Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 1"

Transcriptie

1 In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1. NAW- en KvK gegevens van de betrokken organisaties: RDW Holland B.V. Meander WN Amstelveen KvK Contactpersoon: Marc Rooker en René de Wit Kantoor: Tandartspraktijk Ugchelen B.V. Ugchelseweg 60, 7339CK KVK Contactpersoon: Georgios Georgopoulos Kantoor: Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. RDW Holland is een groep van 7 tandartspraktijken en een tandtechniekbedrijf (alleen inkoop) actief in de regio Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel. Verder informatie is onder mee beschikbaar via: Tandartspraktijk Ugchelen is een algemene tandartspraktijk te Ugchelen. [ ] Hierom wil men de praktijk overdragen aan derden om zo de continuïteit van patiëntenzorg te waarborgen Vermeld NAW-gegevens van de aangewezen contactpersonen Deze informatie is opgenomen onder Geef aan welke van de betrokken organisaties zorgaanbieder zijn. Beide betrokken organisaties zijn zorgaanbieder Geef voor elk van de betrokken zorgaanbieders aan door hoeveel personen zij in de regel zorg doen verlenen. Licht uw antwoord toe. RDW Holland heeft in totaal 110 medewerkers waarvan 37 middels een overeenkomst van opdracht (VAR-WUO) en 53 medewerkers staan op de loonlijst. Van het totaal van 110 medewerkers verlenen er 13 medewerkers geen zorg (administratief medewerker, receptioniste etc.), de overige medewerkers zijn tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en assistenten. Tandartspraktijk Ugchelen heeft in totaal 9 medewerkers waarvan twee tandartsen, 1 praktijkmanager 2 receptionisten en 4 assistentes. Tandartspraktijk Ugchelen is ex. Artikel 49a lid 3 WMG geen betrokken zorgaanbieder en behoeft daarom ook geen goedkeuring van de NZa voor het tot stand brengen van de concentratie. Gelet op het voorgaande behoeft uitsluitend RDW Holland goedkeuring van de NZa in de zin van artikel 49a WMG voor de concentratie. Daartoe zal alleen RDW Holland dit meldingsformulier invullen. Wel zal in voor zover relevant zoveel mogelijk informatie worden verschaft inzake Tandartspraktijk Ugchelen om het inzicht in de beoogde transactie te bevorderen. 2. Gegevens over de concentratie 2.1. Beschrijf het karakter van de operatie: Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 1

2 Tandarts Ugchelen B.V. koopt alle activa en activiteiten van Tandartspraktijk Ugchelen B.V. De medewerkers komen in dienst van Tandarts Ugchelen B.V. een 100% dochtervennootschap van RDW Holland B.V. De verkopende tandarts-eigenaar zal gedurende een periode van drie maanden na transactie verbonden blijven om een zorgvuldige overdracht te waarborgen. Tandarts Ugchelen B.V. zal het pand waarin de praktijk wordt gevoerd voor langere tijd huren. Om deze transactie tot stand te brengen zullen de volgende overeenkomsten worden aangegaan: a) Intentieverklaring tot het aangaan van de transactie (deze is reeds getekend, zie bijlage) b) Koopovereenkomst Ugchelen (concept, zie bijlage) c) Samenwerkingsovereenkomst met tandarts medewerkers (concept, zie bijlage) d) Overeenkomst inzake huur pand Ugchelseweg 60. De overeenkomst van opdracht (praktijkmedewerking) is reeds besproken met [ ] en [ ] deze overeenkomsten [ ] zal op transactie worden getekend. In de koopovereenkomst zijn twee opschortende voorwaarden opgenomen te weten: 1.) vrijgeven van pandrechten op de activa van Tandartspraktijk Ugchelen BV en schriftelijke bevestiging hiervan aan RDW Holland 2.) RDW Holland B.V. schriftelijke goedkeuring heeft verkregen van haar financiers voor de voorgenomen transactie. 1.) Tandartspraktijk Ugchelen BV zal de koopsom gebruiken ter volledige aflossing van haar bancaire verplichtingen richting de ABN-AMRO. Op het moment van aflossing zal het pandrecht op de activa van Tandartspraktijk Ugchelen worden vrijgegeven. Omdat het vrijgeven van het pandrecht pas na het overmaken van de koopsom kan worden gerealiseerd is het niet meer als opschortende voorwaarde opgenomen. 2.) [ ] 2.2. Beschrijf de wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd. Na de voorgenomen concentratie zal Tandarts Ugchelen B.V. als zelfstandige tandartspraktijk blijven opereren binnen de RDW Groep. Binnen Tandartspraktijk Ugchelen B.V. is voldoende aanbod binnen de verschillende specialismen. Naar aanleiding van het afgesloten due diligence onderzoek is er besloten geen nieuwe specialismen aan het toch al volledig aanbod van Tandartspraktijk Ugchelen B.V. toe te voegen. Voor wat betreft prothetische tandheelkunde maakt men gebruik van externe partijen. Na de concentratie zal de inkoop van tandtechniek via Salland Tandtechniek verlopen. De heer Georgi verricht zelf ook orthodontie werkzaamheden. RDW heeft voor de praktijken Smidsvuur, Meppel en Ugchelen een orthodontist aangetrokken die hier de werkzaamheden zal overnemen. Het totale integratieproces zal plaatsvinden in een periode van 3 maanden na overnamedatum waarbij de tandarts-eigenaar in de overdrachtsperiode van 3 maanden nauw betrokken zal worden. [ ]. RDW Tandartsen hanteert een strak integratieproces, waarin voor de volgende punten aandacht wordt besteed: Huisvesting: Tandarts Ugchelen B.V. zal in het bestaande pand aan de Ugchelseweg 60 gehuisvest blijven; Medewerkers: Voor de andere tandarts-eigenaar wordt binnen de overdrachtsperiode van 3 maanden een capabele vervanger gezocht. Daarnaast heeft op 1 december 2015 een tandarts-medewerker zijn contact opgezegd, RDW Holland en Tandartspraktijk Ugchelen zijn opzoek naar een capabele vervanger voor minimaal 1,5 dag in de week. Continuïteit zorg: Waarborging van de kwaliteit en continuïteit van de geleverde zorg. Belangrijk punt hierbij is de opvolging van de tandarts-eigenaar en de korte en lange termijn bezetting. Eventuele tekorten in personeel zullen door nieuwe medewerkers worden opgevuld; Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 2

3 Financiën: Alle administratieve processen waaronder declaratie, administratieve en postverwerking en betalingen worden zoveel mogelijk ondergebracht bij de centrale backoffice in Genemuiden. Hiertoe zal het administratiekantoor een nieuwe administratie voor Tandarts Ugchelen BV aanmaken. Software: Tandartspraktijk Ugchelen maakt gebruik van Novadent als praktijk software, op termijn zal dit pakket worden vervangen door Exquise wat al in de overige RDW Praktijken draait. De medewerkers in Ugchelen zullen voorafgaand aan deze overgang een uitgebreide instructie en training krijgen; Bovenstaande punten zijn onderdeel van het integratieplan welke als bijlage is toegevoegd Beschrijf de doelstellingen van de concentratie De gezamenlijke doelstelling is de bestaande groep van 7 tandartspraktijken uit te laten groeien tot een efficiënt georganiseerde keten van ca praktijken. Een keten waarbij kwaliteit voor de mondzorg hoog in het vaandel staat, kwaliteit staat bij RDW voor: Onze praktijk is goed bereikbaar via telefoon en ; Bij veranderingen in het praktijkbeleid geven we goede berichtgeving via Facebook, Twitter of Rss-feed op deze site; Alle tandartsen zijn BIG geregistreerd en spreken Nederlands; We bieden meerdere gespecialiseerde disciplines onder een dak; We werken volgens hygiëneprotocollen op ISO9001 niveau; De praktijk is alle werkdagen geopend, ook tijdens schoolvakanties; We gebruiken moderne apparatuur, zoals digitale röntgenapparatuur; Bij behandelingen boven 250 hanteren we begrotingen; Een praktijk manager helpt u bij vraagstukken op het gebied van facturen, verzekeringen en klachten; Een team van gecertificeerde preventieassistentes besteedt veel aandacht aan kinderen en hun poetsgedrag; U weet vooraf bij welke tandarts u behandeld wordt. U behoudt uw eigen tandarts; We maken gebruik van hoogwaardige materialen; Er is parkeergelegenheid bij de praktijk Beschrijf de redenen voor concentratie. Beschrijf daarbij welke alternatieven in de voorbereiding in beschouwing zijn genomen en waarom concentratie daarbij uiteindelijk de voorkeur heeft gekregen. [ ] Hierom wil men de praktijk overdragen aan derden om zo de continuïteit van patiëntenzorg te waarborgen. RDW Tandartsen heeft tot doel om schaalgrootte te creëren binnen een keten van ca praktijken binnen de regio Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel. RDW Tandartsen ziet grote voordelen op het gebied van onderlinge uitwisseling medewerkers, delen van kennis, gezamenlijke opleiding, concentratie van backoffice activiteiten en het investeren in innovatie en kwaliteit. 3. Gegevens over de gevolgen van de concentratie 3.1. Beschrijf de financiële gevolgen van de concentratie voor de betrokken zorgaanbieder(s). [ ] De totale overnamesom van Tandartspraktijk Ugchelen B.V bedraagt [ ]EUR [ ] een deel [ ] zal als nabetaling aan [ ] worden betaald nadat hij de overdrachtsperiode van 3maanden succesvol heeft afgerond. [ ] De transactiekosten bestaan naar verwachting [ ]. In de bijlage is de financiële forecast van RDW Holland B.V. en Tandarts Ugchelen B.V. opgenomen, deze dienen beide als vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet publiekelijk bekend worden gemaakt. Eventuele synergievoordelen worden verwacht op het gebied van [ ]. Op dit moment wordt de financiële administratie van Tandartspraktijk Ugchelen [ ]. [ ] Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 3

4 RDW Tandartsen zal in 2015 een omzet van EUR [ ] en een EBITDA van EUR [ ]realiseren. Tandartspraktijk Ugchelen realiseerde in 2014 een omzet van EUR [ ] en een EBITDA van ruim EUR [ ] Beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de zorgverlening aan de cliënt. De gevolgen van deze concentratie op de zorgverlening aan de bestaande cliënten van Tandartspraktijk Ugchelen zullen naar verwachting nihil zijn. Op het gebied van omzet en patiënten aantallen zal de autonome groei in de orde van 5-10% liggen, een groeipercentage wat de huidige organisatie uitstekend aan kan. M.u.v. de tandarts-eigenaar, één tandarts-medewerker en de praktijkmanager zullen naar verwachting alle medewerkers na transactie binnen de praktijk werkzaam blijven. Voor de tandarts eigenaar en medewerker zal een adequate opvolging worden geregeld waardoor de continuïteit en kwaliteit van de geleverde mondzorg wordt gewaarborgd. Binnen de RDW Groep is reeds een praktijkmanager aanwezig die voor het praktijkmanagement voor Ugchelen verantwoordelijk zal zijn. Er zal geen verandering plaatsvinden in de locatie waar zorg wordt verleend, ook na transactie zal dit in de praktijk aan de Ugchelseweg 60, te Ugchelen gebeuren. Zoals ook onder 2.2 vermeld zal er geen verandering plaatsvinden in het aanbod van zorg. Veranderingen in het aanbod van zorg; Zoals eerder genoemd onder 2.2 worden er geen nieuwe specialismen toegevoegd aan het huidige zorgaanbod binnen Tandartspraktijk Ugchelen. Ook na transactie zal er binnen Tandarts Ugchelen B.V. algemene tandheelkunde, mondhygiëne en preventieve mondzorg worden bedreven. De herinrichting van de zorgprocessen; Er bestaat geen voornemen om de zorgprocessen te veranderen. Op dit moment werken tandartsen vaak op twee stoelen met 1 assistente. Daarnaast is er een stoel beschikbaar voor mondhygiëne en of preventie. Deze werkverdeling zal ook na de concentratie op dezelfde wijze worden voortgezet. De verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties; Dit is niet van toepassing. Het zorgaanbod in de praktijk aan de Ugchelseweg 60 zal ook na de concentratie hetzelfde zijn en niet worden overgeheveld naar andere locaties binnen de RDW Groep. De verandering van het aantal locaties waar zorg wordt verleend; Dit is niet van toepassing. Na de concentratie zal Tandarts Ugchelen B.V. de locatie aan de Ugchelseweg 60 te Ugchelen blijven huren. RDW Tandartsen is niet voornemens praktijken binnen de RDW Groep samen te voegen. De aanpassing van de schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties; De grootte van het praktijkpand aan de Ugchelseweg 60 blijft gelijk. Hierin vinden geen veranderingen plaats. Thans zijn er 4 behandelkamers welke ook na de concentratie in gebruik zullen blijven Beschrijf de risico s van de concentratie voor de bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Partijen zijn voornemens de bestaande zeven locaties (Nieuwkoop, Amstelveen, Kampen, Genemuiden, Dalfsen, Oldebroek en Meppel) niet te wijzigen, op het gebied van bereikbaarheid van de (mond)zorg zullen er geen risico s ontstaan. Ook de praktijk (en locatie) in Ugchelen zal geen verandering ondergaan, er worden geen praktijken gesloten en/of samengevoegd. Wat het verwachte effect van de concentratie is op de cliënt tevredenheid; De cliënttevredenheid zal naar verwachting toenemen. Tandarts Ugchelen B.V. zal de communicatie naar de cliënt inzake afsprakenbeheer en informatie voorziening professionaliseren wat in de regel zeer Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 4

5 gewaardeerd wordt. Daarnaast zullen openingstijden worden verruimd wat eveneens gewaardeerd wordt door de cliënt. Hoe is geborgd dat het bestuur gedurende het concentratieproces voldoende aandacht heeft voor het primaire proces; Binnen RDW Tandartsen is een praktijkmanager aanwezig die verantwoordelijk is voor het primaire proces. Binnen Tandartspraktijk Ugchelen B.V. worden de werkzaamheden inzake het concentratie proces gedelegeerd aan een adviseur van de VvAA zodoende kan de tandarts-eigenaar zich focussen op het primaire proces. Hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door bijvoorbeeld stagnerende implementatie van de concentratie; Omdat de huidige primaire bezetting slechts op twee plekken (dat van de tandarts-eigenaar en tandartsmedewerker) wordt gewijzigd wordt het risico op kwaliteitsverlies tijdens de implementatie van de concentratie op laag ingeschat. Hoe u het risico inschat op kwaliteitsverlies door vertrekkend personeel Binnen de tandartsen pool van RDW zijn er voldoende tandartsen aanwezig om tijdelijk evt. vertrekkend personeel op te kunnen vangen. Er lopen reeds gesprekken met kandidaten om voor transactie (medio januari) voor minimaal 1,5 dag in de praktijk in Ugchelen werkzaam te zijn. Gedurende de drie maanden overdracht periode voor de heer Georgi zal naar zijn vervanger worden gezocht. Voor de vervanging van de andere tandarts-eigenaar lopen er op dit moment verschillende gesprekken met potentiele kandidaten. RDW Tandartsen is op zoek naar een BIG-geregistreerde en in het KRT register ingeschreven ervaren tandartsen uit het eigen netwerk met goede referenties. Op dit moment zijn er een aantal geschikte kandidaten. Welke scenario's voor risicobeheersing u heeft opgesteld; Er zijn geen scenario s voor risicobeheersing opgesteld. Het enige risico wat vooralsnog is geïnventariseerd is het niet tijdig aantrekken van een vervangend tandarts-medewerker. Indien dit het geval is zal er uit de bestaande RDW pool van ruim 30 tandartsen een tijdelijke vervanger kunnen worden geregeld. De wijze waarop u het optreden van dergelijke risico's monitort Tussen aandeelhouders van RDW Holland B.V. vinden wekelijkse overleggen plaats waarin het concentratieproces en eventuele risico hierin worden besproken. Omdat alle aandeelhouders dicht op het proces zitten worden eventuele risico s tijdig waargenomen en kan hier op actie worden ondernomen Beschrijf de risico s van de concentratie voor de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. De gevolgen van de concentratie op de zorgverlening aan de bestaande cliënten van RDW Tandartsen zullen naar verwachting nihil zijn omdat de RDW praktijken als zelfstandige tandartspraktijk met ondersteuning van de backoffice uit Genemuiden zal blijven opereren. Omgekeerd is dit het geval voor de zorgverlening aan de patiënten van Tandarts Ugchelen B.V. Door de goede bereikbaarheid, hulp bij vraagstukken over facturering, verzekeringen en klachten en het kunnen rouleren van RDW personeel bij ziekte binnen Tandarts Ugchelen B.V. zal de cliënttevredenheid na de beoogde concentratie toenemen. Gedurende het concentratieproces is er door de organisatie voldoende aandacht voor het primaire (zorg)proces. Het risico op kwaliteitsverlies binnen Tandartspraktijk Ugchelen B.V. door cultuurverschillen of vertrekkend personeel wordt laag ingeschat, daar (naar verwachting) al het personeel in dienst blijft na de concentratie en er slechts twee nieuwe tandarts in een periode van 3 maanden zullen worden aangetrokken. Beide partijen streven naar een efficiënt concentratie- en implementatieproces zodat de focus blijft liggen op het primaire (zorg)proces en de dienstverlening richting de patiënt. Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 5

6 4. Gegevens over de continuïteit van cruciale zorg 4.1. Indien één of meer van de betrokken zorgaanbieders voorafgaand aan de concentratie één of meer van de genoemde vormen van cruciale zorg aanbiedt, beschrijf de gevolgen van de concentratie voor de continuïteit van: ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde, crisisopvang geestelijke gezondheidszorg, AWBZ, bezien in de sociale context Niet van toepassing, er is geen sprake van cruciale zorg. Iedere praktijk is wel lid van de kring tandartsen in de regio en zodoende afwisselend aangesteld als spoedgevallendienst in de betreffende regio in de avonden, in het weekend en op algemeen erkende feestdagen Beschrijf of door de concentratie de normen voor deze vormen van cruciale zorg in gevaar komen en de wijze waarop deze risico s worden ondervangen. Niet van toepassing, er is geen sprake van cruciale zorg. Iedere praktijk is wel lid van de kring tandartsen in de regio en zodoende afwisselend aangesteld als spoedgevallendienst in de betreffende regio in de avonden, in het weekend en op algemeen erkende feestdagen. 5. Gegevens over de betrokkenheid van cliënten, personeel en andere stakeholders 5.1. Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de cliëntenraad. Zowel bij RDW Holland B.V. als bij Tandartspraktijk Ugchelen B.V. is er geen cliëntenraad ingesteld. Wel worden er regelmatig metingen en enquêtes gedaan gericht op het meten van klanttevredenheid. Uit een (recente 2013) NZa-concentratie uitspraak welke is gepubliceerd op de website van de Nza 1. Begrijpen wij dat er op dit moment geen algemene tandartspraktijken zijn die melding maken van een cliëntenraad, deze blijkt dus niet gebruikelijk in deze sector. De Minister van VWS zou hebben bevestigd dat het nooit de bedoeling is geweest dat (o.a.) mondzorg onder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zou vallen. Enkele jaren geleden zou de Minister al geconstateerd hebben dat de huidige WMCZ onduidelijk is geformuleerd in dit opzicht en voorgesteld om instellingen die als WTZitoegelaten zijn aangemerkt (waaronder mondzorg) uit te zonderen (Kamerstukken II 2006/07, , nr. 3, p. 3). Dat voorstel is later op-/overgenomen in het wetsvoorstel Wijziging Wet cliëntenrechten Zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg. De WMCZ zal dan worden ingetrokken en vervangen door regelingen in de Wet Cliëntenrechten Zorg. De verplichting tot het regelen van de medezeggenschap zou dan alleen gelden niet voor alle zorgaanbieders, maar uitsluitend voor instellingen die intramurale of extramurale AWBZ-zorg of andere intramurale zorg leveren. Conclusie is derhalve dat de situatie bij RDW Holland B.V. aansluit bij de gangbare praktijk in Nederland. Dat houdt tevens in dat - bij gebrek aan een wettelijke plicht RDW Holland B.V. volgens het meldingsformulier van de NZa vraag 5.1 en 5.2 kan overslaan. De cliënten zullen na transactie uiteraard worden geïnformeerd en de mogelijkheid krijgen om vragen te stellen bij het behandelteam wat voor transactie ook al werkzaam was binnen Tandartspraktijk Ugchelen Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: A. Het verloop van de raadpleging van cliënten: Niet van toepassing. 1http:// _T._Giltay.pdf, nrs 36 e.v.] Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 6

7 B. Of cliënten van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd zijn over: Niet van toepassing. C. Het oordeel van cliënten Niet van toepassing Vermeld indien van toepassing, van elke betrokken zorgaanbieder, naam, adres, telefoonnummer en eventuele elektronisch postadres van de voorzitter van de ondernemingsraad. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. heeft op dit moment geen OR ingesteld en is hiertoe ook niet verplicht omdat er minder dan 50 personen werkzaam zijn. RDW Holland B.V. heeft op vestigingsniveau ook geen OR ingesteld. Het ontbreken van een (gemeenschappelijke) OR kan verklaard worden vanuit het feit dat er door de verschillende ondernemingen die deel uitmaken van RDW niet voldaan wordt aan het getalscriterium van artikel 2 WOR: bij geen enkele van de bij RDW betrokken vennootschappen zijn meer dan 50 werknemers werkzaam. De RDW Groep is ontstaan uit kleine, zelfstandige tandartspraktijken met een beperkt aantal werknemers. Er was geen verplichting tot het instellen van een OR of PVT bij deze klassieke tandartspraktijken en de behoefte tot het instellen van een vorm van personeelsvertegenwoordiging werd, met name ook vanwege de omvang van deze praktijken, niet gevoeld. Tot dusver is ook vanuit de organisatie niet gebleken dat er interesse is voor het opzetten van een OR. Het overhead personeel van RDW Holland BV (top holding) is op 3 december 2015 (tekenen LOI) geïnformeerd. Het betreft hier de directie, praktijkmanager en financiële administratie van de RDW Groep. Op dinsdag 19 januari jl. is het overige (zorg)personeel van de RDW Groep geïnformeerd. Er is enthousiast gereageerd op de uitbreiding van de groep en er zijn geen opmerkingen en/of vragen gesteld Beschrijf indien van toepassing, voor elke betrokken zorgaanbieder: A. Het verloop van de raadpleging van het personeel: Het personeel is geïnformeerd en heeft geen opmerkingen en/of vragen gesteld. B. Of het personeel van mening is dat het tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar voldoende geïnformeerd is over: Het personeel is geïnformeerd en heeft geen opmerkingen en/of vragen gesteld. C. Het oordeel van het personeel Het personeel is geïnformeerd en heeft geen opmerkingen en/of vragen gesteld Beschrijf welke andere stakeholders zoals zorgverzekeraars/zorgkantoren, banken en regionale en lokale overheden - bij de concentratie zijn betrokken en wat hun relatie is tot de betrokken zorgaanbieder(s). Zorgverzekeraars zijn niet betrokken bij de op handen zijnde concentratie. Overeenkomsten met verzekeraars worden in de sector mondzorg op basis van vrijwilligheid gesloten. Immers, een zorgverlener kan er ook altijd voor kiezen zijn behandeling direct aan de patiënt te declareren. RDW factureert haar omzet via een factoring bedrijf en zal dit ook doen voor Tandarts Ugchelen B.V. Lokale overheden zijn niet betrokken bij deze concentratie. Als huisbankier zal ABN-AMRO de bancaire financiering verzorgen, hiertoe is een specifieke financieringsovereenkomst gesloten. Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 7

8 5.6. Vermeld de namen, adressen, telefoonnummers, faxnummers, eventuele elektronische postadressen en naam en functies van contactpersonen van deze stakeholders. [ ] 5.7. Beschrijf voor elke stakeholder: A. Het verloop van de raadpleging van de stakeholder: Per halfjaar vindt er overleg met de huisbank plaats, daarnaast wordt iedere transactie ter goedkeuring aan de ABN-AMRO voorgelegd. De LOI met Tandartspraktijk Ugchelen is reeds gedeeld met de ABN-AMRO en men staat zeer positief tegenover deze activa transactie. B. Of stakeholders van mening zijn dat zij tijdig en op begrijpelijke wijze aantoonbaar Zie antwoord 5.7A C. Het oordeel van stakeholders: Zie antwoord 5.7A 6. Mee te zenden documenten 6.1. Een gedateerd exemplaar van de meest recente stukken op grond waarvan de concentratie tot stand zal komen. De stukken moeten duidelijkheid geven over de (voorgenomen) binding die ten grondslag ligt aan de concentratie. In het bijzonder moet blijken welke de eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen na de concentratie zullen zijn. Zie bijgesloten (getekende) intentieovereenkomst tussen Tandarts Ugchelen B.V. en Tandartspraktijk Ugchelen B.V Een schriftelijk bewijsstuk, waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aangewezen contactpersoon of -personen blijkt. Deze vraag heeft zowel betrekking op functionarissen van de betrokken partijen als op externe adviseurs, zoals advocaten. Zie bijgesloten de uittreksels KvK van RDW Holland B.V. RDW Properties B.V. RDW Holding B.V. RP de Wit Beheer B.V. Marc Rooker Holding B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. Oprichtingsakte en uittreksel KvK Tandarts Ugchelen B.V Alle definitieve versies van schriftelijke stukken over de concentratieplannen waarmee u cliënten, personeel en eventuele andere stakeholders over de concentratieplannen hebt geïnformeerd. Vermeld op ieder document de datum waarop het is opgesteld. Niet van toepassing. Tot op heden zijn er geen schriftelijke stukken gedeeld met cliënten, personeel en evt. andere stakeholders. De betrokken partijen zijn uitsluitend de partijen vermeld onder 1.1 en haar adviseurs. Plaats en datum: Amstelveen, 26 januari 2016 Handtekening(en): Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 8

9 Functie: Naam: Handtekening: Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Tandartspraktijk Ugchelen B.V. 9

Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Maatschap Mondzorg Meppel 1

Formulier Melding Concentratie RDW Holland B.V. Maatschap Mondzorg Meppel 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Inlichtingen over de betrokken organisaties

Inlichtingen over de betrokken organisaties In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Inlichtingen

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn:

20 April 2015. 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties. 1.1 De betrokken organisaties zijn: In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 112895/188247 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Holland Venture Ondernemers Fonds II B.V. RDW Holding B.V. Melding 1. Op 11 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Bauer te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID

Openbare versie VERTROUWELIJKHEID Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen J.W.M. Polman B.V. Groenlo Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Nederlandse Zorgautoriteit Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over

Nadere informatie

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING

VERTROUWELIJKHEID ALGEMENE TOELICHTING OP DE MELDING Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk Centrum voor Tandheelkunde Hoofdstraat te Zetten door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding bestaat

Nadere informatie

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV

Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV Betreft: overname van de activa en activiteiten van Tandartspraktijk ZWAFERINK te ENSCHEDE door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V.

MELDING. ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Assist B.V., Fundis Holding B.V. Pagina 1 van 14 MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Assist B.V., Fundis Holding B.V., en Vierstroom Hulp Thuis B.V. Zaaknummer: 101921

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V.

AANVRAAG G SQUARE HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP DUO-MED HOLDING B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO.

Formulier Melding concentratie bij de NZa. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg. tussen. Stichting ORO. Formulier Melding concentratie bij de NZa Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg tussen Stichting ORO en Stichting Diomage 22 december 2014 aanvulling op 14 januari 2015 n.a.v. vragen

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN

OPENBARE VERSIE FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE. IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN FUSIE-EFFECT RAPPORTAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 49a WET MARKTORDENING GEZONDHEIDSZORG INZAKE DE VOORGENOMEN FUSIE TUSSEN COÖPERATIEVE HUISARTSENDIENST NOORD-BRABANT NOORDOOST U.A EN COÖPERATIEVE CENTRALE

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen umcgroningen Thuis B.V. en PartiCura Groningen Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Mutsaersstichting en Psychologenpraktijk Oog B.V. d.d. 13 november

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Dental Clinics Nederland B.V. Maatschap Sillekens/Sillekens-Wijdeveld

Nadere informatie

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van

Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen. van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Formulier Melding concentratie bij de NZa

Formulier Melding concentratie bij de NZa 1 Formulier Melding concentratie bij de NZa - Alle in het formulier onderstreepte begrippen worden in de bijlage bij het formulier toegelicht. - Neem onderstaand formulier over en vul per vraag uw antwoord

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /158606 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Dienstverlening Huisartsenzorg Stedendriehoek - Huisartsenzorg Regio Apeldoorn B.V. - Huisartsenzorg Oost Achterhoek B.V. - Huisartsenzorg Regio

Nadere informatie

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep

MELDING. Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE. tussen. Stichting Rivas Zorggroep MELDING Ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen Stichting Rivas Zorggroep enerzijds en anderzijds Vegro Verpleegartikelen B.V. In deze openbare versie

Nadere informatie

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg

Betreft: Nieuw op te richten gemeenschappelijke onderneming in de vorm van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk Park Zwanenberg In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. Formulier melding concentratie 1. Inlichtingen over de betrokken organisaties 1.1 Vermeld voor iedere betrokken organisatie: - naam en - indien anders handelsnaam - rechtsvorm - adres, telefoon- en faxnummer

Nadere informatie

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV

Melding. Concentratie. PGZ Groep BV Melding Ingevolge artikel 49a wet marktverordening gezondheidszorg van een voorgenomen Concentratie waarbij PGZ Groep BV zeggenschap verkrijgt over PGZ Zorgverlening B.V. PGZ Zorgverlening Zuid-Limburg

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Thebe Kraamzorg B.V. en

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /166770 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Brocacef Groep N.V. - Mediq Apotheken Nederland B.V, Mediq Pharma Logistics B.V. en Distrimed B.V. Melding 1. Op 27 januari 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk

Besluit tot goedkeuring concentratie Kenmerk Besluit tot goedkeuring concentratie In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V.

ABN AMRO EFFECTEN COMPAGNIE B.V. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Holding Apotheek Grave B.V. BENU Apotheek Dubbeldam

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen «Naam_praktijk» te «Plaats» Pagina 1

Formulier Melding Concentratie Samenwerkende Tandartsen «Naam_praktijk» te «Plaats» Pagina 1 In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. Stichting Christelijke GGZ - Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg van de Nederlandse Gereformeerde

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Melding concentratie

Openbare versie. Melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger

MELDING CONCENTRATIE. betreffende de voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a Wmg van. Top-Care Holding BV als verkrijger In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Zorg van de Zaak Netwerk B.V. CO-EUR Holding B.V. en CO-EUR Nederland B.V. 1 van 7 Melding 1. Op 10 augustus 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. Formulier melding concentratie

Openbare versie. Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht

Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht Nederlandse Zorgautoriteit 27 februari 2015 te Utrecht AANVULLING van de MELDING CONCENTRATIE NZa van 17 februari 2015 als bedoeld in artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de verwerving

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Inleiding Hierna treft u het ingevulde formulier "Melding Concentratie" aan dat partijen hieronder bij wijze van introductie graag kort toelichten.

Inleiding Hierna treft u het ingevulde formulier Melding Concentratie aan dat partijen hieronder bij wijze van introductie graag kort toelichten. Betreft: overname van de activa en activiteiten van REGIONALE INSTELLING VOOR MONDZORG B.V. en dochtermaatschappijen te Enschede door Samenwerkende Tandartsen Nederland BV VERTROUWELIJKHEID 1. Deze melding

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub b, van de Mededingingswet tussen Stichting Riwis Zorg &

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland

Melding concentratie. Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van. Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland 1 Melding concentratie Formulier betreffende de melding van een voorgenomen concentratie van Stichting Alliade en BV Ouderenpsychiatrie Friesland Versie d.d. 13 mei 2015 2 Inhoudsopgave Pagina 1. Inlichtingen

Nadere informatie

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen

Formulier melding concentratie. Openbare versie. In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen Formulier melding concentratie Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Drechtssteden B.V. Internos Katholieke Stichting Thuiszorg Melding 1. Op 14 maart 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Equipe Zorgbedrijven TopCo B.V. Handtherapie

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE MELDING in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE in de zin van artikel 27, lid 1, sub a, van de Mededingingswet tussen Stichting Dienstverlening

Nadere informatie

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V.

NL Healthcare B.V. Mentaal Beter Cure B.V., AIM B.V. Bizi B.V. MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE tussen NL Healthcare B.V. enerzijds en anderzijds Mentaal Beter Cure B.V., de activiteiten van AIM B.V.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Liemerije Stichting Diafaan Melding 1. Op 20 mei 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag in de zin van artikel

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP

MELDING CONCENTRATIE STICHTING LIEVEGOED STICHTING AMARANT GROEP MELDING ingevolge artikel 49a Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE waarbij STICHTING LIEVEGOED zeggenschap verkrijgt over twee locaties met gehandicaptenzorg van STICHTING

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring van een concentratie zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: MOB Maatschappelijk Ondersteuningsbureau B.V. Stichting Thuiszorgnet Melding 1. Op 2 januari 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Humanitas DMH onderdeel van Zorg Stichting Vivence Melding 1. Op 7 november 2016 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Besluit tot goedkeuring concentratie

Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit tot goedkeuring concentratie Besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit als bedoeld in artikel 49c van de Wet marktordening gezondheidszorg. Betreft: Brocacef Groep N.V. Apotheek De Esch Rotterdam

Nadere informatie

Openbare versie. Handtekening

Openbare versie. Handtekening Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V.

KLAASSEN MONDZORG BERGEN OP ZOOM B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V.

TANDHEELKUNDIG CENTRUM WALBURG B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Zorgspecifieke concentratietoets

Zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Parnassia Groep B.V. Stichting Riagg Rijnmond 1 van 7 Verzoek 1. Op 11 december 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag

Nadere informatie

Formulier Melding Concentratie NZa

Formulier Melding Concentratie NZa Formulier Melding Concentratie NZa betreffende de concentratie tussen Brocacef Ziekenhuisfarmacie B.V en Stichting Synergos In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE

MELDING. in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg van een voorgenomen CONCENTRATIE In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V.

TANDARTSENPRAKTIJK ZALTBOMMEL B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

MELDING CONCENTRATIE. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden.

Openbare versie. BV Nico Bolkesteinlaan 75 7416 SE Deventer 0570-501 770 fax 0570-501477 KvK nummer moet nog verkregen worden. Openbare versie In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk 91867/157842 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Universitair Medisch Centrum Groningen - Stichting De Ommelander Ziekenhuis Groep Melding 1. Op 17 juli 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic

Melding concentratie. door. Zorgpraktijken 1.5 B.V. over. Handtherapie Nederland B.V. Handtherapie Onderwijs B.V. Stichting Reva Clinic In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn.

1.2 Geef een beschrijving van de (bedrijfs)activiteiten van alle betrokken organisaties en geef aan in welke sectoren zij werkzaam zijn. In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. Formulier

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE

MELDINGSFORMULIER CONCENTRATIE In deze openbare versie van de concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van

Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. van M ELDING CO NCENT RATIE Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting Cruciaal christelijke GGZ en de activiteiten van Stichting In de Bres Zorggroep, Stichting In de Bres tweedelijns specialistische

Nadere informatie

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS

J.C. SCHUMACHER, TANDARTS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de. concentratie. Melding concentratie Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie van Stichting ActiefTalent en Parnassia Groep B.V. d.d. 21 augustus

Nadere informatie

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE

Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE y ZORGkompas Openbare versie FORMULIER MELDING CONCENTRATIE In deze openbare versie van de Concentratiemelding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen

Nadere informatie

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V.

TANDARTSPRAKTIJK MEERMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS

AANVRAAGFORMULIER ZORGSPECIFIEKE CONCENTRATIETOETS In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Welke extra regels gelden er bij fusies in de zorg? 11 februari 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie.

Melding concentratie. Formulier betreffende de aanmelding in de zin van artikel 49a Wet Marktordening gezondheidszorg van de concentratie. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven.

Nadere informatie

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM

KLINIEK VOOR PARODONTOLOGIE AMSTERDAM In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie

MADELIEF RIJNMOND B.V.

MADELIEF RIJNMOND B.V. In deze openbare versie van de aanvraag voor goedkeuring zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken [ ] aangegeven.

Nadere informatie