Reizen door Bulgarije wat u moet weten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reizen door Bulgarije wat u moet weten"

Transcriptie

1 Reizen door Bulgarije wat u moet weten Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste regels en procedures waarmee u te maken zult/kunt krijgen op uw reis in en door Bulgarije. Het overzicht is opgesteld door de Nederlandse ambassade te Sofia op grond van de beschikbare Bulgaarse informatie. Het is geen letterlijke of juridisch erkende weergave van de geldende wet- en regelgeving. Hoewel bij de opstelling de grootste zorgvuldigheid betracht is, kunnen aan de in deze brochure opgenomen informatie dan ook geen rechten worden ontleend. U wordt met specifieke vragen of bij twijfel geadviseerd om voorafgaand aan uw reis contact op te nemen met de Bulgaarse ambassade te Den Haag: Wees er van bewust dat u op bezoek bent in Bulgarije. Houdt u daarom aan de regels. U mag er vanuit gaan dat de Bulgaarse autoriteiten streng zullen toezien op de naleving ervan. AAN DE GRENS De Bulgaarse grensovergang kent verschillende stopmomenten: 1. Ophalen USB-stick (zie betalen van eventuele kosten aan de grens hieronder) 2. Grenscontrole voor controle identiteitspapieren en visum 3. Douane voor controle in- en uitvoer goederen 4. Aanschaf wegenvignet (gewerkt wordt aan een opzet zoals in veel andere landen waarbij het wegenvignet pas na de grensovergang te koop wordt aangeboden) 5. Afrekenen verschuldigde kosten op USB-stick bij de kassa (Bij de grensovergangen aan zee bij Burgas en Varna vindt nog desinfectie plaats van de autobanden in een speciaal daarvoor bestemd badje. Desinfectie is dus NIET meer nodig bij de grote grensposten zoals Kalotina en Kapitan Andreevo) Betalen van eventuele kosten aan de grens Onder andere om corruptie tegen te gaan is sinds vorig jaar het zogeheten single fiche systeem ingevoerd. Bij aankomst aan de grens krijgt u een USB-stick. Kosten die u bij elk van de controlepunten aan de grens verschuldigd bent worden daarop geregistreerd en pas aan het einde, bij de kassa in zijn totaliteit afgerekend. U hoeft dus niet meer bij iedere individuele controlepost te betalen. Wordt u dat wel gevraagd dan kunt u er vanuit gaan dat dit niet rechtmatig is. Welke papieren heeft u nodig om Bulgarije in- en uit te reizen? Om in en door Bulgarije te reizen hebben EU-burgers een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart nodig. Alle overige reizigers dienen zich van tevoren tot de Bulgaarse ambassade in Nederland te wenden voor vragen over de visumregels. Let er daarbij op dat Bulgarije nog geen onderdeel uitmaakt van het Schengengebied. Een visum voor een Schengenland is daarom niet geldig voor Bulgarije. Voorkom beschuldigingen van mensenhandel en/of mensensmokkel! Het komt steeds vaker voor dat reizigers zonder de juiste papieren aan de Bulgaarse grens in auto s met Nederlandse registratie worden verstopt. Dit is strikt verboden en kan bij ontdekking leiden tot een aanklacht voor mensenhandel en/of mensensmokkel. In dat geval wordt u uw paspoort ontnomen en is het u verboden het land te verlaten totdat de zaak voor de rechter komt.

2 Wat mag u Bulgarije in- en uitvoeren? Het vervoeren van verdovende middelen, vuurwapens, explosieven en ammunitie is verboden. Het uitvoeren van objecten met een artistieke en/of culturele waarde mag alleen met een officiële toestemming van het Bulgaarse Ministerie van Cultuur. Het meenemen van andere goederen (bijvoorbeeld etenswaren, sigaretten, drank) in grotere hoeveelheden dan voor eigen gebruik als normaal wordt gezien, kan tot in beslagname en/of boetes leiden. Op het invoeren en uitvoeren van geld, edelmetalen en/of juwelen zijn beperkingen van kracht. Bij het binnengaan en verlaten van Bulgarije geldt dat u maximaal EUR aan Bulgaarse en/of buitenlandse valuta vrij mag meenemen. Voor edelmetalen en edelstenen geldt voor de in- en uitvoer een gewichtslimiet. Alleen het meenemen van juwelen voor eigen en/of familiegebruik is vrij toegestaan. Bedragen en hoeveelheden boven deze vrijstellingen dient u bij de Douane te declareren op straffe van in beslagname en mogelijk een boete. Zorg ervoor dat geld van verschillende personen in de auto in verschillende portemonnees zit. Verzekeringen U dient voor het reizen in en door Bulgarije een geldige medische verzekering met buitenland dekking te hebben. Ook dient u de gebruikelijke autoverzekeringen te hebben, zoals WA-verzekering met buitenland dekking. Huisdieren Huisdieren die met u de reis in en/of door Bulgarije maken dienen in het bezit te zijn van een paspoort met identiteitsnummer en bewijs van vaccinatie. Ook dient u een veterinair certificaat te hebben waaruit blijkt (1) dat het dier in de 24 uur voor de reis geen gezondheidsproblemen heeft gekend, (2) dat het dier gevaccineerd is voor (o.a. hondsdolheid), (3) dat in de gemeente van herkomst in de afgelopen zes maanden geen geval van honddolheid is geregistreerd en (4) dat dieren onder de drie maanden enkel op de plek van geboorte zijn verzorgd. Wegenvignet Voor het gebruik van openbare wegen buiten de bebouwde kom geldt dat u in het bezit moet zijn van een aan de grens te kopen wegenvignet. Een wegenvignet voor een week kost voor auto s met een buitenlandse registratie EUR 5 (voor auto s met een buitenlandse registratie is geen dagvignet beschikbaar). Voor een passagiersbusje met meer dan 8 plaatsen is een dagvignet te koop voor EUR 7 en een weekvignet voor EUR 18. U kunt ook vignetten kopen voor een maand of een jaar. OP DE WEG De Bulgaarse wegen kunnen worden gerekend tot de meest dodelijke in Europa. Ieder jaar sterven in Bulgarije meer dan 1000 mensen in het verkeer. Ter vergelijking: in Nederland waren dat er vorig jaar met het dubbele aantal inwoners 750. Vooral in het zomerseizoen is het druk op de weg. Bepaalde wegen zijn in bovendien in slechte staat van onderhoud. Houdt u daarom nauwgezet aan de regels, ook als andere weggebruikers dat niet doen. Let verder goed op, probeer bij lange trajecten regelmatig te rusten en rijd bij voorkeur niet in het donker. Houd afstand, rijd niet te snel en maak geen gevaarlijke inhaalmanoeuvres. Pas op voor tegenliggers.

3 Slachtoffer van een ongeval? Wendt u indien u het slachtoffer wordt van een ongeval op de weg of elders tot het landelijke alarmnummer 112. U kunt daar in verschillende talen uw verhaal doen. De medewerker van het alarmnummer 112 zal beoordelen welke vorm van assistentie u nodig heeft. Snelheidslimiet op de Bulgaarse wegen Tenzij anders aangegeven, is de snelheidslimiet op de Bulgaarse wegen 50 km/uur in de bebouwde kom, 90 km/uur buiten de bebouwde kom en 120 km/uur op de snelweg. Let op dat op Bulgaarse wegen regelmatig bijvoorbeeld in delen waar de weg veel bochten maakt of bij kruispunten regelmatig tijdelijk lagere maximumsnelheden worden aangegeven. Dat geldt ook als een doorgaande weg door de bebouwde kom gaat. Daarbinnen geldt een limiet van 50 km/uur. Sancties in geval van verkeersovertreding Een snelheidsovertreding kan afhankelijk van de gemeten snelheid en de locatie (binnen of buiten de bebouwde kom) beboet worden met BGN 10 tot BGN 200 (ca. EUR 5-EUR 100). Bij een snelheidsovertreding van boven de 30 km/uur (20 km/uur binnen de bebouwde kom) zal uw rijbewijs voor een periode van 1, 2 of 3 maanden worden ingevorderd. Deze wordt u dan via de Nederlandse ambassade te Sofia en de RDW thuisgestuurd. Bij invordering van het rijbewijs mag u niet verder rijden. Rijden met een alcohol percentage van meer dan 0,5 promille is verboden en kan worden bestraft met BGN (EUR ) boete en invordering van rijbewijs tot 12 maanden. Bij een herhaling kan een boete oplopen tot BGN 2000 (EUR 1000). Op het rijden met een promillage van meer dan 1,2 staat een gevangenisstraf van 2 jaar. Op het weigeren van een alcoholtest staat een boete tussen de BGN (EUR ) en invordering van het rijbewijs tot 18 maanden. Het is verboden mobiel te bellen tijdens het rijden. Het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht voor alle inzittenden. Kinderen onder de 12 mogen niet voorin meerijden. Overtreding van deze regels wordt beboet met BGN 50,- (ca. EUR 25). Verkeerscontroles Vooral in het drukke zomerseizoen, treedt de Bulgaarse Verkeerspolitie streng op tegen veelvoorkomende verkeersovertredingen zoals het rijden met een te hoge snelheid en het verkeerd en/of gevaarlijk inhalen. Dit jaar zijn langs de grote wegen door het land zogeheten flitspalen in werking genomen. Indien u een stopteken krijgt van een politieagent langs de weg, dient u direct te stoppen en uw medewerking te verlenen. Uitstappen mag pas als de agent in kwestie daar toestemming voor heeft gegeven. U dient u te allen tijde te kunnen legitimeren en een geldig rijbewijs te produceren. Ook dient u de autopapieren en bewijs van eigendom en/of gebruik voor de auto in uw bezit te hebben. Er zijn gevallen bekend dat nepagenten mensen aanhouden en vervolgens beroven. Wees daarom op uw hoede. De echte controles worden uitgevoerd door geüniformeerde agenten met groene fluorescerende hesjes en een badgenummer op hun borst. In de donkere avonduren opereren de echte agenten alleen op goed verlichte punten. In geval van een boete Vraag in het geval u een boete krijgt om een officiële akt. Geef nooit geld direct aan de agent, zeker niet als hij daarvoor geen akt overlegt. Het is de agent niet toegestaan om boetes direct van u te innen, onder andere om corruptie te voorkomen. U dient naar de dichtstbijzijnde bank te gaan en de boete te voldoen middels een banktransfer. Ook kunt u

4 de boete aan de grens betalen bij het verlaten van het land. U kunt het land pas verlaten als de boete is betaald. IN GEVAL VAN CORRUPTIE Naar aanleiding van corruptieklachten in het verleden is door de Bulgaarse overheid veel aandacht besteed aan het voorkomen van corruptie door overheidsmedewerkers. Bedenk ook dat corruptie mede in stand blijft doordat mensen zelf geld aanbieden aan overheidsmedewerkers om processen sneller te laten verlopen. Het geven van steekpenningen is dan ook verboden. Wat te doen bij klachten over corruptie? Noteer voor het indienen van een officiële klacht over corruptie in ieder geval de volgende informatie: - het tijdstip en de locatie van het voorval; - omschrijving van wat er is gebeurd; - het badgenummer van de politieagent (opgespeld op de borst); - indien van toepassing het kentekennummer van de politieauto; - Indien mogelijk naam en rang van de agent in kwestie. Klachten kunnen anoniem worden ingediend, maar als u bericht wilt ontvangen over de behandeling van uw klacht, dan wordt u aangeraden om contactinformatie achter te laten. Wacht niet te lang: hoe eerder uw klacht is ingediend hoe makkelijker de zaak is te onderzoeken. Voor klachten over de Grenspolitie/Verkeerspolitie Voor het indienen van een klacht over onderdelen van het Bulgaarse Ministerie van Binnenlandse Zaken (Grenspolitie en/of Verkeerspolitie) kunt u gebruik maken van het Engelstalige online formulier op Er is ook een 24-uurs klachtenlijn +359 (0) maar deze is enkel in het Bulgaars. Voor klachten over de Douane Met klachten over een medewerker van de Douane kunt u terecht bij de daarvoor bestemde klachtenboxen aan de grens. U kunt van maandag t/m vrijdag tussen en en en ook gebruik maken van de hotline voor het melden van misstanden: +359 (0) en/of +359 (0) Uw klacht kan daar ook in het Engels worden geregistreerd. DE NEDERLANDSE AMBASSADE U kunt bij problemen contact opnemen met de consulaire afdeling van de Nederlandse ambassade te Sofia: +359 (0) Buiten de reguliere werktijden wordt u doorverwezen naar een noodtelefoonnummer. Wat kan de Nederlandse ambassade in Bulgarije voor u doen? Mede naar aanleiding van problemen in het verleden voert de Nederlandse ambassade veelvuldig overleg met de Bulgaarse autoriteiten over zaken als corruptie en veiligheid op de weg. De samenwerking met de Bulgaarse autoriteiten verloopt goed en de situatie is ten opzichte van enkele jaren geleden verbeterd, maar de ambassade blijft een vinger aan de pols houden.

5 Indien u toch in de problemen komt dan kan de ambassade u onder andere in contact brengen met plaatselijke advocaten, tolken of artsen. De ambassade kan u evenwel niet uit de gevangenis halen of een onderzoek instellen naar een misdrijf. Ook kan de ambassade niet bemiddelen in civielrechtelijke geschillen. Denk er dus aan dat de ambassade een opgelegde boete, de invordering van een rijbewijs of een aanhouding niet ongedaan kan maken. Wel kan de ambassade eventuele klachten over corruptie mits concreet geformuleerd doorgeleiden naar de juiste Bulgaarse instantie. NUTTIGE TELEFOONNUMMERS Nederlandse ambassade te Sofia, Bulgarije Consulaire Afdeling +359 (0) Alarmnummer 112 (in verschillende talen) 112 Melden corruptie bij Grenspolitie en/of Verkeerspolitie +359 (0) Melden corruptie bij Douane +359 (0) (0)

welkom in sochi Dit boekje is samengesteld voor Nederlanders die de Olympische en/of Paralympische Spelen in Sochi komen bezoeken.

welkom in sochi Dit boekje is samengesteld voor Nederlanders die de Olympische en/of Paralympische Spelen in Sochi komen bezoeken. Het Oranje Boekje Informatie voor bezoekers aan de Olympische Winter Spelen in Sochi 7 t/m 23 februari 2014 en de Paralympische Spelen in Sochi 7 t/m 16 maart 2014. welkom in sochi Dit boekje is samengesteld

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. Noorwegen. Noorwegen. Gearresteerd in... Gearresteerd in...

014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. Noorwegen. Noorwegen. Gearresteerd in... Gearresteerd in... 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3 Gearresteerd in... Noorwegen Gearresteerd in... Noorwegen 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 4 014 BW Noorwegen

Nadere informatie

autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering

autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering bijzondere voorwaarden bij uw autoverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden autoverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 26 2015 Bijzondere voorwaarden autoverzekering

Nadere informatie

Allianz Verkeersrechtsbijstandverzekering

Allianz Verkeersrechtsbijstandverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verkeersrechtsbijstandverzekering Verzekeringsvoorwaarden VRB 15 Inhoudsopgave Voorwaarden Verkeersrechtsbijstandverzekering Checklist 3 1. Waarvoor is deze

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen je een fijne en veilige reis toe! Stichting Wielewaal

Voorwoord. We wensen je een fijne en veilige reis toe! Stichting Wielewaal 1. Voorwoord. Bijna alle vakanties hebben de beschikking over een busje. Voor de ADHD/ASSvakanties zijn dit gewone personenbusjes; op de LG- en MCG-vakanties gaat een aangepast busje mee (bij groepen vanaf

Nadere informatie

Het Oranje Boekje. Informatie voor bezoekers aan de Europese Spelen in Bakoe van 12 t/m 28 juni. Foto: Trend.az

Het Oranje Boekje. Informatie voor bezoekers aan de Europese Spelen in Bakoe van 12 t/m 28 juni. Foto: Trend.az Het Oranje Boekje Informatie voor bezoekers aan de Europese Spelen in Bakoe van 12 t/m 28 juni Foto: Trend.az Inhoudsopgave Welkom in Bakoe Wat kan de ambassade voor u doen Wat kan de ambassade niet voor

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering. motorrijtuig. Polisvoorwaarden PP 3340-03. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Rechtsbijstandverzekering. motorrijtuig. Polisvoorwaarden PP 3340-03. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Polisvoorwaarden PP 3340-03 Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE Uitgave januari 2012 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het reguliere onderhoud aan uw Volvo door

Nadere informatie

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. motorrijtuig. Bij uw auto-, motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. motorrijtuig. Bij uw auto-, motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering motorrijtuig Bij uw auto-, motor- of oldtimerverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE

VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE VOLVO CARD VOORWAARDEN VOLVO ASSISTANCE Uitgave oktober 2012 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Is uw Volvo nog geen 3 jaar oud of laat u het jaarlijks reguliere reguliere onderhoud

Nadere informatie

Nieuw in Nederland. Europese arbeidsmigranten. Over deze brochure

Nieuw in Nederland. Europese arbeidsmigranten. Over deze brochure Deze brochure vindt u in verschillende talen op: www.nieuwinnl.nl en www.newinthenetherlands.nl Nieuw in Nederland Europese arbeidsmigranten Over deze brochure U komt uit de Europese Unie, Liechtenstein,

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure

Een kind adopteren. Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Een kind adopteren Informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure Voorwoord < Deze brochure is bedoeld voor mensen die overwegen een kind uit het buitenland te adopteren. Adopteren is

Nadere informatie

Reiswijzer - Algemeen

Reiswijzer - Algemeen Uw vakantie voorbereiden Reisdocumenten Canvas Holidays campingvoucher Neem de campingvoucher die u van ons heeft ontvangen altijd mee naar de camping. Deze voucher dient als bewijs van uw reservering.

Nadere informatie

Het Oranje Boekje. Informatie voor bezoekers aan de. Olympische Spelen in Vancouver 12-28 februari 2010

Het Oranje Boekje. Informatie voor bezoekers aan de. Olympische Spelen in Vancouver 12-28 februari 2010 Het Oranje Boekje Informatie voor bezoekers aan de Olympische Spelen in Vancouver 12-28 februari 2010 Paralympische Spelen in Vancouver 12-21 maart 2010 Het Boekje Informatie voor bezoekers aan de Olympische

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Verenigde Staten Gearresteerd in... Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Alcoholslotprogramma. Informatie over het

Alcoholslotprogramma. Informatie over het Informatie over het Alcoholslotprogramma Het CBR heeft een alcoholslotprogramma aan u opgelegd. Met deze maatregel kunt u mobiel blijven en leert u tegelijkertijd alcohol en verkeer te scheiden. Het alcoholslot

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

(voorlopig) Reglement

(voorlopig) Reglement (voorlopig) Reglement Toerrally, 11 t/m 14 mei 2016 Reglement Le Citron Pressé INHOUD: 0 PROGRAMMA 1 DEFINITIE, ORGANISATIE 2 ROUTE 3 DEELNEMENDE AUTO'S 4 INSCHRIJVING 5 VERLOOP VAN DE RIT 6 CONTROLES

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance

VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance VOLVO CARD Voorwaarden volvo assistance Uitgave maart 2011 WELKOM BIJ VOLVO CARD, UW PASPOORT VOOR VOLVO ASSISTANCE. Met uw Volvo Card geniet u alle privileges uit ons exclusieve Volvo Card programma.

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

Voorwaarden Triple A Verzekering

Voorwaarden Triple A Verzekering Algemene voorwaarden Model AAA 2012-1 Wanneer start mijn verzekering? De datum waarop uw verzekering in gaat staat op het (digitale) polisblad. De dekking begint nooit eerder dan het tijdstip waarop de

Nadere informatie

Voorwoord. Goede reis! De minister van Buitenlandse Zaken

Voorwoord. Goede reis! De minister van Buitenlandse Zaken Voorwoord Reis Wijs! is opnieuw geactualiseerd en richt zich tot landgenoten die op reis gaan naar het buitenland, op vakantie, beroepshalve, of om nog andere redenen. Met deze brochure willen we antwoorden

Nadere informatie