2015 worden doorgezet. Zo zal het instrument E-learning van BAM met terugwerkende kracht vanaf 1 januari

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 worden doorgezet. Zo zal het instrument E-learning van BAM met terugwerkende kracht vanaf 1 januari"

Transcriptie

1 jaarverslag 2014

2 Inhoud Voorwoord 2 Profiel Groep 4 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Project A1 Bunschoten-Hoevelaken 8 In gesprek met: Klaas schouten 10 ICT 11 Voorwoord 2014: Stabilisatie van de omzet boven de 300 miljoen euro met inlevering van krap 0,3% marge De Groep heeft de omzet in het jaar 2014 boven de 300 miljoen euro kunnen vasthouden. Aan de enorme omzetstijging van 70% gedurende de jaren 2011, 2012 en 2013 is voor eerst een eind gekomen. In het afgelopen jaar 2014 is gekozen voor versterking, uitbouw en reorganisatie van de gehele Groep met daarnaast uitbreiding van strategische posities om deze hogere omzet blijvend te kunnen realiseren. Hiermede gingen echter aanzienlijke kosten en investeringen gepaard welke een dempend effect op het rendement hadden. Personeelsvereniging 12 In gesprek met: Frank Matser 14 De omzet in 2014 bedroeg 304,8 miljoen (2013: dan de sterk krimpende markt in Nederland (30%). Met De projecten Haaren-Neuhaaren en Kreis-Heinzberg in Samenwerking met Deutsche Glasfaser ,0); derhalve een daling van 5,6%. Verantwoordelijk voor deze omzetdaling waren in hoofdzaak daarnaast het gegeven dat Telecom in 2014 niet meer behoorde tot de zogeheten INCA aannemers van Duitsland heeft onze Duitse vestiging Telecom GmbH tot volle tevredenheid opgeleverd. Daarbij wordt voor Project WMD de Monden 16 Telecom en de regio Oost-Noord van Aannemingsmaatschappij. Reggefiber en dus extra omzet inleverde, verdient deze organisatie een compliment! 2015 een uitbreiding aan activiteiten verwacht! Op groepsniveau is er door zowel Aannemingsmaatschappij KAM: Veiligheid 18 De netto winst kwam dit jaar lager uit en bedroeg Op de prestatieladder van ProRail heeft Rail in als de werkmaatschappijen van Infratechniek MVO artikel Tanzania 20 7,2 miljoen (2013: 8,5 miljoen), nog altijd een marge van ruim 2,35% van de omzet na belasting constant op de eerste plaats gestaan, waarbij maximaal is geprofiteerd van de fictieve korting bij inschrijvingen. geïnvesteerd in menselijk kapitaal met kennis en ervaring op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing. Daarnaast OndernemingsRaad 22 Voor deze daling waren hoofdzakelijk verantwoordelijk de overname van de aandelen van BAM op 30 juni Vermeldenswaard is daarnaast dat opdrachtgever ProRail Rail in een benchmark met andere aannemers in 2014 is besloten om in 2015 op groepsniveau het ISO certificaat (specifiek gericht op informatiebeveiliging) te willen Opleidingscentrum poort in de Asfalt Centrale Nijkerk (ACN) (met terugwerkende kracht per 1 januari 2014) en de regio als beste heeft beoordeeld. behalen. Personeel 26 Oost-Noord van Aannemingsmaatschappij. Om de groei van deze werkmaatschappij verder vorm te geven zal de organisatie worden uitgebouwd met de inrichting van een Het automatiseringsproject van het ziekenhuis in Tanzania is dit jaar verder uitgebreid met onze vervangen (voor ons Financieel 28 Aan onze eerste deelneming van 50% in de productie van asfalt, destijds samen met Hazeleger uit Ede bureau Veiligheid. Een cruciale afdeling in het verwerven en realiseren van opdrachten naar de toekomst toe. verouderde) laptops. Nieuwe verbindingen zijn aangelegd onder toezicht van onze afdeling ICT, waarbij de eerste berich In memoriam 30 gestart in 1987 te Nijkerk en later voortgezet door H.W.Z. en in een nog later stadium door BAM, is in Kabel-, Leiding- en Montagewerken heeft haar ten van de ziekenhuisdirectie en personeel zeer positief zijn. zal dan ook de automatisering van dit ziekenhuis Jubilarissen een eind gekomen. Hoewel niet eenvoudig, heeft toch gekozen om deze asfaltcentrale 100% omzet in 2014 op peil kunnen houden en een goede basis gelegd voor De inzet op kwaliteitsverbetering zal in verder uitbreiden en zorgdragen voor een goed onderhoud in de eerstkomende jaren. voor eigen rekening voort te zetten en het 50% belang 2015 worden doorgezet. Zo zal het instrument E-learning van BAM met terugwerkende kracht vanaf 1 januari worden ingezet om aan te kunnen tonen dat mensen schrif Hoewel de landelijke civiele- en inframarkt qua volume in 2014 over te nemen. Het gevolg was onderbezetting telijk geïnstrueerd zijn. Via Opleidingscentrum poort is Nederland nog steeds daalt, ziet uitdagingen, van de ACN in Nijkerk met als resultaat een investe een pakket aangeschaft om dit professioneel vorm te geven. mogelijkheden en kansen voor verdere groei in omzet met de ring met negatief rendement in het jaar huidige aangepaste organisatie. Met deze zeer wel mogelijke Met betrekking tot Wegenproject Westland (aangenomen in groei in omzet in de toekomende jaren, met rendementen van In de al jaren moeilijke regio Oost-Noord van 2011) zijn er in 2014 veel werkzaamheden verricht op het om en nabij dezelfde grootte van de laatste jaren, zal de Aan nemingsmaatschappij zijn aanpassingen deelproject Westerlee-Maasdijk. Het verkeersplein Westerlee Groep nog sterker worden als middenspeler, geschikt in de organisatie doorgevoerd met de verwachting dat is in het 4e kwartaal reeds in gebruik genomen met de voor zowel kleine als grote infra- en civiele projecten. deze oorsprong van Aannemingsmaatschappij verwachting dat het gehele project volgens planning in juli weer substantieel gaat bijdragen aan het 2015 gereed is. Voor 2015 wordt dan ook, gezien de goed gevulde huidige resultaat van de Groep. structureel orderportefeuille van 267 miljoen, een duidelijk hogere verlieslatende onderdelen is na lang en rijp beraad Buiten Nederland is in Denemarken in 2014 hard gewerkt omzet verwacht dan in De investeringen voor 2015 afscheid genomen. Geen gemakkelijke beslissing, aan de Rijksweg en de Provinciale weg die de verbinding zullen enigszins hoger zijn dan de afschrijvingen. Additionele maar evident in het belang van de gehele onderneming. tussen Frederikssund en Kopenhagen moet verbeteren. financiering van derden zal, gezien de uitstekende liquiditeits Het werk moet in juni 2015 worden opgeleverd en het belooft positie, niet nodig zijn. Hoewel de omzet bij Telecom is gedaald, kunnen we stellen dat deze daling aanzienlijk minder is nog spannend te worden om de toegekende bonus binnen te halen. E. van de Poll, Algemeen directeur Groep 2 3

3 Profiel Groep is een middelgrote organisatie die alle disciplines in huis heeft om infrastructurele projecten succesvol uit te voeren. Wij zijn zelfstandig en flexibel en kunnen dankzij ons netwerk met regionale vestigingen uitermate efficiënt opereren door heel Nederland. Kenmerkend is de werkmaatschappijstructuur met vijf hoofddisciplines. De gezamenlijke kennis en ervaring van onze werkmaatschappijen wordt steeds vaker gebundeld ingezet voor grote infrastructurele projecten. Daarnaast verricht KLM activiteiten op het gebied van engineering. Rail is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van kabels en leidingen, inclusief de benodigde boringen onder en langs het spoor. Daarnaast is Rail gespecialiseerd in treinbeveiliging. Duurzame, betrouwbare oplossingen en veiligheidsdenken staan centraal bij Rail. Telecom houdt zich bezig met het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van (veelal) op glasvezel gebaseerde data- en telecommunicatienetwerken. Daarnaast levert Telecom ondersteuning bij specialistische werken als wegenaanleg, woonwijkontwikkeling en op afstand aanstuurbare bruggen of sluizen. Verkeerstechniek ontwikkelt en realiseert oplossingen voor verkeersgerelateerde infraprojecten. Hierbij valt te denken aan de aanleg van spitsstroken, plaatsing en programmering van verkeersregelinstallaties, monitoring door middel van camera s en het verzorgen van overige bebordingssystemen. Een specialisatie is het ontwikkelen en realiseren van Dynamisch VerkeersManagement (DVM) systemen. Opleidingscentrum poort Werknemers maken het verschil. Daarom worden bij eigen werknemers en werknemers van opdrachtgevers opgeleid in Opleidingscentrum poort. Het voordeel toont zich op de bouwplaats: werknemers zijn goed op de hoogte Organogram van nieuwe methoden, technieken en regelgeving en beschikken allen over de juiste certificeringen. Hierdoor kunnen projectteams slagvaardig en veilig te werk gaan. Het opleidingscentrum verzorgt onder meer de opleidingen middenspanning, laagspanning, datacommunicatie en distributie gas/water, maar ook worden veiligheids- en managementtrainingen ge organiseerd. Multidisciplinaire groep Samen vormen de werkmaatschappijen van de Groep een multidisciplinaire groep die haar kennis bundelt voor betere oplossingen. Steeds vaker worden integrale projecten aangeboden, waarin zowel bouwprojecten als infrastructurele activiteiten samenkomen. heeft de disciplines in huis om deze projecten zo volledig mogelijk uit te voeren. Dit komt tot uiting in ons motto: Samen sterk in infrawerk. Met samen bedoelen wij niet alleen de Groep, maar ook onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Elk jaar weer worden wij op de proef gesteld met uitdagende infrastructurele projecten die ons en onze relatie sterker maken. Samen sterk in infrawerk VAN VAN GELDER GELDER GROEP GROEPB.V. Civiel Civiel Infratechniek Infratechniek Aannemingsmaatschappij richt zich op het ontwerpen en uitvoeren van werken op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Daarbij valt te denken aan de aanleg van (rijks)wegen, rioleringen en afvalwatersystemen, maar ook het bouw- en woonrijp maken van bouwlocaties. Aannemingsmaatschappij neemt Kabel-, Leiding- en Montagewerken heeft als kernactiviteit het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van kabel- en leidingnetwerken. De werkmaatschappij heeft uitgebreide kennis van en ervaring met de totale ondergrondse infra structuur. De specifieke expertise van KLM wordt veelvuldig ingezet bij nieuwbouw- Aannemingsmaatschappij Aannemingsmaatschappij B.V. Asfaltinstallaties Asfaltinstallaties Multiline Multiline Markering Markering B.V. Overige Overige deelnemingen deelnemingen Kabel-, Kabel-, Leiding- Leidingen en Montagewerken Montagewerken B.V. Rail Rail B.V. Telecom Telecom B.V. Verkeerstechniek Verkeerstechniek B.V. Opleidingscentrum Opleidingscentrum poort poort zowel nieuwbouwprojecten, als renovatie- en onderhoudsprojecten aan. en renovatieprojecten ten behoeve van een hoogwaardig kabel- en leidingnet. Overige Overige deelnemingen deelnemingen 4 5

4 Bericht van de Raad van Commissarissen In het jaar 2014 heeft de Raad van Commissarissen viermaal vergaderd met de directie van de Groep. De voltallige Raad is bij alle vergaderingen aanwezig geweest. De Raad van Commissarissen wordt buiten de vergaderingen periodiek uitgebreid geïnformeerd over de financiële resultaten en prognoses. Met de directie is uitvoerig de algemene gang van zaken besproken waarbij een aantal vaste onderwerpen in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen, te weten; n Orderportefeuille n Belangrijke aanbestedingen n Investeringen n Liquiditeitspositie n Claims en geschillen n Begroting n Resultaatontwikkelingen en prognoses. Naast de reguliere onderwerpen hebben wij als Raad aandacht besteed aan een aantal specifieke onderwerpen. Daarnaast wordt in elke vergadering stil gestaan bij de strategische ontwikkelingen in de branche en de betekenis ervan voor de Groep. In het afgelopen jaar is bij meerdere vergaderingen gesproken over de door in te nemen positie bij zogenaamde DBFM projecten, ook in het kader van risicomanagement. De Raad van Commissarissen heeft de directie toestemming gegeven om aan de aanbesteding van een DBFM project deel te nemen die in 2015 zal plaatsvinden. De Raad van Commissarissen is dit jaar intensief betrokken geweest bij de besluitvorming over de deelname in een groot wegenproject. Aan deze aanbesteding neemt deel in combinatie met de bedrijven TBI en Strukton. De definitieve inschrijving geschiedt in het voorjaar van heeft in 2014 een nieuwe pensioenverzekeraar gecontracteerd waar een groot deel van de pensioenen van medewerkers van is verzekerd. Deze overstap is geagendeerd geweest in de vergadering van april waarin verslag is gedaan van de implementatie. In het jaar 2014 is 100% eigenaar geworden van Asfaltcentrale Nijkerk. Het aandeel van 50%, welke in handen was van de BAM, heeft overgenomen. In diverse vergaderingen is, in het verlengde van de goedkeuring gesproken over de mogelijke consequenties van deze overname voor de lange termijn. Evenals voorgaand jaar is de accountant bij twee van de vergaderingen in gesprek geweest met de Raad van Commissarissen. In april van 2014 is uitvoerig de jaarrekening van 2013 besproken. De bevindingen naar aanleiding van de jaarrekening zijn door de accountant vastgelegd in het accountantsverslag. In december 2014 heeft de accountant de managementletter uitgebracht en besproken in de vergadering van december met de Raad van Commissarissen en de directie. In de managementletter brengt de accountant verslag uit over met name de beheersing van de interne organisatie en bijbehorende processen. Aan de accountant is gevraagd bij de controle van de jaarrekening van 2014 uitgebreid te rapporteren over de voortgang en resultaten van de buitenlandse projecten. Als Raad van Commissarissen hebben wij de taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). De Raad van Commissarissen staat de directie met advies ter zijde. Bij de vervulling van deze taak richt de Raad zich op het belang van de vennootschap en weegt daartoe de gerechtvaardigde belangen van met de vennootschap betrokkenen af. Daarbij betrekt de Raad van Commissarissen ook relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De MVO paragraaf heeft de aandacht van de directie en wordt veelvuldig geagendeerd in directievergaderingen. In dit kader is het ook goed om te vermelden dat de directie toeziet op de handhaving van de intern opgestelde gedragscode. Er hebben zich in 2014 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van directieleden, commissarissen, aandeelhouder en/of externe accountant speelden of spelen die van materiële betekenis zijn. Elburg, mei 2015 Raad van Commissarissen J. Franssen, voorzitter L.M.J. van Halderen T.R.C. de Lange De Asfalt Centrale Nijkerk (ACN) De asfaltcentrale is sinds 2014 volledig eigendom van. De installatie is in 1987 gebouwd door en Hazeleger uit Ede. Op dit moment wordt er jaarlijks meer dan ton asfalt geproduceerd. 6 7

5 Projectmanager Guus Riteco van Rijkswaterstaat vol lof over verloop verbreding A1 Bunschoten-Hoevelaken: Nu al minder files, terwijl het werk nog loopt Hoe verbreed je in no time een stuk snelweg door een dicht bebouwde omgeving, zonder enige vertraging en met zo min mogelijk klachten van weggebruikers en omgeving? Goede kans dat het antwoord luidt: een contract dat de aannemer veel ruimte biedt voor eigen initiatief, een opdrachtgever die zich niet overal mee bemoeit en een aannemer die zijn vrijheid volledig in dienst stelt van de projectdoelstellingen. Bij de verbreding van de A1 tussen de knooppunten Bunschoten en Hoevelaken door de combinatie -Mobilis werkt deze formule in elk geval als een tierelier, aldus projectmanager Guus Riteco van opdrachtgever Rijkswaterstaat. Vaste notering in file top 10 Het stuk snelweg tussen Bunschoten en Hoevelaken heeft een vaste notering in de file top 10. Het Beter Benutten-programma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu moet hierin verandering brengen. Het programma beoogt met snelle verbetermaatregelen ( Quick wins ) de doorstroming bij beruchte bottlenecks als deze zo snel mogelijk te verbeteren. Het project A1 Bunschoten-Hoevelaken loopt vooruit op twee grotere projecten die de komende jaren op het programma staan: de verbreding van het tracé tussen de knooppunten Eemnes en Bunschoten naar 2 maal 4 rijstroken en de aanpak van de A1 en A28 bij het knooppunt Hoevelaken (momenteel in aanbesteding). Guus Riteco: Met deze twee grotere projecten in de pijplijn is het belangrijk om de doorstroming op de A1 op dit traject op voorhand fors te verbeteren. Door nu al een extra rijstrook aan te leggen, voorkomen we dat het verkeer hier straks vastloopt als het tracé Eemnes-Bunschoten is verbreed naar 2 maal 4 rijstroken. Bij de aanpak van het knooppunt Hoevelaken ( ) wordt vervolgens ook het stuk Bunschoten- Hoevelaken verder verbreed naar 2 maal 4 rijstroken, zodat er op het hele stuk van Eemnes naar Hoevelaken geen flessenhalzen meer zijn. Niet alleen asfalt smeren Beter Benutten is een programma van snelle maatregelen. Rijkswaterstaat zette van meet af aan flink de vaart erin door reeds tijdens de planstudie de aanbesteding in gang te zetten. Riteco: Daarmee namen we wel een zeker risico. Maar als we de normale weg hadden bewandeld, waren we nu pas begonnen met aanbesteden en was er zo weer een jaar verstreken voordat we zouden kunnen beginnen. De keuze van de aannemer luisterde nauw. Gezien de krappe bouwtijd (ca. 10 maanden) en de raakvlakken met de omliggende bedrijventerreinen en woonwijken, zocht men een pro-actieve partner die van aanpakken weet. Een partij die snel kan werken, flexibel kan inspelen op veranderingen en ook goed oog heeft voor de omgeving. Kortom, een aannemer die niet alleen asfalt kan smeren, maar ook echt meedenkt en zelf initiatief neemt. Hele totaalplaatje was gewoon goed Een contract op basis van Best Value Approach (BVA) was het aangewezen selectiemiddel om die ideale partner te vinden. In zo n contract komen de kennis en capaciteiten van de aannemer optimaal tot hun recht. De inschrijving van -Mobilis kwam als beste uit de bus. Men had zich beter dan anderen ingeleefd in onze doelstellingen: een goede relatie met de omgeving, een goede doorstroming, ook tijdens het werk, en een tijdige oplevering binnen budget. Dat bleek niet alleen uit het plan van aanpak, maar ook tijdens de interviews. Het hele totaalplaatje was gewoon goed, complimenteert Riteco. De RWS-projectmanager ziet belangrijke voordelen bij contractvormen die veel verantwoordelijkheid bij de aannemer leggen. In projecten als dit werken wij het liefst met een aannemer die zelf zijn plan trekt en niet alles aan ons vraagt. Een partij die zijn eigen plan ook echt voelt, van het project zijn eigen verhaal maakt, er zelf enthousiast over is en er helemaal voor gaat. Alleen dan krijg je een projectverloop en resultaat wat we hier voor ogen hebben. -Mobilis heeft dat uitstekend opgepakt. Achten en negens voor performance Risico s zijn er echter ook, geeft hij toe. Vooral dat wij als opdrachtgever ons nog te veel met het werk willen bemoeien. Maar je moet dingen juist los durven laten, de bal bij de aannemer leggen. Die moet aantonen dat zijn oplossingen werken. Daar hebben we in het begin best mee geworsteld, maar we zijn er goed uitgekomen. Belangrijk is dat je alles open met elkaar bespreekt. De opdrachtnemer moet het aangeven als wij ons te veel met het werk bemoeien en wij moeten direct aan de bel trekken als we zien dat de aannemer te weinig de leiding neemt. Als je zaken onuitgesproken laat, Omgevingsmanagement De huidige werkzaamheden aan de A1 werpen hun schaduw vooruit naar de volgende projecten in de regio. Daarom bouwt Rijkswaterstaat zorgvuldig aan een goede relatie met de omgeving: bewoners, bedrijven, gemeenten en provincie. In het omgevingsmanagement trekken omgevingsmanager Joris van den Hoek van - Mobilis en zijn collega s van Rijkswaterstaat veelal samen op. meet af aan is er intensief gecommuniceerd met omwonenden, omliggende bedrijven, gemeenten en groei je uit elkaar en zit je voor je het weet in je loopgraaf en kom er dan nog maar eens uit. Dat beide partijen hun rollen goed invullen blijkt wel uit de tussentijdse evaluaties waarin de wederzijdse performance-cijfers variëren van 8 tot 9. Een duidelijke bevestiging dat het goed gaat. Doorstroming nu al verbeterd Ziet Rijkswaterstaat haar hoge verwachtingen terug in de resultaten? Jazeker. Het werk loopt als een tierelier, zegt Riteco zonder voorbehoud. -Mobilis heeft de beschikbare ruimte optimaal benut door meteen al een derde (tijdelijke) rijstrook aan te leggen. Hierdoor is de doorstroming op het traject nu al verbeterd, terwijl de werkzaamheden nog volop aan de gang zijn. Ook de bouw van het nieuwe, bredere viaduct over het spoor loopt zeer voorspoedig. Door de heipalen te boren in plaats van te heien zaten ze in de grond zonder dat iemand iets heeft gemerkt. De aannemer streeft ernaar het hele werk drie maanden eerder klaar te hebben dan de officiële opleverdatum van 15 december. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de A1 werkt een ander team van Aannemingsmaatschappij (buiten dit project om) aan de ombouw van de rotonde bij de aansluiting Bunschoten tot kruispunten met VRI-installaties. Om te voorkomen dat het A1-team dit werk er even bij zou doen, stond Rijkswaterstaat erop dat een andere ploeg dit kleinere project zou realiseren. Dat heeft men prima opgepakt. De afstemming is goed en de raakvlakken worden goed gemanaged, ondanks dat er verschillende teams aan de projecten werken. Voorbereiding moeilijker dan uitvoering Door het bijna rimpelloze verloop lijkt het project verraderlijk eenvoudig. Maar dat is slechts schijn, aldus Guus Riteco: De korte bouwtijd, de bouw van een viaduct over het spoor in een bebouwde omgeving, de afstemming over treinvrije periodes... om dat allemaal goed georganiseerd te krijgen, is misschien nog wel moeilijker dan de uitvoering zelf. We plukken nu de vruchten van die goede voorbereiding. De logistiek is goed op orde, alles loopt als gepland, het ziet er allemaal zeer beheerst uit. Niet spectaculair, maar wel erg fijn. provincie. Die pro-actieve aanpak werpt zijn vruchten af. Afgezien van een paar bezwaren in het begin tegen de nieuwe wegindeling, is het aantal klachten tot dusver te verwaarlozen. De BouwApp Een belangrijk communicatiemiddel met de omgeving is de BouwApp. Via deze mobiele App houdt de omgevingsmanager volgers van het project op de hoogte over de werkzaamheden en de mogelijke impact op de omgeving. 8 9

6 Veiligheidskundige Klaas Schouten: Altijd positief in gesprek gaan Werken bij betekent vooral: veilig werken. Bouwen is en blijft een risicovolle bezigheid. Bouwplaatsen gelden zelfs als de gevaarlijkste werkplekken die er zijn, zo leren de statistieken. Het is daarom erg belangrijk om veilig werken tussen de oren van alle ICT volop in beweging Focus op informatiebeveiliging De ontwikkelingen op ICT-gebied stonden in 2014 in het teken van twee grote en ambitieuze projecten. Voor Kabel-, Leiding- en Montagewerken werd een begin gemaakt met het automatiseren van de werkprocessen rond de huisaansluitingen (gas, elektra, water, kabel). Op groepsniveau zijn we gestart met een traject om onze informatiebeveiliging conform de norm ISO/IEC uit te kunnen voeren, aldus Bert Blokhuis hoofd ICT van de Groep. We werken veilig of we werken niet is niet voor niets het motto waarvan de KAM-afdeling (Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Milieu) de gehele organisatie wil doordringen. Sinds twee jaar levert Klaas Schouten daar zijn bijdrage aan. Hij is Hoger Veiligheidskundige bij Aannemingsmaatschappij. Schouten werkte daarvoor jarenlang in de bouwpraktijk, onder meer als uitvoerder. Ik ben er om te helpen Hij vertelt: Veilig werken is niet alleen wéten hoe dat moet, maar het vooral ook dóen. Daarom praat ik veel met onze medewerkers en op zo n manier dat ze beseffen dat ik er ben om ze te helpen. Ik ben geen politieagent die bekeuringen komt uitdelen. Integendeel. De kunst is te bereiken dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Als er sancties voor nodig zijn om dat af te dwingen, ben je te laat. Dat zie ik dan als een persoonlijke nederlaag. Klaas Schouten is op veel manieren met veiligheid bezig. Zo onderzoekt hij incidenten en volgt hij de interne meldingen van (bijna) ongevallen op. Daaruit volgen adviezen en concrete maatregelen. Die worden rechtstreeks met betrokkenen gecommuniceerd, maar ook via de maandelijkse toolboxen en de KAM-nieuwsbrief. Ook woont hij zoveel mogelijk het reguliere uitvoerders- en projectleidersoverleg bij en levert hij bijdragen aan veiligheidsplannen. Bij speciale werken voert hij overleg met de veiligheidsdeskundige van de opdrachtgever. Naast interne audits begeleidt hij de audits die keuringsinstantie KIWA regelmatig komt uitvoeren. Alsof dat nog niet medewerkers te hebben en te houden. genoeg is, brengt Schouten veiligheid inmiddels ook als lid van de ondernemingsraad onder de aandacht. De aard van het werk eist uiteraard dat Schouten veel onderweg is. Hij bezoekt de bouwplaatsen voor interne inspecties en voor veiligheidsinspecties op verzoek van de opdrachtgever. Soms kondigt hij zijn bezoek daarbij aan en soms niet. Maar ik word ook regelmatig gevraagd om langs te komen. Als ik onveilige situaties aantref, ga ik daar op een positieve manier met onze mensen over in gesprek. Een spiegel voorhouden werkt het beste. Ze zich gevaren en risico s laten beseffen om er vervolgens naar te handelen. Communicatie is alles in mijn werk. Hij vervolgt: Belangrijk is hoe de bouwplaats erbij ligt. Ligt er veel open? Staan de hekken en afzettingen goed? Is alles duidelijk, zowel voor onze medewerkers als voor het verkeer, omwonenden en ander publiek? Is de omgeving gebruikersvriendelijk? Kunnen mensen nog fatsoenlijk bij hun huis komen? Slordig is per definitie onveilig. Een onoverzichtelijke bouwplaats schept onduidelijkheden en dus risico s. Dat verhoogt de kans op bijvoorbeeld aanrijgevaar of andere ongelukken. De zichtbaarheid van de mensen is natuurlijk letterlijk van levensbelang. Worden vesten en helmen gedragen? Als je een rondje maakt en met iedereen een praatje, dan zie en weet je snel hoe het er qua veiligheid voorstaat. Klaas Schouten, afsluitend: Mijn werk wordt breed gewaardeerd, ik voel me altijd welkom. Ik zie ook heel duidelijke vooruitgang. Het is niet stoer om onveilig te werken. Men weet waar men het voor doet. Dat besef is er. De processen voor het aanleggen van huisaansluitingen werden tot voor kort traditioneel afgehandeld. Papier voerde daarin de boventoon, niet de ICT. Simpel gesteld: we downloaden wat we nodig hebben, printen dat uit en stoppen het in mapjes en dit mapje volgt letterlijk het hele proces. Een heel bewerkelijke manier van doen. Nadeel is onder meer het door collega s verrichten van dubbel werk. Ook stokt de voortgang doordat de papieren map zich steeds maar op één plek bevindt. Voor logistieke processen bestaan in de markt diverse goed functionerende systemen. Een voor dit project samengestelde werkgroep deed daarom eind 2013 een pakketselectie op basis van een proof of concept. Na een grondige test zijn we bij de vestiging Andelst met de implementatie begonnen. Het invoeren van de werkstromen doen we zelf, via ons unieke interne invoerportaal VICO, wat staat voor Vereenvoudigde Invoer en Controle Opdrachten. Applicatie in het veld We beschikken nu vanuit de backoffice over een werkordermanagementsysteem met een applicatie in het veld. Een werkopdracht gaat digitaal van de werkvoorbereiding naar een monteur. Deze kan er via een tablet mee aan de slag. We kunnen nu meer taakgestuurd vanuit het proces werken. Je ziet snel de status van een project en of iedereen bij is met alle taken. We zijn tot nu toe erg tevreden. Inmiddels wordt het digitale werkordermanagementsysteem ook op de vestiging Amersfoort uitgerold. Voor 2015 staat verdere uitbreiding op het programma. ISO Een ander belangrijk aandachtspunt van de ICT-afdeling was en is informatiebeveiliging. Op groepsniveau zijn we in 2014 een traject gestart om onze informatiebeveiliging conform de norm ISO/IEC uit te kunnen voeren. Want goede beveiliging van alle in het gehele bedrijf aanwezige informatie wordt steeds noodzakelijker. En is tegelijk steeds moeilijker. Bij informatiebeveiliging gaat het om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Eenvoudig gezegd: zijn er backups beschikbaar, kunnen alleen de juiste mensen informatie muteren en kan er geen informatie weglekken? Risico s toetsen met 114-puntenlijst ISO/IEC stelt je in staat het hele spectrum van informatiebeveiligingsaspecten in kaart te brengen en te beheersen. Op basis van 14 aandachtsgebieden en 114 controlepunten kunnen we alle risico s toetsen. Zo zie je niets over het hoofd. We zijn gestart met een inventarisatie van alle informatie binnen het bedrijf (organisatie, mensen, gebouwen, systemen). Dat deed een werkgroep die was samengesteld uit medewerkers van diverse afdelingen met hulp van externe adviseurs. Met behulp van de 114 controlepunten wordt vervolgens beoordeeld welke risico s er zijn en welke maatregelen daartegen zijn genomen. Daarna kijk je of, waar en welke aanvullende maatregelen eventueel nodig zijn. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van rechten, wachtwoordbeleid en schermblokkering. Het gaat om het creëren van bewustwording omtrent informatiebeveiliging bij de medewerkers. We gaan bijvoorbeeld een proef doen met beveiligd printen. Ook een belangrijk onderdeel wordt een penetratietest van buitenaf en binnenuit. Hiermee toets je of de toegepaste beveiligingssystemen en inrichting hiervan afdoende is. Informatiebeveiliging is altijd in beweging. We brengen er met deze norm meer structuur in en willen de norm in de zomer van 2015 halen. Vervolgens werken we met de norm in feite continu aan verbetering. Ook met logging, analyses en het vastleggen van incidenten werken we aan verbetering. Daarbij laten we externe partijen onderzoeken waar onze zwakke plekken zitten. Al met al een intensief traject

7 Natuurlijk waren er nog meer activiteiten in 2014, zoals: Datum activiteit Activiteit Deelnemers Vrijdag 7 februari 2014 Aviodrome Almere 104 Zaterdag 17 mei 2014 Zaterdag 20 september 2014 Taribush Dwingelderveld Stadstour Den Haag De personeelsvereniging van De personeelsvereniging van is een actieve vereniging. In 2014 heeft de personeelsvereniging weer een aantal leuke activiteiten georganiseerd. Het doel van deze activiteiten is om medewerkers de gelegenheid te geven om, samen met collega s en familie, activiteiten in een informele setting te ondernemen. Facts De personeelsvereniging heeft vijf bestuursvergaderingen gehouden en één ledenvergadering. Daarnaast was er natuurlijk veel informeel overleg ten behoeve van de organisatie van de activiteiten. De eigen website voor de personeelsvereniging is nog geen feit. Dit loopt parallel aan de nieuwe website voor biedt nieuwe kansen! 85% van de aanmeldingen voor de activiteiten komt binnen via het adres: Dit vereenvoudigt onze administratie en daar zijn we erg blij mee. Leden en Bestuur De heer H. van Ommen Mevrouw P. Koldenhof voorzitter, KLM secretaris, Aannemingsmaatschappij Het jaar 2014 was alweer het vijfde jaar dat de samenstelling van het huidige bestuur van de personeelsvereniging van ongewijzigd is gebleven. Het was een jaar met ups en downs. In februari gingen we nog met meer leden dan ooit te voren naar een vrijdagavond uitje (104 personen). Het contrast met het uitje van 1 november, dat niet doorging vanwege te weinig aanmeldingen, was dan ook erg groot. Het bestuur probeert leuke activiteiten te organiseren voor de leden van de personeelsvereniging maar is niet alwetend als het gaat om wat de leden wel en wat zij niet leuk vinden. Dat blijft een zoektocht. Activiteiten Dit was ook het jaar waarin wij voor het eerst voor de keus stonden of we een uitje wel of niet konden laten door gaan omdat de veiligheid voor onze mensen in het geding was. De stadstour in Den Haag was namelijk op dezelfde dag gepland als de aangekondigde pro- en anti-isisdemonstraties. Na veel overleg is toch besloten de stadstour te laten doorgaan. En gelukkig maar, want het was een geslaagd uitje! De in grote getale aanwezige ME gaf ons zeker een extra gevoel van veiligheid. Mevrouw S. Lagerwij penningmeester, KLM De heer A.A.H. Wesseling KLM De heer A.G.M. Minnaert Telecom De heer A. Groen Aannemingsmaatschappij De heer R. Rolleman KLM Als bestuur van de personeelsvereniging hopen wij dat jullie ons in 2015 ook weer massaal blijven steunen door jullie lidmaatschap van de personeelsvereniging en deelname aan de geplande activiteiten

8 Projectleider Frank Matser: Verkeerstechniek dynamisch en uitdagend Bij goed functionerende infrastructuur horen inventieve verkeerstechnische oplossingen. Dat is het specialisme van Verkeerstechniek. Het bedrijf ontwerpt en realiseert systemen die het wegverkeer en het openbaar vervoer beter en veiliger laten doorstromen en daarmee de reizigers beter van dienst zijn. We hebben het over systemen voor Dynamisch Verkeers Management (DVM). Daarvan kunnen verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI s), camera s, matrixborden, informatiepanelen, lusdetectie, monitoring, signalering, trajectcontrole en dynamische wegmarkering deel uitmaken. In 2014 leverde Verkeerstechniek aan diverse projecten een bijzondere bijdrage. Projectleider Frank Matser is betrokken bij de verbreding A1 Bunschoten-Hoevelaken en het project Stations Systemen voor de Amsterdamse metro. Wat wij doen is niet alleen technisch uitdagend, maar ook qua planning. Je hebt met meerdere partijen te maken die allemaal op dezelfde plek moeten werken. Die stellen zo hun eisen. Als projectleider vind ik die dynamiek erg prettig. Het is altijd weer een kunst om de juiste mensen de juiste taken binnen het projectteam te geven. Voorwaarden voor succes scheppen Het motiveren van teams en de optimale voorwaarden voor succes scheppen, vindt Frank Matser de belangrijkste taken van een projectleider. Bij krijgen medewerkers veel ruimte voor eigen invulling en inbreng. Er wordt alleen op hoofdlijnen gestuurd. Je hoort snel: Regel het maar. Het is een ondernemend bedrijf. Hij vervolgt: Interessant aspect van mijn werk is dat ik van begin tot eind bij de projecten ben betrokken, van tender tot en met oplevering en nazorg. Zo blijft de kennis en de ervaring die je in elke fase opdoet behouden voor de volgende fase. Dat is voor onszelf, maar vooral ook voor de opdrachtgever een groot voordeel. Matser werkt sinds 2007 bij Verkeerstechniek. Hij studeerde HTS Werktuigbouw in Arnhem en Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Eerder was hij werkzaam bij een grote bouwer en bij KPN. Hierbij was hij betrokken bij de uitrol van zendmasten voor GSM/UMTS in Nederland. Ik weet hoe het is om aan de kant van de opdrachtgever te werken. Dat komt zeker van pas. De samenwerking met de opdrachtgevers verloopt in zijn functie als projectleider vaak via hun technisch adviseurs. Zo leverde een inventieve planning van het verkeerstechnische deel van het werk bij de verbredingswerkzaamheden op de A1 een aanmerkelijke tijdwinst op. Daar moet je de opdrachtgever, en ook de verkeerscentrale, goed in meenemen met een overtuigend verhaal dat het ook echt zal gaan lukken. Veel te doen in het openbaar vervoer De projecten die hij voor de dienst Metro en Tram in Amsterdam onder handen heeft, vindt Frank Matser om andere redenen heel interessant. Rail is voor ons als Verkeerstechniek relatief nieuw. Als je dan in de stad Amsterdam aan de slag mag, is dat extra uitdagend, want het lokale openbaar vervoer heeft daar vele tientallen projecten tegelijk lopen. Er moet de komende jaren ontzettend veel gebeuren. Zo werken wij op het bestaande metronet en de Noord-Zuidlijn aan de integratie en vernieuwing van camera s, intercom, omroepinstallaties en informatiepanelen. Daarnaast passen we in bouwteamverband met opdrachtgever Metro en Tram, het Gemeentelijk Vervoerbedrijf en Siemens de technische ruimten aan ter voorbereiding op diverse andere projecten. Professioneel de handen vol dus. Maar ook thuis, want Frank Matser heeft drie zoontjes (5, 3 en 2 jaar). Blijft er nog tijd over, dan mag hij ook in huis graag wat klussen Telecom is een ondernemende partner Glasvezel is de toekomst. Want wie wil er nu géén aansluiting op een supersnel en stabiel netwerk voor internet, televisie en telefonie? Nederland stapt massaal over. Al twee miljoen huishoudens kozen voor glasvezel. Ook bedrijven willen meer bandbreedte. We kunnen niet meer zonder, zegt Peter Kamphuis, directeur van Deutsche Glasfaser. Hij ging in 2012 samen met drie collega s de Duitse markt op. Het bedrijf telt inmiddels 180 medewerkers. In twee jaar tijd sloot Deutsche Glasfaser al Duitse huishoudens aan. Binnen drie jaar moeten dat er zijn. Het bedrijf werkt daartoe nauw samen met Telecom dat inmiddels een Duitse vestiging heeft geopend. Peter Kamphuis: We hebben als partners samen veel geleerd van de uitrol in Nederland en die ervaring passen we nu succesvol in Duitsland toe. Ik kende Telecom uit mijn tijd bij Reggefiber, het bedrijf dat in 2006 begon met de aanleg van glasvezelnetten in Nederland. Duitsland loopt 10 jaar achter De Duitse markt zit anders in elkaar dan de Nederlandse en loopt misschien wel 10 jaar op ons achter, vertelt Peter Kamphuis. Dat heeft alles te maken met de dominante positie van Deutsche Telekom. Met meer dan tachtig procent van de breedbandmarkt in handen heeft het bedrijf nauwelijks concurrentie. Sommige regio s zijn zelfs unterversorgt. In Nederland is dat wel anders. Bedrijven als KPN, Ziggo en UPC zijn stevig in gevecht. Er liggen in Duitsland veel mogelijkheden als het gaat om het aanbieden van innovatieve digitale diensten. Het aanleggen van glasvezelnetwerken is kapitaalsintensief. Het kost gemiddeld 1350 euro per woning. Kamphuis: Daarom werken we op basis van vraagbundeling. In dorpen en steden doen we eerst een stevige marketing- en salesactie om de vraag te verkennen. Dat is een snelle, bijna militaire operatie waarbij we vooraf de lokale politiek en belangrijke beïnvloeders bewerken. Vooral gekozen burgemeesters doen graag iets leuks voor hun burgers. Als veertig procent van de huishoudens intekent, starten we met de aanleg van het netwerk. Peter Kamphuis Proces- en IT-gestuurde planningsoperatie Die aanleg wordt in een grote regio ten zuiden van Düsseldorf door Telecom gedaan. Deutsche Glasfaser is inmiddels in vier deelstaten actief en hanteert een olievlekstrategie. Krijgt het ene stadje glasvezel, dan wil het volgende ook, zo werkt dat, lacht directeur Kamphuis. is een fijne partner. Men beseft dat we veel meer doen dan graven en een kabel leggen. Het is een proces- en IT-gestuurde planningsoperatie waarbij de klanten centraal staan. Een veilige en goede relatie met de omgeving is heel belangrijk, voor, tijdens en na het project. Je werkt in de straten van een dorp of stad en letterlijk in de voortuin en tot in de meterkast van je klanten. Dus het moet allemaal netjes, goed en op tijd gebeuren en keurig worden achtergelaten. Dat hebben ze bij Telecom goed voor elkaar. Werken in Duitsland is wennen, zegt Kamphuis. Men hanteert er zo mogelijk nog meer regels dan in ons land. Ook is het er strikter en formeler. Maar al doende leren we en het gaat goed. Er wordt positief gereageerd op de komst van glasvezel, dus er is nog veel te doen. Een ondernemend bedrijf als Telecom past daarom heel goed bij Deutsche Glasfaser

9 (foto eigendom van WMD) Aanleg 50 km drinkwatertransportleiding loopt volgens boekje Dwars door Drenthe Openingshandeling project (foto eigendom van WMD) De aanleg van maar liefst 50 kilometer drinkwatertransportleiding dwars door Drenthe is één van de grotere werken die Kabel-, Leiding- en Montagewerken eind 2014 mocht starten. Opdrachtgever Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) heeft de nieuwe leiding nodig voor de jaarlijkse levering van 2,5 miljoen m³ drinkwater aan Waterbedrijf Groningen vanaf eind Het tracé loopt langs het Hunzedal, door de Drentse Monden en de Kanaalstreek, van Annen in Drenthe naar Sellingen in Groningen. Het 30 km lange deel tot Nieuw Buinen voert Kabel-, Leiding- en Montagewerken compleet uit, zowel het grond- en graafwerk als het leggen van de leiding, inclusief horizontaal gestuurde boringen (HDD s). de resterende 20 km tot Sellingen worden de HDD s gedaan. Goede afspraken maken en die nakomen Het werk voert door akkerbouwland en weiland, kruist wegen en water en moet onder het spoor door. Uiteraard moet daarbij rekening worden gehouden met bestaande ondergrondse infrastructuur en de vele partijen waarmee in dit project een relatie ligt. Zo hebben opdrachtgever en aannemer te maken met zo n 70 grondeigenaren, de provincies Drenthe en Groningen, diverse gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen, natuurorganisaties en particulieren. Het komt dus aan op het maken van goede afspraken maken en die vooral ook nakomen. In vier maanden geklaard De klus moet in relatief korte tijd worden geklaard. Tot dusver loopt het werk volgens het boekje en is er, mede dankzij de goede tracékeuzes en calculaties, geen enkele schade aan kabels en leidingen veroorzaakt. de 30 km tussen Annen en Nieuw-Buinen wordt 20 km leiding gegraven met 25- en 45-tons kranen. De sleuven zijn twee meter diep, de leiding wordt op 1,5 meter gelegd. 10 kilometer leiding wordt horizontaal gestuurd geboord. Deze techniek is zeer geschikt voor plekken waar niet gegraven kan of mag worden, zoals bij wegen, water en spoor of op milieugevoelige locaties om schade aan flora en fauna te voorkomen. Langste boring in historie van Alle engineeringen van de boringen voert Kabel-, Leiding- en Montagewerken zelf uit. Dit is een nauwkeurig proces, waarbij lengte en diepte worden bepaald op basis van onder meer de grondsoorten ter plaatse, de aanwezige ondergrondse infra en geldende voorschriften van partijen als ProRail en de Waterschappen. Een boring van 1300 meter onder landbouwpercelen is de langste in de bedrijfshistorie tot nu toe. Ook een gestuurde boring van 800 meter mag er zijn. Deze gaat op een diepte van 18 meter onder het spoor, wegen en een kanaal door. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met een hogedruk-gasleiding. De boring wordt in drie verschillende fases geruimd om de leiding op een goede manier aan te brengen. Vervolgens wordt de polyethyleen waterleidingsbuis van 50 centimeter doorsnee vanaf de andere kant mee teruggetrokken. De leiding bestaat op het hele tracé uit delen van 20 meter, de HDD s zijn door middel van spiegellassen verbonden. Projectmanager Gijs Middelweerd kijkt tot dusver terug op een probleemloos verloop en weet dat opdrachtgever WMD tevreden is. Het werk loopt best, zegt hij zelf. Dat hij de waarheid spreekt, zal WMD ongetwijfeld kunnen beamen. De opdrachtgever volgt het werk op de voet met een drone

10 Veiligheid uit de Groep is er op alle niveaus van groepsdirectie tot bouwplaats medewerker meer focus op het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Dit uit zich onder meer in: Alle vergaderingen beginnen met het agendapunt veiligheid; Toename van het aantal KAM-meldingen als gevolg van een continue aandacht voor het melden van incidenten. Hoe klein ook; Aannemen extra veiligheidskundige binnen KAM-afdeling; Inhuur van een externe veiligheidsdeskundige om een veiligheidsscan uit te voeren op projecten, het managementsysteem en de organisatiestructuur; Werkverantwoordelijke-organisatie is onder de KAM-afdeling geplaatst om de onafhankelijkheid van de werkverantwoordelijken te kunnen garanderen; Verdere daling van het aantal ongevallen met verzuim. C0 2 -uitstoot per FTE Uitstoot per FTE in ton CO 2 weergegeven over de jaren 2010 tot en met 2014 KAM coördinator Klaas Schouten voert een veiligheidsinspectie uit bij een kraanmachinist. Veiligheid: Niet omdat we het moeten, maar omdat we niet anders willen! De KAM-afdeling binnen wordt aangestuurd vanuit de Groep. Middels een maandelijkse rapportage wordt de groepsdirectie structureel geïnformeerd over veiligheid, kwaliteit en milieu. Ongevallen en aangetroffen onveilige situaties worden bij aanvang van de groepsvergadering met elkaar besproken, waarbij de directie zich telkens de vraag stelt: Wat kunnen we als directie doen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen? Om managers en hun uitvoerders tools te geven om het veiligheidsgedrag op de bouwplaats te verhogen is met twee groepen een gedragsveranderingscursus organizational behavior management (OBM) opgestart. Dit met het doel alle bouwplaats medewerkers zover te krijgen dat ze: Zelf onveilige situaties melden; Elkaar aanspreken op onveilig gedrag dan wel corrigeren; Veiligheidsobservaties zelfstandig kunnen en willen uitvoeren. Kwaliteit Als gevolg van een veranderende markt waarbij steeds meer opdrachtgevers geïntegreerde contracten op de markt brengen die uitgevoerd dienen te worden onder UAV-GC, is in 2014 gestart met een verdere professionalisering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Medewerkers hebben in cursussen geleerd praktisch om te gaan met geïntegreerde contractvormen en hebben geleerd wat de juridische impact is van deze contractvorm. Evenals voorgaande jaren hebben de KAM-coördinatoren het gehele jaar door, onafhankelijke van de operatie, binnen alle werkmaatschappijen van KAM-inspecties uitgevoerd. Er zijn echter nog nooit zoveel inspecties uitgevoerd als in De grens van 1000 inspecties is overschreden! Tevens heeft het Groep auditteam gedurende het hele jaar procesaudits uitgevoerd. Milieu & CO 2 Sinds 2012 is van Groep in het bezit van de CO 2 -prestatieladder niveau 5. Evenals voorgaande jaren heeft van haar CO 2 -uitstoot inzichtelijk gemaakt. Een groot deel van de CO 2 -uitstoot wordt veroorzaakt door voertuigbewegingen. Niet alleen de inzet van de bedrijfs bussen, maar ook de kilometers die gemaakt worden door onderaannemers, ingehuurde veiligheidsmensen en leveranciers dragen bij aan de CO 2 -uitstoot. In 2014 is de CO 2 -uitstoot per persoon verder afgenomen. Uitgevoerde activiteiten in 2014 Er is gestart met een KAM-overleg overleg waarbij alle KAM-functionarissen binnen de Groep aanwezig zijn om kennis met elkaar uit te kunnen wisselen; In maart hebben 25 medewerkers, waaronder 10 vrachtwagenchauffeurs, cursus gehad in Het Nieuwe Rijden. Door het geleerde in de praktijk te brengen is een brandstofbesparing van 8 procent realiseerbaar; In het kader van het verhogen van het veiligheidsbewustzijn is gestart met een cursus gedragsverandering op het gebied van veilig werken. Deze cursus wordt gegeven aan uitvoerders en hun leidinggevenden die werkzaam zijn binnen infratechniek om hen handvatten te geven om het veiligheidsniveau op de projecten verder te vergroten; Elk kwartaal vindt de verkiezing van de zuinigste rijder plaats binnen de Groep. Ook vorig jaar hebben we weer een aantal zuinige rijders kunnen belonen. Doelen voor 2015 In 2015 staat er veel te gebeuren. Zo streeft Rail naar een hogere trede op de veiligheidsladder van ProRail. Het doel is om van trede twee naar drie te gaan. Daarnaast wordt het Kwaliteits Management Systeem opnieuw ingericht. Dit met reden omdat de integrale benadering van UAV-GC projecten aanvullende eisen stellen aan de inrichting van het KMS. Verder wordt het verplicht om een bouwhelm te dragen op bouwplaatsen van KLM en Rail. Dit ter voorkoming van incidenten. Er wordt gewerkt aan de Certificering van Telekom GmbH. En een belangrijk aspect in 2015 zal zijn de verdere verhoging van het veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers om het veiligheidsniveau op de projecten en in de omgeving te verhogen. Dit alles met het doel: veiligheid niet omdat we het moeten maar omdat we niet anders willen! 18 19

11 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Eén afgeschreven laptop leidt tot volledige automatisering van het Rubya Hospital in Tanzania De vraag naar één afgeschreven laptop voor een ziekenhuis in Tanzania heeft geleid tot een compleet automatiseringsproject ver over de Nederlandse grens voor de afdeling ICT van. Een verhaal over het ontstaan en de huidige stand van zaken in dit bijzondere project. Ziekenhuis Rubya Die éne gevraagde laptop zou bestemd zijn voor medisch personeel van een streekziekenhuis in Rubya dat ligt in Tanzania. Het verzoek kwam bij binnen via huisarts Erik de Vries (lid Rotary Oldebroek). Erik heeft ongeveer 7 jaar het ziekenhuis aangestuurd. Hij is heden ten dage nog nauw betrokken bij diverse projecten die dienen ter verbetering van de medische zorg aan patiënten dat door het ziekenhuis verleend wordt. één afgeschreven laptop naar volledig automatiseringsproject schrijft jaarlijks een redelijk aantal laptops af. Eén laptop leveren was mogelijk, maar ook meerdere laptops leveren was dus geen enkel probleem. Een uitdaging die werd gezien en opgepakt. In opvolging hierop ontstond het plan om naast meer laptops ook alle materialen die nodig zijn voor het aanleggen van een netwerk, te gaan leveren, inclusief technische installatie en ondersteuning ter plaatse. Motivatie hiervoor was dat één laptop erg handig is, maar een heel ziekenhuis automatiseren zou een nog grotere stap vooruit zijn. Diverse grote ziekenhuizen in Tanzania zijn hier reeds mee gestart en hebben daardoor grote verbeteringen op het gebied van onder andere patiëntregistratie, financiële administratie en voorraadbeheer gerealiseerd. zag deze uitdaging en heeft het gehele automatiseringsproject van het ziekenhuis opgepakt. Het project is opgedeeld in fases zodat het project ook beheersbaar blijft en een mooi verloop kent. Een beschrijving van verleden naar het heden Fase 1 ( ): Levering en installatie van 11 laptops inclusief een netwerk De voorbereidingen vonden plaats in In opvolging daarop zijn Erik de Vries en Bert Blokhuis (hoofd ICT Groep) in februari 2014 twee weken naar Tanzania gegaan. In deze periode zijn de laptops geïnstalleerd, diverse afdelingen met elkaar verbonden en is er ook een eenvoudig patiëntregistratiesysteem opgezet. Dit was in samenwerking met de eigen IT-medewerker van het ziekenhuis: Japhet. Tijdens het bezoek van Bert en Erik is naast de installatie veel tijd besteed aan kennisoverdracht aan Japhet zodat hij dit verder kon uitdragen aan het andere personeel. Al met al waren het twee enerverende weken maar met een mooi resultaat. Na dit bezoek waren de systemen klaar voor een volgende fase de implementatie van een HIS (Health Information System). Fase 2 (2014): Health Information System Na het opleveren van het netwerk en na het verlaten van Rubya was het spannend hoe het één en ander opgepakt zou worden als Bert en Erik er niet daadwerkelijk bij aanwezig zouden zijn. In de periode na februari is er veelvuldig contact per onderhouden met Japhet. Op afstand zag het er, ondanks dat de informatie vaak erg summier was, veelbelovend uit. Tijdens een bezoek aan Rubya van Erik, in oktober 2014 kon ter plekke beoordeeld worden hoe het er daadwerkelijk aan toe ging. Het was goed om met eigen ogen te zien dat Japhet het erg goed had opgepakt! Een aantal afdelingen die nog niet gekoppeld waren met het netwerk hadden inmiddels een verbinding. Daarnaast was een compleet HIS geïmplementeerd. Nieuwe patiënten die zich vanaf dat moment kwamen melden werden nu direct in het systeem ingevoerd en daar door was het afrekenen van een behandeling ook veel eenvoudiger geworden. Ook de voorraad van medicijnen kan veel beter gevolgd worden waardoor het veel minder vaak voorkomt dat medicijnen op zijn of weggegooid moeten worden omdat ze over datum zijn. De documenten voor jaarverslagen kunnen nu met één druk op de knop gegenereerd worden. Kortom minder werk, betere informatie en hogere opbrengsten voor het ziekenhuis! Fase 3 ( ): Straalverbinding In eerdere gesprekken, al tijdens fase 1, is het hebben van een internetverbinding ter sprake gekomen. De mogelijkheden daartoe zijn in de afgelopen jaren onderzocht. Een uitgebreid landelijk telecom netwerk is niet voorhanden, dus daarop aansluiten behoort niet tot de mogelijkheden. Een straalverbinding is wel een oplossing die kan worden gerealiseerd. In fase 3 zal deze verbinding aangelegd worden. Naast deze verbinding worden er in fase 3 de volgende projecten opgepakt: De beveiliging, uitbreiding van het netwerk naar de school (Rubya School of Nursing), een server upgrade voor het HIS en de inrichting van een cursuslokaal met name voor computercursussen. Toekomst Nu de automatisering zijn intrede heeft gedaan in het ziekenhuis, en hier ook continue mee wordt gewerkt, is het belangrijk dat de continuïteit van de systemen en apparaten gewaarborgd is. Door het klimaat in Tanzania, waar de elektriciteit geregeld uitvalt, krijgen de systemen het zwaar te verduren. Goede back-ups, dubbel uitgevoerde systemen en voorzieningen zoals zonnepanelen en accu s, behoren tot de mogelijkheden om de beschikbaarheid op het juiste niveau te houden. Een aantal voorzieningen gericht op continuïteit zijn getroffen maar er is zeker ruimte voor verbetering. Een uitdaging die de afdeling ICT van de komende jaren graag aangaat! Rubya ligt net ten zuiden van de evenaar in het noordwesten van Tanzania, tussen het Victoriameer (oosten), Rwanda (westen), en Uganda (noorden)

12 Ondernemingsraad Binnen de Groep zijn twee medezeggenschapsorganen actief: de ondernemingsraad van Aannemingsmaatschappij en die van Kabel-, Leiding- en Montagewerken. Beiden vergaderen met grote regelmaat over zaken die binnen spelen. Dit jaar is er met elkaar vergaderd over onder andere: invoer van de 4-wekelijkse verloning, pensioenen, digitalisering werkprocessen en veiligheid. De ondernemingsraden kijken terug op een actief jaar waarin goed overleg met de directie plaatsvond. Verslag van de ondernemingsraad van Aannemingsmaatschappij Het jaar 2014 was voor de ondernemingsraad van Aannemingsmaatschappij een bewogen jaar. Eind 2014 hebben wij als ondernemingsraad afscheid moeten nemen van een aantal leden. Nadat in het voorjaar Jarrald Renting reeds afscheid had genomen, gaven aan het einde van het jaar ook Foeke Elzinga (voorzitter) en Sydney Broijl aan dat zij hadden besloten hun carrière elders voort te zetten, hetgeen tevens het einde van hun lidmaatschap betekende. Gedurende 2014 heeft diverse malen overleg plaatsgevonden. Tijdens deze overleggen zijn onder andere de volgende zaken aan de orde geweest: 4-wekelijkse verloning Door de ondernemingsraad is meegedacht over het implementeren van de 4-wekelijkse verloning. Zo is door een aantal leden van de ondernemingsraad zitting genomen in een speciaal hiervoor aangestelde werkgroep. Extra aandacht was er voor het moment van communicatie en implementatie richting de medewerkers. Per 1 januari 2015 is de 4 wekelijkse verloning succesvol doorgevoerd in een deel van de organisatie. Tanken in het buitenland Medewerkers die de beschikking hebben gekregen over een leaseauto mogen km privé rijden. Besloten was dat niet meer middels de tankpas in het buitenland getankt mocht worden. In goed overleg met de ondernemingsraad heeft de directie besloten toch de oude regeling te handhaven. Wijziging pensioen Voor de medewerkers van Elburg is begin 2014 de pensioenaanbieder gewijzigd. Er zijn diverse informatiebijeenkomsten georganiseerd. Na de overgang bleek niet alle informatie tijdig beschikbaar te zijn voor de betrokken medewerkers. Deze signalen uit de organisatie zijn gedeeld met de directie. Nieuwe leden ondernemingsraad Begin 2015 heeft de ondernemingsraad, als gevolg van het afscheid van de vertrekkende leden, actief gezocht naar nieuwe leden en is erin geslaagd de raad met ingang van maart 2015 te versterken met: Willam Verbij, Jorg van Oostenbrugge en Klaas Schouten. Samenstelling ondernemingsraad Aannemingsmaatschappij per heden: Katrinus Schipper Lucien Klop Corne van den Berg Joris van den Hoek Jorg van Oostenbrugge William Verbij Klaas Schouten Verslag van de ondernemingsraad van Kabel-, Leiding- en Montagewerken De huidige ondernemingsraad (6 personen) van Kabel-, Leiding- en Montagewerken is in het laatste deel van haar zittingsperiode gestart met de voorbereidingen voor de verkiezingen in voorjaar De ondernemingsraad is verheugd, gezien het belang van medezeggenschap binnen een bedrijf, om waar te nemen dat na een aantal termijnen van verminderde belangstelling voor het ondernemingsraadwerk het richting de verkiezingen lijkt dat voor het eerst sinds jaren de animo groter is. Een aantal collega s heeft zich inmiddels gemeld. De verkiezingscommissie moet nu echt aan het werk. Gedurende 2014 hebben diverse overleggen plaatsgevonden. Hier zijn onder andere de volgende zaken aan de orde geweest: Veiligheid Zoals inmiddels door het hele bedrijf heeft ook de ondernemingsraad veiligheid als eerste punt op de agenda geplaatst. Tijdens 2014 zijn diverse veiligheidsissues besproken en geanalyseerd. Pensioenen De ondernemingsraad is vanaf het begin meegenomen in deze transitie en heeft deelgenomen aan de diverse overleggen en bijeenkomsten met betrekking tot invoering van deze wijzigingen in de pensioen wet- en regelgeving. Bedrijfsarts Op uitnodiging van de ondernemingsraad is de bedrijfsarts aanwezig geweest bij één van de vergaderingen. Gesproken is met name over het evenwicht tussen de sociale en zakelijke elementen bij het optreden van ziekteverzuim. Vakantieplanning De ondernemingsraad heeft met de directie de vrije dagen voor het jaar 2015 vastgesteld. Digitalisering werkprocessen De ondernemingsraad is meegenomen in de snelle ontwikkeling met betrekking tot het digitalisering van werkprocessen. Dit betreft zowel interne processen alsmede die richting de nutsbedrijven. Als gevolg van deze digitalisering wordt steeds meer gebruik gemaakt van zogenaamde tablets. Werkkostenregeling De wijzigingen vanuit de herziene WKR zijn door de directie in kaart gebracht en de mogelijke gevolgen zijn besproken. Bedrijfsauto Op verzoek van de ondernemingsraad is de regelgeving rondom het berijdersreglement nogmaals aan de betrokkenen verstrekt. Ook is het probleem bij belading van de werkbussen besproken. Salaris De 4-wekelijkse periodieke betaling was ook onderwerp op de agenda. Bij de brainstormsessies hierover zijn de medezeggenschapsorganen van nauw betrokken geweest. Vitaliteitsbeleid Terugkerend onderwerp, ook in 2015, is het Vitaliteitsbeleid binnen ons bedrijf. Hoe houdt haar medewerkers nu en in de toekomst fit? Samenstelling ondernemingsraad van Kabel-, Leiding- en Montagewerken per heden: Stef Rens Alfred Wesseling Gerjan Wagenvoord Eric Bleijenberg Mark Verbruggen Gerco Klein 22 23

13 Opleidingscentrum poort Binnen Opleidingscentrum poort worden zowel eigen medewerkers als medewerkers van collega bedrijven en opdrachtgevers opgeleid. Met het uitgebreide cursusaanbod op het gebied van vakopleidingen, wet- en regelgeving en veiligheid is Opleidingscentrum poort in staat om diverse theorie- en praktijklessen aan te bieden. Theorielessen kunnen, indien gewenst, op locatie verzorgd worden en praktijklessen vinden plaats in het opleidingscentrum in Hattem. Door samen te werken met landelijk erkende- en geaccrediteerde exameninstellingen kan Opleidingscentrum poort ook de examens van de cursisten verzorgen. Opleidingscentrum poort werkt met een klein maar enthousiast en vakkundig team. Naast eigen docenten heeft Opleidingscentrum poort een vaste kern van gastdocenten waarmee wordt samengewerkt. In december 2014 is ook de praktijkopleiding tot Technicus Elektra succesvol afgerond. Alle cursisten ontvangen daarvan hun diploma in BEI BLS BS en VIAG en vernieuwde praktijklokalen In april 2014 heeft Opleidingscentrum poort voor 225 eigen medewerkers en 172 medewerkers van collega bedrijven de conversie naar de BEI BLS BS 2013 en de VIAG 2013 verzorgd. Een stevige operatie waarbij de voorbereidingen en logistiek tot in de puntjes waren geregeld. Met het van kracht worden van de vernieuwde BEI BLS BS en de VIAG 2013 moesten ook de praktijklokalen gaan voldoen aan de vernieuwde PCE Stipel exameneisen. Medio februari 2014 zijn de lokalen in Hattem hierop aangepast, met: een uitpandig betreedbaar gasstation dat compleet in werking is; een toevoeging van het openbare verlichting systeem; een toevoeging van een complete verkeersregelinstallatie. Samenwerking KIWA In 2013 is Opleidingscentrum poort door de KIWA benaderd om de volledige cursus Uitvoerder Energiekabels aan te bieden vanuit de praktijklocatie in Hattem. Door de gedegen aanpak en het samensmelten van theorie en praktijk zijn de eerste drie groepen, van in totaal 45 cursisten, inmiddels gecertificeerd. Voor 2015 staan de nieuwe groepen alweer ingepland. Corporate e-learning en e-learning voor de markt Elk bedrijf wil dat informatiestromen naar medewerkers goed begrepen worden. Deze informatieoverdracht moet ook worden geborgd en aantoonbaar worden vastgelegd. Om deze reden is in 2015 een elektronisch leerplatform binnen geïntroduceerd. Opleidingscentrum poort faciliteert dit leerplatform. De rapportages en analyses geven inzicht in de voortgang van de informatiestroom. E-learning BEI en VIAG De voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond zodat Opleidingscentrum poort de theorie voor zowel de BEI BS als de VIAG in 2015 als e-learning pakket gaat aanbieden. Opleidingscentrum poort zal tevens deze opleidingen klassikaal blijven aanbieden. Op deze wijze blijft Opleidingscentrum poort haar unieke positie in de markt behouden. Blik op 2015 Opleidingscentrum poort gaat ook in 2015 haar diensten- en opleidingsaanbod verder uitbreiden. Naast het aanbieden van technische workshops worden ook nieuwe trainingen in bijvoorbeeld mini- en microstoppeltechniek geintroduceerd. Geslaagden en docenten 2014 Het jaar 2014 Door de professionaliseringsslag van de backoffice en bijbehorende leermanagementsystemen heeft Opleidingscentrum poort zich ontwikkeld tot een laagdrempelige en uitstekende opleider in de branche. Eind 2014 is het bedrijf Zivier gecontracteerd om Opleidingscentrum poort te ondersteunen in de ontwikkeling en uitrol van twee online leerplatformen (e-learning). Opleidingscentrum poort wil hiermee inspelen op de transitie naar flexibel leren door in eigen beheer e-learning pakketten te ontwikkelen en aan te kunnen bieden aan de cursisten. Vakopleidingen Onder auspiciën van het ROC Graafschap College te Doetinchem zijn (eerste) monteurs opgeleid bij Opleidingscentrum poort in Hattem. Medio juni zijn alle 16 cursisten geslaagd en gediplomeerd voor hun opleiding tot (eerste) monteur. Het poort team kijkt positief terug op de samenwerking met het ROC Graafschap College. Het ROC heeft het theoriegedeelte verzorgd en Opleidingscentrum poort de complete praktijkmodules. Gezamenlijk is dit nieuwe opleidingsconcept succesvol doorgevoerd. Deze opzet is door alle betrokkenen als zeer constructief ervaren. In deze nieuwe opzet worden de potentiele cursisten voor aanvang van de opleiding getoetst op kennis, competentie en motivatie. Het klassikale startgesprek vond in september 2013 plaats met 34 kandidaten. Daarvan zijn er 16 in november 2013 gestart met de opleiding. Door te kiezen voor twee opleidingsavonden per week kon de opleiding door de cursist binnen één jaar worden afgerond. Voor de werkgever betekent dit een substantiële verlaging van verletkosten zodat opleiden weer betaalbaar wordt. Daarnaast is het een voordeel dat er binnen één jaar een volwaardige (eerste) monteur inzetbaar is. Een vakopleiding die binnen één jaar kan worden afgerond is ook voor de cursist prettig en te overzien. Voor alle partijen is het een intensieve maar ook plezierige samenwerking geweest. Cijfers 2014 Omschrijving Eigen personeel vakopleiding in opleiding Eigen personeel vakopleiding gediplomeerd Personeel derden vakopleiding in opleiding Personeel derden vakopleiding gediplomeerd Eigen personeel overige opleidingen/cursussen/instructies* Personeel van derden overige opleidingen/cursussen/instructies* Certificering BEI BS 2010 en VIAG *inclusief certificering BEI BS 2010 en VIAG

14 Afdeling P&O Het jaar 2014 was een boeiend jaar voor de afdeling P&O. De afdeling heeft al jaren een stabiele bezetting, en is dit jaar uitgebreid met een medewerker voor ondersteuning van zowel P&O als salarisadministratie. De afdeling tracht altijd met de grootste zorg de werknemers te begeleiden om zo te ondersteunen in een soepel lopend bedrijfsproces. Uniformiteit bedrijfsvoering Binnen de werkmaatschappijen bestaan verschillende regelingen en arbeidsvoorwaarden. In 2013 is in overleg met de vakbonden en ondernemingsraad gestart met het uniform maken van deze bedrijfsregelingen. Speerpunten 2015 Nieuwe wet- en regelgeving arbeidsrecht en verzuim; Scholing en persoonlijke ontwikkeling; Preventief verzuimbeleid; Levensfasebewust personeelsbeleid; Participatie- en Quotumwet. Mensen Verzuim De afdeling P&O heeft continue aandacht voor verzuim. De Wet Verbetering Poortwachter stelt hoge eisen aan de verzuimbegeleiding. Daarnaast is het voor alle partijen wenselijk dat de persoon in kwestie weer zo snel mogelijk aan het werk is. Dit merkt de medewerker aan de verhoogde mate van persoonlijk contact tijdens een ziekteperiode door telefonisch contact met de afdeling. De werkgever is gebaat bij een minimale instroom van werknemers in de WIA (voorheen WAO). Eén van de actiepunten die hierop in 2014 is geïnitieerd, is de voorbereiding van het in eigen beheer nemen van Arbozaken, wat vanaf 2015 geëffectueerd zal worden. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat vanaf januari 2015 wekelijkse spreekuren worden gehouden door de bedrijfsarts. Hierdoor kan de afdeling snel schakelen en zieke werknemers op korte termijn inplannen voor het spreekuur. Daarnaast is er frequenter contact met de bedrijfsarts mogelijk om de lopende zaken te bespreken. Op deze wijze kan de organisatie voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter, die onder andere stelt dat zowel de werkgever als de werknemer al het mogelijke in het werk moeten stellen om een snelle werkhervatting te bewerkstelligen. Functioneringsgesprekken Ieder jaar vinden met alle werknemers van functioneringsgesprekken plaats. Deze zijn erg belangrijk voor zowel de werknemer als de werkgever. Het is immers het moment om met elkaar om tafel te gaan om te bespreken hoe beide partijen functioneren. Tijdens dit gesprek worden ook afgespraken gemaakt voor de toekomst en de mogelijkheden tot bijvoorbeeld promotie of scholing besproken. In 2014 is een nieuw en verkort functioneringsformulier geïntroduceerd. Er is geen mogelijkheid meer om enkele antwoorden aan te kruisen en er wordt een duidelijke onderbouwing verwacht. Hiermee wordt de leidinggevende gedwongen om dieper in te gaan op bepaalde zaken. Als gevolg van de terugkoppeling is besloten dat het formulier nog verder doorontwikkeld moet worden. Dit is dan ook een speerpunt voor Social Return on Investment Waar de afdeling P&O in 2013 al een toename zag van vragen over Social Return on Investment (SROI), is dit in 2014 alleen maar verder toegenomen. Opdrachtgevers vragen steeds vaker om een bepaald percentage invulling van vacatures op een project door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat werknemers vanuit een achtergestelde of nadelige positie op de arbeidsmarkt, zoals langdurige werkloosheid, arbeidshandicap of bijstandssituatie, binnen de organisatie worden ingezet om hen zo een kans te geven op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het de missie van om in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen mogelijkheden te creëren voor diegenen die hierin hulp nodig hebben. Hiervoor zijn er inmiddels al verschillende afspraken gemaakt met gemeentes en provincies. Daarnaast zal bovenstaande in 2015 nog meer aandacht krijgen vanwege de op handen zijnde Participatie- en Quotumwet, waarbij een bepaald percentage van het personeelsbestand moet bestaan uit mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Scholing Net als voorgaande jaren heeft de organisatie belang bij de (persoonlijke) ontwikkeling van haar werknemers. besteedt veel aandacht aan scholing van haar personeel. Dit betreft uiteraard de verplichte scholing om de functie uit te kunnen oefenen, maar ook aanvullende scholing die de werknemer helpt bij een effectievere uitvoering van de functie, zoals bijvoorbeeld UAV-GC. Voor 2015 staan hier voor wederom verschillende cursussen ingepland, niet alleen op het gebied van UAV-GC maar ook voor contractmanagement, etc. Groei Ondanks de economisch moeilijke tijden groeit de organisatie nog steeds. Specialistische functies, zoals bijvoorbeeld contractmanager of tendermanager, zijn van essentieel belang voor de onderneming om mee te blijven spelen op deze concurrerende markt. De opdrachtgever legt steeds meer de verantwoordelijkheid van een geheel project bij de aannemer waardoor specialistische ervaring noodzakelijk is. Personeelsverloop Instroom personeel in procenten 12,2% 13,6% 16,5% Uitstroom personeel in procenten 11,6% 10,5% 12,8% (pre) pensioen Gemiddelde leeftijd op ,2 42,3 42,6 Gemiddeld aantal jaren dienstverband op ,6 9,6 9,6 Gemiddeld aantal FTE Ziekteverzuim in procenten 3,6% 4,0% 4,0% Gemiddeld ziekteverzuim 6,0% 5,0% 4,0% 4,0% 4,0% 3,6% 3,0% 2,0% 1,0%

15 Financieel Verkorte winst- en verliesrekening Groep B.V. (x 1.000) Verkorte balans per 31 december Groep B.V. (x 1.000) december december 2013 Bedrijfsopbrengsten ACTIVA Kosten VASTE ACTIVA Bedrijfsresultaat Matëriele vaste activa Financiële baten en lasten 11 6 Financiële vaste activa Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Aandeel in het resultaat van deelnemingen Onderhanden projecten Resultaat na belasting Vorderingen Liquide middelen Kengetallen Groep (x mln) december december 2013 Omzet 304,8 323,0 PASSIVA Resultaat EBIT (operationeel resultaat) 8,0 10,6 Operationeel resultaat in procenten van omzet 2,6 3,3 Resultaat na belastingen 7,2 8,5 Vermogen Balanstotaal 102,0 80,9 Eigen vermogen 41,3 36,7 Solvabiliteit in procenten 40,5 45,3 Investeringen 0,7 5,7 Groepsvermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

16 Jubilarissen Bedrijf Naam In dienst Jubileum Functie VGAM Jan Stoffers 27 februari jaar Uitvoerder VGTEL Jeroen Meijer 1 maart jaar Monteur VGKLM Henk Ymker 13 maart jaar Voorman VGKLM Albert Oldebeerlink 18 september jaar Monteur Middenspanning In memoriam Piet de Boer Op 24 november 2014 werd de organisatie opgeschrikt door het onverwachte overlijden van collega Piet de Boer op 61 jarige leeftijd. Piet is op de werkvloer onwel geworden. Ondanks het adequate handelen van zijn directe collega en het ambulancepersoneel heeft reanimatie niet mogen baten en is Piet in het ziekenhuis overleden aan (de gevolgen van) een hartaanval. Piet was bijna 25 jaar werkzaam als Assistent Monteur en stond bekend als een hardwerkende en gewaardeerde collega. In deze periode heeft Piet met hart en ziel gewerkt in de Openbare Verlichting, meer dan 10 jaar in Lelystad en de laatste jaren in de Betuwe. Hij was een vakman en maakte lange dagen met veel plezier. Zijn wegvallen wordt dan ook ervaren als een groot verlies, niet alleen voor zijn gezin en familie en vrienden, maar ook voor zijn (directe) collega s en de organisatie van

17 Samen sterk in infrawerk Colofon Jaarverslag 2014 Groep Concept en redactie Groep Vormgeving en opmaak meindertsma creative company, Zwolle Drukwerk Bredewold 2015 Groep Groep J.P. Broekhovenstraat HC Elburg t: (0525) f: (0525) e:

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Uw business, onze uitdagende wereld BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Wat speelt er in de markt? Nieuwe diensten vergen steeds meer bandbreedte. Films en muziek downloaden, on demand TV kijken,

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Maart 2014-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief December 2013-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits Beheer Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Definitief Augustus 2015-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Projectmanagement Interimmanagement Facilitymanagement Technische projecten Detachering

Projectmanagement Interimmanagement Facilitymanagement Technische projecten Detachering Projectmanagement Interimmanagement Facilitymanagement Technische projecten Detachering Zaandam (t) 075 6873455 (f) 075 6875002 www.detelec.nl Introductie Detelec bv is een onafhankelijke dienstverlener,

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

HET VERHAAL ACHTER FUNDUS

HET VERHAAL ACHTER FUNDUS GRIP OP UW PROJECT OVER DIT BOEKJE Als opdrachtgever heeft u te maken met complexe en uitdagende infrastructurele projecten. De voorwaarden voor het beheersbaar houden van deze projecten worden steeds

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bolten / Venneman: hoe het begon

Bolten / Venneman: hoe het begon Bolten / Venneman: hoe het begon Bolten / Venneman wordt in 1995 opgericht als twee-mans klussenbedrijf maar specialiseert zich al snel in riool-, grond- en straatwerk. In 1996 worden de eerste collega

Nadere informatie

Oplevering Glasvezelverbinding

Oplevering Glasvezelverbinding Oplevering Glasvezelverbinding Procesinformatie Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Het opleverproces... 4 2.1. Vooronderzoek... 4 2.2.

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding

Heijmans Avans Minor 2010-2011. Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Heijmans Avans Minor 2010-2011 Infrastructuur: van knelpunt tot aanbesteding Avans Hogeschool is een topinstituut dat toekomstige beroepsoefenaren opleidt tot excellente professionals, die zichzelf en

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder L Ortye Transportbedrijf B.V. T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.D.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 DOC3C1, Versie 2.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-prestatieladder

Communicatieplan CO2-prestatieladder Communicatieplan CO2-prestatieladder Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Hoofdstuk 2 Communicatiedoelstellingen en doelgroepen 2.1 Communicatiedoelstelling 2.2 Interne doelgroepen 2.3 Externe doelgroepen

Nadere informatie

CO2- communicatieplan

CO2- communicatieplan CO2- communicatieplan Remmits B.V. Opgesteld : Gecontroleerd: Status : E. Luiken F. Pesch Voorlopig november 2012-1 - Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems

Cocon. Speer IT. Speer IT. Alles wat u wilt weten over uw glasvezelnetwerk. Cocon in het kort: glass fiber registration systems Cocon in het kort: speciaal ontwikkeld voor glasvezel, helder overzicht netwerk, snel iedere gewenste informatie, automatische routering en budgettering, werken in heden en toekomst, projectmatig werken,

Nadere informatie

Het succes van de A12

Het succes van de A12 Het succes van de A12 Meer markt én meer samenwerking!! Carel van Belois (RWS) Jan Willem Bruining (BAM) Oktober 2014 1 Inhoud presentatie Het project A12 Luve: wat behelsde het? Wat was het Samenwerkingsmodel?

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW.

COMMUNICATIEPLAN. Opdrachtgever : Directie. Project : W999176. Opgesteld : RBe. Gecontroleerd : KVV. Vrijgegeven : EW. COMMUNICATIEPLAN Opdrachtgever : Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KVV Vrijgegeven : EW Referentie : Communicatieplan.docx Versie : 1.0 Status : Definitief Datum : 24 augustus 2012 Postbus 412

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder

Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder Sector- en keteninitiatieven CO₂-Prestatieladder L Ortye Transportbedrijf B.V. T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.D.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 Haven Stein B.V. Kvk 14039634

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep

3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan ten behoeve van de CO 2 - Prestatieladder Takke Groep 3.C.2 Communicatieplan 2015 versienummer: 01 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit de CO 2 prestatieladder 3 3. Communicatiedoelstellingen

Nadere informatie

SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK

SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK SAMEN SUCCESVOL IN RAILINFRATECHNIEK Imtech Infra Rail Snel, veilig en betrouwbaar Vervoer per spoor wint aan populariteit. Reizen per spoor zorgt voor een snelle, veilige en betrouwbare verbinding.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1. Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Hillegom 07-10-2012 AD projectleider techniek Voorwoord Dit

Nadere informatie

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning

Directiebeoordeling. Bedrijf: Max Bögl. Directie: Hans de Koning Directiebeoordeling Vaststelling van het CO 2 managementplan, de voortgang op de implementatie van de CO 2- Prestatieladder en activiteiten voor het komende jaar. Bedrijf: Max Bögl Directie: Hans de Koning

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

CO 2 NIEUWS. Van Gelder Groep. www.vangelder.com. Primair Adresregel 4

CO 2 NIEUWS. Van Gelder Groep. www.vangelder.com. Primair Adresregel 4 AAM BEDRIF CO 2 NIEUWS Van Gelder Groep AAM BEDRIF Primair Adresregel 4 www.vangelder.com Deze uitgave van het CO 2 nieuws is afkomstig van de KAM-afdeling Uitgave: 18 juni 2015 INLEIDING CO 2 en de Van

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

DE BETROKKEN BOUWER IN DE BUURT DURA VERMEER INFRA REGIO NOORD WEST

DE BETROKKEN BOUWER IN DE BUURT DURA VERMEER INFRA REGIO NOORD WEST DE BETROKKEN BOUWER IN DE BUURT DURA VERMEER INFRA REGIO NOORD WEST DURA VERMEER INFRA REGIO NOORD WEST FOCUSGEBIEDEN DIRECTEUR JAN JORNA 06 5124 53 72 BEDRIJFSLEIDER MARCEL DE JONG 06 5359 92 14 VESTIGING

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN

AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN AANNEMERS- PRESTATIELADDER WATERBEDRIJF GRONINGEN Samen zorgen voor meer kwaliteit Handboek 3.0 Aannemers-Prestatieladder Samen zorgen voor meer kwaliteit Handboek 3.0 TITEL Aannemers-Prestatieladder.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Wij vragen uw begrip tijdens de werkzaamheden In december 2012 is Glasvezel Boekel begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Boekel.

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2, 3.D.1 (4.C en 4.D n.v.t. - alleen voor grote-categorie bedrijven) Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief

Nadere informatie

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen?

Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? Is BVP geschikt voor uw ICT-aanbestedingen? John Kuin 12 november 2015 Nationaal Outsourcing Congres PON INTRODUCTIE Accare: 5 Noordelijke provincies 850 medewerkers Jaarlijks zo n 13.000 cliënten Bijna

Nadere informatie

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland TRAJECT CONTROLE Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland MEER VERKEER MINDER LAWAAI & VERVUILING De belangrijkste verkeersader tussen het noorden en het zuiden van Nederland is de A2 tussen Amsterdam

Nadere informatie

Masterclass. De financiële functie in beweging. Eindhoven Philibert Chavanu 25 juni 2012

Masterclass. De financiële functie in beweging. Eindhoven Philibert Chavanu 25 juni 2012 Masterclass De financiële functie in beweging Eindhoven Philibert Chavanu 25 juni 2012 Agenda 1. Even voorstellen 2. Introductie Heijmans NV 3. Veranderende omstandigheden 4. Financiële functie in beweging

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Recreatietechniek en Infratechniek. Boven en onder de grond

Recreatietechniek en Infratechniek. Boven en onder de grond Recreatietechniek en Infratechniek Boven en onder de grond Voorop in vooruitgang Ontzorgen van de klant, boven en onder de grond Als totaalaanbieder is Gebr. vd Donk altijd bereid een stapje meer te doen

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Van Gelder Groep. Communicatieplan Energie- & CO2 beleid Van Gelder Groep

Van Gelder Groep. Communicatieplan Energie- & CO2 beleid Van Gelder Groep Van Gelder Groep Communicatieplan Energie- & CO2 beleid Van Gelder Groep 1 Historie en vrijgave VERSIE DATUM GEREVISEERD DOOR REDEN 1.0 9 juni 2011 1.2 5 juli 2011 J.R.H. Huisman Extern belanghebbenden

Nadere informatie

bij HTM Bas van der Linden 6 juni 2005

bij HTM Bas van der Linden 6 juni 2005 Welkom bij HTM Bas van der Linden 6 juni 2005 Rail in the city De visie van HTM - HTM is onderdeel van de samenleving in de stad - Veilig reizen voor klanten en veilige werkomstandigheden - Doorbreken

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Colofon. CO2 prestatieladder. Communicatieplan. Rapport Titel. Rapport subtitel. : Directeur / Kwaliteitsmanager. Versie: C

Colofon. CO2 prestatieladder. Communicatieplan. Rapport Titel. Rapport subtitel. : Directeur / Kwaliteitsmanager. Versie: C Kenmerk: 2016.0164 Blad: 2 / 6 Colofon Rapport Titel : CO2 prestatieladder Rapport subtitel : Opsteller Functie Gecontroleerd Vrijgave Functie : M. Boerman : Intern auditor : Edwin de wekker : Edwin de

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION DE ONDERNEMING Connexxion, ontstaan in 1999, heeft sinds 2007 het internationale Transdev als aandeelhouder. Daarnaast is BNG minderheidsaandeelhouder. Connexxion

Nadere informatie

PROACTIEF WERKEN BINNEN EEN GEMEENTE. ir. Hamid Majaiti Directeur Tele-BS

PROACTIEF WERKEN BINNEN EEN GEMEENTE. ir. Hamid Majaiti Directeur Tele-BS PROACTIEF WERKEN BINNEN EEN GEMEENTE ir. Hamid Majaiti Directeur Tele-BS INLEIDING (1) Kabels en leidingen hebben (nog) geen prioriteit binnen de gemeentelijke organisatie 10% - 15% van de gemeenten hebben

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 7 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 7 2 3 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Beschrijving

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

dutch building better//telecom & technology

dutch building better//telecom & technology building better//telecom & technology UPC Nederland Business Continuity Plan UITDAGINGEN Ontwikkel een Business Continuity Plan Hou rekening met ISO standaarden, eisen Agentschap Telecom en beleid van

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Raadsvoorstel Datum : 26-10-2017 Kenmerk Portefeuillehouder Nee Onderwerp : Z66702/Raad-00295 : P.H.M. Seesing : Breedband Buitengebied Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Inwoners

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN 55.00. gasinstallaties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN GASINSTALLATIES 55.00 CONTROLEPLAN 55.00 gasinstallaties www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Techniek P5 C Inspectielijst P6 Gasinstallaties kennen niet

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Aanleg van nutsvoorzieningen

Aanleg van nutsvoorzieningen 3: Analyse van GHG-genererende (ketens van) activiteiten Afdeling KAM Blad 1 van 11 Aanleg van nutsvoorzieningen Blad 2 van 11 Voorwoord In het kader van de gestelde eisen in de CO 2 -prestatieladder van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V.

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013 Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Geactualiseerd d.d. 09-05-2014 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14

CO 2 Prestatieladder. Communicatieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 05-11- 14 CO 2 Prestatieladder Communicatieplan Van de Haar Groep Wekerom, 05-11- 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1 Stakeholderanalyse...4 3.2 - Groep

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 29 april 2013 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie

Procesbeschrijving Naam document : Procesbeschrijving dataverbinding Versienummer : 3.3 Auteur : Ingrid de Bont Datum : 1-10-2013 Status : Concept

Procesbeschrijving Naam document : Procesbeschrijving dataverbinding Versienummer : 3.3 Auteur : Ingrid de Bont Datum : 1-10-2013 Status : Concept Procesbeschrijving Naam document : Procesbeschrijving dataverbinding Versienummer : 3.3 Auteur : Ingrid de Bont Datum : 1-10-2013 Status : Concept Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Het proces in één oogopslag...

Nadere informatie

Uitleg procedure Oplevering glasvezelverbinding Connect 1 Platform

Uitleg procedure Oplevering glasvezelverbinding Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Uitleg procedure Oplevering glasvezelverbinding Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010

Nadere informatie

INNOVATIEF FAMILIEBEDRIJF

INNOVATIEF FAMILIEBEDRIJF INNOVATIEF FAMILIEBEDRIJF Van Halteren Infra staat bekend om haar oplossingsgerichte aanpak bij het plaatsen van damwandconstructies. Sinds 1938 groeide het familiebedrijf -onder leiding van drie generaties

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Handboek CO 2 -Prestatieladder

Handboek CO 2 -Prestatieladder Handboek CO 2 -Prestatieladder + Van Aalsburg Griendhouthandel B.V. Paalgraaf 11 4174 LC Hellouw Inhoudsopgave handboek: 1. Energie en emissie beleid 2. Verantwoordelijkheden CO2 prestatieladder 3. Basis

Nadere informatie

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel.

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Nieuwbouwspecial. Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Lees er alles over in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 3 4 5 6 7 8 9 3 DE VRIJHEID VAN GLASVEZEL VOLGENS

Nadere informatie

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013

Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Pagina 1. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Communicatieplan [3.C.2] HOOIJER Wegenbouw B.V. HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Milieu B.V. Versie 11-7-2013, Geactualiseerd 28-8-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Nr. Titel Pagina 1. Inleiding 3 2. Eisen vanuit

Nadere informatie