Aangifte SOS-schade. IZA Zorgverzekeraar. Algemeen. 1 Gegevens hoofdverzekerde. 2 Omschrijving situatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangifte SOS-schade. IZA Zorgverzekeraar. Algemeen. 1 Gegevens hoofdverzekerde. 2 Omschrijving situatie"

Transcriptie

1 IZA Zorgverzekeraar Aangifte SOS-schade Algemeen Formulier volledig en in blokletters invullen. Vergeet niet uw rekeningnummer in te vullen. Altijd (kopie) verzekeringsbewijs meesturen. Dit kan ook de boekingsnota zijn waarop de verzekeringsgegevens staan vermeld. Indien er onvoldoende ruimte op het formulier aanwezig is, voegt u dan apart de benodigde toelichting toe. Stuur dit formulier naar: IZA Reisverzekering, Postbus 9444, 1006 AK Amsterdam. 1 Gegevens hoofdverzekerde Woonplaats Telefoon E mail adres Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Man Vrouw Rekeningnummer Ten name van 2 Omschrijving situatie 1 Wat is het nummer van uw verzekeringsbewijs? > Kopie polis meezenden. 2 van vertrek Duur van de reis (aantal dagen) Reisdoel/vakantiebestemming F Dossiernummer (niet invullen svp)

2 iza zorgverzekeraar Aangifte SOS-schade pagina 2 3 Is er contact geweest met de IZA Alarmcentrale? > Zo ja, op welke datum? Dossiernummer > Vraag 5 t/m 9 uitsluitend invullen bij terugroeping of voortijdige beëindiging van de reis. 4a Geef zo beknopt mogelijk weer wat er precies gebeurd is en wie erbij betrokken waren (familierelatie aangeven, eventueel in bijlage). > Vul hier de gegevens in van de persoon die genoemd is bij vraag 5a. 4b Gegevens persoon Woonplaats Geboortedatum > Vul hier de gegevens in van de huisarts van de bij vraag 5a genoemde persoon. 4c Huisarts Achternaam arts Tussenvoegsel (voluit) Voorletter(s) Plaats Telefoonnummer > Vul hier de gegevens in van de behandelend arts van de bij vraag 5a genoemde persoon. 4d Behandelend arts Achternaam arts Tussenvoegsel (voluit) Voorletter(s) Plaats Telefoonnummer

3 iza zorgverzekeraar Aangifte SOS-schade pagina 3 5 Hoe was de gezondheidstoestand van degene waarvoor u teruggekomen bent, bij aanvang van de reis? Was deze persoon reeds onder medische behandeling bij aanvang van uw reis? Zo ja, hoe lang en in verband waarmee? Als een ziekte de reden van uw voortijdige terugkeer was, dan vernemen wij graag van welke ziekte er sprake is. 6 Met welk vervoermiddel is de heenreis naar het buitenland gemaakt? 7 Hebt u reeds een vraag ingediend om restitutie voor niet of slechts ten dele gebruikte tickets voor de terugreis te verkrijgen? Hoe groot is het terugontvangen bedrag? > Originele rekeningen en tickets bijvoegen. 8 Welke extra terugreiskosten ontstonden voor u? > Vraag 10 t/m 12 uitsluitend invullen bij langer verblijf. > Evt. doktersverklaring bijvoegen. 9 Op welke gebeurtenis baseert u deze schade-aangifte? Naam van de persoon die bovengenoemde gebeurtenis heeft veroorzaakt? Geef zo beknopt mogelijk weer wat er precies gebeurd is en wie erbij betrokken waren (familierelatie aangeven, gebruik eventueel een bijlage).

