de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland"

Transcriptie

1 Nieuws brief jaargang # 24 nummer 2 maart / april 2014 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 1-3 Algemene Leden Vergadering 2014 Paul Moers: Dienstbaar zijn is het nieuwe goud Dick-Jan Abbringh: De impact van digitalisering: een trage trendbreuk PAG 4-5 ACTIVITEITEN FOV PAG 6-9 actualiteiten PAG AFM-AGENDA Productaanbieders stellen klantbelang centraal - kwaliteit financiële dienstverlening is beter PAG ARTIKEL OVM VINKEVEEN Wij weten goed op wie wij onze pijlen moeten richten Definieer een hoger doel! PAG SLOTARTIKEL Trends in de schademarkt - een opname door CED Paul Moers, marketingdeskundige, is bekend om zijn scherpe commentaren in de geschreven pers en op radio en televisie. Hij weet als geen ander bedrijven en mensen te stimuleren en is daarom een veelgevraagd spreker. Op 15 mei 2014 zal hij de Algemene Ledenvergadering van de FOV toespreken. Daarop vooruitlopend hadden we voor De Onderlinge een kort vraaggesprek met hem. In uw boek Dienstbaar zijn is het nieuwe goud constateert u dat verzekeraars geen duidelijke visie en strategie op het gebied van dienstbaarheid hebben. U vindt dat zij een hoger doel moeten definiëren - veelal: het leven van de klant beter maken - en dat zij vervolgens hun bedrijfsvoering daar radicaal op moeten afstemmen. Waarin schieten verzekeraars in uw ogen vooral tekort? Mij valt op dat verzekeraars vooral zo rondom zichzelf zijn georganiseerd. De systemen en de procedures zijn belangrijk, maar de klanten hebben daar niets mee. Ik denk dat daar een enorme wereld van verschil zit. Bovendien valt mij op dat er bij verzekeraars vaak een grote afstand bestaat tussen de afdeling marketing en de backoffice. Soms liggen die werkelijk mijlenver uit elkaar.

2 2 Terwijl marketing dan van alles belooft, zorgt de backoffice voor een enorme teleurstelling bij de klant, omdat er weinig gebeurt. Verzekeraars hebben de primaire processen meestal wel goed voor elkaar, dus die verzekering komt er uiteindelijk wel, maar met de secundaire processen is vaak van alles mis. Als er iets fout gaat of iets niet in orde is, krijgt de klant het gewoon niet opgelost. Nog steeds zijn er verzekeraars die niet bereikbaar zijn of niet terugbellen. Je krijgt er niemand te pakken of je staat eindeloos in de wacht. Het management zal ook die secundaire processen vast wel belangrijk vinden, maar maakt ze nooit echt urgent. Dienstbaarheid begint met de mensen in de organisatie, schrijft u in uw boek. Zij moeten aan de zes o s van dienstbaarheid voldoen: oplossingsgericht zijn, open, opgeruimd, oprecht, ondersteunend en oog hebben voor. U constateert dat in verzekeringsland te weinig op deze zes o s wordt gestuurd. Verzekeraars die dat wel doen, zo voorspelt u, zullen de markt in handen krijgen. Ligt het succes dus in handen van de leidinggevenden? Definieer een hoger doel en maak dat waar Verzekeraars hebben de primaire processen meestal wel goed voor elkaar, maar met de secundaire processen is vaak van alles mis U bent minder somber over het intermediair. Nadat u uw verzekeringszaken aan een intermediair had overgedragen, hebt u ervaren dat het intermediair goed in staat is uw vragen te beantwoorden en problemen op te lossen. Vooral als het om complexe producten gaat, kan het intermediair u een goed advies geven en tijd voor u besparen. Is alles koek en ei in uw relatie met het intermediair? Het begint inderdaad met de leiders. De leiders zijn onvoldoende bezig met het aansturen van de organisatie op dienstbaarheid. Leiders moeten zich meer in de klant verplaatsen, in wat er bij de klant gebeurt, in de processen die de klant ondergaat en waar de klant tegenaan loopt. Verzekeraars zijn dan snel geneigd barrières op te zoeken. Ja maar Basel, zeggen ze dan. Val mij niet lastig met Basel! Zoek geen barrières op, maar doelen en oplossingen. Definieer een hoger doel en maak dat waar. Stel de klant centraal en durf risico s te nemen. Pak zaken op en ga ermee aan de slag. Dan ben je een leider met visie, met geloof, met vertrouwen en met lef! Nee. Ik vind dat het intermediair veel beter moet uitleggen welk werk hij voor de klant verricht. De commissies die de klant nu moet betalen, zijn niet gering. Daarom is het belangrijk, en dat zal ik ook in mijn verhaal op de ALV benadrukken, dat het intermediair zijn waardepropositie duidelijk maakt. In dit verband frappeert het mij dat iedereen druk bezig is met de zogenoemde 9+organisatie, maar ik vind het bijna lachwekkend. Men neemt het niet serieus, doet er niets mee. Kijk eens naar de sectoren buiten de financiële sector. Kijk eens naar wat supermarkt Jumbo durft. De vierde wachtende in de rij krijgt zijn boodschappen gratis! Dat is geen kinderachtig risico, maar zo dwing je de organisatie anders te denken en anders te handelen. En nog een ander advies aan het intermediair: pas op dat je niet te groot wordt. Maak je grootschaligheid klein. Als ik voor een bezoek aan mijn intermediair een halfuur moet rijden, haak ik af. Verdwijn dus niet te ver van de klant. Paul Moers overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek Dienstbaar zijn aan Guido van Woerkom, directeur ANWB. Het intermediair moet veel beter uitleggen welk werk hij voor de klant verricht

3 de Onderlinge maart /april 2014 De impact van digitalisering: een trage trendbreuk 3 Meer dan de helft van de banen bij assurantietussenpersonen en de helft van de banen bij verzekeraars staan de komende jaren op het spel. Dick-jan Abbringh Dit concludeerde Dick-Jan Abbringh, partner en consultant bij Purpose Management Consulting, in 2005 in zijn boek Trendbreuk.com over de effecten van digitalisering op het gebied van financiële dienstverlening. Het ziet ernaar uit dat Abbringh helemaal gelijk gaat krijgen. Op 15 mei aanstaande is hij een van de sprekers op de Algemene Ledenvergadering van de FOV. In uw boek beschrijft u de impact van digitalisering op de financiële dienstverlening. In feite geeft u weer in welke mate de nieuwe technologische mogelijkheden, de veranderingen daardoor in het klantgedrag en de effecten van regelgeving de financiële sector zullen veranderen. U spreekt inmiddels van een trage trendbreuk, omdat de transformatie al meer dan tien jaar geleden werd ingezet, maar pas nu in een versnelling lijkt te komen. Wat zijn de belangrijkste tekenen daarvan? Allerlei oude verworvenheden en oude manieren van werken zijn aan het verdwijnen. Banken verdwijnen uit het straatbeeld, financieel adviseurs hebben moeite hun businessmodel op orde te krijgen en zelfs in het hypotheekdomein, van oudsher een adviesdomein, komen er steeds meer modellen waarmee mensen op internet zelf hun hypotheek kunnen samenstellen. In zijn boek The Third Wave beschreef Alvin Toffler al in de jaren tachtig dat consumenten niet langer alleen maar consumeren, maar als het ware meeproduceren in het proces van de aanbieder. Hij gebruikte er de term prosument voor. Die ontwikkeling zet zich nu volop door. De klant kan op afstand, dankzij allerlei interactieve technieken, zich oriënteren op producten, vergelijkingen maken, modellen doorrekenen, documenten uploaden enzovoort. Dit betekent dat het hoogwaardige advieswerk misschien voor een klein deel blijft bestaan, maar alles daaronder zal echt gaan verdwijnen. U ziet de regelgeving als een van de kaders waarbinnen de transformatie van de financiële dienstverlening plaatsvindt. Onderlingen zijn wat dat betreft al veel gewend. Wijzigingen in Europese regelgeving en nationale wetgeving, geconcretiseerd in aangescherpte eisen van de toezichthouder, hebben de sector in de afgelopen jaren flink beziggehouden. U voegt daar nog een hoofdstuk aan toe, namelijk de wet- en regelgeving rondom privacy, die juist noodzakelijk is vanwege de toegenomen digitalisering van de financiële dienstverlening. Wat zal daar de impact van zijn? De financieel dienstverlener komt meer en meer onder druk te staan om goed voor zijn klant te zorgen, hem goed te informeren en de dialoog met hem te voeren, niet alleen op het moment van verkoop van het product, maar gedurende de gehele duur van het contract. Om dat goed te kunnen, moet de financieel dienstverlener veel meer van zijn klant weten dan hij nu doorgaans doet. Vaak weten financieel dienstverleners veel te weinig van hun klanten om goed voor hen te kunnen zorgen, zeker in relatie tot meer risicovolle producten als hypotheken en levensverzekeringen. Dankzij de digitalisering zijn de data die hij nodig heeft om aan zijn zorgplicht te voldoen, vaak al overal aanwezig. Klanten laten immers overal hun digitale sporen na. Het gebruik daarvan gaat discussies opleveren, dat kun je nu al aanvoelen. De discussie onlangs over het gebruik van klantgegevens door ING is daar een voorbeeld van, maar die discussie zal in de toekomst nog veel vaker en uitgebreider plaatsvinden. Hoe gaat de financieel dienstverlener om met de data die klanten bij hem of op internet achterlaten? Waarvoor vraagt hij toestemming en waarvoor niet? Ook op dit punt moet hij nadenken over zijn eigen identiteit en positie in het speelveld van de financiële dienstverlening. De klant als prosument neemt zelf de touwtjes in handen en u beweert dat klanten dit heel goed zullen kunnen. Financieel advies bestaat immers voor het grootste deel uit administratie en waar echte expertise nodig is, zullen geavanceerde websites waarin veel kennistechnologie is toegepast, zelfs de hoogwaardige adviseurs kunnen vervangen. In het verleden zijn al veel beroepen verloren gegaan, zo zegt u, en daar komen weer andere voor terug, dus zo erg hoeft het allemaal niet te zijn. Maar ondertussen moeten de organisaties die fysieke netwerken hebben om klanten van advies te dienen, wel ergens anders hun toegevoegde waarde in vinden. Zal hen dat gaan lukken? Vaak weten financieel dienstverleners veel te weinig van hun klanten om goed voor hen te kunnen zorgen Dat is lastig, denk ik. In het verleden zijn er ook bankkantoren geweest die met allerlei retailachtige werkvormen hebben geëxperimenteerd. Maar als de klant iets digitaal kan doen, een digitaal alternatief heeft dat hem tijd bespaart en dat waarschijnlijk ook nog goedkoper is, waarom zou je als aanbieder daar dan fysiek dichtbij willen zijn? Kan dat wellicht, ingebed in de maatschappelijke structuur van een wijk, een wijkfunctie hebben? Kun je daar misschien mensen bij elkaar brengen, bijvoorbeeld om ze cursussen te geven? Duidelijk is dat ook onderlingen bereid zullen moeten zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden. Het heeft immers geen zin vast te houden aan iets wat probleemloos kan verdwijnen. De maatschappelijke inbedding van onderlingen is hun sterke kant, de integratie in en hechting met de maatschappij is hun belangrijkste troefkaart. De kunst is om dat te koppelen aan digitale mogelijkheden. Ik denk dat het mogelijk is, maar onderlingen zullen in staat moeten zijn om daar heel vrij naar te kijken. Het is zeker geen gemakkelijk vraagstuk.

4 4 Activiteiten FOV Voorjaarsbijeenkomsten goed bezocht Verspreid over drie locaties in Meppel, Oudendijk en Zeist hebben circa 130 belangstellenden kennis genomen van ontwikkelingen en een aantal FOV-services op het gebied van Solvency II. Tijdens drie avondsessies besprak Joost Spoel van Riskfeld de inhoud en werking van de onlangs door de FOV geïntroduceerde Solvency II-scan (zie ook hieronder). Aansluitend ging Ronald van de Langenberg van InAudit in op ontwikkelingen ten aanzien van de derde Pilaar van Solvency II. In de loop van de zomer zal hier een opleidingsaanbod aan worden gekoppeld. Willem Vliem van VCO&T besprak ten slotte de interne audit-service die in samenwerking met de FOV is opgezet en die vanaf februari via de FOV kan worden afgenomen. Zoals gebruikelijk, vervulden de bijeenkomsten getuige de levendige contacten ook een belangrijke netwerkfunctie. 15 mei algemene ledenvergadering in Nijkerk Op 15 mei 2014 vindt op landgoed De Salentein in Nijkerk de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de FOV plaats. Naast het reguliere gedeelte, met een verantwoording over 2013 en een blik op de toekomst, zullen zoals in het openingsartikel is weergegeven, twee sprekers hun opwachting maken. Deelname aan de vergadering wordt van harte aanbevolen. Aanmelding is mogelijk via het secretariaat van de FOV. FOV-model bijzonder beloningsbeleid Met ingang van 1 januari 2014 is de Wet aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen (claw back) van bestuurders en overige beleidsbepalers in werking getreden. Deze wet is ook van toepassing op onderlinge verzekeraars. Op grond van de nieuwe wet dient iedere verzekeraar beleid te formuleren ten aanzien van bijzondere beloningen zoals bonussen en winstdelingen, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband, leningen, voorschotten en garanties, et cetera. Het bijzondere beloningsbeleid dient te worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering en de ondernemingsraad moet in de gelegenheid worden gesteld een standpunt over het beleid in te nemen. Om de leden behulpzaam te zijn, heeft de FOV een model bezoldigingsbeleid opgesteld en inmiddels verspreid.

5 de Onderlinge maart /april Wft-cursussen Strategie en goed bestuur In het kader van de door de Governance Principes Verzekeraars vereiste permanente educatie heeft het aanbod van de FOV eind 2013/begin 2014 in het teken gestaan van Strategie en goed bestuur. De cursussen lopen tot en met mei Dan zullen de cursusleiders Rob Schotsman en Kees Dullemond in totaal 95 beleidsbepalers de nodige kennis hebben bijgebracht. In de loop van de komende maanden zal het PE-programma voor het najaar worden vastgesteld. Producten- en dienstenwijzer 2014 In de afgelopen jaren is het producten- en dienstenaanbod van de FOV sterk uitgebreid. Om in een actueel overzicht te voorzien, zijn de huidige services samengevat in een handzame brochure: de diensten- en productenwijzer Deze brochure is inmiddels verspreid en is ook op de website van de FOV te vinden. FOV-service Solvency II-scan De FOV heeft een nieuwe service geïntroduceerd: de Solvency II-scan. Deze scan is in opdracht van de FOV ontwikkeld door het Larense adviesbureau Riskfeld. De scan ondersteunt kleine en middelgrote verzekeraars bij het beoordelen en verbeteren van alle elementen van Pilaar 2 van Solvency II. Informatie over de scan kan worden verkregen bij de FOV. FOV Nyenrodecursus Op 31 maart 2014 werd de 15 e editie (jaargang 10) van de FOV Nyenrodecursus voor beleidsbepalers afgerond. Tijdens het slotdiner vond de uitreiking van certificaten plaats door de FOV-voorzitter Rob Kamphuis. De leergang telde deze keer 17 deelnemers. Preventiebrochure vernieuwd De brochure over drogen, verwarmen en koelen van oogstproducten is geactualiseerd. Op het preventieplein van de FOV-website is de herziene versie te vinden onder de naam Opslag van oogstproducten. Ledenbezoeken Ook in 2014 vinden de ledenbezoeken onverminderd doorgang. In de eerste vier maanden van het jaar heeft de FOV 28 maatschappijen bezocht. Tijdens de bezoeken worden uiteenlopende onderwerpen besproken zoals de uitkomst van de besprekingen die de FOV heeft met toezichthouders en regelgevers, de voorbereiding op Solvency II, permanente educatie en de ontwikkelingen in de verzekeringsbranche. Voor de FOV zijn de bezoeken van groot belang voor input van de belangenbehartiging en bij de keuze van de activiteiten. De activiteit is dan ook een doorlopende. Terugkomdag FOV Nyenrodecursus Voor deelnemers aan eerdere jaargangen van de Nyenrode-cursus organiseert de FOV jaarlijks een terugkomdag. Tijdens die dagen worden actualiteiten besproken, ervaringen uitgewisseld en casussen behandeld. Ineke Duit van Nice en Chris van Toor begeleiden de dagen. Op 9 april namen 20 belangstellenden deel aan de inmiddels vierde terugkomdag in Breukelen.

6 6 Actualiteiten Toezicht IT-risico s bij middelgrote en kleine verzekeraars DNB heeft bij een aantal middelgrote en kleine verzekeraars een onderzoek uitgevoerd naar de beheersing van IT-risico s. Bij de meeste verzekeraars bleek die beheersing van voldoende niveau. Uit het onderzoek kwam een aantal positieve bevindingen en verbeterpunten naar voren: Positieve bevindingen Uit het onderzoek bleek dat verzekeraars de IT-risico s goed beheersen op de volgende onderdelen: Aansluiting van de IT bij de business: er is voldoende balans tussen de business en IT en informatiebeveiliging staat op de agenda van het bestuur it-performance: de prestaties van uitbestede en interne IT-systemen zijn voldoende Change-management: wijzigingen van operationele IT-systemen vinden op een gecontroleerde manier plaats, met voldoende aandacht voor het goed testen van wijzigingen Verbeterpunten DNB ziet ook een aantal verbeterpunten: logische toegangsbeveiliging: Verzekeraars moeten hogere prioriteit geven aan snelle oplossingen voor bevindingen uit risk- en auditrapporten over toegangsbeveiliging. Dit om te voorkomen dat ongeautoriseerde partijen toegang hebben tot IT-systemen uitbesteding: Verzekeraars kunnen meer aandacht besteden aan het opstellen van een goede risicoanalyse, het afsluiten van uitbestedingscontracten die voldoen aan de Wft en het frequent en op de juiste manier monitoren van de veiligheid en prestaties van de derde partijen waaraan IT-systemen zijn uitbesteed Continue beschikbaarheid van IT-systemen: in het algemeen blijken verzekeraars voor hun IT-systemen te lage eisen te stellen ten aanzien van de continue beschikbaarheid en de snelheid van herstel na het optreden van een calamiteit life cycle management: Verzekeraars gebruiken soms verouderde versies van standaardapplicaties en -databases, waardoor er sprake kan zijn van beperkte ondersteuning door de leverancier en beperkte levering van updates en security patches Beveiliging back-ups: Verzekeraars nemen niet altijd afdoende beveiligingsmaatregelen voor back up-media, waardoor de kans bestaat dat deze media kunnen worden gestolen en door ongeautoriseerde partijen worden gelezen. DNB verwacht dat verzekeraars hun eigen situatie aan de algemene verbeterpunten toetsen en zo nodig actie ondernemen. Actualiteiten Bij de leden TVM versterkt coöperatie Voor TVM gaat 2014 ook het jaar van de coöperatie worden. Op onze zeer succesvolle ledendag hebben we duidelijke ambities uitgesproken voor de komende jaren voor het versterken van onze coöperatie. We willen die rol nadrukkelijk oppakken. TVM wil meer zijn dan een stempel op een prima verzekeringspolis. We willen investeren in onze leden. Zo hebben we vorig jaar onze TVM foundation opgericht. Een stichting die maatschappelijke initiatieven van leden en medewerkers van TVM steunt. Of het nu gaat om veiligheidsprojecten in de buurt, acties gericht op duurzaamheid en andere betrokkenheid. TVM geeft met haar stichting een steuntje in de rug. Verder gaan we onze leden steunen bij innovaties en duurzaamheid en houden we verkeersveiligheid als prioriteit. Leden scheepsverzekeraars EFM en Oranje praten mee over fusie De leden van de scheepsverzekeraars Efm en Oranje hebben meegepraat over de conceptvoorwaarden van de beoogde fusiemaatschappij EOC (Efm Oranje-Combinatie). Het gesprek vindt plaats in aanloop naar stemmingen van beide partijen over de eventuele fusie. Die stemming pakte vorig jaar mei nog negatief uit. Leden van Efm stemden massaal voor een fusie, maar onder Oranje-leden werd niet het vereiste drie kwart van de stemmen gehaald. De fusie werd daarop in de koelkast gezet. De plannen komen dit jaar in mei opnieuw onder stemming bij leden van beide verzekeraars. Ter voorbereiding werd een bespreking van de voorwaarden georganiseerd. Oranjedirecteur Ton van Dongen was positief gestemd over de uitkomsten van het gesprek: Eigenlijk waren alle aanwezigen het met elkaar eens en werd de wens uitgesproken dat de leden en deelgenoten in mei voor de fusie kiezen. FBTO past inboedelverzekering aan na inspraak klanten FBTO heeft per 1 april de voorwaarden van de inboedelverzekering gewijzigd. Vanaf die datum wordt schade door stroomstoringen gedekt. Aanleiding voor de aanpassing is inspraak van FBTO s community op Onderling.nl. Op dat platform kunnen mensen hun mening geven over cases van de verzekeraar. In dit geval ging het om een klant die door stroomstoring schade aan zijn laptop en modem opliep. Er was geen meerderheid (60%) van de community die vond dat hij recht had op uitkering. Maar uit de reacties kwam naar voren dat het wel wenselijk zou zijn als stroomstoring wel onder de dekking van de inboedelverzekering zou vallen. FBTO besloot daarop de polisvoorwaarden aan te passen.

7 de Onderlinge maart /april 2014 Actualiteiten Overige 7 Onderzoek toekomstige maatschappelijke rol verzekeringssector Een onafhankelijke Commissie verzekeraars gaat onderzoeken hoe de verzekeringssector zijn maatschappelijke rol toekomstbestendig kan vervullen. De ministerraad heeft kort geleden ingestemd met het voorstel van minister Dijsselbloem hiervoor. In zijn optiek bestaat de rol van verzekeraars uit het spreiden en beheersbaar maken van risico s en het verzorgen van langetermijninvesteringen in de economie. Aanleiding voor het onderzoek zijn de veranderende regelgeving voor de sector, veranderende klantvoorkeuren en diverse economische en financiële ontwikkelingen. Voorzitter van de Commissie verzekeraars is Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens plaatsvervangend kroonlid van de SER. Jos Streppel is één van de leden van de commissie. Deze huidige voorzitter van de raad van commissarissen bij KPN was van 1998 tot 2009 CFO bij Aegon en maakte in die periode ook deel uit van de raad van bestuur bij deze verzekeraar. Ook was hij voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. De overige leden van de commissie zijn Dirk Schoenmaker (decaan Duisenberg School of Finance en hoogleraar Finance, Banking & Insurance aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Ben Verhoeven (voormalig directeur wetgeving directe belastingen bij het ministerie van Financiën). Dijsselbloem heeft de Commissie gevraagd het onderzoek voor het einde van 2014 af te ronden. Slechts 20% slaagt voor nieuwe Wft-examens De Wft-examens nieuwe stijl vallen de markt zwaar. Van de deelnemers die in de eerste weken opgingen, is slechts twintig procent geslaagd. Lucas Lindeboom, directeur van detacheerder Nova Dia, maakt zich ernstig zorgen. Nova Dia leidt intern jonge hoger opgeleiden met een wo- of hbo- achtergrond op voor een detacheringscarrière in de verzekeringsmarkt. We hebben vijf mensen naar het nieuwe examen Wft Basis gestuurd. Ze zijn alle vijf gezakt. Dat hebben we nog nooit meegemaakt, dit is het makkelijkste examen waar normaal gesproken minimaal vier van de vijf kandidaten voor slagen. Dit zijn nota bene mensen die van de universiteit komen. Volgens Lindeboom strandden de kandidaten met name op vragen die vaardigheden en competenties toetsen. Eén van de vragen was bijvoorbeeld: een vrouw opent een spaarrekening voor haar pasgeboren kind: moet de adviseur eerst feliciteren of meteen met het adviesgesprek beginnen? Tja, daar kun je meerdere kanten mee op natuurlijk. Rob Schotsman (NIBE-SVV) benoemd tot bijzonder hoogleraar financieel recht Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam heeft ingestemd met de benoeming van dr. R.J. Schotsman (1958), senior adviseur bij NIBE-SVV, op de bijzondere leerstoel Financieel recht in het bijzonder Implementatie financieel gedragsrecht. Deze eervolle benoeming is per 1 maart 2014 ingegaan. Rob Schotsman adviseert over financieel rechtsvraagstukken voor o.a. banken en verzekeraars. Daarnaast verzorgt hij regelmatig presentaties over in het bijzonder het financieel gedragsrecht. Hij werkt ook veel voor de FOV. Met zijn brede Wft-kennis en zijn focus op Europese wetgeving vertaalt Schotsman de theorie van toezicht en wetgeving naar de bank- en verzekeringspraktijk. Schotsman is tevens auteur van het standaardwerk Praktijkgids Wft: financiële markten en ondernemingen onder toezicht. Schotsman s vakgebied Implementatie financieel gedragsrecht richt zich op de wijze waarop financiële regelgeving binnen banken en verzekeraars wordt geïmplementeerd en over de problemen waarmee sector en toezichthouders te maken krijgen. Zowel op nationaal als Europees niveau ontstaat daarmee een beter beeld van de werkelijke effectiviteit van financiële regelgeving. En vinden we een moreel kompas voor professionals om aanspreekbaar te bankieren en te verzekeren. Vraagvormen Hans Ruiter van opleider Financieel College, onderschrijft de mening van Lindeboom. Mensen hebben moeite met de vraagvormen bij het onderdeel vaardigheden en competenties. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met zogenoemde schuifvragen, kandidaten moeten dan bepaalde informatie op de juiste volgorde zetten. Dat is een nieuwe manier van examineren. Volgens Monique Greve van NIBE-SVV Examens moeten de kandidaten en de meeste opleiders nog wennen aan de nieuwe opzet van de examens. De eerste examenresultaten bij de invoering van de Wfd/Wft waren ook niet zo best. Echt representatieve oefenexamens gemaakt door de beheerder van de Centrale Vragenbank zouden daarbij welkom zijn, nu staan er slechts achttien vragen op de site van de CDFD.

8 8 AFM onderzoekt advies over hypotheken en aov s De AFM gaat opnieuw onderzoek doen naar de kwaliteit van financieel advies. Daartoe zijn diverse dienstverleners benaderd om dossiers aan te leveren. Het onderzoek richt zich op advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken aan consumenten. Beide producten zijn complex en kunnen een grote impact hebben op de financiële huishouding van consumenten. De AFM wil de huidige stand van de advieskwaliteit en de ontwikkeling hiervan in beeld krijgen. Dit onderzoek is al aangekondigd in de Agenda 2014 en past binnen het streven om de financiële dienstverlening op een hoger niveau te krijgen. Hypotheken (in 2007 en 2010) en aov s (in 2011) zijn al eerder onder de loep genomen door de toezichthouder. Omdat er nieuwe wetgeving is gekomen, vindt de AFM het een goed moment om een nieuw onderzoek te doen naar de adviesdienstverlening. Op basis van willekeurige steekproeven onderzoekt de AFM adviesdossiers van zelfstandige adviseurs, ketens, en aanbieders. Er worden aov-dossiers uit 2011 en 2013 bekeken; daarna komen hypotheekdossiers uit 2014 aan bod. Eind dit jaar maakt de AFM haar bevindingen bekend. Betaalbaar advies is vaak een kwestie van willen Onderzoeker Fred de Jong gelooft weinig van de vaak gehoorde stellingname dat consumenten door het provisieverbod financieel advies niet meer kunnen betalen. Hij vraagt zich in zijn column op de intermediairsite van Dela of het niet eigenlijk gaat om het probleem dat consumenten niet voor advies willen betalen. Dan hebben financieel adviseurs veel meer een probleem met het duidelijk maken van hun toegevoegde waarde dan dat advies voor de zielige consument te duur is geworden, aldus De Jong. In zijn column stelt hij belang te hechten aan financieel advies dat voor alle Nederlanders bereikbaar en betaalbaar is. Met ruim 8000 fysieke adviespunten en online beschikbaarheid is die bereikbaarheid wel gewaarborgd. Er zijn nog altijd meer financieel adviseurs dan advocaten, accountants of notarissen. De toegankelijkheid heeft vooral te maken met betaalbaarheid. Bij complexe producten wordt in de sector geroepen dat veel klanten het advies niet meer kunnen betalen. Vraag is of dat zo is. Willen of kunnen? Ik wil een belangrijk onderscheid maken tussen niet kunnen en niet willen betalen voor financieel advies. Klanten hadden de indruk dat advies altijd gratis was en de sector heeft de klant jarenlang ook in die waan gelaten. Dat wreekt zich nu. Klanten zien nu een rekening die men eerst niet wilde zien en vinden het bedrag dan soms aan de hoge kant. Of ervaren de aangeboden dienstverlening niet als een meerwaarde. Dat is een positioneringsprobleem van het intermediair. Ten aanzien van klanten die daadwerkelijk geen financieel advies kunnen betalen stelt De Jong dat zij dit vaak ook niet meer nodig hebben voor complexe producten. Ik kom tot de volgende constateringen: een beleggingsproduct adviseren aan mensen die geen geld kunnen missen lijkt me geen optie. Als deze mensen al een hypotheek kunnen krijgen, kunnen de advieskosten worden meegefinancierd. Net als voor het provisieverbod dus, alleen kan een klant nu minder lenen. Overlijdensrisicoverzekeringen worden vaak in combinatie met de hypotheek afgesloten; een uitvaartverzekering is niet een primaire levensbehoefte voor mensen die geen geld hebben. Begraven word je toch. En een uitvaartverzekering is ook eenvoudig online, zonder advies, te sluiten. Brancheprobleem Kortom, zo besluit Fred de Jong, misschien redeneer ik te kort door de bocht. Maar ik vraag me echt af of het gesignaleerde probleem van de toegankelijkheid van financieel advies niet gaat over de bereidheid om te betalen voor financieel advies dan dat men het niet zou kunnen betalen. Als de consument niet bereid in plaats van in staat is om te betalen voor financieel advies, dan is dat een brancheprobleem en niet zo zeer een maatschappelijk probleem. Sterke stijging positieve klant ervaring Nederlandse verzekeraars Nederlandse verzekeraars boeken met een stijging van 18,2% op de Customer Experience Index wereldwijd de grootste vooruitgang in het verbeteren van de klantervaring; vooral dankzij tussenpersonen en digitale kanalen. Dit staat in het World Insurance Report 2014 (WIR) van Capgemini en Efma. Vooral de tussenpersoon zorgt voor een positieve klantervaring (39% voor Leven, 47% voor Niet-leven), gevolgd door internet (32% Leven, 41% Niet-leven) en mobiel (26% Leven, 31% Niet-leven), blijkt uit het rapport. Winstgevend Verzekeraars met een sterke digitale aanwezigheid en klantfocus zijn gemiddeld 26% meer winstgevend dan andere verzekeraars. Uit ons onderzoek blijkt dat verzekeraars hun winstgevendheid kunnen verbeteren door de positieve klantervaring te verbeteren en door sterker in te spelen op de groeiende voorkeur van de consument ten aanzien van internet en mobiele digitale kanalen. Verzekeraars die hun digitale dienstverlening in alle stadia van de verzekeringslevens-cyclus goed beheersen, met name in het uitbetalen van claims en het afsluiten van nieuwe polissen, verwerven het grootste concurrentievoordeel, aldus Jean Lassignardie, Chief Sales and Marketing Officer, Capgemini Global Financial Services. Digitaal kanaal Over vijf jaar denkt 30% van de verzekeraars dat hun dienstverlening via digitale kanalen zal verlopen. De verwachting is dat daarvan zo n 20% uit online kanalen komt en bijna 11% uit het mobiele kanaal. Klanten zien het oriënteren en verkrijgen van premies voor verzekeringen en het online afhandelen van claims als de belangrijkste gebieden. Daar waar klanten verzekeraars zien als deskundig op het gebied van research en het afgeven van premies, zijn zij minder positief over het afhandelen van claims, met name in de uitbetaling van claims waar klanten van mening zijn dat verzekeraars te traag zijn. Ook bij het afsluiten van polissen vinden klanten dat er nog ruimte is voor digitale verbetering.

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013

de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland Jaargang 23 Nummer 6 augustus / september 2013 PAG 1 4 toetsing bestuurders Chris van Toor in gesprek met AnneMarie

Nadere informatie

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt

Univé weer nadrukkelijker aanwezig in de markt Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 8 O K T O B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Wijffels spreekt met onderlingen

Nadere informatie

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie.

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie. Nieuws brief jaargang # 23 nummer 7 december 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 1 2 FOV najaars bijeenkomsten Over social

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden

Grootschalig organiseren, kleinschalig aanbieden Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Doorbraak in toegang fraude-

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Hans Hoogervorst Voorzitter van het bestuur Autoriteit Financiële Markten Jaarverslag 2010 Voorwoord Voor u ligt het AFM jaarverslag over 2010. Hierin leest u hoe de AFM heeft gewerkt aan het bevorderen van eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015

Concept-Agenda AFM 2015. Met concept begroting 2015 Concept-Agenda AFM 2015 Met concept begroting 2015 CONSULTATIEVERSIE 20 oktober Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten

Wat je een grote verzekeraar vraagt, kun je niet van een kleine verwachten Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 2 F E B R U A R I 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV verhuist naar Zeist Pagina

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

AFM Jaarverslag 2014 - Onder embargo t/m 09-04-2015. Effectief toezicht in ongekende tijden. Voorwoord

AFM Jaarverslag 2014 - Onder embargo t/m 09-04-2015. Effectief toezicht in ongekende tijden. Voorwoord Voorwoord Effectief toezicht in ongekende tijden Het uitbreken van de financiële crisis ligt alweer geruime tijd achter ons. Maar we zien en voelen de gevolgen nog iedere dag. Het zijn nog altijd ongekende

Nadere informatie

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014

Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Agenda AFM 2014 Met begroting 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen,

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker

Over waarden en voorwaarden en het stoppen van de inbreker Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 FOV benadrukt proportionaliteit

Nadere informatie

de onderlinge BRIEF Aan de vooravond van de fusievergadering NIEUWS Er komt een Platform Coöperatieve en onderlinge verzekeraars

de onderlinge BRIEF Aan de vooravond van de fusievergadering NIEUWS Er komt een Platform Coöperatieve en onderlinge verzekeraars NIEUWS BRIEF JAARGANG 24 NUMMER 5 DECEMBER 2014 de onderlinge UITGAVE VAN DE FEDERATIE VAN ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJEN IN NEDERLAND ONDERWERPEN PAG 3 NAJAARSBIJEENKOMSTEN VAN DE FOV PAG 4 CURSUS

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen.

Misschien is het belangrijk om eens te zien naar banken en verstrekkers van doorlopende kredieten en persoonlijke leningen. Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2014 Hieronder vindt u de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze eerdere oproep om mee te denken met de Agenda 2014. De reacties

Nadere informatie

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal

Bank Wereld. Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal nummer 4 december 2013 Bank Wereld Campagne Veilig bankieren Hang op, klik weg, bel uw Bank! Dialoog Hans Hagenaars & Annemarie van Gaal Ongewenste prikkels versus klantbelang Verandering hangt in de lucht

Nadere informatie

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag!

De drie P s van duurzaamheid: People, Planet, Preventiedag! Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 2 N U M M E R 9 N O V E M B E R 2 0 1 2 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Model profielschetsen gepubliceerd

Nadere informatie

Financieel jaarverslag. Samen sterk. in een energieke. coöperatie.

Financieel jaarverslag. Samen sterk. in een energieke. coöperatie. 2011 Financieel jaarverslag Samen sterk in een energieke coöperatie. Samen sterk in een energieke coöperatie. DELA is een coöperatie. Doordat we zoveel leden hebben, staan we samen sterk. Enerzijds doordat

Nadere informatie

Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING

Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING Jaarverslag AFM 2013 SAMENVATTING SAMENVATTING Deze samenvatting van het AFM jaarverslag 2013 laat schematisch per thema zien wat de AFM in 2013 heeft gedaan om haar doelstellingen te realiseren en wat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 086 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie

Nadere informatie

Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2015

Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2015 Reacties op publieke oproep om mee te denken met de Agenda 2015 Op de externe oproep om input te leveren op de AFM-agenda 2015 zijn verscheidene reacties binnengekomen. Hieronder vindt u de openbare reacties;

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2013 Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele

Nadere informatie

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag

Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Jaargang 21 Nummer 01 april 2014 Guido van Woerkom, ANWB: Onze cultuur kenmerkt zich door hulpvaardigheid en probleemoplossend gedrag Ronde tafel sessies DNB thema toezicht 2014: houd risico s in de hand

Nadere informatie