Project. Optotrak Marker Clusters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project. Optotrak Marker Clusters"

Transcriptie

1 Project Optotrak Marker Clusters Verslag eindopdracht cursus Inventor Methodisch Ontwerpen TEC/CADCollege Faculteit Bewegingswetenschappen November 2008

2

3 Voorwoord Na tien jaar als servicetechnicus bij de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam gewerkt te hebben werd mij gevraagd de vrijgekomen functie van mechanica ontwerper te gaan vervullen. In mijn dagelijks werk was er de afgelopen jaren al enig ontwerpwerk (mechanisch en elektronisch) ingeslopen, dus dit voor mij was een logische stap. Om het leren werken met Autodesk Inventor wat meer inhoud te geven heb ik aangegeven de cursus Inventor Ontwerpen bij TEC/CadCollege te willen volgen. Deze cursus wordt afgesloten met een ontwerpopdracht; het hier voorliggende is het verslag van deze ontwerpopdracht. Dank ben ik verschuldigd aan de volgende personen; Joost Rosier voor het mij de kans te geven deze cursus te volgen, Bert Clairbois voor het uitvogelen van de strober elektronica en het kiezen en testen van de te gebruiken componenten, Ronald Boeklagen voor de enthousiasmerende wijze van doceren tijdens de Inventor cursussen, Danny Koops voor het eerste idee van de draaiklik constructie en Micha Paalman voor zijn kritische opmerkingen en zijn belangstelling voor waar ik mee bezig was. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Samenvatting 7 Inleiding 9 1. Ontwerpcriteria Voorwaarden Functies Ontwerp deel A Aantal markers en afstand tussen markers Aansluiting kabel Ontwerp deel B Morfologisch overzicht Weegfactoren voorwaarden Gewogen scores structuren Vormgeving Materiaalkeuze Deel A Deel B De bases Draaiklik constructie eerste as Vergrendeling eerste as Indexering tweede as Montage Conclusie Literatuur 21 Bijlagen 22 5

6 6

7 Samenvatting Bij de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit en de afdeling Revalidatie van het VUMC te Amsterdam is behoefte aan Rigid Body Marker Clusters (RBMC) ten behoeve van de metingen met Optotrak. Optotrak is een bewegingsregistratie systeem dat zeer nauwkeurig meet (binnen tienden van millimeters). De bewegingen van lichaamsdelen waarop deze RBMC s bevestigd zijn, zijn nauwkeurig te schatten op basis van de door Optotrak gemeten bewegingen van de RBMC s. Het hier gepresenteerde ontwerp voldoet in hoge mate aan de gewenste functionaliteit en is gebruiksvriendelijk. Het geheel is deelbaar waardoor eerst het basisdeel op de proefpersoon/patiënt aangebracht kan worden voordat het bovendeel erop gezet wordt. Het bovendeel is verstelbaar zodat het optimaal op de camera( s) te richten is, daarnaast is de instelling vormgesloten te vergrendelen waardoor ongemerkt/onbedoeld wijzigen van de instelling voorkomen wordt. De aanstuurelektronica voor de markers is in de clusters geïntegreerd waardoor het aantal kabeltjes dat moet worden aangesloten flink verminderd is. De aanstuurelektronica is zo ontworpen dat clusters kunnen worden doorgelust. De verbindingskabels tussen de clusters wordt met een stekker aan het cluster aangesloten; dit kan als laatste handeling na het aanbrengen en richten gedaan worden. Deze koppelkabels zijn in diverse lengten beschikbaar zodat er altijd een passend kabeltje te vinden is. Dit maakt het moeten wegwerken van overtollige kabellengte tot verleden tijd. Ten slotte zijn de massa (ca. 50 gram) en de bouwhoogte (ca. 45 mm) van het geheel laag gehouden wat de mauwkeurigheid van de metingen met deze RBMC s ten goede komt. 7

8 8

9 Inleiding Bij de faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit en het VU Medisch Centrum, afdeling Revalidatie wordt er voor het vastleggen van bewegingen van proefpersonen/patiënten intensief gebruikt gemaakt van Optotrak van Northern Digital Inc. Optotrak is een 3D bewegingsregistratie systeem bestaande uit een ControlUnit (CU) verbonden aan een PC, één of meer camera s (elke camera bevat drie sensors) en actieve markers (infrarood LEDs, IREDs). Tijdens een opname worden de posities van de markers online omgerekend naar 3D coördinaten in een tevoren gedefinieerd assenstelsel. Om goed te kunnen rekenen aan de kinematica van het menselijk bewegen wordt er gebruikt gemaakt van zogenoemde markerclusters. Dit zijn objecten waar op een aantal markers vast gemonteerd zijn die op de huid van een lichaamssegment (bv. een bovenbeen) bevestigd worden. Voorafgaande aan de metingen worden belangrijke botpunten in 3D vastgelegd ten opzichte van de clustermarkers. Door aan te nemen dat het cluster markers niet beweegt t.o.v. het onderliggende skeletdeel is aan de hand van de positie van het cluster de positie van het skeletdeel op elk moment gedurende de gehele beweging bekend. De grootte van de fout die ontstaat door deze aanname is sterk afhankelijk van de positie op het segment waar het cluster geplaatst wordt en de methode die gebruikt wordt om het cluster op de huid te bevestigen. Doel van dit project is een markercluster te ontwerpen dat universeel inzetbaar is door de verschillende onderzoeksgroepen en diverse (deels ad hoc) oplossingen die nu in gebruik zijn gaat vervangen. 9

10 10

11 1. Ontwerpcriteria 1.1 Voorwaarden. Functioneel cage Fabri- Voorwaarden Vast Variabel Wens Elektronica geïntegreerd. Opeenvolgende clusters doorlussen. Markercluster verstelbaar t.o.v. lichaam. Instelling mag niet onbedoeld/ongemerkt wijzigen Productie dmv (CNC) frezen/draaien; later evt. spuitgieten afh. van seriegrootte. Kleine massa. Bouwhoogte minimaal. IREDs te vervangen zonder solderen. Deelbaar, zodat het deel dat op de proefpersoon bevestigd wordt, geplaatst kan worden zonder dat het hele cluster er aan zit. Zonder gereedschap instellen/bevestigen. Het ontwerp valt in twee delen te splitsen, te weten: 1. het eigenlijke cluster met de markers, de elektronica en de doorlus verbinding (deel A); 2. het mechaniek dat het cluster aan het lichaamssegment verbindt en het instelbaar maakt ten opzichte van dat lichaamsdeel (deel B). 1.2 Functies. Deel A Markers positioneren in een zodanige configuratie dat de positie en oriëntatie van het cluster voldoende nauwkeurig door Optotrak gemeten kan worden (ook het aantal markers per cluster kan hierop van invloed zijn) en dat zij niet t.o.v. elkaar bewegen als gevolg van het bewegen van de proefpersoon (stijve constructie). Ruimte bieden voor de benodigde elektronica. Aansluiting kabel voor het voeden van de elektronica en het doorgeven van het triggersignaal. Deel B Clusters op/aan lichaam bevestigen Instelbaarheid oriëntatie markercluster t.o.v. het lichaamssegment. Hierna wordt eerst het ontwerp voor deel A verder uitgewerkt, daarna komt deel B aan bod. 11

12 2. Ontwerp deel A 2.1 Aantal markers en afstand tussen markers In het artikel Surface-Marker Cluster Design Criteria for 3-D Bone Movement Reconstruction (Cappozzo, 1997) worden ontwerpcriteria geformuleerd om het verschil tussen de door het bewegingsregistratiesysteem gemeten positie en oriëntatie van het cluster en de werkelijke positie en oriëntatie van het cluster te minimaliseren. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: Aantal markers dat het cluster bevat; De posities van deze markers ten opzichte van elkaar, d.w.z. de onderlinge afstand en de plaatsing in de ruimte ten opzichte van elkaar; De plaatsing van het cluster als geheel ten opzichte van het lichaamssegment. Mathematisch wordt de foutgrootte van verschillende marker configuraties berekend en gerelateerd aan de standaarddeviatie van de markerpositiefout, wat leidt tot de volgende (belangrijkste) conclusies: 1. De afstand van de van de markers tot het zwaartepunt van de door de markers omsloten ruimte (centroid) moet minimaal tien maal de standaarddeviatie van de markerpositiefout zijn. Uit een in het artikel geplaatste grafiek blijkt dat de oriëntatiefout gehalveerd kan worden door de standaarddeviatie niet met tien te vermenigvuldigen, maar met twintig; verder verhogen van deze factor heeft slechts een beperkte invloed op het verder verlagen van de oriëntatiefout. Tevens geldt dat hoe groter de afstand tussen de markers is, hoe beter. 2. Clusters met de markers in één vlak geven geen significant grotere fout dan clusters waarbij de markers ruimtelijk t.o.v. elkaar geplaatst zijn. 3. Clusters met vier markers zijn een goed praktisch compromis. 4. De oriëntatie van de hoofdas van het cluster moet ongeveer gelijk zijn aan de oriëntatie van de lengteas van het lichaamssegment. Om dit toe te passen op Optotrak heb ik getracht de standaarddeviatie (σ) van de markerpositie zoals gemeten door Optotrak te bepalen. In de specificaties van Optotrak, is alleen sprake van een accuracy van 0,3 mm. Ik heb zelf enige metingen met Optotrak gedaan om een idee te krijgen, maar dan vindt je de σ van de ruis op het signaal van een stationaire marker, maar is onduidelijk in hoeverre de door Optotrak gemeten markerpositie afwijkt van de werkelijke. Uit mijn metingen (10s, 100Hz) binnen de door NDI gespecificeerde ruimte kwam de σ tussen 0,020 mm en 0,095 mm (n=22); de metingen (n=4) met een marker buiten de gespecificeerde ruimte gaven een σ tussen 0,124 mm en 0,664 mm. Ik heb ervoor gekozen om verder te rekenen met σ = 0,6mm (2 * accuracy ). Toegepast op Optotrak: ad 1. Minimale afstand markers centroid 20 x 0,6 mm = 12 mm. De maximale afstand tussen de markers is theoretisch onbeperkt, maar om de massa van het geheel klein te houden (waardoor bewegingen van het cluster t.o.v. lichaam a.g.v. massa-traagheidseffecten door het bewegen van de proefpersoon binnen de perken blijven) en om de clusters het bewegen van proefpersonen niet te laten belemmeren moeten de clusters niet te groot worden. Gekozen wordt voor een afstand marker centroid van 30 mm. Dit biedt tevens voldoende ruimte tussen de markers voor de elektronica. 12

13 ad 2. ad 3. ad 4. Het plaatsen van de IREDs in één vlak is geen probleem, dit voorkomt tevens dat markers elkaar afdekken en niet gezien worden door de camera. Absoluut minimum aantal is natuurlijk 3. Optotrak is een systeem met actieve markers wat betekent dat er een relatie is tussen het aantal markers en de framerate. De formule voor deze relatie is: framerate * (aantal markers + 2) 3200 Bij een deel van de experimenten zullen er tien (of wellicht meer) clusters ingezet worden. Dit betekent dat (uitgaande van tien clusters) de framerate max bij 4 markers per cluster 76Hz wordt en bij 3 markers per cluster 100Hz. In overleg met de toekomstige gebruikers van de clusters is besloten om te kiezen voor 3 markers per cluster omdat men vindt dat 100Hz de minimale acceptabele framerate is. Bij experimenten waarbij minder clusters ingezet worden kan dan de framerate navenant omhoog Bij gebruik van slechts 3 markers is het wel mogelijk om een cluster te met een hoofdas maken, echter vanwege de instelbaarheid om de markers naar de camera s te richten kan het dan gebeuren dat hoofdas van het cluster juist niet georiënteerd is parallel aan de lengteas van het lichaamssegment. Daarom is besloten de markers op de hoekpunten van een gelijkzijdige driehoek te leggen. De benodigde elektronica kan op een enkelzijdige print geplaatst worden door gebruik te maken van SMD componenten. Daardoor hoeft de print niet in een doosje ingebouwd te worden, maar kan tevens als constructie element gebruikt worden. Dit bespaart materiaal en draagt bij aan het laag houden van de massa. De bovenzijde van de print hoeft alleen nog maar afgedekt te worden om aanraken van spanningvoerende delen te voorkomen en die afdekking kan wellicht ook dienen om de IREDs te positioneren zodat deze niet op de print gesoldeerd hoeven te worden, waardoor het vervangen van defecte IREDs eenvoudiger is. Het geheel van print en afdekkap is een voldoende stijve constructie ter ondersteuning van de markers. 13

14 2.2 Aansluiting kabel De kabel die zorgt voor de elektrische verbinding tussen de opeenvolgende clusters kan op diverse manieren uitgevoerd worden: vast aan het cluster of losse verbindingskabeltjes die aan elk uiteinde een connector hebben. Ook moet de kabel die vanaf de Optotrak control unit komt aangesloten worden aan het eerste cluster. Hieronder enige voor- en nadelen van beide mogelijkheden. Kabels vast aan cluster Voordelen Mogelijk om dezelfde LEMO connector te gebruiken als standaard aan de Optotrak stroberkabel zit. Connectoren kunnen halverwege tussen de clusters; geen extra massa op cluster. Losse verbindingskabels Voordelen Lengte verbindingskabel aangepast aan proefpersoon. Clusters kunnen zonder aanhangende kabels op de proefpersoon bevestigd worden. Connector in cluster direct op print. Goedkoop (printconnector ca. 1,50, kabel met twee connectoren ca. 7,00) Nadelen Vaste kabellengte; kabels voldoende lang voor lange personen; bij kleinere personen dan te lang. Kabel intrede in cluster is een zwak punt; maatregelen voor knikbeveiliging en trekontlasting nodig. Tijdens handling van de clusters hangen er continue kabels aan; mogelijkheid van in de knoop raken. LEMO connectoren relatief zwaar en absoluut duur (ca. 20,00 per stuk). Monteren LEMO connectoren arbeidsintensief (solderen) Nadelen Veel kabeltjes van diverse lengten nodig. Verloopstuk LEMO printconnector nodig Gebaseerd op bovenstaande kies ik voor de uitvoering met losse verbindingskabels. Na de nodige alternatieven vergeleken te hebben, heb ik gekozen voor het 1.27mm Minibridge systeem van de firma ERNI. Dit is een bandkabelsysteem waarbij de kabelconnector op eenvoudige wijze aan de kabel geklemd wordt. Tijdens het klemmen worden vanzelf de verbindingen tussen de kabeladers en de contactpennen gemaakt (IDC Insulation Displacement Connector). Omdat dit zo eenvoudig en snel gedaan kan worden, kan zo nodig tijdens het experiment nog een extra kabel van afwijkende lengte gemaakt worden. 14

15 3. Ontwerp deel B Om het hiervoor beschreven cluster instelbaar aan het lichaam te bevestigen is er een mechaniek nodig dat het cluster verbindt 3.1 Morfologisch overzicht 1 functies Op/aan lichaam bevestigen A B C werkwijzen Lijmen (dubbelzijdig tape, Klittenbandriem Botschroef theaterlijm) 2 Instelbaarheid 3 Instelbaarheid Één-assig Twee-assig Meerassig Traploos: Getrapt: klemverbinding, Vormgesloten wrijving verbinding 4 Deelbaarheid Schroefverbinding Bajonetverbinding Klikverbinding I IV III II Voor het bevestigen aan het lichaam zal zowel de versie met lijm als met klittenband uitgewerkt worden, omdat in het ene onderzoek de snelheid van aanbrengen van groter belang is dan de onbeweeglijkheid ten opzichte van de huid (>klittenband), terwijl bij een ander onderzoek juist de onbeweeglijke bevestiging prevaleert boven de snelheid (>lijmen). De botschroef als bevestigingsmiddel laat ik verder buiten beschouwing daar die bevestigingsmethode op ethische gronden niet is toegestaan bij proefpersonen/patiënten. Kansrijke structuren: I. 1A-2B-3A-4B cq. 1B-2B-3A-4B II. 1A-2C-3A-4C cq. 1B-2C-3A-4C III. 1A-2B-3B-4C cq. 1B-2B-3B-4C IV. 1A-2B-3B-4B cq. 1B-2B-3B-4B 15

16 3.1.1 Weegfactoren voorwaarden Voorwaarden Totaal 1 Markers verstelbaar t.o.v. lichaam (1) Instelling niet ongemerkt wijzigen 1 (1) Kleine massa 0 0 (1) Bouwhoogte minimaal (1) Deelbaar (1) Zonder gereedschap instellen/bevestigen (1) Weinig onderdelen (1) Gewogen scores structuren Structuur Functionele Voorwaarden Weegfactor I II III IV Ideale score 1 Markers verstelbaar t.o.v. lichaam 6 (3)18 (4)24 (2)12 (2)12 (4)24 2 Instelling niet ongemerkt wijzigen 7 (2)14 (2)14 (4) 28 (4) 28 (4) 28 3 Kleine massa 2 (4)8 (3)6 (3)6 (1)2 (4)12 4 Bouwhoogte minimaal 3 (2)6 (3)9 (4)12 (1)3 (4)12 5 Deelbaar 4 (2)8 (4)16 (4)16 (2)8 (4)16 6 Zonder gereedschap instellen/bevestigen 5 (1)5 (3)15 (3)15 (2)10 (4)16 Weinig onderdelen 1 (2)2 (3)3 (3)3 (2)2 (4)4 Totaal gewogen score Relatieve score (%) % Omdat er geen sprake is van fabricagevoorwaarden op basis waarvan een structuur gekozen kan worden, is het niet mogelijk een Kesselring diagram te maken. Op basis van de score op functionele voorwaarden wordt structuur III verder uitgewerkt. 16

17 4. Vormgeving 4.1 Materiaalkeuze In onze instrumentmakerij wordt hoofdzakelijk gewerkt met roestvaststaal, aluminium (Dural) en kunststoffen als PMMA (acryl,perspex), PVC, POM (polyoxymethyleen, Delrin) en PA (polyamide, Nylon). Voor dit project waar de massa laag gehouden moet worden, vallen de metalen af, mede omdat kunststof voldoende sterk is. Omdat in dit project een mechaniekje gefabriceerd moet worden en vanwege de prettige verspaanbaarheid en het mooie oppervlaktebeeld na bewerken wordt er gekozen voor POM. POM heeft goede glij-eigenschappen en is sterk waardoor as-gat verbindingen tussen diverse onderdelen gemaakt kunnen worden zonder dat er extra onderdelen nodig zijn. Dit komt de eenvoud van het geheel weer ten goede. 4.2 Deel A Deel A bestaat vooral uit de printplaat met de elektronica. Het afschermkapje wordt uit POM gefreesd, vooral omdat het mooi is. De vorm wordt bepaald door de vorm van de printplaat. De markers staan op de hoekpunten van een gelijkzijdige driehoek op een afstand van 30 mm vanaf het zwaartepunt van de driehoek, wat neerkomt op een driehoek met zijden van 52mm. 4.3 Deel B De bases De twee verschillende uitvoeringen van de basis zijn vrijwel identiek. De basis voor de klittenbandbevestiging is voorzien van gleuven waar de klittenbandriem doorheen geregen kan worden en tevens zitten er uitsparingen in waardoor het plaatje een beetje met het klittenband kan meebuigen. De lijmbasis is een vlakke plaat die door middel van dubbelzijdig tape of theaterlijm op de huid gelijmd kan worden Draaiklik constructie eerste as Het bleek mogelijk om de deelbaarheid en de verstelbaarheid om één van de assen samen te voegen, wat de compactheid ten goede komt. Door op de basisplaat een ring te zetten waarin een as gestoken wordt die uitneembaar is, is de deelbaarheid gerealiseerd. Als er dan voor gezorgd wordt dat deze as er niet spontaan uit kan vallen maar wel kan draaien is daarmee de instelbaarheid rond één as voor elkaar. Tenslotte moet deze as vastgezet kunnen worden rond de rotatie as, maar dan niet met een klemmechanisme op wrijving, maar vormgesloten zodat onopgemerkte/onbedoelde instellingswijzigingen niet kunnen plaatsvinden. Op de volgende pagina is dit in een figuur schematisch weergegeven. 17

18 Figuur 1: Principe draaiklik constructie Toelichting bij figuur 1: Het blauwe deel is de basis met de ring. Het rode deel de as van het bovenste deel. De gele kogels zitten verend opgesloten in de as. De veertjes drukken de kogels naar buiten. Als de as in de ring gestoken wordt met (in dit voorbeeld) de as 60 graden om zijn as gedraaid dan vallen de kogels in groeven in de binnenwand van de ring. Door de as te draaien worden de kogels ingedrukt en klikken in de gaatjes in de ring. Daarmee wordt de as op drie punten gefixeerd en is gepositioneerd. De gaten in de ring zijn zo gedimensioneerd dat de kogels door de veren in de gaten gedrukt blijven. Door de as te draaien tot de kogels weer in de groeven vallen zijn beide delen weer uitneembaar. In bovenstaand principe is de hoek tussen de index posities 120 graden; in het uiteindelijke ontwerp zal dat 60 graden worden. Een fijnere verdeling is niet nodig omdat de uitstralingshoek van de Optotrak markers 120 graden is. Een ander gevolg van een fijnere verdeling zou zijn dat de diameter van de ring groter moet worden. De tekening van de uitwerking is te vinden in bijlage Vergrendeling eerste as Om het geheel te vergrendelen moet gezorgd worden dat de kogels niet meer kunnen inveren. Dat kan gerealiseerd worden door achter de kogel parallel aan de veerrichting een pennetje te plaatsen dat door een excenteras in het hart van de (rode) as naar buiten gedrukt wordt en zodoende het naar binnen bewegen van de kogel verhindert. Figuur 2: Vergrendeling (links los, rechts vast) 18

19 4.3.4 Indexering tweede as De tweede as loopt parallel aan het basisvlak en staat dus haaks op de eerste as. Ook hier kan de indexering gedaan worden met eenzelfde veerdrukker als de drie rond de eerst as. Bij de tweede as kan volstaan worden met één veerdrukker omdat het niet deelbaar hoeft te zijn. Ook hier moet de indexering vergrendeld kunnen worden. Afhankelijk van de beschikbare ruimte kan de indexering zo fijn mogelijk gemaakt worden. De totale instelhoek rondom de tweede as moet ruim 90 graden worden, waardoor de twee assen gezamenlijk zorgen dat er een bolsegment van meer dan 180 graden bestreken wordt. Als de halve uitstraalhoek van de markers daar nog bij gerekend wordt komen we op ruim 300 graden. Het 60 graden bolsegment dat niet bereikt kan worden, wordt ruimschoots afgedekt door het lichaamsdeel waarop het cluster bevestigd is. Figuur 3 Doorsnede indexering tweede as De indexering kan eenvoudig vergrendeld worden door het indraaien van een duimschroefje met een drukpennetje. Het schuine vlak linksboven in figuur 3 is het vlak waartegen het printplaatje met de markers geschroefd wordt Montage Om de delen die vast aan elkaar verbonden moeten zijn te bevestiging is gekozen voor schroefverbindingen. Totaal zijn er vijf schroefjes nodig: twee stuks cilinderkopschroef M2x8 voor het monteren van de markerplaat op het instelstuk; één cilinderkopschroef M3x12 om de beide gaffelhelften aan elkaar te monteren waartussen het instelstuk opgesloten wordt en tenslotte twee stuks cilinderkopschroef M2x16 om de draaiklik onderplaat aan de tegen elkaar gemonteerd gaffeldelen te bevestigen. De werktekeningen zijn In de bijlagen te vinden. 19

20 5. Conclusie Gebruiksvriendelijkheid voor diegenen die ermee moeten gaan werken is voor een belangrijke leidraad geweest. Ik geloof dat ik erin geslaagd ben om dat met dit ontwerp te realiseren en dat er tegemoet gekomen is aan alle voorwaarden en wensen die vooraf gesteld zijn. De productie van de onderdelen is nog niet ter hand genomen; een mooie uitdaging voor onze nieuwe CNC draai- en freesmachines. 20

21 6. Literatuur Boeklagen, Ronald Inventor 2008 Computer ondersteund ontwerpen TEC/CADCollege, Nijmegen, 2007 Cappozzo, Aurelio, e.a. Surface-Marker Cluster design Criteria for 3-D Bone Movement Reconstruction In: IEEE Transactions on Biomedical Engeneering, Vol. 44, No. 12, Dec 1997 Cappozzo, Aurelio, e.a. Human Movement analysis using stereophotogrammetry, Part 1, theoretical background In: Gait and Posture, Vol. 21, Clairbois, Bert X Channel strobers FBW, Amsterdam, Crouch, David Design and Manufacturing Tools Incorporating IRED Markers Northern Digital Inc., Tech bulletin 0021 rev. 002, 1995 Wentzel, Tilly Het Projectgroepsverslag Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam,

22 Bijlagen Bijlage I Cluster geheel compleet Bijlage II Totaal overzicht exploded Bijlage III Instelmachaniek exploded Bijlage IV Basis Klittenband Bijlage V BasisLijmbevestiging Bijlage VI Draaiklik onderplaat Bijlage VII Klem-as vergrendeling eerste as Bijlage VIII Instelgaffelhelft 1 Bijlage IX Instelgaffelhelft 2 Bijlage X Instelstuk tweede as Bijlage XI Markerplaat vastzetknop Bijlage XII Afdekkap markerplaat I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 22

23 Bijlage I Cluster geheel compleet I

24 Bijlage II Totaal overzicht exploded II

25 Bijlage III Instelmachaniek exploded III

26 Bijlage IV Basis Klittenband IV

27 Bijlage V BasisLijmbevestiging V

28 Bijlage VI Draaiklik onderplaat VI

29 Bijlage VII Klem-as vergrendeling eerste as VII

30 Bijlage VIII Instelgaffelhelft 1 VIII

31 Bijlage IX Instelgaffelhelft 2 IX

32 Bijlage X Instelstuk tweede as X

33 Bijlage XI Markerplaat vastzetknop XI

34 Bijlage XII Afdekkap markerplaat XII

Parallelle poort interface.

Parallelle poort interface. Parallelle poort interface. Bouwbeschrijving kant en klare PCB interface met LUMI led s. Naam : Klas: 2008-2009 EduTechSoft Pagina 2 van 8 Inleiding. Deze bouwbeschrijving hoort bij het project Digitale

Nadere informatie

Inbouw Fietscomputer in een Burton.

Inbouw Fietscomputer in een Burton. Inbouw Fietscomputer in een Burton. Op 10 december 2011 heeft Harrie Hannink op de BOC bijeenkomst in Zutphen aan een aantal BOC leden uitleg gegeven over het kaartlezen volgens het bol-pijl principe.

Nadere informatie

NL. ClimaRad Sensa Horizontaal Installatiehandleiding

NL. ClimaRad Sensa Horizontaal Installatiehandleiding 07.00 NL ClimaRad Sensa Horizontaal Installatiehandleiding Algemeen Eisen bij installatie Borstweringhoogte van tenminste 650 mm (alleen in bijzondere gevallen (minimale vensterbankdiepte) kan men met

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Type: 300L Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: - Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

IR guns. Montage instruc0es

IR guns. Montage instruc0es IR guns Montage instruc0es Voor het maken van een IR gun hebben we nood aan een afstandsbediening en een speelgoed wapen. Anderzijds hebben we ook nog een IR ontvanger, Arduino printplaat. Na het maken

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn december 2011 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het tweede

Nadere informatie

Elektronicacomponenten (actief/passief) tekenen met FrontDesigner!

Elektronicacomponenten (actief/passief) tekenen met FrontDesigner! Elektronicacomponenten (actief/passief) tekenen met FrontDesigner! Met het technische tekenprogramma FrontDesigner kan bijna alles, zelfs het tekenen van zowel actieve als passieve elektronicacomponenten:

Nadere informatie

Comet T4. CNC Bewerkingscentrum

Comet T4. CNC Bewerkingscentrum 1 Klemmen 2 Elektronische spindel Comet T4 De EMMEGI COMET T4 is een ultramodern 4-assig CNC bewerkingscentrum voorzien van een elektronische spindel. De machine is ontworpen voor boren, frezen, tappen,

Nadere informatie

1. Opdrachtomschrijving. 2. Probleemstelling / Doelstelling. 3. Uitwerkingen van de vragen: Bijlagen: Inhoudsopgave: 1.

1. Opdrachtomschrijving. 2. Probleemstelling / Doelstelling. 3. Uitwerkingen van de vragen: Bijlagen: Inhoudsopgave: 1. Inhoudsopgave: 1. Opdrachtomschrijving 1.1 Het Project 2. Probleemstelling / Doelstelling 2.1 Probleemstelling 2.2 Doelstelling 2.3 Eisen 3. Uitwerkingen van de vragen: 3.1 Welke coördinaten moeten worden

Nadere informatie

natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex

natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex Examen HAVO 2010 tijdvak 1 vrijdag 28 mei totale examentijd 3 uur tevens oud programma natuurkunde Compex natuurkunde 1,2 Compex Vragen 15 tot en met 22 In dit deel van het examen staan vragen waarbij

Nadere informatie

Hoofdmaten V2xx-xxALU-x, V3xx-xxALU-x. Met LED en LED-schakelaar. Cilinder: 17 mm Europrofiel. Benodigdheden

Hoofdmaten V2xx-xxALU-x, V3xx-xxALU-x. Met LED en LED-schakelaar. Cilinder: 17 mm Europrofiel. Benodigdheden Handleiding Montage V25x-xxRVS-x/V25x-xxALU-x smalschild V35x-xxRVS-x/V35x-xxALU-x breedschild Waarschuwingen! Alle voorzorgsmaatregelen, instructies en waarschuwingen zoals beschreven in de handleiding

Nadere informatie

OPGAVE A. Bijlagen Bijlage A1: brief van de cliënt Bijlage D1: gepubliceerde octrooiaanvrage

OPGAVE A. Bijlagen Bijlage A1: brief van de cliënt Bijlage D1: gepubliceerde octrooiaanvrage OPGAVE A Uw cliënt ontwikkelt en fabriceert onder meer snoerstellen voor het aansluiten van elektrische apparaten op het lichtnet. Hij is van mening een uitvinding gedaan te hebben die de veiligheid van

Nadere informatie

Optima Canopy accessoires voor het ophangen

Optima Canopy accessoires voor het ophangen Optima Canopy accessoires voor het ophangen Accessoirekits - toepassingen vereisen altijd meer dan één kit. Bepaal zorgvuldig wat u nodig heeft. Itemnummer inhoud kit BPCS5450G Ophangkit voor de bouwkundige

Nadere informatie

Design For Manufacturing: verslaggeving Flash_VR a1.s2.p2.v2. [Bedekkingskap-lens] Constructieonderdeel

Design For Manufacturing: verslaggeving Flash_VR a1.s2.p2.v2. [Bedekkingskap-lens] Constructieonderdeel Design For Manufacturing: verslaggeving Flash_VR-05122017-a1.s2.p2.v2. [Bedekkingskap-lens] Constructieonderdeel Constructiekeuze: Het uitwerken van de Bedekkingskap-lens ging nauw samen met het uitwerken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Digitale Deur Spion deurvideo kit

Gebruiksaanwijzing Digitale Deur Spion deurvideo kit Gebruiksaanwijzing Digitale Deur Spion deurvideo kit MDL-35160/B Voor deuren van 40 tot 100mm dik TYPE: MDL-35160/B TOTALE VEILIGHEID Zien wie er voor uw deur staat DIGITALE DEUR SPION Type MDL-35160/B

Nadere informatie

Comet T6. CNC Bewerkingscentrum

Comet T6. CNC Bewerkingscentrum 1 Klemmen 2 Elektronische spindel Comet T6 De EMMEGI COMET T6 is een ultramodern 4-assig CNC bewerkingscentrum voorzien van een elektronische spindel. De machine is ontworpen voor boren, frezen, tappen,

Nadere informatie

min afstand tussen grond en lattenbodem (26.5 cm 23.5 op aanvraag ) Max afstand tussen grond en lattenbodem ( 78 cm 80 cm op aanvraag)

min afstand tussen grond en lattenbodem (26.5 cm 23.5 op aanvraag ) Max afstand tussen grond en lattenbodem ( 78 cm 80 cm op aanvraag) Hoog-Laag bed eva / schaarpoot Het EVA bed is speciaal ontworpen voor de dagelijkse verzorging in rust en zorginstellingen. Het is persoonlijk instelbaar aan de behoefte van ieder patiënt en ook bijzonder

Nadere informatie

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten.

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten. ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een gemonteerd op panlatten. Leverancier van alternatieve oplossingen voor water, warmte comfort en stroom Tel: 058-288 47 39 / Fax 058-288 92 98 PLAATSING VAN

Nadere informatie

Shield V 1.0. Montage handleiding (voor dummies)

Shield V 1.0. Montage handleiding (voor dummies) Shield V 1.0 Montage handleiding (voor dummies) De opzetprint is specifiek gemaakt voor gebruikers van het hobbyproject Nodo, een domotica-oplossing op basis van een Arduino. Voor verdere informatie over

Nadere informatie

HepcoMotion. Nr. 2 Installatie details

HepcoMotion. Nr. 2 Installatie details Dit datasheet behoort bij de PRT2 catalogus PRT2 Catalogus 40-41 HepcoMotion Nr. 2 Installatie details HepcoMotion precisie ringen en rondgeleidingssystemen worden gemaakt volgens hoge kwaliteitseisen

Nadere informatie

ELEKTROMAGNETEN EM-7S/17S/17D t f MODELLEN 7SSM, 17SSM, 17SSMDT, 17DSMDT

ELEKTROMAGNETEN EM-7S/17S/17D t f MODELLEN 7SSM, 17SSM, 17SSMDT, 17DSMDT MODELLEN 7SSM, 17SSM, 17SSMDT, 17DSMDT SPECIFICATIES 7SSM 17SSM / 17SSMDT 17DSMDT Houdkracht 1.360 N 136 kg 2.720 N 2 kg 2.720 N 2 kg x 2 Voltage V DC / 24V DC ± 10% V DC / 24V DC ± 10% V DC / 24V DC ±

Nadere informatie

Bijlage 16: Handleiding

Bijlage 16: Handleiding Bijlage 16: Handleiding Hier volgt een zeer gedetailleerde handleiding van hoe de lasercutte Mendel geassembleerd kan worden. Eerst zal er begonnen worden met enkele kleinere tussenassemblees. In de handleiding

Nadere informatie

Schotel. De installatie stap voor stap:.

Schotel. De installatie stap voor stap:. Pagina 1 De installatie stap voor stap:. 1. Stel vast, waar de schotel geplaatst moet worden. Let er op dat de hoogte voor de ontvangst niet van belang is, wel van belang zijn evt. obstakels. Als er obstakels

Nadere informatie

Snelstartgids FiloCAD2

Snelstartgids FiloCAD2 Snelstartgids FiloCAD2 Inleiding FiloCAD 2 Met deze korte inleiding leert u de belangrijkste functionaliteiten van het programma FiloCAD2 kennen. Als u een FiloCUT3 machine bezit en de licentie heeft ontvangen,

Nadere informatie

Montagehandleiding Luxalon Plafond

Montagehandleiding Luxalon Plafond Type 300L Montagehandleiding Luxalon Plafond Voor een optimaal resultaat heeft u een aantal eenvoudige gereedschappen nodig: e Scherp mes, bijvoorbeeld een hobbymes (voor het op maat snijden van de lamellen)

Nadere informatie

Plasma Tellerbladen inbouwen

Plasma Tellerbladen inbouwen Plasma Tellerbladen inbouwen Al een tijd terug heb ik in me t4 (2400 Diesel) een tellerunit van een t4 1.9TD ingebouwd. De reden hier voor is dat ik dan een tellerunit heb met een toeren teller. Toen ik

Nadere informatie

Klankkast. Figuur 2. Figuur 3

Klankkast. Figuur 2. Figuur 3 Klankkast We gebruiken een stevige plaat met een minimale afmeting van 1040 x 400 mm en ca mm dik als tijdelijk support. Teken vervolgens parallelle lijnen op afstanden zoals gegeven in figuur 2. Deze

Nadere informatie

Parallelle poort interface.

Parallelle poort interface. Parallelle poort interface. Bouwbeschrijving van de print interface met standaard led s. Naam : Klas: 2008 EduTechSoft Pagina 2 van 8 Inleiding. Deze bouwbeschrijving hoort bij het project Digitale Technieken

Nadere informatie

Regenboog U-lamp. Stuklijst: by Horst Wagner. Benodigd gereedschap en hulpmiddelen: Veiligheidstip

Regenboog U-lamp. Stuklijst: by Horst Wagner. Benodigd gereedschap en hulpmiddelen: Veiligheidstip 105.641 Regenboog U-lamp Stuklijst: 2x regenboog-led 5 mm 1x acrylglas 3 x 30 x 110 mm 1x kunststof stick ø11 x 200 mm 1x schakeldraad, rood 500 mm 1x schakeldraad, zwart 500 mm 2x platte stekkerhuls 6,3mm

Nadere informatie

Ervaringen met de T2FD antenne.

Ervaringen met de T2FD antenne. Ervaringen met de T2FD antenne. Enkele jaren geleden viel mijn oog op een T2FD antenne die werd beschreven in het Rothammel boek. In die beschrijving kwamen enkele interessante punten naar voren t.w. -

Nadere informatie

XXX INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE PADUA, ITALIË PRACTICUM-TOETS

XXX INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE PADUA, ITALIË PRACTICUM-TOETS XXX INTERNATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE PADUA, ITALIË PRACTICUM-TOETS 20 juli 1999 13.1 practicum toets ---63 De Torsieslinger In dit experiment bestuderen we een relatief complex mechanisch systeem een

Nadere informatie

Technisch Ontwerp Document (TOD) Project: Mannequin. Bedrijf: RS

Technisch Ontwerp Document (TOD) Project: Mannequin. Bedrijf: RS Technisch Ontwerp Document (TOD) Project: Mannequin Bedrijf: RS Enschede, 25 november 2013 Mechatronica Versie 1.0 Opgesteld door: Klas: EMT2A Groep: 2A Dieuwe Elferink 323037 Gijs de Vries 331511 Bram

Nadere informatie

LED Digitale display. Algemeen installatiediagram. Sensoren bereik. Display. 0.3-0.0 Gevaar. 1.5-1.1 Veilig. 2.5-1.6 Veilig. 1.0-0.4 Alarm.

LED Digitale display. Algemeen installatiediagram. Sensoren bereik. Display. 0.3-0.0 Gevaar. 1.5-1.1 Veilig. 2.5-1.6 Veilig. 1.0-0.4 Alarm. Algemeen installatiediagram LED Digitale display Display Hoofdunit 2.5-1.6 1.5-1.1 1.0-0.4 Alarm 0.3-0.0 Gevaar Belemmering Achteruitrijdlicht Links Midden links Middel rechts Rechts Sensoren bereik Sensor

Nadere informatie

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 ALGEMENE BESCHRIJVING De slotkastfreesmachine 171 bestaat uit: Slotkastfreesmachine 171 Montagegereedschap ( sleutels ) Een vierdelige, losneembare hoogteaanslag met

Nadere informatie

Volvo 1800S Elektronische Temperatuur meter

Volvo 1800S Elektronische Temperatuur meter Volvo 1800S Elektronische Temperatuur meter De originele meters zijn mooi, maar hebben een kwetsbaar mechaniek dat na meer dan 40 jaar vaak faalt. Omdat de thermometers niet onbelangrijk zijn, heb ik besloten

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VC-105 buiten unit INSTALLATIE HANDLEIDING 2 Functies Nachtzicht LED verlichting Kleuren CCD camera Luidspreker Montagebehuizing / regenschild Beldrukknop Microfoon Meegeleverde

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Sensoren bereik. Display status

Sensoren bereik. Display status Algemeen installatiediagram LED Digitale display Display Hoofdunit Bij het achteruit rijden zal het display weergeven: 1.5m Veilig Groen 1.3-1.4m Veilig Groen 1.0-1.2m Veilig Groen 0.7-0.9m Alarm Geel

Nadere informatie

Elektrische aansluiting, bagageruimte

Elektrische aansluiting, bagageruimte Installation instructions, accessories Instructienr. 31439218 Versie 1.3 Ond. nr. 31435603, 31439122, 31363053 Elektrische aansluiting, bagageruimte IMG-369092 Volvo Car Corporation Elektrische aansluiting,

Nadere informatie

Thema Massaproductie. De Reciprozaag. Maurice Mulder

Thema Massaproductie. De Reciprozaag. Maurice Mulder Thema Massaproductie De Reciprozaag Maurice Mulder Thema Massaproduct Technisch Product Dossier Maurice Mulder Den Haag september 2010 De Haagse Hogeschool Inhoudsopgave Verklarende woordenlijst...4 1.

Nadere informatie

Parallelle poort interface.

Parallelle poort interface. Parallelle poort interface. Bouwbeschrijving van de print interface met LUMI led s. Naam : Klas: 2008 EduTechSoft Pagina 2 van 8 Inleiding. Deze bouwbeschrijving hoort bij het project Digitale Technieken

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP)

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Montagehandleiding draagarmstellingen Type: Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Geachte klant, Bij de ontwikkeling van deze draagarmstelling

Nadere informatie

Handleiding Installatie

Handleiding Installatie Handleiding Installatie Voor de montage van het zonnezeil kan men het best een windstile dag kiezen om te voorkomen dat er tijdens de montage een windvlaag in het zeil slaat, waardoor het zeil met de grond

Nadere informatie

MaxiBox Installatiehandleiding

MaxiBox Installatiehandleiding 2016.001 MaxiBox Installatiehandleiding 2 ClimaRad montagehandleiding Copyright 2016 ClimaRad B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

Bal in de sloot. Hierbij zijn x en f ( x ) in centimeters. Zie figuur 2.

Bal in de sloot. Hierbij zijn x en f ( x ) in centimeters. Zie figuur 2. Bal in de sloot Een bal met een straal van cm komt in een figuur sloot terecht en blijft drijven. Het laagste punt van de bal bevindt zich h cm onder het wateroppervlak. In figuur zie je een doorsnede

Nadere informatie

GROHE MINTA TOUCH. installatie instructie

GROHE MINTA TOUCH. installatie instructie installatie instructie Benodigde gereedschappen: Steeksleutel 7 mm Steeksleutel 9 mm Steeksleutel mm Steeksleutel 4 mm Kruiskopschroevendraaier Benodigde materialen: Bevestigingsmaterialen (4) voor de

Nadere informatie

Diamant. CNC Bewerkingscentrum

Diamant. CNC Bewerkingscentrum 1 Parallel bewerken 2 Gereedschapsmagazijn Diamant De EMMEGI DIAMANT is een ultramodern 4-assig CNC bewerkingscentrum voorzien van een elektronische spindel. De machine is ontworpen voor boren, frezen,

Nadere informatie

kluswijzer De dakgoot In 9 stappen een dakgoot plaatsen

kluswijzer De dakgoot In 9 stappen een dakgoot plaatsen kluswijzer De dakgoot In 9 stappen een dakgoot plaatsen De dakgoot Algemeen Programma Montage Vernieuwen Preventieve maatregelen algemeen Het regenwater loopt bij schuine daken vanuit de goot via de regenpijp

Nadere informatie

P R O J E C T B U R E A U STOEL

P R O J E C T B U R E A U STOEL P R O J E C T B U R E A U STOEL EI NDOPDRACHT 3 D MOD E L LER EN Student: Nikki den Hollander Student nr.: 14071479 Datum: 27 januari 2015 Docent: Dhr. L.J.M. Koeleman Vak: 3D Modelleren Versie: 1 e 1

Nadere informatie

Proface - C O R N E X. Buitenhoekprofielen

Proface - C O R N E X. Buitenhoekprofielen 48 is ontwikkeld voor buitenhoeken van gevelbekleding en zorgt naast esthetische aspecten voor bescherming en afdekking van de gevelbekleding. Mechanische beschadiging wordt voorkomen en de achterconstructie

Nadere informatie

TV beugel voor hoog plafond - 2,5 m tot 3 m lange stang - volledig instelbaar

TV beugel voor hoog plafond - 2,5 m tot 3 m lange stang - volledig instelbaar TV beugel voor hoog plafond - 2,5 m tot 3 m lange stang - volledig instelbaar Product ID: FPCEILPTBLP Nu kunt u uw platte tv op een plaats met een hoog plafond ophangen, voor optimaal kijkplezier. Deze

Nadere informatie

Aanvullende handleiding. VEGADIS-adapter. Voor de aansluiting van een externe displayof bedieningseenheid of een slave-sensor. Document ID: 45250

Aanvullende handleiding. VEGADIS-adapter. Voor de aansluiting van een externe displayof bedieningseenheid of een slave-sensor. Document ID: 45250 Aanvullende handleiding VEGADIS-adapter Voor de aansluiting van een externe displayof bedieningseenheid of een slave-sensor Document ID: 4550 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voor uw veiligheid. Correct gebruik...

Nadere informatie

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak Versie 1.0 06/2013 Montagehandleiding Geachte klant, Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het fischer

Nadere informatie

Handleiding: Montage tristand pannendak Auteur: Carolien Hoppenbrouwers Datum: februari 2013 Benodigdheden: - Rolmaat / lang meetlint - Potlood - Schroefmachine met kruiskop, Torx T40, Imbus 3 & 5 - Spaanplaatschroeven

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Hudson, douchebrancard elektrisch in hoogte verstelbaar Installatiehandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl E-mail mail@sanmedi.nl

Nadere informatie

Satellite XT. CNC Bewerkingscentrum

Satellite XT. CNC Bewerkingscentrum 1 Zaagblad 2 Cut and separation (optioneel) Satellite XT De EMMEGI SATELLITE XT is een ultramodern 5-assig bewerkingscentrum, speciaal ontworpen voor het bewerken van grote en zware profielen van aluminium,

Nadere informatie

Af en goedkeurcriteria. plaatsing -en solderen van SMD componenten

Af en goedkeurcriteria. plaatsing -en solderen van SMD componenten Af en goedkeurcriteria plaatsing -en solderen van SMD componenten 1 Afkeur - en goedkeurcriteria plaatsing en solderen SMD componenten Algemeen In fig. 1, 2, en 3 worden de gebruikte termen gegeven van

Nadere informatie

Het digitaal aflezen van het aantal enden per minuut

Het digitaal aflezen van het aantal enden per minuut Het digitaal aflezen van het aantal enden per minuut Na wat experimenteren hebben we op Daams Molen in Vaassen een oplossing gevonden om direct digitaal af te lezen hoe snel de molen omgaat (het aantal

Nadere informatie

Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak

Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak Montage instructies set van 3 zonnepanelen, 210 Wp Schuin dak Voorbereiding Veiligheid Het is mogelijk de zonnepanelen alleen te installeren, maar met hulp is het een stuk makkelijker en veiliger. De panelen

Nadere informatie

Doelgroep. Lesdoelen. Materialen. Mogelijke evaluatie. Elektriciteit / Kwis t / Het ontdekdoosje OBSERVATIE VAN DE LERAAR

Doelgroep. Lesdoelen. Materialen. Mogelijke evaluatie. Elektriciteit / Kwis t / Het ontdekdoosje OBSERVATIE VAN DE LERAAR Doelgroep Elektriciteit / Kwis t / Het ontdekdoosje Leerlingen die al vertrouwd zijn met het bouwen van een elektrische stroomkring. Leerlingen die het verschil tussen een geleider en een isolator kennen.

Nadere informatie

Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat.

Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat. Installatie handleiding SEF DB met 1 contact Bepaal de vrije ruimte, liftkooi op de laatste stopplaats, zorg dat de lift op stuit staat. Controleer of het juiste SEF hekwerk aanwezig is: SEF 700 minimale

Nadere informatie

Installatiehandleiding Sensa Verticaal

Installatiehandleiding Sensa Verticaal Installatiehandleiding Sensa Verticaal Versienummer 06.00 NL Algemeen Eisen bij installatie Binnenspouwblad sterk genoeg om ClimaRad Sensa Verticaal te kunnen dragen. Stijve en sterke muurconstructie achter

Nadere informatie

Accu ipod Nano 1G Installatie handleiding

Accu ipod Nano 1G Installatie handleiding 1. Zorg ervoor dat de ipod vergrendeld is voordat u hem openmaakt. 2. Op het achterpaneel zitten elf klemmetjes, waarmee deze aan de voorkant is bevestigd. Om de ipod te openen, moeten de klemmetjes naar

Nadere informatie

Phantomatic X6. CNC Bewerkingscentrum

Phantomatic X6. CNC Bewerkingscentrum 1 Klemmen 2 Elektronische spindel Phantomatic X6 De EMMEGI PHANTOMATIC X6 is een ultramodern 4-assig CNC bewerkingscentrum voorzien van een elektronische spindel. De machine is ontworpen voor boren, frezen,

Nadere informatie

Montagehandleiding Hager rookmelders - opbouwmontage op voet -

Montagehandleiding Hager rookmelders - opbouwmontage op voet - Montagehandleiding Hager rookmelders - opbouwmontage op voet - Montage van de TG501A rookmelder met opbouwsokkel en relaisprint 1. Lees voorafgaand aan de montage de producthandleiding, bijgeleverd in

Nadere informatie

Superieure draagbare inspectie kit.

Superieure draagbare inspectie kit. Superieure draagbare inspectie kit. Het inspecteren van rioleringen, schoorstenen en gebouwen wordt een stuk eenvoudiger met deze inspectie camera. Met deze kit kunt u problemen in een mum van tijd bekijken,

Nadere informatie

Samenvatting. Exploratieve bewegingen in haptische waarneming. Deel I: de precisie van haptische waarneming

Samenvatting. Exploratieve bewegingen in haptische waarneming. Deel I: de precisie van haptische waarneming Exploratieve bewegingen in haptische waarneming Haptische waarneming is de vorm van actieve tastwaarneming waarbij de waarnemer de eigenschappen van een object waarneemt door het object met zijn of haar

Nadere informatie

Blokkeerbare gasveren

Blokkeerbare gasveren Blokkeerbare gasveren ICTATOR kwalitatief hoogwaardige-drukgasveren met aanvullende blokkering: hiermee laten zich voorwerpen optillen, in iedere positie vastzetten en weer ontgrendelen. e blokkeerbare

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van de Cradle(houder) voor DIGIPASS 870

Handleiding voor het opstellen van de Cradle(houder) voor DIGIPASS 870 Handleiding voor het opstellen van de Cradle(houder) voor DIGIPASS 870 De DIGIPASS 870 HOUDER wordt geleverd met de volgende onderdelen: 1 Houder voor de DIGIPASS 870 2 meter micro-usb-naar-usb-kabel 1

Nadere informatie

Het ontwerpproces. De aangeleverde ontwerpen en ideeën. Gert-Willem Veldhoen:

Het ontwerpproces. De aangeleverde ontwerpen en ideeën. Gert-Willem Veldhoen: Het ontwerpproces De aangeleverde ontwerpen en ideeën Gert-Willem Veldhoen: Wanneer men vier armen aan elkaar verbindt door middel van scharnieren en op twee scharnieren die in elkaars spiegelvlak liggen

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING Evolution

MONTAGEHANDLEIDING Evolution MONTAGEHANDLEIDING Evolution Technische specificaties. Buitenschild Afmetingen Materiaal; 310mm x 50mm x 12mm (l x b x d) Aluminium met polycarbonaat en nylon onderdelen Sloten; Nemef 4918 Kaartlezer technologie;

Nadere informatie

Buizen van de visstokken gelijmd met speciale pvc lijm

Buizen van de visstokken gelijmd met speciale pvc lijm Cobwebb Versie 1 Onderdelen 1xTraanplaat aluminium afme8ng 208mm/139mm. Dikte 5/6.50 mm 1 xtraanplaat aluminium afme8ng 150mm/100mm. Dikte 5/6.50 mm 4 x visstokken + 1 korte 1 meter die ik nog had 1x WeroPlast

Nadere informatie

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Voorzetapparatuur Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Vermijd lekke banden! Permanente magneet Verwijdert ijzer- en staal-afval van de werkvloer, in magazijnen,

Nadere informatie

Labeling en accessoires

Labeling en accessoires Labeling en accessoires added value in healthcare logistics Algemene informatie Labelhouders en accessoires t.b.v. modules Gebruiksmogelijkheden De labelhouders kunnen zowel op de zijkant van al onze modules

Nadere informatie

Fietsdrager, dakbevestiging

Fietsdrager, dakbevestiging Instructienr. Versie Ond. nr. 30664232 1.0 Fietsdrager, dakbevestiging Pagina 1 / 6 Uitrusting A0000162 J8903383 Pagina 2 / 6 INLEIDING Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint. Opmerkingen

Nadere informatie

Testen en metingen op windenergie.

Testen en metingen op windenergie. Testen en metingen op windenergie. Inleiding Als we rond groene energie begonnen te denken, dan kwam windenergie als een van de meest vanzelfsprekende vormen van groene energie naar boven. De wind heeft

Nadere informatie

Regenboog U-lamp. Stuklijst: by Horst Wagner. Benodigd gereedschap en hulpmiddelen: Veiligheidstip

Regenboog U-lamp. Stuklijst: by Horst Wagner. Benodigd gereedschap en hulpmiddelen: Veiligheidstip is uniek 105.641 Regenboog U-lamp Stuklijst: 2x regenboog-led 5 mm 1x acrylglas 3 x 30 x 110 mm 1x kunststof stick ø11 x 200 mm 1x schakeldraad, rood 500 mm 1x schakeldraad, zwart 500 mm 2x platte stekkerhuls

Nadere informatie

Rood = Dipool Blauw = Reflector

Rood = Dipool Blauw = Reflector Inleiding Op deze Hexbeam-pagina probeer ik in een soort step by step handleiding de bouw van een Hexbeam voor 20-10M (eventueel uit te breiden met 6M) te beschrijven, met zoveel mogelijk foto's voor een

Nadere informatie

DESKLIFT DL9 PRODUCT DATA SHEET

DESKLIFT DL9 PRODUCT DATA SHEET PRODUCT DATA SHEET DESKLIFT DL9 Kenmerken: Kracht tot 800 N per kolom Snelheid tot 38 mm/s onbelast Standaard inbouwmaat 560 mm Standaard slaglengte 650 mm Kleur: alle delen zwart (RAL 9005) of alle delen

Nadere informatie

Het herstellen van Microsoft Wedge Touch Mouse Battery Cover behouden Clip

Het herstellen van Microsoft Wedge Touch Mouse Battery Cover behouden Clip Het herstellen van Microsoft Wedge Touch Mouse Battery Cover behouden Clip Demontage, reparatie en montage van Wedge Touch muis wanneer de batterijklep niet gesloten zal blijven. Ook is een goede gids

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. Closet-Plus. Hét systeem om op een eenvoudige wijze te lage wandclosetpotten te verhogen met 5 of 7 cm

MONTAGEHANDLEIDING. Closet-Plus. Hét systeem om op een eenvoudige wijze te lage wandclosetpotten te verhogen met 5 of 7 cm MONTAGEHANDLEIDING Closet-Plus Hét systeem om op een eenvoudige wijze te lage wandclosetpotten te verhogen met 5 of 7 cm Inhoud van het pakket Controleer vóór de montage van de Closet-Plus eerst de inhoud

Nadere informatie

Energiemeter en Modulator CL 2356

Energiemeter en Modulator CL 2356 Nefit houdt Nederland a rm w Nefit houdt Nederland a rm w Technische gegevens E Gebruikers- en Installatie-instructie energymeter Energiemeter en Modulator CL 2356 F De afmetingen volgens bovenstaande

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Stuurwiel. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Stuurwiel. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Installation instructions, accessories Instructienr. Versie 30756984 1.3 Ond. nr. 31401809, 31401808, 31401804, 31401803, 31369837, 31369836, 31369841, 31369835, 31369834, 31369833, 30756617, 30756616,

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

STOELTJESPROFIELEN. Proface - Y O I N - H S. Stoeltjesprofielen

STOELTJESPROFIELEN. Proface - Y O I N - H S. Stoeltjesprofielen STOELTJESPROFIELEN is ontwikkeld om de horizontale naden tussen de gevelplaten af te dekken. De zaagkanten van de plaat worden afgedekt en het beschermt de onderconstructie tegen de eerste weersinvloeden.

Nadere informatie

Vanco cover Handleiding Montage rolluikafdekking met buismotor-a voor zwembad met voedingskabel langs de wand.

Vanco cover Handleiding Montage rolluikafdekking met buismotor-a voor zwembad met voedingskabel langs de wand. Zwembadafdekking Couverture de piscines Pool cover Cubierta para piscine Schwimmbadabdeckung Vanco cover Handleiding Montage rolluikafdekking met buismotor-a voor zwembad met voedingskabel langs de wand.

Nadere informatie

E-ELT, DE UITDAGING VAN HET MAKEN VAN EEN BETAALBARE 50 MM DIKKE SPIEGEL VAN Ø39M.

E-ELT, DE UITDAGING VAN HET MAKEN VAN EEN BETAALBARE 50 MM DIKKE SPIEGEL VAN Ø39M. E-ELT, DE UITDAGING VAN HET MAKEN VAN EEN BETAALBARE 50 MM DIKKE SPIEGEL VAN Ø39M. ir. Jan Nijenhuis Courtesy ESO HISTORISCHE ONTWIKKELING Trends: Steeds groter. Segmentering i.v.m. kostenreductie. Actieve

Nadere informatie

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL

ALUFORCE PRO 150 M. PCt482-0EN-DE-NL ALUFORCE PRO 150 M PCt482-0EN-DE-NL 02 04 03 2 Veiligheidsinstructies 2.1 Verklaring symbolen en instructies In de montage- en bedieningshandleiding worden de volgende aanduidingen en symbolen voor gevaren

Nadere informatie

Philips VY 0010 ombouwen naar 720 kb (Philips VY 0011, JVC HC-F303)

Philips VY 0010 ombouwen naar 720 kb (Philips VY 0011, JVC HC-F303) Philips VY 0010 ombouwen naar 720 kb (Philips VY 0011, JVC HC-F303) De meeste externe diskdrives voor de MSX hebben een opslagcapaciteit van 360 kb. De diskettes worden dan enkelzijdig gebruikt. Er zijn

Nadere informatie

Golfplatendak montage

Golfplatendak montage Golfplatendak montage SUNKIT Zonnestroomsysteem Administrator 7-10-2008 10:36 1/5 Algemeen Deze handleiding begeleidt u stap voor stap bij de montage van het SUNKIT zonneenergiesysteem. Lees voordat u

Nadere informatie

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output Mooi afgewerkt wandpaneel voor de bediening van RGB led strips Touch bediening 2 opties: rechtstreekse bediening + aansturing of bediening via het DMX-512

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

MONTAGE & INSTALL ATIE. MultifunctioneleBUVA. Ergo-Motion MFB. besturingsmodule

MONTAGE & INSTALL ATIE. MultifunctioneleBUVA. Ergo-Motion MFB. besturingsmodule MultifunctioneleBUVA Ergo-Motion MFB besturingsmodule MONTAGE & INSTALL ATIE BUVA Montage & Installatie Ergo-Motion MFB 2 Inhoud 1 Beschrijving 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Ingangen 4 1.3 Uitgangen 5 1.4 Instelling

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

BOUWBESCHRIJVING MICRO-LF-SPOETNIK

BOUWBESCHRIJVING MICRO-LF-SPOETNIK De Micro-LF-Spoetnik is bedoeld om een signaal op te wekken wat op enkele meters afstand te detecteren is met de Signaalzoeker. De Micro-LF-Spoetnik versterkt het signaal dat op zijn ingang staat (bijv.

Nadere informatie

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s 62-82 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Type motor:

Nadere informatie

Universeel vergrendelingssysteem: één systeem dat alles kan!

Universeel vergrendelingssysteem: één systeem dat alles kan! Mechanische gevaren - Universeel Universeel vergrendelingssysteem: één systeem dat alles kan! Het universeel vergrendelingssysteem opent nieuwe mogelijkheden op het gebied van Lockout Tagout technologie.

Nadere informatie