Jaaroverzicht Fortis 1999

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaaroverzicht Fortis 1999"

Transcriptie

1 Jaaroverzicht Fortis 1999

2 Paul-Louis Courtejoie, onderdirecteur Communicatie, Fortis AG 175 jaar AG AG 1824, de oudste verzekeringsmaatschappij van België, vierde in 1999 met een groots feest haar 175e verjaardag. Typerend voor AG is dat de onderneming altijd alert gereageerd heeft op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Daardoor zijn we vaak als eerste op de markt met innovatieve verzekeringsproducten en -diensten. Samen met de tussenpersonen, onze sleutel tot succes, blijven we ook onder onze nieuwe naam Fortis AG steeds oplossingen bedenken, die nog beter aansluiten bij de behoefte van de consument.

3 Jaaroverzicht 1999 Fortis Insurance bundelt die Fortis-bedrijven die een breed pakket financiële diensten via derden op de markt brengen. De verzekeringsmaatschappijen werken via onafhankelijke tussenpersonen. Daarnaast vindt distributie plaats via financiële instellingen en elektronische kanalen. Fortis Insurance In haar thuismarkt, de Benelux, is Fortis Insurance toonaangevend in zowel leven als niet-leven. In de volgt Fortis Insurance een nichestrategie in deelmarkten op het gebied van kredietgerelateerde dienstverlening, levens- en zorgverzekeringen, employee benefits en beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten. In deze niches wil Fortis een toppositie innemen. Fortis International bundelt de verzekeringsactiviteiten in Frankrijk, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Australië en Azië (Singapore). De ondernemingen opereren elk in specifieke marktsegmenten in leven en niet-leven, waarin zij streven naar een sterke positie. Leven Benelux Fortis Insurance biedt via AG 1824 en AMEV, in respectievelijk België en Nederland, een brede keuze in individuele en collectieve levensverzekeringen en een groot aantal beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten. In België is Fortis de grootste aanbieder in de sector leven. AG 1824 vierde in 1999 haar 175-jarig bestaan en opereert sinds februari 2000 onder de naam Fortis AG, wat Fortis een duidelijk gezicht geeft naar de klanten. Foris AG en AMEV maken vooral gebruik van tussenpersonen en eigen verzekeringsagenten. Ze richten zich op particulieren, kleine, middelgrote en grote ondernemingen en internationale klanten was een uitstekend jaar voor de levenactiviteiten in de Benelux. Fortis AG realiseerde een sterke stijging van het premie-inkomen. De beleggingsgerelateerde producten zorgden voor de grootste groei. Het technisch resultaat hield geen gelijke tred met de stijging van het premie-inkomen door de geringere groei van klassieke producten met een hogere marge. EUR miljoen Resultaat vóór belastingen per regio in % België Nederland Luxemburg Rest van de wereld De beleggingsgerelateerde producten zorgden voor de grootste groei 1999 Verschil 1998 Verschil 1997 in % in % pro forma Totale baten na aftrek van rentelasten Kosten Resultaat vóór belastingen - Leven Niet-leven 322 * Nettowinst (2) Totaal activa Technische voorzieningen - Leven Niet-leven Eigen vermogen Medewerkers (1) Inclusief Fortis Bank Verzekeringen

4 Fortis Insurance Om haar marktpositie te versterken zal Fortis AG in 2000 in aansluiting op het succes van de beleggingsgerelateerde producten een aantal nieuwe producten op de markt brengen. Ook wordt een productenlijn op het gebied van aanvullende pensioenen ontwikkeld. Om de adviserende functie van de tussenpersonen op het gebied van persoonlijke financiële planning te versterken, is het al eerder ontwikkelde ondersteuningssysteem Life Excellence Approach (LEA) verder uitgewerkt. Op het gebied van employee benefits heeft Fortis AG haar positie versterkt door de collectieve verzekeringsactiviteiten van ASLK en AG 1824 onder te brengen in Fortis Employee Benefits. Hoewel collectief leven nog steeds de gevolgen ondervindt van de loonstop, was de groei bevredigend. Het technisch resultaat bleef vrijwel gelijk. AMEV realiseerde een stabiel technisch resultaat, ook al stonden de marges onder druk door nieuwe markttoetreders en scherpere prijsconcurrentie bij eenvoudige levenproducten voor particulieren. De groei komt, evenals in België, vrijwel geheel voor rekening van de beleggingsgerelateerde producten. Ook verzekeringsdochter Falcon realiseerde in 1999 een substantiële stijging van dit type product. Na de eerste drie kwartalen trad in het laatste kwartaal een vertraging van de groei op door de onzekerheid in de markt over de effecten ten aanzien van de voorgenomen belastingplannen op de bestaande producten. In 2000 is een nieuw productconcept geïntroduceerd dat op deze plannen aansluit. Dit geïntegreerde financiële concept is gebaseerd op internet en is onder de naam Superion op de markt gebracht. In 1999 is een begin gemaakt met de sanering en standaardisering van het productassortiment en zijn nieuwe producten ontwikkeld voor specifieke marktsegmenten, zoals het ABC Kidsplan. AMEV Bancair presenteerde in het verslagjaar als eerste product een beleggingshypotheek. Fortis hecht aan een sterk intermediair en heeft in het verslagjaar daarom fors geïnvesteerd in informatie- en communicatietechnologie ter ondersteuning van de tussenpersonen. Zo biedt een extranettoepassing geselecteerde tussenpersonen direct toegang tot de polisadministratie. Voor beginnende tussenpersonen is AMEV Start Support ontwikkeld. In dit beleid past ook dat AMEV minderheidsbelangen genomen heeft in een aantal intermediairkantoren. De levenmaatschappij Fortis Luxembourg Vie is vooral actief in grensoverschrijdende verkoop van financiële producten in het kader van de Europese richtlijn met betrekking tot de Freedom of Services. Daarnaast is ze actief op de lokale markt via eigen agenten (individueel leven) en tussenpersonen (collectief leven). De premie-inkomsten uit levenactiviteiten namen in 1999 met 37% toe. Het technisch resultaat liet een stijging zien van 50%. Deze gunstige ontwikkeling is vooral te danken aan de overname van American Bankers Insurance en John Alden. Fortis Financial Group voert een uitgebreide lijn individuele levensverzekeringen en beleggingsproducten. Ze maakt hoofdzakelijk gebruik van onafhankelijke tussenpersonen. Het premie-inkomen en het technisch resultaat stegen in 1999, onder andere door het gunstige beursklimaat, een lagere sterftelast en een gunstige rentemarge. Om te kunnen blijven groeien in een markt waarin de marges onder druk staan door de afnemende belangstelling voor traditionele producten richt de groep zich op het aanbieden van nieuwe producten en diensten. Daarbij krijgen de agenten extra ondersteuning. Fortis Family is in natura-uitvaartverzekeringen ( pre-need ) de op één na grootste speler in de. Ze biedt haar producten hoofdzakelijk aan via begrafenisondernemers. Het premie-inkomen en het technisch resultaat groeiden in overeenstemming met de markt. De groei is voor een groot deel het gevolg van de integratie van het in 1998 overgenomen Pierce National Life. Fortis Family overweegt onder meer aanvullende producten te distribueren via de begrafenisondernemers.

5 Jaaroverzicht 1999 De collectieve levenproducten van Fortis Benefits hebben het in 1999 uitstekend gedaan, onder andere dankzij een gunstig sterftecijfer. Internationaal In Frankrijk distribueert Fortis Assurances verzekeringsproducten via verschillende kanalen: eigen agenten, onafhankelijke tussenpersonen en financiële instellingen. Het premie-inkomen nam in individueel leven en collectief leven met 26% respectievelijk 14% toe. De winstmarges liepen verder terug als gevolg van een hoog kostenniveau en de lage rente van de afgelopen jaren. Fortis Assurances wil de komende jaren de kostenratio verbeteren door meer te investeren in de organisatiestructuur en in informatie- en communicatietechnologie. VidaCaixa - een dochter van CAIFOR, de joint venture van Fortis met la Caixa in Spanje - biedt lijfrenten, beleggingsgerelateerde producten, pensioenplannen en kredietgerelateerde levensverzekeringen aan via bankkantoren was een uitstekend jaar. Productinnovatie blijft de sleutel tot succes. Op 1 september lanceerde de onderneming haar eerste beleggingsgerelateerde levensverzekering, SegurFon Caixa. Met dit product biedt zij klanten de mogelijkheid om te beleggen in een breed scala fondsen. VidaCaixa consolideerde haar eerste plaats als levensverzekeraar en bereikte een mijlpaal met een belegd vermogen van meer dan EUR 6 miljard. Ze is met voorsprong marktleider op het gebied van bankverzekeren, zowel naar premie-inkomen als naar technische voorzieningen. De premie-inkomsten stegen met meer dan 130% ten opzichte van De gunstige ontwikkeling was mede een gevolg van de Spaanse fiscale behandeling van lijfrentes en beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten. Het Fortis-bedrijf Seguros BILBAO distribueert zijn levenproducten via agenten. Het lanceerde zijn beleggingsgerelateerde producten reeds in De matige beursontwikkeling remde de groei van deze producten. Het resultaat verbeterde daardoor nauwelijks. Niet-leven Benelux Fortis Insurance staat met Fortis AG en AMEV in de Benelux in de topdrie van aanbieders van schadeverzekeringen. Op de Belgische markt was de prijsconcurrentie hevig, vooral bij arbeidsongevallenverzekeringen. Het resultaat in deze branche is in 1999 ten opzichte van 1998 meer dan gehalveerd. Bij de autoverzekeringen is de negatieve tendens van de laatste jaren omgebogen. Door een betere risicosegmentatie nam het resultaat licht toe. Om tegemoet te komen aan de vraag naar aanvullende ziektekostenverzekeringen heeft Fortis in België het bedrijfsonderdeel Health Care opgezet. Daarin heeft ze de expertise gebundeld die voordien in de sectoren particulieren en ondernemingen aanwezig was. In 1999 is het eerste product op de markt gebracht: AG Care Hospitalisatie. De integratie van de Belgische en de Nederlandse portefeuille van industriële verzekeringen in Fortis Corporate Insurance, een grensoverschrijdende onderneming, is in 1999 afgerond. Zowel in de Belgische als in de Nederlandse markt leidt een specialistische aanpak in het risicobeheer tot hoge toegevoegde waarde voor de eindklant en de professionele tussenpersonen. In Nederland boekte AMEV in niet-leven over de hele linie, met uitzondering van brand en auto, een stijging van premie-inkomen en technisch resultaat. Dit is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan verbetering van de kwaliteit van de portefeuille door toepassing van risicosegmentatie en opschoning van het assortiment. Dit beleid wordt in 2000 voortgezet. Zo zijn per 1 januari 2000 de bromfietsverzekeringen uit het pakket gehaald. Het segment ziekengeldverzekeringen zette de positieve lijn voort die in 1998 is ingezet. Het vernieuwde ziekengeldproduct is inmiddels winstgevend en geeft AMEV een voorsprong in de markt. Voor de tussenpersonen ontwikkelde AMEV een elektronisch schadeformulier en een multi-branche-schaderegelingssysteem voor internet. Op het gebied van automatische acceptatie is verdere voortgang geboekt. Dit leidde niet alleen tot kwaliteitsverbetering en kostenbesparing, maar versterkte ook de positie van de tussenpersonen. VidaCaixa bereikte een mijlpaal met een belegd vermogen van meer dan EUR 6 miljard Technische voorzieningen in miljarden EUR Overig niet-leven Ongevallen en ziekte Leven

6 Fortis Insurance Fortis Luxembourg-IARD biedt niet-levenverzekeringen aan, met uitzondering van autoverzekeringen. Zij opereert uitsluitend in de lokale markt. Het technisch resultaat steeg en het premie-inkomen bleef stabiel. Fortis is in de actief op het gebied van zorgverzekeringen, employee benefits en kredietgerelateerde verzekeringen. Het premie-inkomen steeg met 64% ten opzichte van Het technisch resultaat nam toe van EUR 3 miljoen tot EUR 65 miljoen. Van de premie-inkomsten van Fortis uit niet-levenactiviteiten is 62% afkomstig uit de. In 1999 kwam het grootste deel van de groei voor rekening van John Alden en American Bankers Insurance (ABI), die de bestaande activiteiten van Fortis op respectievelijk het terrein van zorgverzekeringen en kredietgerelateerde verzekeringen hebben versterkt. Daarnaast presteerde Fortis in de uitstekend op het gebied van employee benefits. Fortis Health is een van de grootste onafhankelijke verzekeraars op het gebied van gezondheidszorg voor kleine ondernemingen en particulieren. Het premie-inkomen verdubbelde in 1999 door de consolidatie van het in 1998 overgenomen John Alden. De hogere schadelast bij ongevallen en ziekte was aanleiding om de tarieven te verhogen. Fortis Benefits neemt een vooraanstaande positie in op het gebied van employee benefits (in dit geval arbeidsongeschiktheids- en tandartsverzekeringen) voor kleine en middelgrote ondernemingen. Premie-inkomen en technisch resultaat bleven in 1999 stabiel. Fortis wil haar positie verder versterken door productdifferentiatie en strategische acquisities. Het vergroten van het marktaandeel mag niet ten koste gaan van de winstgevendheid. Assurant is goed voor meer dan de helft van de groei van Fortis in de VS Assurant, de nieuwe naam van de combinatie van American Security Group en het in augustus 1999 geacquireerde American Bankers Insurance, is marktleider op het gebied van diensten die gerelateerd zijn aan creditcardactiviteiten, hypotheken en andere vormen van consumptief krediet. Met de overname van ABI kreeg Fortis de beschikking over een aantal aanvullende producten en distributiekanalen, met name kredietactiviteiten van grote winkelketens en financiële instellingen gericht op de particuliere markt. De integratie van beide maatschappijen verliep voorspoedig. Assurant was in 1999 veruit de belangrijkste activiteit van Fortis en goed voor meer dan de helft van de groei in de. Het resultaat van de nieuwe combinatie had in het verslagjaar te lijden van de schadelast van de orkaan Floyd. In 1999 is een gezamenlijk verkoopprogramma opgezet en is een nieuw product op het gebied van creditcardregistratie geïntroduceerd. Ook de levering van kredietgerelateerde verzekeringen via openbare voorzieningen, zoals gas- en elektriciteitsbedrijven, een nieuw distributiekanaal, is succesvol. In 2000 moeten consolidatie van systemen en de ontwikkeling van nieuwe producten leiden tot verdere toename van de omzet en kostenbesparingen. Fortis Long Term Care, gespecialiseerd in verzekeringen voor de kosten van opname in een particulier verzorgingshuis en thuiszorg voor ouderen, is begin 2000 verkocht. Fortis heeft besloten haar activiteit in deze nichemarkt niet voort te zetten, omdat het te lang zou duren om de gewenste toppositie te bereiken. Internationaal SegurCaixa, een dochteronderneming van Fortis Spaanse joint venture CAIFOR, is via het bankkanaal hoofdzakelijk actief op het gebied van brandverzekeringen. Seguros BILBAO heeft een omvangrijke schadeportefeuille, met een belangrijk aandeel in autoverzekeringen. Seguros BILBAO zag in 1999 het aantal schadeclaims bij autoverzekeringen toenemen. Ook de kosten liepen op als gevolg van een richtlijn voor vergoeding bij lichamelijk letsel.

7 Jaaroverzicht 1999 Deze ontwikkelingen waren aanleiding om de tarieven te verhogen. Daarnaast zijn efficiencyverbeteringen doorgevoerd. In een sterk concurrerende markt realiseerde SegurCaixa een toename van het premie-inkomen en technisch resultaat. In het Verenigd Koninkrijk richt Fortis zich via Bishopsgate Insurance voornamelijk op de verkoop van auto- en reisverzekeringen. De positie van Bishopsgate werd in 1999 aanzienlijk versterkt met de overname van Northern Star, vooral actief op het gebied van autoverzekeringen en andere particuliere verzekeringen. Het premieinkomen van de nieuwe combinatie, die gaat opereren onder de naam Fortis Insurance, nam in 1999 sterk toe door nieuwe productie en hogere premies. De integratie van Northern Star en Bishopsgate verloopt volgens plan. In Australië distribueert Fortis haar schadeverzekeringen via autodealers en financiële instellingen en bedrijfsverzekeringen via eigen agenten. De Australische markt werd in 1999 gekenmerkt door verdere consolidatie. Australië werd in 1999 getroffen door een bovengemiddeld aantal natuurrampen. De hagelstorm die in april Sydney trof, zorgde zelfs voor de grootste schadepost ooit voor Australische verzekeraars. Desondanks behaalde Fortis in Australië een hoger resultaat dan was verwacht. Ze presteerde ook gemiddeld beter dan haar concurrenten, onder meer door efficiencyverbeteringen en aanscherping van de risicosegmentatie Medewerkers per regio in % België Nederland Luxemburg Rest van de wereld In Azië heeft Fortis een winstgevende activiteit in Singapore via Keppel Insurance, een onderneming waarin Fortis voor 40% deelneemt. Fortis Insurance Het directiecomité van Fortis Insurance bestaat uit: Henjo Hielkema Voorzitter Co van Angelen CEO AMEV Nederland Kerry Clayton CEO Fortis, Inc. (met ingang van 1 april 2000) Allen Freedman CEO Fortis, Inc. (tot 1 april 2000) Robert van der Meer Beleggingen Jozef De Mey CEO Fortis AG Kees Rutten Ontwikkeling van best practices Georges Valckenaere CEO Fortis International Voor een volledig overzicht van de Raad van Bestuur van Fortis Insurance verwijzen wij naar pagina 83.

Inhoudsopgave. Profiel 2. Kerncijfers 3. Bericht aan de aandeelhouders 6. Financiële informatie 10. Overzicht activiteiten 12

Inhoudsopgave. Profiel 2. Kerncijfers 3. Bericht aan de aandeelhouders 6. Financiële informatie 10. Overzicht activiteiten 12 Jaaroverzicht 2000 Inhoudsopgave Profiel 2 Kerncijfers 3 Aandeelhoudersinformatie 4 Bericht aan de aandeelhouders 6 Financiële informatie 10 Overzicht activiteiten 12 Verslag Executive Committee 14 - Verzekeringsbedrijf

Nadere informatie

Jaaroverzicht Fortis 1999

Jaaroverzicht Fortis 1999 Jaaroverzicht Fortis 1999 Mijlpalen Met kleine en grote stappen hebben we in de loop der jaren dichtbij huis en wereldwijd vele mijlpalen bereikt. Door bundeling van kennis en uitwisseling van succesvolle

Nadere informatie

heeft inmiddels ingestemd met de voordrachten.

heeft inmiddels ingestemd met de voordrachten. BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AAN DE AANDEELHOUDERS BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DJAARREKENING e Raad van Commissarissen biedt u de jaarrekening 2000 ter goedkeuring aan. In onze vergadering

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie

PERSBERICHT Periodieke financiële informatie PERSBERICHT Periodieke financiële informatie Brussel/Utrecht, 10 november 2010 Derde kwartaal 2010 Voortgezette sterke commerciële prestatie in derde kwartaal Premie-inkomen eerste negen maanden met 20%

Nadere informatie

jaarverslag 2003 delta lloyd groep DELTA LLOYD GROEP profiel strategisch kader organigram commissarissen en bestuur

jaarverslag 2003 delta lloyd groep DELTA LLOYD GROEP profiel strategisch kader organigram commissarissen en bestuur delta lloyd groep jaarverslag 2003 2 3 5 6 7 8 9 12 25 28 30 32 52 56 58 59 61 72 99 103 104 DELTA LLOYD GROEP profiel strategisch kader organigram commissarissen en bestuur KERNCIJFERS kerncijfers Delta

Nadere informatie

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI 2004 ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI INHOUD 1.1 ONS PROFIEL PAGINA 2.1 JAARREKENING PAGINA ING IN HET KORT 2 BERICHT VAN DE VOORZITTER 6 STRATEGIE 8 1.2 ONZE RESULTATEN PAGINA

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Vertrouwen 2 Inhoud 4 Organisatie 5 Kerncijfers Jaarverslag 2003 Verslag van de directie 6 Allianz Nederland Groep 12 Schadeverzekeringen 15 Levensverzekeringen

Nadere informatie

Excelleren. Solide Stabiele financiële. Trouw. Kracht. Klant centraal. Waardering. Belofte. Jaarverslag 2009. Veerkracht.

Excelleren. Solide Stabiele financiële. Trouw. Kracht. Klant centraal. Waardering. Belofte. Jaarverslag 2009. Veerkracht. Focus Gerust en vertrouwd gevoel Excelleren Omzetgroei Solvency II Transparantie Kracht Margeverbetering Solide Stabiele financiële Veranderingen positie Waardering Trouw Positie verstevigen Strategie

Nadere informatie

Solide basis, veelbelovende toekomst

Solide basis, veelbelovende toekomst Getting you there. Jaaroverzicht 2007 Solide basis, veelbelovende toekomst Een buitengewoon jaar Door de aanhoudend sterke commerciële ontwikkelingen steeg de nettowinst in het Bank- en Verzekeringsbedrijf

Nadere informatie

Solide basis, veelbelovende toekomst

Solide basis, veelbelovende toekomst Getting you there. Jaaroverzicht 2007 Solide basis, veelbelovende toekomst Een buitengewoon jaar Door de aanhoudend sterke commerciële ontwikkelingen steeg de nettowinst in het Bank- en Verzekeringsbedrijf

Nadere informatie

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5%

Nettoresultaat Leven EUR 126 miljoen (+19%) Nettoresultaat Niet-Leven EUR 26 miljoen (+5%); combined ratio Groep 101,9% versus 101,5% PERSBERICHT Brussel/Utrecht, 14 mei 2012-7.30 CET Gereglementeerde informatie Resultaten Ageas eerste 3 maanden van 2012 1 Sterk resultaat in onze verzekeringsactiviteiten Nettoresultaat Verzekeringen

Nadere informatie

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015

Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Brussel, 5 augustus 2015 7u30 (CET) Ageas rapporteert resultaten voor het eerste halfjaar van 2015 Nettowinst Verzekeringen steeg met 48% Premie-inkomen voor de

Nadere informatie

Operationele doelstellingen behaald; sterke financiële positie behouden

Operationele doelstellingen behaald; sterke financiële positie behouden Persbericht 13 maart 2012 - Achmea maakt resultaten 2011 bekend Operationele doelstellingen behaald; sterke financiële positie behouden Winst voor belasting uit reguliere activiteiten 51 miljoen Sterke

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2012 Nr. 6 Weekblad van 13 februari 2014 Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2012 Inleiding: Mano a mano 2 1. Doelstelling, methodologie en definities 4 2. Studieresultaten 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Samenvatting 2013. 3 April 2014

Samenvatting 2013. 3 April 2014 Samenvatting 2013 3 April 2014 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Profiel 4 1.2. Uitgelicht 6 1.3. Bericht van de bestuursvoorzitter 7 1.4. Aan onze aandeelhouders 10 1.4.1. Ontwikkelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK

JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK INHOUD HOOFDPUNTEN 2001...3 TIEN JAAR KERNCIJFERS...4 BERICHT VAN DE VOORZITTER...6 PROFIEL...8 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK...9 ORGANISATIESTRUCTUUR

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. 5 april 2012

Jaarverslag 2011. 5 april 2012 Jaarverslag 2011 5 april 2012 Verslag Raad van Bestuur 1 Verslag Raad van Bestuur Kritisch op het juiste moment Delta Lloyd Groep heeft opnieuw laten zien goed in te kunnen spelen op volatiele markten.

Nadere informatie

DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN. Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten komt uit op 195% (396% onder IFRS)

DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN. Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten komt uit op 195% (396% onder IFRS) NETTO RESULTAAT 2010-225miljoen Exclusief property finance neemt de nettowinst toe met 56% tot 368 miljoen. DNB SOLVABILITEIT VERZEKERINGSACTIVITEITEN 195 % Sterke DNB-solvabiliteit van de verzekeringsactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007 a l l i a n z n e d e r l a n d g r o e p 1 5 07 Allianz Nederland Groep Jaarverslag Inhoud 1 Kerncijfers 3 Allianz Nederland 5 Voorwoord Verslag van de groepsdirectie 6 Allianz Nederland in 10 Schadeverzekering

Nadere informatie

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Jaarverslag 2007 Rabo Bouwfonds Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Rabo Bouwfonds Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 2007 Voorwoord Rabo Bouwfonds in 2007 Kerngegevens Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Jaarverslag 2007 Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Jaarverslag 2007 Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Jaarverslag Fortis Verzekeringen Nederland N.V. 2007 3 Jaarverslag 2007 Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Jaarverslag Fortis Verzekeringen Nederland

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep

Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep Persbericht Amsterdam, 5 augustus Sterk halfjaar voor Delta Lloyd Groep Netto operationeel resultaat neemt 5% toe tot 167 miljoen Eigen vermogen groeit met 666 miljoen tot 4,6 miljard Interim dividend

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010

Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010 Nr. 6 Weekblad van 16 februari 2012 Distributiekanalen van de verzekering - Cijfers 2010 Inleiding 2 1. Doelstelling, methodologie en definities 3 2. Studieresultaten 2.1 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat

Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Interim management statement: Eerste negen maanden van 2013 Amsterdam, 6 november 2013 Delta Lloyd: Sterk commercieel resultaat Toonaangevende positie in nieuwe levensverzekeringen behouden NAPI 1 van

Nadere informatie

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid PERSBERICHT, 20 augustus 2014 Stijgende resultaten bij duurzaam beleid Het sturen op het vervullen van klantbehoeften werpt zijn vruchten af. a.s.r. kende een uitstekend eerste halfjaar en ligt goed op

Nadere informatie

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 jaarverslag 20 08 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 5 maart 2009 Inhoud Delta Lloyd Groep - Jaarverslag 2008 1 DELTA LLOYD GROEP IN 2008

Nadere informatie

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011 Fortis Bank NV Jaarverslag 2011 Inleiding Het Jaarverslag 2011 van Fortis Bank omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van

Nadere informatie