adviesnota de doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit"

Transcriptie

1 adviesnota de doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/6

2 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve Communiqué, april 2009, stelt dat in 2020 minstens 20 % van de afgestudeerden in de Europese hogeronderwijsruimte een studie- of stageperiode in het buitenland achter de rug moet hebben. De interpretatiewijze van de doelstelling roept vragen op. Er is geen praktische richtlijn beschikbaar om vast te stellen wat onder deze doelstelling valt, en hoe kan bepaald worden of de richtlijn gehaald wordt, of niet. De verwarring hieromtrent is groot. Er wordt, op het niveau van de raad van bestuur van Flamenco vzw (Flanders Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education) aangedrongen op overleg op Vlaams niveau om de concrete modaliteiten vast te leggen. Flamenco-werkgroep Tijdens de vergadering van de raad van bestuur van Flamenco van 25 januari 2011 wordt een werkgroep ingesteld om inzake de praktische modaliteiten betreffende de doelstelling rond studentenmobiliteit in het hoger onderwijs, een advies te formuleren. De leden van de werkgroep zijn: Valère Meus, Universiteit Gent, voorzitter ; Bart Hendrickx, Katholieke Universiteit Leuven ; Jean-Pierre Roose, Erasmushogeschool ; Kristien Bauwens, XIOS Hogeschool ; Magalie Soenen, departement Onderwijs & Vorming ; Bernadette Allaert, Flamenco. Voorliggende documenten Leuven / Louvain-la-Neuve Communiqué, april 2009, Benchmarking 20 % mobility: summary, 12 februari 2010, Advies over studentenmobiliteit, Vlaamse Onderwijsraad, raad Hoger Onderwijs, 24 juni /6

3 Advies Voorliggend advies maakt een onderscheid tussen (1) de Europese richtlijnen, waarbij studentenmobiliteit reeds wordt geteld vanaf 1 in het buitenland verworven credit, en (2) de Vlaamse richtlijn waarbij studentenmobiliteit wordt geteld vanaf 15 in het buitenland verworven credits. De cijfers voor de Europese richtlijn worden daarbij afgeleid uit de gegevens voor de Vlaamse richtlijn. De in voorliggend advies gedefinieerde bepalingen gaan uit van de Vlaamse norm, zijnde 15 credits. Echter, op het niveau van de registratie zullen alle verworven mobiliteitscredits systematisch per student, per studiecyclus en per opleiding of studiegebied worden bijgehouden. Een dergelijke vorm van registratie maakt het mogelijk om de gegevens over de Vlaamse studentenmobiliteit gedetailleerd bij te houden, en statistische analyses op te stellen die doelgroep- en beleidsgericht kunnen worden geannoteerd. Definitie van mobiliteit Onder mobiliteit verstaat men fysieke mobiliteit. Projecten in het kader van initiatieven als home, worden niet als mobiliteit beschouwd. Moment van meting en rapportage Mobiliteit wordt gemeten (1) op het moment van de vraag van de meting; (2) bij het aantal net afgestudeerden binnen de diverse studiecycli (bachelor, master, PhD). Voorbeeld: voor een stand van zaken in 2012 zal worden gemeten bij de afgestudeerden van het academiejaar Uitgaande mobiliteit Mobiliteit wordt gedefinieerd als uitgaande mobiliteit. Uitgaande mobiliteit betreft het verwerven van een opleidingsonderdeel in het buitenland, inclusief stages en thesissen, in de mate deze deel uitmaken van het curriculum. Dat wil zeggen: in de mate deze expliciet gevalideerd worden binnen de opleiding en er een evaluatiedocument (dus niet noodzakelijk een cijfer) wordt opgesteld door de ontvangende organisatie. Er worden twee vormen van mobiliteit onderscheiden: credit mobility en degree mobility. Credit mobility Men spreekt over credit mobility wanneer een student op individuele basis, per studiecyclus 1 minimum 15 credits heeft verworven. Deze credits kunnen cumulatief worden opgebouwd (kleinere aantallen credits kunnen opgeteld worden). 1 Volgende studiecycli worden onderscheiden: Ba, Ma, Ph D. T.z.t., wanneer een creditsysteem is geïmplementeerd, zal HBO5 in deze bepaling worden ingeschreven. 3/6

4 Voorwaarden: (1) de instelling legt vast welke credits internationaal verworven zijn; (2) de opleiding in het buitenland dient ingebouwd (vervat, equivalent) te zijn met het curriculum; (3) er wordt op het niveau van de instelling een learning agreement opgesteld. Wanneer een onderdeel van de scriptie / thesis / masterproef in het buitenland wordt verworven of gerealiseerd, dan wordt deze meegeteld als minstens een deel officieel gevalideerd wordt binnen de scriptie / thesis / masterproef, met de nodige documenten om het te staven. Daartoe moet het mogelijk zijn die internationale onderdelen apart te registreren in de centrale Vlaamse databank. De registratie van de gegevens dient te gebeuren voor elke studiecyclus (bachelor, master) afzonderlijk 2. Volgend cumulatief systeem wordt ingebouwd: Wanneer een student in de bacheloropleiding geen 15 mobiliteitscredits heeft behaald, wordt de telling voortgezet op het niveau van de master, op voorwaarde dat de bachelor- en masteropleiding hetzelfde studiegebied betreffen. Wanneer de student wel 15 mobiliteitscredits heeft behaald in de bachelor, dan start de telling opnieuw op het niveau van de master. Stages Stages in het buitenland worden, na evaluatie, meegeteld. De stage moet integraal deel uitmaken van het curriculum en apart opgelijst worden met vermelding van het aantal credits. Er wordt een stagecontract (training agreement) opgesteld. Hoger kunstonderwijs Het hoger kunstonderwijs kent specifieke vormen van mobiliteit: workshops, deelname aan festivals, enz. Dergelijke verblijven in het buitenland worden, op basis van volgende voorwaarden, meegeteld: (1) het bewijs wordt geleverd dat het verblijf in het buitenland een onderdeel is van de opleiding; (2) de verantwoordelijkheid voor het erkennen van deze mobiliteit en het toekennen van het aantal credits hoort toe aan de hogeronderwijsinstelling; en (3) er dient een overeenkomst (vgl. learning agreement) te worden opgesteld. PhD s Voor PhD s gelden volgende voorwaarden: (1) het verblijf in het buitenland heeft een minimumduur van 3 maanden, aaneensluitend; (2) Het verblijf is gevalideerd binnen het studietraject. Er is een Europese tendens waar te nemen waarbij aan PhD s credits worden toegekend. Vraag is of Vlaanderen deze tendens wenst te volgen. In dat geval stemt 3 maanden overeen met 15 credits. 2 Ba-na-Ba en Ma-na-Ma worden respectievelijk geclusterd onder de opleidingscycli: bachelor en master. 4/6

5 Shuttle exchange Shuttle exchange betreft de mobiliteit van een student die parttime (vb. één dag per week) les volgt in een buitenlandse instelling, zonder echter effectief in het buitenland te verblijven (vb. grensregio s). Deze vorm van mobiliteit wordt meegeteld conform de gedefinieerde voorwaarden. Joint degrees Joint degrees worden, conform de gedefinieerde voorwaarden, meegeteld wanneer deze uitgaande mobiliteit vanuit de eigen instelling meebrengen. Degree mobility De problematiek van degree mobility dient op Europees niveau geregeld te worden. In Vlaanderen zullen bevoegde instanties (hogeronderwijsinstellingen, overheid en agentschappen) de gegevens verzamelen en, conform de instructies, ter beschikking stellen. Vlaanderen - Wallonië De studentenmobiliteit tussen Vlaanderen en Wallonië wordt meegeteld conform de gedefinieerde criteria en voorwaarden. Europa telt regionale mobiliteitsbewegingen niet mee. Deze telling gebeurt dan ook vanuit Vlaams perspectief, teneinde te beschikken over voldoende cijfer- en referentiemateriaal om statistische analyses, inclusief inhoudelijke annotaties, te kunnen opstellen. Aanbevelingen m.b.t. het beheer en de registratie van de gegevens Centrale mobiliteitsdatabank Een centrale Vlaamse databank voor het bijhouden van studentenmobiliteit dient opgezet (uitgebouwd) te worden. De gegevens worden ingevoerd door de hogeronderwijsinstellingen. Alle gegevens worden bijeengebracht in een centrale mobiliteitsdatabank. Alle vormen van mobiliteit dienen, zowel wat betreft locatie als wat opleidingsaspect betreft, geregistreerd te worden, dat wil zeggen: o mobiliteit binnen en buiten Europa, o mobiliteit m.b.t. studie, stage en / of onderzoek. Per student moet het mogelijk zijn om de studiecycli (Ba, Ma, Ph D) apart en cumulatief, per opleiding en eventueel per studiegebied, te volgen. D.w.z.: de loopbaan van één student dient te kunnen worden gevolgd. Niet de credits zijn dus het uitgangspunt maar de headcount. Voor de Vlaamse richtlijn blijft dus de mogelijkheid om de cijfers van aaneensluitende bachelors en masters als 1 opleiding te beschouwen, de Europese richtlijn beschouwt ze als apart. Ook de mobiliteit binnen opleidingsonderdelen moet kunnen worden geregistreerd (vb. binnen masterproef / stage / clusters). 5/6

6 Documenten Het wordt tevens aanbevolen om eenduidige documenten (learning agreement, training agreement, ) op te stellen voor alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen /6

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 FLANDERS KNOWLEDGE AREA Jaarverslag 2014 Inhoud Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 1. Beleidskader 10 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie 10 1.2 Actieplan Mobiliteit Brains on

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren

Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren Hoger Beroepsonderwijs Treden naar succes, werk en leren HBO 4 en HBO 5 in het Vlaamse onderwijs Juni 2008 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMSTELLING...

Nadere informatie

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT

ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009. ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT ONTWERP STUDIECONTRACT Academiejaar 2008-2009 ONDERWIJSREGELING, EXAMENREGLEMENT, TUCHTREGELING en RECHTSPOSITIE VAN DE STUDENT De Arteveldehogeschool keurde op mei 2008 dit studiecontract met het onderwijs-

Nadere informatie

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS

INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS INVOERING BACHELOR-MASTER SYSTEEM IN HET HOGER ONDERWIJS De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, ingesteld bij wet van 15 mei 1997 (de Wet op de Onderwijsraad). De Raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Jaarlijks verslag Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Analyse academiejaar 2007-2008 Inhoudstafel Inleiding... 2 Analyse... 3 A. Doelstellingen en resultaten...

Nadere informatie

Treden naar succes, werk en leren

Treden naar succes, werk en leren Treden naar succes, werk en leren Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs Discussienota Oktober 2007 Frank Vandenbroucke Vlaams minister van werk, onderwijs en vorming Inhoud 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012

Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012 Departement Lerarenopleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Opleidingsgids eerste opleidingsfase 2011 2012 talent@work Departement Lerarenopleiding KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10

Nadere informatie

Handreiking voor Examencommissies

Handreiking voor Examencommissies Bestuursstaf Academische Zaken/Juridische Zaken Handreiking voor Examencommissies Universiteit van Amsterdam Date 10 april 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Examencommissies: onafhankelijk en deskundig...

Nadere informatie

Logopedische en audiologische wetenschappen

Logopedische en audiologische wetenschappen DE ONDERWIJSVISITATIE Logopedische en audiologische wetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Logopedische en audiologische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Bachelor in het hotelmanagement Algemene bepalingen

Bachelor in het hotelmanagement Algemene bepalingen Bachelor in het hotelmanagement Algemene bepalingen Deze algemene bepalingen van de opleidingsgids hebben tot doel de student wegwijs te maken in de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende, het departement

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes

Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes Blended Learning: Het beste van twee werelden voor maximaal succes 1. Beleidscontext De regeringsverklaring van de nieuwe Vlaamse regering stelt: elke Vlaming moet een lerende Vlaming zijn. Het document

Nadere informatie

Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012

Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012 Departement Lerarenopleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Opleidingsgids tweede opleidingsfase 2011 2012 talent@work Departement Lerarenopleiding KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology OER HBO masters ADE Professional Master in Media Innovation Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding kandidaat

EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding kandidaat EVC-PROCEDURE AUHL Handleiding kandidaat Dit document geeft de kandidaat specifieke informatie over de verschillende stappen in de EVC-procedure en ondersteunt hem/haar bij het opstellen van het portfolio.

Nadere informatie

Bacheloropleiding People and Business Management

Bacheloropleiding People and Business Management Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde I Algemeen deel U2014/02468 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie