Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal ondernemen: passie en poen. Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba"

Transcriptie

1 Sociaal ondernemen: passie en poen Inventarisatie mogelijke succes- en faalfactoren sociale ondernemingen Nathan Rozema & Senna Bouteba

2 Inhoud Auteurs rapport:, Chris Veldhuysen, Derk Berends, Nathan Rozema downloaden via onder actueel publicaties of Opdrachtgevers VSBfonds Senna Bouteba en STARTFOUNDATION Sil de Graaf 1. Definitie sociale onderneming 2. Aanleiding inventarisatie 3. Vragen 4. Aanpak in vier stappen 5. Resultaten deskresearch 6. Resultaten per vraag 7. Toepassing resultaten 8. Aanbevelingen

3 1. Definitie sociale onderneming Definitie VSBfonds en Start Foundation: Zelfstandig bedrijf Mensen met erkende afstand tot arbeidsmarkt een betaalde arbeidsplaats bieden of toeleiden naar een externe betaalde arbeidsplaats via leerwerktrajecten Subsidies zijn het sluitstuk van de bedrijfsvoering Continuïteitstreven en sociaal-maatschappelijke insteek

4

5

6 2. Aanleiding inventarisatie Aanvragen van sociale ondernemers voor financiële ondersteuning (lening, gift, etc.) zijn wisselend van kwaliteit. Vooraf is er onduidelijkheid over rendement (financieel en sociaal). Er bestaat de wens tot meer duidelijkheid over essentiële ingrediënten die voorwaarden zijn voor succes. Het succes van sociale ondernemingen is zeer wisselend.

7 3. Vragen 1. Hoe definieer je succes van sociale ondernemingen? 2. Wat zijn specifieke kenmerken van succesvolle sociale ondernemingen of ondernemers? 3. Wat zijn specifieke faalfactoren van sociale ondernemingen? 4. Wat zijn de lessons learned van de bestudeerde bedrijven?

8 4. Aanpak in vier stappen Stap 1: literatuuronderzoek naar indicatoren voor succes of falen Stap 2: analyse van documenten over of van sociale ondernemingen Stap 3: feedback door klankbordgroep op conceptueel analysemodel Stap 4: diepte-interviews met ondernemers Tijdens inventarisatie omgaan met: veelheid aan factoren maar beperkt inzicht invloed beperkte aanwezige informatie daarom: diepte-interviews op zoek naar belangrijkste factoren

9 5. Resultaten literatuur- en documentanalyse Geen specifieke onderzoeken in deze richting. Op basis van literatuur en documentenanalyse verkenning naar factoren die een rol spelen bij (succes en falen van) sociale ondernemingen.

10 6. Resultaten per vraag Hoe definieer je succes van sociale ondernemingen of ondernemers? (6.1) Wat zijn de specifieke kenmerken van succesvolle sociale ondernemingen of ondernemers? (6.2) Wat zijn specifieke faalfactoren van sociale ondernemingen? (6.3) Wat zijn de lessons learned van de bestudeerde bedrijven? (6.4)

11 6.1 Hoe definieer je succes van sociale ondernemingen of ondernemers? Wat is sociaal ondernemerschap? Definitie Franssen & Scholten het genereren van eigen inkomsten risico nemen prestatiemeting, verificatie het hebben van een sociale missie (stakeholders) het hebben van een duurzame financiële strategie Definitie Start Foundation & VSBfonds zelfstandige bedrijven met eigen rechtspersoon mensen met erkende afstand tot arbeidsmarkt toeleiden naar een externe, betaalde arbeidsplaats via reguliere arbeidsovereenkomsten of leerwerktrajecten subsidies zijn het sluitstuk van de bedrijfsvoering continuïteitstreven en sociaalmaatschappelijke insteek Kent zowel economische als sociale componenten

12 6.1 Hoe definieer je succes van sociale ondernemingen of ondernemers? Wat is succes? 1. Economisch: voortbestaan winstgevendheid (op lange termijn) groei van omzet en arbeidsplaatsen 2. Sociaal: duurzame betaalde arbeidsplaatsen voor doelgroep onafhankelijk van subsidies (op lange termijn) ontwikkeling van personeel

13 6.1 Hoe definieer je succes van sociale ondernemingen of ondernemers? Definitie: Een succesvolle sociale onderneming creëert arbeidsplaatsen voor mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij men de afhankelijkheid van subsidies en giften beperkt weet te houden. Een succesvolle sociale onderneming is in staat voldoende inkomsten te genereren door het produceren van goederen voor en het leveren van diensten aan de markt om continuïteit van de onderneming en de arbeidsplaatsen te waarborgen.

14 6.1 Hoe definieer je succes van sociale ondernemingen of ondernemers? Bedrijfsmodel gebaseerd op economische en sociale componenten Binnen componenten differentiëren op onderdelen Balans vinden tussen sociale en economische componenten

15 6.2 Wat zijn specifieke kenmerken van succesvolle sociale ondernemingen of ondernemers? Intern factoren: Kenmerken van de ondernemer: heeft succesvolle carrière achter de rug; is realistisch en durft moeilijke beslissingen te nemen; hanteert zieligheid niet als uitgangspunt; weet de weg naar fondsen en subsidies.

16 6.2 Wat zijn specifieke kenmerken van succesvolle sociale ondernemingen of ondernemers? We hebben beiden zeer veel ervaring met het opzetten, besturen en leiden van onderdelen van ondernemingen. Hier hebben we een duidelijke taakverdeling. Eén van ons houdt zich bezig met het financiële plaatje, terwijl de ander uitvoerend directeur is en zich richt op HR, inclusief het organiseren van opleidingstrajecten voor werknemers.

17 6.2 Wat zijn specifieke kenmerken van succesvolle sociale ondernemingen of ondernemers? Interne factoren: Kenmerken van de onderneming: kent goede voorbereiding en ondernemingsplan; biedt duidelijk product of dienst; nut imago goed uit; werkt samen met klanten en stakeholders.

18 6.2 Wat zijn specifieke kenmerken van succesvolle sociale ondernemingen of ondernemers? De onderneming is vanaf het begin af aan heel professioneel opgezet door ons. Met een holding, restaurants als werkmaatschappijen en een stichting. Samen met een ervaren chef-kok en medeoprichter hebben we geprobeerd een combinatie te smeden tussen strategie-, commercieen horecavakmanschap.

19 6.2 Wat zijn specifieke kenmerken van succesvolle sociale ondernemingen of ondernemers? Externe factoren: Kenmerken: groeiende aandacht bij bedrijven voor MVO

20 6.2 Wat zijn specifieke kenmerken van succesvolle sociale ondernemingen of ondernemers? We profiteren van de trend dat steeds meer bedrijven en overheidsinstanties aandacht hebben voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, vooral landelijke en grote overheden en bedrijven. Die hebben meer financiële mogelijkheden dan kleine bedrijven. Er zijn ook steeds meer partijen betrokken: het UWV, maar ook andere re-integratiebedrijven, brancheorganisaties en belangenorganisaties voor mensen met autisme.

21 6.3 Wat zijn specifieke faalfactoren van sociale ondernemingen? Interne factoren: Kenmerken: - Doelgroep: inwerkperiode is langer; opleidingskosten zijn hoger; extra investeringen vanwege aanpassingen in de werkomgeving; productiviteit lager. - Grote betrokkenheid bij de doelgroep zorgt ervoor dat de ondernemer zichzelf soms vergeet.

22 6.3 Wat zijn specifieke faalfactoren van sociale ondernemingen Toen we net gestart waren, was het idee nog om de complete oplevering te doen, niet alleen produceren, maar ook plaatsen. Dat levert namelijk meer geld op dan enkel in elkaar zetten. Dit was echter nog te veel gevraagd van onze werknemers. Daarom hebben we besloten het concept iets aan te passen en te focussen op de mogelijkheden van onze medewerkers. Wij produceren nu voor een samenwerkingspartner, en die handelt het verder af met de consument. De begeleiding deden we in eerste instantie zelf. Dat was een vergissing. Het kost tijd en dus geld en je kunt te persoonlijk betrokken raken bij je werknemers. Tegenwoordig zoeken we een praktische oplossing door, wanneer nodig, gebruik te maken van professionele begeleiding.

23 6.3 Wat zijn specifieke faalfactoren van sociale ondernemingen Externe factoren: Kenmerken: dilemma rondom rechtsvorm en financiering; verschillende en tegengestelde verwachtingen van diverse financiers; jungle van regels; pamperende houding omgeving m.b.t. doelgroepmedewerkers; conjunctuur.

24 6.3 Wat zijn specifieke faalfactoren van sociale ondernemingen We hebben heel veel leergeld betaald. Iedere ondernemer heeft normaliter als doel omzet binnenhalen. Als sociale ondernemer komt er veel meer bij kijken, Jantje van UWV, Jantje van gemeente, dat is een aandachtsgebied dat er extra bijkomt. We hebben het ons wel gerealiseerd, maar niet voldoende. Wat betreft het personeelsbestand hebben we ons niet verdiept in subsidiestromen. Dit wilden wij niet vanwege de tijd en energie die dat kost. Loon betalen we volgens de horeca-cao en er is een beloningsmodel voor medewerkers die goed presteren.

25 6.4 Wat zijn de lessons learned van de bestudeerde bedrijven? Lessons learned: commercieel realisme is een must; zwaar profiel ondernemer in kennis, ervaring en betrokkenheid is noodzakelijk; (meer) aandacht voor vermarkten product; risico s inschatten en ernaar handelen. Oplossing zoeken voor: regeldruk; kennisuitwisseling; efficiëntie bij fondsen.

26 7. Toepassing resultaten 1. Inzicht in mogelijke succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen: aandacht voor ondernemer en onderneming; aandacht voor interne en externe factoren; aandacht voor sociaal en bedrijfseconomisch component. 2. Basis voor potentieel beoordelingsinstrument sociale ondernemingen op onderdelen economische en sociale componenten

27 7. Toepassing resultaten

28 7. Toepassing resultaten

29 7. Toepassing resultaten

30 7. Toepassing resultaten

31 8. Aanbevelingen Aandacht voor verminderen regeldruk (sociale ondernemers vervullen een pioniersrol en worden daardoor vaker geconfronteerd met veel zaken waar geen passende oplossing voor is); Pioniersrol van ondernemer dient beloond te worden of ondernemer dient ontzorgd te worden; Kennisuitwisseling met andere sociale ondernemers over het (succesvol) opzetten van de onderneming;

32 8. Aanbevelingen - vervolg Ook aandacht voor de rol van fondsen (afstemming onderling, uniforme beoordelingsmaatstaven om maatschappelijk verlies te voorkomen); Investeer in ondersteuning van (potentiële) sociale ondernemers.

33 Vergeet Passie en Poen niet te downloaden Contact info: Nathan Rozema of via linkedin Senna Bouteba

Mogelijke succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen gericht op arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Mogelijke succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen gericht op arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie Publieksversie Sociaal ondernemen: passie en poen Mogelijke succes- en faalfactoren van sociale ondernemingen gericht op arbeidsparticipatie van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking TNO TNO-rapport 031.21018 Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl Datum 21 februari 2011 Auteurs Aukje Smit Bart de Graaf

Nadere informatie

Notitie Investeren in Sociale firma`s

Notitie Investeren in Sociale firma`s Notitie Investeren in Sociale firma`s 1. Inleiding/aanleiding In het kader van de voorbereiding op de decentralisatie van de AWBZ is dit voorjaar het project Herijking dagbesteding gestart. Dit project

Nadere informatie

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk Rekening houden met &capaciteit sturen op kwaliteit Mensen met autisme aan het werk REKENING HOUDEN MET CAPACITEIT EN STUREN OP KWALITEIT Mensen met autisme aan het werk Specialisterren, een social enterprise

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers

Werkwijzer. Overname werkprocessen bij werkgevers Werkwijzer Overname werkprocessen bij werkgevers 2 Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 4 Hoofdstuk III 2. Inleiding 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Leeswijzer 5 2.3 Verantwoording 5 Effectiviteit van coachen

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie

Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere. werkgevers. Conclusie Opdrachtgever RWI Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers Opdrachtnemer SEOR / E. Dijkgraaf, J. Gravesteijn, E. Mendys... [et al.] Onderzoek Plaatsing van Wsw-ers bij reguliere werkgevers: hoe en

Nadere informatie

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG 2013 JAARVERSLAG Coverfoto Henriët Veldkamp, Executive Secretary Corporate Projects, USG People Pedro Okken, Operationeel Manager, ASA JAARVERSLAG 2013 FORWARD LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Hoezo beperkt? Succesverhalen over inclusief ondernemen

Hoezo beperkt? Succesverhalen over inclusief ondernemen Hoezo beperkt? Succesverhalen over inclusief ondernemen 2 Voorwoord Een groot aantal mensen in Nederland werkt niet. Bijvoorbeeld als ze door ouderdom, ziekte, een psychische of lichamelijke beperking

Nadere informatie

Caroline Bloemers & Claudia Reimert Eigenaren Pink Pepper

Caroline Bloemers & Claudia Reimert Eigenaren Pink Pepper Pink Pepper maakt speciale momenten bijzonder Bij Pink Pepper draait het om een beleving die je meegemaakt wilt hebben. We zullen er altijd alles aan doen om die ene speciale dag voor onze klanten bijzonder

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

w e v e n Weven aan werk: werkcoöperaties

w e v e n Weven aan werk: werkcoöperaties w e v e n a a n w e r k Weven aan werk: werkcoöperaties Verslag (werkdocument) van de verkenning naar de opzet van Werkcoöperaties in het kader van het project Weven Aan Samenleven Colofon In opdracht

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Caroline Bloemers & Claudia Reimert Eigenaren Pink Pepper

Caroline Bloemers & Claudia Reimert Eigenaren Pink Pepper Pink Pepper maakt speciale momenten bijzonder Bij Pink Pepper draait het om een beleving die je meegemaakt wilt hebben. We zullen er altijd alles aan doen om die ene speciale dag voor onze klanten bijzonder

Nadere informatie

De waarde van Zorg en Welzijn. Beter zicht op de economische en maatschappelijke waarden van investeringen met Social Return On Investement (SROI)

De waarde van Zorg en Welzijn. Beter zicht op de economische en maatschappelijke waarden van investeringen met Social Return On Investement (SROI) De waarde van Zorg en Welzijn Beter zicht op de economische en maatschappelijke waarden van investeringen met Social Return On Investement (SROI) De waarde van Zorg en Welzijn Beter zicht op de economische

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie