Nieuwsbrief december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief december 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief december 2013 Dit is de 2 e digitale nieuwsbrief van het jaar. De reacties op de 1 e nieuwsbrief waren positief. Daarnaast ook nog tips. Een punt van kritiek was dat er niets over de jeugd in de nieuwsbrief was vermeld. Helaas waren er geen artikelen aangeleverd en jammer genoeg is dit nu ook weer het geval. Hopelijk wordt dit in januari 2014 goedgemaakt. In december was een bijeenkomst gepland met vrijwilligers die bereid waren om deel te nemen aan de redactieraad, echter door omstandigheden is dit niet doorgegaan. Mocht je interesse hebben meld dit aan de verenigingsmanager. Bestuursinfo - Het afgelopen jaar heeft de gemeente Dordrecht overlegd met de verenigingen en de horeca over de aanpassing van de schenktijden. Aanvankelijk was de gemeente voor het handhaving van het huidig beleid en later op aandringen van de horeca voor een strenger beleid. Dit heeft tot veel discussie geleid. Echter nu is besloten dat met ingang van 1 januari 2014 de huidige schenktijden gehandhaafd blijven, vanaf tot uur. In incidentele gevallen kan ontheffing worden gevraagd. - Herhaaldelijk wordt aan het bestuur gevraagd om de kantine beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten in de privé sfeer van leden. Echter dit is ingevolge de drank-en horecawet niet toegestaan. - Er waren klachten over de schoonmaak in de door Hercules gehuurde ruimtes, alsmede in de kleed-, douche-en toiletruimtes van de sporthal. De oorzaak was dat er geen vrijwilligers meer waren, die zich hiervoor beschikbaar stelden. In samenwerking met Hercules en de Stichting is gezocht naar een oplossing. Met ingang van december is er een contract afgesloten met de DSW. Elke werkdag wordt er schoongemaakt door een vaste kracht. Op de overige dagen of avonden geschiedt dit door de halbeheerders. - Bij de Stichting is geklaagd over de temperatuur van de douches. Het onderhoudsbedrijf is aan het onderzoeken wat het probleem (mogelijk niet goed werkende thermostaten) is. Echter het blijkt gecompliceerd te zijn. -Op verzoek van Hercules wordt door de Stichting onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een videobewakingssysteem in en rond het gebouw. - De nieuwe materiaalkasten t.b.v. Hercules materiaal in de berging van de sporthal zijn in gebruik genomen. Materiaal mag alleen gebruikt worden door Hercules trainers/leden, dus niet door niet leden. De sleutels zijn verkrijgbaar bij de barmedewerkers. - Evenals in 2013 heeft het Roparunteam Hercules/Parthenon verzocht om Ropapop in de beide kantines te mogen organiseren. De opbrengst komt ten goede aan de kankerbestrijding. Beide besturen zijn akkoord gegaan. Als mogelijke datum is 10 mei 2014 gepland. - De sluiting van de accommodatie rond de feestdagen is vastgesteld. Zie hiervoor de website en aanplakbiljetten in de kantine. - Door het bestuur is een advertentie/reclame brochure vastgesteld. Hierin staan de mogelijkheden (en tarieven) vermeld voor bedrijven of andere organisaties die bij Hercules 1

2 willen adverteren of reclame maken. Het bestuur verzoekt de leden om b.v. hun werkgever voor Hercules te interesseren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de verenigingsmanager. - Het sportbedrijf gemeente Dordrecht heeft beide atletiekverenigingen uitgenodigd om in een verkennend gesprek te discussiëren over de mogelijkheden voor het opstellen van een promotieplan atletiek voor de stad Dordrecht. Het doel is om in deze bijeenkomst alle kansen en mogelijkheden welke de beide verenigingen, het sportbeleid van de gemeente Dordrecht en de Atletiek Unie bieden om de atletieksport nog meer onder de aandacht te brengen van de Dordtse inwoners en deze zo mogelijk ook aan de atletieksport te verbinden. De bijeenkomst heeft plaats gevonden op dinsdagavond 17 december De voorzitter, penningmeester en de verenigings manager hebben deze bijeenkomst bijgewoond. De bijeenkomst had een verkennend karakter. In februari 2014 wordt een vervolg bijeenkomst gepland. - Het bestuur heeft besloten de streetdance voor volwassen te beëindigen. Er was aanvankelijk veel belangstelling, echter na een aantal weken bleek dit te gering te zijn. - Het bestuur heeft het besluit genomen om de trainingstijden van Thaiboxing weer terug te brengen naar de tijdstippen ( tot uur) van enige jaren geleden. Doordat Thaiboxing toenmaals door een kleine groep leden beoefend werd, was er geen bezwaar dat er tijdens de trainingstijden van de atletiek in een hoekje van de sporthal werd getraind. Echter het aantal leden van de afdeling Thaiboxing is behoorlijk gegroeid (dat te danken is aan het enthousiasme van Bertus en Ibrahim), zodat er ruimtegebrek is ontstaan. Door het bestuur is gezocht naar alternatieven. De sporthal biedt geen mogelijkheden, extern is gezocht, doch dat zou hoge financiële kosten met zich meebrengen, ongunstige trainingslocaties en tijdstippen en materiaal problemen. Tevens is besloten, met tegenzin, om een ledenstop in te stellen. Nieuwjaarsreceptie 2014 De nieuwjaarsreceptie vindt op 2 januari 2014 in de kantine van Hercules plaats. De plek om elkaar alle goeds voor het jaar 2014 te wensen. De aanvang is om uur. Alcohol? Pas vanaf 18 jaar De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 januari 2014 de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar. Vanaf dat moment zijn ook jongeren onder de 18 jaar die in een openbare ruimte alcohol bij zich hebben strafbaar. Dit geldt op straat, in het winkelcentrum, station, park, horeca, maar ook in de sportkantine. Het maakt dan niet uit of de fles of het blikje open of dicht is. Jongeren kunnen hiervoor een boete krijgen. De hoogte van de boete is vastgesteld op 45,00 voor jongeren tot 16 jaar en 90,00 voor 16-en 17 jarigen. Ben je op 1 januari of 17 jaar? Dan geldt deze maatregel ook voor jou, totdat je 18 jaar bent. Je mag dus geen zwak-alcoholhoudende drank zoals bier, wijn of mixdranken kopen. Sterke drank mocht al niet voor je 18 e. Wat gebeurt er in onze vereniging? Als vereniging wordt deze leeftijdsverhoging ondersteund. Vanaf 1 januari 2014 wordt er in de kantine van Hercules geen alcohol geschonken aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers zullen bij twijfel vragen een ID-bewijs te laten zien. De gemeente controleert of Hercules en andere verenigingen zich aan de wet houden. Hercules kan een boete krijgen als er toch alcohol wordt verkocht aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het sportpark Reeweg of in de sporthal Reeweg alcohol bij zich 2

3 hebben een boete krijgen. Het bestuur hoopt dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip tonen voor de barvrijwilligers die dit uit moeten voeren! Persoonlijk Marijke van Dijk, aerobics instructor, ondergaat nu diverse kuren i.v.m. haar ziekte. Ondanks dat het haar soms zwaar valt, ziet zij toch nog kans om af en toe te komen sporten. Klasse Marijke! Liesbeth Slootweg, Willem Pankow en Petra de Wit zijn gestart met de opleiding van atletiek trainer. Calvin Ducreay begint in februari 2014 met de opleiding Prestatie looptrainer 4. Succes! Joop van den Brink (81 jaar en erelid) en Cor Melger (78 en erelid) hadden de afgelopen jaren hun vrijwilligerswerkzaamheden al beetje bij beetje afgebouwd, maar waren nog steeds actief in het klusteam. Dit team doet al sinds de ingebruikname van de sporthal vele klusjes tot aan verbouwingen toe, hetgeen vele duizenden euro s heeft bespaard. Maar nu vinden zij dat het genoeg is geweest. Op 17 december 2013 in de ochtend zijn zij door diverse bestuursleden bedankt voor hun werkzaamheden. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij weg zijn. Regelmatig zullen zij als vrijwilligers actief blijven bij evenementen. Bloemen en bonnen zijn uitgereikt. Tijdens de Drechtstadloop is een lid van Hercules in de functie van verkeersregelaar in conflict geraakt met een aantal personen, waarbij hij klappen heeft gekregen met letsel als gevolg. Gelukkig heeft dit lid er geen nadelige gevolgen aan overgehouden. Bij Chris van der Veer lijkt de kunstheup goed te functioneren. Hij hoopt volgende jaar weer bij de trainingen aanwezig te zijn. Sportproms 2014 Op 6 februari 2014 vindt de Dordtse Sportprom plaats en op 17 januari 2014 die van Zwijndrecht. In deze bijeenkomsten vinden de verkiezingen plaats van de sportman, sportvrouw, sportploeg en coach plaats. Daarnaast worden aanmoedigingsprijzen aan jeugdig talent uitgereikt. Hercules heeft diverse leden voorgedragen. Één voordracht heeft al geleid tot de nominatie voor de sportvrouw 2013 van de gemeente Zwijndrecht. Het is Iris Pruysen. Ongewenst gedrag In samenwerking met de NOC*NSF is er voor de sportverenigingen in Nederland een structuur opgezet om seksuele intimidatie, pesten en discriminatie in de sport te voorkomen en waar nodig is hulp te bieden. Seksuele intimidatie, pesten en discriminatie komen overal voor: op het werk, in de disco, op school... en helaas ook in de sport. Als je er mee te maken krijgt is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Of gewoon een luisterend oor. Voor iedereen in de sport heeft NOC* NSF in al die gevallen een aantal vertrouwenspersonen en adviseurs beschikbaar. Wat is seksuele intimidatie? Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Seksuele intimidatie is een breed begrip en wordt verschillend beleefd. Er zijn voorbeelden waarbij de een er geen problemen mee heeft, maar de ander wel. Denk daarbij aan schuine grappen of opmerkingen over iemands lichaam, een klapje op de bil of een arm op de schouder. Dit dient op te houden als degene die het ondergaat duidelijk maakt het niet leuk te vinden. Er zijn ook vormen van seksuele intimidatie die altijd ongewenst zijn. Er bestaat geen twijfel over of ze wel of niet 3

4 mogen. Bijvoorbeeld mensen begluren in de kleedkamer of douche, aanranding en verkrachting. Dit moet niet alleen ophouden maar er moet ook tegen de pleger op worden getreden. Plegers en slachtoffers. Seksuele intimidatie komt voor in alle takken van sport. Het kan vrouwen en mannen overkomen, kinderen en volwassenen. Wel zijn er groepen die meer risico lopen dan anderen, namelijk kinderen en vrouwen. Plegers van seksuele intimidatie kunnen sporters, trainers of andere begeleiders in de sport zijn. Ook hier gaat het zowel om mannen als om vrouwen. Meer mannen dan vrouwen. Signaleren en praten. Iedereen die sport, heeft het recht dit uit te oefenen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van seksuele intimidatie kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Er over praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn met iemand te spreken die hiervoor speciaal binnen de vereniging beschikbaar is. Voor zowel Hercules als Parthenon is Carine Banga de vertrouwenscontactpersoon (VCP) (tel ). Daarnaast is Ben Corino VCP bij Hercules. Zij zijn NOC*NSF gecertificeerde VCP en volgden hiervoor bij de NOC*NSF de opleiding VCP. Iedereen die lid is van Hercules of Parthenon kan een beroep op hen doen. Wat is hun functie? De VCP is de contactfunctionaris binnen de vereniging betreffende seksuele intimidatie maar ook voor pesterijen en discriminatie. In het beleid van de NOC*NSF doen zij de eerste opvang. Bij een melding kunnen zij doorverwijzen, maar zij houden zich ook bezig met preventieactiviteiten en beleidsadvisering. Wat is zijn zij niet? Zij zijn geen bestuurslid. Zij doen zelf geen onderzoek. Wat doen zij wel? Werken in vertrouwelijkheid en anonimiteit. Hoewel dit juridisch ook zijn begrenzing kent. De VCP kent geen verschoningsrecht. Er bestaat namelijk een wettelijke meldingsplicht voor het op de hoogte zijn van strafbare feiten. Wat mag je van de VCP verwachten wanneer je met een melding bij haar of hem komt? Een luisterend oor; Samen bekijken of er vervolgstappen moeten worden genomen; Informeert jou, klager, of de beschuldigde over de procedures op basis van het klachtenreglement; Kan je eventueel doorverwijzen naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of adviseur, interne klachtencommissie, advocaat, politie of andere instanties. De doorverwijzing geldt ook voor de beschuldigde bond of vereniging; De VCP zal ondersteuning verlenen bij de doorverwijzingstappen. Halve van Hercules zaterdag 8 maart 2014 Voorinschrijving geopend Op zaterdag 8 maart 2014 gaat de 38e Halve van Hercules van start nabij de atletiekbaan met de halve marathon als wedstrijd- en prestatieloop. Daarnaast zijn er prestatielopen over 5 en 10 km en is er een aantal jeugdlopen. De voorinschrijving is inmiddels geopend. Voor het tweede jaar maakt de Halve van Hercules onderdeel uit van het Univé Grote Rivieren Loopcircuit. Hiertoe behoren acht lopen uit de regio 4

5 Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. De eerste wedstrijd van het loopcircuit is de Dirk IV-loop op 26 januari 2014 in Hoornaar. Wie wil, kan zich voor alle lopen in één keer inschrijven. Dat biedt een aantal voordelen. Men kan echter ook per loop kiezen voor deelname. Inzet vrijwilligers Naast het enthousiasmeren van lopers om deel te nemen, zal de organisatie weer blij zijn met de inzet van vrijwilligers, voor onder meer inschrijftafel, opbouw, tijdregistratie en verkeersregelaars. Aanmelden hiervoor is nu al mogelijk. Kijk voor meer informatie op Het wel en wee van groep B dinsdag-en donderdagavond Dit is de laatste bijdrage over het wel en wee van onze loopgroep in Voor velen lijkt een wat rustiger tijd voor het aangebroken te zijn. Een aantal trainingen vallen uit door de feestdagen, voor de een is dat een welkome rust, maar voor een ander betekent het dat hier en daar wat geschoven moet worden om toch te kunnen lopen. Bedenk wel: rust is erg belangrijk voor ons lopers. Ziekenboeg Het aantal lopers in onze ziekenboeg is dit jaar beperkt gebleven. Op dit moment missen we eigenlijk alleen Chris en Rolf. Chris is herstellende van een operatie aan zijn heup en zoals het zich het laat aanzien gaat dat de goede kant op. Afgelopen week was hij zelfs weer even aanwezig in de kantine om de marathon plannen voor Rotterdam 2014 met een aantal lopers door te nemen. Dus dat gaat duidelijk de goede kant op. Ook Rolf is hard bezig aan een comeback en heeft na zijn Dam tot Dam ervaring weer de nodige loopjes afgerond. In het begin in een zeer rustig tempo, maar Rolf kennende zal zodra het kon/kan weer richting zijn oude tempo gaan: aanzienlijk sneller. Marathon Amsterdam Hier deden 2 lopers uit onze groep mee: Toos en Mieke. Beiden hadden hard getraind op een schema van Chris. Toos richtte zich op een tijd van net onder de 4 uur. Mieke kende nog even wat terugval door een lichte blessure die kundig door een manueel therapeut werd verholpen. Desalniettemin was zij, net als Toos in staat om de marathon in zijn geheel uit te lopen: Toos: 3 uur 56 min 7 sec Mieke: 4 uur 20 min 40 sec Drechtstadloop Dit werd de eerste keer dat deze loop in de vernieuwde uitvoering werd gelopen, geheel op het eiland van Dordrecht. Wat ik van een aantal deelnemers begreep was men zeer tevreden over het parcours. Daniëlle: 1:47:28 John: 1:39:47 Frans: 1:50:32 Sibrand: 1:42:52 Hugo: 1:42:22 Teus: 1:50:26 Wim: 1:47:13 Daarnaast als oud groep B leden: Jerry in 1:33:44 en Maarten in 53:26 (10km). New York marathon Ook op internationaal liet onze groep van zich spreken. Margo had haar zinnen op de marathon in New York en heeft daar lange tijd naar toe gewerkt. Zij liep in deze fantastische ambiance een prima tijd van 5 uur en 19 sec. Met recht een prestatie van niveau. Univé trainingslopen Hercules (10 november) Nadat de loop van oktober door de weersomstandigheden niet is doorgegaan was dit de eerste uit de bekende serie trainingslopen van Hercules met als sponsor Univé. Mieke: 00: 51:02 (10km) Daniëlle: 1:17:54 Sibrand: 1:15:22 Hugo: 1:10:05 Wim: 1:15:23 Oud groepsleden: Maarten 25:12 (5km) 5

6 Poort 6 loop Onze oude groepsleden Maarten en Jerry liepen dit jaar ook mee in de Poort 6 Loop een onderdeel van het Grote Rivieren Loopcircuit. Maarten: 00:53:05 Jerry: 00:40:26 Dat zijn toch mooie tijden van deze twee oudgedienden. 7-Heuvelenloop Wie kent deze loop niet. Het is één van de grootste loopevenementen van Nederland en dus ook populair bij ons. De volgende atleten zetten weer deze tijden neer: Teus: 1:12:17 Jan: 1 :19:55 Toos: 1:17:01 Arthur: 1:19:10 Jerry liep een tijd van 1:02:21 en haalde net niet de 1 uur. Naar eigen zeggen was hij iets te snel van start gegaan en de kenners weten dat de eerste 5 km voor een belangrijk deel een vals plat is. Als je daar niet oppast moet je later vaak de tol betalen. Dus Jerry, volgende keer wel in 1 uur of er onder natuurlijk. Univé trainingslopen Hercules (8 december) Op de valreep nog de uitslagen van de 2e trainingsloop in deze serie: Gert (10km): 00:49:57 on the way back! Mieke (10km): 00:50:04 Hugo (15km): 1:12:06 Arthur (15km): 1:23:54 ook on the way back! Sibrand (15km): 1:24:59 Wim (15km): 1:25:00 Jerry (15km) 1:19:23 Maarten (15 km) 1:25:23. Vooruitblik marathon Rotterdam 2014 Het gaat er op lijken dat een flink aantal lopers uit de B-groep in 2014 gaan deelnemen aan de marathon van Rotterdam. Inmiddels is er al een bijeenkomst geweest waarin Chris het een en ander heeft doorgenomen. Atleten die al eerder op een schema van Chris trainden voor een marathon weten dat het stevig aanpakken wordt om de gestelde doelen (tijden) te halen. Het motto wordt dan ook: - houd je aan het schema - ga geen uitgevallen loopdagen inhalen - houd de opgegeven tempo indicaties aan (vooral bij de lange duurlopen) - oefen met het eten en drinken tijdens het lopen - let op je gewone eten en drinken - pak je rust (is misschien wel het belangrijkst). Allemaal: succes met de voorbereidingen. Tot slot Namens de B-groep wens ik jullie allemaal een prettige kerst, een goede jaarwisseling en ook een blessure vrij 2014 toe. Kijk uit met eten en drinken want de praktijk leert dat de kilo s snel toenemen in deze tijd en dat moeten we er anders weer aflopen. Tot volgend in het nieuwe jaar, een loper uit de B-groep. 6

7 Thaiboxing Zaterdag 11 januari 2014 organiseren Diamond Gym en Hercules de clubkampioenschappen. Iedereen van de afdeling Thaiboxing kan hier aan meedoen! De bedoeling van de clubkampioenschappen is dat ervaring wordt opgedaan in het vechten tijdens een wedstrijd. Er wordt gevochten met volledige protectie dus scheenbeschermers en bokskap. Bij de clubkampioenschappen mag niet met volle kracht gestoten en/of getrapt worden. Het is meer dan alleen sparren met een clubgenoot van Diamond Gym of Hercules, er moeten veel combinaties gemaakt worden en hiermee dus punten scoren om als winnaar uitgeroepen te worden. De wedstrijden zullen dit keer in poolvorm worden gehouden, waarbij er uiteindelijk per gewichtsklasse en leeftijdsklasse een 1e, 2e en een 3e prijs wordt uitgereikt. Deelnamekosten voor de vechters is 5,-- en opgegeven kan worden bij Kru Khabat of Kru Bertus uiterlijk woensdag 8 januari Bij de clubkampioenschappen wordt met eigen beschermingsmaterialen gevochten. Een week na de clubkampioenschappen kan deelgenomen worden aan een officieel Muay Thai Gala bij Diamond Gym in Zwijndrecht. Een goed begin van het jaar door een leuk en sportief evenement neer te zetten. De wedstrijdvechters van Hercules mogen daarbij niet ontbreken. Er zijn op die dag max. 25 partijen. Per sportschool kunnen dus een select aantal vechters deelnemen dus geef je nu al op bij Kru Bertus (dit kan op dinsdag of vrijdagavond maar bellen, sms-en, app'en mag ook). De matchmaking bestaat in ieder geval uit 3 B partijen en 1 A partij die allen worden gevochten op FULL Muay Thai-rules dus bij deze wedstrijden zijn elleboogtechnieken en knieën naar het hoofd toegestaan. De matchmaking wordt verder aangevuld met vechters uit de Jeugd tot en met de C-klasse. De organisatie probeert tevens een aantal boks en MMA-partijen op het programma te krijgen. Worsteljeugd De worstelaars van Hercules zijn goed voor de dag gekomen op zondag 15 december bij het Jaarlijkse Bradley Stolk jeugdtoernooi in Utrecht. Met 1 eerste, 5 tweede en 4 derde plaatsen kwamen de worstelaars uit Utrecht terug. In het ploegenklassement eindigde Hercules op de 3e plaats van de 8 deelnemende teams. 7

8 Voorste rij: vlnr Emma Roijers, Jeffrey van Helden, Jennifer Bode, Kyre Poiesz, Vera Poiesz, Jesper van Helden en Alihan Joesoepov. Achterste rij: Jimmy Hersman, Bilal Ganfoudi, Milan Poiesz en Bram Franken Amien Boufaida ontbreekt helaas op de foto. Kopij nieuwsbrief In de nieuwsbrief van oktober 2013 is opgeroepen om kopij of artikelen te sturen naar het adres: echter bij het openen van de mail box bleek er niets in te zitten, teleurstellend. Misschien is het nog de onbekendheid of is hier nog niet aan toegekomen. Mocht je de nieuwsbrief maandelijks via de willen ontvangen geef je adres door aan: Vacatures Hercules is een grote vereniging en heeft een groot aantal vrijwilligers. Maar er zijn nog diverse functies niet vervuld zie hiervoor: Om deze allemaal op te noemen gaat te ver, maar er is zeer grote behoefte aan hulp bij de Wedstrijd Organisatie Commissie baan, jeugdcommissie atletiek en kantinemedewerkers. Informatie en aanmelden bij de verenigingsmanager. Verplicht vrijwilligerswerk (een contradictio in terminis) Door André Hoogink Senior Accountmanager Iedereen kent ze wel: de supervrijwilliger waarvan er in elke vereniging (gelukkig!) een aantal rondloopt. Ze worden ook wel "echte clubmensen" genoemd. Zo'n bestuurder die ook nog even bardiensten draait als er onverhoopt iemand is uitgevallen. Zo'n trainer die naast het geven van trainingen ook nog druk is met de organisatie van diverse evenementen. Zo'n ouder die altijd het vervoer voor rekening neemt van alle kinderen en bij de betreffende wedstrijd ook best even wil jureren. Zo'n Vutter uit de schoonmaakploeg die ook werk wil verrichten ten dienste van de jubileumcommissie. Uit de diverse onderzoeken blijkt dat in Nederland 5,4 miljoen vrijwilligersfuncties worden ingevuld. Functies binnen de sport worden het vaakst ingevuld (1,4 miljoen) en dat zijn er aanzienlijk meer dan functies op gebieden als onderwijs, religie en cultuur. Het aantal vrijwilligers dat beschikbaar is voor werkzaamheden binnen sportverenigingen is al jaren redelijk stabiel. Toch ervaren veel verenigingen in toenemende mate een druk op het vrijwilligersbestand. Hoe dat komt? Wellicht speelt de toegenomen wet-/regelgeving vanuit de overheid, met alle verplichtingen van dien, hierbij een rol. Zeker van invloed is in ieder geval het feit dat "de vrijwilliger" zelf aan verandering onderhevig is. In vroeger tijden, nog niet eens zo heel lang geleden, beschikte iedere vereniging over vrijwilligers zoals ze door mij werden 8

9 neergezet in de eerste alinea: bevlogen door clubtrouw en continu beschikbaar. Het aantal vrijwilligers is dan wel gelijk gebleven, het aantal echte clubmensen daalt. Wél populair zijn afgebakende klussen gedurende, vaak met een korte looptijd. De problemen liggen vaak op die plekken binnen de verenigingen waar werkzaamheden een continu karakter hebben. Als, naast het continue karakter, ook nog de aard van de werkzaamheden wordt beoordeeld als weinig aantrekkelijk (weinig sexy) dan is er sprake van een moeilijk in te vullen functie. Als voorbeeld kunnen worden genoemd het structureel en met grote regelmaat verrichten van schoonmaakwerkzaamheden, het voeren van de ledenadministratie en de financiële administratie. Allemaal taken zonder grootse uitstraling waarmee veel tijd gemoeid is. Bij enkele verenigingen staan de leden bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) voor de keuze of, uiteraard tegen een bepaalde verhoging van de contributie, bepaalde verenigingsaangelegenheden aan derden zullen worden uitbesteed. De wekelijkse grote schoonmaak wordt dan gedaan door een lokale reinigingsfirma en de ledenadministratie c.q. de financiële administratie wordt verzorgd door een lokaal administratiekantoor. Andere verenigingen, waarbij het bestuur niet aan een contributieverhoging wil en/of durft, spelen met het idee om het vrijwilligerstekort op te vangen door de eigen leden te verplichten om vrijwilligerswerk te doen. Tijdens de ALV kunnen de leden dan stemmen over het idee dat ieder lid van de vereniging verplicht wordt om jaarlijks een aantal dagdelen vrijwilligerswerk te verrichten ten behoeve van de vereniging. Leden kunnen deze verplichting middels een toeslag op de contributie afkopen. Als u wel eens bij een gemiddelde ALV bent geweest, kunt u zich voorstellen wat er gebeurt. Er is een handjevol aanwezigen. Toevallig of niet zijn dit overwegend echte clubmensen die hun steentje toch al bijdragen aan het wel en wee van de vereniging. Het voorstel tot verplicht vrijwilligerswerk wordt aangenomen. In feite is hier sprake van een verkapte contributieverhoging, die slechts diegenen treft die zich niet (willen) inzetten voor de vereniging. De Dikke van Dale geeft als synoniem van "vrijwillig" het volgende: uit eigen beweging / niet gedwongen. Als je het zo bekijkt dan kan mijn titel de prullenbak in. Verplicht vrijwilligerswerk is een contradictio in terminis. De beide woorden laten zich gewoonweg niet met elkaar verenigen. Ik zal u tenslotte mijn gedachten rondom dit onderwerp kenbaar maken. De maatschappij verandert, de vrijwilliger verandert, verenigingen veranderen en dat maakt dat verenigingsbestuurders soms voor lastige keuzes komen te staan. Ik heb niets tegen een algemene verhoging van de contributie om daarmee taken uit te besteden aan externen, mits dit zodanig wordt besloten in de ALV. Ik heb niets tegen het invoeren van verplicht verenigingswerk, mits dat in de ALV wordt besloten. Typerend voor deze stappen is dat ze vaak worden genomen op het moment dat er (personele) problemen opdoen binnen een organisatie. Mijn suggestie is dat veel verenigingen méér kunnen doen aan de voorkant, dus in het vóórkomen van deze situatie. Het begint met het koesteren en waarderen van vrijwilligers, met name van echte clubmensen. Dat is de basis. Het structureel werven van nieuwe mensen is een ander aandachtspunt. Het bieden van uitdagingen (zeggenschap, budgetten, doelen, beloningen) wil ook meehelpen. Kortom: een goed verenigingsbestuurder besteedt continu volle aandacht aan het huidige vrijwilligersbestand! Laat je leden genieten van vrijwillig verenigingswerk en voorkom verplicht vrijwilligerswerk! Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers, medewerkers en hun familieleden prettige kerstdagen en een gezond en sportief 2014 toe. Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie van 2 januari 2014! 9

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925

Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 Dordrechtse Krachtsport-en Atletiek Vereniging HERCULES Opgericht 5 juli 1896 Koninklijk Goedgekeurd 4 december 1905, 27 oktober 1913, 11 maart 1925 en 3 juli 1954 Aangesloten bij de K.N.K.F., K.N.A.U.

Nadere informatie

Afscheid als voorzitter. Algemene beschouwing. Prijzen en Jubilarissen. Wel en Wee van Groep B

Afscheid als voorzitter. Algemene beschouwing. Prijzen en Jubilarissen. Wel en Wee van Groep B Maandelijkse uitgave van de Dordrechtse Krachtsport- en Atletiekvereniging Hercules. Jaargang 67 - april 2013 Algemene beschouwing [Pagina 7-9] Afscheid als voorzitter [Pagina 10] Prijzen en Jubilarissen

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013

THOS. Beleidsplan 2013-2017. Bestuur Thos. 05 februari 2013 THOS Beleidsplan 2013-2017 Beleidsplan 2013-2017 Bestuur Thos 05 februari 2013 Mgr. Borretweg 21, Grave, Telefoon: 0486-473827 E-mail: info@thos-tennis.nl Website: www.thos-tennis.nl 2 Beleidsplan 2013-2017

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl

KORTING HAAL ER MEER UIT MET PERRY OP HET GEHELE ASSORTIMENT BIJ PERRY HILVERSUM! Hulsman & Roestenburg. www.perrysport.nl Hulsman & Roestenburg ADMINISTRATIES EN ADVIEZEN Bredestraat 8-3632 AZ Loenen a/d Vecht T 0294 233 907 F 0294 232 583 E info@hulsman.nl W www.hulsman-roestenburg.nl VOOR UW COMPLETE ADMINISTRATIE & LOONADMINISTRATIE

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Rapportage IKSport Audit

Rapportage IKSport Audit Rapportage IKSport Audit JVC Cuijk Uitgevoerd op: 27-10-2014 Door: Niels van den Berg en Marijn Dollevoet Inleiding. IKSport staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportverenigingen. Met het IKSport

Nadere informatie

Nieuwsbrief AV Holten

Nieuwsbrief AV Holten Nieuwsbrief AV Holten Om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal in onze club gebeurt, is er deze digitale nieuwsbrief van de AV Holten. Bestuur en pr coördinator streven ernaar om de nieuwsbrief

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging

ROEIEN ARZV BIJ DE. De gids van de Alkmaarse roeivereniging ROEIEN ARZV BIJ DE De gids van de Alkmaarse roeivereniging INTERVIEWS MET ENKELE VRIJWILLIGERS De roeivereniging ARZV is een vereniging van alle leeftijdsgroepen. Zij richt zich zowel op het recreatieve

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

bode Waardering voor vrijwilligers Help mee tijdens de Kangoeroeloop Jaargang 61, Nr. 8, december 2014

bode Waardering voor vrijwilligers Help mee tijdens de Kangoeroeloop Jaargang 61, Nr. 8, december 2014 Kangoeroe Jaargang 61, Nr. 8, december 2014 bode Waardering voor vrijwilligers Foto s: Rob Janssen Foto s: Arnold Kunst Help mee tijdens de Kangoeroeloop Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub

Nadere informatie

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 inhoud De Ballenvanger Nummer 1 seizoen 2013-2014 10 Alle vrijwilligers zijn belangrijk,

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910

Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Jaarverslag 2014 Av PEC 1910 Bestuur av PEC 1910 08-03-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie en jeugdbeleid... 3 3. Technisch jaaroverzicht 2014 baan SEN+A/B... 4 4. Maatschappelijke

Nadere informatie

Wij zijn Zuid. met sociaal jaarverslag 2010

Wij zijn Zuid. met sociaal jaarverslag 2010 Wij zijn Zuid met sociaal jaarverslag 2010 Inhoud Wij zijn Zuid Richard Weewer, medewerker Beheer & Onderhoud (veegdienst) Rayon Noord Onze wijk moet er goed uitzien Voor mij is het Museumkwartier het

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie