7.4.1 Historie Lopende kosten, Vergelijkend overzicht en Jaarrendementen 36 8 Achmea Euro Staatsobligaties fonds A (serie 6) Inleiding 37 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7.4.1 Historie Lopende kosten, Vergelijkend overzicht en Jaarrendementen 36 8 Achmea Euro Staatsobligaties fonds A (serie 6) Inleiding 37 8."

Transcriptie

1 1

2 Inhoud 1 Belangrijke informatie Fonds voor gemene rekening Informatie over dit Prospectus 4 2 Algemeen Inleiding De Achmea Beleggingspools en andere beleggingsinstellingen Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties Investment Grade Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro Beleggingspool Achmea Liquiditeiten Euro Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund Beleggingspool Achmea Grondstoffen Hefboomfinanciering Risicomanagement en algemene beschrijving risico's De Vermogensbeheerders Kosten en vergoedingen Lopende kosten factor Fondskosten Kosten ten laste van Achmea Beleggingspools en externe beleggingsinstellingen Kosten die niet in de Lopende Kosten factor zijn opgenomen Op- en afslag Kosten Participantenrekening Kosten van en vergoedingen voor het in- en uitlenen van financiële instrumenten 21 3 Achmea mixfonds zeer voorzichtig A (serie 1) Inleiding Hoe verdeelt het Fonds haar beleggingen? Risico' s Kosten en vergoedingen Historie Lopende kosten, Vergelijkend overzicht en Jaarrendementen 24 4 Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2) Inleiding Hoe verdeelt het Fonds haar beleggingen? Risico' s Kosten en vergoedingen Historie Lopende kosten, Vergelijkend overzicht en Jaarrendementen 27 5 Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3) Inleiding Hoe verdeelt het Fonds haar beleggingen? Risico's Kosten en vergoedingen Historie Lopende kosten, Vergelijkend overzicht en Jaarrendementen 30 6 Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4) Inleiding Hoe verdeelt het Fonds haar beleggingen? Risico's Kosten en vergoedingen Historie Lopende kosten, Vergelijkend overzicht en Jaarrendementen 33 7 Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5) Inleiding Hoe verdeelt het Fonds haar beleggingen? Risico's Kosten en vergoedingen 35 2

3 7.4.1 Historie Lopende kosten, Vergelijkend overzicht en Jaarrendementen 36 8 Achmea Euro Staatsobligaties fonds A (serie 6) Inleiding Waarin belegt het Fonds? Risico's Kosten en vergoedingen 37 9 Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds A (serie 7) Inleiding Waarin belegt het Fonds? Risico's Kosten en vergoedingen Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8) Inleiding Waarin belegt het Fonds? Risico's Kosten en vergoedingen 43 3

4 1 Belangrijke informatie 1.1 Fonds voor gemene rekening Het Achmea paraplu fonds A is een (open) fonds voor gemene rekening en heeft een paraplustructuur, waarvan de participaties zijn verdeeld over verschillende series, elk een Fonds. Binnen de paraplustructuur zijn op de datum van dit Prospectus de volgende Fondsen opgenomen: Achmea mixfonds zeer voorzichtig A (serie 1) Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2) Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3) Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4) Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5) Achmea euro staatsobligaties fonds A (serie 6) Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A (serie 7) Achmea wereldwijd aandelen fonds A (serie 8) 1.2 Informatie over dit Prospectus Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het Basisprospectus van Achmea paraplu fonds A (tezamen het Prospectus ). Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, hebben begrippen de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus. Beleggers in één van de Fondsen van Achmea paraplu fonds A worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een belegging financiële risico s verbonden zijn. Zij dienen dan ook goede nota te nemen van de volledige inhoud van het Basisprospectus alsmede van het Aanvullend Prospectus van Achmea paraplu fonds A. De waarde van een Fonds waarin u belegt, kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wij willen u erop wijzen dat de waarde van de beleggingen zowel kan stijgen als kan dalen. De mogelijkheid bestaat dat u als belegger minder terugkrijgt dan uw inleg. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie. De in dit Aanvullend Prospectus opgenomen gegevens zijn, voor zover aan Achmea Investment Management B.V. redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid en geen gegevens zijn weggelaten, waarvan de vermelding de strekking van dit Aanvullend Prospectus zou wijzigen. Uitsluitend de Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen in dit Aanvullend Prospectus. De afgifte en verspreiding van het Prospectus alsmede het aanbieden, toekennen en inkopen van de Participaties van elk Fonds kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan (wettelijke) beperkingen. De Beheerder verzoekt personen die in bezit komen van het Prospectus zich op de hoogte te stellen van die beperkingen en zich daaraan te houden. Het Prospectus is geen aanbod van enig effect of uitnodiging tot het doen van een zodanig aanbod aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar toepasselijke regelgeving niet is geoorloofd. De Beheerder is niet aansprakelijk voor enige schending van enige zodanige beperking door wie dan ook, ongeacht of deze een mogelijke koper van de Participaties van een Fonds is of niet. Het geven van informatie, welke niet is opgenomen in dit Prospectus is slechts voorbehouden aan de Beheerder. Dit Prospectus verschijnt uitsluitend in de Nederlandse taal. 4

5 Op het Prospectus is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De verstrekking van het Prospectus impliceert niet dat ook na de datum van het Prospectus de opgenomen informatie nog juist is. Een Prospectus dat is uitgeprint of lokaal door u is opgeslagen kan reeds vervangen zijn door een nieuw Prospectus. De meest recente versie van het Prospectus is beschikbaar op de website keuze particulier. Zeist, 1 augustus 2016 Achmea Investment Management B.V., hierbij vertegenwoordigd door: Dhr. J.de Wit, voorzitter Dhr. P.C. Jaspers 5

6 2 Algemeen 2.1 Inleiding De volgende onderwerpen in dit Aanvullend Prospectus zijn geheel of gedeeltelijk van toepassing op de Fondsen: een beschrijving van de Achmea Beleggingspools en externe beleggingsfondsen waarin door de Fondsen wordt belegd; een algemene toelichting op Hefboomfinanciering; een beschrijving van de belangrijkste risico s die van toepassing zijn op de Fondsen; een overzicht van de vermogensbeheerders die de Achmea Beleggingspools en externe beleggingsfondsen waarin door de Fondsen wordt belegd, beheren; de kosten en vergoedingen. 2.2 De Achmea Beleggingspools en andere beleggingsinstellingen De Fondsen beleggen de gelden in een of meerdere Achmea Beleggingspools en/ of externe beleggingsfondsen. Hieronder staan de Achmea Beleggingspools en externe beleggingsfondsen nader toegelicht. Op de fondsspecifieke pagina s in dit Aanvullend Prospectus is per Fonds aangegeven voor welk gedeelte het Fonds in de afzonderlijke Achmea Beleggingspools of externe beleggingsfondsen belegt Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd Deze Beleggingspool belegt in beursgenoteerde ondernemingen in de ontwikkelde landen. Dit zijn voornamelijk de landen in de eurozone, Noord-Amerika en het Verre Oosten (inclusief Japan). Waarin kan nog meer worden belegd? Futures We beleggen alleen in futures voor de optimalisering van de rendements-/risicoverhouding. Valutatermijncontracten Die gebruiken we voor beleggingen die niet zijn uitgedrukt in de euro. We kunnen hiermee het valutakoersrisico naar de euro zoveel mogelijk beperken. Liquiditeiten Dit zijn spaarrekeningen, deposito s, commercial paper en certificates of deposito. Wat is verder belangrijk? Er is sprake van een passief beleggingsbeleid volgens enhanced indexing. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk de benchmark volgen. Maar de portefeuille van de Achmea Beleggingspool kan iets afwijken van de benchmark. Doordat we iets kunnen afwijken van de benchmark, zijn kleine rendementsverschillen met de benchmark mogelijk. Dit staat los van het feit dat in het fondsrendement fondskosten zijn verwerkt en in de benchmark niet. We gebruiken als benchmark de MSCI Developed Countries World Total Return Index (hedged naar euro). Twee vermogensbeheerders beheren het vermogen in deze Beleggingspool. Dit zijn Robeco Institutional Asset Management B.V. en BMO Global Asset Management (handelsnaam van F&C Netherlands B.V.). De vermogensbeheerders onderzoeken doorlopend de ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloed daarvan op de financiële markten wereldwijd. 6

7 2.2.2 Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties Investment Grade Deze Beleggingspool belegt in obligaties. Vooral in obligaties met een relatief goede kredietwaardigheid ( Investment Grade ). De kans dat financiële verplichtingen dan niet worden nagekomen is kleiner dan bij obligaties met een minder goede kredietwaardigheid. In welke obligaties kan worden belegd? Wereldwijde bedrijfsobligaties genoteerd in Euro of Amerikaanse dollar, waarbij de nadruk ligt op Europa en Noord-Amerika. Hierin beleggen we het meest. Staatsgerelateerde obligaties Dit zijn obligaties van nationale overheden of van supranationale instellingen. Duitse en Amerikaanse staatsobligaties Hierin kunnen we voor een klein deel beleggen. Waarin kan nog meer worden belegd? Futures en kredietderivaten We beleggen alleen in futures en kredietderivaten voor de optimalisering van de rendements- /risicoverhouding. Valutatermijncontracten Die gebruiken we voor beleggingen die niet zijn uitgedrukt in de euro. Hiermee proberen we het valutarisico naar de euro zoveel mogelijk te beperken. Liquiditeiten Dit zijn spaarrekeningen, deposito s, commercial paper en certificates of deposit. Wat is verder belangrijk? Er is sprake van een actief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat we de benchmark niet volgen. De portefeuille wijkt dus af van de benchmark. Door actief te beleggen willen wij een beter rendement halen dan de benchmark. Maar het is ook mogelijk dat we een lager rendement halen dan de benchmark. Er zijn grote verschillen met de benchmark mogelijk. Dit staat los van het feit dat in het fondsrendement fondskosten zijn verwerkt en in de benchmark niet. We beleggen maximaal 15% buiten de benchmark. We beleggen in obligaties met een kredietwaardigheid van minimaal BBB-. Na belegging kan een obligatie lager worden gewaardeerd dan BBB-. In zo n obligatie beleggen we maximaal 6 maanden. Na maximaal 6 maanden verkopen wij de obligatie. Maximaal 4% van de obligaties mag bestaan uit obligaties met een rating lager dan BBB-. Voor de waardering van een obligatie gebruiken we de ratings van Standard & Poor s, Moody s en/of Fitch. Deze drie ratingagencies staan onder Europees toezicht. Geven drie bureaus een rating af? Dan geldt de middelste rating. Geven twee bureaus een rating af? Dan geldt de laagste rating. We gebruiken als benchmark de 50% Barclays Capital US Credit Total Return Index en 50% Barclays Capital Euro Credit Total Return Index (hedged naar euro). Twee vermogensbeheerders beheren het vermogen in deze Beleggingspool. Dit zijn Robeco Institutional Asset Management B.V. en BMO Global Asset Management (handelsnaam van F&C Netherlands B.V.). De vermogensbeheerders onderzoeken doorlopend de ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloed daarvan op de financiële markten wereldwijd. 7

8 2.2.3 Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro In deze Beleggingspool beleggen we in obligaties met een beursnotering in de eurozone. Het gaat om obligaties met een goede kredietwaardigheid, die door een overheid zijn uitgegeven of worden gegarandeerd. Waarin kan nog meer worden belegd? Futures We beleggen alleen in futures voor de optimalisering van de rendements-/risicoverhouding. Liquiditeiten Dit zijn bijvoorbeeld spaarrekeningen, deposito s, commercial paper en certificates of deposit. Wat is verder belangrijk? We volgen zoveel mogelijk de benchmark, maar kleine afwijkingen blijven mogelijk. Zijn er zeer bijzondere marktomstandigheden? Dan kunnen we met de portefeuille meer van de benchmark gaan afwijken. Er zijn rendementsverschillen mogelijk tussen het Fonds en de benchmark. Dit staat los van het feit dat in het fondsrendement fondskosten zijn verwerkt en in de benchmark niet. Bij grote afwijkingen van de benchmark zijn grote rendementsverschillen mogelijk tussen het Fonds en de benchmark. Bij kleine afwijkingen van de benchmark zijn er ook kleine rendementsverschillen mogelijk. We beleggen maximaal 5% buiten de benchmark. We beleggen in staatsobligaties met een kredietwaardigheid van minimaal BBB-. Na belegging kan een obligatie lager worden gewaardeerd dan BBB-. In dat geval verkopen wij die obligatie binnen drie weken. Voor de waardering van een obligatie gebruiken we de ratings van Standard & Poor s, Moody s en/of Fitch. Deze drie ratingagencies staan onder Europees toezicht. Geven drie bureaus een rating af? Dan geldt de middelste rating. Geven twee bureaus een rating af? Dan geldt de laagste rating. We gebruiken als benchmark de Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return index. De Beheerder, Achmea Investment Management B.V., voert het vermogensbeheer uit van deze Beleggingspool. De vermogensbeheerder onderzoekt doorlopend de ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloed daarvan op de financiële markten wereldwijd Beleggingspool Achmea Liquiditeiten Euro Deze Beleggingspool belegt in financiële instrumenten. Deze financiële instrumenten hebben een maximale looptijd van 24 maanden en zijn genoteerd in euro s. Het rendement hangt af van de ontwikkelingen op de geldmarkt. In welke financiële instrumenten kan worden belegd? Kortlopende staatsobligaties van Duitsland, Frankrijk en Nederland Staatsgerelateerde obligaties van Duitsland, Frankrijk en Nederland Dit zijn obligaties van nationale overheden, overheidsagentschappen, obligaties met een staatsgarantie en supranationale instellingen (een supranationale instelling is bijvoorbeeld de Europese Investeringsbank). Bedrijfsobligaties Floating rate notes van banken Dit zijn obligaties met een variabele rente. Liquiditeiten Dit zijn bijvoorbeeld spaarrekeningen, deposito s, commercial paper en certificates of deposit. 8

9 Wat is verder belangrijk? Er is sprake van een actief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat we de benchmark niet volgen. Een benchmark is een objectieve vergelijkingsmaatstaf om rendementen te vergelijken. De portefeuille van deze beleggingspool wijkt dus af van de benchmark. Door actief te beleggen willen wij een beter rendement halen dan de benchmark. Maar het is ook mogelijk dat we een lager rendement halen dan de benchmark. Er zijn grote verschillen met de benchmark mogelijk. Dit staat los van het feit dat in het fondsrendement fondskosten zijn verwerkt en in de benchmark niet. We gebruiken als benchmark de 3 maands Euribor. BMO Global Asset Management (handelsnaam van F&C Netherlands B.V.) beheert het vermogen van deze Beleggingspool Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund Via dit fonds beleggen we in beursgenoteerde ondernemingen in opkomende markten wereldwijd. Voornamelijk in Zuid-Amerika, Azië en Oost-Europa. De economieën in deze landen kunnen snel groeien. Het beleggingsresultaat wordt voornamelijk bepaald door de economische en politieke ontwikkelingen. Wel is het beleggingsrisico in deze landen over het algemeen hoger dan in de ontwikkelde landen. Wat is verder belangrijk? Het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund is een open beleggingsfonds zonder rechtspersoonlijkheid opgericht naar Nederlands recht. Het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund is een fiscale beleggingsinstelling. Particuliere beleggers kunnen niet rechtstreeks beleggen in het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund. Het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund is gevestigd in Nederland en staat onder toezicht van de AFM. Voor het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund is een Informatie Memorandum beschikbaar. Er is sprake van een actief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat we de benchmark niet volgen. De portefeuille wijkt dus af van de benchmark. Door actief te beleggen willen wij een beter rendement halen dan de benchmark. Maar het is ook mogelijk dat we een lager rendement halen dan de benchmark. Er zijn grote verschillen met de benchmark mogelijk. Dit staat los van het feit dat in het fondsrendement fondskosten zijn verwerkt en in de benchmark niet. We gebruiken als benchmark de MSCI Emerging Markets Net Return Index (EUR). Robeco Institutional Asset Management B.V beheert het vermogen van het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund en beschikt daartoe over een vergunning van de AFM Beleggingspool Achmea Grondstoffen Deze Beleggingspool belegt in grondstoffen. We kunnen hierbij kiezen uit een groot aanbod van grondstoffen. De Beleggingspool belegt niet rechtstreeks in grondstoffen maar via financiële instrumenten. Via welke financiële instrumenten wordt in grondstoffen belegd? 9

10 Swaps Bij een swap maken we een afspraak met de tegenpartij om op een bepaald tijdstip het toekomstige rendement van een commodity benchmark te ruilen tegen de ontvangen rente van het onderpand (Treasury bills). Treasury bills Dit zijn Amerikaanse staatsobligaties met een korte looptijd. Om het afgesproken rendement te halen, handelt de tegenpartij in futures. De Treasury bills zijn bij deze handel het onderpand. Op de Treasury bills ontvangen wij rente. Deze rente geven wij aan de tegenpartij als tegenprestatie voor de betaling van het vooraf afgesproken rendement. Waarin kan nog meer worden belegd? Valutatermijncontracten Die gebruiken we voor beleggingen die niet in euro s zijn uitgedrukt. We kunnen hiermee het valutakoersrisico naar de euro zoveel mogelijk beperken. Liquiditeiten Dit zijn spaarrekeningen, deposito s, commercial paper en certificates of deposit. Wat is verder belangrijk? Er is sprake van een actief beleggingsbeleid. Dit houdt in dat we de benchmark niet volgen. De portefeuille wijkt dus af van de benchmark. Door actief te beleggen willen wij een beter rendement halen dan de benchmark. Maar het is ook mogelijk dat we een lager rendement halen dan de benchmark. Er zijn grote verschillen met de benchmark mogelijk. Dit staat los van het feit dat in het fondsrendement fondskosten zijn verwerkt en in de benchmark niet. We gebruiken als benchmark de Bloomberg Commodity Total Return index (hedged naar euro). Futures worden net voor het eind van het contract doorgerold. Dit houdt in dat een future wordt verkocht net voordat het contract afloopt. Tegelijkertijd wordt er een weer langer lopende future voor teruggekocht. Op deze manier voorkomen we dat de tegenpartij ook daadwerkelijk grondstoffen moet leveren. Dit doorrollen herhaalt zich normaal gesproken om de twee maanden. Via futures wordt belegd in energie, industriële metalen (bijvoorbeeld koper), edelmetalen (bijvoorbeeld goud), landbouw (bijvoorbeeld mais) en vee. BMO Global Asset Management (handelsnaam van F&C Netherlands B.V.) beheert het vermogen van deze Beleggingspool. De vermogensbeheerder onderzoekt doorlopend de ontwikkelingen binnen de verschillende sectoren, de macro-economie en de invloed daarvan op de financiële markten wereldwijd. 2.3 Hefboomfinanciering In deze paragraaf verstrekken wij u informatie of direct of indirect in de Fondsen, sprake is van hefboomfinanciering en over de risico s daarvan. Van hefboomfinanciering is sprake als posities worden ingenomen met geleend geld, geleende effecten, of een hefboom als onderdeel van (bepaalde) derivatenposities. Indien gebruik wordt gemaakt van hefboomfinanciering vergroot dit de risicopositie van het betreffende Fonds en kan uw belegging risicovoller zijn dan wanneer geen gebruik wordt gemaakt van hefboomfinanciering. De wetgever heeft regels opgesteld om hefboomfinanciering te berekenen en te verantwoorden. De berekening vindt plaats volgens enerzijds de netto methode, officieel genaamd de methode op basis van gedane toezeggingen. En anderzijds vindt de berekening plaats volgens de bruto methode. Ieder jaar zullen de Fondsen in het jaarverslag de uitkomst van deze berekeningen verantwoorden. Uitgangspunt is dat in de Fondsen geen sprake is van hefboomfinanciering als 10

11 gevolg van geleend geld of geleende effecten. Een eventuele debetstand ( overdraft ), tot 10% van de waarde van de activa van een Fonds, wordt alleen gebruikt voor het opvangen van een tijdelijk liquiditeitentekort. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door afwikkeling van reguliere transacties in het portefeuillemanagement, of als gevolg van in- en uittredingen. Deze debetstand vormt geen hefboomfinanciering. Uitgangspunt is verder dat derivaten gebruikt kunnen worden voor een doelmatig en effectief portefeuillebeheer. Het gebruik maken van derivaten is ter ondersteuning van het beleggingsbeleid van de Fondsen. Voor Fondsen die beleggen in het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund geldt daarnaast het volgende. Het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund heeft niet de intentie om afgeleide instrumenten extensief te gebruiken, maar enkel ter ondersteuning van het beleggingsbeleid. Doordat het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund gebruik kan maken van afgeleide instrumenten en doordat het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund als debiteur tijdelijke leningen kan aangaan waarmee kan worden belegd met geleend geld, kan er sprake zijn van hefboomfinanciering. Het niveau van hefboomfinanciering op basis van de brutomethode (Gross Method) en de methode op basis van gedane toezeggingen (Commitment method), zoals beschreven in de AIFM-richtlijn is voor het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund gemaximeerd op 210%. Het gaat hierbij om een maximaal niveau, bedoeld voor uitzonderlijke omstandigheden. Indien er geen sprake is van hefboomfinanciering, zal dit percentage 100% bedragen. De verwachting is dat het gemiddelde niveau van hefboomfinanciering onder normale omstandigheden rond de 100% zal liggen. Doordat deels in het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund wordt belegd, wordt tezamen met de andere beleggingen, het maximale percentage aan hefboomfinanciering voor het Fonds niet overschreden. Hieronder is per Fonds aangegeven wat het maximale percentage van de hefboomfinanciering op basis van de netto methode (methode van gedane toezeggingen, zoals beschreven in de AIFMDrichtlijn) bedraagt: Maximale percentage Fonds hefboomfinanciering Achmea mixfonds zeer voorzichtig A (serie 1) Maximaal 200% Achmea mixfonds voorzichtig A (serie 2) Maximaal 200% Achmea mixfonds gemiddeld A (serie 3) Maximaal 200% Achmea mixfonds ambitieus A (serie 4) Maximaal 200% Achmea mixfonds zeer ambitieus A (serie 5) Maximaal 200% Achmea euro staatsobligaties fonds A (serie 6) Maximaal 150% Achmea investment grade bedrijfsobligaties fonds A (serie 7) Maximaal 200% Achmea wereldwijd aandelen fonds (serie 8) Maximaal 150% 2.4 Risicomanagement en algemene beschrijving risico s Het beleggen in beleggingsfondsen brengt risico s met zich mee. Bij beleggen loopt u risico s. Natuurlijk hopen wij dat uw belegging in waarde stijgt. Maar dat is niet zeker. Uw belegging kan ook in waarde dalen. U kunt dus minder terugkrijgen dan u heeft ingelegd. Of erger nog, u kunt uw inleg zelfs helemaal kwijtraken. De waardeontwikkeling van de belegging is namelijk afhankelijk van fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten waarin (indirect) 11

12 door het Fonds wordt belegd. Deze fluctuaties in prijzen van individuele financiële instrumenten zijn het gevolg van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De koers en de waarde van de beleggingen van het Fonds worden door deze fluctuaties beïnvloed met als gevolg dat de (intrinsieke) waarde (in euro) van het Fonds kan dalen. Graag zetten wij de risico s voor u op een rij. Dit doen we van groot naar klein op de Fonds specifieke pagina s in dit Aanvullend Prospectus. Per Fonds wordt in volgorde van relevantie aangegeven welke risico s het meest van toepassing zijn op het betreffende Fonds. Het grootste risico vermelden wij als eerste en het kleinste risico als laatste. Elk kwartaal beoordelen wij de risico s met hulp van het kans maal impactmodel. Dit betekent dat per risico wordt bekeken hoe groot de kans is dat het risico optreedt en wat dit betekent voor de koers van het Fonds. Op basis van het three lines of defense model proberen wij met beheersmaatregelen de risico s zoveel mogelijk te verkleinen. Regelmatig toetsen wij of de beheersmaatregelen nog voldoen of aangepast moeten worden. In de jaarrekening leest u welke beheersmaatregelen, veranderingen in de maatregelen en de gevolgen hiervan voor beleggers, wij hebben genomen. Ten aanzien van de risico s die zich voordoen in de andere beleggingsinstelling(en) waarin door het Fonds wordt belegd, worden zo mogelijk beheersmaatregelen getroffen en verantwoord door de beheerder van de desbetreffende beleggingsinstelling(en). Het risico van beleggen in een andere beleggingsinstelling wordt beperkt door een zorgvuldige selectie en monitoring van de andere beleggingsinstelling(en). De Beheerder monitort daarnaast op een doorlopende basis of er nog voldoende liquiditeit aanwezig is in een Fonds (zulks in lijn met het beleggingsbeleid en de open-end status van elk Fonds) om aan eventuele verzoeken tot inkoop van participaties tegemoet te kunnen komen. Inzage in het liquiditeitsprofiel wordt verkregen aan de hand van marktvolumes (aandelen), bied-laat spreads (obligaties) en een rangschikking van illiquide posities. Op deze manier wordt continu inzichtelijk gemaakt hoe de verdeling per beleggingsportefeuille ligt tussen zeer liquide, liquide, minder liquide en illiquide financiële instrumenten. Aan de hand van de resultaten wordt een oordeel gevormd over de ontwikkeling van het liquiditeitsrisico per beleggingscategorie. Middels dit proces wordt gewaarborgd dat de Achmea Beleggingspools (en indirect de Fondsen die daarin beleggen) kunnen voldoen aan de verplichtingen wanneer er onttrekkingen plaatsvinden. Voor de Fondsen die doorbeleggen in het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund, wordt voor de beheersing van risico s verwezen naar het prospectus van dit beleggingsfonds. Hieronder staan deze risico s nader beschreven Marktrisico Er is een risico dat uw beleggingen in waarde dalen. Bijvoorbeeld door economische-, politieke- en/of algemene marktomstandigheden. Ook de ontwikkelingen in een land, sector, debiteur of bedrijf waarin wordt belegt, hebben invloed op uw beleggingen. Zelfs alleen al een verwachting dat er iets in de markt gaat gebeuren, kan ervoor zorgen dat de waarde van beleggingen daalt Kredietwaardigheidrisico Bij een lage kredietwaardigheid van landen, lagere overheden, bedrijven en instellingen zijn er risico s. De kredietwaardigheid gaat over de kans dat financiële verplichtingen worden nagekomen. Is de kans klein dat een verplichting wordt nagekomen? Dan is de kredietwaardigheid laag. Hierdoor is het mogelijk dat een belegging moeilijker verkocht kan worden. Ook kan de waarde bij een lage kredietwaardigheid meer schommelen. En het is zelfs mogelijk dat een belegging zijn waarde helemaal verliest. 12

13 2.4.3 Renterisico Bij belegging in vastrentende waarden (bijvoorbeeld obligaties en liquiditeiten) is er een renterisico. Stijgt de rente, dan daalt de koers van een vastrentende waarde. De rente hangt af van algemene marktomstandigheden en economische omstandigheden Derivatenrisico Conform het beleggingsbeleid kunnen derivaten gebruikt worden. Derivaten kennen specifieke risico s. Verschillende factoren hebben invloed op de waarde van een derivaat. De waarde van een derivaat kan relatief veel stijgen of dalen bij een kleine koersontwikkeling. Ook is de waarde afhankelijk van de tegenpartij en de omvang van de markt. Daarbij kan er sprake zijn van subjectieve waarderingen, omdat veel derivaten niet via officiële beurzen worden verhandeld. Tevens is de waarde van derivaten afhankelijk van de mate en omvang van de hefboomfinanciering, zoals opgenomen in de paragraaf hefboomfinanciering, waardoor de gevoeligheid voor marktbewegingen wordt vergroot. Binnen het Fonds kunnen valutatermijncontracten gebruikt worden. Hiermee proberen we het valutarisico naar de euro zoveel mogelijk te beperken. Hierbij wordt een selectief beleid van tegenpartijen gehanteerd. Bij het beleggen in grondstoffen geldt dat deze beleggingen worden gedaan met derivaten Liquiditeitsrisico Er is een risico dat beleggingen moeilijk zijn te kopen of te verkopen. Of niet tegen een acceptabele prijs zijn te kopen of verkopen. Het is zelfs mogelijk dat een belegging helemaal niet meer gekocht of verkocht kan worden. Dit kunnen redenen zijn dat de waarde van beleggingen daalt Portefeuillerisico Er is een risico dat de keuzes van vermogensbeheerders over de beleggingen in de portefeuille, negatief uitvallen voor het rendement van het Fonds Inflatierisico Door inflatie worden beleggingen minder waard. Inflatie betekent dat geld minder waard wordt. Het is de bedoeling dat het rendement van de beleggingen die waardevermindering goedmaken. Bij een belegging in zakelijke waarden (bijvoorbeeld aandelen en vastgoed ) is die kans groter dan bij een belegging in vastrentende waarden (bijvoorbeeld obligaties en liquiditeiten ). Maar daar staat tegenover dat het beleggingsrisico bij zakelijke waarden hoger is dan bij vastrentende waarden. Vaak is in de koers van de vastrentende waarden rekening gehouden met de verwachte inflatie Valutakoersrisico Er is valutakoersrisico als een andere valuta dan de euro invloed heeft op de waarde van de beleggingen. Er is direct en indirect valutakoersrisico. Direct valutakoersrisico Er is direct valutakoersrisico als de beleggingen gewaardeerd zijn in een andere valuta dan de euro. Verandert de koers van die andere valuta ten opzichte van de euro? Dan heeft dit invloed op de waarde van de beleggingen. Indirect valutakoersrisico Als de waarde van de beleggingen in euro s is uitgedrukt kan er indirect valutakoersrisico zijn. Bijvoorbeeld als de onderneming waarin wordt belegd, een resultaat haalt dat uitgedrukt is in een 13

14 andere valuta dan de euro Concentratierisico Met het concentratierisico bedoelen we het risico van een geringe spreiding van de beleggingen. Je kunt beleggen in 1 land, regio, sector, beleggingscategorie of onderneming, of bij 1 debiteur. Of bijvoorbeeld in een combinatie van 1 land en 1 beleggingscategorie. Dan kan een gebeurtenis in een land, regio, beleggingscategorie, onderneming, sector of bij een debiteur, grote invloed hebben op de waarde van de portefeuille. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Zijn de beleggingen meer gespreid? Dan is de kans kleiner dat zo n gebeurtenis diezelfde grote invloed heeft. De spreiding hangt af van het beleggingsbeleid van het Fonds Fiscaal risico Er is een risico dat fiscale regels veranderen in het nadeel van Achmea paraplu fonds A. Achmea paraplu fonds A moet zich als fiscale beleggingsinstelling houden aan deze fiscale regels. Ook kan het zijn dat Achmea paraplu fonds A niet meer aan de fiscale regels voldoet. Regels kunnen zelfs veranderen met terugwerkende kracht. Hierdoor bestaat de kans dat er extra belasting betaald moet worden. Dit alles kan er voor zorgen dat de waarde van de beleggingen daalt Risico van afwikkeling bij effectentransacties Er is een risico bij de verkoop van beleggingen dat de tegenpartij niet of niet op tijd betaalt. En bij de koop van beleggingen is er een risico dat de tegenpartij de beleggingen niet of niet op tijd levert Kredietrisico Er is een risico dat landen, lagere overheden, bedrijven, instellingen of tegenpartijen hun verplichtingen niet nakomen. Dit risico is klein omdat de levering van een belegging en de tegenprestatie (bijna) op hetzelfde moment gebeuren Bewaarrisico De bewaarnemer kan in de problemen komen door bijvoorbeeld fraude of nalatigheid. Ook zou de bewaarnemer failliet verklaard kunnen worden. Beleggingen kunnen hierdoor verloren gaan bij een (onder)bewaarnemer. De bewaarnemer bewaart namelijk de beleggingen Risico van beleggen met geleend geld Belegt een beleggingsfonds met geleend geld? Dan is er een risico dat de beleggingen minder in waarde stijgen dan we aan rente moeten betalen over het geleende geld. Dit kan dan ook rendement kosten of zelfs betekenen dat het Fondsvermogen negatief zou kunnen worden. In de Achmea Beleggingspools en in de Fondsen wordt niet belegd met geleend geld. Wel is het mogelijk dat er sprake is van een tijdelijke roodstand op de bankrekening van de Achmea Beleggingspools en/of het Fonds. In het Robeco Institutioneel Emerging Markets Equity Quant Fund kan wel sprake zijn van geleend geld. Voor de gevolgen daarvan en van de tijdelijke roodstand in de Achmea Beleggingspools, het Robeco fonds en/of de Fondsen verwijzen wij u naar paragraaf 2.3 van dit Aanvullend Prospectus over de Hefboomfinanciering Verminderde verhandelbaarheid van de rechten van deelneming Er is een risico dat, naar uitsluitend oordeel van de Beheerder, de Beheerder de inkoop of toekenning van participaties van het Fonds uitstelt. Dit gebeurt alleen in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld als: het Fonds door de inkoop niet meer aan één of meer fiscale eisen van een fiscale beleggingsinstelling voldoet; de inkoop niet mag volgens de wet; 14

15 de inkoop niet past in het beleggingsbeleid van het Fonds; de inkoop onevenredig schadelijk is voor de bestaande deelnemers in het Fonds; het Fonds onvoldoende geld heeft; we eerst beleggingen moeten verkopen en dit door de marktsituatie onmogelijk of onverantwoord is. Wordt de inkoop van participaties uitgesteld? Dan neemt de Beheerder maatregelen zodat de inkoop zo snel mogelijk weer kan worden hervat Risico ongedeeld Fondsvermogen Er is een risico dat een negatief vermogen van een Fonds gevolgen heeft voor een ander fonds, nu het vermogen van alle Fondsen wordt gehouden door de Juridisch Eigenaar. Naar Nederlands recht bestaat per Fonds een afgescheiden vermogen, wat betekent dat het vermogen van een Fonds enkel dient ter vergoeding van het ten laste van het betreffende Fonds komende kosten. Er bestaat echter geen zekerheid of deze wettelijke vermogensscheiding tussen de verschillende Fondsen ook in het buitenland zal worden erkend Risico erosie Fondsvermogen Dit is het risico dat het fondsvermogen van een Fonds lager wordt doordat we dividend uitkeren aan de deelnemers (de doorstootverplichting ). Dit komt doordat we volgens fiscale regels niet het dividend berekend volgens de statutaire jaarwinst (= gemaakte jaarwinst) uit moeten keren, maar het dividend berekend volgens de fiscale jaarwinst. En deze fiscale jaarwinst kan hoger zijn dan de gemaakte jaarwinst. In dat geval moeten we dus meer dividend uitkeren dan de gemaakte jaarwinst. Het eigen vermogen van een Fonds neemt dan af. Wij proberen dit te voorkomen Risico van het inlenen of uitlenen van effecten Afhankelijk van het beleggingsbeleid per Fonds kan er sprake zijn van inlenen of uitlenen van beleggingen. In dat geval geldt het risico dat beleggingen na het uitlenen niet terug kunnen worden gegeven door de tegenpartij. Of dat het gevraagde onderpand niet wordt gegeven. Het uitlenen van beleggingen vindt plaats om de kans op extra rendement te vergroten. Het inlenen van beleggingen komt normaal gesproken niet voor. Hoe beperken we het risico dat beleggingen niet kunnen worden teruggegeven? We selecteren de tegenpartijen aan wie we uitlenen zorgvuldig. We lenen beleggingen alleen uit tegen onderpand. Er zijn twee soorten onderpand: - Een onderpand in liquiditeiten; Een onderpand in liquiditeiten beleggen we in een goed gespreid depositofonds. Dit depositofonds belegt in instellingen met een hoge rating. Gemiddeld boven AA. Hierdoor beperken we het risico dat er niet terugbetaald wordt; - Een onderpand in beleggingen. We laten de beleggingen door een andere partij uitlenen. Deze partij selecteren wij zorgvuldig. Bij het uitlenen van beleggingen zijn er ook operationele risico s. Deze risico s zijn klein en voor rekening van de partij die de beleggingen uitleent. Dagelijks bepaalt die partij wat minimaal aan zekerheden moeten aangehouden moet worden voor de uitgeleende beleggingen Risico beleggen in andere beleggingsinstelling(en) Er is een risico als we beleggen in een andere beleggingsinstelling. De waarde van het Fonds hangt dan ook af van de waarde van die andere beleggingsinstelling. Belangrijk is dan de kwaliteit 15

16 van de dienstverlening en het risicoprofiel van die beleggingsinstelling. Door een zorgvuldige selectie van de andere beleggingsinstelling verkleinen we dit risico. 2.5 De Vermogensbeheerders Het vermogensbeheer voor de Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro wordt uitgevoerd door de Beheerder. Voor de overige Achmea Beleggingspools voeren BMO Global Asset Management (handelsnaam van F&C Netherlands B.V.) en Robeco Institutional Asset Management B.V. onder verantwoordelijkheid van de Beheerder het vermogensbeheer uit. De vermogensbeheerders beleggen het vermogen van de Achmea Beleggingspools volgens het vastgestelde beleggingsbeleid. De beheerder en de vermogensbeheerders hebben afspraken gemaakt over de advisering en rapportages. Wie beheert wat? Beleggingscategorieën Beleggingspool Achmea Liquiditeiten Euro en Beleggingspool Achmea Grondstoffen Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties Investment Grade en Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund Vermogensbeheerder BMO Global Asset Management (handelsnaam van F&C Netherlands B.V.) Achmea Investment Management B.V. Robeco Institutioneel Asset Management B.V. en BMO Global Asset Management (handelsnaam van F&C Netherlands B.V.) Robeco Institutional Asset Management B.V. 2.6 Kosten en vergoedingen De kosten met betrekking tot het beleggen in de Fondsen zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Bij ieder Fonds staan deze kosten uitgesplitst in een tabel zoals het onderstaande. De kosten zijn op jaarbasis, tenzij anders is aangegeven. Een toelichting op de kosten is na de tabel opgenomen. Uitsplitsing Lopende kosten factor Paragraaf Lopende kosten factor Fondskosten Kosten van de Achmea Beleggingspools en/of externe beleggingsinstellingen Uitsplitsing Fondskosten Paragraaf Beheervergoeding aan de Beheerder Uitsplitsing Kosten van de Achmea Beleggingspools en/of externe beleggingsinstellingen, waarvan toegerekend aan het Fonds: Vergoeding aan de Beheerder en/of externe beleggingsinstelling Paragraaf Kosten die niet in Lopende kostenfactor zijn opgenomen Transactiekosten Interestkosten 16

17 Kosten die verband houden met het toe- en uittreden van deelnemers, voor zover niet gedekt uit de ontvangen op- en afslagen Op- en afslag Kosten participantenrekening Aan- en verkoop van Participaties Omwisselen van Participaties (switchen) Kwartaal kosten Lopende kosten factor De Lopende kosten factor (hierna: Lopende kosten) laat bij een beleggingsfonds zien wat de kosten zijn van dit Fonds en wordt als percentage van de gemiddelde netto intrinsieke waarde van een Fonds uitgedrukt. In deze Lopende kosten worden de transactiekosten en de interestkosten buiten beschouwing gelaten. De kosten die verband houden met het toe- en uittreden van deelnemers (voor zover deze gedekt worden uit de ontvangen op- en afslagen) worden eveneens niet meegenomen in de Lopende kosten. De Lopende kosten worden na afloop van het boekjaar vastgesteld en worden berekend door de totale kosten in het betreffende Fonds en aan het Fonds toerekenbare kosten van de Achmea Beleggingspool en of andere beleggingsinstellingen waarin het betreffende Fonds belegt, te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde wordt berekend door gedurende de verslagperiode de afgegeven intrinsieke waarden bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal maal dat de intrinsieke waarden zijn afgegeven. De Lopende kosten worden berekend in overeenstemming met de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Fondskosten Algemeen Onderstaand zijn de kosten en vergoedingen op fondsniveau vermeld. De Fondskosten zijn, bijzondere omstandigheden voorbehouden, gemaximeerde kosteninhoudingen. In de jaarrekening en het halfjaarbericht van Achmea paraplu fonds A worden de daadwerkelijk gemaakte kosten verantwoord. Daar waar voor de in deze paragraaf vermelde kosten een btw verplichting bestaat, is deze in de betreffende cijfers opgenomen. De kosten worden direct in rekening gebracht aan Achmea paraplu fonds A en zijn direct toe te rekenen aan het Fonds waarop zij betrekking hebben. De kosten komen ten laste van het vermogen van dat Fonds Beheervergoeding aan de Beheerder De beheervergoeding aan de Beheerder gaat ten laste van het Fonds. De beheervergoeding aan de Beheerder wordt dagelijks bepaald over het eigen vermogen van het Fonds en aan het Fonds in rekening gebracht. Met betrekking tot de beheervergoeding is geen btw verschuldigd tenzij anders aangegeven. De beheervergoeding betreft onder andere: a. Beheer- en directievoering b. Uitbesteding (Financiële) administratie 17

18 De administratie van de Fondsen en de Achmea Beleggingspools is door de Beheerder uitbesteed aan BNY Mellon. De administratieactiviteiten hebben o.a. betrekking op de berekening van de intrinsieke waarde per aandeel, het maken van performanceberekening en het monitoren van de mandaatrichtlijnen. c. Operationele kosten Deze kosten hebben o.a. betrekking op het gebied van juridische zaken, asset management, productontwikkeling, het maken van (half)jaarverslagen, prospectussen en factsheets. d. Oprichtingskosten Het Achmea paraplu fonds A is opgericht in het jaar De kosten die direct verband houden met de oprichting (zoals juridische kosten, operationele kosten en accountantskosten, alsmede de kosten ter gelegenheid van aanmelding van het Achmea paraplu fonds A onder de door de Beheerder gehouden vergunning) zijn verdisconteerd in de door de beheerder te ontvangen beheersvergoeding en worden derhalve indirect ten laste van het resultaat van de verschillende Fondsen gebracht. Ter gelegenheid van de oprichting van Achmea paraplu fonds A is geen separate vergoeding "ineens" ten laste van de Fondsen gebracht. e. Kosten van de (externe) accountant Deze kosten worden in rekening gebracht ten behoeve van het controleren van de jaarrekening, prospectus en overige activiteiten. Deze kosten worden gedeclareerd op basis van het aantal gewerkte uren en zijn inclusief btw. De accountantskosten zijn verdisconteerd in de door de beheerder te ontvangen beheersvergoeding en worden derhalve indirect ten laste van het resultaat van de verschillende Fondsen gebracht. f. Kosten van het toezicht op grond van de Wft Zowel de AFM als de DNB houden toezicht op beleggingsinstellingen en brengen daarvoor ieder jaar kosten in rekening. Er zijn twee soorten heffingen: - Heffingen voor het uitvoeren van een specifieke verrichting, zoals bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen en ontheffingen. Dit is een vast bedrag per type prestatie dat jaarlijks wordt vastgesteld. - Heffingen voor het doorlopend toezicht. Dit kan een vast bedrag zijn, al dan niet aangevuld met een variabel bedrag op basis van een zogenaamde heffingsmaatstaf. g. Overige bedrijfslasten Deze kosten betreffen voornamelijk: 1. Bankkosten: Deze kosten worden in rekening gebracht voor het aanhouden en gebruiken van de desbetreffende bankrekeningen. 2. Contributie voor de Dutch Fund and Asset Management Association ( DUFAS ): DUFAS is een belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen. 3. Advertentiekosten: Zoals aangegeven in het Basisprospectus kan Achmea paraplu fonds A mededelingen doen en periodiek informatie verstrekken door middel van publicaties in één of meerdere landelijk verspreide Nederlandse Dagbladen. 4. Deze kosten zijn inclusief btw, voor zover van toepassing. h. Kosten van de Bewaarder De activa van de Fondsen worden bewaard door BNY Mellon. De Bewaarder is belast met verschillende monitorings- en toezichttaken op de activiteiten van de Fondsen en de Beheerder. De belangrijkste taak van de Bewaarder is voorts het feitelijke bewaren van de beleggingen. De activiteiten van de Bewaarder zijn nader beschreven in paragraaf 4.5 van het Basisprospectus. De kosten zijn inclusief btw, voor zover van toepassing. i. Marketingkosten De marketingkosten die samenhangen met het aanbieden van de Fondsen worden gedragen door de Beheerder. j. Uitbestedingskosten administratie en intrinsieke waarde berekening 18

19 De administratie en de berekening van de intrinsieke waarde van het Fonds is door de Beheerder uitbesteed aan BNY Mellon Kosten ten laste van Achmea Beleggingspools en externe beleggingsinstellingen Algemeen Onderstaand zijn de verwachte kosten en vergoedingen op poolniveau vermeld. Deze kosten zullen naar verwachting en bijzondere omstandigheden voorbehouden, in de volgende boekjaren in dezelfde lijn liggen (aangepast voor eventuele inflatie). In de jaarrekening van de Achmea Beleggingspools worden de daadwerkelijk gemaakte kosten verantwoord. Daar waar voor de in deze paragraaf vermelde kosten een btw verplichting bestaat, is deze in de betreffende cijfers opgenomen. De kosten worden direct in rekening gebracht aan de Achmea Beleggingspools Vergoeding aan de Beheerder en kosten externe beleggingsinstelling De vergoeding aan de Beheerder gaat ten laste van de Achmea Beleggingspools. De vergoeding aan de Beheerder wordt dagelijks bepaald over het eigen vermogen van de Achmea Beleggingspools en aan de Achmea Beleggingspools in rekening gebracht. De vergoeding aan de Beheerder betreft onder andere: a. Kosten vermogensbeheer Het gehele vermogen van de Fondsen wordt belegd in participaties van Achmea beleggingspools en/of externe beleggingsinstellingen. Per Achmea Beleggingspool en de externe beleggingsinstelling staat hieronder aangegeven welke vergoeding aan vermogensbeheer wordt voldaan. Beleggingspool en externe beleggingsinstellingen Beleggingspool Achmea Liquiditeiten Euro Beleggingspool Achmea Grondstoffen Beleggingspool Achmea Bedrijfsobligaties Investment Grade Beleggingspool Achmea Staatsobligaties Euro Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund Vermogensbeheervergoeding 0,13% per jaar 0,24% per jaar 0,15% per jaar 0,06% per jaar 0,08% per jaar De (vermogens)beheervergoeding en kosten die Robeco Institutional Asset Management B.V. rekent voor het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund, wordt door Robeco ingehouden op het eigen vermogen van het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund. We volgen hierbij het prospectus van het Robeco Institutioneel Emerging Markets Quant Fund. Robeco verstrekt de Beheerder een korting op de vermogensbeheervergoeding. Deze korting komt volledig ten bate van de Fondsen die in deze beleggingsinstelling 19

20 beleggen door middel van dienovereenkomstige vermindering van de beheervergoeding aan de Beheerder van de betreffende Fondsen. De kosten voor vermogensbeheer zijn vrijgesteld van btw. b. Kosten van de Bewaarder De activa van de Achmea Beleggingspool worden bewaard door BNY Mellon ( de Bewaarder ). De Bewaarder is belast met verschillende monitorings- en toezichttaken op de activiteiten van de Achmea Beleggingspool en de Beheerder. De belangrijkste taak van de Bewaarder is voorts het feitelijke bewaren van de beleggingen. De activiteiten van de Bewaarder zijn nader beschreven in paragraaf 4.5 van het Basisprospectus. De kosten zijn inclusief btw, voor zover van toepassing. c. Bankkosten: deze kosten worden in rekening gebracht voor het aanhouden en gebruiken van de desbetreffende bankrekeningen. Deze kosten zijn inclusief btw, voor zover van toepassing. d. Kosten van het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten Kosten die niet in de Lopende Kosten factor zijn opgenomen Onderstaande kosten zijn niet in de Lopende kosten opgenomen, maar worden in rekening gebracht ten laste van het resultaat van het Fonds: 1. Transactiekosten 2. Interestkosten 3. Kosten die verband houden met het toe- en uittreden van deelnemers, voor zover niet gedekt uit de ontvangen op- en afslagen 1. Transactiekosten De transactiekosten hebben betrekking op het maken van kosten door de Achmea Beleggingspool bij het aankopen en verkopen van de financiële instrumenten (aandelen, obligaties e.d.). Dit kunnen kosten zijn op het gebied van belastingen, kosten van de (effecten)makelaar, spreads tussen bieden laatprijzen en de verandering in de marktprijs als gevolg van de transactie. De hoogte van de transactiekosten is niet met voldoende nauwkeurigheid te bepalen. Dit komt omdat veelal de transactiekosten verwerkt zijn in de (bruto)prijs van het financiële instrument. Daarnaast zijn veranderingen in de marktprijs als gevolg van een transactie moeilijk te voorspellen omdat dit sterk afhankelijk is van het sentiment op de financiële markten. Ook kunnen marktomstandigheden grote invloed hebben op het aantal beleggingstransacties en hiermee op de hoogte van de transactiekosten. De aankoopkosten maken deel uit van de verkrijgingsprijs van de desbetreffende financiële instrumenten en worden indien de waardering plaatsvindt tegen beurswaarde verwerkt in de ongerealiseerde koersresultaten. Verkoopkosten worden verantwoord in het gerealiseerde koersresultaat. 2. Interestkosten Het al dan niet tijdelijk beleggen in liquiditeiten kan onderdeel zijn van de beleggingsstrategie van het Fonds. De baten en lasten (een lening leidt tot interestkosten voor het Fonds), veroorzaakt door het aanhouden van liquiditeiten, worden ten laste van het resultaat geboekt en worden niet verantwoord in de Lopende kosten. 20

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 september 2017 behorende bij het Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A van 11 juli 2017 Wijziging op- en afslag Per 1 september 2017 wijzigen

Nadere informatie

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A

Aanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsdefensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsdefensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsdefensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds defensief fonds Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een Aanvullend

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds offensief fonds Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een Aanvullend

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsoffensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsoffensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds neutraal fonds Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een Aanvullend

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds defensief fonds Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een Aanvullend

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen. zeer fondsoffensief Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen mixfonds zeer fondsoffensief Het Aanvullend Prospectus Het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. bestaat uit een Basis Prospectus en een

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea Investment Grade Bedrijfsobligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Wereldwijd Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Wereldwijd Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Wereldwijd Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Staatsobligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Opkomende Markten Aandelen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet in samenhang

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea High Yield Bedrijfsobligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea High Yield Bedrijfsobligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea High Yield Bedrijfsobligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Aandelenfonds Nederland Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Grondstoffen fonds Aanvullend Prospectus Achmea Grondstoffen fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet in samenhang

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Langlopende Obligaties fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Langlopende Obligaties fonds Aanvullend Prospectus Achmea Langlopende Obligaties fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en

Nadere informatie

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea AEX Index Fonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder 6 De bewaarneming

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Euro Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Rente Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Smaragd fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Smaragd fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Smaragd fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Achmea Indirect Vastgoed fonds

Aanvullend Prospectus. Achmea Indirect Vastgoed fonds Aanvullend Prospectus Achmea Indirect Vastgoed fonds Het Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Topaas fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Topaas fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Topaas fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Diamant fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Diamant fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Robijn fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Robijn fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Robijn fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Depositofonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Depositofonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Saffier fonds

Aanvullend Prospectus. Centraal Beheer Achmea Saffier fonds ros pec tus Aanvullend Prospectus Centraal Beheer Achmea Saffier fonds Aanvullend Prospectus Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen

Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. De Fondsen van Achmea Beleggingsfondsen N.V. worden op donderdag 12 november 2015 (behoudends bijzondere omstandigheden) opgeheven.

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. en moet

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds

Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Aanvullend Prospectus FBTO Oranje Investerings Fonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Depositofonds Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Depositofonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Depositofonds Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Avéro Achmea Euro Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Euro Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Euro Aandelenfonds, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerder

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerders

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Avéro Achmea Euro Aandelenfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Euro Aandelenfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Euro Aandelenfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerder

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc

Nadere informatie

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds

Aanvullend Prospectus FBTO. Aandelenfonds Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Aandelenfonds fbto.nl Aanvullend Prospectus FBTO Aandelenfonds Nederland Dit Aanvullend Prospectus maakt onderdeel uit van het Prospectus van Achmea Pensioen-

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds VIII, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds VIII, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds VIII, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het Product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerder 9

Nadere informatie

Avéro Achmea Europa Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Europa Aandelenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Europa Aandelenfonds, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds IV, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds IV, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds IV, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds III, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds III, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds III, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds V, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds V, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds V, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 9 De

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 8 De

Nadere informatie

Avéro Achmea Euro Liquiditeitenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Euro Liquiditeitenfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Euro Liquiditeitenfonds, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 4 De vermogensbeheerder

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds VII, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds VII, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds VII, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 9 De

Nadere informatie

Avéro Achmea Euro Obligatiefonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Euro Obligatiefonds II, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Euro Obligatiefonds II, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerder

Nadere informatie

Avéro Achmea Mixfonds VI, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Mixfonds VI, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Mixfonds VI, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 6 De vermogensbeheerder 9 De

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

Avéro Achmea Wereld Vastgoedfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier

Avéro Achmea Wereld Vastgoedfonds, aanvullend prospectus. Informatie voor de particulier Avéro Achmea Wereld Vastgoedfonds, aanvullend prospectus Informatie voor de particulier Inhoud Het Aanvullend Prospectus 3 Beschrijving van het product 4 Beleggingsbeleid 4 Risico s 5 De vermogensbeheerder

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Selectie Fonds. aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Dollar Fonds. aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Dollar Fonds aandelen serie 8 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds

FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds FondsenGids (d.d. 26 maart 2014) Mix Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4 Fiscale

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS

AANVULLEND PROSPECTUS AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014

Insinger de Beaufort Equity Income Fund (Fonds D) (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014 Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid

Nadere informatie

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds

FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds FondsenGids (d.d. 31 juli 2013) Wereld Fonds INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie Verzekeringsfondsen 1.1 Inhoud van de FondsenGids 1.2 Juridische structuur 1.3 Berekening van de participatiewaarde 1.4

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Continu Klik Fonds. aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Continu Klik Fonds. aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Continu Klik Fonds aandelen serie 9 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 mei 2012 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in

Nadere informatie

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI

Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Beleggingsbeleid 2018 Brand New Day PPI Het beleggingsbeleid van Brand New Day PPI is gebaseerd op 3 pijlers: Inkomenszekerheid Het te verwachten pensioen moet voldoende zijn Kans op onverwachte verliezen

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Uitleg 01 Aandeel Bewijs van deelneming in het kapitaal van

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen penlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde obligatie

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie