STUDIEWIJZER Bachelor. Algemene Cultuurwetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEWIJZER 2013-2014. Bachelor. Algemene Cultuurwetenschappen"

Transcriptie

1 STUDIEWIJZER Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen

2 Studiewijzer Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Met deze studiewijzer willen we alle studenten van de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen snel wegwijs maken in de opzet en inhoud van de opleiding en de diverse voorzieningen en regelingen. Er wordt in de studiewijzer vaak verwezen naar de website, omdat daar altijd de meest actuele informatie te vinden is. Sommige gegevens in deze studiewijzer zijn aan verandering onderhevig. Check dus regelmatig Roosterwijzigingen en andere belangrijke berichten worden via channels bekendgemaakt. Je kunt deze channelberichten alleen ontvangen als je je daar zelf op abonneert ( subscribe ) via SIN-Online. We raden iedereen dringend aan dit te doen! Er zijn channels voor de afzonderlijke vakken en er is een channel voor de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen. Daarnaast is er nog een algemeen channel (eshcc-studenten) waarop berichten worden geplaatst die voor (vrijwel) alle studenten van belang zijn. Hier hoef je je niet op te abonneren; deze berichten ontvang je automatisch. Bij Education Office kun je het hele jaar terecht met vragen rondom je studie. We wensen iedereen een plezierig en succesvol studiejaar toe. Alle medewerkers van Education Office telefoon: (010) balie: kamer L3-33 openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9-12 en uur website: Studentenstatuut Deze studiewijzer vormt samen met de website het opleidingsdeel van het studentenstatuut. Het zgn. instellingsdeel van het studentenstatuut informeert over zaken die op universitair niveau zijn geregeld en beschrijft het wettelijk kader van de facultaire regelingen. Dit deel is te raadplegen op de website: 1

3 INHOUDSOPGAVE 1. Contactgegevens Studieprogramma BA Programmaoverzicht BA-1 Algemene Cultuurwetenschappen Academische vaardigheden Mentoraat Verplichte taaltoets Nederlands Bindend Studieadvies (BSa) Persoonlijke Omstandigheden Studieplanning BA-2 en BA Studieprogramma BA-2 en BA Programmaoverzicht BA Programmaoverzicht BA Studieschema BA-2 + BA-3 per blok Verplichte vakken binnen de major Specialisatiegebieden en vakken Bachelor Thesis Class Bachelor Thesis Stage Studieverblijf in het buitenland Minoren Keuzevakken Toelatingsregelingen BA-2 en BA Honours programma ACW Aanvraag bachelordiploma Masteropleidingen Arbeidsmarkt Vakbeschrijvingen Indeling studiejaar Roosters Waar vind ik de roosters van de vakken? Roosterwijzigingen Inschrijven voor vakken en tentamens Regels met betrekking tot aanwezigheid Regels met betrekking tot werkstukken Compensatieregeling Studiehandleidingen, literatuur, wetenschappelijk schrijven Onderwijs- en Examenregeling (OER) Plagiaat Onderwijsevaluaties Studentenvertegenwoordiging Service en faciliteiten ASK ESHCC Studieadviseur Channelberichten MyEUR Blackboard Universiteitsbibliotheek (UB) Computerzalen Studentenhelpdesk LIA Erasmus Studenten Service Center (ESSC) Studentendecanen en psychologen Studeren met een functiebeperking Beurzen en fondsen Adreswijzigingen Bijlage 1: Overzicht met belangrijke data voor BA-1 studenten Bijlage 2: Overzicht met belangrijke data voor BA-2 en BA-3 studenten 2

4 1. Contactgegevens Education Office Voor algemene vragen over je studie en het maken van afspraken met de studieadviseur kun je terecht bij Education Office. medewerkers: mw. L.C.C. van Gelder, mw. S. Gerritse MA en mw. M. Lefeber telefoon: (010) balie: kamer L3-33 openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00 en 13:00-16:00 uur Studieadviseur Algemene Cultuurwetenschappen Voor meer specifieke vragen en adviezen over het studieprogramma, je studieplanning, persoonlijke omstandigheden e.d. kun je terecht bij de studieadviseur, mw. drs. M.J.M. van Leeuwen. telefoon: (010) kamer: L3-53 telefonisch spreekuur:maandag 10:00-11:00 uur inloopspreekuur: donderdag 13:00-14:00 uur aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Buiten het inloopspreekuur kunnen studenten ook op afspraak terecht. Afspraken worden gemaakt via Education Office tel: (010) International Office Voor informatie en advies over een buitenlands studieverblijf kun je terecht bij de International Officer, mw. S.T. Doodkorte MA. telefoon: (010) kamer: L3-30 telefonisch spreekuur:maandag 10:00-11:00 uur inloopspreekuur: donderdag 13:00-14:00 uur aanwezig: maandag t/m donderdag Stagecoördinator Voor informatie en advies over stages kun je terecht bij de stagecoördinator, mw. drs. J.F.C. van Duijvendijk telefoon: (010) kamer: L2-015 inloopspreekuur: Maandag :00 uur Aanwezig: Vijf dagen per week online. Via kun je een afspraak maken. Docenten Kamernummers, telefoonnummers, adressen en andere informatie over docenten vind je op 3

5 Examencommissie Voor korte informatieve vragen: telefoon: (010) (ma, di, do tussen 10 en 12 uur) Met vragen of problemen op het gebied van tentamens en examens, toelatingsregelingen, vrijstellingen e.d. kun je terecht bij de secretaris van de Examencommissie, mw. drs. P.C. van der Houwen. spreekuur: donderdag van 14:00-15:00 uur kamer L3-57 telefoon: (010) Een formeel verzoek (bijvoorbeeld een aanvraag voor vrijstelling) moet schriftelijk worden ingediend, voorzien van alle relevante stukken. Het adres is: Examencommissie ESHCC T.a.v. mw. drs. P.C. van der Houwen, kamer L3-57 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Studentenhelpdesk LIA Voor ondersteuning bij computergebruik. telefoon: (010) Adres van de faculteit bezoekadres: Locatie Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50, L-gebouw, 3 e etage, 3062 PA Rotterdam postadres: tel: (algemeen): (010) tel: Education Office: (010) Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam fax: (010) website: 4

6 2. Studieprogramma BA Programmaoverzicht BA-1 Algemene Cultuurwetenschappen hc = hoorcollege; wg = werkgroep Blok 1 ow-vorm/aantal uur per week Geschiedenis van Kunst en Cultuur [CC1001] 10 EC (hc: 2x2 + wg: 1x3) Overdracht van Kunst en Cultuur [CC1004] 5 EC (hc: 1x2 + wg: 1x3) Blok 2 Sociologie van Kunst en Cultuur [CC1003] 10 EC (hc: 2x2 + wg: 1x3) Organisatie van Kunst en Cultuur [CC1002] 5 EC (hc: 1x2 + wg: 1x3) Blok 3 Economie voor Cultuurwetenschappers [CC1005] 10 EC (hc: 2x2 + wg: 1x3) Kunst- en Cultuurbeleid [CC1006] 5 EC (hc: 1x2 + wg: 1x3) Blok 4 Kunst en Cultuur in de Media [CC1015] 5 EC (hc: 1x3) Methoden en Technieken Van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek[(CC1016) 5 EC (hc: 1x2 + wg: 1x3) Academisch Schrijven [CC1008] 5 EC (wg: 1x3) Totaal 60 EC 5

7 2.2. Academische vaardigheden Alle academische vaardigheden worden behandeld in de schrijfwijzer Cultuur & Media die online beschikbaar is op de volgende site: In blok 4 volg je het vak Academisch Schrijven Mentoraat Alle eerstejaars studenten volgen het mentoren programma. Gedurende het eerste en het tweede blok van het eerste jaar word je begeleid door tweede- en derdejaarsstudenten, zodat je een goede start kunt maken met je studie. Tijdens bijeenkomsten (in een groep van maximaal 12 studenten) wordt ingezet op een soepele overgang van middelbare school of hbo naar studeren aan de universiteit (leren studeren) en het vinden van een balans tussen je studieleven en je studentenleven Verplichte taaltoets Nederlands Alle BA-1 studenten dienen een digitale taaltoets Nederlands af te leggen, bestaande uit de onderdelen stijl, grammatica, spelling en basis Nederlands. Als onderdeel van het vak Geschiedenis van Kunst en Cultuur maken alle studenten een (diagnostische) taaltoets. Studenten die een voldoende scoren nemen dit cijfer mee als deelcijfer naar het vak Academisch Schrijven in blok 4. Studenten die een onvoldoende halen, maken de taaltoets nogmaals in blok 4. Dat cijfer telt als deelcijfer mee binnen het vak Academisch Schrijven. Data voor de toets in blok 1 De taaltoets wordt op de volgende data afgenomen in een computerzaal. - dinsdag 1 oktober 2013 ( ) - vrijdag 4 oktober 2013 ( of ) Je dient je zelf voor de taaltoets in te schrijven ( registratie ) via SIN-Online van 11 tot en met 25 september. Doe het niet op het laatste nippertje, want als je problemen hebt met inloggen op SIN, moet je dat nog kunnen uitzoeken. Dezelfde inloggegevens worden gebruikt bij de toets zelf. Let op: studenten die niet staan ingeschreven via SIN kunnen de toets niet maken! Wat te doen bij een onvoldoende? Studenten die op een of meer onderdelen van de toets onvoldoende scoren, moeten hun taalvaardigheid verbeteren. Dat kan met behulp van het zelfstudieprogramma PrinciPen (informatie bij de studieadviseur),maar mag ook op een andere manier. De onderwerpen die worden behandeld in PrinciPen komen overeen met de onderwerpen in de Taaltoets Nederlands zoals die wordt afgenomen op de EUR. Na het oefenen kun je in PrinciPen een oefentoets maken om te bepalen of je het betreffende onderdeel voldoende beheerst of nog meer moet oefenen. 6

8 Studenten die de toets in september niet hebben gehaald, moeten de toets nogmaals afleggen in blok 4. De data daarvoor zullen via het channel ESHCC Bachelor eerstejaars studenten Cultuurwetenschappen bekend worden gemaakt Bindend Studieadvies (BSa) Alle studenten die in starten met de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen krijgen aan het eind van het studiejaar, in augustus 2014, een Bindend Studieadvies. Het Bindend Studieadvies houdt in dat studenten binnen een collegejaar alle 60 EC van BA-1 moeten behalen. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, word je uitgesloten van deelname aan de opleiding voor de duur van drie jaar. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar: - de flyer die tijdens de introductiebijeenkomst is uitgedeeld - de tekst op de website: - de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor ACW (http://www.eshcc.eur.nl/ba/examens/oer/) - de studieadviseur Algemene Cultuurwetenschappen 2.6. Persoonlijke Omstandigheden Soms kunnen persoonlijke omstandigheden je studievoortgang beïnvloeden en ertoe bijdragen dat je de Bindend Studieadviesnorm niet haalt. Het is belangrijk om persoonlijke omstandigheden te melden (binnen vier weken na het begin van de omstandigheden) bij de studieadviseur. Als de student de persoonlijke omstandigheden later meldt, moet de student zich realiseren dat de persoonlijke omstandigheden niet meer worden meegenomen in de beslissing van het BSa. Alle persoonlijke omstandigheden worden bewezen middels een doktersverklaring, een rouwkaart of een brief met contactgegevens van familieleden. Je kunt een afspraak met de studieadviseur maken via Education Office of kom naar het open spreekuur van de studieadviseur op donderdagen van uur Studieplanning BA-2 en BA-3 Na afronding van het eerste jaar dien je je eigen bachelorprogramma samen te stellen en in te leveren bij de studieadviseur. Hiertoe moet je het formulier Studieplanning BA-2 en BA-3 gebruiken (verkrijgbaar bij de studieadviseur, L3-53). Eventuele wijzigingen in een later stadium moeten worden doorgegeven aan de studieadviseur. Studenten kunnen een afspraak maken met de studieadviseur voor advies bij het maken van de studieplanning. Aan het eind van het eerste jaar kunnen studenten met een gemiddelde cijfer van 7.0 of hoger solliciteren naar een plek in het honoursprogramma. Zie voor meer informatie

9 3. Studieprogramma BA-2 en BA Programmaoverzicht BA-2 MAJOR vakcode 50 EC Verdiepingsvakken (verplicht) - Production and Reception of Culture - Values of Culture - Economic Aspects of Cultural Industries - Kunstfilosofie CC2005 CC2008 CC3105 CC EC 5 EC 5 EC 5 EC Theorie en Methoden (verplicht) - Cultuurtheorie - Economics of Arts and Culture - Statistiek - Methoden van Kwalitatief en Kwantitatief Onderzoek CC2015 CC2017 CC2010 CC EC 5 EC 5 EC 5 EC Verdiepingsvakken (keuze) De student kiest één vak. In het studiejaar keuze uit: - Economic Geography of Creativity and Urban Development - Avant-gardes in Context - Media Industries: Trends and Stategies CC3203 CC2039 CC EC Research Workshops (keuze) De student kiest één workshop. In het studiejaar keuze uit: - Research Workshop Cultuurparticipatie - Research Workshop Cultural Management - Research Workshop Arts, Culture and Publicity KEUZEVAKKEN Keuzevakken De student volgt keuzevakken met een totale omvang van 10 EC. Aanbod keuzevakken in binnen de opleiding ACW (5 EC, tenzij anders aangegeven): - Media and Communication Theory (10 EC) - Communication Technology and its Impacts - Corporate Communication - Communication and Organizations - Cultural Influences on Communication - Kunst, Educatie en Communicatie - Eigentijds Erfgoed - Art Markets in Context - Consumption and Identity - Extra verdiepingsvakken - Extra Research Workshops - Het nog niet gekozen methodische vak De student kan ook vakken kiezen uit de bacheloropleiding Geschiedenis, of een andere opleiding van de EUR of andere universiteit. Voor deze vakken is vooraf toestemming nodig van de Examencommissie. De vakken mogen niet van inleidend niveau zijn. CC3072 CC3073 CC3113 CM0001 CM9004 CM9001 CM9002 CM9003 CC2045 CC2043 CC2044 CC EC 10 EC 10 EC - ACW Honours Programme (extracurriculair programma voor geselecteerde studenten) CC

10 3.2. Programmaoverzicht BA-3 MAJOR vakcode 45 EC Verdiepingsvak (verplicht) - Mondialisering en Cultuur CC EC Verdiepingsvak (keuze) De student kiest één vak. In het studiejaar keuze uit: - Economics of Cultural Heritage 1 - Literature, Art and Capitalism: Battling Histories - Media Processes and Influences: Theories and Perspectives CC3106 CC3122 CH EC Stage (verplicht) CC EC Afstudeerproject - Bachelor Thesis Class - Bachelor Thesis MINOR CC3202 CC EC 10 EC 15 EC Minor De student kiest één minor uit het aanbod van de EUR. De minor Kunst- en Cultuurwetenschappen is niet toegankelijk voor ACW-studenten. Buitenlands Studieverblijf (keuze) Buitenland (max. 30 EC) - Studieverblijf in het buitenland - Taalcursus ter voorbereiding op een buitenlands studieverblijf (max. 5 EC) Indien de student kiest voor een studieverblijf in het buitenland, vervalt de minor (15 EC). Afhankelijk van inhoud en omvang van het in het buitenland te volgen programma kunnen de vakken Mondialisering & Cultuur (5 EC) en/of het verdiepingsvak van 10 EC worden vervangen. 15 EC 1 Deze keuzeruimte wordt om het andere jaar ingevuld met een ander vak, nl. A cultural economic perspective on the worlds of architecture, design and fashion. 9

11 3.3. Studieschema BA-2 + BA-3 per blok BA-2 Blok 1 BA-3 Blok 1 Production and Reception of Culture 5 EC Minor (uit het aanbod van de EUR, m.u.v. de minor Kunst- en Cultuurwetenschappen) 15 EC Economics of Arts and Culture 5 EC Keuzevak Eén vak te kiezen uit: - Eigentijds Erfgoed - Media and Communication Theory (10 EC) 1 - Communication Technology and its Impacts 1 - Corporate Communication 2 - Communication and Organizations 2 - Cultural Influences on Communication 2 5 EC OF: BUITENLANDS STUDIEVERBLIJF BA-2 Blok 2 BA-3 Blok 2 Values of Culture 5 EC Mondialisering en Cultuur 5 EC Verdiepingsvak Keuze uit: - Economic Geography of Creativity and Urban Development - Avant-gardes in Context - Media Industries: Trends and Strategies 5 EC Verdiepingsvak Keuze uit: - Economics of Cultural Heritage - Literature, Art and Capitalism: Battling Histories - Media Processes and Influences: Theories and Perspectives 10 EC Statistiek 5 EC OF: BUITENLANDS STUDIEVERBLIJF 3 BA-2 Blok 3 BA-3 Blok 3 Cultuurtheorie 5 EC Stage 15 EC Methoden van Kwalitatief en Kwantitatief Onderzoek 5 EC Bachelor Thesis Class - Keuzevak - Kunst, Educatie en Communicatie - Art Markets in Context - Consumption and Identity 5 EC BA-2 Blok 4 BA-3 Blok 4 Economic Aspects of Cultural Industries 5 EC Bachelor Thesis Class (vervolg) 5 EC Research Workshop Keuze uit: - Research Workshop Cultuurparticipatie - Research Workshop Cultural Management - Research Workshop Arts, Culture and Publicity Kunstfilosofie 5 EC Bachelor Thesis 10 EC 5 EC 10

12 1 Dit vak is onderdeel van de minor Media, Culture and Society. Indien dit vak in BA-2 gekozen wordt als keuzevak, kan gezien de overlap in BA-3 niet worden gekozen voor deze minor. 2 Dit vak is onderdeel van de minor Communication, Culture and Organizations. Indien dit vak in BA-2 gekozen wordt als keuzevak, kan gezien de overlap in BA-3 niet worden gekozen voor deze minor. 3 In geval van een buitenlands studieverblijf in blok 1 en 2 vervalt de minor en wordt in overleg naar een oplossing gezocht voor de verplichte vakken in blok 2. BA-2 Blok 2, 3, 4 ACW Honours Programme 15 EC 11

13 3.4. Verplichte vakken binnen de major De volgende verdiepingsvakken zijn verplicht binnen de major: - Production and Reception of Culture - Values of Culture - Mondialisering en Cultuur - Economic Aspects of Cultural Industries - Kunstfilosofie Tevens is een cluster van vakken op het gebied van Theorie en Methoden verplicht: - Cultuurtheorie - Economics of Arts and Culture - Statistiek - Methoden van Kwalitatief en Kwantitatief Onderzoek Daarnaast kies je nog een aantal Verdiepingsvakken en een Research Workshop uit de specialisatiegebieden Cultuur en Economie, Cultuur en Media of Cultuur en Organisatie 3.5. Specialisatiegebieden en vakken Binnen de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen worden vakken binnen drie specialisatiegebieden aangeboden: - Cultuur en Economie - Cultuur en Media - Cultuur en Organisatie Elke student kiest 2 of 3 Verdiepingsvakken (totaal 15 EC) en een Research Workshop (5 EC) binnen één of meer van de drie specialisatiegebieden. Vakken Cultuur en Economie Economic Geography of Creativity and Urban Development (5 EC) Economics of Cultural Heritage (10 EC) Research Workshop: Cultural Management (5 EC) Vakken Cultuur en Media Media Industries: Trends and Strategies (5 EC) Media Processes and Influences (10 EC) Research Workshop: Arts, Culture and Publicity (5 EC) Vakken Cultuur en Organisatie Avant-gardes in Context (5 EC) Literature, Art, and Capitalism: Battling Histories (10 EC) Research Workshop: Cultuurparticipatie (5 EC) 12

14 3.6. Bachelor Thesis Class Binnen één van de specialisatiegebieden volg je in het derde studiejaar een Bachelor Thesis Class. In overleg met de docent kies je voor een onderzoeksonderwerp. Je wordt begeleid in het formuleren van een onderzoeksvraag en het verder vormgeven en uitvoeren van een onderzoek dat uitmondt in de Bachelor Thesis. Voor een beschrijving van doel en inhoud en de eisen die aan de Bachelor Thesis worden gesteld zie: en de studiehandleiding van het vak Bachelor Thesis Ter afsluiting van de studie schrijft de student een bachelor thesis die voortvloeit uit de gevolgde bachelor thesis class. Het is een belangrijke toetsing op het terrein van de kunsten cultuurwetenschappelijke rapportage en een individueel te verrichten activiteit die een apart onderdeel vormt van de Onderwijs- en Examenregeling ter waarde van 10 EC. Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig, maar wel onder begeleiding van een docent: een bepaald onderwerp op het terrein van de cultuurwetenschappen afbakenen en bestuderen; een relevante en adequate probleemstelling met daaruit afgeleide onderzoeksvragen formuleren; een onderzoeksopzet maken, onderzoek verrichten en verslag leggen; een thesis schrijven die naar inhoud, compositie en taalgebruik aan wetenschappelijke eisen voldoet. Dezelfde docenten die de bachelor thesis class hebben verzorgd, treden op als begeleider van de bachelor thesis. Wanneer het college werd verzorgd door één docent, kan een tweede docent bij de begeleiding betrokken worden. De commentaren van de docent op het werkstuk van de bachelor thesis class worden door de student verwerkt in de bachelor thesis. De docent maakt met de student afspraken over de wijze en de frequentie van de begeleiding van de bachelor thesis. Voor een beschrijving van de eisen die aan de thesis worden gesteld, het beoordelingsformulier, het tijdpad en wijze van inleveren zie: Stage De stage is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen. Tijdens de stage worden de kennis en de academische vaardigheden die tijdens de studie zijn opgedaan, gerelateerd aan de praktijk. Bovendien is het voor studenten een belangrijke kennismaking met het beroepenveld en de arbeidsmarkt voor afgestudeerden.studenten kunnen stage lopen op één van de volgende terreinen: - Kunst- en cultuurbeleid en bestuur - Kunst- en cultuurmanagement - Communicatie en media - Cultuureducatie 13

15 De stage heeft een omvang van 15 EC (420 uur) en is gepland in blok 3 van het derde studiejaar. In overleg met de stage coördinator en de studieadviseur kan hier eventueel van worden afgeweken. De stage is in principe verplicht. Mocht je al ruime werkervaring hebben in de kunst- en cultuursector en/of uit het oogpunt van beroepsperspectief een andere invulling willen geven aan dit studieonderdeel dan kun je (tijdig!) een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Voor informatie en advies over stages kunnen studenten terecht bij de stage coördinator, mw. drs. J.F.C. van Duijvendijk, kamer L2-015, tel. (010) Mevrouw Van Duijvendijk houdt iedere maandag van uur (inloop)spreekuur. Uitgebreide informatie over stages is te vinden op de website Er is een voorlichtingsbijeenkomst over stages gepland in het voorjaar van Na deze voorlichtingsbijeenkomst worden de individuele intakegesprekken gepland. De stagehandleiding ontvang je tijdens de voorlichtingsbijeenkomst en kun je ook downloaden via Blackboard. Neem de informatie op de website en in de stagehandleiding goed door alvorens een afspraak te maken met de stage coördinator! 3.9. Studieverblijf in het buitenland In het studieprogramma kan een buitenlands studieverblijf worden opgenomen van zes maanden. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met meer dan 30 universiteiten binnen en buiten Europa (zie website: Studenten die op uitwisseling gaan, blijven ingeschreven voor de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen aan de EUR en kunnen vakken volgen aan een buitenlandse universiteit. In het studieprogramma van de bachelor opleiding is rekening gehouden met een studieverblijf in het buitenland in blok 1 en 2 van het derde jaar. Je kunt dan maximaal 30 EC halen op de buitenlandse universiteit en deze 30 EC vervangt dan de minor en de vakken uit blok 2. Op deze manier krijg je bij een nominale studieplanning geen studievertraging of problemen met het volgen van verplichte vakken en het afstudeerproject. Internationale Summerschools Verschillende universiteiten bieden Summerschools aan waarbij je vakken kunt volgen en taalcursussen. Afhankelijk van het niveau van de vakken, kun je de examencommissie toestemming vragen om de studiepunten die je behaald op te laten nemen in je vrije keuzeruimte van ACW. Zie voor informatie: Meer informatie en advies is verkrijgbaar bij het International Office van de faculteit. mw. S.T. Doodkorte MA kamer: L3-30 telefoon: (010) website: 14

16 3.10. Minoren Elke student volgt in blok 1 van het derde studiejaar een minor met een omvang van 15 EC. Daarbij kun je kiezen uit het aanbod van alle opleidingen van de Erasmus Universiteit. Aanmelding voor een minor moet tussen eind april en begin mei gebeuren. Alle informatie over minoren is te vinden op de minorwebsite van de EUR (www.eur.nl/minor) Keuzevakken De keuzeruimte beslaat in de bacheloropleiding 30 EC. Daarvan wordt 15 EC ingevuld met een minor die uit het aanbod van alle opleidingen van de EUR gekozen kan worden. Daarnaast volg je keuzevakken met een totale omvang van 15 EC. Deze keuzevakken kunnen zowel binnen als buiten de eigen opleiding gevolgd worden. Deze vakken moeten van het niveau BA-2 of BA-3 zijn. Keuzeonderdelen die zonder voorafgaande toestemming van de Examencommissie in de vrije keuzeruimte kunnen worden ingebracht zijn keuzevakken die binnen de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen worden aangeboden: - Media and Communication Theory (10 EC) - Communication Technology and its Impacts - Corporate Communication - Communication and Organizations - Cultural Influences on Communication - Kunst, Educatie en Communicatie - Eigentijds Erfgoed - Art Markets in Context - Consumption and Identity - Extra verdiepingsvakken - Extra Research Workshops - Het nog niet gekozen methodische vak Keuzeonderdelen waarvoor wél vooraf toestemming van de Examencommissie nodig is: Studieverblijf in het buitenland Taalcursus van het Taal- en Trainingscentrum (TTC) ter voorbereiding op een buitenlands studieverblijf (minimaal niveau Intermediate) Losse vakken uit de bacheloropleiding Geschiedenis, IBCoM of van een andere opleiding van de EUR. Minor of losse vakken aan een andere universiteit Toelatingsregelingen BA-2 en BA-3 Voor de volgende onderdelen gelden specifieke toelatingsregels. Bachelor Thesis Class Voor toelating tot de Bachelor Thesis Class dienen studenten aan de volgende eisen te hebben voldaan: alle studiepunten van BA-1 zijn behaald (60 EC); 50 EC uit BA-2/3 zijn behaald. 15

17 Bachelor Thesis Aan de bachelor thesis kan pas worden begonnen nadat de Bachelor Thesis Class is afgerond. Buitenlands studieverblijf Om toestemming te verkrijgen voor een studieverblijf in het buitenland moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: alle studiepunten van BA-1 zijn behaald (60 EC); op het moment van vertrek zijn 90 EC behaald, waaronder in elk geval de vakken uit blok 1 en 2 van BA-2; de student beschikt over een bewijs van taalkennis op het niveau van 6 VWO (via een VWO-diploma, een met voldoende resultaat afgeronde taaltoets of een bewijs van een met voldoende resultaat afgeronde taalcursus, niveau Intermediate) Honours programma ACW Studenten die ambitieus en getalenteerd zijn bieden wij meer: meer uitdaging, meer verdieping, meer betrokkenheid en een intensieve, kleinschalige begeleiding. Voor een beperkt aantal studenten, geselecteerd op basis van studieresultaten en een motivatiebrief, biedt de opleiding ACW in het 2 de jaar van de bachelor een Honours programma aan van 15 studiepunten. Dit programma bestaat uit 12 bijeenkomsten verspreid over de blokken 2, 3 en 4. Per blok worden vier bijeenkomsten georganiseerd. De overige onderwijsuren worden besteed aan zelfstudie en het maken van opdrachten. De bijeenkomsten in het kader van het Honours programma zijn bedoeld om de leerstof van het reguliere curriculum extra te verdiepen. Die verdieping vindt plaats door intensief een aantal gekozen teksten te lezen en te vergelijken, deze onderling en met de docent te bespreken en daarover een afrondend werkstuk te schrijven. Deze teksten hebben betrekking op de volgende drie kernonderdelen van de opleiding: theorie, onderzoek en praktijk/beleid. In elk blok staat één van deze drie kernonderdelen centraal. De opbouw van het Honours programma is cumulatief in die zin dat theorie een cruciale bouwsteen is van goed onderzoek, en dat goed beleid idealiter is gebaseerd op theorie en onderzoek. Daarnaast zorgt de intensieve omgang met teksten die in elk van de vakken centraal staat voor een samenhangend programma. Het Honours programma biedt daarmee een unieke kans op verdieping die tijdens reguliere colleges met meer deelnemers slechts tot op zekere hoogte mogelijk is. De bijeenkomsten zijn gecentreerd rond de volgende drie kernonderdelen: 1. Capita selecta uit de cultuurwetenschappen: theorie In vier tweewekelijkse bijeenkomsten wordt een reeks van kernteksten uit de sociologie en economie van kunst en cultuur intensief gelezen en met elkaar besproken. Het gaat er om teksten waarin de theorie centraal staat, met elkaar in verband te brengen. Dat kan op twee manieren gebeuren. Enerzijds zal een aantal invloedrijke en originele boeken of artikelen als uitgangspunt worden genomen om vervolgens te bestuderen hoe andere auteurs van die theorie gebruik hebben gemaakt. Anderzijds zullen we teksten vergelijken van auteurs die tegengestelde theoretische uitgangspunten hanteren. Deze vergelijkende benadering dwingt tot close reading en bevordert onderlinge discussie. 16

18 2. Work in progress: onderzoek In deze bijeenkomsten gaat het erom studenten intensief kennis te laten maken met de relatie tussen theorie en onderzoek. Hoe gaan onderzoekers om met theorie, met onderzoekspublicaties van anderen en hoe komen eigen onderzoekspublicaties tot stand? Aan de hand van concrete voorbeelden van eigen onderzoek van docenten en staf van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen wordt het gebruik van theorie en teksten in onderzoek bestudeerd. Verplicht onderdeel van dit onderdeel is deelname aan de facultaire seminars waarin stafleden hun onderzoek aan elkaar presenteren gedurende de blokken 2, 3 en De praktijk: cultuurbeleid Na de bijeenkomsten over theorie (blok 2) en onderzoek (blok 3) volgen vier bijeenkomsten waarin het beleid en de praktijk van de kunstwereld centraal staan. Door close reading van beleidsteksten van nationale, regionale en lokale overheden sporen studenten eerst de typische eigenschappen van dit soort teksten op. Vervolgens wordt aan de hand van cases bekeken hoe beleidsteksten in de praktijk van de kunstwereld functioneren door de wording en werking van beleidsretoriek na te gaan. Studenten toetsen vervolgens hun bevindingen door een goed voorbereid interview af te nemen met een sleutelfiguur uit het beleidsveld. Wanneer: Gedurende blok 2, 3 en 4 tijdens het studiejaar Voor wie: Ba-2 studenten die voldoen aan de volgende voorwaarden -alle vakken uit BA-1 zijn afgerond -het gemiddelde cijfer voor BA-1 was een 7,0 of hoger Werving: Aan het begin van het studiejaar zullen alle BA-1 studenten die aan bovenstaande criteria hebben voldaan, worden uitgenodigd te solliciteren. Uit de sollicitaties zullen de 5-7 studenten met de beste cijfers geselecteerd worden Aanvraag bachelordiploma Wie voor alle onderdelen van het bachelorprogramma een voldoende resultaat heeft behaald, is geslaagd voor het bachelorexamen. Een aanvraag voor het bachelordiploma moet vier weken voor de geplande uitreiking worden ingediend bij Education Office. Nadat de Examencommissie heeft geconstateerd dat inderdaad aan alle verplichtingen is voldaan, kan het bachelordiploma worden uitgereikt. Voor de studenten die in juni, juli of augustus hun bachelor afronden, wordt in oktober een plenaire buluitreiking georganiseerd. Individuele uitreiking van een bachelordiploma is ook mogelijk. Actuele informatie over de uitreikingsprocedure wordt gepubliceerd op de website. Zie ook bijlage 2 bij deze studiewijzer met informatie over belangrijke data Masteropleidingen Na de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen kun je je studie vervolgen met een masteropleiding. Je kunt bij de ESHCC kiezen voor: - master Kunst- en Cultuurwetenschappen (KCW), vanaf Arts, Culture and Society (ACS) - master Cultural Economics and Entrepreneurship (CEE), - master Mediastudies - research master Sociology of Culture, Media and the Arts (SCMA). 17

19 Met het bachelordiploma Algemene Cultuurwetenschappen kan een verzoek tot toelating ingediend worden tot zowel Kunst- en Cultuurwetenschappen als Cultural Economics and Entrepreneurship. Aangeraden wordt om een aantal vakken (verdiepingsvakken, research workshop, minor of keuzevakken) binnen het thema van de betreffende master te volgen. Voor toelating tot de master CEE (en vanaf 2014 ook ACS) is onder andere een Engelse taaltoets een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure. Zie voor meer informatie de website: en Wanneer je 25 EC binnen de specialisatie Cultuur en Media hebt gevolgd, kun je ook worden toegelaten tot de masteropleiding Media Studies. Deze eenjarige master kent vier programma s: - Media en Journalistiek - Media en Cultuur - Media, Culture and Society (Engelstalig) - Media & Business (Engelstalig) Zie voor meer informatie de website: Daarnaast biedt de EUR de tweejarige Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts. Bij deze master wordt streng geselecteerd en gelden specifieke toelatingseisen. Zie voor meer informatie de website: De uiterste datum van aanmelding voor bovengenoemde masteropleidingen is 15 april 2014 (Media Studies) en 15 mei 2014 (Kunst- en Cultuurwetenschappen en Cultural Economics and Entrepreneurship). Op 29 oktober 2013 en op 15 mei 2014 vinden de voorlichtingsdagen plaats over de masteropleidingen van de EUR. Je kunt na je bachelor ACW ook een verzoek om toelating indienen bij andere masteropleidingen binnen en buiten de EUR. Raadpleeg de websites van de betreffende opleidingen voor de toelatingseisen en de inschrijfprocedures Arbeidsmarkt Om je te oriënteren op de arbeidsmarkt worden elk jaar in blok 4 de Arbeidsmarkt Oriëntatiedagen (AMO-dagen) georganiseerd. De eerstvolgende AMO-dagen zijn op donderdag 27 en vrijdag 28 februari Je kunt deelnemen aan diverse workshops (bv. sollicitatiegesprek oefenen of zakelijk flirten ) en je kunt een bezoek brengen aan een instelling binnen het werkveld. Ook zijn er presentaties waarin afgestudeerden vertellen over hun werkervaringen. De volledige programma s van 27 en 28 februari 2014 worden in het voorjaar op de website gepubliceerd: Daar vind je ook informatie over de inschrijfprocedure. 18

20 4. Vakbeschrijvingen Alle vakbeschrijvingen zijn te vinden op de website: De vakken staan standaard op cursuscode gerangschikt, maar kunnen ook op cursusnaam worden geordend. In de vakbeschrijving staan de volgende gegevens: - docent(en) - contactpersoon (met doorklikmogelijkheid) - onderwijsvorm - toetsvorm - periode (blok) waarin het vak wordt gegeven - aantal EC - studiefase (waarmee wordt aangeduid van welke studieprogramma s het vak deel uitmaakt - data waarop voor het vak moet worden ingeschreven (als bij het kopje inschrijven staat vermeld nee of door Education Office hoef je je niet zelf voor het vak in te schrijven. In alle andere gevallen wel, via Osiris Student!!) - belangrijke links, o.a. naar > het channel* van het vak > de timetable van het vak - doel van het vak - korte inhoudsbeschrijving - verplichte literatuur * Abonneer je altijd op de channels van de vakken die je gaat volgen, anders mis je belangrijke mededelingen. Om je te abonneren ga je naar SIN-Online. Er verschijnt dan een venster met alle vakchannels en de channels van de verschillende opleidingen. Selecteer het betreffende channel en klik op save changes om het abonnement te bevestigen. Voor uitgebreide informatie: zie de Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online op de website. NB Er worden in de eerste week van het collegejaar instructies voor het gebruik van Osiris, Blackboard en Sin-Online gepland voor studenten die daar behoefte aan hebben, naast de handleiding op de website: 19

Schakelprogramma. Kunst- en Cultuur wetenschappen

Schakelprogramma. Kunst- en Cultuur wetenschappen STUDIEWIJZER 2013-2014 Schakelprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen Programma Kunst- en Cultuur wetenschappen Studiewijzer Schakelprogramma Kunst- en Cultuurwetenschappen programma Kunst- en Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Studiewijzer Schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis 2011-2012

Studiewijzer Schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis 2011-2012 Met deze studiewijzer willen we alle studenten van het schakelprogramma Maatschappijgeschiedenis snel wegwijs maken in de opzet en inhoud van de opleiding en de diverse voorzieningen en regelingen. Er

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 10 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

Versie augustus 09. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 09. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 09 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

BACHELOR-2/3 Geschiedenis

BACHELOR-2/3 Geschiedenis BACHELOR-2/3 Geschiedenis Collegerooster 2013-2014 Versie: 24/04/2014 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of History, Culture and Communication Algemene informatie studiejaar 2013-2014 Inschrijven

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

[Inhoudsopgave wordt geplaatst op de eerste pagina studiehandleiding rechterkant] Inhoudsopgave

[Inhoudsopgave wordt geplaatst op de eerste pagina studiehandleiding rechterkant] Inhoudsopgave Format Studiehandleidingen FHKW - International Bachelor Communication and Media - Master Media en Journalistiek / Media and Journalism - Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts 19-08-2009

Nadere informatie

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde 1. Over Osiris Student In OSIRIS verwerkt het DCO je studieresultaten, studieadviezen en behaalde examens. Met OSIRIS student kun je: - Je aanmelden voor

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE

HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE UNIVERSITEIT LEIDEN HOE OVERLEEF IK DE START VAN EEN NIEUWE STUDIE PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 2015-2016 1 Deze brochure is bedoeld voor eerstejaarsstudenten die nog net niet of nog maar net gestart zijn

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Studiejaar 2010/2011 Inhoudsopgave Voorwoord...- 2 - Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid...-

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES (BSA) voor studenten Pedagogische Wetenschappen 2014-2015

Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES (BSA) voor studenten Pedagogische Wetenschappen 2014-2015 Informatie over het BINDEND STUDIEADVIES (BSA) voor studenten Pedagogische Wetenschappen 2014-2015 Inleiding Alle studenten van de Leidse universiteit die zich in 2014 voor de eerste keer ingeschreven

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012 Bacheloropleiding Geschiedenis Erasmus School of History, Culture and Communication Erasmus Universiteit Rotterdam

Onderwijs- en Examenregeling 2012 Bacheloropleiding Geschiedenis Erasmus School of History, Culture and Communication Erasmus Universiteit Rotterdam Onderwijs- en Examenregeling 2012 Bacheloropleiding Geschiedenis Erasmus School of History, Culture and Communication Erasmus Universiteit Rotterdam Inhoud Paragraaf 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 1.1

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

Handleiding Osiris Student

Handleiding Osiris Student Handleiding Osiris Student OSIRIS Student...2 Inleiding...2 Naar OSIRIS Student...4 Inschrijven voor cursussen...6 Inschrijfperiodes...7 Andere functies...8 Personalia...8 Begeleider...8 Uitschrijven...8

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Bacheloropleiding Film- en literatuurwetenschap

Bacheloropleiding Film- en literatuurwetenschap Bacheloropleiding Film- en literatuurwetenschap Veelgestelde vragen/faq academisch jaar 2015-2016 Wat is het verschil tussen usis en Blackboard? Het lukt me niet om in usis in te loggen. Wat doe ik nu?

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft.

In Groningen wordt de opleiding in het Engels gegeven. Je kunt de opleiding in het Nederlands volgen in Eindhoven, Twente en Delft. Naam opleiding: Technische Wiskunde Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Handleiding Osiris Student -2-

Handleiding Osiris Student -2- OSIRIS Student T1. In- en uitloggen... 3 2. Knoppenbalk... 5 3. Personalia... 6 4. Inschrijven voor cursus/toets... 7 5. Rooster... 18 6. Resultaten... 19 7. Voortgang... 20 8. Onderwijs... 24 Handleiding

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden

Taalvouchers. Toelichting & Voorwaarden Taalvouchers Toelichting & Voorwaarden 1. Wat is een taalvoucher?... 1 2. Wie heeft recht op taalvouchers?... 1 3. Waar kunnen taalvouchers voor worden gebruikt?... 1 4. Geldigheid taalvouchers... 2 5.

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Eindhoven heeft in het eerste jaar een aantal gemeenschappelijke vakken voor alle eerstejaarsstudenten van de universiteit.

Eindhoven heeft in het eerste jaar een aantal gemeenschappelijke vakken voor alle eerstejaarsstudenten van de universiteit. Naam opleiding: Technische Informatica Toelating Is de studie moeilijk? De studie vraagt veel tijd van je. Het is van belang vanaf het begin hard te werken en gemiddeld circa 40 uur per week aan je studie

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

3. Onderwijsinformatie: bij wie kun je terecht voor welke informatie?

3. Onderwijsinformatie: bij wie kun je terecht voor welke informatie? Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 1. Introductie 2014 3 2. Starten met je (pre)masteropleiding 2.1 Programma Smart Startdag 3 2.2. Stappenplan voor (pre)masterstudenten 6 3. Onderwijsinformatie: bij wie kun

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL BKBBTH Research Training & Bachelor Scriptie diverse docenten 12 ECTS Dit trimester begint het Research Training & Bachelor Scriptie traject met keuze uit 22 thema s. De inschrijving is geweest (17 t/m

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Procedure aanvraag Bachelordiploma voor de Bacheloropleidingen: EDUCATION SERVICE CENTRE SERVICEDESK - Biologie, -

Nadere informatie

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7)

semester 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 Burgerlijk Ondernemingsrecht procesrecht (5) Ethiek voor juristen (2) Europees economisch recht (7) Studieschema Dubbelstudie Recht en studiejaar 2015 2016 (dit studieschema geldt voor studenten die in het studiejaar 2015 2016 starten met de dubbelstudie R&E) 1. Traject Accounting & Control tot de Straf

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE)

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) Aanmelding vakken eerste semester Vanaf dinsdag 6 juli (24.00 uur) tot maandag 30 augustus (24.00 uur) 2010 kunt u zich

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012

KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 . KEUZES BINNEN FUTURE PLANET STUDIES 21 NOVEMBER 2012 1 PROGRAMMA KEUZES FUTURE PLANET STUDIES Dominique Kunst & Denise van Wees Studieadviseurs STUDEREN IN HET BUITENLAND Rick Vermin Opleidingscoördinator

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Hbo-minor bedrijfswetenschappen

Hbo-minor bedrijfswetenschappen Hbo-minor bedrijfswetenschappen tijdens het hbo kwalificeren voor de universitaire master bedrijfswetenschappen! 2007-2008 Te bespreken onderwerpen: welke doelen dient de hbo-minor BW? voor wie is de hbo-minor

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking 1. Vooraf De Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Inwerken onderwijssystemen

Inwerken onderwijssystemen Als je op de Universiteit Twente gaat studeren zijn er een paar onderwijssystemen (lees websites) die je zal gaan gebruiken: - Blackboard: Hier kan je je opdrachten, vak informatie, deelcijfers en berichten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie U2010/00104 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO bacheloropleiding Psychologie De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie