Strikt vertrouwelijk - onder voorbehoud van alle rechten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strikt vertrouwelijk - onder voorbehoud van alle rechten"

Transcriptie

1 Analyse RB-klanten met door koopsompolissen vervangen overlijdensrisicoverzekeringen Strikt vertrouwelijk - onder voorbehoud van alle rechten Naarden, 1 juli

2 Aanleiding Stelling dat bij het sluiten van leningen al aanwezige overlijdensrisicoverzekeringen onterecht buiten aanmerking zijn gelaten c.q. onnodig zijn overgesloten. Ter toetsing daarvan moet in kaart worden gebracht in hoeverre er: 1. bij het aangaan van een lening sprake was van al bestaande verzekeringen waarmee het uit de lening resulterende schuldrestrisico op passende wijze kon worden afgedekt; 2. sprake was van een wezenlijk nadeel indien desondanks nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen werden afgesloten. Als 1e indicatie kan dan de prijsstelling voor de al aanwezige periodiek premiebetalende polissen worden vergeleken met die voor de koopsompolissen. Door dit ook te doen bij het niet passend zijn van de al aanwezige polis(sen), wordt dan toch in elk geval nog enige indicatie verkregen over de prijsstelling voor de koopsompolissen. 2

3 Algemeen Voorzover compensatiebedragen worden genoemd of zijn verwerkt, is uitgegaan van de volgende instelling van het knoppenmodel : 1. Provisie + TC maximaal 45% van de betaalde koopsom, maar: a. minimaal 500 per polis; b. maximaal per polis. 2. Provisie + TC maximaal per klant. 3

4 Dossier Van R. Overgelegde verzekeringen: 1. UBO-uitvaartpolis vrouw, ingangsdatum , verzekerd kapitaal, aanvullende dekking van bij overlijden voor UBO-uitvaartpolis vrouw, ingangsdatum , verzekerd kapitaal 3. UBO (winstdelende) composietpolis (man), ingangsdatum ; a uitkering bij leven op b. 817 erfrente bij overlijden voor c uitkering bij overlijden voor d uitkering bij overlijden tussen en e extra uitkering bij overlijden door een ongeval voor Reaal-uitvaartpolis vrouw, ingangsdatum , verzekerd kapitaal 4

5 Dossier Van R. Beoordeling overgelegde verzekeringen: 1. Van lopende uitvaartpolissen mag worden aangenomen dat deze al een ander doel dienen dan het afdekken van een schuldrest bij overlijden. 2. Zie onder Gezien: a. het gelijktijdig met een uitvaartpolis voor de vrouw sluiten van de verzekering; b. de complexe en kennelijk welbewust gekozen structuur van de verzekering; c. het (veel) eerder sluiten van de verzekering zonder dat duidelijk is dat dit is gebeurd in het kader van een inmiddels afgeloste financiering; mag vooralsnog worden aangenomen dat ook deze polis een ander doel diende en dient. Bovendien lijken noch de einddatum van , noch het verzekerd kapitaal aan te sluiten op de financiering. Zie onder 1. 5

6 Dossier Van R. Conclusie: In het onderhavige dossier lijkt geen sprake te zijn geweest van bij sluiten al beschikbare overlijdensrisicoverzekeringen die op een voor de hand liggende wijze hadden kunnen c.q. hadden moeten worden aangemerkt als passend voor de afdekking van het uit de gesloten financiering lopende schuldrestrisico bij vooroverlijden. Gezien de sterk afwijkende verzekeringsvormen biedt e.e.a. ook geen basis voor het maken van een vergelijking van de gehanteerde premieniveaus. 6

7 Overgelegde verzekeringen: Dossier T. 1. RABO/Interpolis (winstdelende) overlijdensrisicoverzekering man, ingangsdatum , verzekerd kapitaal gelijkblijvend, looptijd 20 jaar, kwartaalbetaling 2. RABO/Interpolis overlijdensrisicoverzekering man, ingangsdatum , verzekerd kapitaal gelijkblijvend, looptijd 25¼ jaar 3. Koopsompolis man, ingangsdatum , verzekerd kapitaal gelijkblijvend, looptijd 20 jaar, koopsom 4.569, compensatie Koopsompolis man, ingangsdatum , verzekerd kapitaal 8% annuïtair dalend, looptijd 20 jaar, koopsom 4.000, compensatie 800 7

8 Poliskenmerken van de gesloten verzekeringen ing.dat. n kapitaal vorm totaalpremie m/v geb.dat. lft gelijkbl. 880,80 m Interpolis winstdelend ¼ gelijkbl ,00 m Interpolis gelijkbl ,00 m Reaal %-ann ,00 m ing.dat. n kapitaal vorm maandlast m/v geb.dat. lft. KO 0904 ORV Plus gelijkbl. 11,01 m Interpolis winstdelend ¼ gelijkbl. 25,00 m Interpolis gelijkbl. 25,80 m Reaal %-ann. 22,70 m KO 0904 ORV Plus2006 8

9 Opmerkingen vooraf 1) Het navolgende betreft enkel één, door de BO s geselecteerd en aangedragen, geval. 2) De gemaakte vergelijkingen zijn niet normatief van aard. 3) Bij het vergelijkbaar maken van alternatieven zijn diverse (globale) benaderingen en schattingen toegepast. E.e.a. is dan ook enkel (globaal) indicatief van aard. 4) Het navolgende betreft zodanig kleine polissen dat de vaste kostencomponent relatief (zeer) zwaar weegt, waardoor de toegepaste omrekeningen (te) onzuiver worden. 5) De leeftijd bij het afsluiten en de ingangs- én einddatum van de eerste periodiek premiebetalende polis wijken zo sterk af van die van de koopsompolissen, dat een zinvolle vergelijking (o.b.v. een op ruwe benaderingen gebaseerde omrekening) feitelijk niet mogelijk is. 6) De al lopende verzekeringen dienden (kennelijk) al een ander doel en konden dus (kennelijk) niet dienen voor de afdekking van de uit de bij DSB gesloten leningen voortvloeiende risico s. 7) Om enig idee te krijgen over de prijsstelling van de koopsompolissen is toch nog de vergelijking gemaakt met die van de overgelegde polissen (in eerste aanleg o.b.v. 3% discontering; vervolgens o.b.v. 5% discontering). 8) Gevoeglijk kan daarbij worden aangenomen, dat RABO/Interpolis indertijd relatief scherpe premies hanteerden. 9) Er heeft (nog) geen controle plaatsgevonden van de aan de gemaakte vergelijkingen ten grondslag liggende (complexe) berekeningen. 9

10 Gestandaardiseerde maandlasten per kapitaal, 8%-ann. dalend per jaar, met n = 20 voor een 42-jarige man 80,00 voor compensatie 80,00 na compensatie 70,00 70,00 60,00 60,00 50,00 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Interpolis Interpolis Reaal ,00 Interpolis Interpolis Reaal per. pr.bet. kps per. pr.bet. kps 10

11 Gestandaardiseerde maandlasten per kapitaal, 8%-ann. dalend per jaar, met n = 20 voor een 42-jarige man (o.b.v. 5% discontering) 100,00 voor compensatie 100,00 na compensatie 90,00 90,00 80,00 80,00 70,00 70,00 60,00 60,00 50,00 50,00 40,00 40,00 30,00 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 Interpolis Interpolis Reaal ,00 Interpolis Interpolis Reaal per. pr.bet. kps per. pr.bet. kps 11

12 Let wel: In het onderhavige geval is sprake van: 1. koopsompolissen met relatief lage verzekerde kapitalen en daardoor naast een relatief zware vaste kosten component tevens geen extreem hoge absolute provisiebedragen; 2. een relatief beperkt aantal koopsompolissen en daardoor geen extreme cumulatie van provisiebedragen N.B.: Zie tevens de opmerkingen vooraf! (parametrisatie van het) knoppenmodel met name gericht op gevallen waarbij sprake is van (een cumulatie van) hoge provisiebedragen in absolute zin 12

13 Dossier B. Overgelegde verzekeringen: 1. Stad Rotterdam overlijdensrisicoverzekering man, ingangsdatum , verzekerd kapitaal 6,2%- annuïtair dalend, looptijd 30 jaar, premiebetaling 25 jaar 2. Koopsompolis man, ingangsdatum , verzekerd kapitaal 8% annuïtair dalend, looptijd 17 jaar, koopsom 9.138, compensatie Koopsompolis vrouw, ingangsdatum , verzekerd kapitaal 8% annuïtair dalend, looptijd 17 jaar, koopsom 7.421, compensatie Niet overgelegde verzekering: 4. Koopsompolis man, ingangsdatum , verzekerd kapitaal 8% annuïtair dalend, looptijd 15 jaar, koopsom 1.457, compensatie

14 Poliskenmerken van de gesloten verzekeringen ing.dat. n kapitaal vorm totaalpremie m/v geb.dat. lft / ,2%-ann m St. R'dam %-ann m %-ann v %-ann m ORV Plus2004 ORV Plus2004 ing.dat. n kapitaal vorm jaarlast m/v geb.dat. lft / ,2%-ann. 91,89 m St. R'dam %-ann. 685,00 m %-ann. 564,00 v %-ann. 120,00 m ORV Plus2004 ORV Plus

15 Opmerkingen vooraf 1) Het navolgende betreft enkel één, door de BO s geselecteerd en aangedragen, geval. 2) De gemaakte vergelijkingen zijn niet normatief van aard. 3) Bij het vergelijkbaar maken van alternatieven zijn diverse (globale) benaderingen en schattingen toegepast. E.e.a. is dan ook enkel (globaal) indicatief van aard. 4) De kleinste koopsompolis betreft een zodanig kleine polis dat de vaste kosten relatief (zeer) zwaar wegen, waardoor de omrekeningen (te) onzuiver worden. 5) Leeftijd bij afsluiten, ingangsdatum, looptijd, vorm en verzekerd kapitaal van de premiebetalende polis wijken zo sterk af van die van de koopsompolissen, dat een zinvolle vergelijking (o.b.v. een op ruwe benaderingen gebaseerde omrekening) feitelijk niet mogelijk is. 6) De al lopende verzekering betrof alleen de man; voor de vrouw was er nog geen enkele dekking. 7) De al lopende verzekering sloot noch qua einddatum, noch qua dekkingsverloop, noch qua verzekerd kapitaal aan bij de bij DSB gesloten leningen. Ter realisatie van de gewenste dekking was dan ook een aanvullende polis nodig. Inpassing van de lopende dekking was complex en niet zonder meer voordeliger. 8) Om enig idee te krijgen over de prijsstelling van de koopsompolissen is nog de vergelijking gemaakt met die van de overgelegde polissen (o.b.v. discontering tegen 3 en 5%). 9) Er heeft (nog) geen controle plaatsgevonden van de aan de gemaakte vergelijkingen ten grondslag liggende (complexe) berekeningen. 15

16 Gestandaardiseerde maandlasten per kapitaal, 8%-ann. dalend per jaar, met n = 17 voor een 42-jarige man 800,00 800,00 700,00 700,00 600,00 600,00 500,00 500,00 400,00 400,00 300,00 300,00 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 St. R'dam ,00 St. R'dam per. pr.bet. kps per. pr.bet. kps 16

17 Gestandaardiseerde maandlasten per kapitaal, 8%-ann. dalend per jaar, met n = 17 voor een 42-jarige man (o.b.v. 5% discontering) 800,00 800,00 700,00 700,00 600,00 600,00 500,00 500,00 400,00 400,00 300,00 300,00 200,00 200,00 100,00 100,00 0,00 St. R'dam ,00 St. R'dam per. pr.bet. kps per. pr.bet. kps 17

18 Dossier De N. Overgelegde verzekeringen: 1. Winterthur overlijdensrisicoverzekering op 2 levens, ingangsdatum , verzekerd kapitaal gelijkblijvend, looptijd 30 jaar 2. Koopsompolis man, ingangsdatum , verzekerd kapitaal gelijkblijvend, looptijd 29 jaar, koopsom , compensatie Koopsompolis vrouw, ingangsdatum , verzekerd kapitaal gelijkblijvend, looptijd 29 jaar, koopsom 7.293, compensatie Niet overgelegde verzekering: 4. Koopsompolis man, ingangsdatum , verzekerd kapitaal 8% annuïtair dalend, looptijd 20 jaar, koopsom 2.679, compensatie Koopsompolis vrouw, ingangsdatum , verzekerd kapitaal 8% annuïtair dalend, looptijd 20 jaar, koopsom 1.667, compensatie Koopsompolis man, ingangsdatum , verzekerd kapitaal gelijkblijvend, looptijd 25 jaar, koopsom 7.594, compensatie Koopsompolis vrouw, ingangsdatum , verzekerd kapitaal gelijkblijvend, looptijd 25 jaar, koopsom 4.214, compensatie

19 Poliskenmerken van de gesloten verzekeringen ing.dat. n kapitaal vorm totaalpremie m/v geb.dat. lft gelijkbl m/v Winterthur gelijkbl m gelijkbl v %-ann m %-ann v gelijkbl m gelijkbl v

20 Poliskenmerken van de gesloten verzekeringen ing.dat. n kapitaal vorm maandlast m/v geb.dat. lft gelijkbl. 34,50 m/v Winterthur gelijkbl. 60,30 m gelijkbl. 31,50 v %-ann. 14,90 m %-ann. 9,20 v gelijkbl. 36,40 m gelijkbl. 20,10 v

21 Opmerkingen vooraf 1) Het navolgende betreft enkel één, door de BO s geselecteerd en aangedragen, geval. 2) De gemaakte vergelijkingen zijn niet normatief van aard. 3) Bij het vergelijkbaar maken van alternatieven zijn diverse (globale) benaderingen en schattingen toegepast. E.e.a. is dan ook enkel (globaal) indicatief van aard. 4) De annuïtair dalende koopsompolissen hebben een zodanig lage maandlast, dat de omrekeningen (te) onzuiver worden indien geen rekening wordt gehouden met het effect van de vaste kosten. 5) De al lopende verzekering betrof een verzekering op 2 levens; de koopsompolissen zijn steeds aparte polissen op het leven van de man en de vrouw. 6) De al lopende verzekering sloot qua einddatum en dekkingsverloop aan bij de bij DSB gesloten leningen. Qua verzekerd kapitaal schoot deze echter tekort. Ter realisatie van de (kennelijk) gewenste dekking was aanvulling of vervanging nodig. Zonder meefinanciering van de verschuldigde koopsommen was daarentegen sprake van overdekking ( versus ). Dit laatste roept echter weer de vraag op of de lopende verzekering niet al (mede) een ander doel diende. 7) De in 2004 en 2007 gesloten koopsommen waren in elk geval complementair ten opzichte van de al lopende polis. 8) Om enig idee te krijgen over de prijsstelling van de koopsompolissen is nog de vergelijking gemaakt met die van de overgelegde polissen. 9) Er heeft (nog) geen controle plaatsgevonden van de aan de gemaakte vergelijkingen ten grondslag liggende (complexe) berekeningen. 21

22 Betaalde koopsommen versus contante waarde premies bij voortzetting van de lopende polis cw premies na com- Winterthur vanaf 2003 pensatie gelijkbl m/v aanv. dekking m/v Koopsommen gelijkbl m gelijkbl v X onderdekking en voorheen juist overdekking? Herleiding koopsommen tot koopsom op 2 levens: aanvulling cw premies m + v kps. na comp. m/v E.e.a. exclusief het effect van vaste kosten componenten: - aanvullende dekking is slechts een fractie van de oorspronkelijke dekking - twee aparte verzekeringen = tweemaal vaste kosten Winterthur zat noch qua marktaandeel, noch qua prijsstelling boven in de markt 22

23 Betaalde koopsommen versus contante waarde premies bij voortzetting van de lopende polis aanvulling m + v m/v aanvulling m + v m/v cw premies kps. na comp. cw premies kps. na comp. Effect van een veronderstelde opslag voor vaste kosten van 5,-- per maand. 23

24 Gestandaardiseerde maandlasten per kapitaal, gelijkblijvend, met n = 29 voor een 31-jarige man en een 28-jarige vrouw 125,00 125,00 100,00 100,00 75,00 75,00 50,00 50,00 25,00 25,00 0,00 Winterthur ,00 Winterthur per. pr.bet. kps per. pr.bet. kps 24

25 Gestandaardiseerde maandlasten per kapitaal, gelijkblijvend, met n = 29 voor een 31-jarige man en een 28-jarige vrouw (bij 5 vaste kn/mnd) 120,00 120,00 100,00 100,00 80,00 80,00 60,00 60,00 40,00 40,00 20,00 20,00 0,00 Winterthur ,00 Winterthur per. pr.bet. kps per. pr.bet. kps 25

26 Conclusies dossier De N. 1. Het oversluiten naar de 1e koopsompolissen lijkt onvoordelig te zijn geweest. 2. Rekeninghoudend met de meefinanciering van de koopsommen kunnen ook vraagtekens worden geplaatst bij de noodzaak tot oversluiten. 3. Het is echter niet duidelijk of ook werkelijk sprake was van oversluiten (noch dat het bestaan van de al lopende polis indertijd kenbaar is gemaakt). 4. Wel is een andere (uitgebreidere) dekking (op beider leven) verkregen, wat een reden tot oversluiten kan zijn geweest. 5. Daarnaast kan de wens tot aanvullende dekking een reden zijn geweest voor de oversluiting. Het apart verzekeren van de gewenste aanvulling (DSB was een gebonden agent) kon door vaste kosten componenten eventueel juist duurder uitvallen (afhankelijk van de hoogte van de kosten en de gebruikte disconteringsvoet). 6. De koopsompolissen uit 2004 en 2007 waren in elk geval complementair. 7. Rekeninghoudend met de uitgebreidere dekking (apart op beider leven) en met de daardoor zwaar wegende vaste kosten component, ligt (ook) voor die polissen de prijsstelling na compensatie in lijn met die bij Winterthur (o.b.v. 3% discontering). De beoordeling hiervan moet worden gezien in het licht van de marktpositie van Winterthur en de overige omstandigheden. 26

ONDERZOEK ADVIESKOSTEN INTERMEDIAIR

ONDERZOEK ADVIESKOSTEN INTERMEDIAIR ONDERZOEK ADVIESKOSTEN INTERMEDIAIR Onderzoek uitgevoerd door MoneyView Research B.V. In opdracht van De Hypothekers Associatie juni 2013 COLOFON Dit rapport is een uitgave van: MoneyView Research B.V.

Nadere informatie

NADERE TOELICHTING OP VERZOEKSCHRIFT (EX ARTIKEL 1013 RV)

NADERE TOELICHTING OP VERZOEKSCHRIFT (EX ARTIKEL 1013 RV) Gerechtshof te Amsterdam Rolnummer: 200.127.525/01 Ingediend op 23 december 2013 NADERE TOELICHTING OP VERZOEKSCHRIFT (EX ARTIKEL 1013 RV) inzake het verzoek van: I. Mr. R.J. Schimmelpenninck en mr. B.F.M

Nadere informatie

Regeling 2014 Koersplan en aanverwante producten. Opgesteld door Stichting Koersplandewegkwijt

Regeling 2014 Koersplan en aanverwante producten. Opgesteld door Stichting Koersplandewegkwijt Regeling 2014 Koersplan en aanverwante producten Opgesteld door Stichting Koersplandewegkwijt Historie Koersplandewegkwijt versus Aegon Claimstichting woekerpolis gestart eind 2004. Claim betreft product

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen. Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen ABN AMRO Verzekeringen Veelgestelde vragen Particuliere Beleggingsverzekeringen Particuliere Beleggingsverzekeringen Tegemoetkoming kosten beleggingsverzekeringen OVEREENKOMST Heeft ABN AMRO Levensverzekering

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheekadvies

Voorwaarden Hypotheekadvies Voorwaarden Hypotheekadvies Geld & Gezin Altena Nijverheidstraat 13 4283 GW GIESSEN Geld & Gezin Altena Voorwaarden Hypotheekadvies Versie januari 2010 1 Het Advies De wet eist onder meer van de adviseur

Nadere informatie

Voorwaarden Hypotheekadvies

Voorwaarden Hypotheekadvies Voorwaarden Hypotheekadvies Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstenwijzer Algemeen Versie juni 2009 1 Het Advies De wet eist

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Waarom Delta Lloyd Groep een akkoord sluit

Waarom Delta Lloyd Groep een akkoord sluit Waarom Delta Lloyd Groep een akkoord sluit Na maandenlange moeizame onderhandelingen met de stichtingen Woekerpolisclaim en Verliespolis is Delta Lloyd Groep als eerste verzekeraar tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Datum 18 februari 2011 Ons kenmerk ---------------------- Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank N.V. E-mail. Betreft

Datum 18 februari 2011 Ons kenmerk ---------------------- Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank N.V. E-mail. Betreft Bijlage 2 Aangetekend verstuurd OPENBARE VERSIE ING Bank N.V. de heer ------------------------------------------ Postbus 1800 1000 BV AMSTERDAM Datum 18 februari 2011 Pagina 1 van 20 Kopie aan ING Bank

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse

Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse Regeling particuliere beleggingsverzekeringen De Goudse De Goudse heeft kennis genomen van de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008. Aanvullend daarop heeft zij een aantal

Nadere informatie

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar.

Axent NabestaandenZorg N.V., gevestigd te Groningen, hierna te noemen Verzekeraar. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-231 d.d. 13 augustus 2015 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. W. Dullemond, leden en mr. R.A.F. Coenraad,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap AEGON SPAARKAS N.V. (voorheen Spaarbeleg Kas N.V.), statutair gevestigd te 's-gravenhage; hierna te noemen: AEGON;

de naamloze vennootschap AEGON SPAARKAS N.V. (voorheen Spaarbeleg Kas N.V.), statutair gevestigd te 's-gravenhage; hierna te noemen: AEGON; Gerechtshof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem Rolzitting van 6 juli 2010 Rolnr.: 200.043.825 MEMORIE VAN ANTWOORD Inzake: de stichting STICHTING KOERSPLANDEWEGKWIJT, statutair gevestigd te Eindhoven;

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans Schilder Johan Conijn 2015-02 Januari 2015 Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen

Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Direct ingaande lijfrentes op basis van beleggingen Drs Rob Dorscheidt, Kennisgroep Financiën, afdeling Onderzoek, Consumentenbond, maart 2000 COPYRIGHT: afdeling Onderzoek, Consumentenbond, 2000 Hoewel

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 De compensatieregeling is vastgelegd in het op 19 september 2011 bereikte akkoord op hoofdlijnen (AoH) tussen de curatoren van DSB Bank en de

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen

Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen Toerekeningsregels voor vaststelling assurantiebelasting over fee en servicevergoedingen 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN BELASTINGDIENST/ AMSTERDAM Februari 2013 TOEREKENINGREGELS VOOR VASTSTELLING

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis

Klaverblad Verzekeringen. Garantie Groei Polis Klaverblad Verzekeringen Garantie Groei Polis Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie