De informatie in dit boekje is speciaal samengesteld voor de leerlingen, ouders en docenten van Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De informatie in dit boekje is speciaal samengesteld voor de leerlingen, ouders en docenten van Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland."

Transcriptie

1 1 e editie 2011

2 De informatie in dit boekje is speciaal samengesteld voor de leerlingen, ouders en docenten van Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Wat is dyslexie Informatie verwerken Informatie opslaan in je geheugen Informatie wat kun je er mee? 9 2 Randverschijnselen van dyslexie Mogelijke randverschijnselen van dyslexie Herken je de volgende dingen? 13 3 Wanneer ben je officieel dyslectische? 14 4 Dyslexiekaart: uitleg Dyslexiekaart = bonuskaart Dyslexiekaart (voorbeeld) 17 5 Signaleringsbeleid op onze school 19 6 Wettelijke regelingen 20 7 Handige tips voor leerlingen met dyslexie 21 8 Websites 22 9 ICT-hulpmiddelen Moeite met lezen Daisy Moeite met spellen 27 3

4 9.4 Moeite met lezen en spellen Moeilijke woordjes leren Moeilijk overzicht krijgen Samenvattingen maken Vergeetachtigheid Docenten zeggen dat je niets aan je huiswerk doet Planning Spiek- en steunkaarten Laptops Laptopcontract Praktische zaken m.b.t. laptopgebruik Afspraken voor alle dyslectische leerlingen 41 Ruimte voor aantekeningen 43 4

5 Inleiding Waarom dit informatieboekje over dyslexie? Omdat er misschien nog (mede) leerlingen zijn die niet precies weten wat dyslexie eigenlijk is. Omdat er misschien nog ouders zijn die niet precies weten wat dyslexie eigenlijk is. Omdat er misschien nog docenten zijn die niet precies weten wat dyslexie eigenlijk is. Omdat niet iedereen weet dat dyslexie ook randverschijnselen kan hebben. Omdat er behoefte is aan een kort en bondig, makkelijk leesbaar informatieboekje. Omdat hierin heel veel links staan over hulpmiddelen en andere interessante informatie. Ik hoop dat dit informatieboekje voldoet aan deze behoefte. Hermy van Eck Dyslexiecoördinator 5

6 1. Wat is dyslexie? Men spreekt officieel van dyslexie als de automatisering van woordidentificatie ( = lezen) en / of schriftbeeldvorming ( = spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of moeizaam ontwikkelt. Héél in het kort komt dyslexie hier op neer: Bij iemand met dyslexie gaat het leren lezen en schrijven niet automatisch. Iemand met dyslexie zal er altijd méér moeite voor moeten blijven doen. Iemand met dyslexie heeft moeite met het omzetten van geschreven taal naar gesproken taal, lezen dus. Maar ook omgekeerd: Voor iemand met dyslexie blijft het omzetten van gesproken taal naar geschreven taal, schrijven en spellen dus, moeilijk. Bij het schrijven staan de letters niet automatisch in de goede volgorde. Er ontbreekt een letter, er staat zomaar een letter teveel of letters worden omgedraaid. Dyslexie heeft zeker niets te maken met je intelligentie!!! 6

7 1.1 informatie: verwerken Via je zintuigen moet de informatie naar je hersenen worden gestuurd. Je krijgt de informatie binnen via je gehoor, het gezicht, het gevoel, je smaak en je reuk. De hersenen moeten al deze informatie weer doorgeven en verwerken. Eigenlijk kun je het vergelijken met informatie die je via het toetsenbord op je computer zet. Je hersenen zijn als het ware de harde schijf en het toetsenbord kun je zien als je zintuigen. Als het lampje op je computer brand, weet je dat de computer aan het denken is. De computer zet de informatie over in voor hem duidelijke taal. Als dit gebeurd is, worden de gegevens gerangschikt. Daarna zet de computer deze gegevens weer om in gegevens die wij later weer kunnen gebruiken. 7

8 1.2 informatie: opslaan in je geheugen De hersenen moeten nu deze nieuw verwerkte informatie onthouden, opslaan en later weer kunnen vinden als we deze nodig hebben. Het geheugen is een map waar we de informatie in opslaan. Als onze hersenen deze informatie niet op zouden kunnen slaan, dan moeten we alle dingen steeds opnieuw leren. Sluit je de computer af zonder op te slaan, dan ben je de informatie kwijt. Je kunt deze informatie dan niet meer terugvinden en opvragen. Als de computergebruiker gegevens in een verkeerde map opslaat, kan hij het later niet goed terug vinden. Mensen met dyslexie kunnen informatie soms op een andere manier opslaan en verwerken. Ze slaan de informatie niet op in de goede map. 8

9 1.3 Informatie: wat kan je ermee doen? Je kunt laten zien dat informatie verwerkt en opgeslagen is door: 1. het op te schrijven 2. het te zeggen Alle onderdelen van de computer moeten werken, anders gaat het mis. Een computer kun je maken, hersenen helaas niet. Als één van de onderdelen van de computer niet werkt, geeft dat een storing. Als een onderdeel van onze hersenen niet goed werkt, geeft dat ook een storing. Als de wisselwerkingen tussen waarneming en verwerken niet optimaal is, kan het mis gaan. Het wordt dan moeilijker om op de normale manier iets te leren. Als men weet welk onderdeel van de computer niet goed werkt, kan men het herstellen of vernieuwen. Bij mensen met een leer- of leesstoornis kan dit niet. Daarom moet gezocht worden naar andere mogelijkheden en middelen om tóch voldoende te kunnen leren. Het is belangrijk om aan de weet te komen wat wel goed werkt of juist niet. 9

10 Het is vooral belangrijk om te kijken naar wat wél goed gaat. Die sterke kanten kunnen dan gebruikt worden om de zwakke kant te helpen. Dyslexie is lastig, maar er valt prima mee te leven!!! Er zijn veel beroemde mensen die al bewezen hebben dat dyslexie geen belemmering hoeft te zijn in je leven. Wat dacht je van Agatha Christie, George Bush, Walt Disney, Wubbo Ockels, Picasso, Ludwig van Beethoven, Woopy Golberg, Jacques Vriens, Roald Dahl, Cher, Tom Cruise, Albert Einstein en..steven Spielberg. Steven Spielberg 10

11 2 Randverschijnselen van dyslexie Als je dyslectisch bent, komt er meer bij kijken dan alleen moeite hebben met lezen en schrijven. Die andere kenmerken noemen we ook wel randverschijnselen en dat kunnen er heel veel zijn. Niet iedereen weet dat die randverschijnselen óók bij dyslexie kunnen horen. Niet iedereen met dyslexie heeft tegelijk alle randverschijnselen. De ene leerling heeft er meer last van dan de andere. Toch komen veel dingen bij elke leerlingen met dyslexie voor. We zetten er een paar op een rijtje. 11

12 2.1 Mogelijke randverschijnselen van dyslexie Je zou moeite kunnen hebben met: - dingen tegelijk doen luisteren en iets opschrijven - drukte Het begrijpen van vlug opgegeven huiswerk, b.v. aan het einde van de les. - iets kort uitleggen je maakt lange verhalen - hele zinnen maken je maakt je zinnen niet af - je concentreren in een rumoerige omgeving - tijdsdruk je hebt vaak te weinig tijd - planning maken in je agenda, van je huiswerk - overschrijven van het bord, uit het boek - iets vlug doorlezen je moet iets 2 of 3 keer doorlezen - onthouden van rijtjes met woorden - beantwoorden van verhaaltjesvragen - namen weten niet zo vlug op het goede woord komen - veel tijd nodig hebben voor het maken van huiswerk en voor het leren - vergeetachtig zijn de volgende dag het geleerde kwijt zijn 12

13 2.2 Herken je de volgende dingen? - heel goed zijn in wiskunde - moeilijk inschatten hoeveel tijd je ergens voor nodig hebt - tijdnood bij repetities en so s - slechte zinsbouw hebben bij open vragen - hoofd- en bijzaken moeilijk kunnen onderscheiden - lager leesniveau hebben dan de rest van de klas - goed zijn in alles behalve talen - een echte doorzetter als je ergens aan begint, geef je niet gauw op - heel creatief zijn - vlug afgeleid zijn - heel technisch zijn Soms kan (hoeft dus niet) dyslexie samen gaan met: Faalangst Gebrek aan zelfvertrouwen Geen vertrouwen in eigen mogelijkheden Een negatief zelfbeeld. Walt Disney 13

14 3 Wanneer ben je officieel dyslectisch? Je krijgt het dyslexiediploma niet zomaar. Daar is een dyslexie onderzoek voor nodig. Dit moet door de orthopedagoog of een GZpsycholoog worden gedaan. Als na onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie, geeft de orthopedagoog een verklaring af. Bij deze verklaring zit een handelingsplan. Daarin staat op welke manier jij het beste geholpen zou kunnen worden met het leren in het Voortgezet Onderwijs. De school geeft je op grond van deze dyslexieverklaring een dyslexiekaart. Dit is een soort bonuskaart waarmee jij een aantal extra s kunt krijgen. Die extra s staan op de dyslexiekaart. Elke kaart is anders omdat geen enkele dyslectische leerling hetzelfde is en dezelfde hulp nodig heeft. DYSLEXIE kaart = BONUS kaart Het levert je extra s op! 14

15 4 Dyslexiekaart: uitleg Een dyslexiekaart is een persoonlijke kaart en staat op jouw naam. Deze kaart is je hele schooltijd geldig. Omdat je in de loop van de jaren verandert, kan ook de behoefte aan steun die je nodig hebt veranderen. Daarom heb je in principe recht op alle faciliteiten die genoemd zijn. Een dyslexiekaart is een soort contract tussen de leerling met dyslexie en de school. Jij moet er wel wat voor doen om recht te hebben op de faciliteiten. Je hebt een inspanningsverplichting. Die staan ook op de kaart. Jij en je docenten zullen zich aan dit contract moeten houden. Dyslexie is dus geen excuus om weinig of niets aan je huiswerk te doen. Wanneer tijdens je schoolloopbaan blijkt dat er andere aanpassingen voor jou noodzakelijk zijn, die niet vermeld staan in je handelingsplan, kan je dit bespreken met de dyslexiecoördinator. Die aanpassingen kunnen dan alsnog op je dyslexiekaart vermeld worden. De faciliteiten en inspanningsverplichtingen zijn te lezen op het voorbeeld van een dyslexiekaart in dit boekje. 15

16 4.1 Dyslexiekaart = bonuskaart Op vertoon van je dyslexiekaart mag je o.a.: je eigen laptop, met spellingscontrole en voorleessoftware (b.v. Kurzweill, Claroread, Sprint of L2S), gebruiken tijdens de lessen en schriftelijk werk. Leesboeken op CD lenen uit de schoolbieb Daisy cd-roms gebruiken op je Daisyspeler of laptop 16

17 4.2 Dyslexiekaart (voorbeeld) Voorkant: Deze kaart is van: Uitgegeven op: Deze kaart is onbeperkt geldig tijdens je hele schooltijd. Je hebt recht op alle vermelde faciliteiten die op de ander kant van deze kaart staan. De aanbevelingen op deze kaart zijn gedaan op grond van een gedegen onderzoek door een erkende orthopedagoog / GZ-psycholoog die dyslexie kan en mag vaststellen. De aanbevelingen maken deel uit van het beleid van school om dyslectische leerlingen adequate faciliteiten te bieden. De schoolleiding verzoekt de collega s deze aanbevelingen zoveel mogelijk in acht te namen. Mochten zich problemen voordoen, neem dan contact op met de dyslexiecoördinator of de directie. Zowel van de docenten als van de leerlingen wordt een inspanningsverplichting verwacht. Beiden kunnen hierop aangesproken worden. Als geconstateerd wordt dat er misbruik gemaakt wordt van de toegestane mogelijkheden (zoals gebruik laptop), dan worden deze mogelijkheden voor het verloop van de schoolloopbaan ingetrokken. 17

18 achterkant Inspanningsverplichting leerling Tijdens de les: Zorg voor goede aantekeningen; kopieer ze eventueel Schrijf huiswerk goed op en laat dat controleren door docent of medeleerling Huiswerk: Plan en maak je huiswerk vooruit. Leer iedere dag minimaal 20 minuten woordjes. Gebruik websites en computerprogramma s die bij de methode horen. Bij toetsing: Vraag vooraf of er een mogelijkheid is om de toets mondeling of in werkstukvorm te doen. Vraag zo nodig extra tijd. Controleer of je alle vragen hebt gemaakt. Heb je een toets op de computer/laptop gemaakt, lever het document/de usb stick in. Algemeen: Maak en bewaar steunkaarten met woorden, regels of formules die je moeilijk kunt onthouden. Leer woordjes (met kaartjes) op de computer met Dyslexiekaart extra ondersteuning Niet onvoorbereid hardop laten lezen tijdens de les. Aantekeningen van medeleerlingen of docent gratis laten kopiëren bij conciërge Extra tijd bij repetities/ so s Vergroting van de opgaven Aangepaste telling van fouten bij talen Gebruik van steunkaarten (vooraf door leerling laten inzien) Extra hulpmiddelen: Gebruikt eigen laptop. Gebruikt daisy-speler voor studieboeken. 18

19 5 Signaleringsbeleid op onze school Bij alle leerlingen uit de brugklas wordt klassikaal een signaleringsdictee en een tempotoets stillezen afgenomen. Bij leerlingen die nog geen dyslexieverklaring hebben en niet aan de gestelde normen voldoen, worden extra toetsen afgenomen door de dyslexiecoördinator. Als de uitslag van deze toetsen aanleiding geeft om een leerling verder te onderzoeken, wordt er eerst informatie verzameld over de leesontwikkeling op de basisschool en bij de ouder(s)/ verzorger(s). De verzamelde informatie wordt, na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), doorgegeven aan een externe deskundige (orthopedagoog of GZ-psycholoog) binnen ons samenwerkingsverband. Hij/zij gaat de leerling onderzoeken. Dit onderzoek vindt op school plaats. Als uit dit externe onderzoek blijkt dat er is sprake is van dyslexie, worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek. De dyslexieverklaring en het handelingsplan worden doorgesproken. De school neemt de dyslexieverklaring en het handelingsplan op in het dossier van de leerling. De handelingsadviezen worden met het team doorgesproken. De leerling krijgt een dyslexiekaart en extra ondersteuning. 19

20 6 Wettelijke regelingen Er zijn wettelijke regelingen die voor ieder dyslectische leerling gelden. 1. Bij examens krijg je meer tijd. 2. Bij examens kan je de opgaven op DAISY cd-rom voorgelezen krijgen. 3. Bij je examen mag je gebruik maken van spellingcontrole voor Nederlands en Engels. 4. Bij het examen zijn de examens standaard vergroot. School kan voor een extra vergroting zorgen. Extra hulpmiddelen als steunkaarten en ict ondersteuning mogen gebruikt worden als een orthopedagoog daarvoor een verklaring heeft gemaakt en ingediend bij de schoolinspectie. (zie artikel 55 uit Wet op het Voortgezet Onderwijs) Deze voorzieningen moet je vóór 1 oktober (in je examenjaar) opgeven aan de examencoördinator. Het heeft alleen maar zin om dit aan te vragen als je regelmatig met ict-hulpmiddelen, DAISY-speler en spellingcontrole werkt. Doe je dit voor het eerst op je examen, dan heb je er alleen maar last en stress van. 20

21 7 Handige tips voor leerlingen met dyslexie Vertel gewoon dat je dyslectisch bent. Vraag of je vooraan mag zitten. Leg bij meerkeuzevragen een blaadje over de gegeven antwoorden en bedenk eerst zelf een antwoord. Daarna kun je kijken of jouw antwoord er bij staat. Maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen en schaam je er niet voor. Ze zijn er niet voor niets!! Ga naast iemand zitten die je kan helpen met je werk. Laat een ander controleren of je het huiswerk goed in je agenda hebt gezet. Gaat het nakijken in de les te snel? Vraag de docent om een kopie van het antwoordenboekje, zodat je het thuis nog eens rustig kunt controleren. Leer je woordjes dagelijks... Heb jij zelf nog een goede tip en staat hij er niet bij, mail je tip dan naar 21

22 8 Websites Site van de stichting Die- s-lekti-kus. Gratis abonnement mogelijk op hun maandelijkse digitale nieuwsbrief. Bevat veel bruikbare informatie o.a. over dyslexie. Waardevolle site voor ouders en docenten. tel: Informatie over alle studieboeken op DAISY cd-rom voor de DAISY speler en KES bestanden voor Kurzweill of Sprintplus. U moet zich wel registreren, maar er is geen betaald lidmaatschap. Via deze site kunt u gesproken studieboeken aanvragen. Dit kan alleen voor mensen met een dyslexieverklaring! U bestelt de boeken zelf en kunt de rekening daarna inleveren bij de administratie van de school. Gratis lidmaatschap voor iedereen die wil. Geeft toegang tot alle leesboeken in digitale vorm of op DAISY cd-rom. Dit maakt het mogelijk dat alle boeken voorgelezen kunnen worden. Je kunt DAISY cd-roms bestellen of bestanden downloaden. Handig voor de boeken die je voor het fictiedossier moet lezen. 22

23 Website van de landelijke oudervereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen (o.a. dyslexie). Het is mogelijk lid te worden van deze vereniging. Negen keer per jaar komt het tijdschrift Balans Magazine uit. (U kunt een proefnummer aanvragen.) Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd. Op de website zijn veel interessante artikelen te lezen. Voor vragen over dyslexie kunt u gratis bellen met de dyslexielijn van Balans, telefoonnummer: (Open: ma-vr uur Kosten: gratis) Woortblind is de vereniging voor en door mensen met dyslexie. U kunt hier terecht met al uw vragen over dyslexie. Het team van vrijwilligers van de Dyslexieilijn heeft een grote en uitgebreide ervaringsdeskundigheid en kennis op het gebied van dyslexie. Als belangenvereniging voor mensen met dyslexie van 0 tot 100 kunt met al uw vragen bij ons terecht. Op werkdagen van tot uur kunt u met één van onze vrijwilligers spreken. Bel de Woortblind Dyslexielijn ( ) 0,25 ct per minuut. Nederlandse Vereniging voor onderwijskundigen en orthopedagogen. Info: namen en adressen van erkende orthopedagogen. 23

24 info: namen en adressen van erkende GZ-psychologen. landelijke beroepsvereniging van remedial teachers. info: o.a. namen en adressen van remedial teachers. Een site gericht op docenten en directie. Voor ouders is het waardevol om een idee te krijgen wat er mogelijk zou kunnen zijn op een school. 24

25 9 ICT hulpmiddelen (voor leerlingen en hun ouders) 9.1 Moeite met lezen: Als het lezen je veel energie en tijd kost, is lezen vaak iets wat je niet graag doet. Daarnaast moet je de teksten vaak een paar keer overlezen om alles te begrijpen. Er is een oplossing: LAAT JE VOORLEZEN DOOR JE LAPTOP OF COMPUTER. Gratis: (matige stemmen) (matige stemmen) kopen: Claroread (USB stick) L2S (eenvoudig in gebruik en niet duur) Fluency leeshulp Kurzweill Sprinto Luisterrijk (USB stick) (luisterboeken downloaden tegen betaling) 25

26 9.2 DAISY Als je de lesboeken op school voor wilt laten lezen en het gezeul met een laptop niet ziet zitten, kun je gebruik maken van een DAISYspeler. DAISY-speler: Een DAISY-speler ziet er uit als een CD- of MP3-speler. Ze zijn duur. De laatste jaren wordt een DAISY-speler vaak vergoed door de ziektekostenverzekering. Het is heel verstandig om eerst bij de verzekering te vragen hoe dit bij jou zit. Het heeft alleen zin een DAISY-speler aan te schaffen als je er ook echt mee gaat werken. Wil je alleen thuis gebruik maken van je DAISY-roms, dan kun je beter een van de onderstaande gratis programma s downloaden. Met deze programma s kun je de DAISY-roms op je laptop of computer laten voorlezen. Gratis software: Als je op de site bent klik je op English en daarna op Talking books. Vervolgens op reading programmes. Je krijgt dan rechts bovenin een link om de tpb-reader te downloaden. Kies Dutch om de Nederlandse versie te downloaden. Studieboeken en werkboeken op DAISY-rom moet je zelf aanvragen bij Dedicon: tel: Dit gaat buiten de school om. Je kunt de rekening van de bestelde DAISY-roms wel op school inleveren. 26

27 9.3 Moeite met spellen Het spellen kost je veel tijd en energie. Je doet je best, maar je blijft veel spelfouten maken. Als dit voor jou geldt, kun je gebruik maken van: Spellingcontrole, digitale woordenboeken, woordvoorspellers en spraakherkenning. Gratis: A. Spellingcontrole: Words van Windows B. Digitale woordenboeken: online woordenboeken C. Woordvoorspellers: Letmetype (http://www.clasohm.com/lmt/en/) D. Spraakherkenning: Kopen: A. Spellingcontrole: B. Digitale woordenboeken: C. Woordvoorspellers: Sprint plus (www.lexima.nl) Sprint plus bevat skippy Sprinto (=sprint plus op een USB-stick) Kurzweill (www.kurzweill.nl) Claroread L2s (www.l2s.nl) D. Spraakherkenning: praten tegen je laptop Dragon Naturally Speaking (www.lexima.nl; 27

28 9.4 Moeite met lezen en spellen Als lezen je veel energie kost en je veel fouten maakt met schrijven, kun je gebruikmaken van onderstaande oplossingen. Er is helaas geen gratis software. Kopen: L2S ClaroRead Sprint Plus Sprinto Dolphin Easy tutor Kurzweill (eenvoudig in gebruik) (leest ook DAISY-roms) (heel veel mogelijkheden) Voordelen van bovenstaande programma s: De voorleesstemmen worden steeds beter, waardoor het natuurlijker overkomt. De meeste programma s kunnen meerdere bestandstypen lezen. Dus alles wat in Word of PDF staat kan voorgelezen worden. De programma s lezen voor wat getypt wordt en beschikken over woordvoorspelling. Een aantal programma s kan samenvattingen maken. Als je één van deze programma s gebruikt, is het handig om je eigen laptop mee te nemen waarop je het programma hebt geïnstalleerd. 28

29 Toetsen op de computer / gebruik eigen laptop: Als je een toets met een ICT-hulpmiddel wilt maken, moet je dit vooraf overleggen met je docent. Hij/zij moet je toets nl. op een USBstick zetten en hem ter beschikking stellen. Het spreekt voor zich dat je geen misbruik mag maken van deze mogelijkheid. Als er fraude gepleegd wordt met toetsen of andere materialen, mag je de rest van je schoolloopbaan geen gebruik meer maken van deze mogelijkheid. 29

30 9.5 Moeilijke woordjes leren Kost het leren van woordjes je veel tijd. Weet je s avonds alle woordjes en ben je ze s morgens weer vergeten? Moeten je ouders je vaak overhoren? Met de volgende tips gaat het beter! Gratis: WRTS Je kunt er gemakkelijk mee werken Je kunt je op verschillende manieren laten overhoren. Alle woordjes kunnen voorgelezen worden! Je onthoudt beter als je eerst luistert naar de uitspraak. Terwijl je luistert, kan je zien hoe je het woord schrijft. Je kunt de woordenlijsten printen op kaartjes. (Handig voor in de handcomputer om snel te leren) Spiekkaarten printen. Alle woordenlijsten van Engels, OOK DE STONES, staan op: Gratis: Teach Download van deze website woordenlijsten van bijna alle vakken. Exporteer ze naar WRTS. Kant en klare woordenlijsten voor WRTS Dit scheelt héél véél tijd en.. ze zijn foutloos! 30

31 9.6 Moeilijk overzicht krijgen Vind je het lastig om overzicht te houden? Je leert goed, maar toch haal je alles door elkaar. Je houdt niet zo van lezen, maar plaatjes kijken vind je leuk. De volgende tips kunnen je helpen: Mindmappen: Bij een mindmap maak je een soort samenvatting door gebruik te maken van tekeningetjes en steekwoorden. Op de volgende sites kunt zelf een mindmap bedenken en maken: (gratis demoversie) (gratis demoversie) Klik op EDU en vervolgens op emindmapsoftware.(er zit een instructieboekje waarmee je zo aan de slag kunt) Als dit iets voor je is, kun je via de volgende sites een mindmap programma aanschaffen: Mindmapper Spark-space 31

32 9.7 Samenvattingen maken Zie jij op tegen veel lezen. Vind je samenvattingen wel handig, maar vind je het veel tijd kosten om ze te maken? Er is een oplossing: de computer maakt een samenvatting voor je. Gratis: Er zijn jammer genoeg geen gratis programma s. Kopen: Er zijn een aantal programma s die een samenvatting voor je maken: Kurzweill 3000, Sprinto, Claroread. Je kunt documenten inscannen om te laten samenvatten. Door één druk op de knop maken ze een samenvatting voor je. Bij andere programma s kan jij met een elektronische markeerstift een samenvatting maken. Die kun je dan printen en leren. De bovengenoemde programma s kunnen ook alle bestanden op je MP3 speler zetten. Je kunt je dan laten voorlezen, waar je ook maar bent. 32

33 10 Vergeetachtigheid (Tips voor leerlingen) Ben je vaak dingen kwijt? Heb je regelmatig de verkeerde boeken in je tas? Staat je huiswerk niet of verkeerd in je agenda? Je kunt er iets aan doen. Vergeetachtigheid is een bij verschijnsel van dyslexie. Omdat deze vergeetachtigheid met jouw dyslexie te maken heeft, zal het niet overgaan. Je moet dus iets verzinnen om er een oplossing voor te vinden. Je moet er dus wel zelf iets aan doen om te zorgen dat je zo weinig mogelijk dingen vergeet!!! JE AGENDA GOED INVULLEN o Zet je rooster in de kantlijn bij alle dagen van de week. o Vraag iemand uit de klas die je helpt met invullen van je agenda. o Vraag iemand uit de klas die je op mag bellen om het huiswerk te vragen. o Schrijf je huiswerk over uit de agenda van een klasgenoot. JE SCHOOLTAS INPAKKEN, GÉÉN BOEKEN VERGETEN!! o Maak lijst waarop je per dag schrijft wat je mee moet nemen. o Plak deze lijst op een plaats in huis zodat ook anderen dit kunnen zien er je helpen herinneren: op de ijskast, boven je bureau? o Koop stapelbare postbakjes. Stop alles van één vak in hetzelfde vakje. Voorbeeld: alles van wiskunde stop je in één bakje. Dus je boek, werkboek, studiewijzer en schrift. o Geef alles van één bepaald vak eenzelfde kleur. Voorbeeld: alles van biologie krijgt een groene kleur. Je kunt dit ook met gekleurd tape aangeven. o Pak je tas s avonds in en vraag je ouders je tas te controleren. 33

34 AFSPRAKEN: DE TIJD VERGETEN! o Zet een wekker aan. Je kunt ook je mobiel gebruiken. o Vraag een ander je te waarschuwen. o Vraag of ze je opbellen als je ergens niet verschijnt. o Vraag of ze je komen halen als je ergens heen moet. o. DE TIJD VERGETEN ALS JE IETS AAN HET DOEN BENT o Als je huiswerk gaat maken, vraag iemand anders je te waarschuwen als er bv. een half uur om is. o Maak een planning hoe lang je voor elk vak huiswerk wilt maken en zet een (kook)wekker. o Vul per dag een tijdsplanning in. o Vul je huiswerkplanning in op Outlook Agenda (als je veel op de computer werkt) en laat het belletje afgaan als je taak is afgelopen. o Spelletjes zorgen ervoor dat je de tijd vergeet. Speel dus als je huiswerk af is, als beloning. o Chatten doet je de tijd vergeten. Chat dus als je huiswerk af is, als beloning. o 34

35 11 Docenten zeggen dat je niets aan je huiswerk doet (voor leerlingen) Herken je dit? Krijg je weleens ten onrechte te horen dat je niets aan je huiswerk hebt gedaan? Vind je dat deze docenten ongelijk hebben? Dit is wat je eraan kunt doen! De docenten op school willen je graag helpen met je dyslexie. Maar wel op één voorwaarde: dat je kan aantonen dat je echt je best gedaan hebt om zo weinig mogelijk te vergeten. Zorg er daarom voor dat jij: o Als je papier bewaart waar je de woordjes een paar keer op hebt overgeschreven. o De bestanden van WRTS op een USB-stick meeneemt naar school die je hebt zitten oefenen. o Als je op WRTS een woordenlijst oefent kun je het resultaat alleen printen als je echt alles hebt gemaakt. Dat kan je laten zien als bewijs. o De woordkaartjes laten zien die je gemaakt hebt. o Je steunkaarten laten zien die je gemaakt hebt. 35

36 12 Planning (voor leerlingen) Geldt dit voor jou? Het lukt je niet je huiswerk vooruit te plannen. Het werken met studiewijzers lukt niet. Ontdek je wel eens een dag van te voren dat je de volgende dag een repetitie hebt? Heb je meestal te weinig tijd voor je huiswerk? Je kunt er iets aan doen!! Als er gebruik wordt gemaakt van studiewijzers kun je het huiswerk voor langere tijd in je agenda zetten. Heb je een grotere opdracht, zoals het maken van een boekverslag: Plan deze dan in je agenda. Schrijf op: vooruitwerken. Moet je over 3 weken je boekverslag inleveren, dan kun je bij de eerst volgende week schrijven: boek uitlezen. Bij week 2: beginnen met verslag maken en bij week 3: verslag afmaken. Je kunt voor grotere opdrachten ook gebruik maken van een digitale agenda, zoals de Outlook Agenda. Je kunt je werk weken vooruit plannen. Voorbeeld: drie weken voordat je een boekverslag moet inleveren kan je de PC laten waarschuwen dat je moet beginnen. Woordjes leren is iets wat je vaak moet herhalen. Plan daarom elke dag een kwartiertje in voor woordjes leren. 36

37 13 spiek- en steunkaarten (voor leerlingen) Wat zijn spiek- en steunkaarten? Spiekkaart: hier schrijf je letterlijk hele stukken over uit je boek b.v. hele zinnen, woordjes met vertaling. Steunkaart: hier schrijf je alleen die stukjes op die je echt heel lastig vindt om te onthouden (als een ezelsbruggetje) b.v. metriek stelsel, schaal, spelling, grammaticaregels. Voorbeeld: Spiekkaart buren = neighbours Hier staat letterlijk alles Steunkaart buren = gh Hier staat wat je moeilijk vindt VOORWAARDEN GEBRUIK SPIEK- EN STEUNKAARTEN Spiekkaarten mag je niet gebruiken (je mag ze wel maken). Steunkaarten mag je wel gebruiken mits: 1. Je de steunkaarten een les voor je toets aan de docent hebt laten zien en met hem/haar besproken hebt wat er op staat. Je kunt de kaart dan nog aanpassen. 2. De docent toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze kaarten tijdens de toets. De docent moet de kaart(en) ondertekenen. Als dit niet gebeurd is, mag je de kaart(en) niet gebruiken. 37

38 14 Laptops (voor ouders en leerlingen) Elke leerling met dyslexie mag zijn/haar eigen laptop gebruiken tijdens de lessen, het maken van schriftelijk werk (so s en repetities). Voordat je jouw laptop kan gaan gebruiken op school, onderteken je eerst het laptopcontract dyslexie. Aanschaf laptop Waar moet je op letten? De laptop moet in je kluisje van school passen. Dus geen breedbeeld of andere grote laptop kopen. Wat moet er aan/ op zitten? o USB-poorten o Cd-romspeler o Koptelefoon uitgang o Windows office moet er op zitten Handige extra s: o Ingebouwde luidsprekers o Ingebouwde microfoon Je moet ook één of meerdere USB-sticks hebben. 38

39 14.1 Laptop contract 1. Ouders kopen een laptop voor hun zoon/dochter. De ouders en de leerling zelf, zijn verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade. 2. De laptop mag worden gebruikt tijdens de lessen en bij het maken van toetsen. 3. Spelletjes, antwoorden(boeken), (les)boeken, samenvattingen en alles wat verder aangemerkt kan worden als spiekmateriaal, zijn verboden. Als deze worden aangetroffen en of gebruikt, vervalt het recht op schoolgebruik van de laptop voor de verdere schoolperiode. 4. Schriftelijk werk dat meetelt voor een cijfer, wordt onmiddellijk na het maken ervan ingeleverd op de USB-stick bij de docent. Je krijgt deze terug als de klas het nagekeken werk terug krijgt. 5. Bij toetsen die via de mail aan de leerling verstrekt zijn, mailt de leerling het ingevulde bestand meteen terug. Een bestand mag niet doorgegeven worden aan medeleerlingen. De ouder(s)/verzorger(s) van. hebben het laptopcontract gelezen en ondertekenen dit samen met hun zoon/dochter. plaats:.. datum: Naam leerling:.. handtekeningleerling: Handtekening ouder(s)/ verzorger(s): 39

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten

Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Dyslexie, wat nu? Wat moet ik weten om dyslectische kinderen te begeleiden? Saskia van Hugten Inhoudsopgave Inleiding H1: Wat is dyslexie? blz. 3 1: Oorzaak van dyslexie blz. 4 2:Dyslexie in de praktijk

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Passend onderwijs werkt met ict

Passend onderwijs werkt met ict Passend onderwijs werkt met ict Inhoudsopgave Inleiding 4 Ict en ADHD 7 Ict en autisme 11 Ict en dyslexie 15 Ict en dyscalculie 24 Casusbeschrijving Tabijn, de invoering van een programma 34 2 3 In deze

Nadere informatie

Studeren bij ICT- Flex

Studeren bij ICT- Flex Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex 2004 2015 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie

FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie FAQ's examenvoorbereiding voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie Nanda van Oorschot (KPC) Monique Sanders (APS) Suzanne Sjoers (APS) projectleider VSLPC is een samenwerkingsverband van APS, CPS en

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Pius X College

Dyslexiebeleid. Pius X College Dyslexiebeleid Pius X College Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Dyslexie 4 Definitie 4 Visie op dyslexiebeleid 4 Kenmerken van dyslectische leerlingen 5 Dyslexiebeleid 5 Signalering en begeleiding

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren. Citadel College Lent

Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren. Citadel College Lent Leerlingenzorg Zorgboekje voor docenten/mentoren Citadel College Lent Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Inleiding pag. 4 Hoofdstuk 1 Rol van de mentor pag. 5 1.1 Zorgtaken van de mentor algemeen pag. 6 1.2

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Welkom bij de online training Schrijf je ebook in 12 stappen.

Welkom bij de online training Schrijf je ebook in 12 stappen. Transcriptie Welkom bij de online training. Stap 1: Vooroordelen Misschien heb jij ze niet, maar bij veel mensen speelt er iets wat ze tegenhoudt om aan een ebook te beginnen. De vier meest voorkomende

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

1 Informatie verzamelen

1 Informatie verzamelen 1 Informatie verzamelen 1 Lezen Wat is het? Om op een goede en handige manier een artikel uit een tijdschrift of welke andere tekst dan ook te lezen kun je een bepaalde manier van lezen toepassen: een

Nadere informatie

Studie Vitaminen Tips en technieken om direct sneller, beter en makkelijker studeren

Studie Vitaminen Tips en technieken om direct sneller, beter en makkelijker studeren Studie Vitaminen Tips en technieken om direct sneller, beter en makkelijker studeren MTcompany sneller, beter en makkelijker studeren 1 Delen uit dit E- BOOK zijn afkomstig van de site van MTcompany, Mark

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie?

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie? Zorg om je toekomst Wat is dyslexie? 2 Inleiding Dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen vaak extra hun best, besteden

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Mentor. Leerstrategieën. ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014

Mentor. Leerstrategieën. ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014 Mentor & Leerstrategieën ROC van Amsterdam Opleiding Juridische Dienstverlening Semester 1 2013-2014 INHOUDSOPGAVE De 3 Minuten Test... 3 Algemene Ontwikkeling... 4 Deze les gaat over algemene ontwikkeling.

Nadere informatie

Voorwoord. Indien u dit gehele protocol toch nog te uitgebreid vindt, kunt u de verkorte versie raadplegen.

Voorwoord. Indien u dit gehele protocol toch nog te uitgebreid vindt, kunt u de verkorte versie raadplegen. Voorwoord Het idee voor het maken van een praktijkprotocol over ADHD voor leerkrachten is ontstaan uit de vraag van de Bisschop Ernstschool te Goes. Een protocol voor leerkrachten die tegenwoordig steeds

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2004 2010 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 3 Cohort 2010 StuderenICTFlex 3 2010-rev.doc/19 oktober 2010 2 Het ICT-Flex

Nadere informatie

"Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. "Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd." Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) Ralph

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

Dyslexieproblemen omzeilen met software. (Dirk Callebaut) 1. Compenserende software

Dyslexieproblemen omzeilen met software. (Dirk Callebaut) 1. Compenserende software Dyslexieproblemen omzeilen met software (Dirk Callebaut) 1. Compenserende software Op de markt zijn er veel waardevolle softwareprogramma s te vinden die kunnen ingezet worden bij de begeleiding van leerlingen

Nadere informatie