4 iza zorgverzekeraar Aangifte SOS-schade pagina 4 10 Hoeveel dagen hebt u (op doktersadvies) langer in het buitenland moeten verblijven na het verstrijken van de verzekerings - termijn? Aantal dagen langer > Doktersverklaring bijvoegen. Naam van de buitenlandse behandelend arts of specialist Voorletter(s) Adres Plaats Land > Originele rekeningen bijvoegen. 11 Welke kosten ontstonden er? > Vraag 13 uitsluitend invullen bij zakelijke schade. 12 Welke gebeurtenis maakte uw terugkeer dringend gewenst? > Verklaring van brandweer of andere instantie bijvoegen. Waarom was uw aanwezigheid noodzakelijk? > Vraag 14 uitsluitend invullen bij lawines, bergstortingen, overstromingen en werkstaking van vervoerbedrijven. 13 Wat is de oorzaak van de gemaakte extra kosten? > Verklaring van de plaatselijke politie, gemeente of vervoerbedrijven bijvoegen. Op welke datum was het u weer mogelijk te vertrekken? Op welke datum zou u aanvankelijk vertrokken zijn? Hoeveel bedragen de extra reis- en/of verblijfkosten? > Vraag 15 uitsluitend invullen bij het uitvallen van de bestuurder. > Doktersverklaring bijvoegen. 14 Door welk letsel of welke ziekte en op welke datum kon de reis niet worden voortgezet? Letstel /ziekte

5 iza zorgverzekeraar Aangifte SOS-schade pagina 5 Op welke datum vond de terugreis naar de woonplaats in Nederland plaats? Hoeveel bedragen de extra reiskosten vanaf de plaats waar de bestuurder uitviel naar de woonplaats in Nederland? Hoeveel bedragen de extra terugreiskosten en/of verblijfskosten? > Vraag 16 t/m 17 uitsluitend invullen bij het uitvallen van het privémotor rijtuig en/of de aanhanger. 15 Kenteken motorrijtuig Op wiens naam is dit gesteld? Merk en type motorrijtuig Bouwjaar motorrijtuig Wat is de schade-oorzaak? Waaruit bestaat de schade aan motorrijtuig/aanhanger? In welke plaats gebeurde dit? Op welke datum en welk tijdstip? Tijdstip (uren - minuten). Wanneer hebt u het motorrijtuig en/of de aanhanger voor reparatie aangeboden en bij welk garagebedrijf? > Verklaring garagehouder bijvoegen. Naam garagebedrijf Was reparatie binnen 2 werkdagen mogelijk? Hebt u een Internationale Reis- en Kredietbrief? Hebt u een korte termijn-autoverzekering? Zo ja, bij welke maatschappij? Hebt u een doorlopende WA- en/of Casco-verzekering? Zo ja, bij welke maatschappij? Polisnummer

6 iza zorgverzekeraar Aangifte SOS-schade pagina 6 16a Wie bestuurde het motorrijtuig? Nummer rijbewijs afgifte rijbewijs 16b Zijn er getuigen? > Zo ja, wie? 16c Was er een tegenpartij en acht u deze aansprakelijk? > Zo ja, waarom? Naam, adres en woonplaats van de tegenpartij Woonplaats > Zo nee, verklaring garage bijvoegen. 16d Is reparatie mogelijk? 16e Is er proces-verbaal opgemaakt? > Zo ja, door wie en waar? Plaats > Alleen invullen als de schade ook de aanhanger betreft. > Zo ja, bij welke maatschappij en onder welk polisnummer? 16f Is uw aanhanger ergens anders verzekerd dan uw auto? Maatschappij Polisnummer

7 iza zorgverzekeraar Aangifte SOS-schade pagina 7 17 Indien u schade hebt geleden ten gevolge van andere dan bovenstaande redenen, wat is dan de reden van de gemaakte extra verblijf-/terugreiskosten? 18 Omschrijving schade Omschrijving Bedrag Betaald 19 Bijzondere mededelingen (indien noodzakelijk situatieschets)

8 iza zorgverzekeraar Aangifte SOS-schade pagina 8 3 Ondertekening De IZA reisverzekeringen worden aangeboden door bemiddeling van de Stichting IZA Belangen (SIB). SIB heeft hiervoor vergunning gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het vergunningnummer is Alle IZA reisverzekeringen worden ondergebracht bij AGA International SA tevens handelend onder de naam Allianz Global Assistance in Amsterdam. De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de verzekerdenadministratie van Allianz Global Assistance en in een centraal informatie systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Op deze registraties is een privacyreglement van toepassing. U verklaart bovenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben beantwoord en verstrekt en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen. U geeft hierbij (voorzover nodig) toestemming aan de medisch adviseur(s) van de IZA Alarmcentrale om de van belang zijnde gegevens te verschaffen aan de medisch adviseur van Allianz Global Assistance met betrekking tot de reden en achtergrond in geval van ziekenhuis opname en/of repatriëring. U verklaart dit schadeformulier en de nog nader te overleggen gegevens aan Allianz Global Assistance te verstrekken mede om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering. U verklaart van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen. U bent bekend met de voorwaarde dat bij onjuiste/onware opgave elk recht op uitkering vervalt. Hebt u een rekening nummer ingevuld op pagina 1? Handtekening IZA Zorgverzekeraar NV Nijmegen KvK IZA Reisverzekering Postbus AK Amsterdam

Schade-aangifte Reisverzekering

Schade-aangifte Reisverzekering Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade- afhandeling. Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee.

Nadere informatie

Klantnummer Geboortedatum / / Achternaam Voorletter(s) man vrouw

Klantnummer Geboortedatum / / Achternaam Voorletter(s) man vrouw IAK Doorlopende reis/annulering Schadeformulier verzekering Voordat wij uw aangifte in behandeling kunnen nemen, hebben wij nog enkele gegevens nodig. Wij verzoeken u vriendelijk het schadeformulier in

Nadere informatie

Schade-aangifte Evenementen

Schade-aangifte Evenementen Belangrijk Vul alle van toepassing zijnde vragen zo volledig mogelijk in, dit voorkomt vertraging in de schade-afhandeling Stuur verklaringen, originele nota s en andere bewijsstukken altijd direct mee

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Adres Postcode/Woonplaats Telefoonnummer Relatienummer VERZEKERINGNEMER Naam Geboortedatum Adres

Nadere informatie

SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Verzekeringsadviseur Relatienummer: Kenmerk relatie Branchecode / polisnummer: Nummer inschrijvingsbewijs:

Nadere informatie

Aangifte van schade VvAA reisverzekering

Aangifte van schade VvAA reisverzekering Aangifte van schade VvAA reisverzekering Alle voor uw schade van toepassing zijnde vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden, zo nodig toelichten. IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Schadenummer

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken)

Schadeformulier Reisverzekering (In geval van autocascoschade het Europees Schadeformulier gebruiken) Postbus 100 3000 AC Rotterdam Telefoon (010) 401 72 00 Fax (010) 412 54 90 N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 Schadeformulier

Nadere informatie

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering

Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Schadeformulier voor Reis- en Annuleringsverzekering Polisnummer Schadenummer Verzekeringsadviseur Naam Telefoonnummer Relatienummer ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus

Nadere informatie

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum

Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315) Woonplaats. E-mail adres. Geboortedatum In te vullen door Meeùs Relatienummer 03070315 Schadenummer Maatschappij Schadeaangifteformulier Reis Subag./coll.nr. Behandelaar Gegevens Verzekeringnemer Naam Ons Middelbaar Onderwijs (ref. 03070315)

Nadere informatie

Verzekeringsproducten. De Zeeuwse. Schadeaangifte. Informatie voor de klant

Verzekeringsproducten. De Zeeuwse. Schadeaangifte. Informatie voor de klant Verzekeringsproducten van De Zeeuwse Schadeaangifte Informatie voor de klant De schadeaangifte geldt voor: Aflopende Reis- en Annuleringskostenverzekering Doorlopende Reisverzekering De oplossing dichtbij

Nadere informatie

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf

kostbaarheden/verzamelingen boten saneringskosten glas geldswaarden Naam en voornamen Adres Postcode en plaats E-mailadres Beroep/bedrijf Aangifteformulier Schade algemeen AEGON Schade Service Bij herstelbare schade van beperkte omvang aan inboedel en woonhuis, glasbreuk, noodhulp na schade of hulpverlening op reis, kunt u telefonisch contact

Nadere informatie

Schade-aangifteformulier Proteq Doorlopende Reisverzekering

Schade-aangifteformulier Proteq Doorlopende Reisverzekering Postbus 600, 1800 AP Alkmaar Telefoon : 072-5 180 180 www.proteq.nl Schade-aangifteformulier Proteq Doorlopende Reisverzekering Dit formulier bestaat uit 5 pagina s. Stuurt u s.v.p. alle pagina s op. Persoonlijke

Nadere informatie

PREMIE-TERUG-AOV. Postbus 9502 3007 AM Rotterdam T 010-421 96 47 F 010-455 88 59 E info@westerduin-assurantien.nl I www.westerduin-assurantien.

PREMIE-TERUG-AOV. Postbus 9502 3007 AM Rotterdam T 010-421 96 47 F 010-455 88 59 E info@westerduin-assurantien.nl I www.westerduin-assurantien. PREMIE-TERUG-AOV Postbus 9502 3007 AM Rotterdam T 010-421 96 47 F 010-455 88 59 E info@westerduin-assurantien.nl I www.westerduin-assurantien.nl Aangifte van schade - Algemeen tussenpersoon cliëntnummer

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering Polisnummer(s): 1. Verzekerde die schade heeft geleden Naam en voornaam/voornamen: man vrouw Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: Mobiel: Beroep: Geboortedatum:

Nadere informatie

o Reisongemakken (vul sectie E in) o Annulering (vul sectie F in) o Aansprakelijkheid (vul sectie G in) o Rechtsbijstand (vul sectie G in) o m o v

o Reisongemakken (vul sectie E in) o Annulering (vul sectie F in) o Aansprakelijkheid (vul sectie G in) o Rechtsbijstand (vul sectie G in) o m o v Schade aangifteformulier American Express Reis- en Annuleringsverzekering Correspondentieadres: ACE European Group Limited, t.a.v. afdeling Schade, Postbus 8664, 3009AR Rotterdam. Tel.0800 4010200 (vanuit

Nadere informatie

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering)

Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) Schadeformulier Doorlopende Reisverzekering (Annulering) IN TE VULLEN DOOR DE MAATSCHAPPIJ Polisnummer verzekerde rubrieken n A n B n C n E n F Schadenummer GEGEVENS VERZEKERINGNEMER en voorletter(s) n

Nadere informatie

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl

scan het formulier en de overige documenten in en stuur ze per email naar schade@independer.nl SCHADEFORMULIER REISVERZEKERING Je hebt schade en je wilt deze graag vergoed krijgen. Hieronder geven wij je enkele tips hoe je dit het beste kunt doen en wat je moet doen om de schade snel te verhalen.

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadeformulier Reisverzekering Om uw schade sneller te kunnen behandelen vragen wij u: - het formulier zo volledig en duidelijk mogelijk in te vullen - relevante bijlagen zoals originele bewijsstukken

Nadere informatie

Soort reisverzekering. Gegevens verzekerde. Invullen door tussenpersoon

Soort reisverzekering. Gegevens verzekerde. Invullen door tussenpersoon Unigarant N.V., Postbus 50000, 7900 RP Hoogeveen, handelsregister nr. 04023408. De verzekerde risico s worden gedragen door UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. Om uw schade sneller te kunnen behandelen,

Nadere informatie

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering

Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Schade aangifteformulier voor een kortlopende reisverzekering Door adviseur ENNIA in te vullen relatie nr. agent naam agent nr. naam adviseur adviseur nr. telefoon adviseur telefoon agent uw schade aangifteformulier

Nadere informatie

Aangifteformulier Schade algemeen

Aangifteformulier Schade algemeen Aangifteformulier Schade algemeen Welke verzekering betreft het? Gebouw Kostbaarheden/verzamelingen Glas Woonhuis Aansprakelijkheid Particulier Geldswaarden Inboedel Aansprakelijkheid bedrijven Reis/Annulering

Nadere informatie

schadeformulier* IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier

schadeformulier* IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier IN TE VULLEN DOOR MAKELAAR Relatie Polisnr Schadenummer Maatschappij Subag./Coll. Nr Behandelaar (*) algemeen schadeformulier (*) in te vullen door de verzekeringsnemer van de polis. VERZEKERINGNEMER *

Nadere informatie

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Melding van Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen Let op: Niet volledig invullen van dit formulier kan vertraging in de behandeling van uw schademelding tot gevolg hebben. Â 1. gegevens aanvrager/verzekeringnemer

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Expat Pakket aanvraag

Expat Pakket aanvraag Expat Pakket aanvraag bij tijdelijk verblijf in het buitenland Maximale keuzevrijheid in het samenstellen van het verzekeringspakket Grote flexibiliteit in dekking en eigen risico Zeer uitgebreide S.O.S.-Hulpverlening

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid 1 Verzekerde 1 Voorletter(s) Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer Telefoon zakelijk

Nadere informatie