Welkom bij de Accountancynieuws Triple A event:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom bij de Accountancynieuws Triple A event:"

Transcriptie

1 Welkom bij de Accountancynieuws Triple A event: Wft-Compliance in de MKB-praktijk. Niet te missen themabijeenkomsten voor accountants Wft-Compliance in de MKB-praktijk Bunnik, 5 juni 2012 Joost Groeneveld Wingman Business Valuators B.V. Niet te missen themabijeenkomsten voor accountants 1

2 Gevolgen van inhouding inflatiecorrectie nominaal cum inflatie 2% cum verschil cum Hoeveel gaat er af? 1800 cumulatief gemist pensioen (elke 100% = 1 basis-pensioenjaar)

3 Is dit houdbaar? gemis in % van 2% inflatie-gecorrigeerd pensioen Ronde tafel -vragen Pensioen advisering en financial planning; waarom wil je dat als accountant? Mag dat? Welke (wettelijke) vereisten in het algemeen en accountants in het bijzonder? Hoe deskundig moet je zijn: breedte en diepgang; huisaccountant of specialist? Advies en bemiddeling; hoe zit dat met onafhankelijkheid; scheiding controle? 3

4 De markt via google Accountancy en belastingadvies: hits Accountants en belastingadviseurs: hits Accountancy en pensioenadvies: 5 hits Belasting en pensioen: hits Pensioenadvies Is het wel iets voor accountants? 4

5 Ronde tafeldiscussie met: Jack Borremans (LNBB) Bert Duurland (HLB Schippers) Roland van Kranenburg (AFM) Anja van Maurik (Auxilium adviesgroep) o.l.v. Joost Groeneveld Waarom moet een accountantskantoor gaan adviseren over pensioenen en financial planning? 5

6 Waarom moet deze advisering zo n uitgebreide wettelijke basis hebben. Is BW2 niet voldoende? Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen. Dit wijzigt in Er worden eisen gesteld aan deskundigheid op medewerkersniveau. Wat is de reikwijdte en de relevantie ervan? 6

7 Hoe zit het nu met de relatie accountant productaanbieder. Neemt de accountant de rol over van de oude verzekeringsintermediair? Of ligt het toch genuanceerder? Pauze 7

8 De accountant als pensioenadviseur? Anja van Maurik FFP Auxilium Adviesgroep Wft-compliance in de MKB-praktijk Bespreken adviseren bemiddelen Productbemiddeling Productadvies Algemeen adviesgesprek 8

9 Wat is adviseren? Het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbevelen van specifieke financiële producten, verzekeringen en financiële instrumenten, aan een bepaalde consument en/of cliënt. Voor de praktijk: Wft advies begint bij een specifiek product van een specifieke aanbieder. Een goed gesprek over de voor- en nadelen van een pensioen ten opzichte van lijfrentesparen is geen Wft-advies maar valt uiteraard wel onder de zorgplicht van de accountant! 9

10 Wat is bemiddelen? Alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een overeenkomst inzake een financieel product krediet tussen een consument en aanbieder overeenkomst waarbij een premiepensioenvordering ontstaat verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering De vrijstellingsregeling Voorwaarden voor de vrijstellingsregeling: Ander hoofdberoep hebben dan financieel dienstverlener U.h.v. beroep inzicht in financiële gegevens van cliënt hebben Geen provisie ontvangen Advies is marginaal deel van de werkzaamheden Niet bemiddelen in product waarover wordt geadviseerd De vrijstelling geldt voor adviseren en niet voor bemiddelen. 10

11 Assisteren bij beheer? Doorgeven van gegevens door de salarisadministratie aan pensioenuitvoerder? Meer dan doorgeven NAW gegevens is formeel bemiddelen. leidt dit tot Wft vergunningsplicht? Vakbekwaamheidseisen Wft Wft basis Leven Wft pensioen Beleggen Schade Consumptief krediet Hypothecair krediet 11

12 Wft leven: Wft leven of Wft pensioen? Levensverzekeringen (lijfrente, kapitaal en stamrecht), banksparen en vrijwillige aanvullingen op 2 e pijler pensioen. Wft pensioen: Pensioen in kader dienstverband of beroepspensioen. DGA pensioen in eigen beheer valt niet onder de Wft-vergunningsplicht. Op weg naar het diploma Stap 1: Wft diploma basis en leven met beleggen 1. Examen doen 2. O.b.v. gelijkgestelde diploma s van voor en voldoen aan PE verplichting Gelijkstellingslijst: 12

13 Op weg naar het diploma (2) Stap 2: deeldiploma Wft pensioen 1. Opleiding volgen en examen doen (mc-vragen, casus en assessment) 2. EVC procedure (eerder verworven competenties) beoordelen aan de hand van een portfolio analyse en assessments Geen vrijstelling o.b.v. eerder behaalde diploma s Toetstermen Wft pensioen examen Kennis van - pensioen(verzekeringen) - collectief pensioen - DGA pensioen - financiële rekenkunde en - integriteit en vaardigheden 13

14 De feitelijk leidinggevende AFM: degene die het verkoopproces (het klantencontact) inhoudelijk effectief kan sturen of beïnvloeden dus niet per definitie de hiërarchische leider. Aanvragen pensioenvergunning Kosten aanvraag Wft vergunning: Aanvraag 2.000,- Betrouwbaarheidstoets 1.200,- p.p. Deskundigheidstoets 1.400,- p.p. Vraag vergunning aan op separate BV / onderneming? 14

15 Wft pensioenvergunning en dan? PE-verplichting Aansluiting Kifid Werken volgens leidraad pensioenadvies klantprofiel maken, risico inventarisatie.. AFM: niet in dossier is niet gedaan. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering met dekking bemiddelen per gebeurtenis, p/jr. adviseren per gebeurtenis, p/jr. Nieuwe structuur BGFO 2013 Sparen/betalen, coms. krediet, hypothecair krediet, schade particulier en schade zakelijk, vermogen, inkomensverzekeringen en pensioen Provisieverbod: verbreken band aanbieder en bemiddelaar Vakbekwaamheidseisen Voor iedere medewerker met cliëntcontact PE verplichting wordt eens in 3 jaar examen doen Eed of gelofte afleggen! 15

16 Tot slot Kijk kritisch naar uw werkzaamheden: loont het de moeite? Alleen de Wft vergunning leven (en beleggen) is ook een optie. Vergunning De vergunning aanvragen maakt in afzonderlijke nog geen BV/onderneming! pensioenadviseur! Advies & bemiddelingsmatrix van generiek- naar productadvies Jack Borremans LNBB actuarissen + pensioenconsultants Twitter.com/lnbb_nl Wft-compliance in de MKB-praktijk 16

17 Over LNBB Actuarissen + pensioenconsultants + vergunningplichtige activiteiten 20 jaar Dienstverleningsmodel gericht op het servicen van derde partijen zoals accountants/belastingadviseurs/atp s/ pensioenadviseurs met complementaire dienstverlening op pensioendomein Maar ook werkgevers/dga s/ondernemingsraden enz. In Nederland vertegenwoordiger van Euracs netwerk Publicaties Wet op het Financieel Toezicht Het speelveld Definities t.a.v. PRODUCTadvies en bemiddeling Vrijstellingsregeling Doel en strekking van de WfT Productadvisering gaat over een aanbeveling over concreet product van een aanbieder aan een cliënt 17

18 Het speelveld (reikwijdte) bemiddeling is veel diffuser Alle werkzaamheden in de uitoefening van een beroep of bedrijf gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar of op het assisteren bij het beheer en de uitvoering van een verzekering voor verzekering kan ook PPI worden gelezen volgens parlementaire behandeling Bemiddeling = advies plus handling bij totstandkoming blijft de vraag. Wat is assisteren bij beheer en uitvoering in de zin van de WfT? Het pensioenspeelveld Pensioenuitvoerder Pensioenreglement (geen financieel product) Uitvoeringsovereenkomst (financieel product) Werknemer Pensioenovereenkomst (geen financieel product) Werkgever 18

19 Het pensioenspeelveld Leidraden pensioenadvisering AFM Invulling van productadvisering volgens AFM 11 leidraden, waarvan effectief: 3 samenvattingen 7 uitsluitend op de pensioenovereenkomst ½ over (offertetraject richting) uitvoeringsovereenkomst ½ over beheer De pensioenovereenkomst is NIET het financiële product. Het uiteindelijke product blijft een black box. Het pensioenspeelveld CDFD Eindtermen en toetstermen Wftdeskundigheidsbouwwerk waaronder deelvergunning WFT-pensioenVERZEKERINGEN 153 toetstermen Productdeskundigheid blijft onderbelicht Nog geen 20% van de toetstermen de black-box gaat wel op een kier Herinnering: Het gaat in de WFt over PRODUCTadvies en dus PRODUCTdeskundigheid 19

20 bemiddelingsfase Complexiteitsmatrix adviesfase beheerfase eenvoudig complex generiek advies product advies Traditioneel beheer beheer Eenvoudig/generiek Wordt het ingegane pensioen van de DGA wel jaarlijks geïndexeerd? De DGA wil doorwerken, wordt die mogelijkheid geboden in de pensioenbrief? Of Er treedt een medewerker in dienst. Moet de werkgever op basis van de pensioenovereenkomst deze werknemer een aanbod doen om opgenomen te worden? 20

21 Complex/generiek Het pensioen van de DGA is allang geen vrijblijvende fiscale aftrekpost meer maar een keurslijf met verrassend echte rechtsgevolgen Complex/generiek Fiscaal pensioen of echt pensioen That s the question! 21

22 Complex/generiek Fiscale aspecten Toezegging conform modelpensioenovereenkomst fiscus Eindloon 2% per dienstjaar Waardevast pensioen Rekenrente 4% Indexatieverwachting 2% na ingang van het pensioen Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidspensioen Levenslang partnerpensioen Tijdelijk nabestaandenoverbruggingspensioen ANW-hiaat 22

23 Dekkingsvraagstuk pensioenvennootschap 23

24 Langlevenrisico dividendruimte? vaststelling indexatiepotentieel? Oormerken van eigen vermogen tbv dekkingsgraad 24

25 Complex/generiek Productadvies Een beleggingsfonds van Of van Of toch van 25

26 Productadvies? Klant kwijt na verzwijgen megaprovisie reacties Een zakelijke klant niet informeren over een slordige 1 m ln aan afsluitprovisie voor een pensioencontract van Avéro is Tomorrow Pensioenconsultants duur komen te staan. De klant heeft de samenwerking wegens een vertrouwensbreuk vroegtijdig beëindigd en het Gerechtshof Amsterdam vindt dat gerechtvaardigd. Terugbetaling van provisie en verlies aan werk dreigt. De Amsterdamse optiehandelaar IMC gaat begin 2007 met Tomorrow als intermediair en Avéro als verzekeraar in zee, nadat PriceWaterhouseCoopers de pensioenofferte heeft beoordeeld. PWC stelt specifieke vragen die er op gericht zijn een compleet beeld van de provisiestroom te krijgen. 6,0% Complex/generiek of al productadvies? Netto productrendement, VaR en Sharpe ratio Bruto Product Netto Product I Netto Product II PPI product 5,5% 5,0% 4,5% Netto Product II; 0,90 Bruto Product; 0,53 PPI product; 0,85 Netto Product I; 1,15 4,0% 3,5% 3,0% 2,4% 2,6% 2,8% 3,0% 3,2% 3,4% 3,6% 3,8% 4,0% Value at Risk (5% ) Effectiviteit opbrengst premie in DC-regelingen Lifecycle vergelijking obv prudentietoets 26

27 WFT-beheer? - maximaal 1 keer per jaar op verzoek van Zwitserleven binnen 14 werkdagen een door een accountant of boekhouder gewaarmerkte opgave te verstrekken van werknemers die voldoen aan de definitie van deelnemer in het pensioenreglement; -DNB standpunt is standpunt Minister! WFT-beheer? 27

28 Laaghangend fruit? Richtlijn 271 inzake personeelsbeloningen pensioenen (collectief) werknemerspensioen RJK B14 en B10 Niet in de balans opgenomen verplichtingen De DGA Echt pensioen of fiscaal pensioen ipv eigen beheer of Centraal Beheer Richtlijn 271 Vanuit de abstractie van de risico-analyse naar de concreetheid van de verplichtingen-analyse Sinds 2008 Jaar in jaar uit met een blanco blaadje beginnen Richtlijn bestaat uit veel meer alinea s dan uitsluitend alinea 306! 28

29 Richtlijn 271 Geen premie wel pensioen risico werkgever komt terug in minimaal 5 alinea s in Richtlijn 271 Werkgever is blij met uw rol Verzekeraar is blij met uw rol AFM-afdeling WTA is blij met uw rol (mits u hiervoor wel een vergunning heeft) DNB is blij met uw rol AFM-afdeling WFT is blij met uw rol (mits u hiervoor wel een WFT-vergunning heeft) Het pensioenspeelveld NBA: Pensioencontracten slecht toegelicht in jaarrekening :02 NBA De specifieke kenmerken van pensioencontracten worden veelal slecht toegelicht in de jaarrekening. Gebruikers van jaarverslagen krijgen daardoor onvoldoende inzicht in de risico s die ondernemingen lopen vanwege hun pensioenverplichtingen. Dat blijkt uit Het jaar 2010 verslagen, het jaarlijks onderzoek van accountantsorganisatie NBA naar de kwaliteit van de jaarverslaggeving. 29

30 Afsluiting Pensioenadvies is een echt vak en een echt leuk vak, dat doe je er niet zo maar bij, ook niet het productadvies Het generieke advies wordt al snel complex want zeer divers van aard Tussen vandaag en 1 januari 2015 kunnen we massaal aan de bak om alle pensioenregelingen tijdig te wijzigen aan lenteakkoord en al reeds ingezette wijzigingen in regelgeving Sec traditioneel beheer levert nauwelijks marge op maar wel kans op veel frustratie door ineffectiviteit verzekeraar en scheve ogen klant Van foutieve juridische documenten tot foutieve polissen maar ook door fouten aan kant van werkgevers in (handmatig) doorgeven van mutaties Afsluiting Bottleneck en risico s zitten in beheerfase op basis van interpretatie van definitie bemiddeling geen premie, wel pensioen is slechts 1 voorbeeld van Kafkaiaanse situatie waarin klant (groot en klein) in terecht kan komen Tip: Voer geen bemiddeling/beheer uit op producten die niet zelf zijn geadviseerd 30

31 Afsluiting Met WFT-vergunning haalt u het assurantieadvies en bemiddelingsvak in uw accountantsorganisatie En een complexe BTW-boekhouding. Het is uiteindelijk, ook in het belang van de klant, beter om bewust (on-)bekwaam te zijn dan onbewust onbekwaam. De gemiddelde pensioenopleiding die mede voorbereid op het WFT-examen geeft u kennis, maar maakt u nog geen productadviseur. Inhuren van derden zal op basis van bestaande richtlijnen in kwaliteitsbewaking plaats blijven vinden Wij zien u graag terug bij de volgende Accountancynieuws Triple A event: Auditing 6 november 2012 Postillion Bunnik 31

Wel of geen vergunning aanvragen?

Wel of geen vergunning aanvragen? Wel of geen vergunning aanvragen? Aangescherpte vakbekwaamheidseisen voor pensioenadvisering door accountants 1 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 5 2. Regelgeving in het kort 6 3. Overgangsregeling specifiek

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV

Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Dienstverleningsdocument Adviesgroep Reijnders BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Bijgaand ontvangt u onze dienstenwijzer. Hierin leest u waar wij voor staan, hoe onze dienstverlening

Nadere informatie

Wft actueel Veel gestelde vragen

Wft actueel Veel gestelde vragen Wft actueel Veel gestelde vragen Voorwoord Veel intermediairs hebben nog vragen over het provisieverbod, directe beloning en het zuivere marktmodel. Daarom heeft Monuta alle relevante vragen gebundeld

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos Scheeren Assurantiën

Dienstenwijzer Jos Scheeren Assurantiën Dienstenwijzer Jos Scheeren Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. Hierin staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inleiding

Dienstenwijzer. Inleiding Dienstenwijzer Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten en doordat

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl.

Datum 13 september 2012 Ons kenmerk TGFO-EHBo-12090315 Pagina 1 van 7. Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl. College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Postbus 556 2501 CN DEN HAAG Datum 13 september 2012 Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 29 71 E-mail elisabeth.bootsma@afm.nl Betreft Consultatie eind- en

Nadere informatie

Verbetering Vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners

Verbetering Vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners Input vanuit KPS-werkgroep Wft-Pensioenen op consultatiedocument ministerie van Financiën Verbetering Vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners 13 juni 2011 Reactie KPS-werkgroep Wft op consultatie

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

!!!! Dienstenwijzer Fienancy. Kerngegevens Fienancy Bezoek- en correspondentieadres: Zuiderzeepark 59 1024 ME AMSTERDAM

!!!! Dienstenwijzer Fienancy. Kerngegevens Fienancy Bezoek- en correspondentieadres: Zuiderzeepark 59 1024 ME AMSTERDAM Dienstenwijzer Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder andere de

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten

Nadere informatie

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1. WIJZIGINGSBESLUIT FINANCIELE MARKTEN 2013 1.1 PROVISIEVERBOD 1.2 LEVEL PLAYING FIELD 1.2.1 Standaard dienstverleningsdocument 1.2.2 Kostentransparantie aanbieders 1.2.3 Nettoproducten

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen. Het pensioenadvies aan het MKB moet beter

Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen. Het pensioenadvies aan het MKB moet beter Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen Het pensioenadvies aan het MKB moet beter Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree.

Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. Dit document ontvangt u als bijlage bij de door u aangevraagde offerte van Apple Tree. De inhoud van dit document bestaat uit twee delen, te weten: Advieswijzer. In dit document leest u meer over Apple

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1)

Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1) Dienstverleningsdocument (Dienstverleningsdocument model 2014.1) De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Provisieverbod 2013 Veel gestelde vragen.

Provisieverbod 2013 Veel gestelde vragen. Provisieverbod 2013 Veel gestelde vragen. Voorwoord Veel intermediairs hebben nog vragen over het provisieverbod en directe beloning. Daarom heeft Monuta alle relevante vragen gebundeld in dit document

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst

Zo zijn wij u graag van dienst Zo zijn wij u graag van dienst Dienstenwijzer januari 2014 Inhoudsopgave Wie zijn wij Onze bereikbaarheid Onze kwaliteit Ongebonden bemiddelaar Financieel plan Wat wij voor u doen Wat u van ons kan verwachten

Nadere informatie

Nieuwjaarslezing. Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O. EFD Noord 18 januari 2012 Bureau D&O

Nieuwjaarslezing. Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O. EFD Noord 18 januari 2012 Bureau D&O Nieuwjaarslezing Mr. J. Oosterbaan Martinius Algemeen directeur Bureau D & O 1 Inhoud Actualiteit hypotheken Actualiteit Wft pensioenverzekeringen Actualiteit Wet- en regelgeving Level playingfield 2 Actualiteit

Nadere informatie

Persoonlijk Financiële dienstverlening betrouwbaar U kunt op ons rekenen!

Persoonlijk Financiële dienstverlening betrouwbaar U kunt op ons rekenen! Persoonlijk en betrouwbaar advies Financiële dienstverlening U kunt op ons rekenen! Werkwijze & tarieven Univé Zuid-Holland www.unive.nl/zuidholland Persoonlijk & betrouwbaar advies Als het gaat om uw

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

Schadeverzekeringen Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten: Dienstverleningsdocument model 2013 Dienstverleningsdocument De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen, hypotheken en andere financiële producten. Daarnaast

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen

Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen Kettlitz Wulfse Dienstenwijzer Collectief Pensioen 1. Algemeen Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. is een financieel dienstverlener. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ons krachtens de Wet op

Nadere informatie

Dienstverleningsinformatie Individueel Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8

Dienstverleningsinformatie Individueel Advies. versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8 Dienstverleningsinformatie Individueel Advies versie 3.4 juni 2013 Pagina 1 van 8 Inleiding Hartelijk dank voor uw interesse in onze dienstverlening! Lukassen & Boer vindt het erg belangrijk dat er een

Nadere informatie