Het Werkgeversportaal van Turien & Co. Assuradeuren. Snel aan de slag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Werkgeversportaal van Turien & Co. Assuradeuren. Snel aan de slag"

Transcriptie

1 Het Werkgeversportaal van Turien & Co. Assuradeuren Snel aan de slag

2

3 Inhoudsopgave Snel aan de slag 2 Het Werkgeversportaal van Turien & Co. Assuradeuren 3 Rollen toekennen aan uw medewerkers en uzelf 5 De Zorgmodule 6 De Verzuimmodule 8 1. Werknemer ziekmelden 8 2. Dossier raadplegen Verloop melden Herstel melden Actielijst Re-integratiedossier Importeren werknemers 15-1-

4 Snel aan de slag Turien & Co. Assuradeuren biedt een nieuwe, interactieve online tool: het Werkgeversportaal. Dit portaal, speciaal ontwikkeld voor Turien & Co., bestaat uit twee modules: één voor collectieve zorgverzekeringen en één voor verzuimverzekeringen. Hierbij staat het gemak voor u als werkgever voorop. De Verzuimmodule In de Verzuimmodule kunt u uw volledige verzuimadministratie inrichten. Wanneer u een zieke werknemer hebt, dan kunt u volstaan met een melding in de Verzuimmodule. Door de één loket functie van de Verzuimmodule wordt de Arbo-dienst automatisch op de hoogte gesteld, terwijl u hiermee ook nog eens het invullen van een schadeaangifteformulier uit handen wordt genomen. Op elk moment kan het gehele verzuimtraject gevolgd worden. En wilt u de zieke werknemer na een bepaalde ziekteperiode een kaartje sturen? Geen probleem: de Verzuimmodule herinnert u daaraan. De Zorgmodule Naast een verzuimmodule bestaat dit portaal ook uit een zorgmodule. Middels de zorgmodule kunnen nieuwe werknemers voor de collectiviteit worden aan- en afgemeld. Wanneer u een nieuwe werknemer aanmeldt voor de collectiviteit, krijgt de werknemer automatisch een inlogcode om zijn verzekering zelf online samen te stellen of te wijzigen. Indien een werknemer uit dienst gaat kunt u in het portaal de werknemer afmelden. Deze ontvangt dan automatisch een individuele aanbieding. Met het Werkgeversportaal hebt u een voorsprong, daar de administratie rondom de collectieve zorgverzekering en de verzuimbegeleiding immers een stuk eenvoudiger worden. Een kosteloze tool, die u als werkgever op een zeer efficiënte manier inzicht biedt in de zorgverzekering en ondersteunt bij het terugdringen van verzuim. Het Werkgeversportaal is te bereiken via In deze brochure treft u enkele beelden van het portaal alsmede een korte uitleg van de meest gebruikte functionaliteiten. Een uitgebreide handleiding is te vinden op Het Werkgeversportaal van Turien & Co. ondersteunt mij in zowel zorg- als in verzuimadministratie. -2-

5 Het Werkgeversportaal van Turien & Co. Assuradeuren Gaat u naar en klik op de button Werkgeversportaal. Via het inlogscherm kan met verschillende rollen/functies (bevoegdheden) ingelogd worden. Doordat er bevoegdheden zijn toegekend aan verschillende personen, is het niet voor iedereen mogelijk om alle gegevens in te zien. Zo kan uw personeelsafdeling bijvoorbeeld andere bevoegdheden hebben dan een manager en kan het voor een receptioniste alleen mogelijk gemaakt worden om een ziekmelding te registreren terwijl uw personeelsafdeling ook nieuwe werknemers kan toevoegen. -3-

6 Na het inloggen komt u in uw Dashboard. Hierin kunt u alle ingevoerde gegevens raadplegen met betrekking tot uw Werknemer(s), afgesloten Collectiviteit(en), Nieuws en Ondersteuning (contactgegevens) -4-

7 Rollen toekennen aan uw medewerkers en uzelf Via het menu Inloggegevens kunnen login accounts aangemaakt worden. Iedere account, (d.w.z. een werknemer met toegang tot het portaal) krijgt een rol toegekend. Daaraan zijn autorisaties in het Werkgeversportaal gekoppeld. Elke rol heeft verschillende bevoegdheden. U kunt kiezen uit de rol van administratie, manager of verzuimmelder. Hierdoor is het niet voor alle accounts toegestaan om privacygevoelige informatie in te zien. De bevoegdheden zijn als volgt: Omschrijving/rollen Administratie Manager Verzuimmelder Login accounts beheren Verzekering contactgegevens inzien en muteren Alleen inzien NAW-, dienstverband- en salarisgegevens inzien Verzuimdossiers beheren Werknemers ziek- en hersteld melden Om een account toe te voegen dient u op de button Nieuwe inloggegevens te klikken. Het scherm hieronder verschijnt. Hierop kunt u alle benodigde gegevens invoeren, zoals gebruikersnaam en wachtwoord. Tevens geeft u hier aan welke rol de account toebedeeld krijgt. De gebruikersnaam kan een willekeurig gekozen naam zijn, bijvoorbeeld de voor- of achternaam van de werknemer. -5-

8 Het Werkgeversportaal Module zorgverzekering. De Zorgmodule is één van de twee onderdelen van ons Werkgeversportaal. U kunt als werkgever direct inloggen in onze backoffice. Hier kunt u wijzigingen doorvoeren op het gebied van in- en uitdiensttredingen. Ook ziet u in één opslag alle actieve zorgpolissen. Het is dus gemakkelijk én snel. Wanneer er een nieuwe werknemer bij u in dienst treedt, voegt u deze werknemer aan het systeem toe door te klikken op Nieuwe werknemer op uw Dashboard. U komt dan op onderstaande pagina. Hier vult u alle persoonsgegevens, adres- en dienstverbandgegevens in van de persoon in kwestie. De invulhokjes waar een rood stipje voor staat zijn verplichte invulvelden. Indien u meerdere werknemers in één keer wilt invoeren, is het ook mogelijk om een Excelbestand te uploaden. -6-

9 Ook kunt u ervoor kiezen om de werknemer direct aan te melden voor een collectieve zorgverzekering. Wanneer u het betreffende type dienstverband selecteert, verschijnt het scherm hieronder. Door middel van het zetten van een vinkje ontvangt de werknemer automatisch een met een aanbieding voor een collectieve zorgverzekering. Met de inloggegevens die in de worden vermeld, kan de werknemer via de offerte voor de collectieve zorgverzekering inzien, wijzigen en een polis afsluiten. -7-

10 Het Werkgeversportaal Module verzuimverzekering. Met de Verzuimmodule kunt u uw verzuimadministratie eenvoudig en snel invoeren, met alle voordelen van dien. De Verzuimmodule wordt gebruikt bij de stop-loss en conventionele verzuimverzekeringen die wij aanbieden, ongeacht het aantal werknemers. Arbo-dienst, uitkeringen en ziekengeld: alles wordt met deze module ondervangen. U kunt per medewerker een verzuimdossier aanmaken. De wettelijke acties in verband met de Wet Verbetering Poortwachter worden hierin automatisch geagendeerd. 1. Werknemer ziekmelden Het is zeer eenvoudig om uw werknemer ziek te melden vanuit uw Dashboard. In het onderdeel Werknemers kunt u in de kolom Verzuim de button Melden aanklikken om uw werknemer ziek te melden. Of u kiest in het onderdeel Collectiviteit Inkomensverzekering de button Open verzuimportaal, waarna u in het onderstaande scherm komt. Hierin worden de werknemers getoond die onder de dekking van de ziekteverzuimverzekering vallen. Is de betreffende werknemer niet direct zichtbaar, dan kunt u deze aan de linkerkant van het scherm met de zoekfunctie opvragen op naam, geboortedatum of BSN. -8-

11 Door deze persoon aan te klikken in het overzicht Werknemer ziekmelden, komt u in het ziekmeldingsformulier. Dit formulier vult u in en tot slot verstuurt u de ziekmelding naar de Arbodienst met een klik op de button Ziekmelden. -9-

12 2. Dossier raadplegen Indien u het dossier van een ziek gemelde werknemer wilt raadplegen om bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) herstelmelding door te geven, dan klikt u in de menubalk op Verzuim. U komt dan in het onderstaande scherm. Wanneer u de betreffende werknemer aanklikt opent u het verzuimdossier. -10-

13 3. Verloop melden U wilt natuurlijk dat uw werknemers weer snel aan de slag gaan. Doordat de Verzuimmodule u duidelijk inzicht geeft in het verzuimverloop, kunt u terugkeer op de werkvloer optimaal stimuleren. Via de pagina hieronder meldt u het verloop in de verzuimmelding van uw werknemer. Indien het verzuimpercentage wijzigt, kunt u dit melden door in de voorgaande pagina op één van de verzuimgevallen te klikken en vervolgens op Verloop melden. Vult u op deze pagina de verloopdatum (de mutatiedatum van een verzuimgeval), het verzuimpercentage en eventueel een opmerking in. Om uw invoer te bevestigen, klikt u onderaan de pagina op Verloop melden. -11-

14 4. Herstel melden Wanneer uw werknemer volledig is hersteld, kunt u dit doorgeven via de button Herstel melden ( Verzuim, klik op verzuimgeval, en dan op de button Herstel melden ) U voert de hersteldatum en Reden einde verzuim in. Door op de button Herstel melden te klikken, wordt de herstelmelding doorgevoerd. De actielijst zorgt ervoor dat ik geheel voldoe aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter -12-

15 5. Actielijst In het dossier van uw werknemer krijgt u inzicht in de actielijst. Hierin worden verplichte acties weergegeven die opgelegd zijn door de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast kunt u daaraan eigen acties toevoegen, zoals een herinnering voor het sturen van een bloemetje en een beterschapkaartje. Een actie kan worden gekoppeld aan één of meerdere werknemers en aan een andere actie of aan een tijdsperiode. Indien u een actiepunt aan dit overzicht wilt toevoegen, dient u op de button Actiepunt toevoegen te klikken (Via Verzuim, kies een werknemer, klik vervolgens op Actielijst ) -13-

16 6. Re-integratiedossier U kunt het verzuimdossier uitbreiden tot een re-integratiedossier als er sprake is van langdurend ziekteverzuim. U kunt een dossier aanmaken via Verzuim, kies een werknemer, klik op Re-integratiedossier. Er zijn verschillende voordelen aan het uitbreiden tot een re-integratiedossier. Dit dossier voegt de hiervoor wettelijk verplichte acties toe aan de actielijst. Ook krijgt u een aantal acties en adviezen aangeboden over wat u het beste kunt doen ter bevordering van de terugkomst van uw zieke werknemer. Het bijhouden van de voortgangsgesprekken met de werknemer is een onderdeel van het maken van het re-integratiedossier. Door op ja te klikken bevestigt u de aanmaak van het dossier. Indien u besluit de verzuimmodule niet uit te breiden kiest u voor nee. -14-

17 7. Importeren werknemers In de Menubalk onder Bestanden, Verzenden/ontvangen kunt u werknemersgegevens downloaden en uploaden. U kunt handmatig kleine aantallen invoeren, maar u kunt er ook voor kiezen om in één keer een groot aantal werknemers in het portaal op te nemen. U kunt hier een Excelbestand downloaden om de gegevens in te vullen. Ook kunt u wijzigingen van werknemers gemakkelijk doorgeven door de huidige status uit het Werkgeversportaal te downloaden en te wijzigen. Vervolgens kunt u het ingevulde of gewijzigde bestand in het Werkgeversportaal uploaden. Bij Verzonden bestanden wordt een overzicht getoond van alle upload acties. -15-

18 Het Werkgeversportaal van Turien & Co. Assuradeuren is Voor zorg en/of verzuimverzekeringen te gebruiken; Een eenvoudig overzicht van de collectieve zorgverzekering; Een administratieve ondersteuning van uw verzuimadministratie; Een ondersteuning van wettelijke verplichtingen t.b.v. Wet Verbetering Poortwachter; Mogelijk voor alle combinaties zorg/verzuim binnen Turien & Co met uitzondering van All-inMætis. Wij hopen u met deze verkorte handleiding meer inzicht te hebben gegeven in het gebruik van het Werkgeversportaal. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken is (072) U kunt ons ook een sturen. Voor vragen/opmerkingen die betrekking hebben op het Werkgeversportaal en uw zorgverzekering: Voor vragen/opmerkingen die betrekking hebben op het Werkgeversportaal en uw verzuimadministratie: Een uitgebreide handleiding is te vinden op Wij wensen u veel succes met het Werkgeversportaal van Turien & Co. Assuradeuren! -16-

19

20 Turien & Co. Assuradeuren Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, is één van Nederlands oudste en grootste assuradeuren. Via professionele assurantieadviseurs biedt Turien & Co. een uitgebreid pakket van verzekeringsoplossingen op schade-, zorg- en inkomensgebied aan particulieren en zakelijke relaties. Turien & Co. heeft reeds jaren een relatie met gerenommeerde verzekeraars, te weten Zurich, Hiscox, Europeesche, DAS, Avéro Achmea, VGZ, Nationale Nederlanden en De Goudse. Wilt u meer weten over de verzekeringen van Turien & Co.? Vraag uw assurantieadviseur tevens naar onze andere verzekeringsoplossingen. 08/

Handleiding Werkgeversportaal voor Zorg en Inkomen. www.werkgeversportaal.nl

Handleiding Werkgeversportaal voor Zorg en Inkomen. www.werkgeversportaal.nl Handleiding Werkgeversportaal voor Zorg en Inkomen. www.werkgeversportaal.nl Auteurs: Aïcha Ouaziki & Emily van den Heuvel Datum: December 2008 (versie 2.0) Inhoudsopgave Pag. Introductie 2 1. Inlogprocedure

Nadere informatie

Handleiding Occure verzuimportaal

Handleiding Occure verzuimportaal Handleiding Occure verzuimportaal April 2015 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Inloggen Inloggen Checklist voor verdere handelingen 3. Openingsscherm Mijn Dashboard Overzicht Actueel Verzuim, Acties, Managementrapportages

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. HR & Salarisinzien

Handleiding. Online Salarisportal. HR & Salarisinzien ESJ Salarisadviesbureau Handleiding Online Salarisportal HR & Salarisinzien Inhoudsopgave - Het aanmaken van uw inlog account 02 - Een eerste keer inloggen 03 - Het hoofdmenu 04 - Explorer 05 o Bedrijf

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS Perspectief Groep 22 december 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Aanmelden... 4 Verzuim... 6 Verzuimdossier... 6 Zoekresultaat... 7 Activiteit bewerken... 8 Detailgegevens

Nadere informatie

Snelgids Verzuimsignaal 2

Snelgids Verzuimsignaal 2 Snelgids Verzuimsignaal 2 Inhoudsopgave Inloggen.Pag.3 Contactpersonen aanvullen en wachtwoorden veranderen.pag.3 Valideren en wachtwoord vergeten..pag.4 Instellen signalen.pag.5 Werknemer toevoegen...pag.7

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login

Handleiding. Online Salarisportal. Werknemer Login Handleiding Online Salarisportal Werknemer Login Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - het scherm na het inloggen 04 - uw salarisspecificatie s en jaaropgaven

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL versie t.b.v. eindgebruiker Samenvatting Document titel Auteur(s) : Handleiding VerzuimSignaal Eindgebruiker : Dhr. H. Smeijers Dhr. S.J.W. te Wierik Dhr. F.J. Schuurkamp Bestandsnaam

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 1.0 Voordat je begint 7 1.1 Browserinstellingen 8 1.2 Beeldscherminstellingen 9 1.3 Pop-up blokkering 9 2.0 Starten met BDO Online 10 2.1 Inloggen in 12 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw

Click & Claim. Korte handleiding. Inhoud. U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw Korte handleiding Click & Claim U heeft een verzuimverzekering afgesloten bij De Goudse. Voor uw verzuimadministratie, zoals het doorgeven van ziek- en herstelmeldingen én wijzigingen in uw personeelsbestand,

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Versie 3.0 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2010 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding Verzuimsignaal

Handleiding Verzuimsignaal 1/42 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Inloggen... 5 1.3 Systeemeisen... 5 1.4 Servicedesk... 5 2 Belangrijkste functies van VerzuimSignaal... 6 2.1 Een werknemer ziek melden... 6 2.2

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Snelstartgids Onlinedesk

Snelstartgids Onlinedesk Snelstartgids Onlinedesk VOOR WERKGEVERS SAMEN ONDERWEG Start hier met lezen! Hoe levert u nu uw gegevens aan bij A&O Services? U laat uw gegevens aanleveren door een administratiekantoor U levert uw gegevens

Nadere informatie

Handleiding. Verzuimregistratiesysteem. Ontzorgdesk

Handleiding. Verzuimregistratiesysteem. Ontzorgdesk Handleiding Verzuimregistratiesysteem Ontzorgdesk Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Inloggen... 3 1.3. Systeemeisen... 3 1.4. Helpfunctie... 3 1.5. Servicedesk... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. Werkgever

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. Werkgever HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL versie t.b.v. Werkgever Samenvatting Document titel: Auteur(s): Eindgebruiker Dhr. H. Smeijers Dhr. S.J.W. te Wierik Dhr. F.J. Schuurkamp Bestandsnaam: Handleiding Eindgebruiker.doc

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x TelePsy Handleiding Versie 3.x 3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie... 2 2. Overzicht van de applicatie... 3 2.1. Inloggen... 3 2.2. Menu... 3 3. Dossier aanmaken... 5 4. Dossier beheren... 7 4.1. Dossieroverzichten...

Nadere informatie

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding

Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry. Algemene handleiding Handleiding webshop Bunzl Retail & Industry Algemene handleiding 1 Inhoudsopgave Verkorte handleiding... 3 1. Aanmelding webshop gebruiker via de website van Bunzl... 4 1.1 Wijzigen van uw wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Algemeen

Handboek ZooEasy Online Algemeen Handboek ZooEasy Online Algemeen Datum: juni 2012 Versie: 1.03 Inhoudsopgave 1. ALGEMENE ZAKEN... 4 1.1. BEHEERDERSTAKEN... 4 1.2. INLOGGEN... 4 1.3. UITLOGGEN... 7 1.4. HOOFDMENU ONDERDELEN... 7 1.5.

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding PLATO. Houthandel

Handleiding PLATO. Houthandel Handleiding PLATO Houthandel Pagina Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 8 Welkom bij PLATO... 3 PLATO en Pensioenfonds Houthandel... 3 Maakt

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie