.ego. De informatieruimte. D o o r : J a a p v a n Re e s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".ego. De informatieruimte. D o o r : J a a p v a n Re e s"

Transcriptie

1 D o o r : J a a p v a n Re e s DE INFORMATIERUIMTE, HET KENOBJECT VAN DE INFORMATIEKUNDE G e e n ke n o bj e c t, g e e n v a k. H e t v a k g e b i e d i n fo r m at i e k u n d e i s e i g e n lij k n o o i t u i t d e s c h a d u w v a n h e t v a k g e b i e d i n fo r m at i c a g e k o m e n. D e o o r z a a k d a a r v o o r li g t i n h e t fe i t d at i n fo r m at i e k u n d e n o o i t e e n e i g e n ke n o bj e c t h e e f t g e h a d. I n fo r m at i e k u n d i g e n h o u d e n z i c h b e z i g m e t h e t v e r b a n d t u s s e n o r g a n i s at i e e n i n fo r m at i e. M a a r o r g a n i s at i e i s h e t ke n o bj e c t v a n d e o r g a n i s at i e l e e r e n d e i n fo r m at i e s y s t e m e n z ij n h e t ke n o bj e c t v a n d e i n fo r m at i c a (I C T ). N u k a n m e n a lt ij d z e g g e n d at i n fo r m at i e k u n d e z i c h b e z i g h o u d t m e t e e n s p e c i f i e k a s p e c t v a n d e o r g a n i s at i e, h e t a s p e c t i n fo r m at i e v o o r z i e n i n g o f m e t e e n s p e c i f i e k a s p e c t v a n d e i n fo r m at i e s y s t e m e n, n a m e lij k h e t fu n c t i o n e l e a s p e c t. M a a r h e t b lijf t a lt ij d m e e p r at e n o v e r e e n o n d e r w e r p w a a r o v e r a n d e r e n h e t v o o r t o u w h e b b e n. Bouwkundig architecten bevinden zich in een vergelijkbare situatie. Architecten ontwerpen gebouwen maar bouwen die zelf niet. Sterker nog in de opleiding van architecten komen een aantal essentiële vakken niet voor die nodig zijn om de constructieberekeningen van een gebouw te maken. Dat is allang het vakgebied van de weg- en waterbouw ingenieur, de constructeur. Wat doet de bouwkundig architect dan wel? Het antwoord is: de bouwkundig architecten houden zich bezig met het indelen en inrichten van de ruimte. Ruimtelijke ordening heet het dan ook wanneer het gaat over de ruimte buiten het gebouw. Maar ook voor de binnenkant van gebouwen zijn de tekeningen van de bouwkundig architect vooral gericht op de ruimte. Waar de bouwkundig architect kijkt naar de witte vlakken, kijken de aannemer en de constructeur naar de zwarte strepen. Wanneer we deze analogie door trekken kunnen we voor een informatiekundige tot de conclusie komen dat deze zich bezighoudt met het inrichten van de informatieruimte. Een even abstract begrip als het fysieke ruimte begrip. Daarover gaat dit artikel. De informatieruimte Het begrip (virtuele) informatieruimte kan het best worden geïntroduceerd met een simpel voorbeeld. Figuur 1 is een model van een veel voorkomende situatie in een organisatie: tijdregistratie. In dit diagram zien we twee informatieruimten (IR n): de IR van een teamlid en de IR van de teamleider. Het teamlid toont zijn tijdverantwoording aan de teamleider met behulp van een toonvenster in zijn IR. Vanuit het oogpunt van de teamleider kunnen we dit formuleren als: de teamleider heeft de mogelijkheid in de IR van het teamlid te kijken door middel van het kijkvenster in de IR van de teamleider. Merk op dat als regel een kijkvenster in de ene IR is verbonden met een toonvenster in een andere IR. Deze verbinding kan worden gelegd door elke vorm van informatietechnologie: fax, webcam, papieren formulier, ERP-systeem of smartphone app. In de figuur 1 zien we in de IR van het teamlid nog een ander soort venster (reëel venster) dat niet verbonden is met een andere IR, maar met een oog op de wereld. Het staat voor de waarnemingen die gedaan kunnen worden van uit de IR van het teamlid aan de processen in de werkelijkheid, in dit geval de eigen tijdbesteding van een teamlid. Figuur 1: Voorbeeld informatieruimte Het schema leest als volgt: een teamlid heeft in zijn informatieruimte de mogelijkheid om zijn eigen activiteiten 3

2 waar te nemen (reëel venster) en een beeld te vormen van dit aspect van de wereld. Dit beeld van de wereld (en vele andere overwegingen niet weergegeven in dit model, zoals reacties van de teamleider op eerdere tijdrapportages) zal worden gebruikt om te beslissen wat het teamlid zal tonen in het toonvenster om het beeld te beïnvloeden dat de teamleider vormt door het bekijken van zijn tijdregistratie kijkvenster. Een fysieke informatieruimte is een locatie waar men naartoe kan gaan om een beeld te vormen van een bepaald onderwerp. Binnen een fysieke informatieruimte wordt een persoon omringd door de muren van de ruimte en door voorwerpen en gegevens over het betreffende onderwerp. Een virtuele informatieruimte (IR) is een digitale analogie van dit fysieke begrip. In een virtuele informatieruimte wordt een persoon omgeven door datasystemen. Ik gebruik de term informatieruimte voor de virtuele ruimte tussen de datasystemen waar een mens de typisch menselijke mentale activiteit uitvoert van het vormen van beelden van (een relevant deel van) de wereld. functie van de muren. De architect LeCorbusier formuleerde als een van de grondbeginselen van het Modernisme in de architectuur: een strikte scheiding van ondersteunende elementen en ruimteverdelende elementen in de constructie van een gebouw. Voor het begrip virtuele informatieruimte is het essentieel in te zien dat de datasystemen aan de ene kant ondersteunen, door het transport en de opslag van data, en aan de andere kant kanaliseren en mensen beperken in het vormen van beelden van de wereld waarover zij denken en praten. Voorbeelden van dit soort beperkingen die zeer succesvol blijken zijn SMS-berichten en Twitter. Voor professionals in de IT is het een onbegrijpelijk fenomeen dat mensen die en bloggen bij de hand hebben de voorkeur geven aan het gebruik van deze beperkte en vaak duurdere diensten. Waarom zijn ze succesvol? De beperking is klaarblijkelijk een essentiële functie, die voortkomt uit de behoefte aan autonomie van de mens en daarmee onderdeel is van Ondersteunen en verdelen Essentieel voor het begrip van informatieruimte is het idee dat datasystemen twee functies hebben: (1) datasystemen verwerken en leveren data en (2) datasystemen scheiden de informatieruimte aan de invoer kant van de informatieruimte aan de uitvoer kant van het datasysteem. Een datasysteem is als een muur in de fysieke wereld. Deze tweede functie van een datasysteem is er altijd geweest, maar het is nieuw om het te bekijken als een essentieel element in de informatiearchitectuur. Deze stap in de ontwikkeling in ons denken over de informatievoorziening is vergelijkbaar met een soortgelijke stap in de ontwikkeling van de fysieke architectuur. Muren in gebouwen hebben ook twee functies. (1) Een muur is een ondersteunend element in de constructie van het gebouw. Ondersteuning van het dak of hoger gelegen verdiepingen van het gebouw. En (2) muren verdelen de verdieping in de kamers. Zolang de bouwmaterialen en technieken beperkt waren, domineerde de ondersteunende functie het ontwerp (de plattegrond) van de kamers en verdiepingen. De verdeling moest worden geaccepteerd. Men had grotere kamers kunnen wensen, maar de technologie stond dat niet toe. In het begin van de 20e eeuw openden beton, staal en kennis over de sterkteberekening in principe de mogelijkheid om kamers zo groot te maken als de gehele verdieping. Hierdoor werd de aandacht gevestigd op de ruimteverdelende Figuur 2: Basissymbolen Basissymbolen Een zeshoek staat voor een informatieruimte (IR). In figuur 2 zien we t wee informatieruimten, A en B. De verbinding tussen de informatieruimten A en B is een lijn met aan het ene uiteinde een cirkel (IR A) en aan de andere kant drie strepen (IR B). De cirkel staat voor een kijkvenster dat een persoon in IR A in staat stelt te kijken in de IR B. De cirkel is gekozen naar analogie met een kijkgat of een vergrootglas. Het symbool in IR B staat voor een toonvenster. Het eerste idee was om het symbool te gebruiken voor een pagina met drie lijnen als voor een invulformulier. Maar daarna werd besloten om de rand weg te laten en het bij de drie lijnen te laten. Dit doet ook denken aan horizontale lamellen. En dat ligt dicht bij wat er in de praktijk gebeur t met een toonvenster: het beperkt het zicht. Of beter geformuleerd het geeft een persoon in IR B de mogelijkheid om het zicht te beperken dat een persoon vanuit IR A heeft in IR B. Een persoon in B kan gebruik maken van het toonvenster om het beeld te manipuleren dat een persoon in A vormt. 4

3 De informatieruimte Het reële venster Een persoon in een informatieruimte kan, afgezien van het kijkvenster natuurlijk zijn eigen waarnemingen doen aan de objecten in de werkelijkheid. Dit wordt gemodelleerd door een reëel venster. Dat is een kijkvenster dat niet verbonden is met een andere IR maar met een oog op de relevante objecten. Dit is te zien in figuur 3. Essentieel voor dit type van waarneming is dat er geen andere IR bij betrokken is. Er is geen menselijke ver taalstap tussen de persoon in de IR en het deel van de echte wereld waar van hij een beeld vormt. Daarbij kunnen wel allerlei technische hulpmiddelen worden gebruikt. Waarnemingsinstrumenten als een bril, een microscoop, een verrekijker, een Geiger teller, een camera met een LED -scherm, een automatische infrarood teller enzovoor ts. het model blijkt dat de manager in zijn kijkvenster een geaggregeerd rapport krijgt waarin hij niet kan zien wat de afzonderlijke bijdragen zijn van de teamleden of de teamleider. Alternatieven en de invloed van de organisatiecultuur De tijdrapportage aan de manager in figuur 4 is samengesteld uit de tijdrapportages die de teamleden en teamleider in hun toonvensters hebben getoond. Op deze manier gemodelleerd zal het een neutrale samenvatting zijn die is afgeleid van de gedetailleerde data die door het team werd verstrekt in de toonvensters. Als alternatief zou de teamleider de gelegenheid willen hebben om wijzigingen of correcties aan te brengen vóór het verslag naar de manager gaat. Aanpassingen van data om te voorkomen dat er discussies ontstaan als gevolg van verkeerde interpretaties door de manager, die de context niet kent. Dit is weergegeven in figuur 5, waar de teamleider de tijdbesteding van het team rapporteert door middel van een toonvenster aan het kijkvenster van de manager. Een derde mogelijkheid is weergegeven in figuur 6, waar de manager toegang heeft tot dezelfde toonvensters van de individuele teamleden als de teamleider. Het zal duidelijk zijn dat deze drie verschillende modellen van de tijdrapportage staan voor drie verschillende stijlen van management of beter drie verschillende manieren om samen te werken, drie verschillende weergaven van de autonomie van de teamleden en vooral van de teamleider. Figuur 3: Waarnemen van de werkelijkheid Verschillende rollen en mogelijkheden voor het manipuleren van de beeldvorming van personen in andere IR n, de cultuur van een samenleving en van organisaties. Dit inzicht leidt tot het idee dat een informatieruimte wordt begrensd door datasystemen, de scheidingswanden, die een beperkte kijk in andere informatieruimten faciliteren. De datasystemen ondersteunen de data en scheiden informatieruimten. Geneste informatieruimten Een informatieruimte kan onderdeel zijn van een grotere informatieruimte en kan zelf informatieruimten omvatten. Figuur 4 toont het schema van een tijdregistratie uitgebreid met de manager. Hier zien we dat de informatieruimten van de teamleden en van de teamleider onderdeel zijn van een omvattende informatieruimte van het team. Zij hebben een gemeenschappelijk toonvenster voor de tijdverantwoording aan de manager. Dit leidt tot een regel voor het indelen in informatieruimten: personen bevinden zich in dezelfde informatieruimte als ze een of meer toon- of kijkvensters gemeenschappelijk hebben. Merk op dat in dit geval uit Figuur 4: Geneste informatieruimten 5

4 een plattegrond in de fysieke wereld. Stel bij twijfel altijd de vraag: hoe zou het eruit zien in de fysieke plattegrond? Natuurlijk zijn er verschillen, die vooral worden veroorzaakt door de beperking in de fysieke wereld tot drie dimensies. Deze beperkingen hebben we niet bij informatieruimten, maar afgezien daarvan is de analogie groot. De belangrijkste punten van overeenkomst zijn: Technologie is transparant In de plattegrond van een gebouw zien we niet hoe de wanden van binnen zijn geconstrueerd. Evenzo zien we in een IR-diagram niet hoe het datasysteem in elkaar zit. Figuur 5: Alternatief 2 met andere woorden verschillende culturen. En dit is precies het doel van het IR-diagram: het weergeven van de informatie aspecten van de organisatiecultuur of misschien beter weergeven van de cultuur aspecten van de informatievoorziening. Het IR-diagram als plattegrond Wanneer men de IR-diagrammen begint te gebruiken is het nuttig om te onthouden dat een IR-diagram heel erg lijkt op Geen processen Het IR diagram is geen procesbeschrijving, zoals de plattegrond van een kantoorgebouw geen processen beschrijft. Beide zijn modellen van de ruimte of ruimten die nodig zijn om processen uit te voeren. Geen tijd In een plattegrond wordt niet aangegeven welke persoon en op welk tijdstip in een ruimte zal zijn of wanneer iemand in een kamer uit het raam zal kijken. Het toont alleen de faciliteiten die beschikbaar zijn. Op dezelfde manier zegt de verbinding van een toonvenster met een kijkvenster niets over het moment waarop een persoon gegevens invoert in een toonvenster en wanneer een 6

5 De informatieruimte persoon aan de andere kant, in een andere IR zal kijken naar het betreffende kijkvenster. Bijvoorbeeld: op een sociale netwerksite zoals Facebook kan men kijken naar de persoonsgegevens van iemand (kijkvenster) die soms drie jaar eerder door die persoon werden verstrekt (toonvenster). Verdeling, maar niet opsluiten Een plattegrond met kamers laat zien welke mogelijkheden personen, die werken of wonen in deze kamers, hebben om hun eigen autonome plek te creëren. Maar in de plattegrond zien we niet, noch wordt het verboden, dat iemand van de ene kamer naar een andere kamer kan lopen om met een collega te spreken. Evenzo zijn er allerlei vormen van communicatie mogelijk tussen personen die werkzaam zijn in verschillende informatieruimten, zoals gesprekken in de koffiehoek of discussies in vergaderingen. 1 Nieuwe definitie van Informatiekunde We kunnen de indeling in informatieruimten als uitgangspunt nemen voor het inrichten van de informatievoorziening van een organisatie. Van elke informatieruimte stellen we vervolgens vast welke kijk- en toonvensters nodig zijn om de bewoner van die ruimte in zijn werk te ondersteunen. Op deze manier stellen we de mens centraal in tegenstelling tot het denken van de ICT waar de systemen centraal staan. Een volgende stap in de ontwikkeling van de theorie is het opstellen van ontwerppatronen voor het inrichten van informatieruimten. 1 Figuur 6: Alternatief 3 Met Informatieruimte als kenobject kunnen we ook het vak Informatiekunde opnieuw definiëren: I n f o r m a t i e k u n d e i s h e t v a k g e b i e d d a t z i c h b e z i g h o u d t m e t h e t i n d e l e n e n i n r i c h t e n v a n i n f o r m a t i e r u i m t e n, g e b r u i k m a k e n d v a n d e m o g e l i j k h e d e n v a n d e i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e O v e r d e a u t e u r Jaap van Rees (1945) studeerde wiskunde aan de TU Delft, werkte als systeemont werper bij Shell en als wetenschappelijk medewerker bij de TU Delft. Eind richtte hij zijn Adviesbureau voor Informatiekunde op en introduceerde daarmee de term Informatiekunde in de Nederlandse taal. Sinds die tijd werkt hij als zelfstandig adviseur en docent. Kijk voor meer informatie op w w w.jaapvanrees.nl en w w w.informatieruimte.nl 7

Informatiekunde: Inleven en laten beleven Bachelorscriptie Informatiekunde

Informatiekunde: Inleven en laten beleven Bachelorscriptie Informatiekunde Informatiekunde: Inleven en laten beleven Bachelorscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen, 24-06-2010 Auteur: Royce Benda 0624268 Informatiekunde Begeleider: Stijn Hoppenbrouwers Bachelorscriptie

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Omschrijving en handleiding FOCISS methodiek Focussing Innovation for a Sustainable Strategy

Omschrijving en handleiding FOCISS methodiek Focussing Innovation for a Sustainable Strategy Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering Omschrijving en handleiding FOCISS methodiek Focussing Innovation for a Sustainable Strategy J. Venselaar bijgewerkt concept 2009.10.21 Toelichting bij dit rapport De

Nadere informatie

Softwareproductie en autonomie

Softwareproductie en autonomie Softwareproductie en autonomie Een exploratief onderzoek naar de relatie tussen softwareproductie en autonomie van de gebruiker. Auteur: Willem Bongers Studentnummer: 270828 Datum: 15-04-2010 Begeleider:

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten

Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Onderzoek naar de implementatie van het Wmo-loket als onderdeel van het Klant Contact Centrum in drie gemeenten Esther Grootnibbelink Studentnummer 834343004

Nadere informatie

Modellen en EIS (Enterprise Information System)

Modellen en EIS (Enterprise Information System) Modellen en EIS (Enterprise Information System) (Dit materiaal is eigendom van de Open Universiteit daarom geldt dat gebruik, vermenigvuldiging of wijziging alleen mag plaatsvinden met instemming van de

Nadere informatie

Sturen op zelfsturing en zelfsturende teams

Sturen op zelfsturing en zelfsturende teams Sturen op zelfsturing en zelfsturende teams Vrijheid in verbondenheid Drs. Jan van Popta MLD Zwolle, januari 2015 Hogeschool Windesheim Lectoraat Sociale Innovatie en Verscheidenheid Campus 2-6 Zwolle

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121 Inhoud hoofdstuk 9 Domeinmodellen Introductie 89 Leerkern 90 1 Wat is een domeinmodel? 90 2 De bouwstenen van een domeinmodel 91 2.1 Klassen en attributen 91 2.2 Afleidbare attributen 92 2.3 Attributen

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience

Roy Derriks. Scriptie V1.3. Mobiele User Experience Roy Derriks 0799407 Scriptie V1.3 Mobiele User Experience Inhoudsopgave Hoofdstuk #1 Inleiding 1.1 Inleiding.. 4 1.2 Achtergrond informatie.. 4 1.3 Probleemstelling... 4 1.4 Doelgroep.. 5 1.5 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

Adaptiviteit in Architectuur

Adaptiviteit in Architectuur Adaptiviteit in Architectuur Aanzet tot een evaluatiemethode en resultaten van een evaluatie Afstudeerscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeernummer 45IK Auteur: ing. G.J.N.M. (Guido)

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen

Scriptie V1.4. Mobiele User Experience op open dagen Scriptie V1.4 Mobiele User Experience op open dagen Colofon Titel Auteur Mobiele User Experience Roy Derriks Studentnummer 0799407 Jaar van afstuderen 2012 Major Minor Begeleider school #1 Begeleider school

Nadere informatie

Een audit op informatiearchitectuur:

Een audit op informatiearchitectuur: 9 Een audit op informatiearchitectuur: waar te beginnen? Stel dat je als IT-auditor gevraagd wordt om een oordeel te geven over de kwaliteit van een informatiearchitectuur. Wat dan? Wat is een informatiearchitectuur?

Nadere informatie

De opdrachtgever en zijn gedrag

De opdrachtgever en zijn gedrag De opdrachtgever en zijn gedrag Op welke punten kan een bestuurder zijn manager, in de rol van opdrachtgever, ondersteunen? Derk Kremer In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden om het gedrag van

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Kennismanagement, de mens en de computer

Kennismanagement, de mens en de computer Kennismanagement, de mens en de computer Etienne Mathijsen, Leo Plugge Inleiding Kennismanagement is momenteel hét toverwoord in grote organisaties. Algemeen wordt verondersteld dat in kennismanagement

Nadere informatie