1. Toepassing van rechtsspreuken, Jura Falconis, , nr. 4, 5-13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Toepassing van rechtsspreuken, Jura Falconis,1966-67, nr. 4, 5-13."

Transcriptie

1 BIBLIOGRAFIE - Herman A. COUSY in chronological order Toepassing van rechtsspreuken, Jura Falconis, , nr. 4, Geniale onduidelijkheid! De betekenis van artikel 1589 B.W., Jura Falconis, , nr. 4, & G. DEMAERE, De fiscale behandeling van de vreemdeling in België. - Het juridische statuut van de vreemdeling in België, Leuven, 1969, p Televisiedistributie en auteursrecht, Rechtskundig Weekblad, , Naar een nieuwe internationale zeerechtconferentie, Jura Falconis, 1973, Onroerende produktenaansprakelijkheid in de U.S.A., Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1973, Noot bij het arrest van de Raad van State van 22 januari 1974 inzake de woonverplichting, Rechtskundig Weekblad, , Een nieuwe vorm van schuldloze aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het vreedzaam gebruik van kernenergie, Jura Falconis, , & M. FALLON, Développements récents de la responsabilité du fait des produits : les projets européens face au droit belge, Revue de droit international et de droit comparé, 1976, & H.A. GROEN, De betekenis van de overheidsvergunning voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheid in Nederland en België. Preadvies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland,, Tjeenk Willink, Zwolle, 1975, 71 pp. 11. De wet van 30 juni 1975 betreffende het statuut van de banken, de private spaarkassen en bepaalde andere financiële instellingen, Rechtskundig Weekblad, ,

2 12. Het voorstel van richtlijn over produktenaansprakelijkheid, Rechtskundig Weekblad, , Produktenaansprakelijkheid. Proeve van een juridisch-economische analyse, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1976, Produktenaansprakelijkheid : een follow-up, Sociaal Economische Wetgeving, Tijdschrift voor Europees en Economisch recht, 1977, Problemen van produktenaansprakelijkheid. Rechtsvergelijkend onderzoek naar Belgisch, Frans, Nederlands, Duits, Amerikaans, Engels en Europees recht, Brussel, Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijing, Brussel, 1978, XII pp. 16. Enkele belangwekkende aspecten van de nieuwe Franse wetgeving betreffende de aansprakelijkheid in de bouw, Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1978, Woord vooraf, in Actueel Recht door Gevallenstudie, door BRANDT en POLLET, Brugge, Some comments on recent developments in product liability legislation : European Draft Conventions, paper voor de Licensing Executive Society, Benelux Chapter, s.d. 19. & CLAASSENS, H. (eds.), Verzekering en consument nu, Antwerpen en Amsterdam, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming N.V., 1979, 197 pp. 20. De rol van de tussenpersoon, Verzekering en consument nu, Antwerpen, 1979, pp Produktenaansprakelijkheid : een "rechtspolitieke" of "juridisch-economische" benadering, De Verzekeringswereld, 1979, De aansprakelijkheid van de V.Z.W. (ziekenhuis) beheerder, derde ZIMAC-Seminarie te Borgerhout op 16 en 17 oktober 1979, Het ziekenhuis en de onrechtmatige daad, de verantwoordelijkheid en zijn verzekeringsvormen, pp De Verzekeringen, Belgisch recht in de praktijk, (losbladige uitgave), Brussel, CED- Samson, 1980, 44 pp. 24. Recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht t.a.v. het verzekeringscontract, Het verzekeringsaanbod in België, Leuven, s.d., Deel I, pp

3 25. Produktaansprakelijkheid en haar verzekering, Het verzekeringsaanbod in België, Leuven, s.d., Deel II, pp De lening, Bijzondere Overeenkomsten, Actuele Problemen, (J. Herbots- editor), Kluwer, Antwerpen, 1980, pp De verzekering, Ken uw recht, BRT Open School, Brussel, 1980, pp & S. FREDERICQ, & J. ROGGE, "Overzicht van rechtspraak ( ) Verzekeringen", Tijdschrift voor Privaatrecht, 1981, nr. 2, pp & CLAASSENS, H. (eds.) Verkeersschade en verzekering, Antwerpen-Amsterdam, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming N.V., 1981, 266 pp. 30. Algemeen verslag (van de werkzaamheden en resultaten van de Tweede Leuvense Verzekeringsdagen), in Verkeersschade en Verzekering, Antwerpen-Amsterdam, 1981, pp L'assurance et la responsabilité du prestataire de services, Rapport national belge pour le VIème Congres Mondial de l'association Internationale de Droit des Assurances (London april 1982), pp Le rôle des normes non-juridiques dans le droit. Rapports belges au XIème Congrès de l'académie Internationale de Droit Comparé (Caracas 29 août - 5 septembre 1982), Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking, 1982, pp & VIAENE, J., Veiligheid en recht - Inleiding tot het Internationaal veiligheidssymposium - Leuven 30 mei - 1 juni 1983, PROMOSAFE, Maandelijks Tijdschrift van de nationale Vereniging tot Voorkoming van Arbeidsongevallen (N.V.V.A.), mei 1983, nr jrg. 34. Idem, Safety and Law, Introduction to the International Symposium on Safety, Leuven May 31 - June , PROMOSAFE, Périodique mensuelle de l'association Nationale pour la Prévention des Accidents du Travail, mai 1983, nr. 68 (10e année). 35. Produktenaansprakelijkheid, Rechtsfactoren in de onderneming, Bedrijf en Recht, Kluwer Rechtswetenschappen, 1982, 32 pp. 36. Arbeidsongevallen en produktenaansprakelijkheid, voordracht op studiedag dd. 20 november 1982 georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Arbeidsongevallen, Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid, Brugge, Die Keure, 1986, pp Rechtssysteem en Onderwijsmethode, Liber Amicorum Frédéricq Dumon, Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1983, I, pp

4 38. Safety and Law, a search for basic principles and characteristics, Introduction lecture to the fifth International Summer Symposium on Safety Science (georganiseerd door de Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft en de Nederlandstalige Contactgroep Veiligheid en recht) - (GfS), 1984, pp & CLAASSENS, H. (eds.), Rechtsbijstand en Verzekering, Antwerpen-Appeldoorn, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming n.v., 1983, 248 pp. 40. Algemeen verslag (van de werkzaamheden en resultaten van de derde Leuvense Verzekeringsdagen), Rechtsbijstand en Verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, 1983, pp Les normes techniques en doctrine et en jurisprudence. Referaat voorgedragen op het XXXVIste seminarie van de Commission Droit et Vie des Affaires, over Le droit des normes techniques et professionnelles, te Spa-Balmoral op 16 en 17 november 1983, Brussel, Bruylant, 1985, p Basisprincipes en karakteristieken van veiligheidswetten, De Veiligheid, 1984, p Het verbod van samenloop tussen contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid en zijn weerslag. Referaat in het kader van de postuniversitaire cyclus Willy Delva "Verbintenissenrecht", Uitgegeven in boekvorm Ed. M. Storme & H. Bocken, Verbintenissenrecht, 1984, p ; Tijdschrift voor Privaatrecht, 1984, p Enkele beschouwingen over het mechanisme van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, geïllustreerd aan de hand van de controverse over de opgefokte bromfietsen, Jura Falconis, , p De verzwijging in verzekeringscontracten naar Belgisch recht, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1984, p Een kennismaking met "kredietverzekering", Accountancy thema's, 1985, p Overdracht van (gebrekkige) technologie : aansprakelijkheid en verzekering, Rechtskundig Weekblad, , De samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven, Alle risico's, 1985, nr. 27, p. 7; De Verzekeringswereld, 1985, nr. 269, p & CLAASSENS, h. (eds.), Economische crisis en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, Maarten Kluwer's Internationale Uitgeversonderneming n.v., 1985, 243 pp. 50. Over de invloed van de crisis op de conceptie en de aanwending van de verzekerings-

5 waarborg, Economische crisis en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, 1985, pp Recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht (Cyclus W. Delva, R.U.Gent), Tijdschrift voor Privaatrecht, 1986, pp L'aggravation et les autres modifications du risque, Rapport national Belge pour le VIIme Congrès Mondial de l'association Internationale de Droit des Assurances, (Budapest, 5-9 mei 1986), Rapports Nationaux, Thème II, Volume I, pp Arbeidsveiligheid en produktenaansprakelijkheid, in Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid, Serie "Recht en veiligheid", 1986, pp Le règlement des litiges, Le Monde de l'assurance, 1986 (juillet/août), pp De rol van de goede trouw in het verzekeringscontract, Liber Amicorum Jan Ronse, 1986, pp & CLAASSENS, H. (eds.), Produktenaansprakelijkheid, veiligheid en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLU Uitgevers, 1987, 326 p. 57. De EEG-richtlijn inzake produktenaansprakelijkheid. Algemene situering. Produktenaansprakelijkheid, veiligheid en verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLU Uitgevers, 1987, p Vers la déspécialisation entre secteur bancaire, assurance et sécurité sociale, Bulletin de l'association Royale des Actuaires Belges, 1986, nr. 80, p Algemene beschouwingen over de evolutie van de professionele aansprakelijkheid, Periodieke Berichten, Instituut der bedrijfsrevisoren, 1987, nr. 4 (19e jg.), p Réflexions générales sur l'évolution de la responsabilité professionnelle, Bulletin d'information, Institut des Reviseurs d'entreprise, 1987, nr. 4 (19e année), p Product liability revisited - Algemene Beschouwingen over de Richtlijn van 25 juli 1985, Droit des Affaires/Ondernemingsrecht, 1987, p & LAES E., en VAN SCHOUBROECK, C., Biotechnologie en de Belgische veiligheidsreglementering voor de bescherming van de werknemer, de consument en het milieu, Nationale Onderzoeksacties ter ondersteuning van FAST, D.P.W.B., Brussel, 1988, 109 pp. 63. L'adaptation du droit belge à la directive sur la responsabilité du fait des produits

6 défectueux, in Les Assurances de l'entreprise, Actes du Colloque tenu à l'université Libre de Bruxelles, les 20 et 21 octobre 1988, Brussel, Bruylant, 1988, pp Over verzekering juridisering en deregulering, in Liber Amicorum Lionel Tricot, Kluwer, Antwerpen, 1988, p Vraagbaak omtrent de richtlijn produktenaansprakelijkheid, Tijdschrift voor Privaatrecht, 1988, p De onderneming, statuut en structuur (leereenheid 27), De werking van de onderneming (leereenheid 28) in Inleidend Overzicht van het Belgisch recht, Cursusdeel 3, Project Open Universiteit, Vlaamse Interuniversitaire Raad, Brussel, pp De opleiding in verzekeringen en aanverwante aangelegenheden, De verzekeringswereld, 1989, p Quelques considérations générales sur l'arrêté-royal du 1er février 1988, La nouvelle réglementation de l'assurance incendie, Brussel, Bruylant, Academia, 1989, & CLAASSENS, H., (eds.) Pensioenvoorzieningen en private verzekeringen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgers, 1989, 233 p. 70. Collectieve aanvullende pensioenvorming : alternatieve regelingen, Pensioenvoorzieningen en private verzekeringen, Antwerpen- Apeldoorn, 1989, p De interne verzekeringsmarkt 1992, Jura Falconis, 1989, p & CLAASSENS, H., Le cadre juridique du marché intérieur de l'assurance, Revue Générale des Assurances Terrestres, (Frankrijk), 1989, p & CLAASSENS, H., Het juridisch kader van de verzekering anno 1992, Tijdschrijft voor Belgisch Handelsrecht, 1989, pp VAN GERVEN, COUSY en STUYCK (redactie), Handels- en economisch recht, Deel I Ondernemingsrecht, Volume A, Story-Scientia, 1989, XV p. 75. "Afwijkend en bijzonder handelsrecht", in VAN GERVEN, COUSY en STUYCK, Handels- en economisch recht, Deel I, Ondernemingsrecht, vol. A, pp & BROEKMAN, J., Recht, in Wetenschap nu en morgen, Universitaire Pers Leuven, 1989, pp

7 77. Verzekeringsrechtelijke aspecten. AIDS en verzekering : een terreinverkenning, in Aids, Alcohol, Drugs, Roken, Referaten van de studiedag georganiseerd door het Instituut voor Arbeidsrecht van de K.U.Leuven op 20 mei 1988, B. Oversteyns (ed.), Brugge, Die Keure, 1989, pp Petit questionnaire sur la directive R.C. produits, Le Monde de l'assurance, 1989, n 71, p VAN GERVEN, COUSY en STUYCK (redactie), Handels- en economisch recht, Deel I Ondernemingsrecht, Volume B, Story-Scientia, 1989, XII p General considerations on the legal aspects of standards and certification" in Legal and Economic Aspects of Telecommunications, Lectures given during the International Chair in Computer Science, held from December 1988 to March 1989, S. Schaff (ed.), Elsevier Science Publishers b.v. North-Holland, 1990, pp & H. CLAASSENS, Quelques aspects nationaux dans la perspective de la libre prestation des services en assurance-vie, (Actes du Colloque organisé conjointement par les Facultés de droit de l'u.c.l. et de la K.U.leuven les 16 et 17 février 1990), Annales de Droit de Louvain, 1-2, 1990, p Les intermédiaires d'assurance, in Les intermédiaires commerciaux, Editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1990, p Hypothecaire lening en hypothecair krediet : actuele en toekomstige evolutie, in De Overeenkomst Vandaag en Morgen, 1990, Antwerpen, Kluwer-rechtswetenschappen, pp Financial supervision of insurance compagnies with a special view to the financial resources required for insurance operations - Le contrôle financier des entreprises d'assurances et plus particulièrement les moyens financiers requis pour les opérations d'assurance, Belgisch rapport voor het VIIIste wereldcongres van de Association Internationale de Droit des Assurances (A.I.D.A.), National Reports, Financial Supervision of Insurance Companies, 1990, pp Recensie van F. De Ly, De lex mercatoria. Inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht, in Rechtskundig Weekblad, , p Nieuwe Verzekeringswetgeving, in Het Verbruik in 1989 en 1990, ed. Centre de Droit de la Consommation U.C.L., 1991, p

8 87. De nieuwe Belgische wet op de produktenaansprakelijkheid in Verzekeringsnieuws, extranummer 3, 5 juni La loi belge du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, L'Assurance au Présent, lettre spéciale n 3, 5 juin & H. CLAASSENS, (eds.) Professionele aansprakelijkheid en Verzekering, Antwerpen Apeldoorn, MAKLU-uitgevers, 1991, 285p. 90. & H. CLAASSENS, Ten geleide, in Professionele aansprakelijkheid en Verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLU-uitgevers, 1991, p Korte nabeschouwingen over professionele aansprakelijkgeid en verzekering, in Professionele aansprakelijkheid en Verzekering, Antwerpen-Apeldoorn, MAKLUuitgevers, 1991, p Over produktenaansprakelijkheid - Enkele beschouwingen bij de Belgische wet van 25 februari 1991, in Een Salomons oordeel. Vriendschappelijke reacties aangeboden aan Mr. R.A. Salomons, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, p De Wet van 4 december 1990, een kennismaking, in De nieuwe Beurswetgeving, Commentaar bij de Wet van 4 december 1990 betreffende de financiële markten en de financiële verrichtingen, Kalmthout, Biblo, 1991, p Beroepsaansprakelijkheid en EEG, in Jonge Balie Congres 1991 Congresbundel, Beroepsaansprakelijkheid. Recht op een scheve schaats, Zwolle, Tjeenk Willink, 1991, p & CLAASSENS, Het Europa van de verzekeringen. De Europese Akte, De Verzekeringswereld, 1991, nr. 342, p & CLAASSENS, De richtlijnen van de derde generatie. De tijd van de echte dienstverlening, De Verzekeringswereld, 1991, nr. 342, p & H. CLAASSENS, L'Europe de l'assurance. Les directives de la troisième génération, Le Monde de l'assurance, 1991, nr. 99, p Revolutie in het Verzekeringsrecht, Verzekeringsmanagement Lessencycli EHSAL Management School, Module 2 : De Recentste Ontwikkelingen, Sessie 7, 25 november 1991, 28 p. 99. Noot onder Hof van beroep Antwerpen, 15 februari 1988, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp

9 100. Note sous Cour d'appel Mons, 21 février 1990, Revue de Droit Commercial Belge, 1991, pp Noot onder Hof van beroep Gent, 2 oktober 1990, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp "Van het kastje naar de muur", Noot onder Rechtbank van Koophandel te Gent, Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp "Over de informatieplicht van de verzekeraar", Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1991, pp Le droit applicable au contrat d'assurance dans le nouveau marché unique européen, Risques, Les Cahiers de l'assurance, 1991, n 8, pp "Over wetgeving gesproken. Losse beschouwingen over de regelgevende functie naar aanleiding van de recente toevloed van wetgeving", Jura Falconis, , Het juridische statuut van het hypothecair krediet en de controle op de ondernemingen, in Het Hypothecair krediet van de onafhankelijkheid van België tot de Europese Gemeenschappen, uitgegeven door de Belgische Vereniging voor het Onroerend Krediet ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag, Brussel, 1992, pp Le statut juridique du crédit hypothécaire et le contrôle des entreprises, in Le Crédit hypothécaire de l'indépendance de la Belgique à la Communauté européenne, ouvrage édité par l'association belge du crédit immobilier à l'occasion de son 50me anniversaire, Brussel, 1992, pp Rapport final du 12ème Colloque Juridique International à Avignon du 4 au 7 octobre 1991 "L'application du droit du contrat d'assurance dans le marché unique européen. Droit applicable, dispositions d'ordre public, conventions internationales.", R.G.A.T., numéro spécial, L.G.D.J., 1992, pp & M.E. STORME, Recht en gelijkheid - een tot naschrift bewerkte inleiding, Rechtskundig Weekblad, , pp & H. CLAASSENS, & G. LEVIE (ed.), Het Europa van de verzekeringen. Richtlijnen van de derde generatie. L'Europe de l'assurance. Les directives de la troisième génération, Maklu Uitgevers Academie-Bruylant, 1992, 384 p & H. CLAASSENS, Het algemeen kader van de richtlijnen van de derde generatie, in :

10 Het Europa van de verzekeringen. Richtlijnen van de derde generatie, Maklu Uitgevers Academia-Bruylant, 1992, pp & H. CLAASSENS, Le cadre général des directives de la troisième génération, in : L'Europe de l'assurance. Les directives de la troisième génération, Maklu uitgevers Academia-Bruylant, 1992, pp Evolution comparée des droits de la responsabilité, Risques, Les Cahiers de l'assurance, 1992, pp Responsabilité et indemnisation. Le débat en Europe, in Responsabilité et indemnisation, Rapports du Colloque organisé par l'assemblée Nationale (France), jeudi 16 avril 1992, Risques. Les Cahiers de l Assurance, supplément au n 10, Paris, 1992, pp Er is nog werk aan de legislatieve winkel, (rubriek "Forum"), Bank Fin., 1992, pp & H. CLAASSENS, Le régime fiscal de l'assurance-vie : les arrêts du 28 janvier 1992 dans le cadre du droit européen des assurances, noot onder arrest Cour de Justice des C.E., 28 janvier 1992, DCCR, 1993, pp 'Mission Statement' voor de Commissie voor Verzekeringen, pour la Commission des Assurances, Bull.Assurances, 1992, nr. 301, pp & TUERLINCKX, B., "Produktenaansprakelijkheid", trefwoord in Bedrijf en Recht, Rechtsfactoren in de onderneming, Kluwer, losbladige uitgave, aflevering 23, maart 1992, 46 pp De krachtlijnen van de nieuwe wet op het hypothecair krediet, in: De nieuwe Wet op het Hypothecair Krediet, Meulemans, D. en Schepers, D. (eds.), Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, Dispositions communes : modification du risque, durée et fin du contrat, prescription, coassurance, arbitrage, in : La loi du 25 juin 1992 dur les contrat d'assurance terrestre, ed. M. Fontaine en J.M. Binon, Academia - Bruylant, 1993, pp Boekbespreking van Mevrouw L. Dommering - Van Rongen, Produktaansprakelijkheid. Een nieuwe Europese privaatrechtelijke regeling vergeleken met de produktaansprakelijkheid in de Verenigde Staten, Kluwer, Deventer, 1191, in: Verzekeringsarchief, 1993, pp

11 122. Nieuwe wetgeving i.v.m. aansprakelijkheidsverzekering (Wet van 25 juni 1992 en Wet van 21 november 1989), in Recht Halen uit Aansprakelijkheiid, XIXe Postuniversitaire Cyclus W. Delva , Gent, Mys & Breesch, 1993, pp Voorbereidende nota: Facultaire onderzoeksdag, Jura Falconis, , Vijf hete hangijzers. Beschouwingen bij enkele markante bepalingen in de nieuwe Belgische wet op de verzekeringsovereenkomst. in In volle verzekerdheid, Feestbundel voor Professor O. VAN WASSENAAER VAN CATWIJCK, Zwolle, Tjeenk Willink, 1993, pp & H. CLAASSENS, (ed.), De nieuwe wet op de verzekeringsovereenkomst. Wat nu in de praktijk?, Cahiers van het Centrum Verzekeringswetenschap, 1993, nr. 3, 220 pp De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst, kenmerken, toepassingsgebied en situering. in De nieuwe wet op de verzekeringsovereenkomst. Wat nu in de praktijk?, Cahiers van het Centrum voor Verzekerignswetenschap, 1993, nr. 3, pp De uitvoering van de overeenkomst. in De nieuwe wet op de verzekeringsovereenkomst. Wat nu in de praktijk?, Cahiers van het Centrum voor Verzekeringswetenschap, 1993, nr. 3, pp & H. CLAASSENS, De toepassing van de Wet van 25 juni 1992 op de bestaande of lopende verzekeringscontracten, in het bijzonder bij schadegeval, De Verz.-Bull.Ass., 1993, Dossier, Exoneratieclausules een alternatieve beschermingsconstructies in de wet produktenaansprakelijkheid, in: Exoneratiebedingen, (ed. J. Herbots), Die Keure, 1993, pp Editoraal in: CVW -Seminars BVVO-Leerstoel Actuele Problemen verzekeringseconomie, Centrum Verzekeringswetenschap, 1993/4, pp & CLAASSENS, H., (ed.), Bank, Financiewezen en Verzekering, Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, Antwerpen, Maklu, 1994, 277 pp & VAN SCHOUBROECK, C., "Eigenheid van bank- en verzekeringsactiviteit: relatie met cliënten, een inleiding en eerste benadering", in Bank, FInanciewezen en Verzekering. Achtste Leuvense Verzekeringsdagen, (ed. H. Cousy & H. Claassens), Antwerpen, Maklu, 1994, pp

12 133. The talk of the town: losse bedenkingen over legistiek, consumentenbescherming, aubolligheid en vernieuwing en andere modieuze gespreksthema's naar aanleiding van de recente legislatieve omwenteling van het verzekeringsrecht, in: "Liber Amicorum Paul De Vroede, Kluwer Rechtwetenschappen, 1994, pp L'assurance des pertes d'exploitation, in Les assurances de l'entreprise, Actes du Colloque tenu à l'université Libre de Bruxelles les 2 et 3 décembre 1993, pp..?? 135. & H. CLAASSENS, Le contrat et la libre prestation de services en assurance directe, in Gazette du Palais, 8-9 juni 1994, pp De verzekering van de medische aansprakelijkheid, ook in ziekenhuisverband. Algemene beschouwingen en enkele gegevens nopens de aansprakelijkheid van V.Z.W.-beheerders, in: De Aansprakelijkheid in Ziekenhuisverband, (Reeks Recht en Gezondheiszorg), Gent, Mys & Breesch, 1994, pp Structural and legal aspects of the European internal market for insurance, Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg - Journal of South African Law, , pp Twijfelend Recht. Beschouwingen bij de stand van de communautaire en nationale wetgeving inzake verzekeringen einde anno 1993, De Verzekeringswereld, nr. 385, 1994, pp Un droit ambigu. Considérations sur l'état, à la fin de 1993, des législations communautaire et nationale en matière d'assurance, Le Monde de l'assurance, n 142, 1994, pp Le marché intérieur de l'assurance eu Europe. Aspects structurels et juridiques., Revue de Droit des Affaires Internationales, 1994, nr. 3, pp The internal market for insurance in Europe. Structural and legal aspects, International Business Law Journal, 1994, nr. 3, pp & CLAASSENS, Ex Post Control of Insurance in Belgium, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Issues and Practice, Geneva, 1994, (n 70), p & SCHOORENS, Geert, De nieuwe Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. Parlementaire voorbereiding van de Wet van 25 juni 1992 en van de wijzigende Wet van 16 maart 1994, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, XXII pp & SCHOORENS, Geert, La Nouvelle Loi sur le contrat d'assurance terrestre. Travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1992 et de la Loi modificative du 16 mars 1994, Antwerpen, KLuwer Rechtswetenschappen, 1994, XXII pp.

13 145. "Freedom of Contract and Choice of law in Insurance, National Report from Belgium", in Freedom of Contract and Choice of Law in Insurance, National Reports, Aida World Congres, Sydney (Australia), 1994, pp & GEYSEN, GOOVAERTS, CLAASSENS, Multidisciplinair onderzoek naar de verzekerbaarheid van milieuschade, in het bijzonder veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen: technische, actuariële en juridische aspecten. Eindverslag van het onderzoeksproject OT/90/2 toegekend door de Onderzoeksraad van de K.U.Leuven, 1994, 236 pp & LEVIE, G., (ed.), La politique européenne de la concurrence en matière d'assurances. Het Europees Concurrentiebeleid in de verzekeringssector, Brussel, Academia, Bruylant, 1994, 216 pp & CLAASSENS, H., Quelques suggestions et questions introductives sur les règles et le contrôle prudentiel pour la banque et l'assurance. in La politique européenne de la concurrence en matière d'assurances, Brussel, Bruylant, 1994, pp & FONTAINE, M., VAN BUGGENHOUT, B., VAN STEENBERGE, J., (ed.), Aanvullende sociale verzekeringen in internationaal perspectief: nieuwe evoluties en uitdadingen, Brugge, Die Keure, 1994, 475 pp Enkele beschouwingen tot slot. in Verzekeringen en geschillenbeslechting, uitgegeven door het Seminarie voor Privaatrchtelijk Procesrecht, o.l.v. Prof. Dr. Marcel Storme, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1994, pp Les réponses données aux besoins de justice des citoyens par les principaux pays de l'europe et hors d'europe dans le cadre de l'assurance de Protection Juridique, in Riadialex, Les Cahiers de la Protection Juridique, 1994, 1/94, pp Inleiding. in Aanvullende sociale verzekeringen in internationaal perspectief: nieuwe evoluties en uitdagingen, Brugge, Die Keure, 1994, pp Boekbespreking "Mélanges Roger O. Dalcq. Responsabilité et assurances", in Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 1995, pp Titel 7.17 NBW gezien vanuit het Belgische verzekeringsrecht, in Verzekering naar komend recht. Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' en de Vereniging voor Verzekeringswetenschap 1995, (Nuytinck, van Dam, Kalkman, Cousy, ed.), Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, pp A propos de la notion de précaution, in Risques. Les Cahiers de l'assurance, 1995, n

14 21 (janvier-mars), pp Hypothecair krediet op de wip tussen oud en nieuw, in Handelsrecht, Economisch en Financieel recht, Post-Universitaire Cyclus Willy Delva , (red. M. Storme, E. Wymeersch, H. Braeckmans), Gent, Mys & Breesch, 1995, pp "Panta Rei": een kortbericht over de wijzigingen van de gewijzigde wetgeving inzake verzekeringen, T.B.H., 1995, pp & TERMOTE, K., De aanvullende pensioenvorming voor de bedrijfsleider: typevrijheid of typedwang, in De familiale onderneming naar de 21ste eeuw, Liber Amicorum R. Vandelanotte, Ced. Samson, 1995, pp Recent developments in Environment Insurance, in Recent economic and legal developments in European environmental policy, (ed. F. Abraham, K. Deketelaere, J. Stuyck), Leuven Law Series 5, Leuven, Leuvense Universitaire Pers, 1995, pp & VAN BUGGENHOUT (eds.) De wet op de aanvullende pensioenen: op zoek naar het juiste evenwicht tussen sociale rechten en verzekering, Brugge, Die Keure, 1995, XII pp & TERMOTE, K., "De wet op de aanvullende pensioenen: de aflijning van het toepassingsgebied personeel, materieel, temporeel", in De wet op de aanvullende pensioenen: op zoek naar een juist evenwicht tussen sociale rechten en verzekering, (Cousy, H. en Van Buggenhout B., eds.) Brugge, Die Keure, 1995, pp & CLAASSENS, H. (eds.) Natuurrampen en Verzekering. Verslagboek van de Negende Leuvense Verzekeringsdagen, Maklu Uitgevers n.v., Antwerpen-Apeldoorn, 1995, 246 pp & CLAASSENS, H., "Ten geleide. Negende Leuvense Verzekeringsdagen", in Natuurrampen en Verzekering, Maklu Uitgevers n.v., Antwerpen-Apeldoorn, 1995, pp Noot onder Rb. Kh. Brussel, 2 september 1992, T.B.H., 1995, pp & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen 1996, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1995, 738 p Leereenheid 24: "De onderneming, statuut en structuur" en leereenheid 25: "De werking van de onderneming", in Inleidend overzicht van het Belgisch recht, Beroepsuitoefening en aanverwante problemen, Stoho, Acco, Tweede volledig herziene uitgave, 1995, p

15 167. "De wet op de landverzekeringsovereenkomst: problemen voor de praktijk, twee jaar later" in Landverzekering en Motorrijtuigenverzekering, een kritische commentaar bij recente wetswijzigingen, Cahiers van het Centrum voor Verzekeringswetenschap, 1995/1, pp "The implementation of the Directives in Belgium", in The Law and Practice of Insurance in the Single European Market, McGee, Andrew & Heusel, Wolfgang (ed.), Series of Publications by the Academy of European Law in Trier - Volume 11, Keulen, Bundesanzeiger, 1995, pp "Tussenpersonen in de financiële sector" in De Handelsagentuurovereenkomst. De Nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, (J. Stuyck, ed.), Brugge, Die Keure, 1995, pp "The Precautionary Principle: A Status Questionis" in The Geneva Papers on Risk and Insurance, 21 (n 79, April 1996), pp "Tussenkomst" in Verslag van de vergadering van de Vereniging 'Handelsrecht' 21 april 1995 over Verzekering naar komend recht, Tjeenk-Willink, Zwolle, 1996, pp "Omvang en duur van de waarborg in de (professionele) aansprakelijkheidsverzekering" in Verzekeringen en Gerechtelijke Procedures, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap, Biblo, 1996, pp & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen 1997, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1996, 772 p "Enkele beschouwingen over de systematiek van de stelsels van foutloze aansprakelijkheid", in Liber Amicorum Jacques Putzeys, Etudes de droit des transports, Brussel, Bruylant, 1996, pp & HEREMANS D., Essays in Law and Economics III. Financial Markets and Insurance, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu Uitgevers, 1996, 277 p & VAN SCHOUBROECK, C., "Het juridisch statuut van het bijkantoor van de buitenlandse verzekeringsonderneming", in Mélanges Jean Pardon, Brussel, Bruylant, 1996, pp "De verzekering als mechanisme ter socialisering van het kredietrisico", in La reponsabilité du donneur de crédit aux particuliers, Charleroi, l'observatoire du crédit, 1996, pp

16 178. "Lectuurnotities en reflecties over ethiek in het zakenleven, in het bijzonder in de verzekering", in: Mens en Recht. Essays tussen rechtstheorie en rechtspraktijk. Liber Amicorum Jan M. Broekman, Leuven, Peeters, 1996, pp & VAN SCHOUBROECK, C., "Internationale verzekeringsovereenkomsten", in Europese IPR-Verdragen, (ed. Van Houtte, H. & Pertegas Sender, M.) Leuven, Acco, 1997, pp & CLAASSENS, H., ROOSE, N., Hoofdstuk 3. Juridische aspecten (1), in Praktijkgids 1997 Aanvullende Bedrijfspensioenen, CED Samsom, pp & CLAASSENS, H., TERMOTE, K., Hoofdstuk 4. Het controleapparaat op de aanvullende pensioensector, in Praktijkgids 1997 Aanvullende Bedrijfspensioenen, CED Samson, 1997, pp & CLAASSENS, H. (eds.) Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd. Assurance de la responsabilité: couverture dans le temps, Maklu, Academia-Bruylant, 1997, 356 p & CLAASSENS, H., Van aansprakelijkheid naar verzekering, en terug? Enkele oriënterende beschouwingen, in Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd. Assurance de la responsabilité: couverture dans le temps, Maklu, Academia-Bruylant, 1997, pp & CLAASSENS, H., De la responsabilité à l'assurance, et retour? Quelques pistes de réflexion et d'orientation, in Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd. Assurance de la responsabilité: couverture dans le temps, Maklu, Academia-Bruylant, 1997, pp De Europese interne verzekeringsmarkt; realiteit, fictie of symbool?, Inaugural Lecture, Publicaties van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nr. 12 Katholieke Universiteit Nijmegen, 1997, 32 pp De rol van de private verzekeringen in de aanvullende verzekeringen: de regels van het spel, Liber Amicorum Roger Dillemans, Deel II. Socialezekerheidsrecht, (ed. Jef Van Langendonck), E. Story-Scientia en Kluwer Rechtswetenschappen, 1997, pp "Over de uitsluiting van de voorafbestaande toestand in de persoonsverzekering", noot onder Antwerpen, 4 februari 1997, T.B.H., 1997, "De nieuwe wet op de landverzekeringsovereenkomst komt in actie", noot onder Rb. Mons, 17 april 1997, T.B.H., 1997,

17 189. "Evolution de la société de "lois" vers une société de "droits": nouveaux défis pour l'assurance de la protection juridique?", in Les mélanges de la protection juridique, Ed. RIAD-IALEX, s.d. (1997), pp , ook gepubliceerd in de documentatiebrochure van de CASO-studiedag van 20 november 2000 over La problematique de la couverture universelle "Les différents cadres juridiques de l'assurance", in Encyclopédie de L'Assurance, Parijs, Ed. Economica, 1998, pp & VAN SCHOUBROECK C., Wetgeving Verzekeringen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, 817 pp "De regulering van de verzekeringsbemiddeling. Een primeur of een sisser?", Droit de la Consommation - Consumentenrecht, 1998, & VAN SCHOUBROECK, "Preventieve ontzetting en voorlopig beheer", in Braeckman, Dirix, Wymeersch (ed.) Faillissement, Gerechtelijk akkoord. Het nieuwe recht, Kluwer Rechtswetenschappen, 1998, "Het vernieuwd faillissementsrecht: Interview met Prof.Dr. Herman Cousy", Jura Falconis, , & P. FENN & R. VANDENBERGH, "Current Problems in the Law and Economics of Private Insurance: an Introduction", Geneva Papers on Risk and Insurance, (n 87, April 1998), "El problema (creciente) del alcance y plazo dela cobertura del seguro de responsabilidad", in Derecho y Empresa, (Seguros Homenaje a Juan C.F. Morandi), 1997, nr. 7 & 8, p & H. CLAASSENS, & K. TERMOTE, "Juridische Aspecten", in Praktijkgids Aanvullende Pensioenen, Ced Samson, 1998, & H. CLAASSENS, & K. TERMOTE, "Het controleapparaat op de aanvullende pensioensector" in Praktijkgids Aanvullende Pensioenen, 1998, "Toegang tot autoverzekering in een competitieve omgeving", in Verzekeringenrecht, De Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, Maklu, 1998, & VAN SCHOUBROECK C., (ed.) Verzekering, theorie en praktijk, Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu, Antwerpen, 1998, 489 pp.

18 201. "Hommage aan Hubert Claassens, in Verzekering, theorie en praktijk, Liber Amicorum Hubert Claassens, Maklu-Antwerpen, 1998, & CLAASSENS H. & VAN SCHOUBROECK C., (ed.) Competitiviteit ethiek en verzekering, Verslagboek van de Xde Leuvense Verzekeringsdagen, Maklu, 1998, 424 pp "Over ethiek en verzekeringen - ter oriëntatie", in Competitiviteit, ethiek en verzekering, (H. Cousy, H. Claassens & C. Van Schoubroeck, ed.), 1998, pp & VAN DER SPIKKEN A., "Preliminary remarks on causation, breach of causal relation and the concept of damages. Country Report (Belgium)", in The limits of expanding liability, Eight Fundamental Cases in a Comparative Perspective, J. Spier (ed.), Kluwer Law International, 1998, "Le traitement des produits et des services défectueux: conditions et modes de réparation des dommages - Commentaar", in Le droit de la Consommation - Consumentenrecht in beweging, Examen critique des propositions de la Commission d'étude pour la réforme du droit de la consommation - Kritische analyse van de voorstellen van de studiecommissie tot hervorming van het consumentenrecht, Centre de Droit de la Consommation, Louvain-la-Neuve, 1998, "Verslag van de Commissie voor Verzekeringen", in Controledienst voor de Verzekeringen, Verslag , 1998, pp "De grote oriëntaties van het verzekeringsrecht", in Liber Amicorum René Van Gompel. Etudes en assurances - Studies in verzekeringen (J. Rogge ed.), Story-Scientia, 1998, "Losse bedenkingen over het risico in de rechtsbijstandverzekering" in Bijzondere vraagstukken rechtsbijstandverzekering. Aspects particuliers de l'assurance de protection juridique, (Ph. Colle & J.L. Fagnart, ed.), Maklu, 1998, pp "Over de verzekering van het onverzekerbare", Liber Amicorum R. Blanpain, Brugge, Die Keure, 1998, "Nogmaals over de verzekering van de grove schuld", noot onder Rb. 1ste Aanleg Antwerpen, 12 maart 1997, T.B.H., 1998, & VAN DER SPIKKEN, A., "Wrongfulness in Belgian Tort Law", in Unification of tort law: wrongfulness, (ed. H. Koziol), The Hague-London-Boston, Kluwer Law International, 1998, & DIRIX, E., "Continuïteit van de onderneming in moeilijkheden", Tijdschrift voor

19 privaatrecht, 1998, (in overdruk 1-51) "Droit applicable aux mutuelles. Lois sur les pratiques du commerce, la concurrence économique et la réglementation des prix", in: L'Assurance mutuelle en Belgique, (ed. Marcel Fontaine), Brussel, Academia - Bruylant, 1999, "Een herinnering aan Professor Dr. Jan Ronse", in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht. Zoeken naar oplossingen voor de 21ste eeuw, Kalmthout, Biblo, 1999, "Verslag van de Commissie voor Verzekeringen", in Controledienst voor de Verzekeringen, Verslag , 1999, pp & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen, Deurne, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 807 p "Commissie voor Verzekeringen. Een uniek overleg- en adviesorgaan", De Verzekeringswereld, 1999, pp "Genetic information and life/health insurance: legislative aspects", in Etudes et Dossiers n 224, Association de Genève, September 1999, pp Toward a new marine insurance act for Belgium? A case study in legislative policy for a small country in a global setting, Marine Insurance at the Turn of the Millennium, (M. Huybrechts, E. Van Hooydonck & Chr. Dieryclk, ed.), Intersentia, 1999, Vergoeding van verkeersslachtoffers: inleidende probleemschets, in Actuele aspecten an verkeersaansprakelijkheid. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 5 februari 1999, Gent, Larcier, 2000, pp & CLAASSENS H. & VAN SCHOUBROECK C (ed.), Actualia Verzekeringen. Derde Leuvense Verzekeringsavonden, Maklu, 2000, 331p Onevenwichten in verzekeringsovereenkomsten: een verkennende benadering, in Actualia Verzekeringen. Derde Leuvense Verzekeringsavonden, (H. Cousy, H. Claassens & C. Van Schoubroeck, ed.) Maklu, 2000, pp & CLAASSENS H. & TERMOTE K., Juridische aspecten in BAUWELINCKX T. en GOOVAERTS M. (eds.), Praktijkgids aanvullende bedrijfspensioenen 2000, Diegem,

20 Ced. Samson, 2000, & CLAASSENS H. & TERMOTE K., Het controleapparaat op de aanvullende pensioensector in BAUWELINCKX T. en GOOVAERTS M. (eds.), Praktijkgids aanvullende bedrijfspensioenen 2000, Diegem, Ced. Samson, 2000, Bancassurfinance: ter inleiding en ter provocatie, in Bancassurfinance, Brussel, Bruylant, 2000, Konferenca o predpisih EU o zavarovalništvu capita selecta, in Konference na temo: Predpisi EU o zavarovalništvu. EU Insurance Regulations Conference, Ljubljana, Slovensko zavarovalno zdruenje, g.i.z., 2000, EU insurance regulation conference capita selecta, in Konference na temo: Predpisi EU o zavarovalništvu. EU Insurance Regulations Conference, Ljubljana, Slovensko zavarovalno zdruenje, g.i.z., 2000, Vers un rapprochement des legislations en matière de faillite: les derniers développements en droit belge, in I Conferencia Europea de Derecho Concursal en Bilbao de Junio en 1999, Illustre Colegio de Abogados del Senorio de Vizcaya/Bizkaia Jaurerriki Abokatuen Bazkun Ohoretsua, Bilbao, & E. DIRIX, eds.), Insolventierecht, Themis, School voor Postacademisch Onderwijs, , die Keure, 96 pp & B. WINDEY, De nieuwe wetgeving inzake faillissement en gerechtelijk akkoord, Insolventierecht (Prof. E. Dirix & Prof. H. Cousy, eds.), die Keure, 2000, pp L assurance et le secret professionnel, Revue de Droit de l ULB, 2000, Brussel, Bruylant, p & A. VANDERSPIKKEN, Causation under Belgian Law, in Unification of Tort Law: Causation, (J. SPIER ed.), Kluwer Law International, 2000, Conclusion in: Les nouveaux produits d assurance vie face au droit civil et fiscal, DUBUISSON, Bernard & JAUMAIN Christian, éds.), Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant, 2000, Tussenkomst van de heer Cousy, moderator, in C.A.S.O. (ed.) La Problématique de la couverture universelle. Het probleem van de universele dekking (Actes de la Journée d étude Verslag van de studiedag), Brussel, 20 november 2000, & VAN SCHOUBROECK, C., Wetgeving Verzekeringen, Deurne, Kluwer

INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT. Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS. Deel I.

INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT. Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS. Deel I. INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS Deel I. Over Jan Ronse 23 Nieuwe togati in de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid in het Academiejaar

Nadere informatie

Index 2011. I. Table des auteurs Overzicht van de auteurs

Index 2011. I. Table des auteurs Overzicht van de auteurs Index 2011 I. Table des auteurs Overzicht van de auteurs ARVIS, H. et POELMANS, O., «La cession de BAEKELAND, C., «Het gezamenlijk aanbod van art. 71 WMPC en het Europese recht : conformiteit of diversiteit?»,

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u0056302 I. Opdrachten Docent in de Leergang Pensioenrecht aan de KU Leuven, sinds 2008 tot heden Docent aan de Sociale Hogeschool Heverlee, tijdelijke vervangopdrachten

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

XLV. Woord vooraf K. Peeters Avant-propos K. Peeters. Executive summary (EN) Executive summary (FR) inhoudstafel table des matieres table of contents

XLV. Woord vooraf K. Peeters Avant-propos K. Peeters. Executive summary (EN) Executive summary (FR) inhoudstafel table des matieres table of contents Inhoudstafel Table des matieres Table of contents Woord vooraf K. Peeters Avant-propos K. Peeters Executive summary (NL) Executive summary (FR) Executive summary (EN) Inhoudstafel Table des matières Table

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993

LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 1953 1993 LIBER AMICORUM 4 JUIN 1993 4 JUNI1993 3 40 ANNIVERSAIRE I.R.E. TABLE DES MATIERES Avant propos... 7 Quelques points de repere sur I' histoire de l'lnstitut.................... 9 PREMIERE PARTIE:

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R

Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten. spe R Universiteit: Toulouse Structuur Licences Masters: Master 2-vakken mogen niet opgenomen worden door erasmusstudenten TD s (equiv. voor werkcolleges) staan niet open voor de inkomende erasmusstudenten Master

Nadere informatie

Universiteit: ULB. Master in de Rechten. spe R. code sem Vak Leuven sp LV. Equivalent Vak Buitenland. Zingeving A09C5A 1

Universiteit: ULB. Master in de Rechten. spe R. code sem Vak Leuven sp LV. Equivalent Vak Buitenland. Zingeving A09C5A 1 Universiteit: ULB Vakken met een code DROI-Y- zijn vakken die aan de VUB worden gedoceerd. Van deze vakken mogen de inkomende erasmus belgica studenten max. 2 vakken per semester volgen. Master in de Rechten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

Cass. 5 januari 2006, Arr.Cass. 2006, 46, Pas. 2006, 49, RABG 2006, 1405, TBH 2007, 773, noot C. VAN SCHOUBROECK, T.Verz.

Cass. 5 januari 2006, Arr.Cass. 2006, 46, Pas. 2006, 49, RABG 2006, 1405, TBH 2007, 773, noot C. VAN SCHOUBROECK, T.Verz. 96 DEEL 3 DE OPZEGGING IN HET RAAM VAN BEPAALDE HANDELSCONTRACTEN voer, met uitzondering van de bagage- en verhuisverzekeringen wordent geweerd uit het toepassingsgebied van de Wet Landverzekeringsovereenkomst.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

1. Droit commercial général. 1. Algemeen handelsrecht. 2. Droit bancaire et financier. 2. Bankenrecht en financieel recht

1. Droit commercial général. 1. Algemeen handelsrecht. 2. Droit bancaire et financier. 2. Bankenrecht en financieel recht INHOUD FINANCIEEL RECHT 445 Overnamebod - Openbaar overnamebod - Verleende afwijkingen door de CBF A - Gevolgen Noot VEN OOTSCHAPPEN 463 Naamloze vennootschappen - Geschillenregeling - Uitsluiting - Gedwongen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Inhoudstafel. Table des matières

Inhoudstafel. Table des matières Inhoudstafel Table des matières Inhoud Sommaire 5 Voorwoord Avant-propos 7 Régine Feltkamp Les services de paiement : l autorégulation, la directive et la loi Vue d ensemble 11 Emmanuel Pieters et Véronique

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 141 Inhoudsopgave Sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita selecta criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht... 13

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

Op deze bestemming kunnen TD s worden gevolgd. Deze kunnen worden ingebracht als equivalent vak voor het werkcollege (deel I, a en/of deel I, b).

Op deze bestemming kunnen TD s worden gevolgd. Deze kunnen worden ingebracht als equivalent vak voor het werkcollege (deel I, a en/of deel I, b). Universiteit Nice Structuur Licences Masters Studiepunten kunnen soms verschillen afhankelijk van de specialisatie waarin ze worden gevolgd alsook of de student kiest voor een schriftelijk of mondeling

Nadere informatie

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle.

Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. Universiteit: La Rochelle Structuur Licences Master Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle. (*)!!! De

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

Acquisitions de la bibliothèque Septembre-octobre 2016

Acquisitions de la bibliothèque Septembre-octobre 2016 Acquisitions de la bibliothèque Septembre-octobre 2016 CARLIER J.-Y. et SAROLEA S., Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier, 2016. CLERIX A., PEDE V., D HALLEWEYN N., e.a., Octrooien in België. Een praktische

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

ACTIONS FOR DAMAGES FOR INFRINGEMENTS OF COMPETITION LAW IN BELGIUM

ACTIONS FOR DAMAGES FOR INFRINGEMENTS OF COMPETITION LAW IN BELGIUM LES ACTIONS EN DOMMAGES POUR INFRACTIONS AU DROIT DE LA CONCURRENCE EN BELGIQUE Une approche interdisciplinaire pour l Europe et la Belgique ACTIONS FOR DAMAGES FOR INFRINGEMENTS OF COMPETITION LAW IN

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

OVER DE GRENZEN HEEN. EEN "MASTER OF laws" AAN DE RECHTSFACULTEIT VAN DE K.U. LEUVEN.

OVER DE GRENZEN HEEN. EEN MASTER OF laws AAN DE RECHTSFACULTEIT VAN DE K.U. LEUVEN. OVER DE GRENZEN HEEN. EEN "MASTER OF laws" AAN DE RECHTSFACULTEIT VAN DE K.U. LEUVEN. INLEIDING. Stephan Parmentier Coordinator C.AL.S. Op 1 oktober 11. is de Rechtsfaculteit van de K. U. Leuven gestart

Nadere informatie

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz.

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz. Robbie Tas Advocaat te Leuven, vrijwillig medewerker K.U. Leuven Tiensestraat 41, 3000 Leuven Tel. 016/32.51.62, fax 016/32.53.14 robbie.tas@curia.be Robbie Tas (Aalst, 31 juli 1969) is gehuwd met Miek

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 128 Inhoudsopgave Strafrechtelijke sancties... 5 Verdieping strafprocesrecht...7 Capita criminologie... 9 European criminal law... 11 Verdieping materieel strafrecht...

Nadere informatie

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Op 3 juli 2017 werden de volgende decreten

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE PROPOSITION D'ORDONNANCE A-422/1 2012/2013 A-422/1 2012/2013 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2012-2013 13 JUIN 2013 PROPOSITION D'ORDONNANCE modifiant les ordonnances des 14 mai 1998 et 19 juillet

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

De student neemt twee opleidingsonderdelen op uit deze groep (in totaal 10 studiepunten

De student neemt twee opleidingsonderdelen op uit deze groep (in totaal 10 studiepunten Universiteit: La Rochelle Structuur Licences Master Let op: De studiepunten die aan sommige vakken worden toegekend, omvatten soms ook een TD. Meer info vind je op de website van La Rochelle Master in

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1726/002 DOC 54 1726/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 12 april 2016 12 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 Bruxelles, jeudi 16 mars 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 POINT 1 Approbation du Procès-Verbal de la réunion

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Johan VANNEROM

Curriculum Vitae: Johan VANNEROM Curriculum Vitae: Johan VANNEROM Personal details Date of Birth 19 December 1984 Place of Birth Vilvoorde (Belgium) Nationality Belgian E-mail Johan.Vannerom@law.kuleuven.be Positions Academic 2012- PhD

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

De indeling van de sector Recht

De indeling van de sector Recht De indeling van de sector Recht Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Rechtsgeleerdheid algemeen 2 Publiekrecht 3 Fiscaal recht 4 Privaat

Nadere informatie

Arrêté royal moclifiant l 'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur Ie marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire

Arrêté royal moclifiant l 'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur Ie marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire ONTWERP KONINKRIJK BELGIE PROJET ROY AUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 123 Inhoudsopgave Rechtshandeling en overeenkomst... 4 Onrechtmatige daad en schadevergoeding... 6 Family law in Europe... 8 Civiele rechtspleging... 10 Overheid

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 114 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 4 Arbeidsrecht... 6 Intellectual property law... 8 Insolventierecht...10 Sociale zekerheid... 11 Corporate social responsibility...

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 79

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 79 4 (2000) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 79 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD

BELGISCHE KAMER VAN TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD DOC 54 2668/005 DOC 54 2668/005 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 9 november 2017 9 novembre 2017 WETSONTWERP tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

BES national. BES national. PIETTE Alain. De:

BES national. BES national. PIETTE Alain. De: PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: jeudi 26 juin 2014 13:12 À: PIETTE Alain (Alain.PIETTE@emploi.belgique.be) Objet: BES flash Juni 2014 - BES flash Juin 2014 BES flash Juni 2014 Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING. Technische en praktische aspecten. door Daniel Demaeseneire. Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek

BRANDVERZEKERING. Technische en praktische aspecten. door Daniel Demaeseneire. Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek BRANDVERZEKERING Technische en praktische aspecten door Daniel Demaeseneire Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek Verantwoordelijke uitgever: Jan Vandenwyngaerden, Ragheno Business

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE VLASBEREIDING Neerlegging-Dépôt: 16/09/2013 Regist.-Enregistr.: 01/10/2013 N : 117175/C01120.02 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 3 SEPTEMER 2013 TOT VERLENGING VAN DE COLLECTIEVE

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

Table des matières. Inhoudstafel

Table des matières. Inhoudstafel Table des matières Inhoudstafel Avant-propos Voorwoord 7 Contexte historique : le passé réserve toujours des surprises 11 Jean-Pierre Buyle I. Notions de banque et d établissement de crédit : déspécialisation

Nadere informatie