Nannoka Vulcanus Nannoka Vulcanus Industries B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nannoka Vulcanus Nannoka Vulcanus Industries B.V."

Transcriptie

1 Nannoka Vulcanus Nannoka Vulcanus Industries B.V. gemeente f fld Doetinchem Wťv - n l U Gemeenteraad Doetinchem Afd. įgfc Kopie O^CŴ Ten aanzien van raadsgriffier drs. B.P.M. Janssens Postbus HA Doetinchem - 3 OKÏ Dolumentnurrimer: Įjf ^ C'0^^hZļ~ Zaaknummer: į 7 2 j į O l Z Ç ü ò Rappel week: Datum 27 september 2013 Betreft Toekomstbeeld Masterplan World-class supplier 2020, samenvatting gemeenteraad Doetinchem Behandeld door Onze ref Grietinus Kamps GTK/KvR Uw ref Beeldvormende raadsvergadering 12 juni 2013 Geachte gemeenteraad, Bijgevoegd een samenvatting van ons visiedocument van augustus 2012 voor de langere termijn met als titel: Masterplan World-class supplier Voor het gemak staat het document ook in pdf op bijgaande USB-stick. Deze samenvatting is gemaakt op verzoek van de beeldvormende raadsvergadering van de gemeente Doetinchem van 12 juni 2013 tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in procedure 'Vulcanus 2013'. Met vrien Nannoka e groet Grietinus Directeur Ó Bijlage(n): (aaíps lx rapport: Masterplan World-class supplier 2020 samenvatting gd x USB-stick Phone +31 (0) Fax P.O. Box 22. NL-7000 AA Doetinchem - Keppelseweg NL-7008 BC Doetinchem The Netherlands +31 (0) Fortis Bank Doetinchem No Vat No. NL B01. KvK No

2 oneindig upcycling staalschroot Masterplan World-class supplier geënt op diepgeworteld 100 jaar vakmanschap verbonden met geavanceerde industriële metallurgische gieterijprocessen' Samenvatting gemeenteraad Doetinchem Sí 25 september 2013 I \ «5 k i i ì I \ KW schoon energiezuinig innovatief

3 Voorwoord Nannoka Vulcanus heeft in augustus 2012 voor de langere termijn een visiedocument opgesteld met als titel: Masterplan World-class supplier Het visiedocument beschrijft een toekomstscenario van het bedrijf met oog op groei van de werkgelegenheid, aandacht voor de milieusituatie van het bedrijf en het kleinschalige industrieterrein nabij het 380 KV schakelstation, de economische en demografische ontwikkelingen. Het voorliggende rapport is een samenvatting van dit interne bedrijfsrapport exclusief de concurrentie gevoelige gegevens. Interpretatie ervan vormt een samenhangend geheel. Deze samenvatting is gemaakt op verzoek van de beeldvormende raadsvergadering van de gemeente Doetinchem van 12 juni 2013 tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in procedure 'Vulcanus 2013'. Vorenvermeld bestemmingsplan is in procedure genomen op verzoek van het bedrijf. Dit was nodig om de vorm van het bedrijfsterrein met bestemming 'Bedrijf' aan te kunnen passen. Tegelijkertijd moet de gemeente Doetinchem voldoen aan een te nemen reparatiebesluit betreffende het bestemmingsplan Langerak 2008 bij uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2011, zaaknummer /1/R2. SÍ****** «mm I -f "ľz *ss!j M a r k t high-tech powertrain i

4 Inhoudsopgave w z Samenvatting 3 1. Business model World-class supplier Missie en visie Strategie 6 2. Business analyse Marktomvang en marktomstandigheden Winstgevendheid, vakmanschap, cultuur Milieu - /vestigingslocatie Conclusies business analyse Business goals Excellente technologische processen Groeiambitie markt, productverbreding, industriële dienstverlening Praktijkgericht leerbedrijf Kwaliteit leefomgeving Business development Waardecreatie I klant portfolio I sales forecast Verbeterplan fase III III Business financial plan Grafische weergave financiële ontwikkeling Bijlagen: 6 A Verbeterplan fase I, II, III 6 B Indicatief ruimtelijk schetsontwerp bouwkundige inpassing

5 Samenvatting Vanuit historisch perspectief was er aanvang het jaar 2000 sprake van een achterstand op verschillende milieuthema's en ontbrak specifieke geavanceerde gieterijtechnologie. Nannoka Vulcanus heeft vanaf haar verzelfstandiging in het jaar 2000 voor een bedrag van C 8,7 min geïnvesteerd in geavanceerde gieterijtechnologie en milieugerelateerde maatregelen. Het bedrijf voldoet daarmee aan de best toepasbare technieken overeenkomstig IPPC-richtlijn en beschikt thans over geavanceerde gieterij-technologie in het primaire bedrijfsproces. De bedrijfsvoering vindt plaats in een verouderd 'cultuurhistorisch' gebouwencomplex, dat organisch is gegroeid vanaf het jaar De milieueisen zijn echter inmiddels ook weer aangescherpt. En daarbij verandert de directe omgeving van het bedrijf van een oorspronkelijke lintbebouwing in min of meer een dorpskern door nieuwbouw binnen de milieuzones van het bedrijf. De gieterijactiviteiten vormen gelet op de aanhoudende geurklachten kennelijk een zodanige belasting voor de woonomgeving, dat maximaal ingezet moet worden om het bedrijf op goede wijze in te bedden in haar omgeving. Daarvoor zullen procesgeïntegreerde maatregelen en schonere industriële gieterijprocessen nodig zijn. Om je daarbij als metaalgieterij staande te houden in een land met een hoog welvaartsniveau, moetje van wereldklasse zijn. In de kern gaat het om het verwezenlijken van: - Het creëren van excellente klantenwaarde, casting Flexpertise; * Het oneindig upcycling van staalschroot; - Energiezuinige en schone processen; * Innovatieve technologie met zo mogelijk doorbraaktechnologie; * Digitalisering van het industrieelbedrijfsproces van ontwerp tot en met levering; * Praktijkgerichte leerbedrijf; * Kwalitatieve inpassing in de leefomgeving. Het bedrijf heeft voor haar toekomst een verbeterplan samengesteld, dat uitgevoerd kan worden naar mate het bedrijf in staat is de groeiambitie te realiseren en het verwerven van een business incentive voor de niet BBT- investeringen. De klanten van Nannoka Vulcanus bevinden zich binnen Europa in een straal van ongeveer 1500 km rond de vestigingslocatie van het bedrijf. In dit gefragmenteerde afzetgebied is het marktpotentieel voor het bedrijf in het toeleveren en mee-engineeren van complexe drivetrain castings zeer omvangrijk, circa miljoen ton/jaar in de vier sectoren: Land- S bosbouw; Transport S logistiek; Machinebouw; Spoorwegen. Er zijn goede economische vooruitzichten voor de komende jaren in deze sectoren wereldwijd en ook Europe-Africa-Middle East (EAME), het werkterrein van de klanten van Nannoka Vulcanus. De marktkansen voor Nannoka Vulcanus zijn groot, gestoeld op de huidige goede reputatie bij haar klantenkring. Het bedrijf heeft goede potentie om door te groeien binnen haar huidige klantennetwerk. Het bedrijf kan zich hierbij onderscheiden van haar concurrenten door toepassing van de technologie best in class op een intelligente manier te implementeren binnen het bedrijf en dit te koppellen aan een industriële dienstverlening, afgestemd op de (toekomstige) wensen van deze klantengroep. Het technologisch gedreven maakbedrijf Nannoka Vulcanus kan prima een toekomst hier hebben in dit hoge-lonen-land. Essentieel is een excellente organisatie en ontwikkeling van het Human Resource Management. Van belang is, dat het procestechnische kennisniveau competitief blijft en zich kan meten met best in class op alle te onderscheiden niveaus in de organisatie van uitvoering in het productieproces tot ontwikkeling bij engineering. Versterking van het praktijkgericht leerbedrijf is dan een afgeleid doel.

6 Nannoka Vulcanus is een innovatief bedrijf, doch kleinschalig en heeft daardoor een beperkt initiatief nemende rol bij nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn haar afnemers wereldwijd opererende multinationals in de transmissie, off the road voertuigen en highvacuümtechniek. Aandrijfsystemen, waarvoor Nannoka Vulcanus onderdelen giet en mee engineered, volgen de alternatieve ontwikkeling van hybride systemen. Verwachting is dat hybride systemen een marktaandeel zullen bereiken van o in het jaar 2025! Het streven is hierbij energie besparing te koppelen aan emissiereductie. Al deze ontwikkelingen vragen om research, technische ontwikkelingen en testfaciliteiten. Nannoka Vulcanus kan aan deze ontwikkelingen mede invulling geven door gebruik te maken van de kennisinstituten in de nabije omgeving die hierbij een drijvende rol kunnen vervullen. In het huidige economische klimaat staat het bedrijf voor een gecompliceerde uitdaging om het complexe milieuthema van geurreductie te realiseren en tegelijkertijd te investeren in innovatieve doorbraaktechnologie zoals: ' " ^-y -ğ^ Het principe van het lagedrukgieten, dat heden beperkt wordt toegepast in het segment van aluminium gietproces, maar nog niet bij het ferro-gietproces. Dit vergt een doorontwikkelingsproces van zowel toepassing, als techniek. Toepassing van deze techniek van gietlooploosgieten bij het bedrijf zelf zal bijdragen in een maximaal te bereiken energiebesparingsaandeel van o. Met deze technologie kan Nannoka Vulcanus inspelen op de ontwikkeling van hybride aandrijfsystemen; Door realisatie van innovatief scheiden van kernzand en vormzand bij het uitschudden na het giet - en koeltraject wordt geurvorming deels voorkomen bij het uitschudden en koelen. Bijgevolg wordt ook het reconditioneren van het vormzand verbeterd, waardoor een kwalitatieve verbetering van de vormkwaliteit van het product is te verwachten en een vermindering van kwaliteitsuitval. Het scheiden van kernzand zal leiden tot regeneratie en hergebruik van het kernzand zelf. Het is geen stand der techniek, het zal door het bedrijf zelf experimenteel moeten worden ontwikkeld en vormgegeven; Invoering van een anorganisch vormzandbindmiddel zal leiden tot een zekere mate van geurvrachtreductie. Het betreft een 2 e generatie anorganisch bindmiddel. Het is nog geen stand der techniek en zal op basis van eigen ervaring en in nauwe samenwerking met de leverancier geleidelijk in kleine stapjes kunnen worden ingevoerd. Een belemmering voor toekomstige innovatieve ontwikkelingen en implementatie van energiezuinige en schonere bedrijfsprocessen bij het bedrijf is de beperking van de huidige elektrische aansluiting op het kleinschalige industrieterrein, waar alleen Nannoka Vulcanus is gevestigd. Deze aansluiting is niet toekomstbestendig. Door het kapitaalsintensieve karakter van het bedrijf balanceert de winst op een hefboommechanisme van toegevoegde waarde (productportfolio), bezettingsgraad, maneffectiviteit en grondstof prijzen. De procestechnologische ontwikkelingen, strengere milieueisen en hoge arbeidskosten dwingen het bedrijf toekomstig meer dan 16-uur in bedrijf te zijn, ook al met het oog op de vereiste (volume)flexibiliteit. Nannoka Vulcanus onderhoudt internationaal langjarige samenwerking met strategische partners in haar marktgebied. Door een bundeling van activiteiten ontwikkelt zich een supply chain die verkoopkracht en R 8c D mobiliseert en voorop blijft lopen op gebied van metallurgische technologie en duurzaamheid. Waardoor de wendbaarheid van de supply chain wordt versterkt en in speelt op de wereld die in hoog tempo verandert. 4

7 Overzicht maatschappelijke prestatie-indicatoren Thema Strategische doelstelling Huidige situatie Horizon 5-jaar C02- Reductie 70 0 Zo als gevolg van: C02-voetafdruk C02-voetafdruk voetafdruk - 50y energiebesparing bedraagt 1146 kg C02 bedraagt 344 kg C02 - o Toename hergebruik uitstoot per netto ton uitstoot per netto ton product. product. grondstof 20 0 Zo Keten Het bedrijf is actief in goed De klanten en primaire Indicatoren zullen beheer presterende internationale grondstofleveranciers worden opgenomen in toeleveringsketen en maakt zijn wereldwijd actief en Customer Resource gebruik van excellent zorgen vanuit hun eigen Management. functionerende verantwoordelijkheid samenwerkingpartners, waar zorg voor: voor arbeidsomstandigheden en milieu vanzelfsprekend integraal deel uitmaakt van de bedrijfsvoering. * Werkgelegenheid * Health à Safety * Milieu * Ethiek Praktijk Het HRM-beleid is gericht op: Het technische kennis 30 o 7o v/d medewerkers gericht leer-bedrijf 1 HRM h- Versterken wendbare organisatie (ontwikkeling competenties van medewerkers en verbreden inzetbaarheid oudere niveau in de organisatie is nog op peil, maar door de vergrijzing stroomt er langjarige ervaring uit. Afgelopen jaren zijn met laaggeschoold profiel zijn opgeleid tot zelfstandig machine-1 procesoperator niveau 1 tm4. medewerkers) primaire opleidingen Gestructureerde * Permanente scholarships ingezet Vapro". scholingprogramma's, - Research S development - Digital manufacturing - Vitaliteit van medewerkers Door digitalisering kunnen medewerkers plaats- en tijdonafhankelijk werken en hebben daardoor meer regie over hun werkweek. met regionale scholen. Ziekteverzuim < 5Vo. Papierloos functionerende kantoororganisatie. Duurzaam Innovatie van het bedrijf zal Het bedrijf is redelijk Energiebesparing 50 0 zó; heidsinitiatieven gericht zijn op het voortzetten en bereiken van een hoger niveau van duurzaamheid: *- Doorbraaktechnologie gietlooploosgieten - Scheidend innoveren uitschudden - Schoon- en energiezuinig smeltbedrijf state of the art om complexere castings te produceren. Vanuit de aard van het bedrijf is het energieverbruik van het bedrijf hoog. Het bedrijf voldoet aan voorwaarden MJA-3 milieuzorg. Reductie geur-imissie < 1,5 0U EZm 3 ; Reductie diffuus stof en overige reststoffen 90 o Zo; Hergebruik staalschroot > o. * Reduceren reststoffen en In afgelopen decennia is Opwaardering verhogen factor upcycling aanzienlijk geïnvesteerd gebouwencomplex *- Kwalitatieve inpassing in de in milieuzorg. Maar er cultuurhistorische woonomgeving zijn nog aandachts uitstraling. - Spin off werkgelegenheid punten met name geur en deels diffuus stof. Groeiwerkgelegenheid met 50 fte. Betrokken Participatie van het management Vertegenwoordigt in het Bijdrage landelijk en heid bij branche activiteiten en in bestuur van de landelijke regionaal actief branche regionale sociologische- branche en lokaal voortzetten. en economische commissies. ondernemersvereniging. regionaal Sponsoring in niches van Participeert in maatschappelijke activiteiten in technieklokaal en de omgeving. stichting metaalimpuls. 5

8 i Business model World-class supplier 1.1 Missie en visie Nannoka Vulcanus levert complexere (Ferro)castings tegen een mondiaal concurrerende total cost of ownership (TCO). Het creëert waarde voor de klant op basis van partnership, excellente casting engineering, casting flexpertise en machining services; Het businessdomein van Nannoka Vulcanus bestaat uit internationale industriële producenten en toeleveranciers van voertuigen en équipement in de sectoren land- S bosbouw, logistiek à transport, machinebouw en spoorwegen; Het bedrijf maakt gebruik van excellent functionerende samenwerkingpartners. De technologie die Nannoka Vulcanus toepast is geavanceerd en de complexe gieterijprocessen worden betrouwbaar beheerst door digital manufacturing, ^ Het bedrijf werkt met goed opgeleide en toegewijde medewerkers. En zorgt voor veilige en gezonde werkplekken. Vanuit haar eigen verantwoordelijkheid zal het bedrijf naar beste vermogen streven naar schone bedrijfsprocessen en naar een herkenbare bijdrage van maatschappelijk ondernemen in de regio. 1.2 Strategie -ŗ^ ^ ^ ^ Om waarde te blijven creëren voor de klant streeft het bedrijf om best in class te zijn door nieuwe competenties I technologieën te adopteren, betrouwbaar en competitief te leveren. Het bedrijf zoekt daarbij een balans, tussen laag-medium-hoogvolume, waardoor zij een hoge mate van productiviteit kan bereiken en tegelijkertijd flexibiliteit genereert voor haar klanten en service parts levert; Een gieterijbedrijf is in zijn aard door up cycling van staalschroot reeds een duurzame activiteit. Door maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft het bedrijf naar een nog hoger niveau van duurzaamheid en het kunnen voldoen aan de wensen van een kwalitatieve leefomgeving. Doordat gieterijproducten zelf een oneindige hergebruikwaarde bezitten, streeft het bedrijf naar meer dan o hergebruik van grondstoffen. Het bedrijf participeert regionaal in onderwijsplatforms en is landelijk actief binnen haar branche. Nannoka Vulcanus is een erkend praktijkgericht leerbedrijf voor onder meer vakopleiding procesoperator en zal dit verder vormgeven. Hierdoor zijn er volop mogelijkheden voor laagopgeleide mensen om in te stromen en opgeleid te worden tot vakman of vakvrouw; Om de winstgevendheid te bevorderen streeft het bedrijf naar meer onderscheidend specialisme. Door het kapitaalsintensieve karakter van het bedrijf balanceert de winst op een hefboommechanisme van toegevoegde waarde (productportfolio), bezettingsgraad, maneffectiviteit en grondstof prijzen. De procestechnologische ontwikkelingen en hoge arbeidskosten dwingen het bedrijf toekomstig meer dan 16-uur in bedrijf te zijn, ook al met oog op de vereiste (volume)flexibiliteit; Het bedrijf onderhoudt internationaal langjarige samenwerking met strategische partners in haar marktgebied. Daardoor ontwikkelt zich een supply chain die verkoopkracht en R S D mobiliseert en voorop blijft lopen op gebied van metallurgische technologie en duurzaamheid. De wendbaarheid van de supply chain wordt versterkt en speelt in op de wereld die in hoog tempo verandert. 6

9 2 Business analyse 2.1 Marktomvang en marktomstandigheden Zonder aandrijftechniek en drivetrain castings zou onze wereld niet draaien. Naarmate de wereldbevolking groeit en de welvaart toeneemt zullen de sectoren waarin het bedrijf actief is, daarvan meeprofiteren 1. Het energieverbruik wereldwijd zal stijgen met gevolg meer vraag naar energiezuinige en schonere (voertuig)systemen S (productie)processen. De levenscyclus van producten lijkt steeds korter te worden en een variëteit aan hybride systemen wordt verwacht met een substantieel marktaandeel van 40 0 Zo in het jaar Met daarbij een toenemende productdifferentiatie, dat zal leiden tot kleinere bestelseries die in korte tijd geleverd dienen te worden. De markt wereldwijd is ongeveer 80 miljoen ton iron castings per jaar en zal wereldwijd doorgroeien in China, Brazilië, India, maar ook in Midden- en Oost Europa. De markt in Europa is ongeveer miljoen ton iron castings per jaar Duitsland o Frankrijk m Italië ü Spanje D Turkije a Polen a UK * Overig mm ss Si SB ï o mm ľ ã y2005 y2006 y2007 y2008 y2009 y2010 y2011 y2012 De afnemers concentreren hun activiteiten wereldwijd door fusies en overnames. De afnemers krijgen hierdoor steeds meer macht en streven naar vermindering van het aantal toeleveranciers. Bovendien beperken zij zich tot hun core-competence: Abbildung 3.8: Entwicklung der VVertsťhöpfunįţsstruktur į n der Automobilindustrie 2002 und "/o 35 " / o 23 D Zo OEMs Zulieferer und Dīenstleister Quelle: VDA/IKB (200/, 1 Zie publicatie: Bundesverband der Deutschen Gieöerei-lndiotrie (BDG) GUSS 2020: Perspektiven fürdie Deutsche Git Kerel-Industrie september

10 Winstgevendheid, vakmanschap, cultuur De markten van Nannoka Vulcanus zijn voornamelijk vroegcyclisch. Het economische crisisjaar jaar 2009 was daarbij een extreem jaar, de marktvolumes gingen sterk omlaag. In gelijke tred met de snel verslechterende marktomstandigheden heeft het bedrijf het aantal functieplaatsen hierop aangepast met behoud van de benodigde vaklieden. Niet voorkomen kon worden dat het bedrijf een flinke economische deuk heeft opgelopen in het crisisjaar In het najaar van 2011 heeft het bedrijf vanuit deze economisch onzekere periode een turn-around weten te bereiken. De financiële resultaten van het bedrijf blijken zich vergelijkbaar te hebben ontwikkeld aan de ontwikkelingen van de markt in de afgelopen jaren: ITotaal bedrijfskosten ëx1000 Totaal kosten marge "h "Salarissen "/o ITotaal salarissen 6(1000 -Toegevoegde waarde marge "/o Energie kosten "k o 7o o 7o o 7o o o o 7o F2013 De arbeidsfactor van het bedrijf is relatief hoog, maar vergelijkbaar in haar sector. Om een lagere arbeidsfactor te bereiken moet het bedrijf voortdurend innoveren in flexibele automatisering, geïntegreerde fabricageprocessen en moeten onderscheidende competenties worden versterkt I ontwikkeld in procestechnologie en industriële dienstverlening. Als gevolg van vergrijzing en ontgroening is investeren in opleiding van eigen personeel van groot belang. De beschikbaarheid van gekwalificeerde vakmensen is een groeiend probleem, met name technische-1 operatorfuncties op niveau 4 (MBO*). Bemoedigend is een opleving in de maatschappij van een comeback van de praktische leerweg. Het bedrijf kan hierbij aansluiten door het verder uitrollen van de reeds ingezette praktijkgericht leerbedrijf. De organisatie van het bedrijf is gewend sterk internationaal te werken in een supply chain, meer dan 90 o Zo is buitenlandse omzet. De huidige cultuurwaarden zijn procesgericht, mensgericht, organisatorisch gebonden en pragmatisch. Een marktgerichte cultuur vraagt om een min of meer gelijke verhouding van de focus op procestechniek en klant (industriële dienstverlening). 8

11 2.3 Milieu-1 v e s t i g i n g s l o c a t i e Vanuit historisch perspectief was er aanvang het jaar 2000 sprake van een achterstand op diverse milieuthema's en ontbrak specifieke geavanceerde gieterijtechnologie. Nannoka Vulcanus heeft vanaf haar verzelfstandiging in het jaar 2000 voor een bedrag van C 8,7 min geïnvesteerd in geavanceerde gieterijtechnologie en milieugerelateerde maatregelen. Het bedrijf voldoet daarmee aan de best toepasbare technieken overeenkomstig IPPC-richtlijn. Implementatie van de getroffen maatregelen door het bedrijf gaven in eerste instantie aanleiding tot een laag klachtenpatroon vanuit de omgeving. Echter daarna zijn er wederom veel klachten van omwonenden, met name geurklachten. ; i! 18 SÊÊKM 9 I ; r 4 9 n i K F 3 s s v m 1 De oorspronkelijke lintbebouwing van 69 woningen verandert door nieuwbouw nabij de gieterij binnen de geluid- en geurzone aan westzijde en noordzijde met 35 woningen. Nadien zijn ambtshalve de geur- en stofvoorschriften aangescherpt en treedt het bevoegd gezag handhavend op. De bestuursdwang en juridische procedures hebben direct gevolgen voor het operationeel functioneren van het bedrijf, zij vragen veel organisatorische aandacht en hebben veel financiële middelen opgesoupeerd. De bezorgdheid op de werkvloer bij het personeel en bij de vakvereniging ten aanzien van de werkgelegenheid is dientengevolge toegenomen. Uit akoestisch onderzoek komt naar voren dat het bedrijf kan voldoen aan de eisen van de huidige geluidzone. Rechtsonzekerheid ontstaat voor het bedrijf, als niet blijvend gebruik gemaakt zou kunnen worden van de geluidsruimte binnen de huidige geluidzonering van 50 db(a). De gemeente Doetinchem heeft een bestemmingsplan Langerak 2008 vastgesteld, waarbij de randvoorwaarden niet in overeenstemming zijn met het gebruik en/of toekomstige uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf. De Raad van State heeft bij uitspraak op 26 januari 2011 het besluit van de gemeente Doetinchem daarom op bezwaar van het bedrijf vernietigd, voorzover het Nannoka Vulcanus betreft. De elektrische aansluiting op het kleinschalige industrieterrein is te beperkt en is een belemmering voor noodzakelijke toekomstige innovatieve ontwikkelingen en implementatie van energiezuinige en schone bedrijfsprocessen. 9

12 2.4 Conclusies business analyse Nannoka Vulcanus is redelijk state of the art om complexere castings te produceren. Het bedrijf levert kleinere- en middelgrootte series aan global players en kan haar unique selling points versterken op gebied van:» Metallurgische flexibiliteit;» Geometrische flexibiliteit; - Hogere productiviteit en korte doorlooptijd; - Energiegebruik, dus energiezuiniger;» Gespecialiseerde technologie (dunwandiger * kanalen);» Zero defect, door goede beheersing van de processen daalt het productrisico in de gehele toeleveringsketen; * Complexe gieterijprocessen: het vereist een digital manufacturing; m Logistieke integratie intern en extern met afnemers. In de marktsegmenten waar Nannoka Vulcanus reeds actief is zijn goede vooruitzichten. Om de business aantrekkelijkheid van deze markten voor het bedrijf te vergroten, zal Nannoka Vulcanus zich naast het versterken van vorenvermelde unique selling points zich in moeten zetten op:» Uitbreiden van haar productportfolio met rta-castings; * Excellente engineering ondersteuning en logistieke services; " Automotive certificeringnormen, efficiënte SCM-structuur; " Door de gewenste volumegroei te spreiden over de vier afzetsectoren bij bestaande en nieuwe klanten daalt het afhankelijkheidsrisico; " Het volgen van technologische ontwikkelingen en het op peil houden van kennis in het bedrijf door het praktijkgericht leerbedrijf verder vorm te geven. Milieu-I vestigingslocatie Milieuzorg heeft de afgelopen jaren onevenredig veel financiële middelen opgesoupeerd en managementaandacht gevraagd. Om aan de toekomstige omgevingsvergunningnormen te voldoen zijn investeringen in niet BBT- maatregelen nodig. Om de productie op vestigingslocatie te kunnen voortzetten, is het een gecompliceerde uitdaging om: m De activiteiten van het bedrijf optimaal in te passen in de omgeving (herinrichting milieutechnisch en bouwkundig) met oog op het voorkomen van klachten, met name geur en deels diffuus stof. En daarmee de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren tot een acceptabel niveau. 10

13 Samenvatting gemeenteraad Doetinchem 25 september 2013 y2000 /Sanering Bahco(natwasser) ö z Nieuwe filterinstallaties voorafscheiders ü z Digitalisering ERP, gietsimulatìe, solid-cad TDļ-zuurşjtofnjectoren I schoorsteen 40 mtr enstofterugvoer ietinstallatj (ind z MĘR-Koeŗe z Automatize z Com pil z Renovatie b CNC- siijpm * 01? " ln~gř ' 0 Wfįÿļļ i yįiž^atoblndmiddei (ĵ Investeringen t/m ş. f li rncjjhjjjsy/j/jçj

14 Samenvatting gemeenteraad Doetinchem 25 september mi Commercieel-Engineering- Logistiek-Mechatronica (Techniek) MBO IIMV CNi Procesoperator-Machinebediening -Slijpen/Coaten/Overig Praktijkgericht leerbedrijf \ -p :,; - r werkgelenheigsfactor Zutphen - indirect, vot^reaia Bronckhorst Doesburg Doetinchejn, f Winterswijk Arnhem ARNHEM ' ^ ^ Westenioort ftísmí B Oude IJsselstreek Montferland Bocnolt Emmerich-Kleve 11 Va Woonplaats personeel

15 ; c CD O f0 O T- T- O.2 0 -K CO 3 "O 0 íţ Q LU LU 0 Ü Ē S O 3 Fte 2455 O o CO O CO Lfl O 00 LO CM CO CO O LO LO CO O ro LD 00 O f (U (D 0 1) s c r r -c 2 o o o o Ģ- o. o. o. o. S o) co (0 ai c c c c c ro CO CO CO CŪ 4126 s û D) O) Dí O) 0) c c c c ^ tu 1U Uí u «-O -O JD -Q w t; t; í; s Ē b D D b co 'ganisatie E 0 Arnh E E E E E E E Ë E E E O) ai CD to :i - o CD 0 JZ JZ JZ JZ JC JZ JZ JZ 0 0 JZ 3 jc O X) u c O O u c c c c CJ O O JZ o O C/Ĵ c c c c c c Ū O Q O Ŭ) 0 CL Cl) CD O o Û Q Û O O O CD CD O O O O O Û Q Q Q Q O Q ñ Š 0 n 3 C/ĵ 03 O T5 C E O) ç 0) 0) J2 Q. O O JÉ c ro ro c o 'S 0) ũċ ro o 5 O c ro C 'ro -C O Q. Q. 3 C/5 neen oi "ancier Algei Levei Q 0 0 Ŭ) 0 0 CD (D CD tl) O o 'u O O O O O O o O O c c c ro ro r. c C c c :: c c ÍZ c to ro ro ro ro ro ro 13 o ro CD 0) CD CD 0 o 1 > > > > > > > > > > > 0 0 w CD CD 1 a CD 0 o > - J -j J J i i O L n o u n u i o L n u D L O O L O O o oinaooooocotű E E E E E E E E E E EE C k r r r r r r r r r i : JZ JZ y o o o o o u u o o o o o c -į; c c c c c c c c c c c c (D 2 J ; «s v ^ -ÏZ ^ w -J ^ ^ )000) C0Q.C0OOOOOOOOOOOO <<CŨÛÛÛÛÛŨÛÛÛÛ QÛ ÜO O O r 2. Ä tp. O) O) r rcüoci)0 0CDcij0ū)ŭ)a)a) Jį* O O O O O O O O O 'o o o 'o O O o o "o "o o 'o. ï ï c c c c c c c c c i z c z c c c c c c c a c c : ccororococococūcocococococo cocococococococo - ^ ) o>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>> O O O 0 0 LT) O 0 00 :- 0 0 O co O 0) C\J CN CN CD M- in O co co CM LO co Út ' t - tn en O) E E E E E E E > > O 0 0 JD ^ CL.c JZ -C JZ JZ JZ JZ D) O) O) - c C O O CJ 0 0 O 0 0 O) I z; -X. E z c c c c z c -Q JZ JZ 0 0 rj) CD ro Cfì ÜĴ 0 C C 0 c Ō O O c O c Z 3 '3 0 0 X to Q Q u Q Q Q Q Û O, c Lu X X CO ŝ N totaa ît: x; 0 3 ų Q- 3 JZ O CJ CJ '0 CJ CJ '0 0 O O O CJ 0 0 O O 0 O O ~G c c c; c c c c c rz c c c i c C c c e c ro Í'C ro E ro ro ą: ro ro ro ro ro ro ro ÇD Z CĽ Cjĵ a 0 CD a O - > > > 0 > I CD > 0 > O) >.0 I 0 * 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 > 0 J- O -i i i i -J -j i i -j j I-j -j i i Fte I off en recycling 0 CM O de 200 O Ũ > Groenl Lich Varsseveld 0 ker ker ker I Resist ļverwei ļverwei Verwei 0 0 CN t Subtotaal

16 3 Business goals 3.1 Excellente technologische processen Het doel van de onderneming Nannoka Vulcanus voor de komende jaren is transformatie van het gieterijbedrijf in haar omgeving door gefaseerd technologisch te vernieuwen in de richting van het achterliggende 380-KV transformatorstation: schoon, energiezuinig en innovatief. Het bedrijf kan met een doorontwikkeling en het toepassen van Low Pressure Sandcasting (een vormvulproces van dunwandige gietstukken) een wezenlijke bijdrage leveren om demateralisatie mogelijk te maken van circa 20 o 7o. Inpassing van deze techniek van gietlooploosgieten bij het bedrijf zelf, zal bijdragen in eveneens een maximaal te bereiken energiebesparingaandeel van o. Een energiezuinig, schoon en flexibel smeltbedrijf is wenselijk voor de nabije toekomst Het bedrijf maakt in de huidige situatie gebruik van een koepelovenbedrijf voorzien van zuurstofinjectoren. Dit is op zich stand der techniek volgens de BREF, maar er zijn verbeteropties. Door realisatie van innovatief scheiden van kernzand en vormzand bij het uitschudden na het giet - en koeltraject wordt geurvorming deels voorkomen bij het uitschudden en koelen. Bijgevolg wordt ook het reconditioneren van het vormzand verbeterd en zal het leiden tot hergebruik van het kernzand zelf. Het is geen stand der techniek, het zal door het bedrijf zelf experimenteel moeten worden ontwikkeld en vormgegeven. Invoering van een anorganisch vormzandbindmiddel zal leiden tot een zekere mate van geurvrachtreductie. Het betreft een 2 e generatie anorganisch bindmiddel. Het is nog geen stand der techniek en zal op basis van eigen ervaring in nauwe samenwerking met de leverancier geleidelijk in kleine stapjes kunnen worden ingevoerd Doelen excellente technologie horizon-5 jaar Energiezuinig flexibel smeltbedrijf Bij het huidige koepelovenbedrijf spelen diverse milieu-1 arbo aspecten en concurrentiefactoren een rol. De na te streven doelen zijn dan ook navenant: Flexibele metallurgie en energierendementsverbetering; Verhoging factor herbruikbare materialen; Reductie van reststoffen en geurcomponenten; Opwaardering arbeidsomstandigheden; Verbetering EBITDA I EBIT. Scheidend innoveren uitschudden Met het separaat uitschudden van zware kernproducten wordt een procesgeïntegreerde (voorwaardelijke)maatregel doorgevoerd met het doel: " Reductie afvoer reststoffen; «Reductie diffuus stof en vluchtige geurcomponenten;» Verbetering vormzandkwaliteit; - Verbetering EBITDA I EBIT. 11

17 Low pressure sandcasting Het onder lage druk vullen van de vorm is voor het metaal(fe)gieten nog een (voorwaardelijke) technologie, dat nader doorontwikkeld moet worden binnen het gieterijbedrijf zelf met het doel: Energierendementsverbetering en procesbeheersing; Vormtechnische up grading; Energiebesparing in de keten door demateralisatie; Reductie van gerelateerde emissies en reststoffen; Verbetering EBITDA l EBIT. Intelligente flexibele vorm- /gietlijn Vernieuwing en opwaardering van de giet-a/ormlijn uit oogpunt van technologie van verdichten, besturing en geometrie van de te vormen producten. Voor transmissie en as onderdelen, zal dit een verbetering opleveren ten aanzien van: Vormtechniek, geometrie, tacttijd; Flexibiliteit (metallurgie, geometrie); Procesbeheersing; Arbo: geluidreductie; Verbetering EBITDA I EBIT. Invoering van een anorganisch bindmiddel in het vormzand heeft invloed op vermindering van vorming van vluchtige organische componenten in het koeltraject. Afhankelijk van de graad van invoering wordt bereikt: " Een geurreductie vluchtige organische componenten;» Besparing op bindmiddel; - Reductie diffuus stof, dampvorming. a Bij overschakeling op watergedragen coating moet het droogproces betrouwbaar plaatsvinden. Dit is te combineren met logistieke integratie tussen de procesfasen met het doel: Energiereductie ruimtelijke verwarming; Beheersing betrouwbare korte doorlooptijden; Verbetering werkklimaat, minder tocht en diffuus stof; Reductie vluchtige oplosmiddelen. 12

18 3.2 Groeiambitie markt, productverbreding, industriële dienstverlening De klanten van Nannoka Vulcanus bevinden zich in Europa in een straal van ongeveer 1500 km rond de vestigingslocatie van het bedrijf. In dit afzetgebied is het marktpotentieel voor het bedrijf in het toeleveren van complexere drivetrain castings zeer omvangrijk. Het bedrijf heeft potentie om evenwichtig door te groeien binnen haar huidige klantennetwerk. De supply chain verandert wereldwijd in hoog tempo, het vereist een toename van meer industriële dienstverlening en een intensievere internationale samenwerking met partners in de keten. Het bedrijf heeft hierin ruime ervaring, een goede reputatie en kan dit verder uitbouwen. Voor de middellangere termijn zijn doorbraaktechnieken (zoals: gietlooploos gieten) interessant met oog op: dunwandig gieten I kanalen, substantiële energiebesparing en betere procesbeheersing Doelen volumegroei, productverbreding, industriële dienstverlening voor de komende jaren Groeiambitie en industriële service Vanwege de kapitaalintensieve bedrijfsinrichting moet het bedrijf streven naar minimaal een productiecapaciteit van 16 uur per dag. Het bedrijf streeft naar een evenwichtige spreiding in castings voor toepassing in: axles, transmissies, brandstofmotoren, speedproducers, vacuümpompen. Het doel hierbij is: «Een EBITDA van circa o en EBIT van circa o. J v USP s Beste service ^ Excellente Flexpertise ^ Laagste kosten over de keten 13

19 3.3 Praktijkgericht leerbedrijf Het technologisch gedreven maakbedrijf Nannoka Vulcanus kan prima een toekomst hier hebben in ons hoge-lonen-land. Essentieel is een excellente organisatie en ontwikkeling van het Human Resource Management. De organisatie moet vanwege wereldwijde concurrentie lean ingericht zijn, waardoor meer nadruk ligt bij gemotiveerd personeel dat verantwoordelijkheid draagt in haar eigen werkomgeving. Daarbij komt nog dat door de vergrijzing een tekort ontstaat aan technisch personeel op alle niveaus. Leeftijdbewust personeelsbeleid is vanzelfsprekend voor Nannoka Vulcanus. De loyaliteit van medewerkers aan het bedrijf brengt natuurlijk met zich mee dat in de leeftijdscategorie 60+ medewerkers actief zijn. Het is dan ook van belang, dat de interne employability een continu proces is om voorbereid te zijn op het verhogen van de pensioenleeftijd en het afschaffen van de vroeg pensioen regelingen. Tegelijkertijd wordt ingezet aan instroomzijde op scholingstrajecten om de jongere medewerkers en schoolverlaters klaar te stomen voor de taken die van hem/haar toekomstig worden verwacht. Op instroomniveau zijn er mogelijkheden om mensen met een laaggeschoold profiel te scholen tot een zelfstandig machine-1 procesoperator. Nannoka Vulcanus is een erkend praktijkgericht leerbedrijf voor onder meer vakopleiding procesoperator (Vapro) niveau I t/m 4. Het bedrijf heeft hiervoor de faciliteiten, meerdere leermeesters zijn erkend door Kenteg. Naast interne scholing is er samenwerking met het Graafschapcollege: onder meer leertrajecten BBL en Bol. Hierdoor zijn er volop mogelijkheden voor laagopgeleide mensen in te stromen en opgeleid te worden tot vakman of vakvrouw. Leren en werken in de praktijk is heel effectief, maar vraagt om persoonlijke ambitie. Vanwege de aard van het bedrijf zijn er anderstalige medewerkers en wordt al jaren ingezet op het verbeteren van het Nederlands NT 1 en NT 2. Naast interne - en externe scholing participeert het bedrijf in de stichting Metaal Impuls en stichting Technieklokaal ter stimulering van instroom van technisch geschoolde vakmensen regionaal. Het bedrijf is tevens betrokken bij een verbeterde beroepskeuze van het voortgezet onderwijs via de plaatselijke ondernemersvereniging. Op gebied van middelbare gieterij techniek (MGT-opleiding) met het ROC van Utrecht, BDG-academie. Voor de hogere gieterij technische kennis (HGT-opleiding) met de Hogeschool Utrecht. Met de HAN zijn er leantrajecten en afstudeerprojecten (technisch en commercieel). Ingezet wordt op permanente stageplekken en opleidingstrajecten op alle niveaus gericht op het procestechnisch bedrijf in een sterk internationale zetting, waar een hoge standaard van organisatorische certificering en kennisniveau vereist is. Het bedrijf onderhoudt goede periodieke contacten met regionale scholen van vmbo tot hbo. En is actief in de begeleiding van leerlingen van het vmbo. Toekomstig wordt ook samengewerkt met het science center in oprichting in de Afbramerij van de DRUcultuurfabriek, waarin het bedrijf reeds participeert. 14

20 3.3.1 Doelen praktijkgericht leerbedrijf voor de komende jaren: Naast goede technische processen en digital manufacturing wordt het onderscheidend vermogen bij Nannoka Vulcanus gecreëerd door beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd en betrokken personeel. Ingezet wordt op het versterken van de wendbaarheid van de organisatie van het bedrijf door behoud en uitbouw van het huidige kennisniveau op gebied van: Gieterijtechniek, simulatie, metallurgie (MGT en HGT) Procesoperator niveau 1 t/m 4, CNC- programmering Mechatronica, hydrauliek, pneumatiek, meettechniek Nederlands voor anderstaligen NT 1 en 2 Talenkennis: Engels; Duits; Italiaans; Frans; Turks Certificering ISO » ISO TS Lean manufacturing en Six Sigma Supply Chain Management Customer Resource Management Permanente scholarships Nannoka Vulcanus heeft de deuren wijd open voor stagiaires van technische opleidingen van vmbo tot hbo. Op hbo-niveau naast afstudeerplekken veel met scholarships: er zijn afspraken dat studenten bij het bedrijf projecten in het kader van Lean manufacturing doen. Het bedrijf wil duurzaam blijven samenwerken op gebied van praktijkgerichte scholing met: - Graafschapcollege i Metaal Impuls» Metzo- college» Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) " Science center i.o. in de Afbramerij DRU-Cultuurfabriek Nannoka Vulcanus is een innovatief bedrijf doch kleinschalig en heeft daardoor een beperkt initiatief nemende rol bij nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn haar afnemers wereldwijd opererende multinationals in de transport sector en off the road voertuigen. Aandrijfsystemen, waarvoor Nannoka Vulcanus onderdelen giet en mee engineered, volgen de alternatieve ontwikkeling van hybride systemen. Het streven is hierbij energie besparing te koppelen aan emissiereductie. Al deze ontwikkelingen vragen om research, technische (materiaal) ontwikkelingen en testfaciliteiten. Nannoka Vulcanus kan aan deze ontwikkelingen mede invulling geven door gebruik te maken van de kennisinstituten in de nabijheid die hierbij een drijvende rol kunnen vervullen: " Universiteit Twente " Universiteit Duisburg ' Institut für GieRereitechnik Dusseldorf 15

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

GELDERSE GIETERIJEN TOEKOMSTBESTENDIG

GELDERSE GIETERIJEN TOEKOMSTBESTENDIG GELDERSE GIETERIJEN TOEKOMSTBESTENDIG Plan van aanpak 21 juni 2017 AGENDA: 9.15 uur 9.30 uur 9.45 uur Inloop Welkom door Dirk Jan van den Hout, Managing Director Lovink Technocast B.V, Presentatie van

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

toeleverancier met toegevoegde waarde

toeleverancier met toegevoegde waarde toeleverancier met toegevoegde waarde Toeleverancier met toegevoegde waarde Wij zijn specialist in het vervaardigen van componenten, modules en complete systemen. Centraal staan gecompliceerde vormen in

Nadere informatie

UW WENS UW OPLOSSING ONZE UITDAGING. Uw bedrijf is voortdurend in beweging, omdat de

UW WENS UW OPLOSSING ONZE UITDAGING. Uw bedrijf is voortdurend in beweging, omdat de UW WENS Uw bedrijf is voortdurend in beweging, omdat de markt daar om vraagt. Met het oog op de toekomst wilt u verbeteren, innoveren of een andere weg in slaan. U wilt flexibeler zijn en produceren tegen

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek operator cabines plaatbewerking kennis & ontwikkeling

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek operator cabines plaatbewerking kennis & ontwikkeling INZICHT EFFECT 4 7 geluidsbeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator cabines Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen. Onderzoeken

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Rapportage accreditatiecommissie. De Groene Pluim. Lindhout B.V.

Rapportage accreditatiecommissie. De Groene Pluim. Lindhout B.V. Rapportage accreditatiecommissie De Groene Pluim Lindhout B.V. DE GROENE PLUIM De Groene Pluim is een stimuleringsprijs (blijk van erkenning en waardering), die vanuit de regionale ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Machinefabriek De Valk De Vest 76 NL-5555 XP Valkenswaard +31 (0)40 201 24 88 info@machinefabriekdevalk.nl V2.0

Machinefabriek De Valk De Vest 76 NL-5555 XP Valkenswaard +31 (0)40 201 24 88 info@machinefabriekdevalk.nl V2.0 Machinefabriek De Valk Fabricage mechanische componenten Assemblage van modules en machines Cleanroom faciliteit Competence Centre Additive Manufacturing 1 Machinefabriek De Valk in vogelvlucht Familiebedrijf

Nadere informatie

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling

EFFECT. 4 7 geluidsbeheersing. 8 9 toegangstechniek. 10 11 operator cabines. 12 13 plaatbewerking. 14 15 kennis & ontwikkeling INZICHT EFFECT 4 7 geluidsbeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator cabines Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen. Onderzoeken

Nadere informatie

Stabiliteit in een dynamische wereld

Stabiliteit in een dynamische wereld Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN Autogroupage Chemicals global parcel services health care logistics Special Services warehousing Alles in één Het meer dan 100 jaar oude Nederlandse familiebedrijf

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

Technologie in detail

Technologie in detail Technologie in detail Pretec Precisietechniek BV Postbus 149 2250 AC Voorschoten Industrieweg 16-18 2254 AE Voorschoten t +31 (0)71 56 19 164 f +31 (0)71 56 18 119 e info@pretec.nl. Deel kennis en maak

Nadere informatie

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle 03 november 2011 Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle Voor meer informatie: b.brink@royalhaskoning.com of 06-55885393 Duurzaam ontwerpen Geïnspireerd door Cradle

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen

INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen INNOVATIEVE PROCESSEN in de voertuigindustrie in Vlaanderen Prof.dr.ir.. Hendrik Van Landeghem Onderzoekscentrum voor In-Plant Logistics (AoG) Lean Enterprise Research Center Vakgroep Industrieel Beheer

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop SILVER. Plafond&Wand SYSTEMEN.

Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop SILVER. Plafond&Wand SYSTEMEN. Plafond&Wand SYSTEMEN Samen van idee tot werkelijkheid SILVER Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Konings

Kracht door samenwerking. VDL Konings Kracht door samenwerking VDL Konings VDL Konings VDL Konings, opgericht in 1873, is een uiterst betrouwbare co-maker en co-developer van machines, systemen en modules voor een zeer uiteenlopende reeks

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

De brug naar Duurzame techniek

De brug naar Duurzame techniek ar duurzame tech a n g u niek r b e d Samenleving Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor de samenleving, de aarde en de onderneming in balans is. Steeds

Nadere informatie

Feeding the world with solar power.

Feeding the world with solar power. Feeding the world with solar power. inteqnion-solar.com Zonne-energie. Duurzame energiebron van de toekomst. De markt voor energievoorziening is volop in beweging. Fossiele brandstoffen als gas en olie

Nadere informatie

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst

Optimale zorg tegen lagere kosten. Het ziekenhuis van de toekomst Optimale zorg tegen lagere kosten Het ziekenhuis van de toekomst 1 KIVI NIRIA Jaarcongres Onze visie en waarden Onze visie: Pioniersrol Siemens Energiezuinigheid Onze waarden: Innovatief Innovatief denken

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma?

Van Inkoop naar SCM: Naar een nieuw managementparadigma? Inkoop Vs. SCM: Zijn dagen CPO geteld? Van Inkoop naar SCM: aar een nieuw managementparadigma? Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management yenrode Business Universiteit EVI Kring

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop.

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong-plafonds.nl www.armstrongplafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

Orapi Applied. right chemistry right people

Orapi Applied. right chemistry right people Orapi Applied right chemistry right people Orapi Applied Orapi Applied is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van gespecialiseerde reinigings- en onderhoudsproducten, waarbij de nadruk ligt

Nadere informatie

CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT

CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT VOORWOORD Bandtransport Europe staat voor kwaliteit en duurzaamheid met een hoge servicegraad en betrokkenheid. Wij leveren producten

Nadere informatie

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag

De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie. MVO en duurzaamheidsverslag De aluminiumspecialist voor dak, bouw en industrie MVO en duurzaamheidsverslag 2012-2013 2 MVO en duurzaamheidsverslag Inhoud 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Missie en visie 1.3 Kernwaarden 1.4 Beleid 1.5

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie?

R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie? R&D in Roemenië: begin van het einde voor de Nederlandse technologische industrie? Hans Pol, PBF Group B.V., Almelo 15 Oktober 2009 Even voorstellen. Hans Pol, Directeur, PBF Group B.V. Voorzitter vereniging

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5

DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV. 17 februari 2017 Rev.: 1.1. Page 1 of 5 DIMAEN Brochure 2017 DIMAEN BV Page 1 of 5 DIMAEN BV "Connected Engineering" is onze samenvatting van het verbinden van disciplines, kennis en ervaring. Onze missie is: uitdagingen efficiënt omzetten in

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Afval bestaat niet. service logistics summit 19 oktober 2011. Gijs Derks Director Infrastructure & Logistiek. Slide 1

Afval bestaat niet. service logistics summit 19 oktober 2011. Gijs Derks Director Infrastructure & Logistiek. Slide 1 Afval bestaat niet service logistics summit 19 oktober 2011 Gijs Derks Director Infrastructure & Logistiek Slide 1 Vraag 1 interview Welke belangrijke service (logistieke) trends zie je in jouw business?

Nadere informatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie

Diesel roterende UPS systemen. Ride Through systemen. Aggregaten. PDF documentatie PDF documentatie Diesel roterende UPS systemen Ride Through systemen Aggregaten Algemeen AA Energy Services verhuurt Uninterruptible Power Supply (UPS) systemen en stroomvoorzieningen. Onze huurvloot omvat

Nadere informatie

Twee bedrijven, één team!

Twee bedrijven, één team! cableassembly Connecting solutions Wij geloven in Connecting solutions Eén of miljoenen Klanten Twee bedrijven, één team. Zo zou je 2E Interconnection en Connecting solutions is voor ons een begrip dat

Nadere informatie

EFFEC T. lawaaibeheersing. toegangstechniek. operator omgeving. productiemogelijkheden. kennis & ontwikkeling. één visie, één locatie, vele markten

EFFEC T. lawaaibeheersing. toegangstechniek. operator omgeving. productiemogelijkheden. kennis & ontwikkeling. één visie, één locatie, vele markten I N Z I C H T EFFEC T 4 7 lawaaibeheersing 8 9 toegangstechniek 10 11 operator omgeving Inzicht. Weten wat werkt. In welke situatie. Voor wie. En vooral: met welk doel. We denken. Vragen. Verwonderen.

Nadere informatie

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief

Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Supply Chain Management in nieuw Europees perspectief Dr.ir. Rob Kwikkers 02-06-2004 Fontys Hogescholen 1 Inleiding SCM is samenwerken in ketens van bedrijven taakverdeling communiceren partnerschap 02-06-2004

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica België Inleiding Aanleiding De industrie wordt wereldwijd steeds hoogwaardiger en heeft alsmaar meer behoefte aan ondernemingen die uitblinken in een hightech

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs

Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs CARE Consulting Services + 32 11 21 12 22 www.care4trade.be Onze missie Net zoals een architekt in de bouwsector, zo mag ook de rol van CARE Consulting Services gezien

Nadere informatie

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 De laatste tijd worden we overspoeld door marketing verhalen over de slimme meter en het slimme energienet. Men stelt dat met de komst van de slimme meter

Nadere informatie

Ruimte voor de Economie van morgen

Ruimte voor de Economie van morgen Algemeen Ruimte voor de Economie van morgen Reactie van het Amsterdamse bedrijfsleven Juli 2017 Het is verheugend dat de gemeente een visie heeft ontwikkeld op de ruimtelijk economische toekomst van stad

Nadere informatie

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020 Gerard Blom & Patrick Essers Contents Koepelvisie Strategic Board Delta Region Strategische Innovatie Agenda Innovatiethema

Nadere informatie

Voorsprong door zekerheid van processen

Voorsprong door zekerheid van processen DEKRA Voorsprong door zekerheid van processen Borging van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid Systeemcertificering No Doubt: Zekerheid in kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid Ondernemen wordt met de

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner

In 8 stappen naar bedrijfskundig FM. Van FM-specialist tot strategisch businesspartner In 8 stappen naar bedrijfskundig FM Van FM-specialist tot strategisch businesspartner Inhoud STAP 1. Maak een businessplan voor FM STAP 2. Zorg voor een optimale werkomgeving STAP 3. Zorg voor een flexibele

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

DEMO en Financiële dienstverlening

DEMO en Financiële dienstverlening DEMO en Financiële dienstverlening Richard Schoones 28-9-2012 1 Wie ben ik? Ruim 30 jaar actief binnen Financiële dienstverlening Ondernemer Als zelfstandig intermediair & gevolmachtigde Directie van Lanschot

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

Green Deal Concreet 1.0

Green Deal Concreet 1.0 Green Deal Concreet 1.0 Een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen hebben in 2011 samen met MVO Nederland het MVO Netwerk Beton opgericht. Op 4 oktober 2011 heeft het MVO

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Ingenieursbureaus Een ingenieursbureau adviseert, ontwerpt, ontwikkelt, voert projecten uit en realiseert plannen op het gebied van onder meer stedenbouw, grond-, water- en wegenbouw, burgerlijke en utiliteitsbouw,

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

VDL Containersystemen

VDL Containersystemen VDL Containersystemen Kracht door samenwerking VDL Containersystemen ELK LAND IS ANDERS EN ELKE KLANT IS ANDERS. DAAROM PRODUCEERT VDL CONTAINERSYSTEMEN, NAAST SERIEMATIGE PRODUCTIE, SPECIFIEK MAATWERK.

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Uw specialist in technisch management

Uw specialist in technisch management IP-Solutions Het technisch beheer van installaties staat onder druk. De toenemende concurrentie, kostendruk en veranderende wet- en regelgeving vraagt om grotere transparantie, flexibiliteit en efficiency.

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Vóór dat u beleid ontwikkelt is het van belang om de vraag: Waaròm zou ik MVO beleid ontwikkelen? te beantwoorden. Het antwoord op deze vraag bepaalt hóe u het MVO

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe Jaarresultaten 2006 Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart 2007 Hoofdkantoor Sabic Europe Recordwinst bij omzet van 1,2 miljard Netto operationele winst stijgt 50% Bedrijfsopbrengsten 23%

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

The Netherlands of 2040 en de Olympische Spelen George Gelauff Hogeschool Amsterdam 1 februari 2012

The Netherlands of 2040 en de Olympische Spelen George Gelauff Hogeschool Amsterdam 1 februari 2012 The Netherlands of 2040 en de Olympische Spelen George Gelauff Hogeschool Amsterdam 1 februari 2012 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Scenariostudies Lange termijn vraagstukken Grote

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing

Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Goedkoper, beter en duurzamer produceren met Smart Manufacturing Even voorstellen Pim Berends, 1963 Business Consultant, ICT Automatisering. > 25 jaar ervaring in de industriële automatisering. MES scans

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

1.200. Uw draaibank. Het is tijd om gebruik te maken van het volledige potentieel van uw machine. seconden klauw snelwissel

1.200. Uw draaibank. Het is tijd om gebruik te maken van het volledige potentieel van uw machine. seconden klauw snelwissel Machinebouwers sinds 1991 Voor enkelstuks en kleine series Nederlandse ontwikkeling Eigen besturing Fabrieksservice STYLE besturing Eenvoudig en snel programmeren 2014 SCHUNK GmbH & Co. KG Handbediendeklauwplaat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation

Nadere informatie

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage

meilink groep meilink groep meilink industriële verpakkingen varekamp exportpacking & logistics schijndel industriële verpakkingen meilink kartonnage meilink groep Een uniek totaalconcept in industriële verpakkingen De Meilink Groep biedt een totaalpakket in industriële verpakkingen. Wij zijn op dit gebied zelfs marktleider in de Benelux en behoren

Nadere informatie