Nieuwsbrief december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief december 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief december 2013 Dit is de 2 e digitale nieuwsbrief van het jaar. De reacties op de 1 e nieuwsbrief waren positief. Daarnaast ook nog tips. Een punt van kritiek was dat er niets over de jeugd in de nieuwsbrief was vermeld. Helaas waren er geen artikelen aangeleverd en jammer genoeg is dit nu ook weer het geval. Hopelijk wordt dit in januari 2014 goedgemaakt. In december was een bijeenkomst gepland met vrijwilligers die bereid waren om deel te nemen aan de redactieraad, echter door omstandigheden is dit niet doorgegaan. Mocht je interesse hebben meld dit aan de verenigingsmanager. Bestuursinfo - Het afgelopen jaar heeft de gemeente Dordrecht overlegd met de verenigingen en de horeca over de aanpassing van de schenktijden. Aanvankelijk was de gemeente voor het handhaving van het huidig beleid en later op aandringen van de horeca voor een strenger beleid. Dit heeft tot veel discussie geleid. Echter nu is besloten dat met ingang van 1 januari 2014 de huidige schenktijden gehandhaafd blijven, vanaf tot uur. In incidentele gevallen kan ontheffing worden gevraagd. - Herhaaldelijk wordt aan het bestuur gevraagd om de kantine beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten in de privé sfeer van leden. Echter dit is ingevolge de drank-en horecawet niet toegestaan. - Er waren klachten over de schoonmaak in de door Hercules gehuurde ruimtes, alsmede in de kleed-, douche-en toiletruimtes van de sporthal. De oorzaak was dat er geen vrijwilligers meer waren, die zich hiervoor beschikbaar stelden. In samenwerking met Hercules en de Stichting is gezocht naar een oplossing. Met ingang van december is er een contract afgesloten met de DSW. Elke werkdag wordt er schoongemaakt door een vaste kracht. Op de overige dagen of avonden geschiedt dit door de halbeheerders. - Bij de Stichting is geklaagd over de temperatuur van de douches. Het onderhoudsbedrijf is aan het onderzoeken wat het probleem (mogelijk niet goed werkende thermostaten) is. Echter het blijkt gecompliceerd te zijn. -Op verzoek van Hercules wordt door de Stichting onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een videobewakingssysteem in en rond het gebouw. - De nieuwe materiaalkasten t.b.v. Hercules materiaal in de berging van de sporthal zijn in gebruik genomen. Materiaal mag alleen gebruikt worden door Hercules trainers/leden, dus niet door niet leden. De sleutels zijn verkrijgbaar bij de barmedewerkers. - Evenals in 2013 heeft het Roparunteam Hercules/Parthenon verzocht om Ropapop in de beide kantines te mogen organiseren. De opbrengst komt ten goede aan de kankerbestrijding. Beide besturen zijn akkoord gegaan. Als mogelijke datum is 10 mei 2014 gepland. - De sluiting van de accommodatie rond de feestdagen is vastgesteld. Zie hiervoor de website en aanplakbiljetten in de kantine. - Door het bestuur is een advertentie/reclame brochure vastgesteld. Hierin staan de mogelijkheden (en tarieven) vermeld voor bedrijven of andere organisaties die bij Hercules 1

2 willen adverteren of reclame maken. Het bestuur verzoekt de leden om b.v. hun werkgever voor Hercules te interesseren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de verenigingsmanager. - Het sportbedrijf gemeente Dordrecht heeft beide atletiekverenigingen uitgenodigd om in een verkennend gesprek te discussiëren over de mogelijkheden voor het opstellen van een promotieplan atletiek voor de stad Dordrecht. Het doel is om in deze bijeenkomst alle kansen en mogelijkheden welke de beide verenigingen, het sportbeleid van de gemeente Dordrecht en de Atletiek Unie bieden om de atletieksport nog meer onder de aandacht te brengen van de Dordtse inwoners en deze zo mogelijk ook aan de atletieksport te verbinden. De bijeenkomst heeft plaats gevonden op dinsdagavond 17 december De voorzitter, penningmeester en de verenigings manager hebben deze bijeenkomst bijgewoond. De bijeenkomst had een verkennend karakter. In februari 2014 wordt een vervolg bijeenkomst gepland. - Het bestuur heeft besloten de streetdance voor volwassen te beëindigen. Er was aanvankelijk veel belangstelling, echter na een aantal weken bleek dit te gering te zijn. - Het bestuur heeft het besluit genomen om de trainingstijden van Thaiboxing weer terug te brengen naar de tijdstippen ( tot uur) van enige jaren geleden. Doordat Thaiboxing toenmaals door een kleine groep leden beoefend werd, was er geen bezwaar dat er tijdens de trainingstijden van de atletiek in een hoekje van de sporthal werd getraind. Echter het aantal leden van de afdeling Thaiboxing is behoorlijk gegroeid (dat te danken is aan het enthousiasme van Bertus en Ibrahim), zodat er ruimtegebrek is ontstaan. Door het bestuur is gezocht naar alternatieven. De sporthal biedt geen mogelijkheden, extern is gezocht, doch dat zou hoge financiële kosten met zich meebrengen, ongunstige trainingslocaties en tijdstippen en materiaal problemen. Tevens is besloten, met tegenzin, om een ledenstop in te stellen. Nieuwjaarsreceptie 2014 De nieuwjaarsreceptie vindt op 2 januari 2014 in de kantine van Hercules plaats. De plek om elkaar alle goeds voor het jaar 2014 te wensen. De aanvang is om uur. Alcohol? Pas vanaf 18 jaar De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar. Vanaf dat moment zijn ook jongeren onder de 18 jaar die in een openbare ruimte alcohol bij zich hebben strafbaar. Dit geldt op straat, in het winkelcentrum, station, park, horeca, maar ook in de sportkantine. Het maakt dan niet uit of de fles of het blikje open of dicht is. Jongeren kunnen hiervoor een boete krijgen. De hoogte van de boete is vastgesteld op 45,00 voor jongeren tot 16 jaar en 90,00 voor 16-en 17 jarigen. Ben je op 1 januari of 17 jaar? Dan geldt deze maatregel ook voor jou, totdat je 18 jaar bent. Je mag dus geen zwak-alcoholhoudende drank zoals bier, wijn of mixdranken kopen. Sterke drank mocht al niet voor je 18 e. Wat gebeurt er in onze vereniging? Als vereniging wordt deze leeftijdsverhoging ondersteund. Vanaf 1 januari 2014 wordt er in de kantine van Hercules geen alcohol geschonken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen bij twijfel vragen een ID-bewijs te laten zien. De gemeente controleert of Hercules en andere verenigingen zich aan de wet houden. Hercules kan een boete krijgen als er toch alcohol wordt verkocht aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het sportpark Reeweg of in de sporthal Reeweg alcohol bij zich 2

3 hebben een boete krijgen. Het bestuur hoopt dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip tonen voor de barvrijwilligers die dit uit moeten voeren! Persoonlijk Marijke van Dijk, aerobics instructor, ondergaat nu diverse kuren i.v.m. haar ziekte. Ondanks dat het haar soms zwaar valt, ziet zij toch nog kans om af en toe te komen sporten. Klasse Marijke! Liesbeth Slootweg, Willem Pankow en Petra de Wit zijn gestart met de opleiding van atletiek trainer. Calvin Ducreay begint in februari 2014 met de opleiding Prestatie looptrainer 4. Succes! Joop van den Brink (81 jaar en erelid) en Cor Melger (78 en erelid) hadden de afgelopen jaren hun vrijwilligerswerkzaamheden al beetje bij beetje afgebouwd, maar waren nog steeds actief in het klusteam. Dit team doet al sinds de ingebruikname van de sporthal vele klusjes tot aan verbouwingen toe, hetgeen vele duizenden euro s heeft bespaard. Maar nu vinden zij dat het genoeg is geweest. Op 17 december 2013 in de ochtend zijn zij door diverse bestuursleden bedankt voor hun werkzaamheden. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij weg zijn. Regelmatig zullen zij als vrijwilligers actief blijven bij evenementen. Bloemen en bonnen zijn uitgereikt. Tijdens de Drechtstadloop is een lid van Hercules in de functie van verkeersregelaar in conflict geraakt met een aantal personen, waarbij hij klappen heeft gekregen met letsel als gevolg. Gelukkig heeft dit lid er geen nadelige gevolgen aan overgehouden. Bij Chris van der Veer lijkt de kunstheup goed te functioneren. Hij hoopt volgende jaar weer bij de trainingen aanwezig te zijn. Sportproms 2014 Op 6 februari 2014 vindt de Dordtse Sportprom plaats en op 17 januari 2014 die van Zwijndrecht. In deze bijeenkomsten vinden de verkiezingen plaats van de sportman, sportvrouw, sportploeg en coach plaats. Daarnaast worden aanmoedigingsprijzen aan jeugdig talent uitgereikt. Hercules heeft diverse leden voorgedragen. Één voordracht heeft al geleid tot de nominatie voor de sportvrouw 2013 van de gemeente Zwijndrecht. Het is Iris Pruysen. Ongewenst gedrag In samenwerking met de NOC*NSF is er voor de sportverenigingen in Nederland een structuur opgezet om seksuele intimidatie, pesten en discriminatie in de sport te voorkomen en waar nodig is hulp te bieden. Seksuele intimidatie, pesten en discriminatie komen overal voor: op het werk, in de disco, op school... en helaas ook in de sport. Als je er mee te maken krijgt is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of gewoon een luisterend oor. Voor iedereen in de sport heeft NOC* NSF in al die gevallen een aantal vertrouwenspersonen en adviseurs beschikbaar. Wat is seksuele intimidatie? Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Seksuele intimidatie is een breed begrip en wordt verschillend beleefd. Er zijn voorbeelden waarbij de een er geen problemen mee heeft, maar de ander wel. Denk daarbij aan schuine grappen of opmerkingen over iemands lichaam, een klapje op de bil of een arm op de schouder. Dit dient op te houden als degene die het ondergaat duidelijk maakt het niet leuk te vinden. Er zijn ook vormen van seksuele intimidatie die altijd ongewenst zijn. Er bestaat geen twijfel over of ze wel of niet 3

4 mogen. Bijvoorbeeld mensen begluren in de kleedkamer of douche, aanranding en verkrachting. Dit moet niet alleen ophouden maar er moet ook tegen de pleger op worden getreden. Plegers en slachtoffers. Seksuele intimidatie komt voor in alle takken van sport. Het kan vrouwen en mannen overkomen, kinderen en volwassenen. Wel zijn er groepen die meer risico lopen dan anderen, namelijk kinderen en vrouwen. Plegers van seksuele intimidatie kunnen sporters, trainers of andere begeleiders in de sport zijn. Ook hier gaat het zowel om mannen als om vrouwen. Meer mannen dan vrouwen. Signaleren en praten. Iedereen die sport, heeft het recht dit uit te oefenen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van seksuele intimidatie kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Er over praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn met iemand te spreken die hiervoor speciaal binnen de vereniging beschikbaar is. Voor zowel Hercules als Parthenon is Carine Banga de vertrouwenscontactpersoon (VCP) (tel ). Daarnaast is Ben Corino VCP bij Hercules. Zij zijn NOC*NSF gecertificeerde VCP en volgden hiervoor bij de NOC*NSF de opleiding VCP. Iedereen die lid is van Hercules of Parthenon kan een beroep op hen doen. Wat is hun functie? De VCP is de contactfunctionaris binnen de vereniging betreffende seksuele intimidatie maar ook voor pesterijen en discriminatie. In het beleid van de NOC*NSF doen zij de eerste opvang. Bij een melding kunnen zij doorverwijzen, maar zij houden zich ook bezig met preventieactiviteiten en beleidsadvisering. Wat is zijn zij niet? Zij zijn geen bestuurslid. Zij doen zelf geen onderzoek. Wat doen zij wel? Werken in vertrouwelijkheid en anonimiteit. Hoewel dit juridisch ook zijn begrenzing kent. De VCP kent geen verschoningsrecht. Er bestaat namelijk een wettelijke meldingsplicht voor het op de hoogte zijn van strafbare feiten. Wat mag je van de VCP verwachten wanneer je met een melding bij haar of hem komt? Een luisterend oor; Samen bekijken of er vervolgstappen moeten worden genomen; Informeert jou, klager, of de beschuldigde over de procedures op basis van het klachtenreglement; Kan je eventueel doorverwijzen naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, interne klachtencommissie, advocaat, politie of andere instanties. De doorverwijzing geldt ook voor de beschuldigde bond of vereniging; De VCP zal ondersteuning verlenen bij de doorverwijzingstappen. Halve van Hercules zaterdag 8 maart 2014 Voorinschrijving geopend Op zaterdag 8 maart 2014 gaat de 38e Halve van Hercules van start nabij de atletiekbaan met de halve marathon als wedstrijd- en prestatieloop. Daarnaast zijn er prestatielopen over 5 en 10 km en is er een aantal jeugdlopen. De voorinschrijving is inmiddels geopend. Voor het tweede jaar maakt de Halve van Hercules onderdeel uit van het Univé Grote Rivieren Loopcircuit. Hiertoe behoren acht lopen uit de regio 4

5 Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De eerste wedstrijd van het loopcircuit is de Dirk IV-loop op 26 januari 2014 in Hoornaar. Wie wil, kan zich voor alle lopen in één keer inschrijven. Dat biedt een aantal voordelen. Men kan echter ook per loop kiezen voor deelname. Inzet vrijwilligers Naast het enthousiasmeren van lopers om deel te nemen, zal de organisatie weer blij zijn met de inzet van vrijwilligers, voor onder meer inschrijftafel, opbouw, tijdregistratie en verkeersregelaars. Aanmelden hiervoor is nu al mogelijk. Kijk voor meer informatie op Het wel en wee van groep B dinsdag-en donderdagavond Dit is de laatste bijdrage over het wel en wee van onze loopgroep in Voor velen lijkt een wat rustiger tijd voor het aangebroken te zijn. Een aantal trainingen vallen uit door de feestdagen, voor de een is dat een welkome rust, maar voor een ander betekent het dat hier en daar wat geschoven moet worden om toch te kunnen lopen. Bedenk wel: rust is erg belangrijk voor ons lopers. Ziekenboeg Het aantal lopers in onze ziekenboeg is dit jaar beperkt gebleven. Op dit moment missen we eigenlijk alleen Chris en Rolf. Chris is herstellende van een operatie aan zijn heup en zoals het zich het laat aanzien gaat dat de goede kant op. Afgelopen week was hij zelfs weer even aanwezig in de kantine om de marathon plannen voor Rotterdam 2014 met een aantal lopers door te nemen. Dus dat gaat duidelijk de goede kant op. Ook Rolf is hard bezig aan een comeback en heeft na zijn Dam tot Dam ervaring weer de nodige loopjes afgerond. In het begin in een zeer rustig tempo, maar Rolf kennende zal zodra het kon/kan weer richting zijn oude tempo gaan: aanzienlijk sneller. Marathon Amsterdam Hier deden 2 lopers uit onze groep mee: Toos en Mieke. Beiden hadden hard getraind op een schema van Chris. Toos richtte zich op een tijd van net onder de 4 uur. Mieke kende nog even wat terugval door een lichte blessure die kundig door een manueel therapeut werd verholpen. Desalniettemin was zij, net als Toos in staat om de marathon in zijn geheel uit te lopen: Toos: 3 uur 56 min 7 sec Mieke: 4 uur 20 min 40 sec Drechtstadloop Dit werd de eerste keer dat deze loop in de vernieuwde uitvoering werd gelopen, geheel op het eiland van Dordrecht. Wat ik van een aantal deelnemers begreep was men zeer tevreden over het parcours. Daniëlle: 1:47:28 John: 1:39:47 Frans: 1:50:32 Sibrand: 1:42:52 Hugo: 1:42:22 Teus: 1:50:26 Wim: 1:47:13 Daarnaast als oud groep B leden: Jerry in 1:33:44 en Maarten in 53:26 (10km). New York marathon Ook op internationaal liet onze groep van zich spreken. Margo had haar zinnen op de marathon in New York en heeft daar lange tijd naar toe gewerkt. Zij liep in deze fantastische ambiance een prima tijd van 5 uur en 19 sec. Met recht een prestatie van niveau. Univé trainingslopen Hercules (10 november) Nadat de loop van oktober door de weersomstandigheden niet is doorgegaan was dit de eerste uit de bekende serie trainingslopen van Hercules met als sponsor Univé. Mieke: 00: 51:02 (10km) Daniëlle: 1:17:54 Sibrand: 1:15:22 Hugo: 1:10:05 Wim: 1:15:23 Oud groepsleden: Maarten 25:12 (5km) 5

6 Poort 6 loop Onze oude groepsleden Maarten en Jerry liepen dit jaar ook mee in de Poort 6 Loop een onderdeel van het Grote Rivieren Loopcircuit. Maarten: 00:53:05 Jerry: 00:40:26 Dat zijn toch mooie tijden van deze twee oudgedienden. 7-Heuvelenloop Wie kent deze loop niet. Het is één van de grootste loopevenementen van Nederland en dus ook populair bij ons. De volgende atleten zetten weer deze tijden neer: Teus: 1:12:17 Jan: 1 :19:55 Toos: 1:17:01 Arthur: 1:19:10 Jerry liep een tijd van 1:02:21 en haalde net niet de 1 uur. Naar eigen zeggen was hij iets te snel van start gegaan en de kenners weten dat de eerste 5 km voor een belangrijk deel een vals plat is. Als je daar niet oppast moet je later vaak de tol betalen. Dus Jerry, volgende keer wel in 1 uur of er onder natuurlijk. Univé trainingslopen Hercules (8 december) Op de valreep nog de uitslagen van de 2e trainingsloop in deze serie: Gert (10km): 00:49:57 on the way back! Mieke (10km): 00:50:04 Hugo (15km): 1:12:06 Arthur (15km): 1:23:54 ook on the way back! Sibrand (15km): 1:24:59 Wim (15km): 1:25:00 Jerry (15km) 1:19:23 Maarten (15 km) 1:25:23. Vooruitblik marathon Rotterdam 2014 Het gaat er op lijken dat een flink aantal lopers uit de B-groep in 2014 gaan deelnemen aan de marathon van Rotterdam. Inmiddels is er al een bijeenkomst geweest waarin Chris het een en ander heeft doorgenomen. Atleten die al eerder op een schema van Chris trainden voor een marathon weten dat het stevig aanpakken wordt om de gestelde doelen (tijden) te halen. Het motto wordt dan ook: - houd je aan het schema - ga geen uitgevallen loopdagen inhalen - houd de opgegeven tempo indicaties aan (vooral bij de lange duurlopen) - oefen met het eten en drinken tijdens het lopen - let op je gewone eten en drinken - pak je rust (is misschien wel het belangrijkst). Allemaal: succes met de voorbereidingen. Tot slot Namens de B-groep wens ik jullie allemaal een prettige kerst, een goede jaarwisseling en ook een blessure vrij 2014 toe. Kijk uit met eten en drinken want de praktijk leert dat de kilo s snel toenemen in deze tijd en dat moeten we er anders weer aflopen. Tot volgend in het nieuwe jaar, een loper uit de B-groep. 6

7 Thaiboxing Zaterdag 11 januari 2014 organiseren Diamond Gym en Hercules de clubkampioenschappen. Iedereen van de afdeling Thaiboxing kan hier aan meedoen! De bedoeling van de clubkampioenschappen is dat ervaring wordt opgedaan in het vechten tijdens een wedstrijd. Er wordt gevochten met volledige protectie dus scheenbeschermers en bokskap. Bij de clubkampioenschappen mag niet met volle kracht gestoten en/of getrapt worden. Het is meer dan alleen sparren met een clubgenoot van Diamond Gym of Hercules, er moeten veel combinaties gemaakt worden en hiermee dus punten scoren om als winnaar uitgeroepen te worden. De wedstrijden zullen dit keer in poolvorm worden gehouden, waarbij er uiteindelijk per gewichtsklasse en leeftijdsklasse een 1e, 2e en een 3e prijs wordt uitgereikt. Deelnamekosten voor de vechters is 5,-- en opgegeven kan worden bij Kru Khabat of Kru Bertus uiterlijk woensdag 8 januari Bij de clubkampioenschappen wordt met eigen beschermingsmaterialen gevochten. Een week na de clubkampioenschappen kan deelgenomen worden aan een officieel Muay Thai Gala bij Diamond Gym in Zwijndrecht. Een goed begin van het jaar door een leuk en sportief evenement neer te zetten. De wedstrijdvechters van Hercules mogen daarbij niet ontbreken. Er zijn op die dag max. 25 partijen. Per sportschool kunnen dus een select aantal vechters deelnemen dus geef je nu al op bij Kru Bertus (dit kan op dinsdag of vrijdagavond maar bellen, sms-en, app'en mag ook). De matchmaking bestaat in ieder geval uit 3 B partijen en 1 A partij die allen worden gevochten op FULL Muay Thai-rules dus bij deze wedstrijden zijn elleboogtechnieken en knieën naar het hoofd toegestaan. De matchmaking wordt verder aangevuld met vechters uit de Jeugd tot en met de C-klasse. De organisatie probeert tevens een aantal boks en MMA-partijen op het programma te krijgen. Worsteljeugd De worstelaars van Hercules zijn goed voor de dag gekomen op zondag 15 december bij het Jaarlijkse Bradley Stolk jeugdtoernooi in Utrecht. Met 1 eerste, 5 tweede en 4 derde plaatsen kwamen de worstelaars uit Utrecht terug. In het ploegenklassement eindigde Hercules op de 3e plaats van de 8 deelnemende teams. 7

8 Voorste rij: vlnr Emma Roijers, Jeffrey van Helden, Jennifer Bode, Kyre Poiesz, Vera Poiesz, Jesper van Helden en Alihan Joesoepov. Achterste rij: Jimmy Hersman, Bilal Ganfoudi, Milan Poiesz en Bram Franken Amien Boufaida ontbreekt helaas op de foto. Kopij nieuwsbrief In de nieuwsbrief van oktober 2013 is opgeroepen om kopij of artikelen te sturen naar het adres: echter bij het openen van de mail box bleek er niets in te zitten, teleurstellend. Misschien is het nog de onbekendheid of is hier nog niet aan toegekomen. Mocht je de nieuwsbrief maandelijks via de willen ontvangen geef je adres door aan: Vacatures Hercules is een grote vereniging en heeft een groot aantal vrijwilligers. Maar er zijn nog diverse functies niet vervuld zie hiervoor: Om deze allemaal op te noemen gaat te ver, maar er is zeer grote behoefte aan hulp bij de Wedstrijd Organisatie Commissie baan, jeugdcommissie atletiek en kantinemedewerkers. Informatie en aanmelden bij de verenigingsmanager. Verplicht vrijwilligerswerk (een contradictio in terminis) Door André Hoogink Senior Accountmanager Iedereen kent ze wel: de supervrijwilliger waarvan er in elke vereniging (gelukkig!) een aantal rondloopt. Ze worden ook wel "echte clubmensen" genoemd. Zo'n bestuurder die ook nog even bardiensten draait als er onverhoopt iemand is uitgevallen. Zo'n trainer die naast het geven van trainingen ook nog druk is met de organisatie van diverse evenementen. Zo'n ouder die altijd het vervoer voor rekening neemt van alle kinderen en bij de betreffende wedstrijd ook best even wil jureren. Zo'n Vutter uit de schoonmaakploeg die ook werk wil verrichten ten dienste van de jubileumcommissie. Uit de diverse onderzoeken blijkt dat in Nederland 5,4 miljoen vrijwilligersfuncties worden ingevuld. Functies binnen de sport worden het vaakst ingevuld (1,4 miljoen) en dat zijn er aanzienlijk meer dan functies op gebieden als onderwijs, religie en cultuur. Het aantal vrijwilligers dat beschikbaar is voor werkzaamheden binnen sportverenigingen is al jaren redelijk stabiel. Toch ervaren veel verenigingen in toenemende mate een druk op het vrijwilligersbestand. Hoe dat komt? Wellicht speelt de toegenomen wet-/regelgeving vanuit de overheid, met alle verplichtingen van dien, hierbij een rol. Zeker van invloed is in ieder geval het feit dat "de vrijwilliger" zelf aan verandering onderhevig is. In vroeger tijden, nog niet eens zo heel lang geleden, beschikte iedere vereniging over vrijwilligers zoals ze door mij werden 8

9 neergezet in de eerste alinea: bevlogen door clubtrouw en continu beschikbaar. Het aantal vrijwilligers is dan wel gelijk gebleven, het aantal echte clubmensen daalt. Wél populair zijn afgebakende klussen gedurende, vaak met een korte looptijd. De problemen liggen vaak op die plekken binnen de verenigingen waar werkzaamheden een continu karakter hebben. Als, naast het continue karakter, ook nog de aard van de werkzaamheden wordt beoordeeld als weinig aantrekkelijk (weinig sexy) dan is er sprake van een moeilijk in te vullen functie. Als voorbeeld kunnen worden genoemd het structureel en met grote regelmaat verrichten van schoonmaakwerkzaamheden, het voeren van de ledenadministratie en de financiële administratie. Allemaal taken zonder grootse uitstraling waarmee veel tijd gemoeid is. Bij enkele verenigingen staan de leden bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor de keuze of, uiteraard tegen een bepaalde verhoging van de contributie, bepaalde verenigingsaangelegenheden aan derden zullen worden uitbesteed. De wekelijkse grote schoonmaak wordt dan gedaan door een lokale reinigingsfirma en de ledenadministratie c.q. de financiële administratie wordt verzorgd door een lokaal administratiekantoor. Andere verenigingen, waarbij het bestuur niet aan een contributieverhoging wil en/of durft, spelen met het idee om het vrijwilligerstekort op te vangen door de eigen leden te verplichten om vrijwilligerswerk te doen. Tijdens de ALV kunnen de leden dan stemmen over het idee dat ieder lid van de vereniging verplicht wordt om jaarlijks een aantal dagdelen vrijwilligerswerk te verrichten ten behoeve van de vereniging. Leden kunnen deze verplichting middels een toeslag op de contributie afkopen. Als u wel eens bij een gemiddelde ALV bent geweest, kunt u zich voorstellen wat er gebeurt. Er is een handjevol aanwezigen. Toevallig of niet zijn dit overwegend echte clubmensen die hun steentje toch al bijdragen aan het wel en wee van de vereniging. Het voorstel tot verplicht vrijwilligerswerk wordt aangenomen. In feite is hier sprake van een verkapte contributieverhoging, die slechts diegenen treft die zich niet (willen) inzetten voor de vereniging. De Dikke van Dale geeft als synoniem van "vrijwillig" het volgende: uit eigen beweging / niet gedwongen. Als je het zo bekijkt dan kan mijn titel de prullenbak in. Verplicht vrijwilligerswerk is een contradictio in terminis. De beide woorden laten zich gewoonweg niet met elkaar verenigen. Ik zal u tenslotte mijn gedachten rondom dit onderwerp kenbaar maken. De maatschappij verandert, de vrijwilliger verandert, verenigingen veranderen en dat maakt dat verenigingsbestuurders soms voor lastige keuzes komen te staan. Ik heb niets tegen een algemene verhoging van de contributie om daarmee taken uit te besteden aan externen, mits dit zodanig wordt besloten in de ALV. Ik heb niets tegen het invoeren van verplicht verenigingswerk, mits dat in de ALV wordt besloten. Typerend voor deze stappen is dat ze vaak worden genomen op het moment dat er (personele) problemen opdoen binnen een organisatie. Mijn suggestie is dat veel verenigingen méér kunnen doen aan de voorkant, dus in het vóórkomen van deze situatie. Het begint met het koesteren en waarderen van vrijwilligers, met name van echte clubmensen. Dat is de basis. Het structureel werven van nieuwe mensen is een ander aandachtspunt. Het bieden van uitdagingen (zeggenschap, budgetten, doelen, beloningen) wil ook meehelpen. Kortom: een goed verenigingsbestuurder besteedt continu volle aandacht aan het huidige vrijwilligersbestand! Laat je leden genieten van vrijwillig verenigingswerk en voorkom verplicht vrijwilligerswerk! Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers, medewerkers en hun familieleden prettige kerstdagen en een gezond en sportief 2014 toe. Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie van 2 januari 2014! 9

Seksuele intimidatie Versterkt beleid Meldpunt en vertrouwenspersonen Registratiesysteem, gedragsregels en tuchtrechtspraak Beleid voor verenigingen

Seksuele intimidatie Versterkt beleid Meldpunt en vertrouwenspersonen Registratiesysteem, gedragsregels en tuchtrechtspraak Beleid voor verenigingen Seksuele intimidatie Versterkt beleid NOC*NSF heeft in samenwerking met de bonden een structuur opgezet om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen en waar nodig hulp te kunnen bieden. Sinds 1996

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Voor Koninklijke UD is dit Lars Stempher. Wat houdt deze vertrouwenspersoon

Nadere informatie

De Veilige Sportomgeving. Sexuele Intimidatie in de sport

De Veilige Sportomgeving. Sexuele Intimidatie in de sport De Veilige Sportomgeving Sexuele Intimidatie in de sport Conny van Bentum vertrouwenspersoon / adviseur sexuele intimidatie NOC*NSF Alphen a/d Rijn juni 2009 Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel

Nadere informatie

Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. VSK Seminar NBB, 7 september 2013

Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. VSK Seminar NBB, 7 september 2013 Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen VSK Seminar NBB, 7 september 2013 ? Petra Vervoort Vertrouwenscontactpersoon NBB Eigenaar van De Vertrouwenspersoon, gespecialiseerd in advies, begeleiding,

Nadere informatie

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN.

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. PREVENTIE BELEID SEKSUELE INTIMIDATIE: DOEL: Het beleid is bedoeld om te zorgen voor een veilig klimaat binnen BC WIK, door Seksuele Intimidatie bespreekbaar te maken,

Nadere informatie

Almelose Atletiek vereniging Sisu

Almelose Atletiek vereniging Sisu AAV SISU een korte introductie: Graag stellen we u voor aan A.A.V. SISU. Maar waarschijnlijk is dit niet eens nodig want SISU is één van de bekendste atletiek verenigingen van Almelo en omstreken. A.A.V.

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid RSC ALLIANCE

Vrijwilligersbeleid RSC ALLIANCE RSC ALLIANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Hoe betrokken bent u?...4 3. Aanmeldprocedure...5 4. Aan de slag!...6 5. Gedragsregels vrijwilligers...7 6. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)...8 Pagina 2 1.

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2014

Nieuwsbrief juni 2014 Nieuwsbrief juni 2014 In deze nieuwsbrief wordt o.a. aandacht besteed aan informatie vanuit het bestuur Hercules, openingstijden zomervakantie, eindloop beginnersgroep met barbecue, diploma trainer, behaalde

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN

JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Atletiek Vereniging Hylas Correspondentie-adres : De Landman 138 1827 JC Alkmaar Accommodatie : Sportpark Viaanse Molen Havinghastraat 4 JAARPLAN 2013 CLUSTER RECREANTEN Maart 2013 1 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pestprotocol. Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010

Welkom bij De Keien. Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Welkom bij De Keien Informatiebijeenkomst voor ouders van de jeugdleden 4 juni 2010 Het doel van deze avond Welkom Het hoofddoeldoel van deze avond is om de ouders van onze jeugdleden op de hoogte te brengen

Nadere informatie

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag

Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Protocol Grensoverschrijdend Gedrag Intentie ATTC EVO-Repro is tijdens verenigingsactiviteiten verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, kaderleden en vrijwilligers. Zij dient in dit kader haar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag Informatie voor vrijwilligers Versie juli 2015 VEILIG SPORTKLIMAAT Iedere week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel plezier aan sport.

Nadere informatie

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Iedereen die Muziekvereniging Soli bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Geplande activiteiten 03-05-2014

Nadere informatie

Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving

Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving Klachtenprocedure & Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving Je bent over iets binnen Arena Atletiek ontevreden? Arena Atletiek staat open voor al je ideeën, suggesties en klachten. Wij stimuleren dat je

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt.

gerekend en op een bord in het clubhuis worden kenbaar gemaakt. Bestuursreglement Drank- en horeca wetgeving. Dit bestuursreglement is opgesteld om onder andere te voldoen aan de nationale wetgeving en de gemeentelijke verordening voor het verkrijgen van de vergunning

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 I Handen schudden voor de wedstrijd, heldere communicatie met ouders en

Nadere informatie

Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel?

Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel? Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel? Wat is seksuele intimidatie? Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms

Nadere informatie

Dit reglement bestaat uit: - De definities en gedragsregels - Het aannamebeleid vrijwilligers - De vertrouwenspersoon en te volgen procedure

Dit reglement bestaat uit: - De definities en gedragsregels - Het aannamebeleid vrijwilligers - De vertrouwenspersoon en te volgen procedure Reglement Seksuele intimidatie Groen Geel Dit reglement bestaat uit: De definities en gedragsregels Het aannamebeleid vrijwilligers De vertrouwenspersoon en te volgen procedure I. Definities en gedragsregels

Nadere informatie

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport 15 juli 2017 Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit gemiddeld 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Seksuele intimidatie in de sport

Seksuele intimidatie in de sport Informatie voor ouders Seksuele intimidatie in de sport Wat is het? Hoe herkent u het? Wat kunt u doen? Ze ging met plezier naar de trainingen en kwam altijd enthousiast thuis. Ineens wilde ze niet meer.

Nadere informatie

Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015

Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015 Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015 SMHC Sneek wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Mede naar aanleiding van een aantal

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS BIJ HONKBAL EN SOFTBAL

GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS BIJ HONKBAL EN SOFTBAL GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS BIJ HONKBAL EN SOFTBAL GEDRAGSCODE VOOR BEGELEIDERS BIJ HONBAL EN SOFTBAL De gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan begeleiders zich in hun dagelijkse werk dienen

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

1e AV Triathlon Vlasakkerloop

1e AV Triathlon Vlasakkerloop ZONDAG 30 NOVEMBER AMERSFOORT 1e AV Triathlon Vlasakkerloop UITGAVE I, 13 MEI 2014 Voorwoord AV Triathlon is in 1984 opgericht en is een enthousiaste atletiek-, triatlon-, en wandelvereniging met ongeveer

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

SPORT VOOR IEDEREEN. Voor een vereniging waar iedereen met plezier sport

SPORT VOOR IEDEREEN. Voor een vereniging waar iedereen met plezier sport SPORT VOOR IEDEREEN Voor een vereniging waar iedereen met plezier sport In onze vereniging moet iedereen zich thuis voelen MAAR VOELT IEDEREEN ZICH WEL ECHT THUIS? Wordt er gescholden, bijvoorbeeld met

Nadere informatie

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl.

Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Huis voor de Sport Groningen Saskia Duursma en Ineke Raukema Oktober 2010 Verslag Enquête Alcoholbeleid onder Sportverenigingen en Sportaanbieders in de gemeenten Appingedam en Delfzijl. Inleiding Huis

Nadere informatie

PROGRAMMA OPEN DAG ZATERDAG 28 MEI 2016. 10.00 16.00 uur

PROGRAMMA OPEN DAG ZATERDAG 28 MEI 2016. 10.00 16.00 uur PROGRAMMA OPEN DAG ZATERDAG 28 MEI 2016 10.00 16.00 uur Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kan jong en oud kennis maken met onze sport. Sla je slag in onze slagkooi en gooi een strike op het pitcherscherm.

Nadere informatie

Alcohol in de Sportkantine

Alcohol in de Sportkantine Dit bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 12 januari 2015. Zevenhuizen, Voorzitter: R.J. Holman Handtekening: Secretaris: H. Meijer Handtekening: Preambule In overweging nemende

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus!

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Nieuwsbrief najaar 2013 Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Exclusief voor Loopgroep Zeeland leden kunnen wij op zaterdag 14 september met de bus van Zoutelande naar Neeltje Jans. Dat betekent dat je

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

D.O.S. Pasteurzaal Pasteurweg 94

D.O.S. Pasteurzaal Pasteurweg 94 D.O.S. Pasteurzaal Pasteurweg 94 Schoonhoven. Tel. 0182-384408 DOS nieuwsflitsen is een uitgave van DOSgymnastiekvereniging in Schoonhoven. Verschijnt 4x per jaar OPGERICHT OP 20 AUGUSTUS 1920 - GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Volleybal - Vereniging TAURUS

Volleybal - Vereniging TAURUS Volleybal - Vereniging TAURUS Auteur: Tonneke de Rooij en Ton van der Spek (vertrouwenscontactpersoon Taurus) Titel: Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gedragsregels van NOC*NSF 3. Gedrag binnen

Nadere informatie

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE

Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Reglement sociale hygiëne RSC ALLIANCE Inhoudsopgave Inleiding...3 Paragraaf 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsbepalingen...4 Artikel 2 Wettelijke bepalingen...4 Artikel 3 Vaststellen en wijzigen...4

Nadere informatie

PROTOCOL VOORKOMEN VAN MISSTANDEN BINNEN DE VERENIGING

PROTOCOL VOORKOMEN VAN MISSTANDEN BINNEN DE VERENIGING Korfbalvereniging Dubbel Zes PROTOCOL VOORKOMEN VAN MISSTANDEN BINNEN DE VERENIGING OMGANGSREGELS DUBBEL ZES GEDRAGSREGELS BEGELEIDERS IN DE SPORT VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP) KLACHTENPROCEDURE AANSTELLEN

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik

Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Veiligheid van kinderen preventie seksueel misbruik Even voorstellen Marijke Lammers, MOVISIE Adviseur, trainer en auteur bejegeningsvraagstukken en preventie & aanpak seksueel en huiselijk geweld. Veel

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport

VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport VCP is dat nou nodig? Nationale Handbaldag 2015 Vertrouwenspunt Sport Ankers voor de presentatie Incident of gepland (wat kun je zoal tegenkomen?) Macht/onmacht VCP Wat is dat? Werkgebied (wie doet wat..of

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl Deskundigheidsbevordering Aanbod 2011 www.vrijwilligerswinkel.nl AED/REANIMATIE Bij een plotseling optreden van hartfalen, weet u wat u wel en wat u niet moet doen? Kent u die kastjes die overal verschijnen

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

Colofon: Inge Bramsen, Kees Willemse, Chris Kuiper & Mieke Cardol, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, 2015.

Colofon: Inge Bramsen, Kees Willemse, Chris Kuiper & Mieke Cardol, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, 2015. Colofon: Mijn Pad is gemaakt door Inge Bramsen, Kees Willemse, Chris Kuiper & Mieke Cardol (2015), Lectoraat Disability Studies; Diversiteit in Participatie, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool

Nadere informatie

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk

Voorbeeld meldprotocol. Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld meldprotocol Preventie Seksueel Misbruik Vrijwillig Jeugdwerk Voorbeeld Meldprotocol Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel

Nadere informatie

ONZE VERENIGING. De vereniging biedt al haar leden de mogelijkheid om onder deskundige (bege-)leiding de atletiek, trim- en wandelsport te beoefenen.

ONZE VERENIGING. De vereniging biedt al haar leden de mogelijkheid om onder deskundige (bege-)leiding de atletiek, trim- en wandelsport te beoefenen. SPONSORBROCHURE ONZE VERENIGING Atletiekvereniging Rijssen is dé baan- en wegatletiekvereniging van Rijssen. Onze vereniging is opgericht in 1985. Wij zijn dus een relatief nog jonge vereniging. De AV

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen November 2007 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld:

Nadere informatie

Alle personen die in de zaal aanwezig zijn, zijn hier, omdat ze gemotiveerd zijn om samen tot beter turnen te komen.

Alle personen die in de zaal aanwezig zijn, zijn hier, omdat ze gemotiveerd zijn om samen tot beter turnen te komen. 1. Algemeen Alle partijen die betrokken zijn bij communicatie zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen hiervan. Indien de communicatie niet goed verloopt, is dit aan deze personen om hierover in gesprek

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Versie 15 augustus 2010 Waar is dit protocol voor? In dit protocol wordt gedefinieerd wat ongewenst gedrag is, hoe een klager daar

Nadere informatie

Handboek vertrouwenscontactpersonen IJsclub Tilburg. Preventiebeleid seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

Handboek vertrouwenscontactpersonen IJsclub Tilburg. Preventiebeleid seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag. Handboek vertrouwenscontactpersonen IJsclub Tilburg Preventiebeleid seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag..is bereikbaar op maandagavond tussen 18.00-19.00 uur Tel: 06-19278299 Marije Hop

Nadere informatie

LUC RAAK Nieuwsbrief, september 2016

LUC RAAK Nieuwsbrief, september 2016 LUC RAAK Nieuwsbrief, september 2016 Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit seizoen. De eerste zonnige competitieweken zitten er op en er zullen er nog veel volgen! Trainingspakken Afgelopen week zijn de

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Overkoepelend overleg trainers en kader Zwem- en poloclub ZIGNEA Emmeloord

Overkoepelend overleg trainers en kader Zwem- en poloclub ZIGNEA Emmeloord Overkoepelend overleg trainers en kader Overkoepelend overleg trainers en kader Zwem- en poloclub ZIGNEA Emmeloord Vanavond gaan we het hebben over Afspraken zwembad Een calamiteit wat nu! Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom.

1. Opening De voorzitter opent om 20.05 uur de algemene ledenvergadering en heet iedereen welkom. 1 Verslag algemene Ledenvergadering sv Sportlust 19 maart 2009 Concept verslag De Algemene Ledenvergadering van de Sportvereniging Sportlust heeft plaats gevonden in het clubgebouw van Hockeyvereniging

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend

Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend Bijlage 2: Klachten regelement Klachten regelement Autstekend 1 Inhoud 1. Doelstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3. Beschrijving procedure... 3 3.1 Interne klachten... 4 3.2.Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Regeling ongewenst gedrag

Regeling ongewenst gedrag Uitgangspunten Van iedere bezoeker van de accommodaties van Turnlust Budel, lid, vrijwilliger en gast, wordt verwacht dat hij/zij zich gedraagt volgens de huisregels en de algemeen aanvaarde fatsoensnormen.

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL

Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Bestuursreglement alcohol in de sportkantine van rksv VOLKEL Vastgesteld in de ledenvergadering van 17 december 2001 Enigszins aangepast en geaccordeerd tijdens de bestuursvergadering van 4 maart 2013

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA

JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA JAARVERSLAG 2013 GYMNASTIEK VERENIGING SPORTUNA 17 April 2014 Inhoudsopgave Inleiding Secretariaat o Lesaanbod o Wedstrijden & Evenementen o Huisvesting o Vooruitblik 2014 Technische Commissie o Kaderleden

Nadere informatie

231233_noc_sexint_broch_Tr_Co 20-06-2003 08:40 Pagina 1. Preventie van seksuele intimidatie in de sport

231233_noc_sexint_broch_Tr_Co 20-06-2003 08:40 Pagina 1. Preventie van seksuele intimidatie in de sport 231233_noc_sexint_broch_Tr_Co 20-06-2003 08:40 Pagina 1 Preventie van seksuele intimidatie in de sport 1 231233_noc_sexint_broch_Tr_Co 20-06-2003 08:40 Pagina 2 Gedragsregels ter preventie van seksuele

Nadere informatie

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club :

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp staat bekend in de omgeving als een echte amateur vereniging waarbij de gezelligheid en korfbal plezier op en rond het veld centraal staat. Maar ook bij De

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld Online bestaan veel tools om makkelijk en snel enquêtes te kunnen versturen. Hierbij worden ook automatisch de resultaten helder

Nadere informatie

Alcoholbestuursreglement

Alcoholbestuursreglement Omnivereniging Avanti Secretariaat Steekterweg 156 2407 BK Alphen aan den Rijn e-mail: marijke.ast@planet.nl Tel: 06-10018937 Alcoholbestuursreglement Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie