SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN VOOR DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN VOOR DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN"

Transcriptie

1 SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN VOOR DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN JULI 2016

2 Inhoud 1. Selectiecommissie kunstrijden Samenstelling Algemene voorwaarden Procedure Deelname aan internationale wedstrijden Uitzending naar ISU-wedstrijden en kampioenschappen Solorijden, paarrijden en ijsdansen Synchroonschaatsen Declaratieprocedure Open deelname aan ISU wedstrijden Solorijden, paarrijden en ijsdansen Synchroonschaatsen... 8

3 1. Selectiecommissie kunstrijden 1.1 Samenstelling De selectiecommissie kunstrijden, hierna te noemen SCK, bestaat uit de volgende leden: - Karen Venhuizen - Jeroen Prins - Sharon Resseler De SCK is te bereiken via De selectiecommissie kunstrijden laat zich betreffende het synchroonschaatsen adviseren door ISUjurylid synchroon Aart Blok. 1.2 Algemene voorwaarden 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle selectienormen van de sectie kunstrijden. 2. De SCK legt de selectienormen voor aan de trainers van de selectieleden en de voorzitter van de atletenvereniging. De SCK legt vervolgens de selectienormen ter goedkeuring voor aan de directeur sport. 3. Het selectiebeleid is erop gericht om de kans op het winnen van medailles c.q. het behalen van de hoogst mogelijke klassering zo groot mogelijk te maken. 4. Het aanwijzen van deelnemers voor ISU-wedstrijden en kampioenschappen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de directeur sport, die hierbij wordt geadviseerd door de SCK. 5. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de SCK per sekse, per categorie en per discipline over één aanwijsplaats beschikken en één rijder/ster (paar/team) met moverende redenen aanwijzen voor een ISU-wedstrijd, internationaal kampioenschap en het ONK. 6. De SCK streeft ernaar, mits het niveau voldoende is, alle beschikbare plaatsen in de wedstrijden opgenomen in de selectiecriteria te bezetten, maar is niet verplicht voor een wedstrijd het maximum aantal deelnemers (incl. reserves) in te schrijven. 7. Communicatie over startplaatsen op ISU-wedstrijden en kampioenschappen vindt schriftelijk plaats nadat er door de SCK en de directeur Sport een definitief besluit is genomen. Zowel de rijder/het paar/het team als de coach en de vereniging van de betreffende rijder/paar/team wordt op de hoogte gebracht. Vervolgens wordt een kunstrijbericht verstuurd. 8. Indien noodzakelijk kan er op grond van een voorstel (meerderheid is voor) van de SCK en de trainers van de selectieleden en de voorzitter van de atletenvereniging een tussentijdse (schriftelijke) aanpassing worden gedaan aan de selectienormen. Deze aanpassing dient te worden goedgekeurd door de directeur sport van de KNSB en zal worden gecommuniceerd via een kunstrijbericht. 9. Indien er zich situaties voordoen die niet binnen de regelgeving van de selectienormen zijn voorzien, zal de SCK na overleg met de trainer(s) van de betrokken rijder(s)/ster(s)/paar/team en de voorzitter van de atletenvereniging een advies formuleren. 1

4 De directeur sport neemt na advisering van de SCK een besluit en dit zal worden gecommuniceerd via een kunstrijbericht. 10. Indien een rijder/paar/team internationaal in een andere categorie wil starten dan nationaal, moet dit vóór 1 oktober 2016 schriftelijk/via de mail bekend zijn gemaakt aan de disciplinemanager kunstrijden. 11. Bij de technische criteria is bepalend dat de genoemde elementen clean gecalled zijn (geen underrotate (<) of downgrade (<<)) en er mag bij de juryleden maximaal een -1 zijn gescoord. 12. Aanvragen voor inschrijvingen van ISU-wedstrijden worden alleen in behandeling genomen volgens de procedure zoals vermeld op pagina 3. Dit betekent onder andere dat alleen verzoeken die zijn binnengekomen op het adres in behandeling worden genomen. Een uitzondering geldt voor de aanvragen van synchroon wedstrijden. 13. Indien de ISU wijzigingen doorvoert die van invloed zijn op de selectienormen, bijvoorbeeld door aanpassing van de minimum TES voor kampioenschappen, dan worden deze integraal overgenomen en gecommuniceerd via een kunstrijbericht. 14. Indien een sporter het oneens is met een voordracht, kan hij dit aanhangig maken bij de geschillencommissie, conform het reglement op de Bondsrechtspraak, 20 december 2014, ( 2

5 2. Procedure Deelname aan internationale wedstrijden Binnen het kunstrijden kennen we verschillende soorten internationale wedstrijden. Hieronder staat de werkwijze vermeld hoe voor elk van deze soorten wedstrijden kan worden ingeschreven. Soort Beschrijving Inschrijving 1. ISU kampioenschappen, (Junior) Grand Prix en Olympische wedstrijden WK, EK, JWK Winter Youth Olympic Games EYOF (Junior) Grand Prix 1. Deelnemers kwalificeren zich op basis van de selectienormen en melden dit per mail aan de Selectiecommissie Kunstrijden (SCK): 2. SCK doet een voordracht voor deelname aan directeur Sport. 3. Directeur Sport bevestigt de voordracht, of wijst met moverende reden af. 4. Bondsbureau KNSB schrijft in. 2. Internationale wedstrijd, deel uitmakend van ISU kalender 3. Internationale wedstrijd, geen deel uitmakend van de ISU kalender Inschrijving mogelijk onder voorwaarden van open deelname Voorbeeld: Golden Spin, Bavarian Open, Coupe du Printemps Deelnemers kunnen zich via hun vereniging inschrijven voor deze wedstrijd. Voorbeeld: Kempen Trophy 1. Verenigingen geven minimaal 3 weken voor inschrijfdatum van het evenement bij SCK aan voor welke wedstrijden zij rijders willen inschrijven door het aanvraagformulier te mailen naar 2. Rijders kwalificeren zich op basis van de selectienormen voor open deelname. 3. De vereniging meldt bij SCK het behalen van de limiet voor open deelname. 4. SCK wijst op basis van het aantal beschikbare startplaatsen uiterlijk 1 week voor de inschrijfdatum van het evenement deelname toe, of met moverende reden af. 5. Bondsbureau KNSB schrijft in. Vereniging van de deelnemer schrijft zelf in voor de wedstrijd. 3

6 3. Uitzending naar ISU-wedstrijden en kampioenschappen 3.1 Solorijden, paarrijden en ijsdansen EK, JWK en WK Voor deelname aan de Europese kampioenschappen (EK), de Junior Wereldkampioenschappen (JWK) en de wereldkampioenschappen (WK) heeft de ISU een minimum Technical Element Score (TES) verplicht gesteld, zowel voor de korte kür als de lange kür, die op een ISU-wedstrijd behaald moet zijn tussen 1 juli 2015 en 21 dagen voor de start van het evenement (eerste officiële trainingsdag). ISU Communication 2017 geeft de volgende minimum TES per kür, per categorie: Evenement Kür Dames Heren Paren IJsdansen EK** SP FS JWK* SP FS WK** SP FS *Voor het JWK geldt dat de minimum TES alleen kan zijn behaald op een ISU junioren wedstrijd. ** Voor de EK en de WK geldt dat de minimum TES alleen kan zijn behaald op een ISU senioren wedstrijd. Zie voor overige informatie over deze criteria ISU Communication Naast de criteria van de ISU gelden aanvullende criteria vanuit de KNSB (eenmaal total segment score (TSS) SP, eenmaal totaalscore SP+ FS, waarbij de scores op dezelfde wedstrijd moeten zijn behaald). Aan deze criteria moet worden voldaan gedurende het seizoen , op een nationale en/of internationale wedstrijd. SP Dames Heren Paren IJsdansen EK JWK* WK SP+FS Dames Heren Paren IJsdansen EK JWK* WK *Deze score dient te zijn behaald op een junioren wedstrijd, nationaal of internationaal. Indien zes weken voorafgaand aan het kampioenschap één of meerdere rijders zich hebben gekwalificeerd conform de selectienormen, valt op dat moment de beslissing wie er wordt uitgezonden. Indien meerdere rijders in aanmerking komen voor uitzending, wordt de beste rijd(st)er in het seizoen (tussen 1 juli 2016 en de startdatum van het kampioenschap minus zes weken) uitgezonden. In dit geval geldt de hoogste gemiddelde totaalscore van de twee beste ISUwedstrijden tussen 1 juli 2017 en 21 januari Voor uitzending naar het WK kan de selectiecommissie kunstrijden besluiten het Nederlands Kampioenschap mee te laten tellen. Indien geen enkele rijder zich zes weken voorafgaand aan het kampioenschap heeft gekwalificeerd conform de selectienormen, inventariseert de SCK bij de coaches welke rijders nog een poging doen 4

7 zich te kwalificeren. Op basis van deze gegevens wordt, in overleg met de coaches, bepaald wanneer de beslissing over uitzending valt, de inschrijftermijn van de ISU als uiterste datum. Verblijf wordt door de KNSB geregeld in afstemming met rijders en coaches en komt voor rekening van de KNSB. Team Nederland krijgt voorafgaand aan het toernooi bericht over de overige te declareren kosten. Junior Grand Prix Om in aanmerking te komen voor een Junior Grand Prix in seizoen , dient in het seizoen te zijn voldaan aan de volgende minimum scores en technische criteria. Dames Heren Paren IJsdansen Categorie Junioren Adv. Junioren Adv. Junioren Adv. Junioren Adv. Puntentotaal Technische criteria Dubbele axel en één drievoudige sprong n.v.t. Dubbele axel en twee verschillende drievoudige sprongen Geworpen drievoudige sprong of solosprong: dubbele axel of drievoudige sprong 3.2 Synchroonschaatsen Voor deelname aan het wereldkampioenschap 2017 en het Junioren wereldkampioenschap 2017 zijn de volgende normen vastgesteld. SP+FS SYS JWK* 70 WK 80 * Deze score kan alleen worden behaald in de categorie junioren. Teams kunnen zich alleen kwalificeren tijdens internationale wedstrijden, ter goedkeuring voorgelegd aan de selectiecommissie. Hierbij geldt dat de hoogste score op de korte kür en de hoogste score op de vrije kür bepalend zijn voor de ranking. Het team met de hoogste totaalscore zal worden uitgezonden; het totaal dient minstens zo hoog te zijn als de gestelde limiet. Uitzending van de teams komt volledig voor rekening van de teams. 5

8 3.3 Declaratieprocedure Onkosten moeten worden gedeclareerd binnen vier weken na afloop van de wedstrijd door middel van het invullen van het declaratieformulier. Alleen declaraties van de van tevoren afgesproken onkosten, die ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn en eventueel voorzien van originele bewijsstukken, worden in behandeling genomen. - Digitale declaraties: Er kan alleen digitaal gedeclareerd worden indien geen bonnen hoeven te worden overgelegd, bijvoorbeeld bij het declareren van reiskosten. - Papieren declaraties: KNSB Afdeling Inkoopadministratie Postbus BB Utrecht Er worden geen voorschotten verstrekt. Uitzonderingen ter beoordeling door de disciplinemanager 6

9 4. Open deelname aan ISU wedstrijden 4.1 Solorijden, paarrijden en ijsdansen Voor het seizoen zijn de volgende criteria vastgesteld voor open deelname aan ISU wedstrijden. Deelname is op eigen kosten, inschrijving verloopt via de KNSB volgens de procedure zoals aangegeven op pagina 4. Per categorie moet een minimum TES-score in de vrije kür/vrije dans zijn behaald in het seizoen ( t/m ) of in ( t/m ) bij een nationale of internationale wedstrijd, volgens onderstaande tabel. Bij verzoek tot inschrijving voor een wedstrijd moet deze minimum-score aangetoond worden met een uitdraai van het protocol van de betreffende wedstrijd. Een verzoek tot inschrijving moet worden gedaan door middel van het aanvraagformulier voor open inschrijvingen dat op KNSB.nl is te vinden. Indien er meer aanmeldingen dan startplaatsen zijn, beslist de selectiecommissie kunstrijden over uitzending. Discipline Startcategorie TES (FS/FD) behaald in TES (FS/FD) behaald in Solorijden Dames Senioren Senioren 30 Senioren 30 Junioren 24 Senioren 30 Junioren Junioren 24 Junioren 24 Advanced 20 Junioren 24 Advanced Advanced 20 Advanced 20 Basic A 15 Advanced 20 Basic A Basic A 15 Basic A 15 Pre-Basic 12 Basic A 15 Solorijden Heren Senioren Senioren 35 Senioren 35 Junioren 28 Senioren 35 Junioren Junioren 28 Junioren 28 Advanced 22 Junioren 28 Advanced Advanced 22 Advanced 22 Basic 12 Advanced 22 Basic Basic 12 Basic 12 Pre Basic 9 Basic 12 Paarrijden Senioren Senioren 30 Senioren 30 Junioren 24 Senioren 30 Junioren Junioren 24 Junioren 24 Adv. 18 Junioren 24 Adv. Adv. 18 Adv. 18 Basic n.v.t. Adv. 18 Basic A Basic A n.v.t. Basic A n.v.t. Pre-Basic n.v.t. Basic A n.v.t. IJsdansen Senioren Senioren 23 Senioren 23 Junioren 21 Senioren 23 Junioren Junioren 21 Junioren 21 Adv. 18 Junioren 21 Adv. Adv. 18 Adv. 18 Basic 15 Adv. 18 Basic A Basic A 15 Basic A 15 Pre-Basic n.v.t. Basic A 15 7

10 4.2 Synchroonschaatsen Voor open deelname aan internationale en ISU-wedstrijden, wordt geen limiet gesteld. Teams die willen deelnemen aan internationale en ISU-wedstrijden, dienen hiervoor tijdig (ruim voor de uiterlijke inschrijvingsdatum) een aanvraag in te leveren bij de selectiecommissie kunstrijden. Aanvragen dienen schriftelijk of per mail gestuurd te worden aan de selectiecommissie kunstrijden 8

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN VOOR DEELNAME AAN ONK, INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN VOOR DEELNAME AAN ONK, INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN 2015-2016 VOOR DEELNAME AAN ONK, INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN NOVEMBER 2015 Inhoud 1. Selectiecommissie kunstrijden... 1 1.1 Samenstelling...

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN 2017-2018 VOOR DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN ISU KAMPIOENSCHAPPEN JULI 2017 Selectiecommissie Kunstrijden (SCK) Karen Venhuizen Jeroen Prins Sharon Resseler

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN

SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN SELECTIENORMEN KNSB KUNSTRIJDEN 2018-2019 VOOR DEELNAME AAN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN EN ISU KAMPIOENSCHAPPEN DECEMBER 2018 Selectiecommissie Kunstrijden (SCK) Rémy de Wit Jeroen Prins Karen Venhuizen

Nadere informatie

Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018

Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne Selectieprocedure Shorttrack Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure KNSB voor de Olympische Spelen in PyeongChang 2018. Vastgesteld door de Directeur-Bestuurder van de KNSB

Nadere informatie

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-skaten, seizoen 2018

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-skaten, seizoen 2018 KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-skaten, seizoen 2018 voor deelname aan internationale kampioenschappen Versie 26 april 2018 Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 26 april 2018 Selectie Commissie

Nadere informatie

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan Selectienormen 2013/2014 Langebaan voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en internationale kampioenschappen Definitieve versie, 05 oktober 2013 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-Skaten, seizoen 2017 voor deelname aan internationale kampioenschappen Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 24 april 2017 Selectie Commissie Inline Skaten (SCIS):

Nadere informatie

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-skaten, seizoen 2019

KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-skaten, seizoen 2019 KNSB SELECTIEDOCUMENT Inline-skaten, seizoen 2019 voor deelname aan internationale kampioenschappen Versie 19 maart 2019 Vastgesteld door de Directeur Bestuurder, d.d. 25-03-2019 Selectie Commissie Inline

Nadere informatie

2 e Selectiewedstrijd voor: Datum selectiewedstrijd: Sluitingsdatum. 4 de selectiewedstrijd voor:

2 e Selectiewedstrijd voor: Datum selectiewedstrijd: Sluitingsdatum. 4 de selectiewedstrijd voor: UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN ONK 2016 14 NOVEMBER 2015 UTRECHT 15 NOVEMBER 2015 UTRECHT 22 JANUARI 2016 DORDRECHT 23 JANUARI 2016 DORDRECHT FINALE ONK 3 6 MAART 2016 DEN HAAG KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE

Nadere informatie

Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018

Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure langebaanschaatsen Olympische Spelen PyeongChang 2018 Interne selectieprocedure langebaanschaatsen voor de Olympische Spelen PyeongChang 2018. Vastgesteld door de Directeur Bestuurder

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB 2016 Inline-Skaten

SELECTIENORMEN KNSB 2016 Inline-Skaten SELECTIENORMEN KNSB 2016 Inline-Skaten voor deelname aan internationale kampioenschappen Versie 3 mei 2016 Selectie Commissie Inline Skaten: Arjan Smit Frank Fiers Valentina Berga-Belloni Technisch Directeur:

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan

KNSB Selectiedocument Langebaan KNSB Selectiedocument Langebaan 2018-2019 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden definitieve versie, 18 oktober 2018 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

Selectienormen KNSB 2014/2015 Langebaan

Selectienormen KNSB 2014/2015 Langebaan Selectienormen KNSB 2014/2015 Langebaan voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale juniorenwedstrijden en -kampioenschappen d.d. 13 oktober 2014 (Inter)nationale kalender selectiewedstrijden

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan

KNSB Selectiedocument Langebaan KNSB Selectiedocument Langebaan 2017-2018 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden definitieve versie 4 oktober 2017 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan

KNSB Selectiedocument Langebaan KNSB Selectiedocument Langebaan 2016-2017 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden versie 6 oktober 2016 Selectiecommissie Langebaan: Andries

Nadere informatie

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan

Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan Selectienormen KNSB 2013/2014 Langebaan voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale juniorenwedstrijden en -kampioenschappen definitieve versie, 20 september 2013 (Inter)nationale kalender selectiewedstrijden

Nadere informatie

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2018/2019

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2018/2019 KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2018/2019 voor deelname aan internationale wedstrijden, kampioenschappen en selectiewedstrijden 3 januari 2019 Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCLJ): Technisch

Nadere informatie

KNSB selectieprocedure shorttrack junioren seizoen

KNSB selectieprocedure shorttrack junioren seizoen KNSB selectieprocedure shorttrack junioren seizoen 2018-2019 voor de WKJ en EYOF Definitieve versie 12 december 2018 Selectie Commissie Shorttrack: Jeroen Otter Wilf O Reilly Remy de Wit 1. UITGANGSPUNT

Nadere informatie

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten

SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten SELECTIENORMEN KNSB 2015 Inline-Skaten voor deelname aan European Challenge Kadetten Gera 19-21 juni 2015 Definitieve versie 13 april 2015 Selectie Commissie Inline Skaten: Arjan Smit Valentina Berga Technisch

Nadere informatie

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2016/2017

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2016/2017 KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2016/2017 voor deelname aan internationale wedstrijden, kampioenschappen en selectiewedstrijden 30 september 2016 Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCLJ):

Nadere informatie

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018

KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018 KNSB Selectieprocedure Langebaan junioren, 2017/2018 voor deelname aan internationale wedstrijden, kampioenschappen en selectiewedstrijden 29 september 2017 Selectiecommissie Langebaan Junioren (SCLJ):

Nadere informatie

Interne Selectieprocedure KNSB. Olympische Winterspelen Sotsji Langebaanschaatsen

Interne Selectieprocedure KNSB. Olympische Winterspelen Sotsji Langebaanschaatsen Interne Selectieprocedure KNSB Olympische Winterspelen Sotsji 2014 Langebaanschaatsen Definitieve versie 20 september 2013 Selectiecommissie Langebaan (SCL): Emiel Kluin Andries Kasper Thomas Bos Directeur

Nadere informatie

2 e Selectiewedstrijd voor: Overdekte kunstijsbaan 30 x 60 meter Radioweg 64 Kardingerplein NK Amsterdam 9735 AA Groningen Datum

2 e Selectiewedstrijd voor: Overdekte kunstijsbaan 30 x 60 meter Radioweg 64 Kardingerplein NK Amsterdam 9735 AA Groningen Datum UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN ONK 2013 6 OKTOBER 2012 28 OKTOBER 2012 17 NOVEMBER 2012 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND UITSCHRIJVING VOOR DE SELECTIEWEDSTRIJDEN ONK 2013 Organisatie:

Nadere informatie

KNSB Selectiedocument Langebaan 2015-2016

KNSB Selectiedocument Langebaan 2015-2016 KNSB Selectiedocument Langebaan 2015-2016 voor deelname aan internationale wedstrijden, internationale kampioenschappen en selectiewedstrijden Definitieve versie 1 oktober 2015 Selectiecommissie Langebaan:

Nadere informatie

Selectienormen KNSB Shorttrack Senioren. Definitieve versie 10 september 2015

Selectienormen KNSB Shorttrack Senioren. Definitieve versie 10 september 2015 Selectienormen KNSB 2015-2016 Shorttrack Senioren voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en ISU kampioenschappen voor senioren Definitieve versie 10 september 2015 Selectie Commissie

Nadere informatie

KNSB selectieprocedure shorttrack senioren, seizoen Definitieve versie 8 augustus 2017

KNSB selectieprocedure shorttrack senioren, seizoen Definitieve versie 8 augustus 2017 KNS selectieprocedure shorttrack senioren, seizoen 2017-2018 Definitieve versie 8 augustus 2017 Selectie Commissie Shorttrack: Jeroen Otter Wilf O Reilly rie Koops 1 1. UITGNGSPUNT 1. De selectieprocedure

Nadere informatie

Kummenaedestraat BT Geleen 2 november 2013 Datum selectiewedstrijd: 5 januari 2014

Kummenaedestraat BT Geleen 2 november 2013 Datum selectiewedstrijd: 5 januari 2014 UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN KNSB CUP 2014 KNSB CUP A EN SYNCHROON 02 NOVEMBER 2013 DORDRECHT 05 JANUARI 2014 GELEEN KNSB CUP B 30 NOVEMBER 2013 S HERTOGENBOSCH 02 FEBRUARI 2014 DEN HAAG KNSB CUP

Nadere informatie

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren

Selectienormen KNSB Shorttrack Junioren Selectienormen KNSB 2013-2014 Shorttrack Junioren voor deelname aan selectiewedstrijden, internationale wedstrijden en ISU kampioenschappen voor junioren Definitieve versie 5 augustus 2013 Selectie Commissie

Nadere informatie

nationale wedstrijdreglementen KNSB Vastgesteld door Ledenraad 20 mei 2017

nationale wedstrijdreglementen KNSB Vastgesteld door Ledenraad 20 mei 2017 Overzicht wijzigingsvoorstellen nationale wedstrijdreglementen KNSB Vastgesteld door Ledenraad 20 mei 2017 Wijzigingsvoorstellen nationale wedstrijdreglementen 1. Specifieke bepalingen marathon 2. Specifieke

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 4360 2003 EJ Haarlem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Interne selectieprocedure Taekwondo Bond Nederland ten behoeve van deelname Olympisch Kwalificatietoernooi en deelname Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro. Vastgesteld door het bestuur van de Taekwondo

Nadere informatie

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010 Doel selectiecriteria en meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010: De doelen van de selectiecriteria en

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

Selectieprocedures outdoor 2019 Recurve European Games Minsk (BLR)

Selectieprocedures outdoor 2019 Recurve European Games Minsk (BLR) Selectieprocedures outdoor 09 Recurve European Games Minsk (BLR) Algemeen uitgangspunt NHB De Nederlandse Handboogbond (NHB) heeft zich geconformeerd aan de doelstelling om zo goed mogelijk te presteren

Nadere informatie

inschrijving: inschrijving:

inschrijving: inschrijving: UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN KNSB CUP 2016 KNSB CUP A EN SYNCHROON 31 OKTOBER 2015 16 JANUARI 2016 KNSB CUP B 29 NOVEMBER 2015 6 FEBRUARI 2016 KNSB CUP C 19 DECEMBER 2015 20 FEBRUARI 2016 FINALE 3

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE

KWALIFICATIEPROCEDURE KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF-DISCIPLINES (2018) INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure 3 a. Indeling

Nadere informatie

1. Wie kan/moet deelnemen aan de selectiewedstrijden?

1. Wie kan/moet deelnemen aan de selectiewedstrijden? 01/12/2017 Richtlijnen selectieschutters 2018 Belangrijk: deze richtlijnen zijn voorlopig en kunnen steeds bijgewerkt en veranderd worden. 1. Wie kan/moet deelnemen aan de selectiewedstrijden? Iedereen

Nadere informatie

Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden

Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden BELGISCHE DANSSPORT FEDERATIE Reglement voor selectie en uitzending van wedstrijdparen voor WDSF Kampioenschappen en Cup wedstrijden 6-11-2015 INHOUD 1. Definitie. 2. Algemene regels voor uitzending. 3.

Nadere informatie

Waar in dit document wordt gesproken over deelnemers of rijders, worden zowel dames als heren bedoeld.

Waar in dit document wordt gesproken over deelnemers of rijders, worden zowel dames als heren bedoeld. PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden seizoen 2018/2019 Inleiding In dit document zijn de algemene bepalingen, met selectieregels, reserves, aanwijsplaatsen,

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF-DISCIPLINES

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF-DISCIPLINES KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF-DISCIPLINES 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure 3 a. Indeling ISSF-disciplines

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN 2018 2019 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND ALGEMENE BEPALINGEN... 2 ARTIKEL 500 DISCIPLINES BINNEN HET KUNSTRIJDEN... 2 ARTIKEL 501 SOLORIJDEN... 3 ARTIKEL

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN 2017 2018 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND Specifieke bepalingen Kunstrijden 2017-2018 Zoals vastgesteld door de Ledenraad d.d. mei 2017 ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Interne selectieprocedure BMX ten behoeve van de European Games in Baku 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Uitzendreglement van de Nederlandse Algemene Danssport Bond

Uitzendreglement van de Nederlandse Algemene Danssport Bond Uitzendreglement van de Nederlandse Algemene Danssport Bond Update 30 december 2012 Uitzendreglement van de Nederlandse Algemene Danssport Bond Inhoudsopgave Inhoud Artikel 1. WDSF titelwedstrijden 2 Artikel

Nadere informatie

National regulations for Belgian competitions changes

National regulations for Belgian competitions changes National regulations for Belgian competitions changes 2018-2019 National figure skating level testen National B-competitions Belgian international interclub B-competitions National A-competitions Belgian

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM)

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS MODERNE VIJFKAMP (ONDER AUSPICIËN VAN DE UIPM) 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure

Nadere informatie

Waar in dit document wordt gesproken over deelnemers of rijders, worden zowel dames als heren bedoeld.

Waar in dit document wordt gesproken over deelnemers of rijders, worden zowel dames als heren bedoeld. PLAATSINGSSCHEMA`S EN SELECTIEPROCEDURES Nationale langebaan- en kortebaanwedstrijden seizoen 2019/2020 Inleiding In dit document zijn de algemene bepalingen, met selectieregels, reserves, aanwijsplaatsen,

Nadere informatie

BondsVademecum. Hoofdstuk Reglement selectie kata wedstrijden

BondsVademecum. Hoofdstuk Reglement selectie kata wedstrijden BondsVademecum Hoofdstuk 2.12 - Reglement selectie kata Datum: 31 augustus 2016 -- BondsVademecum hoofdstuk 2.12 - Reglement selectie kata Pag. 2/8 - - 31 augustus 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Indeling

Nadere informatie

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren)

Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) Uitzendreglement (EJK, WJK en WK junioren) 1. Inleiding 1.1 Doelstelling document Doelstelling van dit document is het weergeven van het beleid van de KNSB op het gebied van de uitzending van talentvolle

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN 2016 2017 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND ALGEMENE BEPALINGEN... 2 ARTIKEL 500 DISCIPLINES BINNEN HET KUNSTRIJDEN... 2 ARTIKEL 501 SOLORIJDEN... 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Kwalificatiecriteria voor EK, WK, AYOF, WTS en Worldcups 2012 OD Triathlon

Kwalificatiecriteria voor EK, WK, AYOF, WTS en Worldcups 2012 OD Triathlon Kwalificatiecriteria voor EK, WK, AYOF, WTS en Worldcups 2012 OD Triathlon JUNIOREN EK Junioren Eilat (Israel) 17-22 april : Maximaal volgens quota van ETU en op volgorde van onderstaande objectieve criteria

Nadere informatie

UITSCHRIJVING VOOR DE SELECTIEWEDSTRIJDEN KNSB-CUP 2016 KNSB CUP C

UITSCHRIJVING VOOR DE SELECTIEWEDSTRIJDEN KNSB-CUP 2016 KNSB CUP C UITSCHRIJVING SELECTIEWEDSTRIJDEN KNSB CUP 2016 KNSB CUP A 31 OKTOBER 2015 16 JANUARI 2016 KNSB CUP B 28 NOVEMBER 2015 6 FEBRUARI 2016 KNSB CUP C 19 DECEMBER 2015 20 FEBRUARI 2016 FINALE 19 20 MAART 2016

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN 2014-2015

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN 2014-2015 SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN 2014-2015 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND 1 Specifieke bepalingen bij Nationale wedstrijden en testen kunstrijden: Solorijden, IJsdansen, Paarrijden, Synchroonschaatsen

Nadere informatie

Bepalingen voor deelname aan de nationale competitie Mass start 2019/2020

Bepalingen voor deelname aan de nationale competitie Mass start 2019/2020 Bepalingen voor deelname aan de nationale competitie Mass start 2019/2020 Geschiedenis versies: 06-06-2019 Versie 1.0 Definitieve versie voor seizoen 2019/2020 Algemene bepalingen Mass start competitie

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF DISCIPLINES

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF DISCIPLINES K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK, EK EN WORLD CUPS IN ISSF DISCIPLINES 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3

Nadere informatie

In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames Oranje en Jong Oranje selecties

In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames Oranje en Jong Oranje selecties In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames Oranje en Jong Oranje selecties Versie mei 2019 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Instromen... 2 2.1. Oranje Selectie... 2 2.2. Jong Oranje Selectie... 2 2.3. Criteria

Nadere informatie

Selectiecriteria Kata

Selectiecriteria Kata Selectiecriteria Kata Selectiecriteria Kata revisie 24 maart 2017 Middels dit document informeert de KBN u over een aantal zaken rondom toetreding tot een kernploeg, toetreding A-selectie, meetmomenten

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK OF EK IN MLAIC DISCIPLINES

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK OF EK IN MLAIC DISCIPLINES K N I N K L I J K E N E D E L A N D S E S C H I E T S P T A S S C I A T I E KWALIFICATIEPCEDUE V DEELNAME AAN WK F EK IN MLAIC DISCIPLINES Kwalificatieprocedure voor deelname aan WK en EK in MLAIC disciplines

Nadere informatie

KNSB Cup seizoen 2016/2017

KNSB Cup seizoen 2016/2017 KNSB Cup seizoen 2016/2017 Nationale Competitie De Nationale Competitie zoals bedoeld in de Specifieke Bepalingen Shorttrack artikel 305 wordt georganiseerd onder de naam KNSB Cup. In het geval dit document

Nadere informatie

SELECTIE REGLEMENT DUTCH HIGH PERFORMANCE SAILING CLASSES VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN

SELECTIE REGLEMENT DUTCH HIGH PERFORMANCE SAILING CLASSES VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN SELECTIE REGLEMENT DUTCH HIGH PERFORMANCE SAILING CLASSES VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN 29er, 49er FX & 49er EN NACRA 15 PER VOORJAAR 2018 Dit Reglement bepaalt de voorwaarden en

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN 2016 2017 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND 1 Specifieke bepalingen bij Nationale wedstrijden en testen kunstrijden: Solorijden, Paarrijden, IJsdansen, Synchroonschaatsen

Nadere informatie

In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017

In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017 In- en uitstroom in de KNGU Turnen Dames selecties Versie 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Instromen... 2 2.1. Oranje Selectie... 2 2.2. Jong Oranje Selectie... 2 2.3. Criteria voor de Oranje en Jong Oranje

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Interne selectieprocedure Baanwielrennen duur ten behoeve van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure Baan duur ten behoeve van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton 2016-2017 1. Algemeen De Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton (NJRB) bevat de richtlijnen volgens welke de sterktebepaling plaatsvindt

Nadere informatie

National regulations for Belgian competitions

National regulations for Belgian competitions National regulations for Belgian competitions 2017-2018 National figure skating level testen National B-competitions Belgian international interclub B-competitions National A-competitions Belgian international

Nadere informatie

Selectieprocedure Europese Kampioenschappen WAG 2018 JUNIORES

Selectieprocedure Europese Kampioenschappen WAG 2018 JUNIORES Selectieprocedure Europese Kampioenschappen WAG 2018 JUNIORES 1. Inleiding Het EK WAG 2018 gaat door van 2 tot en met 5 augustus 2018, aankomstdatum 30 juli. Dit EK is zowel voor junioren ( 2003 2004)

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK EN EK IN MLAIC-DISCIPLINES

KWALIFICATIEPROCEDURE VOOR DEELNAME AAN WK EN EK IN MLAIC-DISCIPLINES KWALIFICATIEPCEDUE V DEELNAME AAN WK EN EK IN MLAIC-DISCIPLINES 1 INHUDSPGAVE Pagina 1. Beschrijving huidige situatie 3 2. Uitgangspunten voor kwalificatieprocedure 3 a. Indeling MLAIC-disciplines b. Duidelijkheid

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld op de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 20 november 2012 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 NK Kwalificatie 2015 Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) Per NK klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan het

Nadere informatie

Mountainbike. Version GdK Jaarplan Mountainbike page 1/9

Mountainbike. Version GdK Jaarplan Mountainbike page 1/9 - GdK page 1/9 - GdK Inhoud 1 Doelstellingen... 3 2 K-OTC Sittard... 3 3 Trainingen... 4 3.1 Trainingskampen... 4 4 Wedstrijden... 4 4.1 KNWU-gefaciliteerde wedstrijden 2018... 4 4.1.1 Kalender... 4 4.1.2

Nadere informatie

KNSB Gewest Groningen Marathonschaatsen

KNSB Gewest Groningen Marathonschaatsen KNSB Gewest Groningen Marathonschaatsen Korte Handleiding & Regelgeving voor verenigingen of organisaties die een marathonwedstrijd op natuurijs willen organiseren Versie 4.0 oktober 2015 CONTACT Natuurijscoördinatoren

Nadere informatie

Selectiecriteria Olympische Zomerspelen RIO 2016

Selectiecriteria Olympische Zomerspelen RIO 2016 Om deel te kunnen nemen aan de Olympische Zomerspelen in Rio 2016, moeten individuele atleten, teams en ploegen zich eerst kwalificeren. De voorwaarden waaraan de atleten dienen te voldoen, zijn vastgelegd

Nadere informatie

Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016

Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016 Bijscholingsbeleid Technisch Kader Niveau 2 tot en met 5 Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Introductie... 3 1.2. Begrippenlijst... 3 2. Bijscholingsbeleid

Nadere informatie

Nationaal Kampioenschap kwalificatie Uitgangspunt voor alle klassen:

Nationaal Kampioenschap kwalificatie Uitgangspunt voor alle klassen: Nationaal Kampioenschap kwalificatie 2010 Uitgangspunt voor alle klassen: Om geselecteerd te kunnen worden voor het NK 2010 moet een renner aan minimaal 4 van de volgende 5 TopCompetitie wedstrijden hebben

Nadere informatie

KNSB Cup seizoen 2017/2018

KNSB Cup seizoen 2017/2018 KNSB Cup seizoen 2017/2018 Nationale Competitie De Nationale Competitie zoals bedoeld in de Specifieke Bepalingen Shorttrack artikel 305 wordt georganiseerd onder de naam KNSB Cup. In het geval dit document

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SELECTIE EN UITZENDING

REGLEMENT VOOR SELECTIE EN UITZENDING REGLEMENT VOOR SELECTIE EN UITZENDING 2015 / 2016 Reglement voor selectie & uitzending 2015-1- Dit reglement wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond en

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es

Het Bestuur van de KNZB heeft onderhavige interne selectieprocedure in haar vergadering d.d. datum vastgesteld. 1. Defini*es Interne selec*eprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Prestatie-eisen voor kwalificatie. Algemeen

Prestatie-eisen voor kwalificatie. Algemeen Swimming Zwemmen Prestatie-eisen voor kwalificatie Algemeen Voldoen aan de kwalificatiecriteria zoals deze zijn bepaald door het IPC in overleg met de Internationale Federatie (IPC Swimming). en Voldoen

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN 2013-2014 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND 1 Specifieke bepalingen bij Nationale wedstrijden en testen kunstrijden: Solorijden, IJsdansen, Paarrijden, Synchroonschaatsen

Nadere informatie

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria Selectiecriteria (ref.1 per 01 april 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria voor de N ationale Kernploeg(en) en Selecties: Kernploegen en talentenpoule De KBN voorziet voor kumite en een

Nadere informatie

Nationaal wedstrijdreglement Algemene bepalingen INHOUD

Nationaal wedstrijdreglement Algemene bepalingen INHOUD Nationaal wedstrijdreglement Algemene bepalingen INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Het recht om deel te nemen Artikel 3 Verlies van het recht om deel te nemen Artikel 4 Herstel van

Nadere informatie

KNSB Cup seizoen 2018/2019

KNSB Cup seizoen 2018/2019 KNSB Cup seizoen 2018/2019 Nationale Competitie De Nationale Competitie zoals bedoeld in de Specifieke Bepalingen Shorttrack artikel 305 wordt georganiseerd onder de naam KNSB Cup. In het geval dit document

Nadere informatie

Kwalificatieprocedure EK2020 Gotenburg (Zweden) t/m

Kwalificatieprocedure EK2020 Gotenburg (Zweden) t/m Kwalificatieprocedure EK2020 Gotenburg (Zweden) 07-05-2020 t/m 10-05-2020 World cups Evenementen: UEG European Championships (EK) Trampoline Wanneer: 07-05-2020 t/m 10-05-2020 Waar: Gothenburg (Zweden)

Nadere informatie

UITNODIGING KCG-ZOMERSEMINAR. Thialf Heerenveen. GO FOR GOLD 2 29 augustus t/m 2 september 2010

UITNODIGING KCG-ZOMERSEMINAR. Thialf Heerenveen. GO FOR GOLD 2 29 augustus t/m 2 september 2010 UITNODIGING KCG-ZOMERSEMINAR GO FOR GOLD 2 29 augustus t/m 2 september 2010 Thialf Heerenveen Bij deze willen wij u allen uitnodigen voor deelname aan de KCG-Zomerstage: GO FOR GOLD 2011 Dit zal plaatsvinden

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde wijzigingen nationale reglementen

Overzicht goedgekeurde wijzigingen nationale reglementen Overzicht goedgekeurde wijzigingen nationale reglementen 1. Reglement op de Bondsrechtspraak (zie bijlage 1) 2. Algemene bepalingen 3. Specifieke bepalingen inline skaten + errata (zie bijlage 2) 4. Specifieke

Nadere informatie

Reglement Biljart Artistiek

Reglement Biljart Artistiek Reglement Biljart Artistiek Artikel 1: Algemene bepalingen a. Dit reglement is van toepassing op alle officiële wedstrijden Biljart Artistiek, die onder verantwoordelijkheid van de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

KNWU BMX KWALIFICATIE EISEN NK-EK-WK 2018

KNWU BMX KWALIFICATIE EISEN NK-EK-WK 2018 KNWU BMX KWALIFICATIE EISEN NK-EK-WK 2018 Versie 3.0: 2018 KNWU BMX KWALIFICATIE EISEN NK-EK-WK 2018 ALGEMEEN Rijders, die tijdens de kwalificatie periode niet of nog niet aan een wedstrijd hebben deelgenomen,

Nadere informatie

Aan: bestuur en technische leiding van de KNGU-verenigingen met Rhönradturnen

Aan: bestuur en technische leiding van de KNGU-verenigingen met Rhönradturnen Kenmerk: RR 2018 Behandeld door: Landelijk Technische Commissie Rhönrad Datum: 13 november 2017 Inschrijving Plaatsingswedstrijden Onderwerp: NK/WK E-mail: wedstrijdzaken@ltc-rhonrad.nl Aan: bestuur en

Nadere informatie

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref. 11 augustus 2016) Pagina 1 van 5

Selectiecriteria. Selectiecriteria (ref. 11 augustus 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria Selectiecriteria (ref. 11 augustus 2016) Pagina 1 van 5 Selectiecriteria voor de Nationale Kernploeg(en) en Selecties: Kernploegen en talentenpoule De KBN voorziet voor kumite en kata

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT DUTCH HIGH PERFORMANCE SAILING CLASSES VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN

SELECTIEREGLEMENT DUTCH HIGH PERFORMANCE SAILING CLASSES VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN SELECTIEREGLEMENT DUTCH HIGH PERFORMANCE SAILING CLASSES VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN 29er, 49er FX & 49er EN NACRA 15 PER VOORJAAR 2019 Dit Reglement bepaalt de voorwaarden en

Nadere informatie

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN

SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN SPECIFIEKE BEPALINGEN KUNSTRIJDEN 2015-2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND 1 Specifieke bepalingen bij Nationale wedstrijden en testen kunstrijden: Solorijden, IJsdansen, Paarrijden, Synchroonschaatsen

Nadere informatie

Opleiding Leeftijd Kwalificaties en Vaardigheid. Opleiding niveau 3 16 jaar of ouder SL-2 of JSL diploma of Module elementaire schaatstechniek

Opleiding Leeftijd Kwalificaties en Vaardigheid. Opleiding niveau 3 16 jaar of ouder SL-2 of JSL diploma of Module elementaire schaatstechniek Algemene voorwaarden en toelatingseisen KNSB Opleidingen 1.1 Toelatingseisen trainersopleidingen De minimum leeftijden gelden voor alle disciplines. Wanneer je nog niet de leeftijd hebt die voor een opleiding

Nadere informatie

Ranking-, Selectieen. Uitzendreglement

Ranking-, Selectieen. Uitzendreglement Ranking-, Selectieen Uitzendreglement 2007-2008 Ranking-, Selectie- en Uitzendreglement 2007-2008 1 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Bladzijde 1. Rankingreglement 3 2. Selectiereglement 7 3. Uitzendreglement

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Het bondsbestuur heeft op 12 juli 2014 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst 2014-2015 goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling treedt in op

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT DUTCH HIGH PERFORMANCE SAILING CLASSES VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN

SELECTIEREGLEMENT DUTCH HIGH PERFORMANCE SAILING CLASSES VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN SELECTIEREGLEMENT DUTCH HIGH PERFORMANCE SAILING CLASSES VOOR NATIONALE TRAINING TEAM HIGH PERFORMANCE KLASSEN 29er, 49er FX & 49er EN NACRA 15 PER NAJAAR 2019 Dit Reglement bepaalt de voorwaarden en de

Nadere informatie

Selectiecriteria Olympische Zomerspelen RIO 2016

Selectiecriteria Olympische Zomerspelen RIO 2016 Om deel te kunnen nemen aan de Olympische Zomerspelen in Rio 2016, moeten individuele atleten, teams en ploegen zich eerst kwalificeren. De voorwaarden waaraan de atleten dienen te voldoen, zijn vastgelegd

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROCEDURE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN TRAMPOLINESPRINGEN Versie: d.d. 28 februari 2019

KWALIFICATIEPROCEDURE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN TRAMPOLINESPRINGEN Versie: d.d. 28 februari 2019 KWALIFICATIEPROCEDURE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN TRAMPOLINESPRINGEN 2019 Versie: d.d. 28 februari 2019 Dit document omschrijft de kwalificatieprocedure voor deelname aan de kwalificatiewedstrijden binnen het

Nadere informatie

Statusreglement Topsporters

Statusreglement Topsporters Statusreglement Topsporters - Vastgesteld in de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 25 juni 2014 - Considerans In dit reglement worden de procedure en criteria beschreven op basis waarvan een sporter

Nadere informatie

Reglementswijzigingen nationale reglementen.

Reglementswijzigingen nationale reglementen. Reglementswijzigingen nationale reglementen. Goedgekeurd door de Ledenraad op zaterdag 29 juni 2013, te Utrecht. Datum van publicatie: 1 juli 2013 Onderdelen: Nationaal wedstrijdreglement Specifieke bepalingen

Nadere informatie