Tussendijkse berichten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussendijkse berichten"

Transcriptie

1 Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 december 2001 nr. 32 Geachte medebewoners, Een onrustig najaar ging vooraf aan de publicatie van deze editie van Tussendijkse berichten. In dit nummer vindt U het laatste Middenhoeve-nieuws en kijken we een beetje vooruit. Neem er even de tijd voor. Simon van der Pol - 1 -

2 KLACHTENRUBRIEK PARKEREN BUITEN DE PARKEERPLAATSEN Geconstateerd wordt dat steeds meer Abeelstraat bewoners de auto langs de straat of half tot 99% op de stoep parkeren. Dit laatste is op zich een overtreding. Met het oog op veiligheid in het algemeen maar vooral in de winter wil het bestuur van Vereniging Middenhoeve iedereen vriendelijk verzoeken voortaan gebruik te maken van de parkeerplaatsen. Deze zijn in ruime mate aanwezig. Wees dus a.u.b. niet alleen een dame of een heer in het verkeer maar ook in het parkeren! BUITENZETTEN VAN HET OUDPAPIER In de vorige Tussendijkse Berichten heeft de Vereniging haar leden met klem verzocht het oudpapier niet bij de eigen oprit te deponeren maar op de plaats waar de vuilcontainers worden neergezet en bovendien kartonnendozen te gebruiken en geen houten kistjes. Deze wensen zijn afkomstig van de ophalers zelf, die vrijwillig en in hun eigen tijd zich inzetten voor een goed doel. Ophalen op vaste plaatsen spaart hen veel tijd en energie. Jammer genoeg hebben we gemerkt, dat vele bewoners hier geen gehoor aan geven. Volgende keer beter? Het is een kleine moeite om bijv. de straat over te steken en u spaart de ophalers zowel tijd als ongemak. GLASBAK Een van onze leden heeft meerdere malen geconstateerd, dat men het kennelijk erg gemakkelijk vindt kapotte ruiten, spiegels e.d

3 neer te zetten naast de glasbak. Hoewel niet duidelijk is of dit glas afkomstig is uit Middenhoeve of uit de naastgelegen straten, is het wel zo dat dit soort glasafval niet meegenomen wordt door de mensen die de glasbak ledigen. Om overlast te voorkomen heeft uw bestuurslid het maar zelf weggebracht naar de officiële stortplaats op de Baanhoekweg. U zult met ons eens zijn, dat dit eigenlijk niet de bedoeling is. BUURTGESPREKKEN DUBBELDAM Uitgaande van de Dordtse Welzijnsorganisatie, gevestigd in het kleine gebouwtje op de Dubbelsteijnlaan West 74a, werd 31 oktober j.l. de eerste van een geplande serie buurtgesprekken gehouden in de Gravenhorst. Als vertegenwoordigster van Vereniging Middenhoeve heeft Caroline van Tienen de bijeenkomst bijgewoond. Opbouwwerker Marianne Hezemans zorgde voor de introductie, waarna zij het woord gaf aan Ad Diephout, werkzaam in de wijk als GPF of Gebieds-Politie-Functionaris, die een toespraak hield over veiligheid in de wijk. De volgende punten kwamen aan de orde: Dubbeldam beschikt over 3 GPF agenten, die nauw samenwerken met collega s van Recherche en Surveillance Men is van tot uur buiten (30% zichtbeleid). Er gaat onvermijdelijk veel tijd op aan het papierenwerk. Men is bijv. aanwezig bij de Dubbeldamse kermis tezamen met Stadswachters Het beleid heet pro-actief werken, d.w.z. liever problemen vóór zijn dan achter lopen - 3 -

4 Tot de taken van een GPF behoort ook verkeerscontrole i.s.w. met de Verkeerspolitie en assistentie verlenen bij delicten zoals berovingen e.d. in het Overkamppark De agenten zijn bereikbaar via doorkiesnummer naar bureau Gravensingel en vandaar evt. automatisch naar de eigen GSM Toekomstplannen houden in dat Bureau Gravensingel verplaatst wordt naar de Vissersdijk, dat hoofdbureau Nassauweg plat gaat en een nieuw onderkomen krijgt (locatie vooralsnog onbekend) en dat er een rotonde komt op het kruispunt Stevensweg/Eikenlaan/Burg. Jaslaan/Overkampweg Er werd kort informatie gegeven over beveiliging van de eigen woning. Men kon ook folders meenemen. De rondvraag moest in sneltempo gebeuren en leverde vooral klachten op: Over de skateboard bouwsel bij zandbak, Lariksstraat Over onrechtmatig parkeren op privé-terrein De Elzen door enkele bewoners uit de Goudenregenstraat Over voetballende jongeren met brommers en biertjes na 11 uur s avonds op het garageplein van de Iepenlaan Over onkruid en het daaruitvloeiend armoedige aanzien van Abeelstraat en Lariksstraat (meer dan 2 x per jaar maaien en verder weinig of geen onderhoud schijnt het beleid te zijn!) Over de wanhopige situatie m.b.t. het onlogische systeem van huizennummering in de Elzenlaan sommige adressen zijn gewoon niet te vinden, ook niet door de postbode! - 4 -

5 KERST / OUD en NIEUW Wie niet met de wintersport gaat en na de oliebollen zin heeft in iets anders, is welkom na middernacht bij ons kraampje op het plein bij het zandbak in de Lariksstraat, waar men de gelukwensen kan uitwisselen onder het genot van één of meerdere glaasjes glühwein en traditionele Engelse mini-gebakjes: mincepies! (nee, géén gehakt) BOWLING AVOND In 2002 grijpen we weer terug naar een beproeft recept. Op 19 januari organiseert Vereniging Middenhoeve de traditionele nieuwjaarsbowling. Meer informatie volgt nog, maar noteer deze datum afvast in uw agenda.. BESTE WIJKBEWONERS, Als nieuw bestuurslid van onze wijkvereniging wil ik me graag voorstellen aan diegenen die mij nog niet persoonlijk kennen. Mijn naam is Jan Scheffe en sinds 1984 in Middenhoeve woonachtig met mijn echtgenote Ann en onze 4 kinderen t.w.: Jeroen, Kim, Benjamin en Valentijn. De oudste 2 studeren en uitwonend zodat ze nog maar weinig thuis zijn. Zelf geef ik leiding aan een technische handelsonderneming met de naam Added Value Electronics, dat gevestigd is aan de Vissersdijk beneden 17, hier in Dubbeldam De reden waarom ik de uitnodiging om tot het bestuur van onze - 5 -

6 wijkvereniging toe te treden heb aangenomen is het willen meedenken en meewerken aan het op peil houden van ons gemeenschappelijke leefgenot in de wijk Middenhoeve. De vereniging bestaat al sinds de nieuwbouw van onze wijk en is mijns inziens uniek in zijn soort in Dordrecht e.o. en daarom vind ik het belangrijk dat we deze spreekbuis voor de wijkbelangen in stand houden. Zelf hoop ik dat we met elkaar de kwaliteit van onze woningen en wijkbeheer op hoog niveau kunnen houden, waarbij ik niet alleen denk aan schildercontracten, cv onderhoud etc. maar ook een sociaal kader creëren, waarbij we elkaar helpen wanneer dat nodig is. Zelf heb ik recentelijk een 2 tal waterleiding lekkages in mijn woning gehad, die naast overlast ook een totale kostenpost van meer dan Fl. 8000,00 opleverden. Achteraf gezien hadden een deel van deze kosten bespaard kunnen worden als meer kennis van de loop van de waterleiding aanwezig was geweest bij de loodgieter en mijzelf. Van deze lekkages heb ik zelf veel geleerd en als iemand in de 2 onder 1 kap woningen bij waterleidingproblemen van mijn ervaringen wil profiteren kan men mij altijd bellen. Tel nr MEDEWONEN = MEDELEVEN Middenhoevers die vertrokken: In 2001 vertrok op 07 juni Mw. Bastiaanse, Ab. 144 uit Middenhoeve en in de voorbije zomer verliet ook de heer K.H. Diependaal, La. 17 Middenhoeve

7 Hoewel het gezin al vanaf het ontstaan van Middenhoeve aan de Abeelstraat 96 woonde, bleef het water trekken. Reden waarom de familie J. Bruinsma op 28 november 2001 toch onze wijk verliet. Wij wensen allen een goede tijd in hun nieuwe woonomgeving....en zij die kwamen: Eind juli 2001 betrok de fam. P.E. Koppe-de Deugd haar woning op Abeelstraat 144. Op 20 september van dit jaar kwamen Jelmer Balm en Denise de Vlaming in Middenhoeve wonen, op Lariksstraat 17. Na een grondige verbouwing van hun nieuwe woning aan Abeelstraat 6, stapte de familie H.G. Andela-Machielse in week 2001 / 37 daar over de drempel. Het bestuur wenst de nieuwkomers een aangename en voorspoedige tijd in ons poldertje. Geboren: Een uitbreiding van de reddingsbrigade is te voorzien want op een nog vroege 22-e april 2001 is dochter Benthe geboren bij Robert en Aukje Herks, La 22. Drie dagen later, bij Jolanda en Henk van der Waal, Abeelstraat 152, zag Erik het licht van z'n leven. Op 09 juli 2001 werd bij Gerda v. Eeren en Fred van der Laan, Ab. 15, hun zoon Wessel geboren en bij de heer C. Groeneveld en Mw. Bastiaanse kwam op 23 juli Dewi in onze Middenhoevewereld. Het bestuur feliciteert de ouders en wenst hun jonge Middenhoevers alle goeds in hun leven en een voorspoedige jeugdtijd in Middenhoeve

8 PLATFORM BETONSCHADEVLOEREN IN 2001 In januari 2001 heeft de kerngroep met de Gemeentelijke Afdeling Belastingen overleg gevoerd over het effect van betonvloerenschade op de WOZ-waarde. De beschikking over de WOZ waarde is in februari 2001 aan iedere Dordtse hoofdbewoner van een pand worden verzonden. De peildatum is 1999, de geldigheid is voor het tijdvak 2001 t/m 2005.De afdeling belastingen heeft toegelicht hoe rekening is gehouden met de invloed van betonschade op de WOZ. Het ziet er naar uit dat dit op afdoende wijze is gedaan. De Gemeente heeft nog eigen toelichtingen geven. De WOZ waarde is weer van invloed op de hoogte van de heffing van Onroerende Zaak Belasting. Met het BBO, de Dienst Stadsontwikkeling en het Gemeentelijk Geografisch Bureau is een enquête ontworpen. Deze is rond 11 januari 2001 verzonden naar de ongeveer 2400 eigenaren die, volgens de bouwbestekken, een Kwaaitaal-, Manta - of Trio vloer hebben. Soms blijkt dat dan toch niet het geval te zijn, wat maar weer aantoont dat informatie uit de enquête broodnodig is. De enquête leverde op waar het probleem zit, hoe erg het is en of eigenaren bereid zijn door te gaan met de aanpak van het probleem. De respons is goed, maar het kan altijd beter. Dubbeldam heeft de grootste schade, maar ook de wijken Sterrenburg en Zuidhoven blijven zeker niet gespaard. Intussen heeft de Gemeente een beleid ontwikkeld hoe om te gaan met problemen in het particulier huizenbezit. Daarin is ook de betonvloerenschade opgenomen. Dit beleid is beschreven in een zogenaamde contourennota. De Raad heeft in september 2001 hierover beslist. In de contourennota is onder meer opgenomen dat - 8 -

9 het werk van het platform betonvloerenschade ondersteund wordt met een subsidie van ƒ Het Platform had meer gevraagd en heeft daarom ook het woord gehad in de voorbereidende vergadering in juli 2001 van de commissie Volkshuisvesting van de Raad. Gelijktijdig is energie gestoken in bevordering van voorschotten; het BBO werkt immers ook niet gratis. Het bestuur heeft de voorschotten goedgekeurd, maar de Raad heeft de limiet aan subsidie wel gelegd bij ƒ Met wethouder Sas is in juli 2001 een voortgangsgesprek gehouden. Daarbij maakte de wethouder duidelijk dat geen vrijstelling valt te verkrijgen van leges, precariorechten en toerekening verkeersvoorzieningen. Op voorstel PBD gaf de wethouder wel aan dat dergelijke kosten ook via de subsidieregeling vallen te dekken. Het gesprek ging niet alleen over subsidies, maar meer nog om de draagkracht in de politiek. Deze is ten volle toegezegd. In november 2001 is een werkbezoek gepland van de Staatssecretaris van VROM (Remkes) aan Dordrecht. De wethouder zal dan een landelijke regeling voor subsidiëring bepleiten of anderszins tegemoetkoming in de kosten. Daarbij zal hij zich inzetten om te zorgen dat ook de panden die al hersteld zijn voordat VROM eindelijk eens een subsidiebesluit neemt eveneens in aanmerking komen voor een dergelijke subsidie. Landelijke organisatie In september 2000, rond de jaarwisseling 2000/2001 en in april 2001 zijn er contacten geweest met de Stichting Betonschade Nederland en de Vereniging Eigen Huis. De VEH rekende aanvankelijk de betonschade niet tot een van haar aandachtsgebieden; er is immers een SBN? Nadat PBD meermaals had aangedrongen op enig beleid en actie van VEH is van die zijde contact gelegd met SBN. Daar is verder niet veel tastbaars uit - 9 -

10 gekomen. Het PBD heeft nu niet meer de indruk dat van VEH nog enige positieve actie te verwachten valt in zaken als lobby voor landelijke subsidie of eenmalige aftrek bouwkosten, kwaliteitscertificaat, advisering technische en organisatorische aanpak, begeleiding formaliteiten en regelgeving, Het komt verder neer op de nek van SBN dan wel PBD zelf. Het Platform heeft in mei 2001 de presentatie meegemaakt van het CUR rapport, een rapport van specialisten die de Staatssecretaris VROM een inventaris van het probleem schetst en de door haar aanbevolen technische oplossingen. CUR is de Commissie Uitvoering Regelingen. Die dag is georganiseerd door de SBN. Later is in augustus 2001 nog eens een bijeenkomst door SBN georganiseerd, waar de technische oplossingen nogmaals zijn uitgespit en een beeld werd gegeven van de landelijke ontwikkelingen. De indruk van PBD is dat VROM nu tevreden is met het CUR rapport en daarmee het probleem als behandeld beschouwt. Wij zullen als PBD proberen zoveel mogelijk SBN te steunen in druk op VROM en ook via lokale politieke kanalen proberen druk op VROM uit te oefenen om nu ook iets te doen met dit CUR Rapport. Intussen gaan we wel verder. Kerngroepleden hebben contacten met soortgelijke platforms en verenigingen in Waddinxveen, Zaandam en Papendrecht. Technische oplossingen Om in beeld te krijgen of werkelijk 2400 panden in Dordrecht met chlorideschade zijn aangetast moest eerst in januari een enquête de deur uit. De response was groot: rond 1050 bewoners reageerden. Daarvan reageerden er ruim 650 dat ze belangstelling hadden voor een nadere inspectie van hun vloer. Uiteindelijk werden dat er 679. De technische groep heeft daarop de voorwaarden ontworpen

11 waaruit die inspectie moet bestaan en hoe de eenvormige rapportage moet worden vormgegeven. De voorwaarden betreffen niet allen de deugdelijke inspectie zelf, maar ook de organisatie van ontsluiting van vloeren die niet toegankelijk zijn. Denk daarbij aan keukenblokken gebouwd op het kruipluik, volgestorte kelderruimten, dichte funderingen etc. Na enige sondering onder een zevental bedrijven kwam uit de bus dat het bedrijf ARGUS te Arkel. het meest geschikt was voor zowel de inspectie zelf als de organisatie van ontsluitingen. Geschiktheid wordt ook bepaald doordat later de bedrijven die de reparatie gaan uitvoeren de inspectierapporten ook als uitgangspunt voor hun individuele offerte en organisatie accepteren. Om te waarborgen dat het inspectiebedrijf goed werk aflevert is tevens geregeld dat een derde steekproefsgewijs na-inspecties doet. Dat werd gefinancierd uit een toeslag van ƒ 15, - per geïnspecteerde woning. Met adviesbureau I.V. Infra Consult te Papendrecht is dit geregeld. De inspectie en na-inspectie is beslist een moeizaam karwei. Bewoners zijn niet altijd thuis, data komen niet altijd gelegen, ruim honderd belangstellenden haken toch weer af, kortom, het vergt veel organisatie. De technische groep van het platform heeft in samenwerking met het BBO onderzoek gedaan naar bouwkundige oplossingen. Vooruitlopend op het CUR rapport was al aardig wat expertise opgebouwd. Er zijn veel bedrijven die een unieke reparatiemethode aanbieden, maar in veel gevallen komt het neer op varianten van hetzelfde. Uiteindelijk is besloten dat de aanbevolen methoden in het CUR rapport worden gevolgd. Dit omdat het Ministerie VROM deze methoden van aanvaarding van het CUR rapport heeft aanvaard als veilig en betrouwbaar. Die min of meer Staatsgarantie is weer noodzakelijk om het PBD de burgers van Dordrecht een

12 meer inhoudelijk advies te kunnen geven en om ook in een verdere toekomst het kwaliteitscertificaat zijn waarde te laten behouden. Er zijn volgens het CUR rapport negen aanbevolen reparatiemethoden. Daarbij zijn ook methoden genoemd die in de slappe ondergrond van Dordrecht wellicht minder geschikt zouden kunnen zijn. Of methoden die te drastisch zijn zoals sloop. Maar het PBD geeft aan de deelnemers slechts een advies; de keuze is verder aan de eigenaar. De inspectierapporten van ARGUS zijn getotaliseerd. Niet alle schade is te wijten aan chloride. Het blijkt dat er ook veel beschadigingen voorkomen die voortkomen uit ruw werk van de aannemers destijds. Dat levert wel verzwakkingen op, maar niet iedereen is geneigd dat te laten repareren. Verder ontbreekt het nog aan detail gegevens van oude rapporten die door onder meer Koning&Bienfait zijn opgesteld in 1999/2000. Dat komt omdat deze rapporten destijds zijn geregeld via SBN. Deze organisatie geeft de betreffende 56 adressen en rapporten niet vrij met een beroep op privacy belangen. PBD meent dat de bezitters van een dergelijk rapport alleen maar gediend zijn met aansluiting aan de nu lopende actie, maar een oplossing is nog niet gevonden. We rekenen maar op spontane aanmelding van de betreffende gedupeerden. De technische groep heeft op basis van het voorgaande in mei/september 2001 een set standaard voorwaarden beschreven en een standaard bestek. Het platform prijst zich gelukkig onder haar leden enkele deskundigen te hebben die bouwkundige en aannemers ervaring hebben. Niettemin was het ook nodig extern advies te verkrijgen. Bureau bewoners Ondersteuning kon dit op dit punt niet leveren, zodat dit is uitbesteed aan I.V. Infra Consult Papendrecht

13 Half september 2001 heeft PBD aan een aantal gerenommeerde aannemers verzocht een aanbieding te doen over hun mogelijkheden de CUR methoden toe te passen. Eind september moeten de aanbiedingen binnen zijn. Daarna volgt een keuze door het PBD. Die keuze en de standaardvoorwaarden en standaard bestek worden dan begin oktober 2001 aan de eigenaren toegezonden. De gekozen aannemer(s) krijgt daarop de lijst van belangstellenden en heeft dan gelegenheid de bewoners individueel offerte uit te brengen met verwijzing naar het advies van het PBD. Publiciteit Het PBD streeft, net als het gemeentebestuur, tot maximale deelname aan de reparatie actie. Daarom is een werkgroep belast met contacten naar de plaatselijke pers, vormgeving van de correspondentie, landelijke contacten en veelal ondersteuning in secretariaatswerk en deze web-site. Allemaal onmisbaar om het geheel open en democratisch te laten functioneren. De reparaties Nadat de aannemer(s) zijn offerte aan de bewoners in oktober 2001 heeft gedaan kan de reparatie beginnen. Belangstellenden worden dan ook nu geadviseerd een regeling te treffen voor financiering van het herstel. PBD streeft naar een korte actie die niet meer dan een jaar moet duren. Maar er zullen nog genoeg problemen zijn. Daarom heeft het PBD een aantal actieve bewoners aangetrokken die bereid zijn als eerste vraagbaak in hun woonblok op te treden. Voor deze contactpersonen is een handleiding ontwikkeld met te verwachten vragen, antwoorden en doorverwijs adressen. Hier blijft ook een taak weggelegd voor het Bureau Bewoners Ondersteuning. Het

14 leeuwendeel van de gemeentelijke subsidie is in onze begroting dan ook hiervoor bestemd. BBO kan dan adviseren en bemiddelen bij problemen met verkeer, buren, kwaliteit van het werk, financiering door de gemeente of anderen bij schrijnende gevallen enz. Intussen beijvert het PBD zich ook voor een deugdelijke regeling van een universeel en verzekerbaar certificaat, registratie van de herstelde panden en natuurlijk het wekken van een maximale belangstelling tot deelname in de reparatie actie. LUCTOR ET EMERGO!! De natte periode breekt weer aan en dus weer wateroverlast voor een deel van de bewoners. In 1982 ontstonden de klachten. In opdracht van de gemeente onderzocht bureau WARENCO (u weet wel, die ook de paalrot problematiek in de stad in kaart heeft gebracht) de oorzaak van de klachten. In 1992 kwam een advies hoe onze klachten, die terecht waren, opgelost konden worden. Na jaren van overleg van uw bestuur met twee voorgaande wethouders en hun beleidsambtenaren is op 29 okt de huidige wethouder G. Veldhuijzen met de leden van de raadscommissie Milieu en Standswerken, enkele beleidsambtenaren en de pers in onze wijk op bezoek geweest om o.a. naar de waterstand onder de vloer te kijken. De conclusie van hun bezoek was in de Dordtenaar van 30 okt correct weergegeven en bovendien nadien bevestigd door een aantal aanwezigen. Deze luidde als volgt: De Abeelstraat wordt in zijn geheel herbestraat, maar niet voordat een oplossing voor het probleem is gevonden van de grondwaterstand, waarvoor (volgens G. Veldhuijzen) niemand verantwoordelijk is. Voorts beloofde hij

15 Van de Water en de commissieleden de problemen met het waterschap te zullen bespreken. Voor de herbestrating, die ook voor het eerste jaar van de nieuwe eeuw op de lijst staat, wordt bijna zeven ton uitgetrokken. Omdat we al vrijsnel berichten ontvingen, dat ondanks de belofte de gehele Abeelstraat, maar een deel in uitvoering zou worden genomen, kwam er een brief van de wethouder, dat hij dit nooit beloofd had. We vermoeden dan ook dat hij budgetair is teruggefloten. In nov was het dan zover, dat de helft van de Abeelstraat in uitvoering werd genomen, d.w.z. de noord-, oost- en zuidzijde t/m nr. 85. In april 2001 vond de oplevering plaats. De rest zou doorgeschoven worden naar Uw bestuur heeft daarop vriendelijk doch dringend verzocht om dit te bespoedigen en met de planning voor het jaar 2002 mee te nemen. Daarop kregen we pas na 8 maanden een vraag en onbevredigend antwoord. De brief eindigt voor mij irritant met de slotzin: Ik besef dat dit plantraject niet geheel aan uw wens voldoet, maar ik zie geen mogelijkheid om het project verder te versnellen. Ach wat een onmacht denk ik dan, dat na 20 jaar onze bestuurders ons nog steeds niet van onze wateroverlast kunnen afhelpen, terwijl het technisch gezien toch echt niet zo moeilijk is, Waar een wil is, is een weg, dan ga je ervoor, net als in het programma Breekijzer. Dus hebben de overige bewoners van Middenhoeve voorlopig nog water onder de vloer en wellicht hier en daar in de convectorput. Dat lijkt mij ook handig voor de betonrotreparateurs met bijbehorende kosten voor dit ongemak. Kennelijk worden de klachten van de vereniging al die jaren niet serieus genomen. Maar ja denk ik dan maar, de bestuurders wonen kennelijk niet in Middenhoeve, Gelukkig zijn er nog twee lichtpuntjes te noemen, het eerste is belangrijk voor de wachteroverlast in de ZW.-hoek. Met de

16 gemeente en het waterschap is bereikt, dat in de sloot van de boerderij Middenhoeve een damwand is geslagen, waardoor aan de oostzijde van deze sloot een verbinding met de vijverpartij gemaakt kon worden, Het gevolg hiervan is, dat het waterniveau ca. 45 cm gezakt is, wat ten gunste komt aan de afwatering van de tuinen van de huizen in de ZW-hoek. Het tweede lichtpuntje is de toezegging om een voorziening te treffen in de sloot aan de oostzijde van Middenhoeve. Deze sloot is nu nog aan twee zijden afgesloten, zodat het peil niet beheerst wordt. Aan de Oudendijkzijde door een toerit, met daarin een verstopte buis en aan de Zuidendijkkant door een houten damwand. De genoemde voorziening zal in de toerit aangebracht worden en wel zodanig dat het waterniveau in deze sloot niet hoger komt dan min 1.70 NAP. Dat is gelijk aan het zomerpeil voor de polder. Hierdoor is vooral in het natte winterseizoen de afvoer gegarandeerd. In een heel droge periode kan er dan geen water toevloeien. Daarvoor zou een verbinding met de Zuidendijksloot c.q. vijver gemaakt moeten worden, (dus damwand weg). Dit is echter niet uitvoerbaar, omdat dan het hogere waterniveau via drainagebuizen de polder inloopt. Zo, hiermee hoop ik dat u weer op de hoogte bent van grondwater perikelen in Middenhoeve. Met een hartelijke groet Kees van de Water AANKOOPKORTINGEN Zoals u weet krijgt u op discreet vertoon van uw lidmaatschapskaart van de Vereniging Middenhoeve korting bij een aantal bedrijven in Dubbeldam. Voor de goede orde volgt hier de volledige lijst:

17 AUTO COMFORT Toulonselaan 72/ EV Dordrecht - T: I: Op aankopen, met uitzondering van aanbiedingen, 10 % korting. BELMAR KEUKENS EN SANITAIR Stevensweg AJ Dordrecht - T: F: Op bruto-adviesprijzen van keukens en keukenbladen: 25 % korting. Tevens ontvangt u bij aanschaf van een complete keuken 10 % extra korting op het keukenmeubilair. Op bruto-adviesprijzen van keukenapparatuur geldt een korting die kan variëren tussen 5% tot 35 %, afhankelijk van het fabrikaat. Op bruto-adviesprijzen van de meest gangbare sanitaire artikelen en tegels: 10 % korting. Geen korting op arbeidsloon, afgeprijsde toonkamerkeukens en reeds afgegeven nettoprijzen. BRIENESSE LOODGIETERSBEDRIJF. D.M. - Oudendijk AG Dordrecht - T: F: Op verkoop van sanitair, mits zelf afgehaald en contant afgerekend: 10 % korting. CAVE MICHEL WIJNKOPERIJ De Merodestraat BG Dordrecht - T: M: Op alle wijnen 5 % korting; met uitzondering van aanbiedingen. GARSTHAGEN BV. WONINGINRICHTING - Stevensweg AL - Dordrecht - T: Op de winkelprijzen van tapijt: 15 % korting. Op overgordijnen: 10 % korting of gratis gemaakt. Met uitzondering voor trappen, wordt 400 cm breed tapijt vanaf 36,00 verkoop per strekkende meter

18 gratis gelegd. Geen korting op extra arbeid. GEMERT BEHANG, GORDIJNEN, VERF, VLOERBEDEKKING EN ZONWERING. VAN - Van Oldenbarneveltplein ES Dordrecht - T: F Op alle materialen 10 % en op 400 cm breed tapijt onder 90,76 verkoop per strekkende meter 5 % korting. HAKKY VAKSCHOENMAKERIJ Voorstraat EP Dordrecht - T: Op alle artikelen, sleutels en schoenreparatie: 15 % korting. HOUTBOETIEK DHZ PARTNERS BV. DE - (ook voor schildersbenodigdheden) Stevensweg 59/a AJ Dordrecht - T: F: Bij contante betaling: 10 % korting. Q8 TANKPAS TANKSTATION DUBBELDAM Eikenlaan SC Dordrecht - T: D.m.v. een pasje ontvangt u een aantrekkelijke korting op de pompliterprijs. Pasaanvraagformulieren verkrijgbaar bij de penningmeester van de ver. Middenhoeve, Lariksstraat 32. SP: TANGHE Stevensweg 110/a AL Dordrecht T: en F: Op de winkelprijs: 5 % korting, eventueel na aftrek inruilapparatuur en op reparaties. Geen korting op fabrieksreparaties

19 Het Bestuur Dit was dan het twee en dertigste nummer van "Tussendijkse berichten" Het Bestuur van de Vereniging Middenhoeve hoopt op Uw reacties en pennevruchten! Eindredactie: Simon van der Pol

Tussendijkse berichten

Tussendijkse berichten Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 mei 2002 nr. 34 Geachte medebewoners, In dit nummer vindt U het laatste Middenhoeve-nieuws en kijken we een beetje vooruit. Neem er even

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering 2006 Het nieuwe bestuur stelt zich voor Uitslag Enquête Activiteitenplanning Medewonen=medeleven Aankoopkortingen

Notulen algemene ledenvergadering 2006 Het nieuwe bestuur stelt zich voor Uitslag Enquête Activiteitenplanning Medewonen=medeleven Aankoopkortingen Juni 2006 nr. 37 Notulen algemene ledenvergadering 2006 Het nieuwe bestuur stelt zich voor Uitslag Enquête Activiteitenplanning Medewonen=medeleven Aankoopkortingen 1 NIEUW NIEUW NIEUW Het lijkt in Middenhoeve

Nadere informatie

Tussendijkse berichten

Tussendijkse berichten Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 april 2001 nr. 31 Geachte medebewoners, De voorjaars editie van Tussendijkse berichten ligt weer voor u. In dit nummer vindt U naast de

Nadere informatie

De buurjongens net een stapje voor

De buurjongens net een stapje voor De buurjongens net een stapje voor In het dorp waar ik vroeger woonde waren wij altijd prima op de hoogte van het reilen en zeilen van de buren. Tijdens haar wekelijkse ronde langs groenteboer, bakker

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005 INHOUDSOPGAVE: Kerstgroet. Vuurwerk. Bedankt. Leefbaarheidactie. Bedrijven Batadorp. Inspraakmoment. Wat in de buurt is opgevallen. Volgende vergadering en oproep. Contactpersonen. Uit de oude doos. Kerstgroet:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg

Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg Nieuwsbrief Résidence Ruimzicht Domburg nummer 27 5 september 2011. Geachte leden, Minderhout 5 september 2011, Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 27. Oplevering 1. Ongeveer 2 weken vóór de oplevering wordt

Nadere informatie

Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a.

Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Voorzienings- en reserveringsbeleid Coöperatieve Vereniging Meerewijck II u.a. Inleiding. Zoals afgesproken in de ledenvergadering 2004 is het voorzienings- en reserveringsbeleid van onze vereniging door

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. INDIENING Steller vragen: J.H.Maas, PvdA Datum: 11 januari 2013 Onderwerp: grondwateroverlast

Nadere informatie

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld.

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. ENQUETE RENOVATIE HAMWIJCK VAN HET TOILET EN DE DOUCHERUIMTE 1. Communicatie Vindt u dat u voldoende schriftelijke

Nadere informatie

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant?

Verslag. 2 1400 meter ligt te laag en moet verhoogd worden: is dat zowel aan de west- als oostkant? Aan aan- en afwezigen en tijd bespreking, 20.00 uur Plaats bespreking Het Plashuis, Noorden Projectnummer 01.0638 E-mail noordsedorpsweg @waternet.nl Aanwezig bewoners en geïnteresseerden Onderwerp bespreking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen?

Voor wie. Probleemschets. Hoe herkent u funderingsproblemen? Regeling funderingsherstel Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en verzakkingen. Dit zijn typische kenmerken van funderingsproblemen, in de volksmond ook wel paalrot

Nadere informatie

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving

Anne Mollema IGWR. Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Anne Mollema IGWR Grondwater in de Stadhouderslaan en omgeving Inhoud Water in de stad, hoe zit dat in elkaar Wie is waarvoor verantwoordelijk Wanneer is er een probleem Grondwaterstanden gemeten Wat kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief11 FUNDERINGEN. WOZ-korting voor woningen aandachtsgebied

Nieuwsbrief11 FUNDERINGEN. WOZ-korting voor woningen aandachtsgebied Nieuwsbrief11 FUNDERINGEN APRIL 2004 WOZ-korting voor woningen aandachtsgebied Woningen in het aandachtsgebied funderingen die vóór 1945 zijn gebouwd krijgen voor het tijdvak 2001-2004 een lagere WOZ-waarde.

Nadere informatie

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark.

Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. Afdeling IJsselstein Resultaten buurtonderzoek naar het opheffen van de pinautomaat aan de Tiranastraat in Zenderpark. September/oktober 2013 Inleiding In de laatste week van augustus en de eerste week

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving)

Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving) Herinrichting Zuiderham (Neptunuslaan en omgeving) De gemeente Zaanstad start dit najaar met de werkzaamheden van het resterende deel van Zuiderham in de omgeving van de Neptunuslaan. Het riool en het

Nadere informatie

Rioleringswerkzaamheden

Rioleringswerkzaamheden Rioleringswerkzaamheden 1. Kunnen de werkzaamheden vanwege de winter niet in maart 2014 i.p.v. november 2013 starten? Nee, dit kan niet. Dit zou betekenen dat alle rioleringsprojecten in Prins Alexander

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Uw woning richt u natuurlijk in naar eigen inzicht en smaak. Mogelijk wilt u ook echt iets in de woning wijzigen. Stek werkt daar graag

Nadere informatie

Alles over uw SterOccasion

Alles over uw SterOccasion Alles over uw SterOccasion Alle gebruikte beelden zijn willekeurig geplaatst en geven een indruk van de auto s die in het SterOccasion personenautoprogramma voor kunnen komen. Wijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.2.51 Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen bronnen Nieuwsbericht miniserie van Financiën, 31.8.2010; www.minfin.nl Besluit van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST

Raadsvoorstel. Projectbesluitprocedure De Haal 58a. Dienstverlening DV-ADE CBW-CST Titel Nummer 10/50 Projectbesluitprocedure De Haal 58a Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Verzoek om medewerking te verlenen aan de projectbesluitprocedure De Haal 58a Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015

Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 Meest gestelde vragen & antwoorden versie december 2015 De meest gestelde vragen en antwoorden zijn als volgt gerubriceerd: Project & planning Gevolgen voor u Riolering Grondwater(overlast) & drainage

Nadere informatie

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren

Ons kenmerk Betreft 2010-060141 Voornemen vergunningzone parkeren Openbare Werken Bewoner Straatnaam Ugchelen Telefoon 14 055 Doorkiesnummer (055) 580 2549 Telefax (055) 580 1176 E-mail o.martijn@apeldoorn.nl Datum 15 oktober 2010 Uw brief d.d. Ons kenmerk Betreft 2010-060141

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Tussendijkse berichten

Tussendijkse berichten Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 Dec 2004 nr. 36 Geachte medebewoners, In dit nummer vindt U het laatste Middenhoeve-nieuws en kijken we een beetje vooruit. Neem er even

Nadere informatie

Aan: bewoners Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat/Agniesestraat Van: Verenigingsbestuur Rotterdam, 9 oktober 2013

Aan: bewoners Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat/Agniesestraat Van: Verenigingsbestuur Rotterdam, 9 oktober 2013 Aan: bewoners Zelfbeheer Hoek Teilingerstraat/Agniesestraat Van: Verenigingsbestuur Rotterdam, 9 oktober 2013 Voorstel om de fundering van Teilingerstraat 21-27 en Agniesestraat 2-8 te herstellen Kosten

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam

Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam II II II 2015/218861 II II II N gemeente Zaanstad Realisatie nformatie Infornr CD E Aan de bewoners van de P.J. Troelstralaan 87 t/m 107 te Zaandam DATUM ONS KENMERK BIJLAGE(N) DOORKIESNUMMER ONDERWERP

Nadere informatie

Nila Polder Latupeirissa

Nila Polder Latupeirissa Nila Polder Latupeirissa Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Daalen, Kees van maandag 8 mei 2017 9:28 Griffie Veenendaal brief aan alle raadsfracties inzake Groot onderhoud Park Ruisseveen 170508

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Antwoorden Thema 6 Wonen

Antwoorden Thema 6 Wonen Antwoorden Thema 6 Wonen Luisteren Oefening 2 1 b Hun etage is te klein. 2 een grote woonkamer twee slaapkamers een tuin of een balkon een nieuw huis in of vlakbij het centrum wonen 3 a maximaal 250.000

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders zijn klacht niet gegrond acht en geen reden ziet om zijn oprit alsnog

Nadere informatie

Renovatie Noord-West. 5 juli /7/2016 Gemeente Heiloo 1

Renovatie Noord-West. 5 juli /7/2016 Gemeente Heiloo 1 Renovatie Noord-West 5 juli 2016 7/7/2016 Gemeente Heiloo 1 Introductie Welkom Bewoners van Trompenburg V. Vladerackenlaan Bayershofweg Arklaan Driestal Vierkant Laan van Muijs Gastvrouwen/heren vanavond

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid.

gemeente Eindhoven RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid. gemeente Eindhoven Inboeknummer 12BST01566 Beslisdatum B&W 25 september 2012 Dossiernummer 12.39.103 2.4.1 RaadsvragenVan het raadslid dhr. R. Reker (LPF) over het afschuiven van verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Oost-Dorsch 139 te Zaandam

Oost-Dorsch 139 te Zaandam Oost-Dorsch 139 te Zaandam Oostdorsch 139 te Zaandam Vraagprijs 139.000,-- k.k. Geachte belangstellende, Namens de eigenaar van de woning, danken wij u voor de door u getoonde interesse. In deze brochure

Nadere informatie

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat

Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat Rapportage over de kwaliteit van het wonen in het huizenblok Molukkenstraat, Soendastraat, Bilitonstraat en Madurastraat December 2012 Inleiding In de loop van dit jaar heeft de SP Amsterdam Oost met bewoners

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING KLEINE VEENKADE E.O.

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING KLEINE VEENKADE E.O. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.329 RIS 175049 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING KLEINE VEENKADE E.O. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat het college, krachtens de Haagse

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV)

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Wat zijn de spelregels? U wilt uw woning aanpassen: Wij steunen u in uw plannen! Een mooie nieuwe keuken is een grote wens van u. Of staat bovenaan uw verlanglijst

Nadere informatie

3. Een en ander na advies van de raadscommissie.

3. Een en ander na advies van de raadscommissie. Advys oan Boargemaster en wethâlders Registraasjenûmer: Koördinearjende sektor Ferwert, d.d. 29 november 2012 Sektor I Underwerp: subsidieaanvraag Stichting Redt Hegebeintum. Advys fan: Sektor I Boargersaken

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Huuropzegging Het vertrek uit uw woning De beslissing is genomen: u gaat verhuizen. Hoewel uw nieuwe woning veel van uw tijd zal opslokken, komt er nog heel wat kijken bij het

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Informatiebijeenkomst Cadzand-Bad. 21 juni

Hartelijk welkom! Informatiebijeenkomst Cadzand-Bad. 21 juni Hartelijk welkom! Informatiebijeenkomst Cadzand-Bad 21 juni 2011 1 Agenda 1. Opening. 2. Kort overzicht stand van zaken Cadzand-Bad door wethouder Peter Ploegaert. 3. Virtuele wandeling langs de ontwikkelingen

Nadere informatie

VERKOOP & BOUWFORMULE

VERKOOP & BOUWFORMULE VERKOOP & BOUWFORMULE BOUWEn MET ZEKERHEID Het leven zit vol dromen en verlangens. De Verkoop & Bouwformule van Hyboma helpt u die waarmaken: een woning op maat, zonder zorgen, om te leven zoals u dat

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter,

abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Geachte voorzitter, abcdefgh De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 30 november 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.03210 Onderwerp Leerwerktraject voor het contractvervoer

Nadere informatie

Mooie zomer. Muizen. Taxatie voor opstal verzekering

Mooie zomer. Muizen. Taxatie voor opstal verzekering Mooie zomer Bij deze een wat uitgebreidere editie van de nieuwsbrief als normaal omdat er best veel te melden is en we gaan richting de vakantie periode. En mocht er dan iets te melden zijn doen we dat

Nadere informatie

Wat wil die consument nu eigenlijk

Wat wil die consument nu eigenlijk Wat wil die consument nu eigenlijk duurzaam 13 mei Ronald Provoost 1 Om hoeveel geld gaat het nu eigenlijk 2 Welke plannen heeft hij/zij 3 Welke partijen zijn belangrijk voor de consument 4 Waarop baseert

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 %

Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Resultaten Vragenlijst Buurtbemiddeling Harderwijk De enquête is in december 2011 verstuurd naar 125 adressen De respons was 26 % Algemene gegevens 1. Leeftijd Resultaat in procenten 15 24 jaar 3 25 44

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Inhoud. no.39 september 2008. Voorwoord van de voorzitter. Notulen Algemene Ledenvergadering 2008

Inhoud. no.39 september 2008. Voorwoord van de voorzitter. Notulen Algemene Ledenvergadering 2008 no.39 september 2008 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Notulen Algemene Ledenvergadering 2008 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2007 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar

Nadere informatie

U6 2013. Aan: het College van B&W, Gemeente Hellendoorn Met afschrift naar: Gemeenteraad Gemeente Hellendoorn )ORN. 13INK10810 iiiniiiiiiiiiiiiisiiii

U6 2013. Aan: het College van B&W, Gemeente Hellendoorn Met afschrift naar: Gemeenteraad Gemeente Hellendoorn )ORN. 13INK10810 iiiniiiiiiiiiiiiisiiii Aan: het College van B&W, Gemeente Hellendoorn Met afschrift naar: Gemeenteraad Gemeente Hellendoorn 'h;inh - """ )ORN - ř U6 2013 tl! i ľci \\ 1 Betreft: Rioleringsproblemen Koersendijk 13INK10810 iiiniiiiiiiiiiiiisiiii

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

taaf Leidinggevende 917

taaf Leidinggevende 917 Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: OB/CT Auteur : G.J. Ankersmit

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? buitengewoon. Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? buitengewoon Dat kan altijd! Inhoudsopgave Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! 3 Niet noodzakelijke aanpassingen 1. U brengt zelf verbeteringen aan 5...een vergoeding achteraf

Nadere informatie

Graag reageren wij op een aantal brieven welke wij van uw bestuur mochten ontvangen.

Graag reageren wij op een aantal brieven welke wij van uw bestuur mochten ontvangen. Waterschap Brabantse Delta Het dagelijks bestuur t.a.v. de voorzitter, de heer J.A.M. Vos, dijkgraaf Ons kenmerk: pvdb/090602.01 Breda, 2 juni 2009 Geachte heer Vos, beste Joseph, Graag reageren wij op

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Beste mevrouw van Geffen en de heer van den Burgt, en tevens aan de zeer passieve Gemeenteraad van Oosterhout, en ter info aan de Burgemeester.

Beste mevrouw van Geffen en de heer van den Burgt, en tevens aan de zeer passieve Gemeenteraad van Oosterhout, en ter info aan de Burgemeester. Van: jacenellendebont@kpnmail.nl Verzonden: dinsdag 5 juli 2011 23:33 Aan: Doreen van Geffen; Bas van der Burgt; Gemeente Oosterhout; Gemeenteraad Oosterhout Onderwerp: Reageer eens een keer ambtenaren

Nadere informatie

Oosterweg 26, 2451 VT, Leimuiden

Oosterweg 26, 2451 VT, Leimuiden Oosterweg 26, 2451 VT, Leimuiden Vraagprijs 160.000,00 kosten koper Omschrijving In Leimuiden gelegen karakteristieke 2/1 kap woning met 2 schuren. Indeling: Begane grond: Hal met meterkast, toilet en

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie?

Dorpsstraat vragen en antwoorden Wat is het doel van de reconstructie? Wat is het doel van de reconstructie? - verbeteren leefomgeving bewoners - kwaliteit van het wegdek verbeteren - optimaliseren inrichting van de weg Zijn er nog andere zaken die nu tegelijkertijd aangepakt

Nadere informatie

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken.

De VvE heeft in haar vergadering van 1 maart 2010 besloten om de vochtproblemen in de kruipruimtes te gaan aanpakken. Nadere informatie over de werkzaamheden n.a.v. de vochtproblematiek in de kruipruimtes van het woonblok aan de Joos Banckersweg, de Jan van Galenstraat en de Adm. de Ruyterweg De VvE heeft in haar vergadering

Nadere informatie

Oprichten Bewonerscommissie

Oprichten Bewonerscommissie Oprichten Bewonerscommissie 1. Waarom en wanneer een bewonerscommissie? 2. Hoe krijg je een bewonerscommissie? 3. Moeten de bewoners het helemaal zelf uitzoeken? 4. Moeten de bewoners dit allemaal zelf

Nadere informatie

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd!

Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! Mijn woning verbeteren? Dat kan altijd! U wilt graag uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. Prima, dat is zeker mogelijk. Iedereen wil immers graag wonen in een huis dat naar zijn zin is. Wij helpen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Tijdelijke huurverlaging bij onderhoudsgebreken (art. 7:257 lid 2 en 3 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub e en 7 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Tussendijkse berichten

Tussendijkse berichten Tussendijkse berichten Vereniging Middenhoeve Sekr. Abeelstraat 62 oktober 1999 nr. 29 Geachte medebewoners, Eindelijk weer eens een Tussendijkse berichten! In dit nummer vindt U naast de gebruikelijke

Nadere informatie

Aan de slag Start werkzaamheden

Aan de slag Start werkzaamheden nieuwsbrief HOORN NOORD FASE 2 SEPTEMBER 2016 nr 1 Aan de slag Start werkzaamheden In juli ontving u van ons een brief dat 72% van de bewoners instemde met de werkzaamheden en bijbehorende huurverhoging.

Nadere informatie

memo Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs te Naarden

memo Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs te Naarden Kantoor Dinkla & Dinkla Bedrijfsadviseurs te Naarden Aan: Cliënten en relaties Van: Eric Dinkla CB CC: Datum: 3 september 2010 Betreft: Fiscale maatregelen Geachte relatie, In deze extra nieuwsbrief /

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met Aan Contactpersoon Jeroen Ponten Onderwerp Partikulier polderriool in het woonblok 1e Helmersstraat, G. brandtstraat, Overtoom, 2e C. Huygensstraat Doorkiesnummer 020 608 36 36 Fax afdeling 020 608 39

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011

Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 Vereniging Maarlandbewoners Enquête & Toekomstvisie Voorjaar 2011 1/36 Waarom een enquête? In de algemene ledenvergadering van 2009 is het bestuur gevraagd naar een toekomstvisie. 2/36 Huidigige visie

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Gemeente Krimpenerwaard Hoorzitting Integrale handhaving Beijerscheweg

Gemeente Krimpenerwaard Hoorzitting Integrale handhaving Beijerscheweg Gemeente Krimpenerwaard Hoorzitting Integrale handhaving Beijerscheweg 82 2014 2015 2016 Stolwijk, 10 maart 2016. Burgemeester en wethouders van de Gemeente Krimpenerwaard, Postbus 51, 2820 AB Stolwijk.

Nadere informatie

Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie.

Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie. Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Het gaat over het vervallen schoolgebouw aan de Sasboutstraat. De sloopvergunning is er, laten we zorgen dat er ook gesloopt wordt. De werkgroep buurtpreventie

Nadere informatie

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken

Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Taxatierapport voor gebouwde onroerende zaken Stationsstraat 19, WOZDORP Opdrachtgever : Gemeente Vaardig Inzake : Vaststelling van de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2003 overeenkomstig

Nadere informatie

Vereniging Woonproject. Holkerbeek

Vereniging Woonproject. Holkerbeek Vereniging Woonproject Holkerbeek Informatieavond Gemeentehuis Nijkerk 2 december 2014 Welkom toekomstige `Holkerbekers`! /? Programma / in gesprek over: Initiatief en belangstelling voor Holkerbeek Doornsteeg

Nadere informatie

BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW

BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW BIJLAGE: HET OPZEGGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST EN HET OPLEVEREN VAN DE WONING AAN OFW 1 Inleiding In deze begeleidende brochure staat uitgebreid omschreven hoe u uw woning dient op te leveren bij het opzeggen

Nadere informatie

Het opzeggen van uw huur

Het opzeggen van uw huur Het opzeggen van uw huur Heeft u besloten te verhuizen? Heeft u eraan gedacht om de huur op te zeggen? Het is belangrijk dit tijdig te doen en uw zaken goed te regelen. In deze folder kunt u lezen welke

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Nog even en het jaar is weer voorbij. Een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en u op de hoogte te stellen van het laatste nieuws. Nieuwjaarsborrel De nieuwjaarsborrel

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente).

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (hierna: CBR) en de gemeente Leiderdorp (hierna: gemeente). Datum: 16 februari 2011 Rapportnummer: 2011/051 2 Klacht

Nadere informatie

SterOccasion. Een Mercedes-Benz personenauto met praktijkervaring.

SterOccasion. Een Mercedes-Benz personenauto met praktijkervaring. SterOccasion. Een Mercedes-Benz personenauto met praktijkervaring. Mercedes-Benz loopt al meer dan een eeuw voorop in technisch vernuft, comfort en klanttevredenheid. Zo is de naam Mercedes-Benz een synoniem

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie