MEDIA PLAYER XS HDMI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDIA PLAYER XS HDMI"

Transcriptie

1 HANDLEIDING MEDIA PLAYER XS HDMI EXTERNAL MULTIMEDIA ADAPTER / USB HOST Rev. 912

2 Freecom MediaPlayer XS HDMI Geachte gebruiker! Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de Freecom MediaPlayer XS HDMI. De Freecom MediaPlayer XS HDMI is de perfecte oplossing voor het direct afspelen van multimediabestanden van USB-apparaten op uw TV of hifi-installatie. (autoplayfunctie). Voor optimaal gebruik en optimale prestaties raden we aan om deze handleiding nauwkeurig door te lezen alvorens het product te gebruiken. Freecom Technologies GmbH Germany Verpakkingsinhoud Controleer de inhoud van de levering. Het volgende moet deel uitmaken van de levering: Freecom MediaPlayer XS HDMI IR-afstandsbediening Externe ontvanger voor de afstandsbediening Stroomadapter Scart adapter Audio-/videokabel en HDMI-kabel CD met handleiding Quick Install Guide Waarschuwing! Alle rechten voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing genoemde producten worden alleen ter identificatie gebruikt en zijn eventueel geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen. Dit apparaat werd ontworpen voor gebruik op kantoor of thuis. Waarschuwing! Dit apparaat voldoet aan EN55022 klasse B. Freecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging van welke aard dan ook, voor verlies van gegevens of schade door verlies van gegevens (inclusief, zonder begrenzing, schade door winstderving, zakelijke onderbrekingen, verlies van zakelijke informatie, of andere specifieke verliezen) die ontstaat tijdens gebruik resp. onmogelijkheid van gebruik van dit Freecom-product. Dit geldt ook als Freecom op de hoogte is gesteld over de mogelijkheid van dergelijke schade. Wij houden het recht om onze producten te verbeteren in overeenstemming met de technologische vooruitgang.

3 Inhoudsopgave Handleiding Hoofdstuk 1: Funktionen... pagina 1.1 Door de MediaPlayer XS HDMI ondersteunde formaten... pagina 1.2 Voorzorgsmaatregelen... pagina De aansluitingen bij de MediaPlayer XS HDMI... pagina 6 Hoofdstuk 2: De MediaPlayer XS HDMI aansluiten... pagina 7 Hoofdstuk 3: De functies van de afstandsbediening... pagina 9 Hoofdstuk : Bediening... pagina 11.1 Hoofdmenu... pagina Alle bestanden... pagina Foto s... pagina Muziek... pagina Video s... pagina Setup... pagina 18 Hoofdstuk 5: Vragen en antwoorden... pagina Freecom Technologies

4 Freecom MediaPlayer XS HDMI Hoofdstuk 1: Algemene informatie Functies 1.1 Door de MediaPlayer XS HDMI ondersteunde formaten 1. Foto s: JPG, BMP, PNG Muziek: MP3, WAV, WMA Video: MPEG-1 (DAT), MPEG-2 (VOB), MPEG- (AVI, MP, ASF, DivX, Xvid), M-JPEG 2. Ondersteunde videoformaten: MP2, MP3, DivX 3.11/.x/5.x und Xvid 3. Alle multimediabestanden zijn operationeel op USB en mobiele harde schijven (FAT32, NTFS). Output poorten: HDMI, AV en hoge kwaliteit stereo-uitgang 5. Ondersteunde tv-normen: NTSC, PAL 6. Voeding: netadapter, gelijkstroom 5 V; opname wisselstroom: V; max. uitgangsspanning: 5,5 V, 2,2 A; max. uitgangsvermogen: 12.1 W Belangrijke opmerking: 1 Het Freecom-apparaat is niet ontwikkeld of bedoeld voor elke vorm van gebruik dat schending van auteursrechten en / of rechten op intellectueel eigendom inhoudt. Het Freecom-apparaat mag alleen met materiaal worden gebruikt dat het rechtmatige eigendom van de gebruiker is of waarvoor deze een rechtmatige licentie heeft, waarbij een dusdanig gebruik op grond van deze eigendomsrechten resp. licenties toegestaan moet zijn. Dit product is beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of verspreiding van deze technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft.

5 Algemene informatie 1.2 Voorzorgsmaatregelen Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht, om ervoor te zorgen dat uw Freecom MediaPlayer XS HDMI goed functioneert. Anders kunt u uw aanspraak op garantie verliezen en de Freecom MediaPlayer XS HDMI beschadigen. Stel het apparaat niet bloot aan druip- en spatwater. Zet met vloeistoffen gevulde voorwerpen (bijv. vazen) niet op het apparaat of de netadapter. Stel de batterijen niet bloot aan overmatige warmte door zonnestraling, vuur etc. Zet geen brandende voorwerpen, zoals kaarsen, op het apparaat. Laat de Freecom MediaPlayer XS HDMI niet vallen en voorkom andere mechanische schokken omdat dit kan leiden tot gegevensverlies en beschadiging van de Freecom MediaPlayer XS HDMI. Gebruik de Freecom MediaPlayer XS HDMI niet bij temperaturen onder 10 C of boven 35 C. Als de Freecom MediaPlayer XS HDMI van een koude naar een warmere omgeving wordt gebracht, moet u dit apparaat voor gebruik in de nieuwe omgeving laten acclimatiseren. Anders kan aan de binnenkant van hetapparaat condens ontstaan, hetgeen kan leiden tot defecten. Plaats geen vloeistoffen of drankjes op de Freecom MediaPlayer XS HDMI. Als vloeistoffen gemorst worden en in contact komen met de elektronica in het apparaat, beschadigt dit het apparaat en kunnen defecten ontstaan. Gebruik de Freecom MediaPlayer XS HDMI niet in een stoffige omgeving. Stof in de behuizing kan interne elektronische componenten beschadigen en leiden tot defecten. Openen van de Freecom MediaPlayer XS HDMI leidt tot garantieverval. 1 5

6 Freecom MediaPlayer XS HDMI 1. MediaPlayer XS HDMI connectors Vooraanzicht USB-connector voor extern USB-apparaat (USB-stick, USB-harddrive, MP3-player etc.) Achterkant Externe afstandsbedieningsontvanger (infrarood oog) 3. AV Out (geen verbinding met TV). Hoge resolutie HDMI-uitgang 5. Connector stroomadapter 6

7 Aansluiten van de MediaPlayer XS HDMI Hoofdstuk : Aansluiten van de MediaPlayer XS HDMI IR-kabel met MP XS 1. Verbind de afstandsbediening ontvangerkabel met de bijbehorende ingang op uw MediaPlayer XS HDMI. Verbind IR-kabel met TV 2. Bevestig de afstandsbedieningontvanger aan op het frontpaneel van de TV of op een ander punt waar de afstandsbediening direct contact heeft met de afstandsbedieningsontvanger. TV-kabel met MP XS 3. Verbind de audio-/videokabel met uw MediaPlayer XS HDMI. TV-kabel met TV - AV. Verbind de audio-/videokabel van de MediaPlayer XS HDMI met de bijbehorende ingangsstekers van uw TV (audio/video of SCART). a) Cinchverbinding audio/video met TV of SCART of b) SCART (gebruik de bijgeleverde SCART-adapter voor verbinding met SCART) 7

8 Freecom MediaPlayer XS HDMI of HDMI-aansluiting 5. Sluit de HDMI-kabel aan op uw MediaPlayer XS HDMI. 6. Sluit de HDMI-kabel aan op de betreffende ingangsbus van uw televisie. Power 7. Sluit de kabel van de stroomvoorziening aan op de Freecom MediaPlayer XS HDMI en de stroomvoorziening zelf op de hoofdcontactdoos. USB-verbinding 8. Sluit de USB-kabel (niet bijgeleverd) aan op de USB -poort van uw externe USB-apparaat. 9. Sluit de USB-kabel (niet bijgeleverd) aan op de Freecom MediaPlayer XS HDMI. 8 Nu kunt u uw multimediabestanden (foto, muziek, video) vanaf uw USB-apparaat direct op uw TV afspelen. Voor meer informatie over het gebruik van de Freecom MediaPlayer XS HDMI, zie hoofdstuk 3-. Als er geen beeld verschijnt, druk dan zolang op de toets OUTPUT van uw afstandsbediening totdat er een beeld te zien is.

9 Afstandsbediening Hoofdstuk : Afstandsbediening Taste ALL FILES PHOTO MUSIC VIDEO INFO Repeat AUTOPLAY Fast Forward STOP Fast Rewind Definition Bestandenlijst van alle mediabestanden (foto s, muziek, video) openen Bestandenlijst van alle fotobestanden openen Bestandenlijst van alle muziekbestanden openen Bestandenlijst van alle videobestanden openen Bestandsinformatie tonen; tijdens de weergave ingedrukt houden om de tijd weer te geven Eén of alle mediabestanden van de map herhalen Automatische weergave van foto s met achtergrondmuziek. Snel doorspoelen Stop Snel terugspoelen 9

10 Freecom MediaPlayer XS HDMI Skip to previous file Naar het vorige bestand springen Playback / Pause Weergave/pauze Skip to next file SETUP HOME Up, Down Left, Right OK OUTPUT MUTE Naar het volgende bestand springen Setup menu openen Hoofdmenu openen Navigatietoetsen: naar boven of naar onder; Foto s: met de klok mee of tegen de klok in Volume: verhogen of verlagen Navigatietoetsen: naar links of naar rechts; Foto s: naar links of naar rechts draaien Bevestigen / invoeren De bedrijfsmodus voor beeldscherm output en resolutie wijzigen(av <--> HDMI) Audio weergave geluidloos schakelen 3 Belangrijke opmerking Het maximum werkbereik van de afstandsbediening is ongeveer 5 meter. Richt de afstandsbediening op de ontvanger op de voorzijde van het apparaat. De ontvangsthoek is ongeveer ± 30 granden in een bereik van 5 meter. Vervang de batterijen als deze zwak of leeg zijn. 10

11 Bediening Hoofdstuk : Bediening Nadat de hardware succesvol is geïnstalleerd, kunt u de Freecom MediaPlayer XS HDMI in gebruik nemen. Volg hiervoor de stappen in het menu op uw televisiescherm..1 Hoofdmenu Sluit een USB-stick of een USB-harde schijf aan op het USB-slot. In het hoofdmenu staan functies ter beschikking: Afb. 1 Video: bij de keuze van de optie video worden in de bestandenlijst enkel videobestanden getoond. Muziek: bij de keuze van de optie muziek worden in de bestandenlijst enkel muziekbestanden getoond. Foto s: bij de keuze van de optie foto s worden in de bestandenlijst enkel fotobestanden getoond. Alle bestanden: bij de keuze van deze optie worden in de bestandenlijst alle mediabestanden getoond. Aanwijzing 1: Als er geen beeld op het televisiescherm verschijnt, controleer dan alle kabelverbindingen. Aanwijzing 2: Als u een USB-stick of een USB-harde schijf met meer dan een partitie of meerdere USBsticks of harde schijven via een USB-hub aansluit, verschijnt op het hoofdbeeldscherm een keuzevenster (zie afb. 2). Selecteer daar met behulp van de pijltjestoetsen het apparaat dat u wilt gebruiken. Druk op OK om te bevestigen. Afb. 2 11

12 Freecom MediaPlayer XS HDMI Aanwijzing 3: De USB-sticks of harde schijven mogen tijdens de weergave niet opzettelijk ontkoppeld worden. Dit kan leiden tot beschadigingen aan uw apparaat. Indien het apparaat geen bestanden herkent, verschijnt de melding NO MEDIA DETECTED (zie afb. 3)..1.1 Alle bestanden Afb. 3 Bij de optie Alle bestanden in het hoofdmenu (afb. ) verschijnt een lijst met alle mediabestanden. Blader met behulp van de pijltjestoetsen door de lijst. Om een map te openen, kiest u hem en drukt u op de toets OK van de afstandsbediening. Om een map te verlaten, drukt u op de toets HOME van de afstandsbediening. Vanuit de hoofdmap wordt het hoofdmenu geopend via de toets HOME. Afb. 12

13 Bediening.1.2 Foto s Weergave van foto s Om foto s op uw televisie weer te geven, drukt u op de toets ALL FILES of PHOTO (afb. 5) van uw afstandsbediening. Met ALL FILES worden alle bestanden in de bestandenlijst weergegeven, met de toets PHOTO worden daarentegen enkel fotobestanden getoond. Selecteer een fotobestand en druk op de toets OK van uw afstandsbediening om de foto op het televisiescherm weer te geven. De fotobestanden zijn makkelijk te herkennen aan hun fotosymbool (afb. 6) links van de bestandsnaam. Indien de map, waarin de geselecteerde foto zich bevindt, meerdere foto s bevat, worden automatisch alle fotobestanden als diashow weergegeven. Afb. 5 Afb. 6 13

14 Freecom MediaPlayer XS HDMI Bestandsinformatie van foto s Open de bestandenlijst (afb. 7) en druk op de toets INFO van uw afstandsbediening. De eigenschappen van de foto (grootte, resolutie, tijdstip waarop de foto s werden gemaakt) worden aan de bovenste rand van het beeldscherm getoond (zie afb. 8). Afb. 7 Afb. 8 Foto s draaien Als een foto net wordt weergeven, kunt u deze door het drukken op de toetsen om 0, 90, 180 resp. 270 draaien. LET OP: het draaien van foto s functioneert niet in de 1080i-modus. Foto s met achtergrondmuziek weergeven Sluit een USB-stick of een USB-harde schijf aan op het USB-slot. Klik na het inschakelen van het apparaat op de toets PHOTO of MUSIC van uw afstandsbediening, druk vervolgens op AUTOPLAY. LET OP: AUTOPLAY functioneert niet in de 1080i-modus. Als u de MP3-achtergrondmuziek wilt weglaten, druk op. 1 Om terug te keren naar het hoofdmenu druk op.

15 Bediening Pauze/weergave Pauze: druk op en de MP3-achtergrondmuziek blijft ook bij een onderbreking van de weergave van de foto s doorspelen. Weergave: druk opnieuw op en de muziek en foto worden samen weergegeven..1.3 Muziek Om muziek op uw televisie af te spelen, drukt u op de toets ALL FILES of MUSIC van uw afstandsbediening. Met ALL FILES worden alle bestanden in de bestandenlijst weergegeven, met de toets MUSIC worden daarentegen enkel muziekbestanden getoond. Selecteer een muziekbestand en druk op de toets OK van uw afstandsbediening om het muziekbestand af te spelen. De muziekbestanden zijn makkelijk te herkennen aan hun muzieksymbool (afb. 9) links van de bestandsnaam. Indien de map, waarin het geselecteerde muziekbestand zich bevindt, meerdere muziekbestanden bevat, worden automatisch alle muziekbestanden afgespeeld, beginnend met het geselecteerde bestand. Afb. 9 Herhaalfunctie U kunt herhaaldelijk op de toets REPEAT van uw afstandsbediening drukken om een bepaald formaat voor de herhaling van de weergave te selecteren: 1 bestand herhalen / alle bestanden herhalen / herhaling uit (zie afb. 10 en 11). Afb. 10 Afb

16 Freecom MediaPlayer XS HDMI Volumeregeling Met geluidloos schakelen. volume verhogen cq. verlagen; met MUTE de audio weergave Snel doorspoelen en terugspoelen Druk op voor snel doorspoelen of op voor snel terugspoelen. Vorig en volgend muziekstuk Druk tijdens de weergave van MP3-muziekstukken op op om naar het vorige muziekstuk te springen., om naar het volgende of Muziekpauze Druk op om te wisselen naar de pauzemodus. Druk opnieuw op om de weergave voort te zetten..1. Video s Om videobestanden op uw televisie af te spelen, drukt u op de toets ALL FILES of VIDEO van uw afstandsbediening. Met ALL FILES worden alle bestanden in de bestandenlijst weergegeven, met de toets VIDEO worden daarentegen enkel videobestanden getoond. Selecteer een videobestand en druk op de toets OK van uw afstandsbediening om het videobestand af te spelen. De videobestanden zijn makkelijk te herkennen aan hun videosymbool links van de bestandsnaam. Indien de map, waarin het geselecteerde videobestand zich bevindt, meerdere videobestanden bevat, worden automatisch alle videobestanden afgespeeld, beginnend met het geselecteerde bestand. Informatie: als u meer dan acht video s heeft opgeslagen, drukt u op (volgende pagina) of op (vorige pagina) om de gewenste video te selecteren. Bestandsinformatie van video s Open de bestandenlijst en druk op de toets INFO van uw afstandsbediening. De eigenschappen van de video (grootte, resolutie, speelduur) worden aan de bovenste rand van het beeldscherm getoond. 16

17 Bediening Herhaalfunctie U kunt herhaaldelijk op de toets REPEAT op uw afstandsbediening drukken om een bepaald formaat voor de herhaling van de weergave te selecteren: 1 bestand herhalen / alle bestanden herhalen / herhaling uit (zie afb. 12 en 13). Afb. 12 Afb. 13 Volumeregeling Met geluidloos schakelen. volume verhogen cq. verlagen; met MUTE de audio weergave Snel doorspoelen en terugspoelen Druk op voor snel doorspoelen of op voor snel terugspoelen. Vorige en volgende video Druk tijdens de videoweergave op om naar de volgende of op om naar de vorige video te springen. Videopauze Druk op om te wisselen naar de pauzemodus. Druk opnieuw op om de weergave voort te zetten. Belangrijk! Als u een video niet kunt afspelen, is deze mogelijk gecodeerd in een videoformaat dat niet compatibel is met de Freecom MediaPlayer XS HDMI. Converteer uw videobestand in een compatibel weergaveformaat. 17

18 Freecom MediaPlayer XS HDMI.1.5 Setup Druk op de toets SETUP van uw afstandsbediening om het setup menu voor de Freecom MediaPlayer XS HDMI te openen. Algemene setup (zie afb. 1) Afb. 1 OSD-taal De informatie op de OSD (On-Screen Display - weergave op het scherm) kan in de volgende talen worden weergegeven: 1. Engels 8. Spaans 2. Frans 9. Tsjechisch 3. Duits 10. Grieks. Italiaans 11. Nederlands 5. Zweeds 12. Traditioneel Chinees 6. Pools 13. Vereenvoudigd Chinees 7. Portugees 1. Japans Afb

19 Bediening Diashow modus Kies hier of u de foto s als diashow wilt bekijken ( automatisch ) of liever manueel naar de volgende foto wilt wisselen ( manueel ). 1. Automatisch Afb Manueel Afb

20 Freecom MediaPlayer XS HDMI Ondertiteling (zie afb. 18) Zet hier de ondertiteling aan of uit 1. ON 2. OFF Afb. 18 Screensaver (zie afb. 19) Zet via dit menu de screensaver aan of uit: 1. ON 2. OFF Afb. 19 MAIN PAGE (zie afb. 20) Druk op de toets MAIN PAGE om terug te keren naar de vorige pagina van het setup menu (zie afb. 20). Afb

21 Bediening Video setup (zie afb. 21) Configureer de video-output en de weergavenopties via de video setup. Afb. 21 Video-uitgang (zie afb. 22) Selecteer de video-uitgang overeenkomstig de technische omstandigheden: 1. HDMI 2. VIDEO Afb. 22 TV-output (zie afb. 23) Kies uit één van de volgende opties het soort tv-output: 1. Normaal / Pan and scan 2. Normaal / Letterbox 3. Breed formaat / HDTV Afb

22 Freecom MediaPlayer XS HDMI TV-norm (zie afb. 2) Selecteer het type van uw televisie: 1. Multi System 2. NTSC 3. PAL Afb. 2 Resolutie (zie afb. 25) Selecteer de gewenste resolutie: 1. SD Interlace 2. SD progressive p. 1080i Afb. 25 MAIN PAGE (HOOFDPAGINA, zie afb. 26) Druk op de toets MAIN PAGE om terug te keren naar de vorige pagina van het setup menu (zie afb. 26): 22 Afb. 26

23 Bediening Voorinstellingen (zie afb. 27) Afb. 27 Standaardwaarden (zie afb. 28) Afb. 28 Reset Met deze functie worden alle waarden teruggezet naar de fabrieksinstellingen (originele waarden). MAIN PAGE (HOOFDPAGINA, zie afb. 29) Druk op de toets MAIN PAGE om het setup menu te verlaten (zie afb. 29). Afb. 29 Druk op de toets EXIT SETUP om het setup menu te verlaten (zie afb. 1). 23

24 Freecom MediaPlayer XS HDMI Hoofdstuk 5: Vragen en antwoorden 5 Probleem De MediaPlayer XS HDMI start niet op. De Freecom MediaPlayer XS HDMI kan geen bestanden afspelen, alhoewel een USB-stick of een USB-harde schijf is aangesloten. Op het televisiescherm verschijnt geen beeld. Er is geen geluid te horen. Oorzaak en oplossing Controleer of de netadapter is aangesloten op de MediaPlayer XS HDMI en goed in het stopcontact zit. Als de netadapter correct is aangesloten, maar toch niet werkt, neem dan contact op met het Freecom Support Center. - De bestandsformaten die u wenst af te spelen, worden mogelijk niet ondersteund door de MediaPlayer XS HDMI - Op uw USB-stick of uw USB-harde schijf bevinden zich geen multimediabestanden die de MediaPlayer XS HDMI kan afspelen. De videokabel is niet correct aangesloten. Controleer alle verbindingen en zorg ervoor dat de videokabel is aangesloten op de televisie. Als de videokabel correct is aangesloten en er geen beeld verschijnt, neem dan contact op met het Freecom Support Center. De videokabel is niet correct aangesloten. Controleer alle verbindingen en zorg ervoor dat de videokabel is aangesloten op de televisie. Als de videokabel correct is aangesloten en er geen beeld verschijnt, neem dan contact op met het Freecom Support Center. 2

25 Vragen en antwoorden Technische gegevens Ondersteunde USB-apparaten Bestandssystemen: FAT32, NTFS Interface: USB-2.0-host (voor het aansluiten van USB-massageheugens) Ondersteunde formaten Video: MPEG-1 (DAT), MPEG-2 (VOB), MPEG- (AVI, MP, ASF, DIVX, XVID), M-JPG Audio: MP3, WAV, WMA Foto s: JPG, BMP, PNG Video-output: HDMI 80p, 720p, 1080i Composite Audio-output: HDMI, Stereo L/R Ondersteunde tv-normen: PAL, NTSC Firmware: up te graden Inhoud van de verpakking: Freecom MediaPlayer XS HDMI, netadapter, scart adapter, AV-kabel, HDMI-kabel, afstandsbediening, ontvanger voor afstandsbediening, CD met handleiding, garantieverklaring, korte installatiehandleiding Voeding: netadapter, gelijkstroom 5 V; opname wisselstroom: V; max. uitgangsspanning: 5,5 V; max. uitgangsvermogen: 12,1 W 5 Afstandsbediening: multifunctionele infrarood afstandsbediening Afmetingen: 9,1 x 6,7 x 2,1 cm / 3,6 x 2,6 x 0,82 Inch Gewicht: 70 gr. / 2,5 ounce 25

26 GARANTIE (Geldt alleen in Europa/TR) U heeft een Freecom product aangeschaft, waarvoor hartelijk dank. We hopen dat u er met plezier gebruik van zult maken. Om u eventuele ongemakken te besparen, raden wij u aan eerst de quick install gids te lezen en ook het instructieboekje en eventueel andere toegevoegde electronische of gedrukte handleidingen. Graag verwijzen we u naar onze website (www.freecom.com), waar we een database hebben met veel voorkomende vragen onder FAQ (Frequently Asked Questions). Gelieve deze site te raadplegen alvorens onze helpdesk te bellen. Uw garantie Voor alle Freecom producten geldt dat u onbeperkte technische steun ontvangt per telefoon of via Internet. De waarborg houdt in dat Freecom gedurende een hieronder aangegeven periode, beginnend bij de officiële datum van aanschaf, garantie verleent tegen materiaal- en fabricagefouten. Indien, gedurende deze periode, een defect in het product optreedt als gevolg van ondeugdelijk materiaal of van een fabricagefout, zal Freecom, zonder kosten te berekenen voor werk of onderdelen, op basis van eigen oordeel,het product of de defecte onderdelen repareren of vervangen. Hiervoor gelden overigens de hieronder aangegeven voorwaarden. Voorwaarden De garantie geldt uitsluitend indien de originele rekening of de verkoopbon (waarop de datum van aanschaf, het productienummer en het serienummer zijn vermeld) samen met het defecte product wordt terug gestuurd en ook een RMA-nummer wordt vermeld, dat u kunt verkrijgen via de Freecom website of via een Freecom Service Center. Freecom behoudt zich het recht voor de gratis garantie te weigeren indien voor de datum van aankoop geen bewijs kan worden geleverd. De garantie geldt niet wanneer een RMA-nummer ontbreekt en wanneer het serienummer is veranderd, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt. De garantie dekt uitsluitend de onderdelen die geleverd zijn, samen met en in de verpakking van het product. De garantie dekt geen enkele van de volgende zaken: (a)verbruiksgoederen die met het product zijn meegeleverd, media zoals diskettes of batterijen; (b) schade of verlies van software programma s, van gegevens of van media voor removable opslag; (c) schade, welke dan ook, die het gevolg is van aanpassingen of veranderingen van het product, die zijn uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freecom; (d) reparatiepogingen uitgevoerd door een niet door Freecom erkende reparateur en (e) ongevallen, schade door blikseminslag, vuur- en waterschade of andere schades van een dergelijk karakter, die zijn ontstaan buiten elke verantwoordelijkheid van Freecom. Freecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van programma s, gegevens of welke opgeslagen media dan ook, ontstaan tijdens of ten gevolge van de service die door Freecom aan het product is gegeven. Freecom is niet aansprakelijk voor productieverlies en/of winstderving ten gevolge van een storing of het uitvallen van het systeem. Wij raden u aan er voor te zorgen dat alle onderdelen die niet door onze garantie worden gedekt, zijn verwijderd voordat u het product aan Freecom terugzendt. Freecom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan dergelijke onderdelen. Indien tijdens de reparatie van het product de gegevens op de harde schijf worden gewijzigd of gewist, kan Freecom hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Reparatie en vervanging geschiedt op basis van uitruil. De vervangen producten of de onderdelen zullen nieuw zijn of hersteld en gelijkwaardig aan nieuw. Alle vervangen onderdelen en producten worden direct eigendom van Freecom. De garantieperiode van elk vervangen product of onderdeel, zal gelijk zijn aan het resterende deel van de originele garantieperiode Voor reparaties of vervanging van producten of onderdelen, uitgevoerd na het verstrijken van de garantieperiode, geldt een nieuwe garantie van 6 (zes) maanden. 1 YEAR WARRANTY

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0. Rev. 906

HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5 / USB 2.0. Rev. 906 HANDLEIDING HARD DRIVE XS EXTERNAL HARD DRIVE / 3.5" / USB 2.0 Rev. 906 Freecom Hard Drive XS Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom Hard Drive XS externe harde schijf. Voor het

Nadere informatie

HANDLEIDING TOUGH DRIVE. EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 WIN & Mac. Rev. 848

HANDLEIDING TOUGH DRIVE. EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0 WIN & Mac. Rev. 848 HANDLEIDING TOUGH DRIVE EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 WIN & Mac Rev. 848 Freecom ToughDrive Geachte klant, Hartelijk dank voor de aanschaf van de Freecom ToughDrive externe harde schijf.

Nadere informatie

HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0. Rev. 945

HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN / USB 2.0. Rev. 945 HANDLEIDING NETWORK DRIVE XS EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 Rev. 945 Freecom Network Drive XS Geachte gebruiker Hartelijk dank voor de aankoop van het Freecom Network Drive

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID. Rev. 912

HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5 / USB 2.0 / RFID. Rev. 912 HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID Rev. 912 Freecom Mobile Drive Secure Geachte klant, hartelijk bedankt voor de aankoop van de Freecom Mobile Drive Secure als

Nadere informatie

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER

NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER HANDLEIDING NETWORK STORAGE CENTER NETWORK MEDIA CENTER EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / LAN Rev. 924 Freecom Network Storage Center / Network Media Center Geachte gebruiker Hartelijk dank voor de

Nadere informatie

MOBILE DVD RW RECORDER LS PRO

MOBILE DVD RW RECORDER LS PRO HANDLEIDING MOBILE DVD RW RECORDER LS PRO EXTERNAL DOUBLE LAYER DVD+/-RW / USB 2.0 / FIREWIRE / LIGHTSCRIBE WIN & MAC Rev. 835 Freecom Mobile DVD RW Recorder Geachte gebruiker, welkom bij de installatie

Nadere informatie

FREECOM Network MediaPlayer Drive-In Kit HANDLEIDING

FREECOM Network MediaPlayer Drive-In Kit HANDLEIDING FREECOM Network MediaPlayer Drive-In Kit HANDLEIDING Rev. 520 Freecom MediaPlayer Drive-In Geachte gebruiker, Hartelijk bedankt voor de aankoop van de Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit drive

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

TRAXDATA MULTI MEDIA STATION 1080P GEBRUIKERSHANDLEIDING V. 1.2

TRAXDATA MULTI MEDIA STATION 1080P GEBRUIKERSHANDLEIDING V. 1.2 Traxdata Multi Media Station 1080P - Gebruikershandleiding TRAXDATA MULTI MEDIA STATION 1080P GEBRUIKERSHANDLEIDING V. 1.2 Traxdata Multi Media Station 1080P - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave INLEIDING...

Nadere informatie

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER HANDLEIDING DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor de aanschaf van het Freecom Dual Drive

Nadere informatie

XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN. Handleiding Nederlands

XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN. Handleiding Nederlands XEMIO-858 MP4-SPELER MET TOUCHSCREEN Handleiding Nederlands Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com Waarschuwingen: GEBRUIK ALTIJD DE STYLUS BIJ HET BEDIENEN VAN DIT APPARAAT Niet doen Plaats geen

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP325

Nadere informatie

Veiligheidsadviezen... 3. Overzicht van het apparaat... 8. Algemeen... 12. Voorbereiding... 14. Stroomvoorziening en aansluitingen...

Veiligheidsadviezen... 3. Overzicht van het apparaat... 8. Algemeen... 12. Voorbereiding... 14. Stroomvoorziening en aansluitingen... INHOUDSOPGAVE Veiligheidsadviezen........................................ 3 Bedoeld gebruik................................................. 3 Veiligheid......................................................

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

HANDLEIDING DVR 1600

HANDLEIDING DVR 1600 HANDLEIDING DVR 1600 INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies...5 Inleiding...8 Accessoires...8 Informatie regiocodes...8 Compatibiliteit...9 Te gebruiken schijftypes...9 Compatibiliteit van op PC s gebrande

Nadere informatie

Handleiding TVX-HD M-6600. TVX-HD M-6600A optional DVB-T dual tuner. TVX-HD M-6600N Memory Card Reader + Internal Wifi + optional DVB-T tuner

Handleiding TVX-HD M-6600. TVX-HD M-6600A optional DVB-T dual tuner. TVX-HD M-6600N Memory Card Reader + Internal Wifi + optional DVB-T tuner Handleiding TVX-HD M-6600 TVX-HD M-6600A optional DVB-T dual tuner TVX-HD M-6600N Memory Card Reader + Internal Wifi + optional DVB-T tuner ** Sommige specificaties kunnen met nieuwe firmware versies veranderen..

Nadere informatie

Handleiding. TViX Slim S1. ** Sommige specificaties kunnen met nieuwe firmware versies veranderen..

Handleiding. TViX Slim S1. ** Sommige specificaties kunnen met nieuwe firmware versies veranderen.. Handleiding TViX Slim S1 ** Sommige specificaties kunnen met nieuwe firmware versies veranderen.. Veiligheidsrichtlijnen Haal het apparaat niet uit elkaar. Het kan storingen of brand veroorzaken. Magnetische

Nadere informatie

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing

ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing ICARUS Omnia generatie 2 (M701BK) Gebruiksaanwijzing Copyright 2012 ICARUS Inhoudsopgave Disclaimer 5 Introductie 5 In de verpakking 5 Onderdelen en bediening 6 In- en uitschakelen 7 Opladen 7 Een geheugenkaart

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP430/BP430N

Nadere informatie

Blu-ray speler Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. azur 651/751BD. Jouw muziek + onze passie

Blu-ray speler Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. azur 651/751BD. Jouw muziek + onze passie - Blu-ray speler Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS azur 651/751BD Jouw muziek + onze passie Inhoud Vergeet niet uw aankoop te registreren. Ga naar: www.cambridge-audio.com/care Als u zich registreert,

Nadere informatie

Azbox HD Premium + Gebruikershandleiding Revisie 0.xx opmerkingen mailen naar h.verheijden@azboxhd.eu

Azbox HD Premium + Gebruikershandleiding Revisie 0.xx opmerkingen mailen naar h.verheijden@azboxhd.eu Azbox HD Premium + Gebruikershandleiding Revisie 0.xx opmerkingen mailen naar h.verheijden@azboxhd.eu De AZbox HD Premium Plus is een High Definition Digital Satellite, en/of Cable en/of Terrestrial Video

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Internet TV. Gebruikershandleiding

Internet TV. Gebruikershandleiding Internet TV Gebruikershandleiding Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoud VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 ACCESSOIRES... 9 ONDERDELEN EN BEDIENING... 10 VOORAANZICHT... 10 ACHTERAANZICHT... 10 AFSTANDSBEDIENING...

Nadere informatie

VOORPANEEL / ACHTER PANEEL...

VOORPANEEL / ACHTER PANEEL... Gebruikershandleiding INHOUD 1. VEILIGHEID... 3 2. INTRODUCTIE... 4 3. KENMERKEN... 4 4. AFSTANDSBEDIENING... 5 5. VOORPANEEL / ACHTER PANEEL... 6 6. AANSLUITEN VAN UW SYSTEEM... 7 7. BASIS FUNCTIES...

Nadere informatie

NEDERLANDS. Blu-ray speler Gebruikershandleiding 40. azur 752BD. Uw films + onze passie

NEDERLANDS. Blu-ray speler Gebruikershandleiding 40. azur 752BD. Uw films + onze passie Blu-ray speler Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDS azur Uw films + onze passie Inhoud Vergeet niet uw aankoop te registreren. Ga naar: www.cambridge-audio.com/care Als u zich registreert, bent u altijd

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

HD-mediaspeler. O!Play HD2. Gebruiksaanwijzing

HD-mediaspeler. O!Play HD2. Gebruiksaanwijzing HD-mediaspeler / O!Play HD2 Gebruiksaanwijzing DU5763 Eerste editie V1 Augustus 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, inclusief de beschreven

Nadere informatie

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$

AV-61 e-reader. 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing. Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ AV-61 e-reader 6 inch e-ink Pearl Display Gebruiksaanwijzing Pag. 1. AV-61 2014 V01 G$ INHOUD Product Specificaties 3 Belangrijke veiligheid voorschriften 4 Ingebruikname - Quick Start 6 Opladen / USB

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING

GEBRUIKERS HANDLEIDING GEBRUIKERS HANDLEIDING HD-700L Linux Operating System 450MHz Chipset H.264 & and MPEG-2/4 SD/HD (up to 1080P) PVR (externe e-sata or USB opslag) Media Center : Music, Video & Picture VLC Player Streaming

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie