A.Z.S.V. goed weg met een gelijkspel. Daarna volgde de inhaalwedstrijd tegen JVC Cuijk thuis. JVC was de betere ploeg en we verloren met 1-3. Tegen VIOD kregen we te weinig en speelden we gelijk. Uit tegen Juliana hebben we gewonnen, na een spannende slotfase van de wedstrijd. Thuis tegen Spero hadden we het moeilijk, we verloren met 2-4. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 27

28 JVC Cuijk was inmiddels koploper met 10 punten voorsprong. Wij wonnen vervolgens de wedstrijden tegen ESA en THEOLE. JVC Cuijk liet punten liggen. We konden bij winst op JVC Cuijk de achterstand terug brengen naar 3 punten. 6 december was de laatste wedstrijd voor de winterstop. We gingen op weg naar Cuijk met zoals bij elke uitwedstrijd de nodige bananen, snelle Jelle s en de Dextro. Er waren voor deze topper meerdere ouders meegereisd naar Cuijk. Super! En Lars was weer terug na de blessure. We begonnen goed aan de wedstrijd. We vonden elkaar in de combinatie en lieten goed voetbal zien. Na 10 minuten kreeg JVC steeds meer het betere van het spel. Dit resulteerde in de 0-1 voorsprong. Lars was weer terug en hij bracht vlak voor rust de stand terug op 1-1. Na de rust kreeg JVC weinig kansen en konden wij met strijd en een goed collectief de wedstrijd steeds meer naar ons toe trekken. Na een assist van Daan scoorde Daimy de 1-2 vlak voor tijd! Wat een ontlading bij de begeleiding en de spelers. Dit was zo verdiend om meerdere redenen voor dit elftal! Wat hebben de meegereisde ouders genoten van deze wedstrijd. We zijn daarna samen naar de Mac geweest en hebben de eerst seizoenshelft afgesloten. We staan op dit moment tweede en doen nog volop mee om de tweede periodetitel. De B1 wint in Cuijk van koploper JVC Er hebben een aantal spelers van de C1, B2 en Justin, keeper van de A2 met ons meegedaan tijdens de voorbereiding. Ryan, Joris en Stan hebben regelmatig aangesloten tijdens de wedstrijden in de eerste seizoenshelft van de competitie. Top! Nico, de verzorger van DVC, is altijd bereid om op wedstrijddagen eerder naar het sportpark te komen. De spelers werden verzorgd en konden fit aan de wedstrijd beginnen. Dank je wel Nico! Tristan is geopereerd en bezig met zijn herstel. Wij wensen hem veel beterschap. We wensen iedereen een heel gezond en sportief 2014! Begeleiding B1 De competitie zit er weer op voor de B1M. Het was zeker even wennen voor ons aan het nieuwe team. Dat konden we in het begin merken aan de uitslagen van onze wedstrijden. Tijdens de trainingen werd er veel gelachen maar toch bleef iedereen fanatiek. Onze trainers Joost en Toine hebben van ons een hechter team gemaakt. Hierdoor gingen wij ook steeds beter voetballen. Met als voorbeeld de wedstrijd tegen Vios, hier wonnen wij met 2-7. Dit was een flinke oppepper voor ons. Dit zijn de 13 meiden van de MB1: Sanne van Lochem staat bij de MB1 tussen de palen, Dat is voor de tegenstander wel eens balen. Met Kayleigh de stofzuiger achterin, Gaan er maar weinig ballen het netje in. Demi gaat bij elke tegenstander op de veters staan, Daardoor kan zij ze met gemak aan. Elke staat haar mannetje als een echte voorstopper, De nodige ballen worden weggewerkt door te koppen. Nora gebruikt haar lichaam heel goed, Dat hoef je haar niet uit te leggen hoe dat moet. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 28 Amber Tinneveld moest erg wennen aan haar positie, Het maakt niet uit waar ze voetbalt ze heeft ambitie. Quinty Tinneveld is een echte midmid, Zij doet dit heel goed en dit is echt geen bullshit! Met Sanne Bos aan de linkerkant, Is er helemaal niets aan de hand. Quinty Beerntsen rent de tegenstander met gemak voorbij, Daarvan wordt menig meisje echt niet blij. Fleur heeft bij MB1 haar draai al aardig gevonden, Dat heeft menig tegenstander al ondervonden. Jetty heeft een hele harde trap, En dat is echt geen grap. Amber Kersten rent erg hard naar voren, Het komt vast wel goed met het scoren. Nienke is de pechvogel van de B1 meiden, Maar na de winterstop komt ze weer met ons strijden. We hebben een leuk seizoen gehad met z n allen. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar! Groetjes van Quinty Beerntsen en Kayleigh Stark.

29 Eindelijk een groepsfoto van de B2.. Het is ons uiteindelijk toch gelukt om een groepsfoto te maken met onze nieuwe inloopshirts en wedstrijdshirts gesponsord door Nas Bedrijfsadviesburo. Gameavond Op 25 oktober werd er een gameavond georganiseerd voor de jongens bij de familie Mom in Deutschland. De ouders waren ook van de partij en zaten unter im Keller gezellig aan de borrel bij te kletsen. Het was een geslaagde avond en zeker leuk dat er ook zoveel ouders bij het team betrokken zijn. Uitgebreide begeleiding Elke wedstrijd is er dan ook veel publiek! Ook zijn de ouders te allen tijde bereid om ook een handje te helpen en zelfs een spoedcursus vlaggen te volgen in één avond (Ronald nog bedankt hiervoor!). Wij hebben dan ook een zeer uitgebreide begeleiding en de begeleiding wordt dan ook steeds groter: naast bovengenoemde begeleiders zijn ook Wim Klijn en Fabian Mom regelmatig van de partij. Wim als vlagger en Fabian als trainer/coach. Weekendje weg Ook de aanmelding van ouders voor het weekendje, wat reeds is gepland was geen probleem. Met 8 begeleiders en 16 spelers trekken wij in het weekend van 29 mei ten strijde naar Duke s Trophy in Schijndel. Het lijkt nog heel ver, maar de tijd vliegt voorbij, want inmiddels zijn wij al bijna weer op de helft van het seizoen. Nog één wedstrijd te gaan en wat voor een wedstrijd. Zaterdag 13 december 2014 spelen we de derby tegen de Sprinkhanen. Het zou mooi zijn als we de haantjes nog even kunnen slachten voor de kerst, niet letterlijk natuurlijk, maar gewoon 3 punten pakken! (uitslag 1-1 redactie). Als deze wedstrijd gewonnen wordt, dan staan wij op een mooie 4 e plaats met 22 punten uit 11 wedstrijden en staan dan 6 punten van de koploper verwijderd. Het lijkt veel, maar alles is mogelijk en vooral met deze ploeg! Namens de B2 wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een heel gelukkig, gezond en vooral SPORTIEF 2015 Van links naar rechts en van boven naar beneden: Pascal Nas (sponsor), René Straub (grensrechter/trainer), Jasper Nas, Bram Engelen, Jesse Buiting, Barend Kok, Joris Staring, Hidde Straub, Rik van Wijhe, Joris Klijn, Bas Pastoor (trainer/coach), Simona Mom (leidster), Dani Mom, Luc te Dorsthorst, Marnix Otten, Pim van Manen, Marijn Kramers, Raimo Pastoor, Lars Verheijen en Simon de Zwart. Redacteur gezocht Ha, gelukkig is er nog een stukje vrij in het winternummer. Kunnen we nog even vermelden dat we nog een redacteur zoeken voor Samenspel. Het is een unieke kans want Harry Peters geeft na 28 jaren en 78 interviews de pen door. Heb je altijd al stukjes willen schrijven, droom je ervan om journalist te worden, stuur dan een mail naar Wie weet is dat het begin van een schitterende carrière. De redactie Samenspel seizoen nummer 2 pagina 29

30 C1 koploper in de Hoofdklasse DVC 26 C1 ongeslagen de eerste seizoenshelft uit! Op het moment van schrijven zitten we exact op de helft van de competitie. Na 11 wedstrijden staat de C1 bovenaan in de hoofdklasse. Voorbereiding De voorbereiding op dit seizoen verliep goed. Er werd gewonnen van hoger geklasseerde teams. In de voorbereiding is het team klaargestoomd voor de competitie. Na de gebruikelijke gewenningsperiode is het team gegroeid. Het team bestaat voornamelijk uit tweedejaars junioren, aangevuld met een enkele eerstejaars. Voor de competitiestart hebben we ook enkele bekerwedstrijden gespeeld. In een poulesysteem met 3 andere team hebben we twee keer gewonnen en één keer gelijk gespeeld. Helaas kwamen we één doelpunt tekort om in de beker verder te spelen. Competitie Vol verwachting zijn we aan de competitie gestart. De verwachtingen waren na zo n voorbereiding hoog gespannen. De eerste wedstrijd liepen we tegen een puntverlies op. Tegen de verhouding in stonden we met 2-0 voor tegen AWV uit Wijchen. We mochten blij zijn dat we met 3-3 naar huis gingen. Daarna speelden we thuis tegen Be Quick uit Zutphen een gewonnen wedstrijd. In deze wedstrijd hebben we laten zien dat we kunnen voetballen. Zoals je ook bij profclubs ziet kan een team wisselvallig presteren. Een gelijkspel tegen Spero was een tegenvaller. Temeer omdat we in de voorbereiding met 6-0 van ze hadden gewonnen. Het werd tijd om al vroeg in het seizoen de koppen bij elkaar te steken. Als beloning voor de geleverde trainingsarbeid hebben we vervolgens 5 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Op 8 november stond de subtopper SKV-DVC op het programma. De nummer 2 tegen de nummer 3. De eerste helft hadden we een overwicht. Helaas konden we dit niet uitdrukken in een doelpunt. Zoals zo vaak bij voetbal viel de goal aan de ander kant. We hadden het vervolgens 5 minuten moeilijk, maar we konden ons herpakken. De 1-1 lag tegen het netje. SKV drong flink aan. Toch kregen ze niet te al te veel kansen. Twee minuten voor tijd viel de 1-2. Dit resultaat hebben we tot aan het eindsignaal vast kunnen houden. Yes! We weten nu waar we staan! We hebben laten zien dat we met goed en soms ook matig voetbal toch weten te winnen en dat we tegen een directe concurrent zeer geconcentreerd op resultaat kunnen spelen. Vanaf nu lag de focus op DTS uit Ede. De koploper van dat moment. Maar eerst moesten we nog één horde nemen. Uit tegen AVW uit Westervoort. Traditioneel een moeilijk wedstrijd. Uiteindelijk trokken we na een matige wedstrijd aan het langste eind. De kleinst mogelijke overwinning stond op het scorebord. Met gezonde spanning traden we op 29 november tegen DTS aan. DTS stond op dat moment 2 punten boven ons en DTS had veel grote uitslagen neergezet. Boven vlnr: Wilco Idink, Frans Lahau, Luuk Reuling, Tim Lohschelder, Melle Tiemessen, Ryan Meijer, Stijn Elfrink, Raul Heijneman, Dirk Krus, Niels Menting Onder van links naar rechts: Lars Driessen, Tom van Raay, Stijn Gieling, Stan Tiecken, Niek Fierkens, Job Hendriksen, Gijs Giesen. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 30

31 Het was voor ons wel spannend om te zien welk niveau DTS had en of wij mee konden komen. De eerste 20 minuten waren zeer moeizaam van onze zijde. Veel bal verlies, weinig goed voetbal. Maar toen viel het kwartje. Er werd steeds beter gespeeld en DTS kwam steeds vaker een stapje te laat. DTS had een paar goede spelers, maar ook een paar zwakke plekken. Als beloning van ons spel werd voor rust de 1-0 gescoord. Direct na rust volgde de 2-0. Met nog een kwartier op de klok kwam de aansluitingstreffer van DTS. Daarna kregen DTS en wij nog wel kansen. Maar er werd niet meer gescoord. De blijdschap was na het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter groot. DVC C1 staat ongeslagen bovenaan! De kracht van het team. Het team kent geen zwakke plekken. Alle spelers zijn aan elkaar gewaagd. We kunnen vrij makkelijk wisselen. Daarnaast hebben we het geluk dat we een paar spelers hebben die iets extra s kunnen geven. Ik zou natuurlijk van alle spelers hier iets kunnen opschrijven. Maar ik houd het bij twee spelers die opvallen, zonder dat ik de anderen hiermee tekort doe. Zo hebben we de topscoorder van de junioren (Ryan) in ons team. Daarnaast staat op goal de links en rechts trappende allround keeper (Stan). In iedere lijn hebben we spelers die het spel kunnen maken en spelers die hard werken. De spelers vullen elkaar aan en dat is de kracht van het team. We hebben echt iedereen nodig. Buiten de wedstrijden gaan de boys goed met elkaar om en dat is natuurlijk in de wedstrijden terug te zien. Supporters Iedere zaterdag staat veel ouders langs de lijn om de jongens aan te moedigen. Geen onvertogen woord valt over de wedstrijdleiding. Klasse dat er zo positief wordt aangemoedigd! Daarnaast leveren de ouders iedere wedstrijd een grensrechter, wassen ze de shirts en verzorgen ze het vervoer. Bedankt daarvoor. Tevreden De teamleiding is tot nu zeer tevreden. Alle spelers ontwikkelen zich goed. Het team wordt als team steeds beter. Er wordt goed gewerkt in trainingen en wedstrijden. De jongens zijn leergierig en hebben eigen ideeën over de tactiek. Maar wat het aller belangrijkste is: er wordt veel gelachen en het is erg gezellig. Hopelijk wordt deze lijn goed doorgezet. Het zou echt een beloning zijn als we na 22 wedstrijden bovenaan staan. We gaan er voor! We wensen iedereen fijne feestdagen! Met sportieve groet, Wilco Idink, Niels Menting en Frans Lahau. Het gaat steeds beter bij Meiden C1 We zijn vol goede moed begonnen aan het najaarseizoen. Met de bekerwedstrijden hebben we het best goed gedaan. We zijn 2 de van de 4 geworden. Na veel trainingen begon dan eindelijk het voetbalseizoen. De eerste paar wedstrijden hebben we verloren. Door de goede trainingen van Lizette en Tessa en de goede leiding van Erwin en René, zijn we beter geworden en hebben we de moed er in gehouden. Door onze inzet en zelfvertrouwen wonnen we ook eindelijk een keer. Sommige wedstrijden waren wij beter maar hebben de puntjes laten liggen. We werden ook beter door één keer in de twee weken op zondag te trainen. Uiteindelijk hebben we de laatste drie wedstrijden verdiend gewonnen. Daardoor zijn we toch nog 7 de geworden van de 12. We hadden ook nog veel geluk dat we een sponsor hadden: Ze wilden ons graag sponsoren met inloopshirtjes, daar zijn we heel blij mee. We hebben een erg leuk team en hebben het altijd gezellig. Graag willen wij de trainsters en de leiders bedanken voor dit gezellige seizoen! Samenspel seizoen nummer 2 pagina 31

32 MC2 een team met veel kwaliteiten Het is bijna kerstmis. Dus kregen we weer de vraag van de redactie van Samenspel om een stukje te schrijven. Dit stukje gaat over DVC MC2. Een team met speelsters met uiteenlopende kwaliteiten. De een kan goed dribbelen, een ander weer hard lopen, weer een ander hard schieten, maar wat ze allemaal goed kunnen is kwebbelen. Het lijkt soms wel een kippenhok, iets wat, nu ik dit schrijf, zeer gevaarlijk kan zijn bedenk ik me opeens. Dat verklaart meteen de hoestbui die ik nu krijg. Deze wedstrijd werd dan ook ruim verloren al was de stand misschien niet helemaal juist omdat de scheidsrechter op een gegeven moment de tel was kwijt geraakt. Toch bleven we fanatiek trainen en op 11 okt gebeurde er een wonder. AVW MC2 kwam op bezoek en na een felle strijd was de 1 ste! overwinning een feit. Groot was de blijdschap na afloop bij de speelsters, begeleiding en supporters. We hadden de smaak te pakken. De volgende 6 wedstrijden leverde nog 2 keer winst en 1 gelijkspel op. Vooral de laatste thuiswedstrijd tegen Elsweide MC1hebben we gewonnen door te blijven vechten tegen tegenstanders, wind en de kou. Ook kregen we nog shirts en lekkere warme jassen van Marco Peelen van Peelen schilderwerken. Hiermee zijn we bijzonder blij. We hebben de jassen goed kunnen gebruiken, vooral de laatste wedstrijden was het fris. Ik wil jullie even vertellen hoe het tot nu toe is gegaan. Het seizoen in vogelvlucht. We begonnen met de wedstrijden in de bekercompetitie. Hierin waren Peeske MC1 Kilder MC1 en DCS MC1 onze tegenstanders. Aan ons heeft het niet gelegen welk team naar de volgende ronde zou gaan Alle 3 teams hebben van ons 7 keer mogen winnen, dat vonden we wel zo eerlijk. Alleen hebben we soms ook tegendoelpunten gemaakt. Dit zijn de uitslagen: DVC MC2 Kilder MC1 2-7 DCS MC1 DVC MC2 7-0 Peeske MC1 DVC MC2 7-1 Daarna begon de najaarscompetitie. We waren ingedeeld bij 7 meiden C1 teams en 4 meiden C2 teams. Onze trainers en begeleiders Marco, Sebastiaan, Alexander en Miranda hebben tijdens de bekerwedstrijden en de trainingen ons veel verteld en geprobeerd ons wat te leren. In het begin ging het nog niet zoals ze hadden gewild. We moesten veel leren en vooral afleren zoals het imiteren van een kippenhok. Ook moesten we wennen aan de fanatieke manier van trainen, een verschil met wat we gewend waren. Maar langzaam kregen we de oefenstof steeds beter onder de knie en met frisse moed begonnen we op 13 september aan de competitie. De 1 ste wedstrijd was thuis tegen RKHVV MC1 en we merkten meteen dat we nog niet zo goed waren als dat we dachten. De wedstrijd werd met 6-1 verloren. Daarna kwamen DVV MC2 ESA MC1 Angeren MC1 en ook deze wedstrijden we. Ik moet er wel bij zeggen dat ESA MC1 was verplaatst van de jongenscompetitie naar de meiden en dat ze gevraagd hadden om op het hoogste niveau te spelen, maar dat ze daar niet werden ingedeeld. We zijn 8 ste in de competitie geworden een geweldige prestatie al zeg ik het zelf. ESA is de kampioen en als je weet dat ze alles hebben gewonnen en je ziet het doelgemiddelde is dat dik verdiend, al was het wel jammer dat zo n team in onze competitie meedeed. Niet alleen voor ons maar ook de andere teams en ook voor ESA MC1 zelf, ze hebben niet veel kunnen leren van ons en de anderen. We gaan nu genieten van de winterstop. Toch zullen we fanatiek blijven trainen zodat we na de winterstop het record van het behaalde aantal punten kunnen verbreken. Dit was het voor deze keer van DVC MC2. We hopen dat jullie nu alles weten over ons. Wil je nog meer weten, kom dan gerust eens kijken op de zaterdagmiddag bij een wedstrijd van ons. Ik beloof jullie dat je zult genieten van inzet, technische hoogstandjes, maar vooral van het gekakel in het veld. Namens DVC MC2 wens ik iedereen een geweldige wintervakantie en heel fijne kerstdagen. Wees voorzichtig met vuurwerk zodat jullie ons na de winterstop nog steeds kunnen horen en zien. Groetjes van DVC MC2 Samenspel seizoen nummer 2 pagina 32

33 Meiden C2 zien er weer piekfijn uit De dames van mc2 zijn door sponsor Peelen Schilderwerken in Didam volledig in het nieuw gestoken. Ze hebben nieuwe wedstrijdshirts, inloopshirts en winterjassen, en de nieuwe sokken komen er ook aan voor de voorjaars competitie. De leiders en trainers zijn eveneens in het nieuw gestoken. Wij willen namens deze weg onze sponsor Peelen Schilderwerken graag bedanken. Verder willen wij iedereen hele fijne feestdagen wensen en een sportief Hierbij de namen van de MC2: Romy Beursken, Diede Buiting, Bridget Elting, Daysie Gunter, Lisa Holleman, Brit Kraaijevanger, Nathalie Peelen, Noortje Rutjes, Mille Schoenaker, Kim Schuurman, Lois Turling, Lisa van Valburg, Maite Verheij, Julie Verheijen, Lotte Vos, Lynn Wolters, Kim van Zimmeren Fleur Wolters, Nina Mom en Denise van Peppel. Trainers Sebastiaan van Steenvelt en Marco Peelen Leiders Miranda Wezendonk en Alexander Wolters. Alexander Wolters Onder 12 moeizame seizoenshelft Het eerste seizoensdeel zit er al weer op voor O12. Helaas had dit team de pech om in een relatief sterke competitie terecht te komen. Veel wedstrijden gingen dan ook helaas kansloos verloren. Belangrijk is dan om goed te blijven trainen en samen het plezier te behouden. Goed getraind werd er: onder leiding van Rob en collega s werkten deze talenten keihard, met als doel om zich verder te ontwikkelen. Een lolletje op zijn tijd, en vooral ook serieus werken. bouwen. Door toch ook steeds hierop te blijven oefenen en spelen mogen we toch concluderen dat onze talenten van O12 veel vooruitgang hebben geboekt als team. In de winterstop werden en worden er nog enkele leuke streekderby s gespeeld op passend nivo. En bij het verschijnen van dit artikel zal het winterevenement als afronding voor de eerste seizoenshelft geweest zijn. Het hoogtepunt qua sportieve prestatie werd geleverd tegen DCS: Na twee keer in de beker kansloos te hebben verloren, werden ze op eigen terrein door de DVC talenten verrast. Jisse had zelfs nog bijna de winnende treffer op de schoen. Desondanks werd er een knap gelijkspel uitgesleept. Na soms wat moeite te hebben in de scherpte en brutaliteit in de duels begonnen we steeds beter te spelen. Zowel als individuele speler en als collectief team. Gaandeweg lukte het steeds beter, bijvoorbeeld tegen Orion, om leuke aanvallen op te Staand vlnr: Maarten Peters, Ted Holleman, Sam Tinneveld, Emma Roosendaal, Thom Vierwind, Jasper Vellekoop Zittend vlnr: Jisse van den Boom, Ids Tomassen, Siebe Mom, Sem van Groningen, Wout van Schriek, Bram Berndsen, Milan Haagen Leiders vlnr: Rene Vierwind, Theo Holleman, Wilco van Schriek en Rob Gieling (hoofdtrainer) Samenspel seizoen nummer 2 pagina 33

34 Een spannende wandeling rond het DVC terrein met daarna uiteraard een potje voetbal in onze eigen hal. Afsluitend natuurlijk wat lekkers eten en drinken met de ouders samen. Immers vooral de steun van de ouders is enorm van belang zodra een team het moeilijk heeft. We kijken vooruit naar een hopelijk succesvoller tweede seizoenshelft: Hoe dan ook zullen spelplezier en ontwikkeling van individuele spelers en het team weer voorop staan. Voetbalgroeten, kader O12, Rob, Rene, Theo, Wilco DVC D1 heeft de opgaande lijn te pakken De meeste teams snakken naar de winterstop, even rust, wat langer uitslapen en tijd om de accu weer wat op te laden. Maar er zijn ook teams voor wie de winterpauze nog wel even mag worden uitgesteld. Tot deze laatste categorie behoort de D1! De laatste 3 wedstrijden werden allemaal (terecht) gewonnen, terwijl daarvoor slechts 2 schamele puntjes werden behaald. De weg naar boven is ingeslagen en het smaakt naar meer! Dat heeft geresulteerd in 3 overwinningen op rij tegen Beuningse Boys, Bemmel en Barneveld en daardoor hebben we aangehaakt bij de brede middenmoot. We gaan vol vertrouwen de 2 e seizoenshelft in. De sfeer is prima, iedereen levert zijn of haar bijdrage aan het team. Koen heeft straks zijn krukken niet meer nodig, Tomas heeft zijn garage aangebouwd en Jan loopt (hopelijk) nog steeds op zwarte kicksen! Kortom, allemaal ingrediënten voor een goed vervolg! Eigenlijk zijn we nooit echt weggespeeld, we verloren met kleine verschillen, vaak maar met 1 doelpunt verschil. Langs de kant wisten we precies waar het aan lag, echter gold ook hier de oude voetbalwijsheid dat het in het veld moet gebeuren. Er is voor een training met het hele team een goed gesprek gehouden waarbij de spelers zelf met ideeën kwamen hoe het beter kon. Ze hebben het daarna heel goed opgepakt; zijn scherper gaan trainen, geconcentreerder aan de wedstrijden begonnen, elkaar meer en beter gaan coachen en hebben goed combinatievoetbal laten zien. Wij willen in ieder geval Marco en Geert-Jan bedanken voor het vlaggen en uiteraard alle ouders, opa s en oma s voor hun support langs de lijn! Tot slot wensen we jullie allemaal fijne kerstdagen toe en een gezond en sportief 2015! Koen, Tomas, Jan en Reijnold Nieuwe shirts voor de D1 Meiden Met 16 vrolijke, fanatieke meiden zijn we dit seizoen goed van start gegaan. Ons team bestaat uit 7 2 e -jaars en 9 1 e -jaars speelsters die dus voor het eerst op een groot veld spelen. Er wordt onder leiding van Roy Kaldenhoven, Harry Derksen, Leonie Idink, Fleur Egging, Floor van Pelt en Barend Kok twee keer in de week keihard getraind samen met de meiden van de D2. Er is elke week weer een goede trainingsopkomst en dan is de sfeer altijd goed. Op zaterdag wordt iedereen op scherp gezet door Carlie Bolder en Roy Kaldenhoven en onze thuiswedstrijden worden gefloten door onze topscheidsrechter Barend Kok. Aan het begin van het seizoen hebben 2 vaders aangeboden om de meiden van nieuwe shirts te voorzien (zie foto s). Want onze meiden willen er natuurlijk wel goed uitzien op het veld. Jurgen Straatsma (Primera Didam) en Roy Gieling (Podozorg Ede) bedankt! Na een goede voorbereiding kon het echte werk dan eindelijk beginnen. De eerste 3 beker wedstrijden werden simpel gewonnen, dus onze meiden dachten; laat de competitie maar beginnen maar dat viel ff tegen. Onze keepster Xiuwen moest in het gips en heeft de rest van de competitie niet kunnen keepen. De meeste wedstrijden hebben onze meiden dan ook om beurten zelf in de goal gestaan. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 34

35 De eerste competitiewedstrijd tegen Zelos MD1 (de latere kampioen) werden we met 2-7 verslagen, daarna volgden drie overwinningen op rij. Helaas konden we tegen Dio 30 MD1 (die samen met ons op tweede plaats stonden) niet de 3 punten binnen slepen en hebben we terecht verloren. Daarna speelden we de bekerwedstrijd (1 e ronde) tegen DCS MD1. We kwamen goed uit de startblokken en hadden goeie kansen, maar toch kwamen we met 1-0 achter. Toen kon het alle kanten op, helaas werd het 2-0 en dat met de nieuwe shirts. Nog 1 wedstrijd verliezen en we konden de shirts weer inleveren volgens sponsor Roy Gieling. Een week later moesten we al om 7.15 uur richting Sparta Nijkerk. Voor sommige meiden was dat net iets te vroeg en we stonden in de rust 2-0 achter. Toen moesten de leiders voor het eerst een beetje boos worden in de rust, maar de meiden hadden het wel begrepen en we wonnen de wedstrijd met 2-3! Dat is een dikke pluim waard. De laatste 3 wedstrijden pakten we helaas maar 2 punten waar 9 punten verdiend waren geweest, we hebben onszelf niet beloond. Zeker de laatste 3 wedstrijden werd goed tot zeer goed gevoetbald. Uiteindelijk zijn we 5 e geworden in de competitie met 5 gewonnen, 2 gelijk en 3 verloren, 38 goals voor en 22 tegen. We hebben dan ook alle vertrouwen in de tweede seizoenshelft en hopen dat we dan in de top 3 mogen eindigen. Iedereen hele fijne feestdagen toegewenst en een sportief 2015! Begeleiding D1 meiden. Bovenste rij vlnr: Roy Kaldenhoven (trainer/leider), Roy Gieling (Podozorg), Sjuul, Naomi, Xiuwen, Ville, Diede, Robin, Verena, Jurgen Straatsma (Primera) en Carlie Bolder (leidster) Onderste rij vlnr: Anouk, Sanne, Isa, Julia, Anne, Lieke, Marcella, Renske en Lotte Samenspel seizoen nummer 2 pagina 35

36 Afdeling Pupillen Alweer veld 5. Zaterdagmorgen 26 september. Begeleiders melden zich op het wedstrijdsecretariaat en er wordt gevraagd op welk veld men moet spelen. Veld 5 is het antwoord van de zaterdagdienst. Je ziet de teleurstelling en gedachten van nee he, alweer met de fiets maar al snel komt er een brede grijns op het gezicht. Veld 5 is niet meer het veld in Zevenaar, maar het nieuwe kunstgrasveld waar we lang op gewacht hebben. Rommelige seizoenstart De seizoenstart kunnen we gerust als een beetje rommelig en chaotisch typeren. Zaken waar we niet direct invloed op hadden waren hier mede oorzaak van. Zo duurde de oplevering van de velden wat langer dan verwacht, werden programma s nogal eens verstoord door vakanties in andere regio s en liet ook de techniek ons wel eens in de steek. Dit alles met als gevolg dat er geschoven moest worden met trainingstijden c.q. velden om wedstrijdprogramma s toch af te kunnen werken. In de meeste gevallen werden dit soort zaken in goed overleg opgelost, in een enkel geval was er wel de nodige weerstand en helaas wat minder begrip. Spitsuur op de zaterdagmorgen We zijn dit seizoen gestart met 6 F - 11 E - en 7 D- teams (inclusief meisjes). Allemaal teams die op de zaterdag tussen 08:30 uur en 12:30 uur hun wedstrijden moeten spelen. Neem daarbij ook de CL, het G- team en twee H-teams dan kunnen we wel spreken van een behoorlijk drukte op de zaterdagmorgen. Om het organisatorisch allemaal zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen is het dus van groot belang dat iedereen zich houdt aan gemaakte afspraken en de aansturing vanuit het wedstrijd-secretariaat c.q. zaterdagdienst. Er wordt gekeken in hoeverre het wenselijk- en mogelijk is om de aanvangstijden van de eerste wedstrijden weer naar 08:30 uur te verschuiven. Hierdoor moet er een betere doorstroming komen tussen de wedstrijden en de aansluiting met de junioren.. Nadeel is dan wel dat er meer kleedkamers tegelijk gedeeld moeten worden. Hieruit blijkt dat het dus van belang is dat wedstrijden op tijd beginnen en kleedkamers niet langer dan nodig bezet blijven. Scheidsrechterkorps De afgelopen weken zijn veel pupillenwedstrijden gespeeld onder leiding van B-junioren. De ervaringen bij zowel de scheidsrechters zelf als bij de begeleiding zijn positief. Als wedstrijd-secretariaat hopen we dan ook vaker van deze doelgroep gebruik te kunnen maken. Afstemming woensdagavond Veel problemen die zich op de vrijdagavond en zaterdagmorgen voordoen kunnen met een goede voorbereiding worden voorkomen. Iedere woensdagavond zijn beide wedstrijdsecretarissen tussen 19:00 en 20:00 uur op sportpark de Nevelhorst aanwezig om het programma voor de komende zaterdag en de daarop volgende zaterdag af te stemmen. Voor begeleiders een prima moment om zaken als bezettingsproblemen tijdig te melden en onderling te kijken naar mogelijke oplossingen. Nu wordt te vaak op het laatste moment een beroep gedaan op het wedstrijdsecretariaat om wedstrijden te verschuiven of zelfs te laten vervallen. Natuurlijk heeft ook de speler zelf hier een belangrijke rol in, voetbal is nu eenmaal een teamsport en afmelden heeft altijd vervelende gevolgen voor de andere teamleden. Gebruik materialen en kleedkamers DVC 26 heeft reserveshirts die gebruikt kunnen worden als shirts van de tegenstander en DVC 26 moeilijk te onderscheiden zijn. In de tweede helft van de competitie zullen ook hier de afspraken strakker aangehaald worden. Het is de taak voor de teambegeleiders om er voor te zorgen dat de wedstrijdshirts op de wedstrijddag beschikbaar zijn. De reserveshirts zijn hier niet voor bedoeld en ook zijn ze niet bedoeld om mee te nemen naar uitwedstrijden. Door hier wat strakker mee om te gaan voorkomen we dat teams niet geholpen kunnen worden op het moment dat men reserveshirts echt nodig heeft. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 36

37 Aan het gebruik van kleedkamers én hoe we deze achter moeten laten is in diverse vorige edities van Samenspel al genoeg aandacht besteed. Voor diegenen die dit nog eens rustig willen nalezen, blader dan eens door de elektronische edities van Samenspel op de DVC 26 site. Informatiebord Met ingang van het nieuwe seizoen maken we gebruik van het informatiebord, hierop staat de kleedkamer- en veldindeling aangegeven. Aanpassing van de plattegrond is nog een punt van aandacht en staat hoog op de actielijst. Wel dienen begeleiders van zowel DVC 26 als de tegenstander zich altijd te melden op het wedstrijdsecretariaat. Zaalcompetitie De pupillen zaalcompetitie is weer gestart. De wedstrijden worden in diverse sporthallen in de regio De Liemers gespeeld. DVC 26 heeft hiervoor nagenoeg alle teams aangemeld, teams zijn ook verplicht hier aan deel te nemen. Dit geldt ook voor de uitvoering van enkele haldiensten, maar gelet op de ervaringen bij vorige toernooien zal dit geen enkel probleem zijn. Door een indelingsfout bij de KNVB is verzuimd de meiden E2 in het speelschema op te nemen. Er wordt naar een oplossing gezocht om ook voor dit team een aantal zaalvoetbal-wedstrijden te organiseren door gebruik te gaan maken van het speedsoccerveld in de DVC 26 hal. Vriendschappelijke wedstrijden De lengte van de winterstop is altijd lastig te voorspellen maar doordat we als DVC 26 nu in het bezit zijn van 3 kunstgrasvelden behoort het spelen van vriendschappelijke wedstrijden tot de mogelijkheden. De leiders en trainers hebben al de vraag gekregen of er interesse is voor vriendschappelijke wedstrijden. Tot op heden zijn hier nauwelijks reacties op ontvangen. Het wedstrijdsecretariaat gaat echter pas aan de slag als er concrete belangstelling is. Het vinden van een geschikte tegenstander zal dan wel wat lastiger worden omdat veel verenigingen in de omgeving hun programma inmiddels al hebben ingevuld. Vanuit het wedstrijdsecretariaat zijn er dus nog genoeg aandachtspunten waar we met zijn allen aan moeten werken en die uiteindelijk moeten bijdragen aan een beter lopende organisatie op de wedstrijddagen. Dit gaat zeker lukken als er (nog) meer gedacht wordt vanuit het verenigingsbelang en minder uit het teambelang. Met dit goede voornemen wens ik iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig, gezond en sportief nieuwjaar toe. Wedstrijdsecretariaat Pupillen Willie Hubers Een goed stel DVC E5 De feestdagen staan weer voor de deur en het leek mij wel passend om een stukje te schrijven over onze E5. Het eerste deel van het seizoen is fantastisch verlopen. Met veel voetbalplezier en inzet hebben wij het kampioenschap op een haar na gemist. De 2e plaats wat een prestatie! In de bekerkompetitie zijn we nog volop in de race. En de zaal competitie op 6 december zijn we gestart met twee klinkende overwinningen zonder training vooraf. Wat wil je als leider nu nog meer! Wij als begeleiding lees (Marco, Joris en Jelmer) wisten dat we Een goed stel voetballers hebben. De trainingen werden met veel passie, inzet en plezier afgewerkt. De wedstrijden werden stuk voor stuk gewonnen. Alleen twee gelijke spelen en 1 onterechte verliespartij tegen De Dispensatie Hanen. Met de blessures van diverse spelers werd vakkundig door de leiding omgesprongen door creatief te zoeken naar versterking uit andere teams. Het was lastig maar haalbaar. Zelfs de F1 is in de wedstrijd tegen DCS als hofleverancier van grote waarde geweest. Mijn dank nogmaals aan de flexibele houding van diverse trainer/coaches voor het uitlenen van hun spelers. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 37

38 Bij DVC26 telt niet alleen het teambelang maar ook het clubhart, door samen naar oplossingen te zoeken. Waarom Een goed stel nou dat zal ik jullie vertellen. De E5 heb ik omgedoopt naar de E5 toppers om de volgende reden. Tobias, Milan, Jeppe, Yorick, Troy, Jayden, Merlijn, Noah en Tim hebben samen dit resultaat behaald door als 1 team naar de trainingen en wedstrijden te komen, om hun onvermoeibare inzet en plezier in het spelletje te hebben. Ze bezitten ook die winnaarsmentaliteit er voor gaan no matter what. Ook de ouders, grootouders en vrienden zijn massaal gekomen naar trainingen en wedstrijden. Zelfs nu tijdens de koudere dagen en notabene tijdens de training is er warme koffie langs de lijn. Ook die toeschouwers zien het plezier. Menig foto na de wedstrijden vliegen ook over en weer via de groepsapp! Ook de nieuwe shirtsponsor IJs & More uit Didam zag het in ons en DVC zitten en informeert regelmatig naar de verrichtingen van de E5. En dit alles in een half jaar dat we als totaal onbekenden van elkaar 1 team hebben gesmeed. De witte zakdoekjes die menig vader ons voor de neus wilde houden worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn! Wat gaan we allemaal nog krijgen in 2015? Wordt het weer zo n topjaar? Als wij zo blijven trainen en spelen komt het gewenste resultaat vanzelf daar ben ik of wij (lees begeleiding) heilig van overtuigd. De zaalcompetitie zullen wij laten zien wat we kunnen en met de inzet, passie en voornamelijk veel plezier kunnen we ook daar succesvol zijn. Deze trotse trainer/coach gaat nu afsluiten met de woorden; DVC E5. Het is een goed stel en ga zo door! Fijne feestdagen en een succesvol 2015! Kracht, kracht, kracht, we zijn de E8 Eindelijk in augustus was het weer zover. Het nieuwe voetbalseizoen gaat beginnen. Een nieuw team en dit is voor iedereen wennen. Sommige kinderen kennen elkaar nog niet en voor de trainers zijn sommige kinderen ook onbekend. De bekerwedstrijden worden dan ook gebruikt om te kijken wat voor vlees we in de kuip hebben. Het blijkt al snel dat we een heel leuk team hebben met kinderen die allemaal graag willen en kunnen voetballen. Wie zijn dan eigenlijk de toppers van de E8?. Dit zijn: Wang-Yi, Yorren, Jurre, Mika, Daan, Mart, Thimo, Ties en Jop. Ook de volgende wedstrijden worden gemakkelijk gewonnen en we laten regelmatig goed voetbal zien. De jongens raken steeds beter op elkaar ingespeeld en iedereen weet goed wat zijn positie is. De verdediging staat als een huis (Mika en Yorren), onze keeper (Wang-Yi) houdt de meest onmogelijke ballen uit de goal, de middenvelders (Daan, Mart en Jop) vechten voor elke meter en pakken de ballen af. Onze spitsen (Thimo, Jurre en Ties) loeren op hun kans en ronden daarna goed af. Toch blijven we, ondanks de overwinningen, met beide beentjes op de grond staan. We weten namelijk dat we de sterkere tegenstanders nog moeten krijgen. Zolang we hard blijven werken en aan het team blijven denken, kunnen we ook van deze jongens winnen. Met dit in het achterhoofd gaan we de wedstrijd tegen de mede-koploper in. Ondanks het harde werken verliezen we met 1-2. Helaas, maar we hebben wel laten zien dat we kunnen knokken en ons hoofd niet laten zakken. Klasse jongens. Na de bekerwedstrijden (wisselend succes) kunnen we beginnen met de competitie. Maar onze roem is ons al vooruit gesneld want de tegenstander voor de eerste wedstrijd komt niet opdagen. Zijn ze nu al bang voor ons?.gelukkig gaat de volgende wedstrijd wel door en laten we onze kwaliteiten zien. We winnen overtuigend met 8-1. In de volgende twee wedstrijden winnen we 1 keer en verliezen we 1 keer. Toch is er nog een kans op het kampioenschap. Maar dan moeten we winnen van Concordia. Al snel blijkt dat we in deze wedstrijd de scheidsrechter niet in ons voordeel hebben (hij geeft een penalty en legt deze op 4 meter neer!). Toch laten wij zien dat wij heel goed kunnen voetballen en met een enorme wilskracht komen we terug tot 3-2. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 38

39 De tegenstander begint te zweten en haalt alle trucjes uit de kast om ons niet te laten winnen. Dit lukt ze uiteindelijk. De kater is groot maar de laatste wedstrijd winnen we en we eindigen uiteindelijk als vierde in de competitie. Een prestatie aan wie niemand voor het seizoen had gedacht. We willen de ouders, mede-trainers, onze invallers (Luca en Tein) en scheidsrechters van de B bedanken voor deze mooie seizoenshelft. Grote klasse allemaal. En nog eenmaal onze kreet: Kracht, kracht, kracht, wij zijn de E8. Groetjes en de beste wensen voor 2015, Gert-Jan en Sandor F3. Opleiden tot prof, maar behandelen als kinderen De competitie was spannend tot het laatste moment. Meestal duurt een seizoen te lang maar voor onze jongens net 1 of 2 wedstrijdjes te kort om te kunnen promoveren. We zijn als 5e geëindigd en dat is een prima prestatie. Het is een heerlijke groep om mee te voetballen. De jongens kunnen prima met elkaar overweg en dat geldt ook voor de ouders. En er wordt serieus en fanatiek getraind. Wij zijn als trainers goed bedoelde vaders die hun best doen om er iets van te maken en eigenlijk veel te graag willen winnen. Gelukkig hebben we op de vrijdagavond ondersteuning van de jongste trainer van DVC genaamd Sten. Dank voor je bijdrage Sten. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. En ja, we zijn zoekende naar een goede trainingsmethode waardoor de spelers alle aspecten van het voetbal in de F hebben geleerd en klaar zijn om in het tweede deel van het seizoen en volgend jaar in de E hoge ogen te gooien. Een trainingsmethode die onze jongens voorbereidt op het grote werk in de stadions hebben we nog niet kunnen vinden, maar we zijn op de goede weg met een eigen trainingsprogramma. Dat proces loopt goed en er wordt door nagenoeg alle F- trainers hard aan gewerkt. Mede dankzij de inbreng van de Technische Commissie en in het bijzonder Koos en Herman die meehelpen om de trainingen vanuit een voor voetbalbegrippen redelijk vernieuwende gedachte op te zetten. Over een maand ligt er een jaarprogramma voor de 1 e en 2 e jaars F waarin gewerkt wordt aan alle facetten van het voetbal die voor deze leeftijd haalbaar is. Wat daaraan interessant is dat we ze niet alleen voetbalvaardigheden leren maar ook leren denken.. Dat is nog een beetje een zoektocht maar een erg interessante ontwikkeling. Het is in ieder geval onze bijdrage om de beste jeugdopleiding van de regio te krijgen. Wat in onze groep opvalt, is dat we stuk voor stuk goede keepers hebben. Daarbij komt dat op de woensdagen de keeper van de zaterdag een extra training krijgt van keeperstrainer Andre Peters. Daar leren ze 6 elementaire onderdelen van het keepen en ze vinden het bovenal erg leuk. Waarvoor dank Andre! En zo kwamen we op aangeven van Chantal (de moeder van Sem Z) terecht bij de keepersschool van de Graafschap met een aantal van onze spelers. Ze hebben een hele leuke en leerzame avond gehad in Doetinchem. Ze wilden natuurlijk direct al onze kinderen contracteren, maar we hebben alle aanbiedingen naast ons neergelegd. De supporters opa 's en oma's en de spelers van de F3. Kenan, Cayro, Carl, Niels, Sem Z, Bikkel Lloyd, Wes, Sem B. Thijs ontbreekt op de foto. Samenspel seizoen nummer 2 pagina 39

40 En je hebt dan toch weer van die ouders die er wel op in willen gaan, maar we hebben ze kunnen overtuigen dat ze vanuit DVC uiteindelijk toch verder gaan komen en beter af zijn. Ahummm. Verder hebben we in ons team de kleinste met altijd het laatste woord, de bescheidenheid zelve met een gloeiend hard schot, de jongste en de langste, eentje met belangrijke schoenen, een blije maar slome doucher, eentje die soms wat lang in een game blijft hangen, een dribbelaar a la Messi, een noeste werker met de mooiste juich en Lloyd. Jongens, dankzij jullie is het voor ons ook leuk! De trainingen op vrijdagavond waren best onderdeel van discussie. Met een groeiende vereniging als DVC is dat soms passen en meten. De vraag was: Zijn de kinderen dan niet te moe om op zaterdagmorgen vroeg weer op het veld te staan? In het begin van het seizoen was dat best een probleem voor ze. Zeker als na de training de Voice of Holland nog even afgekeken werd, dan was het de volgende morgen best lastig. Overdrijven is dan ook een kunst De F3 heeft een trainer die is zo fanatiek dat hij op vrijdagavond door Didam fietst om te controleren of alle spelers wel op tijd in bed liggen. Met deze verstandige ouders en dito kinderen is dit eigenlijk overbodig. En ja hoor, ze liggen er allemaal om uur in. Tenminste ik zag nergens licht meer aan. Nu hebben we op zaterdagmorgen alleen een trainer die moe is van het fietsen Ron, Edwin, Sten en Raymond De toekomst van DVC 26! Zet negen fanatieke en leergierige spelers bij elkaar. Koppel daaraan een erg enthousiaste supportersgroep. Wat heb je dan? Het F4 team. Plezier en gezelligheid straalt dit jonge team zowel op als buiten het veld uit. We stellen onze jongens graag aan u voor! Sam Roording. Een rasechte verdediger die met de bal aan zijn voet heel goed lange rushes kan maken; Senne Florissen. Een multifunctionele speler die op alle plaatsen goed uit de voeten kan. In de spits heeft hij tegen DCS F5 ook een mooi doelpunt gescoord; Thijs Jansen. De prater in het team. Hij staat vaak op het middenveld en houdt wel een stevige tackle; Quinten Nieuwenhuis. Een voetballer die enorme sprongen heeft gemaakt. Ook qua maat van zijn voetbalschoenen. Hij is dit seizoen al twee maten gegroeid. Morris van Haaren. Een echt talent (net zoals zijn broer Tygo). Klein van stuk, maar nergens bang voor. Speler die overigens al leuke trucjes met de bal kan. Floris Krabbe. Een echte dribbelaar. Dit was zijn vader Marc vroeger ook. Met de bal aan zijn voet en zijn mouwen opgestroopt, passeert hij heel gemakkelijk zijn tegenstanders; Jermy Milder. Is tijdens dit seizoen ingestroomd in onze groep. Hij had helemaal geen voetbalervaring. Na een paar oefensessies hebben we hem gelijk gecontracteerd. Hij heeft zich bijzonder snel ontwikkeld. Voorste rij vlnr: Fedde Damen, Morris van Haaren, Floris Krabbe en Quinten Nieuwenhuis. Middelste vlnr: Thijs Jansen, Senne Florissen, Loek Wouters en Sam Roording. Achterste rij vlnr: Ralf Wouters (leider), Koen Jansen (trainer), Sil de Kinkelaar (trainer) en Wilfredo Nieuwenhuis (leider) (Jermy Milder later ingestroomd niet op de foto) Fedde Damen. Een bikkelharde vent. Keepen (en praten) kan hij als de beste. Hij heeft zijn eigen keepershandschoenen al. Loek Wouters. De oudste van het team. Een echte linkspoot die de bal goed kan afschermen. Slidings maken kan hij als geen ander. Groeten van De trainer en leiders van de F4 Samenspel seizoen nummer 2 pagina 40

41 Hoofdsponsor Jan & Jan - Partycentrum Plok - Steak'm Asito Achterhoek B.V. - Doetinchem Kab Accountants & Belastingadviseurs - Didam Ster-sponsors Laris Wonen en Diensten Ros Sport en Fitness Co-sponsors Copy Point - Didam ING - Amsterdam Rabobank De Liemers Fierkens Loon- en Grondverzet Rompelaar Installatiebedrijf Aannemersbedrijf Gebr. Kok - Didam Fiets Inn - Didam MVO Solutions BV - Didam Aannemersbedrijf Gebr. Luiking - Didam Fixet Didam VOF - Didam Nas Administratiekantoor - Didam Alexander Tweewielers - Didam fleur boutique Le PaLi - Didam Nuon Beveiliging - Roosendaal Assurantiekantoor Ketels BV - Didam Flux Pompen Benelux BV - Didam Oliehandel Bergh BV - Didam Auto Vreman - Zevenaar Fysiotherapie Didam - Didam Phlomis Hoveniersbedrijf - Tuinontwerp Bakkerij Seegers Kampioensbakker -Didam Gademann Vervoer BV - Didam Pola Zevenaar BV - Zevenaar Balduk Bouwservice - Didam Garant Beveiliging - Didam Primera-de Moriaan - Didam Beco Systems Automatisering - Didam Gasterij de Harmonie - Didam Raben Autoservice - Didam Boerstal Bouw - Didam Gert-Jan Willemsen - Didam René Bloem Schade-auto's BV Bouwbedrijf H.W. Joosten B.V. - Zevenaar Gieling Management BV - Didam REOB-Opleidingen - Didam Buffet Service Didam - Didam Gieskes Interieur BV - Didam Restaurant Gunes- Didam Burgers van der Wal B.V. - Doetinchem Gilsing Herenmode - Didam Rituals - Didam Burgers 'Zaken - Didam "Havezathe Carpe Diem Vethuizen" RP Security - Didam BZ Bloem Zevenaar Schadeauto's - Zevenaar Horlogerie/Juwelier Anton Bolder - Didam Sander Boudewijn Finance & Administr. Café Uniek - Didam Installatiebedrijf Peters Didam BV - Didam Schildersbedrijf Paul Gieling - Didam CD Reclame - Zevenaar J.A. Derksen - Zevenaar Schilders v. Wessel - Didam Chinees Indonesisch Restaurant Nieuw Azië Jansen BV Damesmode - Didam Servicestation Tatelaar B.V. - Didam Wolf - Didam JK Authentic Basic Stores - Didam Siebes Parket BV - Didam Counter Sanders - Didam Kampioensbakker Paul Berntsen - Didam Sloot B.V. - Didam De Déél Partycentrum - Beek Kapsalon Cor - Didam Span Schilderwerken B.V. - Beek De Wehlse Bijenkorf - Wehl Kapsalon Lorny Wanders Haarmode - Didam Sportcentrum AeroFitt - Didam Debby's Diervoeders - Didam Kinkelder BV - Zevenaar Staalconstrucitebedrijf A. Van Raaij Derksen Beheer BV - Didam Koenders Totaalbouw B.V. - Duiven Technische Handelsbureau Rensa Dienstverlening Van Vuren - Didam Kummeling BV Groenvoorziening - Didam Tibo-Veen - Veen Ditech Machinefabriek b.v.- Zevenaar Kuppens & Zn Installatiebedrijf - Didam Van Vugt Bouwadvies B.V. - Didam Dusseldorp Inzameling en Recycling BV Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Vermeulen BV Reinigingstechniek Eddie Reulink WinWinadvies BV - Didam Lanters Assurantiekantoor - Didam Vink Kunststoffen BV - Didam Eijmans Assurantiën Pensioenen Hypoth. Lindenhovius Opticiëns - Didam Vreman Bouwkundig Onderhoud Euronics Wiendels - Didam Metaalbedrijf Kaal BV - Didam Wegenbouwbedrijf Geven - Didam Favoriet FM, Liemers Radio - Zevenaar Mom-Joosten Makelaars - Didam Wessam Kleding - Zeddam Mulders & Quint makelaardij - Doetinchem Samenspel seizoen nummer 2 pagina 41

42 Verenigings-wijzer Algemeen Secretariaat Wedstrijdsecretariaten Afdeling Pupillen Afdeling Junioren Afdeling Senioren / Dames Gerry Schuurman, De Schutterije 64, , Willie Hubers, Gruttostraat 42, , Eddie Bos, Burg. Kronenburglaan 11, , Frank Philippo, Dahliastraat 2, , Nevelhorsttoernooi Marco Swenne, telefoon of , Coördinatoren Mini s Champions Leaque F-pupillen E-pupillen D-pupillen C-junioren A - B junioren Meiden G-team H-team Keepers Senioren Recreatief Kaderopleidingen Jeugd Verzorging Website DVC26.nl Webmaster Ledenadministratie Dirk Staring, Alex Steg, vacature, mail: vacature, mail: Boris van Oosterom, Jos Wissink, Tatelaarweg 26, , vacature Harm Stulp, Spechtstraat 9, , Wout Egging, Kollenburgweg 6, , Linda Diesvelt, Pr. Beatrixstraat 39, Andre Peters, De Eik 57, , Frank Philippo, Dahliastraat 2, , Roy Gieling,Raadhuisstraat 6, , Jan van Delden, Hogenendseweg 3A, , Martin Som, Herman Schaars, de Esdoorn 16, , Contributies Senioren spelend 51,50 Miv 1e kwartaal 2015 Senioren niet spelend 22,00 Betaling via automatische incasso. A- en B- Junioren 41,25 Volgens de KNVB-regels is de C- Junioren en D-Pupillen 37,00 leeftijd op 1 januari bepalend E- en F- Pupillen 34,75 voor de indeling in een categorie. Mini s 18,00 Het elftal is niet van belang. Jeugd niet spelend 10,00 Lichamelijke beperking 19,50 Inschrijfgeld Jeugd 12,50 en Senioren 17,50 Aanmelding / Opzegging DVC 26 - Lidmaatschap Uitsluitend via de DVC-site, menu De 1 e zes weken zijn een proefperiode. Als het lid zich in de proefperiode weer afmeldt wordt eventueel reeds geïncasseerde contributie terug betaald. Overschrijvingen Verzekering Mutaties op deze pagina Uitsluitend via de secretaris Gerry Schuurman Zie voor de procedure de DVC-site Via de KNVB is een ongevallen- en WA-verzekering afgesloten. Deze verzekering geldt tijdens alle verenigingsactiviteiten. Het schadeformulier is verkrijgbaar bij het algemeen secretariaat Doorgeven aan Samenspel seizoen nummer 2 pagina 42

43 Bestuur en Commissies (december 2014) Bestuur Bas Strijbosch voorzitter Bunder 1 Didam Gerry Schuurman secretaris De Schutterije 64 Didam Willie Elshof penningmeester Hengelderweg 12 Didam Paul Tomassen technische zaken Dijksestraat 11 Didam Martin Som jeugdzaken Dijksestraat 8 Didam Jeugd Martin Som jeugdzaken Dijksestraat 8 Didam Public Relations Theo Gudden Pasteurstraat 3 Didam Vertrouwenspersoon Harry Peters Berkenhof 39 Didam Business Club Frank van Pelt (voorzitter) Hooiberg 37 Didam Ted Kok Meursweg 7 Didam Marga Roes Hogenendseweg 66B Didam Marian Viel Ploeg 6 Didam Nancy van Wessel Schaepmanstraat 3 Didam Hens Wolf Torenstraat 1 Didam Frank Bloem Pittelderstraat 3a Didam Fred Klaassen Willibrordusweg 39 Didam Gedragscommissie Frank te Dorsthorst voorzitter Pastoor Indenstraat 3 Didam Fred Burgers secretaris Akkerstraat 10 Didam Kees van Hees lid Rontgenstraat 10 Didam Jos Hulshof lid Hofweg 14 Zevenaar Witta Veerink lid Wilhelminastraat 15 Didam ICT commissie Daan Gudden Goudsbloemstraat 7 Didam Willem Gudden Pasteurstraat 3 Didam Arno Schlepers Lange Spruit 9 Didam Wietse Stoker Vendelierstraat 15 Didam Willy Zwaan De Eik 37 Didam Ledenadministratie Herman Schaars De Esdoorn 16 Didam Accommodatie Jan Overgoor Sperwerstraat 54 Didam Sportpark / kantine Didam Jacques Hanegraaf kantinebeheerder Polstraat 41 Didam Samenspel seizoen nummer 2 pagina 43

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

info avond Guus van Schijndel Augustus 2017

info avond Guus van Schijndel Augustus 2017 s.v. A.W.C. Wijchen info avond Guus van Schijndel Augustus 2017 Wie en wat is sv A.W.C. Wijchen? Wie en wat is sv A.W.C. Wijchen? s.v. A.W.C. Wijchen 280 pupillen (31 teams) 240 junioren (16 teams) 180

Nadere informatie

JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen

JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen JO11 Voorbereiding nieuwe seizoen Beste allen, Het seizoen 2016-2017 loopt op het eind. En het was een mooi jaar. Twee teams in JO11 zijn kampioen geworden. De JO11-1 in de hoofdklasse en de JO11-2 in

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN?

WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT GA JE SAMEN BEREIKEN EN HOE GA JE DAT SAMEN VOOR ELKAAR KRIJGEN? WAT HEBBEN WE 8 JUNI BESPROKEN. WELKOM EN KENNISMAKEN TERUGBLIK OP 18 MEI WAT MAAKT SPORTCLUB ENSCHEDE DE MOEITE WAARDE IDENTITEIT KERNWAARDEN

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015

Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Informatie / ouderavond R.K.S.V. Groesbeekse Boys 22-06-2015 Agenda: Voetbal in Groesbeek Gelderse sportfederatie Vrijwilligersbeleid Aanpassingen K.N.V.B. Gedrag langs de lijn Technisch jeugdplan Voetbal

Nadere informatie

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Als jij voetbal ook geweldig vindt, dan kun je al vanaf 4 jaar bij onze mini-f spelen en dat is gratis. De contributie voor de hele jeugd is door sponsoring zo

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Amsterdam, 15 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 21 januari 2011 4. Voordracht bestuurslid

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 31 okt 2016

Algemene Leden Vergadering 31 okt 2016 Algemene Leden Vergadering 31 okt 2016 Inhoud 1. Opening/jaarverslag door voorzitter Bas Strijbosch... 2 2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 26 okt 2015... 4 3. Verslag kascommissie boekjaar

Nadere informatie

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen.

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Daar heb ik ook mijn scheidsrechterskaartgehaald en

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VV GEMERT

BELEIDSPLAN VV GEMERT Visie BELEIDSPLAN VV GEMERT 2016 2020 Voor alle leden van VV Gemert, actief en passief, staat plezier en tevredenheid in alle geledingen voorop. Voor onze recreatieve teams is dat op een voor hen passend

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Geachte lezer, Zeeland Sport is op zoek naar nieuwe sponsors die samen met de club een mooi, nieuw seizoen tegemoet willen gaan. Uw sponsoring zal niet onopgemerkt

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Wij wensen iedereen alvast veel plezier en mocht u vragen of opmerking hebben dan horen wij het graag.

Wij wensen iedereen alvast veel plezier en mocht u vragen of opmerking hebben dan horen wij het graag. Goedenavond, Via deze weg willen wij u voorstellen aan de hoofdtrainers jeugd voor het seizoen 2017-2018. Na veel gepuzzel en gesprekken zijn wij verheugd dat we veel bekende gezichten terug zien als trainer

Nadere informatie

Daarnaast waren er vele kampioenschappen te vieren bij de niet selectie teams. Prachtig om te zien.

Daarnaast waren er vele kampioenschappen te vieren bij de niet selectie teams. Prachtig om te zien. Welkom op de nieuwjaarsreceptie van FC s-gravenzande. Als we terugkijken op het jaar 2015, dan zien we droevige en blije momenten voorbijgaan. Het overlijden van familieleden, vrienden en bekenden zijn

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

Gerben: voor mijn niet, ik ben al bezig met de selectie als keepertrainer. Dus heb al wat ervaring als zelfstandig trainer.

Gerben: voor mijn niet, ik ben al bezig met de selectie als keepertrainer. Dus heb al wat ervaring als zelfstandig trainer. Interview Rene Schalken en Gerben Kuijsten We zijn alweer aanbeland bij het laatste interview van dit seizoen. Ons 1 e elftal is gepromoveerd naar de 3 e klasse en RWB 2 is na een moeilijk seizoen toch

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar

Meerjarenbeleidsplan VV Dongen op weg naar 100 jaar Meerjarenbeleidsplan 2014-2023 VV Dongen op weg naar 100 jaar Inhoudsopgave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inleiding Beschrijving van de vereniging 2.1 Historie 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Vereniging

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering 14-11-2011 Vanuit het bestuur aanwezig; Paul, Wim, Hans, Niek, Henk, Caroline en Monique Presentielijst leden, zie bijlage. Welkom 1. Paul opent de vergadering maar schorst hem

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oranje Blauw

Nieuwsbrief Oranje Blauw Nieuwsbrief Oranje Blauw nr. 3 19-06-2013 Van de jubileumcommissie CSV Oranje Blauw een bruisende voetbalclub aan de Staddijk. Het is nu ongeveer twee weken geleden dat we ons spetterende jubileumfeest

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

Arbitrageplan Olympia 60

Arbitrageplan Olympia 60 Arbitrageplan Olympia 60 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatiestructuur 4. Taken arbitragecommissie 5. Profielschets verenigingsscheidsrechter 6. Organisatie rond wedstrijden 7. Werving,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdbestuur

Nieuwsbrief Jeugdbestuur Nieuwsbrief Jeugdbestuur 1 e Kaderavond 2013-2014 Beste kaderleden van CSV 28, Donderdag 29 augustus jl. vond de eerste kaderavond van het seizoen 2013-2014 plaats. De respons was goed en we hebben naderhand

Nadere informatie

20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi

20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi 20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi 1 Voorwoord Dit is het tweede jaar dat wij als KCVO het KCVO talenten toernooi organiseren en de opkomst is nog groter dan vorig jaar. We hebben helaas veel teams op

Nadere informatie

Arbitrageplan HSC 28

Arbitrageplan HSC 28 Arbitrageplan HSC 28 Heerle, 20 september 2013 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 Opgesteld: Versie nr. 12 STRATEGISCH BELEIDSPLAN UDI 19 Beter Bed Seizoenen 2009 / 2014 STRATEGISCH PLAN UDI 19 Beter Bed INHOUDSOPGAVE: - INLEIDING - MISSIE - VISIE - DOELSTELLINGEN - TIJDSPAD / ACTIES

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN SPV 81 Gehouden op donderdag 8 december 2011 in de kantine Noordzijdseweg 97a te Polsbroek. Aanwezig Bestuursleden 7 Leden 11 1 Opening Voorzitter Maurice Hoffman opent

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan

VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016. Arbitrageplan VOETBALVERENIGING RKDSV 2015/2016 Arbitrageplan RKDSV 1. Inleiding Het imago van een scheidsrechter is belangrijk en zijn autoriteit wordt zowel door spelers, trainers, bestuurders en toeschouwers regelmatig

Nadere informatie

Beleidsplan Vrijwilligers vv Westerwolde

Beleidsplan Vrijwilligers vv Westerwolde Beleidsplan Vrijwilligers vv Westerwolde Doelstelling: Een vereniging als de vv Westerwolde staat of valt met de inzetbaarheid (kwalitatief en kwantitatief) van vrijwilligers. Vrijwilligers die de elftallen

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum:

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum: Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol Datum: Januari 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HANDBOEK EN S.V. GROL... 8 1.1 HANDBOEK... 8 1.2 SPORTVERENIGING GROL... 8 1.3 BELEID... 8 HOOFDSTUK 2 ORGANOGRAM, STATUTEN,

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Afwezig m.k. : Martin Pot, Wim-Jan Winter, Henk van Wendel, Joop Ouderling, Carlien Winter, Jurrie Ziel, Ruben Straatman en Rolf Dragt.

Afwezig m.k. : Martin Pot, Wim-Jan Winter, Henk van Wendel, Joop Ouderling, Carlien Winter, Jurrie Ziel, Ruben Straatman en Rolf Dragt. Notulen Algemene voorjaarsledenvergadering van Sportvereniging V.E.N.O. gehouden op 22 mei 2013 om 20.00 uur. Aanwezig 28 leden (inclusief Bestuursleden) Afwezig m.k. : Martin Pot, Wim-Jan Winter, Henk

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

Enquête Jeugdbeleid vv SDS

Enquête Jeugdbeleid vv SDS Enquête Jeugdbeleid vv SDS Aug, 2010 Beste SDS ers, Als reeds vermeld in ons verenigingsblad De Treffer doe ik namens de jeugdcommissie van vv SDS onderzoek naar het beleid van onze jeugdafdeling. Het

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Sponsorplan HSV Wasmeer

Sponsorplan HSV Wasmeer Sponsorplan HSV Wasmeer Introductie Historie De Hilversumse Sportvereniging Wasmeer is opgericht op 1 juli 1995, als gevolg van een fusie van de Sport Vereniging E.M.M.(1915) en de Hilversumse Voetbal

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

KS Voetbalnieuws. Voorzitter aan het woord. Agenda. Feestdagen

KS Voetbalnieuws. Voorzitter aan het woord. Agenda. Feestdagen December 2015 Agenda 18-12-2015 Leiders- en trainersvergadering 2-1-2016 Nieuwjaarsreceptie 14-1-2016 Vergadering Veldvoetbalbestuur 20-1-2016 Workshop: assistentscheidsrechter 5-2-2016 Klaverjasdrive

Nadere informatie

Sponsormagazine v.v. De Alblas

Sponsormagazine v.v. De Alblas Sponsormagazine v.v. De Alblas Waarom dit sponsorboek? Sponsoring is een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven. Financiële bijdragen in de vorm van sponsoring zijn voor verenigingen belangrijk om

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Geplande activiteiten 03-05-2014

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 VOLAR nieuws 9 Voor de ouders 1. Inleiding

Nadere informatie

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Introductie vv Kethel-Spaland vv Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit een fusie tussen VVK 68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 900 leden waarvan

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

Voetbal Festival. Nieuws vanuit het Jeugdbestuur: Datum: 15 juli Vanaf heden zal het Jeugdbestuur. Lees gauw verder voor meer nieuws.. Pag.

Voetbal Festival. Nieuws vanuit het Jeugdbestuur: Datum: 15 juli Vanaf heden zal het Jeugdbestuur. Lees gauw verder voor meer nieuws.. Pag. Datum: 15 juli 2016 Nieuws vanuit het Jeugdbestuur: Vanaf heden zal het Jeugdbestuur 4x per jaar een nieuwsbrief versturen aan alle ouders/verzorgers van onze jeugdleden. Graag houden wij u met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014

Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Jaarverslag veldvoetbal seizoen 2013 / 2014 Inleiding: Met dit jaarverslag seizoen 2013/2014 trachten wij een beeld te schetsen van de ontwikkelingen binnen de afdeling veldvoetbal van SV Koedijk, in het

Nadere informatie

Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen.

Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen. Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 4, juli 2012 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen. Veel leesplezier en een

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

vv Noordwijk, onze club

vv Noordwijk, onze club vv, onze club Inleiding Wie zijn we? Wat vinden we belangrijk? Hoe ziet onze ideale vereniging eruit? Dit is onze visie. Hier staan wij voor. Dit is vv, onze club Kernwaarden: Waar staan wij voor? Plezier

Nadere informatie

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014

Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Han Bastiaanstoernooi E- en F- jeugd 24 mei 2014 Hoofdsponsor Voorwoord Teylingen toernooi Welkom op ons Han Bastiaanstoernooi. Al vele jaren is het Han Bastiaanstoernooi voor E- en F- junioren een begrip

Nadere informatie

p Sponsor. Uwbelang. Groei.

p Sponsor. Uwbelang. Groei. SPONSORBROCHURE 2016-2017 Inhoud@vvBavel Mogelijk @vvbavel p10-14 Sponsor @vvbavel p4 Uwbelang @vvbavel p9 Groei @vvbavel p5 Resultaat @vvbavel p8 Maatschappij @vvbavel p6-7 Sponsor@vvBavel Waarom sponsoring?

Nadere informatie

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Zaandam, Geachte relatie, Allereerst willen wij u namens de voetbalvereniging Hellas Sport bedanken voor uw interesse in onze vereniging. Hellas Sport

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

HV HAVAS Sponsorbrochure 2014-2015

HV HAVAS Sponsorbrochure 2014-2015 HV HAVAS Sponsorbrochure 2014-2015 Voorwoord Almere is een unieke stad. Gebouwd in een van de jongste polders van Nederland en in een tijdbestek van nog geen 40 jaar gegroeid van een handvol inwoners in

Nadere informatie

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Agenda Introductie Organisatie jeugd Project Samen Scoren Taken begeleiding Basis teamafspraken Afgelastingen Vergoedingsregeling trainers Accommodatiebeheer Van alles

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Nr Finaleronde seizoen , Op sporthal Oostervant te Rotterdam.

Nr Finaleronde seizoen , Op sporthal Oostervant te Rotterdam. Nr.6 21-04-2008 Finaleronde seizoen 2007-2008, Op 19-04-2008 sporthal Oostervant te Rotterdam. Om 12.00 is de start van de 1 ste wedstrijd in de Oostervant te Rotterdam. Voordat het zover zou zijn had

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting.

Bijgaand treft u de jaarrekening van 2013 en de begroting van 2014 aan. Een aantal onderdelen verdient een toelichting. [CONCEPT] Jaarrekening 2013 en begroting 2014 Aan: Leden van het Netwerk Land & Water Van: Rob Ruijtenberg (penningmeester) Datum: 14 april 2014 Betreft: Toelichting op de jaarrekening 2013 en begroting

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

Organisatiestructuur FC VVC per 1 maart 2015. Versiedatum: 13 maart 2015 Door: Hoofdbestuur FC VVC

Organisatiestructuur FC VVC per 1 maart 2015. Versiedatum: 13 maart 2015 Door: Hoofdbestuur FC VVC structuur FC VVC per 1 maart 2015 Versiedatum: 13 maart 2015 Door: Hoofdbestuur FC VVC FC VVC 2015 structuur FC VVC per 1 juli 2014 Raad van Toezicht Ruud Donker/ Jos van Zeijl Operationeel Bestuur HOOFD-

Nadere informatie

Leden enquête Flevo Boys

Leden enquête Flevo Boys Leden enquête Flevo Boys Op 1 mei 2017 bestaat Flevo Boys 60 jaar! Een respectabele leeftijd waar we natuurlijk trots op mogen zijn. In die 60 jaar is veel bereikt. Er staat een prachtige vereniging met

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7 Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang 7 Inschrijving competitie Anouk Engelen Evie Vaessen Stan vd Homberg Czeslaw Kobylko Frans van Geesink Sanne van Geffen Max Zonnevijlle Casper van Rens Marco Hezel Stef

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie