Examenreglement Wft examens en Wft PE examens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examenreglement Wft examens en Wft PE examens"

Transcriptie

1 2015 Examenreglement Wft examens en Wft PE examens. Learncare Academy B.V. Examenreglement Learncare Academy B.V. Wft- examens Versie

2 Inhoudsopgave Artikel 1: Doelstelling, status en algemene bepalingen... 3 Artikel 2: Begrippenlijst... 3 Artikel 3: Inschrijving examen... 5 Artikel 4: Betaling van het examen... 5 Artikel 5: Annulering examen... 5 Artikel 6: Examen... 6 Artikel 7: Materialen... 7 Artikel 8: Toegankelijkheid tot het examen... 7 Artikel 9: Geldig identiteitsbewijs... 8 Artikel 10: Toezicht tijdens het examen... 8 Artikel 11: Ontzegging van toegang tot het examen... 8 Artikel 12: Fraude... 9 Artikel 13: Bewaren gegevens... 9 Artikel 14: Inzage examen... 9 Artikel 15: Klachtenafhandeling Artikel 16: Aansprakelijkheid Learncare Academy B.V Pagina 2

3 Examenreglement Learncare Academy B.V. Wft- examens Artikel 1: Doelstelling, status en algemene bepalingen Dit regelement verschaft procedures met betrekking tot ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding, uitvoeren en evaluatie van toetsing en beoordeling van toetsen en van toets resultaten met betrekking tot de wftexamens conform de normen van CDFD. Het examenreglement wordt gebruikt door het exameninstituut, de examencommissie, surveillant en de kandidaten. Het examenreglement sturen wij vóór start per naar de kandidaat en staat op de website vermeld. De toetsing kan slechts valide worden afgenomen indien wordt voldaan aan de voorwaarden als gesteld in dit examenreglement. Het examenreglement wordt regelmatig ( minimaal 1 keer per jaar) door een delegatie vanuit het College van Deskundigen getoetst op inhoud, actualisatie en toepasbaarheid. Het examenreglement is vastgesteld door Learncare Academy B.V. en is een openbaar document. Artikel 2: Begrippenlijst * Learncare Academy B.V. Verantwoordgelijke voor het exameninstituut voor Wft-examens. * Boekingssysteem Het systeem waarmee de kandidaat zich kan aanmelden voor een examen. * CDFD College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Exameninstituten zijn verplicht om examens te betrekken van de Centrale Examenbank. Deze examenbank wordt inhoudelijk beheerd door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. * DUO De technische kant voor examinering is in handen van de DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs. * Diploma Het diploma wordt uitgegeven door DUO en verstrekt door Learncare Academy B.V. en dient als bewijs dat de kandidaat voldoet aan de eisen zoals gesteld wordt door CDFD om te kunnen slagen voor het examen. * Examencommissie Een examencommissie is samengesteld door het CDFD. De examencommissie bestaat uit deskundige op het gebied van Wft en is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het examen. Pagina 3

4 * Exameninstituut Learncare Academy is de examenorganisatie en is verantwoordelijk voor de inschrijving van de kandidaten, het aangeven van locaties waar de kandidaten gebruik van kunnen maken om examens af te leggen, zorgdragen van een goede verloop van het examen en het uitgeven van certificaten en/of diploma s. * Examenkamer Gemachtigde toezichthouder door het CDFD. De examenkamer is belast met het operationele toezicht op de exameninstituten. * Fraude Het onmogelijk maken van een goede beoordeling op de kwaliteit, kennis, inzicht en vaardigheden van de kandidaat voor zijn of haar examen doordat de kandidaat; afkijkt, informatie uitwisselt betreffende het examen, het niet eerlijk zijn over zijn of haar identiteit enz. * Geldig identiteitsbewijs Onder een geldig identiteitsbewijs wordt verstaan: Identiteitskaart, rijbewijs, paspoort ( afgegeven door een land binnen de EU), vreemdelingendocumenten of vreemdelingenpas (afgegeven door een Nederlandse overheidsinstantie) en dient op het moment van examinering niet verlopen te zijn. * Kandidaten Personen die zich hebben ingeschreven voor een wft- examen bij Learncare Academy B.V. * Materialen Door de CDFD goedgekeurde materialen tijdens het Wft-examen. * Surveillant De persoon die namens Learncare Academy B.V. toezicht houdt tijdens het examen. * Website * Wft Wet op het financieel toezicht. Pagina 4

5 Artikel 3: Inschrijving examen Via de website, kan de kandidaat zich aanmelden via de link direct inschrijven. De kandidaat dient dan aan te geven voor welk examen hij of zij examen wilt doen. Vervolgens komt de kandidaat in ons boekingssysteem terecht. Hier dient een aantal gegevens ingevuld te worden zoals, NAW gegevens, ID gegevens, BSN etc. Vervolgens kan de kandidaat kiezen waar het examen afgenomen moet worden. Er kan gekozen worden uit 15 locatie door heel Nederland. Na het aangeven van de locatie komt de kandidaat op het betalingsgedeelte uit. Hier kan de kandidaat kiezen uit diverse manieren van betalen, zoals: Ideal, creditcard of bankoverschrijving. Zodra dit is afgerond is de kandidaat officieel ( en bij bankoverschrijvingen voorlopig) ingeschreven. Als de kandidaat heeft betaald, ontvangt de kandidaat een bevestigingsmail van inschrijving en betalen. Kiest de kandidaat voor een bankoverschrijving, dan ontvangt de kandidaat een voorlopige bevestiging tot de betaling definitief is ontvangen. Tot slot ontvang de kandidaat nog een uitnodiging voor het examen via de mail. Artikel 4: Betaling van het examen Via ons boekingssysteem voor aanmelding van het examen, kan er gekozen worden uit diverse betalingsopties; * Ideal: Deze optie werkt het snelst, omdat de betaling dan vrijwel direct bij ons binnenkomt. Hierdoor ontvangt de kandidaat direct een bevestiging van inschrijving en betaling waarmee het examen ook gelijk definitief is. * Creditcardbetaling: Bij deze optie duurt het een aantal dagen voordat de aanmelding van het examen definitief wordt. Zodra wij de betaling hebben ontvangen van de creditcardmaatschappij, ontvangt de kandidaat een definitieve bevestiging van inschrijving en betaling. In de tussentijd ontvangt de kandidaat een voorlopige bevestiging van inschrijving. *Bankoverschrijving: Als de kandidaat voor de bankoverschrijving kiest, dient de betaling binnen 5 werkdagen overgemaakt te worden. De aanmelding van het examen wordt pas definitief als de betaling door Learncare Academy is ontvangen. In de tussentijd ontvangt de kandidaat een voorlopige bevestiging van inschrijving. Indien de kandidaat niet aanwezig is bij het examen, zal er geen restitutie van het examengeld plaatsvinden. Onder onderstaande omstandigheden kan dit wel mogelijk zijn, bv: * Ziekte van de kandidaat * Overlijden van een familielid tot in de 2 de graad * Andere door de exameninstituut te bepalen omstandigheden. De kandidaat moet zelf schriftelijk een beroep doen op deze regeling bij het exameninstituut, onder overlegging van een doktersverklaring en/ of andere bewijsstukken. Bij melding van afwezigheid door de kandidaat moet het exameninstituut de kandidaat van deze bepaling op de hoogte brengen. Pagina 5

6 Artikel 5: Annulering examen Het examen kan 4 weken voor het examen kosteloos geannuleerd worden. De kandidaat dient dit via ons boekingssysteem bekend te maken. Bij annulering binnen 4 weken voor het examen zal er geen restitutie van het examengeld plaatsvinden. Door aanmelding voor het examen geeft de kandidaat aan op de hoogte te zijn van de betalingsvoorwaarde en hiermee akkoord te gaan. Het wijzigen van een examen is gelijk aan annuleren. Artikel 6: Examen 6.1 Dit examenreglement is van toepassing op alle Wft en Wft PE examens van Learncare Academy 6.2 De aantal vragen, de duur van het examen en het aantal punten dat per vraag gegeven worden, kunnen teruggevonden worden op de website van Learncare Academy en op de website van CDFD. 6.3 De kandidaat is geslaagd als hij of zij 68% of meer van de punten heeft behaald. 6.4 Het CDFD bepaalt het aantal vragen, de duur en de cesuur ( zak/slaaggrens) van het examen. 6.5 De uitslag van het examen wordt bepaald door de DUO. De uitslag zal binnen 48 uur na het examen bekend worden gemaakt door DUO. 6.6 Het diploma of certificaat zal uiterlijk 6 weken na het examen toegezonden worden aan de kandidaat. 6.7 De kandidaat kan dagelijks examen afleggen op diverse locaties door heel Nederland. 6.8 De kandidaat mag geen jassen, tassen, telefoons, tablet, horloges en overige communicatiemiddelen meenemen in het examenlokaal. Deze spullen dient de kandidaat in de aanwezige kluisjes achter te laten. 6.9 De kandidaat dient tenminste 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn Het examen wordt digitaal afgenomen. Schriftelijke examens zijn niet mogelijk Het examen wordt uitsluitend in de Nederlandse taal afgenomen Iedere kandidaat mag zo vaak examen doen als hij of zij wilt Tussen de datum van aanmelding van het examen en het examen zitten minimaal 7 dagen Alle examens worden samengesteld aan de hand van een toetsmatrijs. Deze staan gepubliceerd op de website van CDFD Alle examenlocaties waar Learncare Academy B.V. gebruik van maakt zijn gecertificeerd door CDFD. Hiermee voldoen de locaties aan alle kwaliteit en technische eisen conform CDFD en DUO. Pagina 6

7 Artikel 7: Materialen De kandidaat mag van de volgende materialen gebruikmaken: * Schrijfmateriaal zoals; Pen en schrijfblok * Een niet programmeerbare rekenmachine * Een eenvoudige wettenbundel zonder annotaties of aantekeningen. De kandidaat mag zelf geen materialen meenemen tijdens het examen. Alle materialen die gebruikt mogen worden, zal door Learncare Academy ter plaatse verstrekt worden. Al het materiaal dient na afloop van het examen ingeleverd te worden bij de surveillant. Ook aantekeningen mogen niet meegenomen worden. Artikel 8: Toegankelijkheid tot het examen Als de kandidaat bijzondere faciliteiten nodig heeft, dient de kandidaat dit te vermelden op het inschrijfformulier. Als een kandidaat beperkingen in de handcoördinatie of gezichtsvermogen heeft, is het mogelijk om extra examentijd te krijgen. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van een extra groot beeldscherm b.v., door de loepfunctie van Windows. De mogelijkheden op een rij: * Onderbroken examenafnamen. B.v. een extra pauze bij ernstige concentratieproblemen; * Verlengde examentijd. B.v. bij beperkingen in het gezichtsvermogen of zeer slechte handcoördinatie ( maximale verlengtijd is 25% van de examenduur); * Gebruik van loepfunctie of voorleesfunctie en koptelefoon; * Examenhulp. B.v. begeleiding bij het typen van de antwoorden door een surveillant; * Geluidsboxen in een aparte ruimte. B.v. bij ernstige gehoorproblemen; Een kandidaat dient wel een medische verklaring in te dienen. Een mondelinge examen is niet mogelijk. Pagina 7

8 Artikel 9: Geldig identiteitsbewijs Met geldig identiteitsbewijs wordt bedoeld: * Een Nederlands paspoort of paspoort /identiteitskaart van de landen van de EU de EER en Zwitserland; * Een paspoort van een ander land dan een EU-land, een EER- land of Zwitserland dat is voorzien van een geldig sticker voor verblijf; ( noodpaspoorten mogen alleen gebruikt worden als reisdocument en niet als identiteitsbewijs); * Nederlandse identiteitskaart; * Nederlands reisdocument voor vluchtelingen; * Nederlands reisdocument voor vreemdelingen; * Verblijfsdocumenten en W-documenten; * Nederlands rijbewijs Het identiteitsbewijs dient geldig ( niet verlopen) te zijn, evenals de eventueel daarin aangebrachte sticker. Andere identiteitsbewijzen worden niet geaccepteerd. Een beschadigd identiteitsbewijs en identiteitsbewijs zonder pasfoto worden niet geaccepteerd. Kandidaten die niet kunnen voldoen aan bovenstaande worden niet toegelaten tot het examen. Artikel 10: Toezicht tijdens het examen De taken en verantwoordelijkheden van de surveillant zijn: * Ontvangst en controle van de examenopgaven en examenmiddelen van de exameninstituut; * Indien van toepassing het instrueren van en leiding geven aan de surveillanten; * Toezicht op de toetsing en de daarmee verband houdende organisatorische werkzaamheden; * Het vooraf controleren van de identiteit van de kandidaten; * Het bewaken van de geheimhouding van de opgaven; * Beoordeling inrichting van de examenlocatie en middelen; * Afname van het examen; * Het innemen van de examenmiddelen en alle aantekeningen; * Het zorgdragen voor een goede orde voorafgaand, tijdens en na het examen Artikel 11: Ontzegging van toegang tot het examen In de volgende gevallen kan de surveillant en/of Learncare Academy de kandidaat toegang ontzeggen tot het examen: * Als de kandidaat niet heeft betaalt voor het examen * Als de kandidaat niet de juist identiteitsbewijs bij zich heeft ( zie artikel 9) * Als de kandidaat de orde en rust verstoord voorafgaand of tijdens het examen * Als de kandidaat onder invloed is van alcohol en/of drugs (opiumwet) * Als de kandidaat schade veroorzaakt of dreigt te veroorzaken aan goederen en/of personen * Als de kandidaat fraudeleuze handelingen verricht * Als de kandidaat aanstootgevend gedrag vertoont * Als de kandidaat na eerdere waarschuwingen door of namens de surveillant, niet houdt aan instructies * Als de kandidaat niet op tijd aanwezig is voor het examen Pagina 8

9 Artikel 12: Fraude Een kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan het examen of frauduleuze handelingen verricht voorafgaand, tijdens, of na het examen, kan worden gesanctioneerd, zulks ter beoordeling van de surveillant en/of het exameninstituut. sancties zijn: * De kandidaat maakt het examen altijd af ook al wordt de kandidaat al verdacht van fraude; * De kandidaat wordt geacht niet aan het examen te hebben deelgenomen; * Het examen zal niet worden beoordeeld en er zal geen uitslag worden vermeld; * De uitslag van de kandidaat zal, indien reeds vermeld, worden herroepen en eventueel afgegeven diploma s worden ongeldig verklaard. Daarnaast zal Learncare Academy B.V. een melding maken via de Verklaring van ordentelijk verloop (VOV). De melding zal doorgegeven worden aan DUO. Vervolgens zal DUO de fraude melden bij het CDFD. Onder fraude wordt onder andere verstaan: * Het tijdens het examen afkijken of, binnen of buiten examenruimte uitwisselen van informatie betreffende het examen; * Als de kandidaat zich voordoet als iemand anders en het gelegenheid geven of bevorderen van fraude door andere; * Het handelen en nalaten van een kandidaat waardoor er geen juist oordeel over zijn daadwerkelijke kennis, inzicht en vaardigheden kan worden gegeven; * Als de kandidaat zich tijdens het examen door iemand anders laat vertegenwoordigen; * Als de kandidaat voor aanvang van het examen in het bezit is van het betreffende examen; * Het in het bezit hebben of gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen waaronder elektronica en digitale apparatuur; * Het zich niet kunnen identificeren Artikel 13: Bewaren gegevens DUO bewaart alle digitale examen van de kandidaten en de daaraan toegekende scores tot minimaal 7 jaar na afloop van het examen. De uitslagen worden 50 jaar bewaard. Learncare Academy bewaart de gegevens van kandidaten zolang het diploma en/of certificaat geldig is. Artikel 14: Inzage examen Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4, kunnen vooralsnog de examens inzien op een locatie van DUO. Een verzoek daartoe moet de kandidaat bij DUO per e- indienen, binnen 2 weken na ontvangst van de examenuitslag. Dit kan via het adres Duo verstuurt ter bevestiging van de afspraak een bericht aan de kandidaat. Slaagt de kandidaat in de periode voorafgaande aan deze bevestiging alsnog voor het desbetreffende examen ( door een herkansing), dan zal DUO het verzoek niet inwilligen. Kandidaten krijgen tijdens de afspraak op een DUO-locatie 20 minuten de gelegenheid om, onder toezicht, de fout beantwoorde vragen in te zien. Een dergelijke inzage kan per module maximaal één keer per 6 maanden plaatsvinden. Pagina 9

10 Artikel 15: Klachtenafhandeling Als kandidaten van mening zijn dat het examen niet op een goede manier verlopen is, kan de kandidaat hierover een klacht indienen bij Learncare Academy B.V.. De kandidaat kan dit doen door een te sturen met zijn of haar klacht naar Binnen 2 weken zal Learncare Academy B.V. hier op reageren. Als blijkt dat Learncare Academy B.V. van mening is dat er meer tijd nodig is voor een juiste afhandeling van de klacht, maakt Learncare Academy B.V. dit binnen 2 weken bekend aan de kandidaat. Learncare Academy staat erop alle klachten zo spoedig mogelijk af te handelen. Artikel 16: Aansprakelijkheid Learncare Academy B.V. Learncare Academy B.V. is niet aansprakelijk als zich technische problemen (examensoftware) voordoen bij DUO waardoor er geen examens afgelegd kunnen worden. Ook is Learncare Academy B.V. niet aansprakelijk voor de inhoudt van het examen ( examenvragen, opbouw vragen enz.) Als Learncare Academy B.V. door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zijn verplichtingen zoals opgenomen in dit reglement niet na kan komen, heeft Learncare Academy B.V. het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen tijdelijk ( of geheel) op te schorten tot het moment dat Learncare Academy B.V. weer in staat is zijn verplichtingen na te komen, zonder dat Learncare Academy B.V. op enig manier verplicht is schadevergoeding te betalen wegens verzuim hiertoe. Onder overmacht of andere buitengewone omstandigheden wordt onder andere verstaan verhindering of ziekte van medewerk(ster)ers van examenlocaties, en technische storing van computers en/of examensoftware van DUO. Pagina 10

Examenreglement. Examenreglement. September 2014

Examenreglement. Examenreglement. September 2014 Examenreglement September 2014 Inhoud 1 Begripsbepalingen 3 2 Grondslag 4 3 Directie 4 4 Examens 4 5 Examendata 5 6 Examenduur 5 7 Examengeld 5 8 Inschrijving voor het examen 5 9 Bevestiging van een examen

Nadere informatie

DET NORSKE VERITAS. Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT

DET NORSKE VERITAS. Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT DET NORSKE VERITAS Register-Makelaar/Taxateur o.z. EXAMENREGLEMENT Datum Januari 2009 pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 01 Doelstelling, status en algemene bepalingen 02 Termen en definities 03 Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a.

Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement 2014-2015 Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. Examenreglement Coöperatie Nederlandse Associatie voor Examinering u.a. 2014-2015 1 Voorwoord De belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015

Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015. Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 Regels & Richtlijnen Opleiding Tandheelkunde Studiejaar 2014 2015 Bacheloropleiding tandheelkunde 2014-2015 2 Inhoud Regels & Richtlijnen... 1 1. Toepassingsgebied... 4 2. Algemeen... 4 3. Samenstelling

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 29 april 2015 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur Consumptief

Nadere informatie

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering

IFV Examenreglement. Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering IFV Examenreglement Opgesteld door: Bureau Toezicht, Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het algemeen bestuur van het IFV op 13 december 2013. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DOK

ALGEMENE VOORWAARDEN DOK ALGEMENE VOORWAARDEN DOK 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website ( website ) en de algemene voorwaarden van Stichting DOK, gevestigd te Delft en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS 1. Inleiding Examens in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden sinds 1 januari 2014 vanuit een Centrale Examenbank samengesteld. Dit geldt voor de reguliere

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 4MAVO

EXAMENREGLEMENT 4MAVO EXAMENREGLEMENT MAVO CENTRAAL EINDEXAMEN (CE) EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) cursusjaar 201-2016 EXAMENREGLEMENT 201-2016 INHOUD EXAMENREGLEMENT 1. ALGEMEEN 2. BEGRIPSBEPALINGEN 3. HET EXAMEN.

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Algemene Cursusvoorwaarden PlusPort BV

Algemene Cursusvoorwaarden PlusPort BV Algemene Cursusvoorwaarden BV Pagina 1 van 14 Algemene Cursusvoorwaarden Deze voorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden van BV, van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja

Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016. Bacheloropleiding Facility Management. Ingestemd door de Deelraad: ja Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding Facility Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Hotel en Facility Management: ja Advies verwerkt van de Opleidingscommissie:

Nadere informatie

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 V.M.B.O. - S.G. KLEIN BORCULO vso de Veenlanden - Almelo EXTRANEUS LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP MARIANUM Voor VMBO-HAVO-VWO

Nadere informatie

Algemeen reglement van toezicht en examens Niveau 3 en 4.

Algemeen reglement van toezicht en examens Niveau 3 en 4. Pagina 1 van 10 Algemeen reglement van toezicht en examens Niveau 3 en 4. Lasprocessen volgens NEN-EN-ISO 4063 BMBE-lassen (111) MIG-lassen (131) MAG-lassen (135/136/138) TIG-lassen (141) Autogeen lassen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

Bacheloropleiding People and Business Management

Bacheloropleiding People and Business Management Onderwijs- en examenregeling (OER) 2015-2016 Bacheloropleiding People and Business Management Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Recht: ja, onder voorbehoud Advies verwerkt van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology OER HBO masters ADE Professional Master in Media Innovation Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie