Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg. Afstudeeronderzoek E. Leemans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg. Afstudeeronderzoek E. Leemans"

Transcriptie

1 Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg Afstudeeronderzoek E. Leemans

2 Voorwoord 16 januari 2015 Beste lezer, Voor u ligt het onderzoeksrapport wat ik in het kader van de Extended Master Organisation Studies aan de Universiteit van Tilburg en mijn traineeship bij PARTzorg heb uitgevoerd: Mastering Strategy in the Elderly Care. Deze presentatie is een Nederlandse samenvatting van mijn afstudeeronderzoek. Mocht u interesse hebben in de volledige thesis (in het Engels) dan kunt u deze opvragen door te mailen naar Ook andere vragen omtrent het onderzoek kunt u stellen via dit adres. Ik wens u veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Erik Leemans, MSc.

3 Inhoud Introductie Theorie Onderzoeksmethode Resultaten Conclusie Discussie en implicaties Over PART zorg Plaats hier een afbeelding die het beste de kern van je presentatie weergeeft

4 Introductie Aanleiding Veranderende omgeving In 2025 is 20% van de bevolking 65 jaar en ouder Zorgsector is met over de 75 miljard, de grootste kostenpost geworden van de overheidsuitgaven Als dit niet verandert dan zijn in 2040 de zorguitgaven 50% van de overheidsuitgave. HERVORMINGEN LANGDURIGE ZORG

5 Introductie Hervormingen langdurige zorg (bron: Twynstra Gudde, 2014 ) Verschuiving van intramurale dienstverlening naar extramurale dienstverlening Bezuinigingen in de langdurige zorg Ouderen willen langer thuis blijven; deze trend wordt versterkt door de hervormingen

6 Introductie Onderzoeksprobleem Een omgeving met politieke hervorming en een veranderende klantvraag, vraagt om een andere strategie om te overleven Een kernfunctie van management is: Het vormen van deze strategie Manieren vinden om de waarde voor de klant te verbeteren Het idee dat strategie prestaties kunnen verbeteren wordt ondersteund door theorie en praktijk, maar er is nog weinig onderzoek gedaan in de ouderenzorg. Om te overleven en prestaties te verbeteren is kennis nodig over welke strategieën passen in deze veranderende omgeving Waardevolle strategieën kunnen worden gevormd d.m.v. drie onderliggende waarde disciplines (Treacy en Wiersema, 1993). Operational Excellence Customer Intimacy Product Leadership

7 Introductie Doel en onderzoeksvraag Het doel van het onderzoek is om identificeren welke waarde discipline strategieën worden gebruikt in de ouderenzorg en welke nu het best passen in de veranderende omgeving. Dit leid tot de volgende onderzoeksvraag: Welke waarde disciplines worden gebruikt door Ouderenzorg organisaties en welke past het best in the veranderende omgeving?

8 Theorie Kernbegrippen Strategie Strategie is de globale manier waarmee een organisatie prestaties kan behouden of verbeteren. ohet gaat hier om een doel en een richting ode uitkomst van de strategische keuze is een strategische positie/houding odeze houding laat zien op welke manier een organisatie diensten levert aan de klant Strategische fit Strategische fit of geschiktheid van een strategie bepaalt hoe goed een strategie past in de omgeving ovoor alle omgevingsvariabelen bestaat een strategische reactie owanneer de strategie past in de omgeving leid dit tot betere prestaties. oom strategische fit te behalen, is het van belang dat organisaties hun strategie zo goed mogelijk laten aansluiten op de omgeving.

9 Theorie Kernbegrippen Het idee dat strategie invloed heeft op het resultaat of de prestaties van een organisatie staat centraal in Generic management theory Generic management theory stelt dat een strategische positie of houding onderzocht kan worden door het gebruik van typologieën De waarde discipline theorie van Treacy & Wiersema (1993) is een bekende en veel gebruikte typologie van strategie Waarde disciplines geven richting aan de algehele strategie Waarde disciplines bepalen de verschillende manieren waarop een organisatie zich onderscheid van de rest. Er bestaan drie disciplines met elk een eigen klantwaarde Bron: Treacy & Wiersema (1993)

10 Theorie Waarde disciplines Operational excellence Beste totale kosten Focus op prijs Betrouwbaarheid Optimalisatie van het proces Minimaliseren van kosten Customer intimacy Beste totaal oplossing Focus op klant relaties Segmenteren van de markt Optimaal voldoen aan klant behoeftes Product leaderschip Beste product of service Innovatie Commercialisering van producten of service Altijd opzoek naar nieuwe oplossingen Organisaties kunnen zich richten op : Pure strategie: een organisatie kiest voor een pure strategie als het focust op één waarde discipline Hybride strategie: een organisatie kiest voor een hybride strategie als het focust op twee of drie verschillende waarde disciplines tegelijk.

11 Theorie Aannames Op basis van bestaande literatuur worden onderstaande aannames gedaan: Aanname 1 De waarde discipline van een Ouderenzorg organisatie moet gefocust zijn op customer intimacy om het best te passen in de veranderende omgeving Aanname 2 Ouderenzorg organisaties die gebruik maken van verschillende waarde disciplines tegelijkertijd passen het best in de veranderende omgeving

12 Methode Het is een exploratief onderzoek Weinig onderzoek gedaan naar strategie in de zorg Weinig bekend over strategie in de ouderenzorg Weinig bekend over de waarde discipline typologie in een zorg sector Enquête/vragenlijsten over waarde disciplines N=40 Zelf-assessment van de gebruikte waarde discipline Multiple case studie N=12 Semigestructureerde interviews 8 V&V instellingen 4 Experts in de V&V sector

13 Resultaten Veranderende omgeving Veranderingen Hervorming AWBZ: verblijf en services voor klanten met lichtere zorg wordt niet meer vergoed Klanten blijven zo lang mogelijk thuis wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Intramurale klanten krijgen een hogere zorgzwaarte Klanten worden veeleisender en kritischer Gevolgen Intramurale zorg neemt af, maar wordt intensiever Omzetkrimp (klant verlies, afname in wachtlijsten en leegstand in gebouwen) Inkomstenbronnen: verschuiving intramuraal naar extramurale zorg, groei extramurale zorg. Veranderingen in de toekomst: meer extramuraal en particuliere diensten bijvoorbeeld. Waarde creëren voor de klant is reden van bestaan.

14 Resultaten Waarde discipline (1) Deze verandering vraagt andere strategieën Er moeten keuzes gemaakt worden in de manier waarop een organisatie waarden creëert voor de klant Organisaties gaan zich anders positioneren in de markt Diensten moeten worden aangepast aan de wensen van de klant Dit zien we terug in de gekozen waarde discipline: 19% 30% 51% Customer Intimacy Operational Exccellende Product Leadership

15 Resultaten Waarde discipline (2) Customer intimacy wordt gezien als het belangrijkste Zorg en diensten worden klantgerichter, klant is leidend Extra stap voor de klant De klant kennen en de dienstverlening organiseren om de klant heen, niet andersom. Operational excellence als tweede belangrijkste Vanuit het verleden waren organisaties vooral gericht op interne kost gedreven strategieën en efficiëntie. We zien nu een verschuiving naar meer klantgerichte dienstverlening Betaalbaarheid, efficiëntie en goed lopende processen lijken een stuk belangrijker dan innovatie en het beste product leveren. Product leadership komt weinig voor in de ouderenzorg

16 Resultaten Customer Intimacy In 6 van de 8 instellingen wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van customer intimacy gefocuste strategieën Focus op diverse klant segmenten Op maat gemaakte service Aanpassen aan de verschillende behoeftes van de klant Deze organisaties richten zich op een breed klantsegment en laten het beste resultaat zien Deze organisaties richten zich op particuliere services/producten, thuiszorg en concepten gericht op een totaal oplossing voor de klant Ze realiseren zich dat er verschillende klantsegmenten zijn met een ander inkomen, uitgavepatroon en behoeftes. Het is belangrijk om zorg en services aan te bieden die passen bij de verschillende klantsegmenten

17 Resultaten Operational Excellence Intern gericht op efficiëntie en bedrijfsvoering Efficiëntie en financieel stabiele organisaties worden steeds belangrijker Door minder stabiel inkomen Bezuinigingen Meer eisen van stakeholders Extern gericht op prijs Betaalbaarheid van diensten wordt steeds belangrijker Dit is afhankelijk van de verschillende klantsegmenten Service wordt nog steeds als belangrijker gezien, wanneer het betaalbaar is. Volgens de meeste casussen moet operational excellence voornamelijk customer intimacy ondersteunen

18 Conclusie (1) Aanname 1 De focus op customer intimacy wordt belangrijk(er). Operational excellence is ook belangrijk: intern voor efficiency en overleving en extern voor betaalbaarheid. Prijs moet niet leidend zijn. Aanname 2 De focus op 1 strategie past niet meer. De verschillende waarde disciplines worden in verschillende combinaties gebruikt, wat impliceert dat verschillende variaties passend kunnen zijn in de veranderende omgeving.

19 Resultaten Overig verklarende factoren De variatie in prestaties en resultaten wordt niet alleen verklaard door de verschillende waarde disciplines Er zijn in dit onderzoek meer factoren naar voren gekomen die verklaren waarom een organisatie een goed presteert: Geschiedenis van de organisatie: pad afhankelijkheid Anticipatie en verandering Pad afhankelijkheid: de bevindingen laten zien dat de keuze voor een strategie misschien meer wordt gevormd door de pad afhankelijkheid, dan door een rationele keuze. Deze afhankelijkheid wordt gevormd door tastbare middelen, niettastbare middelen en menselijke middelen.

20 Resultaten Pad afhankelijkheid Middelen (# respondenten) Tastbare middelen Gebouwen (6), vermogen (8), grootte (7), huurcontracten (2) Niet tastbare middelen Menselijke middelen Relaties (8), imago/identiteit (4), routines (4), cultuur (7) Werknemers (11), bestuur / directie (3) Voorbeeld Investeringen uit het verleden hebben veel effect op de strategieën van nu. Bijvoorbeeld sommige gebouwen van nu zijn niet gebouwd op het leveren van zorg, die past bij de behoefte van de klant. Geschiedenis vormt de routines en cultuur die passen in een intramurale setting maar niet de extramurale setting. Een cultuur met een aanpassingsvermogen die past bij de nieuwe omgeving is nodig om mee te kunnen veranderen. In veel organisaties is het huidige opleidingsen/of kennisniveau van het personeel niet klaar voor de toekomst (flexibiliteit, hoger opgeleiden voor intensievere intramurale zorg, zorg op maat)

21 Conclusie (2) Overige verklarende factoren De positie van de organisatie wordt niet alleen beïnvloed door de middelen, maar ook de keuzes om ze te wijzigen. Dit heeft te maken met anticiperen, reageren op kansen en ook non-conformistisch gedrag. In veel gevallen hebben oud-bestuurders niet geanticipeerd op de veranderingen, zoals het richten op extramurale zorg of thuiszorg. Sommige organisaties hebben zelfs nog plannen staan voor nieuwe gebouwen die niet eens meer passen in de omgeving. Er zijn organisaties die nu pas beginnen met het creëren van een nieuwe visie. Top management wordt vervangen om een proactieve nieuwe weg in te gaan. Er zijn ook organisaties die bewuste keuzes hebben gemaakt om mee te veranderen, door: o Flexibele gebouwen en dienstverlening o Fusies (o.a. met thuiszorg instellingen) o Het richten op complexere zorg Het resultaat is een betere middelen positie, positieve resultaten en meer ruimte voor aanpassing: o Uitbreiden naar meer locaties o Particuliere diensten aanbieden o Nieuwe woonzorgconcepten Deze organisaties laten zien dat ze anticiperen door het gebruik van marktoriëntatie en marktonderzoek, en daarmee hun middelen kunnen veranderen en voortdurend aan kunnen passen aan de onzekere omgeving

22 Discussie en implicaties Waarde disciplines Het gebruik van de waarde discipline typologie in de ouderenzorg laat een aantal dingen zien: Bij het gebruik van de waarde discipline typologie komt naar voren dat alle drie de disciplines een fit kunnen hebben De drie disciplines worden in verschillende combinaties gebruikt Er bestaat geen eenduidige keuze in waarde disciplines of strategie De keuze is afhankelijk van het klantsegment De waarde disciplines vormen eerder een menu dan uitsluitende keuzes. De waarde discipline theorie past goed in de zorg en geeft richting aan de verschillende strategieën die nodig zijn Customer intimacy is een belangrijk ingrediënt in de veranderende omgeving Het onderzoek laat ook zien dat strategie alleen, de prestaties niet kan verklaren.

23 Discussie en implicaties Overige verklarende factoren In het verklaren van de prestaties en positie van een ouderenzorgorganisatie komen twee factoren naar boven: Pad afhankelijkheid Anticipatie en verandering Succes in deze veranderende omgeving is afhankelijk van de beschikbare middelen en de anticipatie van de organisatie om ze te gebruiken en te veranderen. Strategie heeft een fit nodig tussen de middelen en de omgeving om succesvol te zijn. Pad afhankelijkheid, resource positie en het continu aanpassen van deze positie verwijzen naar de dynamic capability theorie.

24 Discussie en implicaties Overige verklarende factoren Dynamic capability theorie geeft aan dat om deze positie te veranderen bepaalde vaardigheden nodig zijn: 1. Organisaties zijn afhankelijk van de middelen die ze hebben en de keuzes die ze maken om deze aan te passen 2. De keuze voor een waarde discipline begeleidt de mogelijkheden en middelen, die moeten passen in de omgeving om effectief te zijn. 3. In een dynamische omgeving is het continu aanpassen van de middelen, het veranderen van strategie en verbeteren van de vaardigheden nodig om te overleven.

25 Discussie en implicaties Overige verklarende factoren Dynamische vaardigheden zijn als volgt in te delen: Sensing: Het identificeren van nieuwe kansen en trends Seizing: Mobiliseren van middelen om in te spelen op nieuwe kansen en daar ook waarde uit halen Transforming: Het aanpassen van bestaande middelen en continu vernieuwen van middelen. Sensing Seizing Transforming Resultaat Voorbeeld klant waarde Klant onderzoek houden Ontwikkelen van zorg concept en business model dat past bij de verschillende klantsegmenten Bestaande concepten aanpassen naar flexibele maatwerk concepten. Opleiden van personeel. Nieuwe klanten aantrekken. Een commercieel bedrijfsonderdeel ontwikkeld.

26 Discussie en implicaties Implicaties Voor organisaties betekent dit het volgende: Het is van belang de omgeving en klanten/klantsegmenten duidelijk in beeld te hebben. Er is een passende strategie nodig die aansluit bij de omgeving en de klantsegmenten Strategie Fit Omgeving Customer intimacy Product leadership Operational excellence

27 Discussie en implicaties Implicaties Het is van belang de middelen duidelijk in beeld te hebben. Deze middelen moeten een fit hebben met de omgeving Middelen Fit Omgeving Deze middelen moeten passen in de strategie en in de omgeving De strategie moet leidend zijn voor deze fit Strategie Middelen positie Fit Omgeving

28 Discussie en implicaties Implicaties Verder is het van belang in kaart te hebben welke dynamische vaardigheden aanwezig zijn in de organisatie en welke nodig zijn. Deze vaardigheden zijn nodig om de middelen aan te passen en continu te verbeteren. Zelfs het vormen van strategie moet een dynamische vaardigheid worden Dynamische vaardigheden Strategie Middelen positie Deze vaardigheden zijn nodig om te kunnen overleven in een dynamische markt. Het framework helpt deze vaardigheden te lokaliseren, in te delen en te ontwikkelen

29 Over PART zorg Zorg voor een gezonde organisatie PART zorg biedt interim- en projectmanagement op de domeinen algemene bedrijfsvoering, kwaliteit & veiligheid en zorginkoop- en verkoop bij onderstaande opdrachtgevers: (Geïntegreerde) Eerstelijns zorginstellingen ZBC s en ziekenhuizen Zorgverzekeraars

30 Het beheersen van strategie in de Ouderenzorg Afstudeeronderzoek E. Leemans

Michael Treacy en Fred Wiersema

Michael Treacy en Fred Wiersema Master thesis Relatiemarketing Choose your costumers, narrow your focus, dominate your market Michael Treacy en Fred Wiersema Hoe beïnvloedt de inzet van relatiemarketing verschillende strategieën om exploitatieve

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus

Toegang van Annemagreet Kuiper. Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ Maart 2007. Lisette Schipper Anthonie Maranus Goed geregeld?! Toegang tot zorg- en dienstverlening voor klanten van concerns voor zorg en welzijn Toegang van Annemagreet Kuiper Afstudeerscriptie Master of Business Adminstration - Health Erasmus CMDZ

Nadere informatie

BELOFTE OF DWAALSPOOR?

BELOFTE OF DWAALSPOOR? Van bedrijfsprocessen in de ouderenzorg: BELOFTE OF DWAALSPOOR? April 2010 MBA-H, CMDZ Peter J. Dijkstra Frans H. Ploegstra Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1.0 Aanleiding 1 1.1 Vraagstelling 2 1.2

Nadere informatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie

Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Optimale HR ondersteuning in een zelfsturende organisatie Welke HR dienstverlening is er nodig in de nieuwe organisatie van (Organisatie) intramuraal? Auteurs: Sander Hoogland 500605608 Geert Boon 500606040

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren.

R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren. Organisatie Verander-model Auteur Doel R.W.M. Schuurmans MSc Inzicht verschaffen hoe organisaties kunnen transformeren. Achtergrond Bij het verander-model wordt uitgegaan dat de interne organisatie een

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

B2B: Business-to-Boer

B2B: Business-to-Boer B2B: Business-to-Boer De rol van informatiedeling in de agriketen bij een succesvolle relatie met de boer Inleiding. De boer anno 2013 is een moderne ondernemer. Hij is veeleisend en dat is terecht. De

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

WMO & THUISZORG BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP. Bachelorscriptie

WMO & THUISZORG BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP. Bachelorscriptie Bachelorscriptie BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP WMO & THUISZORG Op welke wijze heeft de Wmo invloed op de kwaliteit van dienstverlening binnen de thuiszorg? H. B. Draaijer Hoofdstuk: Inhoudsopgave

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

De bijdrage van HRM aan de realisatie van organisatieflexibiliteit bij toezichtorganisaties

De bijdrage van HRM aan de realisatie van organisatieflexibiliteit bij toezichtorganisaties De bijdrage van HRM aan de realisatie van organisatieflexibiliteit bij toezichtorganisaties Afstudeeronderzoek It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; it is the

Nadere informatie

Voorwoord. Rubrieken. Dit e-book wordt u aangeboden door:

Voorwoord. Rubrieken. Dit e-book wordt u aangeboden door: Voorwoord Rubrieken Voorwoord 2. Checklist: is uw organisatie klaar voor de toekomst? 3. De wet verandert! 4. Behoud uw cliënten! 5. Slagkracht management 6. Kengetallen en het gebruik daarvan binnen teams

Nadere informatie

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid

Permanent competent. Hiteq. www.hiteq.org. Vier profielen van de medewerker in 2020. Koen Dingemans MSc. Domein: Onderneming en arbeid centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Engineering Merger. Kwalitatief onderzoek naar de rol van weerstand, machtsverhoudingen en ambiguïteit bij een fusie

Engineering Merger. Kwalitatief onderzoek naar de rol van weerstand, machtsverhoudingen en ambiguïteit bij een fusie 1 Engineering Merger Kwalitatief onderzoek naar de rol van weerstand, machtsverhoudingen en ambiguïteit bij een fusie Afstudeeronderzoek Cris van der Meer Studentnummer: 0460133 c.r.vandermeer@gmail.com

Nadere informatie

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Een onderzoek naar bestuurskracht van gemeenten Student: Maaike van den Dries (4094875) Begeleider: Dr. H.A. Binnema Tweede lezer: Dr. A.K. Yesilkagit

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Voortreffelijkheid in Zuiveren. Over de aandachtspunten voor invoering van Operational Excellence

Bachelorscriptie. Voortreffelijkheid in Zuiveren. Over de aandachtspunten voor invoering van Operational Excellence Bachelorscriptie Voortreffelijkheid in Zuiveren Over de aandachtspunten voor invoering van Operational Excellence 1 Voortreffelijkheid in Zuiveren Over de aandachtspunten voor invoering van Operational

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Sturen op de toegevoegde waarde van vastgoed in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Sturen op de toegevoegde waarde van vastgoed in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Sturen op de toegevoegde waarde van vastgoed in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Een onderzoek naar de huidige praktijk in Nederland Merijn M.M. Wetzels MRE 11 november 2014 Onderwerp Titel Eerste

Nadere informatie

Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development

Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development Voorkant Bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human resource development Onderzoek uitgevoerd bij Fabory Nederland BV te Tilburg: De bijdrage van competentiemanagement aan strategisch human

Nadere informatie

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK?

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK? LUXE OF BITTERE NOODZAAK? Door snel wisselende omstandigheden en daarmee samenhangende prioriteiten is het gericht benutten van het menselijk kapitaal belangrijker dan ooit. Het belang van talent management

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie