TOELICHTING GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2015"

Transcriptie

1 TOELICHTING GEMEENTERAAD VAN 26 JANUARI 2015 Vanaf heden op woensdag fractievergadering. Volgende fractie 18 februari 1 e Punt: Ontslag van mevrouw Nathalie Pasqualino als gemeenteraadslid. Aktename Met haar van 6 januari 2015 deelt mevr. Nathalie Pasqualino mee dat ze ontslag wenst te nemen als gemeenteraadsbesluit. De raad dient hiervan akte te nemen. 2 e Punt: Aanstelling van dhr. Steve Van der Vennet als opvolgend gemeenteraadslid De eerstvolgende in aanmerking komende opvolger op de Open VLD-lijst is dhr. Jens Van Lierde, maar deze doet afstand van zijn recht tot opvolging. Derhalve kan dhr. Steve Van der Vennet, na onderzoek van zijn geloofsbrieven, geïnstalleerd worden als gemeenteraadslid. 3 e Punt: Mededelingen Gunningen buitengewone dienst: - vestiairekasten: 1.488,30 - vlinderberm station Beervelde 397,50 - wegbeplanting 490,25 - wegsignalisatie 1.211,16 - picknicktafel, banken buurtpleintjes 1.865,64 - beplanting buurtpleintje Dijkgracht 233,20 - houtsnippers buurtpleintjes 222,60 - beplanting buurtpleintje Joepla 427,37 4 e Punt: Desaffectatie voortuinstroken wijk Volkshaard te Lochristi (Graslaan, Bijlokelaan en Boekweitlaan). Principebeslissing, goedkeuring desaffectatie bijkomende voortuinen (Boekweitlaan 2, 4, 6 en 8) en aanstelling notaris Op 30 mei 2011 nam de raad de principebeslissing en keurde hij het plan goed voor de desaffectatie van de voortuinstroken in de wijk Volkshaard te Lochristi (Graslaan, Bijlokelaan en Boekweitlaan). Het is aangewezen om ook de voortuinen van de Boekweitlaan 2, 4, 6 en 8 te desaffecteren en gratis af te staan. Het betreft een oppervlakte van 251,81 m². De c.v.b.a. Volkshaard gaat akkoord met de bijkomende overname. Na aanstelling door de gemeenteraad van 30 mei 2011 van het Eerste Comité tot Aankoop van onroerende goederen te Gent, ontving de gemeente op 21 januari 2014 een schrijven van het Eerste Comité dat zij wegens tijdsgebrek niet langer dit dossier kunnen behandelen. Het is aangewezen om notarissen Luc en Wim Van Damme, Koning-Albertlaan 56, aan te stellen voor de opmaak van de ontwerpakten. Aan de raad wordt gevraagd de principebeslissing te nemen, de desaffectatie van de bijkomende voortuinen (Boekweitlaan 2, 4,6 en 8) goed te keuren en de notarissen aan te stellen. Bedoeling dat de gemeente niet meer zelf het onderhoud moet doen. 12 februari is er een informatievergadering over. Els gaat

2 5 e Punt: Verkaveling Dorp-Oost/Merelput (groep DV Projects). Goedkeuring wegtracé met de rooilijnen en goedkeuring ontwerp wegen en rioleringwerken Op 19 september 2014 werd aan de verkavelaar, Groep DV Projects, het bewijs van het ontvankelijkheidsonderzoek opgestuurd voor een verkavelingsaanvraag betreffende gronden gelegen tussen Dorp-Oost en Merelput (38 loten). De kosten voor de aanleg van de rioleringswerken en de nutsleidingen zijn ten laste van de verkavelaar. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek werd één schriftelijk bezwaar ingediend, dat deels als gegrond en deels als ongegrond kan worden beoordeeld. Naar aanleiding van dit bezwaar worden een aantal extra voorwaarden opgenomen in de verkavelingsvergunning. Aan de raad wordt gevraagd het wegtracé met de rooilijnen en het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken goed te keuren. 6 e Punt: Uitbreiding drinkwaterleidingnet Slagmanstraat Principebeslissing en goedkeuring plan De woningen Slagmanstraat 49 51, gelegen in het waterbedelingsgebied van Farys, beschikken nog niet over een aansluiting op het drinkwaterleidingnet. De meest economische wijze om aan te sluiten is een uitbreiding van het drinkwaterleidingnet van De Watergroep. De Watergroep heeft een ontwerpplan voor deze uitbreiding opgemaakt. Farys is bereid de kosten voor de aanleg ten laste te nemen via het drinkwaterinfrastructuurfonds. Aan de raad wordt gevraagd de principebeslissing te nemen en het plan goed te keuren. 7 e Punt: Subsidiereglement voor lage-energiewoningen. Vaststelling De gemeente streeft naar een milieu- en energiebeleid dat gebaseerd is op de algemene beginselen van duurzame ontwikkeling. Een belangrijk element hierbij is de vermindering van het energieverbruik. Het toekennen van premies voor energiezuinige maatregelen helpen kan hiervoor een stimulans zijn. Vanaf 2021 dienen nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal te zijn. De gemeente wenst nieuwbouwwoningen te subsidiëren voor zover zij voldoen aan een E-peil van E30 of lager. Het jaarlijks beschikbare budget wordt verdeeld over de ingediende en in aanmerking komende aanvragen met een plafond van 5.000,00 euro per aanvraag. Door dit nieuw subsidiereglement komt het bestaande subsidiereglement voor de aanleg van een warmtepomp (dd 23 april 2012) te vervallen. Deze subsidie kan niet gecumuleerd worden met de premie voor het plaatsen van een zonne-installatie voor de opwekking van warmte (zonneboiler). Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement vast te stellen en in werking te laten treden vanaf 1 april Goed idee in het kader van energieverbruik. Max 5000 per woning, maar eigenlijk als je totaalbudget bekijkt kan je maar 3 woningen subsidieren. ( Het betreft hier wel nieuwbouw) Voordeel, je bepaalt zelf hoe je je energiepeil behaalt. Zie advies ook van de MAR. Geen eigenlijk advies, geen teksten die worden toegelicht. Geen informatie over andere subsidiekanalen voor nieuwbouw. Geen inschatting van het aantal te verwachten aanvragen op basis van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen?

3 Blijft symbolische ondersteuning tegenover bouwkost, niet beter dezelfde middelen inzetten om besparingen te realiseren op exploitatie gemeentelijke patrimonium = recurrente daling van de kosten voor alle belastingbetalers? Onthouding. Normen voor nieuwbouw: van 2006 tot eind 2009 E100 van 2010 tot eind 2011 E80 van 2012 tot eind 2013 E70 van 2014 tot eind 2015 E60 van 2016 tot eind 2017 E50 van 2018 tot eind 2019 E E E30 8 e Punt: Subsidiereglement voor zonne-installaties voor de opwekking van warmte in bestaande gebouwen. Vaststelling De gemeente beschikt sinds 29 juni 2009 over een subsidiereglement voor de aanleg van zonneinstallaties voor de opwekking van zonne-energie (zonnepanelen en zonneboilers). Door de vaststelling van het subsidiereglement voor lage-energiewoningen (punt 7) dient het reglement van 29 juni 2009 te worden herzien. Voor nieuwbouwwoningen zal men moeten voldoen aan de voorwaarden van het subsidiereglement voor lage-energiewoningen (punt 7). Voor bestaande gebouwen (vergunde woningen, bijgebouwen, lokalen of bedrijfsgebouwen) wordt er een nieuw subsidiereglement vastgesteld voor de opwekking van warmte (zonneboiler). Aan de raad wordt gevraagd het subsidiereglement vast te stellen en in werking te laten treden vanaf 1 april Opgelet : het gaat over bestaande woningen hier krijg je wel een beperking opgelegd in tegenstelling tot punt 8. Geen prognoses opgenomen in dossier over hoeveel aanvragen het zou kunnen gaan. Dus je kan het niet inschattten over hoeveel bewoners het zou kunnen gaan.. Dus eigenlijk zou je beter meer subsidies geven aan bestaande woningen omdat je meer bespaart in tegenstelling tot nieuwbouw woningen. Maar laat de mensen vrij om uit te maken op welke manier ze de inspanningen doen om het energieverbruik te doen dalen. Bijvoorbeeld per punt dat je zakt krijg je zoveel subsidie. Uitzoeken welke subsidies je krijgt voor het verbouwen. Geen overzicht in het dossier zelfs of verantwoording waarom wel zonneboiler en waarom geen andere initiatieven. Onthouding. Resultaat premiezoeker: Algemeen Oost-Vlaamse aanvullende lening sociale lening bij de VMSW wanneer u uw woning wil renoveren (2014) sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij wanneer u een woning wenst te behouden sociale lening bij een erkende kredietmaatschappij wanneer u uw woning verbouwt sociale lening bij het Vlaams Woningfonds wanneer u een woning wil renoveren (2015) Sociale lening met Gewestwaarborg bij aankoop, bouwen en/of verbouwen van een woning

4 Vlaamse verzekering gewaarborgd wonen (2015) energie en/of water besparen BTW-tarief van 6% voor de renovatie van woningen ouder dan 5 jaar Intercommunale Veneco - goedkope lening voor energiebesparende maatregelen fotovoltaïsche zonnepanelen(meer weten over dit werk?) Lochristi - premie voor de installatie van zonnepanelen Vlaamse groenestroomcertificaten windmolen Vlaamse groenestroomcertificaten hemelwaterput Lochristi - premie voor de installatie van een hemelwaterput dakisolatie(meer weten over dit werk?) Federale belastingvermindering voor de plaatsing van dakisolatie (factuur betaald in 2014) Netbeheerder Eandis - premie voor dakisolatie (factuur 2014; aan te vragen voordat de factuur een jaar oud is) Netbeheerder Eandis - premie voor dakisolatie (factuur 2015) groendak Lochristi - premie voor een groendak kelderisolatie Netbeheerder Eandis - premie voor vloer- en kelderisolatie (factuur 2014: aan te vragen voordat de factuur een jaar oud is) Netbeheerder Eandis - premie voor vloer- en kelderisolatie (factuur 2015) muurisolatie Netbeheerder Eandis - premie voor buitenmuurisolatie (na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren) (factuur 2014: aan te vragen voordat de factuur een jaar oud is) Netbeheerder Eandis - premie voor buitenmuurisolatie (na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren) (factuur 2015) Netbeheerder Eandis - premie voor spouwmuurisolatie (na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren) (factuur 2014: aan te vragen voordat de factuur een jaar oud is) Netbeheerder Eandis - premie voor spouwmuurisolatie (na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren) (factuur 2015)

5 vloerisolatie Netbeheerder Eandis - premie voor vloer- en kelderisolatie (factuur 2014: aan te vragen voordat de factuur een jaar oud is) Netbeheerder Eandis - premie voor vloer- en kelderisolatie (factuur 2015) hoogrendementsglas Netbeheerder Eandis - premie voor superisolerende beglazing (factuur 2014: aan te vragen voordat de factuur een jaar oud is) Netbeheerder Eandis - premie voor superisolerende beglazing (factuur 2015) hoogrendementscondensatieketel(meer weten over dit werk?) Netbeheerder Eandis - premie voor een condensatieketel op aardgas voor beschermde afnemers (factuur 2014: aan te vragen voordat de factuur een jaar oud is) Netbeheerder Eandis - premie voor een condensatieketel op aardgas voor beschermde afnemers (factuur 2015) Netbeheerder Eandis - premie voor een condensatieketel op stookolie voor beschermde afnemers (factuur 2014: aan te vragen voordat de factuur een jaar oud is) Netbeheerder Eandis - premie voor een condensatieketel op stookolie voor beschermde afnemers (factuur 2015) Vlaamse verbeteringspremie (inkomensgrenzen 2015) warmtepomp(meer weten over dit werk?) is) Netbeheerder Eandis - premie voor een warmtepomp (factuur 2014: aan te vragen voordat de factuur een jaar oud Netbeheerder Eandis - premie voor een warmtepomp (factuur 2015) zonneboiler(meer weten over dit werk?) Lochristi - premie voor een zonneboiler is) Netbeheerder Eandis - premie voor een zonneboiler (factuur 2014: aan te vragen voordat de factuur een jaar oud Netbeheerder Eandis - premie voor een zonneboiler (factuur 2015) gaswarmtepomp/gasabsorptiepomp is) Netbeheerder Eandis - premie voor een warmtepomp (factuur 2014: aan te vragen voordat de factuur een jaar oud Netbeheerder Eandis - premie voor een warmtepomp (factuur 2015) 9 e Punt: Exploitatiebudget Verdeling van het budget voor milieusubsidies over de verschillende subsidiereglementen In het budget voor 2015 is een totaal bedrag voorzien van ,00 euro voor het verlenen van gemeentelijke subsidies voor milieugerelateerde investeringen en maatregelen. Het is

6 aangewezen dit bedrag op te splitsen per subsidiereglement zodat voor elk van de subsidieerbare investeringen en maatregelen het nodige krediet gereserveerd wordt. Deze ,00 euro wordt als volgt verdeeld: - gebruik van herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal: 1.000,00 - aanleg van groendaken: 7.500,00 - behoud van zwaluwnesten: 2.000,00 - aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen: 4.000,00 - aanleg van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties: 4.500,00 - aanleg van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen: 3.000,00 - gebruik van ecologische bouwmaterialen: ,00 - aanleg van installaties voor het gebruik van zonne-energie (t.e.m. 31 maart 2015): - zonne-installaties voor de opwekking van elektriciteit (zonnepanelen): 4.000,00 - zonne-installaties voor de opwekking van warmte (zonneboiler): 5.000,00 - aanleg van een warmtepomp (t.e.m. 31 maart 2015): 1.000,00 - lage-energiewoningen (vanaf 1 april 2015): ,00 - aanleg van een zonne-installatie voor de opwekking van warmte in bestaande gebouwen (vanaf 1 april 2015): ,00 Aan de raad wordt gevraagd de verdeling van het exploitatiebudget 2015 voor milieusubsidies over de verschillende subsidiereglementen goed te keuren. Opmerking : eerder een symbolische ondersteuning Onthouding zie punten 8 en e Punt: Gratis gebruik sportinfrastructuur voor tornooien gedurende de jaren 2013 en Bekrachtiging collegebesluiten Het desbetreffende retributiereglement biedt de mogelijkheid aan de sportverenigingen om eenmaal per jaar gratis te beschikken over de gemeentelijke sportinfrastructuur voor het organiseren van een tornooi. De toelatingen worden verleend door het college, doch dienen daarna bekrachtigd te worden door de gemeenteraad. De Space Shuttles krijgen altijd 2X : waarom? ( vraag van Eva) Niet eerlijk verdeeld 11 e Punt: Gemeentepersoneel Wijziging rechtspositieregeling administratief en technisch personeel De rechtspositieregeling dient aangepast te worden hoofdzakelijk ingevolge de bepalingen van: - het decreet van 17 januari 2014 tot opheffing van artikel 158 van de nieuwe gemeentewet (ivm werken na 65 jaar); - de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen; - het koninklijk besluit van 13 januari 2014 tot wijziging van artikel 9 en 10 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; - de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid (wijziging betreffende het geboorteverlof); - een wijziging van het gemeendecreet (ivm de eedaflegging van het personeel). Daarnaast dienen een paar aanpassingen te gebeuren ingevolge de invoering van de elektronische maaltijdcheques.

7 12 e Punt: Voorafgaandelijk visum van de financieel beheerder. Rapport over het jaar Kennisname Het rapport van de financieel beheerder d.d. 5 januari 2015 over de uitvoering van zijn taak van voorafgaande controle van de wettigheid en de regelmatigheid van de voorgenomen beslissingen wordt overeenkomstig artikel 166 van het gemeentedecreet voorgelegd aan de raad. Toegevoegde punten Vraagstelling door de raadsleden Vraag Tom Enige tijd zijn er voorbereidende werken uitgevoerd aan het fietspad in de Denen. Wie bepaalt de wegomleiding, het Vlaamse Gewest of de gemeente dan wel in samenspraak met beiden. Omleiding ging telkens via Pauwstraat, wat onredelijk is voor een fietser voor een strook van enkele tientallen meters waarop werken worden uitgevoerd. Opmerkelijk bovendien dat de omleiding niet gebeurt via de nieuwe voetweg nr. 45

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015

Huisvestingspremies. Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Huisvestingspremies Gemeente Kuurne- uitgave januari 2015 Dakwerken (geen isolatie) Niveau Naam Technische voorwaarden Administratieve voorwaarden Premiebedrag - Factuur max. 1 jaar oud - Voor eigenaars,

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014

JAARVERSLAG 2013. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 JAARVERSLAG 2013 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 8 mei 2014 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf

Nadere informatie

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU

PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU PREMIES 2015 WONEN EN MILIEU 1 2 1. Van wie mag u premies verwachten? In Vlaanderen kunt u via vijf kanalen premies en voordelen krijgen als u energiebesparende investeringen of andere werken aan uw woning

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Woonplan Gemeente Kampenhout

Woonplan Gemeente Kampenhout 2011 Woonplan Gemeente Kampenhout Lien Beets 3Wplus 7-6-2011 Leeswijzer Een woonplan is een door de gemeenteraad goedgekeurd gemeentelijk beleidsdocument dat de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013.

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 17 DECEMBER 2013. 1. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NRS. 7 & 8 VAN 2013. Het college van burgemeester en schepenen stelt een begrotingswijziging voor met volgend aangepast

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik

Voordeelgids 2015. Profiteer nu van 100 tot 700 cashback. Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Voordeelgids 2015 Profiteer nu van 100 tot 700 cashback Vervang uw verwarmingsketel en bespaar tot 35% op uw energieverbruik Krijg 100 tot 700 retour met de Viessmann Energiecheque 2015 Overzicht energiepremies

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren Provincie UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Oost-Vlaanderen Arrondissement OPENBARE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Sint-Niklaas Gemeente Beveren ALGEMEEN PREMIEREGLEMENT STEDENBOUW EN ENERGIE

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Vervanging en onderhoud van oude stookketel Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning,

Nadere informatie