info DE SOCIALE VERHUURKANTOREN IN DE DRIE GEWESTEN DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : Nr 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info DE SOCIALE VERHUURKANTOREN IN DE DRIE GEWESTEN DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : Nr 43"

Transcriptie

1 : 1050 Brussel 5 BGHMAfgiftekantoor info Driemaandelijks informatiebulletin van de Brusselse Geswestelijke Huisvestingsmaatschappij Nr 43 JULI - AUGUSTUS SEPTEMBER 2005 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : DE SOCIALE VERHUURKANTOREN IN DE DRIE GEWESTEN EN VERDER : De financiële situatie van de OVM s in 2003 Drie Brusselse OVM s krijgen een financiële injectie

2 2 BGHM-info Verantwoordelijk uitgever en hoofdredacteur : Jacques De Witte wnd. Directeur-generaal Jourdanstraat, Brussel Tel. : http//:www.slrb.irisnet.be Redactiesecretaresse : Christiane Van Vaerenbergh Tel. : Redactiecomité : Brian Booth Lutgard Decoster Roger Sannen Luciane Tourtier Roland Tuteleers Pol Zimmer Concept en logistiek : Pascal Houzé Foto s BGHM : Chris Van Goethem, Pascal Houzé Vertaling : FIBEMA n.v. en Luc Baudewijns Drukkerij : Edition & Imprimerie SA BGHM-Info wordt uitgegeven met de steun van Ethias. De overname van teksten en illustraties is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en de auteur en mits de bron alsook de naam van de auteur vermeld worden. De gepubliceerde artikels geven enkel de mening weer van de auteur(s). D/2005/5637/79 Inhoud nummer 43 : Het editoriaal artikel van de hoofdredacteur... 3 Bestuurshernieuwing bij de BGHM... 5 (Geert Demeulemeester) Driemaandelijks dossier: De sociale verhuurkantoren in de drie Gewesten... 7 Inleiding (Pol Zimmer)... 7 De sociale verhuurkantoren in het Vlaams Gewest (Swa Silkens)... 8 De sociale verhuurkantoren in Wallonië (Carole Louis) De sociale verhuurkantoren in het Brussels gewest: ontstaan, evolutie, grenzen (Isabelle Jennes) Technieken en methodes De financiële situatie van de OVM s in 2003 (Thierry Leblanc) Dynamisch risicobeheer voor de huurders (Bruno Lahousse) Energie en duurzaam bouwen (Alex Palante) Wonen in 3 dimensies : Gezondheid, Veiligheid, Welzijn De woning schoonmaken zonder gevaar voor bewoner en zonder het milieu te schaden (Laurence Demanet) Open venster Het transnationale uitwisselingsproject Coop over het huisvestingsbeleid en de sociale cohesie (Pol Zimmer) Boekbespreking: Stedelijk geweld, maatschappelijk geweld (Michel Simon) Colloquium De stadscentra vernieuwen om tegemoet te komen aan de huisvestingsbehoeften? (Sezay Bilgic) Varia Studenten en docenten van de Universiteit van Rennes op bezoek bij de BGHM (Pascal Houzé) De BGHM in een nieuw jasje (Olivier Virlet) Nieuws van de OVM s De Gouden Baksteen 2004 gaat naar Gebruwo (Michel Simon) De Villa s van Ganshoren bekennen kleur (J.P. Ploeghmans) Rehabilitatie van 16 huizen, Ambachtsliedenstraat te Elsene (Michel Simon) Projecten Multi-jobs: ten dienste van de huurders (Patrick Sénélart) Terloops Een financiële injectie voor drie Brusselse OVM s (Etienne Lambert) Een sociale lening zonder verrassingen (Hilde Gilbert) Publicaties, aankopen... 51

3 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 Het editoriaal artikel van de hoofdredacteur T ijdens de zomerperiode willen we ontsnappen aan de dagdagelijkse sleur. Om geest en lichaam elders te herbronnen, moeten we evenwel geen honderden kilometers afleggen. Als je de vakantie willens nillens thuis moet doorbrengen, kun je de kunst van het flaneren herontdekken en zodoende je dagelijkse omgeving vanuit een ander standpunt en met andere ogen bekijken. Sla de deur van je woning achter je dicht en stap het avontuur tegemoet. Onze steden worden doorkruist door brede verkeersaders waar auto s voorbijrazen. De voetganger moet dan ook voordurend op zijn hoede zijn. Hij kan zijn geest niet leegmaken om de indrukken van de hem omringende wereld op te doen. Door het trage ritme van zijn stappen lijkt de wandelaar bovendien bijna voorbestemd om nieuwsgierig, of zelfs verwonderd en met liefde, de gevolgde weg te observeren. Ook al lijkt het parcours nog zo banaal en doordeweeks. In het nummer 303 van het tijdschrift Esprit ( maart-april 2004 ) brengt Thierry Pacquot dit uitstervende personage weer tot leven en wijst hij ons op het belang ervan voor de stedelijke dynamiek. Aan de hand van een kort historisch overzicht schetst de auteur ons de maatschappelijke omstandigheden en de bijbehorende stedelijke ontwikkeling waarin het slenteren in de meeste Europese steden tot stand kon komen. Verwijzend naar Walter Benjamin situeert hij de wandelaar als een essentieel personage van het negentiende-eeuwse Parijs waar een maatschappelijke dynamiek tot stand kon komen, die bijzonder geschikt was om diversiteiten in een confrontatie tegemoet te treden. Volgens de auteur hangt de bewoonbaarheid van een plek af van de mate waarin je die plek jezelf eigen maakt. Dat betekent dat je door dat contact ook zelf verandert. De weg die moet worden gebaand en de route die moet worden gevolgd zijn onvervangbare manieren om een verhelderend inzicht te verwerven dat het lichaam zijn gestalte geeft en de geest zijn spiegel aanreikt. Het gesprek vormt het onweerlegbare bewijs van een ontluikende stedelijkheid. Pacquot besluit met de bedenking dat de toevallige en gedeelde ontmoeting een plek schept waar de herinnering eraan wordt bewaard. Kunnen we ons een beter pleidooi ten voordele van de belangeloze wandeling voorstellen, net nu de openbare ruimte steeds meer verknipt dreigt te worden en het uiteenvallen van de sociale cohesie de Europese beleidsmakers zorgen baart? In hetzelfde nummer van Esprit schrijft Claude Lefort dat de stad voor een buitengewone ervaring zorgt, omdat iedereen er met elkaar in contact komt en iedereen er met de eerste de beste wordt geconfronteerd. Zijn analyse van de stedelijke beschaving nuanceert het profiel van de burger die gestalte gaf aan het stedelijke avontuur waaruit de Europese democratie is ontstaan. Ook al lijken deze overwegingen en gedachten het verst van onze bekommernissen, toch blijkt de relevantie ervan in de marge van onze engagementen. Ze dragen bij tot een beter begrip van de woonomgeving en van wat hierbij op het spel staat. De vakantie is dus het ideale moment om een ruime kijk te nemen op de evoluties die de stedelijke omgeving telkens opnieuw vorm geven, terwijl dit stedelijk milieu het levenskader van de bewoners bepaalt. 3

4 Na onze mentale of sportieve excursies kunnen we onze energie dan opnieuw toespitsen op de woningen zelf, de burgers die hierin een onderkomen vinden en de beheerders die ze ter beschikking stellen. In dit nummer gaat het driemaandelijks dossier dieper in op de evoluties in de drie gewesten van de sociale verhuurkantoren waarvan de activiteiten op verscheidene punten aansluiten op de uitdagingen van de sociale huisvestingssector. Lezers die meer in het technische aspect van sociale huisvesting geïnteresseerd zijn, krijgen ditmaal meer informatie over de financiering van de sector en over het energieprobleem gekoppeld aan duurzaam wonen. Daarnaast krijgen ze een voorbeeld van hoe risicobeheer kan worden gemodelleerd. Dat goede gewoontes ook in de huisvesting belangrijk zijn, bewijst het artikel waarin wordt uitgelegd hoe een woning kan worden schoongemaakt zonder dat het milieu of de gezondheid van de bewoner hiervan schade hoeft te ondervinden. Gebruwo kreeg dit jaar de Gouden Baksteen 2004 en daar staan we uiteraard even bij stil, maar de maatschappij plaatste zichzelf ook in de schijnwerpers met haar nieuwe dienst Multijobs en ook daarover wordt in dit nummer gerapporteerd. De Villa s van Ganshoren geeft ons dan weer een voorbeeld van hoe gevels op een originele en creatieve kunnen worden gerenoveerd. Tot slot krijgt u nog ander leuk nieuws : drie OVM s kregen van de Stad Brussel een financiële steun van maar liefst 15 miljoen euro en binnenkort starten er bij de BGHM werken om het onthaal van de Instelling te verbeteren. Tijdens de vakantie konden we enigszins op adem komen en nadenken over de toekomst. Ondertussen is die rustperiode al weer voorbij en staat het huisvestingsplan voor Brussel in de startblokken. September belooft meteen al een drukke maand te worden Jacques DE WITTE, Hoofdredacteur 4

5 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 Bestuurshernieuwing bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Het bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij De basisprincipes waaraan het bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij moet voldoen, zijn opgenomen in de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode, zoals aangevuld door de ordonnantie van 1 april 2004 De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij wordt bestuurd door een Raad bestaande uit vijftien leden. ( artikel 26, 1, lid 1, ordonnantie van 17 juli 2003 ) De leden van de Raad van Bestuur worden formeel door de Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij verkozen. ( artikel 26, 1, lid 2,ordonnantie van 17 juli 2003 ) Hun kandidatuur wordt voorgedragen door hun respectieve taalgroep. Tien leden behoren tot de taalgroep die het grootst in aantal is, de overige vijf leden behoren tot de andere taalgroep. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevestigt de taalaanhorigheid. ( artikel 26, 1, lid 2 en 26, 2, ordonnantie van 17 juli 2003 ) Nadat de Raad van bestuur geïnstalleerd werd kiest deze, op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder. ( artikel 26, 3, ordonnantie van 17 juli 2003 ) Artikel 27 van dezelfde ordonnantie bepaalt dat het mandaat van bestuurder hernieuwbaar is en dat het op elk moment kan herroepen worden. De bestuurders worden verkozen voor een periode van zes jaar. In de tekst van de ordonnantie zijn geen bepalingen betreffende de duur van het mandaat van bestuurder opgenomen. Op basis van artikel 24, 2, van de ordonnantie van 17 juli 2003 gelden dan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Dit Wetboek Van links naar rechts, bovenaan: Jean-Pierre Cornelissen, Cecilia De Wulf-Roux, Stefan Cornelis; in het midden: Monica Glineur, José Garcia, Dimitri Yernault, Joseph Corten; de Regeringscommissarissen Bianca Debaets en Laurent Delvaux; onderaan : Bob Delafaille, Jacques De Witte, Stefan Cornelis, Michel Godard, Olivier Degryse, Damien De Keyser, Carlo Cressato (Foto s : Chris Van Goethem) 5

6 bepaalt dat bij stilzwijgen van de tekst de maximale termijn van een mandaat zes jaar bedraagt. Na deze zes jaar moet hun mandaat opnieuw onderworpen worden aan de Algemene vergadering van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. In de praktijk wordt na de verkiezingen voor het Gewestelijk Parlement, die om de vijf jaar georganiseerd worden, overgegaan tot de herroeping van de mandaten van de bestuurders bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en worden er door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nieuwe bestuurders voorgesteld waarbij rekening gehouden wordt met de onverenigbaarheden die opgenomen zijn in artikel 28 van de ordonnantie van 17 juli Samenstelling van de Raad van Bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij Bij toepassing van de hierboven uiteengezette principes werd na de verkiezingen voor het Brussels Parlement die gehouden werden op 13 juni 2004 overgegaan tot de hernieuwing van de Raad van Bestuur van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Tijdens de algemene vergadering van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij van 23 december 2004 werden de volgende personen als bestuurder verkozen : als bestuurder van de Franse taalrol : Mevrouw Joëlle BURGERS De heer Jean-Pierre CORNELISSEN De heer Joseph CORTEN De heer Olivier DEGRIJSE De heer Damien DE KEYSER De heer José GARCIA Mevrouw Monica GLINEUR De heer Michel GODARD, De heer Dimitri YERNAULT Mevrouw Claudine VERSTRAETEN ( ontslagnemend 19 juli 2005 ) 1 als bestuurder van de Nederlandse taalrol : De heer Stefan CORNELIS De heer Carlo CRESSATO De heer Bob DELAFAILLE Mevrouw Cecilia DEWULF-ROUX Mevrouw Yvonne SMEKENS De Raad van Bestuur heeft op voordracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tijdens de vergadering van 11 januari 2005 een voorzitter en een ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder verkozen. als voorzitter : De heer Stefan COR- NELIS als ondervoorzitter, afgevaardigd bestuurder : De heer Michel GOD- ARD. Geert DEMEULEMEESTER, Jurist, BGHM 6 1 De heer Frédéric DEGIVES werd op benoemd tot bestuurder.

7 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 De Sociale Verhuurkantoren in de drie Gewesten Inleiding Als we de balans zouden opmaken van alle nieuwigheden die werden ingevoerd sinds het huisvestingsbeleid in de jaren tachtig in België werd geregionaliseerd, zouden de sociale verhuurkantoren ongetwijfeld een eminente plaats innemen naast andere instrumenten die werden ingevoerd, zoals het openbaar beheersrecht 2 en de invoering van gewestelijke normen inzake de kwaliteit van de woningen, waarvan de concretisering nog op zich laat wachten. In de gewestelijke beleidsverklaring lezen we dat de huidige meerderheid het woningenbestand van de SVK s tegen 2009 wil verdubbelen 3. Dat betekent dat hun huidige patrimonium van woningen in vijf jaar moet zijn gestegen naar Hierdoor zou het actieterrein van deze sector gevoelig worden uitgebreid en op een interessant niveau worden gebracht. We mogen niet vergeten dat het hier binnen het huisvestingsbeleid om een vrij recent instrument gaat dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18 SVK s telt tegenover meer dan 70 in Vlaanderen en 21 in Wallonië. Uit de vergelijking tussen de drie Gewesten blijken talrijke gelijkenissen inzake de ontwikkelingen en de tijd die nodig was om deze instrumenten in organieke wetteksten om te zetten tijdens de tweede helft van de jaren 90. Hoewel het systeem overal met gewestelijke middelen wordt gefinancierd, merken we toch dat de verhouding ten opzichte van de plaatselijke overheden van Gewest tot Gewest verschilt. De sociale verhuurkantoren die op de verhuurmarkt als sociale bemiddelaar optreden, zijn tevens, en vooral, de uitdrukking van de verenigingssector als betrokken partij bij het huisvestingsbeleid in het kader van een andere functie dan het aansporen van het openbaar debat of de terbeschikkingstelling van sociale diensten. Hierdoor kan rechtstreeks worden ingespeeld op de uitbreiding van het aanbod van woningen waarvan de toegang aan sociale regels onderhevig is. De noodzakelijke totstandkoming van de SVK s wordt gestimuleerd door wat er vandaag op het vlak van huisvesting op het spel staat, door de profilering van de verenigingssector als betrokken partij bij het huisvestingsbeleid en door de problemen waarmee de klassiekere huisvestingsoverheden worden geconfronteerd : aanzienlijke behoeften inzake de renovatie van hun patrimonium, moeilijkheden om hun sociale woningen in het stedelijk weefsel te integreren, relatieve onaangepastheid ten opzichte van nieuwe behoeften, traagheid bij de productie van nieuwe woningen, enz Vandaag rijst de vraag of het mogelijk is dit verenigingsinitiatief op een niveau te tillen dat het in staat stelt de uitdagingen aan te gaan waarmee de beleidsmakers in de drie Gewesten inzake huisvesting worden geconfronteerd. Steeds meer gezinnen, vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben het moeilijk om een behoorlijke woning tegen een betaalbare prijs te bekomen. Elke dag wordt de noodzaak aan aangepaste woningen groter. De SVK s vormen een stukje van de puzzel. Het is in dat kader dat de perspectieven van hun ontwikkeling moeten worden opgevat, rekening houdend met de specifieke aard van hun werking. Deze kwestie staat centraal in de gewestelijke debatten die hierover handelen, maar daarover meer in het dossier. Pol ZIMMER, Studiedienst, BGHM 2 In Vlaanderen heet dat sociaal beheersrecht en in Wallonië wordt over voorlopig beheer gesproken. 3 Een project voor de Brusselaars, pagina 25 ev. 7DRIEMAANDELIJKS DOSSIER 7

8 De sociale verhuurkantoren in het Vlaams Gewest Ook in het Vlaamse Gewest wordt volop gewerkt aan het recht op wonen en wordt hierbij gretig gebruik gemaakt van sociale verhuurkantoren ( SVK s ). Wij gingen op 17 juni jongstleden ons licht opsteken bij de door het Vlaamse gewest erkende ondersteuningsstructuur voor de SVK s, het VOB ( Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw ). De heer Swa SILKENS is co-coördinator van het VOB en verantwoordelijke voor de SVK-sectorcoördinatie. Het resultaat is onderstaand verhelderend gesprek waarin u meer wordt verteld over het ontstaan en het reilen en zeilen van het Vlaamse SVK-systeem. BGHM-Info : Kan u in het kort de sociologische oorsprong van de SVK s schetsen? S. Silkens : De eerste SVK s in Vlaanderen zijn vergelijkbaar met de Brusselse. Dat waren de huurdersparticipaties, die, midden de jaren 1970, vooral vanuit de migrantensector zijn ontstaan. De tijdelijke middelen van het VFIK ( Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen ) en het SIF ( Sociaal Impulsfonds ) in de jaren 80 en 90 hadden tot gevolg dat welzijnsdiensten ( de thuislozensector ), maar later ook openbare besturen zoals OCMW s, een aantal SVK s konden opstarten. In 93 was er het experiment «De Batselier» ( de zogenaamde conventie ), dat de werking van 9 SVK s vastlegde en het eerste SVK-subsidiebesluit van het Vlaams Gewest ( 1997 ) voorbereidde. Het VOB werd bij de ondersteuning van dat proces betrokken. Tijdens de conventie engageerden de SVK s zich om te werken aan het recht op wonen. Dat betekent dat we net als de huisvestingsmaatschappijen een aantal vastgelegde spelregels moeten volgen. Een objectiveerbaar en controleerbaar toewijzingssysteem, modelhuurcontracten, minimum woningkwaliteit zijn een aantal belangrijke elementen. Daarnaast plaatsen we het belang van een goede huurdersbegeleiding, gefocust op het bijstaan bij de rechten en plichten van de huurder. Een aantal SVK s is ontstaan door renovatietewerkstellingen en opleidingen, vooral in West- Vlaanderen.. Op andere plaatsen werd eerst een SVK opgestart, waaruit later dan renovatieprojecten voortvloeiden. Sommige SVK s maken voor saneringswerken gebruik van bestaande opleidingprojecten of zelfs privé-aannemers. Niet alle SVK s zijn in staat een renovatieaanbod te doen. In 97 werd een eerste SVKsubsidiebesluit goedgekeurd. Begin 2004 werd dit besluit vervangen door een nieuw subsidiebesluit, dat de groei van het aantal SVK-woningen wil stimuleren. Groei van het aantal erkende SVK s. Grafiek 1, uittreksel uit het «Vooruitgangsrapport 2004» van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen «VOB». 8 SVK s : sociale verhuurkantoren. VOB : Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw. VFIK : Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen. SIF : Sociaal Impulsfonds.

9 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 BGHM-Info : Er zijn verschillende SVK-structuren. Kan u die eens wat meer toelichten? S. Silkens : Grosso modo kan je de SVK s in Vlaanderen indelen in 3 groepen. Er zijn een 40-tal niet-erkende SVK s die zich al dan niet proberen te richten naar het Vlaams besluit. Meestal zijn het OCMW s, maar soms ook welzijnsdiensten of nieuwe VZW s. De werking van de meeste blijft beperkt tot het lokale niveau. Daarnaast bestaan er door het Vlaamse gewest erkende maar nietgesubsidieerde SVK s. Erkenning betekent in deze context dat voldaan wordt aan de kwaliteitsvereisten, zoals het gebruiken van modelhuurcontracten, het SVKtoewijzingssysteem hanteren, huurdersbegeleiding opzetten, Tot slot zijn er de erkende gesubsidieerde SVK s. Deze SVK s moeten voldoen aan de kwaliteitsvereisten én aan een aantal vormvereisten. De schaalgrootte ( intergemeentelijke werking, minimum 30 woningen ), de voorwaarde van juridische structuur ( VZW of OCMWvereniging ) en de samenstelling van het bestuur ( bestuur dat openstaat voor zowel huisvestingsdiensten, lokale openbare besturen als welzijnsdiensten ) zijn een aantal belangrijke elementen.. BGHM-Info : Hoe is het wettelijk kader in al die tijd geëvolueerd? S. Silkens : Het kader waarbinnen de erkende SVK s werken is dat van de Vlaamse wooncode. Deze wooncode dateert van het jaar 97, net zoals het eerste SVK-subsidiebesluit. In 97 ging men voorzichtigheidshalve uit van een 12-tal gesubsidieerde SVK s in Vlaanderen. Om ook andere SVK s een kans te geven werd de erkenning van niet-gesubsidieerde SVK s ingevoerd. In het besluit van 97 was een vast subsidiebedrag voor alle SVK s ingeschreven, ongeacht hun schaalgrootte. Het SVK kan een beroep doen op een kleine extra subsidie als het meer dan 50 particuliere woningen verhuurt. In waren er echter al SVK s die rond de 100 woningen verhuurden en die bijgevolg ongeveer evenveel subsidies kregen als de SVK s met 30 of 50 woningen. Bij andere SVK s bleef het woningaanbod opzettelijk beperkt; voor de grotere inspanning en bijgevolg hoger risico was toch geen beloning voorzien. Dat was wel een probleem. Daar bovenop werden meer en meer politici gewonnen voor de mogelijkheid om de sociale huurmarkt uit te breiden door op de particuliere huurmarkt te huren. In 2003 telden we reeds een 25-tal SVK s. Onder impuls van Vlaams minister Marino KEULEN werd er in 2004 een nieuw SVK-subsidiebesluit Verhouding aantal erkende SVK s over de 5 Vlaamse provincies. Grafiek 2, uittreksel uit het «Vooruitgangsrapport 2004» van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB). uitgevaardigd, waarin de grote lijnen van het besluit van 1997 behouden bleven. De grootste kracht van het nieuwe besluit schuilt echter in het feit dat een SVK dat meer dan 30 woningen verhuurt, extra subsidies geniet per particuliere woning die erbij komt. Hierdoor hebben de grote SVK s hun subsidies gevoelig zien verhogen. De beleidsverantwoordelijken staan dus achter het initiatief van de SVK s en verwachtten er wel wat van. Ik sprak daarnet over een gesubsidieerd SVK vanaf 30 woningen particuliere woningen. Maar het vraagt soms veel tijd om die eerste 30 woningen te bereiken. Onderhandelen met de eigenaar moet je leren, eigenaars moeten het SVK leren kennen. Sommige provinciebesturen hebben daarop geanticipeerd en hebben een eigen subsidiebesluit gemaakt. Dit besluit stimuleert de lokale SVK s om intergemeentelijk te werken én die drempel van 30 woningen te bereiken. Vanaf dan kunnen ze gewestelijke subsidies aanvragen. De provinciale besluiten gelden dus als aanvulling op het gewestelijk besluit. 9

10 Verhouding woningen bij de erkende en gesubsidieerde SVK s samen. Grafiek 6, uittreksel uit het «Vooruitgangsrapport 2004» van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen (gegevens op basis van de jaarverslagen). BGHM-Info : We kennen nu al het standpunt van het Vlaams Gewest en de provinciebesturen, maar hoe reageerden het lokale overheidsniveau, de privéinvesteerders en de bevolking op zoek naar een behoorlijke woning op de komst van de SVK s? S. Silkens : Laat ons beginnen met de lokale overheid. In de meeste SVK s zitten lokale besturen in de Raad van Bestuur. Sommige besturen doen dat uit sympathie en vanuit samenwerking. Anderen proberen vanuit het SVK greep te krijgen op de particuliere huurmarkt. Sommige OCMW s blijken het evenwel als een belemmering te ervaren dat bij het erkende SVK een duidelijke regelgeving van toepassing is. Ze willen bijvoorbeeld enkel een huisvestingsinspanning leveren die 8 beperkt is tot de inwoners van de eigen gemeente. Maar bij een erkend SVK heeft iedere woningzoekende evenveel kans. We vertrekken van het recht op wonen, niet van het feit of het een inwoner van de gemeente is. Als de gemeenten die belemmering eenmaal overwonnen hebben, is er geen probleem meer. Dan merken ze wel dat de meeste mensen gaan wonen waar ze altijd gewoond hebben. Behalve in de grootsteden verhuizen mensen niet zo snel van de ene gemeente naar de andere. De privé-investeerders dan : op plaatsen waar het SVK al een tijd bestaat, hoeft het niet meer op zoek te gaan naar eigenaars. Die komen immers uit eigen beweging langs, eenmaal de mond-tot-mondreclame begint. Dat vergt wel enige tijd, je moet wat contactpersonen hebben in de regio die positieve ruchtbaarheid aan het initiatief geven. Eigenaars zien zelf wel in dat het SVK hun een aantal voordelen te bieden heeft. Het risico van huurderving valt weg, want het SVK betaalt de huur altijd. De eigenaar heeft ook de garantie dat het onderhoud van de woning wordt opgevolgd. Het komt er dus op neer dat het SVK al het werk doet. Daar staat tegenover dat wij discussiëren om een lagere huurprijs te bekomen. Uit berekeningen blijkt evenwel dat een lagere, maar gegarandeerde maandelijkse huuropbrengst voor 9 jaar, meer opbrengt dan een hogere maandelijkse huurprijs zonder garanties en met alle risico s van dien. Het valt eigenaars soms wat tegen dat zij niet kunnen bepalen wie er in hun woning komt, want ze verhuren liever aan wie ze kennen.. Een decennium geleden vormde de huurwaarborg die aan de eigenaar moest worden betaald een probleem. Eigenlijk willen de SVK s die waarborg niet betalen, want hun werkingskapitaal wordt zo vastgezet. Op dit moment is er op dat vlak geen probleem meer en kunnen we perfect met de eigenaar afspreken dat er geen waarborg wordt betaald. Het SVK biedt immers voldoende garanties. De woningzoekenden zelf worden, net als bij de huisvestingsmaatschappijen, geconfronteerd met steeds langere wachtlijsten. Sommige SVK s steken behoorlijk veel tijd in de inschrijvingen en eerste hulpverlening, zoveel dat ze zich afvragen of dit verantwoord is. Deze inspanning gaat immers ten koste van het zoeken naar woningen en het begeleiden van de huurders zelf. SVK s zoeken naar nieuwe systemen, bijvoorbeeld inschrijven van woningzoekenden via de lokale woonwinkel of het sociaal huis. 10

11 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 BGHM-Info : Hanteren jullie, zoals de huisvestingsmaatschappijen, het inkomen van de kandidaathuurder als criterium? S. Silkens : Wij gaan zelfs verder. Ik vermeldde daarnet dat wij een rationeel systeem hebben voor inschrijvingen en toewijzingen. Voor de inschrijvingsvoorwaarden gebruiken we, net als de huisvestingsmaatscha ppijen, de maxima die in het sociaal huurbesluit worden bepaald. Op dit moment kunnen we niet anders dan het netto belastbaar inkomen als grens te gebruiken. Dit betekent dus dat ook onze kandidaat-huurders niet meer mogen verdienen dan die grens van het netto belastbaar inkomen en geen woning in hun bezit mogen hebben. Maar bij de SVK s vormt deze inschrijvingsgrens zelden een probleem, omdat vooral de lage inkomens het SVK opzoeken. Bij de door de Vlaamse huisvestingsmaatschappij erkende hui svestingsmaatschappijen krijgt wie het langst op de lijst staat voorrang. Niet zo bij de SVK s. Wij houden rekening met de achterstellingssituatie. Daarvoor hanteren we een puntensysteem waarin de meeste criteria vaststaan, maar waaraan de SVK s nog een aantal elementen kunnen toevoegen. Zo kijken we naar het actueel besteedbaar inkomen : wat hebben de mensen de laatste 6 maanden gehad om van te leven? Dat betekent ook dat mensen die alimentatie betalen, dat bedrag mogen aftrekken.we gaan zelfs zover dat kandidaat-huurders die schulden hebben, deze in mindering kunnen brengen van het actueel besteedbaar inkomen, op voorwaarde dat het is een positieve discriminatie, dus we vragen wel iets terug ze hierin begeleid worden door een welzijnsdienst een OCMW, of een schuldbemiddelingsdienst. Hoogdringendheid is het tweede criterium dat we in aanmerking nemen om de toewijzingsvolgorde te bepalen. We peilen naar de huisvestingssituatie waarin de kandidaat vandaag verkeert : verblijft de kandidaat in een instelling, wordt zijn huurcontract binnenkort opgezegd, is de woning onbewoonbaar verklaard, is ze te klein,? Kortom, een hele rist controleerbare indicatoren waaraan eveneens punten worden toegekend. Beide criteria het inkomen en de hoogdringendheid zijn samen het meeste aantal punten waard ( 2 keer 20 punten ). Dan zijn er nog een aantal kleinere verplichte indicatoren, zoals de kinderlast, hoe lang iemand op een wachtlijst staat, Een vrijwillige indicator is bijvoorbeeld dat er extra punten mogen worden gegeven aan de inwoners van de gemeente of het werkingsgebied. Maar het feit dat iemand in het werkingsgebied woont, wordt anders ingevuld dan bij de huis vestingsmaatschappijen. Het volstaat dat de woningzoekende in de laatste 6 jaar minstens 1 dag in de gemeente heeft gewoond of verbleven. Politiek vluchtelingen die aan de gemeente zijn toegewezen, worden bij ons ook als inwoners van de gemeente beschouwd. Daar vind je opnieuw die link met de OCMW s terug. Bezettingsgraad van de door de SVK s (inclusief de niet-erkende SVK s) beheerde woningen, rekening houdend met het statuut van de woningen. Detail Tabel 2, punt e; uittreksel uit het «Vooruitgangsrapport 2004» van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen. Propriété Bailleur privé Propriété AIS CPAS ou Commune VHM ou Fonds du logement Province Tous les logements Toutes les AIS en/au Loué non loué Rénovation Loué non loué Rénovation Loué non loué Rénovation Loué non loué Rénovation Loué non loué Rénovation total Flandre occidentale Limbourg Brabant flamand Anvers Flandre orientale TOTAL

12 de verhuurder veel meer op om studentenkamers te verhuren. Dat zijn nu eenmaal gegevens waar je niet omheen kan. 12 Verdeling woningen van de erkende en de gesubsidieerde SVK s onder de 5 Vlaamse provincies. Grafiek 7, uittreksel uit het «Vooruitgangsrapport 2004» van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen (gegevens op basis van de jaarverslagen). Over extra punten voor inwoners van de gemeente werden onder de SVK s ernstige discussies gevoerd. Voor velen is dit een uitholling van het recht op wonen voor iedereen. Dit toewijzingssysteem is volgens mij een mooie aanvulling op het systeem van de huisvestingsmaatschappijen. Wij wijzen toe op basis van achterstelling, de SHM s op basis van chronologie ( absolute prioriteiten buiten beschouwing gelaten ). Wij kunnen soms snel een woning aanbieden, bij de SHM s is jaren wachten een gewone zaak. Het systeem van de SVK s is er een dat veel werk vraagt. Voorrang voor achterstelling maakt dat vooral leefloontrekkers een beroep doen op het SVK. Maar de SVK s geven aan dat de huurder binnenkomt als leefloontrekker, als eerste stap een degelijke woning bekomt, en daarna zijn situatie via opleiding, tewerkstelling 1,2 of 3 jaar later gevoelig verbeterd. Daardoor hebben we ook gemiddeld om de drie jaar een andere huurder. Een woning en begeleiding aanbieden is kansen creëren voor de woningzoekenden. BGHM-Info : Als de meeste huurders leefloontrekkers zijn, dan is de huurprijs zelf wellicht een heikel punt. S. Silkens : Absoluut, dat is een bijzonder heikel punt. BGHM-Info : Kun je dan concluderen dat die huurprijs zich ergens situeert tussen een huurprijs op de privé-markt en de huurprijs van een sociale huisvesti ngsmaatschappij? S. Silkens : We moeten dat wel veronderstellen. De SVK s kunnen onmogelijk de huurprijzen van de SHM s evenaren of zelfs maar benaderen. Wij onderhandelen met de particuliere verhuurder om een lagere huurprijs te krijgen, in ruil voor een aantal garanties. Bijgevolg zitten onze verhuurprijzen lager dan de gangbare particuliere huurmarkt, zeker als we de woning de volle 9 jaar kunnen verhuren. Maar we kunnen niet zover gaan dat de huur een vierde of een derde van een leefloon bedraagt. In sommige regio s is het heel moeilijk een woning in te huren voor een huurprijs lager dan 400 euro. West-Vlaanderen heeft goedkopere huurprijzen, maar Antwerpen, Vlaams- Brabant en Limburg zijn dure regio s. In Leuven bijvoorbeeld is een degelijke huurwoning onbetaalbaar. Het brengt Je zou deze huurprijzen kunnen compenseren met de Vlaamse gewestelijke huursubsidie. Maar de voorwaarden voor de huursubsidie zijn achterhaald en te beperkend. Naast de inkomensvoorwaarden is er ook de voorwaarde van de verlaten woning. Als je 6 maanden dakloos bent, of een onbewoonbare verklaarde woning verlaat, kom je mogelijkerwijze voor een huursubsidie in aanmerking. Als iemand dus de pech heeft om een goede woning te huren, maar deze niet kan betalen en bijgevolg verhuist naar een goedkopere woning, komt hij niet in aanmerking voor een huursubsidie. In de grootsteden vind je meer woningzoekenden die ook in aanmerking komen voor een huursubsidie. Ten slotte zijn de maximumhuurprijzen niet meer geïndexeerd sinds De SVK s pleiten voor een algemene huursubsidie bij alle SVK-huurders, tenminste als ze voldoen aan de inkomensvoorwaarden. De herhuisvestingsnood zit al opgenomen in het SVK-toewijs-wegingssysteem, waardoor alle huurders binnenkomen in een prangende woonnoodsituatie. Bovendien staan de erkende SVK s garant voor de woningkwaliteit. Zo n initiatief zou de groeimogelijkheden van de SVK s sterk kunnen stimuleren. Deze mindering moet mijn inziens niet reiken tot het niveau van de huurprijzen bij de SHM s. Waarom? Wij bieden de huurder een contract aan van 9 jaar, een huisvestingsmaatschappij een levenslang contract. Wij hebben een vaste huurprijs, de huisvestingsmaatschappij een variabele. Bovendien is het aanbod per huisvestingsmaatschappij veel groter dan het onze. Daarom lijkt het me aangewezen dat we de SVK-huurders

13 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 blijven stimuleren om zich kandidaat te stellen voor een woning van de huisvestingsmaatschappij. BGHM-Info : U heeft al gezegd dat er met de eigenaars over de huurprijs wordt onderhandeld. Is de maandelijkse huurprijs die aan de mensen wordt gevraagd dan in het geheel niet afhankelijk van het inkomen? S. Silkens : Neen. De meeste SVK s hanteren noodgedwongen het principe dat de huurprijs die ze betalen aan de eigenaar ook aan de huurder moet worden gevraagd. We kunnen niet anders : het SVK krijgt wel een beheerssubsidie maar geen subsidie voor huurtussenkomst. Wij proberen de huurkost voor de huurder zo veel mogelijk te drukken, door bijvoorbeeld goedkope verzekeringssystemen te zoeken, betaalbare onderhoudsystemen te ontwikkelen, alle tegemoetkomingen maximaal te gebruiken. Sommige SVK s een minderheid hebben met het lokale OCMW een afspraak opdat deze een huurtoelage toekent, in afwachting dat het Vlaamse gewest een degelijke huursubsidie uitschrijft. Over de huursubsidie hebben we het al gehad. BGHM-Info : Er moet natuurlijk altijd rekening worden gehouden met het privé-element. S. Silkens : Precies, zowel wat de eigenaars als wat de huurwetgeving betreft. De sociale huurwetgeving is bij ons alleen van toepassing voor inschrijvingen en toewijzingen, maar daar stopt het eigenlijk ook. Al de rest valt onder de toepassing van de particuliere huurwet. De SVK s en het VOB vinden het belangrijk dat we die particuliere huurwetgeving zo correct mogelijk hanteren. Dat is in het voordeel van de onderhuurder. Hiermee hebben we een voorbeeld te geven aan de particuliere verhuurder, maar ook aan welzijnsdiensten, lokale besturen en zelfs de huisvestingsmaat schappijen. Zo gebruiken we het juiste huurwaarborgsysteem en hanteren steeds onderhuurcontracten van 9 jaar. BGHM-Info : U heeft al enkele van de SVK-partners vernoemd. Welke initiatieven worden er met hen op touw gezet? S. Silkens : Ik zal de opvallende partners van de laatste jaren vermelden. Op het veld zie ik dat men meer en meer streeft naar samenwerking met de huisvestings maatschappijen. Ik geef hiervan een zeer concreet voorbeeld. In Geel werden op een bepaald moment 2 panden aangeboden aan het SVK, een appartementsblok en een woning. Voor de eigenaar bleef het gelijk of de panden verhuurd of verkocht werden, hij kon alleen het beheer ervan niet meer aan. De lokale huisvestingsmaatschappij ging samen met het SVK de panden bekijken. Vervolgens maakten ze onder elkaar uit welk pand er voor wie geschikt was. Het SVK werkt met individuele woningen, dus was het logisch dat het de woning huurde. Omgekeerd koopt een huisvestingsmaatschappij liever, en bij voorkeur grotere projecten dan individuele woningen, en dus kocht de SHM het appartementsblok. De maatschappij heeft dat appartementsblok opgeknapt, en omdat de renovatieploeg toch aanwezig was, werd de aangrenzende woning tegelijk gerenoveerd. De kostprijs om die woning op te knappen werd in mindering gebracht van de huurprijs die aan de eigenaar betaald werd. Het SVK moet die som dan wel even voorschieten, maar in dit geval was de huisvestingsmaatschappij zelfs bereid die kost zelf voor te schieten, die dan op 9 jaar wordt terugbetaald. Zo zijn er met huisvestingsmaatschappi jen allerlei vormen van samenwerking : op bestuursniveau, bij het zoeken naar systemen van gemeenschappelijke wachtlijsten om de inschrijving te vergemakkelijken, bij het screenen van woningen, bij het opknappen ervan Wat welzijn aangaat, streven steeds meer SVK s naar samenwerking met CAW s, ( Centra Algemeen Welzijnswerk ), vooral voor de sociale en psychische begeleiding van huurders. Onze huurdersbegeleiding beperkt zich tot alles wat nodig is om de woning te kunnen blijven bewonen en tot het bijstaan bij de rechten en plichten van de huurder. Bijkomende problemen behandelen zijn geen spek voor onze bek. Andere diensten zijn daar veel meer in gespecialiseerd. Voor budgetbegeleiding bijvoorbeeld doen we een beroep op de OCMW s. De meeste SVK s hebben traditioneel een goede verstandhouding met de OCMW s. Zeker vermeldenswaard zijn de sociale werkplaatsen, de tewerkstellingsinitiat ieven, vooral op het vlak van renovatie van de woningen. Hierdoor kunnen we de eigenaar een renovatie aanbieden die iets minder kost. Er wordt vaak beweerd dat de werken van minder goede kwaliteit zouden zijn, maar laat ons dat zeker niet overdrijven. Een aannemer gaat immers ook niet altijd op dezelfde kwalitatieve manier te werk. Meestal vraagt een renovatie via een sociale werkplaats wel meer tijd. CAW : Centra Algemeen Welzijnswerk. 13

14 BGHM-Info : U heeft al te kennen gegeven dat u toekomst ziet in de SVK s, maar hoe ziet u dat concreet? S. Silkens : Misschien zouden de SVK s niet nodig zijn als de huisvestingsma atschappijen over voldoende sociale huurwoningen zouden beschikken. Die vraag moet je je echter niet stellen, want er zijn gewoonweg niet genoeg sociale huurwoningen. In Vlaanderen bedragen ze 6 à 7% van het woningenbestand. Ter vergelijking : in de ons omringende landen bedraagt het aandeel ervan ten minste 15 %. Bovendien vinden we onze doelgroep - de mensen met een klein inkomen en wonend in een behartigenswaardige sociale situatie meer op de particuliere huurmarkt. De alsmaar groeiende groep van mensen met een klein inkomen ( de alleenstaande moeder, jongeren, politiek vluchtelingen ) marginaliseert meer en meer. De problemen zijn van die aard dat sommige eigenaars niet meer willen verhuren. BGHM-Info : Dank u voor dit gesprek. Het SVK-vooruitgangsrapport voor 2004 van het VOB ( publicatie eind augustus 2005 ) kan worden besteld op onderstaand adres : VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen, Diksmuidelaan 50 te 2600 Berchem ( Antwerpen ). U krijgt het dan voor 10 euro ( incl. Verzendingskosten ) thuis toegestuurd. Tel. 03/ Internetsite : http ://www.vob-vzw.be Swa SILKENS, Co-coördinator van de VZW Vlaams Overleg Bewonersbelangen, Coördinator van de sector van sociale verhuurkantoren ( SVK s ) Interview afgenomen door Ann VAN LOMBERGEN, attaché BGHM Ingrepen vanuit de overheid blijven nodig als we een particuliere huurmarkt willen houden in Vlaanderen. Alleen de SVK s hebben, vanuit het beleid, vat op die particuliere huurmarkt en kunnen meebepalen wat in welke regio een redelijke huurprijs is. Ik denk dan ook dat de methodiek van de SVK s nodig zal ( kunnen ) blijven op voorwaarde dat het probleem rond de huurprijsbepaling voor een stuk kan worden opgelost. Ik zie er dus wel toekomst in. 14

15 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 De sociale verhuurkantoren in Wallonië Sociologische oorsprong van de SVK s De SVK s gaan op zoek naar verbeterbare of onbewoonde gezonde woningen om deze te verhuren aan personen met sociale moeilijkheden die vaak dringend moeten worden geholpen. Via hun werking zorgen de SVK s voor een uitbreiding van het woningaanbod in het kader van de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting. Een SVK treedt in de eerste plaats op voor gezinnen die door hun maatschappelijke situatie niet aan een behoorlijke woning geraken en respecteert de door de Waalse regering bepaalde criteria die gelden inzake de gezondheid van woningen. De SVK s hebben twee afzonderlijke opdrachten : ten opzichte van de eigenaars : het kantoor zorgt ervoor dat de eigenaar het huurgeld krijgt en dat hij zijn goed in de oorspronkelijke staat terugkrijgt; ten opzichte van de huurders : het SVK staat in voor een regelmatige sociale begeleiding die gericht is op de maatschappelijke reïntegratie van zijn huurders. Bovendien zet het kantoor zijn huurders ook aan tot beter wonen door hen te wijzen op de noodzaak van een stipte betaling van de huurprijs, het correcte gebruik van de woning, met name inzake energieverbruik, en het respect van de fysieke en menselijke omgeving. Tot slot helpt het kantoor de uitgezette huurder bij het zoeken naar een nieuwe woning. In Wallonië kwamen de sociale verhuurkantoren eind jaren 80 tot stand toen er werd nagedacht over de huisvestingsproblematiek. In die tijd werd vastgesteld dat het aantal woningen dat tegen een lage of gematigde huurprijs werd aangeboden niet volstond om tegemoet te komen aan de vraag van gezinnen met lage inkomens en dat de sociale huisvesting niet alleen kon inspelen op de behoeften van de bevolking in kwestie. Er moesten dan ook andere woningen dan deze die toebehoorden tot de klassieke huisvestingssector worden aangewend, aangezien de Waalse openbare vastgoedmaatschappijen onmogelijk konden tegemoet komen aan de tienduizenden openstaande aanvragen. Zodoende werden de eerste sociale verhuurkantoren opgericht op basis van plaatselijke initiatieven die alras door de Waalse overheid werden gesteund als alternatief voor de sociale woningen. Drie proefprojecten zagen het licht in Moeskroen, Namen en Charleroi. Begin jaren 90 werd het model dan met de financiële steun van het Waalse Gewest uitgebreid tot de steden van inwoners en meer en vervolgens tot intercommunale verenigingen die samen te minste bewoners bedienen. De evolutie in enkele cijfers Jaar Aantal SVK s Rechtsvorm van de SVK s De sociale verhuurkantoren worden opgericht als verenigingen zonder winstoogmerk. Om door het Waals Gewest erkend te kunnen worden, moeten ze de voorwaarden naleven die worden bepaald door het besluit van de Waalse regering van 23 september 2004 betreffende de sociale huisvestingsins tellingen. Het sociale verhuurkantoor bestaat ten minste uit : 1. iedere gemeente en ieder openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat tot zijn actieterrein behoort, 2. één van de Waalse openbare vastgoedmaatschappijen ( SLSP ) die territoriaal bevoegd zijn, 3. een privaatrechtelijke partner ( het gaat over het algemeen over VZW s die op het vlak van huisvesting of maatschappelijk werk actief zijn ). Commentaar Uitbouw van het project en erkenning SVK s sloten hun deuren omdat het aantal beheerde woningen onvoldoende was om het behoud van de subsidie van het Waals Gewest te verantwoorden nieuwe SVK s werden opgericht en erkend. 15

16 Het actieterrein van een SVK stemt overeen met één of verscheidene gemeenten die alleen of samen inwoners tellen. Afhankelijk van het aantal leden heeft deze voorwaarde zowel een negatief als een positief effect. Bij de SVK s met een klein aantal leden ( vooral in de grote steden ) zorgen de deelname en de inspraak van de partners voor een dynamiek. Zodoende kan de VZW bepaalde problemen oplossen, zoals het tekort aan beheerde woningen in sommige gemeenten. Bij de SVK s met een groot aantal leden ( vooral de intercommunale VZW s ) is het moeilijker om de werking in goede omstandigheden te laten verlopen als de leden niet actief deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering. In dat verband heeft een aantal SVK s beslist om beheers- en beslissingsorganen op te richten, de zogenaamde bureaus of beperkte comités, die via frequentere vergaderingen instaan voor de werking van de VZW. Evolutie van het systeem Onderstaande tabel geeft vanaf 2002 een overzicht van de evolutie van het huurwoningenbestand van de Waalse sociale verhuurkantoren, alsook van het aantal personen dat de diensten van de verengingen heeft genoten. AIS Aantal beheerde woningen Aantal gehuisveste personen (volwassenen en kinderen) 19 vzw s ( ) «AIS de la Province du Brabant Wallon» Totaal Waals Brabant asbl «ABEM» (Anderlues, Binche, Estinnes, Morlanwelz) «AIS Charleroi Logement» asbl «Des Rivières asbl» (regio Saint-Ghislain) «Logicentre» asbl (regio La Louvière Manage) Waals Brabant Henegouwen «Mons Logement» asbl asbl «Mouscron-Logement» «AIS Pro Loger» (regio Courcelles Trazegnies) «Promo-Logement» (regio Soignies, Braine-le-Comte) «Tournai Logement» asbl Totaal Henegouwen Luik «Liège Logement» asbl «AIS Ourthe-Amblève» asbl «Agence immobilière sociale de Seraing» asbl «Gestion Logement Verviers» Totaal Luik

17 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 «Gestion Logement Sud Luxembourg» «Logésud» Totaal Luxeamburg «Gestion Logement Andenne-Ciney» «Gestion Logements Gembloux et Fosses» «AIS - Lo.G.D.Phi.» (regio Dinant Philippeville) «Gestion Logement Namur» asbl Luxemburg Namen Totaal Namen Totaal Wallonië Evolutie van het wettelijk kader : Vóór 1993 : Drie proefprojecten, zonder specifiek juridisch kader. Oktober 1993 : Het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 1993 houdende de oprichting van agentschappen voor sociale huisvesting ( wij noemen ze sociale verhuurkantoren of SVK s ) verstrekt het systeem een reglementaire basis en preciseert de voorwaarden waarin deze een subsidie kunnen genieten. Dat bedrag wordt in de eerste plaats bestemd voor de werkingskosten van het SVK. Februari 1994 : Artikel 23 van de Grondwet van 17 februari 1994 bepaalt het recht op een behoorlijke woning. Voortaan wordt formeel erkend dat ieder individu de essentiële behoefte heeft zich behoorlijk te huisvesten. Oktober 1998 : Het decreet van 29 oktober 1998 tot instelling van de Waalse Huisvestingscode geeft voor het eerst een organieke basis aan de erkende agentschappen voor sociale huisvesting als sociale instellingen. Het decreet beperkt de begunstigden tot kansarme gezinnen. Mei 2003 : Het decreet van 15 mei 2003 houdende wijziging van de Waalse Huisvestingscode vertrouwt het «Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ( FLW )» ( het Woningfonds van de kroostrijke gezinnen van Wallonië ) opdrachten toe inzake advies, controle, coördinatie en financiering van de agentschappen voor sociale huisvesting, alsook van andere sociale huisvestingsinstellingen ( buurtregies en verenigingen ter bevordering van de huisvesting ). September 2004 : Het besluit van de Waalse Regering van 23 september 2004 betreffende de sociale huisvestingsinstellingen preciseert de nieuwe voorwaarden voor de erkenning van de SVK s. Wat de wijzigingen betreft die aan de erkenningsvoorwaarden werden aangebracht, onthouden we vooral : tegemoetkoming van de SVK s ten behoeven van de in een precaire toestand verkerende gezinnen en gezinnen met een bescheiden inkomen. erkenning toegewezen voor een periode van 5 jaar, inclusief een verbintenis van de gemeenten en de OCMW s dat zij de vereniging gedurende deze periode niet zullen verlaten. Anderzijds bepaalt artikel 26 5 van dit besluit dat het Fonds «( ) ook zijn geldelijke middelen bestemmen voor de financiering van leningen of voorschotten te verlenen aan de verhuurders van de woningen die beheerd of gehuurd worden door sociale instellingen. De leningen of voorschotten worden exclusief voorbehouden aan de financiering van de renovatiewerken van de betrokken woningen. De voorwaarden om de bovengenoemde voorschotten of leningen te verlenen worden vastgelegd bij een reglement van het Fonds dat door de Minister goedgekeurd is». 17

18 18 In dat kader hechtte de Minister voor Huisvesting op 16 november 2004 zijn goedkeuring aan het ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van het door het Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ( Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië ) aan eigenaars toe te kennen leningen voor de rehabilitatie van in beheer gegeven woningen. Dit ontwerp is gericht op de financiering van werken die nodig zijn om de minimumnormen inzake gezondheid en veiligheid na te leven. Deze werken zijn vaak onontbeerlijk om een woning te verhuren. Omwille van de kostprijs en de administratieve stappen, staan de eigenaars niet te trappelen om deze werken uit te voeren. Via de sociale verhuurkantoren draagt het Fonds bij tot de uitbreiding van het huurwoningenaanbod door leningen toe te kennen aan eigenaars met het oog op de renovatie en de rehabilitatie van hun woningen. In voorkomend geval zorgt het Fonds tevens voor technische begeleiding. De leningen worden toegekend aan natuurlijke personen die hoogstens drie woningen bezitten en aan gemeenten, OCMW s of VZW s. De bedragen zijn beperkt tot 100% van de kostprijs der werken, verhoogd met de notaris- en dossierskosten, de kosten voor de door het Waals Woningfonds voorgestelde technische begeleiding en, in voorkomend geval, met het bedrag van de levensverzekeringspremie. Het bedrag is sowieso beperkt tot Toch kunnen er afwijkingen worden overwogen, met name als de lening wordt aangevraagd door een gemeente of een OCMW. Onthaal De plaatselijke overheden reageerden over het algemeen zeer positief op de oprichting van sociale verhuurkantoren op hun grondgebied. Heel vaak beslisten de plaatselijke overheden die tevens lid zijn van de SVK s om de kantoren te steunen met financiële ( werkingssubsidies ) of materiële middelen ( terbeschikkingstelling van lokalen of personeelsleden ). Alle Waalse provincies steunen hun SVK s momenteel met financiële middelen ( behalve de provincie Henegouwen die thans de relevantie van dergelijk initiatief onderzoekt ). De afgelopen maanden werden er enkele moeilijkheden vastgesteld bij de intercommunale SVK s waarvan het financieel evenwicht afhangt van een bijkomende financiële tegemoetkoming van de gemeenten. Sommige gemeenten zijn niet bereid om financiële middelen te stoppen in dergelijke structuur omdat niet alle gemeenten als leden door de vereniging op dezelfde manier worden bediend. De belangstelling van privé-eigenaars om hun woningen ter beschikking te stellen van een SVK staat buiten kijf. Bewijs hiervan is zonder twijfel de constante stijging van het globale huurwoningenbestand van de Waalse SVK s. Deze groei bleef jarenlang beperkt omdat de eigenaars geen woningen ter beschikking konden stellen die de minimumcriteria inzake gezondheid naleefden en de SVK s daarenboven niet in staat waren de nodige financiële middelen vrij te maken om de te verhuren goederen te rehabiliteren. De toekenning van een renovatielening door het Waalse Woningfonds is een interessant antwoord, dat de SVK s in staat stelt hun woningaanbod opnieuw uit te breiden. Bevoorrechte partners Als bevoorrechte partners van de SVK s noteren we de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de openbare vastgoedmaatschappijen, de privaatrechtelijke partners en het Waalse Woningfonds. Door hun engagement om de vereniging niet de rug toe te keren en via hun deelname aan de beheers- en beslissingsorganen van de vereniging, zijn de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bevoorrechte en belangrijke partners. Zij geven de sociale verhuurkantoren vaak financiële en menselijke hulp. In het kader van de sociale opvolging van de huurders bestaan er ook samenwerkingsverbanden met de verschillende diensten van deze instellingen, met name de schuldbemid delingsdienst. Dankzij hun ervaring in de sociale vastgoedsector geven de Waalse openbare vastgoedmaatschappijen ( SLSP s ) de SVK s advies en steunen ze hen bij de uitvoering van hun opdrachten. Er zijn talrijke privé-partners : de in de huisvestingssector of sociale sector actieve verenigingen zonder winstoogmerk waarmee het SVK samenwerkingsverbanden aangaat om zowel de technische opvolging van de gebouwen als de sociale opvolging van de huurders te waarborgen; de privé-eigenaars zijn bevoorrechte partners die onontbeerlijk zijn voor de goede werking van het systeem met het oog op de terbeschikkingstelling van woningen; de notarissen die voor sommige SVK s speuren naar woningen en tevens adviezen geven voor het bestuur en het beheer van de woningen.

19 B.G.H.M.-Info nr 43 Juli - Augustus - September 2005 Het Waals Woningfondssteunt de SVK s in hun dagelijks beheer door de terbeschikkingstelling van documenten ( type-statuten, boekhoudplan, ) en materiaal ( boekhoudsoftware, ) en de organisatie van opleidingen ( banenplannen, paritaire commissies, ). Meer specifiek nam het Fonds initiatieven om SVK s in moeilijkheden te helpen en ging het op zoek naar bijkomende financieringen. Zo konden twee SVK s met thesaurieproblemen een financiële opvolging genieten om hun situatie te regulariseren en een evenwichtiger beheer na te streven. Het Fonds ontwikkelt tevens een instrument waarmee permanent de vinger aan de pols van sociale instellingen, waaronder de SVK s, kan worden gehouden. Zodoende kan rekening worden gehouden met hun behoeften en verwachtingen. Het gaat om ELIS, een gestructureerd forum waar alle voor de sector interessante kwesties aan bod kunnen komen en waarbij het aantal potentiële samenwerkingsverbanden tussen de leden kan worden uitgebreid. Vooruitzichten De sociale verhuurkantoren zijn recente instrumenten van het huisvestingsbeleid in het Waals Gewest. Ze nemen een bijzondere plaats in op de private sociale verhuurmarkt die de Waalse openbare vastgoedmaatschappijen links laten liggen, omdat ze al hun aandacht moeten wijden aan de enorme uitdagingen inzake onderhoud en renovatie van hun uitgebreid woningenbestand. In vergelijking met die openbare vastgoedmaatschappijen zijn de SVK s klein. Hierdoor zijn ze kwetsbaar en afhankelijk van jaarlijkse financiële bijdragen van het Gewest en de plaatselijke overheden. De nieuwe voorwaarden die voor de erkenning van de SVK s gelden en waardoor ze gedurende 5 jaar verzekerd zijn van een gewestelijke tegemoetkoming en de akkoorden van de plaatselijke overheden om tijdens deze periode niet uit de SVK s te stappen, stelt hen in staat hun positie te versterken in het kader van het aanbod aan sociale en gelijkgestelde woningen. Zodoende kunnen ze aanzienlijk bijdragen tot het ambitieuze regeringsprogramma om tijdens de huidige gewestelijke regeerperiode jaarlijks huurwoningen op de markt te brengen. De integratie van de SVK s binnen het geheel van sociale huisvestingsinstellingen onder het toezicht van het Waals Woningfonds zal zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak zorgen voor de consolidatie en de ontwikkeling van hun activiteiten. Carole LOUIS Attaché, «Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie» 19

20 De sociale verhuurkantoren in het Brussels gewest : ontstaan, evolutie, grenzen 20 In het Brussels gewest kunnen we de verenigingen als de voorlopers beschouwen van de sociale verhuurkantoren ( SVK s ), zoals we ze vandaag kennen. De huidige huisvestingscrisis begon eind jaren 70. Deze crisis trof enkel de gezinnen met een laag inkomen. De eerste slachtoffers waren de grote gezinnen die moesten afrekenen met een nieuwe houding van de eigenaars : het opdelen van eengezinswoningen in ( zeer ) kleine woningen. Hierdoor kon de eigenaar zijn huuropbrengst verdelen over hetzelfde gebouw. Daarenboven oefenden de internationale uitstraling van Brussel en de kantoorfunctie van de hoofdstad eveneens druk uit op de verkoop- en huurprijzen die voortdurend stegen. Na aftrek van de inflatie bedraagt de reële stijging van de huurprijzen over 30 jaar ( ) maar liefst 28%, zegge ongeveer 1% per jaar. 4 Om gezinnen met een laag inkomen te helpen zich behoorlijk te huisvesten, werden verenigingen opgericht. De huurdersverenigingen zijn VZW s die gebaseerd zijn op de Britse traditionele coöperatiebeweging te Londen. Het principe van de gemeenschappelijke ontwikkeling wordt toegepast. De huurdersverenigingen zijn in wijken gestructureerd 5 en bestaan uit gezinnen die moeilijkheden ondervinden om een woning te vinden. Het gaat hoofdzakelijk om grote migrantengezinnen. Deze gezinnen zochten woningen en onderhandelden met de privéeigenaars over de inhuurneming door de huurdersvereniging. Vervolgens kwamen de gezinnen in algemene vergadering bijeen om de woningen onderling toe te wijzen. Als prioritair criterium werd gesteld dat de gezinnen moesten deelnemen aan de algemene vergaderingen. In 1999 richtten 7 Huurdersverenigingen hun SVK op. Het Wijken-SVK wijst de woningen uitsluitend toe aan de leden van de huurdersverenigingen, ongeacht of het gaat om woningen waarvan het beheer werd overgedragen van de huurdersverenigingen aan het SKV of om nieuwe woningen. In de jaren 80 bestonden nog andere verenigingen die later SVK s zouden worden : De Nieuwe 150 ( 1981 ), De Drie Appelaars ( 1982 ) en Woning en Renovatie ( 1988 ). Medio jaren 90, toen de crisis ook voelbaar werd onder de gezinnen met een laag middelgroot inkomen, SVK s ( verenigingen ) De Nieuwe 150 Iris De Drie Appelaars Woning en Renovatie Ieder zijn Woning Baita Wijken Frédéric Ozanam Comme chez Toi bogen de beleidsmakers zich over deze lokale initiatieven om de effecten van het werk te vermeerderen. De vertegenwoordigers van deze verenigingen werden uitgenodigd om hun ervaringen uiteen te zetten. De ordonnantie houdende de oprichting van de Sociale Verhuurkantoren van 12 februari 1998 ( afgeschaft sinds deze werd opgenomen in de Huisvestingscode ) is het resultaat van het knappe evenwicht tussen terreinervaringen en politieke beraadslagingen. SVK s als verenigingen en gemeentelijke SVK s Behalve Ieder zijn Woning ( 1996 ), Baita ( 1997 ), Frédéric Ozanam ( 2004 ) en Comme chez Toi ( 2005 ) zijn de sociale verhuurkantoren die werden opgericht na de goedkeuring van de ordonnantie ( of ter gelegenheid hiervan ) gemeentelijke initiatieven ( of gemengde : burgervennootschap/ gemeentelijke overheid ). Gemeentelijke ( of gemengde ) SVK s SVK B ( Stad Brussel ) SVK S ( Schaarbeek ) SVK Evere Hector Denis SVK Ukkel SVK van Jette SVK Sint-Gillis Théodore Verhaeghen SVK Sint-Joost-ten-Node SVK Molenbeek SVK Sint-Lambrechts-Woluwe 4 BAUDEWIJNS Didier, L allocation loyer, quelques projections budgétaires pour la Région de Bruxelles-Capitale, Rapport gemaakt voor de Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, DULBEA, mei 2004, 28 pagina s. 5 Vandaag zijn er 7 Huurdersverenigingen : Schaarbeek, Sint-Gillis, Vorst, Marollen, Noordwijk, Anderlecht-Kuregem en Koekelberg-Molenbeek.

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL

INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 WETTELIJK KADER 1.2 GEMEENTELIJKE MAATREGEL 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

Nadere informatie

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid.

De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. De wijzigingen aan het bestaande toewijzingsreglement werden in het geel aangeduid. TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT INHOUD: 1. INLEIDING

Nadere informatie

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD!

Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Een sociaal verhuurkantoor in de buurt, UW WONING ZORGELOOS VERHUURD! Brochure voor eigenaars en verhuurders Het sociaal verhuurkantoor (SVK), ook uw partner? ZORGELOOS VERHUREN Als eigenaar of verhuurder

Nadere informatie

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting

Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008. Hoofdstuk: Huisvesting Hoofdstuk: Pagina 1 De bouw van 5 000 sociale (70 %) en middelgrote (30 %) woningen 86 Investeringstoelage aan de Brusselse elijke smaatschappij (BGHM) voor de bouw van sociale en middelgrote woningen

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING REGIONAAL WOONBELEID NOORD-WEST BRABANT Goedgekeurd door minister Freya Van Den Bossche op 13/11/2009 Wijziging goedgekeurd door minister

Nadere informatie

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010

Stedelijk huurkantoor Gent. 28 september 2010 Stedelijk huurkantoor Gent 28 september 2010 1. Gentse context AANBOD - 44% huurders (bron, SEE 2001) - Aantal huurwoningen neemt gestaag af - Aantal huurwoningen wordt geraamd op 44.000 (cijfers 2001)

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00047 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Mieke Bouve: Meer gezinnen

Nadere informatie

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING

INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING. 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN STAD LEUVEN INHOUD 1. INLEIDING EN SITUERING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijk initiatief 1.3 Definities 2. ALGEMEEN KADER INZAKE TOEWIJZING 2.1 Decretale principe

Nadere informatie

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen

Nummer 34. Op zoek naar betaalbare woonvormen Nummer 34 Op zoek naar betaalbare woonvormen Betaalbaar wonen in Knokke-Heist Het BVK Betaalbaar VerhuurKantoor Inleiding Missie In het bruisende en sfeervolle Knokke-Heist is het voor elk van hun bewoners

Nadere informatie

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid

WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid voorstelling WOON en ENERGIEWINKEL Stad Aalst dienst Woonbeleid Molenstraat 30 Wie zijn wij : Woonwinkel trefpunt Sociaal Verhuurkantoor Woningkwaliteit Inventarisatiecel vzw BEA (Beheer Energie Aalst)

Nadere informatie

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente Dentergem Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Dentergem INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn

Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn 2011 03 30 Raakvlakken sociaal huurbeleid en welzijn - Marjan Cochez 24/03/2011 Het sociaal huurbeleid en raakvlakken met welzijn Marjan Cochez Dep RWO, afdeling Woonbeleid Regelgeving 1. Kaderbesluit

Nadere informatie

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE

LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR OUDEREN STAD ROESELARE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

Omzendbrief RWO/WO/2014/03

Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief RWO/WO/2014/03 Omzendbrief vrijwillige toepassing KSH Aan: lokale besturen die hun huurpatrimonium onder het sociaal huurstelsel willen brengen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en

Nadere informatie

Hoe staan deze cijfers ten opzichte van de cijfers van vorige jaren? Wat is hier volgens de minister een mogelijke verklaring voor?

Hoe staan deze cijfers ten opzichte van de cijfers van vorige jaren? Wat is hier volgens de minister een mogelijke verklaring voor? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 222 van VALERIE TAELDEMAN datum: 6 januari 2016 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement

Gemeente MEULEBEKE Toewijzing zoals bepaald door het Sociaal Huurbesluit. Een eigen lokaal toewijzingsreglement TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente MEULEBEKE INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk Kader 1.2. Gemeentelijke maatregel 2. Algemeen kader inzake toewijzing 2.1. Decretaal principe (Vlaamse

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime

TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN. Standaardregime en eigen gemeentelijk toewijzingsreglement Standaardregime GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Arrondissement GENT Tel. : 09/ 345.01.35 TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SITUERING Wettelijk kader Artikel 4

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING

WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING WONINGFONDS VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MEMORANDUM - SAMENVATTING Mevrouw Meneer Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de toegang tot huisvesting steeds moeilijker. Het Woningfonds

Nadere informatie

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht

2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge. Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht 2011 03 30 Overzicht VWC en Vlaamse en lokale spelers - Dorien Van Cauwenberge Het Vlaamse woonbeleid in vogelvlucht Studiedag Vlaams Welzijnsverbond Wonen in welzijn, welzijn in wonen 30 maart 2011 Wat

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken.

Volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen naar bovenstaand adres vóór het starten van de werken. Wonen Aanvraagformulier Renovatiepremie voor woningen ingehuurd door Sociaal Verhuurkantoren Aan de deputatie van West-Vlaanderen Dienst Wonen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman

Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman Persbericht Vlaams volksvertegenwoordiger / Schepen Maldegem Valerie Taeldeman 29.07.2015 WONEN IN HET MEETJESLAND: DE CIJFERS Voor steeds meer gezinnen is het een moeilijke klus om een geschikte, degelijke

Nadere informatie

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte

SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren. Wonen is een basisbehoefte SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a 9230 Wetteren Wonen is een basisbehoefte WAT Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die woningen, appartementen of studio s huurt

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen

betreffende het ontwikkelen en stimuleren van proefhuren om de huurmarkt te ondersteunen ingediend op 677 (2015-2016) Nr. 1 2 maart 2016 (2015-2016) Voorstel van resolutie van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Mercedes Van Volcem, Lorin Parys, An Christiaens en Björn Anseeuw betreffende het

Nadere informatie

Verhuren aan mensen met beperkte middelen

Verhuren aan mensen met beperkte middelen Verhuren aan mensen met beperkte middelen Het OCMW helpt je op weg 1 Inhoud Huurwaarborg: het OCMW staat borg 4 Huurbemiddeling 5 Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen 6 Woonkantoren 7 Ecohuis 7 Eigenaarsbonden

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013 OCMW Pepingen (NIS 23064) Kerkstraat(P) 2-1670 Pepingen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER

TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER TOELICHTING BIJ DE INSCHRIJVING, TE LEZEN EN TE BEWAREN DOOR DE KANDIDAAT-HUURDER 1. REGELS EN WETTEN OCMW Tremelo past het Kaderbesluit Sociale Huur toe. Dit is het Besluit van 12 oktober 2007 van de

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke)

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID CLUSTER IZEGEM (Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke) 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING LOKAAL WOONBELEID, CLUSTER Izegem.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden

NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015. de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden NIEUWSBRIEF OCKIER & PARTNERS FEBRUARI 2015 de aankoop van een studentenkamer: juridische aspecten waarmee rekening te houden Meer en meer ouders overwegen om een kot te kopen voor hun studerende kinderen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO IZEGEM & WONEN EN WERKEN (geconsolideerde versie)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO IZEGEM & WONEN EN WERKEN (geconsolideerde versie) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SOCIAAL VERHUURKANTOOR REGIO IZEGEM & WONEN EN WERKEN (geconsolideerde versie) Goedgekeurd door de gemeenteraden van Izegem (3.11.2008), Ingelmunster (28.10.2008), Ledegem (13.11.2008),

Nadere informatie

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014

HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 HUURTIPS OP EEN RIJ EDITIE APRIL 2014 COLOFON Verantwoordelijke uitgever Youro Casier, Burgemeester St.-Maartensplein 16, 8940 Wervik Loket Wonen en Zorg Stad Wervik Steenakker 30, 8940 Wervik T 056 300

Nadere informatie

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders

houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders stuk ingediend op 1476 (2011-2012) Nr. 1 8 februari 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de dames Veerle Heeren, Liesbeth Homans en Michèle Hostekint en de heren Veli Yüksel, Tom Dehaene, Marc Hendrickx

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur 1) De bijzondere bevoegdheidsregel voor het toekennen van een huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur Voor we de verschillende situaties

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs

Wonen. Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs in Brussel Uw eigen nieuwbouwwoning aan een voordelige prijs VAN DE INSCHRIJVING TOT DE AANKOOP VAN EEN GOMB-WONING WIE MAG EEN GOMB-WONING KOPEN? WELKE PLICHTEN ZIJN ER VERBONDEN AAN DE AANKOOP VAN EEN

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG Stuk 1369 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 18 oktober 2007 VERZOEKSCHRIFT over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk

Nadere informatie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie

De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Kenniscentrum Vlaamse Steden Workshop private huur 23 maart 2009 De private huurmarkt in Vlaanderen Probleemschets en verkenning van de mogelijkheden voor een huursubsidie Sien Winters HIVA KULeuven Steunpunt

Nadere informatie

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding:

evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen oktober 2014) Het is een van de prioriteiten binnen het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding: Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be evaluatie huurpremie september 2013 (* toevoegingen

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09.

ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN. Advies / 6.09. < ADVIES OVER HET ONTWERPBESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE ERKENNINGS- EN SUBSIDIEVOORWAARDEN VAN SOCIALE VERHUURKANTOREN Advies 2016-11 / 6.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte

Nadere informatie

Ingrijpen op de huurprijzen

Ingrijpen op de huurprijzen Ingrijpen op de huurprijzen Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid Een indicatief rooster van huurprijzen opstellen De toegang tot de huurtoelage verbeteren voor mensen die wachten

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2016 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van hervestigde

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop:

Dames en heren. Dat lees ik ook in de conclusies van het boek, waarvan ik er enkele graag met u overloop: Dames en heren Is wonen in Vlaanderen betaalbaar? Wie enkel naar de prijzen van woningen en gronden, zal geneigd zijn om neen te antwoorden. Maar de betaalbaarheid van wonen is niet enkel een kwestie van

Nadere informatie

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011

De vastgoedactiviteit stabiliseert zich na de forse stijging van eind 2011 Notarisbarometer 1ste trimester 212 I. Vastgoedactiviteit in België 12 11 1 9 8 87,7 11,6 1, 99,2 99,7 99,8 94,1 11, 99,2 12,6 94,9 16,4 16,8 7 6 29-Trim 1 29-Trim 2 29-Trim 3 29-Trim 4 21-Trim1 21-Trim2

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor 65-plussers TOEWIJZINGSREGELEMENT SOCIALE HUURWONINGEN VOOR 65-plussers GEMEENTE KORTEMARK INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 1.1. Wettelijk kader 1.2. Gemeentelijke

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van Foundation Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden Oproep voor projecten 2015 http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor projecten 2015 Awards-programma

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS OPROEP VOOR PROJECTEN 2016 AWARDSPROGRAMMA 4 INLEIDING 6 BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA VORMING VAN KANSARME

Nadere informatie

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%.

STUDIE Faillissementen 1 december Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. STUDIE Faillissementen 1 december 2016 Maand november sluit af met stijging van 3,69% In Brussel een stijging van 25,17%. 1 september 2016 2 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding

Nadere informatie

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK

DE BRUSSELSE OCMW'S LEVEREN GOED WERK Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale a.s.b.l. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest v.z.w. Section "CPAS" Afdeling "Maatschappelijk

Nadere informatie

2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT

2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT WAT MOET U DOEN ROND WONINGKWALITEIT? 73 2.5 GEVOLGEN VAN EEN BESLUIT 2.5.1 Gevolgen voor de gemeente - herhuisvesting De burgemeester moet beoordelen of de bewoning van de ongeschikte of onbewoonbare

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde

Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde Info-avond Merelbeke 8 mei 2017 Overzicht 1. Een korte voorstelling 2. Inleiding 3. Uw voordeel 4. Contact 5. Vragen? 1 1.Een korte voorstelling 2. Inleiding Een

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op

Voorstel van decreet ( ) Nr maart 2017 ( ) ingediend op ingediend op 1102 (2016-2017) Nr. 1 15 maart 2017 (2016-2017) Voorstel van decreet van Guy D haeseleer, Chris Janssens, Stefaan Sintobin, Ortwin Depoortere, Tom Van Grieken en Anke Van dermeersch houdende

Nadere informatie

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw

Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Commissie Openbare Werken, Mobiliteit en Stedenbouw Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Nummer: 2016_MV_00048 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Faillissement

Nadere informatie

Hoe werkt het? Ons werkgebied:

Hoe werkt het? Ons werkgebied: Hoe werkt het? 1. Werkgebied en projecten 2. Inschrijvingsvoorwaarden 3. Goed om te weten voor u inschrijft 4. Inschrijving 5. U krijgt een aanbod 6. Verkocht! 7. Nog vragen? U bent op zoek naar een betaalbare

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud

houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud ingediend op 327 (2014-2015) Nr. 1 22 april 2015 (2014-2015) Voorstel van decreet van Michèle Hostekint, Joris Vandenbroucke en An Moerenhout houdende het niet aanpassen van de huurprijs aan de kosten

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen HOOFDSTUK I. Algemene

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. Stuk 437 (1996-1997) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1996-1997 6 november 1996 VOORSTEL VAN DECREET van de heren Marc Olivier, Jacques Timmermans en Carl Decaluwé c.s. houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen

Nadere informatie

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2014 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Advies VTC nr. 03/2011 van 14 december 2011 Betreft: Advies inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011

Nadere informatie

Leegstand bestrijden. Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid. 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren

Leegstand bestrijden. Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid. 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren Leegstand bestrijden Belangrijkste maatregelen van de Regering Nut Geschiktheid 8 gemeentelijke observatoria voor de huisvesting subsidiëren De verbouwing van de lege verdiepingen boven handelszaken aanmoedigen

Nadere informatie

Inhoud. Memorie van toelichting... 3 Ontwerp van decreet... 5

Inhoud. Memorie van toelichting... 3 Ontwerp van decreet... 5 Ontwerp van decreet houdende mystery calls tegen discriminatie op de huurmarkt, hervorming van de sociale huurmarkt en een huurpremie in middelgrote en grote gemeenten voor jongeren Ingediend op 1 oktober

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus

STUDIE. Faillissementen. Maanden juli en augustus STUDIE Faillissementen Maanden juli en augustus 4 september 2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld.

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET Stuk 216 (BZ 1992) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1992 9 JULI 1992 VOORSTEL VAN DECREET - van de heren M. Olivier en P. Breyne C.S. - houdende wijziging van artikel 8 4 van de Huisvestingscode

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid

Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid Meer dan 2 400 woningen ter beschikking gesteld van de Brusselaars in 2011 dankzij het gewestelijk beleid Woensdag 29 februari 2012. Staatssecretaris voor Huisvesting Christos Doulkeridis, heeft een algemene

Nadere informatie

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS

OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS OCMW DENTERGEM KASTEELDREEF 1 8720 DENTERGEM INTERN HUURREGLEMENT DEEL 2 : VOOR DE HUURDERS KADER EN RANDVOORWAARDEN: Dit document is een deel van het intern huurreglement van OCMW Dentergem, Kasteeldreef

Nadere informatie

Woningkwaliteitsonderzoek

Woningkwaliteitsonderzoek AA Waar bent u naar op zoek? ZOEKEN Home > Wonen > Woonkwaliteit > Woningkwaliteitsonderzoek Woningkwaliteitsonderzoek De Vlaamse overheid bepaalt de kwaliteitsnormen voor woningen. Woningen die hier niet

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/129 BERAADSLAGING NR 09/068 VAN 3 NOVEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR

TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN ROTSELAAR INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Gemeentelijk initiatief... 3 2 Algemeen kader inzake toewijzing... 5 2.1

Nadere informatie

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011

VERSLAG OPENBARE ZITTING RAAD D.D. 8 SEPTEMBER 2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s)

Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Sociale Verhuurkantoren (SVK s) Een onroerend goed verhuren via de Sociale Verhuurkantoren (SVK s) 1 Sociale Verhuurkantoren (SVK s) De Sociale Verhuurkantoren (SVK s) zijn erkend en gesubsidieerd door

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie