Geven in Nederland 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geven in Nederland 2007"

Transcriptie

1 Geven in Nederland 2007 Th.N.M. Schuyt, [No Value]; B.M. Gouwenberg, [No Value]; R.H.F.P. Bekkers, [No Value]; M.M. Meijer, [No Value]; P. Wiepking, [No Value] IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Publication date: 2007 Link to publication in University of Groningen/UMCG research database Citation for published version (APA): Th.N.M. Schuyt,. N. V., B.M. Gouwenberg,. N. V., R.H.F.P. Bekkers,. N. V., M.M. Meijer,. N. V., & P. Wiepking,. N. V. (2007). Geven in Nederland 2007: Giften, legaten, sponsoring en vrijwilligerswerk. s.n. Copyright Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Take-down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum. Download date:

2 Vragenlijst Geven in Nederland 2007 Opzet vragenlijst X Vragen over attitude van respondenten en selectievragen A Geven door huishoudens B Geven door individuen C Opvattingen over geven D Vrijwilligerswerk E Achtergrondgegevens S1 CBF S2 Experiment Rene Bekkers X Vragen over attitude van respondenten en selectievragen X1 We beginnen met een aantal vragen over wat voor persoon u bent. Wilt u van de onderstaande uitspraken aangeven hoe goed ze bij u passen? Denk niet te lang na, het gaat om uw eerste reactie. Het gaat om uw eigen mening, er zijn geen goede of foute antwoorden. U kunt antwoorden geven van 1 (past helemaal niet bij mij) tot 5 (past helemaal bij mij). 1 Ik werk liever voor mijn eigen welzijn, dan voor dat van anderen. 2 Ik streef ernaar te werken voor het welzijn van de maatschappij. 3 Ik heb er weinig voor over om anderen te helpen. 4 Ik vind het belangrijk mijn bezittingen met andere mensen te delen. 5 Ik besteed niet graag tijd aan het doen van dingen voor anderen. 6 Ik vind het belangrijk mij in te spannen voor anderen. 7 Ik doe niet graag aan liefdadigheid. 8 Ik vind het belangrijk hulp te geven aan de armen en anderen die het nodig hebben. 9 Ik voel vaak bezorgdheid voor mensen die het minder goed hebben dan ik. 10 De problemen van anderen kunnen me meestal niets schelen. 11 Als ik zie dat iemand benadeeld wordt, krijg ik een vervelend gevoel. 12 Het ongeluk van andere mensen doet me meestal niet zoveel. 13 Als ik zie dat iemand oneerlijk behandeld wordt, heb ik weinig medelijden. 14 Ik word vaak geraakt door wat andere mensen meemaken. X2 Deze vraag is opgenomen in eerste meting Paul van Lange X3 Wilt u van de onderstaande uitspraken aangeven hoe goed ze bij u passen?. U kunt antwoorden geven van 1 (past helemaal niet bij mij) tot 5 (past helemaal bij mij). 1 Ik voel een belangeloze zorg voor anderen 2 Ik accepteer anderen zelfs wanneer ze dingen doen die ik verkeerd vind. X4 Wilt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen? Antwoordmogelijkheden: 1 Helemaal mee oneens; 2 Mee oneens; 3 Noch mee oneens, noch mee eens; 4 Mee eens; 5 Helemaal mee eens. 1 Mensen moeten bereid zijn om anderen te helpen die het minder goed hebben. 2 Mensen die problemen hebben moeten leren om voor zichzelf te zorgen en niet afhankelijk 3 Het persoonlijk helpen van mensen die in de problemen zitten is erg belangrijk voor mij. 4 Mensen moeten voor zichzelf zorgen en zich niet teveel zorgen maken om anderen. X5 Wij leggen u nu een aantal uitspraken voor. In hoeverre bent u het met deze uitspraken eens? Antwoordmogelijkheden: 1 Helemaal mee oneens; 2 Mee oneens; 3 Noch mee oneens, noch mee eens; 4 Mee eens; 5 Helemaal mee eens.

3 1 Ik heb weinig met mensen aan de andere kant van de wereld. 2 Ik vind het moeilijk te geven aan doelen waarvan ik niet zelf profiteer. 3 De maatschappij komt in gevaar omdat mensen zich steeds minder van elkaar aantrekken. 4 Het klimaatprobleem op aarde wordt erg overdreven. 5 De wereld vraagt om verantwoordelijke burgers. 6 Wie dan leeft, wie dan zorgt. 7 Ik geef aan maatschappelijke doelen, ongeacht wat anderen (overheid, bedrijfsleven) doen. 8 Mensen vormen een gemeenschap. 9 Wij moeten de wereld voor de volgende generatie goed achterlaten. 10 Het welzijn van de maatschappij hangt niet van mij af. X6 Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? Antwoordmogelijkheden: 1 Helemaal mee oneens; 2 Mee oneens; 3 Noch mee oneens, noch mee eens; 4 Mee eens; 5 Helemaal mee eens. 1 Ik zou bereid zijn een beetje meer te betalen om een product te kopen van een bedrijf dat een goede staat van dienst heeft wat betreft het in dienst nemen en promoveren van vrouwen. 2 Ik zou bereid zijn een beetje meer te betalen om een product te kopen van een bedrijf dat een goede staat van dienst heeft wat betreft het in dienst nemen en stimuleren van etnische minderheden. 3 Ik zou bereid zijn een beetje meer te betalen om een product te kopen van een bedrijf dat in televisiereclames geweld niet verheerlijkt. 4 Ik zou bereid zijn een beetje meer te betalen om een product te kopen van een bedrijf dat investeert en nieuwe banen creëert in plaats van dat het het personeelsbestand inkrimpt. 5 Een werkende moeder kan net zo n goede moeder zijn als een moeder die thuisblijft voor haar kinderen. 6 Het is niet in orde als een man thuisblijft en een vrouw een betaalde baan heeft. 7 Het is de taak van een man om geld te verdienen en de taak van een vrouw om voor de kinderen te zorgen. X7 De vragenlijst zal gaan over donaties/giften aan goede doelen. Nu leggen wij u een aantal motieven voor. Wilt u telkens aangeven in hoeverre deze motieven voor u een rol spelen bij donaties? Antwoordmogelijkheden: 1 Helemaal niet belangrijk; 2 Niet erg belangrijk; 3 Een beetje belangrijk; 4 Wel belangrijk; 5 Erg belangrijk. 1 Als je nooit iets geeft, zul je ook nooit iets krijgen. 2 Ik vind het moreel juist om te geven. 3 Geven aan een goed doel geeft mij een beter gevoel dan iets kopen voor mijzelf. 4 Giften kun je aftrekken van de belasting. 5 Ik vind het belangrijk dat nieuwe zaken van de grond kunnen komen. 6 Vrienden en kennissen geven, dus ik ook. 7 Mensen in nood zijn mensen zoals wij. 8 Geven aan een goed doel geeft mij een positief gevoel. 9 Geven is mijn plicht. 10 Ik geef omdat ik mij verwant voel met anderen. 11 Geven past bij mijn maatschappelijke positie. 12 Ik geef omdat de doelen tot mijn verbeelding spreken. 13 Ik verplaats mezelf in de trieste situatie van anderen. 14 Omdat je het aan je stand verplicht bent. 15 Van geven aan een goed doel word ik gelukkiger. X8 (Dit is de selectievraag of respondent een partner heeft. Als antwoord 2, 3, 4 op X8 dan heeft de respondent een partner) Wat is uw burgerlijke staat?

4 1 Alleenstaand (nooit gehuwd geweest). 2 Ongehuwd samenwonend. 3 Ongehuwd, wel een partner, maar niet samenwonend. 4 Gehuwd. 5 Gescheiden. 6 Verweduwd. X9 U geeft aan momenteel een partner te hebben, bent u in het verleden ooit: 1 Gescheiden 2 Verweduwd 3 Beide 4 Ik ben in het verleden nooit gescheiden of verweduwd X10 Is uw partner een man of een vrouw? 1 Man 2 Vrouw A Geven door huishoudens Twee jaar geleden heeft u een vragenlijst ingevuld over uw giften aan goede doelen. De volgende vragenlijst gaat daar ook over. Wij willen u een aantal vragen stellen over giften. Daarover is in Nederland weinig bekend. Het gaat over giften aan goede doelen, maatschappelijke instellingen, verenigingen en stichtingen. Maar ook over giften aan hulpacties en sponsoring. We beginnen met vragen over de giften die door uw gehele huishouden gedaan zijn. Dit zijn dus de giften die u zelf gedaan heeft, maar ook de giften die andere leden van uw huishouden hebben gedaan. Als u het moeilijk vindt om in te schatten wat de andere leden van uw huishouden hebben gegeven, wilt u dan met hen overleggen en de vragenlijst later invullen? De vragenlijst gaat dan op dit punt verder. Tevens kunt u er van profiteren om hier een 'pauze'in de vragenlijst te nemen (de tot nu toe gegeven antwoorden worden bewaard) Omdat 2005 al even achter u ligt, beginnen wij met een vraag op welke manier(en) uw huishouden in 2005 geld heeft gegeven aan goede doelen. Denkt u er aan dat bedragen die uw huishoduen via TNS NIPO laat overmaken aan een goed doel, zoals Artsen Zonder Grenzen, AIDS Fonds of KWF Kankerbestrijding niet meetellen? Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A1 Heeft uw huishouden in 2005 geld of goederen gegeven via\door: 1 Een vast donateursschap van een goed doel (bijvoorbeeld Plan Nederland, NOVIB, KWF Kankerbestrijding, etc.); vaste periodieke overschrijving via bank of (accept)giro. 2 een vaste bijdrage aan de kerk, moskee of levensbeschouwelijke organisatie. 3 een vaste inhouding op loon. 4 een lijfrenteschenking vastgelegd bij de notaris. 5 een huis-aan-huiscollecte. 6 een collecte op straat. 7 iemand te sponsoren in een actie voor een goed doel (bijv. een sponsorloop). 8 een collecte in de kerk. 9 een collecte via een vereniging waarvan u lid bent (bijv. Een sportvereniging)? 10 een collecte in de winkel (bijvoorbeeld op de toonbank), busje voor wisselgeld. 11 een collecte op het werk. 12 een televisieactie. 13 een persoonlijke brief met een acceptgiro. 14 via internet.

5 15 een collecte tijdens manifestatie of op een bijeenkomst. 16 geven n.a.v. een oproep via advertenties in de krant of in weekbladen. 17 goederen te verkopen voor een goed doel. 18 meespelen in de Nationale Postcode Loterij. 19 meespelen in de Sponsor Bingo Loterij. 20 meespelen in de BankGiro Loterij. 21 meespelen in de Lotto. 22 meespelen in overige Goede Doelen loterijen. 23 iets kopen in een wereld- of een milieuwinkel. 24 naar een liefdadigheidsbijeenkomst gaan (entree betalen voor een goed doel). 25 iets kopen op een liefdadigheidsbazaar (fancyfair\een markt). 26 iets aan de deur kopen voor een goed doel. 27 kleding in een kledingcontainer. 28 andere manieren van geven. 29 Welke andere manieren van geven zijn dat? Waar gaat het om? A2_1a Heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven aan Kerk en levensovertuiging (ook bijdragen aan het humanistisch verbond vallen hieronder), bijvoorbeeld bijdragen voor onderhoud van het kerkgebouw of de moskee; personeelskosten van onder andere de voorgangers; activiteiten van de kerk, moskee of het humanistisch verbond. Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A2_1b Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan Kerk en levensovertuiging heeft gegeven? ( Wilt u het bedrag in Euro afronden). Een collecte in de kerk. De actie kerkbalans. Een vaste vrijwillige bijdrage. Een overige vrijwillige bijdrage. Overig A2_1c U gaf zojuist aan dat u geld heeft gegeven aan overig kerk en levensovertuiging. Welke organisatie(s) zijn dat precies? A2_2a Heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven aan Gezondheid, schenkingen aan medisch onderzoek, bijvoorbeeld giften aan de Nederlandse Hartstichting, Maag Lever Darm Stichting, Nierstichting, giften voor medische instellingen/ medische programma s (kankeronderzoek enz. valt eveneens onder deze categorie). Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A2_2b Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan Gezondheid, schenkingen aan medisch onderzoek heeft gegeven? A2_3a Heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven aan Internationale hulp en organisaties op het terrein van mensenrechten, bijvoorbeeld giften aan Nationale acties, zoals de actie van de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) naar aanleiding van de Tsunami ramp (giro 555) en de aardbeving in Pakistan (giro ), maar ook organisaties zoals Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, NOVIB, Unicef, Plan Nederland en Terre des Hommes. Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A2_3b Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan Internationale hulp en organisaties op het terrein van mensenrechten heeft gegeven? A2_3c U heeft aangegeven dat uw huishouden in 2005 <A2_3a> Euro aan doelen op het gebied van internationale hulp en mensenrechten heeft gegeven. Hoeveel van dit bedrag heeft uw huishouden gegeven aan: De Nationale actie van de Samenwerkende Hulp Organisaties ten behoeve van de Tsunami ramp (giro 555)? A2_3d U heeft aangegeven dat uw huishouden in 2005 < A2_3b > Euro aan doelen op het gebied van internationale hulp en mensenrechten heeft gegeven. Hoeveel van dit bedrag heeft uw huishouden gegeven aan: De Nationale actie van de Samenwerkende

6 Hulp Organisaties ten behoeve van de aardbeving in Pakistan (giro )? A2_3e En hoeveel geld heeft u zelf in 2005 gegeven aan giro in verband met de aardbeving in Pakistan? (als het bedrag dat u zelf heeft gegeven gelijk is aan het bedrag dat uw huishouden heeft gegeven, vult u het bedrag dan nog een keer in): A2_4a Heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven aan Milieubehoud, bijvoorbeeld giften aan Greenpeace, Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Milieu en de 12 Provinciale Milieufederaties. Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A2_4b Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan Milieubehoud... heeft gegeven? A2_4c Heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven aan Natuurbehoud, bijvoorbeeld giften aan het Wereldnatuurfonds (WNF), Natuurmonumenten, de Waddenvereniging. Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A2_4d Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan Natuurbehoud... heeft gegeven? A2_4e Heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven aan Dierenbescherming, bijvoorbeeld giften aan Dierenbescherming Nederland, Proefdiervrij, Wakker Dier, Bont voor Dieren en de Faunabescherming. Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A2_4f Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan Dierenbescherming... heeft gegeven? A2_5a Heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven aan Onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld giften aan scholen, universiteiten en wetenschappelijke instituten (maar geen ouderbijdragen). Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A2_5b Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan Onderwijs en onderzoek... heeft gegeven? A2_6a Heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven aan Cultuur, bijvoorbeeld giften aan toneel-, muziek en dansgezelschappen, musea, schouwburgen en culturele fondsen zoals het Prins Bernard Cultuurfonds. Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A2_6b Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan Cultuur... heeft gegeven? A2_7a Heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven aan Sport en recreatie ( maar niet de normale contributies of bijdragen aan verenigingen waarvan u zelf lid bent). Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A2_7b Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan Sport en recreatie... heeft gegeven? A2_8a Heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven aan Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland, bijvoorbeeld giften aan het Leger des Heils, Nationaal Fonds Kinderhulp. Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A2_8b Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan Maatschappelijke en sociale doelen in Nederland... heeft gegeven? A2_9a Heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven aan overige doelen ( doelen die niet onder de eerder genoemde categorieën doelen vallen)? Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee A2_9b U gaf zojuist aan dat u geld heeft gegeven aan overige doelen (doelen die niet onder de eerder genoemde categorieën doelen vallen) Welke doelen zijn dat? A2_9c Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan overige doelen... heeft gegeven?

7 A3 Aan welk van de volgende doelen heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven? Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan dit doel heeft gegeven? 1 Amnesty International 2 Artsen zonder grenzen 3 Dierenbescherming 4 Greenpeace Nederland 5 Hartstichting 6 KWF Kankerbestrijding 7 Kerk in actie 8 Leger des Heils 9 Natuurmonumenten 10 Oxfam Novib 11 Plan Nederland (voorheen Foster Parents Plan) 12 Rode Kruis 13 Unicef 14 Wereld Natuur Fonds (WNF) 15 Zonnebloem 99 Geen van deze A4 Aan welk van de volgende doelen heeft u in 2005 persoonlijk geld gegeven? Wat is het totaalbedrag dat u in 2005 persoonlijk aan dit doel heeft gegeven? (als het bedrag dat u zelf heeft gegeven gelijk is aan het bedrag dat uw huishouden heeft gegeven, vult u het bedrag dan nog een keer in): 1 Plan Nederland (voorheen Foster Parents Plan) 2 Greenpeace Nederland 3 Natuurmonumenten in Nederland 4 Wereld Natuur Fonds (WNF) 5 KWF Kankerbestrijding 6 Hartstichting 99 Geen van deze A5 En aan welk van de volgende organisaties\goede doelen heeft uw huishouden in 2005 geld gegeven? Wat is dan het totaalbedrag dat uw huishouden in 2005 aan deze organisatie\doel heeft gegeven? 1 Een lokale sportvereniging (niet de normale contributie) 2 Een Nederlandse lokale zorginstelling (een vrijwillige donatie) 3 Een buurtvereniging (een vrijwillige donatie) 4 Een lokale onderwijs instelling (inclusief vrijwillige ouderbijdrage) 5 Een kleinschalig goed doel op het gebied van ontwikkelingssamenwerking ( bv. Aan iemand die u kent die een weeshuis in Zimbabwe heeft opgericht; het gaat om particulier initiatief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking) 6 Een lokale culturele instelling (bijvoorbeeld een theater of museum in uw woonplaats) 7 Overige lokale doelen, namelijk 8 Geen lokale doelen A6 Mensen kunnen op verschillende manieren geld geven aan goede doelen. Welke bedragen denkt u dat andere mensen gemiddeld per keer geven als ze geld geven via: 1 Een huis-aan-huiscollecte. 2 Een overschrijving via bank of (accept)giro. 3 Een persoonlijke brief met acceptgiro. A7 Wat vindt u zelf een passend bedrag om te geven per keer als u geld geeft via:

8 1 Een huis-aan- huiscollecte 2 Een overschrijving via bank of (accept)giro 3 Een persoonlijke brief met acceptgiro A8 Bent u lid van een serviceclub (bijvoorbeeld Rotary, Lyons, etc.)? Antwoordemogelijkheden: 1.ja; 2.nee A9 Hoeveel geld heeft u persoonlijk via deze serviceclub aan goede doelen gegeven (exclusief het gedeelte van uw lidmaatschapsgeld dat aan de serviceclub zelf wordt besteed)? A10_1 Kunt u aangeven hoeveel procent van uw giften aan de serviceclub naar landelijke goede doelen organisaties is gegaan en hoeveel procent van uw giften naar lokale goede doelen organisaties is gegaan?...% van mijn giften is naar landelijke goede doelen organisaties gegaan (Onder landelijke goede doelen organisaties verstaan we organisaties die in heel Nederland geld inzamelen. Voorbeelden hiervan zijn Plan Nederland, NOVIB, KWF Kankerbestrijding, Wereld Natuur Fonds, etc.) A10_2 Kunt u aangeven hoeveel procent van uw giften aan de serviceclub naar landelijke goede doelen organisaties is gegaan en hoeveel procent van uw giften naar lokale goede doelen organisaties is gegaan?...% van mijn giften is naar lokale goede doelen organisaties gegaan. (Onder lokale goede doelen organisaties verstaan we organisaties die alleen geld inzamelen bij u in de omgeving, bijvoorbeeld in uw gemeente. Voorbeelden van lokale goede doelen zijn de school van uw kinderen die geld inzamelt voor een weeshuis, het ziekenhuis in uw gemeente dat geld inzamelt voor speelgoed op de kinderafdeling, de buurvrouw die naar Afrika gaat en medicijnen tegen AIDS meeneemt, etc.) A11 Heeft u uw giften vorig jaar opgegeven aan de belasting als aftrekpost?, ik haal de drempel niet 2 Nee, ik ken de regeling niet 3 Nee, ik vind het niet nodig 4 Nee, ik doe helemaal geen aangifte 5 Ja A12 U heeft aangegeven het niet nodig te vinden om uw giften aan de belasting op te geven als aftrekpost, kunt u aangeven waarom u dit niet nodig vindt? A13 Hoe groot is deze aftrekpost ongeveer voor het belastingjaar 2005? A14 Mensen kunnen behalve geld ook goederen geven voor goede doelen. Bijvoorbeeld kleding, schoenen, meubelen, apparatuur, onroerend goed. Aan welke van de volgende doelen heeft uw huishouden in 2005 goederen gegeven? Antwoordmogelijkheden: 1. ja; 2.nee Hoe groot schat u de (rest)waarde van de goederen in die uw huishouden gegeven heeft aan instellingen op het gebied van: (in ) 1 Kerk en levensovertuiging. 2 Gezondheid. 3 Internationale hulp. 4a Milieubehoud. 4b Natuurbehoud. 4c Dierenbescherming. 5 Onderwijs en onderzoek. 6 Cultuur.

9 7 Sport en recreatie. 8 Maatschappelijke en sociale doelen. 9 Overig. A15 De volgende vraag gaat over uw betaalrekeningen. Het betreft zowel bankrekeningen als girorekeningen. Hebben u en uw partner: 1 Alleen individuele rekening(en) 2 Twee individuele rekeningen en een gezamenlijke rekening 3 Mijn partner heeft een individuele rekening en een gezamenlijke rekening (ik heb geen individuele rekening) 4 Ik heb een individuele rekening en een gezamenlijke rekening (mijn partner heeft geen individuele rekening) 5 We hebben alleen een gezamenlijke rekening A16 Wie nam bij u in het huishouden in het afgelopen jaar gewoonlijk beslissingen over giften groter dan 10 euro aan goede doelen? 1 Meestal besluit ik alleen in ons huishouden over giften groter dan Meestal besluit mijn partner in ons huishouden over giften groter dan Meestal besluiten wij samen over giften groter dan Meestal besluiten wij allebei voor ons zelf over giften groter dan 10. A17 Van welke bank- of girorekening(en) worden de giften groter dan 10 euro betaald? 1 Van mijn eigen bank- of girorekening. 2 Van de bank- of girorekening van mijn partner. 3 Van onze gezamenlijke bank- of girorekening. 4 Zowel van mijn bank- of girorekening als die van mijn partner. A18 Van welke bank- of girorekening worden de meeste giften groter dan 10 euro betaald? 1 Van mijn eigen bank- of girorekening 2 Van de bank- of girorekening van mijn partner 3 Van onze gezamenlijke bank- of girorekening 4 Zowel van mijn bank- of girorekening als die van mijn partner A19 Bent u het eens met uw partner over wat u met het huishouden aan goede doelen geeft? 1 Ik bemoei me helemaal niet met wat wij aan goede doelen geven. 2 Nee, wij zijn het meestal oneens. 3 Soms zijn we het eens, soms ook niet. 4 Ja, meestal zijn we het eens. 5 Ja, we zijn het altijd eens. B Individuen De volgende vragen gaan over wat u persoonlijk aan goede doelen heeft gegeven. Hierbij tellen dus niet de giften mee die andere leden van het huishouden hebben gedaan. B1 Op welk van de volgende manieren bent u in de afgelopen twee weken gevraagd om een bijdrage? Heeft u in de afgelopen twee weken op de volgende manieren ook daadwerkelijk iets gegeven? Hoeveel heeft u dan gegeven? 1 Huis-aan-huiscollecte. 2 Collecte op straat. 3 Sponsoractie.

10 4 Collecte in de kerk. 5 Collecte via een vereniging waarvan u lid bent. 6 Een collecte op het werk. 7 Televisieactie. 8 Een persoonlijke brief met een acceptgiro of machtiging. 9 Via internet\ . 10 Oproep via advertentie. 11 Collecte tijdens manifestatie. 12 Loten kopen voor een goed doel. 13 Iets kopen voor een goed doel (bijvoorbeeld aan de deur). B3 Heeft u in de afgelopen twee jaar bloed gegeven? Rekent u daarbij medisch onderzoek naar uw eigen gezondheid niet mee. 2 Ja, in het ziekenhuis 3 Ja, bij de bloedbank (Sanquin) B4 Sinds wanneer geeft u bloed? (vul jaar in) Vanaf: B5 Heeft u ooit bloed gegeven? Rekent u daarbij medisch onderzoek naar uw eigen gezondheid niet mee. 2 Ja, in het ziekenhuis 3 Ja, bij de bloedbank (Sanquin) B6_1 Wanneer was dat? (vul jaar in) ( Als u éénmalig bloed heeft gegeven, vult u dan 2 maal hetzelfde jaar in ) Van: B6_2 Wanneer was dat? (vul jaar in) ( Als u éénmalig bloed heeft gegeven, vult u dan 2 maal hetzelfde jaar in ) Tot: B7 Kent u mensen die bloed geven? 2 Ja, één persoon 3 Ja, meerdere personen B8 Wat voor relatie heeft u met deze persoon? 1 Partner 2 Kind 3 Ander familielid 4 Vriend 5 Kennis 6 Collega 7 Lid van vereniging waar ik lid van ben (of was) 8 Anders, nl. B9 Heeft iemand u ooit gevraagd om bloed te geven? 2 Ja, één persoon 3 Ja, meerdere personen B10 Wat voor relatie had u met deze persoon toen hij\zij u vroeg om bloed te geven? 1 Partner 2 Kind

11 3 Ander familielid 4 Vriend 5 Kennis 6 Collega 7 Lid van vereniging waar ik lid van ben (of was) 8 Anders, nl. B11 Iedereen van 18 jaar of ouder krijgt in Nederland een formulier van het Ministerie van Volksgezondheid om een beslissing te nemen over orgaandonatie. Heeft u dit formulier teruggestuurd? Antwoordmogelijkheden: 1. nee; 2. ja; 3. weet niet B12 Wat was die beslissing? 1 Ik stel mijn organen niet beschikbaar 2 Ik stel al mijn organen beschikbaar 3 Ik stel sommige organen beschikbaar 4 Ik laat de keuze over aan mijn familie\nabestaanden C Opvattingen over geven C1 Hoe vaak spreekt u met anderen over goede doelen? 1 Nooit 2 Soms 3 Regelmatig 4 Vaak C2 Van welke mensen weet u wat zij geven aan goede doelen? 1 Ik weet niet wat andere mensen geven. 2 Van mijn partner. 3 Van familieleden. 4 Van vrienden\kennissen. 5 Van anderen. C3 Welke mensen weten wat u geeft aan goede doelen? 1 Andere mensen weten niet wat ik geef. 2 Mijn partner. 3 Familieleden. 4 Vrienden\kennissen 5 Anderen C6 Hoeveel vertrouwen heeft u in de goede doelen in Nederland? 1 Helemaal geen 2 Weinig 3 Matig 4 Redelijk veel 5 Erg veel C7 Zoals u zich waarschijnlijk herinnert, vond op 8 oktober 2005 een aardbeving plaats in Pakistan, India en Afghanistan. Graag stellen we u ook een vraag over de actie van de Samnewerkende Hulporganisaties voor de slachtoffers van deze aardbeving. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: Ik heb er vertrouwen in dat het geld van giro (i.v.m. aardbeving in Pakistan) op

12 de juiste plek terechtkomt. 1 Helemaal mee eens 2 Grotendeels mee eens 3 Grotendeels mee oneens 4 Helemaal mee oneens 99 Weet niet C8 Zoals u zich waarschijnlijk herinnert, vond op 2e kerstdag 2004 in Azië een zeebeving (tsunami) plaats. Graag stellen we u ook een vraag over de Tsunami actie. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: Ik heb er vertrouwen in dat het geld van giro 500 (i.v.m. de tsunami in Azië) op de juiste plek terecht is gekomen. 1 Helemaal mee eens 2 Grotendeels mee eens 3 Grotendeels mee oneens 4 Helemaal mee oneens 99 Weet niet C9_1 De goede doelen geven geld uit aan grofweg drie dingen: Hoeveel procent van het geld dat goede doelen ophalen denkt u dat zij gemiddeld besteden aan deze drie posten? (Het totaal moet 100% zijn) 1 Projectuitvoering (wat er uiteindelijk bij het goede doel terechtkomt, bijv. in de vorm van goederen en diensten). 2 Fondsenwerving (bijv. brieven, folders, reclame). 3 Personeel en organisatie (bijv. salarissen van medewerkers, kantoorhuur). C9_2 En wat vindt u acceptabel? Hoeveel procent van het geld dat goede doelen ophalen zouden zij volgens u moeten besteden aan 1 Uitvoering van projecten. 2 Fondsenwerving. 3 Personeel en organisatie. C10 Kent u het CBF-keur? 2 Ja C11 Ergert u zich wel eens aan de hoeveelheid verzoeken om bijdragen aan goede doelen? 2 Ja C12 Hoe sterk ergert u zich aan de hoeveelheid verzoeken om bijdragen aan goede doelen? 1 Helemaal niet 2 Nauwelijks 3 Een beetje 4 Nogal sterk 5 Heel sterk C13_1 Hieronder ziet u het CBF-keurmerk, dat sommige fondsenwervende organisaties hebben. Wat zegt dit keurmerk volgens u over de controle op goede doelen? Het stelt een limiet aan de hoogte van kosten voor fondsenwerving.

13 2 Ja 3 weet niet C13_2 Hieronder ziet u het CBF-keurmerk, dat sommige fondsenwervende organisaties hebben. Wat zegt dit keurmerk volgens u over de controle op goede doelen? Het stelt een limiet aan de hoogte van overheadkosten, zoals kantoorkosten en personeelskosten. 2 Ja 3 weet niet C13_3 Hieronder ziet u het CBF-keurmerk, dat sommige fondsenwervende organisaties hebben. Wat zegt dit keurmerk volgens u over de controle op goede doelen? Het betekent dat projecten, waarvoor is geworven, ook werkelijk geld hebben ontvangen. 2 Ja 3 weet niet C13_4 Hieronder ziet u het CBF-keurmerk, dat sommige fondsenwervende organisaties hebben. Wat zegt dit keurmerk volgens u over de controle op goede doelen? Het biedt een garantie dat alle giften volgens de beloften terechtkomen. 2 Ja 3 weet niet C13_5 Hieronder ziet u het CBF-keurmerk, dat sommige fondsenwervende organisaties hebben. Wat zegt dit keurmerk volgens u over de controle op goede doelen? Goede doelen zonder CBF-keurmerk zijn minder betrouwbaar. 2 Ja 3 weet niet D Vrijwilligerswerk De volgende vragen gaan over betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties. Veel mensen zijn betrokken bij verenigingen, clubs en stichtingen. Dit kan een kerk of een religieuze groep zijn, een vakbond of politieke organisatie, een sportclub, een zelfhulpgroep of een overheidsinstelling. Er zijn verschillende vormen van betrokkenheid. Mensen kunnen lid zijn, deelnemen aan activiteiten of onbetaald werk doen voor die organisaties. D1 Nu is de vraag of u ook als vrijwilliger actief bent bij een organisatie. Met vrijwilligerswerk bedoelen we werkzaamheden waarvoor u geen salaris of loon ontvangt, maar eventueel wel een kleine onkostenvergoeding. Bent u als vrijwilliger werkzaam bij een organisatie op het gebied van: Antwoordmogelijkheden: 1.nee; 2.ja 1 Sport. 2 Gezondheidszorg. 3 Sociale hulpverlening, rechtshulp, reclassering en slachtofferhulp. 4 Scholen\volwasseneneducatie. 5 Kunst en cultuur. 6 Opbouwwerk, club- en buurthuiswerk. 7 Buurtvereniging en belangenbehartiging, woningbouw- of huurdersvereniging. 8 Milieubehoud.

14 9 Natuurbehoud. 10 Dierenbescherming. 11 Politiek. 12 Vakbond, beroepsorganisatie. 13 Vluchtelingenwerk, ontwikkelingshulp, mensenrechten. 14 Religie en levensovertuiging. 15 Organisatie voor allochtonen. 16 Recreatie, hobby. 17 Overig. 18 Geen enkele organisatie D2 Heeft uw partner in de afgelopen 12 maanden onbetaalde werkzaamheden verricht voor een organisatie op een of meer van de zojuist genoemde terreinen? 1 nee 2 Ja D3_1 Bent u in de afgelopen twee jaar gevraagd om vrijwilligerswerk te doen? 2 Ja D3_2 Bent u ooit gevraagd om vrijwilligerswerk te doen? 2 Ja D4 Door wie werd u toen gevraagd? 1 Partner 2 Familielid 3 Vriend\kennis 4 Collega 5 Iemand anders D5 Waren u en\of degene die u vroeg destijds zelf lid van die organisatie?, geen van beide 2 Ja, ik was zelf lid 3 Ja, degene die mij vroeg was lid 4 Ja, we waren allebei lid D6 De volgende uitspraken gaan over vrijwilligerswerk. D6_1 Uitspraak: In mijn sociale omgeving is het vanzelfsprekend dat je vrijwilligerswerk doet. 1 Helemaal niet mee eens 2 Niet mee eens 3 Noch mee eens, noch mee oneens 4 Mee eens 5 Helemaal mee eens D6_2 Uitspraak: Vrijwilligerswerk is iets terugdoen voor de samenleving. 1 Helemaal niet mee eens 2 Niet mee eens 3 Noch mee eens, noch mee oneens 4 Mee eens 5 Helemaal mee eens D6_3 Uitspraak: Iedereen moet ten minste één keer in zijn leven vrijwilligerswerk doen.

15 1 Helemaal niet mee eens 2 Niet mee eens 3 Noch mee eens, noch mee oneens 4 Mee eens 5 Helemaal mee eens D6_4 Uitspraak: Vrijwilligerswerk wordt nog te veel ondergewaardeerd in de samenleving. 1 Helemaal niet mee eens 2 Niet mee eens 3 Noch mee eens, noch mee oneens 4 Mee eens 5 Helemaal mee eens D6_5 Uitspraak: De overheid zou mensen die zich vrijwillig inzetten voor de maatschappij moeten belonen met een financiële vergoeding. 1 Helemaal niet mee eens 2 Niet mee eens 3 Noch mee eens, noch mee oneens 4 Mee eens 5 Helemaal mee eens D6_6 Uitspraak: Uitkeringsgerechtigden moeten worden verplicht tot het verrichten van vrijwilligerswerk, mits zij daartoe in staat zijn. 1 Helemaal niet mee eens 2 Niet mee eens 3 Noch mee eens, noch mee oneens 4 Mee eens 5 Helemaal mee eens D6_7 Uitspraak: Op middelbare scholen moet de maatschappelijke stage als verplicht vak worden ingevoerd. 1 Helemaal niet mee eens 2 Niet mee eens 3 Noch mee eens, noch mee oneens 4 Mee eens 5 Helemaal mee eens D6_8 Uitspraak: Ik vind dat iedereen aan goede doelen zou moeten geven. 1 Helemaal niet mee eens 2 Niet mee eens 3 Noch mee eens, noch mee oneens 4 Mee eens 5 Helemaal mee eens D6_9 Uitspraak: Mensen in mijn omgeving vinden het vanzelfsprekend dat je aan goede doelen geeft. 1 Helemaal niet mee eens 2 Niet mee eens 3 Noch mee eens, noch mee oneens 4 Mee eens 5 Helemaal mee eens D7 Welke van deze activiteiten heeft u in de afgelopen twaalf maanden verricht als vrijwilliger voor een maatschappelijke organisatie?

16 1 Fondsen werven, collecteren. 2 Bestuurlijke taken. 3 Kantoorwerk, administratie. 4 Informatie of advies geven. 5 Belangen behartigen of campagne voeren. 6 Training of scholing. 7 Vervoer bieden. 8 Bezoeken afleggen of gezelschap houden. 9 Persoonlijke raadgeving. 10 Therapeutische activiteiten of persoonlijke verzorging. 11 Klussen. 12 Andere activiteiten. D8 De volgende vragen gaan over een hierboven ingevulde activiteit Hoe vaak deed u dit werk in de afgelopen 12 maanden? Het gaat dus om de periode van mei 2005 tot en met mei Niet 2 Ten minste 1 maal per week 3 Ten minste 1 keer per maand 4 Minder vaak 5 Verschillend \ weet niet D9 Hoeveel uren besteedde u normaal gesproken de afgelopen 12 maanden per maand aan onbetaald werk (vrijwilligerswerk)? Aantal uur per maand: E Achtergrondgegevens Dan volgen nu een paar vragen over achtergrondgegevens die wij u deze keer in een iets ander vorm stellen dan u gewend bent. Leest u de vragen goed? E1 Hoeveel kinderen heeft u? Het gaat zowel om thuiswonende als niet-thuiswonende kinderen en zowel om eigen kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen als adoptiekinderen. E2 In welk jaar is uw eerste (tweede, etc.) kind geboren? E2_1 vul geboortejaar eerste kind in. 2 vul geboortejaar tweede kind in. 3 vul geboortejaar derde kind in. 4 vul geboortejaar vierde kind in. vul geboortejaar kind in. 20 vul geboortejaar twintigste kind in. E3 Woont uw eerste (tweede, etc.) kind nog thuis? E3_1 Eerste kind woont nog thuis. (1.nee; 2.ja) E3_2 Tweede kind woont nog thuis. (1.nee; 2.ja) E3_3 Derde kind woont nog thuis. (1.nee; 2.ja) E3_4 Vierde kind woont nog thuis. (1.nee; 2.ja) E3_ de kind woont nog thuis. (1.nee; 2.ja) E3_20 Twintigste kind woont nog thuis. (1.nee; 2.ja) E3_1a Heeft uw kind dat geboren is op < kind onder 18 jaar, maar boven 4 jaar > in 2005 van zijn of haar zakgeld persoonlijk geld gegeven aan goede doelen? 1.nee; 2.ja

17 E3_1b Wat is dan het totaalbedrag dat dit kind in 2005 aan deze doelen heeft gegeven? E3_1c Hoeveel zakgeld krijgt dit kind per week? E3_2a Heeft uw kind dat geboren is op < kind onder 18 jaar, maar boven 4 jaar > in 2005 van zijn of haar zakgeld persoonlijk geld gegeven aan goede doelen? 1.nee; 2.ja E3_2b Wat is dan het totaalbedrag dat dit kind in 2005 aan deze doelen heeft gegeven? E3_2c Hoeveel zakgeld krijgt dit kind per week? E4 Wie kent u met het beroep: Familielid Vriend(in) Kennis Niemand 1 Arts 2 Bouwvakarbeider 3 Directeur van een bedrijf 4 Boekhouder\ accountant 5 Muzikant\ kunstenaar\schrijver 6 Journalist 7 Vrachtwagenchauffeur 8 Politieagent 9 Secretaresse 10 Onderwijzer(es) 11 Postbode 12 Schoonmaker 13 Schoonmaker : Niemand 14 Beleidsmedewerker 15 Mechanicus\ technicus 16 Verkoper 17 Verpleegkundige 18 Portier 19 Vertegenwoordiger 20 Kapper\Kapster 21 Advocaat 22 Lid Eerste of Tweede Kamer E7 Hoeveel van de personen die u zojuist genoemd hebt kennen elkaar? 1 Ze kennen elkaar allemaal 2 De meesten kennen elkaar 3 Ongeveer de helft kent elkaar 4 Maar een paar kennen elkaar 5 Ze kennen elkaar geen van allen 99 Weet niet E8 En hoeveel van de personen die u zojuist genoemd hebt zijn betrouwbaar? 1 Allemaal 2 De meeste zijn betrouwbaar 3 Sommigen zijn betrouwbaar, anderen niet 4 De meeste zijn niet betrouwbaar 5 Geen van hen is betrouwbaar 99 Weet niet E9 Welke van de volgende situaties is bij u op dit moment van toepassing? 1 Ik heb betaald werk (parttime telt ook mee) 2 Ik doe het huishouden

18 3 Ik ontvang een bijstandsuitkering 4 Ik ontvang een werkloosheidsuitkering (WW\wachtgeld) 5 Ik ontvang een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA\IVA\WGA\WAZ\Wajong\WAO) 6 Ik ontvang pensioen, AOW of VUT\FPU 7 Ik ontvang studiefinanciering 8 Ik ontvang alimentatie 9 Ik ontvang een andere uitkering E9_1a Hoeveel ontvangt u netto per maand voor betaald werk (parttime telt ook mee)? In. E9_1b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over uw inkomen. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie uw persoonlijke netto maandinkomen valt? Minder dan 1000 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 3000 Euro of meer E9_3a Hoeveel ontvangt u netto per maand voor bijstandsuitkering? E9_3b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van uw uitkering. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie uw persoonlijke netto maandinkomen valt? Minder dan 500 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E9_4a Hoeveel ontvangt u netto per maand voor werkloosheidsuitkering (WW\wachtgeld)? E9_4b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van uw uitkering. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie uw persoonlijke netto maandinkomen valt? Minder dan 500 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E9_5a Hoeveel ontvangt u netto per maand voor arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA\IVA\WGA\WAZ\Wajong\WAO)? E9_5b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van uw uitkering. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie uw persoonlijke netto maandinkomen valt? Minder dan 500 Euro Euro

19 Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E9_6a Hoeveel ontvangt u netto per maand voor pensioen, AOW of VUT\ FPU? E9_6b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van uw uitkering. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie uw persoonlijke netto maandinkomen valt? Minder dan 500 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E9_7a Hoeveel ontvangt u netto per maand voor studiefinanciering? E9_7b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van uw uitkering. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie uw persoonlijke netto maandinkomen valt? Minder dan 500 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E9_8a Hoeveel ontvangt u netto per maand voor alimentatie? E9_8b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van uw uitkering. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie uw persoonlijke netto maandinkomen valt? Minder dan 500 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E9_9a Hoeveel ontvangt u netto per maand voor andere uitkering? E9_9b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van uw uitkering. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie uw persoonlijke netto maandinkomen valt? Minder dan 500 Euro Euro Euro Euro

20 Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E9_10 Hoeveel uur per week verricht u betaald werk? Rekent u hierbij de tijd dat u moet reizen niet mee. Aantal uur per week E10 Welke van de volgende situaties is bij uw partner op dit moment van toepassing? 1 mijn partner heeft betaald werk (parttime telt ook mee) 2 mijn partner doet het huishouden 3 mijn partner ontvangt een bijstandsuitkering 4 mijn partner ontvangt een werkloosheidsuitkering (WW\wachtgeld) 5 mijn partner ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA\IVA\WGA\WAZ\ Wajong\WAO) 6 mijn partner ontvangt pensioen, AOW of VUT\FPU 7 mijn partner ontvangt studiefinanciering 8 mijn partner ontvangt alimentatie 9 mijn partner ontvangt een andere uitkering E10_1a Hoeveel ontvangt uw partner netto per maand voor betaald werk (parttime telt ook mee)? E10_1b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over het inkomen van uw partner. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie het netto maandinkomen van uw partner valt? Minder dan 1000 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 3000 Euro of meer E10_2a Hoeveel ontvangt uw partner netto per maand voor bijstandsuitkering? E10_2b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van de uitkering van uw partner. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie het netto maandinkomen van uw partner valt? Minder dan 500 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E10_3a Hoeveel ontvangt uw partner netto per maand voor werkloosheidsuitkering (WW\wachtgeld)? E10_3b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van de uitkering van uw partner. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie het netto maandinkomen van uw partner valt? Minder dan 500 Euro

21 Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E10_4a Hoeveel ontvangt uw partner netto per maand voor arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA\IVA\WGA\WAZ\Wajong\WAO)? E10_4b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van de uitkering van uw partner. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie het netto maandinkomen van uw partner valt? Minder dan 500 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E10_5a Hoeveel ontvangt uw partner netto per maand voor pensioen, AOW of VUT\FPU? E10_5b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van de uitkering van uw partner. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie het netto maandinkomen van uw partner valt? Minder dan 500 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E10_6a Hoeveel ontvangt uw partner netto per maand voor studiefinanciering? E10_6b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van de uitkering van uw partner. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie het netto maandinkomen van uw partner valt? Minder dan 500 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E10_7a Hoeveel ontvangt uw partner netto per maand voor alimentatie? E10_7b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van de uitkering van uw partner. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie het netto maandinkomen van uw partner valt? Minder dan 500 Euro Euro

22 Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E10_8a Hoeveel ontvangt uw partner netto per maand voor andere uitkering? E10_8b Wij begrijpen dat u liever niets zegt over de hoogte van de uitkering van uw partner. Voor ons onderzoek is deze informatie echter van groot belang. Kunt u daarom aangeven in welke categorie het netto maandinkomen van uw partner valt? Minder dan 500 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1300 Euro of meer E11_1a Ontvangt u of uw partner inkomen uit vermogen (ook inkomen uit beleggingen tellen hier mee)? 1b Ja, het inkomen uit vermogen van mij en mijn partner is per maand ongeveer... E11_2a Ontvangt u inkomen uit vermogen (ook inkomen uit beleggingen tellen hier mee)? 2b ja, het inkomen uit vermogen is per maand ongeveer... E12 Heeft u momenteel een betaalde baan? 1 Wat is uw huidige functie? Omschrijf zo duidelijk mogelijk, bijvoorbeeld groepsleerkracht lagere school in plaats van docent. 2 Kunt u tevens een korte omschrijving geven van de taken die u uitvoert in uw huidige functie? E13 Sommige bedrijven zijn uitsluitend gericht op winst, terwijl andere instellingen zoals scholen of ziekenhuizen daar niet echt op gericht zijn. Hoe is dat met de organisatie waar u werkt? 1 Uitsluitend gericht op winst 2 Erg gericht op winst 3 Tamelijk gericht op winst 4 Niet erg gericht op winst 5 Helemaal niet gericht op winst E14 Beschouwt u zichzelf als behorend tot een kerkgenootschap? 2 Ja, Rooms-Katholiek 3 Ja, PKN 4 Ja, Hersteld Hervormde Kerk 5 Ja, hindoe 6 Ja, moslim 7 Ja, boeddhist 8 Ja, andere kerkelijke gezindte E15_1 Voelt u zich met een bepaalde richting sterker verbonden dan met een andere?

23 2 Ja, met de Nederlands Hervormde Kerk 3 Ja, met de Gereformeerde Kerken in Nederland 4 Ja, met de Evangelisch-Lutherse Kerk E15_2 Welke gezindte is dat? 1 Oud-Katholieke kerk 2 Remonstrant 3 Baptisten-gemeente 4 Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 5 Jehova s getuigen 6 Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap 7 Bahá í 8 Taoisme 9 Confucianisme 10 Overig, nl. E16 Hoe vaak gaat u de laatste tijd (bijv. het laatste halfjaar) naar de kerk\moskee\tempel? 1 (Vrijwel) nooit 2 Een of enkele malen per jaar 3 Ongeveer 1 keer per maand 4 Ongeveer 1 keer per week 5 Vaker dan 1 keer per week E17 Beschouwt uw partner zichzelf als behorend tot een kerkgenootschap? 2 Ja, Rooms-Katholiek 3 Ja, PKN 4 Ja, Hersteld Hervormde Kerk 5 Ja, Hindoe 6 Ja, Moslim 7 Ja, Boeddhist 8 Ja, andere kerkelijke gezindte E18_1 Voelt uw partner zich met een bepaalde richting sterker verbonden dan met een andere? 2 Ja, met de Nederlands Hervormde Kerk 3 Ja, met de Gereformeerde Kerken in Nederland 4 Ja, met de Evangelisch-Lutherse Kerk E18_2 Welke gezindte is dat? 1 Oud-Katholieke kerk 2 Remonstrant 3 Baptisten-gemeente 4 Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 5 Jehova s getuigen 6 Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap 7 Bahá í 8 Taoisme 9 Confucianisme 10 Overig, nl. E19 Hoe vaak gaat uw partner de laatste tijd (bijv. het laatste halfjaar) naar de kerk?

24 1 (Vrijwel) nooit 2 Een of enkele malen per jaar 3 Ongeveer 1 keer per maand 4 Ongeveer 1 keer per week 5 Vaker dan 1 keer per week E20 Wat is het hoogst behaalde diploma van uw partner? 1 Lager onderwijs 2 Lager beroepsonderwijs 3 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 4 Middelbaar beroepsonderwijs 5 Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 6 Hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs (kandidaat) 7 Wetenschappelijk onderwijs (doctoraal) E21 Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? 1 Uitstekend 2 Zeer goed 3 Goed 4 Matig 5 Slecht E22 Heeft u of iemand in uw omgeving in de afgelopen vijf jaar een van de volgende gezondheidsproblemen ondervonden? Gezondheidsprobleem: 1 Luchtwegen (bijv. astma, bronchitis, CARA). 2 Hart- en vaatziekten (bijv. hartinfarct, beroerte, hoge bloeddruk).. 3 Maag, lever of darm (bijv. maagzweer, levercirrose). 4 Nieren (bijv. nierstenen). 5 Gewrichten (bijv. hernia, reuma, artritis). 6 Suikerziekte (diabetes). 7 Zenuwstelsel (bijv. epilepsie, migraine). 8 Huid (bijv. chronisch eczeem). 9 Kanker. 10 Hersenen (bijv. psychische aandoening of dementie) 11 Overig (bijv. ernstige handicap). Nee, niemand. Ja, ikzelf. Ja, familie-lid. Ja, vriend of kennis. E23 Op welke politieke partij zou u stemmen als er vandaag Tweede- Kamerverkiezingen zouden zijn? 1 CDA 2 PvdA 3 VVD 4 SP 5 GroenLinks 6 LPF 7 D66 8 Christen Unie 9 SGP

25 10 Andere partij 11 Ik zou niet stemmen 12 Ik zou blanco\ongeldig stemmen E24 Woont u in een huurwoning of woont u in uw eigen koopwoning? 1 Ik huur mijn woning 2 Ik woon in mijn eigen koopwoning 3 N.v.t., woont bij ouders\kinderen E24_1 Wat is de maandelijkse huur van uw huurwoning? E24_2 Als u uw huis nu zou verkopen, voor welke prijs denkt u dat uw huis dan verkocht zou worden? E25 Als u terug denkt aan het gezin waarin u bent opgegroeid, wat was dan uw positie in het gezin? 1 Ik was de enige thuis. 2 Ik had... oudere broer(s). Aantal oudere broer(s) 3 Ik had oudere zus(sen). Aantal oudere zus(sen) 4 Ik had jongere broer(s). Aantal jongere broer(s) 5 Ik had jongere zus(sen). Aantal jongere zus(sen) Ex1_a Leeft uw moeder nog? Ex1_b In welk jaar is uw moeder overleden? In het jaar: Ex1_c Hoe zou u de band die u met uw moeder had omschrijven? 1 Zeer slecht 2 Slecht 3 Redelijk 4 Goed 5 Zeer goed Ex1_d Hoe vaak spreekt u uw moeder? 1 Nooit 2 Hoogstens enkele malen per jaar 3 Hoogstens één keer per maand 4 Hoogstens één keer per week 5 Minstens één keer per week 6 Dagelijks Ex1_e Hoe zou u de band die u met uw moeder heeft omschrijven? 1 Zeer slecht 2 Slecht 3 Redelijk 4 Goed 5 Zeer goed Ex2_a Leeft uw vader nog? Ex2_b In welk jaar is uw vader overleden? In het jaar: Ex2_c Hoe zou u de band die u met uw vader had omschrijven? 1 Zeer slecht 2 Slecht 3 Redelijk 4 Goed 5 Zeer goed Ex2_d Hoe vaak spreekt u uw vader?

26 1 Nooit 2 Hoogstens enkele malen per jaar 3 Hoogstens één keer per maand 4 Hoogstens één keer per week 5 Minstens één keer per week 6 Dagelijks Ex2_e Hoe zou u de band die u met uw vader heeft omschrijven? 1 Zeer slecht 2 Slecht 3 Redelijk 4 Goed 5 Zeer goed Ex3_a De volgende vraag gaat over uw broers, indien zij nog in leven zijn. Met hoeveel van hen heeft u nog wel eens contact? 1 Geen 2 Eén 3 Meerdere Ex3_b Hoe vaak spreekt u deze broer? 1 Nooit 2 Hoogstens enkele malen per jaar 3 Hoogstens één keer per maand 4 Hoogstens één keer per week 5 Minstens één keer per week 6 Dagelijks 7 n.v.t., broer overleden Ex3_c Denkt u alstublieft aan de broer die het kleinste leeftijdsverschil heeft met uzelf (zo min mogelijk jaar jonger\ouder). Hoe vaak spreekt u deze broer? 1 Nooit 2 Hoogstens enkele malen per jaar 3 Hoogstens één keer per maand 4 Hoogstens één keer per week 5 Minstens één keer per week 6 Dagelijks Ex3_d Hoe zou u de band die u met deze broer heeft omschrijven? 1 Zeer slecht 2 Slecht 3 Redelijk 4 Goed 5 Zeer goed Ex4_a De volgende vraag gaat over uw zussen, indien zijn nog in leven zijn. Met hoeveel van hen heeft u nog wel eens contact? 1 Geen 2 Eén 3 Meerdere Ex4_b Hoe vaak spreekt u deze zus? 1 Nooit 2 Hoogstens enkele malen per jaar 3 Hoogstens één keer per maand 4 Hoogstens één keer per week 5 Minstens één keer per week

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G.

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M.

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy Goddijn, Patricia Petra Maria

Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy Goddijn, Patricia Petra Maria Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy Goddijn, Patricia Petra Maria IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen

Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen University of Groningen Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF)

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Mazzola, P. (2016). Phenylketonuria: From body to brain [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen

Citation for published version (APA): Mazzola, P. (2016). Phenylketonuria: From body to brain [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen Phenylketonuria Mazzola, Priscila IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Vragenlijst geefgedrag allochtonen

Vragenlijst geefgedrag allochtonen Vragenlijst geefgedrag allochtonen A. In welk land is uw vader geboren?!"#$%% B. In welk land is uw moeder geboren?!"#$%% C. Leeftijd D. In welke gemeente woont u? &'! ( )*+,. %/0%1/0(%/!20130%%402)%(%

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Opvoeding op school en in het gezin. Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen Mooren, Francisca Catharina Theodora

Nadere informatie

Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester

Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester Schoolsucces van Friese leerlingen in het voortgezet onderwijs de Boer, Hester IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Molecular aspects of HNPCC and identification of mutation carriers Niessen, Renee

Molecular aspects of HNPCC and identification of mutation carriers Niessen, Renee Molecular aspects of HNPCC and identification of mutation carriers Niessen, Renee IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera

University of Groningen. Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera University of Groningen Eerste Hulp vaker ter plaatse Verhage, Vera IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde

Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde University of Groningen Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen STERK in het werk. Een kwalitatief onderzoek naar de adoptie van een programma gericht op het Stimuleren van Eigen Regie en Kwaliteit van leven (STERK) van nierpatiënten door zorgverleners

Nadere informatie

Interactie als gereedschap Koole, Tom

Interactie als gereedschap Koole, Tom Interactie als gereedschap Koole, Tom IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

University of Groningen. Zorgvermijding en zorgverlamming Schout, Hendrik Gerrit

University of Groningen. Zorgvermijding en zorgverlamming Schout, Hendrik Gerrit University of Groningen Zorgvermijding en zorgverlamming Schout, Hendrik Gerrit IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

University of Groningen. Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo Mombarg, Remo

University of Groningen. Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo Mombarg, Remo University of Groningen Hulp op maat voor leerlingen met leerproblemen in het vmbo Mombarg, Remo IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M.

Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M. Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen Roeke, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

The importance of tactical skills in talent development Kannekens, Rianne

The importance of tactical skills in talent development Kannekens, Rianne The importance of tactical skills in talent development Kannekens, Rianne IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Intrapersonal factors, social context and health-related behavior in adolescence Veselska, Zuzana

Intrapersonal factors, social context and health-related behavior in adolescence Veselska, Zuzana University of Groningen Intrapersonal factors, social context and health-related behavior in adolescence Veselska, Zuzana IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's

Nadere informatie

University of Groningen. Symptoms of Distress and Imbalance in Children Nijboer, J.M.

University of Groningen. Symptoms of Distress and Imbalance in Children Nijboer, J.M. University of Groningen Symptoms of Distress and Imbalance in Children Nijboer, J.M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek afdeling Sociale Zaken Westerveld?

Klanttevredenheidsonderzoek afdeling Sociale Zaken Westerveld? University of Groningen Klanttevredenheidsonderzoek afdeling Sociale Zaken Westerveld? IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it.

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

University of Groningen. Ondernemerschap in Zuidoost Drenthe Hans, Lianne; Edzes, Arend; Koster, Sierdjan

University of Groningen. Ondernemerschap in Zuidoost Drenthe Hans, Lianne; Edzes, Arend; Koster, Sierdjan University of Groningen Ondernemerschap in Zuidoost Drenthe Hans, Lianne; Edzes, Arend; Koster, Sierdjan IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Verbindingskracht & combinatievermogen de Vries ev Delies, Jantina Jantje

Verbindingskracht & combinatievermogen de Vries ev Delies, Jantina Jantje Verbindingskracht & combinatievermogen de Vries ev Delies, Jantina Jantje IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

University of Groningen. Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef

University of Groningen. Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef University of Groningen Living with Rheumatoid Arthritis Benka, Jozef IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

The development of stable influenza vaccine powder formulations for new needle-free dosage forms Amorij, Jean-Pierre

The development of stable influenza vaccine powder formulations for new needle-free dosage forms Amorij, Jean-Pierre University of Groningen The development of stable influenza vaccine powder formulations for new needle-free dosage forms Amorij, Jean-Pierre IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

University of Groningen. Electron Holography of Nanoparticles Keimpema, Koenraad

University of Groningen. Electron Holography of Nanoparticles Keimpema, Koenraad University of Groningen Electron Holography of Nanoparticles Keimpema, Koenraad IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Computed tomography for the evaluation of the aortic valve and coronary arteries Piers, Lieuw Hendrik

Computed tomography for the evaluation of the aortic valve and coronary arteries Piers, Lieuw Hendrik Computed tomography for the evaluation of the aortic valve and coronary arteries Piers, Lieuw Hendrik IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to

Nadere informatie

The diversity puzzle Mäs, Michael

The diversity puzzle Mäs, Michael The diversity puzzle Mäs, Michael IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version

Nadere informatie

Vragenlijst Geven in Nederland Panel Survey 2015 (GINPS15) 23 juni 2015 Rene Bekkers en Arjen de Wit

Vragenlijst Geven in Nederland Panel Survey 2015 (GINPS15) 23 juni 2015 Rene Bekkers en Arjen de Wit Vragenlijst Geven in Nederland Panel Survey 2015 (GINPS15) 23 juni 2015 Rene Bekkers en Arjen de Wit Respondentselectie Zoveel mogelijk dezelfde respondenten als in G8252 (GINPS14) selecteren en eventueel

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld: Onderzoeksresultaten fase 1 Hoekstra, Elisabeth; Perlaviciute, Goda; Steg, Emmalina

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld: Onderzoeksresultaten fase 1 Hoekstra, Elisabeth; Perlaviciute, Goda; Steg, Emmalina Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld: Onderzoeksresultaten fase 1 Hoekstra, Elisabeth; Perlaviciute, Goda; Steg, Emmalina IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

De primaire frozen shoulder Stenvers, Jan Derek

De primaire frozen shoulder Stenvers, Jan Derek De primaire frozen shoulder Stenvers, Jan Derek IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Risk modelling of transfusion transmissible infections Mapako, Tonderai

Risk modelling of transfusion transmissible infections Mapako, Tonderai Risk modelling of transfusion transmissible infections Mapako, Tonderai IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

University of Groningen. Sodium intake and therapy resistance to ACE inhibition Kocks, Menno Johan Adelbert

University of Groningen. Sodium intake and therapy resistance to ACE inhibition Kocks, Menno Johan Adelbert University of Groningen Sodium intake and therapy resistance to ACE inhibition Kocks, Menno Johan Adelbert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Geven in Nederland Panel Studie 2012 (GINPS12) Vragenlijst Mei/juni 2012

Geven in Nederland Panel Studie 2012 (GINPS12) Vragenlijst Mei/juni 2012 Geven in Nederland Panel Studie 2012 (GINPS12) Vragenlijst Mei/juni 2012 Werkgroep Filantropische Studies, Vrije Universiteit Amsterdam / TNS NIPO Deze vragenlijst bestaat uit de volgende modules: A Waarden

Nadere informatie

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije

Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije University of Groningen Today's talented youth field hockey players, the stars of tomorrow? Gemser, Marije IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Opvoeding op school en in het gezin. Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen

Opvoeding op school en in het gezin. Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen Opvoeding op school en in het gezin. Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen Mooren, Francisca Catharina Theodora van der IMPORTANT NOTE:

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Zwanikken, C. P. (1997). Multiple sclerose: epidemiologie en kwaliteit van leven s.n.

Citation for published version (APA): Zwanikken, C. P. (1997). Multiple sclerose: epidemiologie en kwaliteit van leven s.n. University of Groningen Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

The etiology of functional somatic symptoms in adolescents Janssens, Karin

The etiology of functional somatic symptoms in adolescents Janssens, Karin The etiology of functional somatic symptoms in adolescents Janssens, Karin IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Kuijlen, J. M. A. (2010). On TRAIL for glioma therapy? Groningen: s.n.

Citation for published version (APA): Kuijlen, J. M. A. (2010). On TRAIL for glioma therapy? Groningen: s.n. University of Groningen On TRAIL for glioma therapy? Kuijlen, J M A IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Helping infants and toddlers in Foster family care van Andel, Hans

Helping infants and toddlers in Foster family care van Andel, Hans Helping infants and toddlers in Foster family care van Andel, Hans IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Eerste bevindingen International Civics and Citizenship Education Study Maslowski, Ralf; H.M.Naayer, [No Value]; M.M.Isac, [No Value]; G.H.Oonk, [No Value]; van der Werf, Margaretha

Nadere informatie

University of Groningen. De emergentie en evolutie van drie werelden de Vries, André

University of Groningen. De emergentie en evolutie van drie werelden de Vries, André University of Groningen De emergentie en evolutie van drie werelden de Vries, André IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Presentation and early detection of posttransplant lymphoproliferative disorder after solid organ transplantation Bakker, Nicolaas Arjen

Presentation and early detection of posttransplant lymphoproliferative disorder after solid organ transplantation Bakker, Nicolaas Arjen University of Groningen Presentation and early detection of posttransplant lymphoproliferative disorder after solid organ transplantation Bakker, Nicolaas Arjen IMPORTANT NOTE: You are advised to consult

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Droogh, J. (2014). Interhospital transport of the critically ill patient: Focus on the journey [S.l.]: [S.n.

Citation for published version (APA): Droogh, J. (2014). Interhospital transport of the critically ill patient: Focus on the journey [S.l.]: [S.n. University of Groningen Interhospital transport of the critically ill patient Droogh, J.M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Egberink, I. J-A. L. (2010). Applications of item response theory to non-cognitive data Groningen: s.n.

Citation for published version (APA): Egberink, I. J-A. L. (2010). Applications of item response theory to non-cognitive data Groningen: s.n. University of Groningen Applications of item response theory to non-cognitive data Egberink, Iris IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Faber, A. (2006). Stimulant treatment in children: A Dutch perspective s.n.

Citation for published version (APA): Faber, A. (2006). Stimulant treatment in children: A Dutch perspective s.n. University of Groningen Stimulant treatment in children Faber, Adrianne IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

The infant motor profile Heineman, Kirsten Roselien

The infant motor profile Heineman, Kirsten Roselien The infant motor profile Heineman, Kirsten Roselien IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

University of Groningen. Risk factors for injury in talented soccer and tennis players van der Sluis, Alien

University of Groningen. Risk factors for injury in talented soccer and tennis players van der Sluis, Alien University of Groningen Risk factors for injury in talented soccer and tennis players van der Sluis, Alien IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

On the mechanism of prokaryotic glutamate transporter homologues Groeneveld, Maarten

On the mechanism of prokaryotic glutamate transporter homologues Groeneveld, Maarten University of Groningen On the mechanism of prokaryotic glutamate transporter homologues Groeneveld, Maarten IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you

Nadere informatie

Detection, prevention and direct post-operative intervention in orthopaedic implant infection Maathuis, Patrick Gerardus Maria

Detection, prevention and direct post-operative intervention in orthopaedic implant infection Maathuis, Patrick Gerardus Maria Detection, prevention and direct post-operative intervention in orthopaedic implant infection Maathuis, Patrick Gerardus Maria IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's

Nadere informatie

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta

University of Groningen. Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta University of Groningen Pieces of the Puzzle Vissia, Eline Margreta IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

University of Groningen. Embryogenesis and neogenesis of the endocrine pancreas Gangaram-Panday, Shanti Tireshma

University of Groningen. Embryogenesis and neogenesis of the endocrine pancreas Gangaram-Panday, Shanti Tireshma University of Groningen Embryogenesis and neogenesis of the endocrine pancreas Gangaram-Panday, Shanti Tireshma IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you

Nadere informatie

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus

Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus Multiple sclerose Zwanikken, Cornelis Petrus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Towards optimal decision making in personalized medicine Cao, Qi

Towards optimal decision making in personalized medicine Cao, Qi Towards optimal decision making in personalized medicine Cao, Qi IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Heeft Talant het kaf of het koren?een onderzoek naar de werkzaamheid en implementatie van methodieken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking bij

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Bijdrage tot de statistiek en behandeling der lip- en verhemeltespleten Borgesius, Eltje Jacob

Bijdrage tot de statistiek en behandeling der lip- en verhemeltespleten Borgesius, Eltje Jacob Bijdrage tot de statistiek en behandeling der lip- en verhemeltespleten Borgesius, Eltje Jacob IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Improving pharmacovigilance and the role of the pharmacist van Grootheest, Adrianus

Improving pharmacovigilance and the role of the pharmacist van Grootheest, Adrianus Improving pharmacovigilance and the role of the pharmacist van Grootheest, Adrianus IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea University of Groningen Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Samenwerken of samen zorgen? Een systematische analyse van bevorderende en belemmerende factoren in de samenwerking tussen huisartsen en jeugdzorg in Groningen. Marieke de Jonge,

Nadere informatie

University of Groningen. Dag... onderwijs. Lokman, Alien Hermien

University of Groningen. Dag... onderwijs. Lokman, Alien Hermien University of Groningen Dag... onderwijs. Lokman, Alien Hermien IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Cervical cancer, proxies for HPV exposure, screening scare and use of proximal and distal defense behaviors in fear buffering Leckie, Glenn

Cervical cancer, proxies for HPV exposure, screening scare and use of proximal and distal defense behaviors in fear buffering Leckie, Glenn Cervical cancer, proxies for HPV exposure, screening scare and use of proximal and distal defense behaviors in fear buffering Leckie, Glenn IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Effective monitoring and control with intelligent products Meyer, Gerben Gerald

Effective monitoring and control with intelligent products Meyer, Gerben Gerald Effective monitoring and control with intelligent products Meyer, Gerben Gerald IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Knowledge, chance, and change Kooi, Barteld

Knowledge, chance, and change Kooi, Barteld Knowledge, chance, and change Kooi, Barteld IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Lamotrigine in bipolar depression Loos, Marcus Lambertus Maria van der

Lamotrigine in bipolar depression Loos, Marcus Lambertus Maria van der Lamotrigine in bipolar depression Loos, Marcus Lambertus Maria van der IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Oxidative dehydrogenation of ethylbenzene under industrially relevant conditions Zarubina, Valeriya

Oxidative dehydrogenation of ethylbenzene under industrially relevant conditions Zarubina, Valeriya University of Groningen Oxidative dehydrogenation of ethylbenzene under industrially relevant conditions Zarubina, Valeriya IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's

Nadere informatie

Maternal phenotypic engineering Müller, Wendt

Maternal phenotypic engineering Müller, Wendt Maternal phenotypic engineering Müller, Wendt IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Monolayer and thin film behaviour of stereoregular poly(methacrylates) Brinkhuis, Richard Hendrikus Gerrit

Monolayer and thin film behaviour of stereoregular poly(methacrylates) Brinkhuis, Richard Hendrikus Gerrit Monolayer and thin film behaviour of stereoregular poly(methacrylates) Brinkhuis, Richard Hendrikus Gerrit IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Stormy clouds in seventh heaven Meijer, Judith

Stormy clouds in seventh heaven Meijer, Judith Stormy clouds in seventh heaven Meijer, Judith IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

University of Groningen. Taalonderwijs en onderzoek Lowie, Wander

University of Groningen. Taalonderwijs en onderzoek Lowie, Wander University of Groningen Taalonderwijs en onderzoek Lowie, Wander IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Computer assisted decision support in acutely ill patients. Application in glucose management and quantification of myocardial reperfusion

Computer assisted decision support in acutely ill patients. Application in glucose management and quantification of myocardial reperfusion Computer assisted decision support in acutely ill patients. Application in glucose management and quantification of myocardial reperfusion Vogelzang, Mathijs IMPORTANT NOTE: You are advised to consult

Nadere informatie

Infrastructure investment in Indonesia Mustajab, M.

Infrastructure investment in Indonesia Mustajab, M. Infrastructure investment in Indonesia Mustajab, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record. Publication date: 2003

Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record. Publication date: 2003 Hoofdluis, een voortdurende kopzorg? Literatuurstudie naar de biologie van de hoofdluis, de besmettingsfactoren, de risico s van chemische bestrijding en de huidige inspanningen op het gebied van controle

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Hendriks, H. G. D. (2004). Transfusion requirements in orthotopic liver transplantation Groningen: s.n.

Citation for published version (APA): Hendriks, H. G. D. (2004). Transfusion requirements in orthotopic liver transplantation Groningen: s.n. University of Groningen Transfusion requirements in orthotopic liver transplantation Hendriks, Herman George Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if

Nadere informatie

Coronary heart disease from a psychosocial perspective Skodova, Zuzana

Coronary heart disease from a psychosocial perspective Skodova, Zuzana Coronary heart disease from a psychosocial perspective Skodova, Zuzana IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Voorn-Kneyber, J. M. V. (1952). De hongerpoliklinieken te Amsterdam in 1945 Groningen: s.n.

Citation for published version (APA): Voorn-Kneyber, J. M. V. (1952). De hongerpoliklinieken te Amsterdam in 1945 Groningen: s.n. University of Groningen De hongerpoliklinieken te Amsterdam in 1945 Voorn-Kneyber, Johanna Maria van IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to

Nadere informatie

Er zijn dit jaar geen roulerende modules. Alle respondenten krijgen de modules in dezelfde volgorde.

Er zijn dit jaar geen roulerende modules. Alle respondenten krijgen de modules in dezelfde volgorde. Vragenlijst Geven in Nederland 2015 27 mei 2014 Rene Bekkers en Arjen de Wit Respondentselectie Zoveel mogelijk dezelfde respondenten als in G3553 (GINPS2012) selecteren en eventueel aanvullen met nieuwe

Nadere informatie

New roles for renin in heart failure and cardio-renal interaction Schroten, Nicolas

New roles for renin in heart failure and cardio-renal interaction Schroten, Nicolas New roles for renin in heart failure and cardio-renal interaction Schroten, Nicolas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Voorbereiding pilot studie Power for Teens voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten.

Voorbereiding pilot studie Power for Teens voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten. Voorbereiding pilot studie Power for Teens voor tieners met overgewicht en angstige en depressieve klachten. Bouwman, Miranda; Tuinstra, Jolanda; Visser, Marieke; Cox, R.F.A IMPORTANT NOTE: You are advised

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Elzen, H. A. (2006). Self-management for chronically ill older people s.n.

Citation for published version (APA): Elzen, H. A. (2006). Self-management for chronically ill older people s.n. University of Groningen Self-management for chronically ill older people Elzen, Henrike Anje IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Het inleiden van de baring : Een literatuuroverzicht en een exploratieve studie betreffende de simultane amniotomie en oxytocine-infusie Visser, Gerard Hille Adriaan IMPORTANT NOTE:

Nadere informatie

Weather and rheumatoid arthritis Patberg, Wiebe

Weather and rheumatoid arthritis Patberg, Wiebe Weather and rheumatoid arthritis Patberg, Wiebe IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Ambulatory assessment of human circadian phase and related sleep disorders from heart rate variability and other non-invasive physiological measurements Gil Ponce, Enrique IMPORTANT

Nadere informatie

STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René

STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René STRAATVERLICHTING IN ASSEN. Levenscyclusanalyse van de Kegel 2000 en de Stela Square 10 LED Kerstholt, René IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish

Nadere informatie

Sphingolipids, rafts and multidrug resistance Hinrichs, Joann Wilhelm Jakob

Sphingolipids, rafts and multidrug resistance Hinrichs, Joann Wilhelm Jakob Sphingolipids, rafts and multidrug resistance Hinrichs, Joann Wilhelm Jakob IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Evaluatie Zuidoost-Drenthe HARTstikke goed! Vries, Martin

Evaluatie Zuidoost-Drenthe HARTstikke goed! Vries, Martin Evaluatie Zuidoost-Drenthe HARTstikke goed! Vries, Martin IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Transcriptome analysis to investigate the link between obesity and its metabolic complications Wolfs, Marcel Guillaume Maria

Transcriptome analysis to investigate the link between obesity and its metabolic complications Wolfs, Marcel Guillaume Maria University of Groningen Transcriptome analysis to investigate the link between obesity and its metabolic complications Wolfs, Marcel Guillaume Maria IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's

Nadere informatie