Informatiebrochure Hoera Heythuysen Locatie de Neerakker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure Hoera Heythuysen Locatie de Neerakker"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Hoera Heythuysen Locatie de Neerakker

2 Inhoudsopgave INLEIDING HOERA HEYTHUYSEN, LOCATIE DE NEERAKKER MOGELIJKHEDEN BIJ HOERA HEYTHUYSEN, LOCATIE DE NEERAKKER PEUTERPROGRAMMA Peuterprogramma tijden Mogelijkheden binnen het peuterprogramma BUITENSCHOOLSE OPVANG BSO HOERA HEYTHUYSEN Reguliere of flexibele BSO voor 40 schoolweken per jaar Opvang tijdens schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen INTEGRAAL KINDCENTRUM (IKC) PEUTERGROEP DE BELHAMELS IN BASISSCHOOL DE NEERAKKER Breng- en haaltijden Overdracht BSO HOERA HEYTHUYSEN IN BASISSCHOOL DE NEERAKKER Samenwerking BSO met PadXpress OPENINGSTIJDEN PEUTERGROEP DE BELHAMELS OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016/ WENNEN , Brochure Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker 2/10

3 Inleiding In deze brochure vindt u alle specifieke informatie over Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker, voorheen bekend als Bobo Heythuysen. U leest in deze brochure over de groepsindeling, mogelijkheden, openingstijden, schoolvakanties etc. In de brochure Algemene informatie, locaties gemeente Leudal vindt u onder andere informatie over kosten, organisatorische zaken en verdere informatie die voor alle locaties in gemeente Leudal gelijk is. Hoera De schoenenwinkel van Hoera Onze voeten zijn onze basis; zij zorgen dat we evenwichtig op weg kunnen. Schoenen zorgen voor ondersteuning en stabiliteit; die willen wij als Hoera graag bieden. In de schoenenwinkel van Hoera hebben wij schoenen voor vrijwel elke voet; bij ieder kindervoetje zoeken wij de juiste schoen. De juiste maat natuurlijk, en afgestemd op het doel waarvoor hij gebruikt gaat worden. Soms heeft een voet een schoen nodig die wij niet in de rekken hebben staan. Ook deze voeten helpen we verder op weg; naar de juiste specialist. We doen het niet alleen, maar met iedereen die bij de voeten betrokken is. Samen begeleiden we de voeten bij de stappen die zij zetten op hun levenspad! Hoera; wij lopen met je mee! Positief pedagogisch klimaat We willen dat kinderen bij Hoera zich veilig, prettig en vertrouwd kunnen voelen. Deze basis geeft kinderen de ruimte om op onderzoek uit te gaan, te ontdekken en spelenderwijs te leren. Elk kind is uniek en we willen het de kans geven zich optimaal te ontwikkelen. Maatschappelijk betrokken, Brede lokale samenwerking (IKC) Hoera kindercentra richt zich op de opvang én ontwikkeling van kinderen. We doen dat allereerst in samenwerking met ouders, maar bewust ook met onderwijs, verenigingen en welzijn. We streven naar integrale kindcentra (IKC's) waar kinderen van nul tot dertien jaar met elkaar spelen, leren en zich ontwikkelen. Waar wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie en waar kinderen terecht kunnen voor een zo breed mogelijk pakket aan activiteiten op het gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling. Zodat ook kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen opgroeien. Bij voorkeur zijn onze locaties te vinden in een basisschool, sportcomplex of andere maatschappelijke voorziening. Door deze brede lokale samenwerking ontstaan meer mogelijkheden: om de ontwikkeling van kinderen optimaal te begeleiden én om de voorzieningen in het dorp zo breed mogelijk te houden , Brochure Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker 3/10

4 1. Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker heeft de volgende groepen: Peutergroep (2-4 jaar): de Belhamels Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): BSO Hoera In het aangrenzende gebouw, t Akkertje bevinden zich 1 baby/dreumes groep de Molletjes en 1 peutergroep de Rakkertjes. Meer informatie over deze groepen vindt u in de locatiespecifieke brochure van locatie t Akkertje. Wanneer uw kind 2 jaar is kan het instromen in peutergroep de Belhamels. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, stopt het peuterprogramma automatisch per de 1 e of 16 e van de maand na de 4 e verjaardag. Servicepunt Hoera zal ongeveer 5 maanden voor de 4 e verjaardag telefonisch contact met u opnemen om de mogelijkheden voor buitenschoolse opvang met u door te nemen. 2. Mogelijkheden bij Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker biedt een peuterprogramma voor kinderen van 2-4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van de basisschool Peuterprogramma Bij Hoera Heythuysen kunt u er natuurlijk voor kiezen uw kind alleen tijdens het peuterprogramma te laten komen (zoals voorheen in de peuterspeelzaal). Er wordt elke werkdag s morgens een peuterprogramma aangeboden voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar. Op nationale feestdagen, in schoolvakanties en op schoolvrije dagen (in afstemming met basisschool de Neerakker) wordt er geen peuterprogramma aangeboden Peuterprogramma tijden Ochtend: uur Mogelijkheden binnen het peuterprogramma Het peuterprogramma bestaat, uit pedagogische overwegingen en in voorbereiding op de basisschool, altijd uit een vrije combinatie van minimaal 2 dagdelen per week. Hoera Heythuysen is een VVE locatie. Dit wil zeggen dat we werken met het erkende VVE- programma Puk en ko. Kinderen met een VVE-indicatie komen 3 dagdelen naar het peuterprogramma in Heythuysen. Voor de kinderen met een VVE indicatie is er extra aandacht tijdens de groepsuren. Er worden handelingsplannen gemaakt waarin concreet staat omschreven aan welke doelen er wordt gewerkt, op welke manier en met welke frequentie. Deze doelen worden met de ouders besproken en regelmatig geëvalueerd Buitenschoolse opvang BSO Hoera Heythuysen BSO Hoera biedt 40 schoolweken per jaar elke werkdag (m.u.v. nationale feestdagen) voor- en na schoolse opvang , Brochure Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker 4/10

5 In schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen is BSO Hoera de gehele dag geopend van uur. U kunt bij BSO Hoera zelf kiezen van welke vorm van opvang u gebruik wilt maken Reguliere of flexibele BSO voor 40 schoolweken per jaar Reguliere BSO: hierbij neem u 40 schoolweken per jaar op dezelfde dag(del)en voor- en/of naschoolse opvang af; Flexibele BSO: hierbij neemt u een aantal uren per week of maand af, die u per kalenderhalfjaar flexibel kunt inzetten in de schoolweken Opvang tijdens schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen Opvang in schoolvakanties, op schoolvrijedagen en studiedagen wordt altijd betaald met strippen, dus ook als u al gebruikmaakt van BSO heeft u een strippenkaart nodig. Een strippenkaart kunt u afnemen naast BSO, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen een strippenkaart af te nemen. Uw kind kan dan alleen tijden schoolvakanties, op schoolvrije dagen en studiedagen bij BSO Hoera terecht. BSO Hoera Heythuysen stelt voor schoolvakanties een gevarieerd, leuk en educatief vakantieprogramma samen. Dit programma ontvangt u ongeveer 4 weken voor aanvang van de schoolvakantie per . Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van een schoolvakantie/schoolvrije dag/studiedag geeft u via de mail door op welke dag(del)en u opvang nodig heeft (ook als BSO afneemt!), u bent dan verzekerd van plek. Hierbij bent u niet gebonden aan de vaste dagdelen waarop u eventueel al BSO afneemt. Uw kind kan dus in schoolvakanties elke dag komen. Later opgeven dan 10 werkdagen voor aanvang van een schoolvakantie/schoolvrije dag/studiedag kan ook, maar dan kan uw kind alleen komen als er plek is in de groep. 3. Integraal kindcentrum (IKC) Op weg naar een Integraal Kindcentrum (IKC) werken basisschool de Neerakker en Hoera kindercentra nauw samen. Warme overdracht en doorgaande ontwikkeling van kinderen staat hierbij centraal. Leerkrachten van cluster 1-2 en pedagogische medewerkers stemmen hun werkzaamheden af op organisatorisch niveau en verdiepen op onderwijsinhoudelijk gebied Peutergroep de Belhamels in basisschool de Neerakker In de peutergroepen van Hoera Heythuysen wordt er gewerkt volgens de VVE-methode Puk & Ko. In het peuterprogramma wordt aandacht besteedt aan de ontwikkelingsgebieden: speelen werkgedrag, taal- en spraakontwikkeling, zelfredzaamheid, motorische vaardigheden , Brochure Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker 5/10

6 en sociaal emotionele ontwikkeling. Het peuterprogramma bereidt je peuter voor op de basisschool. Terugkerende activiteiten in het peuterprogramma zijn: Kringgesprek; Keuze activiteit; Gezamenlijk fruit- en drinkmoment; Taalstimuleringsactiviteit; Spel Binnen/Buiten; Dagdeel afsluiting. Er wordt veelal gewerkt aan de hand van thema s. Er staat een thematafel in de groep, die dagelijks wordt aangevuld met spullen die het thema verder aankleden en het thema verdere diepgang kunnen geven, zo herkennen ouders en peuters duidelijk het thema voor die periode. Ook in de creatieve activiteiten als in het kringetje en de voorleesmomenten komt het thema terug! Binnen het peuterprogramma wordt er ook ingespeeld op individuele leermomenten van de kinderen. Kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd in hun algehele ontwikkeling. Aanbod van activiteiten en spelmateriaal sluiten aan bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van ieder kind. Er wordt gedifferentieerd binnen het activiteitenaanbod. Differentiatie die past bij de leeftijd, ontwikkelingsniveau en de belangstelling van het kind Breng- en haaltijden Ouders/verzorgers van peutergroep de Belhamels kunnen de speelplaats binnenkomen via de poort aan de zijkant. Vanaf uur is inlooptijd voor peuters van de Belhamels. De ouders begeleiden hun peuter naar de groepsruimte. Om uur uur kunnen de ouders/verzorgers hun kind weer ophalen in de groep. Wilt u buiten deze tijden naar peutergroep de Belhamels komen, dan kunt u gebruik maken van de hoofdingang van school Overdracht Alle kinderen worden gevolgd door middel van het observatie- en registratie instrument Kijk!. Kijk is opgebouwd vanuit ontwikkelingslijnen en mijlpalen. Betrokkenheid en basiskenmerken van kinderen zijn de pijlers van Kijk. Medewerkers houden regelmatig de ontwikkeling van de kinderen bij in de observatieklapper en op afgesproken registratiemomenten wordt een compleet beeld van een kind uitgewerkt. Het KIJK observatie instrument wordt één keer per jaar met de ouders besproken. Zij geven toestemming tot overdracht naar de basisschool. Het registratieformulier wordt als het kind bijna 4 jaar is overgedragen aan de basisschool. Bij Hoera Heythuysen betreft het altijd een warme overdracht, ongeacht of het een kind met een VVE indicatie is of niet , Brochure Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker 6/10

7 3.2 BSO Hoera Heythuysen in basisschool de Neerakker Voor het creëren van dagarrangementen vindt er organisatorische en pedagogische afstemming plaats tussen de basisschool en de buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) van Hoera kindercentra. Bij BSO Hoera Heythuysen werken we met 4 basisgroepen. De basisgroepen zijn ingedeeld op leeftijd. De kinderen zitten in deze basisgroep gedurende het fruit- en drinkmoment, direct na afloop van school. Na het gezamenlijke fruit- en drinkmoment kunnen de kinderen kiezen wat ze willen doen. Er worden diverse activiteiten aangeboden zoals bakken, knutselen, spellen, lezen in de leeshoek etc. BSO Hoera Heythuysen kan ook gebruik maken van de gymzaal. Tijdens schoolvakanties wordt er een leuk en educatief vakantieprogramma aangeboden, soms in samenwerking met andere locaties Samenwerking BSO met PadXpress PadXpress biedt een breed aanbod aan naschoolse activiteiten. Met PadXpress wordt aan alle kinderen de mogelijkheid geboden om tegen een aantrekkelijk tarief workshops, lessen en/of activiteiten te volgen op het gebied van sport en spel, theater, dans, muziek, media, techniek, kunst, natuur, erfgoed en literatuur. PadXpress is een samenwerking tussen SPOLT, de buitenschoolse opvang van Hoera kindercentra, Cultuurpad, Gemeente Leudal en Synthese. PadXpress is binnen de gemeente Leudal gestart met een intensieve samenwerking met BSO Heythuysen. Indien uw kind op de dag waarop de activiteit plaatsvindt gebruik maakt van de Buitenschoolse Opvang van Hoera kindercentra kan hij/zij gratis aan de activiteit van PadXpress deelnemen. De BSO biedt ook een aantal activiteiten aan binnen PadXpress. Via de basisschool wordt u geïnformeerd over de activiteiten van PadXpress waar u zich voor kunt aanmelden. 4. Openingstijden Hoera Heythuysen is 52 weken per jaar elke werkdag (m.u.v. nationale feestdagen) geopend van uur. Op 24 en 31 december sluiten wij om uur en op carnavalsmaandag zijn slechts enkele locaties van Hoera geopend. Je hoort uiteraard tijdig welke locaties dit zijn Peutergroep de Belhamels Het peuterprogramma wordt op vaste tijdstippen aangeboden: In schoolvakanties en op schoolvrijedagen is er geen peuterprogramma. Wanneer je alleen peuterprogramma afneemt kan je kind in schoolvakanties en op schoolvrije dagen dus niet naar Hoera Heythuysen komen. Deze dagen kunnen niet geruild of ingehaald worden, voor het peuterprogramma betaal je tenslotte 40 schoolweken per jaar , Brochure Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker 7/10

8 Op studiedagen is er wel peuterprogramma. Ochtend: uur 4.2. Overzicht schoolvakanties 2016/2017 Voor het peuterprogramma en de BSO volgen we de schoolvakanties, studiedagen en schoolvrijedagen van basisschool de Neerakker: 1 e schooldag Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Carnavalsvakantie t/m Pasen Meivakantie t/m Hemelvaart en Pinksteren Zomervakantie t/m Deze data zijn opgenomen in de schoolgids 2016/2017 van basisschool de Neerakker. 5. Wennen Voorafgaande aan de plaatsing kan uw kind een keer komen wennen in de groep. In de wenperiode is het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de pedagogisch medewerker, de ouder(s)/verzorger(s) en het kind het belangrijkste doel. Kinderen willen zich veilig en geborgen voelen, maar ouders/verzorgers willen ook met vertrouwen hun kind kunnen Een kind mag ongeveer 2 weken van te voren 1 á 2 keer een dagdeel komen wennen. De pedagogisch medewerker van de desbetreffende groep neemt contact met u op om een wenafspraak te plannen. Wanneer uw kind voor de eerste keer naar Hoera Heythuysen komt, zal de medewerker met u het intakeformulier doornemen, waarop alle gegevens van uw kind worden genoteerd. Verder krijgt u ook uitleg over de dagindeling en de huisregels van desbetreffende groep. Het verblijf van de kinderen tijdens deze wenperiode wordt niet in rekening gebracht. Mocht tijdens de wen-dagdelen blijken dat het kind een langere wenperiode nodig heeft, dan bespreken de pedagogisch medewerkers dit met de ouders. Maar door ervaring hebben wij geleerd dat veruit de meeste kinderen zich na enkele uren zich helemaal op hun gemak voelen , Brochure Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker 8/10

9 6. Contactgegevens Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker In de Neerakker JE Heythuysen Telefoon: Peutergroep de Belhamels: BSO Hoera Heythuysen: Peutergroep de Belhamels: BSO Hoera Heythuysen: Aanmelden voor vakantiedagen/studiedagen bij de BSO: Registratienummer LRKP: Peutergroep de Belhamels: : BSO Hoera Heythuysen: Assistent Leidinggevende Hoera Heythuysen Inge Hendriks Telefoon Clustermanager Hoera Heythuysen Sandra Leijssen-Hennissen Telefoon: Directeur Hoera Rudie Peeters Telefoon: Servicepunt Hoera Ruijsstraat CM Panningen Telefoon: Oudercommissie Hoera Heythuysen Website Hoera: , Brochure Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker 9/10

10 , Brochure Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker 10/10

Informatiebrochure Hoera Heythuysen. Locatie de Neerakker

Informatiebrochure Hoera Heythuysen. Locatie de Neerakker Informatiebrochure Hoera Heythuysen Locatie de Neerakker Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Heythuysen, locatie de Neerakker... 3 2.1.

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Kelpen-Oler. Locatie St. Liduina

Informatiebrochure Hoera Kelpen-Oler. Locatie St. Liduina Informatiebrochure Hoera Kelpen-Oler Locatie St. Liduina Inhoudsopgave 1. De schoenenwinkel van Hoera... 3 2. Buitenschoolse opvang Hoera Kelpen-Oler... 3 2.1. Reguliere of flexibele BSO voor 40 schoolweken

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Baexem

Informatiebrochure Hoera Baexem Informatiebrochure Hoera Baexem Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Mogelijkheden bij Hoera Baexem... 3 1.1. Peuterprogramma... 3 1.2. Buitenschoolse opvang BSO Hoera Baexem... 3 1.3. Strippenkaart... 3 2.

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Heythuysen. Locatie t Akkertje

Informatiebrochure Hoera Heythuysen. Locatie t Akkertje Informatiebrochure Hoera Heythuysen Locatie t Akkertje Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Hoera Heythuysen, locatie t Akkertje... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Heythuysen, locatie t Akkertje... 3 2.1. Dagopvang...

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Hoera Kessel

Informatiebrochure BSO Hoera Kessel Informatiebrochure BSO Hoera Kessel Inhoudsopgave 1. BSO Hoera Kessel 3 2. Mogelijkheden bij BSO Hoera. 3 3. Stamgroepen bij BSO Hoera 4 4. Openingstijden. 4 5. Contactgegevens. 5 2016-08, Brochure BSO

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Hoera Maasbree. Locatie de Violier

Informatiebrochure BSO Hoera Maasbree. Locatie de Violier Informatiebrochure BSO Hoera Maasbree Locatie de Violier Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Hoera Maasbree; de locaties... 3 2. Mogelijkheden bij BSO Hoera Maasbree, locatie de Violier... 3 2.1. Buitenschoolse

Nadere informatie

Informatiebrochure. Hoera Baarlo BSO Hoera Baarlo

Informatiebrochure. Hoera Baarlo BSO Hoera Baarlo Informatiebrochure Hoera Baarlo BSO Hoera Baarlo Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Hoera Baarlo... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Baarlo... 3 2.1. Dagopvang (voor kinderen van 0-4 jaar)... 3 2.2. Peuterprogramma

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Hoera Panningen. Locatie Kinderdrôme

Informatiebrochure BSO Hoera Panningen. Locatie Kinderdrôme Informatiebrochure BSO Hoera Panningen Locatie Kinderdrôme Inhoudsopgave 1. BSO Hoera Panningen 3 2. Mogelijkheden bij BSO Hoera. 3 3. Stamgroepen bij BSO Hoera 4 4. Zwemlessen... 4 5. Openingstijden.

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Hoera Maasbree; de locaties... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Peuterprogramma... 4

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Weert Locatie Laar

Informatiebrochure Hoera Weert Locatie Laar Informatiebrochure Hoera Weert Locatie Laar Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Hoera Weert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Weert, locatie Laar... 3 2.1 Dagopvang... 3 2.1.1 Dagopvang op vaste dag(del)en...

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier BSO

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier BSO Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier BSO Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie de Violier... 3 2.1. Buitenschoolse opvang BSO Hoera Maasbree...

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg

Informatiebrochure Hoera Kessel. Locatie Binnenweg Informatiebrochure Hoera Kessel Locatie Binnenweg Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Groepsindeling 3 3. Dagritme 5 4. Overdracht 6 5. Openingstijden 7 6. Contactgegevens..8 2015-10, Brochure Hoera Kessel,

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie de Kerneel

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie de Kerneel Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie de Kerneel Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie de Kerneel... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Weert. Locatie Leuken

Informatiebrochure Hoera Weert. Locatie Leuken Informatiebrochure Hoera Weert Locatie Leuken Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden... 3 2. Hoera kindercentra in het kort... 3 3. Hoera Weert, mogelijkheden bij Hoera Weert, locatie Leuken...

Nadere informatie

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera.

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera. INSCHRIJFFORMULIER HOERA WEERT - LOCATIE LAAR Locatie: basisschool St. Franciscus Welkom bij HOERA! Hoera Weert, locatie Laar biedt dagopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2-4 jaar, voorheen peuterspeelzaal)

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera.

Vul uw persoonlijke gegevens én een van de inschrijfformulieren zo volledig mogelijk in en mail, stuur of fax dit naar Servicepunt Hoera. INSCHRIJFFORMULIER HOERA NEDERWEERT Welkom bij HOERA! Hoera Nederweert biedt dagopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) onder 1 dak in IKC de Kerneel! Kinderen

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Kids2b

Hartelijk welkom bij Kids2b Hartelijk welkom bij Kids2b U heeft onze folder voor peuterspeelzaalwerk in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze folder leest u wat wij u en uw peuter te bieden hebben. Voor de beste indruk

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Algemene Informatie. Hoera Nederweert-de Bongerd

Algemene Informatie. Hoera Nederweert-de Bongerd Algemene Informatie Hoera Nederweert-de Bongerd DEEL I Welkom bij Hoera kindercentra DEEL II Pedagogisch werkplan; alle praktische informatie DEEL III Aanbod; al onze mogelijkheden Inhoudsopgave DEEL I:

Nadere informatie

Algemene Informatie. Hoera Leudal

Algemene Informatie. Hoera Leudal Algemene Informatie Hoera Leudal DEEL I Welkom bij Hoera kindercentra DEEL II Pedagogisch werkplan; alle praktische informatie DEEL III Aanbod en tarieven; al onze mogelijkheden Inhoudsopgave DEEL I: WELKOM

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Algemene Informatie Locaties in gemeente Nederweert

Algemene Informatie Locaties in gemeente Nederweert Algemene Informatie Locaties in gemeente Nederweert Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden... 3 2. Hoera kindercentra in het kort... 3 3. Soorten opvang... 4 3.1. Dagopvang (Alleen locatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hoera kindercentra

Nieuwsbrief Hoera kindercentra Nieuwsbrief Hoera kindercentra Datum: December 2014 Beste ouders/verzorgers, In deze editie leest u de nieuwtjes, weetjes en belangrijke informatie van onze locatie. Zo houden we u op de hoogte van wat

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Algemene Informatie. Locaties in gemeente Leudal

Algemene Informatie. Locaties in gemeente Leudal Algemene Informatie Locaties in gemeente Leudal Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden... 3 2. Hoera kindercentra in het kort... 3 3. Soorten opvang... 4 3.1. Dagopvang (Haelen en Heythuysen)...

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Hoera Locaties Peel & Maas

Informatiebrochure BSO Hoera Locaties Peel & Maas Informatiebrochure BSO Hoera Locaties Peel & Maas Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden... 3 2. Hoera kindercentra in het kort... 3 3. Locaties en mogelijkheden bij BSO Hoera... 4 3.1

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Algemene Informatie Locaties in gemeente Peel & Maas

Algemene Informatie Locaties in gemeente Peel & Maas Algemene Informatie Locaties in gemeente Peel & Maas Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden... 4 2. Hoera kindercentra in het kort... 4 3. Soorten opvang... 5 3.1 Dagopvang... 5 3.1.1 Reguliere

Nadere informatie

Welkom bij Kinderopvang Mirakel

Welkom bij Kinderopvang Mirakel Welkom bij Kinderopvang Mirakel Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal

Nadere informatie

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal)

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Inhoudsopgave VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! PEUTERKLAS IN PLAATS VAN PEUTERSPEELZAAL 3 WAT IS DE PEUTERKLAS?

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand.

Inschrijving Het inschrijven bij Kinderopvang Woudrichem is mogelijk per de 1e of de 16e van de maand. Protocol Huisregels en betalingsvoorwaarden Naam kind:. Omdat er in de organisatie altijd meerde cliënten tegelijk aanwezig zijn, is er door Kinderopvang Woudrichem in het protocol huisregels het volgende

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Baarlo

Informatiebrochure Hoera Baarlo Informatiebrochure Hoera Baarlo Inhoudsopgave 1. Opvang, spelen, ontmoeten en opvoeden... 3 2. Hoera kindercentra in het kort... 3 3. Groepsindeling en soorten opvang bij Hoera Baarlo... 4 3.1. Groepsindeling

Nadere informatie

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen!

Peuteropvang. Ten Boer. Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Peuteropvang Ten Boer Spelen, ontmoeten en ontwikkelen! Geachte ouders en verzorgers, U heeft onze brochure voor peuteropvang in Ten Boer in handen. Hartelijk welkom in onze wereld. In deze brochure leest

Nadere informatie

Inspectierapport Hoera Maasbree, locatie de Violier (KDV) De Schout BW MAASBREE Registratienummer

Inspectierapport Hoera Maasbree, locatie de Violier (KDV) De Schout BW MAASBREE Registratienummer Inspectierapport Hoera Maasbree, locatie de Violier (KDV) De Schout 3 5993BW MAASBREE Registratienummer 209129347 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Peel en Maas Datum inspectie:

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Voor een warme kindertijd en een krachtige toekomst!

Voor een warme kindertijd en een krachtige toekomst! Kinderdagverblijf Peuterspeelzaal Buitenschoolse opvang Voor een warme kindertijd en een krachtige toekomst! Kindkracht 0/12 is een kinderopvangorganisatie in gemeente Kaag en Braassem! Wij bieden de volgende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hoera kindercentra

Nieuwsbrief Hoera kindercentra Nieuwsbrief Hoera kindercentra Datum: september 2014 Beste ouders/verzorgers, In deze editie leest u de nieuwtjes, weetjes en belangrijke informatie van onze locatie. Zo houden we u op de hoogte van wat

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

I.K.C. De Verrekijker Ell

I.K.C. De Verrekijker Ell I.K.C. De Verrekijker Ell Basisschool, Peuterspeelzaal, Kinderopvang & Bibliotheek onder één dak DE VERREKIJKER is volop in ontwikkeling en daar zijn wij heel trots op! Dit willen we graag met ú delen.

Nadere informatie

Tarievenkrant. Inhoudsopgave

Tarievenkrant.  Inhoudsopgave krant Kinder biedt professionele aan kinderen van 0 tot 13 jaar met als doel dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen tot gelukkige, sociale en gewaardeerde persoonlijkheden met een goed ontwikkeld inlevingsvermogen.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief!

TARIEVENKRANT DE FAMILIESCHOOL familieschool.nl. Alles inclusief! TARIEVENKRANT 2018 DE FAMILIESCHOOL 0.12 van baby tot brugklasser Op de Familieschool 0.12 ligt de focus op samenwerken. Met de kinderen, de ouders, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, het bestuur en

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Hoera Heythuysen. Locatie t Akkertje

Pedagogisch werkplan Hoera Heythuysen. Locatie t Akkertje Pedagogisch werkplan Hoera Heythuysen Locatie t Akkertje Inhoudsopgave Pedagogisch werkplan... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Pedagogisch werkplan... 3 1. Innovatie... 3 1.1 Algemene doelstelling... 3 1.2 Visie...

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Hoera Heythuysen (KDV) In de Neerakker 2 6093JE HEYTHUYSEN Registratienummer 505323825

Inspectierapport Hoera Heythuysen (KDV) In de Neerakker 2 6093JE HEYTHUYSEN Registratienummer 505323825 Inspectierapport Hoera Heythuysen (KDV) In de Neerakker 2 6093JE HEYTHUYSEN Registratienummer 505323825 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Leudal Datum inspectie: 03-11-2015 Type

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Voorschoolse opvang (start bij minimaal 3 aanmeldingen) Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld

Nadere informatie

Dagopvang. Locaties Pey-Echt ( t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek. 52 weken per jaar 5 dagen per week, maandag t/m vrijdag

Dagopvang. Locaties Pey-Echt ( t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek. 52 weken per jaar 5 dagen per week, maandag t/m vrijdag Tarieven 2017 Schaapsweg 26B, 6077 CG St. Odiliënberg, tel: 0475-858257 Thaalpad 29, 6102 EH Echt, tel: 0475-212282 1 Dagopvang Locaties Pey-Echt ( t Thaal), St. Odiliënberg en Swartbroek 52 weken per

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017

Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Pakketten en tarieven BSO Natureluur 2017 Natureluur biedt verschillende pakketten aan met bijbehorende tarieven. In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst.

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen

Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf. Algemeen Aanbod Buitenschoolse Opvang SpelenderWijs IJsselgraaf Algemeen De buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen die naar de basisschool gaan, dus in de leeftijd van vier tot dertien jaar. Het bijzondere

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Tarievenlijst 2016 BSO Kleurrijk / Sterrenschool Ermelo

Tarievenlijst 2016 BSO Kleurrijk / Sterrenschool Ermelo Tarievenlijst 2016 BSO Kleurrijk / Sterrenschool Ermelo Christelijke Kinderopvang Organisatie De Herberg biedt buitenschoolse opvang aan in Sterrenschool Ermelo. Door onze registratie in het landelijk

Nadere informatie

Inspectierapport Hoera Ittervoort (KDV) Begoniastraat BH ITTERVOORT Registratienummer

Inspectierapport Hoera Ittervoort (KDV) Begoniastraat BH ITTERVOORT Registratienummer Inspectierapport Hoera Ittervoort (KDV) Begoniastraat 11 6014BH ITTERVOORT Registratienummer 350229351 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Leudal Datum inspectie: 26-05-2016 Type

Nadere informatie

Producten & Tarieven 2015

Producten & Tarieven 2015 kinderopvang in de buurt Producten & Tarieven 2015 Bijlage bij Onze Spelregels Kinderdagverblijven Kies de opvang die bij u past Opvang op vaste dagen Wanneer u op vaste dagen in de week werkt, brengt

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

Wegwijzer in het kindercentrum deel 1. Over dit kindercentrum

Wegwijzer in het kindercentrum deel 1. Over dit kindercentrum Wegwijzer in het kindercentrum deel 1 Over dit kindercentrum klik in de hoek van de pagina om door deze wegwijzer te bladeren Inhoudsopgave pagina Welkom 3 Contactgegevens 4 Algemeen 5 openingstijden 5

Nadere informatie

VVE werkplan Hoera Ell Peutergroep Puk en Muk

VVE werkplan Hoera Ell Peutergroep Puk en Muk VVE werkplan Hoera Ell Peutergroep Puk en Muk 2016-05, VVE werkplan Hoera kindercentra locatie Hoera Ell 2 Inhoudsopgave 1.Pedagogisch beleid... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.1 Algemene doelstelling...

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Overeenkomst en afspraken

Overeenkomst en afspraken Overeenkomst en afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Brengen en ophalen van kinderen 7. Betalingen 8. Opzegging en annulering 9.

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop

Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Klantwijzer Stichting Kinderopvang Op Kop Stichting Kinderopvang Op Kop, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn tel 0521-362520 In deze uitgave vindt u ons dienstenaanbod en onze huisregels, sluitingsdagen, schoolvrije

Nadere informatie

Opvang én onderwijs. Eén team, één leiding. Flexibele tijden. Eén pedagogische visie

Opvang én onderwijs. Eén team, één leiding. Flexibele tijden. Eén pedagogische visie TARIEVENKRANT 2017 Buitenschoolse Opvang Peuteropvang Kinderdagverblijf De TARIEVEN IN DEZE TARIEVENKRANT zijn de tarieven van 2017. Elk jaar worden de tarieven in overeenstemming met de oudercommissies

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel

KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op

Nadere informatie

Algemene Informatie. Hoera Peel en Maas

Algemene Informatie. Hoera Peel en Maas Algemene Informatie Hoera Peel en Maas DEEL I Welkom bij Hoera kindercentra DEEL II Pedagogisch werkplan; alle praktische informatie DEEL III Aanbod; al onze mogelijkheden Inhoudsopgave DEEL I: WELKOM

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning.

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning. Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor Het Kompas uitgewerkt

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael

Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Diensten van buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael Buitenschoolse Kinderopvang IKC de Bonte Pael: Geopend 7.00 uur 18.30 uur 52 weken, vijf dagen per week open (feestdagen dicht) Korte lijnen (één

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR kinderopvang-heerhugowaard.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR kinderopvang-heerhugowaard.nl TARIEVENKRANT 2017 Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang KINDCENTRUM DE PAPERCLIP Kindcentrum De Paperclip biedt in de Schrijverswijk een doorgaande leerlijn voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar. Kinderopvang

Nadere informatie

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep

Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Bijlage bij algemene voorwaarden MOgroep Kinderopvang Walcheren Postbus 7035, 4330 GA Middelburg 0118-641683 info@skow.nl www.kinderopvangwalcheren.nl Algemeen Bijgevoegde algemene voorwaarden gelden voor

Nadere informatie

KINDCENTRUM ATALANTA. Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR

KINDCENTRUM ATALANTA. Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR SPELEN, ONTDEKKEN & Kinderopvang Peuterspeelzaal G Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! KINDCENTRUM ATALANTA Kindcentrum Atalanta is een tweetalig Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Nadere informatie

OpvanGpakketten en Tarieven 2015

OpvanGpakketten en Tarieven 2015 OpvanGpakketten en Tarieven 2015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Opvangpakketten 2015 - hele dagopvang... 4 Opvangpakketten 2015 - buitenschoolse opvang... 7 Thema BSO s en zwemles... 9 Belangrijk om te weten...

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: MA - VR TARIEVENKRANT 2017 Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot en

Nadere informatie

Het beste voor je kind?

Het beste voor je kind? Het beste voor je kind? Dat wil elke ouder. Kinderopvang Bambino geeft ieder kind de aandacht en zorg die het nodig heeft, in een veilige omgeving waarin het plezier heeft en zichzelf mag zijn. Bambino

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Vlaardingen. Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Vlaardingen Hele dagopvang & Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 2 Algemeen 3 Opvangpakketten 2014 - hele dagopvang 4 Opvangpakketten 2014 - buitenschoolse opvang 7 Thema BSO s

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Hoera Ell (KDV) Scheijvenstraat 12 6011RL ELL Registratienummer 220667913

Inspectierapport KDV Hoera Ell (KDV) Scheijvenstraat 12 6011RL ELL Registratienummer 220667913 Inspectierapport KDV Hoera Ell (KDV) Scheijvenstraat 12 6011RL ELL Registratienummer 220667913 Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Leudal Datum inspectie: 16-07-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Ingangsdatum 1 november 2017 Laatste wijzigingsdatum: 27 oktober 2017 Versie 1.1 Inhoudsopgave Aanvullingen op Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang...

Nadere informatie

Maak gerust een afspraak en kom bij ons langs!

Maak gerust een afspraak en kom bij ons langs! Voorwoord 4 Onze kinderopvang Dagopvang 5 Peuterarrangement 6 Buitenschoolse opvang 6 Flexibele opvang 8 Incidentele opvang 8 Kwaliteit en professionaliteit Werkwijze 9 Oudercommissie 10 Leuk en leerzaam

Nadere informatie

2-4 JAAR PEUTERSPEELZAAL KOM BIJ ONS KIJKEN!

2-4 JAAR PEUTERSPEELZAAL KOM BIJ ONS KIJKEN! 2-4 JAAR PEUTERSPEELZAAL KOM BIJ ONS KIJKEN! Zo vertrouwd en zo veel te beleven! Vanaf twee jaar is je kind van harte welkom bij een van onze peuterspeelzalen. Die vind je in de verschillende wijken van

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS? Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie