Superslanke & Stijlvolle 2.1 Soundbar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Superslanke & Stijlvolle 2.1 Soundbar"

Transcriptie

1 Handleiding HUMAX STE-1000 BSW Superslanke & Stijlvolle 2.1 Soundbar Welkom bij Humax Audio Wij danken u voor de aankoop van dit Humax product. Deze handleiding verschaft u informatie over de bediening en relevante veiligheidsaspecten van het product. Lees de handleiding zorgvuldig zodat u verzekerd bent van vele uren luisterplezier. Algemene informatie Humax is handelsmerk van Humax Co.Ltd. Deze handleiding is eigendom van Humax Co.Ltd. Verspreiding van de gehele of gedeeltelijke inhoud is zonder onze toestemming niet toegestaan. Deze handleiding is tot stand gekomen op basis van de meest recente productspecificaties. Teksten, tabellen en illustraties, gedetailleerde functiebeschrijving van het product alsmede hard- & software specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in deze handleiding kan eveneens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. B-class device (home broadcasting communication device) This product is an electronic goods that have registered electronic wave suitability for home use, and it is mainly used at homes and can be used in any region. 1. Model name: STE-1000 BSW 2. Company name certified: Humax Co Ltd. 3. Product date: Written on the product box 4. Manufactured/Manufacturing country: Humax Co. Ltd. / Republic of Korea gb HUMAX soundbar_nl_okt2014_v1.indd :30:51

2 Inhoud van de verpakking STE-1000 BSW 1. Standvoet 2. Afstandsbediening & batterij 3. Subwoofer 4. Handleiding 5. Montage-handleiding muurbevestiging 6. Netstroom-adapter 6. Optische kabel 7. Audiokabel 3,5mm 8. Wandhouder (2x) 9. Schroef 25mm (4x) 10. Plastic muurplug (4x) + Controleer zorgvuldig of alle onderdelen in de verpakking zitten. + Afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie. Druktoetsen en functies STE-1000 BSW Voorzijde Achterzijde 1. Infrarood-sensor 2. Pairing Mode 3. Volume + 4. Volume - 5. Bass Booster 6. Surround Sound 7. Power 8. Aux IN 9. Optisch IN 10. Aansluiting Subwoofer 11. Aansluiting netadapter 12. Geluid dempen (Mute) Afstandsbediening gb HUMAX soundbar_nl_okt2014_v1.indd :30:52

3 Aansluitingen 1. TV-aansluiting: verbind met de meegeleverde Optische kabel (6) de Digital Audio Out-aansluiting (Optisch/SPDIF) van uw TV of van uw Humax STB met de optische ingang van de Humax Soundbar. 2. Subwoofer-aansluiting: verbind de kabel van de basluidspreker met de Subwoofer- aansluiting van uw Humax Soundbar. 3. Power-aansluiting: verbind de ronde steker van de netadapter met de DC- aansluiting van uw Humax Soundbar. 4. Indien uw TV niet over een optische aansluiting beschikt, gebruik dan de meegeleverde 3,5 mm audiokabel (AUX) om uw TV met de Humax Soundbar te verbinden. * Let op: gebruik slechts één aansluiting voor uw TV, optisch of de 3,5 mm audiokabel (AUX). Indien u beide kabels tegelijkertijd aansluit dan wordt alleen een verbinding gemaakt met de 3,5 mm audiokabel (AUX). LED indicatie LED kleur Status Functie 1. Blauw Knippert ononderbroken Bluetooth pairing mode Blauw Brandt ononderbroken Bluetooth verbinding actief 2. Groen Brandt ononderbroken Bass Booster 3. Oranje Brandt ononderbroken Surround Sound mode 4. Rood Brandt ononderbroken Soundbar is ingeschakeld Rood Knippert eenmalig Volume +, volume - Rood Knippert ononderbroken Geluid dempen (Mute) is geactiveerd gb HUMAX soundbar_nl_okt2014_v1.indd :30:53

4 Bluetooth: een verbinding tot stand brengen (Pairing) Druk de Pairing mode toets op de afstandsbediening of de Pairing mode tiptoets op het bedieningspaneel van de Humax Soundbar Schakel de Bluetooth functie van uw smartphone of laptop in, activeer zoeken naar Bluetooth apparaten en selecteer de Bluetooth ID HUMAX BLADE. Bluetooth compatibel: (PC, laptop, MP3, MP4, PDA, Smartphone, Mobiele telefoon) Nadat de verbinding tot stand is gebracht brandt de blauwe LED van de Humax Soundbar. Indien hiernaar wordt gevraagd voer dan de pincode 0000 voor pairing in. Technische specificaties STE-1000 BSW Frequentiebereik 40Hz~14KHz Maximum geluidsdruk 90dB + 3dB Luidsprekersysteem 160W (Front 60W, Subwoofer 100W) Geluidseffecten Bass Booster / Surround Sound Verbindingsmogelijkheden draadloos: Bluetooth 3.0 / bedraad: optisch, AUX Ingangen optische kabel (1) / AUX (1) / netspannings-adapter (1) Uitgang 3,5mm Jack (1) voor subwoofer Netadapter ingang 100~240V, 50/60Hz Netadapter uitgang DC 18V 3.0A Afmetingen (BxHxD) Soundbar: 1000 x 44 x 20 (mm) Subwoofer: 195 x 266 x 265 (mm) Afstandsbediening ja Kleur zwart Omgevingstemperatuur -20 graden tot 40 graden C Opmerking: specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd Probleemoplosser Lees, voordat u met ons contact opneemt, onderstaande nuttige aanwijzingen. Mogelijk wordt het probleem dat u vaststelt hier al mee opgelost. Geen geluid / vervormd geluid De Soundbar geeft geen geluid - Controleer of de audiokabel (optisch of AUX) tussen de Soundbar en de TV correct is aangesloten - Controleer of de Soundbar is ingeschakeld (rode LED) - Controleer of het geluid van zowel de Soundbar als van de TV niet is gedempt (Mute) en de volumeregelaar niet op minimum staat - Controleer de audio-instellingen van uw TV en wijzig de uitgang indien nodig van Dolby naar SPDIF of Stereo - Controleer of er geen Bluetooth-apparaat verbonden is. Een Bluetooth-verbinding heeft prioriteit waardoor de andere ingangen worden uitgeschakeld - Indien u de optische kabel gebruikt verwissel deze dan met de meegeleverde AUX-kabel (3,5mm Jack / 3,5mm Jack) gb HUMAX soundbar_nl_okt2014_v1.indd :30:53

5 Geen netvoeding / Soundbar schakelt niet in - Controleer of het netsnoer is aangesloten op de netadapter. Indien correct aangesloten brandt de blauwe LED - Controleer of de kabel van de netadapter naar de Soundbar (DC) correct is aangesloten - Controleer of de Soundbar is ingeschakeld. Gebruik hiervoor de aan/uit toets op de afstandsbediening of de aan/uit tiptoets op het bedieningspaneel van de Soundbar - Wanneer de Soundbar is ingeschakeld licht de rode LED op De afstandsbediening werkt niet - Controleer of de batterij correct is aangebracht - De afstandsbediening moet onbelemmerd zicht hebben op de Soundbar. Zorg dat er zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de Soundbar bevinden - Vervang de batterij van de afstandsbediening Kan ik meerdere audio-apparaten gelijktijdig op de Soundbar aansluiten? - U kunt gelijktijdig meerdere audio-apparaten aansluiten maar de Soundbar geeft het audio-signaal van deze apparaten in onderstaande volgorde weer: 1. Bluetooth - een verbonden Bluetooth-apparaat heeft altijd voorrang op andere aangesloten apparaten 2. AUX - deze ingang heeft voorrang op de optische ingang 3. Optisch Opmerking: wanneer u zowel optisch als via AUX een apparaat hebt aangesloten, dan wordt het geluid weergegeven dat via de AUXingang wordt aangeboden. Indien u de optische ingang wilt gebruiken verwijder dan de AUX-kabel (3.5mm~3.5mm). Wanneer ik een verbinding tot stand wil brengen kan mijn Bluetooth-apparaat de Humax Soundbar niet vinden - Controleer of Bluetooth van de Humax Soundbar is ingeschakeld. Druk daarvoor op de Bluetooth-toets op de afstandsbediening of op de Bluetooth-tiptoets op de Soundbar - Controleer of de blauwe Bluetooth-LED knippert (deze knippert als er geen Bluetooth-apparaat met de Soundbar is verbonden) of constant brandt (dit wanneer er een actieve verbinding bestaat tussen een Bluetooth-apparaat en de Soundbar) - Tijdens het zoeken naar Bluetooth apparaten verschijnt de Bluetooth ID HUMAX BLADE in het gevonden apparaten overzicht van het Bluetooth-apparaat - Als u naar een wachtwoord of pincode wordt gevraagd om Bluetooth te kunnen pairen voer dan 0000 in - Indien de Soundbar in het overzicht staat als gepaired, un-pair de Soundbar dan in het audio-apparaat en probeer daarna opnieuw te pairen Service en Support Informatie m.b.t. de garantie vindt u hieronder. Mocht u een beroep op garantie willen doen neem dan contact op met de helpdesk van Quantis Electronics BV, tel of per Garantie Humax garandeert dat dit product vrij is van materiaal- fabrikagefouten onder voorbehoud van het navolgende: Garantievoorwaarden: - Ingeval dit product gedurende een perioide van 24 maanden gebreken vertoont waardoor het onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor het is ontworpen zal Humax het product kosteloos herstellen. - Aanspraak op garantie is uitsluitend mogelijk na overlegging van een geldig aankoopbewijs voorzien van datum van aankoop en vermelding van de verkoper. Humax behoudt zich het recht voor het product voor reparatie te weigeren indien geen aankoopbewijs kan worden overlegd of de informatie op het aankoopbewijs onvolledig of onjuist is. - De garantie dekt geen transportkosten van u naar ons. - De verplichting van de distributeur is beperkt tot het repareren van defecten. - Kosten en risiko s van transport naar de retailer alsmede dé-installatie en installatie van het product en alle andere kosten die direct of indirect voortvloeien uit de reparatie van het product, zijn niet gedekt door deze garantie. - Deze garantie is niet van kracht in andere gevallen dan materiaal- en fabrikagefouten en dekt nadrukkelijk niet: a) periodieke controles, afregelingen, onderhoud of aanpassingen alsmede het vervangen van onderdelen die onderhevig zijn geweest aan normale slijtage. b) schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid, modificaties, het gebruik van niet originele Humax onderdelen, oneigenlijk gebruik, onjuiste installatie of onjuiste verpakking. c) schade veroorzaakt door bliksem, water, brand, oorlogshandelingen, openbare ordeverstoringen, onjuiste netspanning, ontbrekende of onjuiste ventilatie en elke andere oorzaak die buiten de invloed van de distributeur valt. d) indien het label met het serienummer is verwijderd, beschadigd of onleesbaar is HUMAX s aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de actuele aankoopprijs welke door u werd betaald voor het product. In geen geval kan HUMAX aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, incidentele, gevolg- of indirecte schades. gb HUMAX soundbar_nl_okt2014_v1.indd :30:53

6 EU Declaration of Conformity Hierbij verklaart HUMAX Co, Ltd, dat deze STE-1000 BSW voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de EC Directive 1995/5/EC. Het product is derhalve voorzien van de CE-markering. De Declaration of Conformity is in overeenstemming met de CE Directives en kan worden ingezien op: Informatie m.b.t. draadloze apparaten 1. Frankrijk Openbaar gebruik van draadloze netwerken is toegestaan voor de kanalen 1 t/m 7 (2.400 ~ GHz) 2. Italië Voor openbaar gebruik van draadloze netwerken is toestemming vereist van het Electronic Communications Office. Voor 4.5GHz Radio Local Area Networks (RLAN s) Band is alleen gebruik binnenshuis toegestaan Veiligheid Dit product is geproduceerd overeenkomstig internationale veiligheidsstandaarden. Leest u s.v.p. de navolgende veiligheidswaarschuwingen zorgvuldig door. Veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen 1. Netspanning Gebruik dit product uitsluitend in combinatie met het type netspanning zoals aangegeven op het toestellabel. Als u niet zeker bent van het type netspanning raadpleeg dan uw energieleverancier. Ontkoppel het product van het lichtnet voordat u er enige onderhoudswerkzaamheid aan uitvoert. 2. Overbelasting Overbelast de netspannings-aansluitdoos, aansluitsnoer of netspanningsadapter niet. Dit i.v.m. gevaar voor electrische schok of brand. 3. Vloeistoffen Het product mag niet worden blootgesteld aan vloeistof, van welke aard dan ook. Plaats ook geen met vloeistof gevulde objecten op het apparaat. 4. Reiniging Ontkoppel het product van het lichtnet alvorens het te reinigen. Gebruik een licht vochtige doek (zonder oplosmiddel) om stof te verwijderen. 5. Ventilatie Plaats het product zodanig dat een goede ventilatie niet wordt belemmerd. Plaats het product niet op een zachte ondergrond. Plaats geen andere electronische apparatuur op het product. 6. Accessoires Sluit geen accessoires aan die niet worden ondersteund, dit kan gevaarlijk zijn en schade toebrengen aan het product. 7. Bliksem, storm en niet in gebruik Ontkoppel het product van het lichtnet bij onweer en wanneer u voor langere tijd weggaat en het product onbeheerd achterlaat. Hierdoor voorkomt u eventuele schade door onweer of spanningspieken. 8. Vreemde voorwerpen Steek geen vreemde voorwerpen in openingen van het product. Deze kunnen in aanraking komen met gevaarlijke spanningsvoerende delen en kunnen tevens onderdelen beschadigen. 9. Vervanging van onderdelen Wanneer onderdelen moeten worden vervangen verzeker u er dan van dat de reparateur vervangingsonderdelen gebruikt die door de fabrikant zijn voorgeschreven of dat deze dezelfde specificaties hebben als de originele onderdelen. Ongeautoriseerde vervanging kan tot extra schade aan het apparaat leiden. gb HUMAX soundbar_nl_okt2014_v1.indd :30:53

7 Handleiding muurmontage De Soundbar aan de muur bevestigen Sluit alle kabels van de Soundbar aan voordat u deze aan de muur bevestigt. Waarschuwing! Wanneer de Soundbar niet op de juiste wijze aan de muur wordt bevestigd kan dit tot schade aan het product leiden. - Monteer de Soundbar niet ondersteboven - Plaats geen voorwerpen op de aan de muur bevestigde Soundbar - Bevestig de Soundbar stevig zodat hij niet naar beneden kan vallen - Hang geen voorwerpen aan de Soundbar Benodigde materialen Soundbar Wandhouder (2x) Schroef 25mm (4x) Plastic plug (4x) Gebruiksaanwijzing Muurbevestigings-sjabloon 1. Plaats de sjabloon horizontaal onder het midden van de TV. Markeer de posities van de schroeven voor de bevestiging van de wandhouders Boorgat 6 mm 2. Boor 4 gaten 6 mm op de gemarkeerde posities Klamp voor wandhouder aan achterzijde Soundbar 3. Breng de pluggen aan in de geboorde gaten en bevestig de wandhouders m.b.v. de 4 schroeven Druk de klamps van de Soundbar in de wandhouders (zie afbeelding rechts) Ophangen van de Soundbar in de wandhouders gb HUMAX soundbar_nl_okt2014_v1.indd :30:54

8 Voor verbetering van de prestaties en/of functionaliteiten kunnen de productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen in de handleiding kunnen afwijken van de werkelijke productafbeelding. gb HUMAX soundbar_nl_okt2014_v1.indd :30:55

QUANTIS 3D-SOUNDSYSTEM LSW-1

QUANTIS 3D-SOUNDSYSTEM LSW-1 QUANTIS 3D-SOUNDSYSTEM DIGITAAL 3D AUDIOSYSTEEM LSW-1 Gebruiksaanwijzing Service informatie Informatie over het oplossen van problemen en productondersteuning is via de volgende website en/of helpdesk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8

Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8 Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8 DAB, DAB+ en FM radio met batterijfunctie 1 Bedankt dat u hebt gekozen voor ons product. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben. Symbolen in de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Gebruikershandleiding Wireless Audio - Soundbar Ongekende mogelijkheden Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product. Registreer uw product op www.samsung.com/register PROGRAMMAONDERDELEN

Nadere informatie

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING

34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G. Nederlands HANDLEIDING 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 1 JBL ON AIR CONTROL 2.4G HANDLEIDING Nederlands 34199_Control_2_4G_Dutch 02/08/07 14:06 Side 2 INTERFERENTIE VERKLARING VAN DE FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst. Vragen? Vraag het Philips. Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst. Vragen? Vraag het Philips. Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips. Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome Vragen? Vraag het Philips HTL5140B Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 De

Nadere informatie

Model: BLINK1 GEBRUIKSAANWIJZING. Wi-Fi Babyfoon met camera

Model: BLINK1 GEBRUIKSAANWIJZING. Wi-Fi Babyfoon met camera GEBRUIKSAANWIJZING Model: BLINK1 Wi-Fi Babyfoon met camera De functies die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven zijn vatbaar voor wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. NK1_NL_V3_2013_02_28.indd

Nadere informatie

Voorpaneel Achterpaneel

Voorpaneel Achterpaneel LENCO PLAYLINK-6 INHOUDSOPGAVE HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE Veiligheidsinstructies Accessoires Beschrijving apparaat en bediening Voorpaneel Achterpaneel Aan de slag 2 2 3 3 4 5 Minimumeisen........ 5 Download

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion

NEDERLANDS. Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52. azur 550A/650A. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 52 NEDERLANDS azur 550A/650A Your music + our passion Inhoud Inleiding... 52 Belangrijke veiligheidsregels... 53 Beperkte garantie... 54 Aansluitingen op

Nadere informatie

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS

CD5/CD10. Your music + our passion. Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS Compact disc speler Gebruikershandleiding 42 NEDERLANDS CD5/CD10 Your music + our passion Inhoud Inleiding...42 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...43 Beperkte garantie...44 Aansluitingen achterzijde...45

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS

SB 16/230. Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Actieve speaker soundbar HANDLEIDING NEDERLANDS Inhoud Inleiding 3 Eigenschappen en Functies 3 Inhoud van de set 3 Soundbar Bedieningsorganen op de Bovenzijde 4 Soundbar Bedieningsorganen en Aansluitingen

Nadere informatie

Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS. azur DacMagic Plus. Uw musiek + onze passie

Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS. azur DacMagic Plus. Uw musiek + onze passie Upsamplen digitaal-analoogomzetter Gebruikershandleiding 40 NEDERLANDSS azur Uw musiek + onze passie Vergeet niet uw aankoop te registreren. Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts Als u zich registreert,

Nadere informatie

installatiehandleiding Basisalarmsysteem

installatiehandleiding Basisalarmsysteem installatiehandleiding Basisalarmsysteem 1 INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMSYSTEEM Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmsysteem. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

THE BULLET. Bluetooth-luidspreker met NFC-technologie. Gebruiksaanwijzing

THE BULLET. Bluetooth-luidspreker met NFC-technologie. Gebruiksaanwijzing Bluetooth-luidspreker met NFC-technologie Gebruiksaanwijzing Geachte Klant, Bedankt voor je aankoop van een IRC-product. Wij zijn blij dat je voor een van onze producten hebt gekozen. Tegelijkertijd weten

Nadere informatie

Modelnr. R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn.

Modelnr. R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn. Modelnr. Beknopte Handleiding IP-systeemtoestel KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Dank u voor uw aankoop van een IP-merktelefoon (IP-PT). Lees deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands

HKTS 9/16. Home Theater Speaker System. Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Speaker System Handleiding Nederlands HKTS 9/16 Home Theater Systeem Handleiding Inhoud Inleiding....3 Eigenschappen en Functies...3 HKTS200SUB Subwoofer Aansluitingen op de Achterzijde....4

Nadere informatie

Netwerkspeler Gebruikershandleiding 82 NEDERLANDS NP30. Jouw muziek + onze passie

Netwerkspeler Gebruikershandleiding 82 NEDERLANDS NP30. Jouw muziek + onze passie - Netwerkspeler Gebruikershandleiding 82 NEDERLANDS NP30 Jouw muziek + onze passie Inhoud Inleiding Inleiding...82 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...83 Wi-Fi-informatie...84 Beperkte garantie...85

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Uitgave 1.0 2 Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kunt u oproepen eenvoudiger dan ooit tevoren beantwoorden. Als u een oproep

Nadere informatie

User s manual SMART MOBILE TECHNOLOGY TM. www.mrhandsfree.com

User s manual SMART MOBILE TECHNOLOGY TM. www.mrhandsfree.com User s manual SMART MOBILE TECHNOLOGY TM www.mrhandsfree.com DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned, Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following

Nadere informatie

Snel van start met de Vodafone Thuis Interactieve Box. Gebruikershandleiding installeren Interactieve Box

Snel van start met de Vodafone Thuis Interactieve Box. Gebruikershandleiding installeren Interactieve Box Snel van start met de Vodafone Thuis Interactieve Box Gebruikershandleiding installeren Interactieve Box 1 2 Dank je wel dat je hebt gekozen voor Vodafone Thuis Welkom bij Vodafone Thuis. In deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220)

Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220) Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220) Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Luna Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be Gebruikershandleiding Nokia Luna met draadloos opladen (BH-220) Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Luna Bluetooth Headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc Systeem. Van toepassing op alle BDS x80 modellen

BDS 280/580. 3D Blu-ray TM Disc Systeem. Van toepassing op alle BDS x80 modellen 3D Blu-ray TM Disc Systeem Van toepassing op alle BDS x80 modellen Handleiding Inhoud Inleiding 3 Beschrijving en functies 3 Uitpakken 3 Meegeleverde items 3 Plaats van installatie 4 BDS Voorzieningen

Nadere informatie

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie