vision >> Naar een duurzame transitie Innovatie en samenwerking maken het verschil

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vision >> Naar een duurzame transitie Innovatie en samenwerking maken het verschil"

Transcriptie

1 vision nr SEPTEMBER 2013 >> Naar een duurzame transitie Innovatie en samenwerking maken het verschil >> >> >> >> SMART GRIDS GETEST BIJ 250 GEZINNEN VLAAMSE SMART CITIES WORDEN CONCREET WE WILLEN DE INDUSTRIE ZUURSTOF GEVEN NIEUW ONDERZOEKSPLATFORM WIL AROMATEN UIT GROENE RESTSTROMEN PUREN >> BESLISSINGSTOOL GEEFT SECTOREN INSPRAAK IN NATUURBELEID >> VEGETATIEGEGEVENS VAN PROBA-V GAAN DE WERELD ROND >> In de kijker >> KMO vindt vito!

2 Transitie betekent nieuwe bruggen slaan K limaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, ongelijke verdeling van de welvaart Onze samenleving botst op de grenzen van haar systemen. In de structurele maatschappelijke verandering of transitie die zich opdringt, is ook de rol van VITO als kennisinstelling in beweging. De voorbije jaren hebben we gaandeweg een omvattend raamwerk ontwikkeld om duurzame ontwikkeling en transitie te integreren in onze werking. Met dat transitiekader als leidraad wat is transitie en hoe willen we daartoe bijdragen vanuit VITO geven we nu onze nieuwe onderzoeksprogramma s concreet vorm: duurzame energie, duurzaam materialenbeheer, duurzame chemie, duurzame gezondheid en duurzaam landgebruik. In deze editie van VITO VISION tonen we u hoe we het transitiedenken systematisch en op een wetenschappelijk onderbouwde manier in ons onderzoek en onze projecten integreren. Interactie en samenwerking tussen de thematische onderzoeksprogramma s maken dat we als kennisinstelling veerkrachtig kunnen reageren op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Die interne kruisbestuiving geeft ons een unieke positie in het duurzaamheidsonderzoek. 2 In die transitiecontext overstijgt onze rol die van louter onderzoek, studies en ondersteuning van bedrijven en van het beleid. Een nauwe samenwerking en een intensieve dialoog met industrie, overheden, middenveld, nieuwe marktactoren en burgers treden in onze projecten steeds meer op de voorgrond. Zo ontwikkelden onze onderzoekers een tool die het Vlaamse natuurbeleid helpt om weloverwogen ruimtelijke beslissingen te nemen in het kader van het Europese natuurnetwerk Natura Samen met de overheid, natuurverenigingen, landbouworganisaties en drinkwatermaatschappijen konden we op die manier een participatief traject voor biodiversiteit uittekenen: een primeur. De grootschalige demonstratie van smart grids bij particulieren, die we samen met de KU Leuven (EnergyVille) en een hele reeks industriële partners opzetten in het kader van Linear, toont dat VITO met beide voeten in het veld staat. Door het energieverbruik van 250 gezinnen actief aan te sturen met intelligente toestellen, wil EnergyVille Vlaanderen voorbereiden op de komst van smart grids. In STEP-UP, een grootschalig Europees project rond slimme steden, tekent VITO samen met de stad Gent een nieuw klimaatplan uit voor de stad: opnieuw een initiatief waarin heel wat stakeholders een rol spelen. Ook in het proces dat de Vlaamse industrie moet klaarstomen voor de groene kringloopeconomie, slaan we de brug naar de sectoren. Samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voeren we onderzoeks- en demonstratieprojecten uit, maar bouwen we ook aan platformen om initiatieven uit de industrie zuurstof te geven. Initiatieven zoals Flanders Strategic Initiative for Sustainable Chemistry (FISCH) en Flanders Cleantech Association (FCA) illustreren nu al hoe de wisselwerking met maatschappelijke actoren vruchten afwerpt. Van recentere datum is het Shared Research Center Biobased Aromatics dat we samen met de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de Green Chemistry Campus lanceerden. Dat platform breekt een lans voor een duurzame biogebaseerde economie en wil de chemische sector in Vlaanderen ruggensteunen. Bij VITO zijn we er rotsvast van overtuigd én de voorbeelden in deze VITO VISION tonen het overduidelijk aan: transities die gestoeld zijn op innovatie en nieuwe samenwerking kunnen voor de economie en de hele samenleving wel degelijk het verschil maken. Dirk Fransaer Gedelegeerd bestuurder VITO werkte de voorbije jaren een eigen kader uit om haar bijdrage tot duurzaamheidstransities vorm te geven. Een samenvatting hiervan is te vinden via Voor de implementatie van dat kader in haar onderzoeksprogramma s lanceerde VITO in september 2013 het Transitieplatform, dat als kennis- en verbindingsplatform de integratie van het transitiedenken in alle VITOactiviteiten zal ondersteunen en faciliteren. Meer informatie: (Coördinator Transitieplatform) - - (Onderzoekscoördinatoren Transitie)

3 VELDTEST LINKT GEDRAG VAN ENERGIEVERBRUIKERS MET SMART GRIDS Smart grids getest bij 250 gezinnen I Vlaanderen telt steeds meer windturbines en fotovoltaïsche installaties. In de toekomst zal het aandeel hernieuwbare energie nog sterk toenemen. Maar onze stroomnetten zijn niet uitgerust voor die toevloed van groene energie, die schommelt afhankelijk van de weersomstandigheden. Om de hernieuwbare energiebronnen optimaal te kunnen gebruiken moet gebruikersgedrag op slimme wijze met smart grids verbonden worden. Maar hoe werken die in de praktijk? Met een grootschalige veldtest wil EnergyVille de haalbaarheid en de meerwaarde van smart grids in residentiële wijken in beeld brengen. Primeur voor Vlaanderen De veldtest past in het project Linear, een grootschalig multidisciplinair demonstratieproject rond intelligente elektriciteitsnetwerken in Vlaanderen. Het project bestudeert hoe we hernieuwbare-energiebronnen in het distributienetwerk kunnen inschakelen en optimaal gebruiken. Dat gebeurt door het energieverbruik aan te passen aan de hoeveelheid hernieuwbare energie die op dat moment beschikbaar is. Het project, een intense samenwerking tussen onderzoekscentra en industrie, ging in 2009 van start. Wim Cardinaels: De voorbije jaren hebben we gefocust op het onderzoek, de conceptontwikkeling en tests op laboratoriumschaal. De technologieën zijn nu robuust genoeg om bij eindgebruikers verspreid over heel Vlaanderen uit te testen. Het is de eerste keer dat in België een veldtest op die schaal gebeurt. Goedkopere tarieven Maar liefst 250 gezinnen waren bereid om deel te nemen aan de veldtest. Met intelligente huishoudtoestellen en slimme elektriciteitsmeters wordt hun energieverbruik geoptimaliseerd. De gezinnen bepalen zelf wanneer het toestel zijn taak moet hebben uitgevoerd, zegt Wim Cardinaels. Binnen de door de gebruiker vastgelegde grenzen start Linear het toestel. Zo kunnen we inspelen op de actuele netbelasting en de beschikbaarheid van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie. Bij een groep van 60 gezinnen worden geen slimme toestellen geïnstalleerd, maar stellen we wel een Home Energy Management System met draagbaar en draadloos beeldscherm ter beschikking. De bewoners kunnen daarop zelf het energieverbruik van individuele toestellen aflezen en zien wanneer de energietarieven het goedkoopst zijn. De onderzoekers willen namelijk ook nagaan hoe eindgebruikers reageren op prijssignalen. De smartgrid-technologie van Linear helpt gebruikers om hun energiefactuur onder controle te houden. Daarnaast wordt ook het dagelijkse energieverbruik met normaal gezien een ochtend- en avondpiek afgevlakt, waardoor de belasting op het elektriciteitsnet kan verminderen. Overschakelen op zo n nieuw energiepatroon vraagt natuurlijk wel een gedragswijziging van de gezinnen, zegt Wim Cardinaels. In het begin van de veldtest zal elke deelnemer ongetwijfeld enthousiast meedoen. Het Linear-project onderzoekt hoe deelnemers hun gedragswijziging volhouden voor de verschillende vormen van interactie en op 3 n de toekomst zal er veel meer hernieuwbare energie naar het elektriciteitsnet stromen. Om die goed in te passen in het net en optimaal te benutten, zijn intelligente toestellen nodig. EnergyVille, een samenwerking tussen VITO en de KU Leuven, test momenteel bij 250 gezinnen zo n slim energienetwerk of smart grid uit. Wim Cardinaels van VITO/EnergyVille: We helpen de Vlaamse innovatie en industrie op de kaart te zetten.

4 In 2020 internationaal meespelen 4 EnergyVille coördineert Linear en vormt samen met iminds en imec het onderzoeksconsortium. Nutsbedrijven en industriële partners Eandis, Infrax, Telenet, Belgacom, Fifthplay, Laborelec, Miele, Siemens, EDF Luminus en Viessmann nemen de marktgerichtheid van het onderzoek ter harte en werken mee aan de realisatie van het project. De veldtest loopt nog tot midden Dan zullen de partners een aantal aanbevelingen en conclusies formuleren. Hoe heeft de veldtest het energienet beïnvloed? Weegt de energiebesparing op tegen de investeringen? Met de resultaten van Linear willen de partners daarna demonstratieprojecten opzetten op de schaal van een stad of regio. Het doel: smart grids tegen 2020 laten doorbreken in Vlaanderen. Dat traject geeft de Vlaamse bedrijven de kans om zich te profileren en tegen 2020 internationaal mee te spelen, besluit Wim Cardinaels. Meer info: Energyville bouwt mee aan duurzame toekomst Op 25 juni 2013 presenteerde EnergyVille met het event Your road to EnergyVille zijn visie op de toekomst van de energietechnologie in Vlaanderen en Limburg. Als Europees erkend studiecentrum van de KU Leuven, VITO en imec wil EnergyVille hét referentiepunt voor hernieuwbare energie worden. EnergyVille specialiseert zich in geavanceerd duurzame-energieonderzoek en intelligente energiesystemen zoals smart grids en warmtenetten voor industrie en steden. Daarbij speelt de samenwerking tussen topcentra en industrie in Europa, in het kader van het Europese EIT-KIC InnoEnergy, een belangrijke rol. Ook het nieuwe gebouw van EnergyVille op de oude mijnsite van Waterschei wordt een knap staaltje van duurzaamheid. Het streeft naar een BREEAM Excellent -certificering: een minimale milieu-impact met een hoge gebruikerstevredenheid. Het gebouw wordt dan ook volledig energieneutraal. EnergyVille gooit ook buiten Europa hoge ogen. Op 8 juli 2013 tekende het samen met de Technische Universiteiten van Nederland en de University of Texas een intentieverklaring voor meer samenwerking. Die intentieverklaring past in het kader van de handelsmissie door minister-presidenten Peeters en Rutte bij bedrijven en instellingen in Texas en Californië. Chris Kuhlman welke manier die gedragswijziging het elektriciteitssysteem ten goede komt. Er is een helpdesk waar de deelnemers met vragen terechtkunnen. Meer info: EnergyVille - NB SEMINARIE ENERGIEOPSLAG Brussel 10 oktober 2013 Kan energieopslag nu reeds toegepast worden? Hoe wordt uw bedrijf er beter van? Met o.m. Koen Vanthournout, onderzoeker LINEAR-VITO Meer info:

5 INTERNATIONALE KENNISUITWISSELING SCHRAAGT NIEUW GENTS KLIMAATPLAN Vlaamse Smart Cities worden concreet M eer dan de helft van de totale wereldbevolking leeft straks in steden; in Europa ligt dat aandeel nog aanzienlijk hoger. Steden moeten dus slimmer worden om alle inwoners veilig en gezond te laten leven, bereikbaar te zijn en een duurzame energie- en watervoorziening te garanderen. De Vlaamse steden maken zich op voor zo n slimme toekomst. In Gent helpt VITO het stadsbestuur bij het uittekenen van een klimaatplan. Guy Vekemans van VITO: Slimme steden zijn een hefboom om onze samenleving duurzamer te maken. Guy Vekemans van VITO: Een belangrijk aandachtspunt is bijvoorbeeld de manier waarop een stad met energie omgaat, zonder negatieve invloed op het milieu en de levenskwaliteit van haar bewoners. Een slimme stad heeft ook een smart grid. Zo n intelligent elektriciteitsnetwerk wordt gebruikt om productie en distributie van energie te optimaliseren en om groenere energievoorziening mogelijk te maken. Een slim net zorgt ook voor een betere koppeling van vraag en aanbod. Ook de stadsbewoners krijgen hierbij een actievere rol. Nieuwe businessmodellen VITO begeleidt enkele steden in hun transitie naar slimme stad. In die proefprojecten staat het transitiedenken centraal. De projecten mogen niet los gezien worden van de langetermijnvisie die we voor ogen hebben, zegt Guy Vekemans. We werken aan nieuwe businessmodellen om smart cities te implementeren. Zo zijn er innovatieve energiediensten in ontwikkeling voor renovatie van gebouwen, voor afstemming van energievraag en -aanbod... De marktintroductie van technologie en diensten is de kernactiviteit van de KIC InnoEnergy, een Europees instrument binnen Horizon EnergyVille (VITO en de KU Leuven) leidt hierbij het thema Intelligent and energy efficient cities and buildings, samen met onder meer TNO, Eandis en TU Eindhoven. Samenwerking met overheden, bedrijven, investeerders, middenveld en burgers is bijvoorbeeld cruciaal in slimme steden. Omdat de budgettaire slagkracht van heel wat steden en gemeenten zelf beperkt is, moeten ze ook prioritaire projecten bepalen en financiële middelen bundelen. Met zulke innovatieve proefprojecten op stedelijk niveau kunnen we zaken uittesten die met labotests niet mogelijk zijn. Denk maar aan de schaalgrootte of de betrokkenheid van de eindgebruiker. Stedelijke innovatieprojecten zijn dus echt living labs. Steeds meer steden engageren zich om hun broeikasgasemissies terug te schroeven en hun leefbaarheid te vergroten. Zowel in het Europese als Vlaamse beleid is duurzame stedelijkheid een prioriteit. Door een compacte structuur en hoge bevolkingsdichtheid hebben duurzaamheidsmaatregelen in een stad immers een groter effect. Smart cities zijn het ultieme doel. Maar aan welke eisen moet zo n slimme stad beantwoorden? 5

6 Burgemeestersconvenant In Gent gaat STEP-UP op zoek naar innovatieve oplossingen voor een integraal energiebeleid op stads-, wijk- en gebouwniveau. Samen met bewoners en gebruikers van de wijk Sint-Amandsberg - Dampoort zal men onderzoeken welke ingrepen kunnen leiden tot duurzame wijken woningrenovatie, energiezuinig transport, een vermindering van de CO2-uitstoot en bestrijding van energiearmoede. De conclusies zullen de basis vormen voor een nieuw klimaatplan voor de stad en leiden tot concrete projecten om Sint-Amandsberg op termijn klimaatneutraal te maken, zegt Guy Vekemans. STEP-UP slaat ook de brug naar andere initiatieven. Eerder ondertekenden ruim Europese steden een burgemeestersconvenant. Daarmee engageren ze zich tot een verregaande vermindering van de CO2-emissies via energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. In het kader van dat convenant zullen we via een lerend netwerk de komende twee jaar concrete ervaringen uit STEP-UP uitwisselen met andere Vlaamse en Europese steden, aldus Guy Vekemans. Hopelijk kunnen we dan ook in Vlaanderen binnenkort enkele grote innovatieve investeringsprojecten in dat kader zien ontplooien. Het Vlaamse Smart Energy Cities netwerk, het lerend netwerk voor Vlaanderen, zal in het najaar van 2013 officieel starten. Met de steden Antwerpen, Genk, Hasselt, Mechelen, Oostende en Leuven zette VITO al concrete samenwerkingstrajecten op; ook Kortrijk toont interesse om aan te sluiten. Stad Gent 6 In het kader van Strategies Towards Energy Performance and Urban Planning of STEP-UP werken VITO (met EnergyVille), de stad Gent en Eandis een nieuw klimaatplan uit. STEP-UP is een grootschalig project dat eind 2012 door de Europese Commissie in haar oproep voor energy city planning geselecteerd werd voor financiële steun. Het project bundelt de energieambities van vier NoordEuropese havensteden: Glasgow, Riga, Göteborg en Gent, vertelt Guy Vekemans. Die vier steden zullen via het project hun huidige energiedoelstellingen vertalen in concrete maatregelen die zowel technisch, economisch als sociaal een meerwaarde zijn.

7 Een nieuwe beslissingsaanpak: hoe duurzaam is de stad? De tools moeten steden en projectontwikkelaars helpen om hun beslissingen te onderbouwen. Tabula is bijvoorbeeld een webtool die kennis over Europese gebouwentypologieën integreert: een set modelgebouwen met karakteristieke energetische kenmerken die een bepaalde bouwperiode en een gebouwtype vertegenwoordigen. Met de webtool kan men energieadviezen genereren, het woningpatrimonium van een land of regio beoordelen en de woningbestanden van verschillende landen met elkaar vergelijken. VITO beschikt momenteel over meer dan twintig analysemethodieken die bepaalde deelaspecten van de stedelijke omgeving evalueren. Door die tools samen te brengen kunnen we allerlei stedelijke data aan elkaar koppelen, zegt Guy Vekemans. Een slimme koppeling van stedelijke data is cruciaal omdat de beschikbaarheid van die informatie enorm toeneemt door de innovaties in IT en sensortechnologie. Tegelijk vervlechten we ook verschillende VITO-competenties: mobiliteit, energie-efficiënte en duurzame gebouwen, intelligente energienetwerken, ruimtelijke modellering, binnenluchtkwaliteit, materiaaltechnologie, duurzaamheidsbeoordelingen, transitiemanagement... Onze nieuwe taskforce DUS! (Drivers of Sustainability) voegt al die competenties samen, zoekt naar geïntegreerde oplossingen en past helemaal binnen die globale transitieaanpak. Meer info: 7 Energie, mobiliteit, groen in de stad, stadsplanning Een slimme stad moet verschillende duurzaamheidsaspecten, technologieën, onderzoeksen beleidsdomeinen integreren. Pilootprojecten zoals STEP-UP bekijken al die dimensies van duurzaamheid tegelijk. Om die totaalaanpak te ondersteunen integreert VITO een waaier aan tools uit verschillende kennisdomeinen tot beslissingsondersteunende instrumenten.

8 BELEID EN WETENSCHAP WERKEN STEEDS NAUWER SAMEN We willen de industrie zuurstof geven V 8 eel natuurlijke grondstoffen tellen Vlaanderen en Europa niet; ook elders in de wereld neemt de druk op grondstoffen toe. Reden te meer om alternatieven zo goed mogelijk te benutten. Industrie, overheid en wetenschap maken daarom werk van de groene kringloopeconomie, die draait op hergebruik van materialen en recyclage van grondstoffen. VITO en de OVAM sloten een samenwerkingsovereenkomst om de doorbraak van een groene kringloopeconomie te versnellen. Ze vullen elkaar aan in het ondersteunen van bedrijven die de omslag willen maken naar duurzaam materialenbeheer, of meerwaarde willen creëren uit het slim omspringen met materialen. De druk op schaarse grondstoffen is duidelijk voelbaar. De materiaalkosten vertegenwoordigen een steeds groter en onvoorspelbaar aandeel in de bedrijfsuitgaven en wegen dus meer dan vroeger door in de kostprijs van producten. Daarnaast zijn er ook maatschappelijke kosten, door de grote milieu-impact die het gebruik van heel wat grondstoffen en materialen met zich meebrengt. Het behoeft geen betoog: we moeten heel anders met grondstoffen en materialen omgaan. De groene kringloopeconomie vormt de oplossing: een duurzame economie die meerwaarde creëert met een zo laag mogelijk grondstof-, energie-, materiaalen ruimtegebruik en een zo beperkt mogelijke impact op milieu en natuur. Eco-innovatie en cleantech bieden reële kansen In 2011 sloten VITO en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de samenwerkingsovereenkomst Partners voor een groene kringloopeconomie. De samenwerking focust op een verhoging van de eco-efficiëntie en eco-innovatie in het Vlaamse bedrijfsleven. De OVAM en VITO gaan niet alleen samen onderzoeks- en demonstratieprojecten uitvoeren, maar bouwen ook aan platformen om initiatieven uit de industrie zuurstof te geven. Beide partners vinden elkaar wonderwel in het domein van het duurzame materialenbeheer. Rik Ampe van VITO: VITO en de OVAM werken al langer intensief samen. Maar sinds de start van de samenwerkingsovereenkomst hebben we elkaar echt gevonden in het afval- en materialenbeheer, dat steeds complexer wordt. VITO kijkt vooral naar hoe ze de OVAM kan ondersteunen in het uitrollen van het Vlaamse materialenbeleid. De OVAM volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen bij VITO nauwgezet op. Samen zoeken we naar de kansen die eco-innovatie en cleantech bieden. Die nieuwe trends helpen immers niet alleen om de efficiëntie van onze productieprocessen te verhogen. Ze kunnen ook de totale milieuimpact die verbonden is aan onze maatschappelijke behoeften, substantieel verlagen. Milieuvriendelijke bouwelementen Om onze voetafdruk op het vlak van materialen te kunnen verlagen moet die milieu-impact eerst en vooral in kaart worden gebracht. Voor bouwmaterialen ontwikkelden de OVAM en VITO het voorbije jaar al een nuttig instrument: de bouwmaterialenmethodiek. John Wante van de OVAM: De bouwmaterialenmethodiek is een meetinstrument om de milieu-impact van gebouwelementen met elkaar te vergelijken: verschillende varianten van buiten- en binnenmuren, platte en hellende daken, ramen, vloeren De milieu-impact van een gebouw laat zich immers niet alleen voelen in het energiegebruik tijdens de gebruiksfase. Ook de impact die is verbonden met de winning, de productie, het transport en de afbraak van de materialen vervat in een gebouw, weegt door op vele fronten:

9 klimaatverandering, verzuring van de bodem, waterverontreiniging, ozonaantasting, uitputting van de natuurlijke grondstoffen, toxiciteit, fijnstofvorming, landgebruik enzovoort. Al die milieu-impactcategorieën werden in de methodiek opgenomen. Het onderzoek gebeurde via een gekwantificeerde methode op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) en moet resulteren in een gebruiksvriendelijke tool voor architecten of bouwheren. Met de tool kunnen ze in één oogopslag zien welk gebouwelement het milieuvriendelijkst is. Een transitie zeker op het vlak van materialengebruik vergt een integrale kijk op onze samenleving. Het gaat niet langer alleen om de technologie op zich, maar ook om de economische en maatschappelijke impact daarvan. Ook in dat domein beweegt heel wat in Vlaanderen. Met het Vlaams Materialenprogramma engageerden 33 partijen uit overheid, industrie, kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld zich om werk te maken van een groene kringloopeconomie. Het Vlaams Materialenprogramma moet Vlaanderen tegen 2020 naar de top vijf van Europese regio s loodsen op het vlak van duurzaam materialenbeheer. Eén van de drie pijlers is het lerend netwerk Plan C, dat als informeel netwerk mee geïnitieerd werd door de OVAM. In 2012 werd de vzw Plan C opgericht als zelfstandige organisatie; ze wordt mee ondersteund door VITO. Vanuit Plan C wil men de langetermijnvisie van het materialenbeleid aanscherpen en toetsen via experimenten. Plan C wil doorbraken in duurzaam materialenbeheer versnellen via visievorming, het activeren van een lerend netwerk en het ondersteunen van transitie-experimenten. Zowel voor de OVAM als voor VITO vormt dat een leerschool om innovatie op gang te brengen. Digital manufacturing Eén van de doorbraakprojecten van Plan C is imade, zegt John Wante. imade ondersteunt de uitbouw van een netwerk van dienstencentra voor digital manufacturing. Die term vat begrippen samen zoals rapid prototyping, 3D-printing, digitale, cloud- en additieve fabricage. Die zullen het volgende decennium gegarandeerd een ommekeer teweegbrengen in de productieprocessen en de product to market -keten. Op basis van 3D-ontwerpen op de computer kan men heel snel een afgewerkt product fabriceren. We stappen hierbij af van massaproductie en evolueren naar digitaal maatwerk. De voordelen als die technologie juist wordt toegepast? Meer waarde door maatwerk, minder materiaalgebruik, meer mogelijkheden om modulair te ontwerpen, een langere levensduur van het product Bovendien wordt de technologie in ijltempo goedkoper. Dat soort dienstverlening moeten we naadloos doen aansluiten bij de ambitie om Vlaanderen binnen te loodsen in het tijdperk van produceren en consumeren in gesloten kringlopen die voor onbepaalde tijd meerwaarde kunnen genereren. Hoogwaardige materialen als nieuw onderzoeksthema VITO focust met haar materialenprogramma ook op de recyclage van zeldzame, hoogwaardige materialen. De kennis om zulke materialen efficiënt in de kringloop te houden, staat nog in haar kinderschoenen. Maar VITO en de OVAM zijn vastbesloten om ook rond dat thema de banden aan te halen. Het is nog onvoldoende geweten hoe zeldzame en voor Europa vaak strategische materialen in Vlaanderen circuleren, zegt Rik Ampe. Vaak gaat het om heel kleine hoeveelheden, die moeilijk van andere materialen te scheiden zijn. Daardoor is het ook nog niet helemaal duidelijk of die zeldzame materialen nog hoogwaardig kunnen worden ingezet. Die aspecten willen we in de toekomst samen met de OVAM bestuderen. De samenwerkingsovereenkomst dient dus niet alleen om het bestaande materialenbeleid te ondersteunen, maar ook om nieuwe horizonten te verkennen. Laat die bredere kijk nu net het basisingrediënt zijn om de transitie die wij voor ogen hebben een groene kringloopeconomie in gang te zetten. Meer info: Transitie-experimenten

10 SHARED RESEARCH CENTER BIOBASED AROMATICS VOOR DUURZAAMHEID EN JOBS Nieuw onderzoeksplatform wil aromaten uit groene reststromen puren B 10 egin 2013 ging het Shared Research Center Biobased Aromatics van start, een initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), de Green Chemistry Campus en VITO. Dat platform wil de productie van aromaten uit biomassa en hernieuwbare reststromen aanzwengelen, als volwaardig alternatief voor petroleum en schaliegas. Ludo Diels van VITO: We mikken op duurzaamheid en jobs. Biomassa is één van de belangrijkste hefbomen om klimaatdoelen te realiseren en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Het bouwt mee aan de transitie naar een op hernieuwbare grondstoffen gebaseerde economie: de biobased economy. Biomassa vindt hierbij niet alleen een hoogwaardige toepassing in biobrandstoffen, maar ook in allerlei polymere materialen. Voorbeelden daarvan zijn polypropyleen en polyethyleen, grondstoffen voor wasmiddelen of kunstvezels. Eén van de basisbestanddelen voor die waaier aan chemische basisstoffen zijn cyclische moleculen of aromatische verbindingen. Tot voor kort werden die stoffen alleen uit petroleum gehaald. De gedeeltelijke vervanging van olie door schaliegas zorgt ervoor dat er een tekort kan ontstaan aan die aromatische verbindingen. Ludo Diels van VITO: De markt voor aromaten groeit jaarlijks met 5 à 10 procent. Toch hinkt het aanbod achterop. Dat komt omdat petroleum stilaan uitgeput raakt en het relatief goedkope schaliegas een snelle opmars maakt. In tegenstelling tot fossiele olie voorziet schaliegas onvoldoende in aromaten. Als we ervan uitgaan dat het gas 30 procent van de fossiele olie zal vervangen, ontstaat er een wereldwijd tekort aan aromaten. Niet alleen vanuit ecologisch standpunt, maar ook vanuit economisch standpunt wordt het dus steeds interessanter om biogebaseerde aromaten te ontwikkelen en te commercialiseren. Nog beter want veel duurzamer wordt het als we daarvoor agroreststromen gebruiken. Pilootfabriek Aromaten uit agroreststromen bieden perspectieven. Om die kansen te verzilveren hebben VITO, TNO en de Green Chemistry Campus het Shared Research Center Biobased Aromatics opgericht. Ambitie is om binnen vijf jaar tot de wereldtop te behoren van onderzoekscentra in dat domein. Biogebaseerde aromaten kan men op verschillende manieren aanmaken. Maar twee lijken ons het meest belangrijk, zegt Ludo Diels. Door fermentatie van cellulose uit graan of suikerbieten of door het breken van ligninemoleculen uit bijvoorbeeld stro of houtafval, een grondstof die overvloedig beschikbaar is. TNO en haar Nederlandse partners leggen zich toe op de eerste mogelijkheid, terwijl VITO de tweede piste onderzoekt. Daarvoor willen we met bijna alle Vlaamse universiteiten samenwerken. Omdat de chemische industrie nu al grote interesse toont voor biogebaseerde aromaten, denkt het Shared Research Center ook aan een productie-eenheid. In Gent willen we een piloot-fabriek opstarten om organische reststromen uit de landbouw te splitsen in cellulose en lignine. De cellulose zou dan verwerkt worden in een pilootfabriek in Bergen-op-Zoom en de lignine in een Antwerpse pilootfabriek. Voor dat plan krijgen we alvast de steun van Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry (FISCH). Het project is niet alleen heel innovatief, het kan ook veel jobs opleveren. Door die bioaromaten beschikbaar te stellen zullen bestaande chemiebedrijven hun activiteiten kunnen aanpassen of uitbreiden en zullen andere bedrijven door de regio worden aangetrokken. Agrofood- en chemische industrie De kansen die het Shared Research Center ziet, sluiten aan bij de ambities van de partners die het wil bedienen: internationale, toonaangevende spelers uit de agrofooden chemische industrie. Zij vertegenwoordigen zowel de aanbod- als vraagzijde in de biomassaketen. Het gaat dus zowel om aanbieders die reststromen willen valoriseren als technologische bedrijven die uit die reststromen groene bouwstenen halen. Ook kan men die bouwstenen gebruiken voor de productie van hoogwaardige biogebaseerde chemicaliën, materialen en coatings. In het najaar van 2013 zal duidelijk zijn welke partijen daadwerkelijk zullen deelnemen aan het Shared Research Center, zegt Ludo Diels. Het platform zal een belangrijke rol spelen voor de chemische sector in Vlaanderen en de hele megachemiecluster tussen Vlaanderen, Nederland en Noordrijn-Westfalen. Niet alleen om internationaal de leiderspositie te behouden die de Vlaamse chemie vandaag inneemt. Maar ook het behoud van jobs, zekerheid op het vlak van energievoorziening en de overgang naar een duurzamere samenleving zijn drijfveren. Meer info: Green Chemistry Campus

11 VLAANDEREN BESCHERMT 46 EUROPESE NATUURTYPES Beslissingstool geeft sectoren inspraak in natuurbeleid S De laatste decennia sprongen we niet zorgvuldig genoeg om met de natuur. Heel wat leefgebieden voor planten en dieren zijn daardoor verdwenen. Bovendien gaat ook de kwaliteit van de gebieden achteruit door verontreiniging, verdroging, versnippering Heel wat dieren en planten krijgen het daardoor moeilijk. Om de toekomst van Europa s kwetsbaarste dier- en plantensoorten en habitats te verzekeren, riep Europa het Natura 2000-netwerk in het leven. In de Natura 2000-gebieden of speciale beschermingszones nemen alle lidstaten van de Europese Unie maatregelen om de Europese soorten en hun leefgebieden ook in de toekomst kansen te geven. Dat doen ze samen met de gebruikers van die gebieden. Proces stroomlijnen Per speciale beschermingszone van het Natura 2000-netwerk worden instandhoudingsdoelstellingen (IHD s) geformuleerd voor kwetsbare Europese soorten en leefgebieden. De IHD s bepalen onder meer welke habitattypes zich binnen de speciale beschermingszones moeten kunnen ontwikkelen. Voor Vlaanderen zijn een veertigtal habitattypes aangeduid, gaande van vochtige heide over veenbossen tot schrale hooilanden. Guy Engelen van VITO: De toekenning van habitattypes aan speciale beschermingszones is geen sinecure. De beschikbare open ruimte in Vlaanderen staat onder grote druk, waardoor ecologische en economische belangen nogal eens botsen. Daarom ontwikkelden het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en VITO de OptimalisatieTool. Dat modelplatform en softwareinstrument moet het IHD-proces stroomlijnen. In het proces zijn immers tal van stakeholders betrokken: VOKA, de drinkwatermaatschappijen, de Boerenbond, Natuurpunt, het departement Mobiliteit en Openbare Werken RuimteModel Vlaanderen Oorspronkelijk was het de bedoeling om de habitattypes op basis van een consensus per gebied toe te kennen, maar dat bleek al snel een onmogelijke opdracht. Daarom rees het idee om de toekenning modelmatig aan te pakken. We vertrokken hiervoor van het RuimteModel Vlaanderen dat VITO ontwikkeld heeft. In dat model hebben we de Europese habitattypes opgenomen. Het model werd uitgebreid met een ruimtelijke optimalisatiemodule. Het instrument stelt ons nu in staat om de wensen van verschillende betrokken partijen in rekening te brengen. Zo kan men de tool gebruiken om de dichtbevolkte Vlaamse ruimte in te vullen met oog voor de uiteenlopende belangen. De tool laat toe om met een hoge nauwkeurigheid een resolutie van één hectare landgebruik en functies toe te wijzen aan de ruimte. Dat gebeurt volgens een set van vooraf bepaalde ruimtelijke criteria. Precies de criteria maken de OptimalisatieTool bijzonder. Het gaat op de eerste plaats om harde voorwaarden die Europa oplegt. Zo is het niet toegestaan om bestaande habitats op te geven voor andere. Ook moet de kwaliteit van de habitats voldoende kansrijk zijn, zegt Lien Poelmans van VITO. Maar ook de stakeholders konden elk twee ruimtelijke randvoorwaarden toevoegen. De landbouwsector vroeg ons bijvoorbeeld om rekening te houden met de landbouwgevoeligheidskaarten. Die kaarten duiden het relatieve belang aan van landbouwpercelen wanneer die geclaimd worden voor een andere functie. De watermaatschappijen willen vermijden dat natte natuurgebieden overlappen met 11 amen met de andere Europese lidstaten werkt Vlaanderen aan het Europese netwerk van natuurgebieden: Natura Maar liefst 46 verschillende natuurtypes moet Vlaanderen in stand houden. Maar waar in Vlaanderen wordt daar ruimte voor gereserveerd? Een nieuw instrument helpt het natuurbeleid om weloverwogen ruimtelijke beslissingen te nemen. Met onze OptimalisatieTool slaagden we erin een participatief traject voor biodiversiteit uit te tekenen, zegt Guy Engelen van VITO.

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak

>> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak visionnr. 8 - september 2011 >> Duurzaamheid in stedelijke omgeving Steden vergen een totaalaanpak Luc Schuiten >> Energyville wordt model voor duurzaam bouwen >> Limburg wil klimaatneutraal worden >>

Nadere informatie

Transities in Vlaanderen in Actie

Transities in Vlaanderen in Actie Transities in Vlaanderen in Actie Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.

Nadere informatie

>> Ruimte duurzaam benutten

>> Ruimte duurzaam benutten visionnr. 16 - JUNI 2014 >> Ruimte duurzaam benutten VITO kijkt over de grenzen heen >> VITO ONDERSTEUNT ONTWIKKELING CHINEES MILIEUBELEID >> BELGISCHE PRIMEUR: EERSTE TESTVLUCHT MET CRUISER >> MONITORINGSTOOL

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het stakeholderoverleg van 20 juni 2013 Ontwerpdocument, versie mei 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

OVAM activiteitenoverzicht

OVAM activiteitenoverzicht OVAM activiteitenoverzicht pagina 4-7 Woord vooraf Interview met administrateur-generaal Henny De Baets De OVAM blaast 30 kaarsen uit pagina 8-17 1. De grondstoffen van morgen beheren we vandaag Historisch

Nadere informatie

hoe Limburg klimaatneutraal maken in 2020? Aanpak van het Limburgse klimaatbeleid

hoe Limburg klimaatneutraal maken in 2020? Aanpak van het Limburgse klimaatbeleid hoe Limburg klimaatneutraal maken in 2020? Aanpak van het Limburgse klimaatbeleid Situering Limburg Limburg combineert het beste van Vlaanderen met de opportuniteiten die Europa biedt. Limburg ligt

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

beleid Situering Europa

beleid Situering Europa Energie-efficiëntie De energie-efficiëntie tegen 2020 met 20% verhogen ofwel het primair energieverbruik doen verminderen met 20% tegen uiterlijk 2020, dat is het doel dat de EU zich in haar actieplan

Nadere informatie

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Certificatie Sleutel voor efficiënt energiebeleid Energiedashboard Overzicht prestaties

Nadere informatie

Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020

Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020 Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020 Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020 1 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen

Nadere informatie

VLAANDEREN IN TRANSITIE. Prioriteiten voor wetenschap, technologie en innovatie voor 2025

VLAANDEREN IN TRANSITIE. Prioriteiten voor wetenschap, technologie en innovatie voor 2025 VLAANDEREN IN TRANSITIE Prioriteiten voor wetenschap, technologie en innovatie voor 2025 Inhoud Voorwoord 2 Het project 5 Digital Society 11 Food 17 Health-Well-being 23 Urban Planning, Mobility Dynamics

Nadere informatie

EINDRAPPORT VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN 2025

EINDRAPPORT VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN 2025 EINDRAPPORT VRWI TOEKOMSTVERKENNINGEN 2025 Dit is een extract. Het volledige rapport is beschikbaar op: http://www.vrwi.be/publicaties/toekomstverkenningen-vrwi-flanders-2025 1 INHOUD VOORWOORD... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

{ BELEIDSNOTA MILIEU } focus op klimaat en milieuhinder. Tine Heyse schepen van milieu, klimaat, energie en Noord-Zuid

{ BELEIDSNOTA MILIEU } focus op klimaat en milieuhinder. Tine Heyse schepen van milieu, klimaat, energie en Noord-Zuid { BELEIDSNOTA MILIEU } 2014 2019 focus op klimaat en milieuhinder Tine Heyse schepen van milieu, klimaat, energie en Noord-Zuid VOORWOORD Volgens de jongste cijfers zijn we in Gent voor het eerst met

Nadere informatie

14 Vlaanderen in transitie?

14 Vlaanderen in transitie? milieuverkenning 2030 345 14 Vlaanderen in transitie? Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent Erika Vander Putten, Fre Maes, mira-team, vmm Jan Larosse, Afdeling Ondernemen en Innoveren,

Nadere informatie

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad Slim met energie en water Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad VISIEDOCUMENT Slim met energie en water DUURZAAM LEEUWARDEN, DE STERKE STAD Visiedocument Oktober 2010 De duurzame ambitie van Leeuwarden

Nadere informatie

Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel."

Alfons Goos, ABB Benelux: Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel. Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel." ondernemers september 2013 20 De komende jaren zal de wereldbevolking met zowat 1 miljard

Nadere informatie

VOORWOORD. Innovation for life!

VOORWOORD. Innovation for life! STRATEGIE 2015-2018 VOORWOORD Al ruim tachtig jaar is TNO actief in het Nederlandse innovatielandschap. De gedachte dat voor innovatie fundamentele kennis vertaald moet worden naar toepassingen in de praktijk,

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Gezamenlijk advies Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Datum van goedkeuring 21 februari 2013 Volgnummer 2013 15 Coördinator + e-mailadres

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen

JAARVERSLAG 2014. Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 Innoveren doe je niet alleen JAARVERSLAG 2014 ENKELE CONCRETE RESULTATEN VAN 2014 > 25 VCL > 52 THALES ALENIA SPACE > 85 JTEKT 06>07 VOORWOORD > 38 FOMECO > 39 HULSMANS > 40 PANIMPEX >

Nadere informatie

Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector. Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw

Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector. Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw Innovatie in de bouw: Een strategische langetermijnvisie voor de sector Eindrapport Innovatieregiegroep Bouw 1 maart 2012 VOORWOORD De bouwsector in ruime zin is voor Vlaanderen bijzonder belangrijk,

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie