De informatie in dit boekje is speciaal samengesteld voor de leerlingen, ouders en docenten van Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De informatie in dit boekje is speciaal samengesteld voor de leerlingen, ouders en docenten van Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland."

Transcriptie

1 1 e editie 2011

2 De informatie in dit boekje is speciaal samengesteld voor de leerlingen, ouders en docenten van Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Wat is dyslexie Informatie verwerken Informatie opslaan in je geheugen Informatie wat kun je er mee? 9 2 Randverschijnselen van dyslexie Mogelijke randverschijnselen van dyslexie Herken je de volgende dingen? 13 3 Wanneer ben je officieel dyslectische? 14 4 Dyslexiekaart: uitleg Dyslexiekaart = bonuskaart Dyslexiekaart (voorbeeld) 17 5 Signaleringsbeleid op onze school 19 6 Wettelijke regelingen 20 7 Handige tips voor leerlingen met dyslexie 21 8 Websites 22 9 ICT-hulpmiddelen Moeite met lezen Daisy Moeite met spellen 27 3

4 9.4 Moeite met lezen en spellen Moeilijke woordjes leren Moeilijk overzicht krijgen Samenvattingen maken Vergeetachtigheid Docenten zeggen dat je niets aan je huiswerk doet Planning Spiek- en steunkaarten Laptops Laptopcontract Praktische zaken m.b.t. laptopgebruik Afspraken voor alle dyslectische leerlingen 41 Ruimte voor aantekeningen 43 4

5 Inleiding Waarom dit informatieboekje over dyslexie? Omdat er misschien nog (mede) leerlingen zijn die niet precies weten wat dyslexie eigenlijk is. Omdat er misschien nog ouders zijn die niet precies weten wat dyslexie eigenlijk is. Omdat er misschien nog docenten zijn die niet precies weten wat dyslexie eigenlijk is. Omdat niet iedereen weet dat dyslexie ook randverschijnselen kan hebben. Omdat er behoefte is aan een kort en bondig, makkelijk leesbaar informatieboekje. Omdat hierin heel veel links staan over hulpmiddelen en andere interessante informatie. Ik hoop dat dit informatieboekje voldoet aan deze behoefte. Hermy van Eck Dyslexiecoördinator 5

6 1. Wat is dyslexie? Men spreekt officieel van dyslexie als de automatisering van woordidentificatie ( = lezen) en / of schriftbeeldvorming ( = spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of moeizaam ontwikkelt. Héél in het kort komt dyslexie hier op neer: Bij iemand met dyslexie gaat het leren lezen en schrijven niet automatisch. Iemand met dyslexie zal er altijd méér moeite voor moeten blijven doen. Iemand met dyslexie heeft moeite met het omzetten van geschreven taal naar gesproken taal, lezen dus. Maar ook omgekeerd: Voor iemand met dyslexie blijft het omzetten van gesproken taal naar geschreven taal, schrijven en spellen dus, moeilijk. Bij het schrijven staan de letters niet automatisch in de goede volgorde. Er ontbreekt een letter, er staat zomaar een letter teveel of letters worden omgedraaid. Dyslexie heeft zeker niets te maken met je intelligentie!!! 6

7 1.1 informatie: verwerken Via je zintuigen moet de informatie naar je hersenen worden gestuurd. Je krijgt de informatie binnen via je gehoor, het gezicht, het gevoel, je smaak en je reuk. De hersenen moeten al deze informatie weer doorgeven en verwerken. Eigenlijk kun je het vergelijken met informatie die je via het toetsenbord op je computer zet. Je hersenen zijn als het ware de harde schijf en het toetsenbord kun je zien als je zintuigen. Als het lampje op je computer brand, weet je dat de computer aan het denken is. De computer zet de informatie over in voor hem duidelijke taal. Als dit gebeurd is, worden de gegevens gerangschikt. Daarna zet de computer deze gegevens weer om in gegevens die wij later weer kunnen gebruiken. 7

8 1.2 informatie: opslaan in je geheugen De hersenen moeten nu deze nieuw verwerkte informatie onthouden, opslaan en later weer kunnen vinden als we deze nodig hebben. Het geheugen is een map waar we de informatie in opslaan. Als onze hersenen deze informatie niet op zouden kunnen slaan, dan moeten we alle dingen steeds opnieuw leren. Sluit je de computer af zonder op te slaan, dan ben je de informatie kwijt. Je kunt deze informatie dan niet meer terugvinden en opvragen. Als de computergebruiker gegevens in een verkeerde map opslaat, kan hij het later niet goed terug vinden. Mensen met dyslexie kunnen informatie soms op een andere manier opslaan en verwerken. Ze slaan de informatie niet op in de goede map. 8

9 1.3 Informatie: wat kan je ermee doen? Je kunt laten zien dat informatie verwerkt en opgeslagen is door: 1. het op te schrijven 2. het te zeggen Alle onderdelen van de computer moeten werken, anders gaat het mis. Een computer kun je maken, hersenen helaas niet. Als één van de onderdelen van de computer niet werkt, geeft dat een storing. Als een onderdeel van onze hersenen niet goed werkt, geeft dat ook een storing. Als de wisselwerkingen tussen waarneming en verwerken niet optimaal is, kan het mis gaan. Het wordt dan moeilijker om op de normale manier iets te leren. Als men weet welk onderdeel van de computer niet goed werkt, kan men het herstellen of vernieuwen. Bij mensen met een leer- of leesstoornis kan dit niet. Daarom moet gezocht worden naar andere mogelijkheden en middelen om tóch voldoende te kunnen leren. Het is belangrijk om aan de weet te komen wat wel goed werkt of juist niet. 9

10 Het is vooral belangrijk om te kijken naar wat wél goed gaat. Die sterke kanten kunnen dan gebruikt worden om de zwakke kant te helpen. Dyslexie is lastig, maar er valt prima mee te leven!!! Er zijn veel beroemde mensen die al bewezen hebben dat dyslexie geen belemmering hoeft te zijn in je leven. Wat dacht je van Agatha Christie, George Bush, Walt Disney, Wubbo Ockels, Picasso, Ludwig van Beethoven, Woopy Golberg, Jacques Vriens, Roald Dahl, Cher, Tom Cruise, Albert Einstein en..steven Spielberg. Steven Spielberg 10

11 2 Randverschijnselen van dyslexie Als je dyslectisch bent, komt er meer bij kijken dan alleen moeite hebben met lezen en schrijven. Die andere kenmerken noemen we ook wel randverschijnselen en dat kunnen er heel veel zijn. Niet iedereen weet dat die randverschijnselen óók bij dyslexie kunnen horen. Niet iedereen met dyslexie heeft tegelijk alle randverschijnselen. De ene leerling heeft er meer last van dan de andere. Toch komen veel dingen bij elke leerlingen met dyslexie voor. We zetten er een paar op een rijtje. 11

12 2.1 Mogelijke randverschijnselen van dyslexie Je zou moeite kunnen hebben met: - dingen tegelijk doen luisteren en iets opschrijven - drukte Het begrijpen van vlug opgegeven huiswerk, b.v. aan het einde van de les. - iets kort uitleggen je maakt lange verhalen - hele zinnen maken je maakt je zinnen niet af - je concentreren in een rumoerige omgeving - tijdsdruk je hebt vaak te weinig tijd - planning maken in je agenda, van je huiswerk - overschrijven van het bord, uit het boek - iets vlug doorlezen je moet iets 2 of 3 keer doorlezen - onthouden van rijtjes met woorden - beantwoorden van verhaaltjesvragen - namen weten niet zo vlug op het goede woord komen - veel tijd nodig hebben voor het maken van huiswerk en voor het leren - vergeetachtig zijn de volgende dag het geleerde kwijt zijn 12

13 2.2 Herken je de volgende dingen? - heel goed zijn in wiskunde - moeilijk inschatten hoeveel tijd je ergens voor nodig hebt - tijdnood bij repetities en so s - slechte zinsbouw hebben bij open vragen - hoofd- en bijzaken moeilijk kunnen onderscheiden - lager leesniveau hebben dan de rest van de klas - goed zijn in alles behalve talen - een echte doorzetter als je ergens aan begint, geef je niet gauw op - heel creatief zijn - vlug afgeleid zijn - heel technisch zijn Soms kan (hoeft dus niet) dyslexie samen gaan met: Faalangst Gebrek aan zelfvertrouwen Geen vertrouwen in eigen mogelijkheden Een negatief zelfbeeld. Walt Disney 13

14 3 Wanneer ben je officieel dyslectisch? Je krijgt het dyslexiediploma niet zomaar. Daar is een dyslexie onderzoek voor nodig. Dit moet door de orthopedagoog of een GZpsycholoog worden gedaan. Als na onderzoek blijkt dat er sprake is van dyslexie, geeft de orthopedagoog een verklaring af. Bij deze verklaring zit een handelingsplan. Daarin staat op welke manier jij het beste geholpen zou kunnen worden met het leren in het Voortgezet Onderwijs. De school geeft je op grond van deze dyslexieverklaring een dyslexiekaart. Dit is een soort bonuskaart waarmee jij een aantal extra s kunt krijgen. Die extra s staan op de dyslexiekaart. Elke kaart is anders omdat geen enkele dyslectische leerling hetzelfde is en dezelfde hulp nodig heeft. DYSLEXIE kaart = BONUS kaart Het levert je extra s op! 14

15 4 Dyslexiekaart: uitleg Een dyslexiekaart is een persoonlijke kaart en staat op jouw naam. Deze kaart is je hele schooltijd geldig. Omdat je in de loop van de jaren verandert, kan ook de behoefte aan steun die je nodig hebt veranderen. Daarom heb je in principe recht op alle faciliteiten die genoemd zijn. Een dyslexiekaart is een soort contract tussen de leerling met dyslexie en de school. Jij moet er wel wat voor doen om recht te hebben op de faciliteiten. Je hebt een inspanningsverplichting. Die staan ook op de kaart. Jij en je docenten zullen zich aan dit contract moeten houden. Dyslexie is dus geen excuus om weinig of niets aan je huiswerk te doen. Wanneer tijdens je schoolloopbaan blijkt dat er andere aanpassingen voor jou noodzakelijk zijn, die niet vermeld staan in je handelingsplan, kan je dit bespreken met de dyslexiecoördinator. Die aanpassingen kunnen dan alsnog op je dyslexiekaart vermeld worden. De faciliteiten en inspanningsverplichtingen zijn te lezen op het voorbeeld van een dyslexiekaart in dit boekje. 15

16 4.1 Dyslexiekaart = bonuskaart Op vertoon van je dyslexiekaart mag je o.a.: je eigen laptop, met spellingscontrole en voorleessoftware (b.v. Kurzweill, Claroread, Sprint of L2S), gebruiken tijdens de lessen en schriftelijk werk. Leesboeken op CD lenen uit de schoolbieb Daisy cd-roms gebruiken op je Daisyspeler of laptop 16

17 4.2 Dyslexiekaart (voorbeeld) Voorkant: Deze kaart is van: Uitgegeven op: Deze kaart is onbeperkt geldig tijdens je hele schooltijd. Je hebt recht op alle vermelde faciliteiten die op de ander kant van deze kaart staan. De aanbevelingen op deze kaart zijn gedaan op grond van een gedegen onderzoek door een erkende orthopedagoog / GZ-psycholoog die dyslexie kan en mag vaststellen. De aanbevelingen maken deel uit van het beleid van school om dyslectische leerlingen adequate faciliteiten te bieden. De schoolleiding verzoekt de collega s deze aanbevelingen zoveel mogelijk in acht te namen. Mochten zich problemen voordoen, neem dan contact op met de dyslexiecoördinator of de directie. Zowel van de docenten als van de leerlingen wordt een inspanningsverplichting verwacht. Beiden kunnen hierop aangesproken worden. Als geconstateerd wordt dat er misbruik gemaakt wordt van de toegestane mogelijkheden (zoals gebruik laptop), dan worden deze mogelijkheden voor het verloop van de schoolloopbaan ingetrokken. 17

18 achterkant Inspanningsverplichting leerling Tijdens de les: Zorg voor goede aantekeningen; kopieer ze eventueel Schrijf huiswerk goed op en laat dat controleren door docent of medeleerling Huiswerk: Plan en maak je huiswerk vooruit. Leer iedere dag minimaal 20 minuten woordjes. Gebruik websites en computerprogramma s die bij de methode horen. Bij toetsing: Vraag vooraf of er een mogelijkheid is om de toets mondeling of in werkstukvorm te doen. Vraag zo nodig extra tijd. Controleer of je alle vragen hebt gemaakt. Heb je een toets op de computer/laptop gemaakt, lever het document/de usb stick in. Algemeen: Maak en bewaar steunkaarten met woorden, regels of formules die je moeilijk kunt onthouden. Leer woordjes (met kaartjes) op de computer met Dyslexiekaart extra ondersteuning Niet onvoorbereid hardop laten lezen tijdens de les. Aantekeningen van medeleerlingen of docent gratis laten kopiëren bij conciërge Extra tijd bij repetities/ so s Vergroting van de opgaven Aangepaste telling van fouten bij talen Gebruik van steunkaarten (vooraf door leerling laten inzien) Extra hulpmiddelen: Gebruikt eigen laptop. Gebruikt daisy-speler voor studieboeken. 18

19 5 Signaleringsbeleid op onze school Bij alle leerlingen uit de brugklas wordt klassikaal een signaleringsdictee en een tempotoets stillezen afgenomen. Bij leerlingen die nog geen dyslexieverklaring hebben en niet aan de gestelde normen voldoen, worden extra toetsen afgenomen door de dyslexiecoördinator. Als de uitslag van deze toetsen aanleiding geeft om een leerling verder te onderzoeken, wordt er eerst informatie verzameld over de leesontwikkeling op de basisschool en bij de ouder(s)/ verzorger(s). De verzamelde informatie wordt, na toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), doorgegeven aan een externe deskundige (orthopedagoog of GZ-psycholoog) binnen ons samenwerkingsverband. Hij/zij gaat de leerling onderzoeken. Dit onderzoek vindt op school plaats. Als uit dit externe onderzoek blijkt dat er is sprake is van dyslexie, worden de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek. De dyslexieverklaring en het handelingsplan worden doorgesproken. De school neemt de dyslexieverklaring en het handelingsplan op in het dossier van de leerling. De handelingsadviezen worden met het team doorgesproken. De leerling krijgt een dyslexiekaart en extra ondersteuning. 19

20 6 Wettelijke regelingen Er zijn wettelijke regelingen die voor ieder dyslectische leerling gelden. 1. Bij examens krijg je meer tijd. 2. Bij examens kan je de opgaven op DAISY cd-rom voorgelezen krijgen. 3. Bij je examen mag je gebruik maken van spellingcontrole voor Nederlands en Engels. 4. Bij het examen zijn de examens standaard vergroot. School kan voor een extra vergroting zorgen. Extra hulpmiddelen als steunkaarten en ict ondersteuning mogen gebruikt worden als een orthopedagoog daarvoor een verklaring heeft gemaakt en ingediend bij de schoolinspectie. (zie artikel 55 uit Wet op het Voortgezet Onderwijs) Deze voorzieningen moet je vóór 1 oktober (in je examenjaar) opgeven aan de examencoördinator. Het heeft alleen maar zin om dit aan te vragen als je regelmatig met ict-hulpmiddelen, DAISY-speler en spellingcontrole werkt. Doe je dit voor het eerst op je examen, dan heb je er alleen maar last en stress van. 20

21 7 Handige tips voor leerlingen met dyslexie Vertel gewoon dat je dyslectisch bent. Vraag of je vooraan mag zitten. Leg bij meerkeuzevragen een blaadje over de gegeven antwoorden en bedenk eerst zelf een antwoord. Daarna kun je kijken of jouw antwoord er bij staat. Maak gebruik van de beschikbare hulpmiddelen en schaam je er niet voor. Ze zijn er niet voor niets!! Ga naast iemand zitten die je kan helpen met je werk. Laat een ander controleren of je het huiswerk goed in je agenda hebt gezet. Gaat het nakijken in de les te snel? Vraag de docent om een kopie van het antwoordenboekje, zodat je het thuis nog eens rustig kunt controleren. Leer je woordjes dagelijks... Heb jij zelf nog een goede tip en staat hij er niet bij, mail je tip dan naar 21

22 8 Websites Site van de stichting Die- s-lekti-kus. Gratis abonnement mogelijk op hun maandelijkse digitale nieuwsbrief. Bevat veel bruikbare informatie o.a. over dyslexie. Waardevolle site voor ouders en docenten. tel: Informatie over alle studieboeken op DAISY cd-rom voor de DAISY speler en KES bestanden voor Kurzweill of Sprintplus. U moet zich wel registreren, maar er is geen betaald lidmaatschap. Via deze site kunt u gesproken studieboeken aanvragen. Dit kan alleen voor mensen met een dyslexieverklaring! U bestelt de boeken zelf en kunt de rekening daarna inleveren bij de administratie van de school. Gratis lidmaatschap voor iedereen die wil. Geeft toegang tot alle leesboeken in digitale vorm of op DAISY cd-rom. Dit maakt het mogelijk dat alle boeken voorgelezen kunnen worden. Je kunt DAISY cd-roms bestellen of bestanden downloaden. Handig voor de boeken die je voor het fictiedossier moet lezen. 22

23 Website van de landelijke oudervereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen (o.a. dyslexie). Het is mogelijk lid te worden van deze vereniging. Negen keer per jaar komt het tijdschrift Balans Magazine uit. (U kunt een proefnummer aanvragen.) Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd. Op de website zijn veel interessante artikelen te lezen. Voor vragen over dyslexie kunt u gratis bellen met de dyslexielijn van Balans, telefoonnummer: (Open: ma-vr uur Kosten: gratis) Woortblind is de vereniging voor en door mensen met dyslexie. U kunt hier terecht met al uw vragen over dyslexie. Het team van vrijwilligers van de Dyslexieilijn heeft een grote en uitgebreide ervaringsdeskundigheid en kennis op het gebied van dyslexie. Als belangenvereniging voor mensen met dyslexie van 0 tot 100 kunt met al uw vragen bij ons terecht. Op werkdagen van tot uur kunt u met één van onze vrijwilligers spreken. Bel de Woortblind Dyslexielijn ( ) 0,25 ct per minuut. Nederlandse Vereniging voor onderwijskundigen en orthopedagogen. Info: namen en adressen van erkende orthopedagogen. 23

24 info: namen en adressen van erkende GZ-psychologen. landelijke beroepsvereniging van remedial teachers. info: o.a. namen en adressen van remedial teachers. Een site gericht op docenten en directie. Voor ouders is het waardevol om een idee te krijgen wat er mogelijk zou kunnen zijn op een school. 24

25 9 ICT hulpmiddelen (voor leerlingen en hun ouders) 9.1 Moeite met lezen: Als het lezen je veel energie en tijd kost, is lezen vaak iets wat je niet graag doet. Daarnaast moet je de teksten vaak een paar keer overlezen om alles te begrijpen. Er is een oplossing: LAAT JE VOORLEZEN DOOR JE LAPTOP OF COMPUTER. Gratis: (matige stemmen) (matige stemmen) kopen: Claroread (USB stick) L2S (eenvoudig in gebruik en niet duur) Fluency leeshulp Kurzweill Sprinto Luisterrijk (USB stick) (luisterboeken downloaden tegen betaling) 25

26 9.2 DAISY Als je de lesboeken op school voor wilt laten lezen en het gezeul met een laptop niet ziet zitten, kun je gebruik maken van een DAISYspeler. DAISY-speler: Een DAISY-speler ziet er uit als een CD- of MP3-speler. Ze zijn duur. De laatste jaren wordt een DAISY-speler vaak vergoed door de ziektekostenverzekering. Het is heel verstandig om eerst bij de verzekering te vragen hoe dit bij jou zit. Het heeft alleen zin een DAISY-speler aan te schaffen als je er ook echt mee gaat werken. Wil je alleen thuis gebruik maken van je DAISY-roms, dan kun je beter een van de onderstaande gratis programma s downloaden. Met deze programma s kun je de DAISY-roms op je laptop of computer laten voorlezen. Gratis software: Als je op de site bent klik je op English en daarna op Talking books. Vervolgens op reading programmes. Je krijgt dan rechts bovenin een link om de tpb-reader te downloaden. Kies Dutch om de Nederlandse versie te downloaden. Studieboeken en werkboeken op DAISY-rom moet je zelf aanvragen bij Dedicon: tel: Dit gaat buiten de school om. Je kunt de rekening van de bestelde DAISY-roms wel op school inleveren. 26

27 9.3 Moeite met spellen Het spellen kost je veel tijd en energie. Je doet je best, maar je blijft veel spelfouten maken. Als dit voor jou geldt, kun je gebruik maken van: Spellingcontrole, digitale woordenboeken, woordvoorspellers en spraakherkenning. Gratis: A. Spellingcontrole: Words van Windows B. Digitale woordenboeken: online woordenboeken C. Woordvoorspellers: Letmetype (http://www.clasohm.com/lmt/en/) D. Spraakherkenning: Kopen: A. Spellingcontrole: B. Digitale woordenboeken: C. Woordvoorspellers: Sprint plus (www.lexima.nl) Sprint plus bevat skippy Sprinto (=sprint plus op een USB-stick) Kurzweill (www.kurzweill.nl) Claroread L2s (www.l2s.nl) D. Spraakherkenning: praten tegen je laptop Dragon Naturally Speaking (www.lexima.nl; 27

28 9.4 Moeite met lezen en spellen Als lezen je veel energie kost en je veel fouten maakt met schrijven, kun je gebruikmaken van onderstaande oplossingen. Er is helaas geen gratis software. Kopen: L2S ClaroRead Sprint Plus Sprinto Dolphin Easy tutor Kurzweill (eenvoudig in gebruik) (leest ook DAISY-roms) (heel veel mogelijkheden) Voordelen van bovenstaande programma s: De voorleesstemmen worden steeds beter, waardoor het natuurlijker overkomt. De meeste programma s kunnen meerdere bestandstypen lezen. Dus alles wat in Word of PDF staat kan voorgelezen worden. De programma s lezen voor wat getypt wordt en beschikken over woordvoorspelling. Een aantal programma s kan samenvattingen maken. Als je één van deze programma s gebruikt, is het handig om je eigen laptop mee te nemen waarop je het programma hebt geïnstalleerd. 28

29 Toetsen op de computer / gebruik eigen laptop: Als je een toets met een ICT-hulpmiddel wilt maken, moet je dit vooraf overleggen met je docent. Hij/zij moet je toets nl. op een USBstick zetten en hem ter beschikking stellen. Het spreekt voor zich dat je geen misbruik mag maken van deze mogelijkheid. Als er fraude gepleegd wordt met toetsen of andere materialen, mag je de rest van je schoolloopbaan geen gebruik meer maken van deze mogelijkheid. 29

30 9.5 Moeilijke woordjes leren Kost het leren van woordjes je veel tijd. Weet je s avonds alle woordjes en ben je ze s morgens weer vergeten? Moeten je ouders je vaak overhoren? Met de volgende tips gaat het beter! Gratis: WRTS Je kunt er gemakkelijk mee werken Je kunt je op verschillende manieren laten overhoren. Alle woordjes kunnen voorgelezen worden! Je onthoudt beter als je eerst luistert naar de uitspraak. Terwijl je luistert, kan je zien hoe je het woord schrijft. Je kunt de woordenlijsten printen op kaartjes. (Handig voor in de handcomputer om snel te leren) Spiekkaarten printen. Alle woordenlijsten van Engels, OOK DE STONES, staan op: Gratis: Teach Download van deze website woordenlijsten van bijna alle vakken. Exporteer ze naar WRTS. Kant en klare woordenlijsten voor WRTS Dit scheelt héél véél tijd en.. ze zijn foutloos! 30

31 9.6 Moeilijk overzicht krijgen Vind je het lastig om overzicht te houden? Je leert goed, maar toch haal je alles door elkaar. Je houdt niet zo van lezen, maar plaatjes kijken vind je leuk. De volgende tips kunnen je helpen: Mindmappen: Bij een mindmap maak je een soort samenvatting door gebruik te maken van tekeningetjes en steekwoorden. Op de volgende sites kunt zelf een mindmap bedenken en maken: (gratis demoversie) (gratis demoversie) Klik op EDU en vervolgens op emindmapsoftware.(er zit een instructieboekje waarmee je zo aan de slag kunt) Als dit iets voor je is, kun je via de volgende sites een mindmap programma aanschaffen: Mindmapper Spark-space 31

32 9.7 Samenvattingen maken Zie jij op tegen veel lezen. Vind je samenvattingen wel handig, maar vind je het veel tijd kosten om ze te maken? Er is een oplossing: de computer maakt een samenvatting voor je. Gratis: Er zijn jammer genoeg geen gratis programma s. Kopen: Er zijn een aantal programma s die een samenvatting voor je maken: Kurzweill 3000, Sprinto, Claroread. Je kunt documenten inscannen om te laten samenvatten. Door één druk op de knop maken ze een samenvatting voor je. Bij andere programma s kan jij met een elektronische markeerstift een samenvatting maken. Die kun je dan printen en leren. De bovengenoemde programma s kunnen ook alle bestanden op je MP3 speler zetten. Je kunt je dan laten voorlezen, waar je ook maar bent. 32

33 10 Vergeetachtigheid (Tips voor leerlingen) Ben je vaak dingen kwijt? Heb je regelmatig de verkeerde boeken in je tas? Staat je huiswerk niet of verkeerd in je agenda? Je kunt er iets aan doen. Vergeetachtigheid is een bij verschijnsel van dyslexie. Omdat deze vergeetachtigheid met jouw dyslexie te maken heeft, zal het niet overgaan. Je moet dus iets verzinnen om er een oplossing voor te vinden. Je moet er dus wel zelf iets aan doen om te zorgen dat je zo weinig mogelijk dingen vergeet!!! JE AGENDA GOED INVULLEN o Zet je rooster in de kantlijn bij alle dagen van de week. o Vraag iemand uit de klas die je helpt met invullen van je agenda. o Vraag iemand uit de klas die je op mag bellen om het huiswerk te vragen. o Schrijf je huiswerk over uit de agenda van een klasgenoot. JE SCHOOLTAS INPAKKEN, GÉÉN BOEKEN VERGETEN!! o Maak lijst waarop je per dag schrijft wat je mee moet nemen. o Plak deze lijst op een plaats in huis zodat ook anderen dit kunnen zien er je helpen herinneren: op de ijskast, boven je bureau? o Koop stapelbare postbakjes. Stop alles van één vak in hetzelfde vakje. Voorbeeld: alles van wiskunde stop je in één bakje. Dus je boek, werkboek, studiewijzer en schrift. o Geef alles van één bepaald vak eenzelfde kleur. Voorbeeld: alles van biologie krijgt een groene kleur. Je kunt dit ook met gekleurd tape aangeven. o Pak je tas s avonds in en vraag je ouders je tas te controleren. 33

34 AFSPRAKEN: DE TIJD VERGETEN! o Zet een wekker aan. Je kunt ook je mobiel gebruiken. o Vraag een ander je te waarschuwen. o Vraag of ze je opbellen als je ergens niet verschijnt. o Vraag of ze je komen halen als je ergens heen moet. o. DE TIJD VERGETEN ALS JE IETS AAN HET DOEN BENT o Als je huiswerk gaat maken, vraag iemand anders je te waarschuwen als er bv. een half uur om is. o Maak een planning hoe lang je voor elk vak huiswerk wilt maken en zet een (kook)wekker. o Vul per dag een tijdsplanning in. o Vul je huiswerkplanning in op Outlook Agenda (als je veel op de computer werkt) en laat het belletje afgaan als je taak is afgelopen. o Spelletjes zorgen ervoor dat je de tijd vergeet. Speel dus als je huiswerk af is, als beloning. o Chatten doet je de tijd vergeten. Chat dus als je huiswerk af is, als beloning. o 34

35 11 Docenten zeggen dat je niets aan je huiswerk doet (voor leerlingen) Herken je dit? Krijg je weleens ten onrechte te horen dat je niets aan je huiswerk hebt gedaan? Vind je dat deze docenten ongelijk hebben? Dit is wat je eraan kunt doen! De docenten op school willen je graag helpen met je dyslexie. Maar wel op één voorwaarde: dat je kan aantonen dat je echt je best gedaan hebt om zo weinig mogelijk te vergeten. Zorg er daarom voor dat jij: o Als je papier bewaart waar je de woordjes een paar keer op hebt overgeschreven. o De bestanden van WRTS op een USB-stick meeneemt naar school die je hebt zitten oefenen. o Als je op WRTS een woordenlijst oefent kun je het resultaat alleen printen als je echt alles hebt gemaakt. Dat kan je laten zien als bewijs. o De woordkaartjes laten zien die je gemaakt hebt. o Je steunkaarten laten zien die je gemaakt hebt. 35

36 12 Planning (voor leerlingen) Geldt dit voor jou? Het lukt je niet je huiswerk vooruit te plannen. Het werken met studiewijzers lukt niet. Ontdek je wel eens een dag van te voren dat je de volgende dag een repetitie hebt? Heb je meestal te weinig tijd voor je huiswerk? Je kunt er iets aan doen!! Als er gebruik wordt gemaakt van studiewijzers kun je het huiswerk voor langere tijd in je agenda zetten. Heb je een grotere opdracht, zoals het maken van een boekverslag: Plan deze dan in je agenda. Schrijf op: vooruitwerken. Moet je over 3 weken je boekverslag inleveren, dan kun je bij de eerst volgende week schrijven: boek uitlezen. Bij week 2: beginnen met verslag maken en bij week 3: verslag afmaken. Je kunt voor grotere opdrachten ook gebruik maken van een digitale agenda, zoals de Outlook Agenda. Je kunt je werk weken vooruit plannen. Voorbeeld: drie weken voordat je een boekverslag moet inleveren kan je de PC laten waarschuwen dat je moet beginnen. Woordjes leren is iets wat je vaak moet herhalen. Plan daarom elke dag een kwartiertje in voor woordjes leren. 36

37 13 spiek- en steunkaarten (voor leerlingen) Wat zijn spiek- en steunkaarten? Spiekkaart: hier schrijf je letterlijk hele stukken over uit je boek b.v. hele zinnen, woordjes met vertaling. Steunkaart: hier schrijf je alleen die stukjes op die je echt heel lastig vindt om te onthouden (als een ezelsbruggetje) b.v. metriek stelsel, schaal, spelling, grammaticaregels. Voorbeeld: Spiekkaart buren = neighbours Hier staat letterlijk alles Steunkaart buren = gh Hier staat wat je moeilijk vindt VOORWAARDEN GEBRUIK SPIEK- EN STEUNKAARTEN Spiekkaarten mag je niet gebruiken (je mag ze wel maken). Steunkaarten mag je wel gebruiken mits: 1. Je de steunkaarten een les voor je toets aan de docent hebt laten zien en met hem/haar besproken hebt wat er op staat. Je kunt de kaart dan nog aanpassen. 2. De docent toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze kaarten tijdens de toets. De docent moet de kaart(en) ondertekenen. Als dit niet gebeurd is, mag je de kaart(en) niet gebruiken. 37

38 14 Laptops (voor ouders en leerlingen) Elke leerling met dyslexie mag zijn/haar eigen laptop gebruiken tijdens de lessen, het maken van schriftelijk werk (so s en repetities). Voordat je jouw laptop kan gaan gebruiken op school, onderteken je eerst het laptopcontract dyslexie. Aanschaf laptop Waar moet je op letten? De laptop moet in je kluisje van school passen. Dus geen breedbeeld of andere grote laptop kopen. Wat moet er aan/ op zitten? o USB-poorten o Cd-romspeler o Koptelefoon uitgang o Windows office moet er op zitten Handige extra s: o Ingebouwde luidsprekers o Ingebouwde microfoon Je moet ook één of meerdere USB-sticks hebben. 38

39 14.1 Laptop contract 1. Ouders kopen een laptop voor hun zoon/dochter. De ouders en de leerling zelf, zijn verantwoordelijk voor verlies, diefstal of schade. 2. De laptop mag worden gebruikt tijdens de lessen en bij het maken van toetsen. 3. Spelletjes, antwoorden(boeken), (les)boeken, samenvattingen en alles wat verder aangemerkt kan worden als spiekmateriaal, zijn verboden. Als deze worden aangetroffen en of gebruikt, vervalt het recht op schoolgebruik van de laptop voor de verdere schoolperiode. 4. Schriftelijk werk dat meetelt voor een cijfer, wordt onmiddellijk na het maken ervan ingeleverd op de USB-stick bij de docent. Je krijgt deze terug als de klas het nagekeken werk terug krijgt. 5. Bij toetsen die via de mail aan de leerling verstrekt zijn, mailt de leerling het ingevulde bestand meteen terug. Een bestand mag niet doorgegeven worden aan medeleerlingen. De ouder(s)/verzorger(s) van. hebben het laptopcontract gelezen en ondertekenen dit samen met hun zoon/dochter. plaats:.. datum: Naam leerling:.. handtekeningleerling: Handtekening ouder(s)/ verzorger(s): 39

Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE IJsselcollege, locatie Alkenlaan

Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE IJsselcollege, locatie Alkenlaan Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE In dit overzicht staat informatie over twee veelvoorkomende leerproblemen: dyslexie en dyscalculie. Daarbij gaan we in op de volgende vragen. 1. Wat is het? 2. Hoe

Nadere informatie

Handige Hulpmiddelen

Handige Hulpmiddelen INHOUDSOPGAVE 2007-2008 (6 de editie) Inleiding "waarom dit infoboekje?' 2 1 Wat is dyslexie? 3 2. Randverschijnselen van dyslexie 8 3. Wanneer ben je officieel dyslectisch? 12 3.1 Dyslexiekaart KWC: uitleg

Nadere informatie

HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE

HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE Ruurdje van Laar en Tom Braams Braams&Partners bv, Deventer-Apeldoorn-Zwolle www.tbraams.nl September 2011 Wanneer? Als ondersteuning nodig is, omdat: Er een leerachterstand ontstaat

Nadere informatie

1 Wat is het probleem? 3.1 Kies ik de goede manier van leren? Hoofdstukken

1 Wat is het probleem? 3.1 Kies ik de goede manier van leren? Hoofdstukken 1 Dyslexie de baas! Hoofdstukken Schema Studieproblemen oplossen 1 Wat is het probleem? 2 Wil ik er wat aan veranderen? 3 Heeft mijn studieprobleem te maken met: leren? (ga door naar 3.1) het niet goed

Nadere informatie

Voorwoord. Dyslexie is lastig, maar er valt goed mee te leven!

Voorwoord. Dyslexie is lastig, maar er valt goed mee te leven! Voorwoord Dyslexie is lastig, maar er valt goed mee te leven! Als uw kind dyslexie heeft, is de rol van u als ouder van belang. Dyslexie kan namelijk grote impact hebben op het kind en zijn omgeving. Door

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Handboek Dyslexie 2015-2016

Handboek Dyslexie 2015-2016 Handboek Dyslexie 2015-2016 INHOUD INHOUD... 2 1. KORTE OMSCHRIJVING EN TOELICHTING... 3 2. BELEID EN WERKWIJZE VESPUCCI COLLEGE... 3 3. FACILITEITEN DYSLECTISCHE LEERLINGEN... 4 4. EINDEXAMEN... 5 BIJLAGE

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon PROTOCOL DYSLEXIE Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 7 januari 2014 Kenmerk CvB vastgesteld : MBOA-15-331 Afkomstig van : Afdeling O & O Inhoudsopgave Inleiding.......3

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Michaël college

Dyslexieprotocol Michaël college Dyslexieprotocol Michaël college 2016-2017 Doelstelling Doel van dit protocol is de leerlingen, ouders en docenten te informeren over de vastgelegde procedures en afspraken met betrekking tot dyslexie

Nadere informatie

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol ALGEMEEN Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op de Thorbecke Scholengemeenschap,

Nadere informatie

OSB PROTOCOL DYSLEXIE

OSB PROTOCOL DYSLEXIE OSB PROTOCOL DYSLEXIE Amsterdam, 25 februari 2016 Vastgesteld door de schoolleiding Open Schoolgemeenschap Bijlmer 1 INHOUDSOPGAVE Wat is dyslexie? De OSB & de begeleiding van leerlingen met dyslexie Wederzijdse

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven

Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven 14.1. Inleiding 199 14.2. Sneller typen met woordvoorspelling 201 14.3. Beter spellen en schrijven zonder typen 203 Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit

Nadere informatie

Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten:

Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten: Pakket van maatregelen bij Dyslexie en Dyscalculie Dyslexie Algemeen: Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten: Stimuleren Schriftelijk

Nadere informatie

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie?

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie? Zorg om je toekomst Wat is dyslexie? 2 Inleiding Dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen vaak extra hun best, besteden

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014)

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014) ! Dyslexieprotocol Mollerlyceum (Laatste bijstelling: 11 december 2014)! Inleiding Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney en zo kun je nog wel even doorgaan: de dyslect is in goed gezelschap!

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud INLEIDING... 3 FACILITEITEN... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen 4

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

Informatie over dyslexie op de OSG Dyslexiecoaches Brugklasleerlingen Mogelijkheden op school

Informatie over dyslexie op de OSG Dyslexiecoaches Brugklasleerlingen Mogelijkheden op school Informatie over dyslexie op de OSG Hieronder vind je tips die je kunt gebruiken wanneer je dyslectisch bent. Ook wordt kort uitgelegd hoe de begeleiding op de OSG is wanneer je dyslexie hebt. Deze informatie

Nadere informatie

Hoe leer ik uit... Naam: Klas:

Hoe leer ik uit... Naam: Klas: Hoe leer ik uit... Naam: Klas: 1 Inhoud Woorden... 3 Flashcards... 3 Opschrijven... 3 WRTS... 3 Tekenen... 4 Stones... 5 Flashcards Opschrijven - WRTS... 5 Het thema van de Stone... 5 Stukjes combineren...

Nadere informatie

Handboek DYSLEXIE

Handboek DYSLEXIE Handboek DYSLEXIE 2016-2017 Handboek Leerlingbegeleiding onderdeel Dyslexie 2016-2017 LC INHOUD INHOUD... 2 1. KORTE OMSCHRIJVING EN TOELICHTING... 3 2. BELEID EN WERKWIJZE VESPUCCI COLLEGE... 4 3. FACILITEITEN

Nadere informatie

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1

leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 leer-actief werkboek Naam: www.leer-actief.nl 1 actief leren WWW.leer-actief.nl Dit is Wybo. Wybo was vroeger een heel gewoon jongetje, maar hij was wel erg lui. En dat...werd zijn redding. Hij had nooit

Nadere informatie

toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen

toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen September 2012 Inleiding In deze toelichting, die wordt uitgereikt tegelijk met de groene kaart, wordt uitgelegd

Nadere informatie

Dyslexie op het Augustinianum

Dyslexie op het Augustinianum Dyslexie op het Augustinianum Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem op neurologische basis met als gevolg specifieke taalverwerkingsproblemen die zich vooral uiten in problemen met lezen en/of

Nadere informatie

Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden.

Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden. Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden. Kurzweil 3000 is het meest geavanceerde en meest succesvolle

Nadere informatie

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen Bonhoeffer College, Enschede 1.Algemene faciliteiten: Alle leerlingen met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op de onderstaande faciliteiten.

Nadere informatie

Protocol voor de vaststelling en begeleiding van leerlingen met dyslexie

Protocol voor de vaststelling en begeleiding van leerlingen met dyslexie Protocol voor de vaststelling en begeleiding van leerlingen met dyslexie Voorwoord Dyslexie is door de overheid erkend als leerstoornis. In dit protocol beschrijven we hoe we op het VHBO omgaan met leerlingen

Nadere informatie

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith Hulpmiddelen bij dyslexie zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs, duizenden leerlingen hebben er al profijt

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. 1 Wie in het BIG-register staat ingeschreven, valt onder het in de wet BIG geregelde tuchtrecht. De Wet op de

Dyslexieprotocol. 1 Wie in het BIG-register staat ingeschreven, valt onder het in de wet BIG geregelde tuchtrecht. De Wet op de Dyslexieprotocol Een dyslectische leerling is een leerling bij wie officieel dyslexie is vastgesteld. Er is voor hem/haar een rapport gemaakt waarin door een erkend deskundige (een psycholoog of orthopedagoog

Nadere informatie

De verschillende routes worden hieronder nader omschreven en in een schema uiteengezet.

De verschillende routes worden hieronder nader omschreven en in een schema uiteengezet. ALGEMEEN Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op de Thorbecke Scholengemeenschap,

Nadere informatie

Dyslexie, S c r e e n i n g B e g e l e i d i n g. F a c i l i t e i t e n

Dyslexie, S c r e e n i n g B e g e l e i d i n g. F a c i l i t e i t e n Dyslexie, onze aanpak S c r e e n i n g B e g e l e i d i n g F a c i l i t e i t e n Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is dyslexie? 3 Beeld van dyslexie 3 Ontdekken en vaststellen van dyslexie 3 Screening

Nadere informatie

Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen

Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen Beste leerling, Leren, lees- en luistertoetsen, voor dyslecten vaak erg lastig. Om jullie te helpen

Nadere informatie

1. Wat is dyslexie? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling Wat kan de school doen?

1. Wat is dyslexie? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling Wat kan de school doen? Inhoud 1. Wat is dyslexie? 2 2. Hoe wordt dyslexie vastgesteld? 3 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 3 4. Wat kan de school doen? 4 5. Wat doen de docenten? 5 6. Wat doet de leerling? 6

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College 1. Inleiding Doel en uitgangspunten Het Pallas Athene College wil alle leerlingen met dyslexie die ondersteuning en begeleiding bieden die zij nodig hebben om de

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 - Memoriseren, overhoren en studeren

Hoofdstuk 17 - Memoriseren, overhoren en studeren Hoofdstuk 17 - Memoriseren, overhoren en studeren 17.1. Inleiding 225 17.2. Uit het hoofd leren, met uitspraak erbij 227 17.3. Studeren door het maken van een Mindmap 229 17.4. Tekst markeren, samenvatten

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016 Dyslexiebeleid Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen Schooljaar 2015-2016 In het kader van passend onderwijs streeft Scholengemeenschap Sint Ursula voor elke

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen 16.1. Inleiding 215 16.2. Woorden, zinnen, in een vreemde taal laten voorlezen 217 16.3. Uitspraak van woorden leren en controleren 219 16.4. Woorden vertalen

Nadere informatie

Beleid Dyslexie. Lorentz Casimir Lyceum

Beleid Dyslexie. Lorentz Casimir Lyceum Beleid Dyslexie Lorentz Casimir Lyceum 1 Dyslexiebeleid op het Lorentz Casimir Lyceum Het Lorentz Casimir Lyceum is een school met ambitie, die talenten maximaal wil ontplooien in een goede werk- en leeromgeving

Nadere informatie

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Inleiding Volgens de meest gangbare definitie is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen)

Nadere informatie

Dyslexie. Een grote tegenvaller. Een vervelend probleem

Dyslexie. Een grote tegenvaller. Een vervelend probleem Dyslexie Een grote tegenvaller Als iemand dyslexie heeft heet dat een dyslecticus. Het meervoud van een dyslecticus is dyslectici. Dyslexie is een woord uit de Griekse taal, het betekent `slecht lezen`.

Nadere informatie

Protocol voor de vaststelling en begeleiding van leerlingen met dyslexie

Protocol voor de vaststelling en begeleiding van leerlingen met dyslexie Protocol voor de vaststelling en begeleiding van leerlingen met dyslexie Voorwoord Dit protocol biedt richtlijnen voor de ondersteuning van leerlingen met dyslexie. Wij bieden een specifiek zorgbeleid

Nadere informatie

Kader dyslexie Clusius College

Kader dyslexie Clusius College Kader dyslexie Clusius College Vastgesteld door de Directieraad Datum: 16-06-2014 Inleiding Het Clusius College heeft te maken met een grote groep leerlingen die op het gebied van taal problemen heeft,

Nadere informatie

Ondersteuning bij dyslexie Salland

Ondersteuning bij dyslexie Salland Ondersteuning bij dyslexie Salland INHOUD Leren leren, leren leven! 3 Procedure aanvraag ondersteuning 3 Dyslexie 3 Protocol Masterplan Dyslexie: screening en onderzoek 4 Dyslexiepaspoort 5 Terugkommiddag

Nadere informatie

DYSLEXIEBELEID OP BEUKENRODE ONDERWIJS

DYSLEXIEBELEID OP BEUKENRODE ONDERWIJS DYSLEXIEBELEID OP BEUKENRODE ONDERWIJS Inhoudsopgave 1 Visie en doelstelling p. 3 2 Doelgroep p. 4 3 Procedure screening dyslexie p. 4 4 Praktische ondersteuning p. 5 5 Arrangementen p. 7 Bijlage 1: Dyslexiekaart

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoud : 1. Wat is dyslexie 2. Onderzoek 3. Hulp middelen 4. Logopedie 5. Mijn dyslexie 6. Nawoord

Voorwoord. Inhoud : 1. Wat is dyslexie 2. Onderzoek 3. Hulp middelen 4. Logopedie 5. Mijn dyslexie 6. Nawoord Voorwoord Ik hou mijn spreekbeurt over Dyslexie. Zelf heb ik ook dyslexie. Ik hoop dat jullie mij beter begrijpen wat dyslexie is en wat het betekent om dyslexie te hebben. Ook waarom ik een laptop en

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van het Ludger College

Dyslexiebeleid van het Ludger College Dyslexiebeleid van het Ludger College Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wat is dyslexie? 1.2 Kenmerken van dyslexie 2 2 De procedure 4 2.1 Ouderavond 2.2 Een vermoeden van dyslexie 2.3 De screening 2.4 De

Nadere informatie

Vanuit Kurzweil 3000: Open een Word- of een Kes-bestand. Om andere formaten te openen heb je de Scanversie van Kurzweil nodig.

Vanuit Kurzweil 3000: Open een Word- of een Kes-bestand. Om andere formaten te openen heb je de Scanversie van Kurzweil nodig. 1. Teksten laten voorlezen Kurzweil3000 leest alle digitale teksten voor. Teksten die met Word zijn gemaakt, PDF s, gescande teksten, email, teksten op internet, e.a. Manier van lezen, snelheid en leeseenheid

Nadere informatie

Handelingsplan. Dyslexie

Handelingsplan. Dyslexie Handelingsplan Dyslexie Screening op dyslexie: A. - officiële dyslexieverklaring reeds bij aanmelding aanwezig? Afhankelijk van wens ouders wordt de leerling wel/niet begeleid door dhr. Stelwagen. De leerling

Nadere informatie

Agenda komende periode. Egelantierstraat 86 8924 EP Leeuwarden T 058 8801600 Email: dedyk@pj.nl VERBINDEND - VERNIEUWEND VEILIG

Agenda komende periode. Egelantierstraat 86 8924 EP Leeuwarden T 058 8801600 Email: dedyk@pj.nl VERBINDEND - VERNIEUWEND VEILIG Egelantierstraat 86 8924 EP Leeuwarden T 058 8801600 Email: dedyk@pj.nl VERBINDEND - VERNIEUWEND VEILIG Jaargang 2014-2015 nummer 13 21 november 2014 Inhoud Agenda komende periode... 1 Vanuit de schoolleiding...

Nadere informatie

Zorgbeleid RML 2014 1

Zorgbeleid RML 2014 1 Dyslexie Voor dyslectische leerlingen worden de uitgangspunten uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep 2013) zoveel mogelijk nagestreefd. De reguliere exameneisen op het gebied van spelling,

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College oktober 2012 1 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Inleiding Sinds een aantal jaren voert het Gerrit Rietveld College een beleid op het gebied van dyslexie.

Nadere informatie

Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen

Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen 1. Kurzweil Zie p. 2. 2. Claroread. Zie p. 3. 3. Tips voor talen Zie p. 7 4. Malmberg Rekentoets

Nadere informatie

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig.

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig. FACILITEITEN VOOR LEERLINGEN MET DYSLEXIE of DYSCALCULIE 2017-2018 DOEL Het doel van het SGC is alle leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen binnen de mogelijkheden en kaders van het St-Gregorius

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 R.K. Basisschool De Vlinder RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 GOEDE STUDIEGEWOONTEN Bij goed studeren (leren) of huiswerk maken

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie.

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. 1. Inleiding Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. De volgende punten komen aan de orde: Wat is dyslexie? Signaleringsprocedure dyslexie

Nadere informatie

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE PROTOCOL DYSLEXIE en DYSCALCULIE Vastgesteld 10 februari 2014 Inleiding In dit protocol zet het Montessori College Eindhoven in grote lijnen uiteen: - hoe leerlingen met leerstoornissen als dyslexie en

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Januari Informatie, afspraken en tips voor leerlingen, ouders en docenten

Dyslexieprotocol. Januari Informatie, afspraken en tips voor leerlingen, ouders en docenten Informatie, afspraken en tips voor leerlingen, ouders en docenten Door: Carla Boonstra, remedial teacher Wilma Kreeft, orthopedagoog/leerondersteuner Yvonne Roes, orthopedagoog/leerondersteuner Laatste

Nadere informatie

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs?

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Augustus 2014 Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat

Nadere informatie

Begeleidingswijzer Dyslexie

Begeleidingswijzer Dyslexie Begeleidingswijzer Dyslexie Dyslexie Ongeveer 5% van de studenten in het mbo heeft dyslexie. Dit is één op de twintig studenten. Iedereen die bij Rijn IJssel werkt, kan dus te maken krijgen met studenten

Nadere informatie

Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach.

Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach. Dyslexiebeleid Inleiding Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Dit betekent

Nadere informatie

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE Voor ouders van kinderen met dyslexie Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde INHOUD I. Verschillende informatiekanalen II. Doel van hulpmiddel

Nadere informatie

INHOUD. Dit boekje kan je helpen... 8 Hoe gebruik je dit boekje?... 10 Wie ben ik?... 11. Wat is dyslexie?... 12

INHOUD. Dit boekje kan je helpen... 8 Hoe gebruik je dit boekje?... 10 Wie ben ik?... 11. Wat is dyslexie?... 12 INHOUD Voorwoord.................................................... 4 Inleiding....................................................... 7 Dit boekje kan je helpen... 8 Hoe gebruik je dit boekje?... 10

Nadere informatie

Voor ouders van kinderen met dyslexie ICT VOORLICHTING. Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde

Voor ouders van kinderen met dyslexie ICT VOORLICHTING. Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde ICT VOORLICHTING Voor ouders van kinderen met dyslexie Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde AANBOD ICT HULPMIDDELEN www.masterplandyslexie.nl www.balansdigitaal.nl www.ikhebdyslexie.nl

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Poort

Dyslexieprotocol Poort Dyslexieprotocol Poort Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... blz 15 2. Voorwoord... blz 16 3. Wat is dyslexie?.... blz 17 4. Dyslexieverklaring..... blz 17 4.1 aanmelden met dyslexieverklaring.. blz 18 4.2

Nadere informatie

Als je op de school in Heeten dyslexie hebt kun je kiezen voor begeleiding door Obalo.

Als je op de school in Heeten dyslexie hebt kun je kiezen voor begeleiding door Obalo. Meike Gerritsen groep 6a Ik koos het onderwerp dyslexie om dat ik dyslexie heb. Twee jaar geleden heb ik een onderzoek gedaan en daar kwam uit dat ik dyslectisch ben. Nu lees ik er meer over zodat ik ook

Nadere informatie

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen?

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Een veel voorkomende vraag van ouders bij het zoeken naar een geschikte vorm van voortgezet onderwijs, betreft de begeleiding van

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas

Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas Hoofdstuk 18 - Tips om voorleessoftware in te zetten in de klas 18.1. Voorleessoftware compenserend inzetten voor leerlingen met een ernstige beperking 235 18.2. Voorleessoftware leerondersteunend inzetten

Nadere informatie

De computer gebruiken op het Kennemer College, locatie Mavo

De computer gebruiken op het Kennemer College, locatie Mavo De computer gebruiken op het Kennemer College, locatie Mavo Inhoudsopgave Inleiding... 5 Richtlijnen voor computergebruik... 7 Inloggen op de pc... 8 E-mail en webmail... 9 Magister... 11 De website van

Nadere informatie

Draaiboek voor de begeleiding van leerlingen met DYSORTHOGRAFIE of SPELLINGSproblemen en dyslexie (schrijven)

Draaiboek voor de begeleiding van leerlingen met DYSORTHOGRAFIE of SPELLINGSproblemen en dyslexie (schrijven) Draaiboek voor de begeleiding van leerlingen met DYSORTHOGRAFIE of SPELLINGSproblemen en dyslexie (schrijven) Naam leerling: Klas:.. Wat is het? DYSORTHOGRAFIE Moeizame automatisatie aan de klank-tekenkoppeling.

Nadere informatie

Kader dyslexie Clusius College vmbo en mbo

Kader dyslexie Clusius College vmbo en mbo Kader dyslexie Clusius College vmbo en mbo Vastgesteld door de Directieraad Datum: 16 januari 2017 Inleiding In dit kader dyslexie is beschreven op basis van welke uitgangspunten er binnen het Clusius

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Hubertus & Berkhoff

Dyslexieprotocol. Hubertus & Berkhoff Dyslexieprotocol Hubertus & Berkhoff 2017 2020 Inhoudsopgave 1. Doelen en uitgangspunten.. 3 2. Wat is dyslexie?.. 4 3. Waar heeft de dyslectische leerling last van?.... 4 4. Rol van de mentor, docent,

Nadere informatie

samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop

samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop DYSLEXIEBELEID op het STRABRECHT COLLEGE samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop 2012 De visie van het Strabrecht College Goede dyslexiebegeleiding is vooral een attitudekwestie Het Strabrecht

Nadere informatie

Begeleiden bij het huiswerk maken

Begeleiden bij het huiswerk maken Begeleiden bij het huiswerk maken Als ouder wil je graag dat je kind het goed doet op school. Daar wil je hem/haar graag bij helpen. Maar hoe doe je dat op een goede manier? 1. Bespreek dagelijks wat je

Nadere informatie

Studievaardigheden. Leren wordt een makkie! 1 vmbo. Tumult. in de brugklas. Dit werkboek is van

Studievaardigheden. Leren wordt een makkie! 1 vmbo. Tumult. in de brugklas. Dit werkboek is van Studievaardigheden Leren wordt een makkie! Tumult in de brugklas 1 vmbo Dit werkboek is van Inhoudsopgave Tumult in de brugklas Studievaardigheden Plannen Les 1 Wat neem je school? Les 2 Hoe gebruik je

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent

Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs. De Meent DE DE DE DE MEENT MEENT MEENT MEENT MAARN MAARN MAARN MAARN Dyslexiebeleid van Openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Wat is dyslexie... 1 3. Van signaleren tot

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1-

INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL -1- INFORMATIE BULLETIN EXAMEN 2012 TL 1 Overzicht Examendata 2012 vr 30 mrt. t/m di. 10 april Toetsweek 2 (T7) do 19 april do 26 april vr 27 april ma 7 mei ma 7 mei t/m vr 11 mei di 15 mei t/m di 29 mei wo

Nadere informatie

Handelingsplan. Dyscalculie

Handelingsplan. Dyscalculie Handelingsplan Dyscalculie Datum van invullen: Omschrijving van dit plan: Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de basisvaardigheden van het

Nadere informatie

Hoe leer je Pools? Goede technieken = goed geheugen. Hoe leer je Pools? E-book

Hoe leer je Pools? Goede technieken = goed geheugen. Hoe leer je Pools? E-book Hoe leer je Pools? Goede technieken = goed geheugen Hoe leer je Pools? E-book 1 Voordat je met een cursus Pools begint, ontwikkel je eigen methode om Pools te leren. Wat is jouw doel? Op welke wijze wil

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium

Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... blz 1 2. Voorwoord... blz 2 3. Wat is dyslexie?.... blz 3 4. Dyslexieverklaring..... blz 3 4.1 aanmelden met dyslexieverklaring.. blz

Nadere informatie

Handleiding Lesmethode Groep 7 &8 Huiswerk Bikkels. Inkijkexemplaar

Handleiding Lesmethode Groep 7 &8 Huiswerk Bikkels. Inkijkexemplaar Handleiding Lesmethode Groep 7 &8 Huiswerk Bikkels versie 2016 Inhoudsopgave Introductie 5 Verantwoording methodiek 6 Doorgaande lijn Po en Vo 7 Preventief en curatief 8 Organiseer je les 9 Praktische

Nadere informatie

Dyslexie. Dyslexieprotocol Sweelinck College 2015-2016

Dyslexie. Dyslexieprotocol Sweelinck College 2015-2016 Dyslexie Dyslexieprotocol Sweelinck College 2015-2016 Wat is dyslexie? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van

Nadere informatie

1. Wat is dyslexie? 2. 2. Hoe kun je dyslexie vaststellen? 3. 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 4. 4. Wat doet de school?

1. Wat is dyslexie? 2. 2. Hoe kun je dyslexie vaststellen? 3. 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 4. 4. Wat doet de school? Inhoud 1. Wat is dyslexie? 2 2. Hoe kun je dyslexie vaststellen? 3 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 4 4. Wat doet de school? 4 5. Wat doen de docenten? 6 6. Wat doet de leerling? 8 7.

Nadere informatie

Ouders van brugklasleerlingen met dyslexie worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond Dyslexie op het UC H/V.

Ouders van brugklasleerlingen met dyslexie worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond Dyslexie op het UC H/V. 1. Dyslexie 1.1 Wat is dyslexie? Dyslexie is een leerstoornis waarbij de leerling ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseren van het lezen en / of spelling heeft. Dyslexie kan in meer of mindere

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Saenstroom opdc

Dyslexieprotocol Saenstroom opdc Dyslexieprotocol Saenstroom opdc Inleiding Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie, (lezen) en/ of schriftbeeldvorming (spellen).

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van het Ludger College

Dyslexiebeleid van het Ludger College Dyslexiebeleid van het Ludger College Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wat is dyslexie? 1.2 Kenmerken van dyslexie 2 2 De procedure 4 2.1 Ouderavond 2.2 Een vermoeden van dyslexie 2.3 De screening 2.4 De

Nadere informatie

Dyslexie boekje. W. de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem 0183-622728. 1. Dyslexie

Dyslexie boekje. W. de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem 0183-622728. 1. Dyslexie Dyslexie boekje W. de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem 0183-622728 1. Dyslexie Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en accuraat en/of vlot toepassen

Nadere informatie

Dyslexiebeleid 2014-2015

Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen

Nadere informatie

Aanvullende informatie ter voorbereiding op de TGN A1. Inleiding. Hoe maakt u de TGN?

Aanvullende informatie ter voorbereiding op de TGN A1. Inleiding. Hoe maakt u de TGN? Aanvullende informatie ter voorbereiding op de TGN A1 Inleiding Dit is informatie over de Toets Gesproken Nederlands (of TGN) 1. De TGN maakt deel uit van het inburgeringsexamen buitenland. Moet u de TGN

Nadere informatie

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek In dit protocol dyslexie schetsen we voor ouders, docenten en leerlingen een duidelijk beeld wat van Groevenbeek verwacht mag worden wanneer een leerling met

Nadere informatie

2012-2013. Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium

2012-2013. Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium 2012-2013 Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium Drs. M. Compagner (teammanager zorg) Drs. D. van der Meijden (orthopedagoog) Trinitas Gymnasium Schooljaar 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... blz

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Bonhoeffer College, Enschede januari 2012. Dyslexiebeleid. Bonhoeffer College, Enschede

Dyslexiebeleid Bonhoeffer College, Enschede januari 2012. Dyslexiebeleid. Bonhoeffer College, Enschede Dyslexiebeleid Bonhoeffer College, Enschede 1 Inhoudsopgave Inleiding 1) Dyslexie ` 1.1 Wat is dyslexie? 1.2 Hoe kan dyslexie zich in het algemeen uiten? 2) Dyslexiescreening en onderzoek op het Bonhoeffer

Nadere informatie

Dyslexie. Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo

Dyslexie. Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Dyslexie Gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Inleiding Lezen en schrijven horen bij school en bij leren. Ook bij het leren zoals je dat op het Picasso Lyceum doet. Wij werken met boeken en werkboeken

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave

Inleiding. Inhoudsopgave Inleiding Soms heeft een kind extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren op de middelbare school. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef)

Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) We spreken van dyslexie als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis als gevolg waarvan bij een kind sprake is van een niet, onvolledig of zeer

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding Dyslexiebeleid Inhoud: 1. Algemene inleiding 2. Het begin van de brugklas 3. Het begin van de brugklas voor de dyslectische leerling 4. Rol van de dyslexiecoach 5. Ondersteunende technologie voor de dyslectische

Nadere informatie

Wat is een dyslecticus? Dyslexie zal altijd wel hebben bestaan. Een oogafwijking?

Wat is een dyslecticus? Dyslexie zal altijd wel hebben bestaan. Een oogafwijking? Wat is een dyslecticus? Dat is iemand met dyslexie. Dyslexie is een woord uit het Grieks dat slecht lezen betekent. Dyslectici, dat is het meervoud van dyslecticus, hebben niet alleen moeite met lezen,

Nadere informatie

Het pedagogische en sociale klimaat van het HML is echter wel gunstig voor leerlingen met een leerstoornis zoals dyslexie. De docenten hebben alle

Het pedagogische en sociale klimaat van het HML is echter wel gunstig voor leerlingen met een leerstoornis zoals dyslexie. De docenten hebben alle dyslexie Intro In deze brochure leest u hoe het HML omgaat met leerlingen die dyslexie hebben of dyscalculie, stoornissen die het leerproces direct beïnvloeden. Informatie over dyscalculie vindt u aan

Nadere informatie

DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE BREDIUS

DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE BREDIUS DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE BREDIUS Schooljaar 2016/2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. LEERLINGEN DIE AL OP DE BASISSCHOOL ZIJN GETEST OP DYSLEXIE 1.1 Geldige dyslexieverklaring en geldig psychologisch

Nadere informatie