Woningkwaliteit en woontevredenheid: resultaten van de bevraging bij bewoners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningkwaliteit en woontevredenheid: resultaten van de bevraging bij bewoners"

Transcriptie

1 Woningkwaliteit en woontevredenheid: resultaten van de bevraging bij bewoners Katleen Van den Broeck* & Isabelle Pannecoucke** *HIVA KU Leuven **KU Leuven campus Sint-Lucas Studiedag Wonen in Vlaanderen anno De resultaten van het grote woononderzoek 2013 Brussel, Vlaams Parlement, De Schelp 3 maart 2015

2 1. Woningkwaliteit 1.1. Subjectieve woningkwaliteit: wat & hoe gemeten? 1.2. Vochtproblemen en synthese-index fysische staat: overzicht naar deelmarkt 1.3. Vergelijking subjectieve/technische woningkwaliteit 1.4. Evolutie subjectieve woningkwaliteit Relatie kenmerken woning/bewoner en subjectieve woningkwaliteit 1.6. Conclusies woningkwaliteit Studiedag Wonen in Vlaanderen anno Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013? 2

3 1.1. Subjectieve woningkwaliteit: wat & hoe gemeten? Technische woningkwaliteit niet altijd voorhanden Informatie over kwaliteit via vragen aan bewoners (bv. EU-SILC) Grote Woononderzoek 2013: uit vragenlijst, bij huishoudens Ook bevraagd in Woonsurvey 2005 (ongeveer huishoudens): laat toe evoluties waar te nemen Studiedag Wonen in Vlaanderen anno Wat leert ons het Grote Woononderzoek 2013? 3

4 1.1. Subjectieve woningkwaliteit: wat & hoe gemeten? Beperktere set van vragen: Vochtproblemen (aanwezigheid bepaalde vormen van vochtschade) Staat van zes woningelementen: elektrische installatie, binnen- en buitenmuren, ramen, dakgoot, dak => synthese-index Synthese-index: zeer slecht-slecht-matig-goed (zeer slecht-slecht ~ beoordeling ongeschikt ~ beoordeling ontoereikende kwaliteit) Link subjectieve woningkwaliteit en: Woning-/woontevredenheid Kennis kwaliteitsnormen/andere kwaliteitsnormen Belevingsaanpassing (aanvaarden van gebreken) Studiedag 4

5 1.2. Vochtproblemen en woningkwaliteit naar deelmarkt Vochtproblemen % vochtschade aanwezig Totaal Eigenaars 1 Huurders Private Sociale huurder 2 huurder Vochtschade aanwezig 20 16** Lekkend dak 6 6** Vochtige muur of vloer 16 13** 24 23* 29 Rottend raamwerk 6 5** N Pearson Chi²-test: **p<0,01; *p<0,05 voor verschil in verdeling tussen eigenaars en huurders. 2 Pearson Chi²-test: **p<0,01; *p<0,05 voor verschil in verdeling tussen private en sociale huurders in Eén op vijf woningen met vochtschade Vooral vochtige muur of vloer (+/- 1 op 6 woningen) Alle vochtproblemen veel sterker aanwezig bij huurders dan bij eigenaars Vochtige muur of vloer als groter probleem gerapporteerd bij sociale dan private huurders Studiedag 5

6 1.2. Vochtproblemen en woningkwaliteit naar deelmarkt Synthese-index fysisch staat van de woning % 2013 Totaal Eigenaar Huurder Private huurder Sociale huurder Goed Matig Slecht Zeer slecht N Chi²-test 2013 ** 1 n.s. 2 1 Pearson Chi²-test: **p<0,01; *p<0,05 voor verschil in verdeling tussen eigenaars en huurders 2 Pearson Chi²-test: **p<0,01; *p<0,05 voor verschil in verdeling tussen private en sociale huurders. 7 op 10 woningen in goede staat bevonden; 1 op 10 in slechte tot zeer slechte staat bevonden Eigenaarswoningen gemiddeld betere (gerapporteerde) kwaliteit dan huurwoningen: reflectie ware toestand, tevredenheid en kennis kwaliteitsnormen! Geen significante verschillen tussen private en sociale huurders Studiedag 6

7 1.3. Vergelijking subjectieve/technische woningkwaliteit De subjectieve kwaliteitsindex als benadering voor de technische kwaliteit? Beide kwaliteitsmetingen moeilijk vergelijkbaar Antwoorden bewoners versus rapportage getrainde enquêteur Methode berekening niet gebaseerd op dezelfde set componenten Constructie subjectieve kwaliteitsindex gebaseerd op technische verslaggeving bij Vlaamse Wooncode zoals in 2004 in voege (2x aangepast) Studiedag 7

8 1.3. Vergelijking subjectieve/technische woningkwaliteit Inschatten vochtschade door bewoner: goed Relatie synthese-index fysische staat en eindbeoordeling kwaliteit (toereikend/ontoereikend): positief maar klein % woningen toereikende kwaliteit 1 als (zeer) slecht ervaren: 5% % woningen ontoereikende kwaliteit 2 als (redelijk) goed ervaren: 80% Subjectieve kwaliteitsindex is overschatting technische kwaliteit Kwaliteitsgebreken worden niet als problematisch ervaren en dus niet aangepakt => sensibilisering Vermoedelijke verschillen tussen rapportage eigenaars en huurders bevestigd (en sterker voor sociale huurders) Belevingsaanpassing bevestigd 1 N= N=1710 Studiedag 8

9 1.4. Evolutie subjectieve woningkwaliteit Wat is er veranderd? Evolutie vochtige muur of vloer Totaal** Eigenaars** Huurders Private huurder* Sociale huurder Lichte afname (rapportage) probleem vochtige muur of vloer voor eigenaars maar niet voor alle huurders (enkel voor private huurders) Geen wezenlijke verbetering Maar evolutie andere vochtproblemen? Studiedag 9

10 1.4. Evolutie subjectieve woningkwaliteit Evolutie vochtschade minstens één van drie Totaal Eigenaars Huurders EU-SILC 2005 EU-SILC 2012 GWO2013 Bron: Heylen (2012) (voor EU-SILC2005), Vlaamse Woonraad (SVR voor EU-SILC 2012), GWO2013 (voor GWO2013), OPM: vergelijkbaarheid EU-SILC en Woonsurvey2005/GWO 2013 Andere vraagformulering ( probleem / vochtschade ) Andere antwoordmogelijkheden tot 2007 (samengesteld/apart; EU-SILC verandering naar apart vanaf 2008) Toename % woningen met één van drie vochtproblemen in werkelijkheid vermoedelijk kleiner, maar geen tekenen van verbetering Studiedag 10

11 1.4. Evolutie subjectieve woningkwaliteit Synthese-index fysische staat van de woning 100% 80% 60% 40% 20% Zeer slecht Slecht Matig Goed 0% : Gebaseerd op Socio-Economische Enquête (SEE) (zie Vanneste et al., 2004) /2013: Gebaseerd op Woonsurvey 2005/ Grote Woononderzoek Pearson Chi²-test: (**p<0,01; *p<0,05) voor verschil in verdeling tussen 2005 en 2013: **. Toename percentage goede woningen (trager dan ) Afname percentage matige woningen Percentage slechte/zeer slechte onveranderd (dynamisch of statisch?) Studiedag 11

12 1.4. Evolutie subjectieve woningkwaliteit Evolutie synthese-index fysische staat naar deelmarkt 100% 80% 60% 40% 20% 0% Zeer slecht Slecht Matig Goed Eigenaars** Huurders** Private huurder** Sociale huurder Eigenaars: lichte stijging % goede, daling % matige en status quo (zeer) slechte woningen Huurders: sterke stijging % goede, daling % matige, status quo (zeer) slechte woningen Private huurders: zeer sterke stijging % goede, vooral via daling matige en status quo (zeer) slechte woningen Sociale huurders: status quo Verschil in verdeling tussen private en sociale huurders significant (*) in 2005 (en nadelig voor private huur) maar niet in 2013 Studiedag 12

13 1.5. Relatie kenmerken woning/bewoner en subjectieve woningkwaliteit Relatie kenmerken woning Bouwperiode: % goede woningen stijgend met recentere bouwperiodes (vooral na WOII; cfr. technische kwaliteit) Centrumstad: lager % goede woningen t.o.v. overig gebied (gelinkt aan bouwperiode) Type woning: bewoners eengezinswoningen iets hoger % goede woningen dan meergezinswoningen (gelinkt aan o.a. deelmarkt) Studiedag 13

14 1.5. Relatie kenmerken woning/bewoner en subjectieve woningkwaliteit Relatie kenmerken bewoner Inkomensquintielen: stijgend % goede woningen met inkomen (Q3, Q4, Q5 ~gelijk) Leeftijd: stijgend % goede woningen met leeftijd (belevingsaanpassing) Huishoudtype: eenoudergezinnen < alleenstaanden < koppels met kind < koppels zonder kind Activiteitsstatus: werkloos&arbeidsongeschikt < tewerkgesteld < brugpensioen Nationaliteit: niet-eu < EU(niet-Belg) < Belg Studiedag 14

15 1.5. Relatie kenmerken woning/bewoner en subjectieve woningkwaliteit Belang bouwperiode Factoren die gelinkt zijn aan bouwperiode (toegang?): meergezinswoning (+) middel en hoge inkomensquintielen (+) huishoudtype (koppels met kinderen ++, koppels zonder kinderen +) deelmarkt (eigenaars < private huurders < sociale huurders) * centrumstad (-) Belang link bouwperiode-subjectieve kwaliteit => betaalbare renovatie oudere woningen en toegang tot nieuw(er)e woningen * Opm: sterkere toename recente woningen in private huursector Studiedag 15

16 1.6. Conclusies subjectieve woningkwaliteit Toestand 1 op 5 woningen met gerapporteerd vochtprobleem 1 op 10 woningen als slecht tot zeer slecht ervaren (cfr.<<37% van ontoereikende kwaliteit) Problemen meer geconcentreerd/gerapporteerd bij huurders Evolutie Vochtproblemen algemeen: geen afname Slechts lichte afname belangrijkste vochtprobleem (muur/vloer); bij sociale huurders geen verbetering Toename % goede woningen via daling % matige Hardnekkige kern (zeer) slechte woningen Ongelijke verdeling van de kwaliteitsverbetering: sterkst bij private huurders Geen verbeteringen in subjectieve kwaliteit bij de sociale huurders Inhaalbeweging private huurders => Geen verschil met sociale huurders meer Factoren Belang bouwperiode, deelmarkten, activiteitsstatus en huishoudtype, inkomen Toegang tot nieuwe woningen & renovatie Studiedag 16

17 2. Woontevredenheid 2.1 Algemene woontevredenheid 2.2 Verschillen in woontevredenheid 2.3 Perceptie van enkele buurtkenmerken 2.4 Verhuisgeneigdheid 2.5 Conclusies Studiedag 17

18 2. Woontevredenheid 2.1 Algemene woontevredenheid Als u de voor- en nadelen van uw woning/buurt bekijkt, bent u dan in het algemeen over uw woning/buurt...? ,6 41, , Woning Buurt ,4 6,3 Zeer tevreden Tevreden Noch (on)tvreden 1,9 Ontevreden 1,7 0,1 0,7 Zeer ontevreden Studiedag 18

19 2. Woontevredenheid 2.2 Verschillen in woontevredenheid Gedifferentieerd naar diverse kenmerken Woningtype, woningmarktsegment, woonduur Geografische indicatoren Demografische en socio-economische kenmerken Eengezinswoningen, eigenaars, lange tijd Niet-centrumsteden, niet verstedelijkte gebieden Oudere bewoners en sterkere socio-economische groepen Studiedag 19

20 2. Woontevredenheid 2.3 Perceptie van buurtkenmerken (en link buurttevredenheid) zoals stabiliteit van/verhuisbewegingen in de buurt ; sociale relaties met buren; en aan-/afwezigheid van buurtproblemen (verschil eigenaarshuurders, vooral sociale huurders -) Geen probleem GWO 2013 WS 2005 Een probleem Ernstig Zeer ernstig Geen probleem probleem probleem Verkrotting 93,5 3,9 0,7 2,0 94,6 Concentratie van vreemdelingen 91,8 4,5 1,1 2,6 92,5 Reuk- of geurhinder 87,8 8,2 1,6 2,4 84,0 Marginaal gedrag van bepaalde bewoners 87,8 7,5 1,9 2,8 89,5 Vandalisme 87,2 8,4 2,0 2,4 86,1 Burengerucht 86,2 8,8 2,2 2,8 86,1 Ander lawaai van buiten 84,7 10,2 2,6 2,5 84,5 Hondenpoep of rommel op straat 79,2 13,7 3,8 3,3 77,7 Slecht onderhouden voet- en fietspaden, 78,8 12,5 4,6 4,1 75,8 straten Verkeerslawaai 75,7 16,2 4,1 4,0 68,2 Studiedag 20

21 2. Woontevredenheid 2.4 Verhuisgeneigdheid Als u over de mogelijkheden zou beschikken, zou u dan uit deze woning/buurt? , ,4 9 10,3 16,3 18,7 16,7 Uit woning Uit buurt 0 Zeker verhuizen Waarschijnlijk verhuizen Misschien verhuizen Zeker niet verhuizen Opm: lagere verhuisgeneigdheid woning/buurt sociale huurder t.o.v. private Studiedag 21

22 2. Woontevredenheid 2.4 Verhuisgeneigdheid * Opvatting over de huidige woning GWO 2013 WS 2005 Een definitieve woning, waarin ik oud wil worden 53,1 58,9 Een woning die het best past bij mijn huidige levensfase, maar waarin ik niet denk altijd te blijven wonen 28,0 25,6 Niet mijn ideale woning, maar wel de woning waarin ik hoop nog een hele tijd te kunnen blijven wonen 8,7 8,3 Een tijdelijke oplossing, ik ben op zoek naar een betere woning 8,4 6,0 Een noodoplossing 1,3 1,0 Andere 0,5 0,2 Studiedag 22

23 2.5. Conclusies woontevredenheid Grote algemene tevredenheid met woning en buurt Groter bij eigenaars dan bij huurders Buurttevredenheid groter bij private dan bij sociale huurders Maar sociale huurders wel minder geneigd te verhuizen zowel uit woning als uit buurt (beperktere keuzemogelijkheden?) Weinig veranderingen t.o.v Studiedag 23

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners. Katleen Van den Broeck

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners. Katleen Van den Broeck GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten op basis van de vragen aan bewoners Katleen Van den Broeck GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 4. Woningkwaliteit en renovatie: resultaten

Nadere informatie

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 5. De private huurmarkt: vraagen aanbodzijde. Kristof Heylen

GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 5. De private huurmarkt: vraagen aanbodzijde. Kristof Heylen GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 5. De private huurmarkt: vraagen aanbodzijde Kristof Heylen GROTE WOONONDERZOEK 2013 Deel 5. De private huurmarkt: vraag- en aanbodzijde Kristof Heylen Projectleiding: Sien

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN SOCIALE KOOPWONINGEN EN SOCIALE KAVELS IN VLAANDEREN. Kristof Heylen

BEHOEFTE AAN SOCIALE KOOPWONINGEN EN SOCIALE KAVELS IN VLAANDEREN. Kristof Heylen BEHOEFTE AAN SOCIALE KOOPWONINGEN EN SOCIALE KAVELS IN VLAANDEREN Kristof Heylen BEHOEFTE AAN SOCIALE KOOPWONINGEN EN SOCIALE KAVELS IN VLAANDEREN Kristof Heylen Promotor: Sien Winters Leuven, 23 november

Nadere informatie

Diversiteitsbarometer > Huisvesting. Deel 4. Private Huisvesting

Diversiteitsbarometer > Huisvesting. Deel 4. Private Huisvesting 134 Diversiteitsbarometer > Huisvesting Deel 4 Private Huisvesting 135 4 Private Huisvesting Onderzoek van de private huisvestingsmarkt in België in het kader van de Diversiteitsbarometer Auteurs : Maarten

Nadere informatie

De bewoners van gesubsidieerde en niet gesubsidieerde woningen in Vlaanderen: profiel, woningkwaliteit en betaalbaarheid

De bewoners van gesubsidieerde en niet gesubsidieerde woningen in Vlaanderen: profiel, woningkwaliteit en betaalbaarheid De bewoners van gesubsidieerde en niet gesubsidieerde woningen in Vlaanderen: profiel, woningkwaliteit en betaalbaarheid Rudi Van Dam Veerle Geurts Juni 2000 B E R I C H T E N C E N T R U M V O O R S O

Nadere informatie

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport

Eigen Huis Marktindicator. 1e kwartaal 2013. Rapport Marktindicator Rapport H. Boumeester C. Lamain April Marktindicator Marktindicator 1 e kwartaal Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: Vereniging Auteurs: H. Boumeester C. Lamain April Onderzoeksinstituut

Nadere informatie

Advies. Naar een beleid ter ondersteuning van de private huurwoningmarkt

Advies. Naar een beleid ter ondersteuning van de private huurwoningmarkt Advies Naar een beleid ter ondersteuning van de private huurwoningmarkt Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad Brussel, 30 september 2010 VLAAMSE WOONRAAD NAAR EEN BELEID TER ONDERSTEUNING VAN DE PRIVATE

Nadere informatie

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Deel 5 Samenvatting Geert Goeyvaerts, Marietta Haffner, Kristof Heylen, Katleen Van den Broeck, Frank Vastmans (coördinator) en Sien Winters Promotor: Erik

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST

VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST VERWERKING ENQUETES BUDGETMETERKLANTEN IN HET KADER VAN DE EVALUATIE VAN DE SOCIALE OPENBAREDIENSTVERPLICHTINGEN IN HET VLAAMS GEWEST Definitieve versie 26 september 2011 Provinciale Hogeschool Limburg,

Nadere informatie

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN

DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN DAK- EN THUISLOZEN EN VAN MENSEN ZONDER WETTELIJKE VERBLIJFSVERGUNNING: EERSTE RESULTATEN Ingrid Schockaert en Ides Nicaise Inleiding Zowel de Belgische overheden als de Europese

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen en Nederland 2005/2006

Betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen en Nederland 2005/2006 Betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen en Nederland 2005/2006 Oktober 2008 Kristof Heylen Marietta Haffner 1 Verantwoordelijke uitgever: Deze paper kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

De energierekening van huishoudens en woningen

De energierekening van huishoudens en woningen Gemeente Amsterdam Dienst Wonen Zorg en Samenleven Augustus 2011 De energierekening van huishoudens en woningen Amsterdam stelt zich ambitieus op in het streven naar vermindering van het energiegebruik

Nadere informatie

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar?

Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Boek uitgegeven bij Garant Redactie: Sien Winters Auteurs: Sien Winters, Kristof Heylen, Marietta Haffner, Pascal De Decker, Frank Vastmans, Erik Buyst Boekvoorstelling

Nadere informatie

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der

Nadere informatie

Over problematische schulden en bestaansonzekerheid

Over problematische schulden en bestaansonzekerheid Over problematische schulden en bestaansonzekerheid Sarah Carpentier Karel Van den Bosch December 2008 B E R I C H T E N CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK U N I V E R S I T E I T A N T W E R P

Nadere informatie

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand Beschouwingen en inspirerende praktijken Advies 2015/01, 29 januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Woningkwaliteit in Vlaanderen... 5 3. Het

Nadere informatie

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen

Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen faculteit ruimtelijke wetenschappen planologie Opvattingen van bewoners over de effecten van aardbevingen op het woongenot en de woningwaarde in Groningen Een vergelijkend onderzoek in drie woonbuurten

Nadere informatie

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012

Wonen in ongewone tijden. De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 Wonen in ongewone tijden De resultaten van het Woononderzoek Nederland 2012 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 1 Inleiding 7 2 Kerncijfers

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid 1 32 Samenlevingsopbouw vzw p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Steunpunt

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

Het wonen overwogen. De resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2009

Het wonen overwogen. De resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2009 Het wonen overwogen De resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2009 Het wonen overwogen De resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2009 I: Inhoud Woord vooraf 03 Samenvatting 05 1 Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Woning en woonomgeving in België

Woning en woonomgeving in België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woning en woonomgeving in België Dominique Vanneste Isabelle Thomas Luc Goossens Met de medewerking van: Pascal De Decker Joeri Laureys Ilse Laureyssen Xavier

Nadere informatie

Betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen en Nederland 2005/2006

Betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen en Nederland 2005/2006 Betaalbaarheid van het wonen in Vlaanderen en Nederland 2005/2006 Marietta Haffner Kristof Heylen 1 1 We willen Cor Lamain van het Onderzoeksinstituut OTB bedanken voor het uitvoeren van de analyses voor

Nadere informatie

Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs: Griet Verbeeck, Anna Cornelis

Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs: Griet Verbeeck, Anna Cornelis Actieplan voor de bevordering van de vernieuwing van het deel van het Vlaamse woningbestand dat niet meer in aanmerking komt voor een zinvolle energierenovatie Eindrapport, finale versie 25 mei 2009 Auteurs:

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie