STUDIEWIJZER Bachelor. Algemene Cultuurwetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEWIJZER 2013-2014. Bachelor. Algemene Cultuurwetenschappen"

Transcriptie

1 STUDIEWIJZER Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen

2 Studiewijzer Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Met deze studiewijzer willen we alle studenten van de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen snel wegwijs maken in de opzet en inhoud van de opleiding en de diverse voorzieningen en regelingen. Er wordt in de studiewijzer vaak verwezen naar de website, omdat daar altijd de meest actuele informatie te vinden is. Sommige gegevens in deze studiewijzer zijn aan verandering onderhevig. Check dus regelmatig Roosterwijzigingen en andere belangrijke berichten worden via channels bekendgemaakt. Je kunt deze channelberichten alleen ontvangen als je je daar zelf op abonneert ( subscribe ) via SIN-Online. We raden iedereen dringend aan dit te doen! Er zijn channels voor de afzonderlijke vakken en er is een channel voor de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen. Daarnaast is er nog een algemeen channel (eshcc-studenten) waarop berichten worden geplaatst die voor (vrijwel) alle studenten van belang zijn. Hier hoef je je niet op te abonneren; deze berichten ontvang je automatisch. Bij Education Office kun je het hele jaar terecht met vragen rondom je studie. We wensen iedereen een plezierig en succesvol studiejaar toe. Alle medewerkers van Education Office telefoon: (010) balie: kamer L3-33 openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9-12 en uur website: Studentenstatuut Deze studiewijzer vormt samen met de website het opleidingsdeel van het studentenstatuut. Het zgn. instellingsdeel van het studentenstatuut informeert over zaken die op universitair niveau zijn geregeld en beschrijft het wettelijk kader van de facultaire regelingen. Dit deel is te raadplegen op de website: 1

3 INHOUDSOPGAVE 1. Contactgegevens Studieprogramma BA Programmaoverzicht BA-1 Algemene Cultuurwetenschappen Academische vaardigheden Mentoraat Verplichte taaltoets Nederlands Bindend Studieadvies (BSa) Persoonlijke Omstandigheden Studieplanning BA-2 en BA Studieprogramma BA-2 en BA Programmaoverzicht BA Programmaoverzicht BA Studieschema BA-2 + BA-3 per blok Verplichte vakken binnen de major Specialisatiegebieden en vakken Bachelor Thesis Class Bachelor Thesis Stage Studieverblijf in het buitenland Minoren Keuzevakken Toelatingsregelingen BA-2 en BA Honours programma ACW Aanvraag bachelordiploma Masteropleidingen Arbeidsmarkt Vakbeschrijvingen Indeling studiejaar Roosters Waar vind ik de roosters van de vakken? Roosterwijzigingen Inschrijven voor vakken en tentamens Regels met betrekking tot aanwezigheid Regels met betrekking tot werkstukken Compensatieregeling Studiehandleidingen, literatuur, wetenschappelijk schrijven Onderwijs- en Examenregeling (OER) Plagiaat Onderwijsevaluaties Studentenvertegenwoordiging Service en faciliteiten ASK ESHCC Studieadviseur Channelberichten MyEUR Blackboard Universiteitsbibliotheek (UB) Computerzalen Studentenhelpdesk LIA Erasmus Studenten Service Center (ESSC) Studentendecanen en psychologen Studeren met een functiebeperking Beurzen en fondsen Adreswijzigingen Bijlage 1: Overzicht met belangrijke data voor BA-1 studenten Bijlage 2: Overzicht met belangrijke data voor BA-2 en BA-3 studenten 2

4 1. Contactgegevens Education Office Voor algemene vragen over je studie en het maken van afspraken met de studieadviseur kun je terecht bij Education Office. medewerkers: mw. L.C.C. van Gelder, mw. S. Gerritse MA en mw. M. Lefeber telefoon: (010) balie: kamer L3-33 openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00 en 13:00-16:00 uur Studieadviseur Algemene Cultuurwetenschappen Voor meer specifieke vragen en adviezen over het studieprogramma, je studieplanning, persoonlijke omstandigheden e.d. kun je terecht bij de studieadviseur, mw. drs. M.J.M. van Leeuwen. telefoon: (010) kamer: L3-53 telefonisch spreekuur:maandag 10:00-11:00 uur inloopspreekuur: donderdag 13:00-14:00 uur aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Buiten het inloopspreekuur kunnen studenten ook op afspraak terecht. Afspraken worden gemaakt via Education Office tel: (010) International Office Voor informatie en advies over een buitenlands studieverblijf kun je terecht bij de International Officer, mw. S.T. Doodkorte MA. telefoon: (010) kamer: L3-30 telefonisch spreekuur:maandag 10:00-11:00 uur inloopspreekuur: donderdag 13:00-14:00 uur aanwezig: maandag t/m donderdag Stagecoördinator Voor informatie en advies over stages kun je terecht bij de stagecoördinator, mw. drs. J.F.C. van Duijvendijk telefoon: (010) kamer: L2-015 inloopspreekuur: Maandag :00 uur Aanwezig: Vijf dagen per week online. Via kun je een afspraak maken. Docenten Kamernummers, telefoonnummers, adressen en andere informatie over docenten vind je op 3

5 Examencommissie Voor korte informatieve vragen: telefoon: (010) (ma, di, do tussen 10 en 12 uur) Met vragen of problemen op het gebied van tentamens en examens, toelatingsregelingen, vrijstellingen e.d. kun je terecht bij de secretaris van de Examencommissie, mw. drs. P.C. van der Houwen. spreekuur: donderdag van 14:00-15:00 uur kamer L3-57 telefoon: (010) Een formeel verzoek (bijvoorbeeld een aanvraag voor vrijstelling) moet schriftelijk worden ingediend, voorzien van alle relevante stukken. Het adres is: Examencommissie ESHCC T.a.v. mw. drs. P.C. van der Houwen, kamer L3-57 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam Studentenhelpdesk LIA Voor ondersteuning bij computergebruik. telefoon: (010) Adres van de faculteit bezoekadres: Locatie Woudestein, Burgemeester Oudlaan 50, L-gebouw, 3 e etage, 3062 PA Rotterdam postadres: tel: (algemeen): (010) tel: Education Office: (010) Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam fax: (010) website: 4

6 2. Studieprogramma BA Programmaoverzicht BA-1 Algemene Cultuurwetenschappen hc = hoorcollege; wg = werkgroep Blok 1 ow-vorm/aantal uur per week Geschiedenis van Kunst en Cultuur [CC1001] 10 EC (hc: 2x2 + wg: 1x3) Overdracht van Kunst en Cultuur [CC1004] 5 EC (hc: 1x2 + wg: 1x3) Blok 2 Sociologie van Kunst en Cultuur [CC1003] 10 EC (hc: 2x2 + wg: 1x3) Organisatie van Kunst en Cultuur [CC1002] 5 EC (hc: 1x2 + wg: 1x3) Blok 3 Economie voor Cultuurwetenschappers [CC1005] 10 EC (hc: 2x2 + wg: 1x3) Kunst- en Cultuurbeleid [CC1006] 5 EC (hc: 1x2 + wg: 1x3) Blok 4 Kunst en Cultuur in de Media [CC1015] 5 EC (hc: 1x3) Methoden en Technieken Van Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek[(CC1016) 5 EC (hc: 1x2 + wg: 1x3) Academisch Schrijven [CC1008] 5 EC (wg: 1x3) Totaal 60 EC 5

7 2.2. Academische vaardigheden Alle academische vaardigheden worden behandeld in de schrijfwijzer Cultuur & Media die online beschikbaar is op de volgende site: In blok 4 volg je het vak Academisch Schrijven Mentoraat Alle eerstejaars studenten volgen het mentoren programma. Gedurende het eerste en het tweede blok van het eerste jaar word je begeleid door tweede- en derdejaarsstudenten, zodat je een goede start kunt maken met je studie. Tijdens bijeenkomsten (in een groep van maximaal 12 studenten) wordt ingezet op een soepele overgang van middelbare school of hbo naar studeren aan de universiteit (leren studeren) en het vinden van een balans tussen je studieleven en je studentenleven Verplichte taaltoets Nederlands Alle BA-1 studenten dienen een digitale taaltoets Nederlands af te leggen, bestaande uit de onderdelen stijl, grammatica, spelling en basis Nederlands. Als onderdeel van het vak Geschiedenis van Kunst en Cultuur maken alle studenten een (diagnostische) taaltoets. Studenten die een voldoende scoren nemen dit cijfer mee als deelcijfer naar het vak Academisch Schrijven in blok 4. Studenten die een onvoldoende halen, maken de taaltoets nogmaals in blok 4. Dat cijfer telt als deelcijfer mee binnen het vak Academisch Schrijven. Data voor de toets in blok 1 De taaltoets wordt op de volgende data afgenomen in een computerzaal. - dinsdag 1 oktober 2013 ( ) - vrijdag 4 oktober 2013 ( of ) Je dient je zelf voor de taaltoets in te schrijven ( registratie ) via SIN-Online van 11 tot en met 25 september. Doe het niet op het laatste nippertje, want als je problemen hebt met inloggen op SIN, moet je dat nog kunnen uitzoeken. Dezelfde inloggegevens worden gebruikt bij de toets zelf. Let op: studenten die niet staan ingeschreven via SIN kunnen de toets niet maken! Wat te doen bij een onvoldoende? Studenten die op een of meer onderdelen van de toets onvoldoende scoren, moeten hun taalvaardigheid verbeteren. Dat kan met behulp van het zelfstudieprogramma PrinciPen (informatie bij de studieadviseur),maar mag ook op een andere manier. De onderwerpen die worden behandeld in PrinciPen komen overeen met de onderwerpen in de Taaltoets Nederlands zoals die wordt afgenomen op de EUR. Na het oefenen kun je in PrinciPen een oefentoets maken om te bepalen of je het betreffende onderdeel voldoende beheerst of nog meer moet oefenen. 6

8 Studenten die de toets in september niet hebben gehaald, moeten de toets nogmaals afleggen in blok 4. De data daarvoor zullen via het channel ESHCC Bachelor eerstejaars studenten Cultuurwetenschappen bekend worden gemaakt Bindend Studieadvies (BSa) Alle studenten die in starten met de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen krijgen aan het eind van het studiejaar, in augustus 2014, een Bindend Studieadvies. Het Bindend Studieadvies houdt in dat studenten binnen een collegejaar alle 60 EC van BA-1 moeten behalen. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, word je uitgesloten van deelname aan de opleiding voor de duur van drie jaar. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar: - de flyer die tijdens de introductiebijeenkomst is uitgedeeld - de tekst op de website: - de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor ACW (http://www.eshcc.eur.nl/ba/examens/oer/) - de studieadviseur Algemene Cultuurwetenschappen 2.6. Persoonlijke Omstandigheden Soms kunnen persoonlijke omstandigheden je studievoortgang beïnvloeden en ertoe bijdragen dat je de Bindend Studieadviesnorm niet haalt. Het is belangrijk om persoonlijke omstandigheden te melden (binnen vier weken na het begin van de omstandigheden) bij de studieadviseur. Als de student de persoonlijke omstandigheden later meldt, moet de student zich realiseren dat de persoonlijke omstandigheden niet meer worden meegenomen in de beslissing van het BSa. Alle persoonlijke omstandigheden worden bewezen middels een doktersverklaring, een rouwkaart of een brief met contactgegevens van familieleden. Je kunt een afspraak met de studieadviseur maken via Education Office of kom naar het open spreekuur van de studieadviseur op donderdagen van uur Studieplanning BA-2 en BA-3 Na afronding van het eerste jaar dien je je eigen bachelorprogramma samen te stellen en in te leveren bij de studieadviseur. Hiertoe moet je het formulier Studieplanning BA-2 en BA-3 gebruiken (verkrijgbaar bij de studieadviseur, L3-53). Eventuele wijzigingen in een later stadium moeten worden doorgegeven aan de studieadviseur. Studenten kunnen een afspraak maken met de studieadviseur voor advies bij het maken van de studieplanning. Aan het eind van het eerste jaar kunnen studenten met een gemiddelde cijfer van 7.0 of hoger solliciteren naar een plek in het honoursprogramma. Zie voor meer informatie

9 3. Studieprogramma BA-2 en BA Programmaoverzicht BA-2 MAJOR vakcode 50 EC Verdiepingsvakken (verplicht) - Production and Reception of Culture - Values of Culture - Economic Aspects of Cultural Industries - Kunstfilosofie CC2005 CC2008 CC3105 CC EC 5 EC 5 EC 5 EC Theorie en Methoden (verplicht) - Cultuurtheorie - Economics of Arts and Culture - Statistiek - Methoden van Kwalitatief en Kwantitatief Onderzoek CC2015 CC2017 CC2010 CC EC 5 EC 5 EC 5 EC Verdiepingsvakken (keuze) De student kiest één vak. In het studiejaar keuze uit: - Economic Geography of Creativity and Urban Development - Avant-gardes in Context - Media Industries: Trends and Stategies CC3203 CC2039 CC EC Research Workshops (keuze) De student kiest één workshop. In het studiejaar keuze uit: - Research Workshop Cultuurparticipatie - Research Workshop Cultural Management - Research Workshop Arts, Culture and Publicity KEUZEVAKKEN Keuzevakken De student volgt keuzevakken met een totale omvang van 10 EC. Aanbod keuzevakken in binnen de opleiding ACW (5 EC, tenzij anders aangegeven): - Media and Communication Theory (10 EC) - Communication Technology and its Impacts - Corporate Communication - Communication and Organizations - Cultural Influences on Communication - Kunst, Educatie en Communicatie - Eigentijds Erfgoed - Art Markets in Context - Consumption and Identity - Extra verdiepingsvakken - Extra Research Workshops - Het nog niet gekozen methodische vak De student kan ook vakken kiezen uit de bacheloropleiding Geschiedenis, of een andere opleiding van de EUR of andere universiteit. Voor deze vakken is vooraf toestemming nodig van de Examencommissie. De vakken mogen niet van inleidend niveau zijn. CC3072 CC3073 CC3113 CM0001 CM9004 CM9001 CM9002 CM9003 CC2045 CC2043 CC2044 CC EC 10 EC 10 EC - ACW Honours Programme (extracurriculair programma voor geselecteerde studenten) CC

10 3.2. Programmaoverzicht BA-3 MAJOR vakcode 45 EC Verdiepingsvak (verplicht) - Mondialisering en Cultuur CC EC Verdiepingsvak (keuze) De student kiest één vak. In het studiejaar keuze uit: - Economics of Cultural Heritage 1 - Literature, Art and Capitalism: Battling Histories - Media Processes and Influences: Theories and Perspectives CC3106 CC3122 CH EC Stage (verplicht) CC EC Afstudeerproject - Bachelor Thesis Class - Bachelor Thesis MINOR CC3202 CC EC 10 EC 15 EC Minor De student kiest één minor uit het aanbod van de EUR. De minor Kunst- en Cultuurwetenschappen is niet toegankelijk voor ACW-studenten. Buitenlands Studieverblijf (keuze) Buitenland (max. 30 EC) - Studieverblijf in het buitenland - Taalcursus ter voorbereiding op een buitenlands studieverblijf (max. 5 EC) Indien de student kiest voor een studieverblijf in het buitenland, vervalt de minor (15 EC). Afhankelijk van inhoud en omvang van het in het buitenland te volgen programma kunnen de vakken Mondialisering & Cultuur (5 EC) en/of het verdiepingsvak van 10 EC worden vervangen. 15 EC 1 Deze keuzeruimte wordt om het andere jaar ingevuld met een ander vak, nl. A cultural economic perspective on the worlds of architecture, design and fashion. 9

11 3.3. Studieschema BA-2 + BA-3 per blok BA-2 Blok 1 BA-3 Blok 1 Production and Reception of Culture 5 EC Minor (uit het aanbod van de EUR, m.u.v. de minor Kunst- en Cultuurwetenschappen) 15 EC Economics of Arts and Culture 5 EC Keuzevak Eén vak te kiezen uit: - Eigentijds Erfgoed - Media and Communication Theory (10 EC) 1 - Communication Technology and its Impacts 1 - Corporate Communication 2 - Communication and Organizations 2 - Cultural Influences on Communication 2 5 EC OF: BUITENLANDS STUDIEVERBLIJF BA-2 Blok 2 BA-3 Blok 2 Values of Culture 5 EC Mondialisering en Cultuur 5 EC Verdiepingsvak Keuze uit: - Economic Geography of Creativity and Urban Development - Avant-gardes in Context - Media Industries: Trends and Strategies 5 EC Verdiepingsvak Keuze uit: - Economics of Cultural Heritage - Literature, Art and Capitalism: Battling Histories - Media Processes and Influences: Theories and Perspectives 10 EC Statistiek 5 EC OF: BUITENLANDS STUDIEVERBLIJF 3 BA-2 Blok 3 BA-3 Blok 3 Cultuurtheorie 5 EC Stage 15 EC Methoden van Kwalitatief en Kwantitatief Onderzoek 5 EC Bachelor Thesis Class - Keuzevak - Kunst, Educatie en Communicatie - Art Markets in Context - Consumption and Identity 5 EC BA-2 Blok 4 BA-3 Blok 4 Economic Aspects of Cultural Industries 5 EC Bachelor Thesis Class (vervolg) 5 EC Research Workshop Keuze uit: - Research Workshop Cultuurparticipatie - Research Workshop Cultural Management - Research Workshop Arts, Culture and Publicity Kunstfilosofie 5 EC Bachelor Thesis 10 EC 5 EC 10

12 1 Dit vak is onderdeel van de minor Media, Culture and Society. Indien dit vak in BA-2 gekozen wordt als keuzevak, kan gezien de overlap in BA-3 niet worden gekozen voor deze minor. 2 Dit vak is onderdeel van de minor Communication, Culture and Organizations. Indien dit vak in BA-2 gekozen wordt als keuzevak, kan gezien de overlap in BA-3 niet worden gekozen voor deze minor. 3 In geval van een buitenlands studieverblijf in blok 1 en 2 vervalt de minor en wordt in overleg naar een oplossing gezocht voor de verplichte vakken in blok 2. BA-2 Blok 2, 3, 4 ACW Honours Programme 15 EC 11

13 3.4. Verplichte vakken binnen de major De volgende verdiepingsvakken zijn verplicht binnen de major: - Production and Reception of Culture - Values of Culture - Mondialisering en Cultuur - Economic Aspects of Cultural Industries - Kunstfilosofie Tevens is een cluster van vakken op het gebied van Theorie en Methoden verplicht: - Cultuurtheorie - Economics of Arts and Culture - Statistiek - Methoden van Kwalitatief en Kwantitatief Onderzoek Daarnaast kies je nog een aantal Verdiepingsvakken en een Research Workshop uit de specialisatiegebieden Cultuur en Economie, Cultuur en Media of Cultuur en Organisatie 3.5. Specialisatiegebieden en vakken Binnen de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen worden vakken binnen drie specialisatiegebieden aangeboden: - Cultuur en Economie - Cultuur en Media - Cultuur en Organisatie Elke student kiest 2 of 3 Verdiepingsvakken (totaal 15 EC) en een Research Workshop (5 EC) binnen één of meer van de drie specialisatiegebieden. Vakken Cultuur en Economie Economic Geography of Creativity and Urban Development (5 EC) Economics of Cultural Heritage (10 EC) Research Workshop: Cultural Management (5 EC) Vakken Cultuur en Media Media Industries: Trends and Strategies (5 EC) Media Processes and Influences (10 EC) Research Workshop: Arts, Culture and Publicity (5 EC) Vakken Cultuur en Organisatie Avant-gardes in Context (5 EC) Literature, Art, and Capitalism: Battling Histories (10 EC) Research Workshop: Cultuurparticipatie (5 EC) 12

14 3.6. Bachelor Thesis Class Binnen één van de specialisatiegebieden volg je in het derde studiejaar een Bachelor Thesis Class. In overleg met de docent kies je voor een onderzoeksonderwerp. Je wordt begeleid in het formuleren van een onderzoeksvraag en het verder vormgeven en uitvoeren van een onderzoek dat uitmondt in de Bachelor Thesis. Voor een beschrijving van doel en inhoud en de eisen die aan de Bachelor Thesis worden gesteld zie: en de studiehandleiding van het vak Bachelor Thesis Ter afsluiting van de studie schrijft de student een bachelor thesis die voortvloeit uit de gevolgde bachelor thesis class. Het is een belangrijke toetsing op het terrein van de kunsten cultuurwetenschappelijke rapportage en een individueel te verrichten activiteit die een apart onderdeel vormt van de Onderwijs- en Examenregeling ter waarde van 10 EC. Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig, maar wel onder begeleiding van een docent: een bepaald onderwerp op het terrein van de cultuurwetenschappen afbakenen en bestuderen; een relevante en adequate probleemstelling met daaruit afgeleide onderzoeksvragen formuleren; een onderzoeksopzet maken, onderzoek verrichten en verslag leggen; een thesis schrijven die naar inhoud, compositie en taalgebruik aan wetenschappelijke eisen voldoet. Dezelfde docenten die de bachelor thesis class hebben verzorgd, treden op als begeleider van de bachelor thesis. Wanneer het college werd verzorgd door één docent, kan een tweede docent bij de begeleiding betrokken worden. De commentaren van de docent op het werkstuk van de bachelor thesis class worden door de student verwerkt in de bachelor thesis. De docent maakt met de student afspraken over de wijze en de frequentie van de begeleiding van de bachelor thesis. Voor een beschrijving van de eisen die aan de thesis worden gesteld, het beoordelingsformulier, het tijdpad en wijze van inleveren zie: Stage De stage is een verplicht onderdeel van de bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen. Tijdens de stage worden de kennis en de academische vaardigheden die tijdens de studie zijn opgedaan, gerelateerd aan de praktijk. Bovendien is het voor studenten een belangrijke kennismaking met het beroepenveld en de arbeidsmarkt voor afgestudeerden.studenten kunnen stage lopen op één van de volgende terreinen: - Kunst- en cultuurbeleid en bestuur - Kunst- en cultuurmanagement - Communicatie en media - Cultuureducatie 13

15 De stage heeft een omvang van 15 EC (420 uur) en is gepland in blok 3 van het derde studiejaar. In overleg met de stage coördinator en de studieadviseur kan hier eventueel van worden afgeweken. De stage is in principe verplicht. Mocht je al ruime werkervaring hebben in de kunst- en cultuursector en/of uit het oogpunt van beroepsperspectief een andere invulling willen geven aan dit studieonderdeel dan kun je (tijdig!) een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Voor informatie en advies over stages kunnen studenten terecht bij de stage coördinator, mw. drs. J.F.C. van Duijvendijk, kamer L2-015, tel. (010) Mevrouw Van Duijvendijk houdt iedere maandag van uur (inloop)spreekuur. Uitgebreide informatie over stages is te vinden op de website Er is een voorlichtingsbijeenkomst over stages gepland in het voorjaar van Na deze voorlichtingsbijeenkomst worden de individuele intakegesprekken gepland. De stagehandleiding ontvang je tijdens de voorlichtingsbijeenkomst en kun je ook downloaden via Blackboard. Neem de informatie op de website en in de stagehandleiding goed door alvorens een afspraak te maken met de stage coördinator! 3.9. Studieverblijf in het buitenland In het studieprogramma kan een buitenlands studieverblijf worden opgenomen van zes maanden. De faculteit heeft uitwisselingsovereenkomsten met meer dan 30 universiteiten binnen en buiten Europa (zie website: Studenten die op uitwisseling gaan, blijven ingeschreven voor de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen aan de EUR en kunnen vakken volgen aan een buitenlandse universiteit. In het studieprogramma van de bachelor opleiding is rekening gehouden met een studieverblijf in het buitenland in blok 1 en 2 van het derde jaar. Je kunt dan maximaal 30 EC halen op de buitenlandse universiteit en deze 30 EC vervangt dan de minor en de vakken uit blok 2. Op deze manier krijg je bij een nominale studieplanning geen studievertraging of problemen met het volgen van verplichte vakken en het afstudeerproject. Internationale Summerschools Verschillende universiteiten bieden Summerschools aan waarbij je vakken kunt volgen en taalcursussen. Afhankelijk van het niveau van de vakken, kun je de examencommissie toestemming vragen om de studiepunten die je behaald op te laten nemen in je vrije keuzeruimte van ACW. Zie voor informatie: Meer informatie en advies is verkrijgbaar bij het International Office van de faculteit. mw. S.T. Doodkorte MA kamer: L3-30 telefoon: (010) website: 14

16 3.10. Minoren Elke student volgt in blok 1 van het derde studiejaar een minor met een omvang van 15 EC. Daarbij kun je kiezen uit het aanbod van alle opleidingen van de Erasmus Universiteit. Aanmelding voor een minor moet tussen eind april en begin mei gebeuren. Alle informatie over minoren is te vinden op de minorwebsite van de EUR (www.eur.nl/minor) Keuzevakken De keuzeruimte beslaat in de bacheloropleiding 30 EC. Daarvan wordt 15 EC ingevuld met een minor die uit het aanbod van alle opleidingen van de EUR gekozen kan worden. Daarnaast volg je keuzevakken met een totale omvang van 15 EC. Deze keuzevakken kunnen zowel binnen als buiten de eigen opleiding gevolgd worden. Deze vakken moeten van het niveau BA-2 of BA-3 zijn. Keuzeonderdelen die zonder voorafgaande toestemming van de Examencommissie in de vrije keuzeruimte kunnen worden ingebracht zijn keuzevakken die binnen de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen worden aangeboden: - Media and Communication Theory (10 EC) - Communication Technology and its Impacts - Corporate Communication - Communication and Organizations - Cultural Influences on Communication - Kunst, Educatie en Communicatie - Eigentijds Erfgoed - Art Markets in Context - Consumption and Identity - Extra verdiepingsvakken - Extra Research Workshops - Het nog niet gekozen methodische vak Keuzeonderdelen waarvoor wél vooraf toestemming van de Examencommissie nodig is: Studieverblijf in het buitenland Taalcursus van het Taal- en Trainingscentrum (TTC) ter voorbereiding op een buitenlands studieverblijf (minimaal niveau Intermediate) Losse vakken uit de bacheloropleiding Geschiedenis, IBCoM of van een andere opleiding van de EUR. Minor of losse vakken aan een andere universiteit Toelatingsregelingen BA-2 en BA-3 Voor de volgende onderdelen gelden specifieke toelatingsregels. Bachelor Thesis Class Voor toelating tot de Bachelor Thesis Class dienen studenten aan de volgende eisen te hebben voldaan: alle studiepunten van BA-1 zijn behaald (60 EC); 50 EC uit BA-2/3 zijn behaald. 15

17 Bachelor Thesis Aan de bachelor thesis kan pas worden begonnen nadat de Bachelor Thesis Class is afgerond. Buitenlands studieverblijf Om toestemming te verkrijgen voor een studieverblijf in het buitenland moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: alle studiepunten van BA-1 zijn behaald (60 EC); op het moment van vertrek zijn 90 EC behaald, waaronder in elk geval de vakken uit blok 1 en 2 van BA-2; de student beschikt over een bewijs van taalkennis op het niveau van 6 VWO (via een VWO-diploma, een met voldoende resultaat afgeronde taaltoets of een bewijs van een met voldoende resultaat afgeronde taalcursus, niveau Intermediate) Honours programma ACW Studenten die ambitieus en getalenteerd zijn bieden wij meer: meer uitdaging, meer verdieping, meer betrokkenheid en een intensieve, kleinschalige begeleiding. Voor een beperkt aantal studenten, geselecteerd op basis van studieresultaten en een motivatiebrief, biedt de opleiding ACW in het 2 de jaar van de bachelor een Honours programma aan van 15 studiepunten. Dit programma bestaat uit 12 bijeenkomsten verspreid over de blokken 2, 3 en 4. Per blok worden vier bijeenkomsten georganiseerd. De overige onderwijsuren worden besteed aan zelfstudie en het maken van opdrachten. De bijeenkomsten in het kader van het Honours programma zijn bedoeld om de leerstof van het reguliere curriculum extra te verdiepen. Die verdieping vindt plaats door intensief een aantal gekozen teksten te lezen en te vergelijken, deze onderling en met de docent te bespreken en daarover een afrondend werkstuk te schrijven. Deze teksten hebben betrekking op de volgende drie kernonderdelen van de opleiding: theorie, onderzoek en praktijk/beleid. In elk blok staat één van deze drie kernonderdelen centraal. De opbouw van het Honours programma is cumulatief in die zin dat theorie een cruciale bouwsteen is van goed onderzoek, en dat goed beleid idealiter is gebaseerd op theorie en onderzoek. Daarnaast zorgt de intensieve omgang met teksten die in elk van de vakken centraal staat voor een samenhangend programma. Het Honours programma biedt daarmee een unieke kans op verdieping die tijdens reguliere colleges met meer deelnemers slechts tot op zekere hoogte mogelijk is. De bijeenkomsten zijn gecentreerd rond de volgende drie kernonderdelen: 1. Capita selecta uit de cultuurwetenschappen: theorie In vier tweewekelijkse bijeenkomsten wordt een reeks van kernteksten uit de sociologie en economie van kunst en cultuur intensief gelezen en met elkaar besproken. Het gaat er om teksten waarin de theorie centraal staat, met elkaar in verband te brengen. Dat kan op twee manieren gebeuren. Enerzijds zal een aantal invloedrijke en originele boeken of artikelen als uitgangspunt worden genomen om vervolgens te bestuderen hoe andere auteurs van die theorie gebruik hebben gemaakt. Anderzijds zullen we teksten vergelijken van auteurs die tegengestelde theoretische uitgangspunten hanteren. Deze vergelijkende benadering dwingt tot close reading en bevordert onderlinge discussie. 16

18 2. Work in progress: onderzoek In deze bijeenkomsten gaat het erom studenten intensief kennis te laten maken met de relatie tussen theorie en onderzoek. Hoe gaan onderzoekers om met theorie, met onderzoekspublicaties van anderen en hoe komen eigen onderzoekspublicaties tot stand? Aan de hand van concrete voorbeelden van eigen onderzoek van docenten en staf van de opleiding Algemene Cultuurwetenschappen wordt het gebruik van theorie en teksten in onderzoek bestudeerd. Verplicht onderdeel van dit onderdeel is deelname aan de facultaire seminars waarin stafleden hun onderzoek aan elkaar presenteren gedurende de blokken 2, 3 en De praktijk: cultuurbeleid Na de bijeenkomsten over theorie (blok 2) en onderzoek (blok 3) volgen vier bijeenkomsten waarin het beleid en de praktijk van de kunstwereld centraal staan. Door close reading van beleidsteksten van nationale, regionale en lokale overheden sporen studenten eerst de typische eigenschappen van dit soort teksten op. Vervolgens wordt aan de hand van cases bekeken hoe beleidsteksten in de praktijk van de kunstwereld functioneren door de wording en werking van beleidsretoriek na te gaan. Studenten toetsen vervolgens hun bevindingen door een goed voorbereid interview af te nemen met een sleutelfiguur uit het beleidsveld. Wanneer: Gedurende blok 2, 3 en 4 tijdens het studiejaar Voor wie: Ba-2 studenten die voldoen aan de volgende voorwaarden -alle vakken uit BA-1 zijn afgerond -het gemiddelde cijfer voor BA-1 was een 7,0 of hoger Werving: Aan het begin van het studiejaar zullen alle BA-1 studenten die aan bovenstaande criteria hebben voldaan, worden uitgenodigd te solliciteren. Uit de sollicitaties zullen de 5-7 studenten met de beste cijfers geselecteerd worden Aanvraag bachelordiploma Wie voor alle onderdelen van het bachelorprogramma een voldoende resultaat heeft behaald, is geslaagd voor het bachelorexamen. Een aanvraag voor het bachelordiploma moet vier weken voor de geplande uitreiking worden ingediend bij Education Office. Nadat de Examencommissie heeft geconstateerd dat inderdaad aan alle verplichtingen is voldaan, kan het bachelordiploma worden uitgereikt. Voor de studenten die in juni, juli of augustus hun bachelor afronden, wordt in oktober een plenaire buluitreiking georganiseerd. Individuele uitreiking van een bachelordiploma is ook mogelijk. Actuele informatie over de uitreikingsprocedure wordt gepubliceerd op de website. Zie ook bijlage 2 bij deze studiewijzer met informatie over belangrijke data Masteropleidingen Na de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen kun je je studie vervolgen met een masteropleiding. Je kunt bij de ESHCC kiezen voor: - master Kunst- en Cultuurwetenschappen (KCW), vanaf Arts, Culture and Society (ACS) - master Cultural Economics and Entrepreneurship (CEE), - master Mediastudies - research master Sociology of Culture, Media and the Arts (SCMA). 17

19 Met het bachelordiploma Algemene Cultuurwetenschappen kan een verzoek tot toelating ingediend worden tot zowel Kunst- en Cultuurwetenschappen als Cultural Economics and Entrepreneurship. Aangeraden wordt om een aantal vakken (verdiepingsvakken, research workshop, minor of keuzevakken) binnen het thema van de betreffende master te volgen. Voor toelating tot de master CEE (en vanaf 2014 ook ACS) is onder andere een Engelse taaltoets een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure. Zie voor meer informatie de website: en Wanneer je 25 EC binnen de specialisatie Cultuur en Media hebt gevolgd, kun je ook worden toegelaten tot de masteropleiding Media Studies. Deze eenjarige master kent vier programma s: - Media en Journalistiek - Media en Cultuur - Media, Culture and Society (Engelstalig) - Media & Business (Engelstalig) Zie voor meer informatie de website: Daarnaast biedt de EUR de tweejarige Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts. Bij deze master wordt streng geselecteerd en gelden specifieke toelatingseisen. Zie voor meer informatie de website: De uiterste datum van aanmelding voor bovengenoemde masteropleidingen is 15 april 2014 (Media Studies) en 15 mei 2014 (Kunst- en Cultuurwetenschappen en Cultural Economics and Entrepreneurship). Op 29 oktober 2013 en op 15 mei 2014 vinden de voorlichtingsdagen plaats over de masteropleidingen van de EUR. Je kunt na je bachelor ACW ook een verzoek om toelating indienen bij andere masteropleidingen binnen en buiten de EUR. Raadpleeg de websites van de betreffende opleidingen voor de toelatingseisen en de inschrijfprocedures Arbeidsmarkt Om je te oriënteren op de arbeidsmarkt worden elk jaar in blok 4 de Arbeidsmarkt Oriëntatiedagen (AMO-dagen) georganiseerd. De eerstvolgende AMO-dagen zijn op donderdag 27 en vrijdag 28 februari Je kunt deelnemen aan diverse workshops (bv. sollicitatiegesprek oefenen of zakelijk flirten ) en je kunt een bezoek brengen aan een instelling binnen het werkveld. Ook zijn er presentaties waarin afgestudeerden vertellen over hun werkervaringen. De volledige programma s van 27 en 28 februari 2014 worden in het voorjaar op de website gepubliceerd: Daar vind je ook informatie over de inschrijfprocedure. 18

20 4. Vakbeschrijvingen Alle vakbeschrijvingen zijn te vinden op de website: De vakken staan standaard op cursuscode gerangschikt, maar kunnen ook op cursusnaam worden geordend. In de vakbeschrijving staan de volgende gegevens: - docent(en) - contactpersoon (met doorklikmogelijkheid) - onderwijsvorm - toetsvorm - periode (blok) waarin het vak wordt gegeven - aantal EC - studiefase (waarmee wordt aangeduid van welke studieprogramma s het vak deel uitmaakt - data waarop voor het vak moet worden ingeschreven (als bij het kopje inschrijven staat vermeld nee of door Education Office hoef je je niet zelf voor het vak in te schrijven. In alle andere gevallen wel, via Osiris Student!!) - belangrijke links, o.a. naar > het channel* van het vak > de timetable van het vak - doel van het vak - korte inhoudsbeschrijving - verplichte literatuur * Abonneer je altijd op de channels van de vakken die je gaat volgen, anders mis je belangrijke mededelingen. Om je te abonneren ga je naar SIN-Online. Er verschijnt dan een venster met alle vakchannels en de channels van de verschillende opleidingen. Selecteer het betreffende channel en klik op save changes om het abonnement te bevestigen. Voor uitgebreide informatie: zie de Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online op de website. NB Er worden in de eerste week van het collegejaar instructies voor het gebruik van Osiris, Blackboard en Sin-Online gepland voor studenten die daar behoefte aan hebben, naast de handleiding op de website: 19

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Tilburg University. Welkom op

Tilburg University. Welkom op Welkom op Tilburg University De Tilburg School of Economics and Management verzorgt 23 bachelor- en masteropleidingen aan ongeveer 6.000 studenten. Onze docenten, opleidingsmanagers en onderwijsmedewerkers

Nadere informatie

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014

Studiegids. Bestuurskunde. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Studiegids Bestuurskunde Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2013-2014 Inhoudsopgave Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2014-2015

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2014-2015 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie...1 De opleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen...1

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

Moderne Talen en Culturen

Moderne Talen en Culturen Moderne Talen en Culturen Studiegids 2007/2008 Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur ICT en vertalen Letterkunde (MPhil)

Nadere informatie

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT 1 Adressen en postvakken Adressen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Archeologie en prehistorie (Ba) 31 3.1 Inleiding 31. Inhoudsopgave 5 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap 11 1.2.4

Nadere informatie

Nederlandse taal en cultuur

Nederlandse taal en cultuur Nederlandse taal en cultuur Studiegids 2005/2006 Bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Letterkunde (MPhil) Professionele master ICT en vertalen Leraar

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015

Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 Techniek, Bestuur en Management Technische Bestuurskunde 2014-2015 1 Disclaimer Deze gids is met grote zorgvuldigheid samengesteld onder verantwoordelijkheid van de faculteit. Voor een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Psychologie. Studiegids 2015 2016. Afdeling Psychologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen

Bacheloropleiding Psychologie. Studiegids 2015 2016. Afdeling Psychologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Bacheloropleiding Psychologie Studiegids 2015 2016 Afdeling Psychologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Heymansgebouw Grote Kruisstraat 2/1 9712 TS Groningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN 2009-2010

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN 2009-2010 ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY BEDRIJFSKUNDE AFDELINGEN 2009-2010 INHOUD 1 PROGRAMMA MANAGEMENT 2 EXAMENCOMMISSIE 3 STUDIEADVISEURS 4 CAREER SERVICES 6 INTERNATIONAL OFFICE 8 STUDY ASSOCIATION

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie. Studiejaar 2014-2015. Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Theologie Studiejaar 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Protestantse Theologische Universiteit 1 Deel A: facultair

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. 3 Communicatie- en informatiewetenschappen (Ba) 37 3.1 Inleiding 37 3.2 Het programma 37. Inhoudsopgave 5 ! Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 11 1.1 Algemene inleiding 11 1.2 Organisatie van de faculteit 12 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit en waardenproject 12 1.2.2 Faculteitsbestuur 13 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1 Introductiegids Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1 2 3 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Bedrijfseconomie 7 2.1 Profiel van een bedrijfseconoom 7 2.2 Waar leiden we voor op? 7 2.3 Functies van

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie